Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : ) PROFI GP 2 (Type 539 : ) Nr NO.80A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A."

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : ) PROFI GP 2 (Type 539 : ) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har nå gjort et godt valg, vi er svært glade og vil gjerne gratulere med at du har valgt Pöttinger. Som din medarbeider tilbyr vi kvalitet, effektivitet og pålitelig service. Vi ber deg om å gi oss tilbakemeldinger så vi kan vurdere reservedelsbehovet for våre landbruksmaskiner, og så vi kan ta disse krav med i utviklingen av nye maskiner. På denne måten kan vi også informere deg om nyutvikling. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. I følge produktforpliktelsene skal produsenten og selgeren gi kunden bruksanvisningen ved overleveringen, og må lære opp kunden i bruk, sikkerhets- og vedlikeholdsregler. Det er nødvendig med en kvittering på at maskinen og bruksanvisningen er levert. Dokument A må underskrives og returneres til Pöttinger som et bevis på det. Dokument B skal oppbevares hos forhandleren som leverer maskinen. Kunden skal ha dokument C. Im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist jeder Landwirt Unternehmer. Ein Sachschaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist ein Schaden, der durch eine Maschine entsteht, nicht aber in dieser entsteht; für die Haftung ist ein Selbstbehalt vorgesehen (Euro 500,-). Unternehmerische Sachschäden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind vno der Haftung ausgeschlossen. Merknad! Hvis kunden selger maskinen videre, må alltid bruksanvisningen gis videre til den nye eieren. ALLG. / AP 9100 SEITE 2

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning Kontroller funksjonene under prøvekjøring. av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. traktorhytte. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD IHOLD Betydningen av advarselsmerkene... 5 Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 6 Veikjøring... 6 Før oppstarting... 6 Kontroll før oppstarting... 6 Heving av det oppsvingbare støttehjulet... 7 Påkobling av lessevogn... 7 Avmontering av lessevogn... 7 Innstilling av draget... 8 Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm)... 8 Kontroll av dragsikringen... 8 Tilpassing til traktoren... 9 Etterjustering av bremsen... 9 Første montering... 9 Forkorting av håndbremsewiren... 9 Tilkobling av bremseslange Bremsekraftregulator Før oppstarting Parkering av vognen Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Justering av parkeringsbrems Rengjøring av filter på bremseledningen Sikkerhetsstropp (6) Tilpassing av kraftoverføringsakselen Hydrauikktilkobling Igangkjøring Frakobling og parkering av hengeren Advarsel! Parkering utendørs Vinterlagring Hydraulikktilkobling Merknad Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Betjeningselementer Festebrakett Betjeningsorganer Løfting av Pick-up Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Sikkerhetsregler Overbygning Betjening av knivbjelke Problemer ved ut- og innkobling Problemer ved feil betjening Standardstilling: for traktor med hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Sikkerhetsregler Drag Sett velgerventilen i stilling "A" Overbygning Betjening av knivbjelke Problemer ved ut- og innkobling Hydraulikktilkobling Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Strømtilførsel Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening Kontroll av sjaltefunksjonene Sikkerhetsregler Funksjonsbeskrivelse for enkeltbrytere Overbygning Betjening av knivbjelke Problemer ved ut- og innkobling Problemer og hjelp Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( - Baujahr 1997) Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( + Baujahr 1998) Problemer og hjelp Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet (52) Vanlig lesseprosess Sikkerhetsregler: Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Lesseindikatoren 1) Ut- og innkobling av knivbjelke Utkobling av en knivbjelke Sikkerhetsregler Utkobling av to knivbjelker Hurtigkoblede knivenheter (M): Knivbjelker Vedlikehold Sikkerhetsregler Mekanisk innstilling Opp- og nedvipping av overbygningen Advarsel! Sidedeksel (56) Taksnorer Sikkerhetsregler Bakvegg Kjøring på offentlig vei Lukking av bakluken Sikkerhetsregler Innstilling Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Avlessing med nedsenket overbygning Avlessing med løftet overbygning Innstilling Generelt Feilfinning Generelle vedlikeholdsanvisninger Sikkerhetsregler Originaldeler Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Vær forsiktig når du går inn på lasteplanet Lufttrykk Innmater Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Hydraulikkanlegg Rengjøring av maskinkomponenter Tekniske data Ekstrautstyr Bruksområde for lessevognen Vedlegg Recommendations for work safety Smøreplan Important! Additional Information Combination of tractor and mounted implement O.80A.0 IHALT - 4 -

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Während des Betriebes nicht im Schwenkbereich der Heckklappe aufhalten Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. AZB (511) - 5 -

6 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for åbeholde styre- og bremsekraften (minst Kg 20% 20 % av totalvekten på forakselen). Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Før oppstarting a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 4 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon IBETRIEBAHME (511) - 6 -

7 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten indikeres med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 511 / STÜTZRAD

8 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraftoverføringsakselen! - Juster avstanden (M) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 511 / KICKDEICHSEL

9 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. - Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 511 / BREMSALAGE

10 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling til traktoren - Still inn bremsekraftregulatoren i forhold Frikoblet Tom til vognens lass. (symboler) Halvfull Full Eksempel: Vognen halvfull -Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator (på bremseanlegg med automatisk bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn. - Bremsen lõses da ut. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn Ved tilkobling av bremseslangen vil betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal vëre den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO DRUCKLUFTBREMSE (153)

11 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. Parkering av vognen TD13/92/12 - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). max. 30 mm Hub sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. Variante-2 Variante-1 7 TD70/91/ DRUCKLUFTBREMSE (153)

12 AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Er ikke aktuell i orge. Frakobling og parkering av hengeren Se også kapittel "STØTTEHJUL" Viktig! Før hurtigkoblingen tas ut 1. Løft opp pick-upen. 2. Steng kranen på koblingen (stilling A). E A TD31/90/21 Tilpassing av kraftoverføringsakselen 3.Slipp trykket fra uttaket (ST) på traktoren og trekk ut hurtigkoblingen. Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. ST Advarsel! Parker alltid hengeren stødig! Påse at hengeren ikke kan rulle (parkeringsbrems, hjulkiler). Hydrauikktilkobling - Koble hydraulikkslangene til traktoren. Se også kapittel "HYDRAULISK BETJEIG" og "ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG". Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. TD49/93/2 FETT Igangkjøring Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Pass på at vektfordelingen blir riktig under kjøringen. Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig før lagring. - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. 537 / A- U. ABKUPPEL

13 HYDRAULISK BETJEIG Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - For disse traktorene gjelder standard grunninnstilling for kranen (stilling A). I denne stillingen er kranen åpen. A TD7/91/22 AUS ARRET OFF UIT AV EI MARCHE O AA PÅ Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres med kranen i denne stillingen (stilling A), vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM 1. Lukk stengekranen (stilling B). 2. Demonter hendel (7) og monter den på kranen (11). JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE 7 11 TD113/91/5 537 / HYDR.KAB.BED

14 HYDRAULISK BETJEIG Betjeningselementer Festebrakett Braketten (L) følger med og benyttes for å feste bremsehåndtaket i førerhuset. Braketten skal festes på traktorens skjerm. Betjeningsorganer TD27/93/25 Avhengig av utstyr på lessevognen kan funksjonen for betjeningsorganene avvike fra det som er vist. Hendelen med stillingene "E1-A-E2" brukes bare på vogner med alt ekstrautstyr (f.eks. hydraulisk drag, hydraulisk overbygning, bakluke). Følgende bruksanvisning henviser på vogner med alt ekstrautstyr Velgerhendelen "6" fungerer som vendeventil for hydraulikkstrømmen mellom oljekretsen for betjening av hydraulisk bunnbelte og oljekretsen for forvalg av Pick-up løfting, Justerbart drag, osv. L Løfting av Pick-up 1. Sett vendekranen (6) i stilling "I". 2. Sett vendekranen (7) i stilling "A". 3. Velg den ønskede funksjon med spaken (9 evnt. 10). 4. Betjen hydraulikkspaken (ST). Overbygning 1. Sett vendekranen "6" i stilling "I". 2. Sett vendekranen "7" i stilling "E1". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). Bakvegg 1. Sett vendekranen "6" i stilling "I". 2. Sett vendekranen "7" i stilling "E2". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Betjening foran (fra traktorens førerhus) ST = Hydraulikkspaken 0 = 0-stilling I + A = Løfting av Pick-up (9) og drag (10) II = Hydraulisk drift av bunnbelte I + E2 = Bakluke I + E1 = Spilevegger P = Trykkledning ST T = Returledning 1. Trekk hendelen (61) til stilling "EI" (PÅ). 2. Sett velgerventilen (6) i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Kobl driften ut og inn med spaken (ST). Betjening bak 1. Sett hendelen (61) i stilling "AUS" (AV). 2. Sett velgerventilen (6) i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). 4. Kobl driften av bunnbeltet ut og inn med hendelen (61). A E1 E2 TD27/93/24 I II 9 10 P T Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). 537 / HYDR.KAB.BED

15 HYDRAULISK BETJEIG Overbygning 1. Hendel (W) i stilling "DA". SW DA Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. 1. Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". 2.Betjen hydraulikkspaken (ST). Knivbjelken svinges ut hydraulisk. 3. Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". W TD 18/93/13 2. Hendel på betjeningspulten i stilling "E1". 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Trinnløs opp- og nedvipping av overbygning. A E1 E2 TD27/93/24 Betjening av knivbjelke 6 I 7 0 II 9 10 Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. 1. Hendel (W) i stilling "SW". 2. Hendel på betjeningspulten i stilling "E1". 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Begge knivbjelkene kobles ut eller inn. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. P T Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. Endring av trykk i akkumulatoren Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. 537 / HYDR.KAB.BED

16 HYDRAULISK BETJEIG Problemer ved feil betjening Ved de beskrevne betjeningene kan det føre til problemer ved avog påkobling av hydraulikkslangene. A E1 E2 I 7 0 II 9 10 P Problem r. 1 - Trykkledning (P) og returledning (T) tilkoblet. RIKTIG! - Ventilen (9) for pick-up betjening er åpen. RIKTIG! - Velgerventil (6) i stilling I. RIKTIG! 6 T - Pick-upen i løftet stilling. FEIL!!! TD27/93/24 Resultat: På grunn av egenvekten i pick-upen bygger det seg opp trykk i hydraulikkslangen (P). Demontering av trykkledningen er bare mulig ved bruk av makt. Hjelp 60 For å komme videre må velgerventilen (6) settes i stilling "0". Trykket i hydraulikkslangen kan avlastes ved å skru opp en skrudd kobling. Advarsel! Steng ventilen (9) for pick-up betjening og sett hydraulikkspaken (ST) i senk- eller flytestilling før slangekoblingen trekkes ut. Problem r. 2 A E1 E2 I II 9 10 P T Vogn med justerbart drag er hengt på traktoren og støttehjulet er vippet opp. - Trykkledning (P) og returledning (T) tilkoblet. RIKTIG! - Ventilen (10) for drag betjening åpen. RIKTIG! - Velgerventil (6) i stilling I. RIKTIG! - Sylinderen for draget ble ikke kjørt helt inn før vognen skulle settes av. FEIL!!! TD27/93/24 Resultat: På grunn av egenvekten i vognen bygger det seg opp trykk i hydraulikkslangen (P). Demontering av trykkledningen er ikke mulig. Hjelp: Kjør sylindren for draget helt inn, eller sett vognen på støttehjulet for å avlaste sylinderen. Advarsel! Ikke betjen draget så lenge vognen står på støttehjulet. 537 / HYDR.KAB.BED

17 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Strømtilførsel Strømtilførselen (8) 12V kommer over et rele (9), som styres av tenningsbryteren (10). Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, 16A sikring (11). Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Standardstilling: for traktor med hydraulikksystem med åpent senter F.eks. traktor med tannhjulspumpe. - For denne traktortypen gjelder standard grunninnstilling for kranen (stilling A). I denne posisjonen er kranen åpen. Merk! A TD7/91/22 AUS ARRET OFF UIT EI MARCHE O AA Hvis traktoren har hydraulikksystem med lukket senter og hengeren kjøres med kranen i denne stillingen (stilling A), går hydraulikkoljen varm (p.g.a. kontinuerlig levering av maksimal oljemengde). Råd: Foreta omstillingen på lessevognen som beskrevet under, eller reguler ned oljemengden fra traktoren. Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM - Lukk stengekranen (stilling B). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. Ikke kobl rett på tenningsbryteren. Ikke kobl rett på batteriet (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). Elektrisk tilkobling - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet (12) fra lessevognen i kontakten. - Kontroller lysopplegget. - Demonter hendel (7) og monter den på kranen (11) a POL "54g" JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE V= TD 18/93/11 "31" 12 TD113/91/ ELEK-HYD

18 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjenigsboksen (14) i braketten (13). Betjening - Velg funksjon (still inn bryter). Drag 1. Sett velgerventilen i stilling "A". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Advarsel! Ikke betjen draget når vognen står på støttehjulet. Bakluke 1. Sett velgerventilen i stilling "D". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Automatisk åpning og løfting, senking og låsing av bakluken. Drift bakover av bunnbeltet (KR) A B C D KR TD 18/93/9 E Betjening foran 1. Sett hendelen (61) i stilling PÅ. KB - KR - Betjening av valgt funksjon skjer med hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Merknad: Hvis traktoren parkeres med lessevognen på, skal bryteren på betjeningen settes i nøytralstilling (C). Dermed hindres utlading av batteriet. TD 18/93/16 AUS ARRET OFF UIT ST AV PÅ EI MARCHE O AA 2. Sett hendelen på betjeningspanelet i nøytralstilling C. 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) i traktoren. Betjening bak 1. Sett først hendelen (61) i stilling AV. 2. Sett hendelen på betjeningspanelet i nøytralstilling C. 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) i traktoren. 4. Koble utmateren ut og inn med hendelen (61). Sikkerhetsregler Et eksempel: år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). Pick-up 1. Sett velgerventilen i stilling "E". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Løfting og senking av pick-upen, med automatisk ut og innkobling av drift for lesseaggregat og pick-up. Overbygning 1. Hendel på betjeningspulten i stilling "B". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Trinnløs opp- og nedvipping av overbygning ELEK-HYD

19 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Overbygning - Hendel (W) i stilling "DA". - Hendel på betjeningspulten i stilling "B". - Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Trinnløs opp- og nedvipping av overbygning. SW DA Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". - Betjen hydraulikkspaken (ST). Knivbjelken svinges ut hydraulisk. - Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". W TD 18/93/13 A B C D Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. TD 18/93/9 Betjening av knivbjelke E Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. - Hendel (W) i stilling "SW". - Hendel på betjeningspulten i stilling "B". - Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Begge knivbjelkene kobles ut eller inn. Endring av trykk i akkumulatoren Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres ELEK-HYD

20 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Problemer og hjelp Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfte- og senkeopperasjonene. Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd H G H Variante 1 ST TD 18/93/14 Y2 Y4 Y5 Y1 Y3 Senking av pick-up Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Pick-up vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Løfting av pick-up år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Pick-up vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Senking av drag Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Drag vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Løfting av drag år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Drag vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Senking av spilevegger Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spilevegger vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Løfting av spilevegger år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Spilevegger vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Åpning av bakluke år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Bakluken vil da åpnes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Lukking av bakluke Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Bakluken vil da lukkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Vedlikehold Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres ELEK-HYD (* nur bei Variante 1

21 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Hydraulikktilkobling Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - Denne innstillingen av splittskruen (7) er innstillt fra fabrikken. Skruen (7) må skrues så langt ut (standardstilling) at hodet er jevnt med overflaten på hydraulikkventilen. JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE TD20/94/6 Standardposition Standardposisjon Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres i denne stillingen, vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM, Før tilkobling må skruen (7) på hydraulikkventilen skrues helt inn. Strømtilførsel TD 20/94/5 Strømtilførselen (8) 12V kobles over et rele (9), som styres av tenningsbryteren (10). Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, 16A sikring (11). Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. Ikke kobl rett på tenningsbryteren. Ikke kobl rett på batteriet (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). Elektrisk tilkobling - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet (12) fra lessevognen i kontakten. - Kontroller lysopplegget. 7 JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE ELEK.HYD.KOMF. (511)

22 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjeningsboksen (14) i braketten (13). Kontroll av sjaltefunksjonene 1. Bunnbeltedriften må være utkoblet. På betjeningsboksen må ikke trykkbryteren (16) trykkes inn (Avstilling). 2. Betjening av vippebryter. - Samtlige brytere utenom bryteren (19) for pick-up betjening skal betjenes et øyeblikk nedover (B). Betjening av pick-up - Ved å trykke bryteren (19) nedover (B) vil pickupen senkes ned. Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for lesseaggregatet og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. På betjeningsboksen på venstre side bak på lessevognen må heller ikke trykknappen (32) trykkes inn (Av-stilling). 3. Betjening av hydraulikkutak. - Trekk opp hendelen (ST) til stilling "PÅ" og lås den. Kontrollampe: Den innebygde kontrollampen i trykkbryteren (16) lyser når en av bryteren (16, 32) er inntrykket (Bunnbeltedrift innkoblet). ST Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). å blir styreventilen på lessevognen forsynt med oljetrykk. - Ved å betjene en av bryterne (15, 20,...) på kontrollboksen vil den aktuelle hydraulikkfunksjon kobles inn ELEK.HYD.KOMF. (511)

23 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Bryter for hydraulisk drag (26) - Vipp bryteren opp (A) - Draget løftes opp. - Trykk bryteren ned (B)- Draget senkes ned. Ved veikjøring må sylinderen for draget kjøres helt inn. Funksjonsbeskrivelse for enkeltbrytere Bryter (19) for løfting av pick-up - Trykk bryteren ned (B) - Pick-upen senkes ned til flytestilling. - Vipp bryteren opp (A) - Pick-upen vil løfte seg (innmater og Pick-up kobles automatisk ut). Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for innmater og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. Bryter for åpning av bakluke (15) - Vipp bryteren opp (A) - Bakluken frikobles og åpnes. - Trykk bryteren ned (B) - Bakluken senkes ned. Påse at ingen oppholder seg under bakluken! Advarsel! Ved senking blir bryteren stående i senkestiling. Etter låsing av bakluken må bryteren settes i "0" stilling. Trykkbryter foran (16) og bak (32) for innkobling av bunnbeltedrift - Ved inntrykking av trykkbryteren (16/32) blir knappen stående inne (C) og bunnbeltedriften kobles inn. Kontrollampen (16) i betjeningsboksen foran lyser. - Ved å trykke bryteren (16) inn en gang til kobles bunnbeltedriften ut (D). Kontrollampen i trykkbryteren (16) må slukne. Hvis kontrollampen fortsetter å lyse, er den andre trykkbryteren (32) fortsatt innkoblet og bunnbeltet er fortsatt i drift! Generelle tips Hvis det velges en annen funksjon mens bunnbeltedriften er innkoblet, vil bunnbeltet kobles ut automatisk denne tiden ELEK.HYD.KOMF. (511)

24 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Overbygning - Hendel (W) i stilling "DA". - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "A". Oppvipping av overbygning. - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "B". edvipping av overbygning. SW DA W Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". - Betjen hydraulikkspaken (ST). - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "B". Knivbjelken svinges ut hydraulisk. - Hold hendelen (20) og spaken (ST) moen sekunder i TD20/94/11 trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. Endring av trykk i akkumulatoren Betjening av knivbjelke Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. - Hendel (W) i stilling "SW". - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "B". Begge knivbjelkene kobles ut. - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "A". Begge knivbjelkene kobles inn. Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres. 103 / SPEICHER a -

25 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Problemer og hjelp Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( - Baujahr 1997) SW DA W Y6 Y5 Y2 Y4 Y1 Y3 TD 20/94/10 H G TD20/94/11 Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfte- og senkeopperasjonene. Senking av pick-up Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Pick-upen vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Løfting av pick-up Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Pick-upen vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Senking av drag Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Draget vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Løfting av drag Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Draget vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Senking av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spileveggene vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Løfting av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Spileveggene vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Utkobling av knivsystem Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i lukket stilling. Hendel "W" i stilling "SW". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Knivsystemet vil da svinges ut. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Innkobling av knivsystem Hendel "W" i stilling "SW". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Knivsystemet vil da svinges inn. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Åpning av bakluke Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Bakluken vil da åpnes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Lukking av bakluke Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Bakluken vil da lukkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Innkobling av bunnbeltet Sett knotten på hydraulikkventilen i stilling "Y6". 103 / ELEK-STÖRUG

26 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( + Baujahr 1998) Y5 Y5 Y2 Y2 Y5 Y1 Y3 Y1 Y3 Problemer og hjelp SW Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. DA W Y5 Y4 Y4 Y6 P T A B Y6 Y5 TD20/94/11 Y2 Y1 Y4 Standard Y3 (John Deere Case Maxum Case Magnum Ford-Serie 40 LS..... ) Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfteog senkeopperasjonene Senking av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spileveggene vil da senkes. Løfting av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Spileveggene vil da løftes opp. Utkobling av knivsystem Hendel "W" i stilling "SW". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Knivsystemet vil da svinges ut. Innkobling av knivsystem Hendel "W" i stilling "SW". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Knivsystemet vil da svinges inn ELEK-STÖRUG (103)

27 LESSIG AV VOGE Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet. Innstilling av Pick-upen 1.Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2.Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Oppstarting av lesseprosessen 1.Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2.Start kraftuttaket på traktoren. 3.Senk ned pick-upen. Forsiktig! Driften for pickupen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling. Slik at pick-upen kan følge terrenget. ST Innstilling av pick-up dekselet (52) - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet henge høyt (posisjon H). Vanlig lesseprosess Viktige råd: Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Legg merke til følgende under lessingen! Reduser motorturtallet ved svingkjøring. Ved kjøring i brå svinger skal kraftuttaket kobles ut, og pick-upen løftes opp. Unngå ujevn lessing! Viktig for å u n n g å overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på lesseindikatoren 1). Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pickupen senkes mens kraftuttaket går. Lesseindikatoren 1) A = ikke full; B = full Stopp utmateren når indikatoren står i stilling B. A B TD75/90/ BELADE (107) (1 bare når det er montert

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 514.O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) BOSS 2 (Type 514 : +.. 04596) BOSS 2 T (Type 513 : +.. 01991)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 106.O.80A.0 LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. 106) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 107.O.80A.0 ERTEPROFI II (Type 107) ERTEPROFI III (Type 109) ERTEPROFI2 Profimatic (Type 107) ERTEPROFI3 Profimatic (Type 109) Ihre / Your

Detaljer

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal.

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal. Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) 99 1612.O.80I.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (Type 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (Type 1618 : +..

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

ELIOS 238 220 210. Hurtig i arbeid.

ELIOS 238 220 210. Hurtig i arbeid. ELIOS 238 220 210 Hurtig i arbeid. Avpasset hurtighet og ytelse. Kundegruppen for små traktorer opp til 100 hk går utover hovedgruppen som er husdyrbrukere, grasdyrkere og grønnsakdyrkere, og inkluderer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Type 548

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Gratulerer med ny Hippe-henger!

Gratulerer med ny Hippe-henger! Brukerhåndbok Gratulerer med ny Hippe-henger! Du er blitt eier av en ny Hippehenger. Et produkt som preges av design og høy kvalitet, som vi er sikre på at du kommer til å få mye nytte av. Dette er en

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 5543.O.80M.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01117) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492) TORRO

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 5533.O.80F.1 EUROPROFI 4500 S (Type 5533 : +.. 01001) EUROPROFI 5100 S (Type 5534 : +.. 01001) EUROPROFI 5700 S (Type 5535 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1612.O.80K.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001)

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5 Bruksanvisning side 3 Brukerveiledning side 3-4 Tilpasning av sykkel side 4 Vedlikehold / Rengjøring side 5 Justeringer - arbeidsbeskrivelse side 7 Hjelpemotor - Viktor og Viktoria side 9 Vedlikeholdsrutiner

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K.

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K. 99 1622.O.80K.0 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 L / D (Type 1624 : +.. 01001) Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 3. BETJENING 8 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 3. BETJENING 8 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13 1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 1.2 Forskrifter for bruker 2 1.2 Riktig bruk 3 1.3 Godkjenningsprotokoll 4 1.4 Garanti 4 1.5 Bestemmelser for bærekjøretøy 5 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 2.1 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.1 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Versjon 1.0; 01.2008 Viktig! Noter serienummeret til tilhengeren din her. Oppgi alltid serienummeret når du henvender deg til forhandleren din vedrørende

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING...

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Denne maskinen er selvsmørende.

Denne maskinen er selvsmørende. Denne maskinen er selvsmørende. Vedlikehold Våre pressers lange levetid og pålitelighet er legendarisk. Vi behøver knapt å nevne vedlikehold siden det nesten ikke er noe tema for de som kjører QUADRANT.

Detaljer