Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær"

Transkript

1 Bærdag på Kvithamar Torsdag 8. april 2010 Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær Jan Netland

2 Sommerettårige ugras Spirer fra frø om våren (eks. meldestokk) Planten lever bare en sommer og dør Ofte rikelig frøproduksjon Helst i vårarbeidet jord, både i åker og hage, etableringsår

3 Vinterettårige ugras Vårspirende planter: som sommerettårige Sommer-/høstspirende planter: småplanten kan overvintre, blomstre og sette frø neste sesong, hele planten dør Kan få to frøgenerasjoner på ett år (eks. åkersvineblom) Ofte i høstsådde/planta kulturer trives best i løs jord Etableringsår og første bærår

4 Toårige ugras Første året: Frøet spirer til bladrosett som overvintrer (eks. balderbrå kan dels også være vinterettårig) Andre året: Blomstrer og setter frø hele planten dør I beiter, natureng og plen, første bærår

5 Flerårige stedbundne ugras (1) Lever mer enn to år Frøformering, ofte frørike kan ikke formere seg / spre seg ved egen hjelp som de flerårige vandrende Første året: Frø => bladrosett som overvintrer (eks. høymole) Andre året: Blomstrer og setter frø roten lever videre Senere år: Nye bladrosetter hvert år => blomsterstengler / frø

6 Flerårige stedbundne ugras (1) Lever mer enn to år Frøformering, ofte frørike kan ikke formere seg / spre seg ved egen hjelp som de flerårige vandrende Første året: Frø => bladrosett som overvintrer (eks. høymole) Andre året: Blomstrer og setter frø roten lever videre Senere år: Nye bladrosetter hvert år => blomsterstengler / frø Bæråra

7 Flerårige vandrende ugras (1) Lever mer enn to år Formering og spredning ved 1) Frø eller sporer 2) Vegetative formeringsorganer Første året: Frø => bladrosett som overvintrer (eks. åkerdylle) Andre / tredje året: Blomstrer og setter frø røttene lever videre Senere år: Vegetative formeringsorganer => lysskudd / blomsterstengler / frø I åker og grasmark, bæråra

8 Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot Vegkarse Frøugras: Mjølke Åkersvineblom Tungras

9 Ugras i planterada Fleirårige ugras: Stornesle Åkerdylle Åkertistel

10 Rotugras som står att etter eng Høymole Krypsoleie (Kvit)kløver Løvetann Kveke Kulturgrasarter

11 Biologiske grupper driftsform Ugrasgruppe Arter (eksempel) Voksested Sommerettårige Meldestokk Jordarbeiding vår-forsommer Hønsegras Planteåret Vinterettårige Vassarve Som over + jordarb. Høst. Ettårige som begynner på tun- Åkersvineblom Tunrapp Tungras Tunbalderbrå Planteåret og første bærår Hardpakket jord (tråkk) Toårige Toårige tistel-arter Jord som ligger i ro i 2 Balderbrå esonger. Første bær år Flerårig stedbundne som tåler Løvetann Gras /plen. Fleirårige hyppig klipping Groblad kulturar utan jordarbeiding Flerårig vandrende med Hvitkløver-Blåkoll-Tunarve Plener. Gras / plen. Fleirårige rotslående stengler Korsknapp-KrypsoleieKrypsoleie kulturar utan jordarbeiding Flerårig vandrende med krypende jordstengler Kveke-Ugrasklokke Skvallerkål-Åkersnelle Bed, rabatter. Fleirårige kulturar Flerårige, flere grupper Åkertistel-Geitrams Skrotmark ; vegkanter etc. Høymole-Burot Borre-Hestehov Fleirårige kulturar

12 Ugrasbekjemping i bær Førebyggande tiltak Dyrkingstekniske tiltak Direkte tiltak Strategiar samansett av tiltak på ein optimal måte

13 Tiltak før etablering av fleirårige kulturar Kornår før etablering» Sein sprøyting mot fleirårig ugras Kornet 5 blad Mekoprop eller MCPA» Kvekesprøyting i stubben» Val av rett middel mot frøugrasflora Potet før etablering» Nytte sortar med god risutvikling» Val av rett middel mot frøugrasflora» Ugrasreinhald etter opptak

14 Tiltak før etablering av fleirårige kulturar Konkurransesterk grønngjødslings/dekkvekst «Nytte ein art med kraftig vekst og helst evne til gjenvekst etter slått (gras kløverblanding, vikke, steinkløver) «Dersom det er rotugras: 2-3 gonger slått

15 Forbehandling Tabell 2.2. Flerårige ugras som ofte står igjen etter eng. Stedbundne ugras = «Engugras» Vandrende ugras = «Rotugras» Høymole Løvetann Kveke Krypsoleie Kulturgrasarter (Hvit)kløver 1 1 Ikke alle kløverarter er vandrende, for eksempel rødkløver er stedbunden

16 Generelt om ugras i bær. Frøugras Rotugras Ettårige kulturvekster Eng Biologiske ugrasgrupper Grønnsaker og potet Vårkorn og oljevekster Høstkorn og oljevekster Yngre Eldre Ettårige arter: Sommerettårige / Vinterettårige Toårige arter (eks. balderbrå) Flerårige stedbundne arter (eks. løvetann, høymole..) Flerårige vandrende arter Overjordiske stengelutløpere (eks. ++(+) krypsoleie) Underjordiske stengelutløpere Følsomme (mht jordarbeiding)* Motstandsdyktige ( )** (+) (+) Rotutløpere (eks. åkertistel, åkerdylle ) (+) ++(+) +(+) (*Eks. brennesle, ryllik, stormaure / ** Eks. kveke) (+++: størst mulighet 0: ingen mulighet) (Tabell 2.1 s. 64. Modifisert etter Håkansson 1995)

17 Jordbær

18 Frå eng til plantefelt l - ugrastiltak 1.Godt ugrasreinhald i enga Start t 2 år før omlegging Banvel (høymole, kvitkløver) 2.Kjemisk brakking av eng (hausten før planting) Glyfosat (Roundup, Glyfonova, Glyphomax) Grasarter: 3-4 dl pr da Tofrøblada fleirårig ugras: 0,6-0,8 0,8 l Værtilhøve ved sprøyting Fenoksysyrer (mekoprop, MCPA): - ved stor innslag av tofrøblada arter

19 Når plantetida nærmar seg Kontroller arealet før jordarbeiding» Dersom det er fleirårig ugras vent med jordarbeiding så lenge som råd og punktbehanda med mekoprop/mcpa» Jordarbeid etter 1-2 veker Gjer ferdig plantebeddet (slett og passe kompakt) La ugraset få tid til å spire fram Sprøyt med Finale?? rett før planting (falsk plantebed)

20 Ugrasbekjemping i jordbær Direkte tiltak Dekking Halm Plast Mekanisk /manuell bekjemping Radreinsing Hakking/luking Ugrasharving (Langfingerharv) Termisk radreinsing, propanbrenningp Kjemiske middel

21 Ugrasbekjemping i jordbær Under svart plast Førebyggande Fritt for rotugras Så små plantehol som mogeleg utan at planteutviklinga blir hindra Slett plantebed Direkte tiltak Bruk ikkje jordherbicid id på plasten Betanal Manuell rensking i hola

22 Jordbær / ugraskontroll - økologisk Mange utfordringer: Det er ikke noe sjeldent syn å se økologiske jordbærfelt som er nesten nedgrodd av ugras. Årsakene til at ugraset ofte blir problematisk i jordbær er flere: (a) Jordbærplanta konkurrerer dårlig med ugraset (b) Det er vanskelig å sette inn effektive tiltak etter at kulturen er etablert (c) Jordbær er en flerårig kultur og man ser ofte at ugrasproblemet bygger seg opp over år. En svært viktig del av ugraskampen i jordbær må derfor utføres før etablering av feltet: (a) Fornuftig vekstskifte (b) Mekanisk brakking (c) «Falskt plantebed» (d) Samt optimal planting av friske planter Dekking med plast, halm, bark, eller flis vil forenkle ugraskampen i økologisk jordbær. Som regel er det også lettere å holde det ugrasfritt i sandjord enn i tyngre og/eller mer humusrik jord. I dansk veiledning sier man at man ikke bør høste jordbær mer enn i 2 år, fordi en sånn praksis hindrer sterk oppformering av skadegjørere, bl.a. ugras.

23 Jordbær: Utsatt plantetid /«Falskt plantebed» 1. Lager til ferdige plantebed i god tid før planting. 2. Harver flere ganger fordi dette stimulerer ugrasfrøet til å spire og da vil neste gangs harving drepe oppkomne ugrasplanter. Tidsintervall på mellom 1 og 2 uker kan være passe mellom hver harving, men avhenger av været. 3. Avslutt aller helst med en flammebehandling, hvis du har tilgang til utstyr for dette, fordi denne behandlingen ikke vil stimulere nytt ugrasfrø til å spire. Hvis du ikke har utstyr for flamming så må siste gangs ugrasharving gjøres så grunt som mulig for å hindre at ugrasfrø lenger nede i jorda harves opp og spirer. 4. Et alternativ til gjentatt harving er å gjennomføre flere ganger flamming, men da får man altså ikke redusert frøbanken på samme måte som ved harving. 5. Etabler jordbærplantene så raskt som mulig etter flamming (eventuelt siste gangs harving).

24 Forslag til ikke kjemisk k stratgi t i jordbær Mekanisk strategi ved sommarplanting 1. Falsk plantebed, flamming før planting 2. Ugrasharving heile sommaren 2 alternativ videre: alt a: Ugrasharving neste år fram til begynnande knoppdanning, deretter halmlegging alt b: Halmlegging om høsten

25 Jordbær Plantemateriale og planting Behandlinger mellom og i raden Åpen jord / mattekultur Dekking med plast Dyrking på drill Aktuelle behandlinger i gangene g

26 Jordbær: Oppsummering økologisk A. Den forebyggende ugrasbekjempelsen står svært sentralt i økologisk jordbærprod. Flerårig ugras i. Allsidig vekstskifte ii. Mekanisk brakkingsperiode, gjerne i kombinasjon med grønngjødsling Frøugras i. Utsatt plantetid / «Falskt plantebed» B. Strategien videre er svært avhengig av om man benytter ulike former for jorddekke eller ikke: 1. Åpen jord, ikke dekke i planteraden (spesielt viktig med «Falskt plantebed» her). i. Ugrasharving flere ganger utover sommeren ii. Luking iii. Svaktvoksende gras i gangene, eller eventuelt pålegging av halm om høsten 2. Svart plast i raden i. Så små plantehull som praktisk mulig (reduserer lukebehovet) ii. Svaktvoksende gras i gangene, eller eventuelt pålegging av halm om høsten iii. Eventuelt plast også i gangene (rasjonaliserer ugraskampen betydelig) iv. Aktuelt å dekke med halm eller bark mellom radene 3. Heldekke med svart plast

27 Ugrasbekjemping i jordbær Kjemisk Selektive,,jordverkande middel Goltix (metamitron) Gallery (isoksaben) Selektive, bladverkande middel Betanal (fenmedifam) Focus Ultra (sykloksydim) Agil (propakvisafop) Select (kletodim) Ikkje-selektive middel Skjerma sprøyting Finale (glufosinat-amm) På veg ut (Reglone (dikvat)) Berre til nedsviing av utløparar

28 Oversikt over ugrasmiddel jordbær Middel Verkemåte Bruksmåte Mot Finale Bladmiddel l Skjerma Frøugras, og jordbærutløparar nedsving av fl. årig Reglone med kontakt sprøyting på verknad. oppspirt ugras ugras Betanal Kontakt-verknad Breisprøyting på oppspirt ugras Gallery «Jordherbicid» Breisprøyting før spiring Verkar berre gjennom jorda Frøugras Goltix «Jord/blad herbicid» Breisprøyting på nyspirt ugras Verkar også på oppspirt ugras Focus Ultra Breisprøyting Kveke, fl. Agil Bladherbicid når graset (kveka) årige grasarter Select cm høgt Kveke,tunrapp

29 Dosering av Goltix ved Lett etablering Lett Mold- og sandjord leirjord leirrike jordarter Glima 100 g Goltix g g250 Bounty 300 ml Goltix+300 Goltix+ Senga Betanal ml Betanal 300 ml Betanal Jonsok, Korona, Zephyr, nye sortar 300 ml Betanal 100g Goltix+300 ml Betanal g Goltix+ 300 ml Betanal

30 Alternative sprøytetider og blandinger Etableringsåret Planting Ugras Ugraset Ny spiring 0-2 v. blad spiring Betanal Goltix Gallery + Betanal Goltix + Betanal

31 Dosering av Goltix høsteåra Lett Lett Mold- og sandjord leirjord leirrike jordarter Glima 200 g Goltix g g Bounty 300 ml Goltix+300 Goltix+ Senga Betanal ml Betanal 300 ml Betanal Jonsok, Korona, Zephyr, nye sortar 150 g Goltix+ 300 ml Betanal g Goltix+300 ml Betanal g Goltix+ 300 ml Betanal

32 Sprøytetid i høsteåra Veksten starter om våren 0-2v. blad Jordbær blomstring Høsting Gallery+ Betanal Goltix Goltix+ Betanal (Finale) Reglone

33 Goltix verkar dårleg mot: Klengemaure Vindelslirekne Tungras Betanal verkar dårleg mot: Klengemaure Hønsegras Tungras Tunbalderbrå Tunrapp Blandinga er først og fremst svak mot» Tungras» Ikkje så svak mot klengemaure

34 Gallery Gallery verkar dårleg mot: Tunrapp Åkersvineblom Tungras Klengemaure Mjølke Treng godt fuktig jord. Etablerte felt: Sprøyt tidleg vår, før veksten startar Ved planting: Sprøyt gjerne i lett regnvær eller vatne etter sprøyting Blandinga med Betanal først og fremst svak mot» Tungras» Klengemaure» Tunrapp

35 Matrigon på off label etter høsting Er eit nyttig middel mot korgblomstra ugras, både eittårige og fleirårige Ser ikkje ut til å gje skade Berre aktuelt ved nyetablering og etter høsting Verkar godt mot: Åkertistel, åkerdylle, hestehov Vindeslirekne, vikke, svartsøtvier, kløver

36 Skadeårsaker Jordherbicid Goltix Gallery? G? Overdosering Jordtype Nedbør Vatning Sort Nyplanting

37 Korleis oppnå selektiv verknad Unngå kontakt Skilnad i toleranseevne Skjerma sprøyting Inaktivering av Posisjonsselektivitet molekylet Påverkar spesielle reaksjonstrinn

38 Sortsskilnader i herbicidtoleranse Jordherbicid Aukande fare for skade Goltix Glima Bounty Senga Jonsok Zephyr Korona nye

39 Bringebær Ugraskontroll, jordstruktur og næringsforsyning henger nøye sammen. Gjennomfører man et ugrastiltak vil også de andre faktorene berøres. Som dyrker vil man selvfølgelig prøve å finne metoder som ivaretar alle disse aspektene på en best mulig måte. i. Forkultur / Forbehandling ii. Vekstskifte kift (Eng?) iii. Brakking (mekanisk) / grønngjødsling iv. Behandlinger mellom og i raden (hekken) Åpen jord i raden Dekkinga av plantebedet Opphøyde driller Aktuelle behandlinger i gangene

40 Ugrasbekjemping i bringebær i planterada Kjemiske metoder Mekanisk ugraskontroll fresing, slått, radrensing Termisk ugraskontroll DekkingD Dødt materiale mypex, plast, papp, papir Plantemateriale (dødt) halm, flis, bark, gras

41 Bringebær Figur 3.3 Dekking med vevd plast. Foto: Nina Heiberg.

42 Bringebær Figur 3.4 Dekking med organisk materiale. Foto: Nina Heiberg

43 Bringebær Figur 3.5 Opphøyde driller Foto: Nina Heiberg

44 Bringebær Figur 3 6 Vevd plast i planteraden og gras i gangene Figur 3.6 Vevd plast i planteraden og gras i gangene. Foto: Nina Heiberg

45 Bringebær / Oppsummering - økologisk Før nyplanting Flerårig ugras bekjempes effektivt før nyplanting. Et godt vekstskifte kan lette ugraskampen, men ofte vil det være nødvendig å legge inn en periode med mekanisk brakking, gjerne med en etterfølgende konkurransesterk grønngjødslingskultur, før planting. Mellom planterekkene Svaktvoksende k grasarter, kanskje kj i blanding med hvitkløver, er standard d anbefaling som dekkekultur mellom planterekkene (kjøregangene). Vegetasjonen i gangene bør klippes regelmessig. Hvis det kniper med nitrogenforsyningen og topografien og klima tillater det, kan det dessuten være aktuelt å så en ettårig dekkekultur i kjøregangene. Da holder man jorda åpen frem til etter blomstring, og sår så en frøblanding av belgvekster og ikke-nitrogenfikserende arter. Plantematerialet freses inn i jorda neste vår.

46 Bringebær / oppsummering - økologisk I planterekka Bruk av vevd plast synes i dag som et klart førstevalg for jordbehandling inne i planterekka. Graset som vokser i gangene utenfor den vevde plasten gir litt nedsatt avling pga. konkurranse, men det må man heller akseptere i økologisk dyrking. Det kan være aktuelt å svi ned graset som vokser nærme plasten med propanbrenner. Bruk treflis eller annet materiale, eventuelt planker, i overgangen vevd plast-gras sånn at plasten ikke skades. Men alle disse tiltakene er arbeidskrevende, og kan forsinke klipping av vegetasjonen. Det kan være aktuelt å bruke planteavklipp eller lignende i plantehullet for å redusere framkomsten av frøugras her.

47 Ugrasmiddel i bringebær Frøugras» Ikke selektive midler - Skjerma sprøyting i vegetasjonsfri stripe dikvat, Reglone glufosinat, Finale MCPA-salt Nye bringebærskot er cm høge glufosinat, Finale Selektive middel isoksaben, Gallery Kletodim, Select Rotugras» Selektive kvekemidler middel sykloksydim, Focus Ultra» Ikkje selektive midler - alle ugras Glyfosat Roundup» Tofrøblada ugras MCPA-salt MCPP

48 Finale (siste år) Finale verkar dårleg mot: Stemorsblom Stor mjølke Bladherbicid med kontaktverkand. Verkar best ved lys dag og rel. høge temperaturar Bruk låg dose på nyspirt ugras og høg dose på større ugras og arter som er vanskeleg å bekjempe Etablerte felt: Skjerma sprøyt Ved planting: Kan evt. skjerme ved å sette bøtter over buskane

49 Bruk av glyfosat NB: Ver forsiktig, helst berre flekksprøyting på fleirårig ugras Systemisk ikkje selektivt middel Følger g assimilatstraumen fra bladet til vekstpunkt eller lagringsorgan Bør ikkje brukast etter ca 1. juni Haustsprøyting spesielt effektivt og risikofylt Fare for skade ved spesielt høg luftråme Vær oppmerksom på ufullstendig barklag NB! Sprøyteutstyr, trykk

50 Forsøksplan 2010, nye ugrasmiddel i bringebær Ledd Verksamt stoff Handels namn g.v.s./ daa Preparat/ daa Sprøyte tid 2 isoksaben Gallery ml A 3 Isoksaben + Gallery ml A prosulfokarb Boxer ml A 4 Isoksaben + Gallery ml A prosulfokarb Boxer ml A dikvat Reglone ml B 5 isoksaben+ Gallery ml+ B prosulfokarb+ Boxer ml+ dikvat Reglone ml 6 isoksaben+ Gallery ml A foramsulfuron + jodsulfuron MaisTer Mero 3,33 84 ml B maisolje 7 isoksaben Gallery ml A foramsulfuron + MaisTer 49 4,9 jodsulfuron maisolje Mero 126 ml B

51 Ugrasstrategiar g (i planterada) Rotugras utrydda før planting Alternativ: kjemisk brakking mekanisk brakking grønngj./dekkvekst j/d k t Grundig ugrasreinhald etableringsåret Alternativ: 1-2 gonger sprøyting med jordherbicid (Gallery) 2-3 ganger med bladherbicid kombinert med luking mekanisk/termisk bekjempelse 2-3 gonger kombinert med luking dekking Bekjempelse i etablerte felt Alternativ: jordherbicid tidlig vår, evt vår+høst skjerma sprøytinger med bladherbicid etter behov mekanisk/termisk bekjempelse 2-3 gonger g dekking

52 Ugrasreinhald ved etablering og i hausteåra I grasgangen Kjemisk bekjemping Mekaniske metodar = slått

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

(1) Definisjon av ugras, biologiske ugrasgrupper

(1) Definisjon av ugras, biologiske ugrasgrupper Kurs for Buskerud og Vestfold frøavlerlag 29/3-2007 (1) Definisjon av ugras, biologiske ugrasgrupper ved Helge Sjursen, Bioforsk Plantehelse Hva er ugras? Ved ugræs forstår man alle de paa dyrket mark

Detaljer

Ugraskontroll i økologisk korndyrking:

Ugraskontroll i økologisk korndyrking: Ugraskontroll i økologisk korndyrking: Ugrasartene og deres biologi Gamle og nye metoder for bekjemping Gvarv, Telemark 9. mars 21 Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. (foto: Terje Wold) Ugras

Detaljer

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet Ugrasbekjemping i satt løk 2015 NLR Viken v/ Torgeir Tajet Midler til rådighet 2015 Fenix Lentagran Boxer Basagran (off-label) Goltix (off-label) Matrigon (off-label) Roundup Då Lentagran best Goltix forsterker

Detaljer

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB.

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor

Detaljer

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Ugrasforsøk 2011 Jordbær Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Bakgrunn for forsøk Ofte skader av Goltix Ofte utilstrekkelig virkning av Gallery Godt å ha noen forskjellige virkemidler. Inspirasjon

Detaljer

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Bioforsk Øst Landvik Ugras og fremmede kulturplanter er farlige i engfrøavlen fordi: Ugraset konkurrerer med kulturplantene i enga og nedsetter

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013

TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013 TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013 Definisjon på et ugras Beste definisjonen er: uønska planter, dvs. alle planter som vokser på steder der vi ikke vil de skal vokse. Dette fordi de gjør skade eller er

Detaljer

Ugras og bruk av ugrasmidler

Ugras og bruk av ugrasmidler Seminar om jordarbeiding 27.11.2014 på Thon Hotel Ski Ugras og bruk av ugrasmidler ved ulik jordarbeiding Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse Foto: Aina Lundon/Bioforsk Hvordan påvirker jordarbeiding

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Planteverndagen 2017 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Utvikling av vanskelige ugras i vår og høstkorn Vanskelige ugras: Gjør

Detaljer

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Ugrasbekjemping i kålrot Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Falskt Såbed Starte 2-4 uker før såing Dyrke ugras Harve flere ganger grunnere for hver gang Og /eller Svi enten kjemisk eller m propan Kjemisk

Detaljer

Praktisk skjøtsel av innmarksbeite

Praktisk skjøtsel av innmarksbeite Praktisk skjøtsel av innmarksbeite Rogaland: i overkant av 400000 daa kulturbeite Stor variasjon i topografi, stein i overflata og kvalitet av grasdekke Stor variasjon i phstatus,drenering og innhald av

Detaljer

(2) Biologien til ulike problemugras ved engfrøavl og muligheter for ikkekjemisk

(2) Biologien til ulike problemugras ved engfrøavl og muligheter for ikkekjemisk Kurs for Buskerud og Vestfold frøavlerlag 29/3-2007 (2) Biologien til ulike problemugras ved engfrøavl og muligheter for ikkekjemisk bekjempelse ved Helge Sjursen, Bioforsk Plantehelse Disposisjon Balderbrå

Detaljer

Ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn

Ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn 228 K. Semb Tørresen / Grønn kunnskap7(3):228 23 Grønnkunnskap 23 Ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn Weed control in cereal production with reduced tillage KIRSTEN SEMB TØRRESEN Planteforsk

Detaljer

Falsk såbed og brenning i gurot Forebyggende strategier. Thomas Holz Rådgiver i grønnsaksdyrking

Falsk såbed og brenning i gurot Forebyggende strategier. Thomas Holz Rådgiver i grønnsaksdyrking Falsk såbed og brenning i gurot Forebyggende strategier Thomas Holz Rådgiver i grønnsaksdyrking Målet Jordbearbeiding Kun i lagelig jord, særlig tidlig i sesongen => Grunn grubbing 1-2 dager før pløying

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

7. Effekter av redusert jordarbeiding

7. Effekter av redusert jordarbeiding 7. Effekter av redusert jordarbeiding 7.1 Jordarbeiding, ugras i korn og bruk av ugrasmidler 7.1.1 Virkning av jordarbeiding på ulike ugrasgrupper og plantedeler Ugrasartene deles ofte inn i biologiske

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Integrert plantevern i grovfôrvekster - Samling for NLR-rådgivarar Kvithamar, 12.04.2012 Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse I samarbeid

Detaljer

Ugrasbekjempelse. Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl på Hvam Kjell Mangerud

Ugrasbekjempelse. Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl på Hvam Kjell Mangerud Ugrasbekjempelse Økologisk kornproduksjon - mandagsseminar 30. mars kl 19.00 på Hvam Hva skal gjennomgås Grunnlaget for ugrasbekjempelse Ugrasharving mot frøugras Rotugras egenskaper, svakheter Rotugras

Detaljer

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel 5 KG FELLGONO5KG/02/A Productname Goltix FELLGOLNO5KG/02/A Label dimensions 376 x 244 (hxw) Name Taco Plinck Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland Hønsehirse verre enn floghavre John Ingar Øverland Hønsehirse som ugras Rangert som verdens 3.dje verste ugras, floghavre er på 13.plass (Holm et al 1977) Rask utbredelse i Vestfold, og i andre fylker

Detaljer

Fokus på grasugras og insekter i korn

Fokus på grasugras og insekter i korn Produktinformasjon våren 2013 Fokus på grasugras og insekter i korn Riktig strategi mot grasugraset Virketabell for Hussar OD, alene og i blanding Gunstig formulering og god teknikk sikrer resultatet Vi

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr. Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.no Før du går i gang må følgende være på plass: Omsetting? Hvilken kundegruppe?

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

Kontroll av hønsehirse

Kontroll av hønsehirse Kontroll av hønsehirse Juni 2017 UNNGÅ HØNSEHIRSE PÅ GÅRDEN Unngå «smitta» maskiner/redskap inn på gården - reingjøring Størst risiko: skurtresker/ maishøster, halmpresse, rundballepresse, beitepusser

Detaljer

Korn 2017 Mekanisk bekjempelse av rotugras (resultat fra prosjektet «Økokorn » og EU «OSCAR»)

Korn 2017 Mekanisk bekjempelse av rotugras (resultat fra prosjektet «Økokorn » og EU «OSCAR») Korn 2017 Mekanisk bekjempelse av rotugras (resultat fra prosjektet «Økokorn 2012-2016» og EU «OSCAR») Quality Hotell Olavsgaard, Skjetten Tirsdag 14. februar 2017 1 Vekst og kontroll med rotugraset. («generalisert

Detaljer

Kålrotprosjektet. Kari Aarekol - prosjektleiar

Kålrotprosjektet. Kari Aarekol - prosjektleiar Kålrotprosjektet Kari Aarekol - prosjektleiar 1 Prosjektgruppa Jan Netland, Bioforsk Plantehelse, Seksjon ugras Øyvinf Overskeid, Adigo Johannes Wiig, kålrotdyrkar Sverre Huseby, kålrotprodusent Kari Aarekol,

Detaljer

Frønytt

Frønytt Frønytt 7-2017 04.05-17 Innhold: Pass på avstandene ved gjenlegg til frøeng Fare for ugrasproblem ved skifte av art ved frøavl Gjenlegget Ugrassprøyting i frøenga Hvordan påvirkes plantevernmidler av frost

Detaljer

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

Kunsten å forebygge om ugras i engfrø og andre kulturer

Kunsten å forebygge om ugras i engfrø og andre kulturer Kunsten å forebygge om ugras i engfrø og andre kulturer I en svensk rapport om frø står det: Konvensjonell engfrødyrking er en spesialproduksjon. Økologisk engfrø må da betraktes som en spesialproduksjon

Detaljer

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg

Detaljer

Sencor + Fenix Grunnlaget for de reneste poteter i Norge. Copenhagen Oluf Juhl Nordic

Sencor + Fenix Grunnlaget for de reneste poteter i Norge. Copenhagen Oluf Juhl Nordic Sencor + Fenix Grunnlaget for de reneste poteter i Norge Krav til ugrasbekjempelse i potet Potetene skal være relativt rene gjennom hele vekstperioden Mengden av ugras som kan aksepteres er avhengig av

Detaljer

Ugrasmiddel i purre, friland. 2014

Ugrasmiddel i purre, friland. 2014 Ugrasmiddel i purre, friland. 2014 Selv om virkningen på tungraset på ledd 5 var dårlig, ga dette leddet høgest avling. Det er grunn til å prøve Legacy videre med flere kombinasjoner i B, C og D-behandlingene.

Detaljer

Mekanisk ugrasregulering i korn

Mekanisk ugrasregulering i korn Mekanisk ugrasregulering i korn Metoder, redskaper innstilling og bruk (frøugras!) Kari Bysveen, Blæstad/SJH Forutsettinger forebyggende ugrasregulering: Desto betre kornet veks, jo mindre ugrasregulering

Detaljer

Redaksjon: Richard Meadow, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birknes og Arne Hermansen

Redaksjon: Richard Meadow, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birknes og Arne Hermansen www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 10 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 2 - Grønnsaker og potet Redaksjon: Richard Meadow, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birknes og

Detaljer

Jordbærkurs. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen

Jordbærkurs. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Jordbærkurs Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Hvorfor jordbærdyrking?? Enorm etterspørsel Jordbær er sommerens favoritt Gir sterk assosiasjon med sommer og ferie Jordbær = stor smaksopplevelse Lang tradisjon

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Forebyggende + mekanisk ugrasregulering. Kari Bysveen, NLR Viken 3.april.2017

Forebyggende + mekanisk ugrasregulering. Kari Bysveen, NLR Viken 3.april.2017 Forebyggende + mekanisk ugrasregulering Kari Bysveen, NLR Viken 3.april.2017 God plantevekst er den beste ugrasregulering Foto: Kari Bysveen, Fabio Men mange grønnsaker er låge i vekst og ellers konkurransesvake!

Detaljer

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Fundamentet i en potetåker fri for ugras Virketabell Fenix og Sencor Consento nytt navn samme produkt Vi har løsningen

Detaljer

Fagtur til Smøla 24. og 25. juni referat fra dyrkerbesøk

Fagtur til Smøla 24. og 25. juni referat fra dyrkerbesøk Fagtur til Smøla 24. og 25. juni referat fra dyrkerbesøk Årets fagtur for rådgiverne i grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving gikk til Smøla. Rådgiver i Landbruk NordVest, Olav Inge Edvardsen, la opp et

Detaljer

Ugras når agronomien svikter

Ugras når agronomien svikter Ugras når agronomien svikter Marit Jørgensen og Kirsten Tørresen, Bioforsk Hurtigruteseminar 27.11.2013 Ugras uønska arter pga. redusert kvalitet smakelighet avling giftighet problem med konservering Foto:

Detaljer

Rotvekster Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Rotvekster Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Rotvekster Økologisk dyrking Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Jord Vekstskifte Gjødsel Mikronæring (Bor) Jordbearbeiding Ugrasstrategi Falskt såbed Såing Ugras bekjempelse Insektnett

Detaljer

Kveke: Biologi og bekjempelse

Kveke: Biologi og bekjempelse Kveke: Biologi og bekjempelse Solhuset, Slitu 8. desember 211 Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Litt dagligdags om kveka. Kveke, eksing, skjenngras, skænngras, innerst, inngras, kuku, kvege,

Detaljer

Vårmøte Jordbær og Bringebær

Vårmøte Jordbær og Bringebær Vårmøte Jordbær og Bringebær 2014 Foss Gård Dan Haunstrup Christensen Sopp og Skadedyr: Jordbær Kritisk periode/ Handels- Mengde pr. 100 l Behandlings- Skadegjører preparat vann. Merknad tidspunkt Se veiledning

Detaljer

Isoksaben suspensjon Mot tofrøblada frøugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole og i buskrabatter/beplantninger

Isoksaben suspensjon Mot tofrøblada frøugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole og i buskrabatter/beplantninger DowAgroSciences Sammensetning: Isoksaben 500 g/liter Fyllstoffer 600 g/liter IRRITERENDE Herbicid Tilvirker: Dow AgroSciences, Drusenheim, Frankrike Importør: Felleskjøpet Agri, PB 469 Sentrum, 0105 Oslo,

Detaljer

Dyrkingsveiledning Erter til modning

Dyrkingsveiledning Erter til modning Dyrkingsveiledning Erter til modning Norsk Landbruksrådgiving SørØst Ajourholdt 08.04.2014 av: bjoern inge.rostad@lr.no Produksjonsmål Erter har et høyt innhold av protein(ca.20 25 %) og er en viktig proteinkilde

Detaljer

Bringebærsesongen 2014

Bringebærsesongen 2014 Bringebærsesongen 2014 Svært god overvintring i år Dette på tross av vekslende vinter Heldigvis lite tele Flere rapporterer om gode avlinger Noe utfordringer med kvaliteten i varmen Svært tidlig høstestart

Detaljer

Frukt. 1.1 Ugras og ugraskontroll i frukthagen

Frukt. 1.1 Ugras og ugraskontroll i frukthagen 8 1 1.1 Ugras og ugraskontroll i frukthagen 1.1.1 Innledning Ei jord som gir gode vilkår for plantevekst er et viktig fundament for å lykkes med økologisk fruktdyrkning. Det er svært viktig at arealet

Detaljer

Primus. 202mm. 98mm. Page 1

Primus. 202mm. 98mm. Page 1 Page 1 Mot tofrøbladet ugras i høstkorn, vårkorn med og uten grasgjenlegg, frøeng 1. og 2. engår samt eng og beite Formulering: Suspensjonskonsentrat Sammensetning: Florasulam 50 g/liter Fyllstoffer 980

Detaljer

Resultat frå forsøk med norsk utgåve av beslutningsstøttesystem for ugrassprøyting i korn

Resultat frå forsøk med norsk utgåve av beslutningsstøttesystem for ugrassprøyting i korn 357 Resultat frå forsøk med norsk utgåve av beslutningsstøttesystem for ugrassprøyting i korn Jan Netland 1), Kirsten S. Tørresen 1), Per Rydahl 2) / jan.netland@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet.

Detaljer

Starane XL PAGE 1 P UGRASMIDDEL. 245mm

Starane XL PAGE 1 P UGRASMIDDEL. 245mm PAGE 1 Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekser av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng Formulering: Fluroksypyr

Detaljer

Ariane S PAGE 1 P

Ariane S PAGE 1 P PAGE 1 Fluroksypyr + klopyralid + MCPA emulsjon Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg og raigras med eller uten korn som dekkvekst og i grasfrøeng, samt gras i grøntanlegg Sammensetning: Fluroksypyr

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L. Behandlingsfrist Moden byggåker uten gjenlegg: 7 dager. REG. NR Avgiftsklasse 1

Nettoinnhold: 10 L. Behandlingsfrist Moden byggåker uten gjenlegg: 7 dager. REG. NR Avgiftsklasse 1 L1011346 NORW/07T PPE 4054282 Glyfosat - suspensjonskonsentrat Til bekjempelse av de fleste grasarter og tofrøbladet ugras, både ett- og flerårige, samt løvkratt i jord-, hage- og skogbruksvekster. Les

Detaljer

Forebyggende og direkte tiltak mot ugras i korn. Jevnaker, 6.nov 2014 Kari Bysveen, NLR Viken

Forebyggende og direkte tiltak mot ugras i korn. Jevnaker, 6.nov 2014 Kari Bysveen, NLR Viken Forebyggende og direkte tiltak mot ugras i korn Jevnaker, 6.nov 2014 Kari Bysveen, NLR Viken Generelle tiltak: Årets avling påvirkes MINST like mye av hva du gjorde/ikke gjorde i fjor enn det du gjorde

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

Gallup Super 360. Registreringsnummer:

Gallup Super 360. Registreringsnummer: Gallup Super 360 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Unngå innånding av aerosoler. P405 Oppbevares innelåst. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen?

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? 252 K. S. Tørresen & R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? Kirsten Semb Tørresen / kirsten.torresen@planteforsk.no Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIKTIGHETSREGLER Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge ttribut Twin Gjennestad 03.04.2017 ttribut Twin Norge ttribut Twin erfaringer 2016 Godt tatt mot i markedet Tørre forhold ved behandling ikke gunstig for produktet. Ligger det vare på lager hos sluttbruker?

Detaljer

Ugrasbekjempelse på golfbaner

Ugrasbekjempelse på golfbaner Definisjon på ugras Ugrasbekjempelse på golfbaner Ugras er uønska vegetasjon Ugras = plante på feil sted Rundt 250 ugrasarter i Norge, derav 10-12 mest vanlige på golfbaner Er dette ugras? Ved ugræs forstår

Detaljer

Voss, 27. januar 2011 Ugras i eng: Høymole

Voss, 27. januar 2011 Ugras i eng: Høymole Voss, 27. januar 2011 Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor Eksempler på viktige egenskaper hos flerårige ugrasarter vs.

Detaljer

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Ugras Viktigste årsak til reduserte avlinger og kvalitet i økologisk landbruk Største kostnad direkte

Detaljer

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når Når hva? Fornying uten pløying Sverre Heggset, Reparasjon eller fornying? Val av reparasjonsmetode - redskap Val av fornyingsmetode redskap Attlegg eller grønfor? Dekkvekst? Val av frø/såteknikk/sådjupne

Detaljer

190mm. 152mm. Primus 250 WG UGRASMIDDEL

190mm. 152mm. Primus 250 WG UGRASMIDDEL 190mm Page 1 10mm 15mm Vannløselig granulat Mot tofrøbladet ugras i korn med og uten grasgjenlegg, grasfrøeng og gras til fôr i eng og beite. Sammensetning: Florasulam 250 g/kg Primus 250 WG 8mm 2mm No

Detaljer

God pløying forutsetning for det meste!!!!!!!

God pløying forutsetning for det meste!!!!!!! Ugrasharving God pløying forutsetning for det meste!!!!!!! Jambreie og jamstore velter gir jamt såbed Still inn plogen riktig! Fig. Kjell Mangerud Blæstad. 2 Ugrasharva skal jobbe 2-3 cm. Kjøresporet i

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Forebyggende plantevern Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken kari.bysveen@nlr.no På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Aktivitet i Foregangsfylket økogrønnsaker Litt forskjellig fra år

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Darko Kosoderc +46-76-881 32 80 dkosoderc@dow.com www.dowagro.se Alle skal ha tilgang til mat - en global utfordring Världspopulation (mrd)

Detaljer

Mekanisk ugrasbekjemping i frukt. Gaute Myren 2015

Mekanisk ugrasbekjemping i frukt. Gaute Myren 2015 Mekanisk ugrasbekjemping i frukt Gaute Myren 2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Vanleg praksis... 3 Feltetablering... 4 Ugrastiltak før planting... 4 Nødvendig å bruke fres?... 4 Kva viser forskinga?...

Detaljer

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring

Bruk av Fangvekster. Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Bruk av Fangvekster Ringledersamling 12.nov.007 Kari Bysveen, Fabio Forsøksring Fangvekstbestand: Nær sammenheng mellom N i fangvekst og visuell bedømmelse av fangvekstens dekningsgrad Svensk anbefaling:

Detaljer

Utredning omkring bekjempelse av fremmede arter

Utredning omkring bekjempelse av fremmede arter Utredning omkring bekjempelse av fremmede arter ved Helge Sjursen, Bioforsk Plantehelse Møte i Oslo kommune, Friluftsetaten, Miljø- og planavdelingen 11. mars 2008 Disposisjon I) Rapport: Erfaringer med

Detaljer

Floghavre biologi og bekjempelse. Håvar E. Hanger

Floghavre biologi og bekjempelse. Håvar E. Hanger Floghavre biologi og bekjempelse Håvar E. Hanger 1 2 Biologi floghavre Floghavre er vill havre som opptrer som ugras Formerer seg kun med frø. Floghavrefritt såkorn er viktig Kan ikke brukes som kulturplante

Detaljer

i forkant av vekstsesongen

i forkant av vekstsesongen Tiltak for å bedre P ugrassituasjonen i forkant av vekstsesongen Thomas Holz Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Vestfold er Foregangsfylke for økologisk

Detaljer

Kurs i omlegging til økologisk drift del 1. Einar Kiserud Forsøksringen SørØst

Kurs i omlegging til økologisk drift del 1. Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Kurs i omlegging til økologisk drift del 1 Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Program Onsdag 10. mars kl 18 00 kl 21 00 Hvorfor økologisk landbruk, hva er økologisk landbruk? Jordbiologi, jordarbeiding,

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

Bjørn Inge Rostad. Høstkorndyrking

Bjørn Inge Rostad. Høstkorndyrking Bjørn Inge Rostad Høstkorndyrking Planlegging Ugraskontroll ph Skiftet bør være fri for kveke og annet problemugras Drenering- avskjæringsgrøfter God planlegging året i forveien! Forgrøder Velge en art

Detaljer

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Fornying av eng Godt grovfôr til geit Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Hvorfor fornye enga (1)? Foto: Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Mye forskning på grovfôrproduksjon

Detaljer

Fagmøter Nordland / Sør-Troms 8-9. november 2010 Ugras i eng med vekt på høymole og hundekjeks. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB.

Fagmøter Nordland / Sør-Troms 8-9. november 2010 Ugras i eng med vekt på høymole og hundekjeks. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Fagmøter Nordland / Sør-Troms 8-9. november 2010 Ugras i eng med vekt på høymole og Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. 1 ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor

Detaljer

2.1 Ugras og ugraskontroll i jordbær

2.1 Ugras og ugraskontroll i jordbær 123 2 2.1 Ugras og ugraskontroll i jordbær 2.1.1 Innledning Mange ulike skadegjørere finnes innenfor økologisk jordbærproduksjon, og selv om sjukdommer og skadedyr nevnes hyppig, er heller ikke ugrasproblematikk

Detaljer

Redusert plantevernmiddelbruk og miljørisiko i dyrkingssystemer

Redusert plantevernmiddelbruk og miljørisiko i dyrkingssystemer Oppstartskonferanse Miljø 2015, Lillestrøm 18.-19. november 2008 Redusert plantevernmiddelbruk og miljørisiko i dyrkingssystemer Prosjekt 181918: Reduced pesticide loads and risks in cropping systems (REDUCE)

Detaljer

Nettoinnhold: Regnfast etter 1 time. Best under vanskelige forhold. Høy konsentrasjon. Redusert avdrift NO, 1501, S

Nettoinnhold: Regnfast etter 1 time. Best under vanskelige forhold. Høy konsentrasjon. Redusert avdrift NO, 1501, S 180.000 Glyfosat et systemisk ugrasmiddel 160.000 Regnfast etter 1 time Høy konsentrasjon Best under vanskelige forhold Sammensetning: Kaliumsalt av glyfosat: 588 g/l. Tilsvarer 480 g glyfosat pr. liter.

Detaljer

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk dyrkning, tankevekkende utfordringer Thomas Holz, Foregangsfylke prosjektet økologisk grønnsaksproduksjon i Vestfold g p j rådgiver i NLR Østafjells Vestfold - Foregangsfylke

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Hvem er vi? I sammenheng med hesteoppdrett så er det vi som skjuler oss bak prefiksene NY og Thess. Hvorfor NY? New York? Nei Nordre Ydersbond!

Detaljer

Gallery. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. 98mm. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE EU 512 4

Gallery. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. 98mm. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE EU 512 4 Leaflet label - Front Page Cover Page 1 Isoksaben suspensjon Mot tofrøblada frøugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole og i buskrabatter/beplantninger Sammensetning: Isoksaben 500

Detaljer

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Vanskelig ugras i potet bekjemping av svartsøtvier og hønsehirse

Vanskelig ugras i potet bekjemping av svartsøtvier og hønsehirse Vanskelig ugras i potet bekjemping av svartsøtvier og hønsehirse Foto: Siri Abrahamsen, NLR Viken Kirsten Semb Tørresen NIBIO, Divisjon bioteknologi og plantehelse, Ås Potet 2017, Scandic Ringsaker, Furnes

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler,

Detaljer