POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1"

Transkript

1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle Data RF Seksjon Tekniske Data Kommunikasjon Fysiske mål INSTALLASJON Pakke opp utstyret Koble strøm til sentralen Programmering Montering Kabling Koble til strømforsyningen Installasjon av en valgfri X-10 sirene Koble PowerMax+ til en PC Koble PowerMax+ til en GSM sender PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørens meny Opprette en ny installatørkode Ny installatørkode i PowerMax+ som har to installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKTR Generell orientering Meld inn type Meld inn / slett trådløse enheter Meld inn / slett fjernkontroll Meld inn / slett trådløst tastatur Meld inn / slett 2-Veis Tastatur Meld inn / slett trådløs sirene PROGRAMM. S.TYPE, NAVN OG DØRKL.SONE PROGRAMMERE SENTRAL Innledning Inngangstid forsinkelse 1& Utgangstid forsinkelse Sirene tid Avbryt alarm tid Annuler alarm Hurtig tilkopling Utkopling Utgang type Inn/utgang varsling Feilvarsling Panikk-alarm Stopp sonerapportering Kryssone inndeling Overvåkning Ikke klar Fjernkontroll AUX-knapp Detektering av RF-støy/jamming Barnevakt Ingen aktivitet tid Bakgrunnsbelysning Overfallsalarm (bakhold) Sirene sentral Nullstill valg Sabotasje valg Sirene ved tel.linjefeil Minne klarmelding Frakople valg Sirene / rapportering valg Lavt batteri bekrefter Skjermsparer Bekrefte alarm AC feilrapportering Tilgangskontroll DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETER Autotest tid Autotest syklus Område kode Prefix nummer Første alarmstasjon telefon Første kunde nr Andre alarmstasjon telefon Andre kunde nr Rapport format /2 Pulshastighet Rapportering til alarmstasjon Rapporter BKR alarm Send 2-veis tale kode veis tale alarmstasjon Ring tilbake tid Oppringingsforsøk Programmer private telefonnummer veis tale - private telefoner Private telefoner - oppringingsforsøk Rapportering til private telefoner Telefon bekreftelse Personsøker telefonnummer Personsøker s PIN-kode Rapportering til personsøker Nylig tilkoplet Telefon fjernbetjening Master LastNed kode Installatør LastNed kode...17 DY5467IP 1

2 Enhets ID Sone gjenopprett Last opp valg Ringemetode Linjefeil rapport LO/LN telefonnummer System inaktivt rapport Ring tilbake kode PROGRAMMERE GSM GSM installert SMS-nummer (1-4) Rapportering til SMS telefonnummer GSM linjefeil rapportering GSM linje formål PROGRAMMERE UTGANGSVALG Innledning Definere PGM Definere INT/STRB X-10 generell programmering X-10 enhetsprogrammering TALEOPPTAK DIAGNOSETEST BRUKERFUNKSJONER NULLSTILLE TIL FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER Koble til LastOpp-/LastNed server TEST PROSEDYRER Forberedelser Diagnose test Fjernkontroll sender test X-10 (EL) apparat PÅ/AV test Nødalarm sender test VEDLIKEHOLD Demontering av sentralapparatet Bytte ut backup batteri Bytte av sikringer Erstatte/flytte detektorer LESE HENDELSESLOGGEN...24 TILLEGG A: DETEKTOR UTPLASSERING OG SENDER FUNKSJON...25 A.1 Detektor plasserings liste...25 A.2 Fjernkontroll sender liste...25 A.3 Nødalarm sender liste...26 A.4 Ikke-alarm sender liste...26 TILLEGG B: X-10 ENHET OG PGM UTGANG TILDELING...26 TILLEGG C: HENDELSESKODER...27 TILLEGG D: PROGRAMMERBARE SONETYPER...28 TILLEGG E: POWERMAX+ KOMPATIBLE ENHETER..29 E1 PowerMax+ kompatible detektorer...29 E2 PowerMax+ kompatible sendere...30 E3 PowerMax+ kompatible trådløse sirener...30 E4 PowerMax+ kompatible GSM modem...30 FCC Statements...31 Samsvarserklæring...32 MELDING TIL INSTALLATØR PowerMax+ alarmsystem leveres med 2 veiledninger: Installasjon og Programmeringsveiledning (denne manualen kun for installatør) Brukerveiledning (brukes under installasjon må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er montert og testet ). Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta Dem tid til å fylle ut skjemaene installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i Tillegg E i denne veiledningen. Husk det anbefales å programmere sentralapparatet fra en arbeidsbenk. Se forøvrik kapittel 4.4 for informasjon om hvordan sentralen programmeres. Programmerings / arbeidsdiagrammet i denne veiledningen viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor fabrikkinnstillingene) er merket med tomme bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken. Mesteparten av kapittelnummerene i veiledningen samsvarer med nummerene i systemet. Eksempel, kapittel beskriver Detektering av RF-støy/jamming. Denne funksjonen ligger i systemet under meny Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved programmeringen. Tilgang til Brukerinnstillinger for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen eller gjennom brukermenyen (se Brukermanualen s punkt 7). Husk å utføre gangtest av systemet når du er ferdig å programmere og montere opp alarmen med tilhørende detektorer. Installatøren bør verifisere at det er korrekt linjetype installert i boligen (analog linje). Dersom ISDN er installert må det brukes en analogadapter mellom ISDN-linjen og PowerMax+. Dersom xdsl er installert må det tas hensyn til dette under tilkoplingen av utstyret. 2 DY5467IP

3 1. INTRODUKSJON PowerMax+ er et bruker- og installatørvennlig, 30-soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er designet for å fungere på en måte som appellerer til brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før: LETT Å INSTALLERE Plugg-inn terminal kontakter kan bli tilkoplet ledninger uten å være fysisk festet på sentralen. Hurtig tilkobling/frakobling TELCO sokkel for telefonlinje og X-10 kontroller. Terminal blokk for telefonlinje/apparat Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten å måtte åpne sentralens kabinett. Valgfri RS-232 modul for kommunikasjon med lokal PC. LETT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle Data Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30). Kablet sone - krav: 2.2 kω E.O.L. (End-Of-Line) motstand (maks motstand i ledninger 220 Ω) Sone Typer: Interiør følgesone, perimeter, perimeter følgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24t stille, 24t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje. Brukerkoder: 8 koder, 4-siffer hver. Kontrollfasiliteter: Integrert tastatur PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere Trådløst tastatur, MCM-140+ Fjernkontroll via telefon Lokal- eller fjernprogrammering via PC Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-karakterers LCD og 4 LED indikatorer. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMEN- TANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG (tvangstilkopling er ikke anvendelig for SKAFOR/FG godkjente installasjoner), FORBIKOPLE. Alarm Typer: Stille alarm, sirene alarm eller intern lydalarm i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk) eller trippel puls - pause - trippel puls. (brann). Sirene Pause: Programmerbar (4 minutt som standard) Intern Lydalarm Utgang: Minimum 85 dba ved 3m) Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm Spesialfunksjoner: - Tale og lydkontroll - Powerline Carrier Enhetskontroll (opp til 15 X-10 enheter) med varierende faktor, som programmert. - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg - Fjernkontroll via telefonlinje - PC-kontroll og dataopplasting/nedlasting - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappet og syke mennesker - Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder) - Toveis talekommunikasjon Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon. Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 100 siste hendelsene. Last opp/ned fra PC via telefonlinjen og modem. HURTIGPROGRAMMERING Multiple-choice programmering for hvert parameter. Utvetydige, synlige spørsmål (LCD-displayet) og hørbare instruksjoner/signal. Installatør har tilgang til brukermenyen. Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax+ består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen. Datamottaking: Status, alarm minne, feil, hendelseslogg, Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og dato I overensstemmelse med Europeiske Standarder: EMC Emission: EN , EN RFI: EN EMC Immunity: EN , EN EMC Immunity to Conducted RF: EN Telephony: TBR Safety: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Ifølge den Europeiske Standard, EN , har PowerMax+ sikkerhetsgradering 2 lav til medium risiko og miljø-klassifikasjon er II innendørs generelt. PowerMax+ er kompatibel med RTTE - kravene - Direktiv 1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra Rådsforsamlingen fra 9 mars RF Seksjon Frekvensområde: 868 MHz SKAFOR/FG (europastandard) eller andre UHF kanaler pr. lokale krav i hvert enkelt land. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottaker rekkevidde: 180 meter i åpent rom Antenne Type: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Tekniske Data Strømkilde: Plugg-inn transformator. 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC, 1A Merk: Det er mulig å bruke 700 ma strømforsyning dersom den eksterne sirenens strømforbruk er mindre enn 300 ma. I Europa og andre plasser: Bruk bare godkjente ACadaptere, spenning 9 VAC, 0.7A eller 1A. Normalt forbruk: ca. 65 ma beredskap, 800 ma ved full last og i alarm. Ekstern sirene strømforbruk (EXT): 550* ma 10.5 VDC når batteridrift (AC & DC). Intern sirene strømforbruk (INT): 550* ma 10.5 VDC når batteridrift (AC & DC). PGM utgang strømforbruk: 100* ma maks. Detektor 1 & 2 totalt strømforbruk: 100* ma max. For høy spenning / kortslutnings-beskyttelse: Alle utganger er beskyttet. DY5467IP 3

4 Totalt PowerMax+ utgangsstrømforbruk (INT & EXT sirene, PGM utgang og detektorer) kan ikke overstige 600 ma. Totalt INT & EXT sirene strømforbruk kan ikke overstige 550 ma. Backup Batteri (forsyner sentralen med strøm minimum 24 timer), alt etter valgt type batteri: Standard installasjoner (Gir backup for opp til 12 timer): 7.2V 1300 mah, oppladbar NiMH batteripakke, p/n GP130AAM6YMX produsert av GP. Merk: Andre batterialternativer med backuptid opp til 24 timer er tilgjenglig. Batteri Test: Hvert 10. sekund. 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103 protokoll Dataoverføring til lokal PC: Via RS-232 seriell port Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefonnummer, 1 personsøker. 3. INSTALLASJON 3.1 Pakke opp utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet følger med. Dersom du mangler noe må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. 3.2 Koble strøm til sentralen Innmelding av senderenes ID-koder til PowerMax-minnet er lettere å utføre dersom dette gjøres før den fysiske installasjonen på vegg, med alle detektorer samlet ved siden av sentralapparatet på en arbeidsbenk. Det er derfor nødvendig å midlertidig koble strøm til PowerMax ved hjelp av strømforsyningen (se figur 3.3). Alternativt kan du ta strøm fra backup-batteriene, som vist i figur 3.1. Overse eventuelle Feil -indikasjoner på sentralen (som en følge av manglende batteribackup eller telefonlinjetilkopling). 3.3 Programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd bruk tabellene som medfølger i tillegg A og B på slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av hver detektor, holder og oppgave for hver sender, samt kontrollplan for X-10 enhetene. Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt av disse på baksiden i samsvar med din monteringsplan Programmer systemet nå, som instruert i PowerMax+ Programmeringsveiledning (kapittel 4). 3.4 Montering Hvordan man monterer PowerMax+ er vist i figur Kabling PowerMax+ kabling er vist i figur 3.3. Ta ut en og en skruterminal og kople til de respektive ledninger. Når dette er gjort settes skruterminalene på plass igjen. Du vil trenge 6-leder med RJ-11 plugg til telefonlinjen (LINE) eller telefonlinjen/telefonapparat (LINE & SET). Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contakt ID, Scancom. Pulse Rate: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbar Melding til privat telefon: Tone eller tale Melding til personsøker: PIN No. Alarm Type Zone No. 2.5 Fysiske egenskaper Temperaturområde for bruk: 0 C til 49 C Temperaturområde for lagring: -20 C til 60 C Luftfuktighet: 85% relativ 30 C (86 F) Fysiske mål: 250 x 190 x 44 mm Vekt: 880g uten batterier Farge: Offwhite og trekull-grå 1 2 Åpne Fjern skrue frontdeksel og indre deksel 3 Koble til oppladbar batteripakke til sentralen, sett på lokket og skru igjen Figur 3.1 Sette inn backupbatteri 4 DY5467IP

5 TA AV BRAKETTEN 1 Fjern brakettens låseskrue 2 Dra braketten ned til et klikk høres MONTERING AV BRAKETTEN 3 Fjern braketten MONTERING TIL BRAKETTEN MONTERINGSOVERFLATE Skruehull Skruehull 4 Merk av og borr 4 hull. På murvegg settes plugger i. Fest braketten til veggen. Merk: Se til at det er min. 3 cm avstand rundt braketten 5 Plasser sentralen på braketten, trykk sentralen godt ned og fest den med festeskruen (se trinn 1) Figur 3.2 Montering DY5467IP 5

6 TILKNYTT LEDNINGENE SOM ANVIST: Detektor med sabotasjebryter Sabotasje Alarm Driftsspenning N.C. N.C. - + Detektor uten sabotasjebryter Alarm Driftsspenning N.C. - + Merk: Sone 29 og 30 er balansert med en motstand på 2,2 KW. Ved alarm: 4,4K Ved sabotasje: Uendelig motstand 2.2 kω 2.2 kω SONE 29 / SONE 30 Jord V+(*) SONE 29 / SONE 30 Jord V+(*) TRANSFORMATOR TEL LINJE 6-POSITION RJ-11 PLUGG (*) (*) SONE 29 (*) Jord SONE 30 (*) V+ (***) X-10 (**) (**) (**) (**) (**) -HOLD EXT INT +12V +12V 9 VAC INTERN SIRENE ELLER STROBE EKSTERN INTERFACE X-10 KONTROLL PGM 6-POSITION RJ-11 PLUGG Viktig: OFF-THE-SHELF kabel er ugunstig her. Lag din egen 1 til 1 kabel TELEFONLINJE PLUGG Merknader om figur 3.3: Terminalene til Sone 29/GND og Sone 30/GND kan koples til en n/c kontakt på en detektor, eller bryter (for eksempel en sabotasjebryter), eller en trykknappsender, via en 2.2 KΩ motstand. En slik motstand er fra fabrikkens side montert på terminalene tilhørende både sone 29/GND og Sone 30/GND. Motstandene må sitte montert på dersom sonene (terminalen) ikke er i bruk. V+ terminalen kan brukes til å forsyne en detektor med 12V (opp til 100mA) dersom nødvendig. ** Begge +12V terminalene er identiske (koplet sammen). +12V- og -Hold - terminalene kan koples til en sirene (med konstant DC strømforsyning) og INT eller EXT terminalen kan brukes til å trigge en slik sirene. INT terminalen kan programmers til intern sirene eller strobe (se DEFINERE UTGANGER - DEFINERE AUX i kap. 4.7). *** Avtagbar LINE SET terminal eller kontakt (RJ-11), alt etter hva som er standard i innkjøpslandet. ADVARSEL! Når du plugger terminalene tilbake på plass, vær nøye på at de blir satt på korrekt vei. Terminaler satt på feil vei eller på feil plass kan føre til skader på interne elektroniske kretser i PowerMax+! VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er DC utganger beregnet for 12V sirener. Tilkopling av en høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning og vil skade sentralen. Figur Kablingsdiagram 3.6 Koble til AC strømforsyningen ADVARSEL! Plugg aldri inn strømadapteret i stikkontakten før all annen kabling er fullført. A. Plugg strømadapteret direkte inn i stikkontakten lyset 230V DRIFT på sentralen skal nå lyse. B. Avstanden mellom strømadapteret og sentralen bør ikke være lengre enn lengden på den medfølgende ledningen og maksimalt 10 meter. OBS: Koble aldri strømforsyningen til en stikkontakt som styres av en lysbryter. 3.7 Installasjon av valgfri X-10 Sirene Dersom du trenger en trådløs ekstern sirene kan du installere en X-10-sirenemodul som trigges av et signal overført via den innebygde X-10-protokollen. Denne sirenen kan erstatte en vanlig ekstern sirene eller den kan komplettere den uten å legge ut mer kabel. En slik sirene kan bare brukes sammen med en valgfri X-10 modul. X-10-sirenen fungerer koblet sammen med en stikkontakt uten å måtte re-programmere PowerMax. Du trenger bare å taste inn HUSKODE- og ENHETSKODE- velgerne på X-10- sirenen som følger: Huskode: Sett denne velgeren til den påfølgende bokstav i alfabetisk rekkefølge slik at dersom du satte huskoden til J, så setter du sirenen til K. Merk: Dersom den programmerte huskoden er satt til P (som er den siste programmerbare bokstaven) så velger du A for sirenen. Enhets kode: Sirenen vil bare fungere dersom enhets koden er satt til 1. 6 DY5467IP

7 3.8 Kople PowerMax+ til en PC Sentralapparatet kan utstyres med en valgfri RS-232 modul for seriell dataoverføring til en lokal PC. Dersom denne modulen ikke er installert vil sentralen være utstyrt med et plastdeksel som dekker over inngangen til pluggen for modulen. 1 Fjern plastikk deksel 2 Sett RS-232 pluggen i hannkontakten til et klikk høres 3.9 Koble PowerMax+ til et GSM Modem GSM-enheten muliggjør kommunikasjon via GSMmobilnettverket. For detaljer angående GSM modemets egenskaper/tilkoplinger, se GSM Modem installasjonsveiledning. RJ-45 eller RJ-31X Figur 3.4 Koble PowerMax+ til en PC 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Generell Orientering Vi anbefaler at PowerMax+ programmeres på en arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til dette formålet kan hentes enten fra backup-batteriet eller fra den eksterne strømforsyningen (anbefales). Tilgang til installatørmenyen gis kun til de som har tilgang til Installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standard kode fra fabrikk er: For PowerMax+ som har 2 installatørkoder, er standard Installatørkode 8888 og standard Master Installatørkode er Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som Master Installatør: Endre Master Installatørkode. Nullstille PowerMax+ til standard fabrikkoppsett, Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som vist i figur 3.5. Denne koden skal bare brukes ved første gangs programmering, lag så rutine på at koden endres til din egen, private Installatørkode. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringsprosessen: - for å flytte fremover i valgt meny. - for å flytte bakover i valgt meny. - for å aksessere en meny eller for å bekrefte valg. - for å gå ett nivå opp i en meny. - for å gå tilbake til " FOR AVSLUTT". Lydene du vil høre under programmeringen er: - Enkelt-pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt-pip, indikerer automatisk retur til normal modus (ved tidsavbrudd). - Glad Melodi (- - - ), indikerer vellykket avslutning/valg av en funksjon. - Trist Melodi ( ), indikerer feil inntasting eller avvisning av inntastingen Taste inn Feil Installatørkode Dersom du taster inn feil Installatørkode 5 ganger vil tastaturet på sentralen automatisk låses i 30 sekunder Installatørens Meny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektangelene viser hva som står i displayet til PowerMax+. DY5467IP 7

8 (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT (Se fig. 4.1b & 4.1c) (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.6) (Se figur 4.7 ) (Se figur 4.8) (Se figur 4.9) (Se kap. 7 i brukermanualen) (Se kap. 4.11) (PowerMax+ serial nummer vises) (Se seksjon 4.13) Figur 4.1a - Installatørens meny Opprette en ny Installatørkode For å opprette en ny Installatørkode, gjør som vist i figur 4.1b. Når du får beskjed om å taste inn kode, tast inn din 4-sifrede kode. (Se fig. 4.1a) 1. NY INST. KODE NY INST. KODE INST. KODE xxxx [Kode] Figur 4.1b Definere en ny Installatørkode (se merk.) Ny Installatørkode i PowerMax+ som har 2 Installatør-koder For PowerMax+ med 2 Installatørkoder, INSTALLATØR- KODE (standard 8888) og MASTER INSTALLATØRKODE (standard 9999); definer nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre forskjellige oppgaver når man logger inn som master installatør og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM). Ved å bruke Master Installatørkoden får du tilgang til å endre både Master Installatørkoden og Installatørkoden. Ved å bruke Installatørkoden får du tilgang til kun å endre Installatørkoden. Ved å bruke Ved å bruke installatørkode master installatørkode (se fig. 4.1a) (se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE 1. NY INST. KODE NY INST KODE INST KODE xxxx [kode] NY MASTERKODE NY INST. KODE MASTER KODE xxxx INST. KODE xxxx [kode] [kode] Figur 4.1c Definere en ny Installatørkode i system med Inst. & Master Inst. koder (se merk.) Merk: Dersom installatørkoden blir endret til 0000 vil ikke installatør kunne gå inn som installatør etterpå! 8 DY5467IP

9 AW AY 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLL Generell Orientering INNMELDINGSMENYEN har 5 under-menyer: MELDINN TYPE (trådløse enheter) LÆR RF-SENSOR (trådløs) LÆR RF FJ.KTR (multiknappers, CodeSecure sendere) LÆR TR.L 1VEIS TST (trådløst tastatur) LÆR TR.L SIRENE (trådløs sirene) Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert før du fortsetter. (Displayet viser klar eller ikke klar) KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL MELD IN TYPE normal MeldInn ved sabotasje <> FOR AVSLUTT LÆR RF SENSOR SETT SENSIVITET høyere sensvt. lavere sensvt. velg ved or Sone Nr: - - Sone Nr: 05 SEND NÅ (Aktiver en sending) (**) (***) Sone Nr: 05 for neste innmelding Melde inn en trådløs enhet 1v.trl.tst nr: 5 for neste innmelding Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) (****) Ditt sentralapparat må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne overvåke de, motta trådløse signaler fra de og handle utifra hvilke signaler de sender (f.eks. dårlig batteri, deteksjon etc.). Merk! CodeSecure sendere brukes hovedsaklig for til- og frakopling av systemet, og kan ikke meldes inn til en sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse enheter som ikke er CodeSecure. Fj.ktr. nr: 5 SEND NÅ LÆR RF FJ.KONTR Fj.ktr. nr: - DY5467IP 9 [Sone Nr.] (eks 05) (**) Sone Nr: 05 <OFF> SLETTER Sone Nr: 05 Slette en trådløs enhet MLDIN TRL.1V.TST 1v.trl.tst nr : - [Tr.l. enveis tastarur nr. 1-8] (eks 5) (**) 1v.trl.tst nr : 5 1v.trl.tst nr : 5 SEND NÅ <OFF> SLETTER hold tasten * inne til rød LED lyser) 1v.trl.tst nr: 5 Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) MLDIN TRL. SIR. Sirene nr : - [Tr.l. sirene nr. 1 eller 2] (nr. 2 vist her) (**) sirene nr : 2 sirene nr : 2 SEND NÅ <OFF> SLETTER Trykk inn selvtest-knappen på den trådløse sirenen til en lyd høres (ca 1 sekund) sirene nr: 2 for neste innmelding Melde inn en trådløs sirene sirene nr: 2 Slette en sirene (*) (Trykk på en hvilken som helst knapp) (**) FJ.KTR. Nr: 05 for neste innmelding Melde inn fjernkontroll [Nøkkelsend er nr.] (eks 5) (**) Fj.ktr. nr: 5 <OFF> SLETTER FJ.KTR. Nr: 05 Slette en fjernkontroll MLDIN TRL.2V.TST 2v.trl.tst nr : - [MKP-150 nr. 1 eller 2] (eks 2) (**) 2v.trl.tst nr : 2 2v.trl.tst nr : 2 SEND NÅ <OFF> SLETTER Trykk sabotasjebryteren på baksiden av MKP-150 en gang (se MKP-150 installasjonsveiledning) 2v.trl.tst nr: 2 for neste innmelding Melde inn trådløst tastatur MKP-150 2v.trl.tst nr: 2 Slette trådløst tastatur MKP-150 (*) Innmelding av fjernkontroll kan gjøres av installatør eller av bruker (via BRUKER PROG menyen) (**) Svart boks i displayet betyr at en enhet er meldt inn (systemet har lært inn enhetens ID). Ingen svart boks indikerer at sonen er tilgjenglig (***) Aktiver enten en normal sending eller en sending ved at enhetens sabotasjefunksjon aktiveres (se MELD INN TYPE, avsnitt 4.2.2) (****) Velg høyere sensitivitet for enheter plassert langt unna, lavere for enheter nært sentral. Figur 4-2 Melde inn / Slette trådløse Detektorer / Fjernkontroller / Trådløse Tastatur / Trådløse Sirener

10 4.2.2 MeldInn Type Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhets-sabotasje (åpne dekselet). Tilgjenglige valg er: normal eller ved sabotasje MeldInn/Slett Trådløse enheter Trådløse enheter er inkludert forskjellige trådløse PowerCode detektorer og håndholdte sendere som kan brukes til forskjellige funksjoner i PowerMax+. Før innmelding må alle PIR maskeres for å STOP forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til feil-innmeldinger. Bruk gummistrikk for å holde magnetkontaktsenderene sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket sending som igjen kan føre til uønsket innmelding. For å melde inn/slette trådløse enheter, se figur PROGRAMMERE S.TYPE, NAVN OG DØRKL.SONE Dette menypunktet tillater deg å tilegne 1 av 12 sonetyper til hver av systemets 30 (trådløse og trådet) soner. I tillegg kan du definere et navn til hver enkelt sone og avgjøre om sonen skal fungere som en dørklokke-sone når systemet er frakoplet eller tilkoplet HJEMME. Når en dørklokke-sone trigges vil en dørklokke-melodi eller sonenavnet høres (det er 3 valgalternativer her dørkl. melodi, dørkl. sonenavn eller Dørklokke AV ). KLAR 00:00 NORMAL MODUS BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [Installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 6. DEFINER GSM 7. PROG. UTGANG 8. OPPTAK TALE 9. DIAGNOSE 10. BRUKER PROG. 11. FABRIKKOPPSET 12. SERIENUMMER 13. START UL/DL <> FOR AVSLUTT (Displayet viser klar eller ikke klar) SONE No: - - [Sone nr.] (eks 05) Zxx: TYPE - 1. Int følgesone 2. Perimeter 3. Perim flgsone 4. Forsinket 1 5. Forsinket t stille 7. 24h audible 8. Brann 9. Ikke-alarm 10. Nødalarm 11. Gass 12. Vann 13. Interiør (*) MeldInn / Slett Fjernkontroll Fjernkontrollen er en 4-knappers trådløs CodeSecure sender. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å melde inn / slette fjernkontroller, se figur MeldInn / Slett Trådløst Tastatur Det trådløse tastaturet er en fjernstyrt enhet som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet. For å melde inn / slette opp til 8 trådløse tastatur, se figur 4.2 (MeldInn TL 1-vei TT) MeldInn / Slett 2-Veis Tastatur (Gjelder for PowerMax+ revisjon B og høyere). 2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet (status, alarm ogfeilinformasjon). For å melde inn opptil to 2-veis tastatur, se figur MeldInn / Slett Trådløs Sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i PowerMax+. For å melde inn / slette opp til 2 trådløse sirener, se figur 4.2. En liste over fabrikkinnstilte sonenavn finner du i tabell 1 nedenfor. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du starter programmeringen, og fortsette programmeringen etter din egen liste. Husk! En forsinket sone er også en perimetersone pr. definisjon. Sonetypene er forklart i Tillegg D. Valgbare sonenavn 31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5 brukervalgte navn (definert av installatør se kapittel 4.8) Arbeidsrom Gang Kontor Toalett Bad Garasje Loft Vaskerom Bakdør Garasjedør Nødalarm Valgfri 1 Barnerom Gjesterom Soverom 1 Valgfri 2 Bod Hage Soverom 2 Valgfri 3 Brann Inngangsdør Spisestue Valgfri 4 1 etasje Kjeller Stue Valgfri 5 2 etasje Kjøkken Teknisk rom Zxx: NAVN - - Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom Bod Brann (Se listen over) (*) Zxx: DØRKL Dørklokke Dørkl. melodi Dørkl Sonenavn (*) (**) Figur DEFINERE SONER - flytskjema * Nåværende, valgte alternativ vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller knappen til valgt alternativ vises. Trykk så (en mørk boks vil da vises til høyre i displayet). ** Ved å trykke på kommer du tilbake til den sonen du jobber med. Trykk på eller for å velge neste sone. 10 DY5467IP

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1 6 Forord Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering. Oppkoplingskapitelet

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer