PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1"

Transkript

1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle data RF-seksjon Elektriske Data Kommunikasjon Fysiske egenskaper INSTALLERING Pakke ut utstyret Koble strøm til enheten Systemplanlegging og programmering Montering Kabling Sette inn backup-batteri Montere valgfri GSM-modul Tilkoble strømkabel Endelig lukking av kontrollpanelet PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørmeny Opprette ny installatørkode Opprette ny installatørkode i PowerMaxExpress med 2 installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLL-SENDERE Generell orientering Innmeldingstype Melde inn/slette sensorer Melde inn/slette fjernkontroll-sendere Melde inn/slette trådløs kontroller Melde inn/slette 2-veis tastatur Melde inn/slette trådløs sirene DEFINERE SONETYPER, NAVN og DØRKLOKKESONER DEFINERE KONTROLLPANEL-PARAMETERE Generell orientering Inngangsforsinkelser 1 og Utgangsforsinkelse Sirenetid Alarmavbrytelsestid Annullere alarm Hurtigtilkobling Forbikobling Utgangsmodus Piezo-pipelyder Feilvarsling Panikkalarm Stopp sonerapportering Kryssoner Overvåking IKKE KLART AUX-knapp A AUX-knapp B 2-V-FK Detektere jamming Barnevakt Ikke aktiv Bakgrunnslys (valgfritt) Tvangsfrakobling Piezo-sirene Nullstilling Sabotasje Sirene ved telefonlinjefeil Minnemelding Frakobling Sirene/rapportering Alternativ Bekreftelse på lavt batteri Skjermsparer Bekrefte alarm AC-FEILRAPPORTERING Brukergodkjenning Nøkkelsone-valg (valgfritt) Avbryte annonsering Alarmavbrytelsestid CP DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE Generell orientering PSTN/GSM (fig. 4.5 Detalj A) GPRS/BB [Fig. 4.5 Detalj B] C.S.- rapportering (Fig. 4.5 Detalj C) Privatrapport (Fig. 4.5 Detalj D) GSM-autoregistrering Bredbåndmodul-autoregistrering DEFINERE PGM-PARAMETERE Generell orientering Definer PGM PGM generell definering DEFINER TILPASSING DIAGNOSETEST GPRS-kommunikasjonstest LAN-tilkoblingstest BRUKERFUNKSJONER GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER RINGE OPPLASTINGS-/NEDLASTINGSSERVER GANGTEST TESTPROSEDYRER Forberedelser Diagnosetest Teste fjernkontrollsender Teste nødalarmsender VEDLIKEHOLD Demontere kontrollpanelet Bytte av backupbatteri Bytte sikring Utskifting/flytting av detektorer LESE HENDELSESLOGGEN VEDLEGG A. Detektorutplassering og Senderfunksjoner A1. Detektorutplasseringsplan A2. Fjernkontrollsenderliste A3. Nødalarmsenderliste A4. Ikke-alarmsenderliste VEDLEGG B. Hendelseskoder D

2 Kontakt-ID hendelseskoder SIA-hendelseskoder /2 Hendelseskoder Forstå dataformat for Scancom-rapportprotokoll VEDLEGG C. Programmerbare sonetyper C1. Forsinkelsessoner C2. Nødsoner C3. Brannsoner C4. Vannlekkasjesone C5. Gass-sone C6. Interiørsone C7. Interiørfølgesoner C8. Hjemme/Forsinkelsessoner C9. Ikke-alarmsoner C10. Perimetersoner C11. Perimeterfølgesoner C12. Temperatursone C timers soner C14. Nøkkelsoner (valgfritt) VEDLEGG D. Kompatible enheter for PowerMaxExpress D1. PowerMaxExpress kompatible detektorer D2. PowerMaxExpress kompatible sendere D3. PowerMaxExpress kompatibel TL sirene D4. PowerMaxExpress kompatibel TL repeater MELDING TIL INSTALLATØR PowerMaxExpress kontrollpanelet leveres med 2 bruksanvisninger: Installatørveiledning (denne manualen kun for deg) Brukerveiledning (brukes under installasjon - må leveres til hovedbrukeren etter testing av systemet). Vedlegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjon plan. Vennligst ta deg tid til å fylle ut skjemaene - jobben din blir mye lettere og forvirring forhindres. Fylle ut skjemaene vil også hjelpe deg å lage en liste over detektorer og sendere som må brukes med dette bestemte programmet. Kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i korthet i vedlegg D. Husk - det anbefales å starte opp kontrollpanelet midlertidig etter utpakking og programmere det på arbeidsbenken, i samsvar med installasjonsplanen. Programmerings-flytdiagrammet i programmeringsavsnittet viser alle tilgjengelige alternativer for hver parameter. Fabrikkinnstillingene er markert med en svart boks til høyre, og andre alternativer (som kan velges i stedet) er markert med klare bokser. Denne metoden gjør at du kan merke av i den aktuelle klare boksen når du avviker fra fabrikkinnstillingene. Mesteparten av avsnittsnumrene i programmeringsavsnittet korrelerer med programmeringsmenynumrene. For eksempel, beskriver avsn "Detektere jamming", som finnes i meny 4 (definisjonspanel), undermeny 19 (Detektere jamming). Selv om innstilling av riktig tid og dato er en brukeroppgave, anbefaler vi at du stiller tid og dato mens du programmerer. Tilgang til "Brukerinnstillinger" for installatøren er mulig gjennom post 10 på installatørmenyen eller gjennom brukermenyen (se brukerhåndbok avsn. 7). Etter programmering, fortsett å installere systemet som beskrevet i installasjonsveiledningen, fra og med avsn Installatøren bør verifisere korrekt linjetype. Vær oppmerksom på andre telefonlinjetjenester slik som DSL. Hvis DSLtjenesten er til stede på telefonlinjen, må du installere et filter. Det anbefales å bruke DSL-alarmfiltermodell Z- A431PJ31X, produsert av Excelsus Technologies, eller tilsvarende. Dette filteret kobles ganske enkelt til RJ-31Xkontakten og gjør alarmrapportering mulig uten å bryte internettilkoblingen. 2 D

3 1. INTRODUKSJON Kompatibilitet: Denne manualen gjelder PowerMaxExpress v og over. PowerMaxExpress er et bruker- og installatørvennlig 29- soners fullt overvåket trådløst alarmsystem Systemet er designet for å fungere på en tiltalende måte for brukeren, og tilbyr også funksjoner som gjør installatørens liv enklere enn noen gang før: ENKEL VEDLIKEHOLD Alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle data Sonenummer: 28 trådløse soner, 1 kablet inngang. Kablet sone - krav: 2,2 k Ω EOL (End-Of-Line)- motstand (maks. motstand i ledninger: 220 Ω). Sonetyper: Interiørfølgesone, interiør, perimeter, perimeterfølgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24-t stille, 24-t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje, temperatur og hjemme/forsinkelse. Brukerkoder: 8 koder, 4 sifre hver (9999 forskjellige kombinasjoner). Kode 0000 er ikke tillatt. Betjeningsmuligheter: - Integrert tastatur - PowerCode/Code-Secure håndholdte sendere. - Enveis/toveis tastaturer. - SMS-kommandoer via valgfri GSM/GPRS-modul. - Fjernkontroll via telefon. Merknad: For SIA CP-01-samsvar må ved bruk av MCT- 234 også en ekstern sirene brukes. Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-tegns LCD. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE- MOMENTANT, HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG, FORBIKOBLE. Alarm hemmet i løpet av en tilkoblingsperiode (swinger stopp) etter: 1, 2, 3, alarm/sabotasje/feil, eller ikke hemmet (programmerbar/valgbar). Merknad: For å overholde EN krav, bør swinger stopp settes til 3. Alarmtyper: Stille alarm, sirene alarm (fremtidig alternativ) eller lyd (internt)-alarm, i forhold til sone-egenskapene. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd/24-timers/panikk), trippel puls - pause - trippel puls... (Brann). Sirenepause (ringeklokke): Programmerbar (4 min. standard). Intern lydalarmutgang: Minimum 85 dba ved 3m Overvåking: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsvarsling Spesielle funksjoner: - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg. - Lokal og fjern-programmering via telefon, GSM/GPRSforbindelser - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen. - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappede og syke mennesker Datamottak: Alarmminne, feil, hendelseslogg. Sanntidsklokke (RTC): Kontrollpanelet holder kontroll på og viser tid og dato. Denne funksjonen brukes også for loggfilen ved å gi den dato og klokkeslett for hver hendelse. Fjernstyring fra telefoner. Hendelseslogg lagrer og viser informasjon. Last opp/ned fra fjern-pc via telefonlinjen eller mobilmodem. HURTIGPROGRAMMERING Enkel programmeringslogikk, fullt menystyrt. Flervalgs-alternativer for hvert parameter. Sentralen spør etter valgene. Installatør har tilgang til brukermenyen. Samsvar med USAs standarder: USA: (FCC) CFR 47 part 15 og del 68, 1023 UL, 985 UL, 1635 UL, UL 1637, SIA CP-01 Canada: RSS 210, ULC S545-02, ULC C1023, CSA C22.2#205 På under-(side-)panelet av dette utstyret finnes en etikett, som inneholder blant andre informasjoner, en produkt-id i formatet US: VSOAL03BPMEXPRESS. Hvis du blir bedt om det, må dette nummeret oppgis til telefonselskapet. Samsvar med europeiske CE-standarder: Powermax Express har blitt sertifisert for EN , EN , 7, EN , EN60950, EN300220, EN , EN , EN , EN testet av den nederlandske testings- og sertifiseringsinstansen Telefication B.V. PowerMaxExpress er kompatibel med RTTE kravene - Direktiv 1999/5/EF av Europaparlamentet og Rådet av 9. mars I henhold til den europeiske standarden EN , er PowerMaxExpress sikkerhetsgradering 2 - "lav til middels risiko" og miljøklassifisering er II - "innendørs generell" og strømforsyningstype er A. GSM-standarder: Europa: Samsvarer med CE-standardene 3GPP , EN , EN USA: FCC 47 del 22 (GSM850) og del 24 (GSM 1900). EMC-standard: FCC 47 del RF-seksjon Frekvensområde (MHz): 315 (i USA og Canada), , eller andre UHF-kanaler ift. lokale krav i brukslandet. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottakerrekkevidde: 180 m i åpent rom Antennetype: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Elektriske Data Ekstern AC/AC-adapter: Europa: 230 V AC 50 Hz inngang, 9 V AC, 700 ma utgang. USA: 120 V AC 60 Hz inngang, 9 V AC, 1000 ma utgang. Strømbelastning: Ca. 70 ma standby, 1600 ma topp ved full belastning. Minimum batterispenning 4,8 V Merknad: For CE-samsvar skal batteriets backupperiode overstige 12 timer. Backup-batteripakke: 4,8 V, 1300 mah, oppladbar NiMH batteripakke, p/n GP130AAM4YMX, produsert av GP eller tilsvarende. D

4 Merknad: For UL-standardsamsvar skal batteriets backupperiode overstige 24 timer. Backup-batteripakke: 4,8 V, 2200 mah, oppladbar NiMH batteripakke, p/n GP130AAM4YMX, produsert av GP eller tilsvarende. Batteritest: En gang hvert 10. sekund 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103-protokoll Dataoverføring til lokal datamaskin: Via RS 232-seriell port Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefoner. Mulig rapporteringsformat: SIA, SIA tekst, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID, Scancom. Pulsfrekvens: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbart. Melding til privat telefon: Tone og sms Ringingsdetektering: Enheten støtter ikke ringingsdetektering uten at det er likestrømspenning til stede på telefonlinjer. 2.5 Fysiske egenskaper Driftstemp. område: -10 til 49 C Lagringstemp. område: -20 til 60 C Fuktighet: 85 % relativ fuktighet, ved 30 C Mål: 193 x 178 x 50 mm Vekt: 658 g med batteri Farge: Hvit 3. INSTALLERING Merknad: Dette systemet må kontrolleres av en kvalifisert tekniker minst én gang hver tredje (3) år. Dette utstyret er designet for å være koblet til telefonnettet med RJ11-kontakt som samsvarer med del 68-regler og krav vedtatt av ACTA og riktig installert RJ31X-kontakt. Se illustrasjon nedenfor for detaljer Anlegg til nettverksleverandøren RJ-31X jack Hvis RJ31X ikke er tilgjengelig (snakk med telefonselskapet eller en kvalifisert installatør), bør telefonlinjen kobles til PowerMaxExpress-enheten først og deretter skal alt annet hjemmeutstyr kobles til PowerMaxExpress "telefon"-uttaket. Utstyr og kabling på kundens eiendom Alarmoppringingsutstyr Unused RJ-11 jack Datamaskin Telefonlinje Telefon Nettverksavgrensningspunkt Telefon Faks Unused RJ-11 jack Svarsystem Merknad: REN brukes til å bestemme hvor mange enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN-er på en telefonlinje kan føre til at enhetene ikke ringer som svar på et innkommende anrop. I de fleste, men ikke alle områder, bør summen av REN-er overstige fem (5. 0) For å være sikker på hvor mange enheter som kan kobles til en linje, som bestemt av det totale antall REN-er, kontakt det lokale telefonselskapet. REN av alarmsystemet er en del av produkteidentifikatoren som har formatet US:VSOAL03BPMEXPRESS. Tilkobling til telefonselskapets COIN-service er forbudt. Tilkobling til felleslinjeservice er underlagt nasjonale takster. 3.1 Pakke ut utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle delene er inkludert. Hvis du oppdager at noe mangler må du kontakte forhandleren med en gang. 3.2 Koble strøm til enheten Koble strøm til PowerMaxExpress midlertidig (se figur 3.8). Alternativt kan man starte opp fra backupbatteriet, som vist i figur 3.3. Overse eventuelle "feil"-indikasjoner knyttet til mangel på batteri eller manglende telefonlinjetilkobling. Telefon For europeisk sikkerhetssamsvar: a. Modellen skal være installert i henhold til det lokale elektriske regelverket. b. Overlastbryteren skal være lett tilgjengelige. c. Styrken på den eksterne overlastbryteren skal være 16 A eller mindre. d. Kablene for strømnettilkobling skal ha en total diameter på 13 mm og 16 mm rørledning. Se figur 3.6 "Strømkabeltilkobling". 3.3 Systemplanlegging og programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd - bruk tabellene i vedlegg A og B på slutten av denne veiledningen til å registrere planlagt plassering av hver detektor, holder og oppgave for hver sender. Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt i samsvar med monteringsplanen. Programmer systemet nå, som beskrevet i denne veiledningen. 3.4 Montering Nødvendig verktøy: Phillips skrutrekker nr. 2. PowerMaxExpress monteringsprosess er vist i figur Kabling Nødvendig verktøy: Skjærer og flat skrutrekker - 3 mmblad. 4 D

5 PowerMaxExpress kabling er vist i figur 3.2. Fjern frontdek selet 1 Fjern skruene Bakre enhet 3 Mark 4 drilling points on mounting surface Kabelinngan gsmuligheter 4 Bor 4 hull og sett inn veggfestene Figur Montering bakre enhet KABELRUTINGGUIDE Kabelklemmer 5 Fesgt bakre enhet med 4 skruer (Eksempel) 1 Fjern venstre eller høyre kabelinngangs knockout(er) og før inn de(n) riktige kabelen(kablene) 2 Fjern og bruk som kabelklemme(r) D

6 STRØMKABELFØRING UTFØR TRINN 1, 2 OG 3 PÅ ET BORD FØR MONTERING! 1 Ta ut ett av plastsegmentene (vil bli brukt senere) 2 Ta ut et plastsegment (vil bli brukt senere) 3 Ta ut et plastsegment (venstre eller høyre, i henhold til strømledningens retning) 4 Fjern strømterminaldekselet 5 Sett inn strømkabelen og koble den til strømterminalene. Kontroller at ledningene er skikkelig festet! 6 Sett plastlokket på strømkabelinngangen (tatt ut i trinn 1) Strømforsyningsmodul 7 Fest strømkabelen med klemme (tatt ut i trinn 2) Merknad: Klemmens retning avhenger av kabeltykkelsen 8 Lukk strømterminald ekselet Strømkabelklemmer-valg For tynn kabel For tykk kabel (omvendt klemme) strømtermi naldekselet 6 D

7 TELEFONKABLING Koble telefonkabelen til SET-kontakten og telefonlinjen til LINE-kontakten (gjennom ønsket kabelinngang) TELEFONKABLING I NORD-AMERIKA RJ-31X ledning GRÅ RØD GRN BRUN 8-POSISJONS RJ-31X-PLUGG RJ-31X JACK RJ-31X GRÅ RØD LINJE FRA GATEN GRN BRUN HUSTELEFONER PGM og SONEKABLING PGM output Vmax=30v Imax=100mA Relay Enhet Ekstern strømforsyning 5-30 V DC 2.2 kω Merknad: Ikke bruk andre strømkabler enn dem som leveres av produsenten (3 m lang). Figur Kabling Alarm ADVARSEL! Når du plugger SIRENE og SONEterminalene tilbake på plass, må du justere disse nøye i forhold til pinnene på PCB. Feiljustert eller omvendt innsetting av terminalene kan ødelegge interne PowerMaxExpress-kretser! 3.6 Sette inn backup-batteri batteri Koble batteriet som vist i neste tegningen. D

8 1 Batteriinnsetting 3.8 Tilkoble strømkabel Ekstern strømforsyning tilkoblinger (opsjon) Koble til strømkabelen og lukk kontrollpanelet som vist nedenfor. 3. For utstyr som skal tilkobles bør kontakten være nær utstyret og lett tilgjengelig. ADVARSEL! IKKE BRUK EN STIKKONTAKT SOM KONTROLLERES MED EN VEGGBRYTER Merknad: Dette utstyret skal installeres i samsvar med kapittel 2 i National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA 72, (National Fire Protection Association). 2 Batteritilkobling Figur 3.3 Sette inn batteriet 3.7 Montere valgfri GSM-modul Merknad: GSM-modulen brukes med en intern antenne. Valgfri ekstern antenne kan brukes. Forsiktig: Ikke installer eller fjern GSM-modulen når systemet drives av strøm eller backupbatteri. 1. Sette inn GSMmodulen og fest den som vist: Koble strømadapteren til strømkontakten Figur 3.6 Tilkoble strømkabel Intern strømforsyning tilkoblinger (opsjon) GSM Frontenhet Figur 3.4 Montere valgfri GSMmodul 2. Sett inn SIM-kortet i GSM-modulen SIM kort-innsetting 3.9 Endelig lukking av kontrollpanelet Kontrollpanelets endelige lukking er vist nedenfor. 1 Skyv toppdekselet 2 Åpne dekselet 3 Juster SIM-kortet i dekselet (merk deksel-retning) 1 Lukk frontdekselet 4 5 Skyv SIMkortet i dekselet Roter dekselet for å lukke 6 Lås dekselet for å lukke Figur 3.5 Sette inn SIM-kortet. Viktig: Ikke sett inn eller ta ut SIM-kortet når PowerMaxExpress drives av strøm eller batteri. Fest skruene Figur 3.7 Endelig lukking 8 D

9 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Generell orientering Vi anbefaler å programmere PowerMaxExpress på arbeidsbenk før den monteres. Strøm til drift kan fås fra backup-batteri eller fra strømnettet. Installatørens meny er kun tilgjengelig for dem som kjenner installatørens 4-sifrede kode, som er 9999 som fabrikksstandard. Merknad: Tilgang til installatørmenyen i PowerMaxExpress som har "Brukertillatelse" aktivert (f.eks. i Storbritannia), er kun mulig på slutten av brukermenyen. Dette alternativet kan endres om nødvendig (se avsn ). For PowerMaxExpress som har 2 installatørkoder (gjelder ikke i Storbritannia), er standard INSTALLATØR-kode 8888 og standard HOVEDINSTALLATØR-kode Følgende handlinger kan bare utføres ved å bruke hovedinstallatørkoden: Endre hovedinstallatør-kode. Nullstille PowerMaxExpress-parameterne til standardparameterne. Definere spesifikke kommunikasjonsparametere, som beskrevet i en merknad i figur 4.5C. Selvfølgelig er du forventet å bruke denne koden kun én gang for første tilgang, og så erstatte den med en hemmelig kode bare du vet om. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringen: I OK - for å flytte ett steg fremover i en meny. - for å flytte ett steg bakover i en meny. - for å gå inn i relevant meny eller bekrefte data. - for å flytte opp ett nivå i en meny. - for å gå tilbake til "OK FOR AVSLUTT". Lydene du hører under programmeringen: - Enkelt-pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt-pip, indikerer automatisk retur til normal driftsmodus (ved tidsavbrudd). - Munter melodi ( ), indikerer vellykket gjennomføring av en operasjon. - Trist melodi (-----), indikerer en feil eller avvisning Taste inn feil installatørkode Hvis du taster inn feil installatørkode 5 ganger, blir tastaturet automatisk låst i 90 sekunder og meldingen FEIL PASSORD vil vises Installatørmeny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektanglene viser hva som står i displayet til PowerMaxExpress Opprette ny installatørkode For å opprette en ny installatørkode, gjør du som vist i figur 4.1b. Når du får beskjed om å taste inn kode, taster du inn din 4-sifrede kode Opprette ny installatørkode i PowerMaxExpress med 2 installatørkoder For PowerMaxExpress med 2 installatørkoder, INSTALLATØR-kode (standard 8888) og HOVEDINSTALLATØR-koden (standard 9999), opprett nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre diverse oppgaver når man logger inn med hovedinstallatør- og installatørkoden, se figur 4.5C (DEFINER KOMM.) Ved å bruke hovedinstallatørkoden, gir menyen deg tilgang til å endre både hovedinstallatørkoden og installatørkoden. Ved å bruke installatørkoden, gir menyen deg tilgang til å endre kun installatørkoden. (Første display) KLAR 00:00 TESTER BRUKER PROG. INSTALL. MODUS SL\1 KODE (installatørkoden) 1.NY INST KODE 2.L\5R RF KODER 3.PROG. SONER 4.PROG. SENTRAL 5.PROG.AL.SENDER 9. PROG. TALE 10.DIAGNOSE 11.BRUKER PROG. 12.FABRIKKOPPSET 13.SERIENUMMER 14. START UL/DL <OK> FOR AVSLUTT (*) (Se figur 4.1b og 4.1c) (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.9) (Se figur 4.10) (Se kapittel 7 i brukerhåndboken) (Se Avsnitt 4.12) (kontrollpanel serienummervisning) (Se Avsnitt 4.14) (*) Gjelder kun når "BRUKERTILLATELSE"-funksjonen er aktivert (se avsn BRUKERTILLATELSE) Figur 4.1a Installatørmeny (Se fig. 4.1a) 1.NY INST KODE NY INST. KODE INST. KODE xxxx [code] Figur 4.1b - Opprette ny installatørkode (se merknad) D

10 Ved å bruke installatørkoden (Se fig. 4.1a) 1.NY INST KODE Ved å bruke hovedinstallatørkoden (Se fig. 4.1a) 1.NY INST KODE Merknad: Installatørkode skal aldri programmert som "0000". Dette vil låse brukeren ut av installatørmenyen! NY INST. KODE INST. KODE xxxx [code] NY MASTERKODE MASTER KODE xxxx [code] NY INST. KODE INST. KODE xxxx [code] Figure 4.1c - Opprette ny installatørkode i system med inst.- og hovedinst.- koder (se merknad) 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLL-SENDERE Generell orientering INNMELDINGSmodusen har følgende sub-moduser: INNMELDINGSTYPE (trådløse enheter) MELDE INN SENSORER (inkludert trådløs repeater MCX- 610). MELDE INN FJERNKONTROLL (CodeSecure-sendere med flere knapper) MELDE INN TL 1-VEIS TT (trådløs kontroller MCM-140+) MELDE INN TL 2-VEIS TT (trådløs 2-veis tastatur MKP- 150/MKP-151) MELDE INN TL SIRENE (trådløs sirene) Før du begynner, samle sammen alle enheter som du har tenkt å melde inn, og sørg for at de har batterier installert. Kontrollpanelet må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver slik enhet for å overvåke den, motta signaler fra den og reagere deretter. OBS! CodeSecure-sendere brukes hovedsaklig for tilkobling/frakobling og kan ikke meldes inn til soner. For å melde inn til soner, bruk bare trådløse enheter som ikke er CodeSecure Innmeldingstype Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhetssabotasje-funksjon (åpner dekselet). Alternativer: normal, eller ved sabotasje Melde inn/slette sensorer En kablet detektor kan meldes inn i sone 29 og trådløse detektorer kan meldes inn i soner Før påmelding, bør linsen på forsiden av PIR- STOP og dual-teknologisensorene bli dekket til for å hindre utilsiktet overføring. Pass på at magnetisk kontaktsender er sammen med magneten sin, for å hindre den fra å sende alarmoverføring. For å melde inn/slette kablede/trådløse sensorer, se fig Melde inn/slette fjernkontrollsendere Fjernkontroll-sendere er trådløse CodeSecure -sendere med flere knapper Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å melde inn/slette 1-veis eller 2-veis fjernkontrollsendere, se fig Melde inn/slette trådløs kontroller Trådløs kontroller (MCM-140+) er en fjernkontroll som lar brukeren fjernkontrollere systemet. For å melde inn/slette opptil 8 trådløse kontrollere, se figur 4.2 (Melde inn TL 1- veis TT) Melde inn/slette 2-veis tastatur 2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet (status, alarm og feilinformasjon). For å melde inn opptil to 2-veis tastaturer, se fig Melde inn/slette trådløs sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres etter forhåndsdefinerte hendelser i PowerMaxExpresssystemet. For å melde inn/slette opptil 2 trådløse sirener, se fig D

11 AWAY MELD IN TYPE MELD INN SENSOR (*) LÆR RF FJ.KONTR (Første display) KLAR 00:00 GANGTEST BRUKER PROG. SLÅ KODE [installatørkode] 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER normal MeldInn ved sabotasje INST. MODUS 1. NY INST KODE [Kablet sone nr 29/30] (f.eks. 29) Sone Nr: 29 <OK> FOR MELDINN Sone Nr: 29 for neste innmelding Innmelding kablet sensor SETT SENSIVITET høyere sensvt. lavere sensvt. velg ved eller SONE Nr. - - [Tr.l. sone nr 01-28] (f.eks. 05) Sone Nr: 05 SEND NÅ (Aktiver en sending) (**) (***) Sone Nr: 05 for neste innmelding Melde inn en tr.l. sensor MLDIN TRL.1V.TST (****) [Kablet / Tr.l. sone nr ] (f.eks. 05) Sone Nr: 05 (**) <OFF> SLETTER Sone Nr: 05 1v.trl.tst nr : [Tr.l. enveis tastarur nr. 1-8] (eks 5) (**) 1v.trl.tst nr : 5 1v.trl.tst nr : 5 Slette kablet / Tr.l. sensor Fj.ktr. nr: - [Nøkkelsend er nr.] (eks 5) Fj.ktr. nr: 5 SEND NÅ MLDIN TRL.2V.TST Fj.ktr. nr: 5 <OFF> SLETTER (**) (Trykk på en hvilken som helst knapp) (**) FJ.KTR. Nr: 05 FJ.KTR. Nr: 05 for neste innmelding Melde inn Slette en fjernkontroll fjernkontroll 2v.trl.tst nr : [MKP-150 nr. 1 eller 2] (eks 2) (**) 2v.trl.tst nr : 2 2v.trl.tst nr : 2 <OK> FOR AVSLUTT SEND NÅ hold tasten * inne til rød LED lyser) <OFF> SLETTER SEND NÅ Trykk sabotasjebryteren på baksiden av MKP-150 /MKP-151 en gang (se M K P / M K P installasjonsveiledning) <OFF> SLETTER 1v.trl.tst nr: 5 for neste innmelding Melde inn et trådløst tastatur MCM v.trl.tst nr: 5 Melde inn et trådløst tastatur MCM v.trl.tst nr: 2 for neste innmelding Melde inn trådløst tastatur MKP-150/MKP-151 2v.trl.tst nr: 2 Slette trådløst tastatur MKP-150/MKP-151 Sirene nr : [Tr.l. sirene nr. 1 eller 2] (nr. 2 vist her) (**) sirene nr : 2 sirene nr : 2 Trykk inn selvtest-knappen på den trådløse sirenen til en lyd høres (ca 1 sekund) SEND NÅ (**) sirene nr : 2 for neste innmelding MLDIN TRL. SIR. åpner wireless vært far til deksel og fjerner dets batteri <OFF> SLETTER sirene nr : 2 Melde inn en Slette en trådløs sirene sirene Figur Melde inn/slette trådløse enheter fjernkontroller/trådløse kontroller/trådløse sirener * Fjernkontroll-innmelding kan utføres av installatør eller av brukeren (via BRUKERINST-menyen). ** En svart boks i displayet betyr at en enhet er innmeldt (systemet har lært ID-en). Ingen svart boks indikerer at enheten ikke er innmeldt. *** Initierer enten normal overføring eller enhetens sabotasjefunksjon (se INNMELDINGSTYPE, avsn ) **** Velg "høyere" sensitivitet for trådløs enhet som er langt borte, "lavere" for enheter som er nære. D

12 4.3 DEFINERE SONETYPER, NAVN og DØRKLOKKESONER Denne modusen lar deg tilordne en av 15 sonetyper til hver av systemets 29 (trådløse og kablede) soner. I tillegg lar den deg også tilordne et navn til hver sone og avgjøre om sonen vil fungere som en dørklokkesone (kun mens systemet er i frakoblet- eller hjemmetilkoblet-status). Når en dørklokkesone blir utløst, høres dørklokkemelodien eller sonenavnet (det er 2 valgbare dørklokkemoduser - Melodiringeklokke eller dørklokke av). En liste med fabrikkinnstillingene er gjengitt i tabell 1. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du begynner for så å programmere i henhold til din egen liste. Husk! En forsinket sone er også per definisjon en perimetersone. Sonetypene er videre forklart i Vedlegg C. KLAR 00:00 GANGTEST BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER Valgbare sonenavn 31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5 brukervalgte navn (definert av installatør se kapittel 4.9) Arbeidsrom Gang Kontor Toalett Bad Garasje Loft Vaskerom Bakdør Garasjedør Nødalarm Valgfri 1 Barnerom Gjesterom Soverom 1 Valgfri 2 Bod Hage Soverom 2 Valgfri 3 Brann Inngangsdør Spisestue Valgfri 4 1 etasje Kjeller Stue Valgfri 5 2 etasje Kjøkken Teknisk rom DEFINE PROG. SONER ZONES 4. PROG. SENTRAL SONE No: - - [Sone nr.] (eks 05) Zxx: TYPE - Zxx: NAVN - - <OK> FOR AVSLUTT 1. Int følgesone 2. Perimeter 3. Perim flgsone 4. Forsinket 1 5. Forsinket t stille 7. 24t sirene 8. Brann 9. Ikke-alarm 10. Nødalarm 11. Gass 12. Vann 13. Interiør 14. Temperatur 15. Hj.fors/br.perim (*) VALGFRI (**) Hvis ikke-alarm er valgt Sxx: NØ PA/AVF s-nkl aktiver s-nkl deaktiver (*) Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom Bod Brann (Se listen over) (*) Zxx: DØRKL Dørkl melodi Dørkllokke av (*) Figur DEFINER SONER - flytskjema * Nåværende, lagrede alternativ vises med en svart boks på høyre side. For å se gjennom alternativene, klikk på - eller -knappen, til ønsket alternativ vises, klikk så på I OK (en svart boks vil vises på høyre side). ** Tast PÅ/AV er en valgfri funksjon som lar deg tilkoble eller frakoble systemet via sonene 21-28, 29 eller 21-29, forutsatt at "ikke-alarm" var forhåndsdefinert for disse sonene. Tabell 1 - STANDARD OG PROGRAMMERTE SONEDEFINISJONER Sone Sonetype Sonenavn Dørklokke (melodi Nr. Standard Programmert Standard Programmert sonenavn eller av)(*) 1 Forsinket 1 Inngangsdør 2 Forsinket 1 Garasje 3 Forsinket 2 Garasjedør 4 Perimeter Bakdør 5 Perimeter Barnerom 6 Interiør Kontor 7 Interiør Spisestue 8 Perimeter Spisestue 9 Perimeter Kjøkken 12 D

13 Sone Sonetype Sonenavn Dørklokke (melodi Nr. Standard Programmert Standard Programmert sonenavn eller av)(*) 10 Perimeter Stue 11 Interiør Stue 12 Interiør Soverom 13 Perimeter Soverom 14 Perimeter Gjesterom 15 Interiør Hovedsoverom 16 Perimeter Hovedsoverom 17 Perimeter Vaskerom 18 Perimeter Hovedbaderom 19 Perimeter Kjeller 20 Brann Brann 21 Brann Brann 22 Nød Nød 23 Nød Nød t stille Kjeller t stille Kontor t sirene Loft t sirene TV-rom 28 ikke-alarm Hage 29 ikke-alarm Hall 30 ikke-alarm Vaskerom * Merk: Alle sonene er DØRKLOKKE AV som standard. Tast inn ditt eget valg i den siste kolonnen og programmer deretter. 4.4 DEFINERE KONTROLLPANEL-PARAMETERE PARAMETERE Generell orientering Denne modusen lar deg tilpasse kontrollpanelet og dets egenskaper og oppførsel til den aktuelle brukeren. En illustrert prosess er vist i figur 4.4. * Her vises hvert valgte alternativ med en svart boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk flere ganger på - eller -knappen, til ønsket alternativ vises, klikk så på VIS/OK-knappen Inngangsforsinkelser 1 og 2 (fig. 4.4, punkt 01, 02). To forskjellige inngangsforsinkelser tillater brukeren å komme inn i det beskyttede området (mens systemet fremdeles er tilkoblet) via 2 forhåndsdefinerte dører uten å utløse alarm. Etter inngang må brukeren frakoble kontrollpanelet før inngangsforsinkelsen utløper. Langsomme pip starter når døren åpnes, helt til de siste 10 sekundene av forsinkelsen, da pipingen øker i frekvens. På sted nr. 1 (inngangsforsinkelse 1) og 2 (inngangsforsinkelse 2) kan du programmere lengden på disse forsinkelsene. Tilgjengelige alternativer for hver forsinkelse er: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m og 4m. Merknad: For å overholde CP-01-krav er "00s" og "15s"- alternativene ikke tilgjengelig. Merknad: For å overholde EN-krav, må inngangsforsinkelsen ikke overstige 45 sek. Merknad: For å overholde UL-krav må inngangsforsinkelsen ikke overstige 15 sek Utgangsforsinkelse (fig. 4.4, punkt 03). To forskjellige utgangsforsinkelser tillater brukeren å tilkoble systemet via 2 forhåndsdefinerte veier og dører uten å utløse alarm. Langsomme pip starter når tilkoblingskommandoen er gitt, til de siste 10 sekundene av forsinkelsen, da pipingen øker i frekvens. Sted nr. 3 gir mulighet for programmering lengden på utgangsforsinkelsen. Tilgjengelige alternativer er: 30s, 60s, 90s, 120s, 3m og 4m. Merknad: For å overholde CP-01-krav er "30s"-alternativet ikke tilgjengelig. Merknad: For å overholde UL-krav må utgangsforsinkelsen ikke overstige 120 sek Sirenetid (fig. 4.4, punkt 04). Her velger du hvor lenge klokken (eller sirenen) skal varsle dersom alarmen blir utløst. Sirenetid starter ved aktivering av sirenen. Når sirenetiden utløper, blir sirenen automatisk slått av. Tilgjengelige alternativer er: 1, 3, 4, 8, 10, 15 og 20 minutter. Merknad: For å overholde EN-krav, bør sirenetid maksimalt settes til 15 min Alarmavbrytelsestid (fig. 4.4, punkt 05). Her velger du hvor lang tid systemet skal ha til å avbryte alarmen (ikke for alarmer fra BRANN, 24-T STILLE, NØDALARM, GASS-, VANNLEKKASJE OG TEMPERATUR-soner). PowerMaxExpress er programmert til å gi et "avbryt-intervall" som starter ved utløsing av en alarm. I løpet av dette intervallet, høres en varsellyd, men sirenen forblir inaktiv og alarm rapporteres ikke. Hvis brukeren frakobler systemet innenfor det tillatte avbryt-intervallet, er alarmen avbrutt. Tilgjengelige alternativer er: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 2m, 3m og 4m. Merknad: For å overholde CP-01-krav er "60s", "3m" og "4m"-alternativene ikke tilgjengelig. Merknad: For å overholde UL-krav må avbrytelsestiden ikke overstige 45 sek Annullere alarm (fig. 4.4, punkt 06). Her definerer du "avbryt-alarm"- perioden som starter ved rapportering av alarmen til alarmstasjonen. Hvis brukeren frakobler systemet innen denne tidsperioden, blir en "avbryt alarm"-melding sendt til den alarmstasjonen. Tilgjengelige alternativer er: 1, 5, 15, 60 minuttter, 4 timer og også avbryt inaktiv. Merknad: For å overholde CP-01-krav alternativet ikke tilgjengelig. er "1 minutt"- D

14 4.4.7 Hurtigtilkobling (fig. 4.4, punkt 07). Her definerer du om brukeren får lov til å utføre hurtigtilkobling eller ikke. Når hurtigtilkobling er tillatt, ber kontrollpanelet ikke om en brukerkode før det tilkobler systemet. De to alternativene er: hurtigtilkobling PÅ og hurtigtilkobling AV Forbikobling (fig. 4.4, punkt 08). Her tillater du enten manuell forbikopling av individuelle soner (via BRUKER INSTILLINGER-menyen), eller tillater systemet å "tvangstilkobling" (utfører automatisk forbikobling) av åpne soner under utgangsforsinkelsen. Dersom du ønsker det, kan du trykke knappen for koble til to ganger for å eliminere varselsignalet som høres i løpet av en tvangstilkobling. Dersom en sone er åpen og tvangstilkobling ikke er tillatt, vises "IKKE KLAR" og systemet tilkobles ikke ("trist melodi" høres). Hvis "ingen forbikobling" er valgt, er verken manuell forbikobling eller tvangstilkobling tillatt. Alternativer: manuell forbikobling, tvangstilkobling og ingen forbikobling. Merknad: For å overholde EN-krav, må "manuell forbikobling" eller "tvangstilkobling" være valgt Utgangsmodus ((fig. 4.4, punkt 09). Her definerer du utgangsmodusalternativer. Tre typer utgangsmoduser er tilgjengelige: Starte utgangstid på nytt - Utgangsforsinkelsen starter på nytt dersom døren åpnes igjen før forsinkelsen har gått ut. Dette skjer bare en gang. Å starte utgangsforsinkelsen på nytt kan være en nyttig funksjon dersom brukeren glemmer noe inne og går inn igjen for å hente dette. Av ved dør - Når døren blir lukket, stopper utgangsforsinkelsen (selv om forsinkelsen ikke hadde utløpt). Normal - Utgangsforsinkelsen er akkurat som definert, uavhengig av om døren er åpen eller lukket. Starte på nytt og tilkoble hjemme - Utgangsforsinkelsen starter på nytt dersom døren åpnes igjen før forsinkelsen har gått ut. I tilfellet ingen dør ble åpnet ved utgangsforsinkelsen "BORTE", vil kontrollpanelet være tilkoblet "HOME" Piezo-pipelyder (fig. 4.4, punkt 10). Her bestemmer du hvorvidt varselspip skal høres eller ikke ved utgangs- og inngangsforsinkelser. Et tilleggsalternativ er å innstille varselspipene på lydløs kun når systemet er tilkoblet "HJEMME". Alternativer: aktiver pip-varsling, av når hjemme og deaktiver piper. Merknad: Når utgangspipene er deaktivert mot slutten av forsinkelsen høres den muntere (vellykket) melodien Feilvarsling (fig. 4.4, punkt 11). Ved problem i systemet høres 3 korte pip en gang i minuttet. Her definerer du om denne spesielle pipelyd sekvensen vil være aktiv, inaktiv, eller bare om natten (perioden på "natt"-timer er definert av fabrikken). De 3 alternativene er: aktiver pipvarsling, av om natten (kl. 20 til 7) og deaktiver piper Panikkalarm (fig. 4.4, punkt 12). Her definerer du om brukeren har tillatelse til å utløse panikkalarmen ved å trykke inn enten de to panikknappene (på tastatur/trådløs kontroller) eller borte + hjemme (på fjernkontrollen). Sirenepanikk aktiverer sirenen og sender samtidig en melding via telefonlinjen. Stille panikk sender bare en melding via telefon. Alternativene er: stille panikk, sirenepanikk og deaktivere panikk Stopp sonerapportering (fig. 4.4, punkt 13). Her avgjør du hvor mange ganger hver sone har lov til å gi alarm innen en og samme tilkoblingsperiode (inkludert tilfeller av sabotasje og strømfeil på detektorer, PowerMaxExpress, den trådløse sirenen, osv.) Dersom antallet alarmer fra en spesifikk sone overstiger det programmerte antallet, vil kontrollpanelet automatisk forbikoble sonen for å forhindre gjentatte sirenelyder og -ulemper med påfølgende rapportering til alarmstasjonen. Sonen vil aktiveres igjen ved frakobling av systemet, eller 48 timer etter at sonen automatisk ble forbikoblet av systemet (dersom systemet forblir tilkoblet). Tilgjengelige alternativer er: stopper etter 1, stopp etter 2, stopp etter 3 og ingen stopp Kryssoner (fig. 4.4, punkt 14). Her definerer du om kryssoneinndeling skal være aktiv eller ikke. Kryssende soneinndeling er en metode som brukes for å motvirke falske alarmer - en alarm vil ikke bli igangsatt med mindre to tilstøtende soner blir aktivert innen en periode på 30 sekunder. Denne funksjonen er bare aktiv når tilkoblet BORTE og bare med sonepar fra sone nr. 18 til 27 (18 og 19, 20 og 21 osv.). Du kan bruke hvilket som helst av disse soneparene for å skape et kryssoneområde. Merknad: Dersom en av sonene blir forbikoblet (se avsn ), vil de gjenværende sonen fungere selvstendig. Merknad: Hver to kryssoner må være av den tillatte sonetypen (interiør, perimeter eller perimeterfølgesone). Alternativene er: kryssone PÅ og kryssone AV. Kryssoner kan ikke brukes sammen med utgangs- /inngangstidsforsinkede soner eller 24-timers soner (brann, nød, 24-t sirene, 24-t stille) Overvåking (fig. 4.4, punkt 15). Her definerer du tidsrammen for mottak av tilsynsrapporter fra de trådløse overvåkingsenhetene. Hvis noen av enhetene ikke rapporterer minst en gang i løpet av den valgte fristen, blir en "inaktivitetsalarm" utløst. Alternativene er: 1, 2, 4, 8, 12 timer og deaktiver. Merknad: For å overholde EN-krav, må 1 eller 2 timer være valgt IKKE KLART (fig. 4.4, punkt 16). Her definerer du om systemet vil være i IKKE KLAR status når det er oppstår en overvåkingsfeil. "Overvåkning"-modus betyr at systemet vil gå til IKKE KLART -status dersom det ikke har blitt mottatt en overvåkningsmelding i løpet av de siste 20 minuttene. Alternativer: normal og i overvåking. Merknad: For å overholde EN-krav, må "i overvåking" være valgt AUX-knapp A (fig. 4.4, punkt 17). Her velger du funksjonen til AUXknappen/knapp A på fjernkontrollsendere MCT-234, MCT- 237 og den trådløse kontroller MCM To alternativer er tilgjengelige for hver AUX-knapp: 14 D

15 Umiddelbart: Ved å trykke på AUX-knappen mens utgangsforsinkelsen er i gang vil føre til at systemet til å bli tilkobet "momentant" (inngangsforsinkelsen avbrytes). Hopp over utgangsforsinkelsen: Å trykke på AUXknappen vil umiddelbart føre til at systemet tilkobles momentant AUX-knapp B 2-V-FK (fig. 4.4, punkt 18). Gjelder kun for 2-veis fjernkontroll MCT-237. Samme som , men for AUX-knapp B Detektere jamming (fig. 4.4, punkt 19). Her definerer du om jamming (som forstyrrer sendinger på frekvensen som brukes av systemet) skal detekteres og rapporteres eller ikke. Dersom detektering er valgt, tillater systemet ikke tilkobling under de aktuelle jammingsforholdene. Alternativer for jammingsdetektering Alternativ Detection og rapportering når UL (20/20) Det er sammenhengende jamming i 20 (USA-standard) sekunder eller mer EN (30/60) Det er akkumulert 30 sekunder med (europeisk jamming i løpet av 60 sek. standard) class 6 (30/60) (britisk standard) Slått av Som EN (30/60), men rapporteres kun hvis jammingen varer i mer enn 5 minutter. (ingen detektering og rapportering av jamming) Barnevakt (fig. 4.4, punkt 20). Her definerer du om systemet kan tilkobles i Barnevakt -modus. Dersom systemet er tilkoblet på denne måten, vil en barnevakt-melding bli sendt til programmerte telefonnumre når systemet blir frakoblet av en Barnevakt -bruker (bruker 5-8 eller fjernkontroll 5-8). Denne modusen er nyttig når foreldrene på jobb ønsker å bli informert om når barna kommer hjem fra skolen. Alternativene er: Barnevakt PÅ og Barnevakt AV Ikke aktiv (fig. 4.4, punkt 21). Her avgjør du tidsrammen for mottak av signaler fra sensorer som brukes til å overvåke aktiviteten til syke, eldre eller funksjonshemmede mennesker. Dersom ingen av disse enhetene detekterer og rapporterer minimum en gang innenfor angitt tidsrom, vil en Ingen Aktivitet -alarm bli utløst. Alternativer: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timer og ingen aktivitet AV Bakgrunnslys (valgfritt) (fig. 4.4, punkt 22). Her definerer du om bakgrunnsbelysningen på tastaturet alltid skal være på, eller om det skal slås på ved trykk på en knapp og slås av etter 10 sekunder uten trykk på andre knapper. De to alternativene er: alltid på og av etter 10 s. Merknad: Baklys kan bare brukes hvis dette alternativet er tilgjengelig på det kjøpte kontrollpanelet Tvangsfrakobling (fig. 4.4, punkt 23). En overfallsalarm kan sendes til alarmstasjonen dersom brukeren er tvunget til å frakoble systemet av en voldelig inntrenger. For å aktivere en overfallsalarm, må brukeren frakoble systemet med overfallskoden (2580 som standard). Du kan endre denne koden eller taste inn "0000" for å deaktivere denne overfallsfunksjonen. Systemet tillater ikke brukeren å programmere overfallskoden lik en av brukerkodene som allerede ligger lagret i systemet Piezo-sirene (fig. 4.4, punkt 24). Her definerer du om den innebygde sirenen skal høres eller ikke når en alarm oppstår (i henhold til brukerpreferansen). Alternativer: piezo-sirene PÅ og piezo-sirene AV Nullstilling (fig. 4.4, punkt 25). (Gjelder ikke i USA) Her definerer du om systemet kan tilkobles av brukeren etter en hendelse, eller om det kun er installatør som kan gjøre dette. Alternativer: brukernullstilling eller installatørnullstilling Dersom installatørnullstilling er valgt, kan systemet kun tilkobles av installatøren ved å gå inn og ut igjen fra installatørmenyen, ved inn og ut av hendelsesloggen (se avsnitt 7), eller ved ekstern telefon. For å utføre installatørnullstilling via telefonlinjen, må du etablere kommunikasjon med PowerMaxExpress (se brukerveiledningen avsn. 6.3A, trinn 1-5) og fortsette som følger: a. + [*], [installatørkode], [#] b. Vent på to pip c. + [*], [1], [#] d. + [*], [99], [#] Sabotasje (fig. 4.4, punkt 26). Her definerer du om sonesabotasje skal rapporteres eller ikke. Tilgjengelige alternativer er: sonesabotasje PÅ og sonesabotasje AV. Merknad: For å overholde EN-krav, må "sonesabotasje PÅ" være valgt Sirene ved telefonlinjefeil (fig. 4.4, punkt 27). Her definerer du om sirenen skal aktiveres eller ikke når telefonlinjen "faller ut" når systemet er tilkoblet. Tilgjengelige alternativer er: på ved feil eller av ved feil Minnemelding (fig. 4.4, punkt 28). Her definerer du om brukeren skal motta indikasjon på at en alarm er aktivert eller ikke. Tilgjengelige alternativer er: av og på Frakobling (fig. 4.4, punkt 29). Her definerer du når det er mulig å frakoble systemet: A. Alltid. B. I BORTE-modus, under inngangsforsinkelse, ved hjelp av PowerMaxExpress-tastaturet eller trådløs sensor (fjernkontroll). C.I BORTE-modus, under inngangsforsinkelse, kun ved hjelp av en trådløs enhet (fjernkontroll) (dette er satt som en standard i Storbritannia for å overholde DD243). D. Under inngangsforsinkelse, ved hjelp av PowerMaxExpress-tastaturet i BORTE-modus. Alternativer: alltid, ved inngang alle, ved inngang trådløst, eller inngang + BORTE-tastatur Sirene/rapportering Alternativ (fig. 4.4, punkt 30). Her definerer du om en alarm vil bli aktivert (sirene/rapportering) når det oppstår en overvåknings-/jammingfeil i løpet av tiden systemet er tilkoblet BORTE. Tilgjengelige alternativer er: EN-standard og annet. Når "EN-standard" er valgt, hvis det er en overvåknings- /jammingfeil i løpet av tiden systemet er tilkoblet BORTE, aktiveres sirenen og hendelsene blir rapportert som sabotasjehendelser. Når "Annet" er valgt, er det ingen slik aktivitet når systemet er tilkoblet BORTE. D

16 Bekreftelse på lavt batteri (fig. 4.4, punkt 31). Her definerer du om brukeren skal få høre lavt batteri - lyden når han/hun forsøker å frakoble systemet med en fjernkontroll som har dårlige batterier. Tilgjengelige alternativer er: fjernkontroll LB på (brukeren må bekrefte fjernkontrollmeldingen om lavt batteri) eller fjernkontroll LB av (brukeren trenger ikke å bekrefte fjernkontrollmeldingen om lavt batteri) Skjermsparer (Fig. 4.4, punkt 32). Her definerer du at dersom ingen tast trykkes inn i løpet av 30 sekunder, vil displayet vise PowerMax (for å forhindre en potensiell inntrenger å se systemets status). Du kan definere at normalt display kommer dersom du trykker på etterfulgt av din brukerkode (Oppdater v/kode) eller etter å trykke en tast (Oppdater v/tast). Dersom oppdater ved tast er valgt, vil det første trykket på en tast (unntatt brann og nødalarm) gå tilbake til normal display og neste trykk blir da knappens funksjon. Når det gjelder brann og nødalarm-taster, vil det første tastetrykket gå tilbake til normal display og også utføre brann/nødalarm-funksjonen. Alternativer: skjermsparer AV, oppdater v/kode, oppdatyer v/tast Bekrefte alarm (fig. 4.4, punkt 33). Her definerer du at om 2 etterfølgende alarmer oppstår i løpet av en bestemt periode, vil den andre alarmen bli betraktet som en bekreftet alarm (for bekreftet alarm rapportering, se avsn ). Alternativer: slå av etter 30 min, 45 min, 60 min eller 90 min AC-FEILRAPPORTERING (fig. 4.4, punkt 34). Her definerer du tidsintervallet mellom når AC-strømfeil oppstår og rapportering av feilen. Alternativer: 5 min, 30 min, 60 min eller 180 min. Merknad: For å overholde EN-krav, bør innstillingen maksimalt settes til 60 min Brukergodkjenning (fig. 4.4, punkt 36). Her avgjør du om tilgang til INSTALLATØRMODUS krever brukergodkjenning. Hvis du velger PÅ, vil installatørmodusen kun bli tilgjengelig via brukermenyen etter at brukerkoden er tastet inn. Alternativer: På og av. Merknad: For å overholde EN-krav, må "På" være valgt Nøkkelsone-valg (valgfritt) (fig. 4.4, punkt 39). Her kan du bestemme hvorvidt systemet kan være tilkoblet og frakoblet etter soner 21-18, 29 eller 21-29, forutsatt at for disse sonene "ikke-alarm type" og "snøkkel aktivert" var forhåndsdefinerte (se avsn. 4.3). Nøkkelsoner kan være trådløse eller kablede soner. Når du bruker trådløse nøkkelsoner, kan bare MCT-100- og MCT-102-sendere brukes. Den høyre trykknappen på MCT-102-senderen eller inngang 2 på MCT-100-senderen brukes til å tilkoble BORTE-modus Den venstre trykknappen på MCT-102-senderen or inngang 1 på MCT- 100-senderen brukes til frakobling. Når du bruker kablede nøkkelsoner veksler kontrollpanelet mellom BORTE-modus og frakoble. Merknad: I "Singapore"-versjoner av PowerMaxExpress, tilkobler en åpen krets alarmsystemet i BORTE-modus og en lukket krets endrer alarmtilstanden for systemet fra BORTE-modus til frakoble. VIKTIG! Innmelding av MCT-100- eller MCT-102-senderen må utføres via den høyre trykknapp på MCT-102-sender eller inngang 2 på MCT-100-sender. Merknad: Nøkkelsoner er ikke samsvar i Belgia med TO14A og EN Forsiktig! Tilkobling av systemet med en sender tildelt soner 21 og 28, eller via kablet sone 29 komromitterer sikkerheten. Denne funksjonen er derfor bare tilgjengelig i bestemte PowerMaxExpress-versjoner etter kundens ønske. Alternativer: deaktiver valg, s aktiver, s. 29 aktiver, eller s aktiver Avbryte annonsering (fig. 41.4, punkt 04). Her definerer du om et spesielt pipelyd skal høres når en alarm-avbryt-hendelse sendes til alarmstasjonen. Alternativer: På og av Alarmavbrytelsestid (fig. 4.4, punkt 42). Her definerer du at når brukeren frakobler systemet innenfor det tillatte avbryt-intervallet vil en spesiell pip indikere "ingen alarmoverføring". Alternativer: På og av CP-01 (Fig. 4.4, punkt 43) Her definerer du om du vil å aktivere eller deaktivere noen av CP-01-standardkrav. Alternativer: På og av. 16 D

17 (Første display) KLAR 00:00 TESTER BRUKER PROG. INST. MODUS 01: INNGANGSTID 1 02: INNGANGSTID 2 Inng. tid1 00 s Inng. tid1 15 s Inng. tid1 30 s Inng. tid1 45 s Inng. tid1 60 s Inng. tid1 3 m Inng. tid1 4 m Inng. tid2 00 s Inng. tid2 15 s Inng. tid2 30 s Inng. tid2 45 s Inng. tid2 60 s Inng. tid2 3 m Inng. tid2 4 m 03: UTGANGSTID 04: SIRENE TID utgangstid 30 s utgangstid 60 s utgangstid 90 s utgangstid 120 s utgangstid 3 m utgangstid 4 m sirene tid 1 m sirene tid 3 m sirene tid 4 m sirene tid 8 m sirene tid 10 m sirene tid 15 m sirene tid 20 m SLÅ KODE [installer code] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 05: AVBRYT TID 06: ANNULLER ALM 07: HURTIG TILK avbryt tid 00 s avbryt tid 15 s avbryt tid 30 s avbryt tid 45 s avbryt tid 60 s avbryt tid 2 m avbryt tid 3 m avbryt tid 4 m 09: UTG. TID VALG annuller tid 1 m annuller tid 5 m annuller tid 15 m annuller tid 60 m annuller tid 4 t annuller av I USA hurtig tilk PÅ hurtig tilk AV 08: UTKOPLE manuell utkopl. ingen utkopling tvangs tilkople Merk: tvangs tilkople er ikke aktuelt i Storbritannia 10: INN/UT VARSL. 11: FEIL VARSLING 12: PANIKK ALARM 14. START UL/DL <OK> FOR AVSLUTT restart utg.tid av v/dør lukk. normal pip varsling PÅ AV når hjemme pip varsling AV I USA AV om natten pip varsling AV pip varsling PÅ I USA panikk u/lyd panikk m/lyd panikk AV 13: STOPP SONERAP 14: KRYSSONER 15: OVERVÅKNING 16: IKKE KLAR Merk: Det for øyeblikket lagrede alternativet vises i en mørk boks til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller til ønsket alternativ vises, klikk så på OK (en mørk boks kommer opp til høyre). stopper etter 1 stopper etter 2 stopper etter 3 stopper ikke 17: FJ.K. KNAPP I USA Merk: Stopp sonerap er definert for hele alarmsystem kryssoner PÅ kryssoner AV 18: 2-W-KF AUXB overvåk tid 1 t overvåk tid 2 t overvåk tid 4 t overvåk tid 8 t overvåk tid 12 t frakople 19: RF JAMMING normal i overvåkning 20:BARNEVAKT status momentant utgangstid AV PGM status momentant utgangstid AV PGM UL 20/20 EN 30/60 klass 6(30/60) deaktiver barnevakt PÅ barnevakt AV 21: INGEN AKTIV. 22: BAKGRUNNSLYS 23: OVERFALL 24: SIRENE SA Ingen ak.tid 3 t Ingen ak.tid 6 t Ingen ak.tid 12 t Ingen ak.tid 24 t Ingen ak.tid 48 t Ingen ak.tid 72 t Ingen aktiv. av alltid PÅ AV etter 10 s Overfal.kode 2580 (Endre koden eller tast inn 0000 for å deaktivere overfallsfunksjonen) Sirene PÅ Sirene AV 25: NULLSTILL VAL 26: SABOTAS. VALG 27: SIRENE ONLINE 28:MINNEVARSLING ikke aktuelt i USA bruker nullstil inst. nullstill anti kode nlstl sone sab PÅ sone sab AV PÅ ved telefeil AV ved telefeil PÅ AV 29: FRAKOPLE VALG 30: SIRENE/RAPP 31: LAVT BAT.BEKR 32: SKJERMSPARER ikke aktuelt i USA alltid v/ing.tid trdls ing.tdtbort.fjk v/ inngangstid I UK EN standard annet fjktr lavbat PÅ fjktr lavbat AV skjermsparer AV oppdater v/kode oppdater v/knap 33: BEKREFTE TID 34: AC FEIL RAPP 36: BRUKER TILLAT 39:NØKKELS. VALG deaktiver 30 minutter 45 minutter 60 minutter 90 minutter 5 minutter 30 minutter 60 minutter 180 minutter deaktiver aktiver I UK Deaktiver s aktiver s aktiver s aktive Figur DEFINER PANEL - flytskjema SLETT NKL PÅAV D

18 4.5 DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE Generell orientering Denne modusen lar deg tilpasse kommunikasjonsparametere for telefon til lokale krav. Kompatible alarmstasjoner er: Osborne-Hoffman modell 2000, Ademco model 685, FBII modell CP220, Radionics modell D6500, Sur- Gard modell SG-MLR2-DG og Silent Knight modell VIKTIG: I felter som inneholder telefon-/personsøkernumre eller kontonumre, kan det hende at du må taste inn heksadesimale sifre I telefonnummerfelter brukes disse sifrene som koder for å kontrollere nummersenderen: Heks Tastesekv Kodebetydning.siff. ens A <#> <0> Kan kun brukes i begynnelsen av et nummer nummersender venter 10 sekunder eller venter på summetone, avhengig av hva som kommer først, og sender etterpå. D <#> <3> Kan kun brukes i begynnelsen av et nummer nummersender venter 5 sekunder på summetone og legger på dersom denne ikke finnes. E <#> <4> Kan kun brukes i midten av et nummer nummersender venter i 5 sekunder F <#> <5> Kan ikke brukes i telefonnummer Merknad: En "+" kan tastes inn på begynnelsen av linjen ved å trykke og deretter. Når en serie av sifre skal tastes inn, bruker du følgende taster: <Numerisk Tastatur> - for å taste inn nummeret - Flytter markøren fra venstre mot høyre - Flytter markøren fra høyre mot venstre - Sletter alt etter markøren (til høyre for denne) PSTN/GSM (fig. 4.5 Detalj A) Retningsnummer [Fig 4.5.1(1)] Her taster du inn system retningsnummer (inntil 4 siffer). Linje-prefiks [Fig 4.5.1(2)] Her kan du taste inn nummeret som brukes som prefiks for tilgang til en utgående telefonlinje (hvis det finnes) Ringemetode [Fig 4.5.1(3)] Her kan du bestemme ringemetoden som brukes av den automatiske oppringeren innebygd i PowerMaxExpresskontrollpanelet. Alternativene er: Puls og tone (DTMF). GSM Hold i live [Fig (4)] Her kan du forhindre GSM-tjenesteleverandøren fra å koble fra GSM-linjen dersom brukeren ikke har hatt noen utgående telefonsamtaler i løpet av de siste 28 dager. Alternativene er: Deaktiver og hver 28 dag GPRS/BB [Fig. 4.5 Detalj B] GSM/GPRS-modulen kan kommunisere med alarmsentralmottaket via GPRS-, GSM-tale- og SMSkanaler. Hver av kanalene kan bli aktivert eller deaktivert for seg slik at du kan tillate eller forhindre modulen fra å bruke den for å rapportere hendelser. Hvis alle kanalene er aktivert, vil GSM/GPRS-modulen alltid prøve GPRS først. Hvis det mislykkes, vil det prøve GSM-tale. Hvis det mislykkes prøver den alle andre mulige metoder (PSTN, bredbånd), og først etterpå vil det prøve SMS. Dette skyldes at SMS er det mest upålitelige kommunikasjonsalternativet. Deaktivering av noen av GSM-modulkanaler vil få modulen til å bruke en annen rekkefølge enn den som er beskrevet ovenfor. GPRS-rapport [Fig 4.5.2(1)] Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via GPRS-kanalen. Alternativene er: deaktiver og aktiver. GSM-rapport [Fig 4.5.2(2)] Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via GSM-tale-kanalen. Alternativene er: deaktiver og aktiver. SMS-rapport [Fig 4.5.2(3)] Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via SMS-kanalen. Alternativene er: deaktiver og aktiver. GPRS APN [Fig 4.5.2(4)] Her taster du inn navnet på APN (aksesspunkt) som brukes for internettinnstillinger for GPRS (inntil 40 sifre). GPRS-brukernavn [Fig 4.5.2(5)] Her kan du taste inn brukernavnet for APN som brukes for GPRS-kommunikasjon (inntil 30 sifre). GPRS-passord [Fig 4.5.2(6)] Her kan du taste inn passordet for APN som brukes for GPRS-kommunikasjon (inntil 16 sifre). Tabellen nedenfor inneholder en liste over de tastene som brukes av PowerMaxExpress-editor for GPRS APN-, GPRS-brukernavn-, GPRS-passordmenyer og tilpasset sonenavn-valgene. 18 D Tast I OK Funksjonalitet Flytter markøren fra venstre mot høyre. Langt trykk for raskere. Flytter markøren fra høyre mot venstre. Langt trykk for raskere. Scroller oppover i rekken på inntastede karakterer. Langt trykk for raskere. Scroller nedover i rekken på inntastede karakterer. Langt trykk for raskere. Plasserer markøren helt til høyre i redigeringsstrengen og viser de siste 16 sifrene i redigeringsstrengen. Går tilbake til forrige eller øverste meny uten å lagre redigeringsstrengen. Går tilbake til "<OK> TIL UTGANG" uten å lagre redigeringsstrengen. Lagrer og går tilbake til forrige meny. Fjerner alle karakterer til høyre for markøren. Fjerner ett karakter etter markøren. Velger mellom store eller små karakterer. PIN-kode [Fig 4.5.2(7)] Tast inn PIN-koden på SIM-kortet som er installert i PowerMaxExpress-enheten (opptil 16 sifre). Tvang-hjemmenettverk [Fig (8)] Her kan du bestemme om du vil tvinge SIM-kortet til å kun bruke hjemmenettverket og ikke å velge et annet nettverk i tilfelle hjemmenettverket kan ikke bli funnet. Alternativene er: deaktiver og aktiver.

19 LAN-innstillinger [Fig 4.5.2(9)] Merknad: LAN-innstillingermenyen fremkommer kun når det finnes en bredbåndmodul i PowerMaxExpressalarmsystemet. Aktiver DHCP [Fig 4.5.2(9a)] Her bestemmer du om du vil få en automatisk IP-adresse fra en DHCP-server eller om du vil taste inn en IP-adresse manuelt Bytter mellom DHCP aktiver og DHCP deaktiver. Merknad: Når DHCP er aktivert, blir det siste IP nummeret endret til 200. M.a.o. blir den da xxx.xxx.xxx.200. Manuell IP [Fig 4.5.2(9b)] Her kan du manuelt angi LAN-parametere. IP-adresse IP-adressen til bredbåndsmodulen. Subnettmaske subnettmasken som brukes sammen med IP-adressen. standard gateway standard gateway til bredbåndsmodulen. Merknad: Hvis DHCP er satt til aktivert vil ovenstående poster bli sett bort fra. Transportprotokoll [Fig 4.5.2(10)] Her velger du hvilken type protokoll som brukes av kontrollpanelet for å overføre data over internett. Alternativene er: TCP og UDP. Sesjon tidsavbrudd [Fig 4.5.2(11)] Her bestemmer du om kontrollpanelet kontinuerlig skal være tilkoblet via GPRS-kommunikasjon, eller om det bare skal tilkobles midlertidig for å motta hendelsesrapporter. Alternativene er: av ved tidsavbrudd og alltid PÅ C.S.- rapportering (Fig. 4.5 Detalj C) Rapporter hendeler [Fig (1)] - se merknad i fig. 4.5 Detalj C Her angir du hvilke typer hendelser som skal rapporteres til alarmstasjonene Siden det er liten plass på displayet, brukes forkortelser: alarm er alrm, varsel er vrsl og frakoble/tilkoble er f/t. Stjernen (*) fungerer som skille mellom hendelsene som rapporteres til alarmstasjon 1 og hendelser som rapporteres til alarmstasjon 2. Meldinger deles inn i fire grupper: Nr. Gruppe Rapporterte hendelser 1 Alarmer Brann, innbrudd, panikk, sabotasje 2 f/t Tilkoble BORTE, tilkoble HJEMME, frakoble 3 Varsler Inaktivitet, nødalarm, barnevakt, gass, vann, temperatur 4 Vedlikehold Lavt batteri strømfeil "Alarm"-gruppen har høyeste prioritet og "varsel"-gruppen har lavest prioritet. Du kan velge følgende alternativer: Plannavn Sendt til Sendt til alarmst. 2 alarmst. 1 alle (f/t) * reserve Alle unntatt Alle unntatt frakoble/tilkoble frakoble/tilkoble hvis alarmstasjon 1 ikke svarer alle * alle Alle Alle alle (f/t) * alle - Alle unntatt Alle unntatt (f/t) frakoble/tilkoble frakoble/tilkoble alle (f/t) * (f/t) Alle unntatt frakoble/tilkoble frakoble/tilkoble alle ( vrsl) * vrsl Alle unntatt Varsler varsler Alrm * alle ( alrm) Alarmer Alle unntatt alarmer Rapportering av Ingenting Ingenting alle * reserve Alle Alle hvis stasjon 1 ikke svarer Merknad: "Alle" betyr at alle de fire gruppene blir rapportert i tillegg til feilmeldinger - lavt batteri sensor/system, inaktiv sensor, strømfeil, støy, kommunikasjonsfeil osv. 1. rapportmetode [Fig 4.5.3(2)] Her definerer du 1. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Alternativene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN 2. rapportmetode [Fig 4.5.3(3)] Her definerer du 2. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å rapportere hendelser i 1. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 2. prioritet (se merknader i 1. rapportmetode). Alternativene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN 3. rapportmetode [Fig 4.5.3(4)] Her definerer du 3. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å rapportere hendelser i 2. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 3. prioritet (se merknader i 1. rapportmetode). Alternativene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN Dobbeltrapportering [Fig 4.5.3(5)] Her kan du bestemme om du vil rapportere hendelser ved hjelp av PSTN og mobilnettet på samme tid, i stedet for å vente på at den 1. metoden mislykkes før den 2. metoden forsøkes. Alternativene er: deaktiver og PSTN & mobilnettet, PSTN & bredbånd og bredbånd & mobilnettet. Mottaker 1 kontonr. [Fig 4.5.3(6)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her kan du angi nummeret som skal identifisere ditt spesifikke alarmsystem til sentralstasjon 1. Nummeret består av 6 heksadesimale siffer. Mottaker 2 kontonr. [Fig 4.5.3(7)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her kan du angi nummeret som skal identifisere ditt spesifikke alarmsystem til sentralstasjon 2. Nummeret består av 6 heksadesimale siffer. PSTN/GSM-TKR1 [Fig 4.5.3(8)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her programmerer du telefonnummeret til 1. alarmstasjon (inkludert retningsnummer, maks. 16 siffer ) som systemet skal rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere hendelser til. PSTN/GSM-MTKR2 [Fig 4.5.3(9)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her programmerer du telefonnummeret til 2. alarmstasjon (inkludert retningsnummer, maks. 16 siffer ) som systemet skal rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere hendelser til. IP-MTKR 1 [Fig 4.5.3(10)] Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er plassert i 1. alarmstasjon. IP-MTKR 2 [Fig 4.5.3(11)] Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er plassert i 2. alarmstasjon. SMS-MTKR 1 [Fig 4.5.3(12)] Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren som er plassert i 1. alarmstasjon. D

20 SMS-MTKR 2 [Fig 4.5.3(13)] Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren som er plassert i 2. alarmstasjon. PSTN-rapportformat [Fig 4.5.3(14)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her velger du rapportformatet som brukes av kontrollpanelet til å rapportere hendelser til alarmstasjonene. Alternativene er: SIA tekst Kontakt-ID SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (se Vedlegg B - kodelister). 4/2 Pulshastighet [Fig 4.5.3(15)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her velger du pulshastigheten data blir sendt til alarmstasjonen med dersom noen av 4/2-formatene har blitt valgt i PSTN-rapportformat. Alternativene er: 10, 20, 33 og 40 pps. PSTN-rapportforsøk [Fig 4.5.3(16)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her definerer du hvor mange ganger kommunikatoren skal ringe alarmstasjonsnummeret via PSTN. Alternativene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk. Merknad: For å overholde UL-krav, skal enheten ikke gjøre mindre enn fem forsøk, og ikke mer enn ti forsøk på å kontakte alarmstasjonen. GSM-rapportforsøk [Fig 4.5.3(17)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her kan du bestemme hvor mange ganger senderen skal forsøke å rapportere via mobilgruppen (GPRS, GSM og SMS) til alarmstasjonen. Alternativene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk. LAN-rapportforsøk [Fig 4.5.3(18)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren skal forsøke å rapportere via bredbåndmodul-kommunikasjon til alarmsentralen. Alternativene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk. Autotesttid [Fig 4.5.3(19)] Her definerer du når telefonlinjen skal testes og rapportsendes til alarmstasjonen. Autotestsyklus [Fig 4.5.3(20)] Her definerer du tidsintervallet mellom telefonlinjerapportersom skal sendes til alarmstasjonen. Kontrollpanelet utfører dette med jevne mellomrom for å verifisere kommunikasjonen. Alternativene er: test hver 5. time, test hver 1., 2., 5., 7., 14., 30. dag og test AV. Samtale venter AV [Fig (21)] Her kan du angi en kode for å avbryte "samtale venter" når det ringes til alarmstasjonen. Linjefeil-rapport [Fig 4.5.3(22)] PSTN [Fig 4.5.3(22a)] Her definerer du om PSTN-telefonlinjefrakobling skal rapporteres eller ikke, og bestemmer forsinkelsen mellom påvisning av linjefrakoblingen og rapportering av feilen. Hvis telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "telefonlinjefeil" lagres i hendelsesloggen. Alternativene er: ikke rapporter, umiddelbart, 5 minutter, 30 minutter, 60 minutter eller 180 minutter. Merknad: For å overholde EN-krav, må "umiddelbart" være valgt. GSM/GPRS [Fig 4.5.3(22b)] Her definerer du om GSM/GPRS-telefonlinjefrakobling skal rapporteres eller ikke, og bestemmer forsinkelsen mellom påvisning av linjefrakoblingen og rapportering av feilen. Hvis telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "GSMlinjefeil" lagres i hendelsesloggen. Alternativene er: ikke rapporter, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter. Bredbånd [Fig 4.5.3(22c)] Her definerer du om bredbåndmodul-linjefrakobling skal rapporteres eller ikke, og bestemmer forsinkelsen mellom påvisning av linjefrakoblingen og rapportering av feilen. Hvis telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "BBA-linjefeil" lagres i hendelsesloggen. Alternativene er: ikke rapporter, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter. PSTN opp/ned [Fig 4.5.3(23)] Fjerntilgang [Fig 4.5.3(23a)] Her kan du gi eller nekte tilgang til systemet og utøve kontroll fra en ekstern telefon. Alternativene er: fj. tilgang PÅ og fj. tilgang AV. Hoved nedl.-kode [Fig 4.5.3(23b)] Her bestemmer du hovedinstallatørens 4-sifret passord for nedlasting/opplasting av data til/fra PowerMaxExpress-minnet. OBS! Hvis "0000" brukes, kan man ikke aktivere en forbindelse mellom PowerMaxExpress og PC-en for opplasting/nedlasting. Inst. nedl.-kode [Fig 4.5.3(23c)] Her bestemmer du installatørens 4-sifret passord for nedlasting av data til PowerMaxExpress-minnet. OBS! Hvis "0000" brukes, kan man ikke aktivere en forbindelse mellom PowerMaxExpress og PC-en for opplasting/nedlasting. Opplastingsmulighet [Fig (23d)] Her kan du angi om data fra PowerMaxExpress skal kunne lastes opp til en datamaskin mens systemet er i frakoblet tilstand eller om det kan gjøres når som helst (i tilstanden tilkoblet og frakoblet HJEMME/BORTE). Alternativene er: når system er AV og alltid. Opp- nedlastingstlf.nr. [Fig 4.5.3(23e)] Her taster du inn nummeret (inntil 16 siffer) til OL/NL server. Merknad: Kun for bruk med kontrollpaneler som overvåkes av kompatible alarmstasjoner. La stå tomt hvis det ikke brukes. GPRS opp/ned [Fig 4.5.3(24)] Mitt SIM-tlf. nr. [Fig 4.5.3(24a)] Her taster du inn PowerMax SIM-kortets telefonnummer. Alarmstasjonen ringer dette nummeret når det er behov for å koble til PowerMaxExpress for opplasting/nedlasting av data. 1. anrops-id nr. [Fig (24b)] Her bestemmer du det 1. IPMP-mottakers telefonnummer. Når PowerMaxExpress svarer på et innkommende anrop fra telefonnummeret definert her, opprettes det en forbindelse til IPMP for opplasting/nedlasting av data. Merknad: Anrops-ID nr. 1/-ID nr. 2 bør være 6 eller flere sifre for å få vekking ved IPMP til å fungere. 2. anrops-id nr. [Fig (24c)] Her bestemmer du det 2. IPMP-mottakers telefonnummer. Når PowerMaxExpress svarer på et innkommende anrop fra telefonnummeret definert her, opprettes det en forbindelse til IPMP for opplasting/nedlasting av data. Rapportere bekr. alarm [Fig 4.5.3(25)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her angir du om systemet skal rapportere når 2 eller flere hendelser (bekreftet alarm) oppstår i løpet av en bestemt periode (se avsn ). 20 D

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer