POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1"

Transkript

1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle data RF-seksjon Tekniske data Kommunikasjon Fysiske egenskaper INSTALLASJON Pakke ut utstyret Koble strøm til sentralen Systemplanlegging og programmering Montering Kabling Sette inn backup-batteri Tilkoble X-10 grensesnittmodul Montere valgfri GSM-modul Montere ekstra valgfri modul Koble til strømledning Installere en valgfri X-10-sirene Tilkoble PowerMax Pro til en datamaskin PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørmeny Opprette ny installatørkode Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2 installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell orientering Innmeldingstype Melde inn / slette trådløse enheter Melde inn / slette fjernkontroll Melde inn / slette trådløst tastatur Melde inn / slette 2-veis tastatur Melde inn / slette trådløs sirene Melde inn / slette Proximity Tags DEFINERE SONETYPER, NAVN & DØRKLOKKESONE DEFINERE SENTRALAPPARAT-PARAMETRE Innledning Inngangstidsforsinkelse 1 & Utgangstidsforsinkelse Sirenetid Alarmavbrytelsestid Annullere alarm Hurtigtilkobling Utkobling Utgangstype Piezo-ringelyd Feilvarsling Panikkalarm Stopp sonerapportering Kryssoner Overvåking IKKE KLAR AUX-knapp A AUX-knapp B 2-W-KF Detektere jamming Barnevakt Ikke aktiv Bakgrunnslys Tvangsfrakobling Piezo-sirene Nullstilling Sabotasje Sirene ved telefonlinjefeil Minnemelding Frakobling Sirene/rapportering Bekreftelse på lavt batteri Skjermsparer Bekrefte alarm AC-feilrapportering Tilgangskontroll DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE Autotesttid Autotestsyklus Områdekode Kode for ut-linje Første alarmstasjontelefon Første kundenr Andre alarmstasjontelefon Andre kundenr Rapportformat /2 pulshastighet Rapportere til alarmstasjon Rapportere bekreftet alarm Sende 2-veis talekode Toveis talealarmstasjon Tilbakeringingstid Oppringingsforsøk Programmere private telefonnr Toveis tale private telefoner Oppringingsforsøk private telefoner Rapportere til private telefoner Telefonbekreftelse Telefonnummer personsøker PIN-nr. personsøker Rapportere til personsøker...18 D

2 Nylig tilkoblet Fjerntilgang Hovednedlastingskode Installatørnedlastingskode Gjenopprette sone Opplasting Ringemetode Linjefeil-rapport LO/LN-telefonnummer Rapport om inaktivt system Lydnivå etter omgivelser DEFINERE GSM-PARAMETRE GSM installert , 2., 3. & 4. SMS-nummer Rapportere til SMS-telefonnummer Rapportere GSM-linjefeil Formål GSM-linje DEFINERE POWERLINK DEFINERE UTGANGSPARAMETRE Innledning Definere PGM Definere INT/STRB Generell programmering av X Enhetsprogrammering av X DEFINERE TALE Taleopptak Talemodus DIAGNOSETEST BRUKERFUNKSJONER GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER RINGE OPPLASTINGS-/NEDLASTINGSSERVER TESTPROSEDYRER Forberedelser Diagnosetest Teste fjernkontrollsender Teste X-10 apparat PÅ/AV Teste nødsender VEDLIKEHOLD Demontere sentralapparat Bytte backup-batteri Bytte sikringer Erstatte/flytte detektorer LESE HENDELSESLOGGEN...29 VEDLEGG A. DETEKTORUTPLASSERING OG SENDERFUNKSJON...31 A.1 Detektorutplasseringsplan...31 A.2 Fjernkontrollsenderliste...31 A.3 Nødsenderliste...32 A.4 Senderliste ikke-alarm...32 VEDLEGG B. X-10-ENHET- OG PGM- UTGANGSFUNKSJONER...32 VEDLEGG C. HENDELSESKODER...33 VEDLEGG D. PROGRAMMERBARE SONETYPER...33 VEDLEGG E. KOMPATIBLE ENHETER FOR POWERMAX PRO...33 E1 Kompatible detektorer for PowerMax Pro...33 E2 Kompatible sendere for PowerMax Pro...34 E3 Kompatibel TL-sirene for PowerMax Pro...34 E4 Kompatibelt GSM-modem for PowerMax Pro...34 E5 PowerLink...34 FCC-erklæringer...35 MELDING TIL INSTALLATØR PowerMax Pro-alarmsystem leveres med 2 veiledninger: Installatørveiledning (denne manualen kun for installatør). Brukerveiledning (brukes under installasjon må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er montert og testet). Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta deg tid til å fylle ut skjemaene installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i Tillegg E i denne veiledningen. Husk det anbefales å midlertidig slå på og programmere kontrollpanelet fra en arbeidsbenk etter utpakking, i samsvar med installasjonsplanen. Programmeringsdiagrammet i programmeringsavsnittet viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor fabrikkinnstillingene) er merket med tomme bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken. Mesteparten av kapittelnumrene i veiledningen samsvarer med numrene i systemet. For eksempel: Kapittel beskriver detektering av jamming, som ligger i systemet under meny 4 (definisjonspanel), undermeny 19 ( Avdekke jamming ). Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved programmeringen. Tilgang til Brukerinnstillinger for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen, eller gjennom brukermenyen (se brukermanualens punkt 7). Etter programmeringen kan du fortsette å installere systemet som beskrevet i installeringsinstruksene fra og med avsnitt 3.4. Installatøren bør verifisere korrekt linjetype. Vær oppmerksom på andre telefonlinjetjenester, slik som DSL. Hvis DSL-tjeneste er installert, må det installeres et filter. Det anbefales å bruke DSL-alarmfiltermodell Z-A431PJ31X, som føres av Excelsus Technologies, eller tilsvarende. Dette filteret kobler seg ganske enkelt til RJ-31X og gjør alarmrapportering mulig uten å bryte internettilkoblingen. D

3 1. INTRODUKSJON PowerMax Pro er et bruker- og installatørvennlig 30- soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er designet for å fungere på en måte som appellerer til brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før: LETT Å INSTALLERE Plugg-inn -terminalkontakter kan kobles til ledninger uten å være fysisk festet på sentralen. Hurtig tilkoblings-/frakoblings-telco-sokkel for telefonlinje og X-10-kontroll. Terminalblokk for telefonlinje & apparat. Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten å måtte åpne sentralens kabinett. Valgfri RS-232-modul for kommunikasjon med ekstern GSM, Powerlink eller lokal PC (kun 2 tilkoblinger samtidig). LETT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle data Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30). Kablet sone - krav: 2.2 kω E.O.L. (End-Of-Line)-motstand (maks motstand i ledninger: 220 Ω) Sonetyper: Interiørfølgesone, interiør, perimeter, perimeterfølgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24-t stille, 24-t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje. Brukerkoder: 8 koder, 4 sifre hver (9999 forskjellige kombinasjoner). Kode 0000 er ikke tillatt. Kontrollfasiliteter: - Integrert tastatur - PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere - Trådløst tastatur, MCM Fjernkontroll via telefon - Lokal- eller fjernprogrammering via PC Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-tegns LCD. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMEN- TANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG, FORBIKOBLE. Alarmtyper: Stille alarm, sirenealarm eller intern lydalarm i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk) eller trippel puls - pause - trippel puls... (brann). Sirenepause: Programmerbar (4 minutter som standard) Intern lydalarmutgang: Minimum 85 dba ved 3m Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm Spesialfunksjoner: - Tale- og lydkontroll - Powerline Carrier-enhetskontroll (opp til femten X-10- enheter) med varierende faktor, som programmert. - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg - Fjernkontroll via telefonlinje - PC-kontroll og dataopplasting/nedlasting - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappede og syke mennesker Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon. Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 250 siste hendelsene. Last opp/ned fra PC via telefonlinje og modem. HURTIGPROGRAMMERING Flervalgs-programmering for hvert parameter. Utvetydige, synlige spørsmål og hørbare signaler. Installatør har tilgang til brukermenyen. Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax Pro består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen. Den grunnleggende PowerMax Pro-pakken inkluderer installatørveiledning, brukerveiledning, backupbatteripakke, 3 flatkabler, telefonkabel, skruer, NEXT MCW-detektor, MCT-234 fjernkontrollsender og MCT-302 magnetkontaktsender. - Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder) - Toveis talekommunikasjon Datamottak: Status, alarmminne, feil, hendelseslogg. Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og dato I overensstemmelse med standarder i USA: Møter FCC-kravene del 15 og del 68. Samsvarer med Europeisk Standard: EMC utstråling: EN , EN RFI: EN EMC immunitet: EN , EN EMC immunitet RF: EN Telefoni: TBR Safety: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Security: CLC/TS I følge europeisk standard, EN , har PowerMax Pro sikkerhetsgradering 2 lav til medium risiko, og miljøklassifikasjon er II innendørs generelt, med elektrisitetstype A. PowerMax Pro er kompatibel med RTTE-kravene - Direktiv 1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra Rådsforsamlingen fra 9. mars GSM-standarder: Europa: I samsvar med CE-standardene 3GPP TS , EN , EN 50361, EN USA: FCC 47 del 22 (GSM850) og del 24 (GSM 1900). EMC-standarder: FCC 47 del 15. SAR-standarder: FCC-regel , FCC Docket & vedlegg C til OET Bulletin RF-seksjon Frekvensområde (MHz): 315 (i USA & Canada), 868,95, eller andre UHF-kanaler i henhold til lokale krav i brukerlandet. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottakerrekkevidde: 180 m i åpent rom Antennetype: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure D

4 2.3 Tekniske data Strømkilde: Transformator 100VAC til 240VAC, 50/60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 1,6A. Normalt forbruk: Ca. 40 ma i beredskap, 1400 ma ved full last og i alarm. Strømforbruk ekstern sirene (EKS): Maks 450* ma v/ minimum 10.5 VDC når batteridrift AC & DC. Strømforbruk intern sirene (INT): Maks 450* ma v/ minimum 10,5 VDC når batteridrift AC & DC. Strømforbruk PGM-utgang: Maks 100* ma. Kablede detektorer (sone 29 & 30) - totalt strømforbruk: Maks 36* ma. For høy spenning / kortslutningsbeskyttelse: Alle utganger er beskyttet (automatisk nullstillingssikring). * Totalt PowerMax Pro utgangsstrømforbruk (INT & EKSsirene, PGM-utgang og detektorer) kan ikke overstige 550 ma. Backup-batterialternativer: Maks strømforbruk eksterne enheter (1) Backup - periode 9.6V 1800 mah batteripakke (2) 1 batteripk. (4) 2 batteripk. (5) 9.6V 2200 mah batteripakke (3) 1 2 batteripk. batterpk. (5) 4h 240mA 400mA 300mA 300 ma 8h 100mA 200mA 140 ma 260 ma 12h 55mA 120mA 80 ma 160 ma 24h 0mA 40mA 25 ma 70 ma 36h (ingen 15mA 10 ma 36 ma backup) 48h (ingen backup) 0mA 0 ma 18 ma Backup-perioder, når PowerMax Pro inkluderer intern PowerLink med 1 aktivt kamera, GSM og tilgangskontroll, med ekstern last tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og GND-terminal, er som følger: 3. INSTALLASJON 3.1 Pakke ut utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet følger med. Dersom du mangler noe, må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. 3.2 Koble strøm til sentralen Koble strøm til PowerMax Pro ved hjelp av strømforsyningen (se figur 3.1G). Alternativt kan du hente strøm fra backup-batteriene under programmeringen, som vist i figur 3.1C. Overse eventuelle Feil -indikasjoner på kontrollpanelet (som en følge av manglende batteri-backup eller telefonlinjetilkobling). 3.3 Systemplanlegging og programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd bruk tabellene som medfølger i vedlegg A og B på slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av hver detektor/magnetkontakt og oppgave for hver av didsse, samt kontrollplan for X-10 enhetene. Type batteripakke Antall batteripakker Backupperiode Ekstern belastning (1) 9.6V h 30mA mah (2) 2 20h 16 ma 9.6V h 50 ma mah (3) 2 24h 27 ma 1 Enheter som er tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og GND til PowerMax Pro, som inkluderer intern GSM og tilgangskontroll V 1800 mah, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP180AAM8YMX, produsert av GP V 2200 mah, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP220AAH8BMX, produsert av GP. 4 Standard / LO-installasjon. 5 Utvidet backup-installasjon. Maksimal batterioppladingstid: 72 timer Batteritest: En gang hvert 10. sekund. 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103-protokoll Dataoverføring til lokal PC: Via RS232 seriellport Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefonnumre, 1 personsøker. Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contact-ID, Scancom. Pulshastighet: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbart Melding til privat telefon: Tone eller tale Melding til personsøker: PIN-nr. Alarmtype Sonenr. 2.5 Fysiske egenskaper Temperaturområde for bruk: -10 C til 49 C Temperaturområde for lagring: -20 C til 60 C Luftfuktighet: 85 % relativ 30 C Fysiske mål: 275 x 203 x 55 mm Vekt: 990g uten batterier Farge: Sølv og hvit Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt av disse på baksiden, i samsvar med din monteringsplan. Programmer systemet nå, som instruert i programmeringsavsnittet. 3.4 Montering Nødvendig verktøy: Philips-skrujern #2. Hvordan man monterer PowerMax Pro er vist i figur 3.1A - 3.1H. 3.5 Kabling Nødvendig verktøy: Skjærer og skrujern med spor i - 3 mm-blad. PowerMax Pro-kabling er vist i figur 3.1B. Ta ut en og en skruterminal og koble til de respektive ledninger. Når dette er gjort, settes skruterminalene på plass igjen. D

5 2 1 Løsne skruene Bakside Marker 4 drillpunkt på monteringsoverflaten 3 4 Drill 4 hull og sett inn veggfester 5 Feste baksiden med 4 skruer Figur 3.1A Montering av bakside Merk: Alarmsentralen skal plasseres innenfor sikret område. Se dokument DE2000W for guidelines for"installering av trådløse systemer riktig". TELEFONKABLING 1 Fest beholderne med medfølgende flate kabler (2-5 i henhold til alternativer) til baksidepluggene. Beholderne med stifter for mindre belastning er til forsiden - ikke koble til baksiden! 2 For alle land unntatt Nord-Amerika: Koble telefonlinjekablene til SET-ledningen og til LINJE-ledningen (via ønsket kabelinngang). Stift for mindre belastning 3 Kun kabling i Nord-Amerika RJ-31X CORD 8-POSISJONS RJ-31X-PLUGG RØD GRN BRUN GRÅ RJ-31X-PLUGG RJ-31X RØD GRN GRÅ LINJE FRA HUSTELEFONER GATEN BRUN D

6 SONE- OG SIRENEKABLING SONES INTERN SIRENE EL. STROBE SONE 29 / SONE 30 ZONE ZONE GND V GND +12V PGM SRN +12V SRN INT EXT KOBLE TIL KABLEDE DETEKTORER SOM FØLGER: SONE 29 / GND V+(*) SONE 30 GND V+ (*) TAMP Alarm Power N.C. N.C. Detektor med sabotasjebryter Merknader: * Terminalene til sone 29/GND og sone 30/GND kan kobles til en n/c-kontakt på en detektor, eller bryter (for eksempel en sabotasjebryter), eller en trykknappsender, via 2.2 KΩ motstand. En slik motstand er fra fabrikkens side montert på terminalene tilhørende både sone 29/GND og Sone 30/GND. Motstandene må være påmontert dersom sonene (terminalen) ikke er i bruk. 12V terminalen kan brukes til å forsyne en detektor med 12V (opp til 36mA) dersom nødvendig. ** Begge +12V-terminalene er identiske (koblet sammen). EXT-terminalen kan brukes til å utløse en ekstern sirene. INT-terminalen kan programmeres til en "intern sirene" eller "strobe" (se DEFINERE UTGANGER - DEFINERE INT/STRB i kap. 4.8). +12V og "GND"-terminalene kan kobles til en sirene (for konstant DC-strømforsyning) - ikke tilgjengelig i Nord-Amerika. Hvis kablet sirene er benyttet, ekstra tamper sone(r) er ønskelig. Dette kan oppnås med sonene 29 og 30. *** X-10-jumper skal være i 1-W-posisjon (for 1-veis strømlinjeforbindelse) eller i 2-W-posisjon (for 2-veis strømlinjeforbindelse). ADVARSEL! Når du plugger terminalene tilbake på plass, vær nøye på at de blir satt på korrekt vei. Terminaler satt på feil vei eller på feil plass kan føre til skader på interne elektroniske kretser i PowerMax Pro! VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er DC-utganger beregnet for 12V-sirener. Tilkobling av en høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning og vil skade sentralen. PGM utgangen kan benyttes til å aktivere enheter med begrenset strømforbuk, som definert i spesifikasjonene. 3.6 Sette inn backup-batteri Åpne lokket på batteriluken (se figur 3.1C). Sett inn en pakke på 8 batterier og koble til PowerMax Progrensesnittet. Figur 3.1B - Kabling 2.2 kω Alarm Power N.C. Detektor uten sabotasjebryter EKSTERN SIRENE Merk For sone 29 og 30 "ser" kontrollpanelet en spesifikk motstand avhengig av hendelsen, som følger: Normal (ingen alarm og ingen sabotasje): 2.2KÙ Alarmhendelse: 4.4 kù Sabotasjehendelse: uendelig motstand Valgfritt: To pakker på 8 batterier: Sett inn begge batteripakkene og koble den ene batteripakkekobleren til ene grensesnittet, og den andre batteripakkekobleren til det andre grensesnittet. Framside Figur 3.1C - Sette inn batteri 3.7 Tilkoble X-10 grensesnittmodul Koble X-10 grensesnittmodulen til PowerMax Proterminalen. Før kabelen gjennom kabelkanalen og koble til X-10-grensesnittmodulen via baksiden. 6-posisjons RJ-11-plugg Til X-10- grensesnittmodul via bakside Kabelvei framside Figur 3.1D - X-10 Tilkoble grensesnittmodul 3.8 Montere valgfri GSM-modul Plugg inn GSM-modulen og fest den med skruen (se tegning nedenfor). Monter den valgfrie eksterne GSM-antennen til ønsket overflate, og koble den til PowerMax Pro som vist nedenfor. D

7 Ekstern GSMantennekabel (valgfri) 3.9 Montere ekstra valgfri modul Dual RS-232-modulen tillater to samtidige tilkoblinger, slik som Intern eller ekstern PowerLink, programmering av lokal PC, ekstern GSM-modul. Merk: Samtidig tilkobling av intern og ekstern GSM-modul vil slå begge av. Trykk Dual RS-232 og AUDIO-modulene inn på de merkede stedene (se figur 3.1F) til du hører et klikk. 1 Skyv dekselet bakover 4 Skyv SIMkortet inn i holderen Innsetting av SIM-kort 2 Åpne SIM-kort holderen 5 Lukk SIM-kort holderen 6 Skyv låsen på plass 3 Snu SIM-kortet riktig vei i holderen Viktig: 1.Før SIM-kortet settes inn må PIN-kode kontrollen deaktiveres på SIM-kortet (bruk en mobiltelefon til dette) 2.Du må aldri sette inn/ta ut SIM-kort mens PowerMax Pro er koblet til AC strøm eller batteri Figur 3.1E - Montere valgfri GSM-modul 1. Dual RS-232-modul 2. Lydmodul Merk: Lydmodulens terminalutgang skal kables til den eksterne taleboksterminalutgangen, i samsvar med markeringen på begge terminalutganger. 1 2 Figur 3.1F - Montering av andre valgfrie moduler 3.10 Koble til strømledning Koble til strømledningen og lukk kontrollpanelet som vist i figur 3.1G. Stikkontakt skal installeres nær utstyret og være lett tilgjengelig. 1 Tykk kabelinngang: Dra ut et ønsket kablingsplastdeksel (1 av 4). Lite kabeldeksel i plast for tynn kabelinngang: Bryt av den minste delen av kabeldekselet og sett dekselet tilbake på plass. 2 Bryt løs en av disse kabelklemmene for bruk i neste steg. Klemmer for elektrisk kabel Til tynn kabel Til tykk kabel (snudd klemme) Sikkerhetsdeksel Strømforsyningsenhet 3 Før strømledningen gjennom ønsket kablingsvei (se steg 1), styr den til strømforsyningsenheten og koble dens 2 ledninger til strømforsyningsterminalstripen med skrutrekker. Fest strømledningen med klemmen (se også steg 2 - denne klemmen kan snus til å passe tykk/tynn kabel), og lukk sikkerhetsdekselet. (*) (*) Strømforsyningsenhet 4 VALGFRI "PLUGG INN"-STRØMFORSYNING Koble strømtilkobleren (valgfritt) til strømforsyningsenheten. Figur 3.1G - Tilkobling av strømledning på baksiden * Ingen ruting av ledningen i dette området - da kan det hende at kontrollpanelet ikke lukkes skikkelig. D

8 1 Koble de flate kablene til sine respektive utganger (2-5, i henhold til alternativene). Framside Bakside 2 Lukk panelet og fest de 2 skruene Installere en valgfri X-10-sirene Dersom du trenger en trådløs ekstern sirene, kan du installere en X-10-sirenemodul som trigges av et signal overført via den innebygde X-10-protokollen. Denne sirenen kan erstatte en vanlig ekstern sirene, eller den kan komplettere den uten å legge ut mer kabel. En slik sirene kan bare brukes sammen med en valgfri strømlinjegrensesnittmodul. X-10-sirenen fungerer koblet sammen med en stikkontakt uten å måtte re-programmere PowerMax Pro. Du trenger bare å taste inn HUSKODE- og ENHETSKODE-velgerne på X-10-sirenen som følger: Huskode: Sett denne velgeren til den påfølgende bokstav i alfabetisk rekkefølge, slik at dersom du satte huskoden til J, så setter du sirenen til K. Merk: Dersom den programmerte huskoden er satt til P (som er den siste programmerbare bokstaven), så velger du A for sirenen. Enhetskode: Sirenen vil bare fungere dersom enhetskoden er satt til 1. Figur 3.1H - Endelig lukking 3.12 Koble til datamaskin Kontrollpanelet kan utstyres med en valgfri RS232-modul for seriell dataoverføring til en lokal PC. Dersom denne modulen ikke er installert, vil sentralen være utstyrt med et plastdeksel som dekker over inngangen til pluggen for modulen. Dra plastdekselet ut (se figur 3.1I). Sett inn RS-232- adapteret og sikre den med skruen. Bryt av den minste delen av det fjernede plastdekselet og sett det tilbake på plass. Framside Plastdeksel RS-232 adapter RJ-45 or RJ-31X (USA) Figur 3.1I - Koble til datamaskin D

9 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Generell orientering Vi anbefaler at PowerMax Pro programmeres på en arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til dette formålet kan hentes enten fra backup-batteriet eller fra den eksterne strømforsyningen. Tilgang til installatørmenyen gis kun til dem som har tilgang til installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standardkode fra fabrikk er: Merk: Tilgang til installatørmenyen i PowerMax Pro som har "Brukertillatelse" aktivert (f.eks. i Storbritannia), er kun mulig på slutten av brukermenyen. Dette alternativet kan endres hvis nødvendig (se avsnitt ). Merk: 4-siffret kode kan velges fra totalt (10) 4 =10000 kode kombinasjoner. For PowerMax Pro som har 2 installatørkoder (gjelder ikke Storbritannia), er standard INSTALLATØR-kode 8888 og standard HOVEDINSTALLATØR-kode Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som hovedinstallatør: Endre hovedinstallatørkode. Nullstille PowerMax Pro-parameterne til standard fabrikkoppsett. Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som vist i figur 4.5. Selvfølgelig er du forventet å bruke denne koden kun en gang for første tilgang, og så erstatte den med en hemmelig kode bare du vet om. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringsprosessen: - for å flytte ett steg fremover i en meny. - for å flytte ett steg bakover i en meny. - for å gå inn i relevant meny eller bekrefte data. - for å flytte opp ett nivå i en meny. - for å gå tilbake til "OK FOR AVSLUTT". Dette er lydene du vil høre under programmeringen: - Enkelt pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt pip, indikerer automatisk retur til normal operasjonsmodus (ved timeout). - Glad melodi (- - - ), indikerer vellykket fullførelse av en operasjon. - Trist melodi ( ), indikerer feil eller avvisning Taste inn feil installatørkode Dersom du taster inn feil installatørkode 5 ganger, vil tastaturet på sentralen automatisk låses i 90 sekunder, og beskjeden FEIL PASSORD kommer opp Installatørmeny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektanglene viser hva som står i displayet til PowerMax Pro Opprette ny installatørkode For å opprette en ny installatørkode, gjør du som vist i figur 4.1b. Når du får beskjed om å taste inn kode, taster du inn din 4-sifrede kode Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2 installatørkoder For PowerMax Pro med 2 installatørkoder, INSTALLATØR-kode (standard 8888) og HOVEDINSTALLATØR-kode (standard 9999); definer nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre diverse oppgaver når man logger inn som hovedinstallatør og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM.) Ved å bruke hovedinstallatørkoden, får du tilgang til å endre både hovedinstallatørkoden og installatørkoden. Ved å bruke installatørkoden, får du tilgang til kun å endre installatørkoden. (Første display er KLART eller IKKE KLART) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS (*) SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE (Se fig. 4.1b & 4.1c) 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG POWERLINK 8. PROG. UTGANG 9. OPPTAK TALE 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 14. START UL/DL <OK> FOR AVSLUTT (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.6) (Se figur 4.7) (Se figur 4.8) (Se figur 4.9) (Se figur 4.10) (Se kapittel 7 i brukerveiledningen) (Se avsn. 4.12) (PowerMax Proserienummer vises) (Se avsn. 4.14) (*) Kun tilgjengelig når funksjonen "BRUKERTILLATELSE" er aktivert (se avsnitt BRUKERTILLATELSE) Figur 4.1a - Installatørmeny D

10 (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Figur 4.1b - Opprette ny installatørkode (se merknad) Ved bruk av INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Ved bruk av MASTER INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY MASTERKODE MASTER KODE xxxx [kode] NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Figur 4.1c - Opprette ny installatørkode i system med inst. & masterinst.-koder (se merknad) Merk: Installatør-koden må aldri programmeres som Dette vil låse brukeren ute av installatørmenyen! 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell orientering INNMELDINGSMENYEN har følgende undermenyer: INNMELDINGSTYPE (trådløse enheter) MELDE INN ENHETER (kablede på sone 29 & 30 / trådløse på sone 01 28) MELDE INN FJERNKONTROLL (CodeSecure-sendere med flere funksjoner) MELDE INN TRÅDLØS 1-VEIS TT (trådløst tastatur MCM- 140+) MELDE INN TRÅDLØS 2-VEIS TT (trådløst 2-veis tastatur MKP- 150) MELDE INN TRÅDLØS SIRENE MELDE INN PROXIMITY TAG Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert før du fortsetter. Ditt sentralapparat må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne overvåke den, motta trådløse signaler fra den og handle utifra hvilke signaler den sender. Merk! CodeSecure-sendere brukes hovedsaklig for tilog frakobling av systemet, og kan ikke registreres til en sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse enheter som ikke er CodeSecure. D

11 AWAY MELD IN TYPE MELD INN SENSOR (*) LÆR RF FJ.KONTR (Første display er KLART eller IKKE KLART) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. SLÅ KODE [installatørkode] 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 8. PROG. UTGANG 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 14. START UL/DL normal MeldInn ved sabotasje INST. MODUS 1. NY INST KODE 6. DEFINER GSM 7. PROG POWERLINK 9. OPPTAK TALE <OK> FOR AVSLUTT [Kablet sone nr 29/30] (f.eks. 29) Sone Nr: 29 <OK> FOR MELDINN Sone Nr: 29 for neste innmelding Innmelding kablet sensor høyere sensvt. lavere sensvt. velg ved eller SONE Nr. - - D (****) 1v.trl.tst nr : [Tr.l. enveis tastarur nr. 1-8] (eks 5) (**) 1v.trl.tst nr : 5 1v.trl.tst nr : 5 SEND NÅ hold tasten * inne til rød LED lyser) 1v.trl.tst nr: 5 for neste innmelding Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) SETT SENSIVITET MLDIN TRL.1V.TST MLDIN TRL. SIR. Sirene nr : <OFF> SLETTER 1v.trl.tst nr: 5 Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) [Tr.l. sirene nr. 1 eller 2] (nr. 2 vist her) sirene nr : 2 sirene nr : 2 SEND NÅ Trykk inn selvtest-knappen på den trådløse sirenen til en lyd høres (ca 1 sekund) [Tr.l. sone nr 01- [Kablet / Tr.l. sone nr. 28] (f.eks. 05) 01-30] (f.eks. 05) Sone Nr: 05 Sone Nr: 05 (**) SEND NÅ (Aktiver en sending) (**) (***) Sone Nr: 05 for neste innmelding Melde inn en tr.l. sensor åpner wireless vært far til deksel og fjerner dets batteri <OFF> SLETTER Sone Nr: 05 Slette kablet / Tr.l. sensor (**) (**) 2v.trl.tst nr : [MKP-150 nr. 1 eller 2] (eks 2) (**) 2v.trl.tst nr : 2 2v.trl.tst nr : 2 SEND NÅ Trykk sabotasjebryteren på baksiden av MKP-150 en gang (se MKP-150 installasjonsveiledning) 2v.trl.tst nr: 2 2v.trl.tst nr: 2 for neste innmelding Melde inn trådløst Slette trådløst tastatur MKP-150 tastatur MKP-150 (*) MELDINN PROX TAG Tag Nr. 5 LÆR TAG Fj.ktr. nr: - Tag No: - (Prox tag Nr.) (f.eks. 5) (**) [Nøkkelsend er nr.] (eks 5) Fj.ktr. nr: 5 SEND NÅ <OFF> SLETTER (Trykk på en hvilken som helst knapp) (**) MLDIN TRL.2V.TST FJ.KTR. Nr: 05 Slette en fjernkontroll <OFF> SLETTER Tag Nr. 5 <OFF> SLETTER sirene nr : 2 Tag Nr. 05 Tag Nr. 05 for neste sirene nr : 2 innmelding for neste innmelding Melde inn en Slette en trådløs sirene sirene Registrere Prox tag Slette Prox tag Figur 4.2 Melde inn / slette trådløse enheter / fjernkontroller / trådløse tastaturer / trådløse sirener * Innmelding av fjernkontroll & proximity tags kan utføres av installatøren eller av brukeren (via menyen for BRUKERINNSTILLINGER). ** Svart boks i displayet betyr at en enhet er meldt inn (systemet har lært dens ID). Ingen svart boks indikerer at enheten ikke har blitt meldt inn. *** Aktiver enten normal sending eller sabotasjefunksjonen (se INNMELDINGSTYPE, avsnitt 4.2.2). Lær tag Fj.ktr. nr: 5 FJ.KTR. Nr: 05 for neste innmelding Melde inn fjernkontroll (**) <OFF> SLETTER **** Velg "høyere" sensitivitet for trådløs enhet langt unna, "lavere" for nære enheter Innmeldingstype Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhetssabotasje (åpne dekselet). Tilgjenglige valg er: normal eller ved sabotasje.

12 4.2.3 Melde inn/slette trådløse enheter Trådløse enheter inkluderer forskjellige trådløse PowerCode-detektorer og håndholdte sendere. STOP Før innmelding må alle PIR maskeres for å forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til feilinnmeldinger. Forsikre deg om at magnetkontaktsenderne henger sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket sending, som igjen kan føre til uønsket innmelding. For å registrere / slette trådløse enheter, se figur Melde inn/slette fjernkontroll Fjernkontrollen er en trådløs CodeSecure -sender med flere funksjoner. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å registrere / slette fjernkontroller, se figur Melde inn/slette trådløst tastatur Det trådløse tastaturet (MCM-140+) er en fjernstyrt enhet som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet. For å melde inn / slette opptil 8 trådløse tastaturer, se figur 4.2 (melde inn TL 1-veis TT) Melde inn/slette 2-veis tastatur 2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet (status, alarm og feilinformasjon). For å melde inn opptil to 2-veis tastatur, se figur Melde inn/slette trådløs sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i PowerMax Pro-systemet. For å melde inn/slette opptil 2 trådløse sirener, se figur Melde inn/slette Proximity Tags Proximity tags gir autoriserte personer tilgang til kontrollerte områder. Hvis gyldig proximity tag oppgis når systemet er aktivert, slår systemet seg av. Hvis gyldig proximity tag oppgis når systemet ikke er aktivert, aktiveres systemet til BORTE- (alternativt HJEMME)- modus. For å melde inn/slette proximity tags, se figur DEFINERE SONETYPER, NAVN & DØRKLOKKESONE Dette menypunktet tillater deg å tilegne 1 av 13 sonetyper til hver av systemets 30 (trådløse og trådete) soner. I tillegg kan du definere et navn til hver enkelt sone og avgjøre om sonen skal fungere som en dørklokkesone (kun når systemet er frakoblet eller tilkoblet hjemme). Når en dørklokkesone blir trigget, vil en dørklokkemelodi eller sonenavnet høres (det er 3 valgalternativer her dørklokke-melodi, dørklokkesonenavn eller dørklokke av ). KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER (Første display er KLART eller IKKE KLART) En liste over fabrikkinnstilte sonenavn finner du i tabell 1 nedenfor. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du starter programmeringen, og fortsette programmeringen etter din egen liste. Husk! En forsinket sone er også pr. definisjon en perimetersone. Sonetypene er forklart i vedlegg D. Valgbare sonenavn 31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5 brukervalgte navn (definert av installatør se kapittel 4.8) Arbeidsrom Gang Kontor Toalett Bad Garasje Loft Vaskerom Bakdør Garasjedør Nødalarm Valgfri 1 Barnerom Gjesterom Soverom 1 Valgfri 2 Bod Hage Soverom 2 Valgfri 3 Brann Inngangsdør Spisestue Valgfri 4 1 etasje Kjeller Stue Valgfri 5 2 etasje Kjøkken Teknisk rom 3. PROG. SONER SONE No: PROG. SENTRAL [Sone nr.] (eks 05) 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM Zxx: TYPE - Zxx: NAVN - - Zxx: DØRKL 7. PROG POWERLINK 8. PROG. UTGANG 9. OPPTAK TALE 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 1. Int følgesone 2. Perimeter 3. Perim flgsone 4. Forsinket 1 5. Forsinket t stille 7. 24t sirene 8. Brann 9. Ikke-alarm 10. Nødalarm 11. Gass 12. Vann 13. Interiør (*) Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom Bod Brann (Se listen over) (*) dørklokke AV dørkl. melodi dørkl sonenavn (*) (**) 14. START UL/DL <OK> FOR AVSLUTT Figur DEFINERE SONER: flytskjema Nåværende, valgte alternativ vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller -knappen til valgt alternativ vises. Trykk så (en mørk boks vil da vises til høyre i displayet).** Ved å trykke på, kommer du tilbake til den sonen du jobber med. Trykk på eller for å velge neste sone. D

13 Tabell 1 - STANDARD OG PROGRAMMERTE SONEDEFINISJONER Sone Sonetype Sonenavn Dørklokke (melodi, Nr. Standard Programmert Standard Programmert sonenavn eller AV) (*) 1 Forsinket 1 Inngangsdør 2 Forsinket 1 Garasje 3 Forsinket 2 Garasjedør 4 Perimeter Bakdør 5 Perimeter Barnerom 6 Interiør Kontor 7 Interiør Spisestue 8 Perimeter Spisestue 9 Perimeter Kjøkken 10 Perimeter Stue 11 Interiør Stue 12 Interiør Soverom 2 13 Perimeter Soverom 2 14 Perimeter Gjesterom 15 Interiør Soverom 1 16 Perimeter Soverom 1 17 Perimeter Vaskerom 18 Perimeter Bad 19 Perimeter Kjeller 20 Brann Brann 21 Brann Brann 22 Nød Nødalarm 23 Nød Nødalarm t / stille Kjeller t / stille Kontor t/ sirene Loft t / sirene Arbeidsrom 28 Ikke-alarm Hage 29 Ikke-alarm Gang 30 Ikke-alarm Utstyrsrom * Merk: Alle sonene er som standard ikke-dørklokkesone. Denne funksjonen må du derfor programmere selv. * Merk: For å hinder uønsket utløst alarm under tilkopling av alarmsystemet, alle andre soner enn forsinkede soner, skal programmers som påfølgende soner. 4.4 DEFINERE SENTRALAPPARATPARAMETERE Innledning Denne menyen tillater deg å tilpasse sentralapparatet med den funksjonalitet og det oppsettet som den enkelte bruker har behov for. En illustrert prosess er vist i figur 4.4. Her vises fabrikkdefinerte innstillinger med en svart boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom valgene, klikk på eller til ønsket valg vises, og klikk deretter på VIS/OK-knappen Inngangstidsforsinkelse 1 & 2 (fig. 4.4, punkt 01, 02) To forskjellige inngangsforsinkelser tillater brukeren å komme inn i det beskyttede området (mens systemet fremdeles er tilkoblet) via 2 forhåndsdefinerte inngangssoner uten å utløse alarm. Etter inngang må brukeren frakoble sentralapparatet før inngangsforsinkelsen utløper. Langsomme pip som starter ved at døren åpnes, forteller brukeren at ankomst er registrert og at systemet må frakobles for å unngå at alarm blir utløst. De siste ti sekundene av inngangstiden øker frekvensen på pipene, for å fortelle brukeren at det er like før denne er slutt. På punkt 1 (inngangsforsinkelse 1) og 2 (inngangsforsinkelse 2) kan du definere lengden på denne forsinkelsen. Alternativer: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m og 4m Utgangstidsforsinkelse (fig. 4.4, punkt 03) En utgangsforsinkelse tillater brukeren å tilkoble systemet og forlate det overvåkede området via spesifiserte ruter uten å utløse alarm. Langsomme pip forteller brukeren av systemet at det er tilkoblet og at brukeren må forlate området umiddelbart. I de siste ti sekundene av forsinkelsen øker frekvensen på pipene. Punkt nr. 3 tillater programmering av lengden på utgangstidsforsinkelsen. Alternativer: 30s, 60s, 90s, 120s, 3m, 4m Sirenetid (fig. 4.4, punkt 04) Her velger du hvor lenge sirenen skal varsle dersom alarmen blir utløst. Sirenetiden starter når alarmen blir utløst, og når sirenetiden utløper blir sirenen automatisk slått av. Alternativer: 1, 3, 4, 8, 10, 15 og 20 minutter Alarmavbrytelsestid (fig. 4.4, punkt 05) Her velger du hvor lang tid systemet skal ha til å avbryte alarmen (ikke for alarmer fra BRANN, 24-T STILLE, NØDALARM, GASS OG VANNLEKKASJE-soner). PowerMax Pro er programmert til å kunne avbryte alarmen i en periode som starter når alarmen blir utløst. I løpet av dette intervallet høres en varsellyd, men sirenen forblir inaktiv og alarm rapporteres ikke. Dersom brukeren frakobler systemet innen den programmerte tiden, vil alarmen bli avbrutt. Alternativer: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 2m, 3m, 4m Annullere alarm (fig. 4.4, punkt 06) Her definerer du anullere alarm -perioden som starter ved rapportering av alarm til alarmstasjon. Dersom brukeren frakobler systemet innen denne tidsperioden, vil en annullere alarm -melding bli sendt til alarmstasjonen. Alternativ: 1, 5, 15, 60 minutter, 4 timer og annullering av. D

14 4.4.7 Hurtigtilkobling (fig. 4.4, punkt 07) Her definerer du om brukeren får lov til å utføre hurtigtilkobling eller ikke. Dersom dette tillates, trenger ikke bruker å taste inn en 4-sifret kode for å få lov til å koble til systemet. Alternativer: hurtigtilkobling PÅ og hurtigtilkobling AV Utkobling (fig. 4.4, punkt 08) Her tillater du enten manuell utkobling av individuelle soner (via BRUKERINSTILLINGER-menyen), eller du tillater systemet å foreta en automatisk utkobling av soner som er åpne utover utgangstidsforsinkelsen. Dersom du ønsker det, kan du trykke knappen for koble til to ganger for å eliminere varselsignalet som høres i løpet av en tvangstilkobling. Dersom en sone er åpen og tvangstilkobling ikke tillates, vil IKKE KLAR vises, og systemet vil da heller ikke kunne kobles til ("trist melodi" vil høres). Dersom ingen utkobling er valgt, kan ikke soner utkobles. Alternativer: manuell utkobling, tvangstilkobling og ingen utkobling Utgangstype (fig. 4.4, punkt 09) Her definerer du om utgangsforsinkelsen skal startes på nytt dersom utgangsdøren blir åpnet igjen før forsinkelsen utløper. Å starte utgangsforsinkelsen på nytt kan være en nyttig funksjon dersom brukeren glemmer noe inne og går inn igjen for å hente dette. Tre utgangstyper er tilgjenglige: Starte utgangstid på nytt Utgangsforsinkelsen starter på nytt dersom døren åpnes igjen før forsinkelsen har gått ut. Dette skjer imidlertid bare en gang. Av ved dør Når døren blir lukket, stopper utgangsforsinkelsen (selv om forsinkelsen ikke hadde utløpt). Normal Utgangsforsinkelsen er akkurat som definert, uavhengig av om døren åpnes eller lukkes Inn-/utgangsvarsling (fig. 4.4, pkt 10) Her bestemmer du hvorvidt varselspip skal høres eller ikke ved utgangs- og inngangsforsinkelser. Et tilleggsalternativ er å instille varselspipene på lydløs kun når systemet er aktivert som "HJEMME". Alternativer: pip varsling PÅ, AV når hjemme og pip varsling AV Feilvarsling (fig. 4.4, punkt 11) Ved problem i systemet høres 3 korte pip en gang i minuttet. Her definerer du om denne spesielle pipesekvensen skal være aktiv, inaktiv eller bare inaktiv om natten (definisjon av natt kan ikke endres). Alternativer: pip varsling PÅ, AV om natten (kl til 07.00) og pip varsling AV Panikkalarm (fig. 4.4, punkt 12) Her definerer du om brukeren har tillatelse til å utløse panikkalarmen ved å trykke inn enten de to panikknappene (på tastatur / trådløst tastatur) eller borte + hjemme (på fjernkontrollen). Panikk m/lyd aktiverer sirenen og sender samtidig en melding via telefonlinjen. Panikk u/lyd aktiverer IKKE sirenen, men sender en alarmmelding via telefonlinjen. Alternativ: stille panikk, sirene panikk og panikk av Stopp sonerapportering (fig. 4.4, punkt 13) Her avgjør du hvor mange ganger hver sone har lov til å gi alarm innen en og samme tilkoblingsperiode (inkludert tilfeller av sabotasje & strømfeil på detektorer, PowerMax Pro og den trådløse sirenen). Dersom antallet alarmer fra en spesifikk sone overstiger dette antallet, vil kontrollpanelet automatisk koble ut sonen for å forhindre gjentatte alarmer med påfølgende rapportering til alarmstasjon. Sonen vil aktiveres igjen ved frakobling av systemet, eller 48 timer etter at sonen automatisk ble utkoblet av systemet (dersom systemet forblir tilkoblet). Alternativer: stopp etter 1, stopp etter 2, stopp etter 3 og ingen stopp Kryssoner (fig. 4.4, punkt 14) Her definerer du om kryssoneinndeling skal være aktiv eller ikke. Kryssende soneinndeling er en metode som brukes for å forebygge falske alarmer. En alarm utløses ikke uten at to tilstøtende soner blir aktiverte innen en periode på 30 sekunder. Denne egenskapen er bare aktiv når systemet er tilkoblet BORTE, og bare med sonepar fra sone nr. 18 til 27 (18 og 19, 20 og 21 osv.). Du kan bruke hvilket som helst av disse soneparene for å skape et kryssoneområde. Merk: Dersom en av sonene i et par blir utkoblet, vil den andre sonen fungere uavhengig av den utkoblede sonen (se 4.4.8). Merk: Alle soneparene som tenkes brukt som kryssoner, må være definert som en av følgende typer: Interiør, Perimeter eller Perimeterfølgesone. Alternativer: kryssone PÅ og kryssone AV. Kryssoner kan ikke brukes sammen med utgangs- /inngangsforsinkede soner eller 24-timers soner (brann, nød, 24-t sirene, 24-t stille) Overvåking (fig. 4.4, punkt 15) Her definerer du tidsrammen for mottak av overvåkningssignal som sikrer at de trådløse enhetene er til stede og fungerer tilfredsstillende. Dersom noen av enhetene ikke rapporterer minst en gang i løpet av valgt tidsramme, vil en inaktivitetsalarm bli utløst. Alternativer: 1, 2, 4, 8, 12 timer og slå av IKKE KLART (fig. 4.4, punkt 16) Her definerer du om systemet skal gå til status IKKE KLART dersom det oppstår en overvåkningsfeil. "Overvåkning"-modus betyr at systemet vil gå til IKKE KLART -status dersom det ikke har blitt mottatt en overvåkningsmelding i løpet av de siste 20 minuttene. Alternativer: normal og overvåkning AUX-knapp A (fig. 4.4, punkt 17) Her velger du ønsket funksjon til AUX-knappen på fjernkontrollsenderne og trådløse tastaturer MCM-140. Fire alternativer er tilgjenglige på hver AUX-knapp: Status: Ved å trykke på AUX-knappen vil kontrollpanelets talemodul opplyse om systemets status. Umiddelbart: Ved å trykke inn AUX-knappen mens utgangsforsinkelsen er i gang, vil systemet bli tilkoblet momentant (inngangstidsforsinkelsen avbrytes). PGM / X-10: Ved å trykke inn AUX-knappen vil PGMutgangen eller X-10-enheter aktiveres (se videre programmering under DEFINERE UTGANGS- PARAMETRE, avsn. 4.8) AUX-knapp B 2-W-KF (fig. 4.4, punkt 18). Gjelder kun for 2-veis fjernkontroll MCT-237. Samme som , men for AUX-knapp B Detektere jamming (fig. 4.4, punkt 19) Her definerer du om jamming (som forstyrrer sendinger) på frekvensen som brukes av systemet skal detekteres og rapporteres eller ikke. Dersom detektering er valgt, vil ikke systemet tillate tilkobling ved deteksjon av forstyrrende jamming. D

15 Deteksjonsalternativer jamming Alternativ Deteksjon og rapportering når UL (20/20) Det er sammenhengende jamming i 20 (USA-standard) sekunder eller mer EN (30/60) Det er akkumulert 30 sekunder med (Europeisk jamming i løpet av 60 sek. standard) class 6 (30/60) (Britisk standard) Slått av Som EN (30/60), men rapporteres kun hvis jammingen varer i mer enn 5 minutter. (ingen detektering og rapportering av jamming) Barnevakt (fig. 4.4, punkt 20) Her definerer du om systemet kan tilkobles i Barnevakt - modus. Dersom systemet er tilkoblet på denne måten, vil en barnevakt-melding bli sendt til programmerte telefonnumre når systemet blir frakoblet av en Barnevakt -bruker (bruker 5-8 eller fjernkontroll 5-8). Denne funksjonen er nyttig når f.eks. foreldre ønsker å vite når barna kommer hjem fra skolen. Du kan spille inn et navn for hver barnevakt -bruker. Alternativer: Barnevakt PÅ og Barnevakt AV Ikke aktiv (fig. 4.4, punkt 21) Her avgjør du tidsrammen for mottak av signal fra sensorer som brukes til å overvåke aktiviteten til syke, eldre eller funksjonshemmede mennesker. Dersom ingen av disse enhetene detekterer og rapporterer minimum en gang innenfor angitt tidsrom, vil en Ingen Aktivitet -alarm bli utløst. Alternativer: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timer, ingen aktivitet AV Bakgrunnslys (fig. 4.4, punkt 22) Her definerer du om bakgrunnsbelysningen på sentralapparatet alltid skal være på, eller om det skal skrus på ved trykk på knapp og skrus av etter 10 sekunder uten trykk på knapp. Alternativer: alltid PÅ og AV etter 10 sek Tvangsfrakobling (fig. 4.4, punkt 23) En overfallsalarm kan sendes til alarmstasjonen dersom brukeren er tvunget til å frakoble systemet av en inntrenger. For å aktivere en overfallsalarm, må brukeren frakoble systemet med overfallskoden (2580 som standard). Du kan endre denne koden eller taste inn "0000" for å deaktivere denne funksjonen. Systemet tillater ikke brukeren å programmere overfallskoden lik en av brukerkodene som allerede ligger i systemet Piezo-sirene (fig. 4.4, punkt 24) Her definerer du om den innebygde sirenen skal høres eller ikke når en alarm oppstår (i henhold til brukerpreferanse). Alternativer: piezo-sirene PÅ, piezo-sirene AV Nullstilling (fig. 4.4, punkt 25) (Gjelder ikke i USA) Her definerer du om systemet kan tilkobles av brukeren etter en hendelse, eller om det kun er installatør som kan gjøre dette. Alternativer: brukernullstilling eller installatørnullstilling. Dersom installatørnullstilling er valgt, kan systemet tilkobles igjen kun av installatør ved å gå inn i og ut igjen fra installatørmenyen, ved å gå inn i og ut igjen av hendelsesloggen (se seksjon 12), eller via telefonlinjen. For å utføre installatørnullstilling via telefonlinjen, må du etablere kommunikasjon med PowerMax Pro (se brukerveiledningen kap. 6.3A, 1-5) og fortsette som følger: a. [*], [installatørkode], [#] b. Vent på to pip c. [*], [1], [#] d. [*], [99], [#] Sabotasje (fig. 4.4, punkt 26) Her definerer du om sonesabotasje skal rapporteres eller ikke. Alternativer: sonesabotasje PÅ eller sonesabotasje AV Sirene ved telefonlinjefeil (fig. 4.4, punkt 27) Her definerer du om sirenen skal aktiveres eller ikke dersom telefonlinjen faller ut når systemet er tilkoblet. Alternativer: PÅ ved feil eller AV ved feil Minnemelding (fig. 4.4, punkt 28) Her definerer du om brukeren skal motta en indikasjon på at en alarm har vært aktivert eller ikke. Alternativer: PÅ og AV Frakobling (fig. 4.4, punkt 29) Her definerer du når det er mulig å frakoble systemet: A. Alltid. B. I BORTE-modus i løpet av inngangsforsinkelse, ved å bruke PowerMax Pro-tastatur eller fjernkontroll. C. I BORTE-modus i løpet av inngangsforsinkelse, kun ved å bruke fjernkontroll. D. I løpet av inngangsforsinkelse, eller ved å bruke PowerMax Pro-tastatur i BORTE-modus. Alternativer: alltid, ved inngang alle, ved inngang trådløst, eller inngang + BORTE-tastatur Sirene/rapportering (fig. 4.4, punkt 30) Her definerer du om en alarm vil bli aktivert (sirene/ rapportering) når det oppstår en overvåknings-/ jammingfeil i løpet av tiden systemet er tilkoblet BORTE. Alternativer: EN standard og annet. Når "EN standard" er valgt, vil sirenen aktiveres og hendelsen rapporteres som sabotasjehendelse dersom det oppstår en overvåkningsfeil / jamming. Dersom Annet er valgt, er det ingen slik aktivitet på systemet når det er tilkoblet BORTE Bekreftelse på lavt batteri (fig. 4.4, punkt 31) Her definerer du om brukeren skal få høre lavt batteri - meldingen når han/hun forsøker å frakoble systemet med en fjernkontroll som har dårlige batterier. Alternativer: L-B fjernktr. PÅ (brukeren må bekrefte meldingen om lavt batteri på fjernkontrollen) eller L-B fjernktr. AV (brukeren trenger ikke å bekrefte lavt batterimeldingen) Skjermsparer (fig. 4.4, punkt 32) Her definerer du at dersom ingen tast trykkes inn i løpet av 30 sekunder, vil displayet vise PowerMax og LED-ene vil ikke lyse (for å forhindre en potensiell inntrenger å se systemets status). Du kan definere at normalt display kommer dersom du trykker etterfulgt av din brukerkode (oppdater v/kode) eller etter å trykke en hvilken som helst tast (oppdater v/tast). Dersom oppdater v/tast er valgt, vil det første trykket på en hvilken som helst tast (unntatt brann og nødalarm) skru av skjermspareren, neste trykk blir da tastens funksjon. Dersom skjermspareren er på og tastene brann eller nødalarm trykkes inn, vil både skjermsparer skrus av OG tastens funksjon vil bli utført (på ett og samme tastetrykk). Alternativer: skjermsparer AV, oppdater v/kode, oppdater v/tast Bekrefte alarm (fig. 4.4, punkt 33) Her definerer du at om 2 etterfølgende alarmer oppstår innenfor en spesifikk tidsramme, vil alarm nr. 2 bli betraktet som en bekreftende alarm (for bekreftet alarmrapportering, se avsn , "Rapportere bekreftet alarm"). Alternativer: Slå av etter 30 min, 45 min, 60 min eller 90 min. D

16 AC-FEILRAPPORTERING (fig. 4.4, punkt 34) Her definerer du tidsintervallet mellom når AC-strømfeil oppstår og rapportering av feilen. Alternativer: 5 min, 30 min, 60 min eller 180 min. KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installer code] 1. NY INST KODE 01: INNGANGSTID 1 02: INNGANGSTID 2 Inng. tid1 00 s Inng. tid1 15 s Inng. tid1 30 s Inng. tid1 45 s Inng. tid1 60 s Inng. tid1 3 m Inng. tid1 4 m Inng. tid2 00 s Inng. tid2 15 s Inng. tid2 30 s Inng. tid2 45 s Inng. tid2 60 s Inng. tid2 3 m Inng. tid2 4 m Tilgangskontroll (fig. 4.4, punkt 36) Her avgjør du om tilgang til installatørmenyen krever brukergodkjenning. Dersom du velger På vil installatørmenyen kun bli tilgjenglig via brukermenyen etter at hovedbrukerkoden er tastet inn. Alternativer: På eller Av. 03: UTGANGSTID 04: SIRENE TID utgangstid 30 s utgangstid 60 s utgangstid 90 s utgangstid 120 s utgangstid 3 m utgangstid 4 m 05: AVBRYT TID 06: ANNULLER ALM 07: HURTIG TILK sirene tid 1 m sirene tid 3 m sirene tid 4 m sirene tid 8 m sirene tid 10 m sirene tid 15 m sirene tid 20 m 08: UTKOPLE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER avbryt tid 00 s avbryt tid 15 s avbryt tid 30 s avbryt tid 45 s avbryt tid 60 s avbryt tid 2 m avbryt tid 3 m avbryt tid 4 m annuller tid 1 m annuller tid 5 m annuller tid 15 m annuller tid 60 m annuller tid 4 t annuller av hurtig tilk PÅ hurtig tilk AV manuell utkopl. ingen utkopling tvangs tilkople 6. DEFINER GSM 7. PROG POWERLINK 8. PROG. UTGANG 9. OPPTAK TALE 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 09: UTG. TID VALG restart utg.tid av v/dør lukk. normal 13: STOPP SONERAP stopper etter 1 stopper etter 2 stopper etter 3 stopper ikke 10: INN/UT VARSL. 11: FEIL VARSLING 12: PANIKK ALARM pip varsling PÅ AV når hjemme pip varsling AV 14: KRYSSONER 15: OVERVÅKNING kryssoner PÅ kryssoner AV AV om natten pip varsling AV pip varsling PÅ overvåk tid 1 t overvåk tid 2 t overvåk tid 4 t overvåk tid 8 t overvåk tid 12 t frakople panikk u/lyd panikk m/lyd panikk AV 16: IKKE KLAR normal i overvåkning 14. START UL/DL <OK> FOR AVSLUTT 17: FJ.K. KNAPP * 18: 2-W-KF AUXB 19: RF JAMMING status status UL 20/20 momentant momentant EN 30/60 utgangstid AV utgangstid AV klass 6(30/60) PGM / X-10 PGM / X-10 deaktiver 20:BARNEVAKT barnevakt PÅ barnevakt AV 21: INGEN AKTIV. 22: BAKGRUNNSLYS 23: OVERFALL 24: SIRENE SA Merk: Det for øyeblikket lagrede alternativet vises i en mørk boks til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller til ønsket alternativ vises, klikk så på OK (en mørk boks kommer opp til høyre). Ingen ak.tid 3 t Ingen ak.tid 6 t Ingen ak.tid 12 t Ingen ak.tid 24 t Ingen ak.tid 48 t Ingen ak.tid 72 t Ingen aktiv. av 25: NULLSTILL VAL bruker nullstil inst. nullstill alltid PÅ AV etter 10 s 26: SABOTAS. VALG sone sab PÅ sone sab AV Overfal.kode 2580 (Endre koden eller tast inn 0000 for å deaktivere overfallsfunksjonen) 27: SIRENE ONLINE PÅ ved telefeil AV ved telefeil Sirene PÅ Sirene AV 28:MINNEVARSLING PÅ AV 29: FRAKOPLE VALG 30: SIRENE/RAPP 31: LAVT BAT.BEKR 32: SKJERMSPARER alltid v/ing.tid trdls ing.tdtbort.fjk v/ inngangstid EN standard annet fjktr lavbat PÅ fjktr lavbat AV skjermsparer AV oppdater v/kode oppdater v/knap 33: BEKREFTE TID 34: AC FEIL RAPP 36: BRUKER TILLAT deaktiver 30 minutter 45 minutter 60 minutter 90 minutter 5 minutter 30 minutter 60 minutter 180 minutter deaktiver aktiver Figur DEFINERE PANEL - flytskjema D

17 4.5 DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE Innledning Denne menyen tillater deg å tilpasse kommunikasjonsparametere for telefon til lokale krav. Kompatible alarmstasjoner er: Osborne-Hoffman 2000-modell, Ademco 685-modell, FBII CP220-modell, Radionics D6500-modell, Sur-Gard SG-MLR2-DG-modell og Silent Knight 9500-modell. VIKTIG: I menyer som inneholder telefonnumre eller kundenumre, kan det hende at du må taste inn heksadesimale sifre. I telefonnummermenyer er disse brukt som koder for å kontrollere nummersenderen: Hek. Tastesekvens Kodebetydning siff. A <#> <0> Kan brukes kun i begynnelsen av et nummer nummersender venter 10 sekunder eller venter på summetone, avhengig av hva som kommer først. B <#> <1> Setter inn en asterisk ( ) C <#> <2> Setter inn et pund-tegn (#) D <#> <3> Kan brukes kun i begynnelsen av et nummer nummersender venter 5 sekunder på summetone og legger på dersom denne ikke finnes. E <#> <4> Kan brukes kun i midten av et nummer nummersender venter i 5 sekunder F <#> <5> Kan ikke brukes i telefonnummer Når en serie av sifre skal tastes inn, bruker du følgende taster: <Numerisk tastatur> - for å taste inn nummeret - flytter markøren fra venstre mot høyre - flytter markøren fra høyre mot venstre - sletter alt etter markøren (til høyre for denne) Autotesttid (fig. 4.5, punkt 01) Her definerer du når telefonlinjen skal testes og rapport sendes til alarmstasjon Autotestsyklus (fig. 4.5, punkt 02) Her definerer du tidsintervallet mellom telefonlinjerapporter som skal sendes til alarmstasjonen. Kontrollpanelet utfører denne testen regelmessig for å verifisere kommunikasjonen. Alternativer: test hver 1., 5., 7., 30. dag og test AV Områdekode (fig. 4.5, punkt 03) Her definerer du systemets retningskode (opp til 4 siffer) Kode for ut-linje (fig. 4.5, punkt 04) Her definerer du nummeret som brukes for å få linje ut (dersom nødvendig) Første alarmstasjontelefon (fig. 4.5, punkt 05) Her programmerer du telefonnummeret til den første alarmstasjonen (inkludert områdekode, maks 16 sifre) som systemet vil rapportere hendelser til som definert i meny 11 (se merknad i fig. 4.5) Første kundenr. (fig. 4.5, punkt 06) Her programmerer du inn numre som vil identifisere ditt spesifikke alarmsystem til den første alarmstasjonen. Nummeret består av 4 eller 6 heksadesimale sifre (se merknad i fig. 4.5) Andre alarmstasjontelefon (fig. 4.5, punkt 07) Her programmerer du telefonnummeret til den andre alarmstasjonen (inkludert områdekode, maks 16 sifre) som systemet vil rapportere hendelser til som definert i meny 11 (se merknad i fig. 4.5) Andre kundenr. (fig. 4.5, loc. 08) Her programmerer du inn nummer som vil identifisere ditt spesifikke alarmsystem til den andre alarmstasjonen. Nummeret består av 4 eller 6 heksadesimale sifre (se merknad i fig. 4.5) Rapportformat (fig. 4.5, punkt 09) Her velger du hvilket rapportformat som skal brukes av kontrollpanelet til å rapportere hendelser til alarmstasjonen (se merknad - fig. 4.5). Alternativer: Contact-ID SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (se vedlegg C - kodelister) /2 Pulshastighet (fig. 4.5, punkt 10) Her velger du hastigheten data blir sendt til alarmstasjonen med dersom noen av 4/2-formatene har blitt valgt i undermeny 09 RAPP.FORMAT (se merknad i fig. 4.5). Alternativer: 10, 20, 33 og 40 pps Rapportere til alarmstasjon (fig. 4.5, punkt 11) (se merknad i fig. 4.5). Her definerer du hvilke typer hendelser som skal rapporteres til alarmstasjonen. På grunn av liten plass i displayet blir det brukt forkortelser: alarm er alrm, melding er vrsl og fra/til er f/t. Stjerne ( ) er en separator mellom hendelser rapportert til alarmstasjon 1 og hendelser rapportert til alarmstasjon 2. Meldinger deles inn etter type, i tre grupper: GRUPPE HENDELSE RAPPORTERT Alarmer Brann, Innbrudd, Panikk, Sabotasje Til/Frakoble Tilkbl. BORTE, Tilkbl. HJEMME, Frakoble Meldinger Ingen aktivitet, Nødalarm, Barnevakt "Alarm"-gruppen har høyeste prioritet, og Meldinger - gruppen har laveste prioritet. Alternativer som følger: Plannavn Sendt til alarmstasjon 1 Sendt til alarmstasjon 2 alt f/t backup Alt unntatt kobling Alt unntatt kobling fra/til fra/til hvis senter 1 ikke svarer alt alt Alt Alt alt-f/t alt -f/t Alt unntatt kobling Alt unntatt kobing fra/til fra/til alt f/t f/t Alt unntatt fra/til Kobling fra/til alt ( vrsl) vrsl Alt unntatt Varsling varsling Alrm alt ( alrm) Alarmer Alt unntatt alarmer Rapport av Ingenting Ingenting alt backup Alt Alt hvis senter 1 ikke svarer Merk: Alt betyr at alle 3 gruppene rapporteres, inkludert feilmeldinger, lavt batteri sensor/system, sensorinaktivitet, strømfeil, jamming, kommunikasjonsfeil osv Rapportere bekreftet alarm (fig. 4.5, punkt 12) Her definerer du om systemet vil rapportere hver gang to eller flere hendelser oppstår (bekreftet alarm) i løpet av en spesifikk periode (se kap og merknad i fig. 4.5). Alternativer: rapportering på, rapportering av, på + utkoble (aktiverer rapportering og forbikobler detektoren kun PowerMax Pro som er kompatibel med DD423-standard). D

18 Sende 2-veis talekode (fig. 4.5, punkt 13) Her definerer du om systemet skal sende toveis talekode til alarmstasjonen (for å bytte over fra datakommunikasjon til talekommunikasjon) ved å bruke SIA- eller contact-idkommunikasjonsformat (se merknad i fig. 4.5). Alternativer: send og ikke send Toveis talealarmstasjon (fig. 4.5, punkt 14). (Se merknad i fig. 4.5). Her definerer du timeout for 2-veis talekommunikasjon med alarmstasjon, eller du kan aktivere tilbakeringning fra alarmstasjonen for 2-veis talefunksjon. Denne funksjonen fungerer bare etter at rapporteringen til alarmstasjonen har funnet sted. (Vakten på alarmstasjonen kan trykke [3] for å lytte, [1] for å snakke eller [6] for begge deler samtidig). Alternativer: 10, 45, 60, 90 sekunder, 2 minutter, ring tilbake og slå av (ingen 2-veis talekommunikasjon). Merk: Dersom "Ring Tilbake" er valgt, må du velge å skru av rapportering til private telefoner (se avsnitt "Rapportere til private telefoner"), ellers vil alarmstasjonen etablere kommunikasjon med PowerMax Pro (etter en hendelse har oppstått) på normal måte (og ikke etter ett ring) Tilbakeringingstid (fig. 4.5, punkt 15) Her definerer du tidsbegrensningen på når alarmstasjonen kan opprette 2-veis talekommunikasjon med PowerMax Pro (etter 1 ring), dersom: A. Alarmtypemelding er mottatt av alarmstasjon. B. Ring Tilbake-funksjonen er aktivert (se par ). Alternativer: 1, 3, 5 eller 10 min. (se merknad i fig. 4.5) Oppringingsforsøk (fig. 4.5, punkt 16) Her definerer du hvor mange ganger alarmsenderen vil forsøke å ringe opp telefonnummeret til alarmstasjonen (se merknad i fig. 4.5). Alternativer: 2, 4, 8, 12, og 16 forsøk Programmere private telefonnr. (fig. 4.5, punkt 17) Her programmerer du de fire private telefonnumrene som systemet skal rapportere til (inkludert områdekode), som definert i punkt Toveis tale - private telefoner (fig. 4.5, punkt 18) Her definerer du om 2-veis talekommunikasjon med private telefonnumre skal tillates eller ikke. Alternativer: toveis tale PÅ og toveis tale AV Oppringingsforsøk private telefoner (fig. 4.5, punkt 19) Her definerer du hvor mange ganger alarmsenderen vil forsøke å ringe opp til private telefonnumre. Alternativer: 1, 2, 3 og 4 forsøk. NB! Maks 2 oppringingsforsøk er tillatt av australske telekommunikasjonsautoriteter Rapportere til private telefoner (fig. 4.5, punkt 20) Her definerer du hvilke type hendelser som skal rapporteres til private telefonnumre. Alternativer: Term Beskrivelse alt Alle alarmer, varsler, beskjeder alt (-f/t) Alt, unntatt koble fra/til alt (-varsling) Alt, unntatt varsler alarmer Alle alarmer Varsling Alle varsler F/t Koble fra/til Rapportering Av Ingen hendelser blir rapportert Merk: Alt betyr alle hendelser inkludert lavt batterimeldinger og AC-strømfeilmeldinger Telefonbekreftelse (fig. 4.5, punkt 21) Her definerer du om systemet skal bruke bekrefte 1 eller bekrefte alle når det rapporteres til private telefonnummer Merk: I bekrefte 1-modus er mottakelse og bekreftelse på en alarm fra en enkelt telefon tilstrekklig til å betrakte denne som mottatt og bekreftet, og oppringningen avsluttes. I bekrefte alle-modus må bekreftelse mottas fra ALLE telefonene før hendelsen blir avsluttet og oppringning avsluttes. Alternativer: bekrefte 1 og bekrefte alle Telefonnummer personsøker (fig. 4.5, punkt 22) Her programmerer du telefonnummeret (inkludert områdekode) til personsøkeren du vil PowerMax Pro skal rapportere til (hvis anvendbart) PIN-nr. personsøker (fig. 4.5, punkt 23) Her taster du inn personsøkerens PIN-kode - en digital tallrekke som er personsøkerens adresse. Produsenten av personsøkeren må registrere dette på datasystemet sitt for å kunne spore beskjeder til den spesifikke personsøkeren. PIN-tallrekken innleder alle digitale beskjeder som PowerMax Pro sender til personsøkeren for å rapportere en hendelse. Det kan inkludere tall, mellomrom og spesialtegn ( eller #). Ring personsøkerprodusenten for å finne ut hva personsøkerens PIN-kode skal bestå av. Viktig! På dette punktet skal spesialtegn tastes inn som vist nedenfor: Tast Tastrekkefølge Bokstav vist <#> <1> B # <#> <2> C 5 sek. pause <#> <3> E Tast inn personsøkerens PIN-nummer (opptil 16 tegn, inkludert spesialtegn, avhengig av systemprotokollen til personsøkeren) Rapportere til personsøker (fig. 4.5, punkt 24) Her definerer du hva som vil bli rapportert til en personsøker. (Se kap for forkortelser). Alternativer: alt alarmer + meldinger alt (- f/t) feil + f/t feil f/t rapportering AV Nylig tilkoblet (fig. 4.5, punkt 25) Her aktiverer eller deaktiverer du Nylig tilkoblet -rapporten som sendes til alarmstasjonen dersom en alarm oppstår mindre enn to minutter etter at utgangsforsinkelsen gikk ut. Alternativer: nylig tilk. PÅ og nylig tilk. AV Fjerntilgang (fig. 4.5, punkt 26) Her avgjør du om systemet tillater tilgang til systemet og diverse kontrollfunksjoner via telefon. Alternativer: fjerntilg. PÅ og fjerntilg. AV Hovednedlastingskode (fig. 4.5, punkt 27) Her definerer du et 4-sifret passord som hovedinstallatør må bruke for å laste opp/ned data fra PowerMax Prominnet til en PC. (Se merknad i fig. 4.5). Viktig! Bruk ikke 0000 denne koden er ikke gyldig som kode for opp-/nedlasting av data fra PowerMax Pro. D

19 Installatørnedlastingskode (fig. 4.5, punkt 28) Her definerer du et 4-sifret passord som installatør må bruke for å laste opp/ned data fra PowerMax Pro til en PC. Viktig! Bruk ikke 0000 denne koden er ikke gyldig som kode for opp/nedlasting av data fra PowerMax Pro. KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [inst. kode] (Se merknad) 1. NY INST KODE 01: AUTOTEST ID Test tid 12:00 P (Tast inn testtid) (Se merknad) 05: 1 TEL AL.STA 02:AUTOTS. SYKLUS test hver 1d test hver 5d test hver 7d test hver 14d test hver 30d test av (Se merknad) 06: 1 KUNDE ID Gjenopprette sone (fig. 4.5, punkt 30) Her definerer du om en sonegjenoppretting skal rapporteres eller ikke. Alternativer: rapporter gj.opr. og ikke rapporter Opplasting (fig. 4.5, punkt 31) Her definerer du om data fra PowerMax Pro kan lastes opp til en PC mens systemet er frakoblet, eller om det kan gjøres når som helst (HJEMME/BORTE & frakoblet). Alternativer: når system AV og alltid. 03:OMRÅDE KODE xxxx (Tast inn retningsnummer, opp til 4 siffer) (Se merknad) 07: 2 TEL AL.STA 04: LINJEFORVAL.N x (Tast inn linjetilgangssiffer, ett siffer) (Se merknad) 08: 2 KUNDE ID 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) xxxxxx (Tast inn kundeidnummer) xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) xxxxxx (Tast inn kundeidnummer) 4. PROG. SENTRAL (Se merknad) 09:RAPP. FORMAT (Se merknad) 10: 4/2 PLS RATE (Se merknad) 11: RAPP AL.STA (Se merknad) 12: RPRT CNF ALRM 5. PROG. AL. SENDER <OK> FOR AVSLUTT Merk For PowerMax som har både installatørkode & Masterinstallatørkode er følgende funksjoner tilgjenglige bare dersom masterinstallatørkoden er tastet inn: 05: 1 TEL AL.STA 06: 1 KUNDE ID 07: 2 TEL AL.STA 08: 2 KUNDE ID 09: RAPPORT FORMAT 10: 4/2 PLS RATE 11: RAPP AL.STA 12: RPRT CNF ALRM 13: SEND 2VEIS KODE 14: TALE AL ST 15: RINGTILBAKE TID 16: SENDE FORSØK 27: MAST. DL CODE Merk: Det for øyeblikket lagrede alternativet vises i en mørk boks til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller til ønsket alternativ vises, klikk så på OK (en mørk boks kommer opp til høyre). contact ID SIA 4/2 1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (Se tillegg kodeliste) (Se merknad) 13: 2VEIS KODE send ikke send 17: SETT PRV TEL# 1 TEL PRIV 2 TEL PRIV 3 TEL PRIV 4 TEL PRIV xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) 10 IPS 20 IPS 33 IPS 40 IPS (Se merknad) 14: TALE AL.ST Etter 10 s Etter 45 s Etter 60 s Etter 90 s Etter 2 min ring tilbake frakoplet 18: TALE PRIV to-veis tale PÅ to-veis tale AV alt - f/t * backup alt * alt - f/t alt * alt - f/t alt - f/t * f/t alt (-vrsl) * vrsl alrm * alt (-alrm) rapportering AV alt * backup (Se merknad) 15: RINGTILB. TID 1 minutt 3 minutter 5 minutter 10 minutter 19: PRIVAT FORSØK 1 forsøk 2 forsøk 3 forsøk 4 forsøk rapportering PÅ PA+forbikople rapportering AV (Se merknad) 16: SENDE FORSØK 2 forsøk 4 forsøk 8 forsøk 12 forsøk 16 forsøk 20: RAPP. PRVT alt alt (-f/t) alt (-varsling) alarm varsling f/t rapportering AV 21: TEL BEKREFT 22: TEL PERS SØK 23: PERS SØK PIN 24: RAPPORT P.SØK 25: NYLIG TILKOP en bekrefter alle bekrefter xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) (Se merknad) xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn PIN-kode) alt alarm +varsling alt (-f/t) feil + f/t feil f/t rapportering AV nylig tilk. PÅ nylig tilk. AV 26:TELE. ADGANG 27: MAST. LN KODE 28: INST. LN KODE 30: SONE GJENOPPR tele adgang PÅ tele adgang AV downl. kode AAAA xxxx (tast inn 4-sifret kode) ( 0000 er ikke en gyldig kode) downl. kode BBBB xxxx (tast inn 4-sifret kode) ( 0000 er ikke en gyldig kode) rapp gjenoppret ikke rapp gjopp 31: LAST OPP-VALG 32: RINGE METODE 33: LINJEFEIL RAP 34: LO/LN TEL # 35: SYS INAKT REP når system AV alltid TONE (DTMF) PULS ikke rapporter umiddelbart 5 minutter 30 minutter 60 minutter 180 minutter xxxxxxxxxxxxxxxx (Tast inn telefonnummer) AV rapp. etter 7d rapp. etter 14d rapp. etter 30d rapp. etter 90d Figur DEFINERE KOMMUNIKASJON - flytskjema D

20 Ringemetode (fig. 4.5, punkt 32) Her avgjør du hvilken ringemetode som skal brukes av den automatiske alarmsenderen som er innebygget i PowerMax Pro-kontrollpanelet. Alternativer: Puls og DTMF (tone) Linjefeil-rapport (fig. 5, punkt 33) Her definerer du om det skal rapporteres når telefonlinjen kobles fra eller feiler. Du definerer også hvor lang tid det skal ta fra feilen oppstår til den blir rapportert. Dersom telefonlinjen blir koblet fra eller feiler, vil meldingen tlf. linjefeil lagres i hendelsesloggen. Alternativer: ikke rapporter, umiddelbart, 5 minutter, 30 minutter, 60 minutter eller 180 minutter LO/LN-telefonnummer (fig. 4.5, punkt 34) Her taster du inn telefonnummer (opptil 16 siffer) til LastOpp/LastNed-server. 4.6 DEFINERE GSM-PARAMETRE Denne menyen brukes kun dersom din PowerMax Pro er koblet til GSM-enheten. Ved å programmere denne menyen kan du: 1. Definere om GSM er installert eller ikke. 2. Definere 4 private SMS-telefonnumre som hendelser kan rapporteres til via tekstmelding. 3. Definere hvilke typer hendelser som skal rapporteres til GSM-telefonnumre. 4. Definere om GSM-modulen skal fungere som: GSM ER BACKUP Systemet vil prøve å rapportere hendelser med PSTN-linjen, og hvis dette ikke lykkes, vil det prøve GSM-linjen (SMS-meldinger blir alltid sendt med GSM-linjen). GSM ER FØRSTEVALG Systemet vil prøve å ringe med GSM-linjen først, og hvis dette ikke lykkes, vil det prøve PSTN-linjen (SMS-meldinger sendes likevel med GSM). KUN GSM Systemet vil rapportere hendelser kun ved bruk av GSM-linjen. KUN SMS Systemet vil ikke bruke GSM-linjen til noe annet enn SMS-meldinger. 5. Definere om GSM-linjefeil skal rapporteres etter 2/5/15/30 minutter, eller ikke rapporteres. En illustrert prosess er vist i figur 4.6. I denne illustrasjonen er alle fabrikkinnstillinger markert med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller til ønsket alternativ vises. Klikk så på. Merk: Kun for bruk med paneler som overvåkes av kompatible alarmstasjoner. La stå tomt hvis ikke i bruk Rapport om inaktivt system (fig. 4.5, punkt 35) Her definerer du om alarmstasjonen skal motta en melding dersom systemet ikke er i bruk over en viss periode (dager). Alternativer: slå av, rapp. etter 7d, rapp. etter 14d, rapp. etter 30d, rapp. etter 90d Lydnivå etter omgivelser (fig. 4.5 punkt 38) Gjelder kun for USA. I denne delen kan du velge omgivelseslydnivå på installasjonen. Hvis det er et relativt bråkete miljø, stiller du nivået til Høyt (standardinnstilling). Hvis det er et veldig stille miljø, stiller du nivået til Lavt GSM installert Her definerer du om GSM-enheten er installert eller ikke. Alternativer: installert eller ikke installert , 2., 3. & 4. SMS-nummer Her definerer du første, andre, tredje og fjerde SMStelefonnummer som systemet skal rapportere til på SMS (inkludert områdekode, maks 16 siffer). Se neste avsnitt Rapportere til SMS-telefonnummer Her definerer du hvilke typer hendelser som skal rapporteres til SMS-telefonnumre. Meldinger er delt inn i type og i tre grupper: GRUPPE HENDELSER RAPPORTERT Alarmer Brann, innbrudd, panikk, sabotasje Koble fra/til Tilkoble BORTE, tilkoble HJEMME, frakoble Varsling Ingen aktivitet, nødalarm, barnevakt Alternativer: Valg Beskrivelse Alt Alle typer hendelser alt (-f/t) Alle typer hendelser, unntatt koble fra/til alt (-varsling) Alle typer hendelser, unntatt varsling Alarmer Kun alarmer Varsling Kun varsling F/t Kun koble fra/til Slå av rapport Ingen hendelser rapporteres Merk: Alt betyr at alle tre grupper (som beskrevet over) bilr rapportert (inkludert feilmeldinger, lavt batteri på sensor/system, sensor-inaktivitet, strømforsyningsfeil, RFstøy, kommunikasjonsfeil osv). D

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer