.R NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T"

Transkript

1 O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : ) EUROBOSS 250 H (Type 559 : ) EUROBOSS 290 T (Type 561 : ) EUROBOSS 290 H (Type 562 : ) EUROBOSS 330 T (Type 563 : ) EUROBOSS 330 H (Type 564 : ) EUROBOSS 330 T D (Type 565 : ) EUROBOSS 330 H D (Type 566 : ) EUROBOSS 370 T (Type 567 : ) EUROBOSS 370 H (Type 568 : ) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger yhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett (www.poettinger.at). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 6 Betydningen av advarselsmerkene... 6 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 7 Før oppstarting... 8 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling... 9 Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem... 9 Tilkopling av hydraulikkslangene... 9 Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem... 9 Tilpassing av kraftoverføringsakselen Lage forbindelse med traktoren Kun hos avløsningstau anlegg Stille inn trekkstangkopling Stille inn slangeholder STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Påkobling av lessevogn Avmontering av lessevogn BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Forkorting av håndbremsewiren Tilpassing til traktoren Etterjustering av bremsen TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Bremsekraftregulator ALB-regulator Tilkobling til trekkvogn Før oppstarting Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Justering av parkeringsbrems Rengjøring av filter på bremseledningen DRAG Innstilling av draget Kontroll av dragsikringen overbygning Mekanisk innstilling BAKVEGG Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Sikkerhetsinnretning ved lukking av bakveggen Varianter knivsystem Klaffe ut øvre knivbjelke Klaffe ut nedre knivbjelke Klaffe ut knivbjelke hydraulisk 1) Svinge ut knivbjelken til siden for vedlikehold 1) Montering og demontering av enkeltkniver Sikkerhetsregler Vedlikehold av knivene Feil ved utklaffing 3) Endring av trykk i akkumulatoren Vedlikehold Justere knivbjelken Skrapergulv hekkbetjening Skrapergulv hekkbetjening LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet Vanlig lesseprosess Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Demontering av doseringsvalsene Demontering av den 3. doseringsvalssen Tverrtransportør Omstilling av bakluken til drift med tverrtransportør SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Betjeningsenhet SELECT COTROL Utføre ønsket hydraulikkfunksjon Funksjoner til SELECT COTROL DIRECT COTROL STYRIG Betjeningsenhet DIRECT COTROL Gjennomføre ønsket hydraulikkfunksjon Lastefunksjoner Tømmefunksjoner Knekkvognstang / Tørrfôroppbygging Laste- og utlastningsautomatikk 3) Slå på lasteautomatikken Slå på utlastningsautomatikken Power Control styring Overbygg Kontrollpult Betydning av tastene Igangsetting av Power Control WORK-meny lessefunksjoner WORK-meny tømmefunksjon SET-funksjoner Diagnosefunksjoner Knivverk-kontroll Rengjøringspåminnelse Dørkontroll Sensortest Maskininnstilling ISObus-terminal Betjeningsstruktur lastevogn med ISOBUSløsning Start-meny Grunninnstillings-meny Lesse-meny Tømme-meny Tømme-meny Data-meny Config-meny Set-meny Test-meny Diagnose-meny Kontrollalarmer Joystick funksjon skjæreapparat Innstille joysticken ELEKTROHYDRAULIKK Diagnosefunksjon for sensorer Angivelse av softwareversjon Funksjonskontroll av betjeningsenhet Select Control og jobbkalkulator OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 0800_-Inhalt_

5 IHOLD Feil og hjelp ved utfall av elektronikken Sikring av det elektriske anlegget FEILFIIG Feilfinning Vedlikehold Sikkerhetsregler Generelle vedlikeholdsanvisninger Originaldeler Rengjøring av maskinkomponenter Parkering utendørs Vinterlagring Kraftoverføringsakselen Hydraulikkanlegg Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Etterjustering av bremsen Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Pick-up Innmater Stell av elektonikkdeler Innstillingsmål for sensorer Tekniske data Tekniske data Ekstrautstyr Bruksområde for lessevognen Riktig avlessing Plassering av typeskilt Tiltrekningsmoment Trykk Vedlegg Generell informasjon Kraftoverføringsaksel Tilpasse kardangakselen Montering av kardangakselen Bruk av kardangakselen Tillatt leddvinkel Kraftoverføringsaksel Demontere kardangakselen Vedlikehold Smøreplan Smøremidler ødbremseventil Hydraulikkskjema Oversikt computer Hydraulikkskjema (to til modellår 2006) Oversiktskjema computer Oversiktskjema - PWM computer Hydraulikkskjema Elektro-koplingsskjema _-Inhalt_

6 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Ikke opphold deg i baklukens svingområde under bruk Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet _-Warnbilder_

7 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Lasten på tilhengeren påvirker traktorens kjøreegenskaper Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Kjøring på offentlig vei kun når bakveggen er lukket, stigen slått opp og knivverket er svingt inn. De lystekniske anordningene må være montert loddrett mot veien. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Tilhengeren skal ikke brukes til transport av personer, dyr eller gjenstander. 1000_-Inbetriebnahme_

8 Oppstarting Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg *) Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte *) 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. *) der et slikt finnes 1000_-Inbetriebnahme_

9 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling Enkeltvirkende styreapparat Hvis traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil må du la fagverkstedet ditt bygge inn en oljereturledning (T). - Trykkledning (1) tilkoples det enkeltvirkende styreapparatet. Oljereturslangen (2) (med sterkt tverrsnitt) koples til med oljereturledningen til traktoren. Tilkopling av hydraulikkslangene Henvisning! Hvis det oppstår oljeoppvarming under drift, skal det tilkoples med et enkeltvirkende styreapparat. Dobbeltvirkende styreapparat - Trykkledning (1) og oljereturledning (2) tilkoples (ledningen med sterkere tverrsnitt er oljereturledningen). 999HYD01DE - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger - maksimalt hydraulikktrykk: 200 bar - maksimal gjennomstrømningsmengde: xx l/min Henvisning! På traktoren må man sikre en trykkfri oljeretur. Ved DIRECT-COTROL / Power Control styring 1) Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkoplingen skal skruen (7) på hydraulikkblokken dreies helt inn (7b). Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem Denne posisjonen til skruen (7) er innstilt fra fabrikken (7a). OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! OBS! Traktorens grenseverdier: Maksimalt hydraulikktrykk: 200 bar Maksimal gjennomstrømningsmengde: xx l/min! 7a S t a n d a r d p o s i s j o n v e d å p e n t hydraulikksystem 7 LS P T 7b Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem 7a 7b LS = Load sensing 1) Ønskeutrustning 1000_-Erstanbau_

10 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Tilpassing av kraftoverføringsakselen Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. Stille inn trekkstangkopling - Trekkstangkoplingen (A) monteres på traktoren slik at det er nok avstand mellom kardangaksel og vognstang, spesielt ved knekkforløp (A1). A Viktig! Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Lage forbindelse med traktoren - Etter gjennomføring av angitt arbeid tilkoples - 2 polet plugg til betjeningen - 7 polet plugg til belysningen på traktoren. - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. A Kun hos avløsningstau anlegg - Hos tilhengere med friløpsinnretning knytes avløsningstauet (1) fra håndbremsespaken på traktoren. (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Stille inn slangeholder - Still inn slangeholderen slik at det er nok avstand mellom hydraulikkledninger og vognstang. 1000_-Erstanbau_

11 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten indikeres med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 9800_-STÜTZRAD_

12 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. - Prøv bremsene. Obs! Hvis det er noen funksjonsfeil med bremseanlegget, må du straks stanse og utbedre problemet. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 9300_-HADBREMSE_

13 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling til traktoren Frikoblet - S t i l l i n n Tom bremsekraftr e g u l a t o r e n Halvfull Full i forhold til vognens lass. (symboler) Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Eksempel: Vognen halvfull - Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator ( p å b r e m s e a n l e g g m e d a u t o m a t i s k bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k b e t j e n i n g s - knappen (M) helt inn. - Bremsen løses da ut. Trykk betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn V e d t i l k o b l i n g a v b r e m s e s l a n g e n v i l betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal være den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO. 9500_-DRUCKLUFTBREMSE_

14 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. TD13/92/12 Parkering av vognen - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. Variante-2 Variante _-DRUCKLUFTBREMSE_

15 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraftoverføringsakselen! - Juster avstanden (M) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 9600_-KICKDEICHSEL_

16 overbygning Mekanisk innstilling Opp- og nedvipping av overbygningen 1. Løsne høyre støttestag (RS). D = Stilling for tørrfor G = Stilling for grønnfor og silo D G Henvisning! I stedet for den mekaniske innstillingen kan vognen utstyres med hydraulisk betjening (se aktuelt kapittel i denne boken). 2. Omstill bakveggspaken (A) ved omstilling av overbygningen. LS A TD34/91/12 Sidedeksel (56) - Ved kjøring inn lave dører, kan det bli nødvendig å demontere begge dekslene (56). max. 25 kp Z 56 TD56/94/7 TD14/89/35a 3. Frigjør venstre støtte (LS) og hold samtidig fast spaken (A). Taksnorer - Hekt av og ta vekk taksnorene ved lessing av kuttet avling. Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. Vœr oppmerksom på bevegelsen til bakveggspaken (A) og støttestagene. 4. Hold alltid bakveggspaken (A) fast under omstillingen av overbygningen, og still om overbygningen rolig. 5. Fest først venstre støtte (LS) og etterpå høyre støtte (RS). 6. Monter av spaken (A). Sikkerhetsregler Henvisning! år tørrfôroverbygget er slått ned, må den bakre presenningen (8) fjernes, ellers kan det oppstå skader på den. Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren (Z) justeres. TD 57/91/ Dürrfutteraufbau_

17 BAKVEGG Ikke stå under oppløftet bakluke. - Åpning og lukking styres hydraulisk fra traktorens førersetet. - Forriglingen skjer automatisk - Gatekjøring kun med lukket bakvegg. Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Sikkerhetsinnretning ved lukking av bakveggen Variant med Direct-Control styring 56 Senkingen av bakveggen til stilling C gjennomføres uten trykk, kun gjennom egenvekten til bakveggen. Først i denne posisjonen (C) utløses hydraulikkfunksjonen av bryteren (56) og bakveggen lukkes under trykk (G). Betjening, se kapittel DIRECT-COTROL styring G ca. 100 mm C Variant med Select-Control styring Advarsel! Senking og lukking av bakveggen skjer med lagringstrykk. - Klemfare ved lukking. F o r å m i n s k e e l l e r ø k e f o r s p e n n i n g s t r y k k e t i gassakkumulatoren kreves e n s p e s i e l l f y l l i n g s - o g kontrollinnretning (M). Ladetrykket i akkumulatoren: 25 bar nitrogen () Dette arbeidet får kun utføres av kundetjeneste eller et fagverksted. Se også Endre trykk i gassakkumulator i kapittelet SKJÆREVERK. B e t j e n i n g, s e S E L E C T - C O T R O L forhåndsvalgkopling. 1000_-Rückwand_

18 BAKVEGG Varianter Bakveggskråbjelke stiv - Ved åpning svinger bakluken bare bakover. Betjening, se - Select-Control forhåndsvalgkopling eller - Direct-Control styring - Power-Control Advarsel! Ikke stå under oppløftetbakluke! Advarsel! Kjøring på gaten må kun skje med lukket bakvegg. Bakveggskråbjelke regulerbar - Lukk eller åpne hele bakveggen som ved bakveggskråbjelke stiv. I tillegg har en muligheten - Lås rørbøylen så den ikke løftes - gjennom å omstille de to hakene (G) - fra posisjon (A) til posisjon (B) - Ved åpning svinger bakluken og rørbøylen helt opp. Betjening, se - Select-Control forhåndsvalgkopling eller - Direct-Control styring - Power-Control Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 1000_-Rückwand_

19 knivsystem (Mekanisk) Klaffe ut øvre knivbjelke - Stikk bøyle (A) i posisjon P2. Klaffe ut nedre knivbjelke Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. Advarsel! Ved alle arbeid på knivbjelken er det en økt fare for skade. Spesielt ved innsving fra siden og ved oppklaffing av knivbjelken. - Stikk spaken (H) i unbrakoen på knivbjelken. - Sving spaken fremover. - Knivbjelken klaffer ned til midtstilling. - Spaken (H) er under fremre klaffbare sidebeskyttelse. Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring Ikke kjør med vognen når knivbjelkene er helt utsvinget. Generelle henvisninger Under vedlikeholdsarbeid på skjæreverket kan knivbjelken svinges til venstre vognside (ønskeutrustning). Da er alle kniver tilgjengelige: - For sliping av kniv - For inn- og utmontering av kniv - For rengjøring 0500_-Schneidwerk_

20 knivsystem - Bøyle (A) stikkes i posisjon P2 Klaffe ut knivbjelke hydraulisk 1) - Klaff ut knivbjelke med hydraulikksylinder (Z) - Bjelken låses fast i midtstilling OBS! Knivbjelken svinges hydraulisk ut og inn, vær oppmerksom på klemsteder i bøylens område! Variant med Select-Control betjeningsenhet Variant med Direct-Control betjeningsenhet på skjæreverktasten (3) - Kontrollampen (LED) integrert i tasten lyser. 2. Betjen styreventil på traktor - Knivbjelke klaffes ut. 3. Deaktivere hydraulikkfunksjon 1. Trykk - Trykk på tasten, den integrerte kontrollampen (LED) lyser ikke lenger. 1. Klapp inn knivverk Hold tast (3) nedtrykt (= tastefunksjon) - Kontrollampen (LED) som er integrert i tasten, lyser rødt. - Knivverket klappes inn med trykk 2. Klapp ut knivverket Hold tast (4) nedtrykt (= tastefunksjon) - Kontrollampen (LED)som er integrert i tasten, lyser rødt. - Knivverket blir klappet ut.! For sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Se også kapittelet Select-Control forhåndsvalgkopling Ved hjelp av en knivverksensor (tilvalg) som er for hånden, signaliserer LED-et (vedvarende lys) den utsvingte tilstanden. Signaltone ved nedsenket pickup Se også kapittelet Direct-Control styring 1) Ønskeutrustning 0500_-Schneidwerk_

21 knivsystem Svinge ut knivbjelken til siden for vedlikehold 1) - Klaff inn knivbjelken helt. 4. Løsne forriglingen (D). 1. Lås bøylen (A) i posisjon P1. - på høyre og venstre side - Knivbjelken fanges ikke i midtstilling. - Fjærdrivkile (K) fjernes 2) - Ta av bøyle 2) 1 4!Sikkerhetshenvisninger! Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. 2. Sving spaken (H) helt frem (pos B) - Klaff knivbjelken helt ut. 5. Sving knivbjelken ut til siden Ved utsvingning til siden på en passe på - hydraulikkledningene (E) 3. Fjern klaffdrivkilen (K) og - ta av bøylene (C) på venstre og høyre side. - Fjern spake (H). Monteringen av knivbjelken skjer i omvendt rekkefølge. 3 OBS! Ved alle arbeid på knivbjelken består økt fare for skade. Spesielt ved innsvinging til siden og ved oppklaffing av knivbjelken. 1) Ønskeutrustning kun hos varianter med hydraulisk skjæreverk 0500_-Schneidwerk_

22 knivsystem Montering og demontering av enkeltkniver Demontering av en kniv med utsvingt knivbjelke. 1. Vipp låsehendelen (R) bakover med en skrutrekker. Stopp motoren før justering, vedlikehold o g r e p a r a s j o n e r utføres. Sikkerhetsregler Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Demontering av kniv med utkoblet knivbjelke. Bruk vernebriller. Vedlikehold av knivene Skarpe kniver sparer krefter og gir god snittkvalitet. 2. Vipp opp kniven (stilling A) og trekk den ut bakover. Advarsel! Slip bare på knivens slette side. Forsiktig sliping uten varmgang i kniven gir lang levetid. Knivlåser For å sikre problemfri funksjon for knivlåsene, anbefales det hyppig rengjøring. Montering av kniv - Pass på at rullen på låsehendelen går i sporet bak på kniven. Vask trykkfjæren med høytrykkspyler. Smør knivene og låsene med olje før vinterlagring! 0500_-Schneidwerk_

23 knivsystem Feil ved utklaffing 3) - Fjern fremmedlegemer fra området rundt kniven. Hvis knivbjelken ikke klaffes inn riktig kan årsaken være trykktap i skjæreverkhydraulikken. - Hjelp ved hydraulisk lading av akkumulatoren. - Sett hendelen for treveiskranen i stilling "E". Endring av trykk i akkumulatoren Dette arbeidet må bare utføres av servicemann eller på verksted. Det kreves spesialutstyr for å heve eller senke trykket i akkumulatoren. Merknad Etter data fra produsenten vil alle akkumulatore ha et mindre trykkfall etter en gitt tid. Gasslekkasjen (itrogen) er ca. 2-3% pr. år. Det anbefales å kontroller og justere akkumulatortrykket hver 4-5. år. Vedlikehold Advarsel! - Betjen hydraulikkspaken (ST). - Knivbjelken klaffes ut hydraulisk. - Hold spaken (ST) moen sekunder i trykkstilling og drei hendelen på treveiskranen samtidig til stilling "0". Hvis dette ikke hjelper, må ladetrykket (100 bar nitrogen) i akkumulatoren kontrolleres. Det må ikke foretas sveising eller lodding eller mekanisk bearbeiding på akkumulatoren. Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres. 3) Kun ved variant med Select-Control betjeningsdel 0500_-Schneidwerk_

24 knivsystem Justere knivbjelken Stille inn knivbjelken vertikal Innstillingen bør være slik at rammerøret passer problemløst inn i åpningen på pressrammen ved innsvingning av knivbjelken (1) Sikre knivbjelken mot uforvarende utklapping Skruene (SK3 og SK4) hindrer at knivbjelken klappes ut under bruken. - Skruen (SK4) for den øvre knivbjelken. - Skruen (SK3) for den nedre knivbjelken Innstilling ved knivbjelkens underside - Innstill først høyden med skruen (SK1). - Innstill deretter vannrett med skruen (SK2). - Gjenta prosedyren om nødvendig. Innstilling - Løsne kontramutter - Drei skruen så langt at det kommer et lett trykk på knivbjelken. - Skruen sikres med kontramutter Innstillingsskruer for nederste knivbjelke - Med skruen (SK5) innstilles fangehakene (1). - Anslaget i nederste stilling av knivbjelken innstilles med skruen (SK6). 0500_-Schneidwerk_

25 Skrapergulv hekkbetjening Skrapergulv hekkbetjening Variant med Select-Control betjeningsenhet 7 Variant med Direckt-Control betjeningsenhet 1. Skrapergulv-hekkbetjening (62) Trykk 1 x på tasten skrapergulv - tilbakeløp koples inn 2 x trykking på tasten og skrapegulv-tilbakeløp kobles ut Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. 1. Trykk på skrapergulvtasten (7) - Den integrerte kontrollampen (LED) i tasten lyser. - Spake (61) for hekkbetjening i posisjon 0 2. Betjen styreventil på traktoren Betjen skrapergulv - hekkbetjening - Spake (61) for hekkbetjening i posisjon 1 - Skrapergulv koples inn. - Etter lasteforløpet settes spaken (61) i posisjon 0 igjen! For sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Se også kapittelet Select-Control forhåndsvalgkopling 0500_-Kratzboden-Heckbedienung_

26 LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen 1. Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2. Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Innstilling av pick-up dekselet - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet henge høyt (posisjon H). Oppstarting av lesseprosessen 1. Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2. Start kraftuttaket på traktoren. 3. Løft opp pick-upen. Forsiktig! Driften for pick-upen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling (kun ved Select-Control). Slik at pick-upen kan følge terrenget. Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet. Fare for klemsteder ved bevegelse opp og ned til pick-upen. 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Vanlig lesseprosess Viktige råd: Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). Legg merke til følgende under lessingen! Hev pickupen kun ved tom transportkanal. R e d u s e r motorturtallet v e d svingkjøring. Ved kjøring i brå svinger skal kraftuttaket kobles ut, og pick-upen løftes opp. Unngå ubalansert last! Unngå ujevn lessing! Viktig for å unngå overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pick-upen senkes mens kraftuttaket går. Advarsel! Ta hensyn til tillatt aksellast og totalvekt! Overskridelse av den tillatte aksellasten og den tillatte totalvekten kan føre til skader på understell, ramme, vognstang, så vel som på dekkene. Ved avlinger med høyt fuktinnhold må det tas hensyn til de høyere, spesifikke vektene. 1000_-Beladen_

27 Doseringsvalser Demontering av doseringsvalsene Arbeidsbeskrivelse: 1. Ta av dekslet 2. Åpning av bakluke - Sikre bakluken med støtte eller rem slik at den ikke kan falle ned Pass på! Grip ikke inn i området ved doseringsvalsen så lenge drivmotoren er i gang. 3. Åpne dekslene på høyre og venstre side Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! 4. Fjern skruene - 2 x på venstre side 5. Fjern skruene - 2 skruer på høyre innside - Vri valsen Skyv dekkringen innover 1000_-Dosierwalzen_

28 Doseringsvalser 7. Fjern skruene - Bare festeskruen, ikke sentralskruen 10. Demonter valsene - Til dette arbeidet trengs en videre person eller en truck Sikkerhetsregler! Under demontering skal doseringsvalsene alltid sikres med egnede hjelpemidler (kran, truck, rem etc.). 8. Sikre valsene - Før akselen trekkes ut, skal valsene sikres så de ikke kan falle ned - Valsen må først føres forbi festelaskene 9. Trekk ut akselen 1000_-Dosierwalzen_

29 Doseringsvalser Demontering av den 3. doseringsvalssen Arbeidsbeskrivelse: 1. Demonter dekkplaten - Fjern de øvre splintene (29) Achtung! Før boltene fjernes må platen sikres (truck, kran ) så den ikke kan falle ned - fjern de nederste skruene (15) - Fjern de øvre boltene (1) - Løft bort platen 1000_-Dosierwalzen_

30 Doseringsvalser 2. Fjern beskyttelsesbøylen 6. Fjern skruen - Fjern skruen på venstre side Sikkerhetsregler! Under demontering skal doseringsvalsene alltid sikres med egnede hjelpemidler (kran, truck, rem etc.). 3. Sikre valsen - Før akselen trekkes ut, skal valsen sikres så den ikke kan falle ned 7. Løsne støtten fra overbygget 4. Fjern skruene - 2 skruer på høyre innside - Vri valsen Trekk ut bolten - Skyv sideplaten litt bakover, slik at bolten kan trekkes helt ut 5. Fjern sikringsskruen - Skyv dekkringen innover 9. Ta ut valsen - Til dette arbeidet trengs en videre person, en truck eller en kran 10. Monter støtten (se punkt 6) 11. Monter kjedebeskyttelsen (se Demontering av doseringsvalsene) - Monter øvre deksel - Lukk dekslene på høyre og venstre side 12. Monter dekkplaten og bøylen (se "Arbeidstrinn 1") Henvisning! Indikasjonen vogn "FULL" er ikke tilgjengelig når doseringsvalsen er tatt ut. 1000_-Dosierwalzen_

31 Tverrtransportør 1. Åpne bakluken noe Omstilling av bakluken til drift med tverrtransportør 2. Sett hydraulikksstyreventilen (ST) i avlastet stilling OBS! Blir bakluken (i flg. punkt 3) stilt om for drift med tverrtransportør, må tverrtransportørmodus aktiveres før Power Control -styringen startes. (i flg. punkt 4) Ellers kan det føre til skader på bakluken. Henvisning: Drift med doseringsvalser og tverrtransportør fungerer kun med Power Control - styring. TD79/90/38 4. Aktivering av drift med tverrtransportør 3. Forandre festet for bakluken (venstre og høyre) - Fjern boltene (1) fra pos. (A) - Trekk ut støtten til bakluken (2) - Sett bolten i pos. (B) og sikre den Trykk inn tasten i 5 sekunder - Tverrtransportørsymbolet vises øverst til høyre i Power-Control-displayet - Symbolet vises fortsatt i lessedrift Automatisk tømmefunksjon i kombinasjon med tverrtransportør kan utføres på følgende måte: - fjern bolten bak (3) Start av tømmeautomatikken Trykk inn tasten Tømmeautomatikk - Bakluke OPP vises på displayet (uten at bakluken aktiveres) - sving bøylen (4) forover / oppover - fest bøylen (4) med bolten (3) og sikre dem Rekkefølge ved tømmeprosessen: - tverrtransportøren går i valgt retning (avhengig av kraftoverføringsakselens posisjon på tverrtransportøren) - bunnbeltet går et lite stykke forover - doseringsvalsene slås på - bunnbeltet går bakover - tømming begynner Avslutte tømmeautomatikken Trykk tasten Lukk bakluke 0600_-Querförderband_

32 Tverrtransportør 5. Trekk ut tverrtransportøren - Løsne de to låseboltene ved å trykke på hendelen Trekk tverrtransportøren så langt bakover (posisjon 4b ) at låseboltene smetter inn igjen. Arbeid uten tverrtransportør - I dette tilfelle forblir tverrtransportøren innskjøvet (posisjon 4a ) og sperret. - Kraftoverføringsakslene festes på lagertappen (5a) 5a 4a 1 4b TD 34/94/17 4a 6. Kople til kraftoverføringsakselen (5b) - Skyv kraftoverføringsakselen (5b) på kraftuttaket (88), avhengig av ønsket dreieretning Ved lengre drift uten tverrtransportør kan denne også demonteres 5b Fjern skruene (96) på venstre og høyre side og trekk tverrtransportøren ut bakover _-Querförderband_

33 SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Betjeningsenhet SELECT COTROL Henvisning: Betydning av tastene på betjeningsdelen Betjeningen er utført som forhåndsvalgkopling Knekkvognstang 2 Tørrfôroppbygging 3 Skjæreverk 4 Doseringsvalser 5 Pick up 6 Bakvegg 7 Skrapegulv 8 På/av For å betjene en funksjon må denne velges over tasten på betjeningsdelen. Utførelsen til funksjonen skjer over et enkelt- eller et dobbeltvirkende styreapparat på traktoren. Utføre ønsket hydraulikkfunksjon 1. Slå på betjeningsenheten ved å trykke på I/O 2. Trykk på tilordnet tast - Kontrollampen (LED) integrert i tasten lyser. - Ved å trykke på en av de andre tastene deaktiveres aktuell hydraulikkfunksjon og den nye hydraulikkfunksjonen aktiveres. - Enda et trykk på tasten deaktiverer hydraulikkfunksjonen igjen. 3. Betjene styreventil på traktoren - Ønsket hydraulikkfunksjon utføres. 4. Deaktivere hydraulikkfunksjon - Trykk på tasten, den integrerte kontrollampen (LED) lyser ikke lenger - Hydraulikkfunksjonen er deaktivert!for sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Kontrollamper (LED) år en av kontrollampene (LED) lyser er tilordnet funksjon aktivert. Eksempelet på bildet betyr - Integrert kontrollampe (LED) oppe til venstre lyser - Knekkvognstang er forhåndsvalgt - Funksjonen utføres med styreapparat på traktoren Select-Control-STEUERUG_

34 SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Funksjoner til SELECT COTROL 1. Knekkvognstang 1. Trykk på tasten 1 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs inn- eller utkjørende knekkvognstang, dermed kan vognens frontområdet heves eller senkes. 2. Tørrfôroppbygging 1. Trykk på tasten 2 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Tr i n n l ø s o p p - e l l e r n e d k l a f f i n g a v tørrfôroppbyggingen. 6. Bakvegg 1. Trykk på tasten 6 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser Henvisning! Tasten må trykkes i 2 sekunder for at funksjonen skal aktiveres (sikkerhetsforanstaltning ved veitransport) 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs åpning eller lukking av bakveggen. - Åpning gjennom traktortrykk - Lukking over lagringstrykk Etter lukking - Avlastet stilling på styreapparat (ST) - Bakveggsbryter deaktiverer forhåndsvalg - Kontrollenheten kopler automatisk om til forhåndsvalg Bunnbelte. 3. Skjæreverk 1. Trykk på tasten 3 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs inn- eller utklaffing av knivbjelken. 4. Doseringsvalser - Ingen funksjon 7. Skrapegulv (hvis det finnes skrapegulvventil) 1. Trykk på tasten 7 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Skrapegulvdriften for fremløp eller returløp koples inn. 5. Pick-Up 1. Trykk på tasten 5 (=Forhåndsvalg på) Integrert LED lyser 2. Betjen styreapparatet (ST) på traktoren. Trinnløs løfting eller senking av pick up. - Avlastet stilling ved arbeidsposisjon 8. På/av Slå på eller av betjeningsenheten Select-Control-STEUERUG_

35 DIRECT COTROL STYRIG Betjeningsenhet DIRECT COTROL Betydning av tastene på betjeningsdelen 1 Hev knekkvognstang Hev tørrforoppbygging 5 2 Senk knekkvognstang Senk tørrforoppbygning 3 Klapp inn knivverk 6 Reduser skrapegulv-tømmehastigheten 4 Klapp ut knivverk 7 Skrapegulv Fremløp 5 Heve pickup Åpne bakvegg (med doseringsvalse på) 8 6 Senke pickup Lukke bakvegg (med doseringsvalse av) 7 Skrapegulv returløp (=Tastefunksjon) Øke skrapegulv tømmehastighet 8 På/av tast - Kople om til andre driftsmåter (rød/grønn) - STOPP-tast Gjennomføre ønsket hydraulikkfunksjon Henvisning: Betjeningen er inndelt i laste- og tømmefunksjon. Lastefunksjonene er tilordnet de røde symbolene med det røde LED. Tømmefunksjonene er tilordnet de grønn symbolene med det grønne LED. De svarte symbolene gjelder for begge driftsmåter. For å slå på betjeningsdelen skal tasten I/O trykkes ned noen sekunder - den integrerte kontrollampen (LED) lyser rødt. Kople om til andre driftsmåter trykk I/O-tasten kort - (Led-et) skifter til grønn farge. Lastefunksjonene (= Symbolene røde) - Lastefunksjonene er alltid aktivert etter påslåingen. - (LED-et) i I/O-tasten lyser rødt. - Kun de røde symbolfunksjonene er aktive. - Den ønskede hydraulikkfunksjonen utføres ved å trykke på den tilhørende tasten. - (LED-et) på den valgte tasten lyser rødt. Tømmefunksjonene (= Symbolene grønne) - (LED-et) i I/O-tasten lyser grønt. - Kun de grønne symbolfunksjonene er aktive. - Den ønskede hydraulikkfunksjonen utføres ved å trykke på den tilhørende tasten. - (LED-et) på den valgte tasten lyser grønt. Knekkvognstangen (= symbolene svarte) kan betjenes i begge nivåer. Hvis tørrforoppbyggingen skal innstilles, må betjeningsdelen stilles om. (se tastebeskrivelse Knekkvognstang / tørrforoppbygging ). Kontrollamper (LED) år en av kontrollampene (LED) lyser er tilordnet funksjon aktivert. Eksempelet på bildet betyr - Integrert kontrollampe (LED) oppe til venstre lyser. - Funksjonen Heve knekkvognstang utføres Direct-Control_

36 DIRECT COTROL STYRIG Lastefunksjoner - Lastefunksjonene er alltid aktivert etter påslåingen. - (LED-et) i I/O-tasten lyser rødt. - K u n d e r ø d e symbolfunksjonene er aktive. - Ve l g d e n ø n s k e d e hydraulikkfunksjonen. - (LED-et) på den valgte tasten lyser rødt. Hev pickupen Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Pick up løftes - integrert LED lyser Henvisning! Tasten brukes også til forhåndsvalg av TØMMEAUTOMATIKK. Innstillingsprosedyre: - Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder) - LED-et blinker og en akustisk signaltone signaliserer endringen i tilstanden. Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. - LED blinker kort = innkoblet - LED blinker ikke = utkoblet. Senk pickupen Trykk på tasten (=Låsefunksjon) - Pick up senkes - Pickup forblir i flytestilling. - integrert LED lyser Funksjonen kan kun oppheves med tasten Heve pickup. Henvisning! Hvis man betjener en annen funksjon, stenges pickup-funksjonen så lenge dette varer. Skrapegulv returløp Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skrapegulvet beveger seg med maksimal hastighet i retning bakveggen. - integrert LED lyser - Etter at man slipper opp tasten, stanser skrapegulvet. Henvisning! Tasten brukes også til forhåndsvalg av LASTEAUTOMATIKK 1). Innstillingsprosedyre: - Utgangsstilling Betjeningsdel er utkoblet. - Hold tasten nedtrykt, og trykk deretter tasten kort ned (2 sekunder) - LED-et blinker og en akustisk signaltone signaliserer endringen i tilstanden. Tilstanden vises bestandig når betjeningsdelen slås på. - LED blinker kort = innkoblet - LED blinker ikke = utkoblet. Klapp inn knivverket Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Knivverket klappes inn med trykk. Klapp ut knivverket Hold tasten trykket (=Tastefunksjon) - Skjæreverk klaffes ut Ved hjelp av en knivverksensor (tilvalg) som er for hånden, signaliserer LED-et (vedvarende lys) den utsvingte tilstanden. - Signaltone ved nedsenket pickup Henvisning! Laste- og utlastingsautomatikk, se også kapittelet Automatisk lasting og utlasting!sikkerhetshenvisninger: Se i tilsvarende kapittel i denne bruksanvisningen! 1) kun når lasteklaff er for hånden Direct-Control_

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 501.O.80F.0 POY I (Type 501 : +.. 01806) POY II (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer