POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1"

Transkript

1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON SPESIFIKASJONER Generelle data RF-seksjon Tekniske data Kommunikasjon Fysiske egenskaper INSTALLASJON Pakke ut utstyret Koble strøm til sentralen Systemplanlegging og programmering Montering Montere bakside og kabling Telefonkabling Soner og sirener-kabling Montere Dual RS-232-modul Montere Audio-modul Tilkoble strømledning Frontenhet forberedelse Sette inn backup-batteri Tilkoble X-10-grensesnittmodul Montere valgfri GSM/GPRS-modul Endelig lukking PROGRAMMERING INTRODUKSJON Generell orientering Taste inn feil installatørkode Installatørmeny Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2 installatørkoder MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell orientering Innmeldingstype Melde inn/slette trådløse enheter Melde inn/slette fjernkontroll Melde inn/slette trådløst tastatur Melde inn/slette 2-veis tastatur Melde inn/slette trådløs sirene Melde inn/slette nøkkelbrikker DEFINERE SONETYPER, NAVN, DØRKLOKKESONER og OMRÅDER DEFINERE SENTRALAPPARATPARAMETERE Innledning Inngangstidsforsinkelse 1 & Utgangstidsforsinkelse Sirenetid Alarmavbrytelsestid Annullere alarm Hurtigtilkobling Utkobling Utgangstype Inn-/utgangsvarsling Feilvarsling Panikkalarm Stopp sonerapportering Kryssoner Overvåking IKKE KLART AUX-knapp A AUX-knapp B 2-W-KF Detektere jamming Barnevakt Ikke aktiv Bakgrunnslys Tvangsfrakobling Piezo-sirene Nullstilling Sabotasje Sirene ved telefonlinjefeil Minnemelding Frakobling Sirene/rapportering Bekreftelse på lavt batteri Skjermsparer Bekrefte alarm AC-FEILRAPPORTERING Tilgangskontroll Nøkkelsone-valg (valgfritt) DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE.. 19 Innledning PSTN / GSM (Fig. 4.5 Detalj A) GPRS / BB (Fig. 4.5 Detalj B) Alarmstasjon-rapportering Rapporter hendeler(fig. 4.5 Detalj C) Privatrapport (Fig. 4.5 Detail D) GSM-autoregistrering PowerLink-autoregistrering DEFINERE UTGANGSPARAMETRE Innledning Definere PGM Definere INT/STRB GENERELL PROGRAMMERING AV X ENHETSPROGRAMMERING av X PROGRAMMERE TALE Taleopptak Taleboks-modus DIAGNOSETEST GPRS Kommunikasjons Test LAN-tilkoblingstest BRUKERFUNKSJONER GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLING SERIENUMMER RINGE OPPLASTINGS-/NEDLASTINGSSERVER AKTIVERE/DEAKTIVERE OMRÅDER GANGTEST TESTPROSEDYRER Forberedelser Diagnosetest Teste fjernkontrollsender Teste apparat PÅ/AV Teste nødsender VEDLIKEHOLD Demontere sentralapparat Bytte backup-batteri Bytte sikringer Erstatte/flytte detektorer D

2 7. LESE HENDELSESLOGGEN VEDLEGG A. Detektorutplassering og senderfunksjon A1. Detektorutplasseringsplan...34 A2. Fjernkontrollsenderliste...34 A3. Nødsenderliste...35 A4. Senderliste ikke-alarm...35 VEDLEGG B. X-10-enhet- og PGM-utgangsfunksjoner VEDLEGG C. Hendelseskoder Contact-ID hendelseskoder /2 Hendelseskoder...36 Forstå dataformat for Scancom-rapportprotokoll...37 VEDLEGG D. Programmerbare sonetyper D1. Forsinkede soner...37 D2. Nødsoner...37 D3. Brannsoner...37 D4. Vannlekkasjesone...37 D5. Gassone...37 D6. Interiørsone D7. Interiørfølgesoner D8. Hjemme/Forsinkelsessoner D9. Ikke-alarmsoner D10. Perimetersoner D11. Perimeterfølgesoner D12. Temperatursone D timers soner D14. Nøkkelsoner (valgfritt) VEDLEGG E. Kompatible enheter for PowerMax Pro38 E1. Kompatible detektorer E2 Kompatible sendere E3 Kompatibel TL-sirene E4. Kompatibel Taleboks E5. Kompatibelt GSM-modem E6. PowerLink E7. Nøkkelbrikke MELDING TIL INSTALLATØR PowerMax Pro-alarmsystem leveres med 2 veiledninger: Installatørveiledning (denne manualen kun for installatør). Brukerveiledning (brukes under installasjon må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er montert og testet). Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta deg tid til å fylle ut skjemaene installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i Tillegg E i denne veiledningen. Husk det anbefales å midlertidig slå på og programmere kontrollpanelet fra en arbeidsbenk etter utpakking, i samsvar med installasjonsplanen. Programmeringsdiagrammet i programmeringsavsnittet viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor fabrikkinnstillingene) er merket med tomme bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken. Mesteparten av kapittelnumrene i veiledningen samsvarer med numrene i systemet. For eksempel: Kapittel beskriver detektering av jamming, som ligger i systemet under meny 4 (definisjonspanel), undermeny 19 ( Avdekke jamming ). Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved programmeringen. Tilgang til Brukerinnstillinger for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen, eller gjennom brukermenyen (se brukermanualens punkt 7). Etter programmeringen kan du fortsette å installere systemet som beskrevet i installeringsinstruksene fra og med avsnitt 3.4. Installatøren bør verifisere korrekt linjetype. Vær oppmerksom på andre telefonlinjetjenester, slik som DSL. Hvis DSL-tjeneste er installert, må det installeres et filter. Det anbefales å bruke DSL-alarmfiltermodell Z-A431PJ31X, som føres av Excelsus Technologies, eller tilsvarende. Dette filteret kobler seg ganske enkelt til RJ-31X og gjør alarmrapportering mulig uten å bryte internettilkoblingen. Hvis brukeren kun har et Voice over IP-telefonsystem kan kontrollpanelet ikke kommunisere med alarmsentralen via PSTN-telefonlinjen. I dette tilfellet må brukeren enten installere en ny telefonlinje eller koble til en GSM-modul. 2 D

3 1. INTRODUKSJON PowerMax Pro er et bruker- og installatørvennlig 30- soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er designet for å fungere på en måte som appellerer til brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør installatørens hverdag lettere enn før. PowerMax Pro inkluderer en valgfri områdefunksjon. Områdeinndeling gir deg mulighet til inntil tre uavhengig kontrollerbare områder, med forskjellige brukerkoder for hvert område eller én brukerkode tildelt til en kombinasjon av inntil 3 områder. Et område kan tilkobles eller frakobles enkeltvis eller samlet på en gang. For eksempel kan du definere garasjen som område 1, kjelleren som område 2, huset som område 3. Siden hvert område er uavhengig av andre områder, kan du tilkoble eller frakoble hvert område etter ønske, uten å endre statusen til andre områder. LETT Å INSTALLERE Plugg-inn -terminalkontakter i "soner", "Dual RS-232" og "telefon"-moduler, kan kobles til ledninger uten å være fysisk festet på sentralen. Hurtig tilkoblings-/frakoblings-telco-sokkel for telefonlinje og X-10-kontroll. Terminalblokk for telefonlinje & apparat. Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten å måtte åpne enhetens plastkabinett. 2. SPESIFIKASJONER 2.1 Generelle data Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30). Kablet sone - krav: 2.2 kω E.O.L. (End-Of-Line)-motstand (maks motstand i ledninger: 220 Ω) Sonetyper: Interiørfølgesone, interiør, perimeter, perimeterfølgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24-t stille, 24-t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og vannlekkasje, temperatur og hjemme / forsinkelse. Brukerkoder: 8 koder, 4 sifre hver (9999 forskjellige kombinasjoner). Kode 0000 er ikke tillatt. Kontrollfasiliteter: - Integrert tastatur - PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere - Enveis / toveis tastaturer - Valgfri innebygd nøkkelbrikke-leser - Webgrensesnitt via valgfri PowerLink-modul - SMS-kommandoer via valgfri GSM/GPRS-modul - Fjernkontroll via telefon Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-tegns LCD. Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMEN- TANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG, FORBIKOBLE. Alarmtyper: Stille alarm, sirenealarm eller intern lydalarm i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert. Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk) eller trippel puls - pause - trippel puls... (brann). Sirenepause (ringeklokke): Programmerbar Intern sirene: Minimum 85 dba ved 3m Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm Spesialfunksjoner: - Tale- og lydkontroll - X10 - en internasjonal og åpen industristandard for kommunikasjon mellom elektroniske apparater brukt i hjemmeautomatisering (opp til femten X-10-enheter). - Lydsoner - Diagnosetest og hendelseslogg Valgfri plugg-inn dual RS-232-modul for samtidig kommunikasjon med Powerlink eller lokal PC (kun 2 tilkoblinger samtidig). LETT Å VEDLIKEHOLDE Status, alarmminne og feilmeldinger vises på forespørsel. Diagnosetest gir visuell og hørbar indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor. Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon. Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 100 siste hendelsene. Last opp/ned fra PC via telefonlinje og modem. HURTIGPROGRAMMERING Flervalgs-programmering for hvert parameter. Utvetydige, synlige spørsmål og hørbare signaler. Installatør har tilgang til brukermenyen. Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax Pro består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen. Den grunnleggende PowerMax Pro-pakken inkluderer installatørveiledning, brukerveiledning, backupbatteripakke, 3 flatkabler, telefonkabel, skruer, NEXT MCW-detektor, MCT-234 fjernkontrollsender og MCT-302 magnetkontaktsender. - Lokal og fjern-programmering via telefon, GSM /GPRSforbindelser - Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen - Sporer ingen aktivitet hos eldre, fysisk handikappede og syke mennesker - Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder) - Toveis talekommunikasjon Datamottak: Status, alarmminne, feil, hendelseslogg. Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og dato. Samsvarer med standarder i USA: Møter FCC-kravene del 15 og del 68. UL1637, UL1635, UL1023, UL985, ULC-S545-02, ULC C1023, SIA CP01 Samsvarer med Europeisk Standard: EN , EN ,7, EN , EN60950, Aka ETSI TS 0210, ATS-3 EMC utstråling: EN , EN RFI: EN EMC immunitet: EN , EN EMC immunitet RF: EN Telefoni: TBR Safety: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97) Security: CLC/TS I følge europeisk standard, EN , har PowerMax Pro sikkerhetsgradering 2 lav til medium risiko, og miljøklassifikasjon er II innendørs generelt, med elektrisitetstype A. PowerMax Pro er kompatibel med RTTE-kravene - Direktiv 1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra Rådsforsamlingen fra 9. mars GSM-standarder: Europa: I samsvar med CE-standardene 3GPP TS , EN , EN 50361, EN USA: FCC 47 del 22 (GSM850) og del 24 (GSM 1900). EMC-standarder: FCC 47 del 15. SAR-standarder: FCC-regel , FCC Docket & vedlegg C til OET Bulletin 65 D

4 2.2 RF-seksjon Frekvensområde (MHz): 315, 433 eller 868,95. Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens Mottakerrekkevidde: 180 m i åpent rom Antennetype: Spatial diversity Koding: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Tekniske data Strømkilde: Intern transformator (se fig. 3.1f), valgfri ekstern strømforsyning (se avsnitt og figur 3.1g) 100VAC til 240VAC, 50/60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 1,6A. Maksimum output-rippel: 5 % Normalt forbruk: Ca. 40 ma i beredskap, 1400 ma ved full last og i alarm. Strømforbruk ekstern sirene (EKS): Maks 450* ma v/ minimum 10.5 VDC når batteridrift AC & DC. Strømforbruk intern sirene (INT): Maks 450* ma v/ minimum 10,5 VDC når batteridrift AC & DC. Strømforbruk PGM-utgang: Maks 100* ma. Kablede detektorer (sone 29 & 30) - totalt strømforbruk: Maks 36* ma. For høy spenning / kortslutningsbeskyttelse: Alle utganger er beskyttet (automatisk nullstillingssikring). * Totalt PowerMax Pro utgangsstrømforbruk (INT & EKS-sirene, PGM-utgang og detektorer) kan ikke overstige 550 ma. Backup-batterialternativer: Maks strømforbruk eksterne enheter (1) Backup periode 1 batteripk. (4) 9.6V 1800 mah batteripakke (2) 2 batteripk. (5) 9.6V 2200 mah batteripakke (3) 1 batteripk. 2 batterpk. (5) 4h 240mA 400mA 300mA 600 ma 8h 100mA 200mA 140 ma 260 ma 12h 55mA 120mA 80 ma 160 ma 24h 0mA 40mA 25 ma 70 ma 36h (ingen 15mA 10 ma 36 ma backup) 48h (ingen 0mA 0 ma 18 ma backup) Backup-perioder, når PowerMax Pro inkluderer intern PowerLink med 1 aktivt kamera, GSM og tilgangskontroll, 3. INSTALLASJON Merk: Systemet må installeres i samsvar med Kapittel 2 i National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA Pakke ut utstyret Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet følger med. Dersom du mangler noe, må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. 3.2 Koble strøm til sentralen Koble strøm til PowerMax Pro som beskrevet i figur 3.1f for intern strømforsyning eller i figur 3.1g for ekstern strømforsyning. Overse eventuelle Feil -indikasjoner på kontrollpanelet (som en følge av manglende batteri-backup eller telefonlinjetilkobling). 3.3 Systemplanlegging og programmering Det lønner seg å planlegge godt på forhånd bruk tabellene som medfølger i vedlegg A og B på slutten av denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av med ekstern last tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og GND-terminal, er som følger: Type batteripakke Antall batteripakker Backupperiode Ekstern belastning (1) 9.6V h 30mA mah (2) 2 20h 16 ma 9.6V h 50 ma mah (3) 2 24h 27 ma 1 Enheter som er tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og GND til PowerMax Pro, som inkluderer intern GSM og tilgangskontroll V 1800 mah, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP180AAM8YMX, produsert av GP V 2200 mah, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n GP220AAH8BMX, produsert av GP. 4 Standard / LO-installasjon. 5 Utvidet backup-installasjon. Maksimal batterioppladingstid: 72 timer Batteritest: En gang hvert 10. sekund. 2.4 Kommunikasjon Innebygget modem: 300 baud, Bell 103-protokoll Dataoverføring til lokal PC: Via RS232 seriellport Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private telefonnumre. Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contact-ID, Scancom. Pulshastighet: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbart Melding til privat telefon: Tale eller SMS (GSM) 2.5 Fysiske egenskaper Temperaturområde for bruk: -10 C til 49 C Temperaturområde for lagring: -20 C til 60 C Luftfuktighet: 85 % relativ 30 C Fysiske mål: 275 x 203 x 55 mm Vekt: 990g uten batterier Farge: Grå og hvit hver detektor/magnetkontakt og oppgave for hver av disse, samt kontrollplan for X-10 enhetene. Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og merk hver enkelt av disse på baksiden, i samsvar med din monteringsplan. Programmer systemet nå, som instruert i programmeringsavsnittet. 3.4 Montering Nødvendig verktøy: Philips-skrujern #2. Hvordan man monterer PowerMax Pro er vist i figur 3.1a - 3.1k. 3.5 Montere bakside og kabling Nødvendig verktøy: Skjærer og skrujern med spor - 3 mmblad. PowerMax Pro-kabling er vist i figur 3.1b og c. Finn terminalblokken i utvidelseskortet øverst til venstere på bakside-enheten og foreta de nødvendig tilkoblinger. 4 D

5 Skill bakside-enheten fra frontenheten 2 1 Løsne skruene Bakside 3 Plasser bakside-enheten på ønsket monteringssted og angi 4 boringspunkter på monteringsflaten Telefonkabling 4 Drill 4 hull og sett inn veggfester Figur 3.1a Montering av bakside TELEFONLEDNINGER MED RJ-KOBLINGER 1 Fest beholderne med medfølgende flate kabler (2-5 i henhold til alternativer) til baksidepluggene. Beholderne med stifter for mindre belastning er til forsiden - ikke koble til baksiden! Stift for mindre belastning Bakside 5 Feste baksiden med 4 skruer 2 For alle land unntatt Nord-Amerika: Koble telefonlinjekablene til SET-ledningen og til LINJE-ledningen (via ønsket kabelinngang). TELEFONLEDNINGER MED TERMINALBLOKKOBLINGER (NORD-AMERIKA) RJ-31X CORD 8-POSISJONS RJ-31X-PLUGG RØD GRN BRUN GRÅ RJ-31X-PLUGG RJ-31X RØD GRN GRÅ LINJE FRA HUSTELEFONER GATEN BRUN Figur 3.1b - Telefonkabling D

6 3.5.2 Soner og sirener-kabling SONE- OG SIRENEKABLING SONES EKSTERN SIRENE SONE 29 / SONE 30 ZONE ZONE GND V GND +12V PGM SRN +12V SRN INT EXT KOBLE TIL KABLEDE DETEKTORER SOM FØLGER: SONE 29 / GND V+(*) SONE 30 GND V+ (*) TAMP Alarm Power N.C. N.C. Detektor med sabotasjebryter Merknader: * Terminalene til sone 29/GND og sone 30/GND kan kobles til en n/c-kontakt på en detektor, eller bryter (for eksempel en sabotasjebryter til en hvilken som helst enhet), eller en trykknappsender, via 2.2 KΩ motstand. 12V terminalen kan brukes til å forsyne en detektor med 12V (opp til 36mA) dersom nødvendig. ** Begge +12V-terminalene er identiske (koblet sammen). EXT-terminalen kan brukes til å utløse en ekstern sirene. INT-terminalen kan programmeres til en "intern sirene" eller "strobe" (se DEFINERE UTGANGER - DEFINERE INT/STRB i avsn. 4.8). +12V og "GND"-terminalene kan kobles til en sirene (for konstant DC-strømforsyning) - ikke tilgjengelig i Nord-Amerika. ADVARSEL! Når en intern GSM-modul er tilkoblet kan CELL/PC-porten til Dual RS-232-modulen ikke brukes til en PC-tilkobling. I dette tilfelle må enten den interne GSMen fjernes eller en PL/PC-tilkobling brukes. VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er DC-utganger beregnet for 12V-sirener. Tilkobling av en høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning og vil skade sentralen Montere Dual RS-232-modul Kontrollpanelet kan utstyres med en valgfri Dual RS-232- modul for seriell data-utvekslin med en lokal datamaskin (se figur 3.1d). Dual RS-232-modulen muliggjør to simultane tilkoblinger, for eksempel: intern PowerLink, lokal PC-programmering og ekstern GSM-modul. 2.2 kω Alarm Power N.C. Detektor uten sabotasjebryter Figur 3.1c - Kabling for soner og sirener Bakside INTERN SIRENE EL. STROBE Merk For sone 29 og 30 "ser" kontrollpanelet en spesifikk motstand avhengig av hendelsen, som følger: Normal (ingen alarm og ingen sabotasje): 2.2KÙ Alarmhendelse: 4.4 kù Sabotasjehendelse: uendelig motstand RJ-45 / RJ-31X (USA) Dual RS-232 adapter Figur 3.1d - Koble til en datamaskin Montere Audio-modul Audio-modulen muliggjør tilkobling av en ekstern kablet Taleboks-modul. Taleboksen er en kablet fjernhøyttaler og mikrofon til innendørs bruk, som gir mulighet for toveis talekommunikasjon, mellom brukeren og alarmsentralen eller privat telefon, via PowerMax Pros kontrollpanel. Trykk Dual RS-232- og AUDIO-modulene inn i de angitte stedene (se figur 3.1e), til du hører et klikk. 1 kontakt for POWERLINK eller personlig datamaskin 2 kontakt for GSM eller personlig datamaskin 1. Dual RS-232- module. 2. Audio-module Merk: Audio-modulens rekkeklemme bør kables til den eksterne taleboksens rekkeklemme, i henhold til markeringene på begge klemrekker. Figur 3.1e - Montering av andre valgfrie moduler 6 D

7 3.5.6 Tilkoble strømledning Tilkobling av strømledning og lukking av kontrollpanelet vises i figur 3.1f. Stikkontakten bør være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig. Strømtilkoblingen til PowerMax Pro-enheten kan gjøres på to måter, som følger: Gjennom å koble strømledningen til den interne strømforsyningen, som vist i figur 3.1f. -ellergjennom en direkte tilkobling av 12,5 V DC-strømforsyning til utvidelseskortet via den veggmonterte switchede AC/DC-strømforsyning (levert av Visonic), som vist i figur 3.1g. 1 Fjern kabelinngangs knockout(er) og sett inn strømkabelen. 2 Ta ut en av disse kabelklemmer for bruk i neste trinn Strømkabelklemme-alternativer For tynn kabel For tykk kabel (snudd klemme) Strømforsynings sikkerhetsdeksel Strømforsynings terminalblokk 3 Strømforsyningsenheten a) Før strømkabelen gjennom ønsket ledningskanal (se trinn 1) og rute den til strømforsyningsenheten. b) Trekk ut strømforsyningens sikkerhetsdeksel. c) Koble de to ledningene på strømkabelen til strømforsyningsklemrekken med en skrutrekker. d) Kontroller at ledningene er godt festet med skruene til klemrekken. e) Fest strømkabelen med klemmen (se også trinn 2 - denne klemmen kan snus til å passe tykk / tynn kabel) f) Lukk sikkerhetsdekselet. 3.6 Frontenhet forberedelse Sette inn backup-batteri Åpne dekselet på batterirommet (se figur 3.1h). Sett inn en pakke på 8 batterier og koble til PowerMax Pro-kontakten. Valgfritt: To pakker på 8 batterier: Sett inn begge batteripakkene og koble den ene batteripakkekoblingen til en av kontaktene, og den andre batteripakkekoblingen til den andre kontakten. Framside Figur 3.1f - Tilkobling av strømledning på baksiden 4 Ta ut og bruk som kabelinnføringsdeksel(-ler) Skyv kabelinngangsdekseket langs sporene til den låses på plass Tilkoble X-10-grensesnittmodul Koble X-10-grensesnittmodulen til PowerMax Prokontakten. Før kabelen gjennom kabelkanalen og koble til X-10-grensesnittmodulen via baksiden. X-10-jumperen bør være i 1-W-posisjon (for 1-veis strømlinje grensesnittenhet) eller i 2-W-posisjon (for 2-veis strømlinje grensesnitt-enhet). 6-posisjons RJ-11-plugg 5 Til X-10- grensesnittmodul via bakside X-10 Jumper Kabelvei framside Figur 3.1h - Sette inn batteri Figur 3.1i - Tilkoble X-10-grensesnittmodul D

8 3.6.3 Montere valgfri GSM/GPRS-modul Advarsel! Ikke sett inn eller fjern GSM-modulen når PowerMax Pro kjører på AC-strøm eller på batteri. Plugg inn GSM-modulen og fest den med skruen (se tegning nedenfor). GSM Framside Innsetting av SIM-kort 1 Skyv dekselet bakover 2 Åpne SIM-kort holderen 3 Snu SIM-kortet riktig vei i holderen 4 Skyv SIMkortet inn i holderen 5 Lukk SIM-kort holderen 6 Skyv låsen på plass Viktig: 1.Før SIM-kortet settes inn må PIN-kode kontrollen deaktiveres på SIM-kortet (bruk en mobiltelefon til dette) 2.Du må aldri sette inn/ta ut SIM-kort mens PowerMax Pro er koblet til AC strøm eller batteri Figur 3.1j - Montering av valgfri GSM/GPRS-modul 8 D

9 3.7 Endelig lukking 1 Koble de flate kablene til sine respektive utganger (2-5, i henhold til alternativene). Framside Bakside 2 Lukk panelet og fest de 2 skruene. Figur 3.1k - Endelig lukking D

10 4. PROGRAMMERING 4.1 INTRODUKSJON Systemet er utstyrt med en områdefunksjon som kan dele alarmsystemet i tre adskilte områder identifisert som område 1 til 3. Områdeinndeling kan brukes i anlegget der delte sikkerhetssystemer er mer praktisk, for eksempel et hjemmekontor eller en lagerbygning. Når en sone er i et område, kan hver brukerkode og mange av systemets funksjoner tildeles område 1 til 3. Merk: Dersom områdeinndeling er deaktivert, vil alle soner, brukerkoder og funksjoner til PowerMax Pro fungere som i en vanlig enhet. Når områdeinndeling er aktivert vil alle soner, brukerkoder og funksjoner til PowerMax Pro automatisk tildeles område Generell orientering Vi anbefaler at PowerMax Pro programmeres på en arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til dette formålet kan hentes fra den eksterne strømforsyningen. Tilgang til installatørmenyen gis kun til dem som har tilgang til installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standardkode fra fabrikk er: Merk: Tilgang til installatørmenyen i PowerMax Pro som har "Brukertillatelse" aktivert (f.eks. i Storbritannia), er kun mulig på slutten av brukermenyen. Dette alternativet kan endres hvis nødvendig (se avsnitt ). Merk: 4-siffret kode kan velges fra totalt (10) 4 =10000 kode kombinasjoner. For PowerMax Pro som har 2 installatørkoder er standard MASTERINSTALLATØR-kode 9999 og standard INSTALLATØR-kode Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som hovedinstallatør: Endre masterinstallatørkode. Nullstille PowerMax Pro-parameterne til standard fabrikkoppsett. Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som vist i figur 4.5. Selvfølgelig er du forventet å bruke denne koden kun en gang for første tilgang, og så erstatte den med en hemmelig kode bare du vet om. Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele programmeringsprosessen: - for å flytte ett steg fremover i en meny. - for å flytte ett steg bakover i en meny. - for å gå inn i relevant meny eller bekrefte data. - for å flytte opp ett nivå i en meny. - for å gå tilbake til "OK FOR AVSLUTT". Dette er lydene du vil høre under programmeringen: - Enkelt pip, hver gang en knapp trykkes inn. - Dobbelt pip, indikerer automatisk retur til normal operasjonsmodus (ved timeout). - Munter melodi (- - - ), indikerer vellykket fullførelse av en operasjon. - Trist melodi ( ), indikerer feil eller avvisning Taste inn feil installatørkode Dersom du taster inn feil installatørkode 5 ganger, vil tastaturet på sentralen automatisk låses i en forhåndsdefinert periode, og beskjeden FEIL PASSORD kommer opp Installatørmeny Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i rektanglene viser hva som står i displayet til PowerMax Pro Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2 installatørkoder For PowerMax Pro med 2 installatørkoder, HOVEDINSTALLATØR-kode (standard 9999) og INSTALLATØR-kode (standard 8888): definer nye koder som vist i figur 4.1c. For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre diverse oppgaver når man logger inn som hovedinstallatør og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM.) Ved å bruke hovedinstallatørkoden, får du tilgang til å endre både hovedinstallatørkoden og installatørkoden. Ved å bruke installatørkoden, får du tilgang til kun å endre installatørkoden. (**) (Første display er KLART eller IKKE KLART) KLAR 00:00 TESTER BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE (Se fig. 4.1b & 4.1c) 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG. AL. SENDER 8. PROG. UTGANG 9. OPPTAK TALE 10. DIAGNOSE 11. BRUKER PROG. 12. FABRIKKOPPSET 13. SERIENUMMER 14. START UL/DL 15. OMRÅDER <OK> FOR AVSLUTT Merk: For UK-paneler (og versjoner med BRUKERTILLATELSE (*) aktivert) gå inn i INSTALLATØRMODUS via BRUKERINNSTILLINGmenyen (Se figur 4.2) (Se figur 4.3) (Se figur 4.4) (Se figur 4.5) (Se figur 4.8) (Se figur 4.9) (Se figur 4.10) (Se kapittel 7 i brukerveiledningen) (Se avsn. 4.12) (PowerMax Proserienummer vises) (Se avsn. 4.14) (Se avsn. 4.15) (*) Kun tilgjengelig når funksjonen "BRUKERTILLATELSE" er aktivert (se avsnitt BRUKERTILLATELSE) (**) OMRÅDER er en valgfri funksjon Figur 4.1a - Installatørmeny 10 D

11 Ved bruk av INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE Ved bruk av MASTER INSTALLATØRKODE (Se fig. 4.1a) 1. NY INST KODE NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] NY MASTERKODE MASTER KODE xxxx [kode] NY INST KODE INST. KODE xxxx [kode] Figur 4.1c - Opprette ny installatørkode i system med inst. & masterinst.-koder (se merknad) Merk: Installatør-koden må aldri programmeres som Dette vil låse brukeren ute av installatørmenyen! 4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER Generell orientering INNMELDINGSMENYEN har følgende undermenyer: INNMELDINGSTYPE (trådløse enheter) MELDE INN ENHETER (kablede på sone 29 & 30 / trådløse på sone 01 28) MELDE INN FJERNKONTROLL (CodeSecure-sendere med flere funksjoner) MELDE INN TRÅDLØS 1-VEIS TT (trådløst tastatur MCM- 140+) MELDE INN TRÅDLØS 2-VEIS TT (trådløst 2-veis tastatur MKP- 150) Merk: Denne undermenyen vil bli skjult hvis områdeinndeling er aktivert. MELDE INN TRÅDLØS SIRENE MELDE INN PROXIMITY TAG Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert før du fortsetter. Ditt sentralapparat må gjenkjenne den unike identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne overvåke den, motta trådløse signaler fra den og handle utifra hvilke signaler den sender. Merk! CodeSecure-sendere brukes hovedsaklig for tilog frakobling av systemet, og kan ikke registreres til en sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse enheter som er PowerCode Innmeldingstype Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn ved normal sending eller ved enhetssabotasje (åpne dekselet). Tilgjenglige valg er: normal eller ved sabotasje Melde inn/slette trådløse enheter Trådløse enheter inkluderer forskjellige trådløse PowerCode-detektorer og håndholdte sendere. Før innmelding må alle PIR maskeres for å STOP forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til feilinnmeldinger. Forsikre deg om at magnetkontaktsenderne henger sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket sending, som igjen kan føre til uønsket innmelding. For å registrere / slette trådløse enheter, se figur Melde inn/slette fjernkontroll Fjernkontrollen er en trådløs CodeSecure -sender med flere funksjoner. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over forskjellige systemfunksjonaliteter. For å registrere / slette fjernkontroller, se figur Melde inn/slette trådløst tastatur Det trådløse tastaturet (MCM-140+) er en fjernstyrt enhet som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet. For å melde inn / slette opptil 8 trådløse tastaturer, se figur 4.2 (melde inn TL 1-veis TT) Melde inn/slette 2-veis tastatur 2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet (status, alarm og feilinformasjon). For å melde inn opptil to 2-veis tastatur, se figur Melde inn/slette trådløs sirene Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i PowerMax Pro-systemet. For å melde inn/slette opptil 2 trådløse sirener, se figur Melde inn/slette nøkkelbrikker Nøkkelbrikker gir autoriserte personer tilgang til kontrollerte områder. Hvis gyldig nøkkelbrikke oppgis når systemet er aktivert, slår systemet seg av. Hvis gyldig nøkkelbrikke oppgis når systemet ikke er aktivert, aktiveres systemet til BORTE- (alternativt HJEMME)-modus. For å melde inn/slette nøkkelbrikke, se figur 4.2. Merk: Nøkkelbrikker brukes på kontrollpaneler med installerte Nøkkelbrikke-lesere (ikke standard i Norske versjoner). Nøkkelbrikker er ikke kompatible når områdeinndeling er aktivert. D

12 AWAY MELD IN TYPE MELD INN SENSOR (*) LÆR RF FJ.KONTR (Første display er KLART eller IKKE KLART) KLAR 00:00 TESTER BRUKER PROG. SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER normal MeldInn ved sabotasje INST. MODUS [Kablet sone nr 29/30] (f.eks. 29) Sone Nr: 29 <OK> FOR MELDINN Sone Nr: 29 for neste innmelding Innmelding kablet sensor SETT SENSIVITET høyere sensvt. lavere sensvt. velg ved eller SONE Nr. - - [Tr.l. sone nr 01-28] (f.eks. 05) Sone Nr: 05 SEND NÅ (Aktiver en sending) (**) (***) Sone Nr: 05 for neste innmelding Melde inn en tr.l. sensor MLDIN TRL.1V.TST (****) [Kablet / Tr.l. sone nr ] (f.eks. 05) Sone Nr: 05 (**) <OFF> SLETTER Sone Nr: 05 1v.trl.tst nr : [Tr.l. enveis tastarur nr. 1-8] (eks 5) (**) 1v.trl.tst nr : 5 1v.trl.tst nr : 5 Slette kablet / Tr.l. sensor Fj.ktr. nr: - [Nøkkelsend er nr.] (eks 5) Fj.ktr. nr: 5 Fj.ktr. nr: 5 Slette en fjernkontroll (**) SEND NÅ <OFF> SLETTER (Trykk på en hvilken som helst knapp) (**) OMRÅDE FJ.KTR. Nr: 05 F01: P1 P2 P3 Velg en kombinasjon av inntil 3 partisjoner FJ.KTR. Nr: 05 for neste innmelding Melde inn fjernkontroll MLDIN TRL.2V.TST Merk: Gjelder kun når man er i partisjonsmodus 2v.trl.tst nr : [MKP-150 nr. 1 eller 2] (eks 2) (**) 2v.trl.tst nr : 2 2v.trl.tst nr : 2 <OK> FOR AVSLUTT SEND NÅ hold tasten * inne til rød LED lyser) <OFF> SLETTER SEND NÅ Trykk sabotasjebryteren på baksiden av MKP-150 en gang (se MKP-150 installasjonsveiledning) <OFF> SLETTER 1v.trl.tst nr: 5 for neste innmelding Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) OMRÅDE F01: P1 P2 P3 Velg en kombinasjon av inntil 3 partisjoner MLDIN TRL. SIR. Sirene nr : [Tr.l. sirene nr. 1 eller 2] (nr. 2 vist her) sirene nr : 2 sirene nr : 2 SEND NÅ Trykk inn selvtest-knappen på den trådløse sirenen til en lyd høres (ca 1 sekund) sirene nr : 2 for neste innmelding Melde inn en trådløs sirene Merk: Gjelder kun når man er i partisjonsmodus åpner wireless vært far til deksel og fjerner dets batteri (**) <OFF> SLETTER sirene nr : 2 2v.trl.tst nr: 2 for neste innmelding Melde inn trådløst tastatur MKP-150 Tag Nr. 5 Tag Nr. 05 (*) MELDINN PROX TAG LÆR TAG Tag No: - (Prox tag Nr.) (f.eks. 5) (**) for neste innmelding Registrere Prox tag 2v.trl.tst nr: 2 Slette trådløst tastatur MKP-150 Tag Nr. 5 Tag Nr. 05 Slette en sirene Figur 4.2 Melde inn / slette trådløse enheter / fjernkontroller / trådløse tastaturer / trådløse sirener * Innmelding av fjernkontroll & proximity tags kan utføres av installatøren eller av brukeren (via menyen for BRUKERINNSTILLINGER). 1v.trl.tst nr: 5 Melde inn et trådløst tastatur (MCM-140) Lær tag (**) <OFF> SLETTER Slette Prox tag ** Svart boks i displayet betyr at en enhet er meldt inn (systemet har lært dens ID). Ingen svart boks indikerer at enheten ikke har blitt meldt inn. 12 D

13 *** Aktiver enten normal sending eller sabotasjefunksjonen (se INNMELDINGSTYPE, avsnitt 4.2.2). **** Velg "høyere" sensitivitet for trådløs enhet langt unna, "lavere" for nære enheter. ***** MKP-150/151 er ikke kompatibel i bruk når områdeinndeling er aktivert. Merk: Dette endrer kun RF-området under innmelding og påvirker ikke ytelsen til sensoren. 4.3 DEFINERE SONETYPER, NAVN, DØRKLOKKESONER og OMRÅDER Dette menypunktet tillater deg å tilegne 1 av 15 sonetyper til hver av systemets 30 (trådløse og kablede) soner. Du kan definere soner som NØKKELSONER, for å muliggjøre tilkobling / frakobling av systemet med PowerCode-sendere (se vedlegg D14). I tillegg kan du definere et navn og et områdenummer (inntil tre) til hver enkelt sone og avgjøre om sonen skal fungere som en dørklokkesone. Når en dørklokkesone blir trigget, vil en dørklokkemelodi eller sonenavnet høres (det er 3 valgalternativer her dørklokkemelodi, dørklokke-sonenavn eller dørklokke av ). KLAR 00:00 TESTER BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installatørkode] 1. NY INST KODE 2. LÆR RF KODER (Første display er KLART eller IKKE KLART) En liste over fabrikkinnstilte sonenavn finner du i tabell 1 nedenfor. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du starter programmeringen, og fortsette programmeringen etter din egen liste. Husk! En forsinket sone er også pr. definisjon en perimetersone. Sonetypene er forklart i vedlegg D. Merk: Teksten på egendefinerte sonenavn kan endres gjennom DEFINER TALE-menyen. Valgbare sonenavn 31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5 brukervalgte navn (definert av installatør se kapittel 4.8) Arbeidsrom Gang Kontor Toalett Bad Garasje Loft Vaskerom Bakdør Garasjedør Nødalarm Valgfri 1 Barnerom Gjesterom Soverom 1 Valgfri 2 Bod Hage Soverom 2 Valgfri 3 Brann Inngangsdør Spisestue Valgfri 4 1 etasje Kjeller Stue Valgfri 5 2 etasje Kjøkken Teknisk rom 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL SONE No: - - [Sone nr.] (eks 05) <OK> FOR AVSLUTT Sxx: TYPE - Sxx: NAVN Int følgesone 2. Perimeter 3. Perim flgsone 4. Forsinket 1 5. Forsinket t stille 7. 24t sirene 8. Brann 9. Ikke-alarm 10. Nødalarm 11. Gass 12. Vann 13. Interiør (*) VALGFRITT (**) hvis ikke-alarm er valgt Sxx: NØKKEL PÄ/AV s-nkl aktiver s-nkl deaktiver (*) Arbeidsrom Bad Bakdør Barnerom Bod Brann (Se listen over) (*) Sxx: DØRKL dørklokke AV dørkl. melodi dørkl sonenavn (*) (se note) Sxx: OMARÁDE [Sone nr.] (eks 05) Z05: P1 P2 P3 (*) Figur DEFINERE SONER: flytskjema * Nåværende, valgte alternativ vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller -knappen til valgt alternativ vises. Trykk så (en mørk boks vil da vises til høyre i displayet). ** Tast PÅ/AV er en valgfri funksjon som lar deg tilkoble eller frakoble systemet via soner 21-28, 29 eller 21-29, forutsatt at "ikke-alarm" ble forhåndsdefinert for disse soner D

14 Tabell 1 - STANDARD OG PROGRAMMERTE SONEDEFINISJONER Sone Sonetype Sonenavn Dørklokke (melodi, Område Nr. Standard Programmert Standard Programmert sonenavn eller AV) (*) 1 Forsinket 1 Inngangsdør 2 Forsinket 1 Garasje 3 Forsinket 2 Garasjedør 4 Perimeter Bakdør 5 Perimeter Barnerom 6 Interiør Kontor 7 Interiør Spisestue 8 Perimeter Spisestue 9 Perimeter Kjøkken 10 Perimeter Stue 11 Interiør Stue 12 Interiør Soverom 2 13 Perimeter Soverom 2 14 Perimeter Gjesterom 15 Interiør Soverom 1 16 Perimeter Soverom 1 17 Perimeter Vaskerom 18 Perimeter Bad 19 Perimeter Kjeller 20 Brann Brann 21 Brann Brann 22 Nød Nødalarm 23 Nød Nødalarm t / stille Kjeller t / stille Kontor t/ sirene Loft t / sirene Arbeidsrom 28 Ikke-alarm Hage 29 Ikke-alarm Gang 30 Ikke-alarm Utstyrsrom * Merk: Alle sonene er som standard ikke-dørklokkesone. Denne funksjonen må du derfor programmere selv. * Merk: For å hinder uønsket utløst alarm under tilkopling av alarmsystemet, alle andre soner enn forsinkede soner, skal programmers som påfølgende soner. 4.4 DEFINERE SENTRALAPPARATPARAMETERE Innledning Denne menyen tillater deg å tilpasse sentralapparatet med den funksjonalitet og det oppsettet som den enkelte bruker har behov for. En illustrert prosess er vist i figur 4.4. Her vises fabrikkdefinerte innstillinger med en svart boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom valgene, klikk på eller til ønsket valg vises, og klikk deretter på VIS/OK-knappen Inngangstidsforsinkelse 1 & 2 (fig. 4.4, punkt 01, 02). To forskjellige inngangsforsinkelser tillater brukeren å komme inn i det beskyttede området (mens systemet fremdeles er tilkoblet) via 2 forhåndsdefinerte inngangs-soner uten å utløse alarm. Etter inngang må brukeren frakoble sentralapparatet før inngangsforsinkelsen utløper. Langsomme pip som starter ved at døren åpnes, forteller brukeren at ankomst er registrert og at systemet må frakobles for å unngå at alarm blir utløst. De siste ti sekundene av inngangstiden øker frekvensen på pipene, for å fortelle brukeren at det er like før denne er slutt. På punkt 1 (inngangsforsinkelse 1) og 2 (inngangsforsinkelse 2) kan du definere lengden på denne forsinkelsen. Alternativer: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m og 4m Utgangstidsforsinkelse (fig. 4.4, punkt 03). En utgangsforsinkelse tillater brukeren å tilkoble systemet og forlate det overvåkede området via spesifiserte ruter uten å utløse alarm. Langsomme pip forteller brukeren av systemet at det er tilkoblet og at brukeren må forlate området umiddelbart. I de siste ti sekundene av forsinkelsen øker frekvensen på pipene. Punkt nr. 3 tillater programmering av lengden på utgangstidsforsinkelsen. Alternativer: 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 3 m og 4 m Sirenetid (fig. 4.4, punkt 04). Her velger du hvor lenge sirenen skal varsle dersom alarmen blir utløst. Sirenetiden starter når alarmen blir utløst, og når sirenetiden utløper blir sirenen automatisk slått av. Alternativer: 1, 3, 4, 8, 10, 15 og 20 minutter. Merk: Sirenetid er definert for hele alarmsystemet og ikke per område Alarmavbrytelsestid (fig. 4.4, punkt 05). Her velger du hvor lang tid systemet skal ha til å avbryte alarmen (ikke for alarmer fra BRANN, 24-T STILLE, NØDALARM, VANNLEKKASJE OG TEMPERATURsoner). PowerMax Pro er programmert til å kunne avbryte alarmen i en periode som starter når alarmen blir utløst. I løpet av dette intervallet høres en varsellyd, men sirenen forblir inaktiv og alarm rapporteres ikke. Dersom brukeren frakobler systemet innen den programmerte tiden, vil alarmen bli avbrutt. Alternativer: 00 s, 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 2 m, 3 m og 4 m. 14 D

15 4.4.6 Annullere alarm (fig. 4.4, punkt 06). Her definerer du anullere alarm - perioden som starter ved rapportering av alarm til alarmstasjon. Dersom brukeren frakobler systemet innen denne tidsperioden, vil en annullere alarm -melding bli sendt til alarmstasjonen. Alternativ: 1, 5, 15, 60 minutter, 4 timer og annullering av Hurtigtilkobling (fig. 4.4, punkt 07). Her definerer du om brukeren får lov til å utføre hurtigtilkobling eller ikke. Dersom dette tillates, trenger ikke bruker å taste inn en 4-sifret kode for å få lov til å koble til systemet. Alternativer: hurtigtilkobling PÅ og hurtigtilkobling AV Utkobling (fig. 4.4, punkt 08). Her tillater du enten manuell utkobling av individuelle soner (via BRUKERINSTILLINGERmenyen), eller du tillater systemet å foreta en automatisk utkobling av soner som er åpne utover utgangstidsforsinkelsen. Dersom du ønsker det, kan du trykke knappen for koble til to ganger for å eliminere varselsignalet som høres i løpet av en tvangstilkobling. Dersom en sone er åpen og tvangstilkobling ikke tillates, vil IKKE KLAR vises, og systemet vil da heller ikke kunne kobles til ("trist melodi" vil høres). Dersom ingen utkobling er valgt, kan ikke soner utkobles. Alternativer: manuell utkobling, tvangstilkobling og ingen utkobling Utgangstype (fig. 4.4, punkt 09). Her definerer du om utgangsforsinkelsen skal startes på nytt dersom utgangsdøren blir åpnet igjen før forsinkelsen utløper. Å starte utgangsforsinkelsen på nytt kan være en nyttig funksjon dersom brukeren glemmer noe inne og går inn igjen for å hente dette. Tre utgangstyper er tilgjenglige: Starte utgangstid på nytt Utgangsforsinkelsen starter på nytt dersom døren åpnes igjen før forsinkelsen har gått ut. Dette skjer imidlertid bare en gang. Her avgjør du utgangsmodus-valgene. Det finnes tre typer utgangsmoduser: Start utgang på nytt - Utgangsforsinkelsen starter på nytt når døren åpnes på nytt under utgangsforsinkelsen. Det går bare an å starte på nytt én gang. Av ved dør Når døren blir lukket, stopper utgangsforsinkelsen (selv om forsinkelsen ikke hadde utløpt). Normal Utgangsforsinkelsen er akkurat som definert, uavhengig av om døren åpnes eller lukkes Inn-/utgangsvarsling (fig. 4.4, pkt 10). Her bestemmer du hvorvidt varselspip skal høres eller ikke ved utgangs- og inngangsforsinkelser. Et tilleggsalternativ er å instille varselspipene på lydløs kun når systemet er aktivert som "HJEMME". Alternativer (områdeinndeling deaktivert): pip varsling PÅ, AV når hjemme og pip varsling AV. Alternativer (områdeinndeling aktivert): (pip varsling på), (av når hjemme) og (pip varsling av). Tastene,, og gir valgmuligheter for tilsvarende områder. Å trykke flere ganger på hver tast bytter mellom hvert alternativ. Merk: Når utgangsvarsling er deaktivert mot slutten av forsinkelsen høres den muntre (vellykkede) melodien Feilvarsling (fig. 4.4, punkt 11). Ved problem i systemet høres 3 korte pip en gang i minuttet. Her definerer du om denne spesielle pipesekvensen skal være aktiv, inaktiv eller bare inaktiv om natten (definisjon av natt kan ikke endres). Alternativer: pip varsling PÅ, AV om natten (kl til 07.00) og pip varsling AV Panikkalarm (fig. 4.4, punkt 12). Her definerer du om brukeren har tillatelse til å utløse panikkalarmen ved å trykke inn enten de to panikknappene (på tastatur / trådløst tastatur) eller borte + hjemme (på fjernkontrollen). Panikk m/lyd aktiverer sirenen og sender samtidig en melding via telefonlinjen. Panikk u/lyd aktiverer IKKE sirenen, men sender en alarmmelding via telefonlinjen. Alternativ: stille panikk, sirene panikk og panikk av Stopp sonerapportering (fig. 4.4, punkt 13). Her avgjør du hvor mange ganger hver sone har lov til å gi alarm innen en og samme tilkoblingsperiode (inkludert tilfeller av sabotasje & strømfeil på detektorer, PowerMax Pro og den trådløse sirenen, osv.). Dersom antallet alarmer fra en spesifikk sone overstiger dette antallet, vil kontrollpanelet automatisk koble ut sonen for å forhindre gjentatte alarmer med påfølgende rapportering til alarmstasjon. Sonen vil aktiveres igjen ved frakobling av systemet, eller 48 timer etter at sonen automatisk ble utkoblet av systemet (dersom systemet forblir tilkoblet). Alternativer: stopp etter 1, stopp etter 2, stopp etter 3 og ingen stopp. Merk: Stopp er definert for hele alarmsystemet og ikke for hvert område Kryssoner fig. 4.4, punkt 14). Her definerer du om kryssoneinndeling skal være aktiv eller ikke. Kryssende soneinndeling er en metode som brukes for å forebygge falske alarmer. En alarm utløses ikke uten at to tilstøtende soner blir aktiverte innen en periode på 30 sekunder. Denne egenskapen er bare aktiv når systemet er tilkoblet BORTE, og bare med sonepar fra sone nr. 18 til 27 (18 og 19, 20 og 21 osv.). Du kan bruke hvilket som helst av disse soneparene for å skape et kryssoneområde. Merk: Dersom en av sonene i et par blir utkoblet, vil den andre sonen fungere uavhengig av den utkoblede sonen (se 4.4.8). Merk: Alle soneparene som tenkes brukt som kryssoner, må være definert som en av følgende typer: Interiør, Perimeter eller Perimeterfølgesone. Alternativer: kryssone PÅ og kryssone AV. Merk: En fellessone bør ikke defineres som en kryssone. Kryssoner kan ikke brukes sammen med utgangs- /inngangsforsinkede soner eller 24-timers soner (brann, nød, 24-t sirene, 24-t stille) Overvåking (fig. 4.4, punkt 15). Her definerer du tidsrammen for mottak av overvåkningssignal som sikrer at de trådløse enhetene er til stede og fungerer tilfredsstillende. Dersom noen av enhetene ikke rapporterer minst en gang i løpet av valgt tidsramme, vil en inaktivitetsalarm bli utløst. Alternativer: 1, 2, 4, 8, 12 timer og slå av. D

16 IKKE KLART (fig. 4.4, punkt 16). Her definerer du om systemet skal gå til status IKKE KLART dersom det oppstår en overvåkningsfeil. "Overvåkning"-modus betyr at systemet vil gå til IKKE KLART -status dersom det ikke har blitt mottatt en overvåkningsmelding i løpet av de siste 20 minuttene. Alternativer: normal og overvåkning AUX-knapp A (fig. 4.4, punkt 17). Her velger du ønsket funksjon til AUX-knapp / A-knapp på fjernkontrollsenderne MCT-234, MCT-237 og trådløse tastaturer MCM Fire alternativer er tilgjenglige på hver AUX-knapp: Status: Ved å trykke på AUX-knappen vil kontrollpanelets talemodul opplyse om systemets status. Umiddelbart: Ved å trykke inn AUX-knappen mens utgangsforsinkelsen er i gang, vil systemet bli tilkoblet momentant (inngangstidsforsinkelsen avbrytes). PGM / X-10: Ved å trykke inn AUX-knappen vil PGMutgangen eller X-10-enheter aktiveres (se videre programmering under DEFINERE UTGANGS- PARAMETRE, avsn. 4.8) AUX-knapp B 2-W-KF (fig. 4.4, punkt 18). Gjelder kun for 2-veis fjernkontroll MCT-237. Samme som , men for AUX-knapp B Detektere jamming (fig. 4.4, punkt 19) Her definerer du om jamming (som forstyrrer sendinger) på frekvensen som brukes av systemet skal detekteres og rapporteres eller ikke. Dersom detektering er valgt, vil ikke systemet tillate tilkobling ved deteksjon av forstyrrende jamming. Deteksjonsalternativer jamming Alternativ Deteksjon og rapportering når UL (20/20) Det er sammenhengende jamming i 20 (USA-standard) sekunder eller mer EN (30/60) Det er akkumulert 30 sekunder med (Europeisk jamming i løpet av 60 sek. standard) class 6 (30/60) (Britisk standard) Slått av Som EN (30/60), men rapporteres kun hvis jammingen varer i mer enn 5 minutter. (ingen detektering og rapportering av jamming) Barnevakt (fig. 4.4, punkt 20). Her definerer du om systemet kan tilkobles i Barnevakt - modus. Dersom systemet er tilkoblet på denne måten, vil en barnevakt-melding bli sendt til programmerte telefonnumre når systemet blir frakoblet av en Barnevakt -bruker (bruker 5-8 eller fjernkontroll 5-8). Denne funksjonen er nyttig når f.eks. foreldre ønsker å vite når barna kommer hjem fra skolen. Du kan spille inn et navn for hver barnevakt -bruker. Alternativer: Barnevakt PÅ og Barnevakt AV Ikke aktiv (fig. 4.4, punkt 21). Her avgjør du tidsrammen for mottak av signal fra sensorer som brukes til å overvåke aktiviteten til syke, eldre eller funksjonshemmede mennesker. Dersom ingen av disse enhetene detekterer og rapporterer minimum en gang innenfor angitt tidsrom, vil en Ingen Aktivitet -alarm bli utløst. Alternativer: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timer, ingen aktivitet AV. Merk: Den ikke-aktive timeren er definert for hele alarmsystemet for ovennevnte timevalget og ikke per område. Derfor finnes en dedikert timer til hvert område Bakgrunnslys (fig. 4.4, punkt 22). Her definerer du om bakgrunnsbelysningen på sentralapparatet alltid skal være på, eller om det skal skrus på ved trykk på knapp og skrus av etter 10 sekunder uten trykk på knapp. Alternativer: alltid PÅ og AV etter 10 sek Tvangsfrakobling (fig. 4.4, punkt 23). En overfallsalarm kan sendes til alarmstasjonen dersom brukeren er tvunget til å frakoble systemet av en inntrenger. For å aktivere en overfallsalarm, må brukeren frakoble systemet med overfallskoden (2580 som standard). Du kan endre denne koden eller taste inn "0000" for å deaktivere denne funksjonen. Systemet tillater ikke brukeren å programmere overfallskoden lik en av brukerkodene som allerede ligger i systemet Piezo-sirene (fig. 4.4, punkt 24). Her definerer du om den innebygde sirenen skal høres eller ikke når en alarm oppstår (i henhold til brukerpreferanse). Alternativer: piezo-sirene PÅ, piezo-sirene AV Nullstilling Her definerer du om systemet kan tilkobles av brukeren etter en hendelse, eller om det kun er installatør som kan gjøre dette. Alternativer: brukernullstilling, installatørnullstilling eller antikode-nullstilling. Dersom installatørnullstilling er valgt, kan systemet tilkobles igjen kun av installatør ved å gå inn i og ut igjen fra installatørmenyen, ved å gå inn i og ut igjen av hendelsesloggen (se seksjon 12), eller via telefonlinjen. For å utføre installatørnullstilling via telefonlinjen, må du etablere kommunikasjon med PowerMax Pro (se brukerveiledningen Fjernkontroll via telefon, trinn 1-5) og fortsett som følger: a. [*], [installatørkode], [#] b. Vent på to pip c. [*], [1], [#] d. [*], [99], [#] Visonic bruker Technistore antikode-nullstilling. Installatører bør ta kontakt med sine alarmstasjoner for en kodeversjon ("seed"-kode) som må tastes inn i meny Merk: Denne menyen er ikke tilgjengelig når områdeinndeling er aktivert Sabotasje (fig. 4.4, punkt 26). Her definerer du om sonesabotasje skal rapporteres eller ikke. Alternativer: sonesabotasje PÅ eller sonesabotasje AV Sirene ved telefonlinjefeil (fig. 4.4, punkt 27). Her definerer du om sirenen skal aktiveres eller ikke dersom telefonlinjen faller ut når systemet er tilkoblet. Alternativer: PÅ ved feil eller AV ved feil Minnemelding (fig. 4.4, punkt 28) Her definerer du om brukeren skal motta en indikasjon på at en alarm har vært aktivert eller ikke. Alternativer: PÅ og AV Frakobling Her definerer du når det er mulig å frakoble systemet: 16 D

17 A. Alltid. B. I BORTE-modus i løpet av inngangsforsinkelse, ved å bruke PowerMax Pro-tastatur eller fjernkontroll. C. I BORTE-modus i løpet av inngangsforsinkelse, kun ved å bruke fjernkontroll. (dette angis som standard i Storbritannia for å være i samsvar med DD243). D. I løpet av inngangsforsinkelse, eller ved å bruke PowerMax Pro-tastatur i BORTE-modus. Alternativer: alltid, ved inngang alle, ved inngang trådløst, eller inngang + BORTE-tastatur Sirene/rapportering (fig. 4.4, punkt 30). Her definerer du om en alarm vil bli aktivert (sirene/ rapportering) når det oppstår en overvåknings-/ jammingfeil i løpet av tiden systemet er tilkoblet BORTE. Alternativer: EN standard og annet. Når "EN standard" er valgt, vil sirenen aktiveres og hendelsen rapporteres som sabotasjehendelse dersom det oppstår en overvåkningsfeil / jamming. Dersom Annet er valgt, er det ingen slik aktivitet på systemet når det er tilkoblet BORTE Bekreftelse på lavt batteri (fig. 4.4, punkt 31) Her definerer du om brukeren skal få høre lavt batteri - meldingen når han/hun forsøker å frakoble systemet med en fjernkontroll som har dårlige batterier. Alternativer: L-B fjernktr. PÅ (brukeren må bekrefte meldingen om lavt batteri på fjernkontrollen) eller L-B fjernktr. AV (brukeren trenger ikke å bekrefte lavt batterimeldingen) Skjermsparer (fig. 4.4, punkt 32). Her definerer du at dersom ingen tast trykkes inn i løpet av 30 sekunder, vil displayet vise PowerMax og LED-ene vil ikke lyse (for å forhindre en potensiell inntrenger å se systemets status). Du kan definere at normalt display kommer dersom du trykker etterfulgt av din brukerkode (oppdater ved kode/tekst ved kode) eller etter å trykke en hvilken som helst tast (oppdater ved tast/tekst ved tast). Når områder er aktivert kan du også bestemme at hvis ingen tast er trykket på innen 30 sekunder vil dato og klokkeslett vises på displayet. Du kan bestemme at normal visning kommer tilbake etter å ha trykket på -knappen med etterfølgende inntasting av brukerkoden (klokke ved kode) eller etter å ha trykket på en hvilken som helst tast (klokke ved tast). Dersom oppdater ved tast/tekst ved tast er valgt, vil det første trykket på en hvilken som helst tast (unntatt brann og nødalarm) skru av skjermspareren, neste trykk blir da tastens funksjon. Dersom skjermspareren er på og tastene brann eller nødalarm trykkes inn, vil både skjermsparer skrus av OG tastens funksjon vil bli utført (på ett og samme tastetrykk). Alternativer (områder deaktivert): skjermsparer AV, oppdater ved kode, oppdater ved tast. Alternativer (områder aktivert): skjermsparer AV, tekst ved kode, tekst ved tast, klokke ved kode, klokke ved tast Bekrefte alarm (fig. 4.4, punkt 33). Her definerer du at om 2 etterfølgende alarmer oppstår innenfor en spesifikk tidsramme, vil alarm nr. 2 bli betraktet som en bekreftende alarm (for bekreftet alarmrapportering, se avsn , "Rapportere bekreftet alarm", se avsn ). Alternativer: Slå av etter 30 min, 45 min, 60 min eller 90 min AC-FEILRAPPORTERING (fig. 4.4, punkt 34). Her definerer du tidsintervallet mellom når AC-strømfeil oppstår og rapportering av feilen. Alternativer: 5 min, 30 min, 60 min eller 180 min Tilgangskontroll (fig. 4.4, punkt 36). Her avgjør du om tilgang til installatørmenyen krever brukergodkjenning. Dersom du velger På vil installatørmenyen kun bli tilgjenglig via brukermenyen etter at hovedbrukerkoden er tastet inn. Alternativer: På eller Av. Merk: Denne menyen er ikke tilgjengelig når områdeinndeling er aktivert Nøkkelsone-valg (valgfritt) (Fig. 4.4, pkt. 39). Her kan du bestemme hvorvidt systemet kan være tilkoblet og frakoblet etter soner 21-18, eller 21-30, forutsatt at "ikke-alarm type" og "s-nøkkel aktiver" ble forhåndefinert for disse sonene (se avsn. 4.3 og vedlegg D14). Nøkkelsoner kan være trådløse eller kablede soner. Når du bruker trådløse nøkkelsoner, kan bare MCT-100- og MCT-102-sendere brukes. Den høyre trykknappen på MCT-102-senderen eller inngang 2 på MCT-100-senderen brukes til å tilkoble BORTE-modus. Den venstre trykknappen på MCT-102-senderen eller inngang 1 på MCT-100-senderen brukes til frakobling. Når du bruker kablede nøkkelsoner tilkobler en åpen krets alarmsystemet i BORTE-modus og en lukket krets endrer statusen til alarmsystemet fra BORTE-modus til frakoble. (For informasjon om hvordan du kan koble til kablede nøkkelsoner, se fig. 3.1C Kabling for soner og sirener.) VIKTIG! Innmelding av MCT-100- eller MCT-102- senderen må utføres via den høyre trykknapp på MCT- 102-sender eller inngang 2 på MCT-100-sender. (se avsnitt 4.3). Merk: Nøkkelsoner er ikke i samsvar med Belgia TO14A og EN Advarsel! Å aktivere systemet ved hjelp av en sender tildelt soner 21 og 28, eller via kablede soner 29 og 30 kompromitterer sikkerheten. Denne funksjonen er derfor kun tilgjengelig i spesifikke PowerMax Proversjoner etter kundens ønske. Valg: deaktiver-valg, s aktiver, s aktiver, eller s aktiver. D

18 KLAR 00:00 01: INNGANGSTID 1 02: INNGANGSTID 2 03: UTGANGSTID 04: SIRENE TID TESTER BRUKER PROG. INST. MODUS SLÅ KODE [installer code] 1. NY INST KODE Inng. tid1 00 s Inng. tid1 15 s Inng. tid1 30 s Inng. tid1 45 s Inng. tid1 60 s Inng. tid1 3 m Inng. tid1 4 m Inng. tid2 00 s Inng. tid2 15 s Inng. tid2 30 s Inng. tid2 45 s Inng. tid2 60 s Inng. tid2 3 m Inng. tid2 4 m utgangstid 30 s utgangstid 60 s utgangstid 90 s utgangstid 120 s utgangstid 3 m utgangstid 4 m 05: AVBRYT TID 06: ANNULLER ALM 07: HURTIG TILK sirene tid 1 m sirene tid 3 m sirene tid 4 m sirene tid 8 m sirene tid 10 m sirene tid 15 m sirene tid 20 m 08: UTKOPLE 2. LÆR RF KODER 3. PROG. SONER 4. PROG. SENTRAL 5. PROG.AL.SENDER avbryt tid 00 s avbryt tid 15 s avbryt tid 30 s avbryt tid 45 s avbryt tid 60 s avbryt tid 2 m avbryt tid 3 m avbryt tid 4 m annuller tid 1 m annuller tid 5 m annuller tid 15 m annuller tid 60 m annuller tid 4 t annuller av hurtig tilk PÅ hurtig tilk AV manuell utkopl. ingen utkopling tvangs tilkople <OK> FOR AVSLUTT 09: UTG. TID VALG restart utg.tid av v/dør lukk. normal Partisjon deaktivert 10: INN/UT VARSL. pip varsling PÅ AV når hjemme pip varsling AV Partisjon aktivert 10: INN/UT VARSL. P1 P2 P3 11: FEIL VARSLING AV om natten pip varsling AV pip varsling PÅ 12: PANIKK ALARM 13: STOPP SONERAP 14: KRYSSONER 15: OVERVÅKNING panikk u/lyd panikk m/lyd panikk AV stopper etter 1 stopper etter 2 stopper etter 3 stopper ikke Merk: Stopp sonerapportering er definert for hele alarmsystemet kryssoner PÅ kryssoner AV overvåk tid 1 t overvåk tid 2 t overvåk tid 4 t overvåk tid 8 t overvåk tid 12 t frakople 16: IKKE KLAR normal i overvåkning 17: FJ.K. KNAPP * 18: 2-W-KF AUXB 19: RF JAMMING status momentant utgangstid AV status momentant utgangstid AV UL 20/20 EN 30/60 klass 6(30/60) PGM / X-10 PGM / X-10 deaktiver 20:BARNEVAKT 21: INGEN AKTIV. 22: BAKGRUNNSLYS 23: OVERFALL Merk: Det for øyeblikket lagrede alternativet vises i en mørk boks til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på eller til ønsket alternativ vises, klikk så på OK (en mørk boks kommer opp til høyre). barnevakt PÅ barnevakt AV 24: SIRENE SA Sirene PÅ Sirene AV Ingen ak.tid 3 t Ingen ak.tid 6 t Ingen ak.tid 12 t Ingen ak.tid 24 t Ingen ak.tid 48 t Ingen ak.tid 72 t Ingen aktiv. av 25: NULLSTILL VAL bruker nullstil inst. nullstill alltid PÅ AV etter 10 s 26: SABOTAS. VALG sone sab PÅ sone sab AV Overfal.kode 2580 (Endre koden eller tast inn 0000 for å deaktivere overfallsfunksjonen) 27: SIRENE ONLINE PÅ ved telefeil AV ved telefeil 28:MINNEVARSLING 29: FRAKOPLE VALG 30: SIRENE/RAPP 31: LAVT BAT.BEKR PÅ AV alltid v/ing.tid trdls ing.tdtbort.fjk v/ inngangstid EN standard annet fjktr lavbat PÅ fjktr lavbat AV Partisjon deaktivert 32: SKJERMSPARER Partisjon aktivert 32: SKJERMSPARER 33: BEKREFTE TID 34: AC FEIL RAPP skjermsparer AV oppdater v/kode oppdater v/knap skjermsparer AV Tekst ved kode Tekst ved tast Klokke ved kode Klokke ved tast deaktiver 30 minutter 45 minutter 60 minutter 90 minutter 5 minutter 30 minutter 60 minutter 180 minutter 36: BRUKER TILLAT 39: NØKKELS VALG deaktiver aktiver deaktiver s aktiver s aktiver s aktiver SLETT NKL PÅ/AV Figur 4.4 Programmer sentral - flytskjema 18 D

19 4.5 DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE Innledning Denne menyen tillater deg å tilpasse kommunikasjonsparametere for telefon til lokale krav. Merk: Å defininere kommunikasjoner via GPRS gjelder PowerMax Pro-versjoner og over. Kompatible alarmstasjoner er: Osborne-Hoffman 2000-modell, Ademco 685-modell, FBII CP220-modell, Radionics D6500-modell, Sur-Gard SG-MLR2-DG-modell og Silent Knight 9500-modell. VIKTIG: I menyer som inneholder telefonnumre eller kundenumre, kan det hende at du må taste inn heksadesimale sifre. I telefonnummermenyer er disse brukt som koder for å kontrollere nummersenderen: Hek. Tastesekvens Kodebetydning siff. A <#> <0> Kan kun brukes i begynnelsen av et nummer nummersender venter 10 sekunder eller venter på summetone, avhengig av hva som kommer først. D <#> <3> Kan kun brukes i begynnelsen av et nummer nummersender venter 5 sekunder på summetone og legger på dersom denne ikke finnes. E <#> <4> Kan kun brukes i midten av et nummer nummersender venter i 5 sekunder F <#> <5> Kan ikke brukes i telefonnummer Når en serie av sifre skal tastes inn, bruker du følgende taster: <Numerisk tastatur> - for å taste inn nummeret - flytter markøren fra venstre mot høyre - flytter markøren fra høyre mot venstre - sletter alt etter markøren (til høyre for denne) PSTN / GSM (Fig. 4.5 Detalj A) Retningsnummer [Fig 4.5.1(1)] Her taster du inn system retningsnummer (inntil 4 siffer). Linje prefiks [Fig 4.5.1(2)] Her kan du taste inn nummeret som brukes som prefiks for tilgang til en utgående telefonlinje (hvis det finnes). Ringemetode [Fig 4.5.1(3)] Her kan du bestemme ringemetoden som brukes av den automatiske oppringeren innebygd i PowerMax Pro kontrollpanelet. Valgene er: Puls og tone (dtmf). GSM Hold i live [Fig 4.5.1(4)] Her kan du forhindre GSM-tjenesteleverandøren fra å koble fra GSM-linjen dersom brukeren ikke har hatt noen utgående telefonsamtaler i løpet av de siste 28 dager. Valgene er: Deaktiver og hver 28 dag. Merk: En testmelding sendes til det første tilgjengelige SMS-nummeret.Hvis det ikke finnes foretas en oppringing til det første private nummeret. og først etterpå vil det prøve SMS. Dette skyldes at SMS er det mest upålitelige kommunikasjonsalternativet. Deaktivering av noen av GSM-modulkanaler vil få modulen til å bruke en annen rekkefølge enn den som er beskrevet ovenfor. GPRS-rapport [Fig 4.5.2(1)] Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via GPRS-kanalen. Valgene er: deaktivere og aktivere. GSM-rapport [Fig 4.5.2(2)] Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via GSM tale-kanalen. Alternativene er: deaktivere og aktivere. SMS Report [Fig 4.5.2(3)] Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere hendelser til alarmstasjonen via SMS-kanalen. Alternativene er: deaktivere og aktivere GPRS APN [Fig 4.5.2(4)] Her taster du inn navnet på APN (AksessPunkt) som brukes for internettinnstillinger for GPRS (inntil 40 sifre). GPRS-brukernavn [Fig 4.5.2(5)] Her kan du taste inn brukernavnet for APN som brukes for GPRS-kommunikasjon (inntil 30 sifre). GPRS-passord [Fig 4.5.2(6)] Her kan du taste inn passordet for APN som brukes for GPRS-kommunikasjon (inntil 16 sifre). Tabellen nedenfor inneholder en liste over de tastene som brukes av PowerMax Pro-editor for GPRS-, APN-, GPRSbrukernavn-, GPRS-passordmenyer og tilpasset sonenavn-valget. Tast Funksjonalitet Flytter markøren fra venstre mot høyre. Langt trykk for raskere. Flytter markøren fra høyre mot venstre. Langt trykk for raskere. Scroller oppover i rekkefølgen på innsatte siffer. Langt trykk for raskere. Scroller nedover i rekkefølgen på innsatte siffer. Langt trykk for raskere. Plasserer markøren helt til høyre i redigeringsstrengen og viser de siste 16 sifrene i redigeringsstrengen. Går tilbake til forrige eller øverste meny uten å lagre redigeringsstrengen. Går tilbake til "<OK> TIL UTGANG" uten å lagre redigeringsstrengen. Lagrer og går tilbake til forrige meny. Fjerner alle sifre til høyre for markøren. Fjerner ett siffer etter markøren. Velger mellom store eller små karakterer. Merk: "Й"-karakteren erstatter som ikke finnes i PowerMax Pro-editor. Antenne-valg [Fig 4.5.2(7)] Her bestemmer du hvilken antenne som skal brukes for GSM. Merk: Gjelder kun GSM 200-enheten. Valgene er: intern antenne eller ekstern antenne GPRS / BB (Fig. 4.5 Detalj B) GSM/GPRS-modulen kan kommunisere med alarmmottaket via GPRS, GSM-tale og SMS. Hver av kanalene kan være aktivert eller deaktivert hver for seg slik at du kan tillate eller forhindre modulen fra å bruke den PIN-kode [Fig 4.5.2(7)] for å rapportere hendelser. Hvis alle kanaler er aktivert, vil Tast inn PIN-koden til SIM-kortet som er installert i GSM / GPRS-modulen alltid prøve GPRS først. Hvis det PowerMax pro-enheten (inntil 16 sifre). mislykkes, vil det prøve GSM-tale. Hvis det mislykkes Tvang-hjemmenettverk [Fig 4.5.2(8)] prøver den alle andre mulige metoder (PSTN, bredbånd), Her kan du bestemme om du vil tvinge SIM-kortet til å kun D

20 bruke hjemmenettverket og ikke å velge et annet nettverk i tilfelle hjemmenettverket ikke kan bli funnet Valgene er: deaktivere og aktivere. LAN-innstillinger [Fig 4.5.2(10)] Merk: LAN-innstillingermenyen fremkommer kun når det finnes en bredbåndmodul i PowerMax Pro alarmsystemet. Aktiver DHCP [Fig 4.5.2(10a)] Her bestemmer du om du vil få en automatisk IP-adresse fra en DHCP-server eller om du vil taste inn en IP-adresse manuelt. Bytter mellom DHCP aktiver og DHCP deaktiver. Merk: Når DHCP er aktivert blir det siste IP-nummeret endret til 200. M.a.o. blir den da xxx.xxx.xxx.200. Manuell IP [Fig 4.5.2(10b)] Her taster du manuelt LAN-parametre inn. IP-adresse IP-adressen til bredbåndsmodulen. Subnettmaske subnettmasken som brukes sammen med IP-adressen. Standard GW standard gateway til bredbåndsmodulen. Merk: Hvis DHCP er satt til aktivert vil ovenstående poster bli sett bort fra. Transportprotokoll [Fig 4.5.2(11)] Her velger du type protokoll som brukes av kontrollpanelet for å overføre data over internett. Valgene er: TCP og UDP. Sesjon tidsavbrudd [Fig 4.5.2(12)] Her bestemmer du om kontrollpanelet kontinuerlig skal være tilkoblet via GPRS-kommunikasjon, eller om det bare skal tilkobles midlertidig for å motta hendelsesrapporter. Valgene er: AV ved tidsavbrudd og alltid PÅ Alarmstasjon-rapportering Rapporter hendeler(fig. 4.5 Detalj C) [Fig 4.5.3(1)] se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her angir du hvilke typer hendelser som skal rapportes til alarmstasjonene. Siden det er liten plass på displayet, brukes forkortelser: alarm er alrm, varsel er vrsl og fra- /tilkobling er f/t. Stjernen ( ) fungerer som skille mellom hendelsene som rapporteres til alarmstasjon 1 og hendelser som rapporteres til alarmstasjon 2. Meldingene deles inn i fire grupper: No. Gruppe Rapporterte hendelser 1 Alarmer Brann, innbrudd, panikk, sabotasje Aktivere BORTE, aktivere HJEMME, deaktivere Merk: Alle betyr at alle de fire gruppene blir rapportert i tillegg til feilmeldinger - lavt batteri sensor/system, inaktiv sensor, strømfeil, støy, kommunikasjonsfeil osv. 1. rapportmetode [Fig 4.5.3(2)] Her definerer du 1. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Valgene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN. 2. rapportmetode [Fig 4.5.3(3)] Her definerer du 2. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å rapportere hendelser i 1. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 2. prioritet (se merknader i 1. rapportmetode). Valgene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN. 3. rapportmetode [Fig 4.5.3(4)] Her definerer du den 3. prioritetsmetoden som brukes til å rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å rapportere hendelser i 2. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 3. prioritet (se merknader i 1. rapportmetode). Valgene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN. Dobbeltrapportering [Fig 4.5.3(5)] Her kan du bestemme om du vil rapportere hendelser ved hjelp av PSTN og mobilnettet på samme tid, i stedet for å vente på at den 1. metoden mislykkes før den 2. metoden forsøkes. Valgene er: deaktiver, PSTN & bredbånd, PSTN & mobilnettet, bredbånd & mobilnettet. Mottaker 1 kontonr. [Fig 4.5.3(6)] - se merknad i Fig. 4.5 Detalj C Her kan du taste inn nummeret som skal identifisere systemet til den 1. alarmstasjonen. Kontonummeret består av 6 heksadesimale siffer. Mottaker 2 kontonr. [Fig 4.5.3(7)]se Fig. 4.5 Detalj C Her kan du taste inn nummeret som skal identifisere systemet til den 2. alarmstasjonen. Kontonummeret består av 6 heksadesimale siffer. PSTN/GSM MTKR1 [Fig 4.5.3(8)] se Fig. 4.5 Detalj C Her programmerer du telefonnummeret til 1. alarmstasjon (inkludert retningsnummeret, maks. 16 siffer) som systemet vil rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere hendelser. PSTN/GSM MTKR2 [Fig 4.5.3(9)] se Fig. 4.5 Detalj C 2 fra- Her programmerer du telefonnummeret til 2. alarmstasjon /tilkobling (inkludert retningsnummeret, maks. 16 siffer) som systemet 3 Varsler Inaktivitet, nødalarm, barnevakt, vil rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere gass, vann, temperatur hendelser. 4 Vedlikehold Lavt batteri strømfeil IP MTKR 1 [Fig 4.5.3(10)] "Alarm"-gruppen har høyest prioritet og "Varsel"-gruppen Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er har lavest prioritet. plassert i 1. alarmstasjon. Du kan velge følgende alternativer: IP MTKR 2 [Fig 4.5.3(11)] Plannavn Sendt til Sendt til alarmstasjon alarmstasjon 1 2 Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er alle -t/f reserve Alle unntatt fra- Alle unntatt åpen/lukket hvis plassert i 2. alarmstasjon. /tilkobling alarmstasjon 1 ikke svarer SMS MTKR 1 [Fig 4.5.3(12)] alle alle Alle Alle Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren alle -å/l alle -å/l Alle unntatt fra- Alle unntatt åpen/lukket som er plassert i 1. alarmstasjon. /tilkobling SMS RCVR 2 [Fig 4.5.3(13)] alle -å/l å/l Alle unntatt fra- Åpen/lukket Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren /tilkobling som er plassert i 1. alarmstasjon. alle ( vrsl) vrsl Alle unntatt Varsler PSTN rapportformat [Fig 4.5.3(14)] - se merknad i Fig. varsler 4.5 Detalj C. Her velger du rapportformatet som brukes av Alrm alle ( Alarmer Alle unntatt alarmer kontrollpanelet til å rapportere hendelser til alrm) alarmstasjonen. Deaktiver rapport Ingenting Ingenting alle reserve Alle Alle hvis stasjon 1 ikke svarer Valgene er: SIA-tekst Kontakt-ID SIA 4/2 20 D

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...4 2.3 Tekniske data...4

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAX PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/2831960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAX PRO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAX PRO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...3 2.3 Tekniske data...3

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2831966 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på VISONIC POWERMAXCOMPLETE i bruksanvisningen

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold

PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold PowerMax Pro Brukerveiledning - Innhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner...2 Kontaktliste-skjema...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 NYTTIGE TIPS FOR POWERMAX PRO-

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV MKP-150 2-Veis Trådløst Tastatur 1. INTRODUKSJON MERK: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSJON B OG OVER Enheten fungerer ved at den bruker to-veis kryptert kodet overføring mellom sentralapparat og tastatur, samt

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV

ESCAPE KNAPP NESTE KNAPP HØYTTALER SPILL IN BESKJED VOLUM OPP SPILL AV BESKJED VOLUM NED DØRKLOKKE PA/AV MKP-150, MKP-151 2-Veis Trådløst Tastatur Brukerveiledning 1. INTRODUKSJON MERK: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSJON B OG OVER Enheten fungerer ved at den bruker to-veis kryptert kodet overføring mellom sentralapparat

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 2. SPESIFIKASJONER... 2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel

mkontrollpanel Brukerveiledning PowerMaxExpress Fullt Overvåket Trådløst Alarmkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket t Trådløst mkontrollpanel llt Overvåket Brukerveiledning PowerMaxExpress

Detaljer

HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal)

HURTIG-GUIDE PÅ TIL/FRA - KOPLING. Tvang Tilkopling HJEMME (system ikke klart).. + [Kode]* + (stopp varslingssignal) POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1. 1 Oversikt...4 1. 2 Systemfunksjoner...5 1. 3 Definisjoner...5 1. 4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

Easy Series ICP-EZM2. Håndbok med kortfattet innføring

Easy Series ICP-EZM2. Håndbok med kortfattet innføring Easy Series ICP-EZM2 no Håndbok med kortfattet innføring Easy Series Innholdsfortegnelse no 3 Innholdsfortegnelse 1 Installere systemet 4 2 Konfigurere systemet 7 3 Installatørtelefonmenyen 10 4 Legg

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxComplete

Brukerveiledning for PowerMaxComplete Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse Denne brukerveiledningens kompatibilitet...2 Hurtigguide til grunnleggende kontrollfunksjoner for alarm...2 Kontaktliste...2 Indikatorsignaler

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

KP-160 PG2. Innholdsfortegnelse. Tastatur med berøringsskjerm og brikkeleser. Brukerveiledning. Norsk

KP-160 PG2. Innholdsfortegnelse. Tastatur med berøringsskjerm og brikkeleser. Brukerveiledning. Norsk Norsk KP-160 PG2 Tastatur med berøringsskjerm og brikkeleser Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 1.1 Beskrivelse... 2 1.2 Hva er inkludert... 2 2. INSTALLASJON... 3 2.1 Innsetting av

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

1. Lading. 2. Oppsett i app. 3. Fysisk installasjon. 4. Funksjoner. 5. Feilsøking

1. Lading. 2. Oppsett i app. 3. Fysisk installasjon. 4. Funksjoner. 5. Feilsøking Video Doorbell 2 1 Sikkerhet i hjemmet starter ved ytterdøren Din nye Ring videodørklokke er starten på en Ring av sikkerhet rundt hele eiendommen din. Nå vil du alltid være koblet til hjemmet ditt, slik

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer