.R NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T"

Transkript

1 O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : ) EUROBOSS 250 H (Type 559 : ) EUROBOSS 290 T (Type 561 : ) EUROBOSS 290 H (Type 562 : ) EUROBOSS 330 T (Type 563 : ) EUROBOSS 330 H (Type 564 : ) EUROBOSS 330 T D (Type 565 : ) EUROBOSS 330 H D (Type 566 : ) EUROBOSS 370 T (Type 567 : ) EUROBOSS 370 H (Type 568 : ) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke...6 Betydningen av advarselsmerkene...6 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger...7 Før oppstarting...8 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling...9 Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem...9 Tilkopling av hydraulikkslangene...9 Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem...9 Tilpassing av kraftoverføringsakselen...10 Lage forbindelse med traktoren...10 Kun hos avløsningstau anlegg...10 Stille inn trekkstangkopling...10 Stille inn slangeholder...10 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet...11 Påkobling av lessevogn...11 Avmontering av lessevogn...11 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering...12 Forkorting av håndbremsewiren...12 Tilpassing til traktoren...12 Etterjustering av bremsen...12 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange...13 Bremsekraftregulator...13 ALB-regulator...13 Tilkobling til trekkvogn...13 Før oppstarting...14 Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget...14 Justering av parkeringsbrems...14 Rengjøring av filter på bremseledningen...14 DRAG Innstilling av draget...15 Kontroll av dragsikringen...15 overbygning Mekanisk innstilling...16 BAKVEGG Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen...17 Sikkerhetsinnretning ved lukking av bakveggen...17 Varianter...18 knivsystem Klaffe ut øvre knivbjelke...19 Klaffe ut nedre knivbjelke...19 Klaffe ut knivbjelke hydraulisk 1)...20 Svinge ut knivbjelken til siden for vedlikehold 1)...21 Montering og demontering...22 av enkeltkniver...22 Sikkerhetsregler...22 Vedlikehold av knivene...22 Feil ved utklaffing 3)...23 Endring av trykk i akkumulatoren...23 Vedlikehold...23 Justere knivbjelken...24 Skrapergulv hekkbetjening Skrapergulv hekkbetjening...25 LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen...26 Innstilling av pick-up dekselet...26 Vanlig lesseprosess...26 Oppstarting av lesseprosessen...26 Legg merke til følgende under lessingen!...26 Avslutning av lessingen...26 Demontering av doseringsvalsene...27 Demontering av den 3. doseringsvalssen...29 Tverrtransportør Omstilling av bakluken til drift med tverrtransportør...30 SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Betjeningsenhet SELECT COTROL...32 Utføre ønsket hydraulikkfunksjon...32 Funksjoner til SELECT COTROL...33 DIRECT COTROL STYRIG Betjeningsenhet DIRECT COTROL...34 Gjennomføre ønsket hydraulikkfunksjon...34 Lastefunksjoner...35 Tømmefunksjoner...36 Knekkvognstang / Tørrfôroppbygging...36 Laste- og utlastningsautomatikk 3)...37 Slå på lasteautomatikken...37 Slå på utlastningsautomatikken...37 Wireless Power Control - styring...38 Lade batteriet...38 Lade ut batteriet...39 Rekkevidde til radioforbindelsen...39 Paring...39 Power Control styring Overbygg...40 Kontrollpult...40 Betydning av tastene...40 Igangsetting av Power Control...41 WORK-meny lessefunksjoner...41 WORK-meny tømmefunksjon...43 SET-funksjoner...46 Diagnosefunksjoner...48 Knivverk-kontroll...48 Sensortest...49 Maskininnstilling...49 ISObus-terminal Betjeningsstruktur lastevogn med ISOBUSløsning...51 Start-meny...52 Grunninnstillings-meny...52 Lesse-meny...52 Tømme-meny...53 Tømme-meny...54 Data-meny...55 Config-meny...55 Set-meny...56 Test-meny...57 Diagnose-meny...58 Joystick-funksjon lessevogn...59 Innstilling av joystick...59 Bruk av traktordata...60 ELEKTROHYDRAULIKK Diagnosefunksjon for sensorer...61 OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 0800_-Inhalt_

5 IHOLD Angivelse av softwareversjon...61 Funksjonskontroll av betjeningsenhet Select Control og jobbkalkulator...61 Feil og hjelp ved utfall av elektronikken...62 Sikring av det elektriske anlegget...65 FEILFIIG Feilfinning...66 Vedlikehold Sikkerhetsregler...67 Generelle vedlikeholdsanvisninger...67 Originaldeler...67 Rengjøring av maskinkomponenter...67 Parkering utendørs...67 Vinterlagring...67 Kraftoverføringsakselen...67 Hydraulikkanlegg...67 Utmaterkjedet...68 Inntaksgirkasse...68 Etterjustering av bremsen...68 Åpning av sidedeksler...68 Lukking av sidedeksler...68 Pick-up...69 Innmater...70 Pfege der Elektonikteile...70 Tekniske data Tekniske data...71 Ekstrautstyr...71 Bruksområde for lessevognen...72 Riktig avlessing...72 Plassering av typeskilt...72 Tiltrekningsmoment...73 Trykk...73 Vedlegg Kraftoverføringsaksel...77 Smøreplan...79 Smøremidler...81 ødbremseventil...83 Hydraulikkskjema...85 Oversikt computer...86 Hydraulikkskjema (fram til modellår 2005)...87 Hydraulikkskjema (to til modellår 2006)...88 Oversiktskjema computer...89 Oversiktskjema - PWM computer...90 Hydraulikkskjema...91 Elektro-koplingsskjema _-Inhalt_

6 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Ikke opphold deg i baklukens svingområde under bruk Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet _-Warnbilder_

7 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. 0700_-Inbetriebnahme_

8 Oppstarting Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 0700_-Inbetriebnahme_

9 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling Enkeltvirkende styreapparat Hvis traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil må du la fagverkstedet ditt bygge inn en oljereturledning (T). - Trykkledning (1) tilkoples det enkeltvirkende styreapparatet. Oljereturslangen (2) (med sterkt tverrsnitt) koples til med oljereturledningen til traktoren. Tilkopling av hydraulikkslangene Henvisning! Hvis det oppstår oljeoppvarming under drift, skal det tilkoples med et enkeltvirkende styreapparat. Dobbeltvirkende styreapparat - Trykkledning (1) og oljereturledning (2) tilkoples (ledningen med sterkere tverrsnitt er oljereturledningen). 999HYD01DE - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger Henvisning! På traktoren må man sikre en trykkfri oljeretur. Ved DIRECT-COTROL styring 1) Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkoplingen skal skruen (7) på hydraulikkblokken dreies helt inn (7b). Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem Denne posisjonen til skruen (7) er innstilt fra fabrikken (7a). OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! 7a S t a n d a r d p o s i s j o n v e d å p e n t hydraulikksystem 7 LS P T 7b Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem 7a 7b LS = Load sensing 1) Ønskeutrustning 0700_-Erstanbau_

10 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Tilpassing av kraftoverføringsakselen Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. Stille inn trekkstangkopling - Trekkstangkoplingen (A) monteres på traktoren slik at det er nok avstand mellom kardangaksel og vognstang, spesielt ved knekkforløp (A1). A Viktig! Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Lage forbindelse med traktoren - Etter gjennomføring av angitt arbeid tilkoples - 2 polet plugg til betjeningen - 7 polet plugg til belysningen på traktoren. - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. A Kun hos avløsningstau anlegg - Hos tilhengere med friløpsinnretning knytes avløsningstauet (1) fra håndbremsespaken på traktoren. (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Stille inn slangeholder - Still inn slangeholderen slik at det er nok avstand mellom hydraulikkledninger og vognstang (A2). 0700_-Erstanbau_

11 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten indikeres med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 9800_-STÜTZRAD_

12 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. - Prøv bremsene. Obs! Hvis det er noen funksjonsfeil med bremseanlegget, må du straks stanse og utbedre problemet. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 9300_-HADBREMSE_

13 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling til traktoren Frikoblet - S t i l l i n n Tom bremsekraftr e g u l a t o r e n Halvfull Full i forhold til vognens lass. (symboler) Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Eksempel: Vognen halvfull - Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator ( p å b r e m s e a n l e g g m e d a u t o m a t i s k bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k b e t j e n i n g s - knappen (M) helt inn. - Bremsen løses da ut. Trykk betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn V e d t i l k o b l i n g a v b r e m s e s l a n g e n v i l betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal være den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO. 9500_-DRUCKLUFTBREMSE_

14 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. TD13/92/12 Parkering av vognen - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. Variante-2 Variante _-DRUCKLUFTBREMSE_

15 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraftoverføringsakselen! - Juster avstanden (M) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 9600_-KICKDEICHSEL_

16 overbygning Mekanisk innstilling Opp- og nedvipping av overbygningen 1. Løsne høyre støttestag (RS). D = Stilling for tørrfor G = Stilling for grønnfor og silo D G Henvisning! I stedet for den mekaniske innstillingen kan vognen utstyres med hydraulisk betjening (se aktuelt kapittel i denne boken). 2. Omstill bakveggspaken (A) ved omstilling av overbygningen. LS A TD34/91/12 Sidedeksel (56) - Ved kjøring inn lave dører, kan det bli nødvendig å demontere begge dekslene (56). max. 25 kp Z 56 TD56/94/7 TD14/89/35a 3. Frigjør venstre støtte (LS) og hold samtidig fast spaken (A). Taksnorer - Hekt av og ta vekk taksnorene ved lessing av kuttet avling. Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. Vœr oppmerksom på bevegelsen til bakveggspaken (A) og støttestagene. 4. Hold alltid bakveggspaken (A) fast under omstillingen av overbygningen, og still om overbygningen rolig. 5. Fest først venstre støtte (LS) og etterpå høyre støtte (RS). 6. Monter av spaken (A). Sikkerhetsregler Henvisning! år tørrfôroverbygget er slått ned, må den bakre presenningen (8) fjernes, ellers kan det oppstå skader på den. Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren (Z) justeres. TD 57/91/ Dürrfutteraufbau_

17 BAKVEGG Ikke stå under oppløftet bakluke. - Åpning og lukking styres hydraulisk fra traktorens førersetet. - Forriglingen skjer automatisk - Gatekjøring kun med lukket bakvegg. Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Sikkerhetsinnretning ved lukking av bakveggen Variant med Direct-Control styring 56 Senkingen av bakveggen til stilling C gjennomføres uten trykk, kun gjennom egenvekten til bakveggen. Først i denne posisjonen (C) utløses hydraulikkfunksjonen av bryteren (56) og bakveggen lukkes under trykk (G). Betjening, se kapittel DIRECT-COTROL styring G ca. 100 mm C Variant med Select-Control styring Advarsel! Senking og lukking av bakveggen skjer med lagringstrykk. - Klemfare ved lukking. F o r å m i n s k e e l l e r ø k e f o r s p e n n i n g s t r y k k e t i gassakkumulatoren kreves e n s p e s i e l l f y l l i n g s - o g kontrollinnretning (M). Ladetrykket i akkumulatoren: 25 bar nitrogen () Dette arbeidet får kun utføres av kundetjeneste eller et fagverksted. Se også Endre trykk i gassakkumulator i kapittelet SKJÆREVERK. B e t j e n i n g, s e S E L E C T - C O T R O L forhåndsvalgkopling. 0500_-Rückwand_

18 BAKVEGG Varianter Bakveggskråbjelke stiv - Ved åpning svinger bakluken bare bakover. Betjening, se - Select-Control forhåndsvalgkopling eller - Direct-Control styring Advarsel! Ikke stå under oppløftetbakluke! Advarsel! Kjøring på gaten må kun skje med lukket bakvegg. Bakveggskråbjelke regulerbar - Lukk eller åpne hele bakveggen som ved bakveggskråbjelke stiv. I tillegg har en muligheten - Lås rørbøylen så den ikke løftes - gjennom å omstille de to hakene (G) - fra posisjon (A) til posisjon (B) - Ved åpning svinger bakluken og rørbøylen helt opp. Betjening, se - Select-Control forhåndsvalgkopling eller - Direct-Control styring Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 0500_-Rückwand_

19 knivsystem (Mekanisk) Klaffe ut øvre knivbjelke - Stikk bøyle (A) i posisjon P2. Klaffe ut nedre knivbjelke Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. Advarsel! Ved alle arbeid på knivbjelken er det en økt fare for skade. Spesielt ved innsving fra siden og ved oppklaffing av knivbjelken. - Stikk spaken (H) i unbrakoen på knivbjelken. - Sving spaken fremover. - Knivbjelken klaffer ned til midtstilling. - Spaken (H) er under fremre klaffbare sidebeskyttelse. Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring Ikke kjør med vognen når knivbjelkene er helt utsvinget. Generelle henvisninger Under vedlikeholdsarbeid på skjæreverket kan knivbjelken svinges til venstre vognside (ønskeutrustning). Da er alle kniver tilgjengelige: - For sliping av kniv - For inn- og utmontering av kniv - For rengjøring 0500_-Schneidwerk_

20 knivsystem - Bøyle (A) stikkes i posisjon P2 Klaffe ut knivbjelke hydraulisk 1) - Klaff ut knivbjelke med hydraulikksylinder (Z) - Bjelken låses fast i midtstilling OBS! Knivbjelken svinges hydraulisk ut og inn, vær oppmerksom på klemsteder i bøylens område! Variant med Select-Control betjeningsenhet Variant med Direct-Control betjeningsenhet på skjæreverktasten (3) - Kontrollampen (LED) integrert i tasten lyser. 2. Betjen styreventil på traktor - Knivbjelke klaffes ut. 3. Deaktivere hydraulikkfunksjon 1. Trykk - Trykk på tasten, den integrerte kontrollampen (LED) lyser ikke lenger. 1. Klapp inn knivverk Hold tast (3) nedtrykt (= tastefunksjon) - Kontrollampen (LED) som er integrert i tasten, lyser rødt. - Knivverket klappes inn med trykk 2. Klapp ut knivverket Hold tast (4) nedtrykt (= tastefunksjon) - Kontrollampen (LED)som er integrert i tasten, lyser rødt. - Knivverket blir klappet ut.! For sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Se også kapittelet Select-Control forhåndsvalgkopling Ved hjelp av en knivverksensor (tilvalg) som er for hånden, signaliserer LED-et (vedvarende lys) den utsvingte tilstanden. Signaltone ved nedsenket pickup Se også kapittelet Direct-Control styring 1) Ønskeutrustning 0500_-Schneidwerk_

21 knivsystem Svinge ut knivbjelken til siden for vedlikehold 1) - Klaff inn knivbjelken helt. 4. Løsne forriglingen (D). 1. Lås bøylen (A) i posisjon P1. - på høyre og venstre side - Knivbjelken fanges ikke i midtstilling. - Fjærdrivkile (K) fjernes 2) - Ta av bøyle 2) 1 4!Sikkerhetshenvisninger! Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. 2. Sving spaken (H) helt frem (pos B) - Klaff knivbjelken helt ut. 5. Sving knivbjelken ut til siden Ved utsvingning til siden på en passe på - hydraulikkledningene (E) 3. Fjern klaffdrivkilen (K) og - ta av bøylene (C) på venstre og høyre side. - Fjern spake (H). Monteringen av knivbjelken skjer i omvendt rekkefølge. 3 OBS! Ved alle arbeid på knivbjelken består økt fare for skade. Spesielt ved innsvinging til siden og ved oppklaffing av knivbjelken. 1) Ønskeutrustning kun hos varianter med hydraulisk skjæreverk 0500_-Schneidwerk_

22 knivsystem Montering og demontering av enkeltkniver Demontering av en kniv med utsvingt knivbjelke. 1. Vipp låsehendelen (R) bakover med en skrutrekker. Stopp motoren før justering, vedlikehold o g r e p a r a s j o n e r utføres. Sikkerhetsregler Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Demontering av kniv med utkoblet knivbjelke. Bruk vernebriller. Vedlikehold av knivene Skarpe kniver sparer krefter og gir god snittkvalitet. 2. Vipp opp kniven (stilling A) og trekk den ut bakover. Advarsel! Slip bare på knivens slette side. Forsiktig sliping uten varmgang i kniven gir lang levetid. Knivlåser For å sikre problemfri funksjon for knivlåsene, anbefales det hyppig rengjøring. Montering av kniv - Pass på at rullen på låsehendelen går i sporet bak på kniven. Vask trykkfjæren med høytrykkspyler. Smør knivene og låsene med olje før vinterlagring! 0500_-Schneidwerk_

23 knivsystem Feil ved utklaffing 3) - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis knivbjelken ikke klaffes inn riktig kan årsaken være trykktap i skjæreverkhydraulikken. Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". Endring av trykk i akkumulatoren Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Vedlikehold Advarsel! - Betjen hydraulikkspaken (ST). - Knivbjelken klaffes ut hydraulisk. - Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres. 3) Kun ved variant med Select-Control betjeningsdel 0500_-Schneidwerk_

24 knivsystem Justere knivbjelken Stille inn knivbjelken vertikal Innstillingen bør være slik at rammerøret passer problemløst inn i åpningen på pressrammen ved innsvingning av knivbjelken (1) Sikre knivbjelken mot uforvarende utklapping Skruene (SK3 og SK4) hindrer at knivbjelken klappes ut under bruken. - Skruen (SK4) for den øvre knivbjelken. - Skruen (SK3) for den nedre knivbjelken Innstilling ved knivbjelkens underside - Innstill først høyden med skruen (SK1). - Innstill deretter vannrett med skruen (SK2). - Gjenta prosedyren om nødvendig. Innstilling - Løsne kontramutter - Drei skruen så langt at det kommer et lett trykk på knivbjelken. - Skruen sikres med kontramutter Innstillingsskruer for nederste knivbjelke - Med skruen (SK5) innstilles fangehakene (1). - Anslaget i nederste stilling av knivbjelken innstilles med skruen (SK6). 0500_-Schneidwerk_

25 Skrapergulv hekkbetjening Skrapergulv hekkbetjening Variant med Select-Control betjeningsenhet 7 Variant med Direckt-Control betjeningsenhet 1. Skrapergulv-hekkbetjening (62) Trykk 1 x på tasten skrapergulv - tilbakeløp koples inn 2 x trykking på tasten og skrapegulv-tilbakeløp kobles ut Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. 1. Trykk på skrapergulvtasten (7) - Den integrerte kontrollampen (LED) i tasten lyser. - Spake (61) for hekkbetjening i posisjon 0 2. Betjen styreventil på traktoren Betjen skrapergulv - hekkbetjening - Spake (61) for hekkbetjening i posisjon 1 - Skrapergulv koples inn. - Etter lasteforløpet settes spaken (61) i posisjon 0 igjen! For sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Se også kapittelet Select-Control forhåndsvalgkopling 0500_-Kratzboden-Heckbedienung_

26 LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen 1. Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2. Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Innstilling av pick-up dekselet - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet henge høyt (posisjon H). Oppstarting av lesseprosessen 1. Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2. Start kraftuttaket på traktoren. 3. Løft opp pick-upen. Forsiktig! Driften for pick-upen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling (kun ved Select-Control). Slik at pick-upen kan følge terrenget. Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet. Fare for klemsteder ved bevegelse opp og ned til pick-upen. 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Vanlig lesseprosess Viktige råd: Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). Legg merke til følgende under lessingen! Hev pickupen kun ved tom transportkanal. R e d u s e r motorturtallet v e d svingkjøring. Ved kjøring i brå svinger skal kraftuttaket kobles ut, og pick-upen løftes opp. Unngå ubalansert last! Unngå ujevn lessing! Viktig for å unngå overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pick-upen senkes mens kraftuttaket går. 0700_-Beladen_

27 Doseringsvalser Demontering av doseringsvalsene Arbeidsbeskrivelse: 1. Ta av dekslet 2. Åpning av bakluke - Sikre bakluken med støtte eller rem slik at den ikke kan falle ned Pass på! Grip ikke inn i området ved doseringsvalsen så lenge drivmotoren er i gang. 3. Åpne dekslene på høyre og venstre side Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! 4. Fjern skruene - 2 x på venstre side 5. Fjern skruene - 2 skruer på høyre innside - Vri valsen Skyv dekkringen innover 0700_-Dosierwalzen_

28 Doseringsvalser 7. Fjern skruene - Bare festeskruen, ikke sentralskruen 10. Demonter valsene - Til dette arbeidet trengs en videre person eller en truck Sikkerhetsregler! Under demontering skal doseringsvalsene alltid sikres med egnede hjelpemidler (kran, truck, rem etc.). 8. Sikre valsene - Før akselen trekkes ut, skal valsene sikres så de ikke kan falle ned - Valsen må først føres forbi festelaskene 9. Trekk ut akselen 11. Demonter dekkplaten - Fjern de øvre splintene (29) - Fjern de nedre splintene (29) Før boltene fjernes må platen sikres (truck, kran ) så den ikke kan falle ned - Fjern de nedre boltene (15) - Fjern de øvre boltene (1) - Løft bort platen 0700_-Dosierwalzen_

29 Doseringsvalser Demontering av den 3. doseringsvalssen Arbeidsbeskrivelse: 1. Fjern beskyttelsesbøylen 5. Fjern skruen - Fjern skruen på venstre side Sikkerhetsregler! Under demontering skal doseringsvalsene alltid sikres med egnede hjelpemidler (kran, truck, rem etc.). 2. Sikre valsen - Før akselen trekkes ut, skal valsen sikres så den ikke kan falle ned 6. Løsne støtten fra overbygget 3. Fjern skruene - 2 skruer på høyre innside - Vri valsen Trekk ut bolten - Skyv sideplaten litt bakover, slik at bolten kan trekkes helt ut 4. Fjern sikringsskruen - Skyv dekkringen innover 8. Ta ut valsen - Til dette arbeidet trengs en videre person, en truck eller en kran 9. Monter støtten (se punkt 6) 10. Monter kjedebeskyttelsen (se Demontering av doseringsvalsene) - Monter øvre deksel - Lukk dekslene på høyre og venstre side Henvisning! Indikasjonen vogn "FULL" er ikke tilgjengelig når doseringsvalsen er tatt ut. 0700_-Dosierwalzen_

30 Tverrtransportør 1. Åpne bakluken noe Omstilling av bakluken til drift med tverrtransportør 2. Sett hydraulikksstyreventilen (ST) i avlastet stilling OBS! Wird die Rückwand (lt. Punkt 3) für den Querförderbandberieb umgesteckt ist vor dem Start an der Power Control Steuerung der Querförderbandmodus zu aktivieren. (lt. Punkt 4) Andernfalls kann eine Beschädigung der Rückwand die Folge sein. Henvisning: Drift med doseringsvalser og tverrtransportør fungerer kun med Power Control - styring. TD79/90/38 3. Forandre festet for bakluken (venstre og høyre) - Fjern boltene (1) fra pos. (A) - Trekk ut støtten til bakluken (2) - Sett bolten i pos. (B) og sikre den 4. Aktivering av drift med tverrtransportør Trykk inn tasten i 5 sekunder - Tverrtransportørsymbolet vises øverst til høyre i Power-Control-displayet - Symbolet vises fortsatt i lessedrift Automatisk tømmefunksjon i kombinasjon med tverrtransportør kan utføres på følgende måte: - fjern bolten bak (3) Start av tømmeautomatikken Trykk inn tasten Tømmeautomatikk - Bakluke OPP vises på displayet (uten at bakluken aktiveres) - sving bøylen (4) forover / oppover - fest bøylen (4) med bolten (3) og sikre dem Rekkefølge ved tømmeprosessen: - tverrtransportøren går i valgt retning (avhengig av kraftoverføringsakselens posisjon på tverrtransportøren) - bunnbeltet går et lite stykke forover - doseringsvalsene slås på - bunnbeltet går bakover - tømming begynner Avslutte tømmeautomatikken Trykk tasten Lukk bakluke 0600_-Querförderband_

31 Tverrtransportør 5. Trekk ut tverrtransportøren - Løsne de to låseboltene ved å trykke på hendelen Trekk tverrtransportøren så langt bakover (posisjon 4b ) at låseboltene smetter inn igjen. Arbeid uten tverrtransportør - I dette tilfelle forblir tverrtransportøren innskjøvet (posisjon 4a ) og sperret. - Kraftoverføringsakslene festes på lagertappen (5a) 5a 4a 1 4b TD 34/94/17 4a 6. Kople til kraftoverføringsakselen (5b) - Skyv kraftoverføringsakselen (5b) på kraftuttaket (88), avhengig av ønsket dreieretning Ved lengre drift uten tverrtransportør kan denne også demonteres 5b Fjern skruene (96) på venstre og høyre side og trekk tverrtransportøren ut bakover _-Querförderband_

32 SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Betjeningsenhet SELECT COTROL Henvisning: Betydning av tastene på betjeningsdelen Betjeningen er utført som forhåndsvalgkopling Knekkvognstang 2 Tørrfôroppbygging 3 Skjæreverk 4 Doseringsvalser 5 Pick up 6 Bakvegg 7 Skrapegulv 8 På/av For å betjene en funksjon må denne velges over tasten på betjeningsdelen. Utførelsen til funksjonen skjer over et enkelt- eller et dobbeltvirkende styreapparat på traktoren. Utføre ønsket hydraulikkfunksjon 1. Slå på betjeningsenheten ved å trykke på I/O 2. Trykk på tilordnet tast - Kontrollampen (LED) integrert i tasten lyser. - Ved å trykke på en av de andre tastene deaktiveres aktuell hydraulikkfunksjon og den nye hydraulikkfunksjonen aktiveres. - Enda et trykk på tasten deaktiverer hydraulikkfunksjonen igjen. 3. Betjene styreventil på traktoren - Ønsket hydraulikkfunksjon utføres. 4. Deaktivere hydraulikkfunksjon - Trykk på tasten, den integrerte kontrollampen (LED) lyser ikke lenger - Hydraulikkfunksjonen er deaktivert!for sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Kontrollamper (LED) år en av kontrollampene (LED) lyser er tilordnet funksjon aktivert. Eksempelet på bildet betyr - Integrert kontrollampe (LED) oppe til venstre lyser - Knekkvognstang er forhåndsvalgt - Funksjonen utføres med styreapparat på traktoren Select-Control-STEUERUG_

33 SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Funksjoner til SELECT COTROL 1. Knekkvognstang 1. Trykk på tasten 1 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs inn- eller utkjørende knekkvognstang, dermed kan vognens frontområdet heves eller senkes. 2. Tørrfôroppbygging 1. Trykk på tasten 2 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Tr i n n l ø s o p p - e l l e r n e d k l a f f i n g a v tørrfôroppbyggingen. 6. Bakvegg 1. Trykk på tasten 6 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser Henvisning! Tasten må trykkes i 2 sekunder for at funksjonen skal aktiveres (sikkerhetsforanstaltning ved veitransport) 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs åpning eller lukking av bakveggen. - Åpning gjennom traktortrykk - Lukking over lagringstrykk Etter lukking - Avlastet stilling på styreapparat (ST) - Bakveggsbryter deaktiverer forhåndsvalg - Kontrollenheten kopler automatisk om til forhåndsvalg Bunnbelte. 3. Skjæreverk 1. Trykk på tasten 3 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs inn- eller utklaffing av knivbjelken. 4. Doseringsvalser - Ingen funksjon 7. Skrapegulv (hvis det finnes skrapegulvventil) 1. Trykk på tasten 7 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Skrapegulvdriften for fremløp eller returløp koples inn. 5. Pick-Up 1. Trykk på tasten 5 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs løfting eller senking av pick up. - Avlastet stilling ved arbeidsposisjon 8. På/av Slå på eller av betjeningsenheten Select-Control-STEUERUG_

34 DIRECT COTROL STYRIG Betjeningsenhet DIRECT COTROL Betydning av tastene på betjeningsdelen 1 Hev knekkvognstang Hev tørrforoppbygging 5 2 Senk knekkvognstang Senk tørrforoppbygning 3 Klapp inn knivverk 6 Reduser skrapegulv-tømmehastigheten 4 Klapp ut knivverk 7 Skrapegulv Fremløp 5 Heve pickup Åpne bakvegg (med doseringsvalse på) 8 6 Senke pickup Lukke bakvegg (med doseringsvalse av) 7 Skrapegulv returløp (=Tastefunksjon) Øke skrapegulv tømmehastighet 8 På/av tast - Kople om til andre driftsmåter (rød/grønn) - STOPP-tast Gjennomføre ønsket hydraulikkfunksjon Henvisning: Betjeningen er inndelt i laste- og tømmefunksjon. Lastefunksjonene er tilordnet de røde symbolene med det røde LED. Tømmefunksjonene er tilordnet de grønn symbolene med det grønne LED. De svarte symbolene gjelder for begge driftsmåter. For å slå på betjeningsdelen skal tasten I/O trykkes ned noen sekunder - den integrerte kontrollampen (LED) lyser rødt. Kople om til andre driftsmåter trykk I/O-tasten kort - (Led-et) skifter til grønn farge. Lastefunksjonene (= Symbolene røde) - Lastefunksjonene er alltid aktivert etter påslåingen. - (LED-et) i I/O-tasten lyser rødt. - Kun de røde symbolfunksjonene er aktive. - Den ønskede hydraulikkfunksjonen utføres ved å trykke på den tilhørende tasten. - (LED-et) på den valgte tasten lyser rødt. Tømmefunksjonene (= Symbolene grønne) - (LED-et) i I/O-tasten lyser grønt. - Kun de grønne symbolfunksjonene er aktive. - Den ønskede hydraulikkfunksjonen utføres ved å trykke på den tilhørende tasten. - (LED-et) på den valgte tasten lyser grønt. Knekkvognstangen (= symbolene svarte) kan betjenes i begge nivåer. Hvis tørrforoppbyggingen skal innstilles, må betjeningsdelen stilles om. (se tastebeskrivelse Knekkvognstang / tørrforoppbygging ). Kontrollamper (LED) år en av kontrollampene (LED) lyser er tilordnet funksjon aktivert. Eksempelet på bildet betyr - Integrert kontrollampe (LED) oppe til venstre lyser. - Funksjonen Heve knekkvognstang utføres Direct-Control_

35 DIRECT COTROL STYRIG Lastefunksjoner - Lastefunksjonene er alltid aktivert etter påslåingen. - (LED-et) i I/O-tasten lyser rødt. - K u n d e r ø d e symbolfunksjonene er aktive. - Ve l g d e n ø n s k e d e hydraulikkfunksjonen. - (LED-et) på den valgte tasten lyser rødt. Hev pickupen Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Pick up løftes - integrert LED lyser Henvisning! Tasten brukes også til forhåndsvalg av TØMMEAUTOMATIKK. Innstillingsprosedyre: - Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder) - LED-et blinker og en akustisk signaltone signaliserer endringen i tilstanden. Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. - LED blinker kort = innkoblet - LED blinker ikke = utkoblet. Senk pickupen Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Pick up senkes - Pickup forblir i flytestilling. - integrert LED lyser Funksjonen kan kun oppheves med tasten Heve pickup. Henvisning! Hvis man betjener en annen funksjon, stenges pickup-funksjonen så lenge dette varer. Skrapegulv returløp Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skrapegulvet beveger seg med maksimal hastighet i retning bakveggen. - integrert LED lyser - Etter at man slipper opp tasten, stanser skrapegulvet. Henvisning! Tasten brukes også til forhåndsvalg av LASTEAUTOMATIKK 1). Innstillingsprosedyre: - Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder) - LED-et blinker og en akustisk signaltone signaliserer endringen i tilstanden. Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. - LED blinker kort = innkoblet - LED blinker ikke = utkoblet. Klapp inn knivverket Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Knivverket klappes inn med trykk. Klapp ut knivverket Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skjæreverk klaffes ut Ved hjelp av en knivverksensor (tilvalg) som er for hånden, signaliserer LED-et (vedvarende lys) den utsvingte tilstanden. - Signaltone ved nedsenket pickup Henvisning! Laste- og utlastingsautomatikk, se også kapittelet Automatisk lasting og utlasting!sikkerhetshenvisninger: Se i tilsvarende kapittel i denne bruksanvisningen! 1) kun når lasteklaff er for hånden Direct-Control_

36 DIRECT COTROL STYRIG - Trykk tasten kort ned. - Modusen omkobles. - (LED-et) i I/O-tasten lyser grønt. - K u n d e g r ø n n e symbolfunksjonene er aktive. - Ve l g d e n ø n s k e d e hydraulikkfunksjonen. - (LED-et) på den valgte tasten lyser grønt. Åpne bakveggen Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Bakveggen heves Tømmefunksjoner Redusere skrapegulvhastigheten trykk tasten kort ned (= Tastefunksjon) - Redusere hastigheten for skrapegulv-tilbakeløpet. - integrert LED lyser - all øvrig betjening av tasten reduserer hastigheten. Skrapegulv Fremløp Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skrapegulvet beveges retning pickup. - integrert LED lyser Henvisning! Tasten også for å stanse skrapegulvtilbakeløpet.!sikkerhetshenvisninger: Se i tilsvarende kapittel i denne bruksanvisningen! - Doseringsvalsen slås på (hvis den er for hånden) - integrert LED lyser Steng bakvegg Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Bakveggen senkes. - Skrapegulvet stanses. - Doseringsvalsen slås av (hvis den er for hånden) - integrert LED lyser Henvisning! Avbrytes bakveggautomatikken av en annen funksjon (f.eks. knekkvognstang), blir bakveggen stående til den andre funksjonen er avsluttet. Tøm skrapegulv og øk skrapegulvhastigheten Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Skrapegulvet går bakover (ved åpnet bakvegg) - integrert LED lyser - Ved ytterligere betjening kan hastigheten økes. Henvisning! Etter 5 sekunder lagres den aktuelle verdien, og ved neste tømmeprosedyre brukes den som startverdi (kun ved tømmeautomatikk). Knekkvognstang / Tørrfôroppbygging Disse funksjonene kan utføres ved både det røde og det grønne LED-et. - I grunninnstillingen er funksjonen knekkvognstang innstilt. Hev knekkvognstang / hev tørrforoppbygging Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Vognen løftes fremover eller - Tørrfôroppbygging løftes (omkoble) Senk knekkvognstang / senk tørrforoppbygning Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Vognen senkes fremover eller - Tørrfôroppbygging senkes (omkoble) - Behøves funksjonen tørrforoppbygging, må det kobles om til en annen modus. Innstillingsprosedyre: - Slå av betjeningsdelen. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder). - Begge LED-ene hev tørrforoppbygging og senk tørrforoppbygging blinker hver sin gang. Funksjonen settes hver gang betjeningsdelen slås av, tilbake til knekkvognstand Direct-Control_

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) 99 1612.O.80I.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (Type 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (Type 1618 : +..

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K.

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K. 99 1622.O.80K.0 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 L / D (Type 1624 : +.. 01001) Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1612.O.80K.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 514.O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) BOSS 2 (Type 514 : +.. 04596) BOSS 2 T (Type 513 : +.. 01991)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 107.O.80A.0 ERTEPROFI II (Type 107) ERTEPROFI III (Type 109) ERTEPROFI2 Profimatic (Type 107) ERTEPROFI3 Profimatic (Type 109) Ihre / Your

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 5543.O.80M.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01117) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492) TORRO

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Type 548

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 5533.O.80F.1 EUROPROFI 4500 S (Type 5533 : +.. 01001) EUROPROFI 5100 S (Type 5534 : +.. 01001) EUROPROFI 5700 S (Type 5535 : +.. 01001)

Detaljer

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.1 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 106.O.80A.0 LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. 106) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Gratulerer med ny Hippe-henger!

Gratulerer med ny Hippe-henger! Brukerhåndbok Gratulerer med ny Hippe-henger! Du er blitt eier av en ny Hippehenger. Et produkt som preges av design og høy kvalitet, som vi er sikre på at du kommer til å få mye nytte av. Dette er en

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Fellow Rollator. Brukerveiledning

Fellow Rollator. Brukerveiledning Fellow Rollator Brukerveiledning 1 MONTERING KJØREHÅNDTAK Skruer og stjerneratt for montering av kjørehåndtak ligger i en pose, festet i rollatorens låsebøyle. A Velg riktig høyde på kjørehåndtakene og

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER IMPORTØR: SISU PRODUKTER A/S INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF. 63 98 22 00 FAX 63 98 22 55 ******************* SAMI VEDKLØYVER Gratulerer med Deres nye vedkløyver. For sikkerhets skyld og for å oppnå

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer