Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON"

Transkript

1 Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014

2 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2

3 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi 3

4 Fakta om Agder Energi Vertikalt integrert kraftselskap, ansatte, omsetning ca. 10 mrd. kr. Fjerde største energiprodusent, middelproduksjon 7,7 TWh, 47 kraftstasjoner. Fjerde største nettselskap, kunder. Ca. 10 TWh sluttbrukersalg, størst i bedriftsmarkedet, privatkunder. Eid 45,5 % av Statkraft og 54,5 % Agder-kommunene. 4

5 5 Organisering speiler verdiskaping

6 Høy fleksibilitet i produksjon Vassdrag Middelproduksjon TWh/år Magasinkapasitet TWh Otra 3,3 2,6 Mandal 1,7 0,5 Arendal 1,3 0,7 Sira-Kvina 0,8 0,7 Ulla-Førre 0,3 0,5 Andre 0,4 0,1 Sum 7,8 5,1 67 % av årlig midlere ressurstilgang kan magasineres. 6

7 Ferdigkonsolidert nett i Agder AE Nett eier og driver regional- og distribusjonsnettet i Aust- og Vest-Agder. Stabil og betydelig kontantstrøm. Nettkapital mill. kr. 7

8 Nøkkelfaktorer Sterk markedsposisjon Konkurransedyktig lavkost og fleksibel produsent av vannkraft. Monopol på regional- og distribusjonsnettet i Agder-fylkene. Sterk kontantstrøm Høy sikringsgrad neste 3-5 år. Stabilt og betydelig kontantstrømbidrag fra monopolvirksomheten. Investeringsfleksibilitet Mange opsjoner i eksisterende investeringsplaner. Sterkt og stabilt eierskap 30 samordnede kommuner og Statkraft, som er heleid av den norske stat (AAA). 8

9 Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 9

10 Kjernevirksomhet Vannkraft Nett Utbygging og drift av vannkraftverk Kraftforvaltning Utbygging og drift av strømnettet Marked Krafthandel/trading etc. Verdiøkning av vår portefølje LOS energisalg Otera infrastruktur entreprenør Varme fjernvarme og kjøling 10

11 Investeringer % 8% 32% 5 største prosjekt AE Nett AE Vannkraft AE Vannkraft AE Vannkraft AE AS Vannkraft Nett Vind 51% Annet AMS Skjerka dammer og aggregat Iveland II Tunnel Langevann-Nåvann Bjerkreim vind 85 %-90 % vannkraft og nett. Opsjoner innen vind og vannkraft. Kontraktsforpliktet og pålagt 750 mill. kr pr år i snitt. Pågående strategirevisjon. 11

12 Potensiale 600 GWh økt produksjon Hovedprosjekter: Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk 175 GWh. Ferdigstilles Q Åseral-prosjektene, potensiale på ca. 200 GWh Iveland GWh. Igangsatt, ferdigstilles Q Kraftstasjon Pumpestasjon Ny kraftstasjon 12

13 Fokus på resultatforbedring Endret organisering et enklere konsern. Kjernefokus - solgt en rekke selskaper. Effektivisering, nedbemanning. Utfordre hele organisasjonen kontinuerlig. Sikre framdrift og gevinstrealisering. Forlengelse av forbedringsprogram mot 2020: Videre forenkling og forbedring. Sikre økt omstillingshastighet. Ytterligere trimming av fellesfunksjoner og resultatenheter. 13

14 Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 14

15 Highlights 2013 Godt resultat fra driften mill. kr i underliggende EBITDA. Positiv kostnadsutvikling. Stor investeringsaktivitet mill. kr. Vannkraft 778 mill. kr (nyinvesteringer 535 mill. kr). Nett 429 mill. kr. Historisk lavt sykefravær 3,6 %. 15

16 Nøkkeltall (mill.kr) Driftsinntekter Underliggende EBITDA Resultat etter skatt Egenkapitalandel 25,5 % 20,9 % 21,9 % 25,6 % 26,1 % Rentebærende gjeld FFO/Netto gjeld* 27,8 % 23,4 % 19,8 % 20,0 % 21,6 % 16 * FFO ujustert, justeringer gjøres i skyggerating. Rentebærende gjeld på 4 kvartalers rullerende basis.

17 GWh Utvikling i produksjon

18 Fyllingsgrad magasiner Norge % Uke Median AEs ressursbeholdning var vesentlig høyere enn normalt ved utgangen av

19 EUR/MWh Prisutvikling Nord Pool Uke Spot/forwardpris 2014 Spotpris 2013 Spotpris 2012 Gjennomsnittlig spotpris (NO2) 29,0 øre/kwh i 2013, opp 33 % fra 2012 Terminprisene i kraftmarkedet indikerer lavere priser for 2014 enn gjennomsnittlige spotpriser i

20 Mill.kr Kontantstrøm Operasjonell drift Netto investeringer Betalt utbytte God kontantstrøm på høy underliggende EBITDA Bruttoinvesteringer mill. kr 95 % av investeringer i varige driftsmidler innen vannkraft og nett 20

21 Mill. kr Utvikling underliggende EBITDA EBITDA Justert for urealisert verdiendring i kraftderivater og vesentlige engangsposter.

22 Mill. kr Endring underliggende EBITDA EBITDA 2012 Vannkraft Nett Marked Øvrig EBITDA Justert for urealisert verdiendring i kraftderivater og vesentlige engangsposter.

23 Mill.kr EBITDA pr resultatområde 2 Fordeling 2013 (mill. kr) Utvikling Vannkraft Nett Marked Vannkraft Nett Marked 23 2 Resultatområdene rapporteres i hht. GRS.

24 Mill. kr Investering pr. resultatområde Fordeling 2013 (mill. kr) Utvikling Vannkraft Nett Marked Vannkraft Nett Marked 24

25 Gjeldende utbyttepolitikk 500 mill. kr pluss 60 % av overskytende resultat. Baseres på konsernresultat majoritet etter GRS. Modell skal være vektig tommelfingerregel, kvalitativ vurdering hvert år. 25

26 Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 26

27 Mill. kr Robust finansieringsstruktur Diversifiserte lånekilder Sertifikater 9 % US PP 8 % Banklån NOK 8 % Banklån EUR 19 % Balansert avdragsstruktur Obligasj oner 56 % Backstop 2 x 500 mill. kr ubenyttet Banklån NOK Obligasjoner US PP Banklån EUR Sertifikater 27

28 Finansiell styrke og rating 30 % 20 % 10 % 0 % FFO 3 /Netto gjeld 27,8 % 23,4 % 19,8 % 20,0 % 21,6 % Langsiktig mål skyggerating: Minimum BBB+ Netto rentebærende gjeld mill. kr (7 207 mill. kr i 2012) FFO mill. kr (1 438 mill. kr i 2012) 28 3 Ujustert, justeringer gjøres i skyggerating. Rentebærende gjeld på 4 kvartalers rullerende basis.

29 Finansieringsoversikt Innlån skjer på morselskapsnivå. Fleksibilitet gjennom diversifiserte lånekilder og tilstrekkelige backstop fasiliteter. Lånebehov bestemmes av kontantstrøm fra drift og investeringsaktiviteter. Forfall 1,2 mrd. kr rest Lånekilder: Norske obligasjons- og sertifikatmarkedet, bank, private plasseringer, schuldschein, etc. 29

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder.

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder. ÅRSRAPPORT 4 God kraft. Godt klima. Agder Energi Postboks 63 Lundsiden, 466 Kristiansand Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 8, 463 Kristiansand Telefon: 38 6 7 Organisasjonsnummer: NO 98 95 34 Spiraltromma,

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 25

Registre. Tilrettelegger: 1 av 25 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 25 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100

10 Resultatandel tilknyttede selskaper. Investering i tilknyttede selskaper. 11 Årsresultat + finanskostnader x 0,72) x 100 Statkraft årsrapport med bærekraftrapport 2004 Finansielle nøkkeltall 2004 2001 Konsernet Enhet justert*** 2004 2003 2002 justert** 2000 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill. kr 10 276 11

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 Finansielle nøkkeltall Statkraft AS konsern Enhet 2014 2013 2012 (omarbeidet) 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter***** Mill. kr 52 254 49 564 37 550 22 449 29 252 Netto

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011 Aksjonærrapport 4. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. >

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer