Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013"

Transkript

1 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Tøyenparken boligselskap mottar mange spørsmål om våtromsprosjektet som pågår i år. Vi har forsøkt å lage et veiledende sammendrag av en del av de spørsmål vi får med svar. Kontaktinformasjon til AF og Hjellnesconsult finner du under punkt 14.1 samt på oppslag i oppgangen din. Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall vannlekkasjer 1.2. Manglende membran på bad/utette badegulv og dusjing på gulv 1.3. Undersøkelser som tidligere er foretatt 1.4. Alternativ for rehabilitering av røropplegg hvilke metoder kunne benyttes? 1.5. Anbefaling fra fagfolk om valg av rehabiliteringsmetode 1.6. Styrets vurdering og anbefaling til generalforsamlingen i selskapet 1.7. Forholdet mellom eiers og selskapets vedlikeholdsplikt 1.8. Påkostning eller vedlikehold? 1.9. Kunne styret ha satt i gang vedlikeholdsarbeidene uten vedtak på generalforsamling? Informasjon om baderomsrehabilitering (møter, hvor distribueres informasjon osv) 2.1. Informasjonsmøter i forkant av ekstraordinær generalforsamling 2.2 Rundskriv og brev (informasjonskanaler) 2.3. Informasjon på nettsiden Tilbudsforespørsel i markedet sommeren/høsten Valg av konsept for tilbud 3.2. Mottatte tilbud og prosess med potensielle leverandører høsten Nærmere om AF-gruppen Lånetilbud/finansiering fra bank av selskapets prosjekt 4.1. Forespørsel om lånetilbud 4.2. Lånetilbud fra OBOS Kostnader ved gjennomføring av prosjektet 5.1. Utgangspunkt for beregninger 5.2. Hvordan er maksimal prosjektkostnad på kr 75 mill satt sammen? 5.3. Hva er selskapets lånebehov? 5.4. Hvordan fordeles kostnadene? 5.5. Kan brøk for fordeling av fellesgjeld og fellesutgifter endres? 5.6. Hvor mye øker fellesgjelden og månedlige fellesutgifter? 5.7. Når øker fellesgjelden som følge av prosjektgjennomføringen?

2 2 Ekstraordinær generalforsamling 6.1. Tid og sted 6.2. Antall stemmeberettigede på møtet 6.3. Hva ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling? Forberedelser til gjennomføring av prosjekt 7.1. Prosjektering (AF) 7.2. Adresse og oppstartdato for arbeider 7.3. Tidsramme for ferdigstilling av våtromsprosjektet 7.4. Informasjonsmøter for samtlige adresser tid og sted 7.5. Informasjonsmøter - hva skjer på møtet? 7.6. Førbefaring i hver enkelt leilighet 7.7. Bestillingsmøte for hver enkelt leilighet 7.8. Tilgang til og rydding av boder 7.9. Boder som må benyttes til aggregat for ny ventilasjon Container ifb med rydding av boder og leiligheter? Tildekking i leilighet hva gjør AF og hva anbefales det at man selv gjør? Lagring i leilighet og eventuell avsperring av rom Grunnpakke bad, tilvalg mv 8.1. Grunnpakken 8.2. Hvor kan jeg plassere utstyr på nytt bad? 8.3. Hvor går røropplegget på nytt bad? 8.4. Kan man velge andre fliser enn grunnpakken? Og hvordan gjøres det? 8.5. Kan jeg velge bort utstyr i grunnpakken og kjøpe noe annet? 8.6. Hva med utstyr som trekkes ut av grunnpakken? 8.7. Kan jeg få demontert og remontert utstyr som jeg har i dag? 8.8. Mulig å utvide bad i 2-roms (innlemme boder i nytt bad)? 8.9. Flytting av dør inn til bad i enkelte leiligheter Flytting av avløpsrør på 1-roms fra kjøkken til bad Flere spørsmål om utstyr, tilvalg eller tjenester som du lurer på om AF kan levere? Showrom 9.1. Hvor finner jeg det? Og hva finnes der? 9.2. Når og hvordan kommer man seg inn på showrom? 9.3. Showrom åpent på kveldstid? Hva skal skje på kjøkkenet? Utskiftning av avløpsrør samt rør for varmt og kaldt vann Hvordan utføres arbeidene? Eldre kjøkken/originale kjøkken spesielle problemstillinger Flytting av rør på kjøkken i 1-roms til bad

3 3 Ventilasjon/avtrekk og varmesystem på bad Hva skal gjøres? Blir det synlige installasjoner i min leilighet? Å være beboer i Tøyenparken mens arbeidene pågår Kan man bo i leiligheten mens arbeidene pågår? Vær smidig! Det blir støy, støv og bråk! Vær hjemme på oppsatte tider og overhold frister! Arbeidstider for håndverkere Finnes det midlertidige dusjer og toaletter for beboere? Stenges vaskeriene? Hva er alternativene i slike tidsrom? Kan selskapet fremskaffe alternativt bosted i perioden? Containere utplasseres i hagen og langs fasader (fellesarealer må tas i bruk) Kjøring på gårdsveien i Monrads gate mens arbeidene pågår Egen oppussing etter at nye bad er på plass i din oppgang ta særlige hensyn! Sikkerhet mens arbeidene pågår Utskiftning av sylinder/nøkler til dører mens arbeidene pågår Når skiftes sylinder/lås? Og når skiftes lås tilbake? Alarm og sikkerhetslås må ikke brukes i perioden mens arbeidene pågår Fremdriftsplan for arbeider legges ikke ut på nettsiden av hensyn til sikkerheten Id-kort for håndverkere som tilhører arbeidslaget her hos oss Vakthold fra G4S HMS og vernerunder Hvilke roller har styret, Hjellnesconsult og ulike ansatte i AF og hvem kontaktes om hva? 14.1 Kontaktinformasjon til samtlige involverte i prosjektgjennomføringen Styrets rolle i prosjektet Hjellnesconsult innleid for å ivareta beboernes og selskapets interesser Prosjektleder Hjellnesconsult Byggeleder Hjellnesconsult Uavhengig kontroll Hjellnesconsult AFs representanter Prosjektleder AF Anleggsleder AF Driftsleder AF Prosjektingeniør AF Spørsmål om utstyr, tilvalg, fakturering mv Spørsmål om særskilte forhold i egen leilighet Uenighet eller misfornøyd med arbeid el? Kontakt med styret om arbeider våtrom

4 4 Om utført arbeid hva hvis jeg har spørsmål til eller ikke er fornøyd med utføring eller kvalitet på arbeidet i min leilighet? Hva gjør jeg når jeg ikke er fornøyd med arbeidet som er utført? Hovedprinsipp for å løse slike saker Hva gjør jeg dersom kontakt med AF ikke fører til løsning? Byggeleders rolle ved spørsmål eller tvister om arbeid som er utført el Styrets rolle i slike saker - sammen med prosjektledere AF og Hjellnesconsult Oppmannsrollen for Hjellnesconsult 15.7 Hva gjør jeg hvis jeg ser feil eller dårlig utført arbeid i fellesarealer? Overlevering av leiligheter og ferdigbefaring i hver leilighet Hva er overlevering? Når finner overlevering av min leilighet sted? Rengjøring av leilighet byggvask fra AF Sjekk leiligheten din! Ferdigbefaringer i leiligheten din 17.1 Hva er ferdigbefaring? 17.2 Når finner ferdigbefaring sted? 17.3 Viktig å gi tilbakemelding om eventuelle feil, mangler eller skader 17.4 Konsekvenser av ikke å være tilstede på ferdigbefaring 17.5 Kontrollbefaring ett år fra overlevering FDV-dokumentasjon til leiligheten 18.1 Hva er dette og når får jeg det? 18.2 FDV-dokumentasjonen SKAL følge leiligheten ved senere salg Reklamasjoner på arbeider eller utstyr som er levert/montert Hva er en mangel? Undersøkelsesplikt Hva er reklamasjon? Relativ og absolutt reklamasjonsfrist viktig forskjell og sammenheng! Hvilke krav stilles til en reklamasjon? Hvordan går jeg frem dersom jeg vil reklamere? Forholdet mellom Tøyenparken og deg som eier av leiligheten hvem reklamerer og følger opp saken? Hva kan jeg gjøre hvis reklamasjon ikke fører frem? Fakturering for tilvalg mv til den enkelte beboer 20.1 Hva skal faktureres særskilt? 20.2 Når sendes faktura for tilvalg som beboer har bestilt? Eventuelle skader i leiligheten eller på eiendeler underveis i prosjektet 21.1 Skader på eiendeler eller leiligheten underveis i prosjektet 21.2 Hvor og hvordan henvender jeg meg vedrørende evt skader el?

5 5 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering i Tøyenparken 1. Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall vannlekkasjer Bygningsmassen sto ferdig oppført i 1938 (Ringgata) og 1939 (Monrads gate). Røropplegget for varmt og kaldt vann samt avløpsrør på bad og kjøkken har ikke vært skiftet ut siden bygningene ble oppført. Levetiden for støpejernsrør er ca år (avløpsrør). Øvrige rør har noe kortere beregnet teknisk levetid. Det har på bakgrunn av manglende utskiftning vært grunn til å anta at rørene var klar for rehabilitering. Det registreres hvert år en del lekkasjesaker selv om antallet ikke har vært høyt. Det registreres lekkasjer både fra soilrør og fra trykkrør for varmt og kaldt vann. Det er grunn til å tro at situasjonen fort kan endre seg slik at man får flere store lekkasjer ettersom årene går dersom rehabilitering ikke foretas. Det registreres i tillegg et høyt antall mindre lekkasjer i kjellerne rørene gjennom kjellerne måtte derfor snart skiftes ut uansett Manglende membran på bad/utette badegulv og dusjing på gulv Styret har gjennom en god del år registrert stadig flere fuktskader i tak som følge av dårlig eller manglende membran på gulv på bad. Problemer gir synlig flassing av maling i tak hos nabo under, men høy fuktbelastning over lang tid kan også føre til skader på betong/ armering i betongen. Det er derfor viktig å få kontrollert slike forhold både av hensyn til både konstruksjonssikkerhet og personsikkerhet Undersøkelser som tidligere er foretatt Det er siden midt på nittitallet foretatt flere tekniske undersøkelser både av tilstand på røropplegg og av selve baderommene/membran. Rapporter er laget av Hjellnesconsult, Sintef og OBOS Prosjekt. Rapportene tilsier at situasjonen ikke er tilfredsstillende og anbefaler at tiltak iverksettes i løpet av relativt kort tid. Rapportene finner du på selskapets nettside Alternativ for rehabilitering av røropplegg hvilke metoder kunne benyttes? Det ble skissert to muligheter for rehabilitering; utskiftning av rør (med hull i gulv og vegger på badene) eller strømpeforing fra innsiden av rørene. Sistnevnte metode ville gi mye mindre inngrep i selve baderommene. Det viste seg at rør for varmt og kaldt vann er så tynne/har så liten diameter at de ikke kan strømpefores fra innsiden det vil si at dersom disse skulle rehabiliteres så måtte gulv og vegger rives opp for at rørene kunne skiftes ut. Det var dermed kun mulig å strømpefore avløpsrør fra innsiden Anbefaling fra fagfolk om valg av rehabiliteringsmetode Styret har siden 2005 fått flere anbefalinger om at man velger utskiftning av rør i stedet for strømpeforing. Det er anbefalt at trykkrør for kaldt og varmt skiftes samtidig med

6 6 rehabilitering av avløpsrør da denne delen av røropplegget er like gammelt som avløpsrørene og behovet for tiltak like prekært. Det ble generelt ikke anbefalt strømpeforing av rør dersom man kunne frykte at beboere lagde ulovlige tilkoblinger til røropplegget i ettertid erfaringen flere andre steder var at det kunne bli svært vanskelig å tette eventuelle lekkasjer som oppsto som følge av slike inngrep. Tøyenparken har siden 2005 avdekket flere slike forhold og så ingen grunn til å tro at dette ville endre seg i fremtiden Styrets vurdering og anbefaling til generalforsamlingen i selskapet Styret mener det er nødvendig med vedlikehold/rehabilitering av avløpsrør og trykkrør for varmt og kaldt vann. Styret har anbefalt at det foretas utskiftning og ikke strømpeforing; vi mener det vil være økonomisk uforsvarlig kun å rehabilitere avløpsrør med strømpe og la være å gjøre noe med øvrige rør som trolig ville måtte skiftes etter kun kort tid. Ved utskiftning av rør for varmt og kaldt vann samt avløpsrør vil det bli store skader på gulv og vegg i tillegg til at eventuell membran på gulv/vegg ville bli ødelagt. Styret har derfor gått inn for at rehabilitering av selve baderommet skulle bli del av et prosjekt i regi av selskapet Forholdet mellom eiers og selskapets vedlikeholdsplikt Utskiftning av felles røropplegg er del av selskapets vedlikeholds- og utskiftningsplikt og strekker seg utover den enkelte eiers plikter. Selskapet skal sørge for forsvarlig vedlikehold og utskiftning av bygningene og selskapets felles installasjoner. Eiers vedlikeholdsplikt omfatter kun egen leilighet. Selskapet må ved utskiftning av rør ta alle bad og kjøkken på samme rørstamme da røropplegget er gjennomgående i samtlige etasjer. Selskapet har rett til å kreve adgang til leiligheten for å få utført nødvendig vedlikeholdsarbeid som rørutskiftning pga alder og tilstand vil være. Eiere som motsetter seg å stille leiligheten til disposisjon for gjennomføring av vedlikehold misligholder sine forpliktelser overfor selskapet. Eier må selv ta alle økonomiske kostnader som eventuelle forsinkelser i prosjektet som følge av at man hindrer adgang og forsinker gjennomføringen Påkostning eller vedlikehold? Rehabilitering av rør ved utskiftning er å anse som nødvendig vedlikehold. Dette gjelder selv om skader etter utskiftningen blir så store at selskapet må rehabilitere også selve baderommet. Det er ikke påkostning selv om badet gjenopprettes med dagens standard det kreves vesentlig mer for å definere arbeidene som påkostning. Skillet mellom vedlikehold og påkostning har betydning ved behandling av saken i selskapets organer Kunne styret ha satt i gang vedlikeholdsarbeidene uten vedtak på generalforsamling? Styret skal sørge for at selskapets eiendom og installasjoner er i forsvarlig stand. Styret har anledning til å ta opp lån og igangsette nødvendige vedlikeholdsarbeider. Styret har vurdert at det er et behov for å utføre tiltak, men behovet har ikke vært ansett så akutt at styret frem til nå har valgt å sette i gang rehabiliteringen uten vedtak i generalforsamling. Styret i Tøyenparken har i mange år vært tydelige på at man ikke ønsket å gå i gang med våtromsrehabilitering uten at forslaget hadde tilslutning fra selskapets generalforsamling.

7 7 Det er en viktig sak både for selskapet og alle aksjeeiere - gjennomføringen forventes å gå bedre ved en flertallsbeslutning bak gjennomføring. 2. Informasjon om baderomsrehabilitering (møter, hvor distribueres hva osv) 2.1. Informasjonsmøter i forkant av ekstraordinær generalforsamling Det har vært avholdt flere informasjonsmøter de siste årene i tillegg til at temaet har vært oppe på selskapets generalforsamlinger. Det ble i 2012 avholdt to informasjonsmøter (før og etter at tilbudsforespørsel gikk ut i markedet). Agenda og presentasjoner fra disse to møtene finner du på selskapets nettsider Rundskriv og brev Det er i tillegg sendt ut en del skriftlige orienteringer i form av rundskriv underveis i prosessen. Rundskriv sendes samtlige aksjeeiere (også de som har registrert fremleie av sin leilighet). All viktig informasjon formidles skriftlig. Rundskriv kan du finne i arkiv på våre nettsider Informasjon på nettsiden All tilgjengelig informasjon kunngjøres på nettsiden (noen unntak har vi gjort for informasjon om fremdriftsplaner mv som kan være problematisk ut fra hensyn til sikkerhet). 3. Tilbudsforespørsel i markedet sommeren/høsten Valg av konsept for tilbud Styret har i utforming og valg av konsept samarbeidet med selskapets rådgivere i Hjellnesconsult. Styret valgte å legge opp til å be om tilbud i markedet på utskiftning av røropplegg på bad og kjøkken samt rehabilitering av samtlige bad med vegghengt toalett, fliser på gulv og vegg, servantskap med kran samt speilskap med stikkontakt for hårføner el. Det ble også lagt opp til ekstra kurs inn til bad samt egen kurs og opplegg for vaskemaskin. Det ble lagt opp til at samtlige bad skulle være utstyrt med minimumsutrustning etter felles prosjekt. Det ble lagt opp til varmegjenvinning fra avtrekkskanaler samt varmepumpe på loft som skulle sørge for varmtvann til vannbåren gulvvarme på bad inklusiv håndkletørrer på vegg (dagens radiatorer på bad fjernes). Det ble stilt krav om stoppekraner på bad og kjøkken samt inspeksjonsluker for å komme til i prefabrikert rørkasse som skulle benyttes. Det ble i tillegg bedt om tilbud på installasjon av måler for varmtvannsforbruk (mulig myndighetskrav i 2017) samt forbruksmålere og termostater på radiatorer i leilighetene. Det skal i tillegg installeres brannslange på samtlige kjøkken (under kjøkkenbenk). Det skal installeres filter for vannrensing på samtlige vanninntak i bygningene. Det vil bedre vannkvaliteten og øke levetiden for nye kraner. Samtlige rør for varme og varmtvann som

8 8 går under tak i kjellerne skal skiftes ut. Det skal i tillegg gjennomføres branntekniske tiltak med tetting av kanaler samt at det settes inn branndører mellom delte kjellere. Tiltak for å hindre spredning av brann er oppfølging av mangler registrert av Oslo brann. Og redningsetat i Det ble i tilbudsforespørselen lagt opp til at bunnledninger (rør støpt ned i kjellergulv for avløpsvann ut til kommunal ledning) skulle spyles og kontrolleres med kamera når rehabilitering er gjennomført. Det ble bedt om pris på strømpeforing av denne delen av røropplegget dersom det skulle vise seg at tilstanden er dårlig Mottatte tilbud og prosess med potensielle leverandører høsten 2012 Det ble avholdt tilbudsbefaringer med en rekke leverandører i juli i fjor. Tøyenparken mottok i september 2012 totalt 7 tilbud inkludert alternativ. Styret valgte etter tilbudsevaluering og forhandlinger på enkeltpunkter å innstille AFgruppen som aktuell leverandør til jobben. Innstillingen var basert på pris, kvalifikasjoner samt ressurser/kapasitet til gjennomføring av samtlige bad i Det ble tatt forbehold om positivt vedtak om gjennomføring av prosjekt på ekstraordinær generalforsamling samt finansiering. Kontraktsform ble avtalt til NS 8407 Totalentreprise. Øvrige leverandører ble informert om styrets beslutning i oktober Nærmere om AF-gruppen AF-gruppen ble etablert i 1985 og er en av de største aktørene på våtromsfornyelse i Norge. Selskapets kompetanse (inkludert ansatte som skulle benyttes i prosjektgjennomføringen), referanseprosjekt og kapasitet var viktige faktorer ved valg av leverandør i tillegg til pris. 4. Lånetilbud/finansiering fra bank av selskapets prosjekt 4.1. Forespørsel om lånetilbud Styret valgte kun å innhente lånetilbud fra OBOS ifb med selve gjennomføringen av prosjektet i OBOS gir anledning til å ta dele utbetalingen av lån i inntil 10 delutbetalinger som gjør renteomkostningene lavere (selv om mesteparten av lånet skal utbetales i løpet av 2013). OBOS er også konkurransedyktig i markedet på lån til borettslag/sameier. Erfaringen med en slik ordning fra rehabiliteringen i 2009/2010 viser at lån via OBOS gjør administrasjon og gjennomføring av flere utbetalinger enklere og raskere. Selskapet vil vurdere annen långiver, fastrenter og lignende så snart prosjektet er gjennomført og uttak av lån avsluttet. Det er ikke mulig å få fastrente før dette tidspunktet Lånetilbud fra OBOS Selskapet ba om lån basert på maksimal prosjektkostnad inkludert vedlikehold på kr 75 mill. Det ble bestilt en økonomisk analyse fra OBOS i forbindelse med prosessen. Lånebehovet ble vurdert til å være maksimalt kr 70 mill. Løpetiden for lånet er 40 år.

9 9 Selskapet har fått tilbud om lån fra OBOS med rente på 3,94%. Det er 25 punkter mer enn borettslag får på beste rente fra OBOS det skyldes at Tøyenparken er aksjeboligselskap. Lånedokumenter ble utferdiget og lå klar for eventuell signering etter gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling i november Kostnader ved gjennomføring av prosjektet 5.1. Utgangspunkt for beregninger Det ble etter at både tilbud på gjennomføring og finansiering var mottatt, gjort en detaljert beregning av mulige kostnader for selskapet og den enkelte aksjeeier. Styret har ved beregning av kostnader valgt å legge «worst case» til grunn det vil si hva kostnadene maksimalt vil kunne bli. Maksimalt ble kostnadene i prosjektet, inkludert annet vedlikehold enn rørrehabilitering, beregnet til kr 75 mill Hvordan er maksimal prosjektkostnad på kr 75 mill satt sammen? Det er beregnet at kostnad for prosjektgjennomføring som beskrevet i punkt 3.1 ovenfor inkludert byggeledelse og uavhengig kontroll utgjør ca kr 60 mill inkl. mva. I tillegg er det lagt inn ca 20 % usikkerhetsavsetning for å ta høyde for uforutsette ting (skjeve vegger, flytting av baderomsdører mv som vi ikke har oversikt over før vi kommer i gang med gjennomføringen). Det er også lagt inn ca 3 mill til øvrig vedlikehold (nytt søppelanlegg for Ringgata 4, fjernvarme mv) Hva er selskapets lånebehov? Selskapet har ikke mye egenkapital fordi man brukte tidligere oppsparte midler ved rehabilitering av tak, fasader, utskiftning av en del vinduer mv i 2009/2010. Selskapets lånebehov ved maksimal prosjektkostnad på kr 75 mill er totalt kr 70 mill. Det er kr 70 mill som er benyttet ved beregning av økning i fellesgjeld og fellesutgifter Hvordan fordeles kostnadene? Fellesgjeld og kostnader fordeles på leilighetene basert på brøktall som er fastsatt for selskapet Kan brøk for fordeling av fellesgjeld og fellesutgifter endres? Styret har ikke anledning til å bestemme en annen fordeling enn den som er fastsatt for selskapet. Det kan heller ikke vedtas av generalforsamlingen med verken simpelt flertall (mer enn 50 % av stemmene) eller 2/3 flertall. Dersom fordeling skal endres kreves det at samtlige 247 aksjeeiere skriftlig samtykker til dette Hvor mye øker fellesgjeld og månedlige fellesutgifter? Det er laget egne oversikter over økning av fellesgjeld/økning av fellesutgifter for den enkelte leilighet. Informasjonen er sendt samtlige aksjeeiere sammen med dokumenter til

10 10 ekstraordinær generalforsamling. Oversikten er basert på leilighetsnummer og er lagt ut også på vår nettside. Det er beregnet en økning i fellesutgifter på totalt ca 37 % pr leilighet. Det legges opp til to økninger av månedlige fellesutgifter, se tidspunkt nedenfor. Rentekostnader vil kunne variere over tid og vi ber alle ha dette i bakhodet ved vurdering av kostnadsutvikling Når øker husleien som følge av prosjektgjennomføring? Husleien økes i to omganger; første gang pr og så pr Dette samsvarer med tidspunkt da selskapets renteomkostninger vil øke betydelig. 6. Ekstraordinær generalforsamling 6.1. Tid og sted Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tøyenparken boligselskap den 27. november 2012 kl på Anker hotell Antall stemmeberettigede på møtet Det var totalt 165 stemmeberettigede til stede. I tillegg var samboere, familie og venner representert slik at det totalt var ca 190 personer til stede på møtet Hva ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling? Det var i tillegg til formalia (møtet var lovlig kalt inn osv.) kun våtromsrehabiliteringen som var på agendaen med tilhørende finansiering samt orientering om planlagt vedlikehold innenfor maksimal kostnadsramme på kr 75 mill. Avstemming ble foretatt slik at det først ble stemt over om det skulle gjennomføres våtromsrehabilitering. Avstemmingen ga 149 stemmer for og 16 stemmer mot. Det er sendt ut protokoll fra møtet med detaljer og oversikter over behandling av de enkelte punkter. 7. Forberedelser til gjennomføring av prosjektet 7.1. Prosjektering (AF) Prosjektering er entreprenørens ansvar og de startet arbeidet i samråd med selskapet og Hjellnesconsult så snart generalforsamlingens vedtak forelå. Prosjektering innebærer at entreprenøren legger detaljerte planer for gjennomføringen samt tekniske løsninger og innhenter nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Tillatelser fra Plan- og bygningsetaten samt Arbeidstilsynet forelå pr 10. februar Adresse og oppstartdato for arbeidene Arbeidene settes i gang mandag 25. februar 2013 i Monrads gate 3D.

11 Tidsramme for ferdigstilling av våtromsprosjektet Alle arbeider på våtrom og rør i kjeller skal være ferdige senest innen Informasjonsmøter for samtlige adresser tid og sted Det gjennomføres informasjonsmøte for beboere i Monrads gate 3 (6. desember 2012), Monrads gate 1 (30. januar 2013), Ringgata 2 (4. april 2013) og Ringgata 4 (14. mai 2013). Samtlige møter avholdes mellom kl på Anker hotell (vis a vis Legevakten i Storgata) Informasjonsmøter hva skjer på møtet? AF-gruppen informerer detaljert om gjennomføringen av prosjektet. Det settes av god tid til å besvare spørsmål fra beboere. Husk imidlertid at det kan være vanskelig å besvare detaljerte spørsmål om hver enkelt leilighet før AF har vært på befaring i din leilighet det oppfordres til å stille detaljerte spørsmål om egen leilighet på førbefaring i hver enkelt leilighet (se nedenfor). Det deles ut en beboerperm på informasjonsmøtet med all relevant informasjon samt kontaktinformasjon. Det er viktig at alle stiller på møtet. Tilstede på informasjonsmøtet er i tillegg til AF også representanter fra Hjellnesconsult og styret Førbefaring i hver enkelt leilighet Representant for AF og selskapets byggeleder fra Hjellnesconsult kommer til hver enkelt leilighet. Formålet er å ta mål samt registrere opplysninger om tekniske løsninger i leiligheten som brukes til entreprenørens planlegging av gjennomføringen. Det gis direkte informasjon til beboer om gjennomføring samt gis god anledning til å stille spørsmål. Tidspunkt for førbefaring finner du i beboerperm eller i fremdriftsplan som er sendt samtlige aksjeeiere (legges ikke på nettside av sikkerhetshensyn). NB! Det er viktig at eier er til stede på førbefaringen. Ta eventuelt kontakt med AF dersom du trenger å gjøre spesielle avtaler om tidspunkt eller gjennomføring Bestillingsmøter for hver enkelt leilighet Bestillingsmøtet finner sted på showrom i grå brakkerigg utenfor Ringgata 4E, «1. etg». Tidspunktet for din leilighet finner du i din beboerperm. Dersom du trenger å gjøre avtaler om annet tidspunkt eller har spørsmål, ta kontakt med Carina Sikkeland på telefon eller pr e-post Det tegnes på bestillingsmøtet hvordan du ønsker utstyr plassert på ditt bad (dusj, vaskemaskin og servant kan i hovedsak flyttes dit du vil, mens toalettet står fast omtrent der det står i dag).

12 12 NB! Alle må ha bestemt seg for hva slags fliser og utstyr/tilvalg man skal ha før man kommer til bestillingsmøtet! Se for øvrig mer detaljer om grunnpakke, tilvalg og lignende nedenfor Tilgang og rydding av boder Det er nødvendig med tilgang til enkelte boder i forbindelse med prosjektet (avløpsrør og luftekanaler mv). Alle som berøres av dette får tilsendt brev el med oversikt over hvilken bod det gjelder. Det henges også opp oppslag i oppgang med oversikt. Rydding av boden må være unnagjort til oppstartsdato for din oppgang. Rydding betyr ikke nødvendigvis at hele boden må tømmes; det er i utgangspunktet tilstrekkelig at det er ryddet plass at to voksne karer kan komme inn og får jobbet i det område hvor det skal gjøres tiltak. Er du i tvil, ta kontakt med driftsleder fra AF Mats Østlie på telefon Vær oppmerksom på at i kjellerboder bør gjenstander ikke bli stående på gulvet ved kapping av rør kan det komme kloakk ut på golvet så ta dine forhåndsregler! Boder som selskapet trenger tilgang til under prosjektet må ikke være låst ved prosjektoppstart Boder som må benyttes til aggregat for ny ventilasjon Vi ser at vi enkelte steder permanent må ta boder i bruk til aggregater for ny ventilasjon. Berørte vil få særskilt beskjed pr brev. Selskapet sørger for at det gjenskaffes annen bod enten på kjeller eller loft Container ifb med rydding av boder? Selskapet bestiller container minimum 1 gang før oppstart på din adresse. Det kunngjøres ved oppslag på utgangsdør i oppgangene. Et tips til de som ikke orker å bære ut eller sortere skrot, er å benytte tjenester fra firma som for eksempel Søppeltaxi AS som Tøyenparken selv har benyttet seg av i flere år. Slike firma henter søppel usortert mot betaling og bærer det ut for deg. Informasjon og priser fra slike firma finner du på nettet Tildekking i leilighet mv Informasjon finnes i beboerperm og det gis også muntlig informasjon på førbefaring i leiligheten. AF dekker til gulv i gang og på kjøkken dvs i soner der AF skal jobbe. Det henges opp plast mot stue og/eller soverom dersom tilgang til disse rommene ikke er nødvendig for arbeidene til AF. Fjern alt av gjenstander du ikke skal ha fra badet! Tøm skap/benkeskap som må flyttes for å foreta utskiftning av på kjøkken. Sørg selv for å ta ut av skap og fjerne gjenstander du er redd for både mht vibrasjon og støv/skitt. Det er også lurt å sørge for å bruke maskeringstape el for å tette skapdører mv

13 13 slik at du får minst mulig støv inn. Elektriske artikler (lamper, stereoanlegg, tv osv) tåler lite støv av denne typen og det anbefales at du fjerner dem fra leiligheten i perioden eventuelt sørge for at de er godt pakket inn i plast el. Husk at gjenstander som ødelegges som følge av støv er eiers egen risiko. Tekstiler som tepper og lignende bør fjernes legg evt noe over sofa el for å beskytte mot det verste av støvet. Spør AFs representanter om tips til hva som bør dekkes til og hvordan du best kan løse det på førbefaring i din leilighet Lagring i leilighet og avsperring av rom Man kan benytte alle rom unntatt gang, bad og deler av kjøkken til lagring av gjenstander som er tatt ut av skap, flyttet midlertidig el. Vær likevel oppmerksom på at AF trenger tilgang/passasje til alle rom der det befinner seg radiator som det skal skiftes termostat på. Dersom du har bestilt utvidelse av bad eller andre tilleggsarbeider sørg for at det er tilgang og plass til å arbeide. NB! Man kan heller ikke låse av rom mens arbeidene pågår. 8. Grunnpakke bad, tilvalg mv 8.1. Grunnpakken Selskapet har lagt opp prosjektet med en grunnpakke pr leilighet der beboere har en viss valgfrihet uten å måtte betale tillegg utover økningen i fellesgjeld/fellesutgifter. Grunnpakken bad inneholder: * Vegghengt toalett fra Villeroy & Boch i serien Subway 2.0 med kasse for innbygging bak med røropplegg for vann/avløp (Lintec-kasse). * Rør for varmt og kaldt vann til servant mv utenpåliggende i krom utførelse. * Fliser til vegg (5 alternativ/ to farger 20x20 og 20x40) og gulv (3 farger i 10x10). * Speilskap i hvit høyglans fra Hafa (East) med lysrør og stikkontakt inne i skapet * Servant og servantskap i hvit høyglans fra Villeroy & Boch med 1 skuff serien Subway 2.0. * Håndkletørrer fra Hafa i krom (Ellips). Kan ikke byttes eller tas ut del av oppvarmingsløsning og må ha lik effekt i samtlige etasjer. * Belysning i tak (kan tas ut, men er spesialbestilt og gir ikke prisfradrag). * Opplegg for vaskemaskin (inkludert ny kurs i tillegg til ny kurs for bad) * Dusjvegger Skagen (buede). Leiligheter på gavlvegger får en variant kalt Skagen U som kan monteres i hjørner for å unngå dusjing på vinduene. * Nedsenket dusjsone 90x90 på gulv (unngå vannsøl utover gulv ved dusjing) * Servantkran, dusjbatteri og dusjgarnityr * Ny dør inn til bad (hvit heltredør med karm) 8.2. Hvor kan jeg plassere utstyr på nytt bad? Det er i hovedsak kun toalettet som vil bli stående omtrent på samme sted som i dag (ellers vil man høre om flytting fra entreprenør). Øvrige funksjoner kan flyttes rundt dit beboer

14 14 ønsker forutsatt at det er tilstrekkelig plass. Husk at dusjsonen 90x90 cm og at vaskemaskiner ofte er 60x60 cm samt at du må sikre deg hensiktsmessige soner for å bevege deg inn/ut av baderommet Hvor går røropplegget på nytt bad? Røropplegg for avløp og varmt har hovedstamme i kasse bak vegghengt toalett. Rør til servant, vaskemaskinopplegg mv i krom føres ned utenpå vegg fra taket til den plassering man ønsker Kan man velge andre alternativ fliser enn grunnpakken? Og hvordan gjøres det? Man kan velge å bytte fliser både på gulv og på vegg eventuelt beholde ett alternativ fra grunnpakken og for eksempel kjøpe noe annet til enten gulv eller vegg. Alle kjøp av andre fliser må skje hos Modena fliser på Alnabru. Kontaktperson er Jarle på Proffavdelingen eller telefon ). Ta kontakt for avtale om time så får du hjelp og veiledning. Det gjøres ved kjøp av andre fliser fradrag pr kvm for fliser som tas ut av grunnpakken. I tillegg får du 19 % rabatt på fliser kjøpt hos Modena og det er mellomlegget du skal betale. Vær oppmerksom på at flisebestillingen må være foretatt før ditt bestillingsmøte. Det kan ikke benyttes større fliser enn 10x10 på gulv (deler av gulvet i dusjsonen skal senkes for å unngå vannsøl utover gulvet). Det er også enkelte flisformater som gir et leggetillegg pr kvm (for eksempel mosaikk) Modena har informasjon om alle detaljer. Vær også oppmerksom på at bruk av fliser utenfor grunnpakken krever at man må kjøpe litt ekstra i tilfelle reklamasjoner eller skader samt at disse flisene må man selv oppbevare (fliser i grunnpakken oppbevares av selskapet samt at Modena evt kan skaffe). Vi har fått tilbakemelding fra flere om at personalet ute i butikken ikke kjenner detaljene for flisvalg til vårt prosjekt. Dette er riktig. Dersom du vil vite navnet på flisene før du tar deg en tur opp i butikken, ta kontakt med Jarle på forhånd for å få opplysninger før du drar opp Kan jeg velge bort utstyr i grunnpakken og kjøpe noe annet? Det er mulig å kjøpe annet utstyr både fra AF-gruppen som tilvalg samt fra andre leverandører. Kjøper du fra andre enn AF må du være klar over følgende; a) AF monterer ikke flatpakkede møbler el og b) du får et monteringstillegg for jobben AF har med montering (prisene finner du på prisliste på showrom) og c) utstyr kjøpt av andre enn AF gir ikke reklamasjonsadgang overfor AF utover selve monteringen (dette må du også opplyse om til evt kjøpere av leiligheten ved salg). AF selger baderomsmøbler, kraner, dusjvegger, knagger, dorullholdere osv. Det er montert

15 15 en utstilling på showrom der alt er nummerert og det er satt opp prislister inkludert montering og moms. Andre alternativ som kan skaffes sjekk med AFs Carina Sikkeland på telefon eller pr e-post 8.6. Hva med utstyr som trekkes ut av grunnpakken? Det gis fradrag for utstyr som trekkes ut av grunnpakken. Oversikt over de enkelte fradrag fremgår av prislister på showrom. Husk monteringstillegg for annet utstyr som skal opp! Det gjøres ikke fradrag for taklampe ved valg av annen belysning lampene er spesialbestilt og kan ikke returneres. Håndkletørrer kan heller ikke dras ut (del av oppvarmingsløsning) Kan jeg få demontert og remontert utstyr som jeg allerede har i dag? Det er mulig så fremt utstyret lar seg demontere og remontere uten at det ødelegges. Vær oppmerksom på at du får monteringstillegg på utstyr som skal remonteres Mulig å utvide bad i 2-roms (innlemme boder i bad)? Det kan man bestille fra AF direkte. Prisen på jobben ferdig flislagt (flis fra grunnpakken) står oppført på showrom. Vær oppmerksom på at allerede utvidede bad får et tillegg som må betales for arbeidet med å pigge opp gulv, ny membran mv som er arbeidskrevende ift standardstørrelse bad. Tillegget fremgår av prislisten på showrom Flytting av dør til bad i enkelte deler leiligheter Inngangsdøren til badet vil for de fleste bli på samme sted som i dag. Det er likevel avdekket at leiligheter i Monrads gate, høyre side av oppgangen har dørene innmontert så skjevt på vegg at det blir problematisk ift passasje inn/ut av baderommet ved montering av nytt utstyr. Her må veggen til gangen rives og bygges opp igjen slik at døren står midt på vegg. Alle berørte beboere vil få særskilt informasjon om dette Flytting av avløpsrør fra kjøkken til bad i 1-roms leiligheter Avløpsrør på kjøkken skal flyttes inn på badet bak vegghengt toalett. Vær oppmerksom på at dette betyr at man får et hull i kjøkkenbenk som det ikke er en del av prosjektgjennomføringen å tette igjen Flere spørsmål om utstyr, tilvalg og tjenester som du lurer på om AF kan levere? Ta kontakt med AF ved Carina Sikkeland på telefon eller pr e-post Husk på at vi har registrert svært mange forskjellige tekniske løsninger og mål slik at det ofte ikke vil være mulig å få detaljerte svar på telefon eller e-post relatert til din leilighet bruk muligheten til å spørre på førbefaringen! 9. Showrom 9.1. Hvor finner jeg det? Og hva finnes der? Det finner du i grå brakkerigg på parkeringsplassen utenfor Ringgata 4E, rød dør i «1.etg».

16 16 Vi anbefaler at alle tar seg en tur innom så snart man har anledning og så mange ganger man ønsker for å bestemme seg for løsninger på eget bad. Det er montert et fullskalabad med alt utstyr som er del av grunnpakken inne i showrommet. Det er også mulig å se nærmere på alle flisalternativ i grunnpakken samt at AF har en utstilling over tilvalg montert og i kataloger som man kan kikke i Når og hvordan kommer man seg inn på showrom? Showrom er tilgjengelig (men ikke bemannet) alle hverdager mellom kl Du kommer deg inn ved enten A) å gå inn når du ser det er folk der eller B) kontakte AF for å få avtale om at døren låses opp. Gjør avtaler og spør i vei! 9.3. Showrom åpent på kveldstid? Styret bemanner og holder showrom åpent på kveldstid 1 til 2 ganger pr uke i tidsrommet etter at det er avholdt informasjonsmøter for din oppgang og frem mot siste bestillingsmøte. Se egne oppslag om tidspunkt i din oppgang. Styret kan svare på grunnleggende spørsmål om hvordan bestilling gjennomføres og hva som inngår i grunnpakken så henvises du til AF for alt som gjelder avtaler eller priser på produkter og tjenester som vi ikke har oversikt over. Styret har ikke anledning til å låse beboere inn i helger og på kveldstid utover oppsatte tidspunkt. Vi ber også om at man respekterer tidspunkt for stenging. 10. Hva skal skje på kjøkkenet? Utskiftning av avløpsrør samt rør for varmt og kaldt vann på kjøkken Det skal foretas tilsvarende utskiftning av avløpsrør og trykkrør på kjøkken som for bad. Det benyttes også her Lintec-kasse med prefabrikkerte rør. Det vil bli stoppekraner også på kjøkken Hvordan utføres arbeidene? Eksisterende rør fjernes og erstattes med rørkasse. Benkeskap og skap el demonteres og remonteres etter at rørkassen er på plass. Vann- og avløp kobles til eksisterende oppvaskkum. Flater berørt av inngrepet vil ikke bli malt, men skal være malingsklare slik at aksjeeier selv kan besørge maling. Fliser og lignende montert på vegg må man regne vil bli ødelagt ved demonteringer av innredning/innkassing det er ikke lagt opp til flislegging på kjøkken i regi av felles prosjekt Eldre kjøkken/originale kjøkken og spesielle problemstillinger Vi får en del spørsmål om disse som ikke kan besvares generelt (ulike mål og løsninger hele veien). Spør på førbefaring i din leilighet om det du lurer på i tilknytning til dette.

17 Flytting av rør på 1-roms leilighet fra kjøkken til bad Dagens avløpsrør for 1-roms går på kjøkkenet. Den vil i ny løsning bli flyttet inn i kasse bak vegghengt toalett med forgreining til kjøkken. Vær oppmerksom på at dette betyr at man vil sitte igjen med et hull i benkeplaten som ikke er del av fellesprosjekt å gjøre noe med. 11. Ventilasjon/avtrekk og varmesystem på bad Hva skal gjøres? Det etableres avtrekkssystem baser t på dagens kanaler med varmegjenvinning fra luft på bad og kjøkken samt varmepumpe på luft som sørger for oppvarming av varmtvann til vannbåren varme i gulv på bad samt i håndkletørrer. Systemet er lukket og kobles ikke til sentralvarmeanlegg. Det vil bli varme i gulv på bad hele året av hensyn til komfort og bedre uttørking av bygningskonstruksjoner. Eksisterende radiatorer på bad fjernes Blir det synlige installasjoner/bokser i min leilighet? Nei vi benytter i hovedsak allerede eksisterende luftekanaler. Det vil komme installasjoner på loftene som vil være godt synlige. 12. Å være beboer i Tøyenparken mens arbeidene pågår Kan man bo i leiligheten mens arbeidene pågår? Det anbefales at man ikke bor i leiligheten mens arbeidene pågår. Det vil bli mye støy, støv og skitt underveis samt mye utstyr, fliser mv som ligger lagret mens arbeidene pågår. Viktigst av alt er at man både vil være fri for toalett og vann på kjøkken og bad i flere uker mens arbeid pågår Vær smidig! Det vil bli slitsomt, støyende, støvete og generelt ganske ubehagelig mens vi gjennomfører arbeidene. Vær smidig og hold ut for et hyggelig resultat ved avslutning i din leilighet! Vær hjemme på oppsatte tidspunkt og overhold frister! Vær hjemme på oppsatte tider for nøkkelutskiftninger, befaringer mv. Husk å overholde fristen for å merke på badet hvor tilleggsutstyr skal monteres (se beboerperm) Arbeidstider Det er avtalt at det kan pågå støyende arbeider hverdager mellom klokken Det kan for øvrig pågå arbeider frem til klokken på hverdager. Det skal varsles særskilt dersom det skal foretas støyende arbeider på lørdager. Det arbeides ikke på søndager eller helligdager Finnes det midlertidige toaletter og dusjer? Ja, disse er etablert i kjeller i Monrads gate 3C. Det er henholdsvis ett herretoalett og ett dametoalett samt én dusj til hvert kjønn med låsbare dører. Det deles ut nøkler som gir

18 18 tilgang til disse fasilitetene før prosjektoppstart Stenges vaskeriene? Ja, vi må regne med at vaskeriene periodevis vil være stengt. Dette vil bli særskilt varslet. Tøyenparken har ikke alternativ for beboere i perioder der vaskerier eventuelt må stenges. Vi anbefaler at man får hjelp av familie, venner eller kolleger eller benytter ett av myntvaskeriene som fremdeles finnes i Oslo. Nærmeste mulighet er Snarvask i Thv. Meyers gate 18 (inngang fra Sannergata rett over veien fra Ringen kino) Kan selskapet fremskaffe alternativt bosted? Selskapet kan ikke skaffe dette og det var enighet på generalforsamling om at evt utgifter til dette er eier eget ansvar. Vi har sjekket ut ulike muligheter og alle interesserte bes sende selskapet en e-post på for å få informasjon Containere utplasseres i hagen og langs fasader AF plasseres ut låsbare containere langs fasadene og i hagen. Vi har lite plass tilgjengelig både ute og inne slik at dette dessverre ikke kan unngås. Vi forsøker å holde gangpassasjer fri samt sikre noe av arealene som vi selv benytter i hagen også for sommeren Kjøring på gårdsveien i Monrads gate Innkjøring i gårdsrommet er forbudt! Det er kun tillatt å kjøre inn ved inn- og utflytting av leilighet og da kun mens selve av- og pålessingen pågår. Kjøring og parkering på gårdsveien vil medføre borttauing uten varsel. Ved inn- og utflytting anbefales at man kun benytter gårdsveien etter arbeidstidens slutt for håndverkerne Egen oppussing etter at nye bad er på plass i egen oppgang ta hensyn! Det vil bli mye støy og styr for oss alle både før, under og etter at man har fått sitt eget bad i orden. Husk at dette blir en slitsom periode for alle og ikke start opp rett i etterkant med støyende oppussingsarbeider. Dersom det ikke kan unngås sørg for å holde på om dagen mens de fleste er ute av huset og ikke på kveldstid eller i helger når folk endelig kan slappe litt av. Vis ekstra hensyn fremover! 13. Sikkerhet mens arbeidene pågår (nøkler, adgangskort for arbeidere, vaktselskap mv) Utskiftning av sylinder/nøkler til leiligheter mens arbeidene pågår Vi ønsker å unngå at dører står åpne mens arbeidere beveger seg rundt i oppganger. Vi har derfor valgt et system der sylinder/nøkler til leiligheter og dører i fellesareal skiftes ut til et system der arbeidere har systemnøkkel og den enkelte beboer har nøkkel til egen leilighet samt egen nøkkel til inngangsdører og midlertidige toaletter Når skiftes sylinder/lås på dørene? Evt også når skiftes lås tilbake? Tidspunkt står i fremdriftsplan samt i beboerpermen. Husk å være hjemme eller ha sørget

19 19 for avtale med naboer når utskiftning skal skje! Din egen lås settes inn igjen kort tis etter at badet er ferdig (se tidspunkt i fremdriftsplan og beboerperm) Alarm og sikkerhetslås på dører må ikke benyttes i perioden mens arbeider pågår hos deg Husk at du ikke må låse sikkerhetslåsen mens prosjektet pågår i din egen leilighet. Husk også at du ikke må sette på eventuell alarm i det samme tidsrommet! Fremdriftsplan for arbeider er ikke på nettsiden av sikkerhetshensyn Vi ønsker ikke å synliggjøre detaljert informasjon om tomme leiligheter, arbeider mv på nettsiden slik at utenforstående med uærlige hensikter kan få tilgang til. Ønsker man planen tilsendt elektronisk, send e-post til selskapet på Vær forsiktig med hva dere selv også publiserer på nett om pågående arbeider og tomme leiligheter i samme periode Id-kort for håndverkere tilknyttet våtromsprosjektet Det vil tidvis være mellom håndverkere tilknyttet prosjektet. Samtlige er utstyrt med et grønt id-kort som skal inneholde navn og bilde. Dersom du er i tvil om vedkommende jobber her, kan du be om å få se id-kortet. Dersom du skulle oppleve situasjonen som utrygg, ber vi om at du går ut av leiligheten og ringer G4S eller AF direkte (telefonnummer finner du på oppslag i alle oppganger) Vakthold Vi har i dag avtale med G4S om vakthold og runder på eiendommen. Det vil fortløpende bli vurdert om det er behov for mer vakthold enn vi har pr i dag HMS og vernerunder mv Det er utpekt HMS-ansvarlige og laget egne planer for oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det vil også bli gått vernerunder. Ser du forhold som du mener det er viktig å få gjort noe med, send e-post til anleggsleder eller driftsleder i AF. 14. Hvilke roller har styret, Hjellnesconsult og ulike ansatte i AF og hvem kontaktes om hva? Kontaktinformasjon til Hjellnesconsult og AFs representanter Arild Kristiseter, prosjektleder Hjellnesconsult og telefon Siw S. Rasmussen, byggeleder Hjellnesconsult og telefon Sveinung Pannberg, prosjektleder AF og telefon

20 20 Lars Nilsen, anleggsleder AF og telefon Mats Østlie, driftsleder AF og telefon Carina Sikkeland, prosjektingeniør AF og telefon NB! IKKE send inn henvendelser eller ring mer enn én person i systemet av gangen det er tidkrevende å sortere og koordinere henvendelser som kjøres inn i flere kanaler samtidig som misforståelser lett vil kunne oppstå. Ta kontakt ett sted og vent på svar. Det er kun personer som er listet opp over som kan kontaktes av beboere i Tøyenparken. Vi ber om at man unngår å henvende seg til andre som arbeider på hos oss Styrets rolle i prosjektet og prosjektgjennomføringen Styret representanter er byggherre i prosjektet og samarbeider med Hjellnesconsult og AF om forberedelser og tar beslutninger på vegne av selskapet. Styret følger opp prosjektet og økonomi fortløpende og deltar på byggemøter minimum hver 14. dag Hjellnesconsult innleid for å ivareta selskapets og beboernes interesser Tøyenparken har leid inn representanter fra vår faste byggetekniske rådgivere i Hjellnesconsult for å bistå oss samt ivareta selskapets og beboernes interesser Prosjektleder Arild Kristiseter fra Hjellnesconsult Prosjektleder / oppmann og følger prosjektet på overordnet nivå fra start til reklamasjonstidens utløp Utarbeidelse av konseptløsninger for badene og ventilasjon i samarbeid med styret. Prosjekteringsmøter og utarbeidelse av SHA plan SHA koordinator for prosjektering. Prosjektledermøte med styret / utvalgte styremedlemmer. Overordnet tilbudsevaluering. Tekniske avklaringsmøter og kontraktsmøte med styret og entreprenør(er) Oppstart og organisering av innledende del av prosjektet. Deltagelse på noen byggemøter Økonomioppfølging Generalforsamling og orienteringsmøter med beboere Oppfølging i byggetiden og reklamasjonstiden som oppmann og prosjektansvarlig Byggeleder Siw Sylvia Rasmussen fra Hjellnesconsult I byggetiden og reklamasjonsfasen. Deltakelse på kontraheringsmøte

21 21 Kontrollskjema / adresse- og telefonlister Forbefaringer i hver enkelt leilighet sammen med AF Stikkprøver på kvalitet og ferdigbefaringer Byggemøter med møtereferat og SHA oppfølging. Økonomioppfølging med rapportering til prosjektleder Uavhengig kontroll Lars G. Moland fra Hjellnesconsult Teknisk byggeledelse / 3 dje parts kontroll våtrom og branngjennomføringer i byggetiden. Tilkalles ved behov og stikkprøver av teknisk utførelse generelt. Uavhengig kontroll av dokumentasjon, prosjektering og utførelse av våtroms membraner og sluk. Uavhengig kontroll av dokumentasjon og utførelse av branngjennomføringer AFs representanter og deres roller AF har hovedansvaret for arbeidene som skal utføres og gjør dette både ved bruk av egne ansatte og underentreprenører. Det vil være totalt mellom håndverkere tilknyttet prosjektet i gjennomføringstiden. Tøyenparken boligselskap og beboere skal kun forholde seg til noen få av disse (vi ber alle om ikke å stille spørsmål direkte til håndverkere som arbeider på plassen, men ta det gjennom byggeleder eller AFs representanter). All kontaktinformasjon finnes i beboerpermen Prosjektleder AF Sveinung Pannberg Overordnet ansvar for prosjektet, risiko og økonomi Kontraheringsansvarlig av underentreprenører og innkjøp Byggherrekontakt Bistå prosjektet i alle faser Personalansvaret for anleggsleder, prosjektingeniør, driftsleder og AFs egne ansatte Delta i byggemøter for AF Delta i nødvendig Prosjektering i byggeperiode Anleggsleder AF Lars Nilsen Daglig drift av byggeplass Rapportering til prosjektleder AF økonomi/fremdrift Delta i nødvendig prosjektering i byggeperiode Egenkontroll Ferdigbefaringer Følge opp tekniske løsninger Fremdrift Driftsleder AF Mats Østlie Ansvar for utførelse Ansvar for Basmøter Opplæring av AL i starten

22 22 Daglig oppfølging av underentreprenører/håndverkere Mottakskontroll av mannskap Vedlikeholde mannskapsliste og ID-kort Egenkontroll Oppfølging Flekklister Følge opp tekniske løsninger KS oppfølging av byggeplass Avfallshåndtering Prosjektingeniør AF Carina Sikkeland Beboerkontakt Vernerunder HMS oppfølging av byggeplass Stoffkartotek (BASS) DV-Dokumentasjon Bestillinger /Fakturering av tilvalg Spørsmål om utstyr, tilvalg, førbefaringer, fakturering Ta kontakt med AFs Carina Sikkeland Spørsmål om særskilte forhold i egen leilighet Vi oppfordrer alle til å spørre på førbefaringen i egen leilighet. Byggeleder og prosjektingeniør AF er til stede og det er satt av god tid til å besvare spørsmål. Send eventuelt e-post til AF dersom det er noe du lurer på, men vi ber om at man begrenser seg til nødvendig informasjon (det er enkelte beboere som sender inn svært mange henvendelser og dette tar mye tid å følge opp) Uenighet eller misfornøyd med arbeid? Ta først opp forholdet med AF (prosjektleder eller anleggsleder AF). Dersom dette ikke fører frem til enighet, så kan du ta kontakt med byggeleder som bistår i løsning av spørsmålet sammen mellom deg og AF. Dersom dette heller ikke skulle føre frem, vil AF/byggeleder ta saken videre med prosjektledere AF/Hjellnesconsult og eventuelt styret Kontakt med styret Styret skal ikke kontaktes vedrørende spørsmål fra beboerne som går på gjennomføringen i hver enkelt leilighet ta da kontakt med enten Hjellnesconsult eller AF i samsvar med oversikten ovenfor. Det er fagfolkene som har kompetanse til å hjelpe deg med å få riktige svar på dine spørsmål samt vurdere tekniske muligheter for løsninger. Styret skal for øvrig kontaktes om tema som ligger til ordinær drift og forvaltning av selskapet. Husk at man også kan kontakte OBOS eller gi beskjeder til vaktmester via deres sentralbord.

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Vindu og dør Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Historikk I Bogerud borettslag har det i lengre tid pågått utskifting av vinduer etter behov. Behovet er økende. Kostnaden for

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Åpent referat styremøte 12/10 2015 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 12/10 2015 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 12/10 2015 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Stian, Aase, Fritz Langhammer, Liv (inntrer som fullt medlem) Frafall: Øystein (syk) Orienteringssaker Godkjenning av referat

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P- HUS FASE 2. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P- HUS FASE 2. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P- HUS FASE 2 Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils- Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 1 AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet

Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet 18.01.2017 Velkommen til dette første beboermøte det blir flere beboermøter etter hvert som vi kommer ut i prosjektet Bakgrunn Borettslaget er 50 år gammelt Det er et år siden vi sto her sist (20.01.2016)

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Sakspapirer til sak 2

Sakspapirer til sak 2 Sakspapirer til sak 2 Denne saken handler om vi skal montere vinduer i inngangsdørene i Nordåsvegen 187, Nordåsbrotet 2 og 4. Bor du på en annen adresse har dette ingen betydning for deg, bortsett fra

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG:

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: Nå starter renovering av avløpsanlegget. Vi iprolinenorge AS er stolte over å ha blitt valgt til å utføre denne viktige jobben. Forstyrrelsene

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P-HUS Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils-Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette Fjeld (tlf

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF)

BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF) BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF) www.berglia.net REFERAT FRA STYREMØTE Dato: 15.08.2016 Møtetid fra - til: 19:30 20:50 Sted: Nedre Berglia 80 Møteleder: Bente Michaelsen (BLM) Tilstede: Jørg Krause (JK) ØB59

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

LINDEBERG- GJENNOMGÅENDE 4-ROMS LEILIGHET MED BALKONG. VARMTVANN OG FYRING INKL I LEIEN! BRA STANDARD! 3 STORE SEPARATE SOVEROM!

LINDEBERG- GJENNOMGÅENDE 4-ROMS LEILIGHET MED BALKONG. VARMTVANN OG FYRING INKL I LEIEN! BRA STANDARD! 3 STORE SEPARATE SOVEROM! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LINDEBERG LINDEBERGLIA 21, 1069 OSLO LINDEBERG- GJENNOMGÅENDE 4-ROMS LEILIGHET MED BALKONG. VARMTVANN OG FYRING INKL I LEIEN! BRA STANDARD! 3 STORE SEPARATE SOVEROM! LEIEPRIS:

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL.

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ØVRE SINGSAKER STRINDVEGEN 59, 7052 TRONDHEIM LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND.

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Røverkollen Borettslag. Utvendig rehabilitering

Røverkollen Borettslag. Utvendig rehabilitering Røverkollen Borettslag Utvendig rehabilitering Tilstede er representanter fra S-bygg, OBOS prosjekt, arkitekt og styret i Røverkollen borettslag som vil informere om sine fagområder. Hvordan prosessen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Generalforsamling Hammergata 7 Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Sak 1 Arbeid i sammenheng med Dreneringsprosjektet Informasjon om prosjektet og fremgang fra Styret Forslag fra Liv Gundersen (vedlegg

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet

Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet Dette skrivet er utarbeidet av Styret i Sameiet Horgvegen 13-17, basert på alle saker og henvendelser fra beboere til styret igjennom det første driftsåret.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer