Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : ) BOSS 1 T (Type 511 : )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : ) BOSS 1 T (Type 511 : ) BOSS 2 (Type 514 : ) BOSS 2 T (Type 513 : ) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har nå gjort et godt valg, vi er svært glade og vil gjerne gratulere med at du har valgt Pöttinger. Som din medarbeider tilbyr vi kvalitet, effektivitet og pålitelig service. Vi ber deg om å gi oss tilbakemeldinger så vi kan vurdere reservedelsbehovet for våre landbruksmaskiner, og så vi kan ta disse krav med i utviklingen av nye maskiner. På denne måten kan vi også informere deg om nyutvikling. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. I følge produktforpliktelsene skal produsenten og selgeren gi kunden bruksanvisningen ved overleveringen, og må lære opp kunden i bruk, sikkerhets- og vedlikeholdsregler. Det er nødvendig med en kvittering på at maskinen og bruksanvisningen er levert. Dokument A må underskrives og returneres til Pöttinger som et bevis på det. Dokument B skal oppbevares hos forhandleren som leverer maskinen. Kunden skal ha dokument C. Im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist jeder Landwirt Unternehmer. Ein Sachschaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist ein Schaden, der durch eine Maschine entsteht, nicht aber in dieser entsteht; für die Haftung ist ein Selbstbehalt vorgesehen (Euro 500,-). Unternehmerische Sachschäden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind vno der Haftung ausgeschlossen. Merknad! Hvis kunden selger maskinen videre, må alltid bruksanvisningen gis videre til den nye eieren. ALLG. / AP 9100 SEITE 2

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning Kontroller funksjonene under prøvekjøring. av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. traktorhytte. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD IHOLD Betydningen av advarselsmerkene... 5 Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 6 Veikjøring... 6 Før oppstarting... 6 Kontroll før oppstarting... 6 Heving av det oppsvingbare støttehjulet... 7 Påkobling av lessevogn... 7 Avmontering av lessevogn... 7 Innstilling av draget... 8 Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm)... 8 Kontroll av dragsikringen... 8 Tilpassing til traktoren... 9 Etterjustering av bremsen... 9 Første montering... 9 Forkorting av håndbremsewiren... 9 Tilkobling av bremseslange Bremsekraftregulator Før oppstarting Parkering av vognen Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Justering av parkeringsbrems Rengjøring av filter på bremseledningen Sikkerhetsstropp (6) Tilpassing av kraftoverføringsakselen Hydrauikktilkobling Igangkjøring Frakobling og parkering av hengeren Advarsel! Parkering utendørs Vinterlagring Hydraulikktilkobling Merknad Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Betjeningselementer for variant I Løfting av Pick-up Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Sikkerhetsregler Betjeningselementer for variant II Festebrakett Betjeningsorganer Løfting av Pick-up Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Sikkerhetsregler Problemer ved feil betjening Problem r Problem r Hydraulikktilkobling Strømtilførsel Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening Merknad: Sikkerhetsregler Drag Bakluke Bunnbelte (KR) Spilevegger Problemer og hjelp Vedlikehold Hydraulikktilkobling Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter Strømtilførsel Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening Kontroll av sjaltefunksjonene Sikkerhetsregler Funksjonsbeskrivelse for enkeltbrytere Problemer og hjelp Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet (52) Vanlig lesseprosess Sikkerhetsregler: Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Lesseindikatoren 1) Ut- og innkobling av knivbjelke Utkobling av en knivbjelke Sikkerhetsregler Utkobling av to knivbjelker Hurtigkoblede knivenheter (M): Knivbjelker Vedlikehold Sikkerhetsregler Mekanisk innstilling Opp- og nedvipping av overbygningen Advarsel! Sidedeksel (56) Taksnorer Sikkerhetsregler Bakvegg Kjøring på offentlig vei Lukking av bakluken Sikkerhetsregler Innstilling Hydraulisk åpning og lukking av bakveggen Avlessing med nedsenket overbygning Avlessing med løftet overbygning Innstilling Generelt Feilfinning Generelle vedlikeholdsanvisninger Sikkerhetsregler Originaldeler Asbest Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Vær forsiktig når du går inn på lasteplanet Pick-up Lufttrykk Innmater Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Hydraulikkanlegg Rengjøring av maskinkomponenter Justering av paldriften Tekniske data Bruksområde for lessevognen Ekstrautstyr Vedlegg Recommendations for work safety Smøreplan Important! Additional Information Combination of tractor and mounted implement O.80A.0-4 -

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Während des Betriebes nicht im Schwenkbereich der Heckklappe aufhalten Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. AZB (511) - 5 -

6 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for åbeholde styre- og bremsekraften (minst Kg 20% 20 % av totalvekten på forakselen). Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Før oppstarting a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 4 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon IBETRIEBAHME (511) - 6 -

7 STØTTEHJUL Heving av det oppsvingbare støttehjulet Eksenterhendelen (1) må bare betjenes når vognen henger på traktoren (Fare for at lessevognen vipper)! Hold barn borte fra en parkert henger! Påkobling av lessevogn 1. Koble lessevognen til traktoren og sveiv støttehjulet helt opp. Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Løft støttehjulet litt opp, og frigjør det med eksenterhendelen (1). 2. Trekk ut låsebolten ved hjelp av låsehendelen (1). 2. Sving ned støttehjulet og fest det med eksenterhedelen (1). Inngrepet for låsebolten indikeres med staget (2). 3. Sving opp støttehjulet og lås det. 3. Drei støttehjulet på tvers. Støttehjulet må ikke stikke utenfor siden på lessevognen! Sveiv støttehjulet helt opp! 4. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren. Vedlikeholdsråd Smør låsebolten ved leilighet. 511 / STÜTZRAD

8 DRAG Innstilling av draget For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). Avstand (M) = 43 cm Hinweis: Bei unebenem Boden das Maß um 1 cm verringern (M = 42 cm) - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. Pass på plass til kraftoverføringsakselen! - Juster avstanden (M) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! 511 / KICKDEICHSEL

9 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. - Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 511 / BREMSALAGE

10 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Pass på følgende ved tilkobling av bremseslange - at tetningsringen på koblinghodet er ren - at det er skikkelig tett - pass på betegnelsen på slangene som kobles på Tank (farge rød) til Tank Bremse (farge gul) til Bremse Skift skadde pakninger Drener kondens fra trykktanken daglig før oppstarting Ikke start kjøringen før lufttrykket er over 5,0 bar. Advarsel! For å sikre tilfredstillende funksjon av bremseanlegget må - vedlikeholdsintervallene følges - bremsejusteringen vëre riktig (maks vandring 30 evnt. 90 mm) Drener kondens fra trykktanken daglig Trekk tappen på dreneringsventilen til side med en stropp. Ved gjentetting - Skru ut dreneringsventilen fra tanken og rengjør den. Bremsekraftregulator (på bremseanlegg med håndbetjening) Etter tilkobling til traktoren - Still inn bremsekraftregulatoren i forhold Frikoblet Tom til vognens lass. (symboler) Halvfull Full Eksempel: Vognen halvfull -Still ventilen på symbolet for halvfull Frikoblet stilling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. ALB-regulator (på bremseanlegg med automatisk bremsekraftregulator) Med ALB-regulator vil den nødvendige bremsekraft reguleres automatisk i henhold til det aktuelle lass. Frikobling gjør det mulig å flytte vognen når bremseslangen ikke er koblet til trekkvognen. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn. - Bremsen lõses da ut. T r y k k betjeningsknappen (M) helt inn igjen. - Vognen bremses igjen av trykkluft fra trykklufttanken. Tilkobling til trekkvogn Ved tilkobling av bremseslangen vil betjeningsknappen (M) trykkes ut av trykket i systemet på trekkvognen. Innstilling Instillingsverdien (L) skal ikke forandres. Den skal vëre den verdien som er oppgitt på dataskiltet fra WABCO DRUCKLUFTBREMSE (153)

11 TRYKKLUFTBREMSEALEGG Før oppstarting - frigjør parkeringsbremsen og sving inn sveiven. Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen trenger normalt ikke justering, da strammingen som kan utføres med sveiven er stor nok. Hvis vandringen for svieven ikke lenger er lang nok - Skru løs wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren. - Juster lengden på bremsewiren slik at vandringen for sveivstrammingen blir stor nok. - Skru fast wireklemmene (4 stk) på enden av bremsewiren igjen. Parkering av vognen TD13/92/12 - Sett pø parkeringsbremsen. - Sett bremsekraftregulatoren i Frikoblet stilling. - Koble slangene fra trekkvognen. Rengjøring av filter på bremseledningen Begge filtrene på ledningene bør normalt rengjøres hver måned, avhengig av driftsforholdene. Ta ut Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Bremseanlegget er en sikkerhetsinnretning. Arbeidet på bremseanlegget må derfor kun utføres av autoriserte personer. Bremsejustering Vandringen for bremsesylinderen skal ikke vëre større enn 30 mm for Variante-1 90 mm for variante-2 Kontroller vandringen for bremsesylinderen fra tid til annen, og juster ved behov. Justering på Variante-1 Justeringen gjøres med stilleskruen (7). Vandringen skal være mm etter justering. Justering på Variante-2 Justeringen gjøres ved å flytte hendelen på den fortannede akselen (K). max. 30 mm Hub sinterfilterpatronene for rengjøring. Arbeidsbeskrivelse: a) Trykk ned låsestykket (21) ved begge laskene og trekk ut skiven (22). b) Ta ut låsestykket med O-ring (23), trykkfjær og sinterfilterpatron. c) Sinterfilterpatronen skal rengjøres med itrorengjøringsmiddel og blåses med trykkluft. Skadde filterpatroner må skiftes. d) Monteringen skjer i motsatt rekkefølge, og pass på at O-ringen (23) ikke går i sporet for låseskiven. Variante-2 Variante-1 7 TD70/91/ DRUCKLUFTBREMSE (153)

12 AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Er ikke aktuell i orge. Frakobling og parkering av hengeren Se også kapittel "STØTTEHJUL" Viktig! Før hurtigkoblingen tas ut 1. Løft opp pick-upen. 2. Steng kranen på koblingen (stilling A). E A TD31/90/21 Tilpassing av kraftoverføringsakselen 3.Slipp trykket fra uttaket (ST) på traktoren og trekk ut hurtigkoblingen. Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. ST Advarsel! Parker alltid hengeren stødig! Påse at hengeren ikke kan rulle (parkeringsbrems, hjulkiler). Hydrauikktilkobling - Koble hydraulikkslangene til traktoren. Se også kapittel "HYDRAULISK BETJEIG" og "ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG". Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. TD49/93/2 FETT Igangkjøring Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Pass på at vektfordelingen blir riktig under kjøringen. Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig før lagring. - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. 537 / A- U. ABKUPPEL

13 HYDRAULISK BETJEIG Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - For disse traktorene gjelder standard grunninnstilling for kranen (stilling A). I denne stillingen er kranen åpen. A TD7/91/22 AUS ARRET OFF UIT AV EI MARCHE O AA PÅ Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres med kranen i denne stillingen (stilling A), vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM 1. Lukk stengekranen (stilling B). 2. Demonter hendel (7) og monter den på kranen (11). JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE 7 11 TD113/91/5 511 / HYDR.KAB.BED

14 HYDRAULISK BETJEIG Betjeningselementer for variant I Braketten (L) følger med og benyttes for å feste bremsehåndtaket i førerhuset. Braketten skal festes på traktorens skjerm. ST = Hydraulikkspaken 0 = 0-stilling I = Løfting av Pick-up II = Hydraulisk drift av bunnbelte P = Trykkledning T = Returledning Løfting av Pick-up 1. Sett vendekranen i stilling "I". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Betjening foran (fra traktorens førerhus) 1. Trekk hendelen (61) til stilling "EI" (PÅ). 2. Sett velgerventilen i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Kobl driften ut og inn med spaken (ST). Betjening bak 1. Sett hendelen (61) i stilling "AUS" (AV). 2. Sett velgerventilen i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). 4. Kobl driften av bunnbeltet ut og inn med hendelen (61). 61 Sikkerhetsregler Et eksempel: år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). TD7/91/27 AUS ARRET OFF UIT EI MARCHE O AA 511 / HYDR.KAB.BED

15 HYDRAULISK BETJEIG Betjeningselementer for variant II Festebrakett Braketten (L) følger med og benyttes for å feste bremsehåndtaket i førerhuset. Braketten skal festes på traktorens skjerm. Løfting av Pick-up 1. Sett vendekranen (6) i stilling "I". 2. Velg den ønskede funksjon med spaken (9 evnt. 10). 3. Betjen hydraulikkspaken (ST). Overbygning 1. Sett vendekranen "6" i stilling "I". 2. Sett vendekranen "7" i stilling "E1". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). L Bakvegg 1. Sett vendekranen "6" i stilling "I". 2. Sett vendekranen "7" i stilling "E2". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). TD27/93/25 Betjening av hydraulisk drift av bunnbelte Betjeningsorganer Avhengig av utstyr på lessevognen kan funksjonen for betjeningsorganene avvike fra det som er vist. Hendelen med stillingene "E1-A-E2" brukes bare på vogner med alt ekstrautstyr (f.eks. hydraulisk drag, hydraulisk overbygning, bakluke). Følgende bruksanvisning henviser på vogner med alt ekstrautstyr Velgerhendelen "6" fungerer som vendeventil for hydraulikkstrømmen mellom oljekretsen for betjening av hydraulisk bunnbelte og oljekretsen for forvalg av Pick-up løfting, Justerbart drag, osv. Betjening foran (fra traktorens førerhus) 1. Trekk hendelen (61) til stilling "EI" (PÅ). ST = Hydraulikkspaken 0 = 0-stilling I + A = Løfting av Pick-up (9) og drag (10) II = Hydraulisk drift av bunnbelte I + E2 = Bakluke I + E1 = Spilevegger P = Trykkledning ST T = Returledning 2. Sett velgerventilen (6) i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Kobl driften ut og inn med spaken (ST). Betjening bak 1. Sett hendelen (61) i stilling "AUS" (AV). 2. Sett velgerventilen (6) i stilling II (drift av bunnbelte). 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). 4. Kobl driften av bunnbeltet ut og inn med hendelen (61). A E1 E2 6 I 7 0 II 9 10 P T Sikkerhetsregler Et eksempel: år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). TD27/93/ / HYDR.KAB.BED

16 HYDRAULISK BETJEIG Problemer ved feil betjening Ved de beskrevne betjeningene kan det føre til problemer ved avog påkobling av hydraulikkslangene. A E1 E2 I 7 0 II 9 10 P Problem r. 1 - Trykkledning (P) og returledning (T) tilkoblet. RIKTIG! - Ventilen (9) for pick-up betjening er åpen. RIKTIG! - Velgerventil (6) i stilling I. RIKTIG! 6 T - Pick-upen i løftet stilling. FEIL!!! TD27/93/24 Resultat: På grunn av egenvekten i pick-upen bygger det seg opp trykk i hydraulikkslangen (P). Demontering av trykkledningen er bare mulig ved bruk av makt. Hjelp 60 For å komme videre må velgerventilen (6) settes i stilling "0". Trykket i hydraulikkslangen kan avlastes ved å skru opp en skrudd kobling. Advarsel! Steng ventilen (9) for pick-up betjening og sett hydraulikkspaken (ST) i senk- eller flytestilling før slangekoblingen trekkes ut. Problem r. 2 A E1 E2 I II 9 10 P T Vogn med justerbart drag er hengt på traktoren og støttehjulet er vippet opp. - Trykkledning (P) og returledning (T) tilkoblet. RIKTIG! - Ventilen (10) for drag betjening åpen. RIKTIG! - Velgerventil (6) i stilling I. RIKTIG! - Sylinderen for draget ble ikke kjørt helt inn før vognen skulle settes av. FEIL!!! TD27/93/24 Resultat: På grunn av egenvekten i vognen bygger det seg opp trykk i hydraulikkslangen (P). Demontering av trykkledningen er ikke mulig. Hjelp: Kjør sylindren for draget helt inn, eller sett vognen på støttehjulet for å avlaste sylinderen. Advarsel! Ikke betjen draget så lenge vognen står på støttehjulet. 511 / HYDR.KAB.BED

17 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. 1 - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Strømtilførsel Strømtilførselen (8) 12V kommer over et rele (9), som styres av tenningsbryteren (10). Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, 16A sikring (11). Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. T TD 18/93/10 Ikke kobl rett på tenningsbryteren. Ikke kobl rett på batteriet (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). 2 Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - For disse traktorene gjelder standard grunninnstilling for kranen (stilling A). I denne stillingen er kranen åpen. A TD7/91/22 AUS ARRET OFF UIT EI MARCHE O AA Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres med kranen i denne stillingen (stilling A), vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM - Lukk stengekranen (stilling B). Elektrisk tilkobling - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet (12) fra lessevognen i kontakten. - Kontroller lysopplegget. - Demonter hendel (7) og monter den på kranen (11) a POL "54g" JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE V= TD 18/93/11 "31" 12 TD27/93/ ELEK-HYD_

18 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjenigsboksen (14) i braketten (13). Drag 1. Sett hendelen i stilling "A". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Advarsel! Ikke betjen draget når vognen står på støttehjulet. Bakluke 1. Sett hendelen i stilling "D". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Automatisk åpning og løfting, senking og låsing av bakluken. Betjening Bunnbelte (KR) A B C D Betjening foran (fra traktorens førerhus) KR KB - KR 1. Trekk hendelen (61) til stilling "EI" (PÅ). TD 18/93/9 E - Velg funksjon (still inn bryter). - Betjening av valgt funksjon skjer med hydraulikkspaken (ST) på traktoren. Merknad: ST 2. Bryteren i nøytralstilling "C". 3. Betjen hydraulikkspaken (ST). Betjening bak 1. Sett hendelen (61) i stilling "AUS" (AV). 2. Bryteren i nøytralstilling "C". 3. Sett på hydraulikkspaken (ST). 4. Kobl driften av bunnbeltet ut og inn med hendelen (61). Hvis traktoren parkeres med lessevognen på, skal bryteren på betjeningen settes i nøytralstilling (C). Dermed hindres utlading av batteriet. Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). Pick-up 1. Sett hendelen i stilling "E". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Løfting og senking av pick-upen, med automatisk ut og innkobling av drift for lesseaggregat og pick-up. Spilevegger 1. Sett hendelen i stilling "B". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Trinnløs heving og senking av spilevegger ELEK-HYD_

19 ELEKTROHYDRAULISK BETJEIG Problemer og hjelp Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle løfte- og senkeopperasjonene. Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd H G H Variante 1 ST TD 18/93/14 Y2 Y4 Y5 Y1 Y3 Senking av Pick-up Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Pickup vil da senkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Løfting av Pick-up år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Pick-up vil da løftes opp. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Løfting av drag Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Drag vil da senkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Senking av drag år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Drag vil da løftes opp. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Senking av spilevegger Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spilevegger vil da senkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Løfting av spilevegger år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Spilevegger vil da løftes opp. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Åpning av bakluke år ventilen (Y5) er montert, må den øvre velgerventilen bak på vognen settes i stilling "B". Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Bakluken vil da åpnes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Lukking av bakluke Løs kontramutteren (* "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Bakluken vil da lukkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren (* "G". Vedlikehold Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres ELEK-HYD_ (* bare med Varante-1

20 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Hydraulikktilkobling Standardstilling: for hydraulikksystem med åpent senter - F.eks traktorer med tannhjulspumpe. - Denne innstillingen av splittskruen (7) er innstillt fra fabrikken. Skruen (7) må skrues så langt ut (standardstilling) at hodet er jevnt med overflaten på hydraulikkventilen. JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE TD20/94/6 Standardposition Standardposisjon Enkeltvirkende hydraulikk Hvis traktoren er utstyrt med bare enkeltvirkende hydraulikkuttak, må det monteres en egen returledning (T) på et verksted. - Monter trykkledningen (1) til det enkeltvirkende uttaket. - Returslangen (2) (med større dimensjon) monteres på traktorens returledning. Dobbeltvirkende hydraulikk - Monter trykkledningen (1) og returledningen (2) (med større dimensjon) på traktoren. Merknad Hvis oljen går varm under drift, bør hydraulikken kobles på et enkeltvirkende uttak (se over). Merknad! Hvis traktoren har et lukket hydraulikksystem og anlegget kjøres i denne stillingen, vil hydraulikkoljen gå varm (på grunn av konstant pumping av maksimal oljemengde). Tiltak: Still om hydraulikksystemet på lessevognen som beskrevet under, eller reduser oljemengden fra traktoren. Advarsel! for traktor med hydraulikksystem med lukket senter JOH-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGUM, CASE-MAXXUM, Før tilkobling må skruen (7) på hydraulikkventilen skrues helt inn. Strømtilførsel TD 20/94/5 Strømtilførselen (8) 12V kobles over et rele (9), som styres av tenningsbryteren (10). Ledningstverrsnitt på 2,5 mm 2, 16A sikring (11). Strømtilførselen til betjeningen av lessevognen skjer via en stikkontakt-tilkobling "54g" (+pol) og "31" (-pol). Denne ombyggingen må bare foretas på verksted. Ikke kobl rett på tenningsbryteren. Ikke kobl rett på batteriet (brannfare eller skade på det elektriske anlegget). Elektrisk tilkobling - år anlegget er montert som beskrevet over, settes det 7- polige støpselet (12) fra lessevognen i kontakten. - Kontroller lysopplegget. 7 JOH DEERE CASE MAXXUM CASE MAGUM FORD Serie 40 SLE ELEK.HYD.KOMF. (511)

21 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Tilkobling og kontroll av elektrohydraulisk betjening - Monter braketten (13) for den elektrohydrauliske boksen så den er grei å se og betjene for føreren. Skru braketten fast i førerhuset med to skruer. - Stikk betjeningsboksen (14) i braketten (13). Kontroll av sjaltefunksjonene 1. Bunnbeltedriften må være utkoblet. På betjeningsboksen må ikke trykkbryteren (16) trykkes inn (Avstilling). 2. Betjening av vippebryter. - Samtlige brytere utenom bryteren (19) for pick-up betjening skal betjenes et øyeblikk nedover (B). Betjening av pick-up - Ved å trykke bryteren (19) nedover (B) vil pickupen senkes ned. Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for lesseaggregatet og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. På betjeningsboksen på venstre side bak på lessevognen må heller ikke trykknappen (32) trykkes inn (Av-stilling). 3. Betjening av hydraulikkutak. - Trekk opp hendelen (ST) til stilling "PÅ" og lås den. Kontrollampe: Den innebygde kontrollampen i trykkbryteren (16) lyser når en av bryteren (16, 32) er inntrykket (Bunnbeltedrift innkoblet). ST Sikkerhetsregler år flere personer kan betjene lessevognen eller traktoren samtidig, må det utvises ekstra forsiktighet. Det må da gjøres avtaler mellom de aktuelle personer. Et eksempel: Det er fare for skader når en person oppholder seg bak lessevognen mens en sitter i førerhytta og betjener en funksjon (Åpning av bakluke, innkobling av drift,...). å blir styreventilen på lessevognen forsynt med oljetrykk. - Ved å betjene en av bryterne (15, 20,...) på kontrollboksen vil den aktuelle hydraulikkfunksjon kobles inn ELEK.HYD.KOMF. (511)

22 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Bryter for hydraulisk drag (26) - Vipp bryteren opp (A) - Draget løftes opp. - Trykk bryteren ned (B)- Draget senkes ned. Ved veikjøring må sylinderen for draget kjøres helt inn. Funksjonsbeskrivelse for enkeltbrytere Bryter (19) for løfting av pick-up - Trykk bryteren ned (B) - Pick-upen senkes ned til flytestilling. - Vipp bryteren opp (A) - Pick-upen vil løfte seg (innmater og Pick-up kobles automatisk ut). Advarsel! år hendelen (43) er i stilling "EI" (på) vil driften for innmater og pick-upen kobles inn automatisk når pick-upen senkes. Hold derfor alltid avstand når kraftuttaket på traktoren kobles inn og kraftoverføringsakselen er montert. Bryter for åpning av bakluke (15) - Vipp bryteren opp (A) - Bakluken frikobles og åpnes. - Trykk bryteren ned (B) - Bakluken senkes ned. Påse at ingen oppholder seg under bakluken! Advarsel! Ved senking blir bryteren stående i senkestiling. Etter låsing av bakluken må bryteren settes i "0" stilling. Trykkbryter foran (16) og bak (32) for innkobling av bunnbeltedrift - Ved inntrykking av trykkbryteren (16/32) blir knappen stående inne (C) og bunnbeltedriften kobles inn. Kontrollampen (16) i betjeningsboksen foran lyser. - Ved å trykke bryteren (16) inn en gang til kobles bunnbeltedriften ut (D). Kontrollampen i trykkbryteren (16) må slukne. Hvis kontrollampen fortsetter å lyse, er den andre trykkbryteren (32) fortsatt innkoblet og bunnbeltet er fortsatt i drift! Generelle tips Hvis det velges en annen funksjon mens bunnbeltedriften er innkoblet, vil bunnbeltet kobles ut automatisk denne tiden ELEK.HYD.KOMF. (511)

23 ELEKTROHYDRAULISK KOMFORTBETJEIG Problemer og hjelp Advarsel! Kraftuttaket må stoppes ved all nødbetjening av lessevognen. Vær oppmerksom på nødvendig sikkerhetsavstand ved alle løfteog senkeopperasjonene. Manuell betjening av hydraulikkventil ved strømbrudd Y6 Y5 H Y2 Y4 Y1 Y3 Unntak TD 20/94/10 H G Senking av Pick-up Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Pick-up vil da senkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Løfting av Pick-up Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y1". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Pick-up vil da løftes opp. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Løfting av drag Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Drag vil da senkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Senking av drag Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y2". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Drag vil da løftes opp. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Senking av spilevegger Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Spilevegger vil da senkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Løfting av spilevegger Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y3". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Spilevegger vil da løftes opp. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Åpning av bakluke Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i løftestilling. Bakluken vil da åpnes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Lukking av bakluke Løs kontramutteren "G". Skru inn skruen "H" på ventilen "Y4". Sett hydraulikkspaken (ST) på traktoren i senk- eller flytestilling. Bakluken vil da lukkes. Skru ut skruen "H" igjen og skru til kontramutteren "G". Innkobling av bunnbeltedrift Sett bryteren i stilling "Y6". Vedlikehold Skift hydraulikkolje i følge traktorens bruksanvisning. Ved sveising på lessevognen må alle forbindelser til traktoren kobles fra, og og lessevognen avmonteres. 0200_ ELEK-STÖRUG_

24 LESSIG AV VOGE Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet. Innstilling av Pick-upen 1.Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2.Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Oppstarting av lesseprosessen 1.Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2.Start kraftuttaket på traktoren. 3.Senk ned pick-upen. Forsiktig! Driften for pickupen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling. Slik at pick-upen kan følge terrenget. ST Innstilling av pick-up dekselet (52) - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet henge høyt (posisjon H). Vanlig lesseprosess Viktige råd: Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Legg merke til følgende under lessingen! Reduser motorturtallet ved svingkjøring. Ved kjøring i brå svinger skal kraftuttaket kobles ut, og pick-upen løftes opp. Unngå ujevn lessing! Viktig for å u n n g å overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på lesseindikatoren 1). Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pickupen senkes mens kraftuttaket går. Lesseindikatoren 1) A = ikke full; B = full Stopp utmateren når indikatoren står i stilling B. A B TD75/90/ BELADE (107) (1 bare når det er montert

25 KIVSYSTEM Ut- og innkobling av knivbjelke Håndtaket (H) ligger under det fremre hengslede sidedekslet eller på venstre sidevegg, avhengig av type. Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Utkobling av en knivbjelke Dette må bare gjøres ved vedlikehold eller omstilling! - Sett håndtaket (H) i sekskanthullet på knivbjelken. - Sving håndtaket forover (stilling A), for å koble ut knivbjelken. - Sving håndtaket bakover (stilling B), for å koble ut knivbjelken. 1. Sving ut knivbjelken med håndtaket (H). Håndtaket er i stilling A. 2. Trekk håndtaket (H) ut av sekskanten og sett det inn i stilling B igjen. 3. Ta først ut orepinnen (K) på høyre side og trekk ut braketten (L). 103 / SCHEIDWERK

26 KIVSYSTEM 4. Hold knivbjelken med håndtaket (H). Hurtigkoblede knivenheter (M): 5. Ta av orepinnen og trekk ut braketten (L). Advarsel! Knivbjelken svinges ned på grunn av vekten. Pass på så hendene ikke klemmes mellom håndtaket og bakken! Manuell betjening av hurtigkoblede knivenheter - På lavbygd modell er knivenheten (M) tilgjengelig fra lasterommet, ved å vippe opp dekselet (A). - På høybygd modell er knivenheten (når den er montert) tilgjengelig fra undersiden. Utkobling av to knivbjelker - Kobl ut først den øvre og så den undre knivbjelken som beskrevet foran. Utsvinging av en knivenhet 1. Trykk bladfjæren (F) til siden. 2. T r y k k knivenheten (M) forsiktig ned og trekk den ut. 103 / SCHEIDWERK

27 KIVSYSTEM Utmontering av en knivenhet 1. Trykk bladfjæren (F) til siden og sving ut knivenheten. 2. Trykk den nedre bladfjæren (U) til siden og trekk ut hele knivenheten. Knivbjelker Montering og demontering av enkeltkniver Demontering av en kniv med utsvingt knivbjelke. 1. Vipp låsehendelen (R) bakover med en skrutrekker. 2. Vipp opp kniven (stilling A) og trekk den ut bakover. Montering av en knivenhet - Sett inn komplett knivenhet og pass på at begge bladfjærene (F/U) går i lås. Demontering av kniv med utkoblet knivbjelke. Montering av kniv - Pass på at rullen på låsehendelen går i sporet bak på kniven. 103 / SCHEIDWERK

28 KIVSYSTEM Vedlikehold Skarpe kniver sparer krefter og gir god snittkvalitet. Sliping av kniver direkte på knivbjelken 1. Senk knivbjelken ned på bakken. Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. 2. Slip knivene med en håndslipemaskin mens knivene sitter montert. Bruk vernebriller. Advarsel! Slip bare på knivens slette side. Forsiktig sliping uten varmgang i kniven gir lang levetid. Knivlåser For å sikre problemfri funksjon for knivlåsene, anbefales det hyppig rengjøring. Vask trykkfjæren med høytrykkspyler. Ettersliping av demonterte kniver - Demonter enkeltkniver og slip dem på slipestein (våt-sliping). Smør knivene og låsene med olje før vinterlagring! 103 / SCHEIDWERK

29 OVERBYGIG Mekanisk innstilling I stedet for den mekaniske innstillingen kan vognen utstyres med hydraulisk betjening (se aktuelt kapittel i denne boken). Opp- og nedvipping av overbygningen D = Stilling for tørrfor G = Stilling for grønnfor og silo D 1. Løsne høyre støttestag (RS). G TD34/91/12 2. Omstill bakveggspaken (A) ved omstilling av overbygningen. Sidedeksel (56) - Ved kjøring inn lave dører, kan det bli nødvendig å demontere begge dekslene (56). LS A 56 max. 25 kp Z TD14/89/35a TD56/94/7 Taksnorer - Hekt av og ta vekk taksnorene ved lessing av kuttet avling. 3. Frigjør venstre støtte (LS) og hold samtidig fast spaken (A). Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. Vœr oppmerksom på bevegelsen til bakveggspaken (A) og støttestagene. Sikkerhetsregler Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren (Z) justeres. 4. Hold alltid bakveggspaken (A) fast under omstillingen av overbygningen, og still om overbygningen rolig. 5. Fest først venstre støtte (LS) og etterpå høyre støtte (RS). 6. Monter av spaken (A). 511 / DÜRRFUTTERAUFBAU

30 BAKVEGG Bakvegg Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke stå under oppløftet bakluke. Mekanisk (S åpning av bakluke (P) 1. Åpningen av låsehakene gjøres med snoren (S) eller direkte bak på vognen med utløsningshendelen. Hydraulisk (E åpning og lukking av bakluke Frigjøring av låsehaker og åpning av bakluken gjøres hydraulisk. 1. På vendeventilen i traktoren må hendelen settes i stilling "E2" og bryteren i stilling "D". A E1 E2 6 I 7 0 II 9 10 P T A B C D TD 18/93/9 E TD27/93/24 2. Betjen hydraulikkuttaket (ST). 3. Låsehakene åpnes og bakluken svinger til stilling "P". 4. Deretter svinges bakluken opp. Bakluken løftes videre opp så lenge hydraulikkspaken (ST) betjenes. Advarsel! Begrens snorens nedheng ved hjelp av en klemmen (56), slik at den ikke kan henge løst ned og komme inn i pick-upen. 2. år låsen er åpnet vil bakluken gå til stilling "P" av seg selv. Lukking av bakluken Lukking av bakluken med spak (S 1. Senk bakluken til stilling "P" med spaken (A) og fest spaken (A) bak lasken (L). L A TD2/95/9 P TD2/95/12 3. Bakluken kan svinges opp ved hjelp av spaken (A). Fest spaken (A) i braketten (K) Lukk bakluken for hånd. 3. Kontroller at begge låsehakene er skikkelig i inngrep. Hydraulisk (E lukking av bakluke 1. Sett vendeventilen i førerhytta i stilling "E1" og bryteren i stilling "D". 2. Betjen hydraulikkspaken (ST) så lenge at bakveggen går igjen og i lås. 3. Kontroller at begge låsehakene er skikkelig i inngrep. A K A K TD2/95/10 TD2/95/11 Spaken (A) kan stilles i 2 posisjoner. Avhengig av valgt stilling (1, 2) kan bakluken åpnes mer eller mindre. Kjøring på offentlig vei Kjøring på offentlig vei må bare gjøres med lukket bakluke. Lysutstyret må senkes ned i loddrett stilling RÜCKWAD (511) (S=Standardutstyr (E=Ekstrautstyr

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen FARO 3500 L / D FARO 4000 L / D Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1612.O.80K.0 FARO 3500 L / D (Type 1611 : +.. 01001) FARO 4000 L / D (Type 1612 : +.. 01001)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 501.O.80F.0 POY I (Type 501 : +.. 01806) POY II (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel HiQ smartbaler

Instruksjonshåndbok Orkel HiQ smartbaler Instruksjonshåndbok Orkel HiQ smartbaler Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer: Orkel Produktnummer: 16739 Instruksjonshåndbok

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning M70-4000/M70S-4000

Bruksanvisning M70-4000/M70S-4000 INNHOLD 1 Innleding 4 Samsvarserklæring 5 3 Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 3.1 Beskrivelse av symboler 6 3.2 Sikkerhetsregler 7 4 Beskrivelse 10 4.1 Generelt 10 4.2 Sikker parkering av plogen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Orkel GP1260 og GP 1260 Agronic

Orkel GP1260 og GP 1260 Agronic Orkel GP1260 og GP 1260 Agronic Bruksanvisning 2012 Produsent: Orkel AS 7320 Fannrem Serienummer, presse: Serienummer pakker Gratulerer med din nye Orkel GP 1260 rundballepresse: Våre maskiner er kjent

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

BRUKSANVISNING Orkel Rundballepresse GP 1202

BRUKSANVISNING Orkel Rundballepresse GP 1202 BRUKSANVISNING Orkel Rundballepresse GP 1202 ~ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent:. Serienr. : ----=---:-:-::-:-::c=-=-=-,.----- (fra # 2108001 G..JCNNES MEK. VERKSTED AS N-?320 FANNREM

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

Instruksjonsbok UP3745-60 - 80 4-6 - 8 rads Potetsetter UH124430

Instruksjonsbok UP3745-60 - 80 4-6 - 8 rads Potetsetter UH124430 UP3745-60 - 80 4-6 - 8 rads Potetsetter UH124430 UP3745 UP3760 UP3780 UP3745 - UP3760 - UP3780 potetsetter NO, utgave 1 2009-02 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, TKS Mekaniske S, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1500 / 1504 EH

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1500 / 1504 EH 28. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1500 / 1504 EH KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 9 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 11 5.0

Detaljer

BRUKSANVISNING Rundballepresse GP 1200

BRUKSANVISNING Rundballepresse GP 1200 BRUKSANVISNING Rundballepresse GP 1200 GP 1200 Produsent:. G.JONNES MEK. VERKSTED AS N-7320FANNREM Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren

Detaljer

Driftshåndbok. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Gjødselspredere

Driftshåndbok. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Gjødselspredere Driftshåndbok az ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Gjødselspredere MG 1723 BAG0044.0 01.07 Printed in Germany Les driftshåndboken før du tar såmaskinen i bruk første

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

Bruksveiledning Frontlaster COMPACT FC

Bruksveiledning Frontlaster COMPACT FC Bruksveiledning Frontlaster COMPACT FC Les hele bruksveiledningen før du bruker frontlasteren. 3 52 17 30 P 1511 NO Innholdsfortegnelse - Originalbetjeningsanvisning - 1 Innledning... 3 1.1 Bruk av bruksveiledningen...

Detaljer

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold

Tanco Autowrap - 1500 Bruksanvisning. Innhold Innhold Kapittel Innhold Side 1 Innledning 3 2 1500-seriens modeller 4 3 Varselskilt / -merker 7 4 Tekniske Spesifikasjoner 8 5 Sikkerhetsregler 10 6 Ballepakking 15 7 Maskinmontering 19 8 Informasjon

Detaljer

Driftshåndbok. Cirrus Super 3001 / 4001 / 6001. Les denne driftshåndboken før du tar maskinen i bruk første gang! Oppbevares for fremtidig bruk!

Driftshåndbok. Cirrus Super 3001 / 4001 / 6001. Les denne driftshåndboken før du tar maskinen i bruk første gang! Oppbevares for fremtidig bruk! Driftshåndbok az Cirrus Super 3001 / 4001 / 6001 MG 1883 BAH0012.1 03.08 Printed in Germany Les denne driftshåndboken før du tar maskinen i bruk første gang! Oppbevares for fremtidig bruk! Cirrus BAH0012.1

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

InSTRUKSJonSBoK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

InSTRUKSJonSBoK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Honda HONDA RIdER RIDER HF1211S HF1211S - HF1211H - HF1211 H INSTRUKSJONSBOK InSTRUKSJonSBoK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 2 FORORD Kjære

Detaljer