Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr NO.80F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 EUROPROFI 4500 S EUROPROFI 5100 S EUROPROFI 5700 S. Silierwagen. Nr. 99 5533.NO.80F."

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r O.80F.1 EUROPROFI 4500 S (Type 5533 : ) EUROPROFI 5100 S (Type 5534 : ) EUROPROFI 5700 S (Type 5535 : ) Silierwagen Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD Innhold Produktforpliktelser. Informasjonsplikt....2 Kjære kunde!...2 Advarselsmerker...5 CE-merke...5 Betydningen av advarselsmerkene...5 Oppstarting...6 Veikjøring...6 Før oppstarting...6 Kontroll før oppstarting...6 Erstanbau an den Schlepper...7 Hydraulikktilkopling...7 Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS...7 Tilkopling av hydraulikkslangene...7 Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem...7 Lage forbindelse med traktoren...8 Stille inn trekkstangkopling...8 Stille inn slangeholder...8 Montering av tilhengerfeste type DST Tilhengerkulekopling...9 Stützfuss...10 Manuell løfting av støttefot...10 Avmontering av lessevogn...10 Pick-up - Avstand (M) = 480 mm...11 Innstilling av pick-upens pendelområde...11 Innstilling av pick-upens forspenninge...11 Schneidwerk, Messerbalken...12 Knivsystem...12 Eksterne knivverktaster...12 Svinge knivbjelken...13 Justere knivbjelken...14 Justere knivene...14 Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren...15 Sikkerhetsinnretning...16 Tømming med doseringsvalse...16 Demontering av doseringsvalsene...17 Bunnbeltekopling...18 Montering av oljetrykkbryter...18 Montering av overdel til overbygg...19 Power Control - Steuerung...20 Overbygg...20 Kontrollpult...20 Betydning av tastene...20 Igangsetting av Power Control...21 WORK-meny lessefunksjoner...21 WORK-meny tømmefunksjon...23 SET-funksjoner...25 Diagnosefunksjoner...27 Knivverk-kontroll...27 Sensortest...28 Maskininnstilling...28 ISOBUS - Terminal...30 Bedienstruktur - Ladewagen mit ISOBUS-Lösung...30 Betydning av tastene...31 Set-meny...33 Joystick-funksjon lessevogn...35 Innstilling av joystick...35 Bruk av traktordata...36 Oppstarting av lesseprosessen...37 Legg merke til følgende under lessingen!...37 beladen des Wagens...37 Tømming av vognen...38 Avbryterkopling (S)...38 Avslutte tømmeprosessen...38 Veikjøring...38 Generelle vedlikehold...39 Sikkerhetsregler...39 Generelle vedlikeholdsanvisninger...39 Originaldeler...39 Rengjøring av maskinkomponenter...39 Parkering utendørs...39 Vinterlagring...39 Kraftoverføringsakselen...39 Hydraulikkanlegg...39 Sikkerhetsregler...40 Akkumulatoren...40 Etterjustering av bremsen...40 Åpning av sidedeksler...40 Pick up...41 Knivsystem...42 Montering av avstryker...43 Gir...44 Kjeden...44 Viktig! Kontroller at giret er godt festet x i året...45 Justeringsmål for endebryter...46 Vedlikeholdsarbeider på den styrte boggien...46 Sikring av det elektriske anlegget...47 Skifte filter...47 Tilkobling av bremseslange...48 Druckluftbremsanlageruckluftbremsanlage...48 Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget...48 Løsestilling på bremseventilen...49 Parkering av vognen...49 Feilfinning...50 Feil og hjelp ved utfall av elektronikken...51 Tekniske data...52 Ekstrautstyr...52 Bruksområde for lessevognen...53 Riktig avlessing...53 Tiltrekningsmoment...54 Trykk...54 Dekk og felger...54 Vedlegg...55 Kardangakselen...58 Igangsetting...59 Smøreplan...61 Smøremidler...63 OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 0500_-Inhalt_

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhetsog arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Maskindeler i bevegelse utgjør et faremoment. Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 0400_-Warnbilder_

6 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på Kg forakselen). 20% Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Før oppstarting a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 4 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon IBETRIEBAHME_

7 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling Tilkopling av hydraulikkslangene Enkeltvirkende styreapparat Hvis traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil må du la fagverkstedet ditt bygge inn en oljereturledning (T). - Trykkledning (1) tilkoples det enkeltvirkende styreapparatet. Oljereturslangen (2) (med sterkt tverrsnitt) koples til med oljereturledningen til traktoren. Henvisning! Hvis det oppstår oljeoppvarming under drift, skal det tilkoples med et enkeltvirkende styreapparat. - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger Dobbeltvirkende styreapparat - Trykkledning (1) og oljereturledning (2) tilkoples (ledningen med sterkere tverrsnitt er oljereturledningen). LS-ledning (Ønskeutrustning) - Load sensing ledningen koples til LS-koplingen på traktoren. Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS JOH-DEERE, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkoplingen skal skruen (7) på hydraulikkblokken dreies helt inn (7b). Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem Denne posisjonen til skruen (7) er innstilt fra fabrikken (7a). OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! 7a Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem 7 LS P T 7b Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem og LS 7a 7b LS = Load sensing 0500_-Erstanbau_

8 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Lage forbindelse med traktoren Betjening: - Kople den 3-polede kontakten til DI 9680 stikkontakten på traktoren. Stille inn trekkstangkopling - Trekkstangkoplingen (A) monteres på traktoren slik at det er nok avstand mellom kardangaksel og vognstang, spesielt ved knekkforløp (A1). A Belysning: - Kople den 7-polede kontakten til traktoren - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. A1 For traktorer med ISObus styring - Kople den 9-polede ISO-kontakten til ISOBUS stikkontakten på traktoren Stille inn slangeholder - Still inn slangeholderen slik at det er nok avstand mellom hydraulikkledninger og vognstang (A2). 0500_-Erstanbau_

9 ISTILLIG AV DRAG Teknisk beskrivelse for montering av tilhengerfeste type DST 2000 Det høydejusterbare draget av type DST 2000 brukes til LoF-tilhengere (land- eller skogbruksmaskiner) med høyeste tillatte totalvekt Tillatt belastning på støttebenet er 2000 kg. - Tillatt Dc-verdi (drag-aksialkraft) er 87,5 k. - Høyeste hastighet: LoF maksimal 80 km/t. Tiltrekkingsmomentene for festeskruene på trekkstangring: - M16x1, m - M20x1, m Festeskruene må kontrolleres med jevne mellomrom og eventuelt ettertrekkes. Med knekk (ved avlessing) er det kun tillatt å kjøre korte strekninger på jevnt underlag. Et minimalt knekk (under kjøring) er dog tillatt uten innskrenkning. Under kjøring med knekk må det påses at trekkstangringenes/kulekoplingens vinkelbevegelighet oppover er innskrenket. Advarsel! Produksjon og montering skjer hovedsakelig på fabrikken, ved egenmontering skal produsenten kontaktes. Tilhengerkulekopling Henvisning Tilhengerkulekoplingen må kun koples til koplingskuler 80 fra firma Scharmüller GmbH eller andre godkjente koplingksuler (kulediameter 80 mm) som er egnet til sikkert opptak og forrigling. Advarsel! Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner av tilhengerkulekoplingen! Vedlikehold av tilhengerkulekoplingen I tillegg til generelt vedlikehold smøre kontaktflatene i koplingspunktet kontrollere at tilhengerkulekoplingens festeskruer er godt festet - løse skruer og muttere (tiltrekningsmoment lavere enn 120 m) skal erstattes med nye skadede, deformerte eller slitte tilhengerkulekoplinger må fornyes - la kun fagpersonale foreta utskiftingen! Bruksgrenser for tilhengerkulekoplingen høyeste tillatte hastighet tillatt akselbelastning tillatt belastning på støttebenet inntil 25 km/t 26,5 t 2,0 t inntil 40 km/t 22,0 t 2,0 t over 40 km/t _-Zug-Kugelkupplung_

10 STØTTEFOT Advarsel! Still kun tømt vogn på støttebenet og sikre den slik at den ikke kan rulle bort. Manuell løfting av støttefot - Kople vognen til traktoren - Beveg draget for å avlaste støttefot (se kapittel Styringspult funksjonsforklaring ) - Trekk ut låseboltene (1), sving støttefot oppover og lås det igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttefot for at det ikke skal sige ned. - Løft vognen litt foran ved å bevege draget. - Trekk ut låsebolten (1), sving støttefot nedover og lås den igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! - Senk vognen igjen ved hjelp av draget. - Kople fra de hydrauliske og de elektriske ledningene og kople fra vognen. 0400_-Stützfuß_

11 PICK-UP Avstand (M) = 480 mm For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Innstilling av pick-upens forspenninge Fjærforspenningen kan forandres for at pick-up en skal ligge optimalt på. Pick-up en ligger for lett på (hopper) - Reduser mål (X) Pick-up en ligger for tungt på - Øk mål (X) Viktig! Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M = 470 mm) Innstilling av pick-upens pendelområde Avstand (M) = 480 mm - Vognen er koplet til traktoren. - Begge hydraulikksylinderkolbene på tilhengerfestet må være kjørt helt inn. Justeringen må skje alternerende på begge hydraulikksylindre. - Løsne kontramutteren (K) ved gjengespindelen. - Vri sylinderkolbene (50) til gjengespindelen er skrudd så langt ut, hhv. inn, at mål (M) er nådd. - Trekk til kontramutteren (K) igjen. 0400_-Pick-up_

12 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Knivsystem Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst (E2) - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring (A) Viktig! Låse knivbjelken med boltene Posisjon E2 - på venstre og høyre vognside - sikre begge boltene med splinter (V). Advarsel! Før hver start må det kontrolleres at boltene på venstre og høyre side er låst! Eksterne knivverktaster Ved vedlikeholdsarbeider på knivverket kan knivbjelken slås ut og inn ved å trykke på de to tastene (57). Disse tastene må bare aktiveres når transportkanalen er tom og pressdrevet er slått av! Advarsel! Før knivbjelken slås inn må det kontrolleres at skjæreverket er i korrekt stand (ingen kniver skadet, ingen deler bøyd osv.) Tips ved forstopping i presskanalen Advarsel! Ved forstopping i presskanalen må tasten til å slå ut knivbjelken (høyre tast) ikke aktiveres, da knivbjelken svinges ut under hydraulisk trykk. Råd - Hold tast på betjeningspanelet trykket og slå samtidig på kraftuttakdrevet. Lastens transporttrykk gjør at knivbjelken slås ut mens kardangakselen går. - år kanalen ikke lenger er forstoppet, slås knivbjelken inn igjen. Generelle henvisninger Under vedlikeholdsarbeid på skjæreverket kan knivbjelken svinges til venstre vognside. Da er alle kniver tilgjengelige: - For sliping av kniv - For inn- og utmontering av kniv - For rengjøring 0000_D-Schneidwerk_ _-Schneidwerk_

13 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Svinge knivbjelken Sving knivbjelken ut på venstre side av vognen 3. Løsne stempelstengene fra bolten. (høyre og venstre) Advarsel! Ikke kjør med vognen når knivbjelkene (A) er helt utsvinget. 1. Sving ut knivbjelken (A1) 4. Slå opp venstre sylinder og fest den i holdeanordningen. 5. Sving knivbjelken. 2. Lås opp boltene på høyre og venstre side (E1) - Fjern splinten (V) og lås opp bolten. - Sikre bolten med splinten (V) igjen. 6. Lås knivbjelken med splinten (V) i utsvinget tilstand. Svinge inn knivbjelken Knivbjelken svinges inn i omvendt rekkefølge. 0300_-Schneidwerk_

14 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Justere knivbjelken Innstillingen bør være slik at rammerøret passer problemløst inn i åpningen på pressrammen ved innsvingning av knivbjelken (1) Innstilling for knivbjelken i utsvingt tilstand Innstillingen skal være slik at boltene (B) befinner seg omtrent i midten av slissen (X = X) når knivbjelken er svingt utover. Still inn ved hjelp av skruen (SK-4) på knivbjelkens svingakse. Innstilling ved hjelp av skruen (SK-5) på undersiden av knivbjelken. Innstilling 1. Løsne kontramutter (K) 2. Løsne skruen (SK-4) tilsvarende. Justere knivene Innstillingen skal være slik at knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. Innstillingen skal være slik at rammerøret skyves over glidestykket når knivbjelken svinges inn - opptakslasken skal gli på ca. 3 mm under det høyeste punktet (se skisse). Sentrere kniven mellom transporttindene 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side 2. Skru skruene (SK-1, SK-2) ut et lite stykke på en av sidene. år knivbjelken skal forskyves til høyre: - skru først ut skruen (SK-1) på venstre side - skru deretter inn skruen (SK-2) på høyre side. år denne skruen skrus inn, kan knivbjelken forskyves inntil knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. år knivbjelken skal forskyves til venstre: - skru først ut skruen (SK-2) på høyre side - skru deretter inn skruen (SK-1) på venstre side. 3. Skru begge skruene (SK-1, SK-2) helt inn - ikke trekk dem hardt til 4. Sikre begge skruene (SK-1, SK-2) med kontramutter. 3. Skruen (SK-4) sikres med kontramutter (K) 0300_-Schneidwerk_

15 KIVSYSTEM, KIVBJELKER Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. - Still inn stoppeskruen (SK-3) tilsvarende. min. 20 mm SK3 K Kontroll 1. Slå inn knivbjelken (arbeidsstilling) 2. Foreta en visuell kontroll Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. Justrer avstanden 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side av knivbjelken 2. Skru skruene (SK-3) til riktig avstand (20-30 mm) er nådd. - Innstill begge stoppeskruene slik at knivbjelken ikke vrir seg når den svinges inn i arbeidsposisjonen. 3. Sikre stoppeskruene med kontramutre (K) 0300_-Schneidwerk_

16 BAKVEGG Sikkerhetsinnretning Senkingen av bakveggen til stilling C gjennomføres uten trykk, kun gjennom egenvekten til bakveggen. Tømming med doseringsvalse Varianter 1. ormaldosering Bakluken er senket ned på svingbøylen - sikre med fjærsplinter (F) (venstre og høyre) Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke stå under oppløftet bakluke. Gatekjøring kun med lukket bakvegg. Først i denne posisjonen (C) utløses hydraulikkfunksjonen av bryteren (56) og bakveggen lukkes under trykk (G). 2. Findosering Bakluken er senket ned på sideveggene - sikre med fjærsplinter (F) (venstre og høyre) Fôret faller jevnere fordelt enn ved normaldosering. Vær oppmerksom på fareavstandene! Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 0400_-Rückwand_

17 DOSERIGSVALSER Demontering av doseringsvalsene 1. Åpne vognens bakluke. 2. Slakk kjedet (58) og ta av drivkjedet (1). 3. Demonter venstre og høyre vegg (2). Advarsel! Ikke foreta forandringer av fjærforspenningen (X). 4. Demonter den øvre doseringsvalsen Fjern følgende skruer, på venstre og høyre side: - tre skruer (SK-3) ved flenslageret - to skruer (SK-2) ved beskyttelsesringen. 5. Demonter den nedre doseringsvalsen - fjern to skruer (SK-2) ved beskyttelsesringen, på høyre og venstre side. 6. Skyv doseringsvalsen ut bakover. 7. Sett på venstre og høyre vegg (2) igjen. 8. Still inn bryteren - se neste side (548) DOSIERER

18 DOSERIGSVALSER Generelt Bunnbeltekopling år doseringsvalsene er montert, er skruen (SK-5) bak bryteren og har ingen funksjon der. En komponent på doseringsvalsen holder pilotventilen (90) i posisjon A. Bunnbeltet kan kun startes slik - via lesseautomatikken eller - ved å aktivere bunnbelte-bryteren på styringspulten Er doseringsvalsene fjernet, står pilotventilen (90) i posisjon B. I denne posisjonen er bunnbeltedriften permanent av, hvilket ikke er ønskelig under lessing og tømming. Derfor må ventilen festes i posisjon A dersom doseringsvalsene er fjernet. Dette gjøres ved bruk av den vedlagte skruen (SK-5). Innstilling ved demonterte doseringsvalser 1. Skyv pilotventilen (90) i posisjon A. 2. Skru skruen (SK-5) inn i slissen slik at pilotventilen (90) fikseres i posisjon A. A B SK Montering av oljetrykkbryter Til drift med demonterte doseringsvalser anbefales det å montere en oljetrykkbryter (3). år lasten presses mot bakluken, slås bunnbeltedriften automatisk av via oljetrykkbryteren. år doseringsvalsene er montert, har oljetrykkbryteren ingen funksjon. - elektrokopling se reservedelslisten, koplingsskjema på illustrasjon 1. - innstilling foretas med skruknapp bar bar (548) DOSIERER

19 SPILEVEGGER Montering av overdel til overbygg 4. Skru sideveggen fast til bøylen (S) Monteringen må foretas av to personer og må kun skje når vognen står vannrett. Fare for ulykker! Advarsel! Monteringen må foretas av to personer og må kun skje når vognen står vannrett. Fare for ulykker! 5. Monter føringen (L) - fest med akselpinne (K) 1. Løft opp det øvre gitteret (3) 2. Løft opp det nedre gitteret (3a) 6. Fest presenningen (8) med fjærsplinten (1) 3. Løft opp fremre sidevegg (4, 5) - på venstre og høyre side TD 57/91/56 7. Fest snorene 0500_-Aufbauoberteil_

20 POWER COTROL STYRIG Overbygg For å kunne garantere at styringen fungerer korrekt, må følgende koplinger kontrolleres: Kontrollpult 1. Spenningstilførsel 12 Volt fra traktoren 2. Forbindelse kontrolldel til traktorkabel (ISO) 3. Forbindelse traktorkabel til computeren på maskinen Betydning av tastene Displayvisning: - WORK-funksjoner - DATA-funksjoner - SET-funksjoner - DIAG-funksjoner - TEST-funksjoner - COFIG-funksjoner Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). V x.xx Betjeningspanelets softwareversjon (V x.xx) vises når spenningstilførselen er opprettet og betjeningspanelet er slått på. Taster for lessefunksjoner: - Automatisk lessing - Skrapegulv returløp / Avlessing - Klapp inn knivverket - Klapp ut knivverket - Kjør inn draget senk vognen - Kjør ut draget løft vognen - Hev pickupen - Senk pickupen Taster for tømmefunksjoner: - Automatisk tømming - Skrapegulv returløp / tilleggsutrustning 2- trinnsmotor (sakte hurtig) - STOPP - Doseringsvalser på - av - Forvalg tverrtransportør / stopp tverrtransportør - Bevege tverrtransportør til venstre / redusere skrapegulvhastigheten - Skrapegulv Fremløp - Styrt boggi på-av - Bevege tverrtransportør til høyre / øke bunnbeltehastigheten - Åpning av bakluke - Lukking av bakluke - På-av / skifte meny 0500_-Power-Control_

21 POWER COTROL STYRIG Merknad! Følgende bruksanvisning henviser på vogner med alt ekstrautstyr. Igangsetting av Power Control Slå på betjeningspanelet ved - Et kort trykk på tasten I/O Betjeningspanelet starter i WORK-vinduet WORK-meny lessefunksjoner 1. Lasteautomatikken Trykk på tasten - Lesseautomatikken slås på eller av - Aktiv lesseautomatikk vises på displayet Lesseautomatikken kan kun slås på eller av når bakluken er lukket! Ved et kort trykk på tasten I/O DATA viser - Computer softwareversjon (V x.xx) - Lessing (L) - Driftstimer (h) vises DATA. Fordeler ved lasteautomatikken - Svært kompakt pålessing - Forminsking av forstoppinger i transportkanalen - Unngåelse av overbelastning av hele drevet - Skåning av fôret - Avlastning for føreren - Økning av lasteytelsen Etter 4 sekunder går DATA-visningen tilbake til WORKvinduet. Ved et nytt trykk på tasten I/O vises SET. Trykk på tasten I/O for å komme til SETfunksjonene. Gå fra SET-visningen og tilbake til WORK-visningen ved - Et trykk på tasten I/O i 1,5 sekunder i DATA-vinduet Lesseautomatikken styres ved - ivåklaff nede - ivåklaff oppe Bunnbeltedriften - Slås automatisk på - Transporterer lasten et kort stykke bakover - Forløpet gjentas til lastrommet er fullt Vognen er full når - fôret presses mot - Den nedre doseringsvalsen eller - Bakluken (vogn uten doseringsanordning) år vognen er full - Vises dette på displayet (Full) - Økes telleren for antall lessinger med én Slå av betjeningspanelet og computeren ved å - Trykke på tasten I/O i 3 sekunder DIAG-visning (Alarmmeldinger) kvitter ved et - Trykk på tasten I/O B! Det er bare nødvendig å slå på lesseautomatikken en gang. - år vognen er full - deaktiveres lesseautomatikken automatisk - Etter tømming - aktiveres lesseautomatikken automatisk igjen Denne innstillingen forandres ikke selv om systemet slås av og på _-Power-Control_5543

22 POWER COTROL STYRIG 2. Mate bunnbeltet 5. Senk knekkvognstang Så lenge tasten holdes trykket - løftes lessevognens front. 6. Hev knekkvognstang Så lenge tastene holdes trykket - beveger bunnbeltet seg med maksimal hastighet fra pick-up til bakluke. Bunnbeltet beveger seg ikke lenger (STOP-visning): - når avlingen trykkes mot doseringsvalen (valsetrykksensoren reagerer i minst 2s.) - når oljetrykkbryteren reagerer (full vogn (Full) vises) (Kan også benyttes til å slå kort over til maksimal hastighet under tømming). Henvisning. Bunnbeltet stanser også dersom valsetrykksensoren reagerer. Stans vises ikke på displayet. Så lenge tasten holdes trykket - senkes lessevognens front. 7. Hev pickupen Så lenge tasten holdes trykket - beveger pick-up en seg oppover. 8. Senk pickupen Trykk tasten kort ned - pick-up en beveges nedover og holder seg i avlastet stilling - dette vises på displayet 3. Klapp inn knivverket Så lenge tasten holdes trykket - beveger knivbjelken seg i transportkanalen Er knivbjelken ikke slått helt inn - vises dette på displayet 4. Klapp ut knivverket Så lenge tasten holdes trykket - beveger knivbjelken seg uten trykk ut av transportkanalen. Kan den ikke slås ut uten trykk, må den eksterne knivverktasten brukes. Kan knivsettet ikke slås helt ut - vises dette på displayet 0500_-Power-Control_

23 POWER COTROL STYRIG WORK-meny tømmefunksjon 2. Tømme bunnbeltet / 2-trinnsmotor 1. Utlastingsautomatikken Trykk tasten kort ned - Lesseautomatikken slås på eller av - Den aktive tømmeautomatikken vises på displayet Fordeler ved utlastningsautomatikken - Rask, effektiv og jevn utlastning - Forminsking av forstoppinger i transportkanalen - Skåning av fôret Tømmeautomatikkens funksjonsprosess 1. Åpning av bakveggen 1) OBS! Bakluken åpnes helt 2. Slå på tverrtransportøren 2) 3. Bunnbeltet koples kort over til fremløp 3) - Fôrtrykket på doseringsvalsen reduseres 4. Slå på doseringsvalsen 3) 5. Bunnbeltet tømmes regulert Dersom tasten Lukke bakluke tømming: trykkes kort under - Blinker symbolet på displayet - Senkes den åpnede bakluken langsomt ned. I denne fasen avbrytes ennå ikke tømmingen! - år bakluken kommer ned i det nedre området (åpning ca. 10 cm) - slås følgende deler av: - Bunnbeltedriften - Doseringsvalser - Tverrtransportøren - Hydraulikk til lukking av bakluken utløses under trykk. - Bakluken er ikke lukket før symbolet på displayet er slukket. OBS! Funksjonen Starte tømmeautomatikk aktiveres først etter 0,8 sekunders forsinkelse (sikkerhetstiltak for transport på vei). Trykk tasten kort ned - Bunnbeltet slås på eller koples om - Visning på displayet - sakte eller hurtig I langsomgang (skildpadde) - Hastigheten kan justeres ved lengre trykk på tasten "+" eller "-". I hurtiggang (hare) - Bunnbeltet går med maksimal hastighet - Hastighets-målingsverdien opprettholdes Stans bunnbeltet med tasten Stop eller Bunnbelte-fremløp Kort stans av bunnbelte-returløpet ved å - Heve pick-up en - Åpning av bakveggen - Slå inn knivene - Senke eller rette opp tørrfôroppbygget - Kople inn doseringsvalsen - Sperre styrt boggi - Mekanisk innkopling av tverrtransportøren Bunnbeltet starter bare når ingen andre hydraulikkfunksjoner er i gang. Henvisning! Presses lasten for hardt mot doseringsvalsen, stanser bunnbeltet (valsetrykksensor). Dette vises ikke på displayet. Bunnbeltet kan bare startes til tømming når bakluken er åpen. 3. Skrapegulv Fremløp Så lenge tasten holdes trykket - Beveger bunnbeltet seg med maksimal hastighet forover i retning av pick-up en - Vises retningen på displayet. 1) Kun for vogner uten tverrtransportør eller når tverrtransportøren står stille 2) Kun for vogner med tverrtransportør 3) Kun for vogner med doseringsvalser _-Power-Control_5543

24 POWER COTROL STYRIG 4. Doseringsvalser 6. Styrt boggi Trykk tasten kort ned - Doseringsvalsene slås på eller av - Displayet viser om valsene er slått på. Henvisning! Doseringsvalsene kan bare koples inn når bakluken er åpen. Trykk tasten - Styrt boggi slås på eller av - Tilstanden (åpen) eller (lukket) vises på displayet. OBS! Mens styreakselen åpnes eller lukkes hydraulisk, er tastaturet sperret for andre hydraulikkfunksjoner. 5. Tverrtransportør Sikkerhetsregel! Før transport på vei må den automatisk styrte boggiens funksjon kontrolleres (kort reversering boggi må være sperret) OBS! I skråninger, på plansilo og i hurtig kjøring på vei må styreakselen alltid være sperret! Trykk tasten kort ned - Trykk deretter retningstasten Høyre eller Venstre i løpet av 5 sekunder. - Vises på displayet. Trykk tasten en gang til - Tverrtransportøren stopper igjen Automatisk tømmefunksjon i kombinasjon med tverrtransportør kan utføres på følgende måte: - Start tømmeautomatikken med tasten - Kontroller tilstanden - Går tverrtransportøren, utelates funksjonen Åpne bakluke - Står tverrtransportøren stille, åpnes bakluken først. Tasterekkefølge - Tast Tverrtransportør - Tast Høyre eller Venstre - Tast Tømme-automatikk 7. Åpning av bakluke Så lenge tasten holdes trykket inn - Beveger bakluken seg oppover - Vises ikke-lukket bakluke på displayet. OBS! Funksjonen Åpne bakluke aktiveres først etter 0,8 sekunders forsinkelse (sikkerhetstiltak for transport på vei). Tverrtransportøren kan bare startes når bakluken er åpen. 0500_-Power-Control_

25 POWER COTROL STYRIG 8. Lukking av bakluke SET-funksjoner Med tasten I/O kan man gå fra en Setfunksjon til en annen. Trykk tasten kort ned - Bakluken senkes langsomt - år bakluken kommer ned i det nedre området (åpning ca. 10 cm) - utløses hydraulikkfunksjonen - lukkes bakluken under trykk Før dette skjer, stanses drevene til doseringsvalsene, tverrtransportøren og bunnbeltet! OBS! Automatisk lukkeprosess. Under lukking blinker symbolet Lukke bakluke på displayet. Bakluke-lukkeautomatikken stanses ved hjelp av en av tastene,, eller 1. Lasterombelysning Pilen peker på symbolet for lasterombelysning - Aktiver med tast "+" - Deaktiver med tast "-" Lasterombelysningen er en forvalgfunksjon - aktiveres kun ved åpen bakluke 2. Fordeler for fôringsmiddeltillegg Pilen peker på symbolet for fôringsmiddeltillegg - Aktiver med tast "+" - Deaktiver med tast "-" 9. STOPP Et kort trykk på tasten - stanser alle drev - slår av de aktiverte automatikkfunksjonene Fordeler for fôringsmiddeltillegg er en forvalgfunksjon - aktiveres kun når pick-up er senket 10. Bevegelse til venstre / redusere Bruk en av de forhåndsvalgte funksjonene - redusere verdi - bevegelse til venstre 11. Bevegelse til høyre / øke 3. Tørrfôr-overbygg Pilen peker på symbolet for tørrfôr-overbygg - Opprette med tast "+" - Senke med tast "-" Bruk en av de forhåndsvalgte funksjonene - øke verdi - bevegelse til høyre De tilhørende ventilene mottar impulser i 3 sekunder. Gjenta funksjonen flere ganger ved behov.! OBS! For en kort tid er tastaturet sperret for andre hydraulikkfunksjoner mens tørrfôroverbygget aktiveres hydraulisk _-Power-Control_5543

26 POWER COTROL STYRIG 4. Slette driftsdata-dagteller Pilen peker på symbolet for driftsdata - Aktiver med tast "+" - Deaktiver med tast "-" Innstilling av trinn 1 eller 19 ved hjelp av tasten SET Valg av trinn 1 - bunnbeltehastighet - reduser med tast "-" - bunnbeltet skal fremdeles bevege seg med minimal hastighet - tilsvarer trinn 1 Symboler når SET-visningen forlates "0 L" og "0 h" = dagteller slettes "L XX" og "h I.X" = dagteller slettes ikke 5. Starte fremløpstid for bunnbelte Pilen peker på symbolet for fremløpstid for bunnbelte Valg av trinn 19 - bunnbeltehastighet - øk med tast "+" - bunnbeltet skal fremdeles bevege seg med noe mindre enn maksimal hastighet - tilsvarer trinn 19 - Øke med 0,1 sek. med tast + - Reduser med 0,1 sek. med tast "-" - til avlastning av doseringsvalsene ved tømmeautomatikk - justeringsområde mellom 0,1 og 1 sekund 6. Tilpasning av bunnbelte Tilpasser bunnbelte-hastighetestrinnene til traktorhydraulikken!obs! Før tilpasningen foretas må det påses at bunnbeltet kan gå uhindret. Visning av den prosentverdien bunnbelteventilen styres med. Overta de nyinnstilte verdiene - med tast Avbryte uten å overta de nyinnstilte verdiene - med tast Under tilpasning starter hydraulikkmotoren på tross av lukket bakluke og full last. Trykk tast i 8 sekunder - Symbolene for bunnbeltetrinn 1 og bunnbeltetrinn 19 vises 0500_-Power-Control_

27 POWER COTROL STYRIG Diagnosefunksjoner Koplingsutganger for computerens kontroll av - driftsspenning - sensorforsyningsspenning - kortslutning etter minuspol eller 12 v - kabelbrudd og - overlast år feil registreres - vises alarmvinduet - lyder en alarm - vises tilhørende symbol Diagnosefunksjonen kan slås av for hver enkel kanal. Computeren må startes på nytt når - reléet for spenningsforsyningen til utgangene er slått av i mer enn 2 sek, f.eks. på grunn av for lav driftsspenning. Av sikkerhetsgrunner aktiveres reléet ikke lenger av seg selv. Feilsymbolenes betydning (fra venstre til høyre) - pick-up ventil - doseringsvalseventil - knekk-dragventil - tverrtransportørventiler (seteventiler 1 ved mek. tverrtransportør proporsjonalventiler ved hydr. tverrtransportør) - knivverkventil - baklukeventil - bunnbelte-trinn2-vetnil - boggiventil - tørrfôroppbygg-ventil - lasterombelysning - utgang for fordeler for fôringsmiddeltillegg - retningsventil (Y3 eller Y4) - tverrtransportørventiler (seteventiler 2) - proporsjonalventil (bunnbeltedrev) - sensortilførselsspenning - driftsspenning En feil må kvitteres med tasten I/O. En kvittert feil meldes ikke flere ganger før computeren startes på nytt. Slå av diagnose for en utgang Er det meldt om feil ved en utgang, og er denne meldingen kvittert av føreren, kan diagnosefunksjonen utelukkes fra videre diagnose. Etter kvittering Trykk tast - i SET-visningen i 12 sekunder Knivverk-kontroll Kontroll foretas en gang med nedsenket pick-up og mens kraftuttaket er i gang - når computeren startes på nytt - når knivverket er blitt slått ut Kjennetegnes ved - to pipelyder og - fem blink ved symbolet Sperren lagres sammen med de utgangene som alt er sperret. Dette tilkjennegis med en kort signaltone. Til permanent avkopling av ventiler som ikke finnes (ekstrautstyr) Henvisning! Alarmene for spenningsforsyningen og sensorforsyningsspeningen kan ikke slås av. (Skulle alarmen for driftsspenningen vises ved hver ny oppstart, koples den 3-polete kontakten fra og kabelen festes direkte til traktorbatteriet (se kapittel Første montering) _-Power-Control_5543

28 POWER COTROL STYRIG Sensortest Man kommer til sensortest-visningen fra WORK- eller fra DIAG-vinduet ved å - trykke STOP-tasten i 4 sekunder. Maskininnstilling Til COFIG-visning kommer man fra WORK-, sensortesteller DIAG-vinduet ved å - trykke STOP-tasten i 8 sekunder. Forlat testvisningen ved et Her vises først aktuelle konfigurasjoner. - Trykk på tasten I/O Aktuell sensor-tilstand vises: Automatisk lessing Tverrtransportør Kraftuttak-turtall (stillstand) Kraftuttaket går (turtall > 10 o/min) Computer forsyningsspenning Minimalverdi siden start FAKTISK verdi ivåklaff oppe ivåklaff nede Klapp ut knivverket Trykk på doseringsvalse Bakluke åpen Oljetrykkbryter Styrt boggi Bunnbelte trinn 2 Doseringsvalser Lasterombelysning Fôringsmiddeltillegg Tørrfôr-overbygg - Med tasten I/O kan man gå videre mellom de enkelte innstillingene. - Pilen viser valgt innstilling. - Funksjonen slås på eller av med tastene "+" og "-". Hake foran symbolet = funksjonen er aktivert Kryss foran symbolet = funksjonen er slått av Unntak ved tverrtransportør (kryss = funksjonen er slått av, M = mekanisk drev, H = hydraulisk drev). - Visnings- og styringsfunksjonene tilpasses - Utgangsdiagnosen for funksjoner som ikke finnes deaktiveres Eksempel: En svart firkant ved siden av symbolet for nivåklaff oppe betyr: - ivåklaffen er aktivert. - Under aktivering og ikke-aktivering av sensor må firkanten skifte mellom svart og hvit. Du kan kun forlate COFIG-vinduet ved å - trykke på STOP-tasten - C o m p u t e r e n t i l b a k e s t i l l e r a l l e utgangsdiagnosesperrer (RESET av alle diagnosefunksjoner) - Det foretas en ny oppstart 0500_-Power-Control_

29 ISOBUS-TERMIAL Variant Betjening med ISO-control-terminal Joystick Betjeningspanel ISO-control ISObus adapter 10 amperesikring Traktorkabel med ISO-bus Variant Betjening via ISObus-traktorterminal Display Traktorterminal 0501_-ISOBUS-Terminal_

30 ISOBUS-TERMIAL Bedienstruktur - Ladewagen mit ISOBUS-Lösung STOP COFIG F = visnings-meny T = tastenummerering V = variant 0501_-ISOBUS-Terminal_

31 ISOBUS-TERMIAL Betydning av tastene F1 - Start-meny F4 - Lesse-meny Variant uten tverrtransportør T1 STOPP T2 Grunninnstillinger T3 Lessefunksjoner T4 Tømmefunksjoner T5 Datameny T6 Setmeny F2 - Grunninnstillings-meny T1 T2 STOPP Tømmeautomatikk - Åpning av bakveggen (displayvisning ) - Skrapegulv Fremløp - Doseringsvalse på - Tøm skrapegulv T3 - Omkopling av bunnbelte langsom/hurtig (displayvisning / ) - Omkopling til annet vindu T1 STOPP T2 Boggi på/av (displayvisning / ) T3 Knekkvognstang - løfte vognen T4 Knekkvognstang - senke vognen T5 Forvalg lyskastere (displayvisning ) T6 Fordeler for fôringsmiddeltillegg (displayvisning ) T7 Hev tørrforoppbygging T8 Senk tørrforoppbygning T9 - T10 Tilbake ett nivå T4 T3.4 - Øke hastighet (trinn 0-20) T3.5 - Redusere hastighet (trinn 20-0) Bunnbeltehastighet - Omkopling til annet vindu F3 - Lesse-meny T4.4 - Øke hastighet (trinn 0-20) T4.5 - Redusere hastighet (trinn 20-0) T1 STOPP T2 Hev pickupen (displayvisning ) T3 Senk pickupen (displayvisning ) T4 Knekkvognstang - løfte vogn T5 Knekkvognstang - senke vogn T6 Skrapegulv returløp (displayvisning ) T7 Automatisk lessing (displayvisning ) T8 Slå inn kniver (displayvisning ) T9 Slå ut kniver (displayvisning ) T10 Tilbake ett nivå T5 Skrapegulv Fremløp (displayvisning ) T6 Åpning av bakluke - forsinkelse (displayvisning ) T7 Lukking av bakluke (displayvisning ) T8 Doseringsvalse på/av (displayvisning ) T9 Ingen funksjon T10 Tilbake ett nivå 0501_-ISOBUS-Terminal_

32 ISOBUS-TERMIAL F4 - Tømme-meny Variant med tverrtransportør T5 Skrapegulv Fremløp (displayvisning ) T6 Åpning av bakluke (displayvisning ) T7 Lukking av bakluke (displayvisning ) (også til å avslutte tømmeautomatikken) T8 Doseringsvalse på/av (displayvisning ) T9 Forvalg tverrtransportør (displayvisning ) - Omkopling til annet vindu T1 T2 STOPP Forvalg tømmeautomatikk T3 - Omkopling til annet vindu T2.2 - Tømmeautomatikk uten tverrtransportør - Åpning av bakveggen - Skrapegulv Fremløp - Start doseringsvalse - Tøm skrapegulv T2.3 - Tømmeautomatikk med tverrtransportør - Start venstreroterende tverrtransportør - Skrapegulv Fremløp - Start doseringsvalse - Start bunnbelte Bakluke åpnes ikke T2.4 - Tømmeautomatikk med tverrtransportør - Start høyreroterende tverrtransportør - Skrapegulv Fremløp - Start doseringsvalse - Start bunnbelte Bakluke åpnes ikke (Ved lukket bakluke skjer ingen ting) Omkopling av bunnbelte langsom/hurtig (displayvisning / ) - Omkopling til annet vindu T10 T9.8 - Venstreroterende tverrtransportør T9.9 - Høyreroterende tverrtransportør Tilbake ett nivå F5 - Data-meny T1 T3 T5 STOPP Slette delteller Tilbake ett nivå F6 - Config-meny Til COFIG-vinduet kommer man ved å trykke STOP-tasten i start-vinduet (F1) i 10 sekunder. T4 T3.4 - Øke hastighet T3.5 - Redusere hastighet Bunnbeltehastighet - Omkopling til annet vindu - Med tastene nedover " eller oppover " kan man gå mellom de enkelte funksjonene. - Med tastene + (YES) og - (O) slås funksjonen på eller av. T1.1 - y oppstart av computeren T4.4 - Øke hastighet (trinn 0-20) T4.5 - Redusere hastighet (trinn 20-0) 0501_-ISOBUS-Terminal_

33 ISOBUS-TERMIAL Set-meny 6 Utgangspunkt Start-meny Henvisning! a trykk tast 6 Dermed kommer man til SET-menyen Betydning av tastene: 1 STOPP 2 Bunnbelte-innstilling trinn 1 - Omkopling til annet vindu 3 Bunnbelte-innstilling trinn 19 - Omkopling til annet vindu 4 TEST-funksjoner Omkopling til TEST-meny 5 DIAG-funksjoner Omkopling til DIAG-meny 6 Bunnbelte-Øke hastighet 7 Bunnbelte-Redusere hastighet For å oppnå korrekte funksjoner må enkelte innstillinger foretas før styringen tas i bruk første gang. Henvisning! En forandret innstilling må kvitteres med OKtasten. c b 6 7 Begynn i SET-menyen: a Styrt boggi b Lesse- og tømmemoment c Bunnbelte fremløpstid for tømmeautomatikk Styrt boggi - Velg driftsmåte HÅD eller AUTO(matikk) Manuell drift: Med tasten i grunninnstillingsmenyen kan styreakselen - åpnes (symbol blinker sort) - lukkes (symbol hvitt) Automatisk drift: Styringsakselen styres automatisk avhengig av hastigheten. Innstilt hastighetsverdi regulerer den øvre grensen. Innstillbare verdier: mellom 10 og 20 km/t Hastighet under 3 km/t negativ (revers) over 3 km/t og under innstilt verdi over innstilt verdi Styringsakselen er sperret sperret åpen sperret Hastighetssignalet kan overtas enten via ISOBUStraktoren eller over tilleggskabelen fra traktoren (se Bruk av traktordata ) Lesse- og tømmemoment Lessemoment: Innstilling av belastningsgrensen for automatisk aktivering av bunnbeltet. - Fungerer kun ved automatisk lessing - Funksjonen Lesse bunnbelte aktiveres automatisk når aktuell belastningsgrad overskrider innstilt verdi. - Innstillbare verdier: (standardverdi 55) Tømmemoment Innstilling av belastningsgrensen for stans av bunnbeltet. - Fungerer kun ved automatisk tømming - Funksjonen Tømme bunnbelte avbrytes når aktuell belastningsgrad overskrider innstilt verdi. - Innstillbare verdier: (standardverdi 45) Bunnbelte-forløpstid for automatisk tømming Her kan forløpstiden for bunnbeltet innstilles. - Avlaster trykket på doseringsvalsene - Innstillbare verdier: 0,1 1 sekund (standardverdi 0,7 sekunder) Undertrykkes på vogner uten doseringsvalser. Henvisning! Verdien kan økes ved tørt fôr. Verdien kan økes ved vått fôr. 0501_-ISOBUS-Terminal_

34 ISOBUS-TERMIAL Test-meny Utgangspunkt SET-meny - trykk tast 4 Dermed kommer man til TEST-menyen Forklaring: Tilstand er inntrådt Tilstand er ikke inntrådt M: L a s t e m o m e n t ( d e r d e t f i n n e s e n dreiemomentsensor) Innstilling ca. 440 digits i ubelastet tilstand Diagnose-meny Utgangspunkt SET-meny - trykk tast 5 Dermed kommer man til Diagnose-menyen Et trykk på tast DIAG-->" i 12 sekunder - slår diagnosefunksjonen for alle feil-kvitterte utganger av i tillegg til de utgangene som alt er sperret - slår symbolet " " om til " " - signaliseres med en kort tone Henvisning! Alarmene for spenningsforsyningen kan ikke slås av. Følgende symboler vises:... Utgang i orden... Diagnose slått av.. Diagnose har reagert og blitt kvittert Et trykk på tast DIAG-->" i 15 sekunder - frigjør diagnosefunksjonen for alle utganger (unntatt lasteromlampe 2) - erstatter alle " " - signaliseres med en lang tone Matrisefeltene referanse tilsvarer følgende utganger: år en feil registreres, - vises alarmvinduet - høres et alarmsignal Diagnosefunksjonen kan slås av for hver enkel kanal. En feil må kvitteres med tasten ACK. En kvittert feil meldes ikke flere ganger før computeren startes på nytt. A1 - pick-up ventil A2 - doseringsvalseventil A3 - knekk-dragventil A4 - tverrtransportørventiler A5 - knivverkventil A6 - baklukeventil A7 - bunnbelte-trinn2-vetnil A8 - boggiventil B1 - tørrfôroppbygg-ventil B2 - lasterombelysning B3 - fordeler for fôringsmiddeltillegg B4 - retningsventil (Y3 eller Y4) B5 - tverrtransportørventil venstre B6 - bunnbeltedrev proporsjonalventil 0501_-ISOBUS-Terminal_

35 ISOBUS-TERMIAL Joystick-funksjon lessevogn Henvisning! Tastene kan programmeres fritt. Henvisning! Joysticken aktiveres først når første gangs trykk på en joysticktast bekreftes med tasten + (YES). Mulige funksjoner: 1 Lesseblokk 2 Tømmeblokk 3 Videre funksjoner Innstilling av joystick Trykk på F4-tasten på ISO-control-betjeningspanelet System-menyen vises Velg funksjonstype Trykk 1 x på tasten ("+ (YES)" eller "- (O)" Variant 1 Kan kun benyttes 2 ganger, 1 funksjon på starttasten og 1 funksjon på stopptasten ikke nødvendig for joystickfunksjon. 2 x trykking på tasten "+ (YES)" eller "- (O)" Trykk på softkey-tasten ekstern inntasting Funksjonsmeny vises Variant 2 Gi en joystick-tast en ønsket funksjon. - Gå videre med + (YES) -tasten OBS! Sifrene på joysticksymbolet (1/2/3) viser de enkelte bryterstillingene! 1 Bryter oppe (LED lyser rødt) 2 Bryter i midten (LED lyser gult) 3 Bryter nede (LED lyser grønt) Fordel: Ved trykk på joystick-tastene velges funksjonen direkte. - Utgangstilstand er alltid ( ) - Velg funksjoner med tastefeltet 0501_-ISOBUS-Terminal_

36 ISOBUS-TERMIAL Via den 7-polede traktor-signal-stikkontakten kan diverse signaler overføres fra traktoren til computeren. Bruk av traktordata T1 T2 T3 T4 T5 T6 Trykk F4-tasten på ISO-control-betjeningspanelet System-menyen vises Trykk tasten Traktor-computer - Traktor-computerens status vises. Status kan aktiveres eller deaktiveres med softkeytast T1 - Tr a k t o r - c o m p u t e r p r o g r a m m e t m å l e r kjørehastigheten, tilbakelagt kjørestrekning, k r a f t u t t a k s t u r t a l l e t o g ( l ø f t e v e r k s - ) arbeidsstillingen. - De aktuelle innstillingene vises. Henvisning: Ved traktorer uten ISOBUS oversetter ISO-control betjeningspanelet (FO205) traktorsignalet til et ISOBUS-signal. 1. Hjulbasert hastighet - Trykk softkey-tasten T5 Setup - Ved hjelp av tastene + og - kan du velge mellom hjulsensor og deaktivert. - Endret utvalg må bekreftes med Enter. - Er hjulsensor valgt, kan du ved hjelp av tastefeltet gå nedover for å taste inn impulstallet pr. 100 meter - Er impulstallet kjent, kan det tastes inn direkte med tastefeltet og lagres med Enter. - Er impulstallet ikke kjent, kan det fastslås. Dette gjøres slik: - Trykk softkey-tasten T2 R 100m Start - Kjør nøyaktig 100 meter - Trykk softkey-tasten T2 R 100m Stop T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 2. Bakkebasert hastighet - Trykk softkey-tasten T5 Setup - Velg posisjon bakkebasert med tasten ed " - Med tastene + og - kan du velge mellom GPS, radarsensor og deaktivert. - Et endret valg må bekreftes med Enter. - Innstillingen GPS/radar måler hastigheten enten fra GPS eller fra radarsensoren. GPS har høyere prioritet. Dette innebærer at radarsignalet trer i kraft som målesignalkilde dersom GPS-signalet ikke er tilgjengelig. - I innstillingen radarsensor bearbeides kun radarsignalet. - Er radarsensor valgt, kan du ved hjelp av tastefeltet gå nedover for å taste inn impulstallet pr. 100 meter. - Tast direkte inn eller foreta en 100 m tilpasning som beskrevet i avsnittet Hjulbasert hastighet. 3. Kraftuttaksturtall - Trykk softkey-tasten T5 Setup - Velg posisjon kraftuttaksimpulser pr. omdreining med tasten ed ". - Tast inn impulstallet via tastefeltet. - Et endret valg må bekreftes med Enter. - Målt kraftuttaksturtall vises. - Foreligger det et kraftuttaks-sensorsignal, vises en hake i firkanten. Henvisning: Under denne 100 m tilpasningen er vist kjørehastighet og strekning ugyldige. Henvisning: Er verken hjul, radarsensor eller GPS for hånden, må målingen deaktiveres, ellers vil stadig måleverdien 0 bli sendt. - Det fastslåtte impulstallet lagres. T6 4. Arbeidsstilling Foreligger et arbeidsstillingssignal (PÅ = løfteverket er senket), vises en hake i firkanten. En tom firkant betyr enten at arbeidsstillingen er AV (= løfteverket er løftet) eller at signalet ikke foreligger. 0500_D-ISOBUS-Terminal_ _-ISOBUS-Terminal_

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001)

FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) 99 1612.O.80I.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001) FARO 4500 L / D (Type 1613 : +.. 01001) FARO 6300 L (Type 1616 : +.. 01001) FARO 8000 L (Type 1618 : +..

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Type 548

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1612.O.80K.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001)

Detaljer

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K.

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.NO.80K. 99 1622.O.80K.0 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 L / D (Type 1624 : +.. 01001) Silovogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 5543.O.80M.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01117) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492) TORRO

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.1 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 514.O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) BOSS 2 (Type 514 : +.. 04596) BOSS 2 T (Type 513 : +.. 01991)

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

ELIOS 238 220 210. Hurtig i arbeid.

ELIOS 238 220 210. Hurtig i arbeid. ELIOS 238 220 210 Hurtig i arbeid. Avpasset hurtighet og ytelse. Kundegruppen for små traktorer opp til 100 hk går utover hovedgruppen som er husdyrbrukere, grasdyrkere og grønnsakdyrkere, og inkluderer

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal.

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal. Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Potetplantemaskin i GB-serien

Potetplantemaskin i GB-serien POTETTEKNIKK BETETEKNIKK GRØNNSAKSTEKNIKK Potetplantemaskin i GB-serien Profesjonell setteteknikk for spesielle krav Beltesetteteknikk fra Grimme: 2-, 3- og 4-raders GB-serien (Grimme Beltplanter) står

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

JUMBO 6000 Profiline. JUMBO 6600 Profiline. JUMBO 7200 Profiline. JUMBO 8000 Profiline. JUMBO Profiline. Silovogn NO.80H.

JUMBO 6000 Profiline. JUMBO 6600 Profiline. JUMBO 7200 Profiline. JUMBO 8000 Profiline. JUMBO Profiline. Silovogn NO.80H. 99 548.O.80H.2 JUMBO 6000 Profiline (Type 548 : +.. 01214) JUMBO 6600 Profiline (Type 549 : +.. 01152) JUMBO 7200 Profiline (Type 550 : +.. 01193) JUMBO 8000 Profiline (Type 551 : +.. 01067) JUMBO 10000

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 3843.O.80L.1 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01001-01482) Skiveslåmaskiner Kjære

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer