Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : ) EUROBOSS 250 H (Type 559 : ) EUROBOSS 290 T (Type 561 : ) EUROBOSS 290 H (Type 562 : ) EUROBOSS 330 T (Type 563 : ) EUROBOSS 330 H (Type 564 : ) EUROBOSS 330 T D (Type 565 : ) EUROBOSS 330 H D (Type 566 : ) EUROBOSS 370 T (Type 567 : ) EUROBOSS 370 H (Type 568 : ) Lessevogn

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger yhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett (www.poettinger.at). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 6 Betydningen av advarselsmerkene... 6 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 7 Før oppstarting... 8 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling... 9 Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem... 9 Tilkopling av hydraulikkslangene... 9 Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem... 9 Tilpassing av kraftoverføringsakselen Lage forbindelse med traktoren Kun hos avløsningstau anlegg Stille inn trekkstangkopling Stille inn slangeholder STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Påkobling av lessevogn Avmontering av lessevogn BREMSESYSTEM (PARKERIGSBREMSE) Første montering Forkorting av håndbremsewiren Tilpassing til traktoren Etterjustering av bremsen TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Bremsekraftregulator ALB-regulator Bremsventil Tilkobling til trekkvogn Før oppstarting Parkering av vognen Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Justering av parkeringsbrems Rengjøring av filter på bremseledningen DRAG Innstilling av draget Kontroll av dragsikringen OVERBYGIG Mekanisk innstilling BAKVEGG Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Sikkerhetsinnretning ved lukking av bakveggen Varianter KIVSYSTEM Klaffe ut øvre knivbjelke Klaffe ut nedre knivbjelke Klaffe ut knivbjelke hydraulisk 1) Svinge ut knivbjelken til siden for vedlikehold 1) Montering og demontering av enkeltkniver Sikkerhetsregler Vedlikehold av knivene Feil ved utklaffing 3) Endring av trykk i akkumulatoren Vedlikehold Justere knivbjelken SKRAPERGULV HEKKBETJEIG Skrapergulv hekkbetjening LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet Vanlig lesseprosess Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Demontering av doseringsvalsene Demontering av den 3. doseringsvalssen TVERRTRASPORTØR Omstilling av bakluken til drift med tverrtransportør SELECT COTROL FORHÅDSVALGBRYTER Terminalens ytelsesdata Igangsetting Grensesnitt Utføre ønsket hydraulikkfunksjon Funksjoner til SELECT COTROL Visning DIRECT COTROL STYRIG Struktur Styrepanel Tastenes betydning: Starte Direct Control WORK-meny lessefunksjoner WORK-meny tømmefunksjoner SET-meny Testmeny Datameny Konfigurasjonsmeny Diagnose-funksjoner Knivverk-overvåking Bakvegg-overvåking Dørovervåking Sensorspenning CA I/O defekt POWER COTROL STYRIG Terminalens ytelsesdata Oppstart Tastenes funksjoner Menyoversikt Menyer Hydraulisk styrt tverrtransportør Mekanisk tverrtransportør Diagnosefunksjon Kontrollalarmer ISOBUS - TERMIAL Betjeningsstruktur lastevogn med ISOBUSløsning Start-meny Grunninnstillings-meny Kombiklaffmeny Lesse-meny Tømme-meny Data-meny Set menu Config-meny OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 1100_-Inhalt_

5 IHOLD Test-meny Diagnose-meny Kontrollalarmer Feil og hjelp ved utfall av elektronikken FEILFIIG Feilfinning VEDLIKEHOLD Sikkerhetsregler Generelle vedlikeholdsanvisninger Originaldeler Rengjøring av maskinkomponenter Parkering utendørs Vinterlagring Kraftoverføringsakselen Hydraulikkanlegg Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Etterjustering av bremsen Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Pick-up Innmater Stell av elektonikkdeler Innstillingsmål for sensorer TEKISKE DATA Tekniske data Ekstrautstyr Bruksområde for lessevognen Riktig avlessing Plassering av typeskilt Tiltrekningsmoment Trykk VEDLEGG KRAFTOVERFØRIGSAKSEL Generell informasjon Tilpasse kardangakselen Montering av kardangakselen Bruk av kardangakselen Tillatt leddvinkel Kraftoverføringsaksel Demontere kardangakselen Vedlikehold Smøring Smøreplan Smøremidler ødbremseventil Hydraulikkskjema Elektronikkskjema kontrollapparat Oversikt computer Hydraulikkskjema Elektronikkskjema f. kontrollapparat og skjøteledning Kabelbunt EUROBOSS Kabelbunt EUROBOSS Hydraulikkskjema Elektro-koplingsskjema Etikett fordelingsboks _-Inhalt_

6 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Ikke opphold deg i baklukens svingområde mens maskinen er i gang. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet _-Warnbilder_

7 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Lasten på tilhengeren påvirker traktorens kjøreegenskaper Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Tilhengeren skal ikke brukes til transport av personer, dyr eller gjenstander. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Kjøring på offentlig vei kun når bakveggen er lukket, stigen slått opp og knivverket er svingt inn. De lystekniske anordningene må være montert loddrett mot veien. 1100_-IBETRIEBAHME_

8 OPPSTARTIG Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg *) Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte *) 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. *) der et slikt finnes 1100_-IBETRIEBAHME_

9 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulikktilkopling Enkeltvirkende styreapparat Hvis traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil må du la fagverkstedet ditt bygge inn en oljereturledning (T). - Trykkledning (1) tilkoples det enkeltvirkende styreapparatet. Oljereturslangen (2) (med sterkt tverrsnitt) koples til med oljereturledningen til traktoren. Tilkopling av hydraulikkslangene Henvisning! Hvis det oppstår oljeoppvarming under drift, skal det tilkoples med et enkeltvirkende styreapparat. Dobbeltvirkende styreapparat - Trykkledning (1) og oljereturledning (2) tilkoples (ledningen med sterkere tverrsnitt er oljereturledningen). 999HYD01DE - Slå av hydraulikkaksel før tilkopling. - Spaken (ST) på styreapparatet bringes i avlastet stilling (nøytralstilling). - Pass på å ha rene stikkoplinger - maksimalt hydraulikktrykk: 200 bar - maksimal gjennomstrømningsmengde: xx l/min Henvisning! På traktoren må man sikre en trykkfri oljeretur. Ved DIRECT-COTROL / Power Control styring 1) Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem JOH-DEERE, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkoplingen skal skruen (7) på hydraulikkblokken dreies helt inn (7b). Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem Denne posisjonen til skruen (7) er innstilt fra fabrikken (7a). OBS! Ved ignorering er overtrykkventilen til traktorhydraulikken varig belastet, og det oppstår for stor oljeoppvarming! OBS! Traktorens grenseverdier: Maksimalt hydraulikktrykk: 200 bar Maksimal gjennomstrømningsmengde: xx l/min! 7a Standardposisjon ved åpent hydraulikksystem 7 LS P T 7b Vær oppmerksom ved traktorer med lukket hydraulikksystem 7a 7b LS = Load sensing 1) Ønskeutrustning 1000_-Erstanbau_

10 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Tilpassing av kraftoverføringsakselen Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. Stille inn trekkstangkopling - Trekkstangkoplingen (A) monteres på traktoren slik at det er nok avstand mellom kardangaksel og vognstang, spesielt ved knekkforløp (A1). A Viktig! Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Lage forbindelse med traktoren - Etter gjennomføring av angitt arbeid tilkoples - 2 polet plugg til betjeningen - 7 polet plugg til belysningen på traktoren. - Kontroller belysningens funksjon på traktoren. A Kun hos avløsningstau anlegg - Hos tilhengere med friløpsinnretning knytes avløsningstauet (1) fra håndbremsespaken på traktoren. (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Stille inn slangeholder - Still inn slangeholderen slik at det er nok avstand mellom hydraulikkledninger og vognstang. 1000_-Erstanbau_

11 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten in di ke res med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 9800_-STÜTZRAD_

12 BREMSESYSTEM (PARKERIGSBREMSE) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spa ken. Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. - Prøv bremsene. Obs! Hvis det er noen funksjonsfeil med bremseanlegget, må du straks stanse og utbedre problemet. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en hånd brem se wi re som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for brem se ne, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjen nom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fort satt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wi re klem me ne. - Kontroller hånd ta kets van dring (B) og still om nødvendig på seks kant mut te ren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, brem se ne må etter justeres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på hånd brems spa ken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med ju ste rin gen på hånd brem se spa ken, så må stillingen på armen (19) på akselen til brem sesko e nes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 9300_-HADBREMSE_

13 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Eksempel: Vognen halvfull - Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator (på bremseanlegg med automatisk bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal være den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO. Bremsventil Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling Frikoblet til traktoren Tom - Still inn Halvfull bremsekraftregulatoren Full i forhold til vognens lass. (symboler) Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn. - Bremsen løses da ut. Trykk betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn Ved tilkobling av bremseslangen vil betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Die Bremse wird gelöst. 9500_-DRUCKLUFTBREMSE_

14 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). Variante-2 TD13/92/12 Parkering av vognen - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). Variante-1 b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. 9500_-DRUCKLUFTBREMSE_

15 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støtteh ju let på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraft o verfø rings ak se len! - Juster avstanden (M) fra bak ken til inn fe stin gen for pick-uph ju le ne ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er mon tert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på trak to ren. På utgaver med hy drau likk sy lin der gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at bra ket ten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed op phe vet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 9600_-KICKDEICHSEL_

16 OVERBYGIG Mekanisk innstilling Opp- og nedvipping av overbygningen 1. Løsne høyre støttestag (RS). D = Stilling for tørrfor G = Stilling for grønnfor og silo D G Henvisning! I stedet for den mekaniske innstillingen kan vognen utstyres med hydraulisk betjening (se aktuelt kapittel i denne boken). 2. Omstill bakveggspaken (A) ved omstilling av overbygningen. LS A TD34/91/12 Sidedeksel (56) - Ved kjøring inn lave dører, kan det bli nødvendig å demontere begge dekslene (56). max. 25 kp Z 56 TD56/94/7 TD14/89/35a 3. Frigjør venstre støtte (LS) og hold samtidig fast spaken (A). Taksnorer - Hekt av og ta vekk taksnorene ved lessing av kuttet avling. Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. Vœr oppmerksom på bevegelsen til bakveggspaken (A) og støt testa ge ne. 4. Hold alltid bakveggspaken (A) fast under om stil lin gen av overbygningen, og still om overbygningen rolig. 5. Fest først venstre støtte (LS) og etterpå høyre støtte (RS). 6. Monter av spaken (A). Sikkerhetsregler Henvisning! år tørrfôroverbygget er slått ned, må den bakre presenningen (8) fjernes, ellers kan det oppstå skader på den. Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren (Z) justeres. TD 57/91/ Dürrfutteraufbau_

17 BAKVEGG Ikke stå under oppløftet bakluke. - Åpning og lukking styres hydraulisk fra traktorens førersetet. - Forriglingen skjer automatisk - Gatekjøring kun med lukket bakvegg. Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Advarsel! Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Sikkerhetsinnretning ved lukking av bakveggen Variant med Direct-Control styring 56 Senkingen av bakveggen til stilling C gjennomføres uten trykk, kun gjennom egenvekten til bakveggen. Først i denne posisjonen (C) utløses hydraulikkfunksjonen av bryteren (56) og bakveggen lukkes under trykk (G). Betjening, se kapittel DIRECT-COTROL styring G ca. 100 mm C Variant med Select-Control styring Advarsel! Senking og lukking av bakveggen skjer med lagringstrykk. - Klemfare ved lukking. For å minske eller øke forspenningstrykket i gassakkumulatoren kreves en spesiell fyllings- og kontrollinnretning (M). Ladetrykket i akkumulatoren: 25 bar nitrogen () Dette arbeidet får kun utføres av kundetjeneste eller et fagverksted. Se også Endre trykk i gassakkumulator i kapittelet SKJÆREVERK. Betjening, se SELECT-COTROL forhåndsvalgkopling. 1000_-Rückwand_

18 BAKVEGG Varianter Bakveggskråbjelke stiv - Ved åpning svinger bakluken bare bakover. Betjening, se - Select-Control forhåndsvalgkopling eller - Direct-Control styring - Power-Control Advarsel! Ikke stå under oppløftetbakluke! Advarsel! Kjøring på gaten må kun skje med lukket bakvegg. Bakveggskråbjelke regulerbar - Lukk eller åpne hele bakveggen som ved bakveggskråbjelke stiv. I tillegg har en muligheten - Lås rørbøylen så den ikke løftes - gjennom å omstille de to hakene (G) - fra posisjon (A) til posisjon (B) - Ved åpning svinger bakluken og rørbøylen helt opp. Betjening, se - Select-Control forhåndsvalgkopling eller - Direct-Control styring - Power-Control Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen 1000_-Rückwand_

19 KIVSYSTEM Klaffe ut øvre knivbjelke (Mekanisk) - Stikk bøyle (A) i posisjon P2. Klaffe ut nedre knivbjelke Hvis bare en knivbjelke skal benyttes, kan den nedre knivbjelken svinges ut med spaken (H) som følger med. Advarsel! Ikke stå i veien for knivbjelken ved ut- og innkobling. Advarsel! Ved alle arbeid på knivbjelken er det en økt fare for skade. Spesielt ved innsving fra siden og ved oppklaffing av knivbjelken. - Stikk spaken (H) i unbrakoen på knivbjelken. - Sving spaken fremover. - Knivbjelken klaffer ned til midtstilling. - Spaken (H) er under fremre klaffbare sidebeskyttelse. Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring Ikke kjør med vognen når knivbjelkene er helt utsvinget. Generelle henvisninger Under vedlikeholdsarbeid på skjæreverket kan knivbjelken svinges til venstre vognside (ønskeutrustning). Da er alle kniver tilgjengelige: - For sliping av kniv - For inn- og utmontering av kniv - For rengjøring 1300_-Schneidwerk_

20 KIVSYSTEM - Bøyle (A) stikkes i posisjon P2 Klaffe ut knivbjelke hydraulisk 1) - Klaff ut knivbjelke med hydraulikksylinder (Z) - Bjelken låses fast i midtstilling OBS! Knivbjelken svinges hydraulisk ut og inn, vær oppmerksom på klemsteder i bøylens område! Variant med Select-Control betjeningsenhet Variant med Direct-Control betjeningsenhet Trykk på skjæreverktasten (3) - På displayet vises følgende: 2. Betjen styreventil på traktor - Knivbjelke klaffes ut. 3. Deaktivere hydraulikkfunksjon - Trykk på tasten, symbolet på displayet slukkes. 1. Klapp inn knivverk Hold tast (3) nedtrykt (= tastefunksjon) - På displayet vises følgende: - Knivverket klappes inn med trykk 2. Klapp ut knivverket Hold tast (4) nedtrykt (= tastefunksjon) - På displayet vises følgende:!for sikkerhetsskyld deaktiveres alltid forhåndsvalgt funksjon. Se også kapittelet Select-Control forhåndsvalgkopling - Knivverket slås ut med trykk Et akustisk signal lyder som tegn på at det ikke skjæres når kardangakselen går og pickup-en senkes, men knivverket er slått ut. Se også kapittelet Direct-Control styring 1) Ønskeutrustning 1300_-Schneidwerk_

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer