Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober"

Transkript

1 Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 13. Høsten 2009 Basic jobbsøking: Hvor er jobben du ønsker deg? Finanskrisa og arbeidsmarkedet: Mot bedre tider? Din egen jobbportal: Logg deg på karriere.uio.no

2 AKTUELT INNHOLD: Mot bedre tider? Hvor er jobben du ønsker deg? Din egen jobbportal Hvor er du nå? Fire fra UiO om jobben sin Om Arbeidslivsdagen Arbeidslivsdagen 09 - program Presentasjoner av arbeidsgivere Kalender høst 09 s.2 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.24 Mot bedre tider? Helt siden Lehman Brothers gikk konkurs i september 2008, har mediene brukt mange spaltemetre på å svartmale situasjonen på arbeidsmarkedet. Hvordan er situasjonen for deg som skal søke jobb nå? 1. Hvilke forventninger har dere til fremtidens behov for ansettelser - ett år frem i tid og fem år frem i tid? 2. Jobbsøking i dårligere tider - hvilke tips har du til dem som går ut nå? 3. Hvilke tips har du til dem som ennå har noen semestre igjen å studere? PROSPEKT utgis av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Besøksadresse: Problemveien 11 Frederikke-bygningen Tlf Gjenbruk, oversettelse eller annen bruk av materiale fra PROSPEKT er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Nr. 13, høstsemesteret eks. ISSN Redaksjon/bidragsytere: Ingjerd Espolin Gaarder (red.) Tonje Foosnæs Gravås Gisle Hellsten Marija-Christin Jurin Åse Elise Mejdell Kristin Midttun Foto: s.1,7,13,24: Scanpix s.1: Marius Hauge s.1,6,14: Stockxpert.com s.10: Stein Bjørge s.11: Tonje Foosnæs Gravås s.12-13: Arash Nejad Grafisk formgivning: Ingjerd Espolin Gaarder Trykk: 07 Gruppen Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo. Det er ingen tvil om at dagens arbeidsmarked er trangere enn for ett år siden, men høsten 2009 begynner det å dukke opp stadig flere lyspunkter. Tidligere i høst sa for eksempel sentralbanksjef Gjedrem: Arbeidsledigheten har vært lavere enn anslått, og situasjonen i finansmarkedene har bedret seg. Det er med andre ord grunn til å tro at vi allikevel ikke står overfor et worst case scenario, slik mediene beskrev det tidligere i år. Nyutdannet akademiker I tillegg er det flere faktorer som gjør at du som tar en universitetsutdanning er ekstra godt skodd. For det første er det slik at de bransjene som ansetter mange akademikere, blant annet offentlig forvaltning og undervisning, er langt mindre rammet enn andre bransjer. I et lengre perspektiv er det dessuten en kjensgjerning at svært mange akademikere skal over i pensjonistenes rekker de neste årene. Det vil føre til et stort behov for friske krefter. Arbeidsmarkedet er dessuten alltid i endring det går opp og ned, og jobbmuligheter kan dukke opp som følge av at virksomheter må omstille seg. Nye arbeidsfelt utvikler seg også. Miljøfeltet er for eksempel en voksende bransje som kommer til å trenge mye arbeidskraft, og globalisering og teknisk utvikling har også gang på gang ført til mange nye typer arbeidsoppgaver. Hvor mange jobbet for eksempel med web for 20 år siden? Det du kan gjøre noe med Til tross for de lysere signalene, er det likevel all mulig grunn til å forholde seg årvåkent og aktivt til situasjonen på arbeidsmarkedet. Begynn med å sortere i to hauger: Det du kan gjøre noe med og det du ikke kan gjøre noe med. Til det sistnevnte hører selvfølgelig finanskrisa og utviklingen på arbeidsmarkedet. Det er imidlertid en hel del du kan gjøre selv, når det gjelder din situasjon og hvordan din overgang fra studier til jobb blir: En universitetsutdanning er den beste forsikringen du kan skaffe deg. Fokuser på studiene og gjør maksimalt ut av mulighetene du har for å tilegne deg kunnskap som passer til det du ønsker å jobbe med senere. Erfaring vil bli tillagt vekt når du skal søke jobb. Derfor er det viktig å tenke over hvilke deltids- og sommerjobber du skal ha, hvilke organisasjoner du eventuelt engasjerer deg i, og hvilke ferdigheter du kan få trening i gjennom dem. Da får du også referansepersoner og nettverk på kjøpet. Jobbsøkingsferdigheter vil være viktigere enn noen gang, og dette er ting som kan læres. Har du en god nok CV? Behersker du jobbintervjuet? Er du god på research? Hva sier arbeidsgiverne? Vi har snakket med tre arbeidsgivere om behov for arbeidskraft og tips til jobbsøkere. Ta en titt på neste side og lykke til med jobbsøkingen! Maalfrid Brath, Konsernsjef, Manpower 1. Vi har vært gjennom et krevende år i arbeidsmarkedet og vi forventer at 2010 også kan bli krevende. Samtidig har vi i dag mangel på kvalifiserte søkere til enkelte yrkesgrupper. I et lengre perspektiv forventer vi mangel på arbeidskraft innenfor flere yrkesgrupper. 2. Skreddersy dine søknader til stillingen du søker på. Tenk over hva du kan bidra med, hvorfor skal de velge akkurat deg? Selg din kompetanse. Tenk over dine sterke og svake sider før du går i intervju. I tillegg bør du være fleksibel. Veien til drømmejobben går ofte ikke rett frem. Sideveier kan føre til mange uante muligheter. Tar du en jobb du ikke er direkte utdannet til eller hadde tenkt deg på forhånd, kan dette gi deg innpass i bedrifter som etter hvert kan gi deg drømmejobben. Det å vise at man er villig til å ta i et tak, at man er fleksibel og allsidig er egenskaper som er utrolig viktige. 3. Gode resultater fra studiene er viktig. Samtidig vil de studentene som i tillegg både har bidratt innenfor studentmiljøet og tatt jobber på fritiden stille med et fortrinn. Stein Åsheim, Business Development Manager, Fugro Norway AS 1. Det blir ikke behov for mange nyansatte før om 1-2 år, men den langsiktige trenden i olje- og gassmarkedet er økt etterspørsel etter personell. 2. Har du muligheten for erfaring eller mer utdannelse mens du venter, vil det telle positivt. Du må finne ut hva du vil jobbe med senere slik at du velger riktig retning. Er du usikker bør du snakke med noen i bransjen. Når du først har en høyere utdannelse, vil ofte erfaring være mer nyttig enn mer utdannelse. Det kan du få gjennom kortere, relevante vikariater eller praktikantordninger. Siden sikkerhetskurs er påkrevet for alt offshore-arbeid i oljebransjen, har vi ikke denne typen sommerjobber for studenter. 3. Ta kontakt med firma du kan tenke deg å jobbe i. Se om du kan ta oppgaven din på noe de er interessert i. Da vil du få verdifull erfaring samtidig som bedriften får større trygghet for eventuelt å ansette deg senere. Det kan fungere som et årelangt jobbintervju og du vil opparbeide deg kunnskap i noe bedriften er interessert i. Børre Larsen, Direktør Personal-/kulturutvikling Kongsberg Gruppen 1. Kongsberg Gruppen skal i løpet av tre til fem år nå en omsetning i størrelseorden 20 millarder kroner. Det er en dobling av dagens omsetning. Dette betyr at vi både ett og fem år frem i tid vil ha behov for nyutdannede. Både de med administrativ og økonomisk bakgrunn, men særlig de som har studert tekniske fag som data, kybernetikk, elektro eller anvendt matematikk og fysikk. 2. Vurder bedrifter og bransjer som tradisjonelt ikke har stått øverst på rankinglistene blant studenter, og undersøk om disse har stillinger som kan være aktuelle. Fokuser på kvalitet i hver enkelt søknad. Søk på stillinger du er kvalifisert for, ikke send generelle søknader til alle. 3. Prøv å få relevante sommerjobber. Det vil hjelpe deg under senere jobbintervjuer, fordi du lettere vil forstå hva intervjueren spør om, og i svarene dine kan vise til eksempler fra tidligere arbeidserfaring. Samtidig er det en flott måte å bygge nettverk på og få kontakter. Flere av våre ansatte hadde sommerjobb eller prosjektoppgaver hos oss før de ble fast ansatt. 3

3 BASIC JOBBSØKING Hvor er jobben du ønsker deg? Å gjøre research er en grei oppgave når du sitter med en utlyst stilling som du vil undersøke mer om. Men hva gjør du når du ikke finner noen stillingsutlysninger som passer deg? Det eneste du vet er noe om hva du kunne tenke deg å jobbe med, men du aner ikke hvor du kan jobbe med dette. Det er en vanlig utfordring for nyutdannede fra universitetet, årsaken er at man med en generell akademisk utdanning kan jobbe mange ulike steder med samme type oppgaver. Mulighetene er nesten for mange! Så hvordan få oversikt? Og hvordan unngå at researchen ender opp som en planløs nettsurfing som eser ut i alle kanter og kun resulterer i en lang rekke tilfeldige bokmerker og en dundrende hodepine? Her gjelder det å gå systematisk til verks, både for å få oversikt over det du allerede vet, og for å komme på sporet av nye muligheter. Her er tips til hvordan du kan gå frem: A Sett ord på hva du vil jobbe med Let etter verb! Altså noe som beskriver arbeidsoppgaver du liker. La oss si du har funnet ut at du liker å formidle og at du har lyst til å jobbe med tekster. Men fantasien om hvor du kan gjøre dette strekker ikke langt, det eneste du kan komme på er forlag og lærer. Målet i neste trinn er å finne frem til og kartlegge flere mulige arenaer der du kan jobbe med formidling og med tekst. B Kartlegg mulige arenaer Her gjelder det å hente frem all kreativitet og kunnskap du sitter inne med, i tillegg til å bruke folk og informasjon rundt deg. Still deg selv noen spørsmål: Hvor og når trenger man gode tekster? Hvor skrives det til daglig? Hvor bedrives det formidling av ulikt slag? Hvem formidler og i hvilke sammenhenger? Hvem gjør det som jeg har lyst til og hvor gjør de det? Hvilke virksomheter har ansvar for denne type oppgaver? Hvilke samfunnsinstitusjoner er involvert i det jeg er interessert i? I denne fasen kan du ha god nytte av å bli litt statsviter og tenke over hvordan samfunnet og organisasjoner er skrudd sammen. Viktig å tenke på er at disse arenaene kan finnes på kryss og tvers av kjente kategorier: Det kan være alt fra definerte bransjer (eks kommunikasjonsbransjen), type virksomheter (eks forlag), avdelinger i større virksomheter/organisasjoner (eks informasjonsavdelinger), løst sammenvevde felt (eks media), områder for en type aktivitet (eks kurs, opplæring, konsulent). En god idé her er å brainstorme sammen med noen andre. C Konkretiser mulighetene på arenaen Målet her er å konkretisere hvilke jobbmuligheter som kan finnes på hver enkelt av de ulike arenaene. Da skal du gå på Hvordan gjøre god, smart og målrettet research når du vet hva du vil jobbe med, men ikke hvor du kan jobbe med dette. ET ENKELT OPPSETT: Bruk for eksempel et oppsett som dette for å få oversikt over mulige arenaer og forberede research-jobben. A B C D jakt etter alt fra konkrete navn på virksomheter, bransjeinformasjon, hva ulike avdelinger heter, hva vanlige stillingstitler er. Finn rett og slett ut alt om denne arenaen. Hvordan? Bruk alle mulige kanaler: Virksomheters nettsider, bransjesider, omtaler i aviser, fagartikler, folk du kjenner, andre du vet om. Pass på å lage et godt system for å samle og systematisere informasjonen. Opprett et dokument for hver arena der du samler informasjonen, samt dine egne notater. Pass på å få med deg navn på kontaktpersoner, gode nettsider, relevante infokanaler, informative avisartikler osv. Det er en jobb, men tenk på at all denne kunnskapen kommer du også til å ha nytte av den dagen du jobber på denne arenaen! D Omsett research i handling! Dette er og blir den viktigste delen. Det skjer ikke noe før du handler, og målet er jo at researchen skal føre til noe konkret. Her gjelder det å komme på ideer til praktiske og konkrete fremstøt. Kjenner du noen som vet mer om denne type jobb eller bransje, ring! Har du lyst til å skrive i magasin, ta kontakt og tilby frilansoppdrag. Har du kommet over ledige stillinger, søk! Har du funnet drømmebedriften, send en åpen søknad. Har du funnet info om et bransjearrangement eller et interessant kurs, delta! Noter alltid det du gjør i dokumentet ditt, særlig når du har snakket med folk, fått svar på mailer eller hatt telefonsamtaler. Dette dokumentet kan bli gull verdt den dagen du skal på intervju! Tips til gode søketjenester proff.no global.no konsulentguiden.no kulturnett.no startsiden.no nho.no Design: Karrieresenteret ved UiO 4 5

4 UiO-JOBBPORTAL Din egen jobbportal karriere.uio.no er en eksklusiv jobbportal for UiO-studenter. Ikke tatt den i bruk ennå? Her får du en innføring. Til hva? Finne ledige stillinger Du kan søke etter både deltids-, sommer- og heltidsjobber fra et bredt spekter av arbeidsgivere. Gjøre effektiv research Arbeidsgivere presenterer seg og gir informasjon skreddersydd for UiO-kandidater. Du får bl.a. svar på hvilke karrieremuligheter de tilbyr, kompetansebehov, og du får råd om hva de vektlegger ved ansettelser. Her har du et godt utgangspunkt for din utforsking! Profilere deg I din egen profil kan du fylle inn utdannelse, fagbakgrunn, erfaring og interesser, og laste opp din egen CV. Du kan også legge til tag s som beskriver deg og dine faglige interesser, slik at arbeidsgivere kan søke deg opp. Hvorfor? Eksklusivt arbeidsmarked Portalen er kun for UiO-studenter, og endel av jobbene som annonseres finner du bare her. Arbeidsgivere som vil ha UiO-ere Arbeidsgiverne som annonserer på portalen, gjør det fordi de er ute etter å ansette UiO-studenter. Underveis og etter studiene Portalen er nyttig underveis i studiene, fordi du kan orientere deg om muligheter i arbeidslivet og finne relevante deltids- og sommerjobber. Mot slutten av studiene kan du bruke portalen til å finne din første heltidsjobb. Tags ene hjelper deg! Ved å bruke tags-funksjonen, får du kjapt frem stillinger og virksomheter som er aktuelle for deg. Hvordan? Gå inn på karriere.uio.no, eller bruk lenken på Karrieresenterets nettsider. Logg deg inn med ditt UiO-passord og brukernavn. Ledige jobber på karriere.uio.no Ledige jobber på karriere.uio.no Ledige jobber på karriere.uio.no karriere.uio.no

5 Fire fra UiO om jobben de har i dag HVOR ER DU NÅ? Hans Christoffer Aargaard Terjesen (31) Master i sosiologi Therese Steensen (29) Master i informasjonsteknologi Sigrid Westeng Odden (32) Cand.mag, Prosjektforum og mastergradsstudier i kristendomskunnskap Joakim Edvardsen (25) Master i rettsvitenskap Hva jobber du med nå? - I dag jobber jeg som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), hvor jeg er aksjonsforsker. Det innebærer at jeg forsker i tradisjonell forstand, samtidig som jeg intervenerer i feltet for å oppnå resultater i samarbeid med de aktørene som befinner seg der. Hovedsakelig går jobben min ut på å studere og tilrettelegge for samhandlingstiltak som skal fremme innovasjon og bedriftsutvikling i bedriftsnettverk og i enkeltbedrifter, samt å forske på bredere regionale innovasjonsprosesser. Hvordan fikk du jobben? - Både denne jobben og min forrige, som var i næringslivet, fikk jeg gjennom nettverket mitt. En jeg studerte med hørte at jeg hadde sagt opp min forrige jobb, og han tok sporenstreks kontakt med meg og lurte på om jeg ville ta på meg forskerbrillene. Han gjorde et realt innsalg på AFI og ordnet meg et intervju hvor jeg så solgte inn meg selv. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg er sosiolog med spesialisering innenfor organisasjon og ledelse, så jeg får brukt utdannelsen min hver dag. Som forsker er det nesten uunngåelig ikke å få brukt utdannelsen. Men i og med at jeg jobber med oppdragsforskning kan oppdragene variere, så det kan til tider være en utfordring for meg å matche mitt primære interessefelt, som er ledelse, med forskningsfeltet. Men slik er det når man jobber med denne type forskning. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra UiO? - Bruk nettverket ditt! En måned før jeg leverte masteroppgaven, sendte jeg en lang og hyggelig e-post til hele nettverket mitt og ba dem om å holde ører og øyne åpne for meg. For min del ble det full klaff. Samme kveld som jeg var ute og feiret at jeg hadde levert, spurte en av dem som var med meg om jeg ville ha jobb i firmaet hans. For øvrig vil jeg anbefale alle å bruke Karrieresenterets kurs- og veiledningstilbud, for skal man nå toppen av søkerbunken blant stillinger som utlyses er det viktig å være godt forberedt. Det er man best om man har fått hjelp av dem som kan jobbsøking til fingerspissene! Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som konsulent i Accenture, og har siden jeg begynte i jobben vært konsulent på et av Norges største IT-prosjekter. I løpet av min tid på prosjektet har jeg hatt flere forskjellige roller, som alle har vært relatert til utdannelsen min. Typiske arbeidsoppgaver har bestått av utvikling, teknisk design, teknisk systemarkitektur og testing. Siden jeg startet å jobbe har jeg gradvis fått mer ansvar, og jeg er nå teamleder for prosjektets sikkerhetsarkitektur-team. Hvordan fikk du jobben? - Under studietiden fant jeg ut at jeg ønsket å jobbe som konsulent, og Accenture stod øverst på listen over arbeidsgivere. Et par måneder før jeg var ferdig med studiene søkte jeg på en stillingsannonse på Accenture sine hjemmesider, ble innkalt til intervju etter kort tid og fikk jobben. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Masteroppgaven jeg skrev omhandlet Open Sourceteknologier, og erfaringene fra oppgaven har jeg benyttet på prosjektet jeg er på nå. I tillegg er erfaringen fra programmeringsfagene og all skrivetreningen fra studiene noe jeg får bruk for daglig. I IT-verdenen forandrer ting seg fort, og det aller viktigste jeg drar nytte av fra utdannelsen min er ferdighetene i å sette seg fort inn i nye ting, analysere problemstillinger og det å klare å se helheten i et IT-system. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra UiO? - Benytt studietiden til å orientere deg i arbeidsmarkedet. Gå på bedriftspresentasjoner og jobbmesser, og utnytt muligheten til å snakke direkte med bedriftens ansatte for å få et godt inntrykk av hva bedriften jobber med. Mange bedrifter ansetter nyutdannede allerede før de er ferdig med utdannelsen, det kan derfor være smart å starte søknadsprosessen et par måneder før man har fullført utdannelsen. For å få en god søknad og være forberedt på intervjusituasjonen er det en fordel å benytte seg av Karrieresenterets kurs før man søker jobb. Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som informasjonsansvarlig i Krafttak for norskopplæringen, et treårig prosjekt i Voksenopplæringen, Utdanningsetaten. Prosjektet skal rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre og bestå opplæringen. Min hovedoppgave er å informere og rekruttere innvandrere som har rett og plikt til norskopplæring, med hovedfokus på innvandrerkvinner med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Ellers har jeg mange ulike arbeidsoppgaver, alt fra å arbeide med informasjonsbrosjyrer og kampanjer, knytte nettverk, finne deltakere, holde foredrag og informasjonsmøter, til å ha samarbeidsmøter med lærere, kursstedene og andre enheter i Oslo kommune. Hvordan fikk du jobben? - Jeg var på jobbjakt og så etter jobber innenfor integreringsfeltet. Annonsen til denne jobben fant jeg på Oslo kommunes nettsider. Da jeg så den, tenkte jeg at dette er en jobb jeg virkelig har lyst på og som passer meg midt i blinken. Jeg søkte med en godt gjennomarbeidet CV og søknad. Var på intervju og fikk jobben, på grunn av kombinasjonen av ulik arbeidserfaring, frivillighetsarbeid og utdannelse. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - I denne jobben bruker jeg utdannelsen hele tiden. I og med at jeg jobber i et prosjekt, merker jeg at erfaringer og kunnskaper fra Prosjektforum kommer godt med. Fagkunnskaper fra kultur- og religionsfeltet er hele tiden nyttig, både i forhold til hvordan vi skal arbeide med ulike problemstillinger i prosjektet, til det å kommunisere med deltakere som har ulik kulturell og religiøs bakgrunn. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra UiO? - Sett deg ned og kjenn godt etter hva du virkelig ønsker å jobbe med. Søk de jobbene du har aller mest lyst på og jobb godt med søknaden. Det er lurt å tenke bredt, i små organisasjoner, enheter og prosjekter kan du få fantastiske muligheter og utfordringer. Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som førstekonsulent i Statens sivilrettsforvaltning. Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet. Arbeidsoppgavene mine består hovedsakelig i å jobbe med enkeltsaker innen fagfeltene rettferdsvederlag og voldsoffererstatning. Jeg forbereder saker og skriver utkast til vedtak og innstillinger, som deretter legges frem for henholdsvis Erstatningsnemnda for voldsofre og Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. I tillegg svarer jeg på henvendelser fra søkere angående de ulike sakene, og deltar på fagmøter. Hvordan fikk du jobben? - Stillingen var utlyst på NAV sine nettsider. Jeg søkte på stillingen og ble innkalt til intervju. To uker senere ble jeg tilbudt stillingen, og takket ja. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Arbeidsoppgavene mine krever god juridisk forståelse, og jeg føler at jeg i stor grad får brukt min utdannelse til daglig. Jeg anvender kontinuerlig den juridisk metoden i min behandling av enkeltsaker, samtidig som jeg drar nytte av skrivetreningen fra universitetet. I tillegg har jeg bruk for den faglige kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom studietiden, særlig innenfor erstatningsrettens område. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra UiO? - Jeg tror det er viktig å holde motet oppe, selv om man kan oppleve å få noen avslag i begynnelsen. Samtidig er det viktig å tenke på at et jobbtilbud ikke nødvendigvis kun hviler på spesialiseringsfeltet fra masteroppgaven den generelle akademiske kompetansen kan være vel så viktig. På den måten vil man kunne utvide søkemulighetene sine. I tillegg kan det være lønnsomt å holde seg oppdatert på hvor studiekamerater får jobb, for så å plukke opp noen tips på den måten. Selv kjente jeg en som allerede jobbet i Statens sivilrettsforvaltning, og fikk dermed et godt innblikk i organisasjonen før jeg møtte til intervju

6 Hvilke jobbmuligheter har jeg? Hva vektlegger arbeidsgiverne når de ansetter? ARBEIDSLIVSDAGEN Hva er lurt å gjøre underveis i studiene for å få den jobben jeg vil ha? Finn svar på Arbeidslivsdagen 09! To på Arbeidslivsdagen i fjor Navn: Merete Dertz Fag: Master i sosiologi 1 Jeg er nettopp ferdig med mastergraden og trenger jobb! Så jeg er her for å få impulser og informasjon. Og kanskje for å gjøre inntrykk på noen og få dem til å tenke: hun der var bra! når de har snakket med meg! 2 Ja, jeg har hatt flere gode samtaler. Jeg gikk blant annet bort til Storebrand som jeg egentlig ikke har sett som aktuelle og hadde en god prat med dem. Derfor gikk jeg også på presentasjonen og fikk et veldig positivt inntrykk av å jobbe der. Så nå tror jeg at jeg vil søke på traineeordningen deres. 3 Tror de burde være bra. Jeg har god utdanning, utenlandsopphold og gode karakterer. Men jeg har ikke relevant arbeidserfaring, noe som kan være et minus. Jeg tror ikke finanskrisen vil påvirke mine muligheter siden jeg ser etter jobb i det offentlige. Der er man mindre sårbar for dårlige tider og man trenger alltid folk. 15. oktober kommer 200 representanter for ulike arbeidsgivere til Blindern fordi de vil snakke med studenter og nyutdannede om jobb. Hvordan kan du få best mulig utbytte av Arbeidslivsdagen? Før dagen: Les om virksomhetene i PROSPEKT og på karriere.uio.no i forkant. Lag gjerne egen profil på karriere.uio.no. Tenk på hvilke bedriftspresentasjoner du vil gå på, hva du vil spørre arbeidsgivere om og hvordan du vil presentere deg på stands. Lag en presentasjons-cv. Under: Knytt kontakter på dagen. Gå på presentasjoner. Oppsøk arbeidsgiverne på stands og presenter deg, fortell om din bakgrunn og hvorfor du er interessert. Spør om det du lurer på. Etter: Følg opp. Bruk informasjon, tips og kontakter du har fått til å fortsette utforskingen av jobbmulighetene dine. Eksempler på spørsmål arbeidsgiverne kan svare på: - Hva slags fagbakgrunner deres ansatte har - Hvilke stillinger de ansetter nyutdannede i - Hva slags oppgaver man kan få som nyutdannet - Hva de ser etter når de ansetter nye medarbeidere, hva de vektlegger mest - Tips til hva som er lurt å gjøre i løpet av studiet for å øke sjansen for å få jobb hos dem - Hva de har å tilby som gjør dem attraktive - Hva slags muligheter det er for å lære nye ting i jobben, få kursing og videreutdanning - Hvordan de rekrutterer nye medarbeidere - Hva de synes er en god søknad og CV og mye mer. Spør om det du lurer på! Arbeidslivsdagen er for deg som har noen år igjen og vil orientere deg i framtidige muligheter, så vel som deg som er jobbsøker nå. Lykke til med å finne ut mer om dine muligheter! 1. Hvorfor er du på Arbeidslivsdagen? 3. Hva tror du om dine muligheter på arbeidsmarkedet? Navn: Lise Iren Nordheim Fag: Bachelor i kultur og samfunnsfag 1 For å skape et nettverk. Få mer informasjon og snakke med potensielle arbeidsgivere. Det er jo en mulighet til å få direkte kontakt med noen. 2 Ja, har hatt en sikkelig god samtale med Geelmuyden. Kiese. Hadde sett meg ut dem på forhånd. Etter at jeg var på karriereveiledning fikk jeg satt litt bedre ord på hva jeg vil og har funnet ut at jeg ønsker å jobbe med kommunikasjon. Geelmuyden.Kiese er et kommunikasjons- og PR-byrå og det er drømmen min å få jobb der. De tilbyr summer internship og det var det jeg ville snakke med dem om. Hadde gjort en del research på forhånd så jeg var forberedt på hva jeg ville spørre om. Han på standen 2. Har du fått pratet med noen? var veldig all right å snakke med og jeg fikk veldig bra inntrykk av bedriften. Så oppfordret han meg til å søke og ba om å få CV-en min. Jeg ble skikkelig gira og skal gå og skrive søknaden med en gang! 3 Jeg ble veldig oppløftet av det møtet. Jeg skjønner nå at det finns mange flere muligheter enn jeg visste. Det er mange ulike typer jobber i forskjellige deler av organisasjonene som kan være aktuelle for meg. Og mange sier at de har behov for mennesker med alle typer bakgrunner

7 ARBEIDSLIVSDAGEN 15. OKTOBER Hvor vil du? Messe i Idrettsbygningen kl Disse møter du på stand: Bedrifts- og bransjepresentasjoner Accenture Arbeids- og inkluderingsdepartementet Axellia Pharmaceuticals AS Barne- og likestillingsdepartementet BBS Bekk Consulting AS Bærum kommune Det Norske Veritas (DNV) Finansdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Framtidsfylket AS Fugro Norway AS Geelmuyden.Kiese AS Huawei Technology Norway AS Institutt for energiteknikk (IFE) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi Jernbaneverket Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Kongsberg Gruppen Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Manpower AS McKinsey & Company Miljøverndepartementet NAV Arbeids- og velferdsetaten NBIM Norges Bank Investment Management Nofas Management AS Norad Nordea Bank Norge ASA Norges Bank Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet Oslo kommune Osloskolen Patentstyret Posten Norge AS Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Rambøll Redd Barna Riksrevisjonen Schibsted Schlumberger Senter for statlig økonomistyring SINTEF Skatteetaten Sogn og Fjordane fylkeskommune SpareBank 1 Gruppen Statistisk sentralbyrå Statkraft Statnett StatoilHydro Storebrand ASA Telenor Toll- og avgiftsdirektoratet Trainee Innlandet Universitetet i Oslo Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda Aud 2, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet: Redd Barna Accenture NAV Arbeids- og velferdsetaten Utlendingsnemnda Aud 4, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet: Geelmuyden.Kiese AS Posten Norge AS og Nordea Bank Norge AS Osloskolen Art Café, 2. et i Frederikke-bygningen: Forsvarets forskningsinstitutt og SINTEF Kongsberg Gruppen Storebrand ASA Nofas Management AS Aud 7, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet: Departementene og Riksrevisjonen Arbeidsgivere som holder speed-intervjuer Accenture, Veivesenet, Utlendingsnemnda og Nofas Management AS vil gjennomføre korte jobbintervjuer i tilknytning til Arbeidslivsdagen. Benytt denne anledningen til å presentere deg! Vær obs på at noen av dem forutsetter at du sender inn CV og søknad en stund før arrangementet. Se deres annonser på karriere.uio.no for mer info om søknadsprosessen. Mer om Arbeidslivsdagen: karrieresenteret.uio.no Sommerjobb Kontakter Traineeprogrammer Fast stilling

8 Arbeidsgiverpresentasjoner På de følgende sidene får du en oversikt over arbeidsgiverne som kommer til Arbeidslivsdagen i år. Les mer om dem på karriere.uio.no, og blink ut dem du har lyst til å oppsøke på stand eller bedriftspresentasjon den 15. oktober. Har du lest om dem du vil snakke med på forhånd, er det lettere å gjøre et godt førsteinntrykk og stille gode spørsmål. Lykke til med researchen! BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og ledende tilbyder av betalings-, informasjons- og IDløsninger. Vår drivkraft er å skape effektive løsninger som moderniserer og sikrer måten vi betaler og utveksler informasjon på. Gjennom 37 års virksomhet har BBS opparbeidet seg solid tillit i det norske markedet. Selskapet har 830 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark, og vi ser i dag på Norden som vårt hjemmemarked. I 2008 hadde BBS en omsetning på 1,7 milliard. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der vi har en sterk posisjon i dag. Les mer på eller Bekk Consulting AS er et norsk konsulentselskap som leverer rådgivnings-, teknologi- og forvaltningstjenester til store offentlige og private virksomheter. Våre prosjekter spenner over flere fagområder og kombinerer faglig tyngde innenfor systemutvikling med spisskompetanse på forretningsrådgivning og brukeropplevelse. Vi stiller høye krav til våre medarbeideres kvalifikasjoner, men tilbyr til gjengjeld gode betingelser, utfordrende prosjekter og et svært godt fag- og arbeidsmiljø. Selskapet har i dag 230 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. Les mer på eller Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Gjennom unik erfaring, bred kompetanse innenfor alle bransje- og forretningsfunksjoner og utstrakt forskning på verdens mest vellykkete bedrifter, kan Accenture i samarbeid med kundene hjelpe dem til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne. Accenture har mer enn ansatte i 52 land, og Accenture Norge hadde i 2008 en omsetning på 1,58 milliarder norske kroner. Les mer på eller Bærum kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Kommunen kan tilby spennende stillinger innenfor mange områder. Pr. i dag har kommunen særlig behov for dyktige medarbeidere til stillinger innen skole/sfo, barnehage og pleie- og omsorgstjenesten. Det er også behov for deltidsansatte eller vikarer som kan jobbe helg/høytid og ferier. Slike stillinger krever ikke alltid fagutdanning, og kan derfor være aktuelle for studenter i studietiden. Studenter som velger en helg- eller deltidsjobb i kommunen, eksempelvis innen omsorgsbaserte yrker, får med seg verdifull kompetanse og erfaringer som også er nyttig innen andre yrkesretninger. Les mer på eller Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: Arbeidsmarked, arbeidsmiljø og sikkerhet, inntektspolitikk, innvandring, integrering og mangfold, samer og nasjonale minoriteter, pensjoner. Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder: Være sekretariat for statsråden Ivareta forvaltningsoppgaver Styre og følge opp underliggende virksomheter De kommende årene vil følgende oppgaver stå sentralt i departementets arbeid: NAV-reformen, pensjonsreformen, utlendingslovgivning, arbeidsinnvandring, samepolitikken, arbeid, inkludering og velferd. Les mer på eller DNV is a global provider of services for managing risk, helping customers to improve their business performance. As companies today are operating in an increasingly more complex and demanding risk environment, DNV s core competence is to identify, assess, and advise on how to manage risk. Its technology expertise and industry knowledge have been used to manage the risks involved in numerous high-profile projects around the world. Organised as an independent, autonomous foundation, DNV balances the needs of business and society, based on its independence and integrity. With its objective of safeguarding life, property and the environment, DNV serves a range of industries, with a special focus on the maritime and energy sectors. The company has a global presence with a network of 300 offices in 100 countries, and is headquartered in Oslo. Les mer på eller Axellia Pharmaceuticals AS (formerly Alpharma) has a history dating back to Norway in We are a leading producer of active pharmaceutical ingredients (APIs), specialized in fermented antibiotics, and our business has primarily been focused on business-to-business. Axellia has several new finished products in the pipeline and we are about to enter the market of end-to-end solutions. Our customers are national, multinational and global pharmaceutical companies. We do business in 70 countries with approx. 700 customers. Axellia has 770 employees world-wide and has development and production sites in Norway, Denmark, Hungary and Asia. We are 160 employees in Oslo. Les mer på eller Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. FIN er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver. Dersom du legger vekt på faglig interessante, dagsaktuelle arbeidsoppgaver og har interesse for økonomisk politikk og samfunnsdebatt, er det få andre steder som kan tilby mer interessante arbeidsoppgaver for nyutdannede enn Finansdepartementet. Les mer på eller Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) planlegger og gjennomfører statens barne-, ungdomsog familiepolitikk. Vi har det koordinerende ansvaret for arbeidet mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering, og forvalter i denne sammenheng en rekke lover og handlingsplaner. Det statlige barne- og familievernet ligger under BLD. Styrking av forbrukernes økonomiske og rettslige stilling inngår også som en del av departementets ansvarsområder. BLD har store bruker- og målgrupper for sitt arbeid. Både enkeltmennesker i ulike roller - barn, foreldre, arbeidstakere, borgere og forbrukere, - og representanter for andre offentlige institusjoner i inn- og utland, organisasjoner, næringsliv og politikk. I BLD er det ca. 160 ansatte. Les mer på eller Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for forvaltningen av de levende marine ressursene. En annen hovedoppgave for departementet er å legge til rette for at marint basert næringsliv skal ha rammer som tjener en framtidsretta og internasjonal næring i vekst. Departementet har ansvaret for forsvarlig forvaltning og utvikling av norsk fiskeri- og havbruksnæring, handelspolitikk og mattrygghet knyttet til norsk sjømat, havmiljøpolitikk, arbeidet med internasjonale fiskeriavtaler og marin forskings- og innovasjonspolitikk. Videre har departementet et nasjonalt ansvar for maritim infrastruktur, sjøtransport, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Antall ansatte: 110 Arbeidssted: Oslo Les mer på eller

9 Fornyings- og administrasjonsdepartementet jobber med: Nasjonal IT-politikk... som gir effektive og publikumsvennlige IT-løsninger i det offentlige og i samfunnet som helhet. En god offentlig forvaltning... som skal gi verdens beste offentlige sektor. Vi har blant annet et spesielt ansvar for statens byggeprosjekter, personvern og offentlige innkjøp. Alle ansatte i staten... som skal ha en inkluderende og stimulerende arbeidsplass, med trygge lønns- og arbeidsvilkår. Konkurransepolitikk... som gir økt verdiskaping til beste for både forbrukere og næringsliv. Les mer på eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er en organisasjon i sterk vekst. Hovedarbeidsområder er å bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, bosetting av flyktninger og oppfølging av introduksjonsloven, kunnskapsutvikling og -formidling, dialog og nasjonal myndighet for tolking i offentlig sektor samt oppfølging av handlingsplan mot tvangsekteskap. IMDi er en kunnskaps- og nettverksorganisasjon som skaper resultater gjennom samarbeid. IMDi har ca 200 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Les mer på eller Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har 685 ansatte, hvorav 467 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en mindre arbeidsenhet i Horten. Les mer på eller I Jernbaneverket vil du finne 3000 gode kollegaer i et fellesskap preget av profesjonalitet, engasjement, åpenhet og samhold.vi jobber både med fornyelse av eksisterende jernbane og bygging av nye anlegg. Vi har en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet. Les mer på eller Sogn og Fjordane har veldig mange spennende jobber å by på og her finnes muligheter for en rask karriere innenfor diverse bransjer og næringsklynger. Framtidsfylket Trainee, vårt fylkesdekkende traineeprogram med arbeidsgivere i privat næringsliv og offentlig sektor, gir deg mulighet for en unik start på karrieren. I tillegg til traineeprogrammet er Framtidsfylket.no også møteplassen for arbeidsgivere og potensielle arbeidstakere som kan tenke seg en karriere i Sogn og Fjordane. Følg med på der finner du blant annet ledige stillinger, blogg, bedriftsprofiler, nyheter om næringslivet i Sogn og Fjordane og du kan legge ut din CV. Les mer på eller Justis- og polidepartementet skal ivareta grunnverdiene trygghet, demokrati og rettsikkerhet i Norge. Justissektorens arbeidsområder er kriminalitetsbekjempelse, samfunnstrygghet og beredskap, lovgivning, rettssikkerhet, konfliktforebygging og konfliktløsning. Justis- og politidepartementet gjør dette ved å: -forberede saker for regjering, Kongen i statsråd og Stortinget -bidra til gjennomføring av regjeringen og Stortingets politikk -utvikle og følge opp de ytre etater og domstolene -ivareta ansvar for flere forvaltningsoppgaver -utøve kommunikasjon og service til publikum og media Les mer på eller Fugro Norway AS er en overbygning over mer enn 10 forskjellige Fugro selskap i Norge. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Fugro er en del av et internasjonalt konsern som har over 13,500 ansatte. Vi leverer tjenester innen geo-faglige foretningsområder. I Norge er dette særlig inn mot Energisektoren og Olje og Gass spesielt. Vi har også virksomheter som arbeider innen Oseanografi, Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og satelittbasert navigasjon og posisjonering. Les mer på eller Kommunal- og regionaldepartementet har som visjon å legge til rette for en bedre hverdag for alle i dette landet. Vi har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, regional- og distriktspolitikken og de generelle juridiske og økonomiske rammevilkår for kommunesektoren. I tillegg har vi oppgaver innenfor områdene administrasjon og kommunikasjon. Les mer på eller Huawei is a leader in providing next generation telecommunications networks, and now serves 36 of the world s top 50 operators, along with over one billion users worldwide. The company is committed to providing innovative and customized products, services and solutions to create long-term value and growth potential for its customers. Les mer på eller Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt og kunnskapsbasert teknologikonsern, etablert i 1814 med mer enn ansatte. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGS- BERGs produktspekter strekker seg fra mulitstråleekkolodd som kartlegger sjøbunnen ned til meters dyp til styringsmekanismer på romsonder km ute i verdensrommet. Konsernet har fire forretningsområder: Kongsberg Maritime, Kongsberg Oil & Gas Technologies, Kongsberg Defence Systems and Kongsberg Protech Systems. KONGSBERGs hovedkontor ligger på Kongsberg, men konsernet har kontorer på tilsammen 14 steder i Norge og totalt er konsernet representert på 41 steder i 25 land. Les mer på eller Institutt for energiteknikk (IFE) er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFE arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi. IFE er organisert i fem sektorer, to i Halden (Nukleær Sikkerhet og Pålitelighet og Sikkerhet Menneske-Teknologi- Organisasjon) og tre på Kjeller utenfor Oslo (Energi- og Miljøteknologi, Petroleumsteknologi og Nukleærteknologi og Fysikk) Les mer på eller Landbruks- og matdepartementet har ca. 180 ansatte og holder til i Regjeringskvartalet i Oslo. Departementet består av fem avdelinger: Landbrukspolitisk avdeling, Avd. for Matpolitikk, Avd. for Skog og ressurspolitikk, Avd. for forskning, innovasjon og regionalpolitikk og Administrasjons- og økonomiavdelingen. I tillegg en Kommunikasjonsenhet. De senere år er det etablert en klarere arbeidsdeling innen landbruksforvaltningen slik at departementet kan konsentrere seg om de viktigste politiske oppgavene, mens faglige oppgaver og behandling av enkeltsaker i større grad legges ut til underliggende etater og institusjoner. Les mer på eller

10 Manpower AS er Norges største selskap innen bemanningsløsninger og rekruttering. Manpower er en samfunnsbevisst bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi rekrutterer til faste stillinger, engasjementer, sommer- og deltidsjobber som kan kombineres med studier, både innenfor offentlig og privat sektor. Manpower ønsker å gi søkere og medarbeidere innsikt, støtte og råd til å gjøre riktige valg i dagens og fremtidens arbeidsliv. Gjennom Manpower kan du raskt bygge en konkurransedyktig kompetanseprofil og en kontaktflate inn mot ønskede bedrifter selskaper benytter våre tjenester - noe for deg? Les mer på eller Norad er Direktoratet for utviklingssamarbeid underlagt Utenriksdepartementet. Norad gir råd i forberedelsen, gjennomføringen og oppfølgingen av bistandsprogrammer og bidrar til effektiv forvaltning av bistandsmidler samt evaluering og kvalitetssikring av det norske utviklingssamarbeidet. Norad er Norges nytenkende fagmiljø i kampen mot fattigdom i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Les mer på eller McKinsey & Company arbeider med noen av Norges fremste virksomheter, både de store og veletablerte og nye vekstselskaper. Vi er representert i de fleste bransjer, blant annet bank og finans, energi, media, telekommunikasjon, IT og konsumvarer. Våre prosjekter dreier seg blant annet om strategiske og driftsrelaterte endringer, fusjoner, organisasjon og markedsføring. McKinsey har over konsulenter fordelt på over 93 kontorer i 52 land. I Norden er vi omtrent 300 konsulenter, hvorav 96 i Oslo. Vi ansetter kontinuerlig konsulenter med varierende bakgrunn og utdannelse fra universitet og høyskole (eksempler på ulike fagfelt er økonomi, ingeniørfag, medisin, juss, zoologi, statsvitenskap). Les mer på eller Bransje: Bank/finans Markeder: Vårt hjemmemarked er hovedsakelig Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vekstmarkeder er Polen, Baltikum og Russland. Vi er tilstede i alle verdensdeler bortsett fra Afrika og Australia. Hovedkontor: Stockholm. Kontor: 130 i Norge og totalt. Antall medarbeidere: i Norge og totalt Omsetning: 8,137 milliarder NOK Medarbeideres utdanningsbakgrunn: Først og fremst økonomer, sivilingeniører, jurister, it-spesialister og markedsførere. Kjønnsfordeling: 64% kvinner og 37% menn. Les mer på eller Miljøverndepartementet har hovedansvaret for regjeringens miljøpolitikk. Vi trekker opp mål og retningslinjer og utarbeider dokumenter og bakgrunnsmateriale som grunnlag for politiske beslutninger i regjeringen og på Stortinget. Miljøverndepartementet er engasjert i forskning og overvåking av miljøtilstanden i Norge og forvalter lov- og regelverk på miljøområdet. Vi samarbeider med organisasjons- og næringsliv og med miljøbevegelsen, og vi er sterkt engasjert i internasjonalt miljøsamarbeid gjennom FN, EU og andre organisasjoner, og med land enkeltvis. Vi er ca 240 medarbeidere i Miljøverndepartementet. De fleste av oss har høyere utdanning. Vi holder til i historiske og grønne omgivelser ved Akershus festning. Les mer på eller Norges Bank er landets sentralbank. Vi har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond - Utland. Norges Bank er et eget rettssubjekt som eies av Staten. Bankens virksomhet er regulert i Sentralbankloven. Norges Bank har totalt 549 ansatte. Hovedkontoret ligger sentralt plassert i Oslo sentrum. I tillegg har Statens pensjonsfond - Utland kontorer i London, New York og Shanghai. Les mer på eller NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell. NAV utlyser årlig ca 2000 stillinger over hele landet. Hos oss jobber blant andre samfunnsvitere, jurister, økonomer, humanister, psykologer, sosionomer, informatikere, filologer og pedagoger. Med NAV-reformen har vi fått et viktig samfunnsoppdrag. Vi etablerer NAV-kontor med nye tjenester i partnerskap med kommunene over hele landet. Det betyr nybrottsarbeid innen organsiering, ledelse, IKTsystemer, arbeidsmetodikk og tjenesteutvikling. Les mer på eller Nærings- og handelsdepartementet har 205 ansatte, en balansert alders- og kjønnssammensetning og vektlegger likestilling og mangfold. Nærings- og handelsdepartementet utformer politikk for norsk næringsvirksomhet og arbeider blant annet med: å forvalte statens eierskap i forretningsdrivende selskaper å fremme handel og norsk eksport, og ivareta norske næringslivsinteresser i utlandet å legge til rette for innovasjon og utvikling i de maritime næringer å utforme forsknings- og innovasjonspolitikk. Departementet forvalter en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og nyskaping i næringslivet, og fremvekst av nye, innovative bedrifter Les mer på eller Norges Bank Investment Management (NBIM) is responsible for the management of the Government Pension Fund-Global (previously the Government Petroleum Fund), the Foreign Exchange Reserves and the Government Petroleum Insurance Fund. The portfolios are valued at more than NOK 2000 billion and invested in international fixed income and equity markets. NBIM are globally represented and provide interesting and independent careers for new graduates and experienced professionals in an exciting, challenging and international environment. Our 236 employees are located in Oslo (HO), London, New York and Shanghai. Les mer på eller Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helthetlig energipolitikk. Vårt overordnede mål er å sikre høy verdiskapning gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Olje- og energidepartementet er lokalisert i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Departementet har 150 ansatte. Les mer på eller Nofas Management jobber med Norges mest spennende teknologi- og innovasjonsbedrifter, og er i dag det ledende konsulentmiljøet innen fremskaffing av gode finansieringsløsninger til teknologiog innovasjonsintensive prosjekter. Vi er per i dag 22 ansatte og holder til i nye fine lokaler i Drammen. Vi jobber med kunder i hele landet. Kundene kan være innen alle bransjer, men felles for de er at de satser på teknologi, innovasjon, forskning og utvikling. Vår oppgave er å klare å sette oss inn i deres teknologi og kompetanse for å beskrive denne på en enkel måte for å skaffe finansiering. Les mer på eller Oslo kommune er et spennende arbeidssted som utfører viktige samfunnsoppgaver, og er i stadig omstilling for å modernisere de kommunale tjenestene for byens befolkning. Kommunen ønsker at våre arbeidsplasser skal preges av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune har behov for kompetanse på mange felt. Som en av Norges største arbeidsplasser med over medarbeidere, er utfordringene mange. Oslo kommune legger stor vekt på videreutvikling av sine medarbeidere. I Kunnskap Oslo har Oslo kommune organisert samarbeid med alle utdanningsinstitusjonene i Oslo. Les mer på eller

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Osloskolen rekrutterer, utvikler og beholder høyt kvalifisert personell. Osloskolen har som visjon å ligge i toppsjiktet internasjonalt, og lar seg inspirere av beste praksis i Canada, New Zealand og Australia i det videre arbeidet for å nå sine mål. Osloskolen har ansatte spredt på 171 skoler; grunnskoler, videregående skoler, spesialskoler og voksenopplæringssentre, samt seks pedagogisk-psykologisk-rådgivningstjenester. Osloskolen har stor sosiodemografisk variasjon som gir ulike utfordringer og jobbmuligheter. Les mer på eller Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli ledende i Europa. Vi har ca ansatte og virksomheter i 22 land, blant dem kjente mediebedrifter som Aftenposten, VG, Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Våre hjemmemarkeder er Norge og Sverige, men konsernet har også selskaper i blant annet Baltikum, Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Russland, Asia og Latin-Amerika. Schibsteds historie strekker seg tilbake til 1839, men vi er likevel et ungt selskap i en bransje preget av store forandringer. Ved å kombinere tradisjon og nyskaping skal vi møte utfordringene som endringstakten i medielandskapet byr på og ta sats mot vår ambisjon om å bli Europas mest attraktive mediekonsern. Les mer på eller Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for fremme av nyskaping og innovasjon gjennom bruk av industrielle rettigheter. Vi innvilger nasjonale og internasjonale søkere beskyttelse av oppfinnelser, varemerker og design. Vi tilbyr også ulike informasjonstjenester til våre kunder som forundersøkelser, overvåking av konkurrenter, kurs og opplæring. Vi har ca 270 medarbeidere, og vel 70% av disse har utdannelse på universitets- og høyskolenivå. Jurister og sivilingeniører (cand.scient/master of Science e.l.) utgjør de største faggruppene. I tillegg har vi en rekke medarbeidere med bakgrunn innenfor biblioteksfag, økonomi, IT, HR, salg og markedsføring. Det gir et bredt fagmiljø med muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. Vårt arbeidsfelt gir våre ansatte anledning til å jobbe med framtidens teknologi og nyskaping. Les mer på eller Schlumberger is the leading oilfield services provider, trusted to deliver superior results and improved E&P performance for oil and gas companies around the world. From the wellsite, to our global connectivity centers and our R&D facilities worldwide, we employ around 87,000 people working in 80 countries to optimize customer performance in a safe and environmentally sound manner. Les mer på eller Posten Norge AS er et av Norges største konsern. Du finner oss i hele Norge og i Norden under post- og logistikkmerkevaren Posten og Bring og IT-merkevaren ErgoGroup. Konsernet består av årsverk, og i 2008 omsatte konsernet for 28 milliarder kroner. Vi har utviklet oss fra å være et norsk postselskap, til å bli en betydelig aktør i det nordiske post- og logistikkmarkedet. Vår ambisjon er å utvikle oss til et post-, kommunikasjons- og logistikkonsern i verdensklasse, med Norden som hjemmemarked. Redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot er de verdiene som er viktigst for oss. Les mer på eller Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har som oppgave å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom tilrettelegging og tjenester innen økonomistyring. Vi forvalter det statlige økonomiregelverket og er rådgiver for sentrale myndigheter. Vi tilbyr kompentansetiltak til alle statlige virksomheter. I tillegg leverer vi frivillige økonomitjenester til en stor andel av disse. Statlig økonomistyring omfatter styring av statens ressurser. Mål- og resultatsstyring Risikostyring og internkontroll Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Personal og lønn Konsernsystemene Tilskuddsforvaltning Medarbeiderne i SSØ har en variert bakgrunn, fra realkompetanse til høyere akademisk utdannelse. Vi har et stort fagmiljø av økonomer og mange medarbeidere med utdannelse innenfor samfunnsvitenskap og IKT. Les mer på eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en flerfaglig tjeneste og våre medarbeidere har svært ulike yrkes- og utdanningsbakgrunner. I vår arbeidsstokk finner du blant annet politipersonell, jurister, statsvitere, filologer, ingeniører, sosiologer, sosialantropologer, økonomer etc. Flere av våre medarbeidere har flerkulturell bakgrunn. Slik bakgrunn er viktig for å bedre kunne forstå dagens komplekse trusselbilde. Les mer på eller SINTEF skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. SINTEF har sin virksomhet innen de fleste fagområder og bransjer, se vår nettside. Vår omsetning var 2,6 NOK milliarder i Vi samarbeider tett med universiteter, myndigheter og næringsliv. Vi evner å se muligheter, utvikle og skape suksess for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi evner å se muligheter å forene forskning- og forretningskultur. Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår virksomhet. Les mer på eller Rambøll er Nordens ledende leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, design og teknikk. Rambøll har cirka 8500 medarbeidere lokalisert i mer enn 20 land. I Norge er vi over 1000 velkvalifiserte medarbeidere fordelt på 3 datterselskap: Rambøll Norge, Rambøll Management Consulting og Rambøll Oil&Gas. Våre ansatte viser stort engasjement internt, overfor kunder og i samfunnet for øvrig. Les mer på eller Skatteetaten er en stor og moderne etat med ca 6200 medarbeidere og kontorer over hele landet. Etaten er satt til å utføre et viktig samfunnsoppdrag i form av å fastsette og kreve inn skatter. Vårt arbeid sikrer størsteparten av offentlige tjenester og ytelser som helse, omsorg, utdanning og Skatteetaten pensjoner. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og er inndelt i fem regioner, Skatteetatens ITog servicepartner, Skatteopplysningen og Oljeskattekontoret. Skattedirektoratet har den sentrale faglige og administrative ledelsen av etaten. Les mer på eller Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Vi jobber med viktige og spennende problemstillinger som angår alle innbyggere i Norge. 1. Regnskapsrevisjon kontrollerer om regnskapene i staten er ført riktig, og finner ut om statens penger blir brukt slik Stortinget har vedtatt. 2. Forvaltningsrevisjon rapporterer til Stortinget om forvaltningens ressursbruk er effektivt og i samsvar med hva Stortinget har vedtatt, og vurderer om de oppnår målene som er satt. 3. Selskapskontroll kontrollerer hvordan statens eierinteresser i for eksempel aksjeselskaper og banker ivaretas. Riksrevisjonen kan også påta seg internasjonale revisjonsoppdrag og samarbeider med utenlandske riksrevisjoner i ulike prosjekter der du kan delta hvis du vil. Les mer på eller Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein regional utviklingsaktør og ein brukarorientert organisasjon som servar innbyggjarar. Fylkeskommunen sin sentraladministrasjon ligg i Leikanger kommune, 2 mil vest for Sogndal. Leikanger kommune er administrasjonssenteret i fylket, nær Sogndal som er eit godt utbygt service- og handelssenter med variert kulturtilbod. Det er korte avstandar til ein utfordande natur med høve til eit rikt friluftsliv. Les mer på eller

12 SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge, Spare- Bank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Hedmark, Samarbeidende Sparebanker og Landsorganisasjonen/ fagforbund tilknyttet LO. SpareBank 1 Gruppen AS, som ble etablert i 1996, samordner prosjektene, forvalter merkevaren og eier produktselskapene som opererer i det norske markedet. SpareBank 1 Gruppen har ansvar for et omfattende banksamarbeid som gir stordrifts-og kompetansefordeler. Virksomhetsområder: SpareBank 1 Gruppen AS, som morselskap i et finanskonsern, eide ved årsskiftet 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo og ODIN Forvaltning AS. Visjon: Kunden opplever trygghet, nærhet og en enklere hverdag. Les mer på eller Telenor er det ledende telekommunikasjonsselskapet i Norge og Skandinavia. Vi tilbyr tjenester innenfor mobiltelefoni, fasttelefoni og Internett til både privatkunder og bedriftskunder. Telenor er verdens 7. største mobiloperatør. På verdensbasis er det ca som jobber i Telenor, ca av disse er i Norge. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo, men vi har også kontorer mange andre steder i landet. Internasjonalt har Telenor selskaper i Sverige, Danmark, Ungarn, Serbia, Montenegro, Ukraina, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Malaysia og India. I tillegg til folk med teknisk bakgrunn har vi ansatte innen markedsføring, økonomi og finans, jus, HR, event og kundeservice. Les mer på eller Statistisk sentralbyrå en institusjon som teller! Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon med hovedoppgave å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. SSB samler inn, bearbeider og formidler statistikk om viktige samfunnsforhold. Hver dag publiseres ny statistikk på om temaer som befolkning, levekår, økonomi og næringsliv, natur og miljø, bedrifter, arbeidsliv og innvandring. I tillegg har SSB, som ett av få statistikkbyråer i verden, en egen forskningsavdeling. Statistikk speiler samfunnet. SSB er en faktaleverandør til media og offentlige beslutningstakere. Forskere i hele landet bruker statistikk fra SSB i sitt arbeid. SSB kan tilby et faglig spennende og utviklende miljø, både nasjonalt og internasjonalt. Les mer på eller www. Toll- og avgiftsetaten verner samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer gjennom effektiv kontroll, og sikrer inntekter til staten gjennom innkreving av toll og avgifter. Vi er organisert i et sentralt direktorat med underliggende tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet. Etatens brede virksomhet gjør at man som ansatt kommer i kontakt med mange ulike brukergrupper, fra privatpersoner til multinasjonale selskaper som driver omfattende innførsel og utførsel over grensene. Som landets sentrale grensemyndighet håndhever vi regelverk på vegne av 15 andre regelverkseiere. Dette innebærer utstrakt samarbeid med regelverkseiere som politi, skatt og internasjonale toll- og politimyndigheter. Les mer på eller Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner. Statkraft har nær medarbeidere i mer enn 20 land. Les mer på eller Trainee Innlandet (tidl. Vikinglauget Trainee) er en velfungerende regional traineeordning, med over 10 års erfaring, i stadig vekst. Stadig nye bedriftsmiljøer med base i Innlandet (Hedmark og Oppland) melder sin interesse for å bli med. Følgende 12 bedrifter er med i ordningen: Norsk Tipping, Eidsiva Energi, NCE Raufoss, Sparebanken Hedmark, Gjensidige, Moelven Industrier, Helse Sør-Øst, Nortura, Hamar Kommune, HIAS, Norsk Vann, og Kongsvinger Kunnskapspark. Til sammen sysselsetter disse bedriftene ansatte innenfor ulike fagområder. Les mer på eller Statnett SF eier og driver 85% av det sentrale norske kraftnettet og koordinerer driften av hele det norske kraftsystemet. Hovedkontoret ligger i Oslo. I tillegg til hovedkontoret i Oslo er virksomheten organisert med regionskontor og driftsentral i Alta og Sunndalsøra. Vi har til sammen 725 ansatte. Les mer på eller Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Det ble grunnlagt i 1811, mens Norge fortsatt var i union med Danmark. I dag er det ca studenter og ansatte ved UiO. Det samlede tallet på personer som har sitt daglige virke ved UiO er høyere enn befolkningstallet i en by som Ålesund. Eller Porsgrunn. Eller Sandefjord. Universitetets tre hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling. UiO kan tilby sine søkere stillinger innen vitenskap, forskning, administrasjon og teknikk. Les mer på eller StatoilHydro is an international, integrated energy company which is based in Norway. The company is the leading operator on the Norwegian continental shelf and is in a growth phase internationally. StatoilHydro has approximately 29,500 employees, and is represented in 40 countries worldwide. We offer exciting career opportunities and individual development. If you have graduated recently or are still a student, we offer permanent positions in the corporate graduate program and internships. Les mer på eller www. Utlendingsdirektoratet (UDI) er en stor kunnskapsvirksomhet med rundt 1100 ansatte som har utfordrende oppgaver på utlendings- og migrasjonsfeltet. UDI skal iverksette og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningepolitikk. UDI behandler bl.a. søknader om asyl, oppholdstillatelser og statsborgerskapssaker. UDI har også ansvar for drift av statlige mottak for asylsøkere. I tillegg arbeider vi aktivt med regelverksutformingen på utlendingsfeltet. UDI er delt inn i 6 avdelinger: Asylavdelingen, Oppholds-avdelingen, Avd. for faglig strategi og koordinering, Avd. for elektronisk forvaltning, Avd. for administrasjon, service og utvikling og Region- og mottaksavdelingen (RMA). RMA har 6 regionkontor; i Oslo, Bergen, Trondheim, Kr.sand, Gjøvik og Narvik. Les mer på eller Storebrand-konsernet består av de fire forretningsområdene livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank. Konsernet har hovedkontor i Oslo og et landsdekkende kontornett i Norge. I tillegg er det etablert livsforsikrings-, kapitalforvaltnings- og helseforsikringsvirksomhet i Sverige. Etter oppkjøpet av det svenske tjenestepensjonsselskapet SPP i desember 2007, er Storebrand-konsernet Nordens ledende tilbyder av livsforsikring og pensjon. Storebrand tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlig virksomhet. Les mer på eller Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). UNE har ca 270 medarbeidere som er organisert i 12 juridiske og 3 administrative seksjoner. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Les mer på eller

13 Program høsten 2009 Jobbsøkerkurs 10. september kl september kl september kl oktober kl oktober kl november kl november kl desember kl desember kl CV- og søknadskurs 3. september kl september kl oktober kl november kl desember kl Intervjukurs 2. september kl oktober kl november kl november kl desember kl Andre kurs og arrangementer 21. september kl : Økonomikurs for ikke-økonomer 15. oktober kl : Arbeidslivsdagen ved UiO 23. oktober kl : Job search workshop in English Se oppdatert kalender: karrieresenteret.uio.no

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Vi jobber for retts sikkerhet og trygghet

Vi jobber for retts sikkerhet og trygghet Vi jobber for retts sikkerhet og trygghet Om departementet Justis- og beredskapsdepartementet har omkring 400 ansatte fordelt på ni avdelinger og to enheter. Hovedandelen av de ansatte er jurister, samfunnsvitere

Detaljer

ARBEIDSLIVSDAGEN UNIVERSITETET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 PROGRAMHEFTE

ARBEIDSLIVSDAGEN UNIVERSITETET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 PROGRAMHEFTE ARBEIDSLIVSDAGEN UNIVERSITETET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 PROGRAMHEFTE Program og kart Presentasjon av virksomhetene Hvor vil du? Fire arbeidsgivere: Derfor kommer vi til UiO Hvordan bruke Arbeidslivsdagen

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no Geofag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

KarriereDagen SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV

KarriereDagen SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV KarriereDagen Karrieredager er en gyllen anledning til å knytte kontakter og finne ut hvor din kompetanse er etterspurt. Bruk dagen for alt den er verdt, oppfordrer lederen

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i studieløpet

Arbeidslivsrelevans i studieløpet Arbeidslivsrelevans i studieløpet Samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret Bakgrunn og mål Eksisterende samarbeidstiltak studentrettede kurs Erfaringer så langt

Detaljer

Studentundersøkelsen 2017

Studentundersøkelsen 2017 Studentundersøkelsen 2017 DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR RESPONSTID (MEDIAN) GJENNOMFØRTE 0 25 1291 6m 1s 1156 Først har vi noen spørsmål om bakgrunnen din Hvor gammel er du? 8 6 4 2 Under 20 år 20-24 år

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 4 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 3. mai 2016 Notatdato: 18. april 2016

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen

Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling. Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Karrieremuligheter etter fullført studie i IT-støttet bedriftsutvikling Cecilie Christiansen og Marianne Mathisen + Kort om oppgavestiller- HiST/AITeL Høgskolen i Sør-Trøndelag er kjent som HiST. HiST

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

ARBEIDSLIVSDAGEN. Hvor. Stor messe på campus med over 60 arbeidsgivere!

ARBEIDSLIVSDAGEN. Hvor. Stor messe på campus med over 60 arbeidsgivere! ARBEIDSLIVSDAGEN Universitetet i Oslo, Idrettsbygningen på Blindern 27. SEPTEMBER 2011 Hvor du? vil Stor messe på campus med over 60 arbeidsgivere! Program og standoversikt Presentasjon av arbeidsgiverne

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

VELKOMMEN TIL JOBBSØKERKURS

VELKOMMEN TIL JOBBSØKERKURS VELKOMMEN TIL JOBBSØKERKURS Mål for kurset Lære å formidle hva dere kan på en slik måte at arbeidsgivere skjønner det - og ønsker å ansette dere! Strategier for å finne aktuelle jobber prinsippene bak

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Stille Sporsmal Ved Jobbintervju

Stille Sporsmal Ved Jobbintervju Stille Sporsmal Ved Jobbintervju Free Download STILLE SPORSMAL VED JOBBINTERVJU [BOOK] Read Online Stille Sporsmal Ved Jobbintervju - [PDF]. 21 NYTTIGE SPøRSMåL å STILLE NåR DU ER På JOBBINTERVJU... Tue,

Detaljer

Enerconsult. Januar 2013

Enerconsult. Januar 2013 Enerconsult Januar 2013 Enerconsult AS Rådgivningsselskap med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, og ble reetablert 1.

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering Morten Sonniks, IMDi Kort om IMDi Kort om flyktningsituasjonen nå Kompetanseløft for nye og uerfarne kommuner Noen kjennetegn ved kommuner som lykkes

Detaljer

Trainee Ringerike kull 3 spennende karrieremulighet for nyutdannede.

Trainee Ringerike kull 3 spennende karrieremulighet for nyutdannede. Trainee Ringerike kull 3 spennende karrieremulighet for nyutdannede. Om traineeprogrammet Konsept og bakgrunn Trainee Ringerike (TR) ble lansert i april 2015 og målet er å rekruttere ett kull hvert år.

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Religionshistorie. gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim

Religionshistorie. gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim Religionshistorie gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim ma@samfunnsviterne.no Jakten på ordene For at arbeidsgiver skal forstå hva du innehar av kompetanse er det ofte nødvendig

Detaljer

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 PROGRAM IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 Velkommen til IAESTEs Næringslivsdager 2006! IAESTE ønsker deg velkommen til Elektrobygget på Gløshaugen. IAESTEs Næringslivsdager går av stabelen

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

BASIC JOBBSØKING fra A til Å

BASIC JOBBSØKING fra A til Å BASIC JOBBSØKING fra A til Å Research, søknad, CV og intervju Finn jobben du ønsker deg Slik overbeviser du arbeidsgiver Start nå! Å bli ferdig med en lang utdanning er en stor opptur. Og for deg med en

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer