POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1"

Transkript

1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle data RF-seksjon Tekniske data Kommunikasjon Fysiske egenskaper INSTALLASJON Pakke ut utstyret Koble strøm til sentralen Systemplanlegging og programmering Montering Montere bakside og kabling Telefonkabling Soner og sirener-kabling Montere Dual RS-232-modul Montere Audio-modul Tilkoble strømledning Frontenhet forberedelse Sette inn backup-batteri Tilkoble X-10-grensesnittmodul Montere valgfri GSM/GPRS-modul Endelig lukking PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørmeny Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2 installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell orientering Innmeldingstype Melde inn/slette trådløse enheter Melde inn/slette fjernkontroll Melde inn/slette trådløst tastatur Melde inn/slette 2-veis tastatur Melde inn/slette trådløs sirene Melde inn/slette nøkkelbrikker DEFINERE SONETYPER, NAVN, DØRKLOKKESONER og OMRÅDER DEFINERE SENTRALAPPARATPARAMETERE Innledning Inngangstidsforsinkelse 1 & Utgangstidsforsinkelse Sirenetid Alarmavbrytelsestid Annullere alarm Hurtigtilkobling Utkobling Utgangstype Inn-/utgangsvarsling Feilvarsling Panikkalarm Stopp sonerapportering Kryssoner Overvåking IKKE KLART AUX-knapp A AUX-knapp B 2-W-KF Detektere jamming Barnevakt Ikke aktiv Bakgrunnslys Tvangsfrakobling Piezo-sirene Nullstilling Sabotasje Sirene ved telefonlinjefeil Minnemelding Frakobling Sirene/rapportering Bekreftelse på lavt batteri Skjermsparer Bekrefte alarm AC-FEILRAPPORTERING Tilgangskontroll Nøkkelsone-valg (valgfritt) DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE.. 19 Innledning PSTN / GSM (Fig. 4.5 Detalj A) GPRS / BB (Fig. 4.5 Detalj B) Alarmstasjon-rapportering Rapporter hendeler(fig. 4.5 Detalj C) Privatrapport (Fig. 4.5 Detail D) GSM-autoregistrering PowerLink-autoregistrering DEFINERE UTGANGSPARAMETRE Innledning Definere PGM Definere INT/STRB GENERELL PROGRAMMERING AV X ENHETSPROGRAMMERING av X PROGRAMMERE TALE Taleopptak Taleboks-modus DIAGNOSETEST GPRS Kommunikasjons Test LAN-tilkoblingstest BRUKERFUNKSJONER GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER RINGE OPPLASTINGS-/NEDLASTINGSSERVER AKTIVERE/DEAKTIVERE OMRÅDER GANGTEST TESTPROSEDYRER Forberedelser Diagnosetest Teste fjernkontrollsender Teste apparat PÅ/AV Teste nødsender VEDLIKEHOLD Demontere sentralapparat Bytte backup-batteri Bytte sikringer Erstatte/flytte detektorer D

2 7. LESE HENDELSESLOGGEN VEDLEGG A. Detektorutplassering og senderfunksjon A1. Detektorutplasseringsplan...34 A2. Fjernkontrollsenderliste...34 A3. Nødsenderliste...35 A4. Senderliste ikke-alarm...35 VEDLEGG B. X-10-enhet- og PGM-utgangsfunksjoner VEDLEGG C. Hendelseskoder Contact-ID hendelseskoder /2 Hendelseskoder...36 Forstå dataformat for Scancom-rapportprotokoll...37 VEDLEGG D. Programmerbare sonetyper D1. Forsinkede soner...37 D2. Nødsoner...37 D3. Brannsoner...37 D4. Vannlekkasjesone...37 D5. Gassone...37 D6. Interiørsone D7. Interiørfølgesoner D8. Hjemme/Forsinkelsessoner D9. Ikke-alarmsoner D10. Perimetersoner D11. Perimeterfølgesoner D12. Temperatursone D timers soner D14. Nøkkelsoner (valgfritt) VEDLEGG E. Kompatible enheter for PowerMax Pro38 E1. Kompatible detektorer E2 Kompatible sendere E3 Kompatibel TL-sirene E4. Kompatibel Taleboks E5. Kompatibelt GSM-modem E6. PowerLink E7. Nøkkelbrikke MELDING TIL INSTALLATØR PowerMax Pro-alarmsystem leveres med 2 veiledninger: Installatørveiledning (denne manualen kun for installatør). Brukerveiledning (brukes under installasjon må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er montert og testet). Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta deg tid til å fylle ut skjemaene installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i Tillegg E i denne veiledningen. Husk det anbefales å midlertidig slå på og programmere kontrollpanelet fra en arbeidsbenk etter utpakking, i samsvar med installasjonsplanen. Programmeringsdiagrammet i programmeringsavsnittet viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor fabrikkinnstillingene) er merket med tomme bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken. Mesteparten av kapittelnumrene i veiledningen samsvarer med numrene i systemet. For eksempel: Kapittel beskriver detektering av jamming, som ligger i systemet under meny 4 (definisjonspanel), undermeny 19 ( Avdekke jamming ). Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved programmeringen. Tilgang til Brukerinnstillinger for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen, eller gjennom brukermenyen (se brukermanualens punkt 7). Etter programmeringen kan du fortsette å installere systemet som beskrevet i installeringsinstruksene fra og med avsnitt 3.4. Installatøren bør verifisere korrekt linjetype. Vær oppmerksom på andre telefonlinjetjenester, slik som DSL. Hvis DSL-tjeneste er installert, må det installeres et filter. Det anbefales å bruke DSL-alarmfiltermodell Z-A431PJ31X, som føres av Excelsus Technologies, eller tilsvarende. Dette filteret kobler seg ganske enkelt til RJ-31X og gjør alarmrapportering mulig uten å bryte internettilkoblingen. Hvis brukeren kun har et Voice over IP-telefonsystem kan kontrollpanelet ikke kommunisere med alarmsentralen via PSTN-telefonlinjen. I dette tilfellet må brukeren enten installere en ny telefonlinje eller koble til en GSM-modul. 2 D

3 1. INTRODUKSJON PowerMax Pro er et bruker- og installatørvennlig 30- soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er designet for å fungere på en måte som appellerer til brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før. PowerMax Pro inkluderer en valgfri områdefunksjon. Områdeinndeling gir deg mulighet til inntil tre uavhengig kontrollerbare områder, med forskjellige brukerkoder for hvert område eller én brukerkode tildelt til en kombinasjon av inntil 3 områder. Et område kan tilkobles eller frakobles enkeltvis eller samlet på en gang. For eksempel kan du definere garasjen som område 1, kjelleren som område 2, huset som område 3. Siden hvert område er uavhengig av andre områder, kan du tilkoble eller frakoble hvert område etter ønske, uten å endre statusen til andre områder. LETT Å INSTALLERE Plugg-inn -terminalkontakter i "soner", "Dual RS-232" og "telefon"-moduler, kan kobles til ledninger uten å være fysisk festet på sentralen. Hurtig tilkoblings-/frakoblings-telco-sokkel for telefonlinje og X-10-kontroll. Terminalblokk for telefonlinje & apparat. Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten å måtte åpne enhetens plastkabinett. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle data Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30). Kablet sone - krav: 2.2 kω E.O.L. (End-Of-Line)-motstand (maks motstand i ledninger: 220 Ω) Sonetyper: Interiørfølgesone, interiør, perimeter, perimeterfølgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24-t stille, 24-t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje, temperatur og hjemme / forsinkelse. Brukerkoder: 8 koder, 4 sifre hver (9999 forskjellige kombinasjoner). Kode 0000 er ikke tillatt. Kontrollfasiliteter: - Integrert tastatur - PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere - Enveis / toveis tastaturer - Valgfri innebygd nøkkelbrikke-leser - Webgrensesnitt via valgfri PowerLink-modul - SMS-kommandoer via valgfri GSM/GPRS-modul - Fjernkontroll via telefon Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-tegns LCD. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMEN- TANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG, FORBIKOBLE. Alarmtyper: Stille alarm, sirenealarm eller intern lydalarm i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk) eller trippel puls - pause - trippel puls... (brann). Sirenepause (ringeklokke): Programmerbar Intern sirene: Minimum 85 dba ved 3m Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm Spesialfunksjoner: - Tale- og lydkontroll - X10 - en internasjonal og åpen industristandard for kommunikasjon mellom elektroniske apparater brukt i hjemmeautomatisering (opp til femten X-10-enheter). - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg Valgfri plugg-inn dual RS-232-modul for samtidig kommunikasjon med Powerlink eller lokal PC (kun 2 tilkoblinger samtidig). LETT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon. Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 100 siste hendelsene. Last opp/ned fra PC via telefonlinje og modem. HURTIGPROGRAMMERING Flervalgs-programmering for hvert parameter. Utvetydige, synlige spørsmål og hørbare signaler. Installatør har tilgang til brukermenyen. Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax Pro består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen. Den grunnleggende PowerMax Pro-pakken inkluderer installatørveiledning, brukerveiledning, backupbatteripakke, 3 flatkabler, telefonkabel, skruer, NEXT MCW-detektor, MCT-234 fjernkontrollsender og MCT-302 magnetkontaktsender. - Lokal og fjern-programmering via telefon, GSM /GPRSforbindelser - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappede og syke mennesker - Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder) - Toveis talekommunikasjon Datamottak: Status, alarmminne, feil, hendelseslogg. Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og dato. Samsvarer med standarder i USA: Møter FCC-kravene del 15 og del 68. UL1637, UL1635, UL1023, UL985, ULC-S545-02, ULC C1023, SIA CP01 Samsvarer med Europeisk Standard: EN , EN ,7, EN , EN60950, Aka ETSI TS 0210, ATS-3 EMC utstråling: EN , EN RFI: EN EMC immunitet: EN , EN EMC immunitet RF: EN Telefoni: TBR Safety: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Security: CLC/TS I følge europeisk standard, EN , har PowerMax Pro sikkerhetsgradering 2 lav til medium risiko, og miljøklassifikasjon er II innendørs generelt, med elektrisitetstype A. PowerMax Pro er kompatibel med RTTE-kravene - Direktiv 1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra Rådsforsamlingen fra 9. mars GSM-standarder: Europa: I samsvar med CE-standardene 3GPP TS , EN , EN 50361, EN USA: FCC 47 del 22 (GSM850) og del 24 (GSM 1900). EMC-standarder: FCC 47 del 15. SAR-standarder: FCC-regel , FCC Docket & vedlegg C til OET Bulletin 65 D

4 2.2 RF-seksjon Frekvensområde (MHz): 315, 433 eller 868,95. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottakerrekkevidde: 180 m i åpent rom Antennetype: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Tekniske data Strømkilde: Intern transformator (se fig. 3.1f), valgfri ekstern strømforsyning (se avsnitt og figur 3.1g) 100VAC til 240VAC, 50/60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 1,6A. Maksimum output-rippel: 5 % Normalt forbruk: Ca. 40 ma i beredskap, 1400 ma ved full last og i alarm. Strømforbruk ekstern sirene (EKS): Maks 450* ma v/ minimum 10.5 VDC når batteridrift AC & DC. Strømforbruk intern sirene (INT): Maks 450* ma v/ minimum 10,5 VDC når batteridrift AC & DC. Strømforbruk PGM-utgang: Maks 100* ma. Kablede detektorer (sone 29 & 30) - totalt strømforbruk: Maks 36* ma. For høy spenning / kortslutningsbeskyttelse: Alle utganger er beskyttet (automatisk nullstillingssikring). * Totalt PowerMax Pro utgangsstrømforbruk (INT & EKS-sirene, PGM-utgang og detektorer) kan ikke overstige 550 ma. Backup-batterialternativer: Maks strømforbruk eksterne enheter (1) Backup periode 1 batteripk. (4) 9.6V 1800 mah batteripakke (2) 2 batteripk. (5) 9.6V 2200 mah batteripakke (3) 1 batteripk. 2 batterpk. (5) 4h 240mA 400mA 300mA 600 ma 8h 100mA 200mA 140 ma 260 ma 12h 55mA 120mA 80 ma 160 ma 24h 0mA 40mA 25 ma 70 ma 36h (ingen 15mA 10 ma 36 ma backup) 48h (ingen 0mA 0 ma 18 ma backup) Backup-perioder, når PowerMax Pro inkluderer intern PowerLink med 1 aktivt kamera, GSM og tilgangskontroll, 3. INSTALLASJON Merk: Systemet må installeres i samsvar med Kapittel 2 i National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA Pakke ut utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet følger med. Dersom du mangler noe, må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. 3.2 Koble strøm til sentralen Koble strøm til PowerMax Pro som beskrevet i figur 3.1f for intern strømforsyning eller i figur 3.1g for ekstern strømforsyning. Overse eventuelle Feil -indikasjoner på kontrollpanelet (som en følge av manglende batteri-backup eller telefonlinjetilkobling). 3.3 Systemplanlegging og programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd bruk tabellene som medfølger i vedlegg A og B på slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av med ekstern last tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og GND-terminal, er som følger: Type batteripakke Antall batteripakker Backupperiode Ekstern belastning (1) 9.6V h 30mA mah (2) 2 20h 16 ma 9.6V h 50 ma mah (3) 2 24h 27 ma 1 Enheter som er tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og GND til PowerMax Pro, som inkluderer intern GSM og tilgangskontroll V 1800 mah, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP180AAM8YMX, produsert av GP V 2200 mah, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP220AAH8BMX, produsert av GP. 4 Standard / LO-installasjon. 5 Utvidet backup-installasjon. Maksimal batterioppladingstid: 72 timer Batteritest: En gang hvert 10. sekund. 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103-protokoll Dataoverføring til lokal PC: Via RS232 seriellport Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefonnumre. Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contact-ID, Scancom. Pulshastighet: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbart Melding til privat telefon: Tale eller SMS (GSM) 2.5 Fysiske egenskaper Temperaturområde for bruk: -10 C til 49 C Temperaturområde for lagring: -20 C til 60 C Luftfuktighet: 85 % relativ 30 C Fysiske mål: 275 x 203 x 55 mm Vekt: 990g uten batterier Farge: Grå og hvit hver detektor/magnetkontakt og oppgave for hver av disse, samt kontrollplan for X-10 enhetene. Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt av disse på baksiden, i samsvar med din monteringsplan. Programmer systemet nå, som instruert i programmeringsavsnittet. 3.4 Montering Nødvendig verktøy: Philips-skrujern #2. Hvordan man monterer PowerMax Pro er vist i figur 3.1a - 3.1k. 3.5 Montere bakside og kabling Nødvendig verktøy: Skjærer og skrujern med spor - 3 mmblad. PowerMax Pro-kabling er vist i figur 3.1b og c. Finn terminalblokken i utvidelseskortet øverst til venstere på bakside-enheten og foreta de nødvendig tilkoblinger. 4 D

5 Skill bakside-enheten fra frontenheten 2 1 Løsne skruene Bakside 3 Plasser bakside-enheten på ønsket monteringssted og angi 4 boringspunkter på monteringsflaten Telefonkabling 4 Drill 4 hull og sett inn veggfester Figur 3.1a Montering av bakside TELEFONLEDNINGER MED RJ-KOBLINGER 1 Fest beholderne med medfølgende flate kabler (2-5 i henhold til alternativer) til baksidepluggene. Beholderne med stifter for mindre belastning er til forsiden - ikke koble til baksiden! Stift for mindre belastning Bakside 5 Feste baksiden med 4 skruer 2 For alle land unntatt Nord-Amerika: Koble telefonlinjekablene til SET-ledningen og til LINJE-ledningen (via ønsket kabelinngang). TELEFONLEDNINGER MED TERMINALBLOKKOBLINGER (NORD-AMERIKA) RJ-31X CORD 8-POSISJONS RJ-31X-PLUGG RØD GRN BRUN GRÅ RJ-31X-PLUGG RJ-31X RØD GRN GRÅ LINJE FRA HUSTELEFONER GATEN BRUN Figur 3.1b - Telefonkabling D

6 3.5.2 Soner og sirener-kabling SONE- OG SIRENEKABLING SONES EKSTERN SIRENE SONE 29 / SONE 30 ZONE ZONE GND V GND +12V PGM SRN +12V SRN INT EXT KOBLE TIL KABLEDE DETEKTORER SOM FØLGER: SONE 29 / GND V+(*) SONE 30 GND V+ (*) TAMP Alarm Power N.C. N.C. Detektor med sabotasjebryter Merknader: * Terminalene til sone 29/GND og sone 30/GND kan kobles til en n/c-kontakt på en detektor, eller bryter (for eksempel en sabotasjebryter til en hvilken som helst enhet), eller en trykknappsender, via 2.2 KΩ motstand. 12V terminalen kan brukes til å forsyne en detektor med 12V (opp til 36mA) dersom nødvendig. ** Begge +12V-terminalene er identiske (koblet sammen). EXT-terminalen kan brukes til å utløse en ekstern sirene. INT-terminalen kan programmeres til en "intern sirene" eller "strobe" (se DEFINERE UTGANGER - DEFINERE INT/STRB i avsn. 4.8). +12V og "GND"-terminalene kan kobles til en sirene (for konstant DC-strømforsyning) - ikke tilgjengelig i Nord-Amerika. ADVARSEL! Når en intern GSM-modul er tilkoblet kan CELL/PC-porten til Dual RS-232-modulen ikke brukes til en PC-tilkobling. I dette tilfelle må enten den interne GSMen fjernes eller en PL/PC-tilkobling brukes. VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er DC-utganger beregnet for 12V-sirener. Tilkobling av en høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning og vil skade sentralen Montere Dual RS-232-modul Kontrollpanelet kan utstyres med en valgfri Dual RS-232- modul for seriell data-utvekslin med en lokal datamaskin (se figur 3.1d). Dual RS-232-modulen muliggjør to simultane tilkoblinger, for eksempel: intern PowerLink, lokal PC-programmering og ekstern GSM-modul. 2.2 kω Alarm Power N.C. Detektor uten sabotasjebryter Figur 3.1c - Kabling for soner og sirener Bakside INTERN SIRENE EL. STROBE Merk For sone 29 og 30 "ser" kontrollpanelet en spesifikk motstand avhengig av hendelsen, som følger: Normal (ingen alarm og ingen sabotasje): 2.2KÙ Alarmhendelse: 4.4 kù Sabotasjehendelse: uendelig motstand RJ-45 / RJ-31X (USA) Dual RS-232 adapter Figur 3.1d - Koble til en datamaskin Montere Audio-modul Audio-modulen muliggjør tilkobling av en ekstern kablet Taleboks-modul. Taleboksen er en kablet fjernhøyttaler og mikrofon til innendørs bruk, som gir mulighet for toveis talekommunikasjon, mellom brukeren og alarmsentralen eller privat telefon, via PowerMax Pros kontrollpanel. Trykk Dual RS-232- og AUDIO-modulene inn i de angitte stedene (se figur 3.1e), til du hører et klikk. 1 kontakt for POWERLINK eller personlig datamaskin 2 kontakt for GSM eller personlig datamaskin 1. Dual RS-232- module. 2. Audio-module Merk: Audio-modulens rekkeklemme bør kables til den eksterne taleboksens rekkeklemme, i henhold til markeringene på begge klemrekker. Figur 3.1e - Montering av andre valgfrie moduler 6 D

7 3.5.6 Tilkoble strømledning Tilkobling av strømledning og lukking av kontrollpanelet vises i figur 3.1f. Stikkontakten bør være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig. Strømtilkoblingen til PowerMax Pro-enheten kan gjøres på to måter, som følger: Gjennom å koble strømledningen til den interne strømforsyningen, som vist i figur 3.1f. -ellergjennom en direkte tilkobling av 12,5 V DC-strømforsyning til utvidelseskortet via den veggmonterte switchede AC/DC-strømforsyning (levert av Visonic), som vist i figur 3.1g. 1 Fjern kabelinngangs knockout(er) og sett inn strømkabelen. 2 Ta ut en av disse kabelklemmer for bruk i neste trinn Strømkabelklemme-alternativer For tynn kabel For tykk kabel (snudd klemme) Strømforsynings sikkerhetsdeksel Strømforsynings terminalblokk 3 Strømforsyningsenheten a) Før strømkabelen gjennom ønsket ledningskanal (se trinn 1) og rute den til strømforsyningsenheten. b) Trekk ut strømforsyningens sikkerhetsdeksel. c) Koble de to ledningene på strømkabelen til strømforsyningsklemrekken med en skrutrekker. d) Kontroller at ledningene er godt festet med skruene til klemrekken. e) Fest strømkabelen med klemmen (se også trinn 2 - denne klemmen kan snus til å passe tykk / tynn kabel) f) Lukk sikkerhetsdekselet. 3.6 Frontenhet forberedelse Sette inn backup-batteri Åpne dekselet på batterirommet (se figur 3.1h). Sett inn en pakke på 8 batterier og koble til PowerMax Pro-kontakten. Valgfritt: To pakker på 8 batterier: Sett inn begge batteripakkene og koble den ene batteripakkekoblingen til en av kontaktene, og den andre batteripakkekoblingen til den andre kontakten. Framside Figur 3.1f - Tilkobling av strømledning på baksiden 4 Ta ut og bruk som kabelinnføringsdeksel(-ler) Skyv kabelinngangsdekseket langs sporene til den låses på plass Tilkoble X-10-grensesnittmodul Koble X-10-grensesnittmodulen til PowerMax Prokontakten. Før kabelen gjennom kabelkanalen og koble til X-10-grensesnittmodulen via baksiden. X-10-jumperen bør være i 1-W-posisjon (for 1-veis strømlinje grensesnittenhet) eller i 2-W-posisjon (for 2-veis strømlinje grensesnitt-enhet). 6-posisjons RJ-11-plugg 5 Til X-10- grensesnittmodul via bakside X-10 Jumper Kabelvei framside Figur 3.1h - Sette inn batteri Figur 3.1i - Tilkoble X-10-grensesnittmodul D

8 3.6.3 Montere valgfri GSM/GPRS-modul Advarsel! Ikke sett inn eller fjern GSM-modulen når PowerMax Pro kjører på AC-strøm eller på batteri. Plugg inn GSM-modulen og fest den med skruen (se tegning nedenfor). GSM Framside Innsetting av SIM-kort 1 Skyv dekselet bakover 2 Åpne SIM-kort holderen 3 Snu SIM-kortet riktig vei i holderen 4 Skyv SIMkortet inn i holderen 5 Lukk SIM-kort holderen 6 Skyv låsen på plass Viktig: 1.Før SIM-kortet settes inn må PIN-kode kontrollen deaktiveres på SIM-kortet (bruk en mobiltelefon til dette) 2.Du må aldri sette inn/ta ut SIM-kort mens PowerMax Pro er koblet til AC strøm eller batteri Figur 3.1j - Montering av valgfri GSM/GPRS-modul 8 D

9 3.7 Endelig lukking 1 Koble de flate kablene til sine respektive utganger (2-5, i henhold til alternativene). Framside Bakside 2 Lukk panelet og fest de 2 skruene. Figur 3.1k - Endelig lukking D

10 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Systemet er utstyrt med en områdefunksjon som kan dele alarmsystemet i tre adskilte områder identifisert som område 1 til 3. Områdeinndeling kan brukes i anlegget der delte sikkerhetssystemer er mer praktisk, for eksempel et hjemmekontor eller en lagerbygning. Når en sone er i et område, kan hver brukerkode og mange av systemets funksjoner tildeles område 1 til 3. Merk: Dersom områdeinndeling er deaktivert, vil alle soner, brukerkoder og funksjoner til PowerMax Pro fungere som i en vanlig enhet. Når områdeinndeling er aktivert vil alle soner, brukerkoder og funksjoner til PowerMax Pro automatisk tildeles område Generell orientering Vi anbefaler at PowerMax Pro programmeres på en arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til dette formålet kan hentes fra den eksterne strømforsyningen. Tilgang til installatørmenyen gis kun til dem som har tilgang til installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standardkode fra fabrikk er: Merk: Tilgang til installatørmenyen i PowerMax Pro som har "Brukertillatelse" aktivert (f.eks. i Storbritannia), er kun mulig på slutten av brukermenyen. Dette alternativet kan endres hvis nødvendig (se avsnitt ). Merk: 4-siffret kode kan velges fra totalt (10) 4 =10000 kode kombinasjoner. For PowerMax Pro som har 2 installatørkoder er standard MASTERINSTALLATØR-kode 9999 og standard INSTALLATØR-kode Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som hovedinstallatør: Endre masterinstallatørkode. Nullstille PowerMax Pro-parameterne til standard fabrikkoppsett. Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som vist i figur 4.5. Selvfølgelig er du forventet å bruke denne koden kun en gang for første tilgang, og så erstatte den med en hemmelig kode bare du vet om. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringsprosessen: - for å flytte ett steg fremover i en meny. - for å flytte ett steg bakover i en meny. - for å gå inn i relevant meny eller bekrefte data. - for å flytte opp ett nivå i en meny. - for å gå tilbake til "OK FOR AVSLUTT". Dette er lydene du vil høre under programmeringen: - Enkelt pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt pip, indikerer automatisk retur til normal operasjonsmodus (ved timeout). - Munter melodi (- - - ), indikerer vellykket fullførelse av en operasjon. - Trist melodi ( ), indikerer feil eller avvisning Taste inn feil installatørkode Dersom du taster inn feil installatørkode 5 ganger, vil tastaturet på sentralen automatisk låses i en forhåndsdefinert periode, og beskjeden FEIL PASSORD kommer opp Installatørmeny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektanglene viser hva som står i displayet til PowerMax Pro Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2 installatørkoder For PowerMax Pro med 2 installatørkoder, HOVEDINSTALLATØR-kode (standard 9999) og INSTALLATØR-kode (standard 8888): definer nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre diverse oppgaver når man logger inn som hovedinstallatør og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM.) Ved å bruke hovedinstallatørkoden, får du tilgang til å endre både hovedinstallatørkoden og installatørkoden. Ved å bruke installatørkoden, får du tilgang til kun å endre installatørkoden. (**) (Første display er KLART eller IKKE KLART) KLAR 00:00 TESTER BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE (Se fig. 4.1b & 4.1c) 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 8. PROG. UTGANG 9. OPPTAK TALE 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 14. START UL/DL 15. OMRÅDER <OK> FOR AVSLUTT Merk: For UK-paneler (og versjoner med BRUKERTILLATELSE (*) aktivert) gå inn i INSTALLATØRMODUS via BRUKERINNSTILLINGmenyen (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.8) (Se figur 4.9) (Se figur 4.10) (Se kapittel 7 i brukerveiledningen) (Se avsn. 4.12) (PowerMax Proserienummer vises) (Se avsn. 4.14) (Se avsn. 4.15) (*) Kun tilgjengelig når funksjonen "BRUKERTILLATELSE" er aktivert (se avsnitt BRUKERTILLATELSE) (**) OMRÅDER er en valgfri funksjon Figur 4.1a - Installatørmeny 10 D

11 Ved bruk av INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE Ved bruk av MASTER INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] NY MASTERKODE MASTER KODE xxxx [kode] NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Figur 4.1c - Opprette ny installatørkode i system med inst. & masterinst.-koder (se merknad) Merk: Installatør-koden må aldri programmeres som Dette vil låse brukeren ute av installatørmenyen! 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell orientering INNMELDINGSMENYEN har følgende undermenyer: INNMELDINGSTYPE (trådløse enheter) MELDE INN ENHETER (kablede på sone 29 & 30 / trådløse på sone 01 28) MELDE INN FJERNKONTROLL (CodeSecure-sendere med flere funksjoner) MELDE INN TRÅDLØS 1-VEIS TT (trådløst tastatur MCM- 140+) MELDE INN TRÅDLØS 2-VEIS TT (trådløst 2-veis tastatur MKP- 150) Merk: Denne undermenyen vil bli skjult hvis områdeinndeling er aktivert. MELDE INN TRÅDLØS SIRENE MELDE INN PROXIMITY TAG Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert før du fortsetter. Ditt sentralapparat må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne overvåke den, motta trådløse signaler fra den og handle utifra hvilke signaler den sender. Merk! CodeSecure-sendere brukes hovedsaklig for tilog frakobling av systemet, og kan ikke registreres til en sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse enheter som er PowerCode Innmeldingstype Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhetssabotasje (åpne dekselet). Tilgjenglige valg er: normal eller ved sabotasje Melde inn/slette trådløse enheter Trådløse enheter inkluderer forskjellige trådløse PowerCode-detektorer og håndholdte sendere. Før innmelding må alle PIR maskeres for å STOP forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til feilinnmeldinger. Forsikre deg om at magnetkontaktsenderne henger sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket sending, som igjen kan føre til uønsket innmelding. For å registrere / slette trådløse enheter, se figur Melde inn/slette fjernkontroll Fjernkontrollen er en trådløs CodeSecure -sender med flere funksjoner. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å registrere / slette fjernkontroller, se figur Melde inn/slette trådløst tastatur Det trådløse tastaturet (MCM-140+) er en fjernstyrt enhet som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet. For å melde inn / slette opptil 8 trådløse tastaturer, se figur 4.2 (melde inn TL 1-veis TT) Melde inn/slette 2-veis tastatur 2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet (status, alarm og feilinformasjon). For å melde inn opptil to 2-veis tastatur, se figur Melde inn/slette trådløs sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i PowerMax Pro-systemet. For å melde inn/slette opptil 2 trådløse sirener, se figur Melde inn/slette nøkkelbrikker Nøkkelbrikker gir autoriserte personer tilgang til kontrollerte områder. Hvis gyldig nøkkelbrikke oppgis når systemet er aktivert, slår systemet seg av. Hvis gyldig nøkkelbrikke oppgis når systemet ikke er aktivert, aktiveres systemet til BORTE- (alternativt HJEMME)-modus. For å melde inn/slette nøkkelbrikke, se figur 4.2. Merk: Nøkkelbrikker brukes på kontrollpaneler med installerte Nøkkelbrikke-lesere (ikke standard i Norske versjoner). Nøkkelbrikker er ikke kompatible når områdeinndeling er aktivert. D

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...3 2.3 Tekniske data...3

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxComplete

Brukerveiledning for PowerMaxComplete Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse Denne brukerveiledningens kompatibilitet...2 Hurtigguide til grunnleggende kontrollfunksjoner for alarm...2 Kontaktliste...2 Indikatorsignaler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer

BRUKERVEILEDNING. PowerMaxComplete. www.visonic.com. Toveis trådløs innbruddsalarm systemer BRUKERVEILEDNING PowerMaxComplete Toveis trådløs innbruddsalarm systemer www.visonic.com Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Oversikt... 4 Systemfunksjoner... 5

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Installatørveileder

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Installatørveileder PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 1.1 Systemfunksjoner... 6 2. MONTERING 9 2.1 Valg av monteringsplassering... 9 2.2 Installasjon av PowerMaster-10...

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer