Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr NO.80P.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : ) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 : ) JUMBO 7210 Profiline (Type 550 : ) JUMBO 8010 Profiline (Type 551 : ) JUMBO Profiline (Type 555 : ) Lessevogn

2 Pöttinger - Tillit gir nærhet - siden 1871 Kvalitet er en verdi som gjør seg betalt. Derfor anvender vi de høyest kvalitetsstandarder for produktene våre. Disse standardene overvåkes fortløpende av vårt eget kvalitetsstyringssystem og av forretningsledelsen. Vår kjernekompetanser er nemlig sikkerhet, feilfrie funksjoner, høyeste kvalitet og absolutt pålitelighet for alle våre maskiner i bruk, og disse kompetansene står vi for. Da vi permanent arbeider med å videreutvikle produktene våre, kan det oppstå avvik mellom denne bruksinformasjonen og produktet. Det kan derfor ikke avledes krav på grunnlag av informasjon, bilder eller beskrivelser. Vennligst ta kontakt med din serviceforhandler for forbindtlig informasjon om bestemte egenskaper ved din maskin. Vi ber om forståelse for at det til enhver tid kan oppstå endringer i leveringsomfanget når det gjelder form, utstyr og teknikk. Enhver form for ettertrykk, oversettelse og kopiering, også i utdrag, krever skriftlig godkjennelse fra Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Alle rettigheter iht. loven om opphavsrett er uttrykkelig forbeholdt Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H 31. oktober 2012 Produktansvar, informasjonsplikt Produktansvarsplikten forplikter produsent og forhandler til å overlevere bruksinformasjonen ved salg av redskaper, og til å gi kunden opplæring under henvisning til betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Det kreves en bekreftelse som bevis på at maskin og bruksinformasjon er korrekt overlevert. Til dette formål skal - dokument A underskrives og sendes til firma Pöttinger - dokument B bli værende hos den autoriserte forhandleren som overleverer maskinen. - dokument C leveres til kunden. I henhold til produktansvarsloven er enhver bonde foretakseier. En materiell skade iht. produktansvarsloven er en skade som forårsakes av en maskin, men som ikke oppstår på maskinen. Det er en egenandel på dette ansvaret (500,- Euro). Foretaksmessige materielle skader iht. produktansvarsloven er unntatt garantiansvaret. OBS! Også når kunden gir maskinen videre, må bruksinformasjonen legges ved. Vedkommende som overtar maskinen må få opplæring under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger-nyhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning 1300_-SEITE2

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett (www.poettinger.at). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - 3 -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 7 Betydningen av advarselsmerkene... 7 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 8 Informasjon for kjøring av Jumbo på vei... 9 Før oppstarting FØRSTE GAGS MOTERIG PÅ TRAKTO- RE Hydraulisk tilkobling...11 OBS: På traktorer med lukket hydraulisk system og S...11 Tilkobling av de hydrauliske slangene...11 Standardposisjon ved åpent hydraulisk system...11 Opprett forbindelse til traktoren Innstille slangeholder Kardangaksel Innstille tilhengerkobling Svingningsdemping 1) Stille inn trekkstang Styreakselsperre...14 ISTILLIG AV DRAG Innstilling av drag Montering av tilhengerfeste Tilhengerkulekopling STØTTEFOT Manuell løfting av støttefot Avmontering av lessevogn PICKUP Innstille pickup-pendelområde...17 Innstille pickup-avlastning...17 Dybdevalse (ekstrautstyr) Pickup Super Large Innstille avlastning Pickup Super Large Sensorer for svingbare dybdehjul Fremre dybdehjul Dybdevalse (ekstrautstyr) Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting Knivlåsing Sving ut knivbjelken sideveis for vedlikehold Svinge inn knivbjelken KIVSYSTEM Betjening av skjæreverk Innstillinger Justere knivbjelken Justere knivene Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren BAKVEGG Sikkerhetsanordning Tømming med doseringsvalser Innstille slutthøyde for åpnet bakvegg (ekstrautstyr) Demontering av doseringsvalsene DOSERIGSVALSER Bunnbeltekobling Innstille sensoren «Trykk på doseringsvalsen»: Montere en oljetrykkbryter SPILEVEGGER Montering av overdel til overbygg (Profiline) POWER COTROL Terminalens ytelsesdata Igangsetting Tastenes funksjoner Menyoversikt Menyer Hydraulisk styrt tverrtransportør...41 Mekanisk tverrtransportør...41 Diagnosefunksjon Alarmmeldinger Overvåkingsalarmer Elektronisk tvangsstyring (EZL) - Feilmeldinger ISOBUS - TERMIAL Betjeningsstruktur lastevogn med ISOBUSløsning Startmeny Grunninnstillingsmeny (standard) Grunninnstillingsmeny (med tørrfôroverbygning) Frontlukemeny Lessemeny Lessemeny i kvernmodus Tømmemeny med tverrtransportør Tømmemeny uten tverrtransportør Transportmeny Setmeny Konfigurasjonsmeny TESTmeny...74 Datameny Diagnosemeny Overvåkingsalarmer Elektronisk tvangsstyring* (EZL) - Feilmeldinger Isobus «Auxiliary» funksjon (AUX) RADIOTERMIAL Generelle sikkerhetsinstrukser Instrukser for montering av «field-operator» i tterhånd Vedlikeholdsinstrukser Tilkoblinger Holder - tilkoblingsledning for ISOBUS kabelbunt Installasjon i kjøretøyet Systemmeny Radioforbindelse Infomaske - bluetooth Testprogram «Kvalitet på radioforbindelse» Batteri-tilstandsinfo Skifte et defekt batteri Ekstern ladeadapter Holder LESSE PÅ VOGE Lessing generelt Innstille pickup Begynne lessingen Vær oppmerksom på følgende under lessing: TØMMIG Tømming av vognen Avbryterkopling (S) til doseringsinnretningen Avslutte tømmeprosessen _-Inhalt_

5 IHOLD GEERELT VEDLIKEHOLD Sikkerhetsinformasjon Generelle vedlikeholdsinstrukser Rengjøre maskindeler Parkering utendørs Parkering om vinteren Kardangaksler Hydraulisk anlegg Sikkerhetsregler Akkumulatoren Overbelastningskobling Etterjustering av bremsen Åpning av sidedeksler Pick up Innmater Knivsystem Montering av avstryker Gir Kjeden Viktig! Kontroller at giret er godt festet x i året skal det kontrolleres Innstillingsmål for sensorer Oljetrykkbryteren Skifte filter Sikring av det elektriske anlegget Stell av elektonikkdeler TRYKKLUFTBREMSEALEGG Tilkobling av bremseslange Vedlikehold av trykkluftbremseanlegget Bremsejustering Løsestilling på bremseventilen Parkering av vognen ØDBREMSEVETIL ødbremseventil HYDRAULISK UDERSTELL Innstilling og kontroll av det hydrauliske understellet 1) Vedlikehold (kun ved 26,5" understell!) TVAGSSTYRIG Hydraulisk tvangsstyring: Montering på traktoren Sylinder / fylle akkumulatoren Justere tvangsstyring Driftsstilling øddrift Elektronisk tvangsstyring Montering på traktoren Betjening: Ført første igangsetting øddrift ELEKTROISK TVAGSSTYRIG Elektronisk tvangsstyring Montering på traktoren Betjening: Ført første igangsetting øddrift Den elektroniske tvangsstyringen består av Vedlikehold - sikkerhetsinstrukser Vedlikehold - oversikt Vedlikehold - sikkerhets-styringsdatamaskin Vedlikehold - sikkerhets-vinkelgiver Vedlikehold - sikkerhets-vinkelgiver tilhengerkopling Vedlikehold - proporsjonal hydraulisk enhet Vedlikehold - styresylinder og mekanisk akselstyring Vedlikehold - pumpe, filter og tank Feilsikkerhet Funksjon Meny hoveddisplay Meny hendelsesminne (alarm memory) Styringsdatamaskin - liste over feil AKSLER OG AKSELAGGREGATER Smørepunkter Vedlikeholdsarbeider på hjul og bremser Vedlikeholdsarbeider på hydraulisk understell Vedlikeholdsarbeider på BOOGIE-understell LØFTEAKSEL Løfteaksel til tridem akselaggregat ELEKTROHYDRAULIKK Feil og hjelp ved utfall av elektronikken TEKISKE DATA Tekniske data Plassering av typeskilt Bruksområde for lessevognen Riktig avlessing DEKK OG FELGER Tiltrekningsmoment Trykk VEDLEGG KRAFTOVERFØRIGSAKSEL Generell informasjon Tilpasse kardangakselen Montering av kardangakselen Bruk av kardangakselen Tillatt leddvinkel Kraftoverføringsaksel Demontere kardangakselen Vedlikehold Smøring Smøreplan Smøreskjema - standard Smøreskjema - Pickup Super Large Smøremidler HYDRAULIKKSKJEMA Jumbo Profiline, Jumbo Combiline Løfteakselstyring Tvangsstyring Elektronisk tvangsstyring (tandemaksel) Elektronisk tvangsstyring (tridem aksel) ELEKTRISK KOBLIGSSKJEMA Elektrisk koblingsskjema Tilordnings-koblingsskjema retningsventiler (direkte), fordelingsboks kbl Etikett fordelerboks (del I) Etikett fordelerboks (del II) ELEKTRISK KOBLIGSSKJEMA Kabelbunt elektronisk tvangsstyring LASTSIKRIG Generelt Betjening Sikkerhetsinstrukser Vedlikehold Hydraulisk skjema for lastsikring _-Inhalt_

6 IHOLD AUTOCUT OVERSIKT Oppbygging og funksjon Tekniske data SIKKERHETSHEVISIGER Prinsipielt Personalets kvalifikasjoner Bruk i henhold til bestemmelsene Organisatoriske tiltak Ivareta driftssikkerheten Vedlikeholdsarbeid Spesielle farer Hydraulikk BETJEIG ISO - maskinstyring Knivslipemeny Power Control Knivslipemeny Starte Autocut DRIFT Starte sliping Stanse sliping Sving ut knivbjelken til siden SERVICE Manuell aktivering av koblingsventilene Elektrisk koblingsskjema Inngangstilordning 8 bit datamaskin Autocut: Utangstilordning 8 bit datamaskin Autocut: Hydraulisk skjema- Jumbo Autocut Hydraulisk skjema- Torro Autocut Hydraulisk skjema- Torro rydder (smussavviser) VEDLIKEHOLD Rengjøring Smøring Skifte ut og feste slipeskive: SELVHJELP Utbedring av feil VEIEAORDIG OVERSIKT Oppbygging og funksjon Tekniske data KALIBRERIG Generelt Kalibrere vognstang Kalibrere vekt i tom tilstand Kalibrere vekt i full tilstand VEIIG Generelt om veiing ULLveiing Veiing i manuell eller automatisk modus Generelt om lagring av data Registrere kundedata DATAOVERFØRIG OG -BEHADLIG Installasjon for overføring av data Overføring av data Databehandling _-Inhalt_

7 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Advarsel mot skade boltene (G) på venstre og høyre vognside må alltid være likt senket ellers skades bakveggen og svingdelene derfor - kontroller alltid før hydraulisk åpning av bakveggen Hold avstand fra pickupens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet. Maskindeler i bevegelse utgjør et faremoment. Ikke opphold deg i baklukens svingområde mens maskinen er i gang. 1000_-Warnbilder_

8 OPPSTARTIG Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Lasten på tilhengeren påvirker traktorens kjøreegenskaper Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. Tilhengeren skal ikke brukes til transport av personer, dyr eller gjenstander. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Kjøring på offentlig vei kun når bakveggen er lukket, stigen slått opp og knivverket er svingt inn. De lystekniske anordningene må være montert loddrett mot veien. Lås tilhenger-styreakselen under lengre kjøring på vei. 1100_-IBETRIEBAHME_

9 OPPSTARTIG Informasjon for kjøring av Jumbo på vei Redskapen har overlengde, og er derfor kun betinget godkjent for veitransport. Før du kjører på veien med denne redskapen, må du forvisse deg om at tilhengeren ikke overskrider godkjent lengde i ditt land. Merk: Vil du åpne frontbeskyttelsesdekselet, må du slå pilen til lengdemåleren bakover for å unngå at den blir skadet. Klargjøring for veitransport: 1. Ved å heve og senke vognstangen kan du forandre lengden på tilhengeren. 2. Innstill vognstangen slik at pilen på transportlengdemåleren peker på 12 m merket eller under (>12m ). Transportlengdemåleren er montert på frontbeskyttelsesdekselet. Merk: Denne måleren er gyldig kun dersom du først stilte viseren helt opp. Trykk viseren mot sekskantskruen (se ill.) 1100_-IBETRIEBAHME_

10 OPPSTARTIG Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg *) Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte *) 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. *) der et slikt finnes 1100_-IBETRIEBAHME_

11 FØRSTE GAGS MOTERIG PÅ TRAKTORE Hydraulisk tilkobling Enkeltvirkende kontrollapparat Dersom traktoren kun har en enkeltvirkende styreventil, er det absolutt nødvendig å få montert en oljereturledning (T) på et autorisert verksted. - Koble trykkledningen (1) til det enkeltvirkende kontrollapparatet. Koble oljereturslangen (2) (med større tverrsnitt) til traktorens oljereturledning. Tilkobling av de hydrauliske slangene Merk! Dersom oljen varmes opp under drift, må det kobles til et enkeltvirkende kontrollapparat. Dobbeltvirkende kontrollapparat - Koble til trykkledningen (1) og oljereturledningen (2) (ledningen med størst tverrsnitt er oljereturledningen). LS-ledning (ekstrautstyr) - Load sensing-ledningen kobles til LS-uttaket på traktoren. - Slå av kraftuttaket før tilkobling - Still spaken (ST) på kontrollpanelet på avlastet (nøytral) posisjon. - Påse at stikkoblingene er rene Grenseverdier for traktor: - Maks. hydraulisk trykk: 200 bar - Maks. gjennomstrømningsmengde: 90 l/min Unntak: Jumbo 7210 Combiline: 130 l/min) Jumbo Combiline: 130 l/min Merk! Et trykkløst oljetilbakeløp på traktoren må være garantert. OBS: På traktorer med lukket hydraulisk system og LS for eksempel: John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGUM, FORD SERIE 40 SLE Før tilkobling må skruen (7) på hydraulikkblokken skrus helt inn (7b). Standardposisjon ved åpent hydraulisk system Denne skrueposisjonen (7) innstilles på fabrikken (7a). OBS! Tas det ikke hensyn til dette, er overtrykkventilen til traktorens hydrauliske system permanent belastet, og oljen overoppvarmes! 7a Standardposisjon ved åpent hydraulisk system 7 LS P T 7b OBS: På traktorer med lukket hydraulisk system og LS-system 7a 7b LS = Load sensing 1400_-ERSTABAU_

12 FØRSTE GAGS MOTERIG PÅ TRAKTORE Betjening: Opprett forbindelse til traktoren - Koble den 2-polede pluggen til DI 9680-stikkontakten på traktoren. Innstille slangeholder - Innstill slangeholderen slik at det er tilstrekkelig avstand mellom hydraulikkledningene og tilhengerdraget (A2). Viktig! Før hver oppstart må du kontrollere at kjøretøyet er trafikksikkert (belysning, bremseanlegg, beskyttelsesdeksler etc.)! Belysning: - Koble den 7-polede pluggen til traktoren. - Kontroller belysningsfunksjonen på vognen. For traktorer med ISO-buss styring - Koble den 9-polede ISO-pluggen til ISO-buss stikkontakten på traktoren. Kardangaksel Korrekt tilpasning, montering og vedlikehold av kardangakselen er forutsetningen for en lang levetid. Detaljer vedrørende dette er beskrevet i kapittel «Kardangaksel», og må følges! Viktig! Før første igangsetting skal kardangakselen tilpasses traktoren, se kapittel «Kardangaksel»! 1400_-ERSTABAU_

13 FØRSTE GAGS MOTERIG PÅ TRAKTORE Innstille tilhengerkobling Plasser tilhengerkoblingen (A) slik på traktoren at det er tilstrekkelig avstand mellom kardangaksel og tilhengerdrag når vognen er hengt på, spesielt under bøying. Stille inn trekkstang For at pickup-en skal fungere feilfritt, må målet (M) være riktig innstilt når vognen er koblet til (pickup-pendelområde). - Innstillingsmål (M), se kapittel «Pickup» A A1 Utgangssituasjon: - Koble vognen til traktoren. - Begge de hydrauliske sylinderstemplene til trekkstangen må være kjørt helt inn Svingningsdemping 1) Viktig! For en korrekt funksjon til svingningsdempingen, pass på: - For kjøring på vei skal sylinderen (K) ikke være helt innkjørt - Kjør ut sylinderen (K) ca. 1-3 cm 1-3 cm Innstillingsprosess: - Løsne kontramutrene (K) ved gjengespindlene. - Vri sylinderstemplene (5) slik at gjengespindlene skrus ut eller inn inntil målet (M) er nådd. - Maksimalt justeringsområdet må ikke underskrides (L maks., se tabellen under) - Det må justeres avvekslende på begge de hydrauliske sylindrene. - De to hydraulikksylindrene må stilles inn på lik lengde. - Trekk til kontramutrene (K) igjen Merk! Skrus gjengespindelen for langt ut, kan det oppstå skader. Se tabellen for maks. mål! G K Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): Type Fylletrykk PRIMO, FARO 50 bar EUROPROFI 70 bar TORRO 80 bar JUMBO (2 t -oppheng) 100 bar JUMBO (3 t og 4 t -oppheng) 90 bar Forandre trykk - se kapittel «VEDLIKEHOLD» Type Delenummer L maks PRIMO, FARO mm EUROPROFI, TORRO, JUMBO (2 t -oppheng) JUMBO 3 og 4 t (3 t og 4 t-oppheng) mm 1) Standardutrustning på JUMBO, TORRO 1400_-ERSTABAU_ Ekstrautstyr på EUROPROFI, FARO, PRIMO

14 FØRSTE MOTERIG PÅ TRAKTORE Styreakselsperre Betjeningen av styreakselen avhenger av traktor- og vognutstyr. OBS! Styreakselen må ved rask kjøring på vei med lastet vogn alltid være sperret!!! Variant 1 Variant For traktorer uten Load sensing system: - kople ekstra hydraulikkledning til traktoren - åpne eller lukke styreakselen med styreventilen (ST) For traktorer med Load sensing system: - hydraulikkledningen er koplet til hydraulikkblokken - betjening via POWER COTROL styringen eller via ISOBUS-terminalen (se beskrivelse for de enkelte styringene) Pass på! Styreakselen må være sperret: - ved rask kjøring rett fram over 30 km/t - på underlag som ikke er fast - i skråninger - ved avlasting av fremre aksel ved knekkdrag-drift - ved overkjøring av kjøresiloen - når sideføringen til den utstyrte akselen ikke elnger er tilstrekkelig 0700_-Lenkachssperre_

15 ISTILLIG AV DRAG Innstilling av drag Montering av tilhengerfeste Den tillatte støttelasten fremgår av kjøretøyets typeskilt. Den tillatte Dc-verdien (drag-aksialkraft) fremgår av typeskiltet på trekkstangringen. Tiltrekkingsmomentene for festeskruene på trekkstangring: - M16x1, m - M20x1, m Festeskruene må kontrolleres med jevne mellomrom og eventuelt ettertrekkes. Med knekk (ved avlessing) er det kun tillatt å kjøre korte strekninger på jevnt underlag. Et minimalt knekk (under kjøring) er dog tillatt uten innskrenkning. Under kjøring med knekk må det påses at trekkstangringenes/kulekoplingens vinkelbevegelighet oppover er innskrenket. Advarsel! Produksjon og montering skjer hovedsakelig på fabrikken, ved egenmontering skal produsenten kontaktes. Advarsel! Henvisning Tilhengerkulekopling Tilhengerkulekoplingen må kun koples til koplingskuler 80 fra firma Scharmüller GmbH eller andre godkjente koplingksuler (kulediameter 80 mm) som er egnet til sikkert opptak og forrigling. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner av tilhengerkulekoplingen! Vedlikehold av tilhengerkulekoplingen I tillegg til generelt vedlikehold smøre kontaktflatene i koplingspunktet kontrollere at tilhengerkulekoplingens festeskruer er godt festet skadede, deformerte eller slitte tilhengerkulekoplinger må fornyes - la kun fagpersonale foreta utskiftingen! 1000_-Zug-Kugelkupplung_

16 STØTTEFOT Manuell løfting av støttefot - Kople vognen til traktoren - Beveg draget for å avlaste støttefot (se kapittel Styringspult funksjonsforklaring ) - Trekk ut låseboltene (1), sving støttefot oppover og lås det igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! Avmontering av lessevogn Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttefot for at det ikke skal sige ned. - Løft vognen litt foran ved å bevege draget. - Trekk ut låsebolten (1), sving støttefot nedover og lås den igjen. - Kontroller at bolten (1) er korrekt låst! - Senk vognen igjen ved hjelp av draget. - Kople fra de hydrauliske og de elektriske ledningene og kople fra vognen. Advarsel! Still kun tømt vogn på støttebenet og sikre den slik at den ikke kan rulle bort _-Stützfuß_

17 PICKUP Innstille pickup-pendelområde For at pickup-en skal fungere feilfritt, må målet (M) være riktig innstilt når vognen er koblet til (pickup-pendelområde). Mål (M) = 520 mm Merk: Er bakken ujevn, reduseres målet med 1 cm (M = 510 mm) Innstillingsprosedyre, se kapittel «Første gangs montering på traktoren» Skjermen (P) brukes også som ulykkesbeskyttelse og skal ikke tas av under drift. OBS! Vær obs på steder med fare for innklemming når pickup-en beveges opp og ned. OBS! Avles mål (M) fra klistremerket (A). Innstille pickup-avlastning Variant mekanisk avlastning For at pickup-en skal ligge optimalt på, kan fjærforstrammingen forandres. Pickup ligger for lett på (hopper): Reduser målet (X) Pickup ligger for tungt på: Øk målet (X) Variant hydraulisk avlastning 1. Åpne stengekranen (H) (pos. E) 2. Løft ut pickupen. 3. Steng stengekranen (H) (pos. A) 4. Senk ned pickupen. 5. Still inn ønsket systemtrykk ved å åpne stengekranen (H) kort iht. manometeret (M) (ca. 27 bar) Jo høyere trykk, desto høyere avlastning. Pos E M G Pos A H Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): 10 bar nitrogen 1400_-PICK-UP_

18 PICKUP Dybdevalse (ekstrautstyr) Tegnforklaring: 1... Dybdevalse 2. Innstillingsspindel (på begge sider) 3. Mutter til innstillingsspindel 4. Fremre dybdehjul 5. Pickupens tinder Innstilling: Dybdevalsen (1) skal innstilles 2 cm høyere enn det laveste punktet i den sirkelen tindene på pickup-en lager. Merk: Avstanden til bakken må være like stor på venstre og høyre side. For å stille inn dybdevalse-kjørestellet, sving spindelen (2) og kontre den oppe og nede med de to mutrene (3) (M20) på ønsket sted. Vedlikehold 6 Det er en smørenippel (6) på venstre og en på høyre side av dybdevalsen. Disse skal smøres i samme intervall som de fremre dybdehjulene. 1400_-PICK-UP_

19 PICKUP Pickup Super Large 2360 Innstille avlastning Variant hydraulisk avlastning 1. Åpne stengekranen (H) (pos. E) 2. Løft ut pickupen. 3. Steng stengekranen (H) (pos. A) M G Pos E 4. Senk ned pickupen. Pos A 5 Innstill ønsket systemtrykk ved å åpne stengekranen (H) et kort øyeblikk iht. manometeret (M) (ca bar) Jo høyere trykk, desto høyere avlastning. Forstrammetrykk i gassakkumulatoren (G): 10 bar nitrogen H Pickup Super Large 2360 Sensorer for svingbare dybdehjul A = 4 mm Still innstillingsmålet (A) mellom metallplate og sensor på 4 mm. Dybdehjulsensorenes posisjon og funksjon: Posisjon Side (i kjøreretning) Dybdehjulposisjon Sensor-nr. 1 Venstre bak B22 2 Venstre foran B20 Merk! Detaljer for betjening av dybdehjulene finnes i de respektive styringskapitlene. 1 Høyre bak B23 2 Høyre foran B21 Dybdehjulenes arbeidsposisjon er gitt når sensorene B20 (foran til venstre) og B21 (foran til høyre) er aktive. Sett forfra Veitransportposisjonen er gitt når sensorene B22 (bak til venstre) og B23 (bak til høyre) er aktive. OBS! Merk! Fordi Pickup Super Large 2360 er ekstra bred, må dybdehjulene være svingt bakover for kjøring på vei. Ved arbeid må dybdehjulene være svingt forover. Pickup Super Large 2360 kan senkes kun når dybdehjulene er i arbeidsposisjon. 1400_-PICK-UP_

20 DYBDEHJUL Fremre dybdehjul Innstilling: 1. Dybdehjulene kan innstilles ved hjelp av hullbildet (1). Still inn dybdehjulene i hullbilde (1) ved bruk av boltene (se bildet). Oversikt: 4 Dybdevalse (ekstrautstyr) Merk: Avstanden til bakken må være like stor på venstre og høyre side Innstilling: 1. Dybdevalsen (3) skal innstilles 2 cm høyere enn det laveste punktet i den sirkelen tindene på pickup-en lager. For å stille inn dybdevalsen, sving spindelen (4) og kontre den oppe og nede med de to mutrene (M20) på ønsket sted. Merk: Avstanden til bakken må være like stor på venstre og høyre side. Vedlikehold: Det er en smørenippel (5) på venstre og en på høyre side av dybdehjulet. Disse skal smøres i samme intervall som de fremre dybdehjulene (hver 80. kjøring). Vedlikehold Smøreniplene (2) på hjullagrene må smøres i samme intervall som dybdevalsen (hver 80. kjøring) _-TASTRÄDER_

21 KIVSYSTEM Viktige kontroller på knivbjelken før hver igangsetting - Bolter venstre og høyre er låst (E2) - Knivslitasje - Knivoverbelastningssikring for tilskitning - Tilstrekkelig klaring (A) Viktig! Låse knivbjelken med boltene Advarsel! Før hver start må det kontrolleres at boltene på venstre og høyre side er låst! V V E E2 Ved helt utvippet knivbjelke (A) skal man ikke kjøre med vognen. Posisjon E2 - på venstre og høyre vognside - sikre begge boltene med splinter (V). Knivlåsing Merk! Spaken må før utsvinging av skjæreverket være betjent. Pos. 2 Pos. 1 SPAKPOSISJO FOR ARBEIDSISATS OG VEDLIKEHOLD: H H Pass på! Spaken (h) må i hovedsak stå i arbeidsstilling (Pos. 1). (Etter vedlikeholdsarbeider må man ikke glemme omkobling!) Arbeidsinnsats Lås spaken (h) i nedre posisjon (pos.1). Ved arbeissinnsats må spaken være låst nede, slik at kniven er låst. Vedlikehold Lås spaken (h) i øvre posisjon (pos. 2). Alle kniver løsnes automatisk: - For inn- og utmontering av kniv - For sliping av kniv - For rengjøring 1000_-Schneidwerk_

22 KIVSYSTEM Sving ut knivbjelken sideveis for vedlikehold 1. Lås spaken (H) i øvre posisjon (Pos. 2). 2. Vippe ut knivbjelken (A1). 6. Sving ut knivbjelken helt til låset (3) smekker i. Merk! Spaken (h) må før man vipper ut skjæreverket settes i korrekt posisjon! 3. Løsne boltene på venstre vognside (E1). E1 Dermed fikseres knivbjelken i utsvinget posisjon, på venstre vognside. 7. Vipp smussavviseren1) (m) bakover. - Fjern låsesplinten (V) på begge sidene (venstre og høyre) Pass på! Ved alle arbeider på knivbjelken er det stor fare for personskader. Spesielt ved sideveis innsvinging og ved oppvipping av knivbjelken. V Fjern låsespilnten (V) og løsne boltene - Sikre bolten med låsesplinten (V) igjen. 4. Løsne boltene på høyre vognside (E1). 5. Sving ut knivbjelkene på den vestre vognsiden. - Stikk låsesplinten i det ytre hullet. - Vipp smussavviseren (M) nedover med spaken (P). 1) Tilleggsutrustning 1000_-Schneidwerk_

23 KIVSYSTEM 8. Demontere kniv - trykk kniven forover til låsespaken (R) vipper ut av fordypningen til kniven - trekk ut kniven bakover 9. Montere kniv - hekt først inn kniven foran - trykk kniven nedover/bakover til låsespaken (R) klikker inn i fordypningen til kniven R Merk! For å sikre en problemfri funksjon til knivsikringen, anbefales det å utføre hyppigere rengjøring. Merk! Smuss (som til tross for smussavviseren) har samlet seg mellom låsespaken og knivbjelken, fjernes regelmessig, slik at låsingen igjen fungerer problemfritt. Pass på! Grip ikke kniven i skjæreflaten! Ha på vernehansker! 1. Vipp opp smussavviseren (M) 2. Fjern låsesplinten (V) fra oppbevaringsposisjonen - på venstre og høyre side 3. Sikre smussavviseren (m) med låsesplint (V) - på venstre og høyre side Svinge inn knivbjelken V Pass på! Ved alle arbeider på knivbjelken er det stor fare for personskader. Spesielt ved sideveis innsvinging og ved oppvipping av knivbjelken. 4. Løsne forriglingen (3) 5. Sving knivbjelken helt inn 6. Låses på høyre vognside - Bolten i posisjon E2 - Sikre bolten med låsesplint (V). 7. Låses på venstre vognside (E2) - Sikre bolten med låsesplint (V). 8. Vippe inn knivbjelken V E2 9. Sett spaken (h) i arbeidsposisjon (Pos 1) H Pos _-Schneidwerk_

24 KIVSYSTEM V x.xx Betjening av skjæreverk Vippe inn skjæreverk Så lenge tasten holdes trykket - Beveger knivbjelken seg i matekanalen Er ikke knivbjelken helt innvippet - Visning på displayet Pass på! Før innvipping må man sørge for korrekt tilstand til skjæreverket (skadet kniv, bøyde deler osv). Vippe ut skjæreverket Så lenge tasten holdes trykket - Vippes knivbjelken ut med hydraulisk trykk Er knivsettet utvippet - Visning på displayet Fjern avleiringer på smussavviseren (M): - Under bruk skal skjæreverket flere ganger daglig vippes ut med betjeningspulten, dermed kastes løse, oppsamlete avleiringer ut. - Fjern fastsittende forrester og smuss - Regjør skjæreverket grundig med høytrykk etter bruk Merk! Før vognen parkeres må man alltid vippe opp knivbjelken, oppsamlet smuss blir dermed kastet ut. hvis dette ikke gjennomføres er det fare for skader ved avleringer som har blitt harde. Eksterne skjæreverks-taster For vedlikeholdsarbeider på skjæreverket kan man vippe knivbjelkene ut og inn med de to tastene (57). Disse tastene skal kun betjenes ved tom matekanal og utkoblet pressedrift! 1000_-Schneidwerk_

25 81 KIVSYSTEM Innstillinger Still inn anslagsskruen ved spaken - Avstanden mellom innstillingsskruen (SK-4) og anslaget (A) skal i innsvinget tilstand være ca. 1-2 mm. - Innstillingen skal likevel gjennomføres i utvippet tilstand og vedlikeholdsstilling. (Spak "H" i "Pos. 2") Pos. 2 H Pos. 1 SK mm A Stille inn utløserkraften til kniven - Utløserkraften til kniven stilles inn med skruen (S) Innstillingsmål = 81 mm S 1000_-Schneidwerk_

26 KIVSYSTEM Justere knivbjelken Innstillingen bør være slik at rammerøret passer problemløst inn i åpningen på pressrammen ved innsvingning av knivbjelken (1) Still inn ved hjelp av skruen (SK-4) på knivbjelkens svingakse. Justere knivene Innstillingen skal være slik at knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. K SK M K SK-2 Innstilling 1. Løsne kontramutter (K) 2. Løsne skruen (SK-4) tilsvarende. Innstillingen skal være slik at rammerøret skyves over glidestykket når knivbjelken svinges inn - opptakslasken skal gli på ca. 3 mm under det høyeste punktet (se skisse) mm Sentrere kniven mellom transporttindene (M) 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre vognside 2. Skru skruene (SK-1, SK-2) ut et lite stykke på en av vognsidene. år knivbjelken skal forskyves til venstre: - skru først ut skruen (SK-1) på høyre vognside - skru deretter inn skruen (SK-1) på venstre vognside. år denne skruen skrus inn, kan knivbjelken forskyves inntil knivene er sentrert mellom pressrotorens transporttinder. år knivbjelken skal forskyves til høyre: - skru først ut skruen (SK-2) på venstre vognside - skru deretter inn skruen (SK-1) på høyre vognside. 3. Skru begge skruene (SK-1, SK-2) helt inn - ikke trekk dem hardt til 4. Sikre begge skruene (SK-1, SK-2) med kontramutter. 3. Skruen (SK-4) sikres med kontramutter (K) 1000_-Schneidwerk_

27 KIVSYSTEM Kontroll av avstanden mellom knivene og pressrotoren Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. - Still inn stoppeskruen (SK-3) tilsvarende. Kontroll 1. Slå inn knivbjelken (arbeidsstilling) 2. Foreta en visuell kontroll Avstanden mellom knivene og pressrotoren må være minst 20 mm. K Justrer avstanden 1. Løsne kontramutter (K) - på venstre og høyre side av knivbjelken 2. Skru skruene (SK-3) til riktig avstand (20-30 mm) er nådd. - Innstill begge stoppeskruene slik at knivbjelken ikke vrir seg når den svinges inn i arbeidsposisjonen. 3. Sikre stoppeskruene med kontramutre (K) 1000_-Schneidwerk_

28 BAKVEGG Sikkerhetsanordning Bakveggen senkes trykkløst til stilling «C», kun med bakveggens egenvekt. Tømming med doseringsvalser Varianter 1. ormaldosering Sett bakre blikkvegg på svingbøylen - Fest den med låsesplint (F) (høyre og venstre side) OBS! Påse at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Ikke bli stående under den oppsvingte bakveggen! Kjøring på vei kun når bakveggen er lukket. Først i denne stillingen (C) utløser bryteren (56) den hydrauliske funksjonen og lukker bakveggen under trykk (G). 2. Findosering Sett bakre blikkvegg på sideveggene - Fest den med låsesplint (F) (høyre og venstre side) Fôret faller jevnere fordelt på bakken enn under vanlig dosering Overhold sikkerhetsavstander! Eksempel: Det er fare for personskader dersom en person oppholder seg bakpå vognen samtidig som en annen person utløser en koblingsfunksjon i førerhuset (åpne bakvegg, starte motoren,.. ). Advarsel om skader Boltene på venstre og høyre side av vognen må alltid festes likt, ellers skades bakveggen og svingdelene Derfor: - Kontroller alltid bakveggen før hydraulisk åpning 1400_-RUECKWAD_

29 BAKVEGG Innstille slutthøyde for åpnet bakvegg (ekstrautstyr) Innstill slutthøyde for bakveggen ved å feste riktig hull på vippen. øvre langsprofil Hull mm over øvre langsprofil Hull 2-365mm over øvre langsprofil Hull 3-465mm over øvre langsprofil 1400_-RUECKWAD_

30 DOSERIGSVALSER Demontering av doseringsvalsene 1. Åpne lastsikringen 2. Løsne kjedestrammingen (58) og ta av drivkjedet (1). 3. Ta av blikkplatene (2) på venstre og høyre side. OBS! Ikke endre innstillingen på fjærforstrammingen (X). OBS! Ikke beveg deg i nærheten av rotoren så lenge motoren er i gang. 4. Demontere øvre doseringsvalse Fjern følgende skruer på høyre og venstre side: - tre skruer (SK-3) ved flenslageret - tre skruer (SK-2) ved beskyttelsesplateringen 5. Demontere nedre doseringsvalse - to skruer (SK-2) ved beskyttelsesplateringen 6. Skyv ut doseringsvalsene bakover. 7. Monter blikkplatene (2) på venstre og høyre side igjen. 8. Innstille bryteren - se neste side 1300_-DOSIERER_

31 DOSERIGSVALSER Bunnbeltekobling Generelt Er det montert en doseringsvalse, befinner skruen (SK-5) seg bak sensoren og har ingen funksjon der. Bunnbeltet slås av og på med sensoren (90) via en komponent i doseringsvalsen. Bunnbeltetdrevet kan slås på kun på denne måten. - via den automatiske lessingen eller - ved å aktivere bunnbeltebryteren på kontrollpanelet OBS! Ved arbeid bak åpnede beskyttelsesdeksler er det økt fare for personskader. Er doseringsvalsene demontert, vil også sensoren (90) og dermed også bunnbeltet alltid være avslått. Dette er imidlertid ikke ønskelig under lessing og tømming. Er doseringsvalsene demontert, må derfor sensoren (90) aktiveres med skruen (SK-5). Koblingsavstanden (A) er 3-5 mm og kan innstilles i slissen. Innstille sensoren «Trykk på doseringsvalsen»: Er doseringsvalsen montert, må sensoren (90) tilpasses fôrmiddelet som skal lesses. Dette gjøres via en forspenningsfjær som befinner seg bak den nedre doseringvalsen. Denne fjæren har to stillinger: 1. Ensilasje (SI) 2. Tørrfôr (DF) 2 1 Innstill forspenningen på riktig last, slik at full-meldingen kommer på riktig tidspunkt. Merk: Dersom du ikke finner bokstavene: på fabrikken stilles fjærene på ensilasje. For å finne riktig verdi for tørrfôr må du redusere fjærspenningen. 1300_-DOSIERER_

32 DOSERIGSVALSER Montere en oljetrykkbryter For drift med demonterte doseringsvalser anbefales å montere en oljetrykkbryter (3). Presses lasten mot bakveggen, slår oljetrykkbryteren automatisk av bunnbeltet. Oljetrykkbryteren har ingen funksjon dersom doseringsvalsene er montert. - Elektrisk tilkobling, se reservedelsliste, koblingsskjema, se vedlegg. - Innstilling, se kapittel «VEDLIKEHOLD» bar 1300_-DOSIERER_

33 1000 Upm SPILEVEGGER Montering av overdel til overbygg (Profiline) Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge. Advarsel! Monteringen må foretas av to personer og må kun skje når vognen står vannrett. Fare for ulykker! Skritt Detalj Anmerkning 1 Monter vinklene til montering av frontveggen som vist på detalj 1. Vær oppmerksom på vinkelens posisjon! 2 Still opp frontveggen og skru den fast til vinklene. 3 Vinkelen til montering av den bakre bøylen festes som vist på detalj 3. Vær oppmerksom på vinkelens posisjon! Fest bøylen på vinkelen. OBS! Ikke overskrid en monteringshøyde på 4m! 4 Monter bøylene i midten. Påse at det er riktig rekkefølge på monteringsdelene (se utsnitt). Bøylene kan forskyves i høyde på skinnen på sideveggen. Skru fast bøylene først nå skritt 5 er avsluttet. 1500_-Aufbauoberteil_

34 SPILEVEGGER 5 Slå opp sideveggene og skru dem fast til bøylene. 6 TILLEGGSUTSTYR: Lesseautomatikk Hekt lesseautomatikk-klaffen på frontveggen og sikre den med en låsesplint. 7 Hekt inn lesseautomatikk-klaffen ved bøylene på sideveggen og sikre den med en låsesplint. 8 X Fest sensoren (inkl. kabel) og koplingsbøylen i den øvre lesseautomatikken. Ønsket koplingsutløsning innstilles med skruen i slissen på koplingsbøylen. Øvre slisse: maks. last edre slisse: min. last Koplingsavstand (X): mm 9 Fest presenningen mellom den bakre bøylen og bakveggen og sikre den med låsesplinter. 10 Trekk inn snorene. Tips: Snorene blir mer elastiske om de legges i vann før de skal tres i. TILLEGGSUTSTYR: Takprofiler For at lesseautomatikken skal fungere, er det viktig at skrueforbindelsene mellom takprofilen og lesseautomatikk - klaffen ikke er for harde. 1500_-Aufbauoberteil_

35 POWER COTROL Terminalens ytelsesdata Elektrisk kobling Hele det elektriske systemet (datamaskin og terminal) får strøm via en plugg iht. DI 9680 fra traktorens 12V el-system. Disse 3-polte pluggene brukes også i 2-pols modell, ettersom det kun trengs to hovedtilkoblinger (+12V, jord). OBS! Plugg og stikkontakt av andre konstruksjonstyper er ikke tillatt, da disse ikke kan garantere funksjonssikkerhet. Tekniske data Driftsspenning: +10V...+15V Driftstemperaturområde: -20 C C Oppbevaringstemperatur: -30 C C Beskyttelsesgrad: IP65 Sikring: 10A Multifuse i driftsspenningsplugg. Funksjon Alle funksjonene til den påbygde redskapen kan styres direkte via Power-Control terminalen. Utover dette har Power- Control terminalen et stort display som viser aktuell driftssituasjon og diverse menyer og varselmeldinger. Forutsetningen er et enkeltvirkende hydraulisk kretsløp med trykkløst tilbakeløp eller Load Sensing. Igangsetting Sikkerhetshenvisninger! Vær spesielt forsiktig dersom flere personer bruker koblingselementene på maskinen eller traktoren samtidig. Det er viktig at disse personene avtaler arbeidet på forhånd. Eksempel: Det er fare for personskader dersom en person oppholder seg bakpå vognen samtidig som en annen person utløser en koblingsfunksjon i førerhuset (åpne bakvegg, starte motoren...).. ). Betjening med Power-Control terminal 1. Plasser Select-Control-terminalen i førerhuset slik at du har god oversikt. (Det er en holder på baksiden av terminalen). Datamaskin med ISO-Bus 2. Koble terminalen til traktoren via plugg Før datamaskinkabelen fra den påmonterte redskapen inn i førerhuset og koble den til traktorkabelen via ISO-busspluggen (2) (påse at kabelen legges riktig!). 4. Koble traktorledningspluggen (3) til traktorens 12V strømforsyning. Power-Control terminal Plugg 1 ISO-buss plugg 2 Merk! Sørg for at kontrollpanelet ikke utsettes for vær og vind. Slå på terminalen med "I/O"-tasten. 10 ampere sikring Slå av terminalen ved å holde "I/O"-tasten trykket i 3 sekunder. Plugg 3 Traktorkabel med ISO-buss Merk! Power Control slår seg automatisk av etter en time dersom det ikke trykkes på noen knapper PowerControl_

36 POWER COTROL Tastenes funksjoner Funksjonstaster a Funksjonstast 1* b Funksjonstast 2* c Funksjonstast 3* d Funksjonstast 4* Lessefunksjonstaster e f g h i j k l Automatisk lessing Slå inn knivverket Kjør ut trekkstangen- løft vognen Løfte pickup-en Bunnbelte tilbakeløp / lessing Slå ut knivverket Kjør inn trekkstangen - løft vognen Senke pickup-en a b c d e f g h Tømmefunksjonstaster m n o p q Automatisk tømming Doseringsvalse på - av Bunnbelte fremløp Åpne bakvegg Belysning r Tømme bunnbeltet ekstrautstyr totrinnsmotor sakte - hurtig s 1) Låse - frigjøre styrt boggi 2) Låse - frigjøre elektronisk tvangsstyring (ekstrautstyr) t Lukke bakveggen u STOPP v Redusere verdien Redusere bunnbeltehastigheten w Øke verdien Øke bunnbeltehastigheten x På-Av / skifte meny Trykk på [På/Av]-knappen for å slå på Power-Control terminalen. Trykk på [På/Av]-knappen for å komme til systemmenyen. Hold [På/Av]-knappen trykket lenger for å slå av Power-Control terminalen*. i j k l m n q r s t u v o w p x 1500 PowerControl_

37 POWER COTROL Menyoversikt M1 M2 M3 M4 M5 Trykk og hold i 10 sek. M6 M PowerControl_

38 POWER COTROL Startmeny M1 Menyer Følgende hydrauliske funksjoner er sperret i hekkdrift: 1. Pickup 2. Knivverk 3. Automatisk lessing 4. Bunnbelte tilbakeløp under lessing år du har slått på Power-Control terminalen, vises startmenyen Visning: 1... Hekkdrift på 2... Programvareversjon 3... Funksjonstaster Funksjonstaster: # Workmeny M2... Setmeny M3 / trykk lenge: Konfigurasjonsmeny M6... Datameny M5... Sensortestmeny Hekkdrift: Hekkdrift betyr: 1. at det er koblet en kabelbundet terminal til hekkpluggen eller 2. å være i radiodrift via en trådløs terminal. Den trådløse terminalen er ikke i ladestasjonen. år terminalen er i hekkdrift, vises ordet «HECK» (1) i startmenyen. Brukes ikke hekkdrift, vises ingen skrift i posisjon PowerControl_

39 POWER COTROL Workmeny M2 Trykk på funksjonstasten workmenyen. Trykk på funksjonstasten Visning: i startmenyen for å gå til for å gå tilbake til startmenyen Status for lessemomentsensor: (vises kun når pickup er senket). Viser rotorens aktuelle arbeidsmengde. 8. Status for bunnbeltet Stopp* / fremløp / returløp stoppet tilbakeløp Merk! Alt ekstrautstyr som har innvirkning på betjeningen må konfigureres i konfigurasjonsmenyen (M6) A 7 Sakte fremløp Hastighet Raskt fremløp Automatisk lessing aktiv* / inaktiv år symbolet vises, er den automatiske lessingen aktivert. 2. belysning Lys på* Lys av Hastighetstrinn sakte raskt Merk! Under lessing går bunnbeltet alltid med maks. hastighet. 9. Knivverksposisjon svingt utover / svingt innover Automatisk lys på 3. Full-melding: 4. Bakvegg åpen lukke Bakveggfeste aktivert Automatisk lys av lukket* låse svingt innover svingt utover Merk! år dette symbolet blinker, er det pga. den automatiske knivslipeanordningens posisjon ikke mulig å svinge knivverket (gjelder kun ved automatisk knivslipeanordning). 10. Pickup-posisjon senket* / løftet løftet senket 5. Doseringsvalse finnes ikke / av* / på Doseringsvalse - av 6. Styrt boggi låst / åpen* sperret* Doseringsvalse - på åpnet år låst-symbolet blinker, er den styrte boggien i ferd med å låses. 6A. Elektronisk tvangsstyring (EZL, ekstrautstyr) Akslene sentrert og sperret i midtre stilling Veimodus aktivert 11. Pickup Super Large 2360 Dybdehjulposisjon Posisjon for transport på vei Mellomposisjon eller sensorfeil Ved «Mellomposisjon eller sensorfeil» høres i tillegg et akustisk varselsignal. 12. Automatisk aktivering av lesseposisjon på / av år symbolet vises, er den automatiske aktiveringen av trekkstangposisjonen i gang. For hvert trykk på knappen [Senk pickup] aktiveres den automatiske lesseposisjonen. Uten visning er funksjonen inaktiv PowerControl_

40 POWER COTROL Merk! Løfteaksel finnes kun på Tridemmodeller. 19. Doseringsmiddeltilsetting aktiv* / inaktiv aktiv - doseringsmiddel tilsettes inaktiv - doseringsmiddel tilsettes ikke 13. ivåvisning (ekstrautstyr) Merk! Dersom symbolet ikke vises, er den automatiske tilsettingen av doseringsmiddel ikke slått på eller ikke konfigurert. 14. Automatisk tømming aktiv* / inaktiv år symbolet vises, er den automatiske tømmingen aktivert. 15. Lastsikring foran / bak / mellomposisjon* foran bak Blinker symbolene, står lastsikringen i mellomposisjon eller kjører akkurat frem- eller bakover. Merk! Er bøylen til lastsikringen i mellomposisjon, er maks. transporthøyde eventuelt overskredet. 16. Automatisk styring av trekkstang aktiv / inaktiv år symbolet vises, beveges trekkstangen aktuelt av den automatiske styringen. 17. Status tverrtransportør: 18. Løfteaksel senket / løftet* Forvalg tverrtransportør (ikke for mekanisk tverrtransportør) Hydraulisk tverrtransportør mot høyre Hydraulisk tverrtransportør mot venstre Mekanisk tverrtransportør går i innstilt retning Løfteaksel senket Løfteaksel løftet Merk! Er støttelasten for høy, er det ikke mulig å løfte løfteakselen. Økes støttelasten over kritisk nivå mens løfteakselen er løftet, senkes denne automatisk. Funksjonstaster: Meny for knivslipeanordning - se bruksanvisning for Autocut Løfte overbygning - kun dersom dette er aktivert i konfigurasjonsmenyen. Senke overbygning - kun dersom dette er aktivert i konfigurasjonsmenyen. Doseringsmiddeltilsetting på/av - kobler inn/ut den automatiske tilsettingen av doseringsmiddel. Doseringsmiddel tilsettes kun når pickup er senket. Lukke lastsikringen Åpne lastsikringen Slå frontlukene* forover Slå frontlukene* oppover Slå øvre frontluke nedover - frontluken beveger seg så lenge du holder tasten trykket. 1. Slå øvre frontluke oppover - frontluken beveger seg så lenge du holder tasten trykket. 2. Flere funksjonstaster - trykk kort på tasten. Flere funksjonstaster Gå et menynivå opp (her: startmeny Svinge dybdehjul i arbeidsposisjon (hold trykket til prosessen er avsluttet). Svinge dybdehjul i posisjon for veimodus (hold trykket til prosessen er avsluttet). Aktivering av veiposisjon for trekkstang * Lastsikringen kan styres kun når bakveggen er stengt. ** De nedre frontlukene kan betjenes kun når lastsikringen er åpen. Frontluker fås kun til Jumbo Combiline PowerControl_

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 501.O.80F.0 POY I (Type 501 : +.. 01806) POY II (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D-84453 Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: 04.02.2010 Rulletestanlegg

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer