Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : ) PROFI GP 2 (Type 539 : ) Nr NO.80A.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A."

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : ) PROFI GP 2 (Type 539 : ) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har nå gjort et godt valg, vi er svært glade og vil gjerne gratulere med at du har valgt Pöttinger. Som din medarbeider tilbyr vi kvalitet, effektivitet og pålitelig service. Vi ber deg om å gi oss tilbakemeldinger så vi kan vurdere reservedelsbehovet for våre landbruksmaskiner, og så vi kan ta disse krav med i utviklingen av nye maskiner. På denne måten kan vi også informere deg om nyutvikling. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. I følge produktforpliktelsene skal produsenten og selgeren gi kunden bruksanvisningen ved overleveringen, og må lære opp kunden i bruk, sikkerhets- og vedlikeholdsregler. Det er nødvendig med en kvittering på at maskinen og bruksanvisningen er levert. Dokument A må underskrives og returneres til Pöttinger som et bevis på det. Dokument B skal oppbevares hos forhandleren som leverer maskinen. Kunden skal ha dokument C. Im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist jeder Landwirt Unternehmer. Ein Sachschaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist ein Schaden, der durch eine Maschine entsteht, nicht aber in dieser entsteht; für die Haftung ist ein Selbstbehalt vorgesehen (Euro 500,-). Unternehmerische Sachschäden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind vno der Haftung ausgeschlossen. Merknad! Hvis kunden selger maskinen videre, må alltid bruksanvisningen gis videre til den nye eieren. ALLG. / AP 9100 SEITE 2

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning Kontroller funksjonene under prøvekjøring. av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. traktorhytte. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD IHOLD Betydningen av advarselsmerkene... 5 Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 6 Veikjøring... 6 Før oppstarting... 6 Kontroll før oppstarting... 6 Heving av det oppsvingbare støttehjulet... 7 Påkobling av lessevogn... 7 Avmontering av lessevogn... 7 Innstilling av draget... 8 Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm)... 8 Kontroll av dragsikringen... 8 Tilpassing til traktoren... 9 Etterjustering av bremsen... 9 Første montering... 9 Forkorting av håndbremsewiren... 9 Tilkobling av bremseslange Bremsekraftregulator Før oppstarting Parkering av vognen Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Justering av parkeringsbrems Rengjøring av filter på bremseledningen Sikkerhetsstropp (6) Tilpassing av kraftoverføringsakselen Hydrauikktilkobling Igangkjøring Frakobling og parkering av hengeren Advarsel! Parkering utendørs Vinterlagring Hydraulikktilkobling Merknad Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Betjeningselementer Festebrakett Betjeningsorganer Løfting av Pick-up Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Sikkerhetsregler Overbygning Betjening av knivbjelke Problemer ved ut- og innkobling Problemer ved feil betjening Standardstilling: for traktor med hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Sikkerhetsregler Drag Sett velgerventilen i stilling "A" Overbygning Betjening av knivbjelke Problemer ved ut- og innkobling Hydraulikktilkobling Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Strømtilførsel Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening Kontroll av sjaltefunksjonene Sikkerhetsregler Funksjonsbeskrivelse for enkeltbrytere Overbygning Betjening av knivbjelke Problemer ved ut- og innkobling Problemer og hjelp Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( - Baujahr 1997) Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( + Baujahr 1998) Problemer og hjelp Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet (52) Vanlig lesseprosess Sikkerhetsregler: Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Lesseindikatoren 1) Ut- og innkobling av knivbjelke Utkobling av en knivbjelke Sikkerhetsregler Utkobling av to knivbjelker Hurtigkoblede knivenheter (M): Knivbjelker Vedlikehold Sikkerhetsregler Mekanisk innstilling Opp- og nedvipping av overbygningen Advarsel! Sidedeksel (56) Taksnorer Sikkerhetsregler Bakvegg Kjøring på offentlig vei Lukking av bakluken Sikkerhetsregler Innstilling Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Avlessing med nedsenket overbygning Avlessing med løftet overbygning Innstilling Generelt Feilfinning Generelle vedlikeholdsanvisninger Sikkerhetsregler Originaldeler Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Vær forsiktig når du går inn på lasteplanet Lufttrykk Innmater Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Hydraulikkanlegg Rengjøring av maskinkomponenter Tekniske data Ekstrautstyr Bruksområde for lessevognen Vedlegg Recommendations for work safety Smøreplan Important! Additional Information Combination of tractor and mounted implement O.80A.0 IHALT - 4 -

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Während des Betriebes nicht im Schwenkbereich der Heckklappe aufhalten Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. AZB (511) - 5 -

6 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for åbeholde styre- og bremsekraften (minst Kg 20% 20 % av totalvekten på forakselen). Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Før oppstarting a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 4 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon IBETRIEBAHME (511) - 6 -

7 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten indikeres med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 511 / STÜTZRAD

8 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraftoverføringsakselen! - Juster avstanden (M) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 511 / KICKDEICHSEL

9 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. - Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 511 / BREMSALAGE

10 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling til traktoren - Still inn bremsekraftregulatoren i forhold Frikoblet Tom til vognens lass. (symboler) Halvfull Full Eksempel: Vognen halvfull -Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator (på bremseanlegg med automatisk bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn. - Bremsen lõses da ut. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn Ved tilkobling av bremseslangen vil betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal vëre den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO DRUCKLUFTBREMSE (153)

11 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. Parkering av vognen TD13/92/12 - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). max. 30 mm Hub sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. Variante-2 Variante-1 7 TD70/91/ DRUCKLUFTBREMSE (153)

12 AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Er ikke aktuell i orge. Frakobling og parkering av hengeren Se også kapittel "STØTTEHJUL" Viktig! Før hurtigkoblingen tas ut 1. Løft opp pick-upen. 2. Steng kranen på koblingen (stilling A). E A TD31/90/21 Tilpassing av kraftoverføringsakselen 3.Slipp trykket fra uttaket (ST) på traktoren og trekk ut hurtigkoblingen. Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. ST Advarsel! Parker alltid hengeren stødig! Påse at hengeren ikke kan rulle (parkeringsbrems, hjulkiler). Hydrauikktilkobling - Koble hydraulikkslangene til traktoren. Se også kapittel "HYDRAULISK BETJEIG" og "ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG". Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. TD49/93/2 FETT Igangkjøring Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Pass på at vektfordelingen blir riktig under kjøringen. Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig før lagring. - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. 537 / A- U. ABKUPPEL

13 HYDRAULISK BETJEIG Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - For disse traktorene gjelder standard grunninnstilling for kranen (stilling A). I denne stillingen er kranen åpen. A TD7/91/22 AUS ARRET OFF UIT AV EI MARCHE O AA PÅ Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres med kranen i denne stillingen (stilling A), vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM 1. Lukk stengekranen (stilling B). 2. Demonter hendel (7) og monter den på kranen (11). JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE 7 11 TD113/91/5 537 / HYDR.KAB.BED

14 HYDRAULISK BETJEIG Betjeningselementer Festebrakett Braketten (L) følger med og benyttes for å feste bremsehåndtaket i førerhuset. Braketten skal festes på traktorens skjerm. Betjeningsorganer TD27/93/25 Avhengig av utstyr på lessevognen kan funksjonen for betjeningsorganene avvike fra det som er vist. Hendelen med stillingene "E1-A-E2" brukes bare på vogner med alt ekstrautstyr (f.eks. hydraulisk drag, hydraulisk overbygning, bakluke). Følgende bruksanvisning henviser på vogner med alt ekstrautstyr Velgerhendelen "6" fungerer som vendeventil for hydraulikkstrømmen mellom oljekretsen for betjening av hydraulisk bunnbelte og oljekretsen for forvalg av Pick-up løfting, Justerbart drag, osv. L Løfting av Pick-up 1. Sett vendekranen (6) i stilling "I". 2. Sett vendekranen (7) i stilling "A". 3. Velg den ønskede funksjon med spaken (9 evnt. 10). 4. Betjen hydraulikkspaken (ST). Overbygning 1. Sett vendekranen "6" i stilling "I". 2. Sett vendekranen "7" i stilling "E1". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). Bakvegg 1. Sett vendekranen "6" i stilling "I". 2. Sett vendekranen "7" i stilling "E2". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Betjening foran (fra traktorens førerhus) ST = Hydraulikkspaken 0 = 0-stilling I + A = Løfting av Pick-up (9) og drag (10) II = Hydraulisk drift av bunnbelte I + E2 = Bakluke I + E1 = Spilevegger P = Trykkledning ST T = Returledning 1. Trekk hendelen (61) til stilling "EI" (PÅ). 2. Sett velgerventilen (6) i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Kobl driften ut og inn med spaken (ST). Betjening bak 1. Sett hendelen (61) i stilling "AUS" (AV). 2. Sett velgerventilen (6) i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). 4. Kobl driften av bunnbeltet ut og inn med hendelen (61). A E1 E2 TD27/93/24 I II 9 10 P T Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). 537 / HYDR.KAB.BED

15 HYDRAULISK BETJEIG Overbygning 1. Hendel (W) i stilling "DA". SW DA Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. 1. Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". 2.Betjen hydraulikkspaken (ST). Knivbjelken svinges ut hydraulisk. 3. Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". W TD 18/93/13 2. Hendel på betjeningspulten i stilling "E1". 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Trinnløs opp- og nedvipping av overbygning. A E1 E2 TD27/93/24 Betjening av knivbjelke 6 I 7 0 II 9 10 Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. 1. Hendel (W) i stilling "SW". 2. Hendel på betjeningspulten i stilling "E1". 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Begge knivbjelkene kobles ut eller inn. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. P T Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. Endring av trykk i akkumulatoren Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. 537 / HYDR.KAB.BED

16 HYDRAULISK BETJEIG Problemer ved feil betjening Ved de beskrevne betjeningene kan det føre til problemer ved avog påkobling av hydraulikkslangene. A E1 E2 I 7 0 II 9 10 P Problem r. 1 - Trykkledning (P) og returledning (T) tilkoblet. RIKTIG! - Ventilen (9) for pick-up betjening er åpen. RIKTIG! - Velgerventil (6) i stilling I. RIKTIG! 6 T - Pick-upen i løftet stilling. FEIL!!! TD27/93/24 Resultat: På grunn av egenvekten i pick-upen bygger det seg opp trykk i hydraulikkslangen (P). Demontering av trykkledningen er bare mulig ved bruk av makt. Hjelp 60 For å komme videre må velgerventilen (6) settes i stilling "0". Trykket i hydraulikkslangen kan avlastes ved å skru opp en skrudd kobling. Advarsel! Steng ventilen (9) for pick-up betjening og sett hydraulikkspaken (ST) i senk- eller flytestilling før slangekoblingen trekkes ut. Problem r. 2 A E1 E2 I II 9 10 P T Vogn med justerbart drag er hengt på traktoren og støttehjulet er vippet opp. - Trykkledning (P) og returledning (T) tilkoblet. RIKTIG! - Ventilen (10) for drag betjening åpen. RIKTIG! - Velgerventil (6) i stilling I. RIKTIG! - Sylinderen for draget ble ikke kjørt helt inn før vognen skulle settes av. FEIL!!! TD27/93/24 Resultat: På grunn av egenvekten i vognen bygger det seg opp trykk i hydraulikkslangen (P). Demontering av trykkledningen er ikke mulig. Hjelp: Kjør sylindren for draget helt inn, eller sett vognen på støttehjulet for å avlaste sylinderen. Advarsel! Ikke betjen draget så lenge vognen står på støttehjulet. 537 / HYDR.KAB.BED

17 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Strømtilførsel Strømtilførselen (8) 12V kommer over et rele (9), som styres av tenningsbryteren (10). Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, 16A sikring (11). Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Standardstilling: for traktor med hydraulikksystem med åpent senter F.eks. traktor med tannhjulspumpe. - For denne traktortypen gjelder standard grunninnstilling for kranen (stilling A). I denne posisjonen er kranen åpen. Merk! A TD7/91/22 AUS ARRET OFF UIT EI MARCHE O AA Hvis traktoren har hydraulikksystem med lukket senter og hengeren kjøres med kranen i denne stillingen (stilling A), går hydraulikkoljen varm (p.g.a. kontinuerlig levering av maksimal oljemengde). Råd: Foreta omstillingen på lessevognen som beskrevet under, eller reguler ned oljemengden fra traktoren. Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM - Lukk stengekranen (stilling B). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. Ikke kobl rett på tenningsbryteren. Ikke kobl rett på batteriet (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). Elektrisk tilkobling - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet (12) fra lessevognen i kontakten. - Kontroller lysopplegget. - Demonter hendel (7) og monter den på kranen (11) a POL "54g" JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE V= TD 18/93/11 "31" 12 TD113/91/ ELEK-HYD

18 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjenigsboksen (14) i braketten (13). Betjening - Velg funksjon (still inn bryter). Drag 1. Sett velgerventilen i stilling "A". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Advarsel! Ikke betjen draget når vognen står på støttehjulet. Bakluke 1. Sett velgerventilen i stilling "D". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Automatisk åpning og løfting, senking og låsing av bakluken. Drift bakover av bunnbeltet (KR) A B C D KR TD 18/93/9 E Betjening foran 1. Sett hendelen (61) i stilling PÅ. KB - KR - Betjening av valgt funksjon skjer med hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Merknad: Hvis traktoren parkeres med lessevognen på, skal bryteren på betjeningen settes i nøytralstilling (C). Dermed hindres utlading av batteriet. TD 18/93/16 AUS ARRET OFF UIT ST AV PÅ EI MARCHE O AA 2. Sett hendelen på betjeningspanelet i nøytralstilling C. 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) i traktoren. Betjening bak 1. Sett først hendelen (61) i stilling AV. 2. Sett hendelen på betjeningspanelet i nøytralstilling C. 3. Betjen hydraulikkspaken (ST) i traktoren. 4. Koble utmateren ut og inn med hendelen (61). Sikkerhetsregler Et eksempel: år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). Pick-up 1. Sett velgerventilen i stilling "E". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Løfting og senking av pick-upen, med automatisk ut og innkobling av drift for lesseaggregat og pick-up. Overbygning 1. Hendel på betjeningspulten i stilling "B". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Trinnløs opp- og nedvipping av overbygning ELEK-HYD

19 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Overbygning - Hendel (W) i stilling "DA". - Hendel på betjeningspulten i stilling "B". - Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Trinnløs opp- og nedvipping av overbygning. SW DA Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". - Betjen hydraulikkspaken (ST). Knivbjelken svinges ut hydraulisk. - Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". W TD 18/93/13 A B C D Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. TD 18/93/9 Betjening av knivbjelke E Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. - Hendel (W) i stilling "SW". - Hendel på betjeningspulten i stilling "B". - Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Begge knivbjelkene kobles ut eller inn. Endring av trykk i akkumulatoren Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres ELEK-HYD

20 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Problemer og hjelp Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfte- og senkeopperasjonene. Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd H G H Variante 1 ST TD 18/93/14 Y2 Y4 Y5 Y1 Y3 Senking av pick-up Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Pick-up vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Løfting av pick-up år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Pick-up vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Senking av drag Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Drag vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Løfting av drag år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Drag vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Senking av spilevegger Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spilevegger vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Løfting av spilevegger år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Spilevegger vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Åpning av bakluke år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Bakluken vil da åpnes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Lukking av bakluke Løsn kontramutteren (* (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Bakluken vil da lukkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (* (G). Vedlikehold Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres ELEK-HYD (* nur bei Variante 1

21 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Hydraulikktilkobling Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - Denne innstillingen av splittskruen (7) er innstillt fra fabrikken. Skruen (7) må skrues så langt ut (standardstilling) at hodet er jevnt med overflaten på hydraulikkventilen. JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE TD20/94/6 Standardposition Standardposisjon Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres i denne stillingen, vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM, Før tilkobling må skruen (7) på hydraulikkventilen skrues helt inn. Strømtilførsel TD 20/94/5 Strømtilførselen (8) 12V kobles over et rele (9), som styres av tenningsbryteren (10). Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, 16A sikring (11). Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. Ikke kobl rett på tenningsbryteren. Ikke kobl rett på batteriet (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). Elektrisk tilkobling - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet (12) fra lessevognen i kontakten. - Kontroller lysopplegget. 7 JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE ELEK.HYD.KOMF. (511)

22 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjeningsboksen (14) i braketten (13). Kontroll av sjaltefunksjonene 1. Bunnbeltedriften må være utkoblet. På betjeningsboksen må ikke trykkbryteren (16) trykkes inn (Avstilling). 2. Betjening av vippebryter. - Samtlige brytere utenom bryteren (19) for pick-up betjening skal betjenes et øyeblikk nedover (B). Betjening av pick-up - Ved å trykke bryteren (19) nedover (B) vil pickupen senkes ned. Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for lesseaggregatet og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. På betjeningsboksen på venstre side bak på lessevognen må heller ikke trykknappen (32) trykkes inn (Av-stilling). 3. Betjening av hydraulikkutak. - Trekk opp hendelen (ST) til stilling "PÅ" og lås den. Kontrollampe: Den innebygde kontrollampen i trykkbryteren (16) lyser når en av bryteren (16, 32) er inntrykket (Bunnbeltedrift innkoblet). ST Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). å blir styreventilen på lessevognen forsynt med oljetrykk. - Ved å betjene en av bryterne (15, 20,...) på kontrollboksen vil den aktuelle hydraulikkfunksjon kobles inn ELEK.HYD.KOMF. (511)

23 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Bryter for hydraulisk drag (26) - Vipp bryteren opp (A) - Draget løftes opp. - Trykk bryteren ned (B)- Draget senkes ned. Ved veikjøring må sylinderen for draget kjøres helt inn. Funksjonsbeskrivelse for enkeltbrytere Bryter (19) for løfting av pick-up - Trykk bryteren ned (B) - Pick-upen senkes ned til flytestilling. - Vipp bryteren opp (A) - Pick-upen vil løfte seg (innmater og Pick-up kobles automatisk ut). Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for innmater og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. Bryter for åpning av bakluke (15) - Vipp bryteren opp (A) - Bakluken frikobles og åpnes. - Trykk bryteren ned (B) - Bakluken senkes ned. Påse at ingen oppholder seg under bakluken! Advarsel! Ved senking blir bryteren stående i senkestiling. Etter låsing av bakluken må bryteren settes i "0" stilling. Trykkbryter foran (16) og bak (32) for innkobling av bunnbeltedrift - Ved inntrykking av trykkbryteren (16/32) blir knappen stående inne (C) og bunnbeltedriften kobles inn. Kontrollampen (16) i betjeningsboksen foran lyser. - Ved å trykke bryteren (16) inn en gang til kobles bunnbeltedriften ut (D). Kontrollampen i trykkbryteren (16) må slukne. Hvis kontrollampen fortsetter å lyse, er den andre trykkbryteren (32) fortsatt innkoblet og bunnbeltet er fortsatt i drift! Generelle tips Hvis det velges en annen funksjon mens bunnbeltedriften er innkoblet, vil bunnbeltet kobles ut automatisk denne tiden ELEK.HYD.KOMF. (511)

24 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Overbygning - Hendel (W) i stilling "DA". - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "A". Oppvipping av overbygning. - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "B". edvipping av overbygning. SW DA W Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". - Betjen hydraulikkspaken (ST). - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "B". Knivbjelken svinges ut hydraulisk. - Hold hendelen (20) og spaken (ST) moen sekunder i TD20/94/11 trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. Endring av trykk i akkumulatoren Betjening av knivbjelke Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. - Hendel (W) i stilling "SW". - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "B". Begge knivbjelkene kobles ut. - Hendel (20) på betjeningspulten i stilling "A". Begge knivbjelkene kobles inn. Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres. 103 / SPEICHER a -

25 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Problemer og hjelp Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( - Baujahr 1997) SW DA W Y6 Y5 Y2 Y4 Y1 Y3 TD 20/94/10 H G TD20/94/11 Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfte- og senkeopperasjonene. Senking av pick-up Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Pick-upen vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Løfting av pick-up Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y1". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Pick-upen vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Senking av drag Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Draget vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Løfting av drag Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y2". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Draget vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Senking av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spileveggene vil da senkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Løfting av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Spileveggene vil da løftes opp. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Utkobling av knivsystem Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i lukket stilling. Hendel "W" i stilling "SW". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Knivsystemet vil da svinges ut. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Innkobling av knivsystem Hendel "W" i stilling "SW". Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Knivsystemet vil da svinges inn. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Åpning av bakluke Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Bakluken vil da åpnes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Lukking av bakluke Løsn kontramutteren (G). Skru inn skruen (H) på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Bakluken vil da lukkes. Skru ut skruen (H) igjen og skru til kontramutteren (G). Innkobling av bunnbeltet Sett knotten på hydraulikkventilen i stilling "Y6". 103 / ELEK-STÖRUG

26 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd ( + Baujahr 1998) Y5 Y5 Y2 Y2 Y5 Y1 Y3 Y1 Y3 Problemer og hjelp SW Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. DA W Y5 Y4 Y4 Y6 P T A B Y6 Y5 TD20/94/11 Y2 Y1 Y4 Standard Y3 (John Deere Case Maxum Case Magnum Ford-Serie 40 LS..... ) Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfteog senkeopperasjonene Senking av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spileveggene vil da senkes. Løfting av spilevegger Hendel "W" i stilling "DA". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Spileveggene vil da løftes opp. Utkobling av knivsystem Hendel "W" i stilling "SW". Sett knotten på hydraulikkventilen i "Y5" posisjon og trekk hydraulikkspaken (ST) på traktoren til løftestilling. Knivsystemet vil da svinges ut. Innkobling av knivsystem Hendel "W" i stilling "SW". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Knivsystemet vil da svinges inn ELEK-STÖRUG (103)

27 LESSIG AV VOGE Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet. Innstilling av Pick-upen 1.Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2.Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Oppstarting av lesseprosessen 1.Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2.Start kraftuttaket på traktoren. 3.Senk ned pick-upen. Forsiktig! Driften for pickupen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling. Slik at pick-upen kan følge terrenget. ST Innstilling av pick-up dekselet (52) - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet henge høyt (posisjon H). Vanlig lesseprosess Viktige råd: Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Legg merke til følgende under lessingen! Reduser motorturtallet ved svingkjøring. Ved kjøring i brå svinger skal kraftuttaket kobles ut, og pick-upen løftes opp. Unngå ujevn lessing! Viktig for å u n n g å overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på lesseindikatoren 1). Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pickupen senkes mens kraftuttaket går. Lesseindikatoren 1) A = ikke full; B = full Stopp utmateren når indikatoren står i stilling B. A B TD75/90/ BELADE (107) (1 bare når det er montert

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 501.O.80F.0 POY I (Type 501 : +.. 01806) POY II (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Versjon 1.0; 01.2008 Viktig! Noter serienummeret til tilhengeren din her. Oppgi alltid serienummeret når du henvender deg til forhandleren din vedrørende

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301 BRUKSANVISNING DLX15 0401051 Version 130301 Kjære kunde DENKA LIFT A/S gratulerer deg med din nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstruert og laget for å sikre deg størst mulig glede ved bruk av liften.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer