POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1"

Transkript

1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle Data RF Seksjon Tekniske Data Kommunikasjon Fysiske mål INSTALLASJON Pakke opp utstyret Koble strøm til sentralen Programmering Montering Kabling Koble til strømforsyningen Installasjon av en valgfri X-10 sirene Koble PowerMax+ til en PC Koble PowerMax+ til en GSM sender PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørens meny Opprette en ny installatørkode Ny installatørkode i PowerMax+ som har to installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKTR Generell orientering Meld inn type Meld inn / slett trådløse enheter Meld inn / slett fjernkontroll Meld inn / slett trådløst tastatur Meld inn / slett 2-Veis Tastatur Meld inn / slett trådløs sirene PROGRAMM. S.TYPE, NAVN OG DØRKL.SONE PROGRAMMERE SENTRAL Innledning Inngangstid forsinkelse 1& Utgangstid forsinkelse Sirene tid Avbryt alarm tid Annuler alarm Hurtig tilkopling Utkopling Utgang type Inn/utgang varsling Feilvarsling Panikk-alarm Stopp sonerapportering Kryssone inndeling Overvåkning Ikke klar Fjernkontroll AUX-knapp Detektering av RF-støy/jamming Barnevakt Ingen aktivitet tid Bakgrunnsbelysning Overfallsalarm (bakhold) Sirene sentral Nullstill valg Sabotasje valg Sirene ved tel.linjefeil Minne klarmelding Frakople valg Sirene / rapportering valg Lavt batteri bekrefter Skjermsparer Bekrefte alarm AC feilrapportering Tilgangskontroll DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETER Autotest tid Autotest syklus Område kode Prefix nummer Første alarmstasjon telefon Første kunde nr Andre alarmstasjon telefon Andre kunde nr Rapport format /2 Pulshastighet Rapportering til alarmstasjon Rapporter BKR alarm Send 2-veis tale kode veis tale alarmstasjon Ring tilbake tid Oppringingsforsøk Programmer private telefonnummer veis tale - private telefoner Private telefoner - oppringingsforsøk Rapportering til private telefoner Telefon bekreftelse Personsøker telefonnummer Personsøker s PIN-kode Rapportering til personsøker Nylig tilkoplet Telefon fjernbetjening Master LastNed kode Installatør LastNed kode...17 DY5467IP 1

2 Enhets ID Sone gjenopprett Last opp valg Ringemetode Linjefeil rapport LO/LN telefonnummer System inaktivt rapport Ring tilbake kode PROGRAMMERE GSM GSM installert SMS-nummer (1-4) Rapportering til SMS telefonnummer GSM linjefeil rapportering GSM linje formål PROGRAMMERE UTGANGSVALG Innledning Definere PGM Definere INT/STRB X-10 generell programmering X-10 enhetsprogrammering TALEOPPTAK DIAGNOSETEST BRUKERFUNKSJONER NULLSTILLE TIL FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER Koble til LastOpp-/LastNed server TEST PROSEDYRER Forberedelser Diagnose test Fjernkontroll sender test X-10 (EL) apparat PÅ/AV test Nødalarm sender test VEDLIKEHOLD Demontering av sentralapparatet Bytte ut backup batteri Bytte av sikringer Erstatte/flytte detektorer LESE HENDELSESLOGGEN...24 TILLEGG A: DETEKTOR UTPLASSERING OG SENDER FUNKSJON...25 A.1 Detektor plasserings liste...25 A.2 Fjernkontroll sender liste...25 A.3 Nødalarm sender liste...26 A.4 Ikke-alarm sender liste...26 TILLEGG B: X-10 ENHET OG PGM UTGANG TILDELING...26 TILLEGG C: HENDELSESKODER...27 TILLEGG D: PROGRAMMERBARE SONETYPER...28 TILLEGG E: POWERMAX+ KOMPATIBLE ENHETER..29 E1 PowerMax+ kompatible detektorer...29 E2 PowerMax+ kompatible sendere...30 E3 PowerMax+ kompatible trådløse sirener...30 E4 PowerMax+ kompatible GSM modem...30 FCC Statements...31 Samsvarserklæring...32 MELDING TIL INSTALLATØR PowerMax+ alarmsystem leveres med 2 veiledninger: Installasjon og Programmeringsveiledning (denne manualen kun for installatør) Brukerveiledning (brukes under installasjon må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er montert og testet ). Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta Dem tid til å fylle ut skjemaene installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i Tillegg E i denne veiledningen. Husk det anbefales å programmere sentralapparatet fra en arbeidsbenk. Se forøvrik kapittel 4.4 for informasjon om hvordan sentralen programmeres. Programmerings / arbeidsdiagrammet i denne veiledningen viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor fabrikkinnstillingene) er merket med tomme bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken. Mesteparten av kapittelnummerene i veiledningen samsvarer med nummerene i systemet. Eksempel, kapittel beskriver Detektering av RF-støy/jamming. Denne funksjonen ligger i systemet under meny Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved programmeringen. Tilgang til Brukerinnstillinger for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen eller gjennom brukermenyen (se Brukermanualen s punkt 7). Husk å utføre gangtest av systemet når du er ferdig å programmere og montere opp alarmen med tilhørende detektorer. Installatøren bør verifisere at det er korrekt linjetype installert i boligen (analog linje). Dersom ISDN er installert må det brukes en analogadapter mellom ISDN-linjen og PowerMax+. Dersom xdsl er installert må det tas hensyn til dette under tilkoplingen av utstyret. 2 DY5467IP

3 1. INTRODUKSJON PowerMax+ er et bruker- og installatørvennlig, 30-soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er designet for å fungere på en måte som appellerer til brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før: LETT Å INSTALLERE Plugg-inn terminal kontakter kan bli tilkoplet ledninger uten å være fysisk festet på sentralen. Hurtig tilkobling/frakobling TELCO sokkel for telefonlinje og X-10 kontroller. Terminal blokk for telefonlinje/apparat Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten å måtte åpne sentralens kabinett. Valgfri RS-232 modul for kommunikasjon med lokal PC. LETT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle Data Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30). Kablet sone - krav: 2.2 kω E.O.L. (End-Of-Line) motstand (maks motstand i ledninger 220 Ω) Sone Typer: Interiør følgesone, perimeter, perimeter følgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24t stille, 24t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje. Brukerkoder: 8 koder, 4-siffer hver. Kontrollfasiliteter: Integrert tastatur PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere Trådløst tastatur, MCM-140+ Fjernkontroll via telefon Lokal- eller fjernprogrammering via PC Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-karakterers LCD og 4 LED indikatorer. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMEN- TANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG (tvangstilkopling er ikke anvendelig for SKAFOR/FG godkjente installasjoner), FORBIKOPLE. Alarm Typer: Stille alarm, sirene alarm eller intern lydalarm i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk) eller trippel puls - pause - trippel puls. (brann). Sirene Pause: Programmerbar (4 minutt som standard) Intern Lydalarm Utgang: Minimum 85 dba ved 3m) Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm Spesialfunksjoner: - Tale og lydkontroll - Powerline Carrier Enhetskontroll (opp til 15 X-10 enheter) med varierende faktor, som programmert. - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg - Fjernkontroll via telefonlinje - PC-kontroll og dataopplasting/nedlasting - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappet og syke mennesker - Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder) - Toveis talekommunikasjon Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon. Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 100 siste hendelsene. Last opp/ned fra PC via telefonlinjen og modem. HURTIGPROGRAMMERING Multiple-choice programmering for hvert parameter. Utvetydige, synlige spørsmål (LCD-displayet) og hørbare instruksjoner/signal. Installatør har tilgang til brukermenyen. Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax+ består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen. Datamottaking: Status, alarm minne, feil, hendelseslogg, Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og dato I overensstemmelse med Europeiske Standarder: EMC Emission: EN , EN RFI: EN EMC Immunity: EN , EN EMC Immunity to Conducted RF: EN Telephony: TBR Safety: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Ifølge den Europeiske Standard, EN , har PowerMax+ sikkerhetsgradering 2 lav til medium risiko og miljø-klassifikasjon er II innendørs generelt. PowerMax+ er kompatibel med RTTE - kravene - Direktiv 1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra Rådsforsamlingen fra 9 mars RF Seksjon Frekvensområde: 868 MHz SKAFOR/FG (europastandard) eller andre UHF kanaler pr. lokale krav i hvert enkelt land. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottaker rekkevidde: 180 meter i åpent rom Antenne Type: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Tekniske Data Strømkilde: Plugg-inn transformator. 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC, 1A Merk: Det er mulig å bruke 700 ma strømforsyning dersom den eksterne sirenens strømforbruk er mindre enn 300 ma. I Europa og andre plasser: Bruk bare godkjente ACadaptere, spenning 9 VAC, 0.7A eller 1A. Normalt forbruk: ca. 65 ma beredskap, 800 ma ved full last og i alarm. Ekstern sirene strømforbruk (EXT): 550* ma 10.5 VDC når batteridrift (AC & DC). Intern sirene strømforbruk (INT): 550* ma 10.5 VDC når batteridrift (AC & DC). PGM utgang strømforbruk: 100* ma maks. Detektor 1 & 2 totalt strømforbruk: 100* ma max. For høy spenning / kortslutnings-beskyttelse: Alle utganger er beskyttet. DY5467IP 3

4 Totalt PowerMax+ utgangsstrømforbruk (INT & EXT sirene, PGM utgang og detektorer) kan ikke overstige 600 ma. Totalt INT & EXT sirene strømforbruk kan ikke overstige 550 ma. Backup Batteri (forsyner sentralen med strøm minimum 24 timer), alt etter valgt type batteri: Standard installasjoner (Gir backup for opp til 12 timer): 7.2V 1300 mah, oppladbar NiMH batteripakke, p/n GP130AAM6YMX produsert av GP. Merk: Andre batterialternativer med backuptid opp til 24 timer er tilgjenglig. Batteri Test: Hvert 10. sekund. 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103 protokoll Dataoverføring til lokal PC: Via RS-232 seriell port Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefonnummer, 1 personsøker. 3. INSTALLASJON 3.1 Pakke opp utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet følger med. Dersom du mangler noe må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. 3.2 Koble strøm til sentralen Innmelding av senderenes ID-koder til PowerMax-minnet er lettere å utføre dersom dette gjøres før den fysiske installasjonen på vegg, med alle detektorer samlet ved siden av sentralapparatet på en arbeidsbenk. Det er derfor nødvendig å midlertidig koble strøm til PowerMax ved hjelp av strømforsyningen (se figur 3.3). Alternativt kan du ta strøm fra backup-batteriene, som vist i figur 3.1. Overse eventuelle Feil -indikasjoner på sentralen (som en følge av manglende batteribackup eller telefonlinjetilkopling). 3.3 Programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd bruk tabellene som medfølger i tillegg A og B på slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av hver detektor, holder og oppgave for hver sender, samt kontrollplan for X-10 enhetene. Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt av disse på baksiden i samsvar med din monteringsplan Programmer systemet nå, som instruert i PowerMax+ Programmeringsveiledning (kapittel 4). 3.4 Montering Hvordan man monterer PowerMax+ er vist i figur Kabling PowerMax+ kabling er vist i figur 3.3. Ta ut en og en skruterminal og kople til de respektive ledninger. Når dette er gjort settes skruterminalene på plass igjen. Du vil trenge 6-leder med RJ-11 plugg til telefonlinjen (LINE) eller telefonlinjen/telefonapparat (LINE & SET). Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contakt ID, Scancom. Pulse Rate: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbar Melding til privat telefon: Tone eller tale Melding til personsøker: PIN No. Alarm Type Zone No. 2.5 Fysiske egenskaper Temperaturområde for bruk: 0 C til 49 C Temperaturområde for lagring: -20 C til 60 C Luftfuktighet: 85% relativ 30 C (86 F) Fysiske mål: 250 x 190 x 44 mm Vekt: 880g uten batterier Farge: Offwhite og trekull-grå 1 2 Åpne Fjern skrue frontdeksel og indre deksel 3 Koble til oppladbar batteripakke til sentralen, sett på lokket og skru igjen Figur 3.1 Sette inn backupbatteri 4 DY5467IP

5 TA AV BRAKETTEN 1 Fjern brakettens låseskrue 2 Dra braketten ned til et klikk høres MONTERING AV BRAKETTEN 3 Fjern braketten MONTERING TIL BRAKETTEN MONTERINGSOVERFLATE Skruehull Skruehull 4 Merk av og borr 4 hull. På murvegg settes plugger i. Fest braketten til veggen. Merk: Se til at det er min. 3 cm avstand rundt braketten 5 Plasser sentralen på braketten, trykk sentralen godt ned og fest den med festeskruen (se trinn 1) Figur 3.2 Montering DY5467IP 5

6 TILKNYTT LEDNINGENE SOM ANVIST: Detektor med sabotasjebryter Sabotasje Alarm Driftsspenning N.C. N.C. - + Detektor uten sabotasjebryter Alarm Driftsspenning N.C. - + Merk: Sone 29 og 30 er balansert med en motstand på 2,2 KW. Ved alarm: 4,4K Ved sabotasje: Uendelig motstand 2.2 kω 2.2 kω SONE 29 / SONE 30 Jord V+(*) SONE 29 / SONE 30 Jord V+(*) TRANSFORMATOR TEL LINJE 6-POSITION RJ-11 PLUGG (*) (*) SONE 29 (*) Jord SONE 30 (*) V+ (***) X-10 (**) (**) (**) (**) (**) -HOLD EXT INT +12V +12V 9 VAC INTERN SIRENE ELLER STROBE EKSTERN INTERFACE X-10 KONTROLL PGM 6-POSITION RJ-11 PLUGG Viktig: OFF-THE-SHELF kabel er ugunstig her. Lag din egen 1 til 1 kabel TELEFONLINJE PLUGG Merknader om figur 3.3: Terminalene til Sone 29/GND og Sone 30/GND kan koples til en n/c kontakt på en detektor, eller bryter (for eksempel en sabotasjebryter), eller en trykknappsender, via en 2.2 KΩ motstand. En slik motstand er fra fabrikkens side montert på terminalene tilhørende både sone 29/GND og Sone 30/GND. Motstandene må sitte montert på dersom sonene (terminalen) ikke er i bruk. V+ terminalen kan brukes til å forsyne en detektor med 12V (opp til 100mA) dersom nødvendig. ** Begge +12V terminalene er identiske (koplet sammen). +12V- og -Hold - terminalene kan koples til en sirene (med konstant DC strømforsyning) og INT eller EXT terminalen kan brukes til å trigge en slik sirene. INT terminalen kan programmers til intern sirene eller strobe (se DEFINERE UTGANGER - DEFINERE AUX i kap. 4.7). *** Avtagbar LINE SET terminal eller kontakt (RJ-11), alt etter hva som er standard i innkjøpslandet. ADVARSEL! Når du plugger terminalene tilbake på plass, vær nøye på at de blir satt på korrekt vei. Terminaler satt på feil vei eller på feil plass kan føre til skader på interne elektroniske kretser i PowerMax+! VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er DC utganger beregnet for 12V sirener. Tilkopling av en høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning og vil skade sentralen. Figur Kablingsdiagram 3.6 Koble til AC strømforsyningen ADVARSEL! Plugg aldri inn strømadapteret i stikkontakten før all annen kabling er fullført. A. Plugg strømadapteret direkte inn i stikkontakten lyset 230V DRIFT på sentralen skal nå lyse. B. Avstanden mellom strømadapteret og sentralen bør ikke være lengre enn lengden på den medfølgende ledningen og maksimalt 10 meter. OBS: Koble aldri strømforsyningen til en stikkontakt som styres av en lysbryter. 3.7 Installasjon av valgfri X-10 Sirene Dersom du trenger en trådløs ekstern sirene kan du installere en X-10-sirenemodul som trigges av et signal overført via den innebygde X-10-protokollen. Denne sirenen kan erstatte en vanlig ekstern sirene eller den kan komplettere den uten å legge ut mer kabel. En slik sirene kan bare brukes sammen med en valgfri X-10 modul. X-10-sirenen fungerer koblet sammen med en stikkontakt uten å måtte re-programmere PowerMax. Du trenger bare å taste inn HUSKODE- og ENHETSKODE- velgerne på X-10- sirenen som følger: Huskode: Sett denne velgeren til den påfølgende bokstav i alfabetisk rekkefølge slik at dersom du satte huskoden til J, så setter du sirenen til K. Merk: Dersom den programmerte huskoden er satt til P (som er den siste programmerbare bokstaven) så velger du A for sirenen. Enhets kode: Sirenen vil bare fungere dersom enhets koden er satt til 1. 6 DY5467IP

7 3.8 Kople PowerMax+ til en PC Sentralapparatet kan utstyres med en valgfri RS-232 modul for seriell dataoverføring til en lokal PC. Dersom denne modulen ikke er installert vil sentralen være utstyrt med et plastdeksel som dekker over inngangen til pluggen for modulen. 1 Fjern plastikk deksel 2 Sett RS-232 pluggen i hannkontakten til et klikk høres 3.9 Koble PowerMax+ til et GSM Modem GSM-enheten muliggjør kommunikasjon via GSMmobilnettverket. For detaljer angående GSM modemets egenskaper/tilkoplinger, se GSM Modem installasjonsveiledning. RJ-45 eller RJ-31X Figur 3.4 Koble PowerMax+ til en PC 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Generell Orientering Vi anbefaler at PowerMax+ programmeres på en arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til dette formålet kan hentes enten fra backup-batteriet eller fra den eksterne strømforsyningen (anbefales). Tilgang til installatørmenyen gis kun til de som har tilgang til Installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standard kode fra fabrikk er: For PowerMax+ som har 2 installatørkoder, er standard Installatørkode 8888 og standard Master Installatørkode er Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som Master Installatør: Endre Master Installatørkode. Nullstille PowerMax+ til standard fabrikkoppsett, Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som vist i figur 3.5. Denne koden skal bare brukes ved første gangs programmering, lag så rutine på at koden endres til din egen, private Installatørkode. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringsprosessen: - for å flytte fremover i valgt meny. - for å flytte bakover i valgt meny. - for å aksessere en meny eller for å bekrefte valg. - for å gå ett nivå opp i en meny. - for å gå tilbake til " FOR AVSLUTT". Lydene du vil høre under programmeringen er: - Enkelt-pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt-pip, indikerer automatisk retur til normal modus (ved tidsavbrudd). - Glad Melodi (- - - ), indikerer vellykket avslutning/valg av en funksjon. - Trist Melodi ( ), indikerer feil inntasting eller avvisning av inntastingen Taste inn Feil Installatørkode Dersom du taster inn feil Installatørkode 5 ganger vil tastaturet på sentralen automatisk låses i 30 sekunder Installatørens Meny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektangelene viser hva som står i displayet til PowerMax+. DY5467IP 7

8 (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT (Se fig. 4.1b & 4.1c) (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.6) (Se figur 4.7 ) (Se figur 4.8) (Se figur 4.9) (Se kap. 7 i brukermanualen) (Se kap. 4.11) (PowerMax+ serial nummer vises) (Se seksjon 4.13) Figur 4.1a - Installatørens meny Opprette en ny Installatørkode For å opprette en ny Installatørkode, gjør som vist i figur 4.1b. Når du får beskjed om å taste inn kode, tast inn din 4-sifrede kode. (Se fig. 4.1a) 1. NY INST. KODE NY INST. KODE INST. KODE xxxx [Kode] Figur 4.1b Definere en ny Installatørkode (se merk.) Ny Installatørkode i PowerMax+ som har 2 Installatør-koder For PowerMax+ med 2 Installatørkoder, INSTALLATØR- KODE (standard 8888) og MASTER INSTALLATØRKODE (standard 9999); definer nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre forskjellige oppgaver når man logger inn som master installatør og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM). Ved å bruke Master Installatørkoden får du tilgang til å endre både Master Installatørkoden og Installatørkoden. Ved å bruke Installatørkoden får du tilgang til kun å endre Installatørkoden. Ved å bruke Ved å bruke installatørkode master installatørkode (se fig. 4.1a) (se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE 1. NY INST. KODE NY INST KODE INST KODE xxxx [kode] NY MASTERKODE NY INST. KODE MASTER KODE xxxx INST. KODE xxxx [kode] [kode] Figur 4.1c Definere en ny Installatørkode i system med Inst. & Master Inst. koder (se merk.) Merk: Dersom installatørkoden blir endret til 0000 vil ikke installatør kunne gå inn som installatør etterpå! 8 DY5467IP

9 AW AY 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLL Generell Orientering INNMELDINGSMENYEN har 5 under-menyer: MELDINN TYPE (trådløse enheter) LÆR RF-SENSOR (trådløs) LÆR RF FJ.KTR (multiknappers, CodeSecure sendere) LÆR TR.L 1VEIS TST (trådløst tastatur) LÆR TR.L SIRENE (trådløs sirene) Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert før du fortsetter. (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL MELD IN TYPE normal MeldInn ved sabotasje <> FOR AVSLUTT LÆR RF SENSOR SETT SENSIVITET høyere sensvt. lavere sensvt. velg ved or Sone Nr: - - Sone Nr: 05 SEND NÅ (Aktiver en sending) (**) (***) Sone Nr: 05 for neste innmelding Melde inn en trådløs enhet 1v.trl.tst nr: 5 for neste innmelding Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) (****) Ditt sentralapparat må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne overvåke de, motta trådløse signaler fra de og handle utifra hvilke signaler de sender (f.eks. dårlig batteri, deteksjon etc.). Merk! CodeSecure sendere brukes hovedsaklig for til- og frakopling av systemet, og kan ikke meldes inn til en sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse enheter som ikke er CodeSecure. Fj.ktr. nr: 5 SEND NÅ LÆR RF FJ.KONTR Fj.ktr. nr: - DY5467IP 9 [Sone Nr.] (eks 05) (**) Sone Nr: 05 <OFF> SLETTER Sone Nr: 05 Slette en trådløs enhet MLDIN TRL.1V.TST 1v.trl.tst nr : - [Tr.l. enveis tastarur nr. 1-8] (eks 5) (**) 1v.trl.tst nr : 5 1v.trl.tst nr : 5 SEND NÅ <OFF> SLETTER hold tasten * inne til rød LED lyser) 1v.trl.tst nr: 5 Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) MLDIN TRL. SIR. Sirene nr : - [Tr.l. sirene nr. 1 eller 2] (nr. 2 vist her) (**) sirene nr : 2 sirene nr : 2 SEND NÅ <OFF> SLETTER Trykk inn selvtest-knappen på den trådløse sirenen til en lyd høres (ca 1 sekund) sirene nr: 2 for neste innmelding Melde inn en trådløs sirene sirene nr: 2 Slette en sirene (*) (Trykk på en hvilken som helst knapp) (**) FJ.KTR. Nr: 05 for neste innmelding Melde inn fjernkontroll [Nøkkelsend er nr.] (eks 5) (**) Fj.ktr. nr: 5 <OFF> SLETTER FJ.KTR. Nr: 05 Slette en fjernkontroll MLDIN TRL.2V.TST 2v.trl.tst nr : - [MKP-150 nr. 1 eller 2] (eks 2) (**) 2v.trl.tst nr : 2 2v.trl.tst nr : 2 SEND NÅ <OFF> SLETTER Trykk sabotasjebryteren på baksiden av MKP-150 en gang (se MKP-150 installasjonsveiledning) 2v.trl.tst nr: 2 for neste innmelding Melde inn trådløst tastatur MKP-150 2v.trl.tst nr: 2 Slette trådløst tastatur MKP-150 (*) Innmelding av fjernkontroll kan gjøres av installatør eller av bruker (via BRUKER PROG menyen) (**) Svart boks i displayet betyr at en enhet er meldt inn (systemet har lært inn enhetens ID). Ingen svart boks indikerer at sonen er tilgjenglig (***) Aktiver enten en normal sending eller en sending ved at enhetens sabotasjefunksjon aktiveres (se MELD INN TYPE, avsnitt 4.2.2) (****) Velg høyere sensitivitet for enheter plassert langt unna, lavere for enheter nært sentral. Figur 4-2 Melde inn / Slette trådløse Detektorer / Fjernkontroller / Trådløse Tastatur / Trådløse Sirener

10 4.2.2 MeldInn Type Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhets-sabotasje (åpne dekselet). Tilgjenglige valg er: normal eller ved sabotasje MeldInn/Slett Trådløse enheter Trådløse enheter er inkludert forskjellige trådløse PowerCode detektorer og håndholdte sendere som kan brukes til forskjellige funksjoner i PowerMax+. Før innmelding må alle PIR maskeres for å STOP forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til feil-innmeldinger. Bruk gummistrikk for å holde magnetkontaktsenderene sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket sending som igjen kan føre til uønsket innmelding. For å melde inn/slette trådløse enheter, se figur PROGRAMMERE S.TYPE, NAVN OG DØRKL.SONE Dette menypunktet tillater deg å tilegne 1 av 12 sonetyper til hver av systemets 30 (trådløse og trådet) soner. I tillegg kan du definere et navn til hver enkelt sone og avgjøre om sonen skal fungere som en dørklokke-sone når systemet er frakoplet eller tilkoplet HJEMME. Når en dørklokke-sone trigges vil en dørklokke-melodi eller sonenavnet høres (det er 3 valgalternativer her dørkl. melodi, dørkl. sonenavn eller Dørklokke AV ). KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT (Displayet viser klar eller ikke klar) SONE No: - - [Sone nr.] (eks 05) Zxx: TYPE - 1. Int følgesone 2. Perimeter 3. Perim flgsone 4. Forsinket 1 5. Forsinket t stille 7. 24h audible 8. Brann 9. Ikke-alarm 10. Nødalarm 11. Gass 12. Vann 13. Interiør (*) MeldInn / Slett Fjernkontroll Fjernkontrollen er en 4-knappers trådløs CodeSecure sender. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å melde inn / slette fjernkontroller, se figur MeldInn / Slett Trådløst Tastatur Det trådløse tastaturet er en fjernstyrt enhet som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet. For å melde inn / slette opp til 8 trådløse tastatur, se figur 4.2 (MeldInn TL 1-vei TT) MeldInn / Slett 2-Veis Tastatur (Gjelder for PowerMax+ revisjon B og høyere). 2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet (status, alarm ogfeilinformasjon). For å melde inn opptil to 2-veis tastatur, se figur MeldInn / Slett Trådløs Sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i PowerMax+. For å melde inn / slette opp til 2 trådløse sirener, se figur 4.2. En liste over fabrikkinnstilte sonenavn finner du i tabell 1 nedenfor. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du starter programmeringen, og fortsette programmeringen etter din egen liste. Husk! En forsinket sone er også en perimetersone pr. definisjon. Sonetypene er forklart i Tillegg D. Valgbare sonenavn 31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5 brukervalgte navn (definert av installatør se kapittel 4.8) Arbeidsrom Gang Kontor Toalett Bad Garasje Loft Vaskerom Bakdør Garasjedør Nødalarm Valgfri 1 Barnerom Gjesterom Soverom 1 Valgfri 2 Bod Hage Soverom 2 Valgfri 3 Brann Inngangsdør Spisestue Valgfri 4 1 etasje Kjeller Stue Valgfri 5 2 etasje Kjøkken Teknisk rom Zxx: NAVN - - Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom Bod Brann (Se listen over) (*) Zxx: DØRKL Dørklokke Dørkl. melodi Dørkl Sonenavn (*) (**) Figur DEFINERE SONER - flytskjema * Nåværende, valgte alternativ vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller knappen til valgt alternativ vises. Trykk så (en mørk boks vil da vises til høyre i displayet). ** Ved å trykke på kommer du tilbake til den sonen du jobber med. Trykk på eller for å velge neste sone. 10 DY5467IP

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...3 2.3 Tekniske data...3

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAX PRO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAX PRO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV MKP-150 2-Veis Trådløst Tastatur 1. INTRODUKSJON MERK: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSJON B OG OVER Enheten fungerer ved at den bruker to-veis kryptert kodet overføring mellom sentralapparat og tastatur, samt

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 2. SPESIFIKASJONER... 2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV MKP-150, MKP-151 2-Veis Trådløst Tastatur Brukerveiledning 1. INTRODUKSJON MERK: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSJON B OG OVER Enheten fungerer ved at den bruker to-veis kryptert kodet overføring mellom sentralapparat

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAXCOMPLETE i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal)

HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal) POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1. 1 Oversikt...4 1. 2 Systemfunksjoner...5 1. 3 Definisjoner...5 1. 4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket Brukerveiledning PowerMaxExpress

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual 98/482/ EC Declaration (Applies to products that have CE mark attached) This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxComplete

Brukerveiledning for PowerMaxComplete Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse Denne brukerveiledningens kompatibilitet...2 Hurtigguide til grunnleggende kontrollfunksjoner for alarm...2 Kontaktliste...2 Indikatorsignaler

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer