PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SPESIFIKASJONER GENERELLE DATA RF-DEL ELEKTRISKE DATA KOMMUNIKASJON FYSISKE EGENSKAPER MONTERING PAKKE UT UTSTYRET TILFØRSEL AV STRØM TIL ENHETEN SYSTEMPLANLEGGING OG PROGRAMMERING MONTERE KABLING SETTE INN RESERVEBATTERI INSTALLERE GSM/GPRS-MODUL (ekstra) VALGFRI MODULMONTERING AV DUAL RS MONTERING AV VALGFRI UTVIDELSESMODUL KOBLE TIL STRØMKABEL LUKKE KONTROLLPANELET PROGRAMMERING INNLEDNING Generell veiledning Angi en ugyldig installatørkode Installatørmeny Angi en ny installatørkode Angi en ny installatørkode i PowerMaxComplete-systemer som har 2 installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell veiledning Innmeldingstype Melde inn / slette sensorer Melde inn / Slette fjernkontrollsendere Melde inn / slette trådløst tastatur Melde inn / slette 2veis tastatur/keyprox Melde inn / slette trådløs sirene Melde inn / slette nøkkelbrikker PROG SONETYPER, NAVN OG RINGEKLOKKESONER ANGI KONTROLLPANELPARAMETERE Innledning Inngangsforsinkelse 1 og Utgangsforsinkelse Sirene tid Avbrytelsestid Avbryte alarm Hurtigtilkobling Forbikoble Utgangsmodus Piezo-signaler Feilsignaler Panikkalarm Stopp sonerapportering Kryssoner Overvåkning Ikke klar AUX-knapp A AUX-knapp B 2-W-KF RF Jamming Barnevakt Ikke aktiv Bakgrunnslys Tvang Piezo-sirene Nullstille Sabotasje Sirene ved telefonlinjefeil Minnemelding Deaktivere Ringe/rapp. Alternativ Bekrefte lavt batteri Skjermsparer Bekrefte alarm Rapportere strømfeil Brukertillatelse Batteritype Nøkkelsone-valg (valgfritt) ANGI KOMMUNIKASJONSPARAMETERE Innledning PSTN / GSM (Fig.4.5) GPRS / BB (Fig.4.5) C.S.-apportering (Fig. 4.5) Privatrapport (Fig. 4.5) GSM-AUTOREGISTRERING BBA-autoregistrering ANGI UTGANGSPARAMETERE Innledning Angi PGM Angi INT/STRB Generell programmering av PGM ANGI TALE Spille inn tale Taleboks DIAGNOSETEST GPRS-kommunikasjonstest LAN-tilkoblingstest BRUKERFUNKSJONER GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGENE SERIENUMMER RINGE OPPLASTINGS- OG NEDLASTINGSSERVER AKTIVERING/DEAKTIVERING AV PARTISJONER DEFINERING AV KTIVERTINGSSTASJON Sabotasjetype Skjermsparer Vis AC feil D PowerMaxComplete installatørveileder 1

2 Overvåkning INN/UTG bipper Lydvolum Vis MEM/TRBL GÅTEST TESTPROSEDYRER KLARGJØRING DIAGNOSETEST TESTE FJERNKONTROLLSENDER TESTE PGM-UTGANG PÅ/AV TESTE NØDSENDER VEDLIKEHOLD DEMONTERING AV KONTROLLPANELET ERSTATTELSE AV RESERVEBATTERIET ERSTATNING AV SIKRING ERSTATNING / OMPLASSERING AV DETEKTORER LESING AV HENDELSESLOGGEN VEDLEGG A. Partisjonering A1. Programmering av områder A2. Definere soner A3. Melde inn fjernkontroller og tastaturer A4. Brukergrensesnitt og drift A5. Fellesområder VEDLEGG B. Detektorplassering og senderfunksjoner B1. Utplasseringsplan for detektorer B2. Liste over fjernkontrollsendere B3. Liste over nødsendere B4. Liste over ikke-alarm-sendere VEDLEGG C. PGM-utgangsfunksjon VEDLEGG D. Hendelseskoder D1. Kontakt-ID for hendelseskoder D2. SIA-hendelseskoder D3. 4/2 Hendelseskoder D4. Forstå dataformat for Scancom rapportprotokoll VEDLEGG E. Sonetyper som kan programmeres E1. Forsinkelsessoner E2. Nødalarmsoner E3. Brannsoner E4. Vannsone E5. Gassone E6. Hjemme/Forsinkelsessoner E7. Interiørsone E8. Interiørfølgesoner E9. Nøkkelsoner (valgfritt) E10. Ikke-alarmsoner E11. Perimetersoner E12. Perimeterfølgesoner E13. Temperatursone E14. 24t-soner E15. Vaktsoner E16. Utendørssoner VEDLEGG F. Enheter som er kompatible med PowerMaxComplete F1. Detektorer som er kompatible med PowerMaxComplete F2. PowerMaxComplete-kompatible sendere F3. Trådløs sirene som er kompatibel med PowerMaxComplete F4. PowerMaxComplete-kompatibelt GSM-modem 43 F5. Valgfri taleboks (kun ved stemmeaktivering) MELDING TIL INSTALLATØREN Kontrollpanelet til PowerMaxComplete leveres med 2 instruksjonshåndbøker: Installasjonsveiledning (denne håndboken - til din private bruk) Brukerveiledning (kun til bruk under installasjonen - må leveres til masterbrukeren etter testing av systemet). Vedlegg A.1 og A.2 hjelper deg til å klargjøre en installasjonsplan. Ta deg tid til å fylle ut skjemaene - arbeidet blir mye lettere og du unngår misforståelser. Utfylling av skjemaene vil også hjelpe deg med å lage en slite over detektorer og sendere som må bli anskaffet for det bestemte formålet. Vedlegg E inneholder en liste og en kort beskrivelse av kompatible detektorer og sendere. Husk - vi anbefaler at du slår på kontrollpanelet en liten stund etter at du har pakket det ut, og programmerer det på arbeidsbenken, i henhold til installasjonsplanen. Flytdiagrammene for programmering i programmeringsdelen viser alle alternativene som er tilgjengelig for hver parameter. Fabrikkinnstillingene er merket med en svart boks til høyre, og andre alternativer (som også kan velges) er merket med hvite bokser. Denne metoden lar deg merke av i den aktuelle hvite boksen når du ønsker et annet valg enn fabrikkinnstillingene. De fleste avsnittnumrene i programmeringsdelen tilsvarer numrene i programmeringsmenyen. Eksempel:avsnitt beskriver "RF Jamming", som du finner under meny 4 (definisjonspanel), undermeny 19 (RF Jamming). Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette under programmeringsprosessen. Du kan få tilgang til "Brukerinnstillinger" for installatøren under punkt 10 i installatørmenyen eller i brukermenyen (se brukerveiledningen, punkt 7). Etter programmeringen går du videre til å installere systemet som forklart i installasjonsinstruksjonene, fra avsnitt 3.4. Installatøren skal verifisere linjebelegging. Vær oppmerksom på andre tjenester på telefonledninger, sånn som DSL. Om DSL-tjeneste er til stede på telefonledningen, må du installere et filter. Det blir foreslått å bruke modell Z- A431PJ31X av DSL-alarmfilter produsert av Excelsus Technologies eller tilsvarende. Dette filteret kobler seg ganske enkelt til RJ-31X og muliggjør alarmrapportering uten å bryte Internettilkoblingen. Hvis brukeren bare har et Voice over IP-telefonsystem, vil kontrollpanelet ikke kunne kommunisere med den sentrale stasjonen via PSTNtelefonlinjen. I dette tilfellet vil brukeren enten måtte installere en ekstra telefonlinje, eller koble til en GSM-modul. 2 D PowerMaxComplete installatørveileder

3 1. INNLEDNING Kompatibilitet: Denne veiledningen gjelder PowerMaxComplete v og over. PowerMaxComplete er et bruker- og installasjonsvennlig trådløst overvåkningssystem med 30 soner. Systemet er utviklet for å fungere på en brukervennlig måte og for å tilby funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før: PowerMaxComplete inkluderer en valgfri områdefunksjon. Inndeling i områder lar deg ha opp til tre uavhengige kontrollerbare områder med forskjellige brukerkoder tildelt hvert område eller én brukerkode tildert til en kombinasjon av opp til 3 områder. Områder kan aktiveres eller deaktiveres individuelt eller sammen i én operasjon. For eksempel kan du definere garasjen som partisjon 1, kjelleren som partisjon 2 og huset som partisjon 3. Siden hver partisjon er uavhengig av andre partisjoner kan du aktivere eller deaktivere hver partisjon som ønsket uten å endre tilstanden til de andre partisjonene. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 GENERELLE DATA Antall soner: 28 trådløse, 2 kablede (sone 29 og 30). Krav til kablet sone: 2.2 kω linjesluttmotstand (maks. motstand til kabler 220 Ω). Sonetyper: Interiørfølgesone, interiør, perimeter, perimeterfølgesone, forsinket 1, forsinket 2, 24t stille, 24t alarm, brann, ikke-alarm, nødalarm, gass, vann, temperatur og hjemme / forsinkelse. Brukerkoder: 8 koder, 4 sifre hver (9999 ulike kombinasjoner). Koden 0000 er ikke tillatt. Kontrollutstyr: - Integrert tastatur - Håndholdte sendere fra PowerCode/Code-Secure - Trådløst tastatur - SMS-kommandoer via den valgfrie GSM/GPRS-modulen - Ekstern telefon - Lokal eller ekstern datamaskin Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-tegns LCD-skjerm. Aktiveringsmoduser: BORTE, HJEMME, BORTE- ØYEBLIKKELIG, HJEMME-ØYEBLIKKELIG, BARNEVAKT, TVUNGET, OMGÅELSE. Alarm hindret under en enkelt aktiveringsperiode (stopp sonerapportering) etter: 1, 2, 3, alarm/sabotasje/feil eller ikke hindret (programmerbar/valgbar). Alarmtyper: Stille alarm, sirenealarm eller lydalarm (intern), i samsvar med sonene. Sirenesignaler: Kontinuerlig (inntrenging / 24 timers / panikk); trippel puls - pause - trippel puls... (brann). Sireneavbrudd (ringing): Programmerbar (4min. som standard) Intern lydalarmutgang: Minst 85 dba ved 3 m (10 fot) Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivt varsel Spesielle funksjoner: - Tale- og lydkontroll - Ringesoner - Diagnosetest og hendelseslogg Lokal- og fjernprogrammering via telefon- eller GSM/GPRS-forbindelser - Datakontroll og opplasting/nedlasting av data ENKELT Å INSTALLERE RS-232 plug-in-modul (VEDLEGGsutstyr) som gjør det mulig å koble til en lokal datamaskin. ENKELT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. Ekstern kontroll og statusbekreftelse fra eksterne telefoner. Hendelseslogg lagrer og viser informasjon. Opplasting/nedlasting fra ekstern datamaskin via telefonlinje eller mobilt modem. HURTIGPROGRAMMERING Enkel og logisk menystyrt programmering. Flervalgsprogrammering for hver parameter. Tydelige, visuelle meldinger og hørbare signaler. Installatørtilgang til brukermenyen. - Ringe etter hjelp med en nødsender - Sporer inaktivitet hos eldre, fysisk handikappede og pleietrengende mennesker - Meldingssenter for familien (opptak og avspilling) - Toveis talekommunikasjon Henting av data: Status, alarmminne, feil, hendelseslogg. Sanntidsklokke (RTC): Kontrollpanelet bipper og viser tid og dato. Konformitet med standarder i USA: Oppfyller kravene i FCC 47 del 15 og 68. Konformitet med CE-standarder i Europa: EN , EN ,7, EN , EN60950, EN300220, EN , EN , EN , EN Grade 2 Class 2, ATS-3 Konformitet med standarder i Storbritannia: Dette produktet er passende for bruk i systemer installert til å være i overensstemmelse med PD6662:2010 ved grad 2 og miljøklasse 2. DD243 og BS8243. PowerMaxComplete er kompatibelt med RTTE-kravene - EU-direktiv 1999/5/EC fra 9. mars Ifølge europeisk standard EN har PowerMaxComplete sikkerhetsgradering 2 - "lav til middels risiko" og miljøklassifiseringen er II - "innendørs generelt", med strømforsyningstype A. GSM-standarder: Europa: I samsvar med CE-standardene 3GPP TS , EN , EN USA:CFR 47 del 22 (GSM850) og del 24 (GSM 1900). UL1637, UL1635, UL1023, UL985, ULC-S545-02, ULC C1023. EMC-standard: FCC 47 del 15. SAR-standarder: FCC-regel , FCC-utdrag og VEDLEGG C til OET-melding 65 GPRS-standarder: Generell: ETSI EN v.9.0.2, CENELEC EN 60950:2001, ETSI EN : v og ETSI EN : v GE864-modul samsvarer med følgende standarder: EN , 3GPP , EN , EN og ETSI GSM D PowerMaxComplete installatørveileder 3

4 2.2 RF-DEL Frekvensområde (MHz): 315 (i USA og Canada), 433, eller andre UHF-kanaler i henhold til lokale krav i brukerlandet. Type mottaker: Superheterodyn, fast frekvens Mottakerområde: 180 m i åpent område Antennetype: Romlig diversitet Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 ELEKTRISKE DATA Strømforsyning: Intern transformator VAC, 50/60 Hz, 0,5 A / 12,5 VDC, 1,6 A. Strømforbruk: Omtrent 40 ma i hvilemodus, 1400 ma ved full belastning. Strømforbruk ved ekstern sirene (EXT): Maks.450* ma ved min.10,5 VDC med vekselstrøm og likestrøm (batterikraft). Strømforbruk ved intern sirene (INT): Maks.450* ma ved min.10,5 VDC med vekselstrøm og likestrøm (batteri) Strømforbruk PGM-utgang: 100* ma maks. Kablede detektorer (sone 29 og 30) Totalt strømforbruk: 450* ma maks. Høy spenning / kortslutningsbeskyttelse: Alle utganger er beskyttet (automatisk nullstillingssikring). * Total utgangsstrøm fra PowerMaxComplete (av INT- og EXT-sirener, PGM-utgang og detektorer) kan ikke overskride 550 ma for 9,6V batteri og 450 ma for 7,2V batteri. Alternativ for reservebatteri: Strøm til maksimalt antall eksterne enheter (1) 1300 mah 1800 mah 2200 mah 8-6-Batteri 8-Batteri Batteripakke (4) pakke (2) pakke (3) Reserv eperiod e 4 t 210mA 300mA 380mA 8 t 90mA 160 ma 200mA 12 t 45mA 90 ma 120 ma 24 t 0mA 25 ma 45mA 36 t (ingen reserve) 5mA 15mA 48 t (ingen reserve) (ingen reserve) 0mA 3. MONTERING 3.1 PAKKE UT UTSTYRET Åpne pappesken og kontroller at alle delene følger med. Hvis noen av delene mangler, kontakter du leverandøren umiddelbart. 3.2 TILFØRSEL AV STRØM TIL ENHETEN Koble strøm til PowerMaxComplete midlertidig (se figur 3.10). Alternativt kan du hente strøm fra reservebatteriet, som vist i figur 3.3. Ignorer alle "problem"-indikasjoner verdrørende mangel på batteri eller mangel på tilkobling til telefonledning. 3.3 SYSTEMPLANLEGGING OG PROGRAMMERING Det lønner seg å planlegge på forhånd - bruk tabellene i vedlegg A og B mot slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av hver detektor, brukeren og oppgaven til hver sender. 1 Enheter som er tilkoblet mellom 12 V-terminal og GND på PowerMaxComplete, som inkluderer intern GSM og brikkeleser V 1300 mah oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP130AAH6BMX produsert av GP 3 9.6V 1800 mah oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP180AAH8BMX produsert av GP 4 9, mah oppladbarmnimh-batteripakke (spesiell bestilling). Maks. oppladingstid for batteri: 72 timer Batteritest: Hvert 10. sekund. 2.4 KOMMUNIKASJON Innebygd modem: 300 baud, Bell 103-protokoll Dataoverføring til lokal datamaskin: Via RS232 seriekanal Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 privattelefoner. Rapporteringsformat: SIA, puls 4/2 1900/1400 Hz, puls 4/2 1800/2300 Hz, kontakt-id, Scancom. Pulshastighet: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbar Melding til privattelefoner Tone eller tale Registrering av ringesignal: Enheten støtter ikke oppdagelse av ring uten DC-spenning til stede på telefonlinjene. 2.5 FYSISKE EGENSKAPER Driftstemp. rekkevidde: -10 C ttil 49 C (14 F ttil 120 F) Lagringstemp. rekkevidde: -20 C til 60 C (-4 F til 140 F) Luftfuktighet: 85 % relativ fuktighet ved 30 C (86 F) Størrelse: 266 x 206 x 63 mm (10-7 / 16 x 8-18 x 2-1 / 2 tommer) Vekt: 1,44Kg (3,2 pund) (med batteri) Farge: Hvit Samle alle sendere og detektorer brukt i systemet og marker hver i henhold til utplasseringsplanen. Programmer systemet nå som instruert i programmeringsseksjonen. 3.4 MONTERE Nødvendig verktøy: Philips-skrujern nr. Monteringsprosedyren til PowerMaxComplete vises i figur KABLING Nødvendig verktøy: Skjærer og skrujern med spor - 3 mmblad. Kabling for PowerMaxComplete vises i figur D PowerMaxComplete installatørveileder

5 1 Løsne skruene Bakside 3 Merk 4 borepunkter på monteringsflaten 4 Bor 4 hull og sett inn vegganker Figur 3.1 Montering av bakre enhet 5 Fest baksiden med 4 skruer TELEFONKABLING Koble telefonkablene til SET-kontakten og LINE-kontakten (gjennom ønsket kabelinngang) TELEFONLEDNINGER I NORD-AMERIKA RJ-31X- CORD BRUN RØD GRØNN GRÅ 8-POSISJONS RJ-31X-PLUG RJ-31X-JACK RJ-31X GRÅ RØD LINJE FRA HUSTELEFONER GATEN GRØNN BRUN Telefonkabling i Storbritannia: Linjeklemmer må bli koblet til pinnene 2 og 5 til veggkontakten. For alle installasjoner: Om DSL-tjeneste er til stede på telefonlinjen må du dirigere telefonlinjen gjennom et DSL-filter (henvis til MELDING TIL INSTALLATØR på side 2 for videre detaljer). D PowerMaxComplete installatørveileder 5

6 SIRENEKABLING I SONE 29 Z29 GND SRN MAGNETKONTAKT ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANNEN KONTAKT (IKKE EN DETEKTOR 2.2 kω 2.2 kω Alarm V.L. (vanligvis lukket) EKSTERN SIRENE KUN MG ELECTRONICS MG441PDS Advarsel! Når termainaler plugges tilbake på plass, vær sikker på å rette de inn forsiktig med pinnene på PCB. Forskjøvete eller omvendt innsetting av terminaler kan skade interne kretser i PowerMaxComplete! VALGFRI EKSPANSJONSMODUL KABLING AV SONER, SIRENER, LYDBOKS OG KABLEDE DETEKTORER EKSPANSJON Bakside Bemerk Utvidermodulen er en 4-terminalklemme - sone 29 og sirenen i tegningen ovenfor - kan brukes istedet. MIC SPK GND 12V PGM EXT.- SRN+ IN.- Z29 GND Z30 SONE 29 / SONE kΩ KOBLE TIL DE KABLEDE DETEKTORENE SOM FØLGER: SONE 29 / JORD 12V(*) SONE 30 JORD 12V(*) 2.2kΩ - + SABOTASJE Alarm Strøm VN.C.L. N.C. Detektor med sabotasjebryter 2.2 kω 2.2 kω Alarm N.C. - + Strøm Detektor uten sabotasjebryter Notater: 1. For å forhindre interferens av detektor som drives under bruk av et kontrollpanel med et mobilt modem, skal den kablede detektoren installeres minst 2 meter unna kontrollpanelet. 2. Angående sone 29 og 30, "ser" kontrollpanelet en spesifkk motstand: Normal (ingen alarm og ingen sabotasje): 2,2 kw Alarmhendelse: 4.4 kw Sabotasjehendelse: Uendelig motstand Notater for kabling av utvidelsesmodul: * Sone 29/GND og sone 30/GND-terminaler kan bli tilkoblet til en kontakt til en detektor som vanligvis er lukket, bryter (for eksempel en sabotasjebryter til enhver enhet) eller en trykknapp, via en 2,2 KΩ motstand. 12Vterminalen kan bli brukt til å forsyne 12V (opp til 450mA) til kabledeen detektorer (om nødvendig). ** EXT-terminalen kan brukes til å utløse en ekstern sirene. 6 D PowerMaxComplete installatørveileder 12V GND Figur Kabling -SPK +SPK -MIC TALEBOKS +MIC TMP INTERN SIRENE ELLER STROBE EKSTERN SIRENE KUN MG441PDS Advarsel! Når du bruker ekspansjonsmodulen, må den interne sirenen og sone 29 kables via ekspansjonsmodulen og ikke via kontrollpanelet. INT-terminalen kan bli programmert for en "intern sirene" eller "blitzlys" (se DEFINER UTGANGER - DEFINER INT / STRB i par. 4.8). 12V- og "GND"-terminalene kan bli koblet til en sirene (for konstant forsyning av jevnstrømseffekt). VIKTIG! *Total utgangsstrøm fra PowerMaxComplete (av INTog EXT-sirener, PGM-utgang og detektorer) kan ikke overskride 550 ma for 9,6V batteri og 450 ma for 7,2V batteri.

7 Merknader for UL-installasjoner a. Sirenene som er koblet til INTERN eller EKSTERN SIRENE i EKSPANSJONSMODULEN, må være passende for innbruddsalarmer. Hvis UL-installasjon kreves når det gjelder brann, må alt ekstrautstyr som installeres, være i samsvar med UL-standarder for brann. Alle eksterne sirener som brukes, må være ULgodkjent og brukes med spenningen som er angitt under Spesifikasjoner. Bemerk: Sirenen på kontrollpanelets trykte kretskort samsvarer ikke med UL-standarder. b. Enheter som er koblet til en PGM-terminal, bør ikke overskride strømforbruket som er angitt for den 24- timers reservebatteriperioden som er oppført under tabellen Alternativer for reservebatteri (se avsnitt 2.3). c. Systemet må installeres i samsvar med Kapittel 2 i amerikanske National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA 70. d. Alle kabler må være godkjent for systemer i klasse 1, som angitt av National Electrical Code ANSI/NFPA 70. En telekommunikasjonskabel nr.26 AWG eller større skal brukes. e. Systemet må installeres i samsvar med CSA C22.1 Canadian Electrical Code, del 1. f. Det må være ca.1 cm mellom telefonkablingen og lavspenningskablingen (soner, ringekretser osv.). Ikke før LINE- og SET-kablene gjennom samme kabelkanal som andre kabler. 3.6 SETTE INN RESERVEBATTERI Åpne dekselet til batterikammeraet (se illustrasjonen nedenfor). Sett inn en batteripakke på 6 eller 8 batterier og koble til batterikontakten. Forside 3.7 INSTALLERE GSM/GPRS-MODUL (ekstra) Bemerk: GSM-modulen brukes med en intern antenne. Advarsel: Ikke installer eller fjern GSM-modulen når systemet er strømsatt av vekselstrøm eller reservebatteri. Koble til GSM-modulen og fest den med skruen: GSM Forside Figur Installere GSM/GPRS-modul (ekstra) Sette SIM-kortet inn i GSM-modulen: Intern GSM-antenne Intern GSMantennekabel GSM-antennekontakt intern SIM card insertion 1 Skyv toppdekselet for å åpne 2 3 Åpne dekselet Hold SIM-kortet jevnt med dekselet (merk retningen) 4 5 Skyv SIM-kortet inn i dekselet Roter dekselet for å lukke 6 Lås dekselet for å lukke VIKTIG! 1. Før du setter inn SIM-kortet må du deaktivere PIN-koden (ved å bruke en mobiltelefon eller PowerMaxComplete kontrollpanelet, via Definere kommunikasjoner, SIM pinkode-menyen. 2. Du må ikke sette inn eller ta ut SIM-kortet når kontrollanelet får strøm fra vekselstrømforsyning eller fra backupet- batteriet. Figur Sette inn SIM-kort Kun for intern antenne: Fjern papirremsen fra antennen og sett antennen på kontrollpanelet. Koble antennen til antennekontakten på GSM-kontrollpanelet Batterikabel Figur Sette inn batteri D PowerMaxComplete installatørveileder 7

8 Intern GSM-antenne 3.9 MONTERING AV VALGFRI UTVIDELSESMODUL EKSPANSJONSMODULEN muliggjør tilkobling av en taleboks, en ekstern sirene, en intern sirene eller strobe, og tilkobling av en kablet detektor i sone nr. 29 og 30. Med EKSPANSJONSMODULEN kan du også koble en enhet til en PGM-utgang (kan programmeres) som er aktivert i henhold til forhåndsdefinerte innstillinger. Monter ekspansjonsmodulen som vist nedenfor. Connector 1 Trykk EKSPANSJONmodulen på bakpanelet mellom de to klemmene 2 Koble ekspansjonsm odulens båndkabel til frontpanelets EKSPANSJON -kontakt. Kontakten med avlastningskle mme er til forsiden ikke koble den til baksiden. Avlastningsklemme 2 klemmer Antenna cable Figur Installere intern GSM-antenne 3.8 VALGFRI MODULMONTERING AV DUAL RS-232 DUAL RS-232 er en modul som muliggjør kobling av to samtidige enheter, sånn som programmering av lokal PC eller GSM-modul. Den interne GSM-enheten gjør at PowerMaxCompletesystemet kan fungere over et mobilt nettverk (hvis du vil ha mer informasjon om modemfunksjoner og tilkoblinger for GSM, kan du se installasjonsveiledningen for GSMmodem). Hvis du vil installere DUAL RS-232-modulen i kontrollpanelet, trykker du den inn i den merkede plasseringen (se illustrasjonen under) til den festes på plass med et klikk. Koble en lokal datamaskin eller GSM-modul til én av DUAL RS-232-modulkontaktene, som vist under. Figur Installere EKSPANSJONSMODUL 3.10 KOBLE TIL STRØMKABEL Koble til strømkabelen og lukk kontrollpanelet som vist i figur Stikkontakten bør være nært utstyret og lett tilgjengelig. Dual RS-232 modul Kontakt til PC Kontakt til ekstern GSM eller PC Figur Installere DUAL RS-232-modul 8 D PowerMaxComplete installatørveileder

9 Prosedyre for strømkabelklemme 1 Inngang for tykk kabel: Dra ut plastdekselet (1 av 4). 2 Trekk ut kabelklemmen for å bruke den i neste trinn. Strømtilkobling for alle land unntatt USA Kabelklemmer til strømkabel Til tynn kabel Til tykk kabel (snudd klemme) 2 Koble strømkabelen til strømkontakten på forsiden. Sikkerhetsdeksel 1 Før strømkabelen gjennom ønsket kabelkanal (se trinn 1), før den til strømforsyningen og k o b l e d e t o l e d n i n g e n e t i l strømforsyningskontakten med et skrujern. Fest strømkabelen med klemmer (se også trinn 2 denne klemmen kan snus for å tilpasse den til en tykk/tynn kabel) og sett på sikkerhetsdekselet. (*) Strømforsyningsenhet Strømtilkobling kun USA Koble strømadapteren til forsidens adapterkontakt. Figur Kobling av strømkabel * Ikke legg kabler her, for å unngå problemer med å lukke kontrollpanelet. D PowerMaxComplete installatørveileder 9

10 3.11 LUKKE KONTROLLPANELET Kontrollpanelets endelige lukking vises nedenfor. 1 Koble båndkablene, mellom for- og baksiden, til de respektive kontaktene (opptil 3, i samsvar med alternativene). Lukk panelet og fest de 2 skruene Figur Endelig lukking 10 D PowerMaxComplete installatørveileder

11 4. PROGRAMMERING 4.1 INNLEDNING Systemet programmeres via menyer og undermenyer som man kommer til via Installatormodus og kan velges ved hjelp av og -tastene. Systemet ditt er utstyrt med en integrert områdemodus som kan dele alarmsystemet ditt inn i så mange som tre atskilte soner kalt områder. Om områdemodus er aktivert, blir ytterligere menyer tilgjengelige og flere systemfunksjoner sånn som LCD-displayet oppfører seg forskjellig. For videre detaljer om områdemodus, se VEDLEGG A Generell veiledning Vi anbefaler at du programmerer PowerMaxComplete på arbeidsbenken før selve installasjonen. Du kan hente strøm fra reservebatteriet eller fra strømforsyningen. Installatørmenyen er kun tilgjengelig for de som vet installatørens 4-sifrede kode, som er 9999 etter fabrikkinnstillingen. Bemerk: Tilgang til installatørmenyen i PowerMaxComplete-systemer som har alternativet "Brukertilgang" aktivert (f.eks. i England), er kun tilgjengelig mot slutten av brukermenyen. Dette alternativet kan endres om nødvendig (se avsnitt ). For PowerMaxComplete-systemer som har to installatørkoder er standard MASTERINSTALLATØR-kode 9999 og standard INSTALLATØR-kode Følgende handlinger kan kun utføres med masterinstallatørkoden: Endre masterinstallatørkode. Nullstille PowerMaxComplete-parameterne til standard parametere. Angi bestemte kommunikasjonsparametere, som forklart i merknaden i figur 4.5. Det er meningen du kun skal bruke denne koden første gang for å få tilgang, og deretter endre den til en hemmelig kode som bare du vet. Du vil hovedsakelig bruke 5 kontrollknapper under hele programmeringsprosessen: - for å bla ett trinn fremover i menyen. - for å bla ett trinn bakover i menyen Installatørmeny Installatørmenyen vises i figur 4.1a. Teksten i de rektangelformede boksene representerer det aktuelle PowerMaxComplete-displayet Angi en ny installatørkode Når du skal endre installatørkoden, utfører du handlingene som er illustrert i figur 4.1b. Når du blir bedt om å angi en kode, taster du inn en 4-sifret kode Angi en ny installatørkode i PowerMaxComplete-systemer som har 2 installatørkoder For PowerMaxComplete-systemer som har to installatørkoder, MASTERINSTALLATØR-kode (standard 9999) og INSTALLATØR-kode (standard 8888) kan du angi nye koder som vist i figur 4.1c. Hvis du vil ha flere detaljer om de ulike godkjenningsnivåene når du logger på med installatørkoden og masterinstallatørkoden, ser du merknaden i figur 4.5 (ANGI KOMM.). Når du bruker masterinstallatørkoden, kan du endre både masterinstallatørkoden og installatørkoden. Når du bruker installatørkoden, kan du kun endre installatørkoden. - for å gå inn i den aktuelle menyen eller bekrefte data. - for å bla ett trinn opp i en meny. - for å gå tilbake til <OK> FOR AVSLUTT. Lydsignalene du får høre under programmeringen er: - Enkelt bipp, hørt når en tast blir trykket. - Dobbelt bipp, indikerer automatisk returnering til normal driftsmodus (ved tidsavbrudd). - Glad melodi (- - - ) indikerer vellykket fullføring av en operasjon. - Trist melodi ( ) indikerer en gal bevegelse eller avvisning Angi en ugyldig installatørkode Hvis du taster inn en ugyldig installatørkode 5 ganger, blir tastaturet automatisk deaktivert i 90 sekunder og meldingen FEIL PASSORD vises. (*) Gjelder kun når "BRUKERTILGANG"-funksjonen er aktivert (se avsn BRUKERTILGANG) Figur 4.1a - Installatørmenyen D PowerMaxComplete installatørveileder 11

12 (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Figur 4.1b - Angi en ny installatørkode (se merknad) Ved bruk av INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Ved bruk av MASTER INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY MASTERKODE MASTER KODE xxxx [kode] NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Figur 4.1c - Angi en ny installatørkode i systemet med Inst.- og masterinst.-kodene (se merknad) Bemerk: Installatør-koden må aldri programmeres til Det vil låse brukeren ute fra installatørmenyen! 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell veiledning Modusen INNMELDING har følgende undermoduser: INNMELDINGSTYPE (trådløse enheter) MELDE INN SENSORER. MELDE INN FJERNKONTROLL (CodeSecure-sendere med flere funksjoner) MELDE INN TRÅDL.1VEIS TASTATUR (trådløst tastatur MCM-140+) MELDE INN TRÅDL. LCD TASTATUR (trådløst 2veis tastatur MKP-150/151/152 eller trådløs 2veis keyprox MKP160) Bemerk: Dette sub-modusen vil bli skjult hvis områder er aktivert MELDE INN TRÅDL.SIRENE (trådløs sirene) MELDE INN NØKKELBRIKKE (nøkkelbrikke) Før du begynner, samler du alle enhetene du ønsker å melde inn, og sørger for at batterier er satt inn. Ditt kontrollpanel må gjenkjenne den unike ID-koden til hver enhet for å kunne overvåke dem, motta kommandoer fra dem og reagere på kommandoene. Obs! CodeSecure-sendere brukes vanligvis til aktivering/deaktivering og kan ikke meldes inn i sonene. Hvis du skal melde inn soner, bruker du kun andre trådløse enheter og ikke CodeSecure Innmeldingstype Her angir du om du skal melde inn en trådløs enhet ved normal sending eller ved enhetens sabotasjefunksjon (ved å åpne dekselet). Alternativer: normal eller ved sabotasje Melde inn / slette sensorer For PowerMaxComplete uten ekspansjonsmodul: Magnetkontakt eller andre kontakter (ikke en detektor) kan meldes inn i sone 29 og trådløse detektorer kan bli meldt inn i soner For PowerMaxComplete med ekspansjonsmodul: Kablede detektorer kan meldes inn i sone 29 og 30, og trådløse detektorer kan meldes inn i sone Bemerk: Kablede soner må være meldt inn i INNMELDING-menyen før de er aktive. STOP Før innmelding må linsen foran PIR- og dualsensorene maskeres for å hindre feilsending. Pass på at magnekontaktsenderne henger sammen med magneten, for å hindre at de sender alarmsignaler. Hvis du skal melde inn / slette kablet / trådløs sensor, kan du se fig Melde inn / Slette fjernkontrollsendere Fjernkontrollene er trådløse multifunksjonelle CodeSecure sendere. Åtte brukere av systemet kan tildeles fjernkontrollene for å få bedre, raskere og tryggere kontroll over systemfunksjonene. Hvis du skal melde inn / slette 1veis eller 2veis fjernkontroller, kan du se figur Melde inn / slette trådløst tastatur Det trådløse tastaturet (MCM-140+) er en fjernkontrollenhet som lar brukeren fjernstyre systemet. Hvis du skal melde inn / slette opptil 8 trådløse tastaturer, kan du se figur 4.2 (Melde inn TRÅDL.1VEIS TASTATUR) Melde inn / slette 2veis tastatur/keyprox De toveis tastaturene MKP-150/MKP-151/MKP-152, eller 2veis keyprox MKP-160 lar brukeren fjernstyre systemet og motta data fra systemet (status, alarm og feildata). Hvis du skal melde inn opptil to toveis tastaturer, kan du se figur Melde inn / slette trådløs sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres ved hendelser som er forhåndsdefinert i PowerMaxComplete-systemet. Hvis du skal melde inn / slette opptil to trådløse sirener, kan du se fig Melde inn / slette nøkkelbrikker Adgangsbrikker lar autoriserte folk gå inn i avgrensede områder. Når du oppgir gyldig nøkkelbrikke mens systemet er aktivert, blir systemet deaktivert. Når du oppgir gyldig nøkkelbrikke mens systemet er deaktivert, blir systemet aktivert i BORTE (evt.hjemme)-modus. Hvis du skal melde inn / slette nøkkelbrikker, kan du se fig. Bemerk: Nøkkelbrikker brukes på kontrollpaneler med installerte Nøkkelbrikke-lesere (ikke standard i engelske versjoner). 12 D PowerMaxComplete installatørveileder

13 Figur Melde inn / slette trådløse enheter / fjernkontroller / trådløse tastaturer / trådløse sirener * Innmelding av fjernkontroller og nøkkelbrikker kan utføres av installatøren eller brukeren (via menyen BRUKERPROG). *** Start normal sending eller sabotasjefunksjonen (se INNMELDINGSTYPE, avsn. **** Velg "høyere" følsomhet for trådløse enheter som er langt ** En svart boks i displayet betyr at enheten er meldt inn (systemet har lagret ID-en). Ingen svart boks betyr at enheten ikke er meldt inn. borte, og "lavere" følsomhet for enheter som er nær. Bemerk: Dette endrer kun RF-området under innmelding og påvirker ikke ytelsen til sensoren. D PowerMaxComplete installatørveileder 13

14 4.3 PROG SONETYPER, NAVN OG RINGEKLOKKESONER Denne modusen lar deg tildele én av 15 sonetyper til hver av systemets 30 soner (trådløse og kablede). Du kan definere soner som NØKKELSONER, for å muliggjlre aktivering / deaktivering av systemet med PowerCodesendere (se vedlegg D9).I VEDLEGG kan du også tilordne et navn og et områdenummer (opptil fire i et PowerMaxComplete områdesystem.i VEDLEGG kan du tildele hver sone et navn og avgjøre om sonen skal fungere som ringeklokkesone (kun når systemet er i deaktivert eller aktivert hjemme-tilstand). Når en ringeklokkesone utløses, høres ringeklokkemelodien eller sonenavnet (det finnes 3 ringeklokkemoduser - ringeklokke-melodi, ringeklokke-sonenavn eller ringeklokke av). En liste over fabrikkinnstillingene er vist i tabell 1. Du kan fylle ut de tomme kolonnene før du starter og fortsette programmeringen i henhold til din egen liste. Husk! En forsinkelsessone er også per definisjon en perimetersone. Sonetypene blir utfyllende forklart i Vedlegg E. Bemerk: Teksten på egendefinerte sonenavn kan endres gjennom DEFINER TALE-menyen. * Lagrede alternativer vises med en svart boks helt til høyre. Hvis du vil gå gjennom alternativene, klikker du Figure Flytskjema for PROG SONER 2. Gå til menyen "4.PROG. SENTRAL" og gå inn i undermenyen "NØKLSONEVALG". Velg så den ønskelige alternativet for nøkkelsone. Etter du har gjentatte ganger på eller -knappen til ønsket alternativ vises, og deretter klikker du på foretatt valget, trykk på -tasten på tastaturet (en svart boks vises helt til høyre side). (for videre instruksjoner, se seksjon 4.4). ** Tast PÅ/AV er en valgfri funksjon som lar deg tilkoble *** Kun tilgjengelig og aktivert ved anmodning av kunde. eller frakoble systemet via sonene 21-28, 29 eller 21- **** Definisjoner av sonetype: 29, forutsatt at "ikke-alarm" var pre-definert for disse Interiørfølge en sone som befinner seg mellom en sonene. inngangs- og utgangssone og alarmsystemets Før aktivering av nøkkelsoner må de følgende kontrollpanel prosedyrene utføres: Perimeter en sone som er avhengig av detektorer 1. Gå til menyen "2.MELDINN" og meld inn senderen for å beskytte dører, vinduer og vegger (for videre instruksjoner, se seksjon 4.2). 14 D PowerMaxComplete installatørveileder

15 Perimeterfølge en ikke-inngang/utgang-sone Forsinket 1/2 en sone som har programmerbare utgangs- og inngangsforsinkelser 24t stille en sone som starter en lydløs alarm (sirenene fungerer ikke) 24t sirene en sone som starter en sirenealarm Brann en sone som bruker røykdetektorer og er permanent aktiv Ikke-alarm brukt hovedsakelig for å utføre fjernkontrolloppgaver som å åpne/lukke en port, aktivere/deaktivere innvendige lys osv. Nød brukt til å sende et nødrop alarmstasjonen eller privattelefoner Gass en sone som oppdager gasslekkasjer og er permanent aktiv Vann en sone som oppdager en vannlekkasje og er permanent aktiv 4.4 ANGI KONTROLLPANELPARAMETERE Innledning I denne modusen kan du tilpasse kontrollpanelet i forhold til den enkelte bruker. En illustrert prosess vises i figur 4.4. I denne illustrasjonen vises de valgte alternativene med en svart boks helt til høyre. Hvis du vil gå gjennom alternativene, klikker du gjentatte ganger på eller til ønsket alternativ vises, og deretter klikker du på VIS/OK-knappen Inngangsforsinkelse 1 og 2 (Fig.4.4, pkt. To ulike inngangsforsinkelser lar brukeren gå inn i det overvåkede området (mens systemet er aktivert) via to bestemte soner, uten å utløse alarm. Ved ankomst må brukeren deaktivere kontrollpanelet før inngangsforsinkelsen utløper. Advarselsbipper med sakte hyppighet starter når døren åpnes til de siste 10 sekundene av ventetiden hvor hyppigheten av bippingen øker. Punkt nr.1 (forsinket 1) og 2 (forsinket 2) gir deg muligheten til å programmere varigheten på disse forsinkelsene. Tilgjengelige alternativer for hver forsinkelse er: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m og 4m. Bemerk: For UL-installasjoner bør ventetid for inngang være opp til 45 sek Utgangsforsinkelse (Fig.4.4 punkt 03). En utgangsforsinkelse lar brukeren aktivere systemet og forlate det overvåkede stedet via bestemte dører uten å utløse alarm. Advarselsbipper med sakte hyppighet starter når aktiveringskommandoen blir gitt til de siste 10 sekundene av ventetiden hvor hyppigheten av bippingen øker. Punkt nr.3 gir også muligheten til å programmere varigheten på utgangsforsinkelsen. Tilgjengelige valg er: 30s, 60s, 90s, 120s, 3m, 4m. Bemerk: For UL-installasjoner bør utgangsforsinkelse være opp til 120 sek Sirene tid (Fig.4.4 punkt 04). Her kan du velge hvor lenge sirenen skal varsle hvis alarmen utløses. Sirenetiden starter når sirenen utløses. Når sirenetiden utløper, blir sirenen automatisk slått av. Tilgjengelige valg er: 1, 3, 4, 8, 10, 15 og 20 minutter. Bemerk: Sirenetid er definert for hele alarmsystemet og ikke per område. Interiør en sone som tillater fri bevegelse innen det beskyttede område uten å starte en alarm (når aktivert til HJEMME) Temperatur en sone brukt til å spore både innendørs og utendørs temperatur og er permanen aktiv Hjem/utgangstid en sonetype som fungerer som en forsinkelsessone når systemet er aktivert HJEMME og som en perimeterfølgesone når systemet er aktivert BORTE Vakt en sone som fungerer som en 24-timers hørbar sone, bortsett fra at alarmen blir deaktivert en kort tid etter en alarm (for å tillate tilgang til en metallsafe for en vakt) Utendørs en sone for områder utendørs hvor en aktivert alarm ikke indikerer inntrengning i huset For en detaljert forklaring av sonetypene, henvis til VEDLEGG E Avbrytelsestid (Fig.4.4 punkt 05). Her velger du hvor lang tid brukeren har på å avbryte en utløst alarm (gjelder ikke alarmer i sonene BRANN, 24T STILLE, NØDALARM, GASS, VANN og TEMPERATUR). PowerMaxComplete er programmert til å tillate et "avbrytelsesintervall" som starter når en hendelse blir registrert. Under dette intervallet signaliserer summeren en advarsel, men sirenen forblir inaktiv og alarmen blir ikke rapportert. Om brukeren deaktiverer systemet innen ventetiden, blir alarmen avbrutt. Tilgjengelige valg er: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 2m, 3m, 4m Avbryte alarm (Fig.4.4 punkt 06). Her angir du "avbryt alarm"-intervallet, som starter når alarmen blir rapportert til alarmstasjonen. Hvis brukeren deaktiverer systemet innen den tidsperioden, blir meldingen "avbryt alarm" automatisk sendt til alarmstasjonen. Tilgjengelige valg er: 1, 5, 15, 60 minutter, 4 timer og også avbryt inaktiv Hurtigtilkobling (Fig.4.4 punkt 07). Her angir du om brukeren skal kunne utføre hurtigtilkobling. Hvis hurtigtilkobling er tillatt, ber ikke kontrollpanelet om brukerkoden før den aktiverer systemet. De to alternativene er: hurtigtilkobling PÅ og hurtigtilkobling AV Forbikoble (Fig.4.4 pkt. Her angir du enten manuell forbikobling av individuelle soner (via menyen BRUKERINNSTILLINGER), eller "tvangsaktivering" (utføre automatisk forbikobling) av åpne soner under utgangsforsinkelsen. Hvis du ønsker, kan du trykke aktiveringstasten to ganger for å eliminere forsinkelsestonen som fortsetter under en tvangsaktivering. Hvis en sone er åpen og tvangsaktivering ikke er tillatt, vises "IKKE KLAR" og systemet blir ikke aktivert (du hører "trist melodi"). Hvis "ingen forbikobling" er valgt, går det ikke an å bruke verken manuell forbikobling eller tvangsaktivering. Alternativer: manuell forbikobling, tvangsaktivering og ingen forbikobling. Bemerk: Tvangsaktivering gjelder ikke for Storbritannia.. D PowerMaxComplete installatørveileder 15

16 4.4.9 Utgangsmodus (Fig.4.4 punkt 09). Her avgjør du om utgangsforsinkelsen skal starte på nytt hvis utgangs-/inngangsdøren åpnes på nytt før utgangsforsinkelsen utløper. Det kan være nyttig å starte utgangsforsinkelsen på nytt hvis brukeren går inn igjen rett etter å ha gått ut, for å hente noe som ble glemt igjen inne. Det fins tre typer utgangsmoduser: Start utgangsforsinkelse på nytt - Utgangsforsinkelsen starter på nytt når døren åpnes på nytt under utgangsforsinkelsen. Omstarten forekommer kun én gang. Av ved dør - Utgangsforsinkelsen stanser automatisk når døren lukkes (selv om angitt utgangsforsinkelse ikke var fullført). Normal - Utgangsforsinkelsen utføres nøyaktig som angitt, uavhengig av om døren er åpen eller lukket Piezo-signaler (Fig.4.4 punkt 10). Her avgjør du om varseltonene skal høres eller dempes under utgangs- og inngangsforsinkelsene. Ytterligere alternativer muliggjør demping av kun advarselsbippene når systemet er aktivert til "HJEMME" eller "BORTE". I VEDLEGG, under aktivering av hjemme, aktiveres systemet i lydløs, imidlerig, når aktivert vil utløsing av en forsinkelsessone aktivere inngangsbippene for å minne brukeren på å deaktivere systemet. Alternativer (områder deaktivert): aktiver bipper, av når hjemme, deaktivere bipper og av utgang hjemme. Valg (områder aktivert): (aktiver bipper), H (av når hjemme, d (deaktivere bipper) and h (av utgang hjemme) Trykknappene, og gir valg av de samsvarende partisjonene. Trykking på hver knapp vil veklse mellom hvert alternativ. Bemerk: Når utgangspiper er deaktivert mot slutten av en forsinkelse, høres Munter melodi (vellykket) Feilsignaler (Fig. 4.4 pkt. 11). Når det oppstår feil, sender lydalarmen ut 3 korte pipetoner én gang per minutt. Her angir du om denne spesielle signalsekvensen skal være aktiv, inaktiv eller kun aktiv om natten (definisjon av nattetimer er angitt i fabrikkinnstillingene). De tre alternativene er: aktiver varseltoner, av om natten (kl.20-07) og deaktiver varseltoner Panikkalarm (Fig.4.4 punkt 12). Her bestemmer du om brukeren skal kunne utløse en panikkalarm ved å trykke samtidig på de to panikknappene (på tastaturet / trådløse tastaturet) eller på borte + hjemme (på en fjernkontroll). Panikkalarm med lyd utløser sirenen og sender samtidig en melding via telefon. Stille panikkalarm sender kun en melding via telefon. Valgene er: stille panikkalarm, panikkalarm med lyd og deaktiver panikkalarm Stopp sonerapportering (Fig.4.4 pkt. 13). Her avgjør du hvor mange ganger hver sone skal kunne utløse en alarm i én aktiveringsperiode (inkludert hendelser som sabotasje og strømbrudd på detektorer, PowerMaxComplete og den trådløse sirenen). Hvis antall alarmer fra en spesifikk sone overskrider det programmerte antallet, forbikobler kontrollpanelet automatisk sonen for å hindre gjentatt sirene og unødvendig rapportering til alarmstasjonen. Sonen vil bli aktivert igjen under deaktivering eller 48 timer etter den har blitt omgått (om systemet forblir aktivert). Tilgjengelige valg er: stopp etter 1, stopp etter 2, stopp etter 3 og ingen stopp. Bemerk: Swinger stopp er definert for hele alarmsystemet, og ikke for hvert område Kryssoner (Fig.4.4 pkt. 14). Her bestemmer du hvorvidt cryssoning vil være aktivt eller inaktivt. Kryssoner er en metode som brukes til å stanse falske alarmer - en alarm blir ikke utløst med mindre to nærliggende soner utløses i løpet av 30 sekunder. Funksjonen er kun aktiv med status aktivert BORTE og gjelder kun sonene mellom (18, 19, 20, 21 osv.). Du kan bruke hvilke som helst av disse sonene til å lage et "kryssone"-område. Bemerk: Hvis én av to kryssoner forbikobles (se avsn ), vil den gjenstående sonen fungere uavhengig. Bemerk: Annenhver kryssone må være angitt som en av de tillatte sonetypene (interiør, perimeter, perimeterfølgesone). Valgene er: kryssone PÅ og kryssone AV. Bemerk: En fellessone bør ikke defineres som en krysssone. Kryssoner gjelder ikke i Inngang/Utgang-sonene eller 24t-sonene (brann, nødalarm, 24t alarm, 24t stille) Overvåkning (Fig.4.4 pkt. 15). Her avgjør du tidsrammen for mottak av overvåkningsrapporter fra ulike overvåkede trådløse enheter. Hvis enhetene ikke rapporterer minst én gang i løpet av den angitte tiden, vises et "INAKTIV"-varsel. Valgene er: 1, 2, 4, 8, 12 timer og deaktiver Ikke klar (Fig.4.4 pkt. 16). Her avgjør du om systemet skal ha statusen IKKE KLAR under en overvåkningsfeil. Når systemet er "under overvåkning", vil det ha statusen IKKE KLAR hvis ingen overvåkningsmelding ble mottatt i løpet av de siste 20 minuttene. Alternativer: vanlig og under overvåkning AUX-knapp A (Fig.4.4 pkt. 17). Her velger du hvilken funksjon AUXknappen på fjernkontrollsendere MCT-234, MCT-237 og det trådløse tastaturet MCM-140+ skal ha. Det er fire tilgjengelige alternativer for hver AUX-knapp: Status (gjelder bare hvis kontrollpanelet har talealternativet): Når du trykker på AUX-knappen, gir kontrollpanelets talemodul deg beskjed om systemstatusen. Momentant:Hvis du trykker på på AUX-knappen under utgangsforsinkelsen, vil systemet aktivere "momentant" (inngangsforsinkelsen blir avbrutt). Hopp over utgangstid: Når du trykker på AUX-knappen, aktiverer systemet umiddelbart. PGM: Når du trykker på AUX-knappen, blir PGM-utgang aktivert (se mer om programmering under "ANGI UTGANGER", avsn AUX-knapp B 2-W-KF (Fig.4.4, pkt. 18). Gjelder kun for 2-veis fjernkontroll MCT237. Samme som men for AUX-knapp B RF Jamming (Fig.4.4 pkt. 19). Her kan du angi om RF Jamming (forstyrrelser på radiosignalene som brukes av systemet) skal registreres og rapporteres. Hvis du velger rapportering av RF Jamming, vil ikke systemet kunne aktiveres under de relevante støyforholdene. Alternativer for RF Jamming Alternativ Registrer og rapporter når UL (20/20) Det er uavbrutt blokkering i 20 sekund (USA-standard) EN (30/60) Det har blitt akkumulert 30 sekunder (Europeisk blokkering innen 60 sek. 16 D PowerMaxComplete installatørveileder

17 standard) klasse 6 (30/60) Som EN (30 / 60), men hendelsen blir Visonic bruker Technistore anti-kode nullstill. Installatører bør ta kontakt med sine alarmstasjoner for en kodeversjon (Britisk standard) kun rapportert om ("seed"-kode) som må tastes inn i meny blokkeringsvarigheten overskrider 5 Bemerk: Denne menyen er ikke tilgjengelig når områden er minutter. aktivert. Deaktivert (ingen registrering og rapportering av støy) Sabotasje (Fig.4.4 pkt. 26). Her avgjør du om sabotasje av soner skal Barnevakt rapporteres eller ignoreres. Tilgjengelige valg er: (Fig.4.4 pkt. 20). Her angir du om systemet skal kunne sonesabotasje PÅ og sonesabotasje AV. aktiveres i barnevakt-modus. Hvis systemet blir aktivert i Sirene ved telefonlinjefeil denne modusen, blir en "barnevakt"-melding sendt til (Fig.4.4 pkt. 27). Her bestemmer du om sirenen skal bestemte telefoner når systemet blir deaktivert av en aktiveres eller ikke hvis det oppstår feil på telefonlinjen når "barnevakt"-bruker (brukere nr. 5-8 eller fjernkontroller 5- systemet er i aktivert tilstand. Tilgjengelige valg er: aktiver 8). Denne modusen er nyttig når foreldre på arbeid vil ved feil, deaktiver ved feil. informeres når et barn kommer hjem fra skolen. Du kan lagre et navn for hver barnevakt-bruker Minnemelding Valgene er: Barnevakt PÅ og barnevakt AV. (Fig.4.4 pkt. 28). Her bestemmer du om brukeren skal motta informasjon om at en alarm er blitt aktivert Ikke aktiv Tilgjengelige valg er: aktiver og deaktiver. (Fig.4.4 pkt. 21). Her angir du hvor ofte du skal motta signaler fra sensorene som brukes til å overvåke Deaktivere aktiviteten til syke, eldre eller handikappede personer. Hvis (Fig.4.4, pkt.29) (Gjelder ikke i USA) enhetene ikke rapporterer minst én gang i løpet av den Her angir du når det skal være mulig å deaktivere systemet: angitte tiden, vises en "inaktiv"-melding. A. Alltid. Alternativer: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timer og ingen aktiv. av. B. I BORTE-modus, under inngangsforsinkelse, ved bruk av PowerMaxComplete-tastaturet eller en trådløs enhet Bemerk: Den ikke-aktive timeren er definert for hele (fjernkontroll). alarmsystemet for ovennevnte timevalget og ikke per C. I BORTE-modus, under inngangsforsinkelse, kun ved område (i et PowerMaxComplete områdesystem). Derfor bruk av en trådløs enhet (fjernkontroll) (dette er finnes en dedikert timer til hver område. standardinnstilling i England i samsvar med DD423) Bakgrunnslys D. Under inngangsforsinkelse, eller ved bruk av (Fig.4.4 pkt. 22). Her kan du bestemme om bakgrunnslyset PowerMaxComplete-tastaturet i BORTE-modus. på tastaturet alltid skal være på, eller om det kun skal lyse Alternativer: alltid, ved inngang alle, ved inngang trådløs når en tast trykkes ned og slå seg av etter 10 sekunder eller inngang + borte tastatur. hvis ingen tastetrykk registreres Ringe/rapp. Alternativ De to alternativene er: alltid på og av etter 10 s. (Fig.4.4 pkt. 30). Her bestemmer du om alarm skal utløses (sirene/rapportering) hvis det oppstår overvåknings- eller Tvang støyfeil under aktiveringstilstanden BORTE. (Fig.4.4, pkt. 23) Tilgjengelige valg er: EN-standard og annet. Når du Hvis brukeren tvinges til å deaktivere systemet med f.eks. velger "EN-standard" under overvåknings- eller støyfeil i vold, kan systemet sende en melding til alarmstasjonen. BORTE-modus, aktiveres sirenen og hendelsene blir Brukeren må da deaktivere systemet med tvangskoden rapportert som sabotasjehendelser. Når "annet" er valgt, (2580 er standard). Her kan du endre kodesifrene eller angi er det ingen slik aktivitet under BORTE-tilstanden. "0000" for å deaktivere tvangsfunksjonen. Systemet vil ikke la brukeren programmere tvangskoden som er Bekrefte lavt batteri lagret i dette minnet, som en eksisterende brukerkode. (Fig.4.4 pkt. 31). Her avgjør du om det skal komme en "lavt batteri"-lyd hvis brukeren deaktiverer systemet med en Piezo-sirene fjernkontroll som har lavt batteri. (Fig.4.4 pkt. 24). Her avgjør du om den interne sirenen skal utløse alarm med lyd eller stille alarm (i henhold til hva du foretrekker). Alternativer: piezo-sirene på, piezo-sirene av Nullstille (Fig.4.4, pkt.25) (Gjelder ikke i USA) Her bestemmer du om systemet skal kunne aktiveres på nytt (etter en hendelse) av brukeren eller kun av Tilgjengelige valg er: L-B fj. ktrl. på (brukeren må bekrefte meldingen om lavt batteri i fjernkontrollen) eller L-B fj. ktrl. av (brukeren behøver ikke bekrefte meldingen om lavt batteri i fjernkontrollen) Skjermsparer (Fig.4.4 pkt. 32). Her kan du bestemme om displayet skal vise "PowerMax" hvis ingen taster trykkes på mer enn 30 sekunder (slik at eventuelle inntrengere ikke ser installatøren. systemstatusen). Du kan velge at displayet skal gå tilbake Alternativer: bruker nullstill, installatør nullstill eller til normalvisning når du trykker på -knappen anti-kode nullstill. Hvis du velger installatør nullstill, kan systemet kun etterfulgt av brukerkoden (Oppdater med kode), eller når aktiveres på nytt av installatøren; ved å gå inn og ut igjen av du trykker på hvilken som helst tast (Oppdater med tast). installatørmenyen, inn og ut igjen av hendelsesloggen (se Når områdene er aktivert, kan du også finne ut at hvis del 7), eller via telefon. Hvis installatør nullstill skal utføres ingen tast trykkes inn i løpet av mer enn 30 sekunder dato via telefon, må det etableres forbindelse med og klokkeslett vises på displayet. Du kan bestemme at PowerMaxComplete (se brukerveiledningen, Fjernskontroll normalt display vil komme tilbake etter trykking på - via telefon, trinn 1-5) og fortsett slik: a. + [*], [installatørkode], [#] b. Vent på 2 lydsignaler knappen fulgt av innskriving av brukerkoden (klokke- med kode) eller etter trykking på enhver tast (klokke med tast). c. + [*], [1], [#] d. + [*], [99], [#] D PowerMaxComplete installatørveileder 17

18 Hvis Oppdater med tast ble valgt, kommer normalvisningen tilbake ved første tastetrykk (unntatt Brann eller Nødalarm) og det andre tastetrykket utfører tastens funksjon. Når det gjelder Brann- og Nødalarm-tastene, vil det første tastetrykket gi både normalvisningen tilbake og utføre Brann- og Nødalarm-funksjonene. Alternativer (områder deaktivert): skjermsparer AV, forny med kode, forny med tast. Alternativer:(områder aktivert): skjermsparer AV, oppdater med kode, oppdater med tast, klokke med kode, klokke med tast Bekrefte alarm (Fig.4.4 pkt. 33). Her angir du at hvis 2 alarmer utløses etter hverandre under en bestemt tidsperiode, vil den andre alarmen betraktes som en bekreftet alarm (se kapittel 5 RAPPORTERE BEKR.ALARM hvis du vil ha mer informasjon om å rapportere bekreftede alarmer). Alternativer: deaktiver 30 min, 45 min, 60 min eller 90 min Rapportere strømfeil (Fig.4.4 pkt. 34). Her angir du tidsintervallet fra en strømfeil oppstår til den blir rapportert. Alternativer: 5 minutter, 30 minutter, 60 minutter eller 180 minutter Brukertillatelse (Fig.4.4 pkt. 36). Her angir du om tilgang til INSTALLATØRMODUS krever brukertillatelse. Hvis du velger AKTIVER, blir installatørmodusen kun tilgjengelig via brukermenyen etter at du har angitt brukerkoden. Alternativer: aktiver, deaktiver. Bemerk: Denne menyen er ikke tilgjengelig når områden er aktivert Batteritype (Fig.4.4 pkt. 38). Her angir du hvilken type batteripakke som skal brukes, slik at systemet får korrekt strømtilførsel. Alternativer: 7,2 V eller 9,6 V Nøkkelsone-valg (valgfritt) (Fig. 4.4 pkt. 39). Her kan du bestemme hvorvidt systemet kan være aktivert og deaktivert etter soner 21-18, eller 21-30, forutsatt at "ikke-alarm type" og "s-nøkkel aktiver" ble forhåndefinert for disse sonene (se avsn.4.3 og vedlegg D9). Nøkkelsoner kan være trådløse eller kablede soner. Ved bruk av trådløse nøkkelsoner kan du installere og bruke de følgende senderne: MCT-100 MCT-102 MCT-302 MCT-320 Den høyre trykknappen på MCT-102-senderen or inngang 2 på MCT-100-senderen brukes til deaktivering. Den venstre trykknappen på MCT-102-senderen eller inngang 1 på MCT-100-senderen brukes til å aktiver BORTEmodus. Når du bruker kablede nøkkelsoner, tilkobler en åpen krets alarmsystemet i BORTE-modus og en lukket krets endrer alarmtilstanden for systemet fra BORTE-modus til frakoble. (For informasjon om hvordan å koble til kablede nøkkelsoner, se fig.3.1c Soner- og sirener-kabling.) VIKTIG! Innskriving av MCT-100- eller MCT-102-senderne må utføres via den høyre trykknappen på MCT-102- senderen eller inngang 2 på MCT-100-senderen (se seksjon 4.3). Om området inkulderer MCT-302- og MCT-320-sendere, aktiverer en lukket krets (magnetes plasseres i nærheten av senderen) alarmsystemet i BORTE-modus og en åpen krets (magneten flyttes vekk fra senderen) endrer tilstanden fra BORTE-modus til FRAKOBLE. Bemerk: Nøkkelsoner er ikke i samsvar ned Belgia TO14A og EN Forsiktig! Å aktivere systemet ved hjelp av en sender tildelt soner 21 og 28, eller via kablede soner 29 og 30 kompromitterer sikkerheten. Denne funksjonen er derfor kun tilgjengelig i spesifikke PowerMaxComplete versjoner etter kundens ønske. Alternativer: deaktiver-valg, s aktiver, s aktiver, eller s aktiver. 18 D PowerMaxComplete installatørveileder

19 Figure Flytskjema for ANGI PANEL D PowerMaxComplete installatørveileder 19

20 4.5 ANGI KOMMUNIKASJONSPARAMETERE Innledning Denne modusen lar deg tilpasse telefonkommunikasjonsparameterne til lokale krav. Bemerk: Angi kommunikasjon via GPRS gjelder for PowerMaxComplete versjoner og over. Kompatible alarmstasjoner for mottak er: Osborne-Hoffman 2000-modell, Ademco 685-modell, FBII CP220-modell, Radionics D6500-modell, Sur- Gard SG-MLR2-DG-modell og Silent Knight modell. VIKTIG! På steder som inneholder telefon- og kontonummer, kan det hende du må taste inn heksadesimale siffer. På steder som inneholder telefonnummer, blir disse sifrene brukt som koder til å styre nummersenderen: Hek. siffe r A D Tasting Sekvens Kode Betydning <#> <0> Kan kun brukes i begynnelsen av et nummer - nummersenderen venter 10 sekunder eller på en summetone (det som kommer først), og taster inn. <#> <3> Kan kun brukes i begynnelsen av et nummer - nummersenderen venter 5 sekunder på en summetone, og legger på hvis ingen summetone høres. E <#> <4> Kan kun brukes i midten av nummeret - nummersenderen venter 5 sekunder F <#> <5> Kan ikke brukes i telefonnummer Bemerk: En "+" kan tastet inn på begynnelsen av linjen ved å trykke på og deretter på. Hvis du skal taste inn en serie siffer, bruker du følgende taster: <Numerisk tastatur> - for å taste inn nummeret - flytter markøren fra venstre til høyre - flytter markøren fra høyre til venstre - sletter alt etter markøren (til høyre) PSTN / GSM (Fig.4.5) Retningsnummer [Fig 4.5.1(1)] Her taster du inn system retningsnummer (inntil 4 siffer). Linje prefiks [Fig 4.5.1(2)] Her kan du taste inn nummeret som brukes som prefiks for tilgang til en utgående telefonlinje (hvis det finnes). Ringemetode [Fig 4.5.1(3)] Her kan du bestemme ringemetoden som brukes av den automatiske oppringeren innebygd i PowerMaxComplete kontrollpanelet. Valgene er: pulsering og tone (dtmf). GSM Hold i live [Fig 4.5.1(4)] Her kan du forhindre GSM-tjenesteleverandøren fra å koble fra GSM-linjen dersom brukeren ikke har hatt noen utgående telefonsamtaler i løpet av de siste 28 dager. Valgene er: Deaktiver og hver 28 dag. Bemerk: En testmelding sendes til det første tilgjengelige SMS-nummeret. Om denne ikke eksisterer, utfører den et anrop til det første privatnummeret GPRS / BB (Fig.4.5) GSM/GPRS-modulen kan kommunisere med alarmsentralmottaket via GPRS, GSM-tale og SMS. Hver av kanalene kan be aktivert eller deaktivert for seg slik at du kan tillate eller forhindre modulen fra å bruke den for å rapportere hendelser. Om alle kanaler er aktivert vil GSM- / GPRS-modulen alltid prøve GPRS først. Om den feiler vil den prøver GSM-tale. Hvis det mislykkes, vil det prøve alle andre mulige metoder (PSTN, bredbånd), og først etterpå vil det prøve SMS. Dette skyldes at SMS er det mest upålitelige kommunikasjonsalternativet. Deaktivering av noen av GSM-modulkanaler vil få modulen til å bruke en annen rekkefølge enn den som er beskrevet ovenfor. GPRS-rapport [Fig 4.5.2(1)] Her du bestemme om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via GPRS-kanalen. Valgene er: aktiver og deaktiver. GSM-rapport [Fig 4.5.2(2)] Her du bestemme om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via GSM tale-kanalen. Valgene er: aktiver og deaktiver. SMS-rapport [Fig 4.5.2(3)] Her du bestemme om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via SMS-kanalen. Valgene er: aktiver og deaktiver. GPRS APN [Fig 4.5.2(4)] Her taster du inn navnet på APN (AksessPunkt) som brukes for internettinnstillinger for GPRS (inntil 40 sifre). GPRS-brukernavn [Fig 4.5.2(5)] Her kan du taste inn brukernavnet for APN som brukes for GPRS-kommunikasjon (inntil 30 sifre). GPRS-passord [Fig 4.5.2(6)] Her kan du taste inn passordet for APN som brukes for GPRS-kommunikasjon (inntil 16 sifre. Tabellen nedenfor inneholder en liste over de tastene som brukes av PowerMaxComplete-editor for GPRS-APN-, GPRS-brukernavn-, GPRS-passordmenyer og tilpasset sonenavn-valget. Tast Funksjonalitet Flytter markøren fra venstre mot høyre. Langt trykk for raskere. Flytter markøren fra høyre mot venstre. Langt trykk for raskere. Scroller oppover i rekkefølgen på innsatte siffer. Langt trykk for raskere. Scroller nedover i rekkefølgen på innsatte siffer. Langt trykk for raskere. Steder markøren helt til høyre i redigeringsstrengen og viser de siste 16 sifrene i redigerinhsstrengen. Går tilbake til forrige eller øverste meny uten å lagre redigeringsstrengen. Går tilbake til "<OK> TIL UTGANG" uten å lagre redigeringsstrengen. Lagrer og går tilbake til forrige meny. Fjerner alle sifre til høyre for markøren. Fjerner ett siffer etter markøren. Velger mellom store eller små karakterer. Bemerk: "Й"-karakteren erstatter som ikke finnes i PowerMaxComplete-editor. SIM PIN-kode [Fig 4.5.2(7)] Tast inn PIN-koden til SIM-kortet som er installert i PowerMax Complete-enheten (inntil 16 sifre). 20 D PowerMaxComplete installatørveileder

21 Tvang-hjemmenettverk [Fig 4.5.2(8)] Her kan du bestemme om du vil tvinge SIM-kortet til å bruke hjemmenettverket og ikke å velge et annet nettverk i tilfelle hjemmenettverket ikke kan bli funnet Valgene er: aktiver og deaktiver. LAN-innstillinger [Fig 4.5.2(9)] Bemerk: LAN-innstillingermenyen fremkommer kun når det finnes en bredbåndmodul i PowerMaxCompletealarmsystemet. Aktiver DHCP [Fig 4.5.2(9a)] Her bestemmer du om du vil få en automatisk IP-adresse fra en DHCP-server eller om du vil taste inn en IP-adresse manuelt. Bytter mellom DHCP aktiver og DHCP deaktiver. Bemerk: Når DHCP er aktivert, blir det siste IP nummeret endret til 200. M.a.o. blir den da xxx.xxx.xxx.200. Manuell IP [Fig 4.5.2(9b)] Her kan du manuelt angi LAN-parametre. IP-adresse IP-adressen til bredbåndsmodulen. Subnettmaske subnettmasken som brukes sammen med IP-adressen. Standard gateway standard gateway til bredbåndsmodulen. Bemerk: Hvis DHCP er satt til aktivert vil ovenstående poster bli sett bort fra. Transportprotokoll (kun anvendelig i USA) [Fig 4.5.2(10)] Her velger du typen protokoll kontrollpanelet bruker for å overføre data over Internett. Valgene er: TCP og UDP. Tidsavbrutt økt [Fig 4.5.2(11)] Her bestemmer du om kontrollpanelet kontinuerlig skal være tilkoblet via GPRS-kommunikasjon, eller om det bare skal tilkobles midlertidig for å motta hendelsesrapporter. Valgene er: av ved tidsavbrudd og alltid PÅ C.S.-apportering (Fig. 4.5) Rapporter hendeler [Fig 4.5.3(1)] se merknad i Fig.4.5 Her angir du hvilke typer hendelser som skal rapportes til alarmstasjonene. Siden det er liten plass på displayet, brukes forkortelser: alarm er alrm, varsel er vrsl og åpen/lukket er å/l. Stjernen (γ) fungerer som skille mellom hendelsene som rapporteres til alarmstasjon 1 og hendelser som rapporteres til alarmstasjon 2. Meldingene deles inn i fire grupper: Nr. Gruppe Rapporterte hendelser 1 Alarmer Brann, innbrudd, panikk, sabotasje 2 Åpne / lukke Aktivering BORTE, aktivering HJEMME, deaktivering 3 Varsler Inaktivitet, nødalarm, barnevakt, gass, vann, temperatur 4 Vedlikehold Lavt batteri, strømfeil "Alarm"-gruppen har høyest prioritet og "Varsel"-gruppen har lavest prioritet. Du kan velge følgende alternativer: Plannavn alle-å/l sikkerhetskopi γ Sendt til alarmstasjon 1 Alle utenom åpne / lukke Sendt til alarmstasjon 2 Alle unntatt åpen/lukket hvis alarmstasjon 1 ikke svarer alleγalle Alle Alle alle-å/lγalle-å/l Alle utenom Alle utenom åpne / åpne / lukke lukke alle-å/lγå/l Alle utenom Åpne / lukke åpne / lukke alt(-vrsl)γvrsl Alle utenom Varsler varsler alrmγalle(-alrm) Alarmer Alle utenom alarmer Deaktiver rapport Ingenting Ingenting alleγsikkerhetsko Alle Alle om stasjon 1 ikke pi svarer Bemerk: Alle betyr at alle 4 grupper blir rapportert inkludert problemmeldinger - lavt batteri i sensor / system, sensorinaktivitet, strømsvikt, blokkering, kommunikasjonssvikt osv. 1. rapportmetode [Fig 4.5.3(2)] Her definerer du 1. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Valgene er: deaktiver, mobilt, bredbånd og PSTN. 2. rapportmetode [Fig 4.5.3(3)] Her definerer du 2. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å rapportere hendelser i 1. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 2. prioritet (se merknader i 1. rapportmetode). Valgene er: deaktiver, mobilt, bredbånd og PSTN. 3. rapportmetode [Fig 4.5.3(4)] Her definerer du 3. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å rapportere hendelser i 2. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 2. prioritet (se merknader i 1. rapportmetode). Valgene er: deaktiver, mobilt, bredbånd og PSTN. Dobbeltrapportering [Fig 4.5.3(5)] Her kan du bestemme om du vil rapportere hendelser ved hjelp av PSTN & mobilnettet / PSTN & bredbånd / bredbånd & mobilnettet på samme tid, i stedet for å vente på at den 1. metoden mislykkes før den 2. metoden forsøkes. Valgene er: deaktiver, PSTN og bredbånd, PSTN og mobilt og bredbånd og mobiltpstn. Mottaker 1 kontonr. [Fig 4.5.3(6)] - se merknad i Fig.4.5 Her kan du taste inn nummeret som skal identifisere systemet til den 1. 1 alarmstasjonen. Kontonummeret består av 6 heksadesimale siffer. Mottaker 2 kontonr. Fig 4.5.3(7)] se merknad i Fig.4.5 Her kan du taste inn nummeret som skal identifisere systemet til den 2. alarmstasjonen. Kontonummeret består av 6 heksadesimale siffer. PSTN/GSM MTKR1 [Fig 4.5.3(8)] - se merknad i Fig.4.5 Her programmerer du telefonnummeret til 1. alarmstasjon (inkludert retningsnummeret, maks.16 siffer) som systemet vil rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere hendelser. PSTN/GSM MTKR2 [Fig 4.5.3(9)] - se merknad i Fig.4.5 Her programmerer du telefonnummeret til 2. alarmstasjon (inkludert retningsnummeret, maks.16 siffer) som systemet vil rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere hendelser. IP MTKR 1 [Fig 4.5.3(10)] Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er plassert i 2. alarmstasjon. IP MTKR 2 [Fig 4.5.3(11)] Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er plassert i 2. alarmstasjon. SMS MTKR 1 [Fig 4.5.3(12)] Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren som er plassert i 1. alarmstasjon. D PowerMaxComplete installatørveileder 21

22 SMS MTKR 2 [Fig 4.5.3(13)] Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren som er plassert i 2. alarmstasjon. PSTN rapportformat [Fig 4.5.3(14)] - se merknad i Fig.4.5 Her velger du rapportformatet som brukes av kontrollpanelet til å rapportere hendelser til alarmstasjonen. Valgene er: SIA tekst Kontakt-ID SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (se VEDLEGG D - kodelister). 4/2 Pulshastighet [Fig 4.5.3(15)] - se merknad i Fig. 4.5 Her velger du pulshastigheten data blir sendt tilalarmstasjonen med dersom noen av 4/2-formatene har blitt valgt i PSTN rapportformat. Valgene er: 10, 20, 33 og 40 pps. PSTN rapportforsøk [Fig 4.5.3(16)] - se merknad i Fig.4.5 Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren skal ringe alarmstasjonens nummer via PSTN. Valgene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk. GSM oppringingsforsøk [Fig 4.5.3(17)] - se merknad i Fig.4.5 Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren skal forsøke å rapportere via mobilgruppen (GPRS, GSM og SMS) til alarmstasjonen. Valgene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk. LAN-rapportforsøk [Fig 4.5.3(18)] - se merknad i Fig.4.5 Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren skal forsøke å rapportere via bredbåndmodul-kommunikasjon til alarmsentralen. Valgene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk Autotesttid [Fig 4.5.3(19)] Her definerer du når telefonlinjen skal testes og rapportsendes til alarmstasjon. Autotestsyklus [Fig 4.5.3(20)] Her definerer du tidsintervallet mellom telefonlinjerapporter som skal sendes til alarmstasjonen. Kontrollpanelet utfører denne testen regelmessig for å verifisere kommunikasjonen. Valgene er: test hver 5. time, test hver 1, 2, 5, 7, 14, 30 dag og test AV. Linjefeil rapport [Fig 4.5.3(21)] PSTN [Fig 4.5.3(21a)] Her bestemmer du om PSTN-telefonlinjefrakoblingen blir rapportert eller ikke og bestemmer forsinkelsen mellom påvisning av linjefrakobling og feilrapportering. Hvis telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "telefonlinjefeil" lagres i hendelsesloggen. Valgene er: ikke rapporter, umiddelbart, 5 minutter, 30 minutter, 60 minutter eller 180 minutter. GSM/GPRS [Fig 4.5.3(21b)] Her bestemmer du om GSM/GPR-telefonlinjefrakoblingen blir rapportert eller ikke og bestemmer forsinkelsen mellom påvisning av linjefrakobling og feilrapportering. Hvis telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "GSM-linjefeil" lagres i hendelsesloggen. Valgene er: ikke rapporter, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter. Bredbånd [Fig 4.5.3(21c)] Her definerer du om bredbåndmodul-linjefrakobling skal rapporteres eller ikke, og bestemmer forsinkelsen mellom påvisning av linjefrakoblingen og rapportering av feilen. Hvis telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "BBA-linjefeil" lagres i hendelsesloggen. Valgene er: ikke rapporter, 2 minutter, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter. PSTN opp / ned [Fig 4.5.3(22)] Fjerntilgang [Fig 4.5.3(22a)] Her kan du gi eller nekte tilgang til systemet og utøve kontroll fra en ekstern telefon. Valgene er: fj.tilgang PÅ og fj. tilgang AV. Mast. Nedl.kode [Fig 4.5.3(22b)] Her bestemmer du masterinstallatør 4-sifret passord for nedlasting/opplasting av data til/fra PowerMaxCompleteminnet. Obs! Hvis "0000" brukes, kan man ikke aktivere en forbindelse mellom PowerMaxComplete og PC-en for opplasting/nedlasting. Inst. nedl.kode [Fig 4.5.3(22c)] Her bestemmer du installatør 4-sifret passord for nedlasting/opplasting av data til/fra PowerMaxCompleteminnet. Obs! Hvis "0000" brukes, kan man ikke aktivere en forbindelse mellom PowerMaxComplete og PC-en for opplasting/nedlasting. Opplastingsmulighet [Fig 4.5.3(22d)] Her kan du angi om data fra PowerMaxComplete skal kunne lastes opp til en datamaskin mens systemet er i deaktivert tilstand eller om det kan gjøres når som helst (i tilstanden aktivert og deaktivert HJEMME/BORTE). Valgene er: når system er AV og alltid Opp- nedlastingstel.nr. [Fig 4.5.3(22e)] Her taster du inn nummeret (inntil 16 siffer) til OL/NL server. Bemerk: Kun for bruk med kontrollpaneler overvåket av kompatible alarmstasjoner. La forbli tom om ikke brukt. GPRS opp / ned [Fig 4.5.3(23)] Mitt SIM tlf # [Fig 4.5.3(23a)] Her kan du angi PowerMax SIM-kortets telefonnummer. Alarmstasjonen ringer dette nummeret når det er behov for å koble til PowerMaxComplete for opplasting / nedlasting av data. 1. anroperid [Fig 4.5.3(23b)] Her bestemmer du det 1. IPMP-mottakers telefonnummer. Når PowerMaxComplete svarer på et innkommende anrop fra telefonnummeret definert her, opprettes det en forbindelse til IPMP for opplasting / nedlasting av data. 2. anroperid [Fig 4.5.3(23c)] Her bestemmer du det 2. IPMP-mottakers telefonnummer. Når PowerMaxComplete svarer på et innkommende anrop fra telefonnummeret definert her, opprettes det en forbindelse til IPMP for opplasting / nedlasting av data. 2-veis taledef. [Fig 4.5.3(24)] Send 2-vT-kode [Fig 4.5.3(24a)] - se merknad i Fig. 4.5 Her bestemmer du hvorvidt systemet sender toveis talekode til alarmstasjonen (for å endre alarmstasjonens tilstand fra datakommunikasjon til talekommunikasjon) ved å kun bruke forhåndsvalgte SIA- eller kontakt-idkommunikasjonsformat. Valgene er: send og ikke send. Toveis tale - alarmstasjoner [Fig 4.5.3(24b)] - se merknad i Fig. 4.5 Her velger du tidsavbrudd for 2-veis talekommunikasjon med alarmstasjoner, eller aktiverer at alarmstasjonen skal ringe tilbake for 2-veis talefunksjon. Dette alternativet fungerer bare etter at en hendelse er rapportert til alarmstasjonen. (Personen på alarmstasjonen kan trykke på [3] for å lytte, [1] for å snakke eller på [6] for å lytte og snakke). Valgene er: 10, 45, 60, 90 sekunder, 2 minutter, ringtilbake og deaktiver (ingen toveis talekommunikasjon). Bemerk: Hvis "Ring tilbake" er valgt, bør du velge "Deaktiver rapport" for privattelefon (se avsn.4.5.4(1) - Rapportere til privattelefoner), ellers vil alarmstasjonen etablere kommunikasjon med PowerMaxComplete (etter at en hendelse er oppstått) på vanlig måte (og ikke etter ett ring). 22 D PowerMaxComplete installatørveileder

23 Tilbakeringingstid [Fig 4.5.3(24c)] - se merknad i Fig.4.5 Her angir du tidsrammen for når alarmstasjonen kan etablere toveis talekommunikasjon med PowerMaxComplete (etter 1 ring), hvis: A Melding om alarmtype er mottatt av alarmstasjonen. B. Tilbakeringingsfunksjonen ble valgt [se avsn.4.5.3(24b)]. Valgene er: 1, 3, 5 eller 10 minutter. Romnivå [Fig 4.5.3(24d)] Her velger du støynivået til installasjonen. Om det er et relativt bråkende miljø, sett til høy (standard innstilling). Om det er et veldig stille miljø, sett til lav. Valgene er: lav og høy. Rapportere bekr. alarm [Fig 4.5.3(25)] - se merknad i Fig.4.5 Her angir du om systemet skal rapportere når 2 eller flere hendelser (bekreftet alarm) oppstår i løpet av en bestemt tidsperiode (se avsn ). Tilgjengelige valg er: aktiver rapport, deaktiver rapport, aktiver + forbikoble (aktiver rapportering og forbikoble detektoren - gjelder PowerMaxComplete-systemer som er kompatible med DD423-standarden). Nylig lukket [Fig 4.5.3(26)] Her aktiverer eller deaktiverer du rapporten "nylig lukket", som sendes til alarmstasjonen hvis en alarm oppstår innen 2 minutter etter at utgangsforsinkelsen utløp. Valgene er: nylig lukket PÅ og nylig lukket AV. Gjenopprett sone [Fig 4.5.3(27)] Her bestemmer du hvorvidt en sone som går tilbake blir rapportert. Valgene er: rapporter gjenoppretting og ikke rapporter. Rapportere inaktivitet i systemet [Fig 4.5.3(28)] Her angir du om alarmstasjonen skal motta en melding hvis systemet har vært inaktiv (ikke aktivert) i løpet av en viss periode (dager). Valgene er: deaktiver, rapp. etter 7d, rapp. etter 14d, rapp etter 30d, rapp etter 90d. Samtale venter AV [Fig 4.5.3(29)] Her kan du angi en kode for å avbryte "samtale venter" når det ringes til alarmstasjonen Privatrapport (Fig. 4.5) Talerapport [Fig 4.5.4(1)] Rapporterte hendelser [Fig 4.5.3(1a)] Her konfigurerer du rapportering til privattelefon (tale). Hendelsesgrupper kan variere avhengig av inkludering av talekontroll med PowerMaxComplete-panelet. For paneler med talekontroll Begrep Beskrivelse alt Alle meldinger alt (-f/t) Alle meldinger unntatt å/l alt (-varsling) Alle meldinger unntatt varsler alarmer Alarmmeldinger varslinger Varselmeldinger f/t Åpne / lukke rapportering Ingen melding blir rapporteres av (standard) For paneler uten talekontroll Begrep Beskrivelse varsling+alarm Alarm- og varselmeldinger alarmer Alarmmeldinger varslinger Varselmeldinger rapportering av Ingen melding blir rapporteres (standard). 1. privattel.nr. [Fig 4.5.4(1b)] er programmer du inn det 1. telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, hvis det trengs) av privatabonnenten som systemet vil rapportere hendelsesgrupper til, som definert i Rapport til private. 2. privattel.nr. [Fig 4.5.4(1c)] er programmer du inn det 2. telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, hvis det trengs) av privatabonnenten som systemet vil rapportere hendelsesgrupper til, som definert i Rapport til private. 3. privattel.nr. [Fig 4.5.4(1d)] er programmer du inn det 3. telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, hvis det trengs) av privatabonnenten som systemet vil rapportere hendelsesgrupper til, som definert i Rapport til private. 4. privattel.nr. [Fig 4.5.4(1e)] Her programmer du inn det 4. telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, hvis det trengs) av privatabonnenten som systemet vil rapportere hendelsesgrupper til, som definert i Rapport til private. Gjenoppringingsforsøk [Fig 4.5.4(1f)] Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren vil slå nummeret til den som skal ringes opp (privattelefon). Valgene er: 1, 2, 3 og 4 forsøk. Obs! Maks 2 oppringingsforsøk er tillatt av australsketelekommunikasjonsmyndigheter. Toveis tale - private telefoner [Fig 4.5.4(1g)] Her definerer du om 2-veis talekommunikasjon medprivate telefonnumre skal tillates eller ikke. Valgene er: aktiver toveis tale og deaktiver toveis tale. Telefonbekreftelse [Fig 4.5.4(1h)] Her definerer du om systemet skal bruke bekrefte 1 eller bekrefte alle når det rapporteres til private telefonnummer Bemerk: I bekrefte 1-modus er mottakelse og bekreftelse på en alarm fra en enkelt telefon tilstrekklig til å betrakte den nåværende hendelsen som avsluttet og oppringningen avsluttes. De gjenværende telefonene fungerer kun til reserveformål. I bekrefte alle -modus må bekreftelse mottas fra ALLE telefonene før hendelsen blir betraktet som rapportert. Valgene er: bekrefte 1 og bekrefte alle. SMS rapport tel.nr. [Fig 4.5.4(2)] Rapporterte hendelser [Fig 4.5.3(2a)] Her konfigurerer du rapportering via SMS. Hendelsesgruppene er identiske til de beskrevet i seksjonen Talerapport>Rapporterte hendelser ovenfor. 1. SMS tel.nr. [Fig 4.5.4(2b)] Her definerer du det første SMS-telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, maksimalt 16 siffer) som forvalgte hendelsestyper (se avsn.4.6.3) vil bli rapportert til. 2. SMS tel.nr. [Fig 4.5.4(2c)] Her definerer du det andre SMS-telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, maksimalt 16 siffer) som forvalgte hendelsestyper (se avsn.4.6.3) vil bli rapportert til. 3. SMS tel.nr. [Fig 4.5.4(2d)] Her definerer du det tredje SMS-telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, maksimalt 16 siffer) som forvalgte hendelsestyper (se avsn.4.6.3) vil bli rapportert til. 4. SMS tel.nr. [Fig 4.5.4(2e)] Her definerer du det fjerde SMS-telefonnummeret (inkludert retningsnummeret, maksimalt 16 siffer) som forvalgte hendelsestyper (se avsn.4.6.3) vil bli rapportert til. D PowerMaxComplete installatørveileder 23

24 (Første display) KLAR 00:00 1: PSTN / GSM 2: GPRS / BB 3: RAPP ALSTA 4: PRIV RAPP GANGTEST BRUKER PROG. INST. MODUS se detalj A 4.5.1(1) Par (2) Par (3) Par (4) OMRÅDE KODE LINJEFORVALG RINGE METODE GSM KEEP ALIVE SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE xxxx (angi retningsnummer) xxxx (Tast inn prefks ) tone (dtmf) pulse deaktiver per 28 d 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 4.5.2(1) Par (2) Par (3) Par (4) RAPP GPRS RAPP GSM RAPP SMS GPRS APN deaktiver aktiver deaktiver aktiver deaktiver aktiver xxxx...(opptil 40 siffer) (tast inn navn på APN) Par (5) Par (6) Par (7) Par (8) GPRS BRUKERN AVN GPRS PASSORD PIN KODE SIM KUN HJEMMENETT <OK> FOR AVSLUTT xxxx...(opptil 30 siffer) (Tast inn GPRSbrukernavn) xxxx...(opptil 16 siffer) (tast inn GPRSpassord) xxxx...(opptil 16 siffer) (tast inn SIM-kortets PIN-kode) deaktiver aktiver Merk: Det for øyeblikket lagrede alternativet vises i en mørk boks til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller til ønsket alternativ vises, klikk så på OK (en mørk boks kommer opp til høyre). Merk For PowerMax som har både installatørkode & Masterinstallatørkodeer følgende funksjoner tilgjenglige bare dersom masterinstallatørkoden er tastet inn: 1. TEL AL.STA. 1. KUNDE ID 2. TEL AL.STA. 2. KUNDE ID RAPP FORMAT 4/2 PLS RATE RAPP HENDELSE RAPP BEKRFAL. SEND 2VEIS KODE TALE AL.STA RING TILB. TID PSTN OPK FORSØK GSM OPK FORSØK LAN OPK FORSØK Tel. Nr. MAST LN KODE Par (9) LAN INNSTILLING Par (9a) aktiver DHCP DHCP aktiver Disse alternativene er for panel med talestyring For panel uten stemmestyring, alternativene er: Varsling + alarm Alarm Varsling Rapportering av Vennligst vent.. DHCP deaktiver Par (1) Par (2) TALE RAPP SMS RAPP Par (1a) RAPP PRIV. STA. Deaktiver rapport Alt Alt (-f/t) Alt (-varsling) Alarmer Varsling f/t Par (9b) STATISK IP Vennligst vent.. IP adresse xxx.(opptil 12 siffer 0 å 255) (angi IP address) Par (10) TRANS. PROTOKOLL TCP UDP Subnet mask xxx.(opptil 12 siffer 0 å 255) (angi subnett maske) Par (2a) RAPP AL. STA. Deaktiver rapport Alt Alt (-f/t) Alt (-varsling) Alarmer Varsling f/t Par (11) SESSION TIMEOUT off on timeout always ON Default GW xxx.(opptil 12 siffer 0 å 255) (angi standard gateway) Par (1b) Par (1c) Par (1d) Par (1e) 1 tel priv 2 tel priv 3 tel priv 4 tel priv Tel. Nr. Tel. Nr. Tel. Nr. Tel. Nr. Par (1f) Par (1g) Par (1h) Privat forsøk Tal<-->private Tel bekreft 1 forsøk 2 forsøk 3 forsøk 4 forsøk aktiver toveis deaktiver toveis bekr. 1 bekr. alle Par (2b) Par (2c) Par (2d) Par (2e) 1 tel priv 2 tel priv 3 tel priv 4 tel priv Tel. Nr. Tel. Nr. Tel. Nr. Tel. Nr. Figure 4.5 Angi kommunikasjoner 24 D PowerMaxComplete installatørveileder

25 Fig. 4.5 detalj A (se fig. 4.5) 4.5.3(1) Par (2) Par (3) Par (4) RAPP AL.STA. 1. RAPP VALG 2. RAPP VALG 3. RAPP VALG Par (5) RAPP ALLE alt - f/t * backup alt * alt alt - f/t * alt - f/t alt - f/t * f/t alt (-vrsl) * vrsl alrm * alt (-alrm) rapportering AV alt * backup deaktiver bredbånd GSM PSTN deaktiver bredbånd GSM PSTN deaktiver bredbånd GSM PSTN deaktiver PSTN & GSM PSTN & BB broadbnd & cell Par (6) Par (7) Par (8) Par (9) Par (10) 1. KUNDE ID 2. KUNDE ID 1. TEL AL.STA. 2. TEL AL.STA. 1. IP ADR AL.STA 1 kunde ID (Tast inn RCVR 1-kontonr.) 2 kunde ID (Tast inn RCVR 2-kontonr.) (angi tlf.nr.) (angi tlf.nr.) (Tast inn IP-adresse) Par (11) Par (12) Par (13) 2. IP ADR AL.STA 1.TEL SMS AL.STA 2.TEL SMS AL.STA Par (14) RAPP FORMAT Par (15) 4/2 PULSE RATE (Tast inn IP-adresse) (angi tlf.nr.) (angi tlf.nr.) SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom SIA text contact ID 20 pps 33 pps 40 pps 10 pps Par (16) Par (17) PSTN RAPP GJN.TA GSM OPK FORSØK Par (18) LAN OPK FORSØK Par (19) AUTO TEST TID Par (20) AUTO TEST SYKLUS 2 forsøk 4 forsøk 8 forsøk 12 forsøk 16 forsøk 2 forsøk 4 forsøk 8 forsøk 12 forsøk 16 forsøk 2 forsøk 4 forsøk 8 forsøk 12 forsøk 16 forsøk test tid 12:00P (Tast inn tidspunkt) test av test hver 1d test hver 2d test hver 5d test hver 7d test hver 14d test hver 30d test hver 5h Par (21) LINJE FEIL RAPP Par (22) PSTN LO/LN 4.5.3(21a) PSTN immediately 5 minutter 30 minutter 60 minutter 180 minutter Ikke rapporter Par (21b) GSM/GPRS 2 minutter 5 minutter 15 minutter 30 minutter Ikke rapporter Par (21c) Broadband 2 minutter 5 minutter 15 minutter 30 minutter Ikke rapporter 4.5.3(22a) Tele adgang Tele. tilgang på Tele. tilgang av Par (22b) Mast LN kode Nedl. kode AAAA xxxx (angi 4-sifret kode) ("0000" er ikke gyldig) Par (22c) Inst. downl code Par (22d) Last opp valg Par (22e) LO/LN tel Par (23) GPRS LO/LN Nedl. kode BBBB xxxx (angi 4-sifret kode) ("0000" er ikke gyldig) Alltid Når systemet er AV (angi tlf.nr.) (23a) EGET GSM NR. (Tast inn SIM-kortets tel. nr.) (23b) 1. VDNS TEL (Tast inn 1. IP-mottakers tel. nr.) Par (24) 2VEIS TALE DEF (23c) 4.5.3(24a) Par (24b) Par (24c) 2. VDNS TEL Send 2 wv code Tale AL.STA Tilbakeringingstid (Tast inn 2. IP-mottakers tel. nr.) Ikke send send tidsavbrudd 10s tidsavbrudd 45s tidsavbrudd 60s tidsavbrudd 90s tidsavbrudd 2m Tilbakeringing deaktiver 1 minute 3 minutter 5 minutter 10 minutter Par (24d) Omgivelsesnivå lavt høyt Par (25) Par (26) Par (27) Par (28) RAPP BEKR. ALARM NYLIG TILKOP LUKKET SONE SYS INAKT RAPP Par (29) CALLWAIT.OFF COD rapportering AV PÅ + forbikoble rapportering PÅ nylig l. AV nylig l. På rapp gjenoppret Ikke rapporter AV rapp. etter 7d rapp. etter 14d rapp. etter 30d rapp. etter 90d xxxx (opptil 4 siffer) (Tast Call Waiting code) D PowerMaxComplete installatørveileder 25

26 4.6 GSM-AUTOREGISTRERING GSM-modem-autoregistreringsfunksjonen muliggjør automatisk registrering av et GSM-modem i PowerMaxComplete-kontrollpanelets minne. Den automatiske registreringen til GSM-modemet aktiveres på en av to måter: etter en sabotasjegjenoppretting og etter tilbakestilling (oppstart eller etter avslutting av installasjonsmenyen). Dette fører til at PowerMaxComplete automatisk skanner GSM COM-portene for tilstedeværelsen av GSM-modem. 4.7 BBA-autoregistrering BBA-modem-autoregistreringsfunksjonen muliggjør automatisk registrering av et BBA-modem i PowerMaxComplete-kontrollpanelets minne. BBA-modemautoregistrering aktiveres på én av to måter: etter en sabotasjegjenoppretting og etter tilbakestilling (oppstart eller etter avslutting av installasjonsmenyen). Dette fører til at PowerMaxComplete automatisk skanner BBA COMportene for tilstedeværelsen av BBA-modem. 4.8 ANGI UTGANGSPARAMETERE Innledning Denne modusen tilbyr: a. Valg av hendelser/tilstander der PGM-utgang (kan programmeres) vil fungere. b. Valg av intern sirene eller STROBE-lys (som blir aktivert i henhold til systemprogrammeringen). Bemerk: PGM-utgang fungerer på hele alarmsystemet og ikke per område (i et PowerMaxComplete områdesystem) Angi PGM For PGM-utgang kan du velge deaktiver, slå på, slå av eller puls aktiv (slå på i forhåndsdefinert periode, valgt under PULSTID), som følger: VED AKTIVERE BORTE (ved aktivering av BORTE). VED AKTIVERE HJEMME (ved aktivering av HJEMME). VED DEAKTIVERE (ved deaktivering). VED MINNE (aktivert ved registrering av en alarm i minnet, deaktivert ved sletting av minnet). VED FORSINKELSE (under utgangs- eller inngangsforsinkelser). VED FJERNKONTROLL (ved å trykke på AUXknappen på fjernkontrollen / MCM-140+, hvis PGM er valgt i menyen Angi panel menu, pkt.17 og 18). Om GSM-modemets automatiske registrering feiler og modemet var innskrevet ipowermaxcomplete-kontrollpanelet tidligere, vil meldingen "Cel Rmvd Cnfrm" vises. Denne meldingen vil kun forsvinne fra skjermen etter at brukeren klikker på. Modemet er så betraktet som ikke innskrevet og ingen GSM-problemmeldinger vil vises. Bemerk: En melding vises bare når PowerMaxComplete alarmsystemet er deaktivert. I det tilfelle at BBA-modem-autoregistrering mislykkes og modemet tidligere var registrert i PowerMaxCompletekontrollpanel, vil meldingen "BBA fjernet bekr." bli vist. Denne meldingen vil kun forsvinne fra skjermen etter at brukeren klikker på. Modemet blir da regnet som ikke innmeldt og ingen BBA-feilmeldinger vises. Bemerk: En melding vises bare når PowerMaxComplete alarmsystemet er deaktivert. VED SONER (ved forstyrrelser i hver av de 3 valgte sonene, uavhengig av aktivering / deaktivering). Hvis du velger på/av, blir PGM-utgangen vekselvis slått på når hendelser oppstår i disse sonene og slått av ved neste hendelse. VED LINJEFEIL: PGM-utgangen er PÅ hvis telefonlinjen er frakoblet. VED SIRENE: dette alternativet utløser en ekstern kablet sirene om ingen fast utgang for ekstern sirene er installert Angi INT/STRB Her angir du om intern utgang skal brukes til intern sirene eller til strobe. Hvis du velger strobe, blir internutgangen aktivert når en alarm oppstår, til systemet blir deaktivert og aktivert på nytt igjen (dvs. slette alarmminnet) Generell programmering av PGM Her kan du angi PGM-SPERRETID - tid på dagen der PGM-utgangen (som blir kontrollert av sensorer) vil være deaktivert selv om tilknyttede sensorer utløses. Hvis du vil deaktivere sperretiden, bør START- og STOPP-tiden være lik (se figur 4.8). 26 D PowerMaxComplete installatørveileder

27 Figure Flytskjema for Angi utganger* * Når du velger ett av de tre alternativene (sone a, b og c), kan du taste inn et sonenummer og velge "deaktiver", "slå på", "slå av", "puls aktiv" eller "på/av". ** Lagrede alternativer vises med en svart boks helt til høyre. Hvis du vil gå gjennom alternativene, klikker du gjentatte ganger på eller -knappen til ønsket alternativ vises, og deretter klikker du på (en svart boks vises helt til høyre side). 4.9 ANGI TALE ANGI TALE er et ekstra alternativ - kan kun brukes i PowerMaxComplete-systemer som har tale-funksjonen Spille inn tale Her kan du spille inn korte talemeldinger til følgende formål: Husidentitet er en melding som automatisk kommer opp når hendelser blir rapportert til privattelefoner. 4 Brukernavn kan lagres og tildeles brukere nr.hvis det oppstår en hendelse, blir brukernavnet lagt til meldingen som blir rapportert via telefon. 5 egendefinerte sonenavn kan lagres og tildeles bestemte soner. Disse navnene er nyttige hvis ingen av de 26 faste sonenavnene passer til en bestemt sone (se fig. Redigering av egendefinerte sonenavn lar deg redigere navnene som har blitt tildelt til soner. Lagringsprosessen foregår som vist nedenfor Taleboks Med denne modusen kan du angi om toveis kommunikasjon skal kunne høres via den valgfrie eksterne taleboksen, via PowerMaxComplete eller via begge deler. Alternativer: Ingen taleboks, Kun taleboks eller Taleboks begge. D PowerMaxComplete installatørveileder 27

28 (se figur 4.1a) 9. OPPTAK TALE PROG. SONENAVN PROG SONENAVN 1 PROG SONENAVN 2 PROG SONENAVN 3 PROG SONENAVN 4 PROG SONENAVN 5 SPILL INN TALE For å redigere brukerbetingelser bruk følgende knappene på kontrollpaneltastaturet: klikk for å rulle bakover; klikk for å rulle fremover; klikk for å endre fra små til store bokstaver; klikk for å slette et tegn / sette inn mellomrom; klikk for å flytte til foran i feltet; klikk for å flytte til bakerst i feltet; klikk for å flytte til neste bokstav; klikk for å flytte bakover; klikk på for å tømme feltet. HUS/BRUKER ID BRUKER #5 NAVN BRUKER #6 NAVN BRUKER #7 NAVN BRUKER #8 NAVN - Ikke slipp (*) OPPTAK BESKJED (*) SNAKK NÅ (f.eks. "Jons hjem") OPPTAK FERDIG Slipp knapp [2] (**) Spill inn brukernavn 5-8 (for eksempel: David, Ida, Ole, osv.) Prosessen er identisk med innspillingen av HUSIDENTITET VALGFRI #1 VALGFRI #2 VALGFRI #3 VALGFRI #4 VALGFRI #5 Spill inn valgfri 1-5 (f.eks. stue, bibliotek osv.), identisk med innspillingen av HUSIDENTITET. TALEMODUL INST. INGEN TALEMODUL BARE TALEMODUL KOMB TALEMOD. SA (*) SPILL INN BESKJED vises umiddelbart. De skraverte, firkantede boksene forsvinner sakte, en etter en, til innspillingstiden er slutt (**) For å sjekke de innspilte beskjedene, trykker du på tasten og hører på innspillingen. Figure Flytskjema for Spille inn tale 4.10 DIAGNOSETEST Denne modusen lar deg teste funksjonen til alle de trådløse detektorene/sirenene/tastaturer/gprs-/lantilkobling/valg for nullstilling av bredbåndmodulen i det beskyttede området, samt motta/se gjennom informasjon om den mottatte signalstyrken. Diagnostestprosessen vises i figur For TL detektorer/tl sirener/tl tastaturer: Tre mottaksnivåer blir detektert og rapportert. Mottatt signalstyrke: Mottak Signalrespons Sterk Munter melodi to ganger ( ) ( ) God Munter melodi ( ) Dårlig Trist melodi ( ) VIKTIG! Mottatt signalstyrke må være pålitelig. Derfor er en "dårlig" signalstyrke ikke akseptabelt. Hvis du får en "dårlig" signal fra en detektor, må du flytte den og teste den på nytt til du mottar en "god" eller "sterk" signalstyrke. Dette prinsippet skal følges både under den innledende testingen, og kontinuerlig ved vedlikehold av systemet GPRS-kommunikasjonstest GPRS-kommunikasjon diagnostiske prosedyre tester GSM/GPRS-kommunikasjon og rapporterer det diagnostisk resultatet. Ved kommunikasjonssvikt, blir detaljert informasjon om feilen rapportert. Følgende GSM/GPRS-meldinger blir rapportert: Melding Beskrivelse Enhet er OK GSM/GPRS fungerer riktig. GSM komm feil GSM- / GPRS-modulen kommuniserer ikke med panelet Pinkodefeil Manglende eller feil PIN-kode. (Bare hvis SIM-kortets PIN-koden er aktivert.) GSM nettfeil Enhet feilet med registrering til lokalt GSM-nettverk. Melding Beskrivelse SIM kortfeil SIM ikke installert eller feil med SIMkort. GSM ikke detekt. Automatisk innskriving av GSM klarte ikke å finne GSM- / GPRS-modul. Ingen GPRS SIM-kortet har ikke GPRS-tjeneste serv. aktivert. GPRS tilk. feil Lokalt GPRS-nettverk er ikke tilgjengelig eller gale innstillinger av GPRS APN, bruker og / eller passord. Server utilgjen. IPMP-mottaker kan ikke nåes - sjekk server-ip IP ikke definert Server-IP 1 og 2 er ikke konfigurert. APN ikke def. APN er ikke konfigurert. SIM kort l\2st Etter å ha tastet inn feil PIN-kode 3 etterfølgende ganger er SIM-en låst. For å låse det opp, skriv inn et PUKnummer. PUK-nummeret kan ikke legges inn av PowerMaxComplete. Avsl\2tt av servr IPMP avslår tilkoblingsanmodningen. Sjekk at panelet er registerert på IPMPmottakeren LAN-tilkoblingstest LAN-tilkoblings diagnostiske prosedyre tester bredbåndmodulens kommunikasjon til IPMP og rapporterer diagnostisk resultat. Ved kommunikasjonssvikt, blir detaljert informasjon om feilen rapportert. Hvis bredbåndmodulen ikke er registrert på PowerMaxComplete, vil menyen "LAN TILKOBL.TEST" ikke vises. 28 D PowerMaxComplete installatørveileder

29 Følgende LAN-meldinger blir rapportert: Melding Beskrivelse Enhet er ok Bredbåndmodulen fungerer riktig. Test avbrutt Den diagnostiske testen er avbrutt, som følger: Strømfeil bredbåndmodulen var i AV-modus Bredbåndmodulen har ikke fullført oppstartsprosedyren. I dette tilfellet bør installatøren vente i inntil 30 sekunder før testing på nytt. KommFeil RS-232 seriell grensesnittet mellom bredbåndmodulen og PowerMaxComplete mislyktes. Motkr IP Mottaker-IP 1 og 2-innstillinger mangler mangler i PowerMaxComplete. NettvKabel frkb Ethernet-kabelen er ikke koblet til bredbåndmodulen Sjekk LAN konfig Denne meldingen oppstår i enhver av de følgende tilfellene: Uriktig IP for bredbåndmodul har blitt skrevet inn. Uriktig subnettmaske har blitt skrevet inn. Melding Mtr. 1 utilgj, Mtr. 2 utilgj, Mtr. 1 ureg. Mtr. 2 ureg. Bredbåndmod ul tidsavbruddfeil Ugyldig resultat Beskrivelse Uriktig standard gateway har blitt skrevet inn. DHCP-serverfeil. Mottaker 1 eller 2 er utilgjengelig som følger: Gal mottaker-ip har blitt skrevet inn. Mottakerfeil. Fjernnettfeil. PowerMaxComplete-enheten er ikke registrert til IP-mottaker 1 eller 2. Bredbåndmodul svarer ikke til testresultat innen 70 sek. Bredbåndmodul svarer med en resultatkode som ikke godkjennes av PowerMaxComplete. (se figur 4.1a) 10. DIAGNOSE KUN VED IKKE-PARTISJONERING RF SENSOR TEST TRL. SIR. TEST TRL.2V.TST TEST DIAG. TEST (Utfør gangtest) TOALETT S19 KRAFTIG Eksempel på visning av testresultetet S1 CPU VENNLIGST VENT.. S1 CPU=STERK S1 CPU VENNLIGST VENT.. S1 CPU=STERK DIAG. TEST S2 CPU S2 CPU INNGANGSDØR (Vekslende i 5 sekund) S1 DÅRLIG STUE (Vekslende i 5 sekund) S2 OK (Hver gang OK knappen trykkes vil det neste testresultatet vises i displayet.) Eksempel på visning av testresultetet Eksempel på visning av testresultetet VENNLIGST VENT.. S2 CPU=STERK Merk: STERK/GODT/DÅRLIG IKKE OK (med sirene nr. S1 eller S2 foran) vises alt etter styrken på signalet fra den trådløse sirenen (S1 = siren 1, S2 = siren 2) S1=siren 1. S2 = siren 2. SA = Sentralapparat = 2veis kommunikasjon VENNLIGST VENT.. S2 CPU=STERK Merk: STERK/GODT/DÅRLIG IKKE OK (med sirene nr. S1 eller S2 foran) vises alt etter styrken på signalet fra den trådløse sirenen (S1 = siren 1, S2 = siren 2) S1=siren 1. S2 = siren 2. SA = Sentralapparat = 2veis kommunikasjon GPRS TILK. TEST LAN TILK. TEST (*) ( * ) VENNLIGST VENT.. VENNLIGST VENT.. ENHET ER OK ENHET ER OK LAN RESET VALG OMSTART FABRIKK DEFIN. ( Når OK-knappen trykkes inn, tar testresultater mellom *) 15 sek. til 4 min. før de vises, avhengig av hvor alvorlig feilen er. Se avsn for en fullstendig liste over mulige GSM / GPRS-meldinger og avsn for en fullstendig liste over mulige BBA-meldinger BRUKERFUNKSJONER Her får du en innfallsport til brukerfunksjonene gjennom den vanlige brukermenyen for programmering. Du kan: Programmere 4 (private) telefonnummer Angi brukerkoder Melde inn fjernkontroller Melde inn nøkkelbrikker Velge talealternativet Velge autotilkobling Angi aktiveringstidspunkt Angi squawk-alternativet Angi tid og tidsformat i systemet Angi dato og datoformat OMSTART: Nullstiller BBA FABRIKK DEFIN: Nullstiller alle LAN-innstillingsdefinsjoner (nullstiller ikke Sentralstasjon IP-definisjoner). Figure Flytskjema for Diagnosetest Sett tidsplanleggeren Se brukerveiledningen for å få mer informasjon. Bemerk: Brukerfunksjoner er ikke tilgjengelige fra installatørmodus i britiske kontrollpaneler. Forsiktig! Om systemet ikke annerkjenner installatørkoden din etter programmering av brukerkoder indikerer dette at du må ha programmert en brukerkode som er identisk til din installatørkode. Om så, gå inn i brukermenyen og endre koden som er identisk til installatørkoden din. Dette vil godkjenne installatørkoden igjen. D PowerMaxComplete installatørveileder 29

30 4.12 GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGENE Hvis du vil nullstille PowerMaxComplete-parameterne til de fabrikkinnstilte parameterne, går du inn i installatørmenyen og utfører funksjonen "FABRIKKINNST.", som forklart i illustrasjonen til høyre. De relevante standardinnstillingene får du hos PowerMaxComplete-forhandleren. Bemerk: Når det gjelder PowerMaxComplete-systemer med 2 installatørkoder, INSTALLATØR-kode og MASTERINSTALLATØR-kode, er det kun masterinstallatørkoden som lar deg utføre funksjonene for gjenoppretting av fabrikkinnstillingene SERIENUMMER I menyen "13. SERIENUMMER" kan du lese systemets serienummer (til støtte). Ved å klikke på kan du lese versjonen til PowerMaxComplete-enheten. Inn til/ut av fabrikkstandard meny er vist i figure 4.1a Dette vises i displayet mens fabrikkinnstillingene gjenopprettes 12. FABRIKKOPPSETT <OK> for gjenopr SLÅ KODE: [Installatørkode] VENNLIGST VENT RINGE OPPLASTINGS- OG NEDLASTINGSSERVER (Første display) KLAR 00:00 Bemerk: Dette alternativet brukes kun under installasjon av panelene som overvåkes av kompatible alarmstasjoner. Alternativet lar installatøren ringe opp LastOpp/LastNedserveren. Serveren laster opp PowerMaxCompletekonfigureringen til sin database og kan laste ned forhåndsdefinerte parametere til PowerMaxComplete. GANGTEST BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER Vises under oppringingsprosessen Hvis LO/LN-serverens telefonnr. allerede er angitt (se avsn ) KOMMUNISERER Hvis LO/LN-serverens telefonnr. ikke er angitt (se avsn ) TEL # IKKE DEF. Vises i ca. 30 s sammen med en trist melodi (mislykket) 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 8. PROG. UTGANG Oppringing OK Vises under LASTER NED nedlastingsprosessen Oppringing mislyktes RINGEFORSØK FEIL Vises i ca. 30 s sammen med en trist melodi (mislykket) 9. OPPTAK TALE 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 14. STARTE LO/LN <OK> FOR AVSLUTT Vises i ca. 30 s sammen med en munter melodi (vellykket) LastNed OK Ikke-partisjonsmodus KLAR 00:00 NEDLASTING OK Partisjonsmodus P1 KLAR 00:00 LastNed mislykket NEDLASTING FEIL Vises i ca. 30 s sammen med en trist melodi (mislykket) Figure 4.14 Starte LO/LN 30 D PowerMaxComplete installatørveileder

31 4.15 AKTIVERING/DEAKTIVERING AV PARTISJONER Denne menyen lar deg aktivere/deaktivere partisjonsmodus. Partisjonering lar deg dele systemet inn i maksimalt tre uavhengige kontrollbare områder. Hvert område kan aktiveres/deaktiveres hver for seg. Når partisjonsfunksjonen er deaktivert vil sonert, brukerkoder og funksjoner betjenes på samme måte som i en vanlig PowerMaxComplete-enhet. Når partisjon er aktivert blir menydisplay endret for å oppta partisjonsfunksjoen DEFINERING AV KTIVERTINGSSTASJON I denne modusen kan du tilpasse enheten MKP-160 2veis keyprox via kontrollpanelet i forhold til den enkelte bruker Sabotasjetype Muliggjøring av funksjonen vil koble inn en sabotasje åpne / lukke-melding. Tilgjengelige valg er: aktiver og deaktiver Skjermsparer Aktivering av funksjonen vil slå av displayet om ingen taster blir trykket i mer enn noen sekunder. Tilgjengelige valg er: aktiver (ac) og deaktiver Vis AC feil Koble inn / ut-indikasjon for AC-feil på Keyprox-enheten. Tilgjengelige valg er: aktiver og deaktiver Overvåkning Definer hvorvidt kontrollpanelet vil overvåke tilsynsmeldinger sent av Keyprox. Tilgjengelige valg er: aktiver og deaktiver. Figur 4.15 Partisjonering INN/UTG bipper Definer hvorvidt Keyprox vil signalisere inngangs- og utgangsbipper eller hvorvidt Keyprox vil signalisere kun når systemet er aktivert til BORTE og ikke når det er aktivert til HJEMME. Tilgjengelige valg er: av, av når hjemme og på. Bemerk: Kun AC-versjoner av MKP-160 keyprox gir Piezo-signaler Lydvolum Definert volumnivået til sirenen. Tilgjengelige valg er: lav,midt og høy Vis MEM/TRBL Definer om Problem- eller Minne-hendelser i kontrollpanelet vil bli indikert på LCD-Keyprox- Tilgjengelige valg er: aktiver og deaktiver. Figur 4.16 Flytskjema for konfigurering av MKP-160 D PowerMaxComplete installatørveileder 31

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAXCOMPLETE i bruksanvisningen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAX PRO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAX PRO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...3 2.3 Tekniske data...3

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxComplete

Brukerveiledning for PowerMaxComplete Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse Denne brukerveiledningens kompatibilitet...2 Hurtigguide til grunnleggende kontrollfunksjoner for alarm...2 Kontaktliste...2 Indikatorsignaler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Easy Series ICP-EZM2. Håndbok med kortfattet innføring

Easy Series ICP-EZM2. Håndbok med kortfattet innføring Easy Series ICP-EZM2 no Håndbok med kortfattet innføring Easy Series Innholdsfortegnelse no 3 Innholdsfortegnelse 1 Installere systemet 4 2 Konfigurere systemet 7 3 Installatørtelefonmenyen 10 4 Legg

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

SafeLine GL5. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri.

SafeLine GL5. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. SafeLine GL5 Bruksanvisning Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. safeline.eu SafeLine GL5 Bruksanvisning Tilkobling av enheten Tilkobling av enheten

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. SafeLine GL4 Bruksanvisning Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Tilkobling av enheten Tilkobling av enheten

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer