ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT God kraft. Godt klima.

2

3 Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester og utbygging og drift av fibernett. Agder Energi er Norges tredje største energikonsern målt i vannkraftproduksjon. Årlig produserer konsernets 47 hel- og deleide kraftverk rundt 7,8 TWh fornybar energi. Innen vindkraft har konsernet bygget opp betydelig kompetanse, og har gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind planer for bygging av vindparker flere steder i landet. Agder Energi har fjernvarmeanlegg i blant annet Arendal og Kristiansand. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, til sammen kilometer linjer. Selskapet har nettkunder på Agder. Markedsselskapet LOS er landets tredje største kraftleverandør, og leverer strøm til over kunder i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet har LOS en solid posisjon blant de største nasjonale kraftleverandørene. Gjennom datterselskapene Nettkonsult og Otera er Agder Energi en anerkjent leverandør av ingeniør- og elektroentreprenørtjenester over hele landet. Otera har også internasjonal aktivitet. Agder Energi har rundt ansatte og er en av de største virksomhetene på Sørlandet. Virksomheten skaper positive ringvirkninger for landsdelen. Betydelige innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene, bidrar til dette. Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.

4 hovedtall hovedtall Definisjoner RESULTAT Driftsinntekter mill. kr EBITDA 1 mill. kr Driftsresultat mill. kr Resultat før skatt mill. kr Årsresultat mill. kr KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm fra driften mill. kr Investeringer i varige driftsmidler og immatrielle eiendeler mill. kr Avskrivninger og nedskrivninger mill. kr Betalt utbytte mill. kr BALANSE Totalkapital mill. kr Egenkapital mill. kr Sysselsatt kapital 2 mill. kr Frie likviditetsreserver 3 mill. kr Rentebærende gjeld mill. kr Netto rentebærende gjeld 4 mill. kr NØKKELTALL EBITDA margin 5 % 32,5 38,9 31,2 Driftsmargin 6 % 27,4 34,0 23,5 Egenkapitalavkastning 7 % 47,4 15,8 24,9 Avkastning sysselsatt kapital 8 % 33,6 16,6 16,6 Totalkapitalavkastning 9 % 20,2 9,9 11,1 Egenkapitalandel 10 % 25,5 19,6 26,8 Netto rentebærende gjeld/ebitda 11 2,2 1,9 3,0 Antall faste og midlertidige ansatte pr Antall faste og midlertidige årsverk pr NØKKELTALL, HMS Sykefravær % 4,4 4,0 4,5 Skader (H1) med fravær pr. mill. arbeidstimer 5,6 10,7 7,3 Skader (H2) med og uten fravær pr. mill. arbeidstimer 12,8 17,6 15,5 NØKKELTALL, OPPSTRØMSVIRKSOMHET Vannkraftproduksjon, virkelig 12 TWh 7,8 9,5 7,8 Vannkraftproduksjon, årsmiddel 12 TWh 7,8 7,8 7,5 Magasinbeholdning pr TWh 3,6 3,8 4,2 Gjennomsnittlig spotpris øre/kwh 29,5 32,4 20,6 Fjernvarmeproduksjon GWh NØKKELTALL, NEDSTRØMSVIRKSOMHET Antall sluttbrukerkunder Antall nettkunder Nettkapital (NVE-kapital) 14 mill. kr årsrapport2009

5 hovedtall Mill. kr % EBITDA Driftsresultat Årsresultat Driftsmargin Avkastning sysselsatt kapital Egenkapitalavkastning Definisjoner 1. Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger. 2. Egenkapital + rentebærende gjeld. 3. Plasseringsportefølje og overskuddslikviditet samt ubenyttede bankrammer. Eksklusive bundne midler. 4. Rentebærende gjeld - frie likvider. 5. EBITDA/Driftsinntekter. 6. Driftsresultat/Driftsinntekter. 7. Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital. 8. (Resultat før skatt + rentekostnader)/gjennomsnittlig sysselsatt kapital. 9. (Resultat før skatt + rentekostnader)/gjennomsnittlig totalkapital. 10. Egenkapital/totalkapital. 11. EBITDA er justert for urealiserte verdiendringer knyttet til kraftkontrakter. 12. Alle produksjonstall er før pumping og tap. 13. Kunder i massemarkedet. 14. Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsrammen. Fastsatt av NVE. årsrapport2009 5

6 konsernstruktur Konsernsjef Tom Nysted Øvrige konsernfunksjoner Risiko/kontroll Internrevisjon Økonomi/finans Pernille K. Gulowsen Organisasjon Finn R. Johansen Informasjon Realf Ottesen Datterselskap knyttet til morselskapet Agder Energi Venture Agder Energi Innovasjon forretningsområder Energi Ole Th. Dønnestad Nett Erik Boysen Marked Unni Farestveit Tjenester Jan Pedersen - Agder Energi Produksjon - Agder Energi Nett - LOS - LOS Bynett - Otera - Nettkonsult - Solvea - Sopran - Agder Energi Varme - Norsk Varmeog Energiproduksjon Øvrige eierinteresser er oppgitt i note 1. Konsernledelsen i Agder Energi fotografert i fjernvarmesentralen i Arendal. Fra venstre: Realf Ottesen, Jan Pedersen, Tom Nysted, Unni Farestveit, Erik Boysen, Ole Th. Dønnestad, Pernille K. Gulowsen, og Finn R. Johansen. Realf Ottesen Født: 1949 Stilling: Konserndirektør Informasjon Utdannelse: Siviløkonom Jan Pedersen Født: 1950 Stilling: Konserndirektør Tjenester Utdannelse: Sivilingeniør bygg NTH Tom Nysted Født: 1952 Stilling: Konsernsjef Utdannelse: Ingeniørutdanning og omfattende tilleggsutdanning innen ledelse Unni Farestveit Født: 1963 Stilling: Konserndirektør Marked Utdannelse: Siviløkonom, psykologi grunnfag Erik Boysen Født: 1950 Stilling: Konserndirektør Nett Utdannelse: Sivilingeniør elkraft NTH Ole Th. Dønnestad Født: 1964 Stilling: Konserndirektør Energi Utdannelse: Sivilingeniør elkraftteknikk og bedriftsøkonom fra BI med videreutdanning innen energi/økonomi Pernille Kring Gulowsen Født: 1964 Stilling: Konserndirektør Økonomi/finans Utdannelse: Siviløkonom Finn R. Johansen Født: 1959 Stilling: Konserndirektør Organisasjon Utdannelse: Master of management fra BI/cand.mag. 6 årsrapport2009

7 årsrapport kart Kraftstasjon Frammøteplass/kontor Vindmøllepark Fjernvarme/-kjøling KRISTIANSAND Nisserdam Tjønnefoss Høgefoss Dynjanfoss Berlifoss Jørundland Longerak Logna Tonstad Finså Osen Kuli Smeland Skjerka Kvinesdal Håverstad Uleberg Evje Iveland Nomeland Steinsfoss Hunsfoss Laudal Tryland Færåsen LYNGDAL Kvavik Fjeldskår Høylandsfoss Trøngsla Hovatn Hekni Finndøla Valle Brokke Rysstad Holen MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD LILLESAND GRIMSTAD ARENDAL RISØR Lindesnes Holt Evenstad Stoa Fjære Rygene Hanefoss HER ER AGDER ENERGI Trondheim Oslo Drammen Brussel Zürich Malmø Stockholm Gøteborg Bergen

8 Innhold 3 Kort om Agder Energi 4 Hovedtall 6 Konsernstruktur 7 Kart 9 Konsernsjefen 12 Forretningsområde Energi 18 Forretningsområde Nett 22 Forretningsomåde Marked 26 Forretningsområde Tjenester 30 Tema 32 Eierstyring og selskapsledelse 36 Miljø- og samfunnsansvar 44 Styrets årsberetning 52 Erklæring fra styret og daglig leder 56 Resultatregnskap Konsern 57 Balanse Konsern 58 Kontantstrømoppstilling Konsern 59 Egenkapitaloppstilling Konsern 60 Regnskapsprinsipper Konsern 66 Noter Konsern 110 Resultatregnskap Agder Energi AS 111 Balanse Agder Energi AS 112 Kontantstrømoppstilling Agder Energi AS 113 Regnskapsprinsipper Agder Energi AS 115 Noter Agder Energi AS 128 Revisjonsberetning 129 Samfunns- og verdiskapingsregnskap Sentralbord: Telefax: E-post: - - Org. nr.: Postadresse: Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand - Besøksadresser: Kristiansand: Tangen 11 (Kjøita 18 fra ) - Arendal: Stoaveien 14 8 årsrapport2009

9 konsernsjefen Konsernsjef Tom Nysted, fotografert i Kristiansand. godt resultat i utfordrende år I 2009 leverte Agder Energi et av sine beste resultat noen sinne. Dette til tross for at året var preget av lavere vannkraftproduksjon, lavere strømpriser, og ringvirkninger av finanskrisen. Betydelig innsats fra konsernets medarbeidere gjorde at alle forretningsområdene leverte gode driftsresultater. Dermed har konsernet både lagt grunnlag for avkastning til eierne og for investeringer som sikrer videreutvikling av konsernet. Agder Energi har lagt bak seg et offensivt år, der konsernet har markert seg som ledende aktør i norsk kraftbransje. I november ble konsesjonssøknaden for NorGer-kabelen, der Agder Energi eier en tredjedel, oversendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Økt overføringskapasitet til Europa vil ha avgjørende betydning for resultatutviklingen i den norske kraftbransjen på sikt. Vinterens store variasjoner i strømpriser understreker også betydningen av kabelforbindelser for forsyningssikkerheten i Norge i tørrår. Flere kraftkabler til landene rundt Nordsjøen er også avgjørende for å innfri norske og europeiske klimamål, ivareta europeisk leveringssikkerhet og sikre videre utbygging av ren fornybar energi i Norge. Agder Energi har et solid kompetansemiljø innen vindkraft, og er engasjert i vindkraftutbygging gjennom betydelige eierandeler i Statkraft Agder Energi Vind og Dalane Vind. Begge selskapene ble tildelt konsesjoner av NVE før årsskiftet. Konsesjonstildeling er imidlertid ikke synonymt med utbygging. Positive investeringsbeslutninger for vindkraftutbygging forutsetter lønnsomhet, og tilstrekkelig overføringskapasitet til Europa er viktig for å sikre dette. Utbygging av norsk vindkraft vil også kunne danne grunnlag for interessant langsiktig industriutvikling i Norge. Mange hadde store forventninger til at 2009 skulle bli året da klima- og energipolitikken gikk fra retorikk til handling. Internasjonalt ble fasiten dessverre et mislykket klimatoppmøte i København. På den norske arenaen bød 2009 på en intensjonsavtale om grønne sertifikater som fortsatt mangler viktige konkretiseringer. I skrivende stund venter vi også på en avklaring rundt implementeringen av EUs fornybardirektiv. Agder Energi vil sammen med den øvrige norske kraftbransjen fortsette å arbeide for bedre og forutsigbare rammevilkår. På konsernets hjemmebane fortsetter vi å investere i produksjonsanlegg for vannkraft og nett. Investeringene er del av vår langsiktige satsing for å utvikle lokale energiressurser og å styrke leveringskvaliteten til strømkundene på Agder. Sikker strømleveranse er det folk først og fremst forbinder med Agder Energi. Det viser resultatene fra konsernets regelmessige omdømmeundersøkelse blant befolkningen på Agder. Undersøkelsen viser videre at konsernet nyter stor tillit på Agder, og at det er stor grad av bevissthet om den verdiskaping som er knyttet til konsernet. Tilliten hos befolkningen på Agder er i første rekke en stor anerkjennelse av innsatsen fra alle våre ansatte. Våre medarbeidere representerer solid kompetanse, høy motivasjon, samt evne og vilje til å tilpasse seg rammebetingelser i stadig raskere endring. Denne ressursen er en vesentlig forutsetning for at vi skal lykkes i arbeidet med å styrke Agder Energi som en sentral norsk bransjeaktør. Derigjennom bidrar vi også til fortsatt regional utvikling på Agder. Tom Nysted Konsernsjef årsrapport2009 9

10 forretningsområdenett Forretningsområdene 10 årsrapport2009

11 forretningsområdene Energi Nett Tjenester Marked vårt fokus Agder Energi er et av landets største energikonsern. Den operative virksomheten skjer i fire forretningsområder: Energi, Nett, Marked og Tjenester. årsrapport

12 ren satsing Forretningsområdet Energi er den største bidragsyteren til Agder Energis verdiskaping. Virksomheten omfatter drift, vedlikehold og utbygging av vann- og vindkraftanlegg, samt energiforvaltning og handel. EUs mål om å øke andelen fornybar energi i EU-landene fra 8,5 til 20 prosent innen 2020, gir Agder Energi betydelige utviklingsmuligheter. Mer utbygging av vindkraft på kontinentet kan gjøre stabil, norsk vannkraft etterspurt i perioder med lite vind og høye priser. Økte kraftleveranser fra Norge krever imidlertid bygging av flere kabelforbindelser. Dette har Agder Energi, med sin unike geografiske nærhet til kontinentet, lenge vært en pådriver for, blant annet gjennom NorGer-prosjektet. Nye vannkraftprosjekter. Agder Energi har som mål å realisere og sette i drift nye 600 GWh innen Dette innebærer at dagens produksjonskapasitet skal økes med mer enn 10 prosent. Økningen vil kunne dekke energibehovet til rundt eneboliger. Prosjektene ligger i allerede regulerte vassdrag på Agder og i Telemark hvor Agder Energi Produksjon har kraft- og reguleringsanlegg. Prosjektene omfatter alt fra utskifting av løpehjul i eksisterende kraftverk, utvidelse av eksisterende kraftverk, til bygging av nye kraftverk. Stor vindkraftaktør. Agder Energi er blant de største aktørene innen vindkraft i Norge. Gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) er det et mål å utvikle Norges ledende landbaserte vindkraftselskap. SAE Vind planlegger vindkraftprosjekter fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Selskapet har som mål å realisere MW innen Det vil gi kraft nok til å dekke strømforbruket til rundt husstander. Agder Energi samarbeider også med Dalane energi om vindkraftutbygging. Det felleseide selskapet Dalane Vind har som målsetting å utvikle, bygge og drifte vindparker i Rogaland. Ledende innen energiforvaltning. Energiforvaltning er et satsingsområde for Agder Energi. Målet er å bli blant de tre fremste miljøene i Norden innenfor fagfeltet. Stort fokus på kompetansebygging skal bidra til å nå dette målet. De ansatte i avdeling for Energiforvaltning og handel i Agder Energi er høyt kvalifiserte innen en rekke spesialdisipliner. Flere av dem har doktorgrad. 12 årsrapport2009

13 forretningsområdeenergi selskapene Agder Energi Produksjon er en av landets største produsenter av vannkraft. Selskapet har 47 hel- og deleide kraftstasjoner i Aust- og Vest-Agder og produserte i ,8 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til rundt eneboliger. Agder Energi Produksjon har betydelig kompetanse innen vindkraft og eier Fjeldskår vindmøllepark i Lindesnes kommune. energi viktige begivenheter i 2009 Åpning av Færåsen småkraftverk. I juni ble Færåsen småkraftverk i Lindesnes kommune offisielt åpnet. Kraftverket produserer strøm tilsvarende forbruket til rundt 280 eneboliger (ca. 6 GWh), og har en installert effekt på 1,4 MW. Dette er et mindre, men likevel viktig bidrag for å nå målet om å produsere mer fornybar energi. Den 270 meter lange rørgaten fra Eptevann til kraftstasjonen er gravd ned i terrenget. Selve kraftstasjonsbygningen er tilpasset terrenget og gitt en moderne utforming i tre og stein. Mer fornybar energi. I november ble det besluttet å oppgradere kraftverkene Bjelland og Håverstad. Den økte produksjonen vil kunne gi fornybar, klimavennlig energi til rundt 550 eneboliger. Prosjektet innebærer oppgradering og utskifting av tekniske komponenter i kraftverkene, og krever ikke inngrep i naturen. Etter planen skal utskiftingen av blant annet luker starte i I 2011 skal aggregatene rehabiliteres og nye løpehjul installeres. Håverstad kraftverk ble satt i drift i 1957 og ligger i Åseral kommune. Bjelland kraftstasjon ligger nord for Bjelland sentrum i Marnardal kommune, og ble satt i drift i Ja til vindparker i Rogaland. Dalane Vind fikk i desember konsesjon til å bygge Bjerkreim vindpark i Rogaland. Selskapet eies av Dalane energi og Agder Energi med 50 prosent eierandel hver. Konsesjonen omfatter en vindpark på inntil 150 MW installert effekt. Det planlegges å bygge mellom 50 og 60 vindmøller i området. Statkraft Agder Energi Vind fikk i samme tildelingsrunde konsesjon for bygging av Moifjellet vindpark, også denne i Rogaland. Vindparken vil få inntil 180 MW installert effekt. Antall vindmøller blir rundt 60. De vil kunne produsere 540 GWh årlig. Det dekker strømforbruket til rundt eneboliger. Vil bygge kabel til kontinentet. Selskapet NorGer, som Agder Energi eier en tredjedel av, søkte i 2009 om konsesjon for bygging av en kraftkabel mellom Flekkefjord og Wilhelmshaven i Tyskland. Strekningen er på rundt 600 kilometer. Med en overføringskapasitet på MW kan forbindelsen dekke strømforbruket til en by på størrelse med Oslo. Forbindelsen vil bestå av to likestrømskabler som legges parallelt med en avstand på rundt 50 meter. Kabelen kan tidligst settes i drift i Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 12 milliarder kroner. årsrapport

14 forretningsområdeenergi Anne Haaland Simonsen er tidligere toppidrettsutøver og setter stor pris på treningsturer i skog og mark. Engasjementet for naturen er også en viktig motivasjonsfaktor i jobben med å utvikle vindkraftprosjekter i Agder Energi. 14 årsrapport2009

15 forretningsområdeenergi meteorolog i vinden energi Vi vet ikke hva Jorda kan tåle, men vi skal overlate den til våre barn. Vi har ikke råd til å ta sjanser. Derfor synes Anne Haaland Simonsen det er meningsfylt å jobbe med utviklingen av norsk vindkraft. Det begynte allerede da hun var barn. Faren elsket å ferdes ute i naturen. Og hun ble med. Lærte seg å sette pris på den friske luften, det vide utsynet. Luktene. Fargene. Vær og vind. Det var kanskje derfor hun bestemte seg for å bli meteorolog. Kunnskap om vær og vind. Vindkraftsatsingen trenger værkompetanse. Høsten 2009 forlot Anne Haaland Simonsen jobben i Meteorologisk Institutt og flyttet til Kristiansand for å være med på utviklingen av norsk vindkraft. Det er annerledes å bygge vindkraft i Norge enn for eksempel i Danmark. Terrengforholdene er mer komplekse. Det er rett og slett mer å ta hensyn til. Vi må ta hensyn til faktorer som turbulens, ekstremvind og ising i våre områder. Det er komplisert å finne de beste lokasjonene for vindkraftparker og hvordan disse skal utformes. Men nettopp det å finne de beste stedene er viktig, ikke bare i forhold til økonomi og effektivitet. Dette handler også om å ta hensyn til naturen. Vindkraft er klimavennlig og bærekraftig, men utbygging av vindkraft kommer veldig ofte i strid med andre naturverninteresser. Veldig mange er for vindkraft, men ingen vil ha det i nærheten. Vi må se den store sammenhengen. Hvis vi ikke gjør en satsing innen fornybare energikilder, vil vi ødelegge kloden vår. Konsekvensene kan bli mye større enn at enkelte naturområder står i fare for å bli utbygd, mener Anne Haaland Simonsen. Energi fra naturen. Hun liker å være tett på naturen. Hver eneste dag. Som tidligere toppidrettsutøver med blant annet VM-deltakelse i kappgang på merittlisten, er hun fortsatt avhengig av daglig fysisk aktivitet. En løpetur i skogen, en skitur eller rett og slett en ettermiddagstur til forblåste og værutsatte utsiktspunkt er en del av den daglige rutinen. Hun er glad i vær, særlig værskiftene. Til syvende og sist har alt vær sitt utspring i sola. Vi mennesker er små i den store sammenhengen. Vi kan ikke styre naturkreftene, sier hun. I vindkraftsatsingen handler det om å spille på lag med naturen. Klimaendringer er skummelt. Vi vet ikke helt hvordan naturen vil reagere. Den tanken er skremmende. Det kan være at naturen fungerer som en strikk og at det er grenser for hva naturen tåler før strikken ryker. Det krever at vi gjør noe. Vi kan ikke vente. Vi klarer ikke kutte så mye som vi burde. Derfor trenger vi mer fornybar energi, fastslår hun. Vindkraft er en bit i dette puslespillet. Anne Haaland Simonsen føler hun er med og gjør en forskjell. At jobben betyr noe. At hun er med på noe viktig. Jeg har så stort utbytte av å ferdes i naturen selv. Derfor føler jeg ansvar for at også kommende generasjoner får oppleve dette. Slikt jeg opplevde sammen med min far da jeg var barn. årsrapport

16 forretningsområdeenergi krafttak for naturen Før Terje Sten Tveit begynte som prosjektleder for Iveland 2-utbyggingen i Agder Energi, jobbet han blant annet med elektrifisering av Gjøa-plattformen i Nordsjøen. Elektrifisering av oljeplattformer kan være et viktig klima- og miljøtiltak når forholdene ligger til rette for det, slik tilfellet var på Gjøa-plattformen. For meg handler det ikke bare om å finne en løsning, men å finne en bra løsning, sier Terje Sten Tveit. Øker kraftproduksjonen. Han begynte i Agder Energi Produksjon høsten Oppgaven er først og fremst å legge til rette for videreutvikling av kraftstasjonen på Iveland. I dag klarer ikke kraftstasjonen å nyttiggjøre seg alt vannet. Mye renner tvers igjennom. Dette innebærer at strøm som kunne forsynt husstander hvert år aldri blir produsert. Utbygging av anlegget innebærer at man bygger en ny tunnel på stedet. Det vil øke kraftproduksjonen betydelig, samtidig som naturinngrepene vil være helt minimale. Dette er et veldig bra prosjekt som vil kreve betydelige investeringer til flere hundre millioner kroner. Men det vil være lønnsomt og vi håper det blir godkjent i løpet av året, sier han. Tveit mener hans viktigste jobb i denne sammenhengen er å bygge et team av dyktige fagfolk fra ulike miljøer som evner å samarbeide. Koordinering og kvalitetssikring er viktig for meg. Vi skal ikke bare bygge et kraftverk, men et bra kraftverk, sier han. Naturens tåleevne. Mer fornybar energi uten synlige inngrep i naturen er den beste måten å øke energiproduksjonen på. Iveland 2-prosjektet balanserer hensynene. Og for Terje Sten Tveit er det viktig å spille på lag med naturen. Det er mye vi ikke vet sikkert om naturens tåleevne. Men jeg våger ikke ta sjansen på at advarslene fra klimaforskere og andre eksperter er feil. Det er en forpliktelse for oss å forvalte naturressursene på en best mulig måte, mener han. Egne naturopplevelser har vært med på å forme ham. Han har reist mye og sett mye. Men selv for en som har klatret til topps på Kilimanjaro, så er det fortsatt de små avbrekkene i norsk natur som gjør aller sterkest inntrykk. Jeg liker å ferdes ute. Familien og jeg er ofte på tur. Det jeg liker aller best er å sitte midt inne på fjellet en stille vinternatt. Snø. Kulde. Stillhet. Det er mektig. Han mener energiselskapene har et ansvar for å gjøre jobben på en best mulig måte. Og han vet at det er sterke krefter i mange av energiselskapene som ivrer for nettopp dette. Potensialet er særlig stort, mener Tveit, for å få mer energi ut av vannkraften med relativt små miljøkonsekvenser. Vi kan gjøre en del som privatpersoner, både når det gjelder bilkjøring og strømsparing hjemme. Men vi som jobber i energibransjen har en enda større forpliktelse til å ta ansvar i jobbsammenheng, fordi det betyr så mye mer. Og det er blant annet det vi forsøker å få til med Iveland 2-prosjektet. 16 årsrapport2009

17 forretningsområdeenergi Terje Sten Tveit er prosjektleder for Iveland 2-prosjektet. Dette dreier seg om å øke produksjonskapasiteten til et eksisterende anlegg, slik at man får en enda mer effektiv utnyttelse av energiressursene. årsrapport

18 kvalitet over hele linja Sikre og stabile strømleveranser til begge Agderfylkene er den sentrale oppgaven for forretningsområdet Nett. Agder Energi Nett har ansvaret for drift og vedlikehold av linjenettet i landsdelen. Agder Energi Nett har de siste årene gjennomført store investeringer for å styrke forsyningssikkerheten i landsdelen. Målet er et enda bedre strømnett som sikrer effektiv distribusjon av fornybar energi. Frem til 2011 investeres det hvert år 365 millioner kroner i regionalog fordelingsnettet. Effektiv energidistribusjon. Samtidig med et generelt høyere strømforbruk vil etterspørselen etter mer fornybar, klimavennlig energi stadig øke. I tillegg fører klimaendringene til større vedlikeholdsbehov enn tidligere. For å møte disse utfordringene har Agder Energi Nett fire hovedområder for investeringene i nettet i fremtiden. Et viktig investeringsområde er fornyelse av strømnettet på Agder. Nettet har en nyverdi på 9 milliarder kroner, men det er bygd i løpet av et langt tidsrom, og det er viktig å sørge for at det kontinuerlig vedlikeholdes og fornyes. Dette er en forutsetning for enda bedre kvalitet i forsyningssikkerheten. Sørlandet er av klimamessige årsaker særlig utsatt for ekstreme snøfall vinterstid. Mye snø i løpet av korte tidsperioder kan skape betydelige problemer for linjenettet. I tillegg til et omfattende arbeid med linjerydding, bygger Agder Energi Nett derfor flere reserveforbindelser for å gjøre nettet mindre sårbart. Antall nybygg, både næringsbygg, hytter og boliger, har økt og nettselskapet investerer betydelig for å møte denne etterspørselen fra nye kunder med behov for å knytte seg til strømnettet. I tillegg skal det fortsatt legges til rette for tilknytning av nye vann- og vindkraftverk, samt at flere småkraftverk kan knyttes til nettet. Forbedre inntektsgrunnlaget. Norges vassdrags- og energidirektorat fastlegger inntektsrammene til nettselskapene i Norge. Dagens inntektsrammer er ikke høye nok i forhold til de betydelige investeringene som gjøres i nettet. Agder Energi Nett arbeider derfor sammen med andre aktører i bransjen for å få etablert inntektsrammer som belønner effektiv utbygging og drift. 18 årsrapport2009

19 forretningsområdenett selskapene Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regionalog fordelingsnettet i Agder-fylkene, totalt kilometer linjer. Med sine kunder på Agder, er Agder Energi Nett det fjerde største nettselskapet i Norge. Hovedkontoret ligger i Arendal, men selskapet har virksomhet flere steder på Agder. NETT viktige begivenheter i 2009 Styrket strømtilførselen til Arendal. I november ble nye Torbjørnsbu trafostasjon i Arendal satt i drift. Den er en del av Agder Energi Netts investeringspakke på en milliard kroner, som skal sikre og forbedre strømforsyningen på Agder. Da nye Barbu trafostasjon ble satt i drift i 2007, fikk Arendal en sikrere strømforsyning med to uavhengige strømtilførsler. Med den nye stasjonen på Torbjørnsbu, samt at Tunnelen koblingsstasjon oppgraderes, vil nettet i byen være ytterligere forsterket. Torbjørnsbu trafostasjon fjernstyres fra Nettsentralen i Kristiansand, som overvåker nettet på Agder døgnet rundt, året rundt. Linjerydding for 140 millioner kroner. Forsyningssikkerheten er helt avhengig av tilstrekkelig bredde på linjetraseene og det kreves grundig vedlikehold for å unngå skader på linjenettet. Linjerydding er derfor ett av de viktigste tiltakene Agder Energi Nett har for å opprettholde leveringssikkerheten. Agder Energi Nett vil derfor bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet de neste fem årene. For perioden 2010 til 2015 vil seks lokale selskap stå for linjeryddingen i sine områder. Forbedrer kundeinformasjonen. En ny kartløsning fra Google bidrar til at Agder Energi Nett sine kunder får en bedre oversikt over planlagte strømstanser og feilmeldinger i nettet. Kartet, som ligger på aenett.no, viser hvor det er planlagte strømstanser og registrerte feilmeldinger. Ved å klikke på markert sted i kartet får man opp et vindu med mer detaljert informasjon. årsrapport

20 forretningsområdenett Siv Elisabeth Borgstrøm liker å være nær naturen, oppleve de skiftende årstidene og de mektige inntrykkene. Naturopplevelsene betyr noe også i jobben som seksjonsleder for regionalnett i Agder Energi Nett. 20 årsrapport2009

21 forretningsområdenett på lag med naturen Mellom høye fjell, rett under Folgefonna, vokste Siv Elisabeth Borgstrøm opp. Naturen har satt spor i henne helt siden da. NETT Mektig natur bokstavlig talt på alle kanter, kjennetegner industritettstedet Odda i Hardanger. Kanskje var det derfor naturlig at hun endte opp i kraftbransjen der hun i dag arbeider som seksjonsleder for regionalnett i Agder Energi Nett. Hun flyttet fra Odda i ung alder. Men fortsatt er det Odda som er hjem. Når man reiser bort, så ser man også naturen med andre øyne når man kommer hjem. Først nå, som voksen, forstår jeg hvorfor det er så mye turisme på Vestlandet, sier hun. Sikker strømforsyning. Regionalnettet som hun i dag har ansvaret for, er avgjørende for at vi hver dag har strøm på Sørlandet. Regionalnettet sørger for å frakte strømmen fra det sentrale nettet og frem til transformatorstasjonene der strømmen fordeles videre for å bli omformet til en spenning som er tilpasset det husstander og bedrifter kan nyttiggjøre seg. Regionalnettet skal være rustet for vær og vind. Nærmere 60 transformatorstasjoner og 900 kilometer kraftlinjer må spille på lag med naturen. Ikke bare skal de tåle årstidenes herjinger uten å bli satt ut av spill, men de skal også gli inn i naturen uten å være skjemmende. For dem som arbeider med regionalnettet er det også viktig å legge til rette for småkraftproduksjon. Vi har tatt oss selv i nakken og gjort mer enn veldig mange andre nettselskaper på dette området. Dette handler om å legge til rette for ny, fornybar energi. Spesielt i vest og i innlandet i Agder ligger det veldig godt til rette for slike anlegg, sier Siv Elisabeth Borgstrøm. Pris på naturen. Hun har ingen problemer med å erkjenne at kraftforsyning ikke er mulig uten å gjøre inngrep i naturen. - Vi skal sørge for forsyningssikkerhet og tilgang til markedet for produsenter. Vi har også krav på oss om å finne best mulig samfunnsøkonomiske løsninger. Derfor må vi i dobbel forstand sette pris på naturen. Vi må gjøre kompromisser og avveininger mellom uberørt natur kontra effektiv energiforsyning. Det er ikke så enkelt at vi alltid kan velge de dyreste løsningene og sende regningen videre til forbrukerne. Selv synes hun kraftlinjer kan være vakre. Majestetiske og stolte. Selv om hun også setter pris på å kunne bevege seg i uberørt natur. Heldigvis har vi plass til begge deler, konstaterer hun. I 2009 brukte Agder Energi 150 millioner kroner på å bygge ut regionalnettet. Det var et stort løft, som fortsetter også i Budsjettet på rundt 110 millioner kroner skal investeres for å gi et enda mer stabilt, sikkert og effektivt regionalnett på Sørlandet. For Siv Elisabeth Borgstrøm er utfordringen at dette også skal være en investering i natur og miljø. Til syvende og sist handler det om å finne balansen. Om å ta ansvar både for natur og energiforsyning. årsrapport

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Hovedpunkter per 1. kvartal 2008

Hovedpunkter per 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 1 styrets kommentar Hovedpunkter per 1. kvartal 2008 Konsernet hadde i 1. kvartal et driftsresultat på 416 mill. kr* (690 mill. kr) og et resultat før skatt på 340 mill.

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

ENERGI. FORRETNINGSOMRÅDE innhold

ENERGI. FORRETNINGSOMRÅDE innhold ÅRSRAPPORT 2008 FORRETNINGSOMRÅDE innhold ENERGI Nøkkelopplysninger 3 Hovedtall 4 Konsernledelsen 6 Kart 7 Konsernstrategi 8 Konsernsjefen 10 Forretningsområde Energi 12 Forretningsområde Nett 20 Forretningsområde

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Hunsfoss Øst kraftverk ble offisielt åpnet 8. oktober.

Hunsfoss Øst kraftverk ble offisielt åpnet 8. oktober. Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Hunsfoss Øst kraftverk ble offisielt åpnet 8. oktober. 1 styrets kommentar Hovedpunkter per 3. kvartal 2008 Konsernets driftsinntekter økte med 1.038 mill. til 4.652 mill.

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

God kraft. Godt klima.

God kraft. Godt klima. kvartalsrapport 01 10 God kraft. Godt klima. styrets kommentar HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i perioden var 2 655 mill. kr (2 930 mill. kr) 1). Justert for urealiserte verdiendringer

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13 Lokal energiutredning 2013 Lindesnesregionen, 8/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima. 03 10 KVARTALSRAPPORT God kraft. Godt klima. STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PER 3. KVARTAL 2010 Driftsinntektene per tredje kvartal var 5 971 mill. kr (6 033 mill. kr), og konsernet fikk et driftsresultat

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Muligheter i et krevende marked. Konsernsjef Tom Nysted 15.05.2009

Muligheter i et krevende marked. Konsernsjef Tom Nysted 15.05.2009 Muligheter i et krevende marked Konsernsjef Tom Nysted 15.05.2009 Agder Energi AS Produsent 7,6 TWh nr. 4 i Norge Marked (LOS) bedrift/privat nr. 2 og 3 i Norge Nett 167 000 kunder nr. 4 i Norge Entreprenør

Detaljer

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007

Evaluering av Energiloven. Vilkår for ny kraftproduksjon. Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 Evaluering av Energiloven Vilkår for ny kraftproduksjon Erik Fleischer Energiveteranene 12.nov.2007 1 Energiloven sier at all kraftproduksjon og kraftomsetning skal skje innenfor et markedsbasert system.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen Energibruk og fornybare energiressurser på Agder Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen Rådgivningsspesialist på energi- og nettvirksomhet Tidligere Nettkonsult Inkluderer

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Første kvartal Knut Høgevold og Thor Fjermeros (t.v.) fra AE Produksjon på jobb i Bykle. Foto: Kirsten Ånestad

Første kvartal Knut Høgevold og Thor Fjermeros (t.v.) fra AE Produksjon på jobb i Bykle. Foto: Kirsten Ånestad Første kvartal 26 Knut Høgevold og Thor Fjermeros (t.v.) fra AE Produksjon på jobb i Bykle. Foto: Kirsten Ånestad Styrets kommentar RESULTATER Konsernets driftsresultat i første kvartal økte med 2 % til

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2011

KVARTALSRAPPORT 02-2011 KVARTALSRAPPORT 02-2011 HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2011 Konsernets driftsinntekter var i første halvår 5 824 mill. kr (4 377 mill. kr). Høyere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten er hovedforklaringen

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Vassdragsnatur i verdensklasse vern eller bruk? Oddvin Lund, Den Norske Turistforening Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Vassdragsnatur i verdensklasse vern eller bruk? Oddvin Lund, Den Norske Turistforening Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Vassdragsnatur i verdensklasse vern eller bruk? Oddvin Lund, Den Norske Turistforening Lasse Heimdal, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) FRIFOs medlemsorganisasjoner 680.000 medlemskap Over 4 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima. KVARTALSRAPPORT 02 10 God kraft. Godt klima. STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i første halvår var 4 377 mill. kr (4 247 mill. kr) 1), og konsernet fikk et driftsresultat

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris Overlat strøminnkjøpet til oss og bruk heller energien på det du kan best å drive virksomheten din fremover. Mer enn 100 års erfaring I over 100

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer