Vårmøte Jordbær og Bringebær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårmøte Jordbær og Bringebær"

Transkript

1 Vårmøte Jordbær og Bringebær 2014 Foss Gård Dan Haunstrup Christensen

2 Sopp og Skadedyr: Jordbær Kritisk periode/ Handels- Mengde pr. 100 l Behandlings- Skadegjører preparat vann. Merknad tidspunkt Se veiledning sprøyteteknikk Mjøldogg og Thiovit eller 750 g Dosen halveres etter begynnende blomstring (pga. fare for sviskade). Thiovit kun mot mjøldogg. Utvikling av nye blad øyeflekk Topas 100 EC 30 ml Topas har systemisk virkning. Fordelaktig i første sprøyting da plantene er små. NB! Temp>10-12 ºC i min 5 timer Rotstokkråte Aliette 80 WG 400 g Kun på felt med angrep. Frist: før blomstring. Aktuelt i nyplantinger av Sonata/Korona -sprøyting før utplanting. Resistim ml Brukes som bladgjødsel også i blomstringen. Bør gjentas i Sonata. Unngå å blande med kalsiumholdige produkter Gråskimmel, mjøldogg Signum 100 g Ei sprøyting før blomstring (1 uke) kan være gunstig ved stort smittepress. Spesielt ved fiberdukbruk brunflekk og øyeflekk (Korona spesielt utsatt for øyeflekk). Kan kombineres med snutebillesprøyting med f.eks. Fastac 50. Før blomstring Nissorun 65 g Siste bruksår for Nissorun i år. Nissorun, Floramite og Envidor må ikke brukes mot røde dvalehunner. Veksthusspinnmidd Envidor 40 ml Envidor kan blandes med andre preparat. Envidor virker også noe mot jordbærmidd. Brukes kun 1 gang pr. sesong Floramite 240 SC ml Maks 2 x pr. sesong. Floramite er lite skadelig for nyttteinsekter, virker kun mot spinnmidd, god effekt. Jordbærsnutebiller, Decis Mega EW ml Sprøyteterskel jordbærsnutebille: 10 avbitte knopper pr. 40 m rad. Decis max 3 x sesong teger, sommerfugllarver eller Karate 5 CS 15 ml Sommerfugllarver: 1 larve/m rad. 3 teger/nymfer pr. plante. Max 2 behandl. med Fastac 50 pr. sesong. Like før blomstring skumsikade/trips eller Fastac 50 30/25 ml Fastac, Karate og Decis har frist før blomstring. Resistens for pyretroider påvist i jordbærsnutebille. Bladlus/sommerfugllarve Calypso 480 SC ml Maks 2 ganger Calypso pr sesong. 3 dagers frist! Calypso har også effekt mot jordbærsnutebille Rotsnutebiller Nemasys H Usikker effekt. Kontakt rådgiver eller Bioforsk Plantehelse. Jordtemp. bør være over 12 grader. Mjøldogg og Topas 100 EC 30 ml 1 behandling under blomstring bør være nok. Kan blandes med Teldor og Switch øyeflekk Signum/Topas utfyller hverandre mot mjøldogg/øyeflekk, unngå å sprøyte disse for tett på hverandre. Alt 1: Signum 100 g Brukes før regn, kun forebyggende virkning. God effekt mot gråskimmel. Max 3 ganger/sesong Alt 2: Teldor 150 g Brukes før regn, kun forebyggende virkn. Max 2 g/sesong. Regnfast på ned mot 1 time. Siste sprøyting 1/2 dose I blomstringen Gråskimmel Alt 3: Switch 50 g Har effekt også rett etter regn. Forebyggende og kurativ virkning. Maks 2 g. pr sesong. Bruk 1/2 dose i siste spr. Veksling mellom Velg gråskimmelmiddel etter været og blomstringsforløp. Sprøyt i hovedsak før nedbør. midler er viktig for Åpne blomster må beskyttes før regn, (helst før) ev. kurativt (m. Switch) rett etter regn. å unngå resistens. Blomstene er mest mottakelige for gråskimmelinfeksjon rett etter at de åpnes. Spinnmidd Nissorun/Floramite 65 g/40-60 ml Nissorun 14 dgr frist, virker mot egg, larver og nymfer. Floramite 3 dager og virker mot alle bevegelige stadier. Lærråte Signum 50 g På grunn av fare for rester av plantevernmidler i bær bør sprøyting unngås nærmere enn ei uke før høsting. Resistim ml Bladgjødsling med Resistim rett før og i plukkinga har gitt redusert utvikling av lærråte. Kan også kjøres i drypp. Snegler Sluxx/Ferra Proff 0,5-0,7/0,5-1,0 kg/daingen frist. Bør legges ut tidl: mai/juni, og hver uke ved mye snegler. Sluxx trolig beste middel mot brunsnegl. Trips Calypso 480 SC ml Calypso har virkning mot trips. Sprøyt kun ved angrep. Jordbærmidd Milbeknock 250 ml Virker mot alle stadier, også egg. NB!Kryssresistens med Vertimec. Maks arealdose pr daa = 2x250 ml. Etter høsting og spinnmidd Vertimec 100 ml Min. 150 ltr væske/daa. Sprede/klebemiddel bør brukes for økt effekt. Vertimec kan brytes raskere ned i sollys pga følsomhet mot UV-stråling. Mot jordbærmidd bør en ta 2 sprøytinger med 8-10 dagers mellomrom. Spinnmidd Nissorun 65 g Ved behov (siste bruksår 2014). Eventuelt Floramite, Envidor eller Vertimec (kun virkning på nymfestadie) Øyeflekk/mjøldogg Topas 100 EC 30 ml Topas har også noe kurativ effekt. Behovet for sprøyting etter høsting må vurderes fra felt til felt. Viktig å veksle mellom midlene for å forebygge resistens hos soppen. * Doseringene tar utgangspunkt i at 1 daa = 1000 m enkeltrad à 1 m bredde. Effektivt sprøyteareal beregnes ut fra plantemassen i feltet; dvs. at liter sprøytevæske (konsentrasjonen endres ikke) må reduseres i yngre felt og økes i eldre felt eller dobbeltrader i henhold til bredden på planteraden. I tunnel kan det være andre krav til sprøytefrist eller tidspunkt. Sjekk alltid med etiketten og innhent Off-label om nødvendig. Se egen side for tunnel. For å finne rett væskemengde ved sprøyting, bruk rådgivingstjenestens tabell og beregningskalkulator for væskemengde og dysevalg som ligger på hjemmesidene.

3 Sprøyteteknikk * Væskemengde skal reguleres med tilpasning av dysetørrelse og fart - ikke endringer i trykk. For høgt trykk: mer avdrift og mindre inntrenging. * I rader > 60 cm bredde får vi dårlig sprøytekvalitet uansett - gjør da noe med bestandet. * I nære dobbeltrader bør det brukes midtpinne med dobbelt sett dyser = Tot. 2X enkeltrad. Felles anbefalinger for alle sprøytinger: * Radsprøyte - ikke åkerbom. Åkerbom bare til ugras og bladgjødsling. * 80 graders ISO flatdyse - helst Lowdrift (LD). Særlig mot jordbærmidd er lowdriftsdyser best da de har større dråper som rekker ned. * Avstand fra dysespiss til bladverk: cm. * Kjørefart: Normalt brukes max 5,0 km/h, ved jordbærmidd max 4,0 km/h * Hvis 3 dyser er i bruk = Toppdyse + sidedyser. 4 dyser i bruk kan gå, men 5 dyser i store plantebestand er mye mer optimalt. Tidspunkt/ Sprøyting Plante- Radbredde Dyse- Trykk Væske liter/ Optimalt Utviklings- mot høgde cm gj.snitt tall pr bar 1000 m rad dysevalg stadium cm topp og rad Åpen - Tett Åpen - Tett bunn av rad bestand bestand Planteår + Sopp og < 20 < Gul tidlig vår skadedyr Gul - Lilla Bærår Sopp og Gul - Lilla fra før skadedyr Gul - Lilla blomstring Lilla til høsting Gul - Lilla Lilla Lilla - Blå > Gul - Lilla Lilla - Blå Blå Bærår Sopp Følg tabell bærår over etter Midd** Alle Lilla - Blå høsting Lilla - Blå Lilla - Blå

4 Væskemengdeforsøk Trengs vi å bruke så mye væske ved sopp og insektsprøytingene? I 2013 fik vi med hjelp fra FMLA Vestfold til et forsøk med forskjellige væskemengder i gråskimmelsprøytingene Sammenliknet typisk norsk praksis med dansk/svensk praksis

5 Resultater

6 Vertimec og middbekjempelse For å optimere effekten. Bruk spredeklebemiddel Reduser evt væskemengden noe om du har klippet av toppen Bruk stråskiller om du ikke har og spredeklebemiddel Ikke sprøyt om dagen i solskinn! Vertimec er ikke stabil i UV lys

7 Ugras i jordbær Handels- Bruk l/daa Merknad Behandlingstidspunkt Virker mot preparat Se også etikett NYPLANTING Gallery: Tørr jord MÅ vannes med mm innen 24 timer etter sprøyting. Ca 4-7 dgr etter planting Frøugras før oppspiring Gallery ml Sprøyt gjerne i regn. Max dose Gallery pr. sesong er 100 ml. På lette jordarter (etter tilslemming av røttene) må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml. Gallery/Goltix ml/ g På lett jord brukes inntil 100 g Goltix. Der det er store problemer m. Frøugras frem til og og tunrapp, åkersvineblom eller tungras, er Goltix eller Boxer bedre enn Gallery. Ved oppspiring av ugras 1 til 2 varige blad Betanal SC ml Goltix gir lett skader på plantene på de letteste jordtypene. Boxer 100 ml Betanal SC: Høyere dose kan gi sviskade. Blanding m. Boxer gir forsterket bladeffekt. og og Bør være over 15 grader lufttemp. Vurder ny Betanal+Boxersprøyting etter 8-12 dager. Betanal ml Boxer kun tillatt ved off-labeletikett. 3x sprøyting Boxer+Betanal gav god effekt i forsøk Jorda må være fuktig for god spirehemmende effekt av Boxer. Select ml + Spesialmiddel mot tunrapp. Andre ugrasmidler eller mikronæringsstoff må ikke Tunrapp/andre grasarter KVK Renol ml iblandes eller brukes inntil 4 dager før eller etter sprøyting (unntatt Matrigon). 1-3 måneder etter planting Best effekt ved å sprøyte på 2-3 buskingsskudd. Bruk l vann pr daa. Planter i kurvplantefam.+kløver Matrigon ml Matrigon kun tillatt på off-label. Tilleggsetikett må innhentes før bruk balderbrå, løvetann, åkersvineblom Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen har rettighet til denne Kun 1 gang pr. sesong. Ved utløperdanning Utløpere Reglone ml + Ved sviing av ganger mellom plastdekte driller kan Goltix eller Gallery klebemiddel tilsettes for å dempe nyspiring av ugras i gangene. ETABLERTE FELT Doseringen av Gallery kan med fordel fordeles med 60 % vår og 40 % Tidlig vår og/eller høst Frøugras før oppspiring Gallery ml høst, for bedre utnyttelse av midlet. I godt etablerte felt med halm Før blomsterstenglene Tunrapp + andre grasarter Select ml + mellom radene vil ofte virkningen av Gallery være begrenset. begynner å strekke seg eller KVK Renol ml Betanal SC og Goltix: Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. etter høsting Frøugras frem til Betanal SC ml Goltix: Unngå regn og vanning etter sprøyting. Fordelaktig med fuktig jord når en sprøyter Ved evnt oppspiring seinere 1 til 2 varige blad eventuelt + eventuelt + dette gir best virkning på spirende ugras. Ikke full dose av både Gallery og Goltix samme år. (før blomstring) Goltix g Les etikett nøye. Vær forsiktig med dose. Boxer ikke tillatt brukt før høsting. Sviing av blindfåra, Èn- /tofrøblada arter + utløpere Reglone NB! Skjerma sprøyting. Blandes event. med Select mot tunrapp. Før blomstr/el. høsting klebemiddel Før blomstring og/eller Focus Ultra 600 ml Kan sprøytes på jordbærplanter. straks etter høsting Kveke, 3-5 varige blad eller To behandlinger, en før blomstring og en etter høsting, kan være nødvendig for full effekt. Agil 100 EC 150 ml Agil kun tillatt etter høsting. Kun etter høsting Planter av kurvplantefamilien Matrigon ml Bør benyttes straks etter høsting, dårligere effekt på stort ugras. RYDDING AV FELT Mot de fleste planter/ugras m. Glyfonova P ml Virkningen vises etter ca 2 uker. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Som regel etter høsting velutviklede blader Hindrer ikke at nytt frø spirer. Brukes på planter i god vekst 32

8 Hva med bladgjødsling i jordbær Dem som har høyt ph bør være oppmerksom på Mangan, Sink og Jern(spesielt Sonata) Ta med bladgjødsling et par ganger innen blomstring og en gang om høsten. Bor er også aktuelt

9 A nightmare! Is coming true! (maybe)

10 Florida Nat. A Peres. Unv of Florida

11 Florida Continued Nat. A Peres. Unv of Florida

12 France Imi: Rovral Hyd: Teldor Ben:? Car: Boscalid Ani Switch/frupica Str: Strobolurin Bardet and Walker. INRA

13 Germany (strobilurinresistens) Roland og Entrop. 2013

14 Fungicid resistens Er også fundet i Danmark, Sverige og UK I Norge finnes det også Hva kan vi gjøre? Kulturteknikk Sprøyt intelligent Fremtidig forskningsarbeide???

15 Fra en katastrofe til en annen! Drosophila zuzukii-fruktflue Til nå i Tyskland, Holland, England. Vist ikke i Skandinavien Importeres med importbær Ser dere noe mistenkelig til sensommeren; informer oss!

16 Hvordan finner man den? Enklest i bringebær: Ta en kurv med godt modne bringebær Sett den i fryseren en time Ta den ut og se etter fluelarvene Fungere vist ikke så bra i jordbær Prøv evt på importbær kjøpt i butikk om dere tør!

17 Har du sett til dine røtter i dag?

18 Biologien til jordbærplanten Rotstokken og røttene Jordbærplante er urteaktig og flerårig Jordbærplanta har et grunn rotsystem hvor omkring 80% av rotmassen er å finne i de øvre cm av jordprofilen Rotstokken danner overgang mellom røter og overjordsdelene. Den vokser loddrett Overjordsdelene hos planta har vært dannet fra vekstpunkt i toppen av rotstokken. Landbrukets Forsøksringer Nye miljøvennlige dyrkingsmetoder i jordbær

19

20 Og bringebær? Det vi tror om bringebær Læren er vel noe den samme? Overfladisk rotsystem. Hva sier de andre steder? Amerikanerne har vist at 10 % av vannet kommer fra 4-6 ft dybde i bringebær! Danskene så at jordbær hentet mest vann i cm dybde Hva ser vi?

21 Resultater-vi ser Jordbær 6 mdr plante på lett og løs jord: cm dybde 4 mdr plante på mellomleire: 45 cm dybde 2. årig plante på mellomleire: 70 cm 2 årig plante på lettleire: 80 cm Bringebær 5 årig bringebær på lettleire: minimum cm

22 Resultater-vi ser også Jordbær 2 årig plante på leire med tett lag i 35 cm dybde: Røtter til cm dybde Bringebær Gl felt på leire med tett lag i 35 cm dybde: Røtter til cm dybde

23 Hva betyr dette? Et spørgsmål: Ville dere ha kontaktet meg om deres jordbær på en mark var halvt så kraftige som på en annen mark? eller vært likeglade? Hvorfor er vi likeglade når det gjeller røttene?

24 Jeg tror! Men vet ikke! Planter med stort rotnett Mer robuste. Tåler tørke bedre Gjødsles forsiktigere Ikke utvaskingsfølsomme Betaler kanskje ikke så bra for dryppvanning Planter med liten rotnett Kan gi gode avlinger men er mer følsomme Gjødsles mer. Følsom for utvasking Følsom for tørke Betaler kanskje bedre for dryppvanning

25 Rådgiving og aktiviter 2014 Blir et litt anderledes år. Grunnet en del kompetansehevingstiltak bliver det litt mindre tid i mai/juni enn normalt Aktivitetene dreier seg om sprøyteteknikk, internasjonal nettverksdannelse og henting av viten fra England og Tyskland.

26 Rådgiving fortsatt Individuell rådgiving Grupperådgiving for geografiske områder eller f.eks. tunneldyrking Markvandringer Ideer Tur til Danmark for å se på feltetablering av importplanter og dyrkingssystemer i september

27 Sopp og skadedyr i bringebær Kritisk periode/ Skadegjører Handelspreparat Mengde pr. 100 Merknad Behandlingstidspunkt liter vann Bruk 50 liter vann pr 100 m rad Når nye skudd er Bringebærflue Ingen effektive Prep. Angrepne skudd bør fjernes og brennes før larva kryp ut. ca cm høye Flekkskurv, Forebygger stengelsjukdommer (ikke gråskimmel), spesielt viktig på nye skudd. skuddsjuke Nordox 75 WG 100 g Eventuelt gjenta når skuddene er cm. 1-2 behandlinger før blomstring. Når nye skudd er Veksthusspinnmidd Envidor 40 ml Max 1 x pr år. Før blomstring eller etter høsting cm høye og Danitron 5 SC 100 ml Effekt mot både veksthusspinnmidd og bladmidd. Kun 1 gang per sesong, bør være over 15 o C, Bringebærbladmidd Før blomstring. Vær ekstra oppmerksom på bladmidd i Glen Ample. Stengelsjukdommer og Signum 100 g Nye skudd må beskyttes mot smittepress fra bærende skudd. Gråskimmel Max 2 behandlinger med Signum i året! Like før blomstring/ Bringebærbille m. fl. Calypso 15 ml Max 2 x Calypso per år. Se etter billeaktivitet i perioden før blomstring. Calypso er første valg. begynnende blomstring Karate 5 CS 15 ml Decis 15 ml Decis: Max 45 ml/daa/år. Decis og Karate før blomstring. Bladlus Calypso 15 ml Kun 2 x Calypso pr. sesong. 3 dagers frist. Flekkskurv, Signum 100 g Maksimum to behandlinger med Signum i året. Dersom det tas ei sprøyting med Signum rett før eller ved begynnende blomstring, anbefales det å ta andre sprøyting med Signum helt inn mot sperrefrist 1 uker før høsting for å beskytte nyskudd utover i høsteperioden. skuddsjuke Teldor 150 g Teldor har god effekt mot gråskimmel, god regnfasthet og lang virkningstid. Max 2 ganger pr år I blomstringsperioden og gråskimmel Switch 50 g Kan brukes etter regn. Forebyggende og noe kurativ virkning. Maks 2 ganger per sesong og før kartdanning. Har noe virkning mot skuddsjuke. Velg middel etter været og blomstringsforløp. Sprøyt i hovedsak i tilknytning til regn. Åpne blomster må beskyttes før regn, ev. kurativt etter regn. Halv doser av både Teldor, Signum og Switch kan gi god effekt mot gråskimmel i en lavrisikoperiode. Switch og Teldor har 14 dagers behandlingsfrist. Signum 1 uke. Bringebærbille Calypso 15 ml Kun aktuelt ved langvarig angrep. Kun nattsprøyting! 3 dager frist. Spinnmidd Envidor 40 ml Max 1 gang per sesong. Etter høsting Bladmidd Danitron 5 SC 100 ml Effekt mot både veksthusspinnmidd og bladmidd. Kun 1 gang per sesong, >15 o C, Thiovit 300 g Thiovit kan medfører bladfald og bør ikke brukes for tidlig på sesongen. 2 gange. Ikke kombiner med olje. Flekkskurv, Nordox 75 WG 100 g Nordox virker kun mot flekkskurv og skuddsjuke. Inntil 4x pr sesong i full dose skuddsjuke, Switch 50 g Ønskes effekt mot gråskimmel blandes med 1/2 dosis Switch eller 1/2 dosis Teldor gråskimmel NB! Fjern gamle skudd og tynn ut nye før sprøyting rett etter høsteslutt. Innen vinteren Bladmidd Olje+Såpe 4%+4% Olje: Ved og Etter bladfall kjør 1-2 ganger med 7-14 dagers mellomrum. Olje og Thiovitsprøytinger Sprøyteteknikk skal ikke kombineres! Bruk raps- eller soyaolje. Krystal grønnsåpe anbefales. Thiovit g Thiovit før/ved bladfall, når knoppene er ferdig utviklet. Bruk litt tid på å finjustere din bringebærsprøyte. Mange har feil ved dyser eller dysene har feil rettning i forhold til hekken. Bringebærbom av Bjerknesstypen Bruk 30-45l/100 m rad mot sopp og insekter l/100 m hekk mot midd. Lavest mengde tidlig på sprøytesesongen. Tåkesprøyte Bruk l/100 m radd mot sopp og insekter l/100 m hekke mot midd. Reduser lufthastigheten hvis du kan. 37

28 Bringebær Ugras Handels- Mengde pr. daa Behandlingstidspunkt Virker mot preparat bruk liter Merknad væske pr. daa Tidlig vår Frøugras før oppspiring Gallery ml Tørr jord MÅ vannes med mm seinest 1 dag og/eller sein høst (ev. 60 ml + 40 ml) etter sprøyting. Sprøyt gjerne i regn. Max dose Gallery pr. sesong er 100 ml, på lette jordarter må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml. Doseringenen av Gallery kan med fordel fordeles med 60% vår og 40 % høst. På denne måten vil en få bedre utnyttelse av midlet Etter planting i etableringsår Frøugras før oppspiring Boxer ml Bare i solbær!!!. Off-Label og kun etter høsting Boxer har liten effekt når frøugraset har fått mer enn to varige blad. Før knoppbryting eller senere Nyspirt ugras MaisTer + Mero Off-label Skjermet sprøyting. Off label. 1-2 behandlinger. Fram til 1.juni Én- og tofrøbl. arter Roundup Max Åkerspr. pr daa Bare i solbær!!!. Vær forsiktig helst bare flekksprøyting på flereårig ugras andre grasarter 10-20l vann Bør ikke brukes etter 1. juni!!! Ikke høstsprøyting. OBS! Unge planter Roundup Eco ml Ryggsprøyte pr 10 l vann g/ ml Når tunrappen er på 2-3 bladsta Tunrapp og Select ml + Spesialmiddel mot tunrapp. Andre ugrasmidler eller andre grasarter Renol ml mikronæringsstoffer må ikke iblandes eller brukes inntil 5-7 dager før eller 3-5 dager etter sprøyting. Sviing langs rekkene. Én og tofrøbl. arter + NB! Skjerma sprøyting. Husk klebemidell På oppspirt ugras seinere i bringebærskudd Reglone 250 ml Off-label i bringebær sesongen utenfor raden Straks etter høsting Planter av kurvplantefam Matrigon ml Off - label.bare i solbær!!!! Skjermet sprøyting. Bør benyttes straks etter høsting - dårligere effekt på stort ugras Best virkning når kveka er i god vekst Før blomstring, når kveka Kveke, Focus Ultra 600 ml (To behandlinger, før blomstring og etter høsting, kan har 3-5 blad, andre grasarter være nødvendig for fullgod effekt). eventuelt straks etter høsting Dårlig virkning mot tunrapp Tynning av skudd i bringebær NB! De to første årene bør tynning skje manuelt Svi ned nye skudd om våren Når de første skuddene Mais Ter + Mero Off-label Unngår lange og "gamle" skudd (spes. for Glen Ample). Max 15 g pr. daa/år. er ca 5-10cm 1-2 behandlinger.( ml ).Skjermet sprøyting.off-label!!! Tynning av nye skudd Når skuddene er ca Manuelt (klipping) Velger ut de 4-8 beste skuddene per plantehull for overvintring cm Tynnes til 6-10 skudd per m rad neste vår. (6-8 i Glen Ample) Fjerne gamle skudd Rett etter høsting Manuelt (klipping) Luftigere hekk, mindre fare for stengelsjukd. på nye skudd

29 Maister-årets glade nyhet 2 aktivstoffer tilhører Sulfonylureagruppen Som express! Primært bladvirking men også noe spiregifteffekt. Effekt ses først etter dager, ugras visner vekk i løpet av 2-4 uker Minimum 8 o C. Gjerne 2 t tørvær.

30 I bringebær 5-15 g/daa maister og ml/daa Mero rapsolje. Må blandes! På ugras på frøbladstadiet kreves ikke 15 g/daa Stort rotutgras. Full dosis. Evt split behandling 5-10 g/daa uker 5 g/daa. Innen blomstring

31 Effekt Kan svi bort bringebærskudd! Tøff på bringebærene! Tar stort sett alt frøugras om det sprøytes på frøbladstadiet Litt svak på tungrass Tar knekken på mange gresser(rapgress og kveke) Klare løvetann, brennesle og solleie mfl

32 En vis effekt

33 Maister Off-label: Underskriv ansvarserklæringen og få bruksveiledningen Unngå bruk i plantehullet eller i raden når det er ikke er behov. Vi har også et godt sviingsmiddel i rute om det bliver godkjent Med det vil ugrasmidler i bringebær bli nedprioritert!

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Bruk av rovmidd mot skademidd i jordbær og bringebær Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Hvorfor bruke rovmidd i bær? 1 o Skademidd er stort problem i praktisk dyrking: Redusert salgsavling,

Detaljer

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet Ugrasbekjemping i satt løk 2015 NLR Viken v/ Torgeir Tajet Midler til rådighet 2015 Fenix Lentagran Boxer Basagran (off-label) Goltix (off-label) Matrigon (off-label) Roundup Då Lentagran best Goltix forsterker

Detaljer

Sprøyteteknikk i jordbær. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen

Sprøyteteknikk i jordbær. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Sprøyteteknikk i jordbær Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Sprøyteteknikk i jordbær Mye arbeid er gjennomført de siste ti årene Også i utlandet jobbes det mye for bedre sprøyteteknikk - Tyskland Rådgivinga

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Foto N.Trandem Foto: B. Asalf Foto E. Fløistad Nina Trandem, Bioforsk Plantehelse Bærseminar, Drammen 5. mars 2013 Skal fortelle om Jordbærsnutebille: Middelprøving,

Detaljer

Bringebærsesongen 2014

Bringebærsesongen 2014 Bringebærsesongen 2014 Svært god overvintring i år Dette på tross av vekslende vinter Heldigvis lite tele Flere rapporterer om gode avlinger Noe utfordringer med kvaliteten i varmen Svært tidlig høstestart

Detaljer

Bringebær på friland Vintland Salgsavling kg/daa gj.snitt Tetthet + N-gj.:*** Kalium gj.: n.s. LSD 5%: 128 kg

Bringebær på friland Vintland Salgsavling kg/daa gj.snitt Tetthet + N-gj.:*** Kalium gj.: n.s. LSD 5%: 128 kg Bringebær på friland Vintland Salgsavling kg/daa gj.snitt 2012-14 Tetthet + N-gj.:*** Kalium gj.: n.s. LSD 5%: 128 kg Bringebær på friland Vintland 2012-14 Salgsavling kg/daa - hovedeffekter Tetthet:***

Detaljer

Vårmøte 24.mars 2011

Vårmøte 24.mars 2011 Vårmøte 24.mars 2011 Kl 15-17 Agenda: Medlemstilbudet i NLR Viken SM Endringer i plantevernmiddel SM Eplesortprosjektet Rognebærmøll 2011 Plantevern i eple/plomme Dag-Ragnar Blystad, Bioforsk Plantehelse.

Detaljer

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Ugrasforsøk 2011 Jordbær Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Bakgrunn for forsøk Ofte skader av Goltix Ofte utilstrekkelig virkning av Gallery Godt å ha noen forskjellige virkemidler. Inspirasjon

Detaljer

Spesialmiddel mot midd

Spesialmiddel mot midd Spesialmiddel mot midd Nytt middel - ny virkemekanisme Med Envidor har vi fått et middel med helt ny virkemekanisme til bekjempelse av midd i frukt, bær og prydvekster. Bred og langvarig virkning mot midd

Detaljer

Effektiv. Jordbærdyrking

Effektiv. Jordbærdyrking Effektiv Jordbærdyrking Største trussel mot stor avling og god kvalitet kan ha stor innnvirkning på bærkvaliteten. Kontroller feltene nøye fra begynnende blomstring og videre gjennom hele høsteperioden.

Detaljer

Fagdag/kurs bringebær Kvæfjord, Bodø og Mosjøen 17-19/2 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Fagdag/kurs bringebær Kvæfjord, Bodø og Mosjøen 17-19/2 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Fagdag/kurs bringebær Kvæfjord, Bodø og Mosjøen 17-19/2 2015 Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Bringebærplantens liv Sorter Jord og beliggenhet Tunnel/friland, konvensjonelt/økologisk

Detaljer

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Temadag industrifrugt 31. januar 2013 Sigrid Mogan, Norsk Landbruksrådgiving Viken NLR Viken er en selvstendig rådgivingsenhet tilknyttet

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER Plantevern SPRØYTEPLANER 237 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST * 2) 0,08-0,1 tabl. 0,08 tabl. Ally i havre. Ally Class 3-4 g

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

Plantevernplan 2015. Grønnsaker på friland

Plantevernplan 2015. Grønnsaker på friland Plantevernplan 2015 Grønnsaker på friland Pr. 16.03.2015 Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Torgeir Tajet (virkningstabell), Anne

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel 5 KG FELLGONO5KG/02/A Productname Goltix FELLGOLNO5KG/02/A Label dimensions 376 x 244 (hxw) Name Taco Plinck Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Fundamentet i en potetåker fri for ugras Virketabell Fenix og Sencor Consento nytt navn samme produkt Vi har løsningen

Detaljer

Kurs i jordbærdyrking Dyrkingsomløpet. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen

Kurs i jordbærdyrking Dyrkingsomløpet. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Kurs i jordbærdyrking Dyrkingsomløpet Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Kursinnhold 1. Sikring av felt om vinteren 2. Blomstring og pollinering 3. Modning og utvikling av bærene 4. Plantevern gjennom året

Detaljer

Jordbærkurs. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen

Jordbærkurs. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Jordbærkurs Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Hvorfor jordbærdyrking?? Enorm etterspørsel Jordbær er sommerens favoritt Gir sterk assosiasjon med sommer og ferie Jordbær = stor smaksopplevelse Lang tradisjon

Detaljer

Fokus på grasugras og insekter i korn

Fokus på grasugras og insekter i korn Produktinformasjon våren 2013 Fokus på grasugras og insekter i korn Riktig strategi mot grasugraset Virketabell for Hussar OD, alene og i blanding Gunstig formulering og god teknikk sikrer resultatet Vi

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

Bringebærkurs. Del 2. Norsk Landbruks rådgiving Innlandet

Bringebærkurs. Del 2. Norsk Landbruks rådgiving Innlandet Bringebærkurs Del 2 Norsk Landbruks rådgiving Innlandet ÅRSHJULET I BRINGEBÆRDYRKINGEN 1. Stell og beskjæring om våren 2. Plantevern før blomstring 3. Plantevern i blomstringen 4. Høsteperioden avsluttende

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER SPRØYTEPLANER 239 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Frøugras / Allsidig ugrasflora Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST/SX * 2) 0,08-0,1 tabl./1-2 g 0,08 tabl./1,5

Detaljer

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Ugrasbekjemping i kålrot Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Falskt Såbed Starte 2-4 uker før såing Dyrke ugras Harve flere ganger grunnere for hver gang Og /eller Svi enten kjemisk eller m propan Kjemisk

Detaljer

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Nina Trandem Bioforsk Plantehelse Norske Fruktdagar 2012, 28.jan 2012 Skal gå gjennom: Bruk av vegetabilsk olje som plantevernmiddel Hvorfor er oljesprøyting interessant?

Detaljer

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, 6. januar 2015 Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 22/4, 2015 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller ute i gartneriene

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær Bærdag på Kvithamar Torsdag 8. april 2010 Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær Jan Netland Sommerettårige ugras Spirer fra frø om våren (eks. meldestokk) Planten lever bare en sommer og dør Ofte rikelig

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version Forsøksringen Agder

PDF created with pdffactory trial version  Forsøksringen Agder Plantevern i potet - 2009 Nyheter og endringer Ugras Skadedyr Sopp Potetvirus Y Tørråtemidler nyheter / endringer Ranman er godkjent! Virksomt stoff i Ranman (cyazofamid) OK 2008 Orginalt klebemiddel/

Detaljer

KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen

KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen kålmøllsituasjonen 2013 Livssyklus og utviklingstid under nordiske forhold Egg - ca 1 uke. Larve - ca 3 uker. Fordelt på fire larvestadier: 1.

Detaljer

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG Sesonginformasjon 2012 Hussar OD Atlantis WG TA GRASUGRASET PÅ ALVOR Grasugras trives svært god på tettpakket og oksygenfattig jord, og dominerer ofte på vendeteigen og andre steder der jorden har pakkeskader.

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen

Foto: A. Smith Eriksen Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 18/1, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 17/11, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Plantevern Biologisk. Plantevern Kjemisk. Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER

Plantevern Biologisk. Plantevern Kjemisk. Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER Plantevern Biologisk Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag NEMASLUG Nematoder mot snegler 65 99 95 12 millioner Phasmarhabditis hermaphrodita 65 99 96 30 millioner

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +??

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +?? Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade.

Detaljer

Grønnsaker på friland

Grønnsaker på friland Plantevernplan 2011 Grønnsaker på friland Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Ole Morten Nyberg (gulrot og løk), Francisco Granados

Detaljer

Ugrasbekjempelse i rødkløver

Ugrasbekjempelse i rødkløver 174 Kirsten Semb Tørresen et al. / ioforsk FOKUS 4 (1) Ugrasbekjempelse i rødkløver KIRSTEN SEM TØRRESEN 1, JOHN INGR ØVERLND 2, LRS OLV REIVIK 3, STEIN KISE 4 & TRYGVE S. MLID 5 1 ioforsk Plantehelse,

Detaljer

Sprøyteteknikk i bringebær

Sprøyteteknikk i bringebær Sprøyteteknikk i bringebær Spidsbergseter 2012 Dan Haunstrup Christensen Bringebær og sprøyteteknikk Virker dette bekjent? Hindbærbladgalmide Vatunäkämäpunkk Hallongallkvalster Prosjekt: Sprøyteteknikk

Detaljer

Page 1. BRUKSOMRÅDE Consento SC 450 er tillatt brukt mot potettørråte

Page 1. BRUKSOMRÅDE Consento SC 450 er tillatt brukt mot potettørråte Front page SC 450 Fenamidon og Propamokarb Mot tørråte i poteter. Sammensetning: Fenamidon...75... 75 g/l Propamokarb...375... 375 g/l Fyllstoffer...653...653 g/ ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011.

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 1/12, 2011) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 7/6, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

Dekking med duk og nett i gulrot. Torgeir Tajet, GA-FA

Dekking med duk og nett i gulrot. Torgeir Tajet, GA-FA Dekking med duk og nett i gulrot Torgeir Tajet, GA-FA Hvorfor dekke gulrot? Suger/ tege Rasker, jevner oppspiring Redusere fare for tilslemming/ skorpedanning Redusere fare for vinderosjon/ slitasje av

Detaljer

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner,

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, 3 liter Tiakloprid Oljebasert dispersjon Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål. = Reg. varemerke for Ristes kraftig

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l LIQUID, N.O.S., (PENCONAZOLE) L1010844 NORW/06T PPE 4053556 Penkonazol - emulsjonskonsentrat Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat,

Detaljer

FØREBYGGJANDE RÅDGJERDER

FØREBYGGJANDE RÅDGJERDER INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2014... 3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder... 3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest sprøyter... 3 Bier og andre nytteinsekt - Integrerte

Detaljer

Kjemiske midler mot tørråte

Kjemiske midler mot tørråte Kjemiske midler mot tørråte iddel Tyfon (Ridomil) Revus (ereno,acrobat) Ranman + Renol (hirlan) Virkning/ transport Kontakt og systemisk oppover Translaminær og litt ford. Til nye blad Kontaktmiddel med

Detaljer

Sprøyteteknikk i bringebær Hamar

Sprøyteteknikk i bringebær Hamar Sprøyteteknikk i bringebær Hamar 15.03.2016 Rune Vereide, Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane Utvikling frå Bjerknes-bom til tåkesprøyter Ulike tåkesprøyter med aksialvifte, lågt montert viftehus

Detaljer

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! Protiokonazol er hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren,

Detaljer

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Integrert plantevern i grovfôrvekster - Samling for NLR-rådgivarar Kvithamar, 12.04.2012 Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse I samarbeid

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2010...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2010...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2010...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av sprøyter...3 Bier og andre nytteinsekt - Integrerte

Detaljer

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen?

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? 252 K. S. Tørresen & R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? Kirsten Semb Tørresen / kirsten.torresen@planteforsk.no Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2009...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2009...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2009...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av sprøyter...3 Bier og andre nytteinsekt - Integrerte

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714 L162701 NORW/12P PPE 356714 Penkonazol emulsjon Mot meldugg og skurv, bladflekksopper m.fl. i eple, pære, jordbær og kinakål på friland samt prydplanter i veksthus og på friland. Topas har en viss tilleggsvirkning

Detaljer

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 I 2015 ble rapsglansbiller samlet inn fra oljevekster på fem lokaliteter i Akershus (Kråkstad og Ås) og Østfold (Eidsberg,

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE L1007548 NORW/02T PPE 4048969 Cyprodinil + fludioksonil Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

Kva gjer vi med resistens mot gråskimmel?

Kva gjer vi med resistens mot gråskimmel? Kva gjer vi med resistens mot gråskimmel? Gunn Mari Strømeng, Belachew Asalf og Arne Stensvand, 18.03.2016 1 Fungicidresistens Stabil, nedarva eigenskap i ein sopp-populasjon Single-site inhibitors : Verkar

Detaljer

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2007...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2007...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2007...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av sprøyter...3 Bier og andre nytteinsekt - Integrerte

Detaljer

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG L138769 NORW/10L Cyprodinil + fludioxonil granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær,

Detaljer

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2008...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av

INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2008...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2008...3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder...3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest av sprøyter...3 Bier og andre nytteinsekt - Integrerte

Detaljer

Soppbekjemping i frøeng. Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik

Soppbekjemping i frøeng. Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik Soppbekjemping i frøeng Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik Fra ei andreårseng av Vega timotei Bakgrunn Det har blitt større og større oppmerksomhet rundt soppsjukdommer i grasfrøavlen Våte vekstsesonger

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

Halmbehandling, avpussing og tynning

Halmbehandling, avpussing og tynning Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 275 Halmbehandling, avpussing og tynning Foto: Åge Susort 276 Aamlid, T.S. & Susort, Å. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Forsommerslått i frøeng av kvitkløver Trygve

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat GIFTIG

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat GIFTIG 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål,

Detaljer

Plantevernplan Grønnsaker på friland, NLR SørØst

Plantevernplan Grønnsaker på friland, NLR SørØst Plantevernplan 2011 Grønnsaker på friland, NLR SørØst Innhold Generelt om ugrassprøyting... 2 Generelt om kvekesprøyting... 2 Generelt om dispensasjoner og offlabel... 2 Pyretroider... 3 Hodekål... 4 Kålrot...

Detaljer

L NORW/12Q PPE Nettoinnhold: 1 KG

L NORW/12Q PPE Nettoinnhold: 1 KG L169937 NORW/12Q PPE 4018759 Cyprodinil + fludioksonil Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

Nr. 14 - November 2012. Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær.

Nr. 14 - November 2012. Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær. TEMA Nr. 14 - November 2012 Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær. Arfinn Nes, Bioforsk Øst og Torbjørn Takle, Fylkesgartnar i Sogn og Fjordane. E-post: arnfinn.nes@bioforsk.no Kampen

Detaljer

FØREBYGGJANDE RÅDGJERDER

FØREBYGGJANDE RÅDGJERDER INNHALDSLISTE Side PLANTEVERN 2011... 3 Førebyggjande og kjemiske rådgjerder... 3 Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel - funksjonstest sprøyter... 3 Bier og andre nytteinsekt - Integrerte

Detaljer

Jordbærsnutebille: Biologi og bekjempelse

Jordbærsnutebille: Biologi og bekjempelse Jordbærsnutebille: Biologi og bekjempelse Foto F. Clerc Nina Trandem, Bioforsk Plantehelse Bærdag, Kvithamar 29. mars 2012 Foto: N. Trandem om ingenting annet står Skal snakke om Billas biologi Nye studier

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page GIFTIG

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page GIFTIG Front Page 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli,

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat, per 18/3, 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat, per 18/3, 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Informasjon fra Plantevernprosjektet: «Rådgivning innen *integrert plantevern i veksthus» per 18/3, 2014 *Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske -

Detaljer

Smartere bringebær. Et innovasjons- og forskningsprosjekt. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen m.fl.

Smartere bringebær. Et innovasjons- og forskningsprosjekt. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen m.fl. Smartere bringebær Et innovasjons- og forskningsprosjekt Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen m.fl. Smartere bringebær Finansiert ved Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over

Detaljer

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland Hønsehirse verre enn floghavre John Ingar Øverland Hønsehirse som ugras Rangert som verdens 3.dje verste ugras, floghavre er på 13.plass (Holm et al 1977) Rask utbredelse i Vestfold, og i andre fylker

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Dyrkingsveiledning Erter til modning

Dyrkingsveiledning Erter til modning Dyrkingsveiledning Erter til modning Norsk Landbruksrådgiving SørØst Ajourholdt 08.04.2014 av: bjoern inge.rostad@lr.no Produksjonsmål Erter har et høyt innhold av protein(ca.20 25 %) og er en viktig proteinkilde

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page Front Page 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli,

Detaljer

Plantevern Kjemisk MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER. Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

Plantevern Kjemisk MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER. Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler. Plantevern Kjemisk MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER Aliette 80 WG (Fosetyl-aluminium 800 g/kg) 72 30 12 1 kg (10 stk) Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler. Mot algesopper i prydplanter

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for NO84937541B Front page Aklonifen Suspensjonskonsentrat 5 liter Mot frøugras i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/ bladpersille. Sammensetning Aklonifen............................ 600 g/l

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534 L178016 NORW/01S PPE 4034534 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Sammensetning: Mandipropamid 250 g/l Fyllstoffer

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015.

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Trips og bladlus er de vanligste skadedyrene på utplantingsplanter. Her er en plan for hvordan

Detaljer

SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM

SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM Denne sjekklista brukes til å kontrollere spesialutstyr for sprøyting av jordbær. Kontrollen tar mindre enn to timer. Det brukes kun reint vann. Sjekklista er

Detaljer

Reg. Nr.: 2007.133.14. Oplysninger i Nødtilfelle: Giftinformasjonen telefon.: 22 59 13 00 BASF Vakt telefon: 0049 180 2273 112

Reg. Nr.: 2007.133.14. Oplysninger i Nødtilfelle: Giftinformasjonen telefon.: 22 59 13 00 BASF Vakt telefon: 0049 180 2273 112 Signum Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinak, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat,

Detaljer

Propamokarb Løselig konsentrat

Propamokarb Løselig konsentrat 1 liter Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus og på friland, samt

Detaljer

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete God etablering og overvintring i høsthvete er avgjørende for å danne et godt grunnlag for høye avlinger.

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Gjødsling og optimalisering av høstklima for jordbær. Anita Sønsteby, Nina Opstad m.fl.

Gjødsling og optimalisering av høstklima for jordbær. Anita Sønsteby, Nina Opstad m.fl. Gjødsling og optimalisering av høstklima for jordbær Anita Sønsteby, Nina Opstad m.fl. Forsøk de siste åra: 1. Klimaforhold under blomsterdanninga 2. Høstgjødsling 3. Kombinere 1 og 2 for å lage produksjonsklare

Detaljer

5 liter NO A EC 260. Mot soppsykdommer i korn. Reg nr

5 liter NO A EC 260. Mot soppsykdommer i korn. Reg nr 5 liter FARE Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. VED KONTAKT

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

L145921 NORW/8M. Helseskadelig. Miljøskadelig REG. NR. 2009.77. Avgiftsklasse 3

L145921 NORW/8M. Helseskadelig. Miljøskadelig REG. NR. 2009.77. Avgiftsklasse 3 L145921 NORW/8M Lambda-cyhalothrin - vannløselig granulat Mot skadedyr i korn, eng og beite, grasfrøeng, kløverfrøeng, oljevekster, mais, potet, ert, bønne, kål og andre grønnsaksvekster på friland, oppal

Detaljer