ARBEIDSLIVSDAGEN UNIVERSITETET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 PROGRAMHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSLIVSDAGEN UNIVERSITETET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 PROGRAMHEFTE"

Transkript

1 ARBEIDSLIVSDAGEN UNIVERSITETET I OSLO 28. SEPTEMBER 2010 PROGRAMHEFTE Program og kart Presentasjon av virksomhetene Hvor vil du? Fire arbeidsgivere: Derfor kommer vi til UiO Hvordan bruke Arbeidslivsdagen Bedriftspresentasjoner

2 VELKOMMEN INNHOLD: Vis dem hva du er god for s.3 Derfor kommer vi til UiO s.4 Hvordan bruke Arbeidslivsdagen s.6 Kart over messehallen s.8 Program - Arbeidslivsdagen 2010 s.10 Del- eller heltidsjobb? Sjekk karriere.uio.no s.12 Presentasjoner av arbeidsgiverne s.13 Bedriftspresentasjoner s.24 PROGRAMHEFTE FOR ARBEIDSLIVSDAGEN utgis av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karrieresenteret på nett Du trenger ikke å møte oss for å bruke oss. Vis dem hva du er god for! Besøksadresse: Problemveien 11 Frederikke-bygningen Tlf Gjenbruk, oversettelse eller annen bruk av materiale fra dette programheftet er ikke tillatt uten skriftlig avtale. August eks Redaksjon/bidragsytere: Ingjerd Espolin Gaarder (red.) Pauline Eckerström Tonje Foosnæs Gravås Gisle Hellsten Åse Elise Mejdell Kristin Midttun Foto: s.1,6,10-11,12-13,24: Arash Nejad s.3: UiO/Francesco Saggio s.6-7,11: Stein Bjørge s.6: Ola Sæter s.12: Scanpix s.12: Marius Hauge s.12: Stockxpert.com Grafisk formgivning: Ingjerd Espolin Gaarder Trykk: 07 Gruppen Nettsider: karrieresenteret.uio.no Kalender Stoff om jobbsøking og karriereutvikling Mer om de ulike tilbudene våre og om hvordan du melder deg på Jobbportalen karriere.uio.no Forbeholdt UiO-studenter Heltids- og deltidsjobber Research på virksomheter Profilering av din kompetanse Følg oss på Facebook og Twitter! Oppdatert informasjon om våre aktiviteter Kjapp tilgang til relevant stoff om jobb og karriere fra andre, valgt ut av oss facebook.com/karrieresenteret.uio twitter.com/karsentuio Mennesket er vårt samfunns viktigste ressurs. Humankapitalen utgjør i følge utregninger nesten ¾ av vår nasjonalformue, og det har ligget stabilt på dette nivået i mange år. Universitetet i Oslo spiller en svært viktig rolle i å forvalte denne ressursen. Uten kompetente kandidater vil arbeidslivet stoppe opp, og hele fundamentet i vår velferdsstat vil trues. UiO skal fremme ny viten og kunnskap som vil være med på å forme samfunnet vårt i fremtiden, samtidig som vi ivaretar arbeidslivets nåværende behov. For UiO er det viktig å lytte til omgivelsene, og vi ønsker derfor at offentlige og private virksomheter skal være aktive bidragsytere blant annet til utvikling og evaluering av studieprogrammer. Samtidig er det viktig at UiO fortsatt satser på det vi behersker aller best, nemlig forskning og forskningsbasert undervisning. Universitetet skal gi deg som er student en utdanning som gjør deg mest mulig attraktiv for arbeidslivet. Vi skal også legge til rette for at du får anledning til å bli kjent med de muligheter som venter. Men selve jobben må du skaffe selv. Her er Arbeidslivsdagen et viktig arrangement, hvor du kan møte en rekke ulike bedrifter fra mange forskjellige bransjer. Gjør research på forhånd på bedrifter du ønsker å komme i kontakt med, og bruk dagen til å presentere deg, gå på bedriftspresentasjoner og stille spørsmål. La arbeidsgiveren bli kjent med deg og den kompetansen du kan tilby. Kandidater fra Universitetet i Oslo skal være attraktive arbeidstakere både nasjonalt og internasjonalt. For å få til dette må studienes arbeidslivsrelevans få økt oppmerksomhet gjennom studietiden, og samarbeidet med arbeidslivet må styrkes. Hovedhensikten med Arbeidslivsdagen er nettopp å skape en møteplass mellom UiOs studenter og arbeidsgivere. Du som student skal bli kjent med hvilke muligheter du har, og arbeidsgivere skal bli enda bedre kjent med våre utdanninger og kandidater. Allerede i mai ble arrangementet fullbooket av arbeidsgivere som ønsker å møte studenter. Vis dem at de satser riktig med å komme til UiO vis dem hvilke eminente kandidater dere er! Jeg kommer på Arbeidslivsdagen 28. september håper vi ses! Ole Petter Ottersen rektor, Universitetet i Oslo Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo. 3

3 Derfor kommer vi til UiO Fire arbeidsgivere om UiO-kandidater og søketips Riksrevisjonen Felix Paul Röber, seniorrådgiver i personalseksjonen Hvorfor er dere interessert i UiO-kandidater? - Vi har gode erfaringer med kandidater fra UiO. Riksrevisjonen har varierte oppgaver: regnskapsrevisjon og også undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet i statlige etater gjennom tre ulike revisjonstyper: regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Derfor er det ikke bare revisorer som arbeider hos oss, men også økonomer, statsvitere og jurister. Tre ting studentene ikke vet om Riksrevisjonen? - Riksrevisjonen er et godt sted å starte: Vi har en solid opplæringsplan som gir trygghet, og medarbeiderne får ansvar for egne oppgaver med én gang. Også nyutdannede kan bidra med sin kompetanse fra dag én hos oss. Vi har ca. 500 ansatte og er dermed større enn noen av departementene. Dette gir et interessant og godt arbeidsmiljø. - Riksrevisjonen arbeider mye internasjonalt. Riksrevisjoner over hele verden samarbeider om videreutvikling av revisjonsmetodikk på områder som for eksempel korrupsjon og misligheter eller miljørevisjon. Vi samarbeider med land der Norge har et stort bistandsengasjement om oppbygging av riksrevisjoner. Riksrevisjoner bidrar til sikring av en demokratisk statsforvaltning og trygg gjennomføring av statsbudsjett. - Riksrevisjonen feirer 200-årsjubileum i Hva er ditt beste tips for å nå opp i søkerbunken? - En oversiktlig CV som gjør nøkkelopplysninger om utdanning og erfaring lett tilgjengelig, er viktig. Det vanskeligste for deg som søker er å komme gjennom den første screeningen og bli invitert til intervju. I intervju har man bedre tid til å fremstille sine sterke sider. Viktig: Bruk tid på å forberede deg på virksomheten du skal møte. Det er også ofte en fordel hvis man klarer å gi eksempler på egne sterke sider gjennom konkrete situasjoner man har opplevd. Geelmuyden.Kiese Kristoffer Robin Haug, prosjektleder rekruttering fra UiO Hvorfor er dere interessert i UiO-kandidater? - Vi trenger mangfold, og det vet vi at finnes på UiO. Det er et gammelt ordtak som sier at Der alle tenker likt, tenker ingen meget. Vi har i dag 70 ansatte fra 27 forskjellige fagretninger. Meningsbrytningen mellom så forskjellige mennesker gjør at vi kan tenke tanker ingen andre kan, og finne løsninger andre ikke ser. Vi vet at det bor mer i UiO-studenter enn det mange av dem tror selv, og at det finnes mer man kan bruke fagkompetansen sin til enn å bli professor. Tre ting studentene ikke vet om Geelmuyden.Kiese? - Visjonen vår er å jobbe for et åpnere samfunn. Kunnskap er makt, og vi mener det er et demokratisk ansvar å dele kunnskap slik at makten gis tilbake fra de få til de mange. - Prosjekter vi jobber med kan være alt fra enkeltprodukter til store offentlige prosjekter. Vi har blant annet jobbet med Sosial- og helsedirektoratet med en kampanje som mer enn halverte ungdomsrøyking. Nå jobber vi med Kunnskapsdepartementets kampanje Har du det i deg? for å rekruttere lærere. Hittil har over 44 prosent flere søkt på lærerutdanning enn for to år siden. - Mange tror at det bare er de med utdanning i PR eller media som jobber i kommunikasjonsbransjen. For oss er det viktigere at studentene er engasjerte, har samfunnsforståelse og et hjerte som banker for kommunikasjon. Vi vil ha de som ikke holder kjeft når noe bør sies. Hva er ditt beste tips for å nå opp i søkerbunken? - Den ideelle kandidaten er skarp i pennen, kvikk i tungen og har glimt i øyet, men er fremfor alt en som kan identifisere seg med verdiene våre: Åpenhet, integritet, offensivitet og sans for humor. Klarer du å vise dette gjennom rekrutteringsskjemaet vårt på nettet, og senere gjennom intervjuprosessen, så ligger du godt an. Capgemini Asle Kolseth, Capgemini Consulting (øverst) og Helge Rege Gårdsvoll, Capgemini Business Information Management Hvorfor er dere interessert i UiO-kandidater? - Vi ønsker å rekruttere kandidater med variert bakgrunn. UiO tilbyr et mangfold av studier og er dermed svært interessant. Tre ting studentene ikke vet om Capgemini? - Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. - Capgemini har i overkant ansatte. - Vi er et globalt selskap, representert i mer enn 30 land. Hva er deres beste tips for å nå opp i søkerbunken? - Vær tydelig på din motivasjon for å jobbe i nettopp Capgemini, samt på hva som gjør deg spesiell i forhold til andre søkere. FFI Jan Olav Langseth, rekrutteringsansvarlig, Informasjonsenheten Hvorfor er dere interessert i UiO-kandidater? - Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et stort og tverrfaglig forskningsinstitutt. Vi er i overkant av 500 forskere og ingeniører, 80% innen teknologi og 20% innen samfunnsfag. Til prosjektene våre ansetter vi nesten utelukkende folk med master- eller doktorgrad. Tverrfaglighet og utdanningsnivå gjør at det er naturlig å rekruttere folk med bakgrunn fra et stort, solid og faglig bredt universitet som UiO. Vi er godt fornøyd med kvaliteten til UiO-studentene. FFI har vært inne i en periode med en betydelig utvidelse, og rundt en tredjedel av de nyansatte har sin bakgrunn fra UiO. Det sier mye! Tre ting studentene ikke vet om FFI? - Studentene er overrasket over hvor tverrfaglige vi er - at vi driver med så mye spennende. Dessuten tror de at det meste vi driver med er hemmelig, noe som ikke stemmer. Det at vi tilbyr sommerjobber og veileder studentoppgaver det er alltid en positiv overraskelse. Også i år hadde vi rundt femti sommerstudenter hos oss. Hva er ditt beste tips for å nå opp i søkerbunken? - Å dokumentere at du kan samarbeide vil være et fortrinn. Siden FFI er et forskningsinstitutt, så er vi helt avhengige av kunnskapsrike, kreative medarbeidere som kan samarbeide. Det er ikke til å komme fra at gode karakterer fra riktige kurs og fra studentoppgaver er viktig. Med riktige kurs, så mener jeg også kurs som omhandler vanskelig stoff. Det å vise at du har lært å lære, det er ikke dumt. Vi liker selvsagt også at en søker kan vise gode resultater i bredden. Møt disse og elleve andre virksomheter på bedriftspresentasjonene!

4 Hvordan bruke Arbeidslivsdagen? Hva er lurt å gjøre underveis i studiene for å få den jobben jeg vil ha? Hvilke jobbmuligheter har jeg? Hva vektlegger arbeidsgiverne når de ansetter? Sommerjobb, oppgavesamarbeid, kontakter eller kanskje full stilling? Best utbytte av Arbeidslivsdagen får du hvis du legger arbeid både i forberedelse, deltakelse og oppfølging. I forkant 1. Gå igjennom deltakerlisten Velg ut hvem du vil komme i kontakt med og gå på bedriftspresentasjon til. Les mer om dem i jobbportalen karriere.uio.no. På selve dagen 1. Knytt kontakter og samle informasjon Oppsøk arbeidsgiverne på stands og fortell om din bakgrunn og hvorfor du er interessert. Still spørsmål, og vis at du har satt deg inn i det virksomheten driver med. Hvis de er interessert i videre kontakt, spør hvordan du bør gå frem. Noter i etterkant hva dere snakket om og eventuelt ble enige om. 2. Forbered samtalene med arbeidsgiver Lag en kort muntlig presentasjon av deg selv. Lag en presentasjons-cv. Formuler noen gode spørsmål som vil gi deg informasjon om bla. kompetansebehov, søknadsprosedyrer og muligheter for studenter. 2. Gå på bedriftspresentasjoner Få en helhetlig presentasjon fra innsiden av virksomheten. Still spørmål og ta gjerne notater. 3. Tenk på hvordan du vil fremstå Kle deg representativt. Se på messen som en del av din profilering overfor de arbeidsgiverne du er interessert i. Etterpå 1. Gå gjennom informasjonen du har samlet inn og notatene du tok allerede dagen etter messen. Da har du kontaktene ferskt i hukommelsen. 2. Følg opp de kontaktene du har fått! Oppfølgingen er kanskje den viktigste delen av messebesøket. Arbeidslivsdagen er for alle studenter - uansett hvor du er i studieløpet. Velkommen! 6 7

5 ARBEIDSLIVSDAGEN 28. SEPTEMBER KART OVER MESSEHALLEN I IDRETTSBYGNINGEN PÅ BLINDERN ARBEIDSLIVSDAGEN 2010 KART OVER MESSEHALLEN NØDUTGANG NØDUTGANG Statoil + Teach First Norway Framtidsfylket + Sogn og Fjordane Fylkeskomm. Schibsted DnB NOR McKinsey & Company Norad Senter for statlig Oslo økonomistyring Kommune UiO Det Norske Veritas Skatteetaten Patentstyret Toll- og avgiftsdirektoratet Sparebank1 Trainee Innlandet Redd Barna SINTEF Vitusapotek Nordea Forsvarets forskningsinstitutt Jernbaneverket Norges Bank + NBIM Statistisk sentralbyrå Finansdept Norsk Hydro Accenture NAV IMDi Bekk Consulting Politiets sikkerhetstjeneste Departementene Manpower Osloskolen Cut-e Nofas Management Riksrevisjonen Høgskolen i Oslo Utlendingsdirektoratet Capgemini Posten Norge Institutt for energiteknikk Bærum Kommune Schlumberger BG Group Statkraft Geelmuyden. Kiese Fugro Plan- og bygningsetaten, Oslo Kom. Rambøll Storebrand HOVEDINNGANG 8 9

6 PROGRAM FOR ARBEIDSLIVSDAGEN 28. SEPTEMBER Hvor vil du? Disse møter du på stand i Idrettsbygningen på Blindern kl 11-16: Åpningstale Accenture Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Bekk Consulting BG Group Bærum kommune Capgemini cut-e Det Norske Veritas (DNV) DnB Nor Finansdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Framtidsfylket Trainee Fugro Geelmuyden.Kiese Høgskolen i Oslo Institutt for energiteknikk (IFE) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Jernbaneverket Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Manpower McKinsey & Company Miljøverndepartementet NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet Nofas Management Norad Nordea Bank Norge Norges Bank Norges Bank Investment Management (NBIM) Norsk Hydro Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet Oslo kommune Patentstyret Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Posten Norge Rambøll Redd Barna Riksrevisjonen Schibsted Schlumberger Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SINTEF Skatteetaten Sogn og Fjordane fylkeskommune SpareBank 1 Gruppen Statistisk sentralbyrå Statkraft Statoil Storebrand Teach First Norway Toll- og avgiftsdirektoratet Trainee Innlandet Universitetet i Oslo Utdanningsetaten, Oslo kommune Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) Vitusapotek Rektor Ole Petter Ottersen holder åpningstale kl 11. Det blir enkel servering. Bedrifts- og bransjepresentasjoner Aud 2, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet: Norges Bank Investment Management McKinsey & Company Geelmuyden.Kiese Accenture Aud 4, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet: Redd Barna NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet Posten Norge Nordea Bank Norge SiO kurssenter, 2. et i Frederikke: Capgemini Storebrand Høgskolen i Oslo Forsvarets forskningsinstitutt og SINTEF Aud 7, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet: Departementene og Riksrevisjonen Speed-intervjuer med arbeidsgivere Accenture og Bekk Consulting vil gjennomføre korte intervjuer i tilknytning til Arbeidslivsdagen. Vær obs på at det kan være nødvendig å sende inn CV og søknad i forkant av dagen. For mer info om hvordan du melder din interesse, se annonser på karriere.uio.no. Benytt denne anledningen til å presentere deg! Mer om Arbeidslivsdagen: karrieresenteret.uio.no og facebook.com/karrieresenteret.uio Sommerjobb Kontakter Traineeprogrammer Fast stilling

7 Virksomhetspresentasjoner På utkikk etter del- eller heltidsjobb? Sjekk karriere.uio.no Fire tusen studenter bruker den allerede, og mer enn tusen stillinger er utlyst siden oppstarten i 2009! Disse møter du på Arbeidslivsdagen! På de følgende sidene får du en oversikt over arbeidsgiverne som kommer til Arbeidslivsdagen i år. Les mer om dem på karriere.uio.no, og blink ut dem du vil oppsøke på stand eller bedriftspresentasjon tirsdag 28. september. Har du lest om dem på forhånd, er det lettere å gjøre et godt førsteinntrykk og stille gode spørsmål. Lykke til med researchen! Søk etter ledige stillinger Finn heltids- og deltidsjobb, prosjektstillinger, trainee-programmer mm. Legg til tags på profilen din, så vises de mest relevante jobbene når du logger deg inn! Vis deg frem for arbeidsgivere Fyll ut en profil med din utdanning og erfaring Last opp CV-en din Bruk tags-funksjonen aktivt det gjør det lettere for aktuelle arbeidsgivere å finne deg Finn informasjon om virksomheter Søk på virksomhetene du er interessert i Les om hva de kan tilby deg, hva de ser etter av kompetanse, søknadsprosedyrer mm. Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Gjennom våre ansattes unike erfaring og bakgrunn, brede kompetanse innenfor alle bransje- og forretningsfunksjoner samt omfattende forskning på noen av verdens mest vellykkete virksomheter, kan Accenture i samarbeid med kundene hjelpe dem til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne. Accenture har mer enn ansatte i 52 land, og vår styrke i Norge er å levere store komplekse utviklingsprosjekter og endringsprogrammer. Les mer på eller Arbeidsdepartementet (AD) har et overordnet ansvar for arbeidsmarkedspolitikken herunder arbeidsinnvandring, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsmiljø- og sikkerhet samt arbeidsrett, inntektssikringen gjennom folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger, sosialpolitiske spørsmål, herunder sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og koordinering av regjeringens innsats mot fattigdom. Departementet har videre ansvaret for tunge omstillingsprosesser på arbeids- og velferdsområdet. Du finner mer om departementets oppgaver og mål på vår hjemmeside. AD samarbeider med Vitenskapsbutikken om mastergradsprosjekter. Antall ansatte: 210. Les mer på eller 12 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for mange viktige samfunnsoppgaver. Departementet planlegger og gjennomfører statens barne-, ungdoms-, familie- og likestillingspolitikk. Vi jobber for et inkluderende samfunn der alle skal ha like muligheter. Vi har det koordinerende ansvaret for arbeidet med universell utforming og diskriminering på grunnlag av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering, og forvalter en rekke lover og handlingsplaner. Styrking av forbrukernes økonomiske og rettslige stilling er en annen viktig del av departementets ansvarsområder. I BLD er det ca. 200 ansatte. Les mer på eller www.

8 Bekk Consulting AS er et norsk konsulentselskap som leverer rådgivnings-, teknologi- og forvaltningstjenester til store offentlige og private virksomheter. Våre prosjekter spenner over flere fagområder og kombinerer faglig tyngde innenfor systemutvikling med spisskompetanse på forretningsrådgivning og brukeropplevelse. Vi stiller høye krav til våre medarbeideres kvalifikasjoner, men tilbyr til gjengjeld gode betingelser, utfordrende prosjekter og et svært godt fag- og arbeidsmiljø. Selskapet har i dag 250 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. Les mer på eller DnB NOR er Hele Norges bank. Vi har tjenester og produkter fra A til Å, er til stede der kundene er og jobber hardt for å gi alle våre kunder, både store og små, det beste. Noen kjappe fakta: - 2,3 millioner personkunder, over bedriftskunder - Norges største nettbanker, dnbnor.no og postbanken.no, med over 1 millioner brukere - Representert på over 200 steder i Norge. Tilbyr banktjenester i dagligvarebutikker og postkontor over hele landet - Norges største livs- og pensjonsforsikringsselskap med rundt 1 million kunder - Norges største kapitalforvaltningsselskap med rundt fondskunder i Norge og 283 institusjonelle kunder i Norge og Sverige - Norges største verdipapirforetak og Norges ledende eiendomsmegler Les mer på eller BG-konsernet er en ledende global aktør innen leting, produksjon og markedsføring av naturgass og LNG. BG Group er midt i en ny og spennende fase med leting og feltutbygging, og tilbyr en unik mulighet til å jobbe med nyskapende teknologi for utvinning av olje og gass i noen av verdens mest utfordrende miljøer. Som nyutdannet kan vi tilby deg et omfattende program med god opplæring og oppfølging, tidlig ansvar, utlandserfaring og gode karrieremuligheter. Vi søker nå etter dyktige personer til flere programmer: Petroleumsingeniører, Operasjonsingeniør, Kommersiell, Brønningeniør (kompletteringsingeniør) og Ingeniørarbeid. Send din søknad på Søknadsfrist 15. oktober Les mer på eller Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. FIN er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver. Dersom du legger vekt på faglig interessante, dagsaktuelle arbeidsoppgaver og har interesse for økonomisk politikk og samfunnsdebatt, er det få andre steder som kan tilby mer interessante arbeidsoppgaver for nyutdannede enn Finansdepartementet. Les mer på eller Bærum, som er vestlig nabokommune til Oslo, er landets 5. største kommune. Bærum kommune er den største arbeidsgiveren i Bærum med sine ansatte. Her finner du store og solide fagmiljøer. Kommunen har mange tjenesteområder, noe som betyr et mangfold av spennende yrkesmuligheter. Bærum kommune vil ha medarbeidere med ambisjoner - både på egne og samfunnets vegne. Derfor satser kommunen på sine medarbeidere gjennom å tilby ulike kompetansehevingstiltak, faglige utviklingsmuligheter, godt lederskap og attraktive karriereutsikter. Til gjengjeld vil kommunen ha medarbeidere som bidrar til resultater og utvikling. Dette samspillet gjør Bærum kommune til en av landets beste arbeidsplasser! Les mer på eller Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for forvaltningen av de levende marine ressursene. En annen hovedoppgave for departementet er å legge til rette for at marint basert næringsliv skal ha rammer som tjener en framtidsretta og internasjonal næring i vekst. Departementet har ansvaret for forsvarlig forvaltning og utvikling av norsk fiskeri- og havbruksnæring, handelspolitikk og mattrygghet knyttet til norsk sjømat, havmiljøpolitikk, arbeidet med internasjonale fiskeriavtaler og marin forskings- og innovasjonspolitikk. Videre har departementet et nasjonalt ansvar for maritim infrastruktur, sjøtransport, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Antall ansatte: 110. Arbeidssted: Oslo. Les mer på eller Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Capgemini hjelper sine kunder med å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial ved hjelp av teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode Collaborative Business Experience og vår globale leveransemodell kalt Rightshore, hvor de beste talentene, uavhengig av arbeidssted, jobber sammen som et team for å skape og levere optimale resultater for våre kunder. Capgemini er representert i mer enn 30 land, har mer enn ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i Capgemini er organisert i 3 disipliner: Capgemini Consulting, Technology Services og Outsourcing Services. Les mer på eller Fornyings- og administrasjonsdepartementet jobber med: En god offentlig forvaltning... som skal gi verdens beste offentlige sektor. Vi har blant annet et spesielt ansvar for statens byggeprosjekter, personvern og offentlige innkjøp. Konkurransepolitikk... som gir økt verdiskaping til beste for både forbrukere og næringsliv. Kirkepolitikken... som legger til rette for en levende og åpen folkekirke. Alle ansatte i staten... som skal ha en inkluderende og stimulerende arbeidsplass, med trygge lønns- og arbeidsvilkår. Nasjonal IT-politikk... som gir effektive og publikumsvennlige IT-løsninger i det offentlige og i samfunnet som helhet. Samepolitikk... som sørger for at samisk språk og kultur videreutvikles og styrkes. Nasjonale minoriteter... som har rett til å utvikle sin kultur og bli hørt i saker som gjelder dem. Les mer på eller cut-e består av organisasjonspsykologer som over flere år har arbeidet som rådgivere og metodeutviklere innen rekruttering, lederevaluering, lederutvikling og klimakartlegging. Vi stiller høye krav til våre konsulenter, og har i de senere år fungert som rådgivere også for andre konsulentorganisasjoner på disse områdene. cut-e er kjent i markedet for å utvikle innovative og brukervennlige web-baserte løsninger. Produktporteføljen består av et bredt utvalg metoder, eksempelvis personlighetstester, evnetester, 360 -systemer og verktøy for arbeidsklimakartlegging. Vi tilbyr tester som kombinerer høy psykometrisk kvalitet med hurtighet, fleksibilitet og brukervennlighet. Vårt fokus på å kvalitetssikre produktene reflekteres i at vår testportefølje sertifisert av Det Norske Veritas. Les mer på eller Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har 685 ansatte, hvorav 467 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en mindre arbeidsenhet i Horten. Les mer på eller DNV is a global provider of services for managing risk, helping customers to safely and responsibly improve their business performance. DNV s core competence is to identify, assess, and advise on how to manage risk. Its technology expertise and industry knowledge, combined with its risk management approach, have been used in numerous high-profile projects around the world. Organised as an independent, autonomous foundation, DNV balances the needs of business and society, based on its independence and integrity. With its objective of safeguarding life, property and the environment, DNV serves a range of industries, with a special focus on the maritime and energy sectors. The company has 300 offices in 100 countries, and is headquartered in Oslo. Its prime assets are the knowledge and expertise of its 9,000 employees from 98 nations. Les mer på eller Sogn og Fjordane har veldig mange spennende jobber å by på, og her finnes muligheter for en rask karriere innenfor diverse bransjer og næringsklynger. Framtidsfylket Trainee, vårt fylkesdekkende traineeprogram med arbeidsgivere i privat næringsliv og offentlig sektor, gir deg mulighet for en unik start på karrieren. Les mer på I tillegg til traineeprogrammet er framtidsfylket.no også møteplassen for arbeidsgivere og potensielle arbeidstakere som kan tenke seg en karriere i Sogn og Fjordane. Her finner du blant annet ledige stillinger, blogg, bedriftsprofiler, nyheter om næringslivet i Sogn og Fjordane og du kan legge ut din CV. Les mer på eller

9 Fugro Norway AS er en overbygning over mer enn 10 forskjellige Fugro selskap i Norge. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Fugro er en del av et internasjonalt konsern som har over 13,500 ansatte. Vi leverer tjenester innen geo-faglige foretningsområder. I Norge er dette særlig inn mot Energisektoren og Olje og Gass spesiellt. Vi har også virksomheter som arbeider innen Oseanografi, Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og satelittbasert navigasjon og posisjonering. Kommunal- og regionaldepartementet har som visjon å legge til rette for en bedre hverdag for alle i dette landet. Vi har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, regional- og distriktspolitikken og de generelle juridiske og økonomiske rammevilkår for kommunesektoren. I tillegg har vi oppgaver innenfor områdene administrasjon og kommunikasjon. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeidsog læringsmiljø. Les mer på eller Les mer på eller Geelmuyden.Kiese flytter makt og innflytelse i favør av sine kunder ved hjelp av kommunikasjon. Historiefortellere må både være kreative og strategiske. Kreativitet må til for at fortellingen skal få oppmerksomhet, og strategi er nødvendig for at den skal bli husket. Geelmuyden.Kiese hjelper kunden med å kommunisere langsiktig og målrettet gjennom ulike kontaktpunkter og kanaler til definerte målgrupper. Det viktigste er ikke å snakke, men å få sagt noe. Selskapet er et av Skandinavias største innen strategisk kommunikasjonsrådgivning med kontor i Oslo, København og Stockholm. Geelmuyden.Kiese hadde NOK 80 millioner i omsetning i 2009 og har 70 medarbeidere. Geelmuyden.Kiese er eid av ansatte gjennom selskapet Geelmuyden.Kiese Holding AS. Les mer på eller Kunnskapsdepartementet er et av de største departementene med over 300 ansatte. Vi ansetter medarbeidere med ulik bakgrunn, men mange har utdanning og erfaring fra samfunnsfag, jus og økonomi. Både barnehagene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene er hjørnesteiner i landets utvikling. Hvis du er interessert i disse fagfeltene og ønsker å være med på forme fremtidens utdanningssamfunn, kan Kunnskapsdepartementet være en interessant arbeidsplass for deg. Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor områder som er avgjørende for at vi skal vokse og utvikle oss både som enkeltmennesker og samfunn. Vi holder til i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Les mer på eller IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFE arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi. IFE er organisert i fem sektorer, to i Halden (Nukleær Sikkerhet og Pålitelighet og Sikkerhet Menneske-Teknologi- Organisasjon) og tre på Kjeller utenfor Oslo (Energi- og Miljøteknologi, Petroleumsteknologi og Nukleærteknologi og Fysikk) Les mer på eller Landbruks- og matdepartementet har ca. 180 ansatte og holder til i Regjeringskvartalet i Oslo. Departementet består av fem avdelinger: Landbrukspolitisk avdeling, Avd. for Matpolitikk, Avd. for Skog og ressurspolitikk, Avd. for forskning, innovasjon og regionalpolitikk og Administrasjons- og økonomiavdelingen. I tillegg en Kommunikasjonsenhet. De senere år er det etablert en klarere arbeidsdeling innen landbruksforvaltningen, slik at departementet kan konsentrere seg om de viktigste politiske oppgavene, mens faglige oppgaver og behandling av enkeltsaker i større grad legges ut til underliggende etater og institusjoner. Les mer på eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er en organisasjon i sterk vekst. Hovedarbeidsområder er å bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, bosetting av flyktninger og oppfølging av introduksjonsloven, kunnskapsutvikling og -formidling, dialog og nasjonal myndighet for tolking i offentlig sektor samt oppfølging av handlingsplan mot tvangsekteskap. IMDi er en kunnskaps- og nettverksorganisasjon som skaper resultater gjennom samarbeid. IMDi har ca 200 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Les mer på eller Manpower AS er Norges ledende bemanningsselskap. Vi tilbyr ansettelser hos mange av Norges mest spennende arbeidsgivere, både fast og midlertidig. Vår kjernekompetanse er å rekruttere til faste stillinger, engasjementer, sommerjobber og deltidsjobber innenfor offentlig og privat sektor. Mange av våre stillinger kan kombineres med studier. Vi leter kontinuerlig etter kompetanse innen data/it, ingeniørfag, jus, mediefag, helse, pedagogikk, realfag, salg og markedsføring, samfunnsfag, språk og økonomi/ledelse. Vi er representert ved 40 lokalkontorer i Norge. Manpower er en samfunnsbevisst bedrift, vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Les mer på eller I Jernbaneverket vil du finne 3000 gode kollegaer i et fellesskap preget av profesjonalitet, engasjement, åpenhet og samhold. Vi jobber både med fornyelse av eksisterende jernbane og bygging av nye anlegg. Vi har en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet. Les mer på eller McKinsey & Company arbeider med noen av Norges fremste virksomheter, både de store og veletablerte og nye vekstselskaper. Vi er representert i de fleste bransjer, blant annet bank og finans, energi, media, telekommunikasjon, IT og konsumvarer. McKinsey har over konsulenter fordelt på over 94 kontorer i 52 land. Vi ansetter kontinuerlig konsulenter med varierende bakgrunn og utdannelse fra universitet og høyskole. Omtrent 50% av våre konsulenter i Oslo har økonomisk bakgrunn, mens rundt 30% er ingeniører. De resterende har sin bakgrunn fra f.eks. juss, samfunnsøkonomi, medisin og statsvitenskap, for å nevne noen. Les mer på eller Justis- og politidepartementet har ca. 350 medarbeidere fordelt på åtte avdelinger, statsrådsseksjonen, internasjonalt sekretariat og informasjonsenheten. Justis- og politidepartementet skal ivareta grunnverdiene trygghet, demokrati og rettsikkerhet i Norge. Justissektorens arbeidsområder er kriminalitetsbekjempelse, samfunnstrygghet og beredskap, lovgivning, rettsikkerhet, konfliktforebygging og -løsning samt flyktning-og innvandringspolitikk. Justis- og politidepartementet gjør dette ved å: forberede saker for regjering, Kongen i statsråd og Stortinget bidra til gjennomføring av regjeringen og Stortingets politikk utvikle og følge opp de ytre etater og domstolene ivareta ansvar for flere forvaltningsoppgaver, og utøve kommunikasjon og service til publikum og media Les mer på eller Miljøverndepartementet har hovedansvaret for regjeringens miljøpolitikk. Vi trekker opp mål og retningslinjer og utarbeider dokumenter og bakgrunnsmateriale som grunnlag for politiske beslutninger i regjeringen og på Stortinget. Miljøverndepartementet er engasjert i forskning og overvåking av miljøtilstanden i Norge og forvalter lov- og regelverk på miljøområdet. Vi samarbeider med organisasjons- og næringsliv og med miljøbevegelsen, og vi er sterkt engasjert i internasjonalt miljøsamarbeid gjennom FN, EU og andre organisasjoner, og med land enkeltvis. Vi er ca 240 medarbeidere i Miljøverndepartementet. De fleste av oss har høyere utdanning. Vi holder til i historiske og grønne omgivelser ved Akershus festning. Les mer på eller

10 NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell. NAV utlyser årlig ca 2000 stillinger over hele landet. Hos oss jobber blant andre samfunnsvitere, jurister, økonomer, humanister, psykologer, sosionomer, informatikere, filologer og pedagoger. Med NAV-reformen har vi fått et viktig samfunnsoppdrag. Vi etablerer NAV-kontor med nye tjenester i partnerskap med kommunene over hele landet. Det betyr nybrottsarbeid innen organsiering, ledelse, IKTsystemer, arbeidsmetodikk og tjenesteutvikling. Les mer på eller Norsk Hydro ASA er en global leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har ansatte i 40 land, av dem i Norge, og har virksomhet på alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid er Hydros oppgave å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av. Les mer på eller Nofas Management jobber med Norges mest spennende teknologi- og innovasjonsbedrifter, og er i dag det ledende konsulentmiljøet innen fremskaffing av gode finansieringsløsninger til teknologi- og innovasjonsintensive prosjekter. Vi er i dag 31 ansatte, har et sterkt tverrfaglig miljø, hvor kjernen i alt vi driver med er å fremme norsk forskning, utvikling og teknologi-innovasjon. Våre klienter spenner seg fra kunnskapsbaserte vekstselskaper til store internasjonale konsern. Vi er i rask vekst og ansetter dyktige M.Sc. graduates innen Mat/Nat fag - spesielt IKT, Nano og Biotek. Les mer på eller Nærings- og handelsdepartementet har 205 ansatte, en balansert alders- og kjønnssammensetning og vektlegger likestilling og mangfold. Nærings- og handelsdepartementet utformer politikk for norsk næringsvirksomhet og arbeider blant annet med: * å forvalte statens eierskap i forretningsdrivende selskaper * å fremme handel og norsk eksport, og ivareta norske næringslivsinteresser i utlandet * å legge til rette for innovasjon og utvikling i de maritime næringer * å utforme forsknings- og innovasjonspolitikk. Departementet forvalter en rekke virkemidler som skal stimulere til forskning og nyskaping i næringslivet, og fremvekst av nye, innovative bedrifter. Les mer på eller Norad er Direktoratet for utviklingssamarbeid underlagt Utenriksdepartementet. Norad gir råd i forberedelsen, gjennomføringen og oppfølgingen av bistandsprogrammer og bidrar til effektiv forvaltning av bistandsmidler samt evaluering og kvalitetssikring av det norske utviklingssamarbeidet. Norad er Norges nytenkende fagmiljø i kampen mot fattigdom, i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Les mer på eller Olje- og energidepartementet er lokalisert i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Departementet har 150 ansatte. Vi vet at den viktigste kilden til læring etter studiene er arbeidssituasjonen. Hos oss får du: * Innsikt i olje-og energisektoren og dens økende betydning for norsk økonomi * Utforme framtidens energipolitikk * Se det politiske systemet fra innsiden * Høy kompetanse på et saksfelt, men også et unikt overblikk over den generelle samfunnsutviklingen * Raskt ansvar for store og utfordrende oppgaver * Mulighet til å arbeide med internasjonale spørsmål i en næring der Norge en en betydelig aktør Les mer på eller Bransje: Bank/finans Markeder: Vårt hjemmemarked er hovedsakelig Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vekstmarkeder er Polen, Baltikum og Russland. Vi er tilstede i alle verdensdeler bortsett fra Afrika og Australia. Hovedkontor: Stockholm. Kontor: 130 i Norge og totalt. Antall medarbeidere: i Norge og totalt. Omsetning: 8,137 milliarder NOK. Medarbeideres utdanningsbakgrunn: Først og fremst økonomer, sivilingeniører, jurister, it-spesialister og markedsførere. Kjønnsfordeling: 64% kvinner og 37% menn. Les mer på eller Oslo kommune er spennende arbeidsplass der viktige samfunnsoppgaver utføres. Vi er i stadig omstilling for å forbedre de kommunale tjenestene for byens befolkning. Som en av Norges største arbeidsplasser, med mer enn ansatte, er utfordringene mange. Vi trenger derfor kompetanse på mange felt. Vi legger stor vekt på videreutvikling av medarbeiderne. Vi vil at våre arbeidsplasser skal være preget av mangfold, og ønsker kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Les mer på eller Norges Bank er landets sentralbank. Vi har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland. Forvaltningen gjøres hovedsakelig av Norges Bank Investment Management (NBIM). Norges Bank er et eget rettssubjekt som eies av Staten der virksomheten er regulert i Sentralbankloven. Hovedkontoret ligger sentralt plassert i Oslo sentrum. Les mer på eller Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for fremme av nyskaping og innovasjon gjennom bruk av industrielle rettigheter. Vi innvilger nasjonale og internasjonale søkere beskyttelse av oppfinnelser, varemerker og design. Vi tilbyr også ulike informasjonstjenester til våre kunder som forundersøkelser, overvåking av konkurrenter, kurs og opplæring. Vi har ca 260 medarbeidere, og vel 70% av disse har utdannelse på universitets- og høyskolenivå. Jurister og sivilingeniører (cand.scient/master of Science e.l.) utgjør de største faggruppene. I tillegg har vi en rekke medarbeidere med bakgrunn innenfor biblioteksfag, økonomi, IT, HR, salg og markedsføring. Det gir et bredt fagmiljø med muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. Vårt arbeidsfelt gir våre ansatte anledning til å jobbe med framtidens teknologi og nyskaping. Les mer på eller www. patentstyret.no Norges Bank Investment Management (NBIM) is responsible for the management of the Government Pension Fund Global, the Foreign Exchange Reserves and the Government Petroleum Insurance Fund. The portfolios are valued at more than NOK 2700 billion and invested in international fixed income and equity markets. NBIM provides exciting opportunities in an international environment for professional achievers. Our 250 employees are located in Oslo (HO), London, New York and Shanghai. Les mer på eller I Oslo er det Plan- og bygningsetaten som forvalter plan- og bygningsloven på vegne av kommunen. Etaten utarbeider eller gir innspill til overordnede planer, og behandler detaljplaner innsendt av private forslagsstillere. I arbeidet med å videreutvikle hovedstaden trenger vi ulike typer kompetanse. Plan- og bygningsetaten har en god blanding av utdanningsbakgrunn, kjønn og alder blant sine ansatte. Vi har fleksitidsordning og mulighet til trening i arbeidstiden. Vi har et stort og godt fagmiljø der man kan lære mye. Les mer på eller

11 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en flerfaglig tjeneste og våre medarbeidere har svært ulike yrkes- og utdanningsbakgrunner. I vår arbeidsstokk finner du blant annet politipersonell, jurister, statsvitere, filologer, ingeniører, sosiologer, sosialantropologer, økonomer etc. Flere av våre medarbeidere har flerkulturell bakgrunn. Slik bakgrunn er viktig for å bedre kunne forstå dagens komplekse trusselbilde. Les mer på eller Schlumberger is the leading oilfield services provider, trusted to deliver superior results and improved E&P performance for oil and gas companies around the world. From the wellsite, to our global connectivity centers and our R&D facilities worldwide, we employ around 87,000 people working in 80 countries to optimize customer performance in a safe and environmentally sound manner. Les mer på eller Posten Norge AS er et av Norges største konsern. Du finner oss i hele Norge og i Norden under post- og logistikkmerkevaren Posten og Bring og IT-merkevaren ErgoGroup. Konsernet består av årsverk, og i 2009 omsatte konsernet for 27 milliarder kroner. Vi har utviklet oss fra å være et norsk postselskap, til å bli en betydelig aktør i det nordiske post- og logistikkmarkedet. Vår ambisjon er å utvikle oss til et post-, kommunikasjons- og logistikkonsern i verdensklasse, med Norden som hjemmemarked. Redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot er de verdiene som er viktigst for oss. Les mer på eller Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har som oppgave å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom tilrettelegging og tjenester innen økonomistyring. Vi forvalter det statlige økonomiregelverket og er rådgiver for sentrale myndigheter. Vi tilbyr kompentansetiltak til alle statlige virksomheter. I tillegg leverer vi frivillige økonomitjenester til en stor andel av disse. Statlig økonomistyring omfatter styring av statens ressurser. Mål- og resultatsstyring Risikostyring og internkontroll Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Personal og lønn Konsernsystemene Tilskuddsforvaltning Medarbeiderne i SSØ har en variert bakgrunn, fra realkompetanse til høyere akademisk utdannelse. Vi har et stort fagmiljø av økonomer og mange medarbeidere med utdannelse innenfor samfunnsvitenskap og IKT. Les mer på eller Rambøll er Nordens ledende leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen plan, design og teknikk, og har ca 8500 medarbeidere i mer enn 20 land. I Norge er vi over 1000 medarbeidere fordelt på 3 datterselskap: Rambøll Norge, Rambøll Management Consulting og Rambøll Oil&Gas. Rambøll Management Consulting har en solid posisjon i markedet som en av de ledende leverandører av konsulenttjenester til den offentlige sektor. Vi leverer evalueringer, utredninger og rådgivning innen utdanning, sosial- og sysselsettingsfeltet, næringsutvikling og IT. Blant våre største kunder er departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner. Vi gjennomfører også prosjekter finansiert av internasjonale organisasjoner som EU, FN og Verdensbanken. Videre leverer vi tjenester til en rekke private virksomheter, NGOs og interesseorganisasjoner. Les mer på eller eller SINTEF skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Vi utvikler kunnskap og teknologi som tas i bruk. Vi er FoU-partner for næringsliv og forvaltning. Vi leverer løsninger for bærekraftig utvikling. Vi utvikler og drifter forskningslaboratorier. Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn. SINTEF er et flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse på utvalgte områder. Vi samarbeider tett med universiteter, myndigheter og næringsliv. Vi evner å se muligheter, utvikle og skape suksess for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi evner å forene en forsknings- og forretningskultur. Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår virksomhet. Les mer på eller Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal få leve et verdig liv. Redd Barna skaper varig forandring i barns liv! Pengene brukes slik at flest mulig barn får innfridd sine rettigheter til skole, beskyttelse, mat og helse der behovet er størst. Redd Barna i Norge ble stiftet i Vi er medlem av internasjonale Redd Barna som arbeider for og med barn i nesten 120 land i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika. Det gjør Redd Barna til verdens største bevegelse for barn. Arbeidet bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter. Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Det viktigste satsningsområdet er skole. Redd Barna yter også nødhjelp til en rekke land ved kriser som væpnete konflikter eller naturkatastrofer. Les mer på eller Skatteetaten Skatteetaten er en stor og moderne etat med ca 6200 medarbeidere og kontorer over hele landet. Etaten er satt til å utføre et viktig samfunnsoppdrag i form av å fastsette og kreve inn skatter. Vårt arbeid sikrer størsteparten av offentlige tjenester og ytelser som helse, omsorg, utdanning og pensjoner. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og er inndelt i fem regioner, Skatteetatens IT- og servicepartner, Skatteopplysningen og Oljeskattekontoret. Skattedirektoratet har den sentrale faglige og administrative ledelsen av etaten. Les mer på eller Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. Vi er en glimrende arbeidsplass for deg som er samfunnsengasjert og vil gjøre en forskjell. Er du i tillegg åpen, analytisk og faglig sterk, gjør vi gjerne plass til deg. Du vil få full opplæring og tett oppfølging slik at du får realisert ditt potensial. 1. Regnskapsrevisjonen kontrollerer om regnskapene i staten er ført riktig, og finner ut om statens penger blir brukt slik Stortinget har bestemt. 2. Forvaltningsrevisjonen rapporterer til Stortinget om effekten av offentlige virkemidler og tiltak er i samsvar med hva Stortinget har bestemt, og vurderer om de fastsatte målene er nådd. 3. Selskapskontrollen kontrollerer hvordan statens eierinteresser i for eksempel hel- og deleide aksjeselskaper ivaretas. I heleide selskaper vil selskapskontrollen i tillegg omfatte forvaltningsrevisjon. Les mer på eller Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein regional utviklingsaktør og ein brukarorientert organisasjon som servar innbyggjarar. Fylkeskommunen sin sentraladministrasjon ligg i Leikanger kommune, 2 mil vest for Sogndal. Leikanger kommune er administrasjonssenteret i fylket, nær Sogndal som er eit godt utbygt service- og handelssenter med variert kulturtilbod. Det er korte avstandar til ein utfordande natur med høve til eit rikt friluftsliv. Les mer på eller Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli ledende i Europa. Vi har cirka ansatte og virksomheter i 26 land, blant dem kjente mediebedrifter som Aftenposten, VG, Finn, Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Våre hjemmemarkeder er Norge og Sverige, men konsernet har også selskaper i blant annet Baltikum, Frankrike, Spania, Italia, Russland, Asia og Latin-Amerika. Schibsteds historie strekker seg tilbake til 1839, men vi er likevel et ungt selskap i en bransje preget av store forandringer. Ved å kombinere tradisjon og nyskaping skal vi møte utfordringene som endringstakten i medielandskapet byr på. Les mer på eller SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO. SpareBank 1 Gruppen AS ble etablert i 1996 og gjennom datterselskapene produserer, leverer og distribuerer de produkter innenfor skade- og livsforsikring, fondsforvaltning, verdipapirhandel, factoring, inkassovirksomhet og langtidsovervåkning. SpareBank 1 Gruppen AS eide ved årsskiftet 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS og 73,25 % av aksjene i Argo Securities AS. Visjon: Kunden opplever trygghet, nærhet og en enklere hverdag. Les mer på eller

12 Statistisk sentralbyrå en institusjon som teller! SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. SSB samler inn, bearbeider og formidler statistikk om viktige samfunnsforhold. Hver dag publiseres ny statistikk på no om temaer som befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. I tillegg har SSB, som et av få statistikkbyråer i verden, en egen forskningsavdeling. SSB er en faktaleverandør til media og offentlige beslutningstakere. Næringsliv, myndigheter, medier, utdanningsinstitusjoner, forskere og privatpersoner skal ha glede og nytte av norsk offisiell statistikk. SSB kan tilby et faglig spennende og utviklende miljø, både nasjonalt og internasjonalt. Les mer på eller Trainee Innlandet, tidligere Vikinglauget Trainee, er med 12 års erfaring den første og største regionale traineeordningen i Norge. Stadig nye bedriftsmiljøer med base i Innlandet (Hedmark og Oppland) melder sin interesse for å bli med. Per idag er 10 bedrifter og 2 næringsklynger med i ordningen: Norsk Tipping, Eidsiva Energi, NHO Innlandet, Helse Sør-Øst, Sparebanken Hedmark, Hamar Kommune, NCE Raufoss, Kongsvinger Kunnskapspark, Moelven Industrier, Nortura, HIAS og Norsk Vann. Til sammen sysselsetter disse bedriftene ca ansatte innenfor ulike fagområder. Les mer på eller Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft, biokraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har medarbeidere i mer enn 20 land. Les mer på eller Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Det ble grunnlagt i 1811, mens Norge fortsatt var i union med Danmark. I dag er det ca studenter og ansatte ved UiO. Det samlede tallet på personer som har sitt daglige virke ved UiO er høyere enn befolkningstallet i en by som Ålesund. Eller Porsgrunn. Eller Sandefjord. Universitetets tre hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling. UiO kan tilby sine søkere stillinger innen vitenskap, forskning, administrasjon og teknikk. Les mer på eller Statoil is an international energy company with operations in 40 countries. Building on more than 35 years of experience from oil and gas production on the Norwegian continental shelf, we are committed to accommodating the world s energy needs in a responsible manner, applying technology and creating innovative business solutions. We are headquartered in Norway with 30,000 employees worldwide, and are listed on the New York and Oslo stock exchanges. Les mer på eller Osloskolen rekrutterer, utvikler og beholder høyt kvalifisert personell. Oslo kommune Utdanningsetaten Osloskolen har som visjon å ligge i toppsjiktet internasjonalt, og lar seg inspirere av beste praksis i Canada, New Zealand og Australia i det videre arbeidet for å nå sine mål. Osloskolen har ansatte spredt på 171 skoler; grunnskoler, videregående skoler, spesialskoler og voksenopplæringssentre, samt seks pedagogisk-psykologisk-rådgivningstjenester. Osloskolen har stor sosiodemografisk variasjon som gir ulike utfordringer og jobbmuligheter. Les mer på eller Storebrand-konsernet består av de fire forretningsområdene livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank. Konsernet har hovedkontor i Oslo og et landsdekkende kontornett i Norge. I tillegg er det etablert livsforsikrings-, kapitalforvaltnings- og helseforsikringsvirksomhet i Sverige. Etter oppkjøpet av det svenske tjenestepensjonsselskapet SPP i desember 2007, er Storebrand-konsernet Nordens ledende tilbyder av livsforsikring og pensjon. Storebrand tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlig virksomhet. Les mer på eller Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å fremme Norges interesser internasjonalt, blant annet gjennom samarbeid med nærstående land. UD arbeider også for å fremme fred og sikkerhet, en internasjonal rettsorden, en økonomisk rettferdig verdensorden og bærekraftig utvikling. Norge må tale med én stemme i samsvar med hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. UD har derfor en samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer. Utenrikstjenesten har i tillegg ansvar for å yte bistand til nordmenn overfor utenlandske myndigheter og til norske borgere i utlandet ved straffeforfølging, ulykker, sykdom og død. Les mer på og Teach First Norways misjon er å utvikle dyktige nyutdannede med master- eller doktorgrad innen realfag til effektive og inspirerende lærere og ledere. Som Teach First-kandidat vil du jobbe fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo, samtidig som du følger et krevende utdannings- og utviklingsprogram. Programmet går over 2 år og inkluderer intensiv opplæring i England, formell lærerkvalifisering, kompetanseutvikling i regi av Statoil og tett oppfølging av mentorer og veiledere. Bak Teach First Norway står tunge aktører innen næringsliv, skole og utdanning. Les mer på eller www. teachfirstnorway.no Utlendingsdirektoratet (UDI) er en stor kunnskapsvirksomhet med rundt 1200 ansatte, som har utfordrende oppgaver på utlendings- og migrasjonsfeltet. UDI skal iverksette og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningepolitikk. UDI behandler bl.a. søknader om asyl, oppholdstillatelser og statsborgerskapssaker. UDI har også ansvar for drift av statlige mottak for asylsøkere. I tillegg arbeider vi aktivt med regelverksutformingen på utlendingsfeltet. UDI er delt inn i 6 avdelinger: Asylavdelingen, Oppholdsavdelingen, Avd. for faglig strategi og koordinering, Avd. for elektronisk forvaltning, Avd. for administrasjon, service og utvikling og Region- og mottaksavdelingen (RMA). RMA har 6 regionkontor; i Oslo, Bergen, Trondheim, Kr.sand, Gjøvik og Narvik. UDI ligger under Justis- og politidepartementet. Les mer på eller Toll- og avgiftsetaten beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter. Etaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finansiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensen til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer. Toll- og avgiftsetaten er en organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Vi rapporterer til Finansdepartementet. Les mer på eller Vitusapotek består i dag av 170 apotek over hele landet og et grossist- og servicekontor (Norsk Medisinaldepot - NMD), og til sammen er vi over 2500 medarbeidere. Vitusapotek/NMD skal være en attraktiv arbeidsplass for alle. Vi setter kundemøtet i fokus, hjelper folk til en friskere hverdag og gir råd om hvordan man kan ta ansvar for egen helse og personlig velvære. Det gir oss både fornøyde kunder og økt trivsel for våre medarbeidere. Å arbeide i Vitusapotek gir alltid gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Les mer på eller

13 Bedriftspresentasjoner: Er dette din fremtidige arbeidsgiver? Virksomhetene inviterer til 20 minutters helhetlige presentasjoner. Her får du en mulighet til å bli kjent med dem fra innsiden. Finn ut: Hva som er typiske jobber for nyutdannede - arbeidsoppgaver og ansvar Hva de ulike arbeidsgiverne ser etter når de rekrutterer Hvilke områder virksomhetene satser på i årene fremover Velg deg ut noen du vil vite mer om og møt dem på bedriftspresentasjoner på Arbeidslivsdagen! Se program for bedriftspresentasjoner på side 11 Fullstendig oversikt over deltakerne på side 10

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

ARBEIDSLIVSDAGEN. Hvor. Stor messe på campus med over 60 arbeidsgivere!

ARBEIDSLIVSDAGEN. Hvor. Stor messe på campus med over 60 arbeidsgivere! ARBEIDSLIVSDAGEN Universitetet i Oslo, Idrettsbygningen på Blindern 27. SEPTEMBER 2011 Hvor du? vil Stor messe på campus med over 60 arbeidsgivere! Program og standoversikt Presentasjon av arbeidsgiverne

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 13. Høsten 2009 Basic jobbsøking: Hvor er jobben du ønsker deg? Finanskrisa og arbeidsmarkedet:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Den Fjerde IKT-bølgen Morten Dæhlen Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Den Fjerde IKT-bølgen Morten Dæhlen Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Den Fjerde IKT-bølgen Morten Dæhlen Professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Informa(kkens historie 2011 Hva kommer? 5/15/11 2 Drømmen(*- 1820) Blaise Pascal Den mekaniske regnemaskin

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i studieløpet

Arbeidslivsrelevans i studieløpet Arbeidslivsrelevans i studieløpet Samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret Bakgrunn og mål Eksisterende samarbeidstiltak studentrettede kurs Erfaringer så langt

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no Geofag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens

Detaljer

KarriereDagen SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV

KarriereDagen SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV KarriereDagen Karrieredager er en gyllen anledning til å knytte kontakter og finne ut hvor din kompetanse er etterspurt. Bruk dagen for alt den er verdt, oppfordrer lederen

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Bedriftspresentasjon 2016

Bedriftspresentasjon 2016 Bedriftspresentasjon 2016 Gjør en forskjell - jobb i NAV NAV i stort Forvalter 1/3 av statsbudsjettet 2,8 millioner mennesker mottar våre tjenester Utbetaler dagpenger/ arbeidsavklaringspenger/ pensjon/barnetrygd/

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no STRATEGI 2015-2020 SAMFUNNS- OPPDRAG Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann fremme god helse hos planter, fisk og dyr fremme god dyrevelferd og respekt

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse www.alarga.org Partnerbedrifter: Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 PROGRAM IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 Velkommen til IAESTEs Næringslivsdager 2006! IAESTE ønsker deg velkommen til Elektrobygget på Gløshaugen. IAESTEs Næringslivsdager går av stabelen

Detaljer

Velkommen til bedriftspresentasjon

Velkommen til bedriftspresentasjon Velkommen til bedriftspresentasjon POSTEN OG BRING Katrine Førland Posten Norge, Konsernstab HR Fagsjef Rekruttering Agenda Posten Norge AS Reisen frem til i dag Målet Veien videre Våre stillinger og rekrutteringsprosess

Detaljer

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Bakgrunn Dagens situasjon er at alle tilsynsetatene har utviklet lokale informasjonssystemer til eget bruk.

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken?

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Næringsforeningen i Stavanger-regionen i samarbeid med Sparebanken Vest Per Heum 30. november 2012 www.snf.no

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer