Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107)"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r O.80A.0 ERTEPROFI II (Type 107) ERTEPROFI III (Type 109) ERTEPROFI2 Profimatic (Type 107) ERTEPROFI3 Profimatic (Type 109) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning Kontroller funksjonene under prøvekjøring. av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. traktorhytte. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD Innhold Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 8 Veikjøring... 8 Før oppstarting... 8 Kontroll før oppstarting... 8 Heving av det oppsvingbare støttehjulet... 9 Påkobling av lessevogn... 9 Avmontering av lessevogn... 9 Innstilling av draget Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm) Kontroll av dragsikringen Tilpassing til traktoren Etterjustering av bremsen Første montering Forkorting av håndbremsewiren Tilkobling av bremseslange Bremsekraftregulator Før oppstarting Parkering av vognen Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Justering av parkeringsbrems Rengjøring av filter på bremseledningen Sikkerhetsstropp (6) Tilpassing av kraftoverføringsakselen Hydrauikktilkobling Igangkjøring Frakobling og parkering av hengeren Parkering utendørs Vinterlagring Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet (52) Vanlig lesseprosess Sikkerhetsregler: Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Lesseindikatoren 1) Ut- og innkobling av knivbjelke Utkobling av en knivbjelke Sikkerhetsregler Utkobling av to knivbjelker Hurtigkoblede knivenheter (M): Knivbjelker Vedlikehold Sikkerhetsregler Querförderband Richtige Riemenspannung Riemenwechsel achspannen der Keilriemen Bakvegg Mekanisk(w åpning av bakluke (P) Lukking av bakluken med spak(w Hydraulisk(s åpning og lukking av bakluke Hydraulisk(s lukking av bakluke Kjøring på offentlig vei Åpning av bakluke Juster pendelsektoren for bakluken Entladen des Wagens mittels Dosierwalzen auf ein externes Förderband33 Sikkerhetsregler Innstilling(w Generelt Feilfinning Allgemeine Wartungshinweise Öffnen der seitlichen Schutze Reinigung von Maschinenteilen achstellen der Bremse Hydraulikanlage Gasspeicher Smøreplan Vedlegg Important! Additional Information Combination of tractor and mounted implement O.80A.O Inhalt - 4 -

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Fare på grunn av roterende maskinkomponenter. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. AZB 9501 (534) - 5 -

6 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkobling Advarsel for traktor med hydraulikksystem med lukket senter John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE 7 TD 20/94/5 Enkeltvirkende hydraulikk TD 20/94/5a Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Før tilkobling må skruen (7) på hydraulikkventilen skrues helt inn. JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE Standardposition TD20/94/6 Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Standardstilling for hydraulikksystem med åpent senter Denne innstillingen av splittskruen (7) er innstillt fra fabrikken. Skruen (7) må skrues så langt ut at hodet er jevnt med overflaten (6) på hydraulikkventilen. OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! Tilkopling av hydraulikkslangene - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger ERSTABAU (107)

7 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Strømtilførsel Utstyr på traktoren - Fix accompanying 4-pole power socket to the rear of the tractor and connect to tractor s 7-pole power socket in accordance with the circuit diagram. Strømtilførsel Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2 16A sikring (11) Lage forbindelse med traktoren - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet fra lessevognen i kontakten. - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. Installation of control panel - Monter braketten (13) så den er grei å se og betjene for føreren. - Place the control panel (14) in the splicing plate. Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. Ikke kobl rett på tenningsbryteren (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). Use only recommended-strength fuses as the use of stronger fuses will destroy the electrical unit! ERSTABAU (107)

8 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for åbeholde styre- og bremsekraften (minst Kg 20% 20 % av totalvekten på forakselen). Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Før oppstarting a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 4 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon IBETRIEBAHME (511) - 8 -

9 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten indikeres med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 511 / STÜTZRAD

10 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraftoverføringsakselen! - Juster avstanden (M) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 511 / KICKDEICHSEL

11 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. - Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 511 / BREMSALAGE

12 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling til traktoren - Still inn bremsekraftregulatoren i forhold Frikoblet Tom til vognens lass. (symboler) Halvfull Full Eksempel: Vognen halvfull -Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator (på bremseanlegg med automatisk bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn. - Bremsen lõses da ut. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn Ved tilkobling av bremseslangen vil betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal vëre den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO DRUCKLUFTBREMSE (153)

13 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. Parkering av vognen TD13/92/12 - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). max. 30 mm Hub sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. Variante-2 Variante-1 7 TD70/91/ DRUCKLUFTBREMSE (153)

14 AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Er ikke aktuell i orge. Frakobling og parkering av hengeren Se også kapittel "STØTTEHJUL" Viktig! Før hurtigkoblingen tas ut 1. Løft opp pick-upen. 2. Steng kranen på koblingen (stilling A). E A TD31/90/21 Tilpassing av kraftoverføringsakselen 3.Slipp trykket fra uttaket (ST) på traktoren og trekk ut hurtigkoblingen. Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. ST Advarsel! Parker alltid hengeren stødig! Påse at hengeren ikke kan rulle (parkeringsbrems, hjulkiler). Hydrauikktilkobling - Koble hydraulikkslangene til traktoren. Se også kapittel "HYDRAULISK BETJEIG" og "ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG". Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. TD49/93/2 FETT Igangkjøring Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Pass på at vektfordelingen blir riktig under kjøringen. Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig før lagring. - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. 537 / A- U. ABKUPPEL

15 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Tilkopling av hydraulikkslangene Før utkobling er det viktig at kraftuttaket (5) slås av og spaken (ST) på styreapparatet settes i flytestilling (nøytralstilling). Strømtilførsel Strømtilførsel: Den medleverte stikkontakten må monteres bakpå traktoren og kobles til den 7-polede stikkontakten i henhold til koblingsskjemaet (se kapittel FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE ). Hydrauikktilkobling - Pass på å ha rene stikkoplinger - Resttrykk i ledningen kan føre til problemer under tilkobling. Trykket i hydraulikkslangen kan avlastes ved å skru opp en skrudd kobling. 1. Innstillinger (7) på hydraulikkblokken se kapitlet "Første montering på traktoren" 2. T i l k o p l i n g a v hydraulikkslangene se kapitlet "Første montering på traktoren" 107 / ELEK.HYDR.KOMF

16 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk komfort betjening Benyttes betjeningsboks - bak (14a) i tillegg til betjeningsboks - front (14) i førerhytten, kan drevene for doserer, tverrtransportør og bunnbelte også betjenes forfra. Det samme gjelder for hastigheten for bunnbeltet og for STOPP-tasten. Tilkobling - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjeningsboksen (14) i braketten. - Betjeningsboks - bak (14a) henges inn på bakluken slik at fjærlasken (L) smetter inn i bolten. - Koble den 4-polede pluggen til stikkontakten Koble til plugg - Koble betjeningsboks front (14) til høyre stikkontakt (D1). - Ved bruk i førerhytten kobles betjeningsboks bak (14a) til venstre stikkontakt (D2). Betjeningsboks - bak (14a) kan tas av bakluken og brukes som fjernkontroll. Sikkerhetshenvisninger år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). 107 / ELEK.HYDR.KOMF

17 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Kontroll av utkoblingsfunksjonene - Trykk inn STOPP-trykknappen (16) på betjeningsboks bak (14a) (av-stilling). Den integrerte kontrollampen (16) i STOPPtrykknappen lyser. Funksjonene til de tre bryterne for tverrtransportørens bevegelsesretning (29), (30) og doseringsdrevet (34) er opphevet. Funksjonserklæring BETJEIGSBOKS FROT (14) TD14/90/5 Pickup trykkbryter (25) Sikkerhetshenvisninger! OBS! Funksjonen til bryteren for bunnbeltedrevet (31) er kun avbrutt. Står denne bryteren i R etter at av-funksjonen for STOPP-trykkbryteren er opphevet, slår bunnbeltet seg på igjen. Vipp bryteren opp (A) - Pickup'en løftes (presse og pickupdrev slås automatisk av). Trykk bryteren ned (B) - Pick-upen senkes ned til flytestilling. Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for lesseaggregatet og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. A 0 B!år pickup bryteren trykkes nedover, senkes pickup'en og pressen kobles automatisk inn mens kardangakselen går. Igangkjøring Før igangsetting må det påses at ingen personer oppholder seg i fareområdet rundt kjøretøyene. - Start traktoren (som beskrevet i driftsinstruksen for traktoren). Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. Bryter for hydraulisk drag (26) - Sett betjeningsspak (21) i stilling "PÅ" og fest den, slik at en permanent oljesirkulasjon er garantert. - Koble til motoren til kraftuttaksakselen Vipp bryteren opp (A) - Draget løftes opp. Trykk bryteren ned (B) - Draget senkes ned. Ved veikjøring må sylinderen for draget kjøres helt inn. A 0 B 107 / ELEK.HYDR.KOMF

18 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Trykknappbryter (27) Overbygning til tørrfôroverbygg eller løft for bakluke (Ekstrautstyr) Med denne trykknappbryteren kan tørrfôroverbygget reist opp og slås ned Flerveisventilen (W) i stilling (D). Trykknappbryter (27) trykket oppover - Tørrfôroverbygget reises opp. Trykknappbryter (27) trykket nedover (B) - Tørrfôroverbygget senkes. Symb-DA-RW A 0 B 14 Bakluke TD14/90/5 Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke stå under oppløftet bakluke. Med et hydr. løft for bakluke (ekstrautstyr) kan bakluken også åpnes og senkes. På flerveisventilen (W) under venstre sidebeskyttelse forhåndsvelges aktivering av bakluke eller tørrfôroverbygg. Flerveisventil (W) i stilling (R). Trykknappbryter (27) trykket oppover - Bakluken låses opp og åpnes Trykknappbryter (27) trykket nedover (B) - Bakluken senkes Bunnbelte trykknappbryter (32) Trykknappbryteren skal kun aktiveres under lessing. - Trykknappbryter (32) trykket bakover (A) B 0 A - Bunnbeltet går med maksimal hastighet så lenge trykknappbryteren holdes trykket. Symb-KR 107 / ELEK.HYDR.KOMF

19 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG BETJEIGSBOKS BAK (14a) Tverrtransportør Bryter for bevegelsesretning (29) og (30) Trykknappbryter (29) trykket til venstre - Tverrtransportøren slås på og går til venstre. Ved å skyve trykknappbryteren (29) til høyre, slås tverrtransportøren av igjen. Trykknappbryter (30) trykket til høyre - Tverrtransportøren slås på og går til høyre. Ved å skyve trykknappbryteren (30) til venstre, slås tverrtransportøren av igjen. Doseringsdrev Trykknappbryter (34) Trykknappbryter (34) skjøvet oppover = Doseringsvalsen slås på. Trykknappbryter (34) skjøvet nedover = Doseringsvalsen slås av. STOPP-trykkbryter (16) Denne bryteren er en ØDSTOPP-bryter. - år bryteren aktiveres, slås drevene til tverrtransportøren, doseringsvalsen og bunnbeltet av. - Den integrerte kontrollampen i STOPP-trykkbryteren (16) lyser, og tverrtransportør og doseringsvalsedrev kan ikke slås på før STOPP-bryteren trykkes inn en gang til og kontrollampen slukkes.! OBS! Funksjonen til bryteren for bunnbeltedrevet (31) er kun avbrutt. Står denne bryteren i stilling R etter at av-funksjonen for STOPP-trykkbryteren er opphevet, slår bunnbeltet seg på igjen. Bunnbeltehastighet Strømregulator (41) - Strømregulatoren (41) innstiller bunnbeltehastigheten. Bunnbeltedriften Vedlikehold Under arbeid på det elektriske anlegget må den elektriske forbindelsen med traktoren avbrytes. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres. Trykknappbryter (31) Trykknappbryteren (31) skjøvet mot høyre (pos. A). = bunnbeltet går bakover til tømming av vognen (KR). Trykknappbryteren (31) skjøvet mot venstre (pos. B). = bunnbeltet går forover for å redusere trykket fra lasten på doseringsvalsen (KV). For å slå av bunnbeltedrevet: still trykknappbryteren (31) i mellomstilling (pos. 0). Tips: år tømmingen er avsluttet, skal trykknappbryteren (31) alltid stilles i mellomstilling for å unngå at hydraulikkoljen varmes opp. Tips Hvis det velges en annen funksjon mens bunnbeltedriften er innkoblet, vil bunnbeltet kobles ut automatisk denne tiden. 107 / ELEK.HYDR.KOMF

20 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Feilfinning - hjelp Elektrisk svikt Manuell betjening av hydraulikkventil Hydraulikkblokken er under venstre verneforkledning fremme. - Knappen for de respektive ventilene aktiveres for ønsket funksjon i henhold til funksjonsdiagrammet. Funksjon bunnbelte (oljemotor) a) Bunnbelte fremover: Trykk på skyveknappen (Y1). b) Bunnbelte tømme: Trekk i skyveknappen (Y2). Slipp skyveknappen for å avslutte funksjonen. Andre funksjoner (sylinder) a) Løfte- eller igangsettingsfunksjoner: - Ved å trekke ut skyveknappen (Y5), forsynes de øvre seteventilene (Y6, Y8, Y10) med hydraulikkolje. Aktiveres samtidig en av seteventilene (Y6, Y8, Y10) ved at knappen trykkes inn, utløses enten igangsettings- eller løftefunksjonen. - Trykkes skyveknappen (4) inn, forsynes de nedre seteventilene (Y7, Y7, Y11) med hydraulikkolje. Aktiveres samtidig en av seteventilene (Y7, Y7, Y11) ved at knappen trykkes inn, utløses enten igangsettings- eller løftefunksjonen. - Slipp knappen og skyveknappen for å avslutte funksjonen. b) Senke- eller avslåingsfunksjoner: - Ved å trykke på knappen på de enkelte seteventilene (Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11), utføres senke- eller avslåingsfunksjonen. - Slipp knappen for å avslutte funksjonen. Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle disse løfte- og senkeopperasjonene. Funksjonsskjema Hydraulikkblokken 107 / ELEK.HYDR.KOMF

21 LESSIG AV VOGE Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet. Innstilling av Pick-upen 1.Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2.Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Oppstarting av lesseprosessen 1.Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2.Start kraftuttaket på traktoren. 3.Senk ned pick-upen. Forsiktig! Driften for pickupen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling. Slik at pick-upen kan følge terrenget. ST Innstilling av pick-up dekselet (52) - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet henge høyt (posisjon H). Vanlig lesseprosess Viktige råd: Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Legg merke til følgende under lessingen! Reduser motorturtallet ved svingkjøring. Ved kjøring i brå svinger skal kraftuttaket kobles ut, og pick-upen løftes opp. Unngå ujevn lessing! Viktig for å u n n g å overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på lesseindikatoren 1). Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pickupen senkes mens kraftuttaket går. Lesseindikatoren 1) A = ikke full; B = full Stopp utmateren når indikatoren står i stilling B. A B TD75/90/ BELADE (107) (1 bare når det er montert

22 KIVSYSTEM Ut- og innkobling av knivbjelke Håndtaket (H) ligger under det fremre hengslede sidedekslet eller på venstre sidevegg, avhengig av type. Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Utkobling av en knivbjelke Dette må bare gjøres ved vedlikehold eller omstilling! - Sett håndtaket (H) i sekskanthullet på knivbjelken. - Sving håndtaket forover (stilling A), for å koble ut knivbjelken. - Sving håndtaket bakover (stilling B), for å koble ut knivbjelken. 1. Sving ut knivbjelken med håndtaket (H). Håndtaket er i stilling A. 2. Trekk håndtaket (H) ut av sekskanten og sett det inn i stilling B igjen. 3. Ta først ut orepinnen (K) på høyre side og trekk ut braketten (L). 103 / SCHEIDWERK

23 KIVSYSTEM 4. Hold knivbjelken med håndtaket (H). Hurtigkoblede knivenheter (M): 5. Ta av orepinnen og trekk ut braketten (L). Advarsel! Knivbjelken svinges ned på grunn av vekten. Pass på så hendene ikke klemmes mellom håndtaket og bakken! Manuell betjening av hurtigkoblede knivenheter - På lavbygd modell er knivenheten (M) tilgjengelig fra lasterommet, ved å vippe opp dekselet (A). - På høybygd modell er knivenheten (når den er montert) tilgjengelig fra undersiden. Utkobling av to knivbjelker - Kobl ut først den øvre og så den undre knivbjelken som beskrevet foran. Utsvinging av en knivenhet 1. Trykk bladfjæren (F) til siden. 2. T r y k k knivenheten (M) forsiktig ned og trekk den ut. 103 / SCHEIDWERK

24 KIVSYSTEM Utmontering av en knivenhet 1. Trykk bladfjæren (F) til siden og sving ut knivenheten. 2. Trykk den nedre bladfjæren (U) til siden og trekk ut hele knivenheten. Knivbjelker Montering og demontering av enkeltkniver Demontering av en kniv med utsvingt knivbjelke. 1. Vipp låsehendelen (R) bakover med en skrutrekker. 2. Vipp opp kniven (stilling A) og trekk den ut bakover. Montering av en knivenhet - Sett inn komplett knivenhet og pass på at begge bladfjærene (F/U) går i lås. Demontering av kniv med utkoblet knivbjelke. Montering av kniv - Pass på at rullen på låsehendelen går i sporet bak på kniven. 103 / SCHEIDWERK

25 KIVSYSTEM Vedlikehold Skarpe kniver sparer krefter og gir god snittkvalitet. Sliping av kniver direkte på knivbjelken 1. Senk knivbjelken ned på bakken. Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. 2. Slip knivene med en håndslipemaskin mens knivene sitter montert. Bruk vernebriller. Advarsel! Slip bare på knivens slette side. Forsiktig sliping uten varmgang i kniven gir lang levetid. Knivlåser For å sikre problemfri funksjon for knivlåsene, anbefales det hyppig rengjøring. Vask trykkfjæren med høytrykkspyler. Ettersliping av demonterte kniver - Demonter enkeltkniver og slip dem på slipestein (våt-sliping). Smør knivene og låsene med olje før vinterlagring! 103 / SCHEIDWERK

26 KIVBJELKE hydraulisk (1 betjening Hydraulikktilkobling - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. TD 56/94/8 Problemer ved ut- og innkobling - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis ikke kniven vil gå skikkelig inn, kan det skyldes et trykktap i hydrauliisystemet for knivbjelken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". 1 Hydraulisk betjening av knivbjelke Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. - Hendel i stilling "A". - Betjen hydraulikkspaken (ST). Knivbjelken svinges ut hydraulisk. - Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. 0 ST h Endring av trykk i akkumulatoren s E Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. TD 26/92/16 A Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. - Betjen hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Begge knivbjelkene kobles ut eller inn. Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Vedlikehold Advarsel! Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning HYD.SCHEIDWERK (107) (1 Ekstrautstyr

27 Tømming Tømming av vognen Av sikkerhetsgrunner! 1. Sett hendelen (43) i stilling AV. Dermed er drevet for presse og pickup slått av. Tømming uten doseringsinnretning 1. Sett hendelen (43) i stilling AV. 2. Åpning av bakluke. 3. Innkobling av bunnbeltet (31) (Pos. A). Tømming med doseringsinnretning 1. Sett hendelen (43) i stilling AV. 2. Åpning av bakluke R Avslutte tømmeprosessen 1. Slå av bunnbeltedrevet (31) (pos. 0). 2. Slå av kraftuttakdrevet. 3. Lukking av bakluke. Veikjøring Advarsel! Gatekjøring kun med lukket bakvegg. 3. Slå kort på bunnbeltet (B) Bunnbeltet går forover (KV). Dermed reduseres trykket av lasten på doseringsvalsen. 4. Koble til motoren til kraftuttaksakselen 5. Aktiver doseringsvalsedrevet (34) 6. Innkobling av bunnbeltet (31) (Pos. A) Bunnbeltet går bakover (KR). 7. Reguler hastigheten på bunnbeltet med regulatoren (R). Bryter "31" Pos. A Bunnbeltet går bakover (KR) Pos. B Bunnbeltet går forover (KV). Tømming med tverrtransportør Forberedelser: se kapittel " TVERRTRASPORTØR". 1. Sett hendelen (43) i stilling AV. 2. Slå kort på bunnbeltet (31) (Pos. B). Bunnbeltet går forover (KV). Dermed reduseres trykket av lasten på doseringsvalsen. 3. Koble til motoren til kraftuttaksakselen. 4. Bunnbeltet går bakover (KR). 5. Aktiver doseringsvalsedrevet (34). 6. Innkobling av bunnbeltet (31) (Pos. A). Bunnbeltet går bakover (KR). 7. Reguler hastigheten på bunnbeltet med regulatoren (R) Entladen (107)

28 TVERRTRASPORTØR Tømming med tverrtransportør 1. Senk bakluken til posisjon "C". 5. Sving begge bøylene (93) nedover og fest dem på transportbåndet ved hjelp av bolt og fjærsplint (92). 5b TD56/94/4 C TD56/94/14 2. Hekt fast sperrelaskene (56) til venstre og høyre ved justeringsskruene (59). Dette forhindrer at bakluken utilsiktet svinger oppover. 7. Kople til kraftoverføringsakselen (5b) Arbeid uten tverrtransportør I dette tilfelle forblir tverrtransportøren innskjøvet (posisjon 4a ) og sperret. 5a TD34/94/20 4a 6a Kraftoverføringsakslene festes på lagertappen (5a) 3. Sving kroken i posisjon "6a". I denne stillingen forhindres ikke fôrstrømmen under tømming. TD56/94/4a Vær oppmerksom under kjøring på vei Ved kjøring på vei må lysene på vognens bakluke stå loddrett i forhold til kjørebanen. Før kjøring skal tverrtransportøren skyves forover og låses, og bakluken skal lukkes. 4. Løsne de to låseboltene ved å trykke på hendelen (1) Trekk tverrtransportøren så langt bakover (posisjon 4b ) at låseboltene smetter inn igjen. 4a Tømming i flatsilo (plansilo) I dette tilfelle skal tverrtransportøren demonteres. Kraftoverføringsakslene festes på lagertappen (5a). Fjern skruene (96) på venstre og høyre side og trekk tverrtransportøren ut bakover. Vær forsiktig! Tverrtransportøren veier ca. 50 kg. 1 4b TD 34/94/17 96 TD43/90/ Querförderband (107)

29 Reimspenning Tverrtransportør Riktig reimspenning Reimene til tverrtransportørkoblingen må være strammet, dvs. når spaken (H) stanser ved stillskruen (S1, S2), må reimene kunne trykkes inn minst 4 mm. Etterstramming av drivreimer - Slå av kraftuttaksdrevet og trekk kardangakselen fra traktoren. - Ved hjelp av traktorhydraulikken svinges spak (H) helt bort til stillskruen (S1). - Skru nå stillskruen (S1) (i retning E) til riktig reimspenning er nådd. - Den andre stillskruen (S2) stilles inn på tilsvarende måte. Skifte reim - Slå av kraftuttaksdrevet og trekk kardangakselen fra traktoren. OBS! Drevet skal kun gå når beskyttelsesplaten er lukket. - Spak (H) i mellomstilling. - Legg på ny reim. - Skru stillskruen (S1, S2) så langt tilbake (i retning Z) at det helt sikkert unngås at reimen strekkes for langt under stramming. - Ved hjelp av traktorhydraulikken svinges spak (H) helt bort til stillskruen (S1). - Skru nå stillskruen (S1) (i retning E) til riktig reimspenning er nådd. - Den andre stillskruen (S2) stilles inn på tilsvarende måte Riemenspannung (107)

30 OVERBYGIG Mekanisk innstilling I stedet for den mekaniske innstillingen kan vognen utstyres med hydraulisk betjening (se aktuelt kapittel i denne boken). D = Stilling for tørrfor G = Stilling for grønnfor og silo Opp- og nedvipping av overbygningen 6 Stück Federvorstecker entfernen und Plane (1) mit Flacheisen abnehmen. 1. Løsne høyre støttestag (RS). 2. Omstill bakveggspaken (A) ved omstilling av overbygningen. Sidedeksel (56) - Ved kjøring inn lave dører, kan det bli nødvendig å demontere begge dekslene (56). 56 TD14/89/35a LS A Taksnorer - Hekt av og ta vekk taksnorene ved lessing av kuttet avling. TD56/94/7 max. 25 kp Z Sikkerhetsregler Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren (Z) justeres. 3. Frigjør venstre støtte (LS) og hold samtidig fast spaken (A). Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. Vœr oppmerksom på bevegelsen til bakveggspaken (A) og støttestagene (LS). Position "C" und "D" Die 3. Dosierwalze wird durch Abstecken am Dürrfutteraufbau (C) auf- bzw. abgeschwenkt. In Stellung D bleibt die 3. Dosierwalze immer aufgeklappt. 4. Hold alltid bakveggspaken (A) fast under omstillingen av overbygningen, og still om overbygningen rolig. 5. Fest først venstre støtte (LS) og etterpå høyre støtte (RS). 6. Monter av spaken (A). 107 / DÜRRFUTTERAUFBAU

31 BAKVEGG Bakvegg Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke stå under oppløftet bakluke. Lukking av bakluken med spak (w 1. Senk bakluken til stilling "P" med spaken (A) og fest spaken (A) bak lasken (L). 2. Lukk bakluken for hånd. 3. Kontroller at begge låsehakene er skikkelig i inngrep. Mekanisk (w åpning av bakluke (P) TD75/90/2 1. Åpningen av låsehakene gjøres med snoren (S) eller direkte bak på vognen med utløsningshendelen. L A Z Hydraulisk (s åpning og lukking av bakluke Advarsel! Begrens snorens nedheng ved hjelp av en klemmen (56), slik at den ikke kan henge løst ned og komme inn i pick-upen. Frigjøring av låsehaker og åpning av bakluken gjøres hydraulisk. 1. I koblingsskapet i førerhytten aktiveres de respektive brytere. 2. år låsen er åpnet vil bakluken gå til stilling "P" av seg selv. 3. Deretter svinges bakluken opp. Åpningen på bakluken avhenger av hvor bryteren holdes trykket inn. Hydraulisk (s lukking av bakluke (P) TD75/90/3 2. år låsen er åpnet vil bakluken gå til stilling "P" av seg selv. 3. Bakluken kan svinges opp ved hjelp av spaken (A). Fest spaken (A) i braketten (K). P 1. I koblingsskapet i førerhytten aktiveres den respektive bryteren helt til bakveggen befinner seg i posisjon "Z". 2. Kontroller at begge låsehakene er skikkelig i inngrep. Kjøring på offentlig vei Kjøring på offentlig vei må bare gjøres med lukket bakluke. Lysutstyret må senkes ned i loddrett stilling. 1 2 A K A K TD75/90/4 TD75/90/5 Spaken (A) kan stilles i 2 posisjoner. Avhengig av valgt stilling (1, 2) kan bakluken åpnes mer eller mindre rückwand (107) (S = Standardutstyr ( + Baujahr 1998) (w = Ekstrautstyr ( - Baujahr 1997)

32 Åpning av bakluke Bakluken kan settes i tre forskjellige stillinger for avlessing. BAKVEGG Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 TD1/95/9 TD1/95/8 TD 1/95/10 Pos. 1 Stilling for avlessing av grønnfór. løs begge strebebjelkene (på venstre og høyre side av fartøyet) fra boltet (1 a) fjern forriglingen av blokkeringshaken på bakveggen - med løftestang (58) - med trekktau (S) fra slep - hydraulisk fra slep. Bakluken svinger bakover (Pos. 1) Pos. 2 Stilling for avlessing av grønnfór. sett av begge strebebjelkene (på venstre og høyre side av fartøyet) på boltet (1 b) åpning av bakveggen med løftestang (57) - Åpne bakluken (Pos. 1) - Fest spaken (57) i øvre boring med orepinnen. - Løft opp bakluken med spaken (57) og fest den. hydraulisk åpning av bakveggen - betjen hydraulisk styremekanisme ved slepfartøyet Pos. 3 Stilling for avlessing av høy. sett av begge strebebjelkene (på venstre og høyre side av fartøyet) på boltet (1 b) åpning av bakveggen med løftestang (57) - Åpne bakluken (Pos. 1) - Fest spaken (57) i nedre boring med orepinnen. - Løft opp bakluken med spaken (57) og fest den. hydraulisk åpning av bakveggen - betjen hydraulisk styremekanisme ved slepfartøyet E 58 S TD75/90/6 Juster pendelsektoren for bakluken 1mm Pendelsektoren kan justeres ved å skru skruen E ut eller inn. TD34/91/ rückwand (107) (S = Standardutstyr ( + Baujahr 1998) (w = Ekstrautstyr ( - Baujahr 1997)

33 BAKVEGG Tømme vognen på et eksternt transportbånd ved hjelp av doseringsvalser Sikkerhetsregler Justering av avlastningsfjær (w Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke være over 25 kp (245 ). Juster forspenningen (Z) for avlastningsfjæren. Z max. 25 kp TD56/94/5 1. Sving bakluken til posisjon "C". C TD56/94/4 Innstilling (w For at åpning og lukking av bakveggen skal fungere korrekt, må justeringsskruene på venstre og høyre side stilles inn som beskrevet under: 1. Stille inn justeringsskruene (SK): På høyre side ligger kroken uten dødgang (0 mm) på bolten. På venstre side skal det være en liten avstand (2 mm). 2. Hekt fast sperrelaskene (56) til venstre og høyre ved justeringsskruene (59). Dette forhindrer at bakluken utilsiktet svinger oppover. 3. Sving kroken i posisjon "6a". TD75/90/8 0 mm SK TD75/90/7 SK 2 mm 6a 2. Støtteskruene (E) skal være innstilt slik at det er ca. 1 mm avstand mellom bakluke og skruehode når bakluken er lukket. E I denne stillingen forhindres ikke fôrstrømmen under tømming. 4. Fest festestangen (57) i ønsket posisjon. TD56/94/4a TD75/90/6 1mm rückwand (107) (S = Standardutstyr ( + Baujahr 1998) (w = Ekstrautstyr ( - Baujahr 1997)

34 DOSERIGSVALSER demontering Sikkerhetsregler S t o p p m o t o re n f ø r justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Støtt opp den åpne bakluken så den ikke kan gå igjen av seg selv. Bruk en passende stige e.l. for å gå opp. Ikke gå på lasteplanet når kraftuttaket er tilkoblet og drivmotoren går. 3. Løsne vingemutrene (84) ved venstre viklingsbeskyttelse 84 Demontering av den nedre doseringsvalsen: 1. Slå bakluken (80) oppover og sett den i øverste stilling TD75/90/11 4. Skyv viklingsbeskyttelsen (85) til venstre innover til doseringsvalsene K TD75/90/9 2. Ta av splinten (81), skiven (82) og doseringsvalsearreteringsskruen (83). 85 TD75/90/12 5. Ved å trekke ut bolten (86) hindres valsen i å falle ned. Trekk ut valsen som er på venstre opplagring TD75/90/10 TD75/90/ Dosierw.ausb (107)

35 DOSERIGSVALSER demontering Sikkerhetsregler se foregående side Demontering av den 3. doseringsvalsen 1. Ta av dekslet (87) etter at boltene (88) er løsnet. Demonter det øvre dekselet (88a). 3. Løsne viklingsbeskyttelsen (91) på venstre side og skyv den inn. Fjern dekslet (92) 2. Ta av doseringsvalsearreteringen med spindel og skive (90) på høyre side. 4. Slå ut medbringeren (93) og trekk ut festebolten ved hjelp av medbringeren 5. Slå ned venstre og høyre plate (95) med koblingsstenger (96) og fest dem Dosierw.ausb (107)

36 DEKK OG FELGER Generelt Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! ADVARSEL! Ettertrekk hjulmutrene etter de 10 første driftstimene. - Pass pa at dekktrykket er riktig! - Kontroller trykket i forhold til det oppgitte for den aktuelle dekkutrustningen. Ved oppumping og vedfor høyt dekktrykk er det fare for at dekket revner. Dekkdimensjon Ply rating Trykk Åtdragningsmoment (bar) 3, PR 3,00 4, PR 2,50 4, PR 2,50 5, PR 4,00 5,00-15 AM (M137C) 1,00 7, PR 3,00 10,0/ PR 3, m 10,0/ PR 4, m 10,0/75-15,3 6 PR 3, m 10,0/75-15,3 8 PR 4,20 320/200** m 10,0/75-15,3 10 PR 5,20 320/200** m 11,5/80-15,3 8 PR 3,70 320/200** m 11,5/80-15,3 10 PR 4,60 320/200** m 11,5/80-15,3 12 PR 5,00 320/200** m 12,0-18 5, m 13,0/ PR 3, m 13,0/ PR 4, m 15,0/ PR 2,90 320/200** m 15,0/ PR 3,50 320/200** m 30 km 15,0/ PR 4,30 320/200** m 15 x PR 1,00 15 x PR 1,20 16 x 6,5-8 4 PR 1,50 19,0/ PR 3, m 205 R 14 C 8 PR 3, m 205 R 14 C* 8 PR 4, m 325/65 R PR 5, m 335/65 R 18 XP 27 5,0 320 m 500/ PR 2, m 40 km 500/ PR 2, m 30 km 500/ PR 3, m 40 km 500/ PR 5,0 320 m 65 km ** 200 m endast vid 5-håls-fälgar * bare med WID M med motorpabygg ALLG / RÄDER UD REIFE

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 514.O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) BOSS 2 (Type 514 : +.. 04596) BOSS 2 T (Type 513 : +.. 01991)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 106.O.80A.0 LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. 106) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) 99 1612.O.80I.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (Type 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (Type 1618 : +..

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 5543.O.80M.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01117) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492) TORRO

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 5533.O.80F.1 EUROPROFI 4500 S (Type 5533 : +.. 01001) EUROPROFI 5100 S (Type 5534 : +.. 01001) EUROPROFI 5700 S (Type 5535 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Type 548

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1612.O.80K.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001)

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE "FLIPPER"

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE FLIPPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I- 52033 Caprese Michelangelo AR Italy Telefon: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

Detaljer

Gratulerer med ny Hippe-henger!

Gratulerer med ny Hippe-henger! Brukerhåndbok Gratulerer med ny Hippe-henger! Du er blitt eier av en ny Hippehenger. Et produkt som preges av design og høy kvalitet, som vi er sikre på at du kommer til å få mye nytte av. Dette er en

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K.

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K. 99 1622.O.80K.0 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 L / D (Type 1624 : +.. 01001) Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Fellow Rollator. Brukerveiledning

Fellow Rollator. Brukerveiledning Fellow Rollator Brukerveiledning 1 MONTERING KJØREHÅNDTAK Skruer og stjerneratt for montering av kjørehåndtak ligger i en pose, festet i rollatorens låsebøyle. A Velg riktig høyde på kjørehåndtakene og

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER IMPORTØR: SISU PRODUKTER A/S INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF. 63 98 22 00 FAX 63 98 22 55 ******************* SAMI VEDKLØYVER Gratulerer med Deres nye vedkløyver. For sikkerhets skyld og for å oppnå

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Håndbok NO Rotorsiderive SR-3200T Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Eksternt hydraulikkflotasjonssett Workman -bruksbil i HD-serien ADVARSEL

Eksternt hydraulikkflotasjonssett Workman -bruksbil i HD-serien ADVARSEL Eksternt hydraulikkflotasjonssett Workman -bruksbil i HD-serien Modellnr. 117-4828 Form No. 3386-926 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet inneholder

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal.

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal. Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.1 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer