EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K."

Transkript

1 O.80K.0 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : ) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623 : ) EUROPROFI 5000 L / D (Type 1624 : ) Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger yhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett ( - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - -

4 Innhold Innhold Advarselsmerker CE-merke... 6 Betydningen av advarselsmerkene... 6 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 7 Før oppstarting... 8 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling... 9 Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS... 9 Tilkopling av hydraulikkslangene... 9 Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem... 9 Lage forbindelse med traktoren Stille inn slangeholder Kardangaksel Stille inn trekkstangkopling Svingsningsdemping 1) Stille inn knekkdrag Styreakselsperre Innstilling av drag Montering av tilhengerfeste Tilhengerkulekopling Støttefot Manuell løfting av støttefot Avmontering av lessevogn Pick-up Innstilling av pick-upens pendelområde Innstilling av pick-upens forspenninge Knivsystem Eksterne knivverktaster Svinge knivbjelken Justere knivbjelken Justere knivene Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren BAKVEGG Sikkerhetsinnretning Tømming med doseringsvalse Demontering av doseringsvalsene Doseringsvalser Bunnbeltekopling Montering av oljetrykkbryter Spilevegger Montering av overdel til overbygg DIRECT COTROL STYRIG Betjeningsenhet DIRECT COTROL Gjennomføre ønsket hydraulikkfunksjon Lastefunksjoner Tømmefunksjoner Knekkvognstang / Tørrfôroppbygging Laste- og utlastningsautomatikk 3) Slå på lasteautomatikken Slå på utlastningsautomatikken Power Control styring Overbygg Kontrollpult Betydning av tastene Igangsetting av Power Control WORK-meny lessefunksjoner WORK-meny tømmefunksjon SET-funksjoner Diagnosefunksjoner Knivverk-kontroll Rengjøringspåminnelse Dørkontroll Sensortest Maskininnstilling ISObus-terminal Betjeningsstruktur lastevogn med ISOBUSløsning Start-meny Grunninnstillings-meny Lesse-meny Tømme-meny Tømme-meny Data-meny Config-meny Set-meny Test-meny Diagnose-meny Kontrollalarmer Joystick funksjon skjæreapparat Innstille joysticken LESSIG AV VOGE Vanlig lesseprosess Innstilling av Pick-upen Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Tømming Tømming av vognen Avbryterkopling (S) til doseringsinnretningen Avslutte tømmeprosessen Vedlikehold Sikkerhetsregler Generelle vedlikeholdsanvisninger Originaldeler Rengjøring av maskinkomponenter Parkering utendørs Vinterlagring Kraftoverføringsakselen Hydraulikkanlegg Sikkerhetsregler Akkumulatoren Overbelastningskobling Etterjustering av bremsen Åpning av sidedeksler Pick up Innmater Knivsystem Montering av avstryker Gir Kjeden x i året skal det kontrolleres Innstillingsmål for sensorer Oljetrykkbryteren Skifte filter Sikring av det elektriske anlegget Stell av elektonikkdeler Tilkobling av bremseslange OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 0800_-Inhalt_

5 Innhold Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Løsestilling på bremseventilen Parkering av vognen Aksler og akselaggregater Smørepunkter Vedlikeholdsarbeider på hjul og bremser Vedlikeholdsarbeider på hydraulisk understell Vedlikeholdsarbeider på BOOGIE-understell FEILFIIG Feilfinning Feil og hjelp ved utfall av elektronikken Tekniske data Tekniske data Plassering av typeskilt Bruksområde for lessevognen Riktig avlessing: Tiltrekningsmoment Trykk Vedlegg Generell informasjon Kraftoverføringsaksel Tilpasse kardangakselen Montering av kardangakselen Bruk av kardangakselen Tillatt leddvinkel Kraftoverføringsaksel Demontere kardangakselen Vedlikehold TVAGSSTYRIG Forste gangs montering på traktoren ødbetjening Vedlikehold ødbremseventil Hydraulisk egenforsyning for tversgående transportbånd Oljetank Pumpe Smøreplan Smøremidler Hydraulikkskjema Oversiktskjema computer Oversiktskjema PWM computer _-Inhalt_

6 Advarselsmerker CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen Hold avstand fra pickupens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. M a s k i n d e l e r i bevegelse utgjør et faremoment. I k k e o p p h o l d deg i baklukens svingområde mens maskinen er i gang. 1000_-Warnbilder_

7 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Lasten på tilhengeren påvirker traktorens kjøreegenskaper Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Kjøring på offentlig vei kun når bakveggen er lukket, stigen slått opp og knivverket er svingt inn. De lystekniske anordningene må være montert loddrett mot veien. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Tilhengeren skal ikke brukes til transport av personer, dyr eller gjenstander. 1000_-Inbetriebnahme_

8 Oppstarting Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg *) Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte *) 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. *) der et slikt finnes 1000_-Inbetriebnahme_

9 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling Enkeltvirkende styreapparat Hvis traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil må du la fagverkstedet ditt bygge inn en oljereturledning (T). - Trykkledning (1) tilkoples det enkeltvirkende styreapparatet. Oljereturslangen (2) (med sterkt tverrsnitt) koples til med oljereturledningen til traktoren. Tilkopling av hydraulikkslangene Henvisning! Hvis det oppstår oljeoppvarming under drift, skal det tilkoples med et enkeltvirkende styreapparat. Dobbeltvirkende styreapparat - Trykkledning (1) og oljereturledning (2) tilkoples (ledningen med sterkere tverrsnitt er oljereturledningen). LS-ledning (Ønskeutrustning) - Load sensing ledningen koples til LS-koplingen på traktoren. Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkoplingen skal skruen (7) på hydraulikkblokken dreies helt inn (7b). - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger - maksimalt hydraulikktrykk: 200 bar - maksimal gjennomstrømningsmengde: 60 l/min (Unntak: Jumbo 7200 Combiline: 130 l/min) Jumbo Combiline: 130 l/min) Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem Denne posisjonen til skruen (7) er innstilt fra fabrikken (7a). OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! Henvisning! På traktoren må man sikre en trykkfri oljeretur. Pass på! Hydraulikktrykket til traktoren skal maksimalt være på 200 bar! Maksimal gjennomstrømningsmengde: 60 l/min! (Unntak: Jumbo 7200 Combiline: 130 l/min) Jumbo Combiline: 130 l/min) 7a S t a n d a r d p o s i s j o n v e d å p e n t hydraulikksystem 7 LS P T 7b Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS 7a 7b LS = Load sensing 1000_-Erstanbau_

10 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Betjening: Lage forbindelse med traktoren - Kople den 2-polede kontakten til DI 9680 stikkontakten på traktoren. Stille inn slangeholder - Still inn slangeholderen slik at det er nok avstand mellom hydraulikkledninger og vognstang (A2). Viktig! Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Belysning: - Kople den 7-polede kontakten til traktoren - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. For traktorer med ISObus styring - Kople den 9-polede ISO-kontakten til ISOBUS stikkontakten på traktoren. Kardangaksel Korrekt tilpasning, montering og vedlikehold av kardangakselen er forutsetningene for en lang levetid. ærmere detaljer er beskrevet i kapittel "Kardangaksel". Følg denne informasjonen. Viktig! Før første gangs bruk skal kardangakselen tilpasses traktoren som beskrevet i kapittel Kardangaksel. 1000_-Erstanbau_

11 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Stille inn trekkstangkopling - Trekkstangkoplingen (A) monteres på traktoren slik at det er nok avstand mellom kardangaksel og vognstang, spesielt ved knekkforløp (A1). Stille inn knekkdrag For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). - Innstillingsmål (M), se kapitlet "Pick-up" A A1 Utgangssituasjon: - Vognen er koplet til traktoren. - Begge hydraulikksylinderkolbene på tilhengerfestet må være kjørt helt inn Svingsningsdemping 1) Viktig! For en korrekt funksjon til svingningsdempingen, pass på: - For kjøring på vei skal sylinderen (K) ikke være helt innkjørt - Kjør ut sylinderen (K) ca. 1-3 cm 1-3 cm Innstillingsprosedyre: - Løsne kontramutteren (K) ved gjengespindelen. - Vri sylinderkolbene (50) til gjengespindelen er skrudd så langt ut, hhv. inn, at mål (M) er nådd. - Overskrid ikke det maksimale justeringsområdet (L maks., se tabellen under) - Justeringen må skje alternerende på begge hydraulikksylindre. - De to hydraulikksylindrene må stilles inn like lange. - Trekk til kontramutteren (K) igjen. Merk! Hvis gjengespindelen skrus ut for langt kan det oppstå skader. Følg maksimalmål I henhold tabellen! G K Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): Type Delenummer L maks Type PRIMO, FARO EUROPROFI TORRO Fylletrykk 50 bar 70 bar 80 bar PRIMO, FARO EUROPROFI, TORRO, JUMBO (2 t-feste) mm JUMBO (2 t-feste) 100 bar JUMBO 3, 4t mm JUMBO (3, 4 t-feste) 90 bar (3, 4t-feste) Forandre trykk - se kapitlet "VEDLIKEHOLD" 1) Standardutrustning ved JUMBO, TORRO Tilleggsutrustnign ved EUROPROFI, FARO, PRIMO 1000_-Erstanbau_

12 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Styreakselsperre Betjeningen av styreakselen avhenger av traktor- og vognutstyr. OBS! Styreakselen må ved rask kjøring på vei med lastet vogn alltid være sperret!!! Variant 1 Variant For traktorer uten Load sensing system: - kople ekstra hydraulikkledning til traktoren - åpne eller lukke styreakselen med styreventilen (ST) For traktorer med Load sensing system: - h y d r a u l i k k l e d n i n g e n e r k o p l e t t i l hydraulikkblokken - betjening via POWER COTROL styringen eller via ISOBUS-terminalen (se beskrivelse for de enkelte styringene) Pass på! Styreakselen må være sperret: - ved rask kjøring rett fram over 30 km/t - på underlag som ikke er fast - i skråninger - ved avlasting av fremre aksel ved knekkdrag-drift - ved overkjøring av kjøresiloen - når sideføringen til den utstyrte akselen ikke elnger er tilstrekkelig 0700_-Lenkachssperre_

13 Innstilling av drag Innstilling av drag Montering av tilhengerfeste Den tillatte støttelasten fremgår av kjøretøyets typeskilt. Den tillatte Dc-verdien (drag-aksialkraft) fremgår av typeskiltet på trekkstangringen. Tiltrekkingsmomentene for festeskruene på trekkstangring: - M16x1, m - M20x1, m Festeskruene må kontrolleres med jevne mellomrom og eventuelt ettertrekkes. Med knekk (ved avlessing) er det kun tillatt å kjøre korte strekninger på jevnt underlag. Et minimalt knekk (under kjøring) er dog tillatt uten innskrenkning. Under kjøring med knekk må det påses at trekkstangringenes/kulekoplingens vinkelbevegelighet oppover er innskrenket. Advarsel! Produksjon og montering skjer hovedsakelig på fabrikken, ved egenmontering skal produsenten kontaktes. Advarsel! Henvisning Tilhengerkulekopling Tilhengerkulekoplingen må kun koples til koplingskuler 80 fra firma Scharmüller GmbH eller andre godkjente koplingksuler (kulediameter 80 mm) som er egnet til sikkert opptak og forrigling. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner av tilhengerkulekoplingen! Vedlikehold av tilhengerkulekoplingen I tillegg til generelt vedlikehold smøre kontaktflatene i koplingspunktet kontrollere at tilhengerkulekoplingens festeskruer er godt festet skadede, deformerte eller slitte tilhengerkulekoplinger må fornyes - la kun fagpersonale foreta utskiftingen! 1000_-Zug-Kugelkupplung_

14 Støttefot Manuell løfting av støttefot - Kople vognen til traktoren - Beveg draget for å avlaste støttefot (se kapittel Styringspult funksjonsforklaring ) - Trekk ut låseboltene (1), sving støttefot oppover og lås det igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttefot for at det ikke skal sige ned. - Løft vognen litt foran ved å bevege draget. - Trekk ut låsebolten (1), sving støttefot nedover og lås den igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! - Senk vognen igjen ved hjelp av draget. - Kople fra de hydrauliske og de elektriske ledningene og kople fra vognen. Advarsel! Still kun tømt vogn på støttebenet og sikre den slik at den ikke kan rulle bort _-Stützfuß_

15 Pick-up Innstilling av pick-upens pendelområde For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 520 mm Pass på! Fare for klemsteder ved bevegelse opp og ned til pick-upen. Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M = 510 mm) Innstillingsprosedyre, se kapitlet "Første montering på traktoren" Skjermen (P) brukes også som ulykkesbeskyttelse og skal ikke tas av under drift. Innstilling av pick-upens forspenninge Variant mekanisk avlastning Fjærforspenningen kan forandres for at pick-up en skal ligge optimalt på. Pick-up en ligger for lett på (hopper) - Reduser mål (X) Pick-up en ligger for tungt på - Øk mål (X) Variant hydraulisk avlastning Justeringsprosess: - Åpne stengekrenen (H) (Pos E) - Løft ut pick-upen - Steng stengekrenen (H) (Pos A) - Senk ned pick-upen - Still inn ønsket systemtrykk ved å åpne stengekranen (H) kortvaring, se på manometeret (M) (ca. 27 bar) Jo høyere trykk, desto høyere avlastning. Pos E M G Pos A H Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): - 10 bar nitrogen () 1000_-Pick-up_

16 Knivsystem, Knivbjelker Knivsystem Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst (E2) - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring (A) Viktig! Låse knivbjelken med boltene Posisjon E2 - på venstre og høyre vognside - sikre begge boltene med splinter (V). Eksterne knivverktaster Ved vedlikeholdsarbeider på knivverket kan knivbjelken slås ut og inn ved å trykke på de to tastene (57). Disse tastene må bare aktiveres når transportkanalen er tom og pressdrevet er slått av! Advarsel! Før knivbjelken slås inn må det kontrolleres at skjæreverket er i korrekt stand (ingen kniver skadet, ingen deler bøyd osv.) Advarsel! Før hver start må det kontrolleres at boltene på venstre og høyre side er låst! Advarsel! Ved alle arbeid på knivbjelken er det en økt fare for skade. Spesielt ved innsving fra siden og ved oppklaffing av knivbjelken. Tips ved forstopping i presskanalen Advarsel! Ved forstopping i presskanalen må tasten til å slå ut knivbjelken (høyre tast) ikke aktiveres, da knivbjelken svinges ut under hydraulisk trykk. Råd - Hold tast på betjeningspanelet trykket og slå samtidig på kraftuttakdrevet. Lastens transporttrykk gjør at knivbjelken slås ut mens kardangakselen går. - år kanalen ikke lenger er forstoppet, slås knivbjelken inn igjen. Generelle henvisninger Under vedlikeholdsarbeid på skjæreverket kan knivbjelken svinges til venstre vognside. Da er alle kniver tilgjengelige: - For sliping av kniv - For inn- og utmontering av kniv - For rengjøring 0700_-Schneidwerk_

17 Knivsystem, Knivbjelker Svinge knivbjelken Sving knivbjelken ut på venstre side av vognen 3. Løsne stempelstengene fra bolten. (høyre og venstre) Advarsel! Ikke kjør med vognen når knivbjelkene (A) er helt utsvinget. 1. Sving ut knivbjelken (A1) 4. Slå opp venstre sylinder og fest den i holdeanordningen. 5. Sving knivbjelken. 2. Lås opp boltene på høyre og venstre side (E1) - Fjern splinten (V) og lås opp bolten. - Sikre bolten med splinten (V) igjen. 6. Lås knivbjelken med splinten (V) i utsvinget tilstand. Svinge inn knivbjelken Knivbjelken svinges inn i omvendt rekkefølge. 0700_-Schneidwerk_

18 Knivsystem, Knivbjelker Justere knivbjelken Innstillingen bør være slik at rammerøret passer problemløst inn i åpningen på pressrammen ved innsvingning av knivbjelken (1) Innstilling for knivbjelken i utsvingt tilstand Innstillingen skal være slik at boltene (B) befinner seg omtrent i midten av slissen (X = X) når knivbjelken er svingt utover. Still inn ved hjelp av skruen (SK-4) på knivbjelkens svingakse. Innstilling ved hjelp av skruen (SK-5) på undersiden av knivbjelken. Innstilling 1. Løsne kontramutter (K) 2. Løsne skruen (SK-4) tilsvarende. I n n s t i l l i n g e n skal være slik at rammerøret s k y v e s o v e r g l i d e s t y k k e t når knivbjelken svinges inn - opptakslasken skal gli på ca. 3 mm under det høyeste punktet (se skisse). Justere knivene Innstillingen skal være slik at knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. Sentrere kniven mellom transporttindene 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side 2. Skru skruene (SK-1, SK-2) ut et lite stykke på en av sidene. år knivbjelken skal forskyves til høyre: - skru først ut skruen (SK-1) på høyre side - skru deretter inn skruen (SK-2) på venstre side. år denne skruen skrus inn, kan knivbjelken forskyves inntil knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. år knivbjelken skal forskyves til venstre: - skru først ut skruen (SK-2) på venstre side - skru deretter inn skruen (SK-1) på høyre side. 3. Skru begge skruene (SK-1, SK-2) helt inn - ikke trekk dem hardt til 4. Sikre begge skruene (SK-1, SK-2) med kontramutter. 3. Skruen (SK-4) sikres med kontramutter (K) 0700_-Schneidwerk_

19 Knivsystem, Knivbjelker Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. - Still inn stoppeskruen (SK-3) tilsvarende. min. 20 mm SK3 K Kontroll 1. Slå inn knivbjelken (arbeidsstilling) 2. Foreta en visuell kontroll Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. Justrer avstanden 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side av knivbjelken 2. Skru skruene (SK-3) til riktig avstand (20-30 mm) er nådd. - Innstill begge stoppeskruene slik at knivbjelken ikke vrir seg når den svinges inn i arbeidsposisjonen. 3. Sikre stoppeskruene med kontramutre (K) 0700_-Schneidwerk_

20 BAKVEGG Sikkerhetsinnretning Senkingen av bakveggen til stilling C gjennomføres uten trykk, kun gjennom egenvekten til bakveggen. Tømming med doseringsvalse Varianter 1. ormaldosering Bakluken er senket ned på svingbøylen - sikre med fjærsplinter (F) (venstre og høyre) Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke stå under oppløftet bakluke. Gatekjøring kun med lukket bakvegg. Først i denne posisjonen (C) utløses hydraulikkfunksjonen av bryteren (56) og bakveggen lukkes under trykk (G). 2. Findosering Bakluken er senket ned på sideveggene - sikre med fjærsplinter (F) (venstre og høyre) Fôret faller jevnere fordelt enn ved normaldosering. Vær oppmerksom på fareavstandene! Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 1000_-Rückwand_

21 Doseringsvalser Demontering av doseringsvalsene 1. Åpne vognens bakluke. 2. Slakk kjedet (58) og ta av drivkjedet (1). 3. Demonter venstre og høyre vegg (2). Advarsel! Ikke foreta forandringer av fjærforspenningen (X). Pass på! Grip ikke inn i området ved doseringsvalsen så lenge drivmotoren er i gang. 4. Demonter den øvre doseringsvalsen Fjern følgende skruer, på venstre og høyre side: - tre skruer (SK-3) ved flenslageret - to skruer (SK-2) ved beskyttelsesringen. 5. Demonter den nedre doseringsvalsen - fjern to skruer (SK-2) ved beskyttelsesringen, på høyre og venstre side. 6. Skyv doseringsvalsen ut bakover. 7. Sett på venstre og høyre vegg (2) igjen. 8. Still inn bryteren - se neste side 1000_-Dosierer_

22 Doseringsvalser Bunnbeltekopling Generelt Ved innebygde doseringsvalser er skruen (SK-5) plassert bak sensoren og har ingen funksjon der. Via en doseringsvalse-komponent aktiverer eller deaktiverer sensoren (90) bunnbeltet. Kun på denne måten kan bunnbeltedrevet slås på - via lasteautomatikken eller - ved at bunnbelte-bryteren på betjeningspanelet aktiveres Pass på! Ved arbeider bak åpnete beskyttelses deksler er det økt fare for personskader. Ved demonterte doseringsvalser ville sensoren (90) og dermed også bunnbeltet alltid vært slått av. Ved lessing og tømming er dette imidlertid ikke ønskelig. Derfor må sensoren (90) aktiveres med skruen (SK-5) når doseringsvalsene er demontert. Koplingsavstanden (A) er mm og kan innstilles på slissen. Montering av oljetrykkbryter Til drift med demonterte doseringsvalser anbefales det å montere en oljetrykkbryter (3). år lasten presses mot bakluken, slås bunnbeltedriften automatisk av via oljetrykkbryteren. år doseringsvalsene er montert, har oljetrykkbryteren ingen funksjon. - elektrokopling se reservedelslisten, koplingsskjema se vedlegg. - Innstilling, se kapitlet "VEDLIKEHOLD" bar 1000_-Dosierer_

23 1000 Upm Spilevegger Montering av overdel til overbygg Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge. Advarsel! Monteringen må foretas av to personer og må kun skje når vognen står vannrett. Fare for ulykker! Skritt Detalj Anmerkning 1 Monter vinklene til montering av frontveggen som vist på detalj 1. Vær oppmerksom på vinkelens posisjon! 2 Still opp frontveggen og skru den fast til vinklene. Vinkelen til montering av den bakre bøylen festes som vist på detalj 3 3. Vær oppmerksom på vinkelens posisjon! Fest bøylen på vinkelen. OBS! Ikke overskrid en monteringshøyde på 4m! Monter bøylene i midten. 4 Påse at det er riktig rekkefølge på monteringsdelene (se utsnitt). Bøylene kan forskyves i høyde på skinnen på sideveggen. Skru fast bøylene først nå skritt 5 er avsluttet. 1001_-Aufbauoberteil_

24 Spilevegger 5 Slå opp sideveggene og skru dem fast til bøylene. 6 TILLEGGSUTSTYR: Lesseautomatikk Hekt lesseautomatikk-klaffen på frontveggen og sikre den med en låsesplint. 7 Hekt inn lesseautomatikk-klaffen ved bøylene på sideveggen og sikre den med en låsesplint. 8 X Fest sensoren (inkl. kabel) og koplingsbøylen i den øvre lesseautomatikken. Ønsket koplingsutløsning innstilles med skruen i slissen på koplingsbøylen. Øvre slisse: maks. last edre slisse: min. last Koplingsavstand (X): mm 9 Fest presenningen mellom den bakre bøylen og bakveggen og sikre den med låsesplinter. 10 Trekk inn snorene. Tips: Snorene blir mer elastiske om de legges i vann før de skal tres i. TILLEGGSUTSTYR: Takprofiler For at lesseautomatikken skal fungere, er det viktig at skrueforbindelsene mellom takprofilen og lesseautomatikk - klaffen ikke er for harde. 1001_-Aufbauoberteil_

25 DIRECT COTROL STYRIG Betjeningsenhet DIRECT COTROL Betydning av tastene på betjeningsdelen 1 Hev knekkvognstang Hev tørrforoppbygging 5 2 Senk knekkvognstang Senk tørrforoppbygning 3 Klapp inn knivverk 6 Reduser skrapegulv-tømmehastigheten 4 Klapp ut knivverk 7 Skrapegulv Fremløp 5 Heve pickup Åpne bakvegg (med doseringsvalse på) 8 6 Senke pickup Lukke bakvegg (med doseringsvalse av) 7 Skrapegulv returløp (=Tastefunksjon) Øke skrapegulv tømmehastighet 8 På/av tast - Kople om til andre driftsmåter (rød/grønn) - STOPP-tast Gjennomføre ønsket hydraulikkfunksjon Henvisning: Betjeningen er inndelt i laste- og tømmefunksjon. Lastefunksjonene er tilordnet de røde symbolene med det røde LED. Tømmefunksjonene er tilordnet de grønn symbolene med det grønne LED. De svarte symbolene gjelder for begge driftsmåter. For å slå på betjeningsdelen skal tasten I/O trykkes ned noen sekunder - den integrerte kontrollampen (LED) lyser rødt. Kople om til andre driftsmåter trykk I/O-tasten kort - (Led-et) skifter til grønn farge. Lastefunksjonene (= Symbolene røde) - Lastefunksjonene er alltid aktivert etter påslåingen. - (LED-et) i I/O-tasten lyser rødt. - Kun de røde symbolfunksjonene er aktive. - Den ønskede hydraulikkfunksjonen utføres ved å trykke på den tilhørende tasten. - (LED-et) på den valgte tasten lyser rødt. Tømmefunksjonene (= Symbolene grønne) - (LED-et) i I/O-tasten lyser grønt. - Kun de grønne symbolfunksjonene er aktive. - Den ønskede hydraulikkfunksjonen utføres ved å trykke på den tilhørende tasten. - (LED-et) på den valgte tasten lyser grønt. Knekkvognstangen (= symbolene svarte) kan betjenes i begge nivåer. Hvis tørrforoppbyggingen skal innstilles, må betjeningsdelen stilles om. (se tastebeskrivelse Knekkvognstang / tørrforoppbygging ). Kontrollamper (LED) år en av kontrollampene (LED) lyser er tilordnet funksjon aktivert. Eksempelet på bildet betyr - Integrert kontrollampe (LED) oppe til venstre lyser. - Funksjonen Heve knekkvognstang utføres Direct-Control_

26 DIRECT COTROL STYRIG Lastefunksjoner - Lastefunksjonene er alltid aktivert etter påslåingen. - (LED-et) i I/O-tasten lyser rødt. - K u n d e r ø d e symbolfunksjonene er aktive. - Ve l g d e n ø n s k e d e hydraulikkfunksjonen. - (LED-et) på den valgte tasten lyser rødt. Hev pickupen Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Pick up løftes - integrert LED lyser Henvisning! Tasten brukes også til forhåndsvalg av TØMMEAUTOMATIKK. Innstillingsprosedyre: - Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder) - LED-et blinker og en akustisk signaltone signaliserer endringen i tilstanden. Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. - LED blinker kort = innkoblet - LED blinker ikke = utkoblet. Senk pickupen Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Pick up senkes - Pickup forblir i flytestilling. - integrert LED lyser Funksjonen kan kun oppheves med tasten Heve pickup. Henvisning! Hvis man betjener en annen funksjon, stenges pickup-funksjonen så lenge dette varer. Skrapegulv returløp Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skrapegulvet beveger seg med maksimal hastighet i retning bakveggen. - integrert LED lyser - Etter at man slipper opp tasten, stanser skrapegulvet. Henvisning! Tasten brukes også til forhåndsvalg av LASTEAUTOMATIKK 1). Innstillingsprosedyre: - Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder) - LED-et blinker og en akustisk signaltone signaliserer endringen i tilstanden. Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. - LED blinker kort = innkoblet - LED blinker ikke = utkoblet. Klapp inn knivverket Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Knivverket klappes inn med trykk. Klapp ut knivverket Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skjæreverk klaffes ut Ved hjelp av en knivverksensor (tilvalg) som er for hånden, signaliserer LED-et (vedvarende lys) den utsvingte tilstanden. - Signaltone ved nedsenket pickup Henvisning! Laste- og utlastingsautomatikk, se også kapittelet Automatisk lasting og utlasting!sikkerhetshenvisninger: Se i tilsvarende kapittel i denne bruksanvisningen! 1) kun når lasteklaff er for hånden Direct-Control_

27 DIRECT COTROL STYRIG - Trykk tasten kort ned. - Modusen omkobles. - (LED-et) i I/O-tasten lyser grønt. - K u n d e g r ø n n e symbolfunksjonene er aktive. - Ve l g d e n ø n s k e d e hydraulikkfunksjonen. - (LED-et) på den valgte tasten lyser grønt. Åpne bakveggen Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Bakveggen heves Tømmefunksjoner Redusere skrapegulvhastigheten trykk tasten kort ned (= Tastefunksjon) - Redusere hastigheten for skrapegulv-tilbakeløpet. - integrert LED lyser - all øvrig betjening av tasten reduserer hastigheten. Skrapegulv Fremløp Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skrapegulvet beveges retning pickup. - integrert LED lyser Henvisning! Tasten også for å stanse skrapegulvtilbakeløpet.!sikkerhetshenvisninger: Se i tilsvarende kapittel i denne bruksanvisningen! - Doseringsvalsen slås på (hvis den er for hånden) - integrert LED lyser Steng bakvegg Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Bakveggen senkes. - Skrapegulvet stanses. - Doseringsvalsen slås av (hvis den er for hånden) - integrert LED lyser Henvisning! Avbrytes bakveggautomatikken av en annen funksjon (f.eks. knekkvognstang), blir bakveggen stående til den andre funksjonen er avsluttet. Tøm skrapegulv og øk skrapegulvhastigheten Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Skrapegulvet går bakover (ved åpnet bakvegg) - integrert LED lyser - Ved ytterligere betjening kan hastigheten økes. Henvisning! Etter 5 sekunder lagres den aktuelle verdien, og ved neste tømmeprosedyre brukes den som startverdi (kun ved tømmeautomatikk). Knekkvognstang / Tørrfôroppbygging Disse funksjonene kan utføres ved både det røde og det grønne LED-et. - I grunninnstillingen er funksjonen knekkvognstang innstilt. Hev knekkvognstang / hev tørrforoppbygging Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Vognen løftes fremover eller - Tørrfôroppbygging løftes (omkoble) Senk knekkvognstang / senk tørrforoppbygning Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Vognen senkes fremover eller - Tørrfôroppbygging senkes (omkoble) - Behøves funksjonen tørrforoppbygging, må det kobles om til en annen modus. Innstillingsprosedyre: - Slå av betjeningsdelen. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder). - Begge LED-ene hev tørrforoppbygging og senk tørrforoppbygging blinker hver sin gang. Funksjonen settes hver gang betjeningsdelen slås av, tilbake til knekkvognstand Direct-Control_

28 DIRECT COTROL STYRIG Laste- og utlastningsautomatikk 3) Kontroller status: Anmerkning! 1. Slå av betjeningsdelen med tasten 8. (LED 8 lyser ikke) 2. Slå på betjeningsdelen med tasten 8. - LED 7 lyser kort opp: Lasteautomatikken er aktivert Laste- og utlastningsautomatikken må kun bli slått på en eneste gang. - LED 7 forblir mørk: Lasteautomatikken er deaktivert LED 5 lyser kort opp: Utlastingsautomatikken er aktivert LED 5 forblir mørk: Utlastingsautomatikken er deaktivert Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. Slå på lasteautomatikken Innstillingsprosedyre: Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten 7 trykket og deretter - Trykk tasten 8 kort ned (2 sekunder) inntil LED 7 lyser kort opp og det høres en akustisk signaltone. Slå på utlastningsautomatikken Innstillingsprosedyre: Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten 5 trykket og deretter - Trykk tasten 8 kort ned (2 sekunder) inntil LED 5 lyser kort opp og det høres en akustisk signaltone. Fordeler ved lasteautomatikken - Svært kompakt pålessing - Forminsking av forstoppinger i transportkanalen - Unngåelse av overbelastning av hele drevet - Skåning av fôret - Avlastning for føreren - Økning av lasteytelsen Automatisk skrapegulvstyring gjennom - ivåsensor nede 3) - ivåsensor (klaff oppe) 3) - Oljetrykkbryter 3) Funksjonsforløp - En nivåsensor starter - Skrapegulv koples inn automatisk - Lasten transporteres bakover - Forløpet gjentas til lastrommet er fullt VOG FULL melding når oljetrykkbryteren melder overhøyt trykk - dobbel horntone høres fra betjeningspulten Fordeler ved utlastningsautomatikken - Rask, effektiv og jevn utlastning - Skåning av fôret - Åpner bakluke og starter tømming med et trykk på knappen Funksjonsforløp - Åpning av bakveggen - Bunnbeltet starter med den hastigheten som er lagret Merknad! Som ekstrautstyr kan overvåkning av inngangsdøren leveres: I dette tilfellet kobler bunnbeltet seg ut så snart inngangsdøren åpnes. 3) Kun dersom nivåsensorer er installert Direct-Control_

29 Power Control styring Overbygg For å kunne garantere at styringen fungerer korrekt, må følgende koplinger kontrolleres: Kontrollpult 1. Spenningstilførsel 12 Volt fra traktoren 2. Forbindelse kontrolldel til traktorkabel (ISO) 3. Forbindelse traktorkabel til computeren på maskinen Displayvisning: - WORK-funksjoner - DATA-funksjoner - SET-funksjoner - DIAG-funksjoner - TEST-funksjoner Betydning av tastene - COFIG-funksjoner Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...) Betjeningspanelets softwareversjon (V x.xx) vises når spenningstilførselen er opprettet og betjeningspanelet er slått på. Taster for lessefunksjoner: 1 - Automatisk lessing 2 - Skrapegulv returløp / Avlessing 3 - Klapp inn knivverket 4 - Klapp ut knivverket 5 - Kjør inn draget senk vognen 6 - Kjør ut draget løft vognen 7 - Hev pickupen 8 - Senk pickupen Taster for tømmefunksjoner: 9 - Automatisk tømming 10 - Skrapegulv returløp / tilleggsutrustning 2-trinnsmotor (sakte hurtig) 11 - STOPP 12 - Doseringsvalser på - av 13 - Forvalg tverrtransportør / stopp tverrtransportør 14 - Bevege tverrtransportør til venstre / redusere skrapegulvhastigheten 15 - Skrapegulv Fremløp 16 - Styrt boggi på-av 17 - Bevege tverrtransportør til høyre / øke bunnbeltehastigheten 18 - Åpning av bakluke 19 - Lukking av bakluke 20 - På-av / skifte meny 1000_-Power-Control_

30 Power Control styring Igangsetting av Power Control Slå på betjeningspanelet ved - Et kort trykk på tasten I/O WORK-meny lessefunksjoner 1. Lasteautomatikken Merknad! Følgende bruksanvisning henviser på vogner med alt ekstrautstyr. Betjeningspanelet starter i WORK-vinduet Trykk på tasten - Lesseautomatikken slås på eller av - Aktiv lesseautomatikk vises på displayet Lesseautomatikken kan kun slås på eller av når bakluken er lukket! Ved et kort trykk på tasten I/O DATA viser - Computer softwareversjon (V x.xx) - Lessing (L) - Driftstimer (h) vises DATA. Fordeler ved lasteautomatikken - Svært kompakt pålessing - Forminsking av forstoppinger i transportkanalen - Unngåelse av overbelastning av hele drevet - Skåning av fôret - Avlastning for føreren - Økning av lasteytelsen Merknad! Ved maskiner med vippbar tørrforoppbygning er ikke lasteautomatikk mulig. Etter 4 sekunder går DATA-visningen tilbake til WORKvinduet. Ved et nytt trykk på tasten I/O vises SET. Trykk på tasten I/O for å komme til SETfunksjonene. Gå fra SET-visningen og tilbake til WORK-visningen ved - Et trykk på tasten I/O i 1,5 sekunder Slå av betjeningspanelet og computeren ved å i DATA-vinduet Lesseautomatikken styres ved - ivåklaff nede - ivåklaff oppe - Bunnbeltedriften slås automatisk på - Transporterer lasten et kort stykke bakover - Forløpet gjentas til lastrommet er fullt Vognen er full når foret - trykker mot nedre doseringsvalse, eller - trykker mot bakveggen (vogn uten doseringsanordning) år vognen er full - Vises dette på displayet (Full) - Økes telleren for antall lessinger med én B! Det er bare nødvendig å slå på lesseautomatikken en gang. Merk! Vognalasttellingen skjer enten ved full meldingen (FULL) eller ved tilstands sekvensen "Bakvegg igjen --> Bakvegg opp--> skrapebunn retur 10 sekunder" - Trykke på tasten I/O i 3 sekunder DIAG-visning (Alarmmeldinger) kvitter ved et - år vognen er full - deaktiveres lesseautomatikken automatisk - Etter tømming - aktiveres lesseautomatikken automatisk igjen Denne innstillingen forandres ikke selv om systemet slås av og på. - Trykk på tasten I/O 1000_-Power-Control_

31 Power Control styring 2. Mate bunnbeltet 5. Senk knekkvognstang Så lenge tasten holdes trykket - løftes lessevognens front. 6. Hev knekkvognstang Så lenge tastene holdes trykket - beveger bunnbeltet seg med maksimal hastighet fra pick-up til bakluke. Bunnbeltet beveger seg ikke lenger (STOP-visning): - når avlingen trykkes mot doseringsvalen (valsetrykksensoren reagerer i minst 2s.) - når oljetrykkbryteren reagerer (full vogn (Full) vises) (Kan også benyttes til å slå kort over til maksimal hastighet under tømming). Henvisning. Bunnbeltet stanser også dersom valsetrykksensoren reagerer. Stans vises ikke på displayet. Så lenge tasten holdes trykket - senkes lessevognens front. 7. Hev pickupen Så lenge tasten holdes trykket - beveger pick-up en seg oppover. 8. Senk pickupen Trykk tasten kort ned - pick-up en beveges nedover og holder seg i avlastet stilling - dette vises på displayet 3. Klapp inn knivverket Så lenge tasten holdes trykket - beveger knivbjelken seg i transportkanalen Er knivbjelken ikke slått helt inn - vises dette på displayet 4. Klapp ut knivverket Så lenge tasten holdes trykket - beveger knivbjelken seg uten trykk ut av transportkanalen. Kan den ikke slås ut uten trykk, må den eksterne knivverktasten brukes. Kan knivsettet ikke slås helt ut - vises dette på displayet 1000_-Power-Control_

32 Power Control styring WORK-meny tømmefunksjon 1. Utlastingsautomatikken Trykk tasten kort ned 2. Tømme bunnbeltet / 2-trinnsmotor - Lesseautomatikken slås på eller av - Den aktive tømmeautomatikken vises på displayet Fordeler ved utlastningsautomatikken - Rask, effektiv og jevn utlastning - Forminsking av forstoppinger i transportkanalen - Skåning av fôret Tømmeautomatikkens funksjonsprosess 1. Åpning av bakveggen 1) OBS! Bakluken åpnes helt 2. Slå på tverrtransportøren 2) 3. Bunnbeltet koples kort over til fremløp 3) - Fôrtrykket på doseringsvalsen reduseres 4. Slå på doseringsvalsen 3) 5. Bunnbeltet tømmes regulert Dersom tasten Lukke bakluke trykkes kort under tømming: - Blinker symbolet på displayet - Senkes den åpnede bakluken langsomt ned. I denne fasen avbrytes ennå ikke tømmingen! - år bakluken kommer ned i det nedre området (åpning ca. 10 cm) - slås følgende deler av: - Bunnbeltedriften - Doseringsvalser - Tverrtransportøren - Hydraulikk til lukking av bakluken utløses under trykk. - Bakluken er ikke lukket før symbolet på displayet er slukket. OBS! Funksjonen Starte tømmeautomatikk aktiveres først etter 0,8 sekunders forsinkelse (sikkerhetstiltak for transport på vei). Merk! 3) Hvis avlastingsautomatikken startes ved utkoblet kraftuttak, vises advarselsmeldingen "pto!" Og det høres et 2 sekunders langt varselsignal. Avlastningsautomatikken venter opp til 10 sekunder på oppstart av kraftuttaket før prosessen fortsetter eller avbrytes. Trykk tasten kort ned - Bunnbeltet slås på eller koples om - Visning på displayet - sakte eller hurtig I langsomgang (skildpadde) - Hastigheten kan justeres ved lengre trykk på tasten "+" eller "-". I hurtiggang (hare) - Bunnbeltet går med maksimal hastighet - Hastighets-målingsverdien opprettholdes Stans bunnbeltet med tasten Stop eller Bunnbelte-fremløp Kort stans av bunnbelte-returløpet ved å - Heve pick-up en - Åpning av bakveggen - Slå inn knivene - Senke eller rette opp tørrfôroppbygget - Kople inn doseringsvalsen - Sperre styrt boggi - Mekanisk innkopling av tverrtransportøren Bunnbeltet starter bare når ingen andre hydraulikkfunksjoner er i gang. Henvisning! P re s s e s l a s t e n f o r h a rd t m o t doseringsvalsen, stanser bunnbeltet (valsetrykksensor). Dette vises ikke på displayet. Bunnbeltet kan bare startes til tømming når bakluken er åpen. 3. Skrapegulv Fremløp Så lenge tasten holdes trykket - Beveger bunnbeltet seg med maksimal hastighet forover i retning av pick-up en - Vises retningen på displayet. 1) Kun for vogner uten tverrtransportør eller når tverrtransportøren står stille 2) Kun for vogner med tverrtransportør 3) Kun for vogner med doseringsvalser 1000_-Power-Control_

33 Power Control styring 4. Doseringsvalser 6. Styrt boggi Trykk tasten kort ned - Doseringsvalsene slås på eller av - Displayet viser om valsene er slått på. Henvisning! Doseringsvalsene kan bare koples inn når bakluken er åpen. Hvis doseringsvalsen startes ved utkoblet kraftuttak, vises advarselsmeldingen pto! I 5 sekunder og det høres et 2 sekunder langt varselsignal. 5. Tverrtransportør Trykk tasten - Styrt boggi slås på eller av - Tilstanden (åpen) eller (lukket) vises på displayet. OBS! Mens styreakselen åpnes eller lukkes hydraulisk, er tastaturet sperret for andre hydraulikkfunksjoner. Sikkerhetsregel! Før transport på vei må den automatisk styrte boggiens funksjon kontrolleres (kort reversering boggi må være sperret) Trykk tasten kort ned - Trykk deretter retningstasten Høyre eller Venstre i løpet av 5 sekunder. - Vises på displayet. Trykk tasten en gang til - Tverrtransportøren stopper igjen Automatisk tømmefunksjon i kombinasjon med tverrtransportør kan utføres på følgende måte: - Start tømmeautomatikken med tasten - Kontroller tilstanden - Går tverrtransportøren, utelates funksjonen Åpne bakluke - Står tverrtransportøren stille, åpnes bakluken først. OBS! Styreakselen må være sperret: - ved rask kjøring rett fram over 30 km/t - på underlag som ikke er fast - i skråninger - ved avlasting av fremre aksel ved knekkdrag-drift - ved overkjøring av kjøresiloen - når sideføringen til den utstyrte akselen ikke elnger er tilstrekkelig Tasterekkefølge - Tast Tverrtransportør - Tast Høyre eller Venstre - Tast Tømme-automatikk Tverrtransportøren kan bare startes når bakluken er åpen. 1000_-Power-Control_

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) 99 1612.O.80I.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (Type 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (Type 1618 : +..

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1612.O.80K.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 5543.O.80M.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01117) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492) TORRO

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Type 548

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 5533.O.80F.1 EUROPROFI 4500 S (Type 5533 : +.. 01001) EUROPROFI 5100 S (Type 5534 : +.. 01001) EUROPROFI 5700 S (Type 5535 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.1 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 514.O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) BOSS 2 (Type 514 : +.. 04596) BOSS 2 T (Type 513 : +.. 01991)

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80L.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01458) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

JUMBO 6000 Profiline. JUMBO 6600 Profiline. JUMBO 7200 Profiline. JUMBO 8000 Profiline. JUMBO Profiline. Silovogn NO.80H.

JUMBO 6000 Profiline. JUMBO 6600 Profiline. JUMBO 7200 Profiline. JUMBO 8000 Profiline. JUMBO Profiline. Silovogn NO.80H. 99 548.O.80H.2 JUMBO 6000 Profiline (Type 548 : +.. 01214) JUMBO 6600 Profiline (Type 549 : +.. 01152) JUMBO 7200 Profiline (Type 550 : +.. 01193) JUMBO 8000 Profiline (Type 551 : +.. 01067) JUMBO 10000

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

TORRO 4500 TORRO 5100 TORRO Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type 5543 : )

TORRO 4500 TORRO 5100 TORRO Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type 5543 : ) 99 5543.O.80I.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01001) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01001) TORRO 5700 (Type 5545 : +.. 01001) Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 107.O.80A.0 ERTEPROFI II (Type 107) ERTEPROFI III (Type 109) ERTEPROFI2 Profimatic (Type 107) ERTEPROFI3 Profimatic (Type 109) Ihre / Your

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 5543.O.80.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01105-01115) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492-1502)

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 3843.O.80L.1 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01001-01482) Skiveslåmaskiner Kjære

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE "FLIPPER"

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE FLIPPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I- 52033 Caprese Michelangelo AR Italy Telefon: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer