A. B. Eriksen og A. Vollsnes, IBV, UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. B. Eriksen og A. Vollsnes, IBV, UiO"

Transkript

1 EU-prosjekt: «Development of a cost-effective and sustainable insecticide free plant protection method, eliminating widespread catastrophic damage in the forestry caused by the pine weevil Hylobius abietis» A. B. Eriksen og A. Vollsnes, IBV, UiO

2 2 Innholdsfortegnelse 3 Partnere i WeevilSTOP prosjektet Bakgrunnshistorie 4 Hva er gransnutebilleproblemet? 5 Hvorfor er gransnutebiller et problem? 6 Et alvorlig problem. 7 Hvorfor utvikle en ny beskyttelsesmetode? Resultater Virkning plante-voks, vekstforsøk under kontrollert betingelser, UiO Feltforsøk i Norge, UiO Virkning voksete planter-gransnutebiller, laboratorieforsøk ved SLU. 34 Konklusjon 35 Takk for at for din oppmerksomhet! Målsetning 8-9 Voks før EU-prosjektet. 10 Hovedmål 11 Sekundære mål 12 Ny voksemaskin 2

3 Forestry Norges Skogeierforbund no Skogsägarna Mellanskog se Eesti Erametsaliit ee Latvijas Meza Ipasnieku Biedriba lv Confederation Europeenne des Proprietaires Forestiers ASBL eu RTD-performers Teknologisk Institutt AS no Labor S.R.L. it Universitetet i Oslo no Sveriges Lantbruksuniversitet se End users Norsk Wax AS no Electrozeta Snc it Verdera OY fi Fin Forelia OY fi Bergvik Skog Plantor AB se Plantex AS ee 3

4 Voksne gransnutebiller gnager av barken på småplanter av bartrær. Næringsgnagingen foregår i de to første vekstsesongene etter utplanting. Småplantene skades når barken gnages av. Kraftig gnaging inntil veden kan skade småplantene så de dør. 4

5 Skogsdrift gir optimale forhold for gransnutebillen: De voksne snutebillene legger egg i røttene på nye bartrær stubber etter hogging. Stubbene er en stabil næringsresurs, som gir gode vekstforhold for snutebillelarvene. Gransnutebiller er langdistanse flyver (opp til 100 km), har en meget god luktesans og de kan lett lokalisere nye åpne hogstflater. Småplanter av bartrær med tynn bark som er et dårlig billeforsvar, blir plantet på hogstfeltene. Dette er smågodt for gransnutebillene! 5

6 Gransnutebiller er et av de viktigste skadeinsektene i skogen i Norge Mer enn 80 % av småplantene kan dø, dersom ingen mottiltak blir gjort. I Europa består 45 % det totale produktive skogarealet av gran og furu. Årlig plantes det ut 1010 millioner småplanter av gran og furu i Europa. Snutebilleskader gir store årlige økonomiske tap: Private skogeiere i Europa:140 Mill EUR I EU-27 6

7 Redusere bruken av insekticider. En ny metode som utelukker bruk av insekticider. o o o Sertifiserings standarder (f. eks. FSC) Nasjonale regelverk EU-regelverk Ønske om en effektiv beskyttelsesmetode, som hverken er skadelig for miljøet eller de menneskene som håndterer plantene. Redusere det økonomisk tapet i skogbruket som skyldes snutebilleskader på nyplantinger av gran og furu. 7

8 Voks som beskyttelse mot snutebiller en gammel ide. Norsk Hydro AS, Forskningssenteret, startet arbeidet med voks på 1990 tallet. To hovedarbeidsområder: Vokstype og voksingsmaskin i samarbeide med Sjögränd Plantskola, Bergvik skog, Sverige. I år 2000 la Norsk Hydro ned Forskningssenteret; Norsk Wax fortsatte arbeidet. Dyrking i Fytotronen, UiO 8

9 Samarbeid med A. B. Eriksen, UiO fra år Arbeide spesielt vinklet mot voksens egenskaper og virkning på planter. Forsøk utført i Fytotronen, UiO. Fytotronen gir mulighet for å reprodusere forsøksbetingelsene og «lage» en rekke klimascenarier som vokstyper og planter kan testes i. Foto: A.B.Eriksen Bildet viser testing av en vokstype granplanten ikke tålte. 9

10 1. Utvikle en kostnadseffektiv beskyttelsesmetode for småplanter av gran og furu, som har lang virkningstid og er uten insekticider. 2. Eliminere de omfattende skadene som gransnutebiller (Hylobius abietis) påfører store skogarealer i Norge og globalt. Photo: Stina Hellqvist 10

11 Øke kunnskapen om planter voks snutebille relasjonen. Hvordan påvirker voksingen småplantene av gran? Hvordan påvirker voksingen gransnutebillenes næringsgnaging i barken av granplantene? Hvor mye voks må legges på plantene for å beskytte? Hvilken vokshøyde og vokstykkelse er effektive? 11

12 Manuell dyppemetode Ny maskinteknikk under utvikling 12

13 Viktige mål ved voksbeskyttelse av småplantene av gran: 1. Planteveksten skal ikke påvirkes negativt. 2. Vokslaget skal være plastisk og strekkes i takt med stammens tykkelsesvekst. 3. Vokslaget skal beskytte småplantene mot angrep fra gransnutebiller i to vekstsesonger. 13

14 Forsøkene er designet med stor variasjon i høyden og tykkelsen av voksen som appliseres på småplantene. Dette for å avdekke grenseverdier for: hva plantene kan tolerere: o Vokshøyden; % av plantehøyden. o Tykkelse på voksen; tynt vokslag og opp til 3 ganger så tykt. hva voksen kan tåle (plastisk deformering eller sprekkdannelse) o Strekking når stammediameteren øker. o Hvor lenge sitter voksen på stengelen? (To år eller lengre) 14

15 Behandlingene: 3 plante størrelser: små (20 cm), medium (25 cm), store (28 cm) 3 voks tykkelser: 1 lag, 2 lag og 3 lag 6 voks høyder: 10, 15 and 20 cm og 30, 40 and 50 % av plantehøyden 3 størrelser x 3 tykkelser x 6 høyder = 54 voks behandlinger 3 størrelser av ubehandlete planter = 3 kontroller 57 behandlinger totalt; 10 gjentak; 570 planter totalt 15

16 Forsøket startet i desember Det ble avsluttet i mars

17 Virkning av 0, 1, 2 eller 3 lag av høyeste voksnivå (20 cm) på planter av tre størrelser Små planter Middels store planter Store planter De samme plantene står ovenfor hverandre. 17

18 Plant height (cm) Plantehøyde v start 22,9 27,6 17,1 Small Medium Large Plant size Plant height (cm) Plantehøyde v avslutning , ,0 57, Small Medium Large Plant size Plantehøyden øker med cm ( % ). Kan sammenliknes med 3 års vekstsesong Gjennomsnittlig høydevekst er omtrent 25 cm etter de to første feltsesongene i Sør- Norge. 18

19 9 planter døde (1,3 %) i løpet av det 4 måneders lange forsøket. 8 av de 9 døde plantene hadde ekstrem voksdekning: 3 lag voks på 20 cm av den overjordisk delen. 10 cm vokshøyde på stammen hadde ingen signifikant virkning på høydeveksten etter fire måneders vekst. Mange av behandlingene reduserte veksten med mindre enn 10 % 20 cm vokshøyde reduserte planteveksten; 20 % for store planter 62 % for små planter Top shoot length (cm) Effekt av vokshøyde og plantestørrelse på høydevekst Small Medium Large 18 cm 23 cm 28 cm No wax 10 cm 15 cm 20 cm 19 From the University of Oslo

20 Små planter ved start (18 cm) Middels store planter (23 cm) Store planter ved start (28 cm) Plant height increase after 4 months (cm) Layer 2 Layers 3 Layers Percent coverage of the stem with wax (%) Plant height increase after 4 months (cm) Percent coverage of the stem with wax (%) Plant height increase after 4 months (cm) Percent coverage of the stem with wax (%) Maksimum 65% voksdekning av stammen i små and middels-store planter. Vekstreduksjon mindre enn 10% % voksdekning av stammen, vekstreduksjon avhengig av høyde og tykkelse på voksen. Høyeste voksdekning av stammen på 73% for store planter. Ingen signifikant vekstreduksjon. 20

21 Stem diameter (mm) Stammediameter v start 2,1 2,4 2,9 Small Medium Large Plant size Stem diameter (mm) Stammediameter v avslutning 7,0 7,3 8,5 Small Medium Large Plant size % økning av stengeldiameter og omkrets Økningen i stengeltykkelsen tester hva de forskjellige voksbehandlingene kan bli utsatt for i løpet av en 2 til 3 års vekstperiode. 21

22 En ikke-fleksibel og -plastisk vokstype: sannsynligvis vil 2/3 av stammen ikke være dekket av voksen etter dobling av stammetykkelsen. Mange av plantene med to til tre lag voks hadde mindre enn 5 sprekker og størstedelen var fremdeles godt dekket med voks. 9 Sprekker i voksen etter 3 måneder Number of plants 6 3 >10 6 to 10 1 to 5 No cracks 0 1 layer 2 layers 3 layers Wax layers on the stem 3 lag voks 22

23 Ramneheia, 263 moh Farsund kommune Til feltforsøket ble det brukt ettårige pluggplanter av gran (Picea abies), proveniens Cv1 fra Reiersøl Planteskole A/S, Froland, Aust Agder. Plantene ble satt ut i feltet den 13. juni 2013.

24 Behandling: 2 plantestørrelser; små 23 cm, store 28 cm, 2 vokshøyder: 10 og 15 cm, 2 vokstykkelser: 1 og 2 lag voks Kontrollplanter uten behandling Plantene ble evaluert den 29. juli 2013 og den 14. oktober 2013 Høyden av planten og toppskuddet målt. Næringsgnag og sprekker i voksen registrert og målt. Plante med to lag voks, 15 cm høy (29. juli 13) 24

25 29.Juli 13 Juli-evalueringen viste et stort snutebille problem i plantefeltet 80 % av kontroll-plantene hadde snutebillegnag. Voksbehandlingen beskyttet plantene. Gnag av snutebille Oktober evaluering viste et sterkt snutebilletrykk. 25 % av kontrollplantene er døde og 90% har gnag. To lag voks og vokshøyde på15 cm har gitt best beskyttelse det første året. Planter med gnag, % kontroll 14. Oktober cm 10 cm voks 15 cm voks, 1 lag 2 lag voks, 1 lag 15 cm voks, 2 lag 25

26 29. JULI 2013, antall planter med sprekker Sprekker i voksen Voks, et lag Voks, to lag % planter OKTOBER 2013, antall planter med sprekker Sprekker i voksen Voks, et lag Voks, to lag % planter 52,4 14,6 14. OKTOBER 2013, totalt antall sprekker, %-vis fordelt etter størrelse. God korrelasjon mellom redusert snutebille-angrep og en god voksbeskyttelse på den nedre delen av stengelen. Sprekker i voksen % Voks, et lag Voks, to lag Små sprekker (< 10 mm) 53,0 6,8 Middels sprekker (< 50 mm) 34,9 3,0 Store sprekker (< 50 mm) 2,3 0,0 Småplante med et vokslag og ingen snutebille-angrep 26

27 I laboratorietestene ble gransnutebiller satt i gjennomsiktige sylindere sammen med voksete småplanter av gran Plantematerialet og behandlinger som i vekstforsøkene ved UiO I en sylinder: 4 sultne biller og en plante Testen varer i 4 dager (10 gjentak), deretter i 11 dager (5 gjentak). Total forsøksperiode: 15 uker Snutebiller og granplanter plassert sammen i sylindre. Foto: A.B.Eriksen, UiO 27

28 28

29 Attacked seedlings (%) Antall lag voks 2 dager 4 dager 7 dager 11 dager 29

30 30

31 Gransnutebillenes skader på småplantene av gran kan gi store økonomiske tap og øker omkostningene ved foryngelsesplanting sterkt. Dagens beskyttelsesmetoder er ikke effektive nok og bruk av insekticider er sterkt omdiskutert, regulert og i en del land ikke tillatt. Voksing er et mulig beskyttelsestiltak, som er miljøvennlig. Ny teknologi må utvikles for å få en effektiv applisering av voksen på plantene. 31

32 Tusen takk for oppmerksomheten. Mer informasjon finnes på - 32

VEDLEGG 4. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Dekking mot ugras

VEDLEGG 4. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Dekking mot ugras VEDLEGG 4. Delrapport: Ugrasvirkning av ulike jorddekkematerialer, forsøk ved Planteforsk Særheim og ved Planteforsk Plantevernet på Ås. Inger S. Fløistad 1 og Arne Sæbø 2, 1 Planteforsk Plantevernet,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Bacheloroppgave. Ulike aktivitetsobjekter hos mink

Bacheloroppgave. Ulike aktivitetsobjekter hos mink Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Hilde Hegnes Bacheloroppgave Ulike aktivitetsobjekter hos mink Kan kjøttbein redusere pelsgnag hos minktisper? Different enrichment in mink Can meat bones reduce

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. Guro Oudenstad Strætkvern

Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. Guro Oudenstad Strætkvern Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. The use of different over- and underpasses by moose (Alces alces) along four main roads in the Eastern Norway.

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Kirkefolkets forhold til miljøutfordringene

Kirkefolkets forhold til miljøutfordringene Pål Ketil Botvar KIFO Stiftelsen kirkeforskning 22.02.2012 Kirkefolkets forhold til miljøutfordringene En analyse av tre spørreundersøkelser fra 1993 til 2011 Innledning og problemstilling Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer