Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : ) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623 : ) EUROPROFI 5000 L / D (Type 1624 : ) Lessevogn

2 Pöttinger - Tillit gir nærhet - siden 1871 Kvalitet er en verdi som gjør seg betalt. Derfor anvender vi de høyest kvalitetsstandarder for produktene våre. Disse standardene overvåkes fortløpende av vårt eget kvalitetsstyringssystem og av forretningsledelsen. Vår kjernekompetanser er nemlig sikkerhet, feilfrie funksjoner, høyeste kvalitet og absolutt pålitelighet for alle våre maskiner i bruk, og disse kompetansene står vi for. Da vi permanent arbeider med å videreutvikle produktene våre, kan det oppstå avvik mellom denne bruksinformasjonen og produktet. Det kan derfor ikke avledes krav på grunnlag av informasjon, bilder eller beskrivelser. Vennligst ta kontakt med din serviceforhandler for forbindtlig informasjon om bestemte egenskaper ved din maskin. Vi ber om forståelse for at det til enhver tid kan oppstå endringer i leveringsomfanget når det gjelder form, utstyr og teknikk. Enhver form for ettertrykk, oversettelse og kopiering, også i utdrag, krever skriftlig godkjennelse fra Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Alle rettigheter iht. loven om opphavsrett er uttrykkelig forbeholdt Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H 31. oktober 2012 Produktansvar, informasjonsplikt Produktansvarsplikten forplikter produsent og forhandler til å overlevere bruksinformasjonen ved salg av redskaper, og til å gi kunden opplæring under henvisning til betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Det kreves en bekreftelse som bevis på at maskin og bruksinformasjon er korrekt overlevert. Til dette formål skal - dokument A underskrives og sendes til firma Pöttinger - dokument B bli værende hos den autoriserte forhandleren som overleverer maskinen. - dokument C leveres til kunden. I henhold til produktansvarsloven er enhver bonde foretakseier. En materiell skade iht. produktansvarsloven er en skade som forårsakes av en maskin, men som ikke oppstår på maskinen. Det er en egenandel på dette ansvaret (500,- Euro). Foretaksmessige materielle skader iht. produktansvarsloven er unntatt garantiansvaret. OBS! Også når kunden gir maskinen videre, må bruksinformasjonen legges ved. Vedkommende som overtar maskinen må få opplæring under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger-nyhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning 1300_-SEITE2

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett (www.poettinger.at). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 6 Betydningen av advarselsmerkene... 6 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 7 Før oppstarting... 8 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling... 9 Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS... 9 Tilkopling av hydraulikkslangene... 9 Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem... 9 Lage forbindelse med traktoren Stille inn slangeholder Kardangaksel Stille inn trekkstangkopling...11 Svingsningsdemping 1)...11 Stille inn knekkdrag...11 Styreakselsperre ISTILLIG AV DRAG Innstilling av drag Montering av tilhengerfeste Tilhengerkulekopling STØTTEFOT Manuell løfting av støttefot...14 Avmontering av lessevogn...14 PICK-UP Innstilling av pick-upens pendelområde Innstilling av pick-upens forspenninge Knivsystem Eksterne knivverktaster Svinge knivbjelken...17 Justere knivbjelken Justere knivene Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren BAKVEGG Sikkerhetsinnretning Tømming med doseringsvalse Demontering av doseringsvalsene DOSERIGSVALSER Bunnbeltekopling Montering av oljetrykkbryter SPILEVEGGER Montering av overdel til overbygg DIRECT COTROL STYRIG Struktur Styrepanel Tastenes betydning: Starte Direct Control WORK-meny lessefunksjoner WORK-meny tømmefunksjoner SET-meny Testmeny Datameny Konfigurasjonsmeny Diagnose-funksjoner Knivverk-overvåking Bakvegg-overvåking Dørovervåking Sensorspenning CA I/O defekt POWER COTROL STYRIG Terminalens ytelsesdata Oppstart Tastenes funksjoner Menyoversikt Menyer Hydraulisk styrt tverrtransportør Mekanisk tverrtransportør Diagnosefunksjon Kontrollalarmer Elektronisk tvangsstyring (EZL) - Feilmeldinger ISOBUS - TERMIAL Betjeningsstruktur lastevogn med ISOBUSløsning Start-meny Grunninnstillings-meny Kombiklaffmeny Lesse-meny Tømme-meny Data-meny Set menu Config-meny Test-meny Elektronisk tvangsstyring (EZL) - Feilmeldinger Diagnose-meny Kontrollalarmer LESSIG AV VOGE Vanlig lesseprosess Innstilling av Pick-upen Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! TØMMIG Tømming av vognen...74 Avbryterkopling (S) til doseringsinnretningen...74 Avslutte tømmeprosessen...74 VEDLIKEHOLD Sikkerhetsregler Generelle vedlikeholdsanvisninger Originaldeler Rengjøring av maskinkomponenter Parkering utendørs Vinterlagring Kraftoverføringsakselen Hydraulikkanlegg Sikkerhetsregler Akkumulatoren Overbelastningskobling Etterjustering av bremsen Åpning av sidedeksler Pick up Innmater Knivsystem Montering av avstryker Gir Kjeden x i året skal det kontrolleres Innstillingsmål for sensorer OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 1100_-Inhalt_

5 IHOLD Oljetrykkbryteren Skifte filter Sikring av det elektriske anlegget Stell av elektonikkdeler Tilkobling av bremseslange Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Løsestilling på bremseventilen Parkering av vognen AKSLER OG AKSELAGGREGATER Smørepunkter Vedlikeholdsarbeider på hjul og bremser Vedlikeholdsarbeider på hydraulisk understell Vedlikeholdsarbeider på BOOGIE-understell FEILFIIG Feilfinning Feil og hjelp ved utfall av elektronikken TEKISKE DATA Tekniske data Plassering av typeskilt Bruksområde for lessevognen Riktig avlessing: Tiltrekningsmoment Trykk VEDLEGG KRAFTOVERFØRIGSAKSEL Generell informasjon Tilpasse kardangakselen Montering av kardangakselen Bruk av kardangakselen Tillatt leddvinkel Kraftoverføringsaksel Demontere kardangakselen Vedlikehold Smøring TVAGSSTYRIG Forste gangs montering på traktoren ødbetjening Vedlikehold ødbremseventil Hydraulisk egenforsyning for tversgående transportbånd Oljetank Pumpe Smøreplan Smøremidler SERVICE - DIRECT COTROL Hydraulikkskjema Elektronikkskjema kontrollaparat og skjøteledning Kabelbunt PRIMO, FARO, EUROPROFI Elektronikkskjema PRIMO, FARO, EUROPROFI Koplingsskjema for fordelingsboks SERVICE - POWER COTROL Hydraulikkskjema Hydraulikkskjema Elektro-koplingsskjema Etikett fordelingsboks _-Inhalt_

6 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen Hold avstand fra pickupens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Maskindeler i bevegelse utgjør et faremoment. Ikke opphold deg i baklukens svingområde mens maskinen er i gang. 1000_-Warnbilder_

7 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Lasten på tilhengeren påvirker traktorens kjøreegenskaper Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Tilhengeren skal ikke brukes til transport av personer, dyr eller gjenstander. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Kjøring på offentlig vei kun når bakveggen er lukket, stigen slått opp og knivverket er svingt inn. De lystekniske anordningene må være montert loddrett mot veien. 1100_-IBETRIEBAHME_

8 OPPSTARTIG Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg *) Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte *) 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. *) der et slikt finnes 1100_-IBETRIEBAHME_

9 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling Enkeltvirkende styreapparat Hvis traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil må du la fagverkstedet ditt bygge inn en oljereturledning (T). - Trykkledning (1) tilkoples det enkeltvirkende styreapparatet. Oljereturslangen (2) (med sterkt tverrsnitt) koples til med oljereturledningen til traktoren. Tilkopling av hydraulikkslangene Henvisning! Hvis det oppstår oljeoppvarming under drift, skal det tilkoples med et enkeltvirkende styreapparat. Dobbeltvirkende styreapparat - Trykkledning (1) og oljereturledning (2) tilkoples (ledningen med sterkere tverrsnitt er oljereturledningen). LS-ledning (Ønskeutrustning) - Load sensing ledningen koples til LS-koplingen på traktoren. Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS JOH-DEERE, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkoplingen skal skruen (7) på hydraulikkblokken dreies helt inn (7b). - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger - maksimalt hydraulikktrykk: 200 bar - maksimal gjennomstrømningsmengde: 60 l/min (Unntak: Jumbo 7210 Combiline: 130 l/min) Jumbo Combiline: 130 l/min) Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem Denne posisjonen til skruen (7) er innstilt fra fabrikken (7a). OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! Henvisning! På traktoren må man sikre en trykkfri oljeretur. Pass på! Hydraulikktrykket til traktoren skal maksimalt være på 200 bar! Maksimal gjennomstrømningsmengde: 60 l/min! (Unntak: Jumbo 7210 Combiline: 130 l/min) Jumbo Combiline: 130 l/ min) 7a Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem 7 LS P T 7b Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS 7a 7b LS = Load sensing 1000_-Erstanbau_

10 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Betjening: Lage forbindelse med traktoren - Kople den 2-polede kontakten til DI 9680 stikkontakten på traktoren. Stille inn slangeholder - Still inn slangeholderen slik at det er nok avstand mellom hydraulikkledninger og vognstang (A2). Viktig! Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Belysning: - Kople den 7-polede kontakten til traktoren - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. For traktorer med ISObus styring - Kople den 9-polede ISO-kontakten til ISOBUS stikkontakten på traktoren. Kardangaksel Korrekt tilpasning, montering og vedlikehold av kardangakselen er forutsetningene for en lang levetid. ærmere detaljer er beskrevet i kapittel "Kardangaksel". Følg denne informasjonen. Viktig! Før første gangs bruk skal kardangakselen tilpasses traktoren som beskrevet i kapittel Kardangaksel. 1000_-Erstanbau_

11 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Stille inn trekkstangkopling - Trekkstangkoplingen (A) monteres på traktoren slik at det er nok avstand mellom kardangaksel og vognstang, spesielt ved knekkforløp (A1). Stille inn knekkdrag For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). - Innstillingsmål (M), se kapitlet "Pick-up" A A1 Utgangssituasjon: - Vognen er koplet til traktoren. - Begge hydraulikksylinderkolbene på tilhengerfestet må være kjørt helt inn Svingsningsdemping 1) Viktig! For en korrekt funksjon til svingningsdempingen, pass på: - For kjøring på vei skal sylinderen (K) ikke være helt innkjørt - Kjør ut sylinderen (K) ca. 1-3 cm 1-3 cm Innstillingsprosedyre: - Løsne kontramutteren (K) ved gjengespindelen. - Vri sylinderkolbene (50) til gjengespindelen er skrudd så langt ut, hhv. inn, at mål (M) er nådd. - Overskrid ikke det maksimale justeringsområdet (L maks., se tabellen under) - Justeringen må skje alternerende på begge hydraulikksylindre. - De to hydraulikksylindrene må stilles inn like lange. - Trekk til kontramutteren (K) igjen. Merk! Hvis gjengespindelen skrus ut for langt kan det oppstå skader. Følg maksimalmål I henhold tabellen! G K Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): Type Delenummer L maks Type PRIMO, FARO EUROPROFI TORRO Fylletrykk 50 bar 70 bar 80 bar PRIMO, FARO EUROPROFI, TORRO, JUMBO (2 t-feste) mm JUMBO (2 t-feste) 100 bar JUMBO 3, 4t mm JUMBO (3, 4 t-feste) 90 bar (3, 4t-feste) Forandre trykk - se kapitlet "VEDLIKEHOLD" 1) Standardutrustning ved JUMBO, TORRO Tilleggsutrustnign ved EUROPROFI, FARO, PRIMO 1000_-Erstanbau_

12 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Styreakselsperre Betjeningen av styreakselen avhenger av traktor- og vognutstyr. OBS! Styreakselen må ved rask kjøring på vei med lastet vogn alltid være sperret!!! Variant 1 Variant For traktorer uten Load sensing system: - kople ekstra hydraulikkledning til traktoren - åpne eller lukke styreakselen med styreventilen (ST) For traktorer med Load sensing system: - hydraulikkledningen er koplet til hydraulikkblokken - betjening via POWER COTROL styringen eller via ISOBUS-terminalen (se beskrivelse for de enkelte styringene) Pass på! Styreakselen må være sperret: - ved rask kjøring rett fram over 30 km/t - på underlag som ikke er fast - i skråninger - ved avlasting av fremre aksel ved knekkdrag-drift - ved overkjøring av kjøresiloen - når sideføringen til den utstyrte akselen ikke elnger er tilstrekkelig 0700_-Lenkachssperre_

13 ISTILLIG AV DRAG Innstilling av drag Montering av tilhengerfeste Den tillatte støttelasten fremgår av kjøretøyets typeskilt. Den tillatte Dc-verdien (drag-aksialkraft) fremgår av typeskiltet på trekkstangringen. Tiltrekkingsmomentene for festeskruene på trekkstangring: - M16x1, m - M20x1, m Festeskruene må kontrolleres med jevne mellomrom og eventuelt ettertrekkes. Med knekk (ved avlessing) er det kun tillatt å kjøre korte strekninger på jevnt underlag. Et minimalt knekk (under kjøring) er dog tillatt uten innskrenkning. Under kjøring med knekk må det påses at trekkstangringenes/kulekoplingens vinkelbevegelighet oppover er innskrenket. Advarsel! Produksjon og montering skjer hovedsakelig på fabrikken, ved egenmontering skal produsenten kontaktes. Advarsel! Henvisning Tilhengerkulekopling Tilhengerkulekoplingen må kun koples til koplingskuler 80 fra firma Scharmüller GmbH eller andre godkjente koplingksuler (kulediameter 80 mm) som er egnet til sikkert opptak og forrigling. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner av tilhengerkulekoplingen! Vedlikehold av tilhengerkulekoplingen I tillegg til generelt vedlikehold smøre kontaktflatene i koplingspunktet kontrollere at tilhengerkulekoplingens festeskruer er godt festet skadede, deformerte eller slitte tilhengerkulekoplinger må fornyes - la kun fagpersonale foreta utskiftingen! 1000_-Zug-Kugelkupplung_

14 STØTTEFOT Manuell løfting av støttefot - Kople vognen til traktoren - Beveg draget for å avlaste støttefot (se kapittel Styringspult funksjonsforklaring ) - Trekk ut låseboltene (1), sving støttefot oppover og lås det igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttefot for at det ikke skal sige ned. - Løft vognen litt foran ved å bevege draget. - Trekk ut låsebolten (1), sving støttefot nedover og lås den igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! - Senk vognen igjen ved hjelp av draget. - Kople fra de hydrauliske og de elektriske ledningene og kople fra vognen. Advarsel! Still kun tømt vogn på støttebenet og sikre den slik at den ikke kan rulle bort _-Stützfuß_

15 PICK-UP Innstilling av pick-upens pendelområde For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 480 mm Pass på! Fare for klemsteder ved bevegelse opp og ned til pick-upen. Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M = 470 mm) Innstillingsprosedyre, se kapitlet "Første montering på traktoren" Skjermen (P) brukes også som ulykkesbeskyttelse og skal ikke tas av under drift. Innstilling av pick-upens forspenninge Variant mekanisk avlastning Fjærforspenningen kan forandres for at pick-up en skal ligge optimalt på. Pick-up en ligger for lett på (hopper) - Reduser mål (X) Pick-up en ligger for tungt på - Øk mål (X) Variant hydraulisk avlastning Justeringsprosess: - Åpne stengekrenen (H) (Pos E) - Løft ut pick-upen - Steng stengekrenen (H) (Pos A) - Senk ned pick-upen - Still inn ønsket systemtrykk ved å åpne stengekranen (H) kortvaring, se på manometeret (M) (ca. 27 bar) Jo høyere trykk, desto høyere avlastning. Pos E M G Pos A H Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): - 10 bar nitrogen () 1000_-Pick-up_

16 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Knivsystem Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst (E2) - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring (A) Viktig! Låse knivbjelken med boltene Posisjon E2 - på venstre og høyre vognside - sikre begge boltene med splinter (V). Eksterne knivverktaster Ved vedlikeholdsarbeider på knivverket kan knivbjelken slås ut og inn ved å trykke på de to tastene (57). Disse tastene må bare aktiveres når transportkanalen er tom og pressdrevet er slått av! Advarsel! Før knivbjelken slås inn må det kontrolleres at skjæreverket er i korrekt stand (ingen kniver skadet, ingen deler bøyd osv.) Advarsel! Før hver start må det kontrolleres at boltene på venstre og høyre side er låst! Advarsel! Ved alle arbeid på knivbjelken er det en økt fare for skade. Spesielt ved innsving fra siden og ved oppklaffing av knivbjelken. Tips ved forstopping i presskanalen Advarsel! Ved forstopping i presskanalen må tasten til å slå ut knivbjelken (høyre tast) ikke aktiveres, da knivbjelken svinges ut under hydraulisk trykk. Råd - Hold tast på betjeningspanelet trykket og slå samtidig på kraftuttakdrevet. Lastens transporttrykk gjør at knivbjelken slås ut mens kardangakselen går. - år kanalen ikke lenger er forstoppet, slås knivbjelken inn igjen. Generelle henvisninger Under vedlikeholdsarbeid på skjæreverket kan knivbjelken svinges til venstre vognside. Da er alle kniver tilgjengelige: - For sliping av kniv - For inn- og utmontering av kniv - For rengjøring 0700_-Schneidwerk_

17 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Svinge knivbjelken Sving knivbjelken ut på venstre side av vognen 3. Løsne stempelstengene fra bolten. (høyre og venstre) Advarsel! Ikke kjør med vognen når knivbjelkene (A) er helt utsvinget. 1. Sving ut knivbjelken (A1) 4. Slå opp venstre sylinder og fest den i holdeanordningen. 5. Sving knivbjelken. 2. Lås opp boltene på høyre og venstre side (E1) - Fjern splinten (V) og lås opp bolten. - Sikre bolten med splinten (V) igjen. 6. Lås knivbjelken med splinten (V) i utsvinget tilstand. Svinge inn knivbjelken Knivbjelken svinges inn i omvendt rekkefølge. 0700_-Schneidwerk_

18 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Justere knivbjelken Innstillingen bør være slik at rammerøret passer problemløst inn i åpningen på pressrammen ved innsvingning av knivbjelken (1) Innstilling for knivbjelken i utsvingt tilstand Innstillingen skal være slik at boltene (B) befinner seg omtrent i midten av slissen (X = X) når knivbjelken er svingt utover. Still inn ved hjelp av skruen (SK-4) på knivbjelkens svingakse. Innstilling ved hjelp av skruen (SK-5) på undersiden av knivbjelken. Innstilling 1. Løsne kontramutter (K) 2. Løsne skruen (SK-4) tilsvarende. Innstillingen skal være slik at rammerøret skyves over glidestykket når knivbjelken svinges inn - opptakslasken skal gli på ca. 3 mm under det høyeste punktet (se skisse). Justere knivene Innstillingen skal være slik at knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. Sentrere kniven mellom transporttindene 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side 2. Skru skruene (SK-1, SK-2) ut et lite stykke på en av sidene. år knivbjelken skal forskyves til høyre: - skru først ut skruen (SK-1) på høyre side - skru deretter inn skruen (SK-2) på venstre side. år denne skruen skrus inn, kan knivbjelken forskyves inntil knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. år knivbjelken skal forskyves til venstre: - skru først ut skruen (SK-2) på venstre side - skru deretter inn skruen (SK-1) på høyre side. 3. Skru begge skruene (SK-1, SK-2) helt inn - ikke trekk dem hardt til 4. Sikre begge skruene (SK-1, SK-2) med kontramutter. 3. Skruen (SK-4) sikres med kontramutter (K) 0700_-Schneidwerk_

19 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. - Still inn stoppeskruen (SK-3) tilsvarende. min. 20 mm SK3 K Kontroll 1. Slå inn knivbjelken (arbeidsstilling) 2. Foreta en visuell kontroll Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. Justrer avstanden 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side av knivbjelken 2. Skru skruene (SK-3) til riktig avstand (20-30 mm) er nådd. - Innstill begge stoppeskruene slik at knivbjelken ikke vrir seg når den svinges inn i arbeidsposisjonen. 3. Sikre stoppeskruene med kontramutre (K) 0700_-Schneidwerk_

20 BAKVEGG Sikkerhetsinnretning Senkingen av bakveggen til stilling C gjennomføres uten trykk, kun gjennom egenvekten til bakveggen. Tømming med doseringsvalse Varianter 1. ormaldosering Bakluken er senket ned på svingbøylen - sikre med fjærsplinter (F) (venstre og høyre) Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke stå under oppløftet bakluke. Gatekjøring kun med lukket bakvegg. Først i denne posisjonen (C) utløses hydraulikkfunksjonen av bryteren (56) og bakveggen lukkes under trykk (G). 2. Findosering Bakluken er senket ned på sideveggene - sikre med fjærsplinter (F) (venstre og høyre) Fôret faller jevnere fordelt enn ved normaldosering. Vær oppmerksom på fareavstandene! Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 1000_-Rückwand_

21 DOSERIGSVALSER Demontering av doseringsvalsene 1. Åpne vognens bakluke. 2. Slakk kjedet (58) og ta av drivkjedet (1). 3. Demonter venstre og høyre vegg (2). Advarsel! Ikke foreta forandringer av fjærforspenningen (X). Pass på! Grip ikke inn i området ved doseringsvalsen så lenge drivmotoren er i gang. 4. Demonter den øvre doseringsvalsen Fjern følgende skruer, på venstre og høyre side: - tre skruer (SK-3) ved flenslageret - to skruer (SK-2) ved beskyttelsesringen. 5. Demonter den nedre doseringsvalsen - fjern to skruer (SK-2) ved beskyttelsesringen, på høyre og venstre side. 6. Skyv doseringsvalsen ut bakover. 7. Sett på venstre og høyre vegg (2) igjen. 8. Still inn bryteren - se neste side 1000_-DOSIERER_

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer