(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 NO/EP23776 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 33/068 (06.01) E21B 34/ (06.01) E21B 41/02 (06.01) E21B 47/12 (12.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Baker Hughes Incorporated, 2929 Allen Parkway, Suite, Houston, TX , US-USA (72) Oppfinner Bolding, Jeffrey L., 1121 N. Longview Street, Kilgore, TX 7662, US-USA Dewayne, Turner, 176 South Yaupon Circle, Tomball, TX 77377, US-USA (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse System og fremgangsmåte for selektiv operasjon av en hydraulisk nippel (6) Anførte publikasjoner WO-A1-0/ WO-A1-07/ WO-A2-06/13331 WO-A2-08/ US-A US-A

2 NO/EP System og fremgangsmåte for selektiv operasjon av en hydraulisk nippel Beskrivelse Bakgrunnen for oppfinnelsen [0001] Den foreliggende oppfinnelse angår generell hydrauliske nipler benyttet i olje og gass brønnboringer og, mer spesielt, hydrauliske nipler tilpasset for selektivt å operere som et kjemikalieinjeksjonssted og/eller som et landingssted for en gjenvinnbar vaierledning-overflatestyrings-underoverflatesikkerhetsventil. Beskrivelse av relatert teknikk [0002] Det er ofte ønskelig innen oljefeltindustrien å utplassere en hydraulisk nippel som en integrert komponent til produksjonsrøret ved tidspunktet for komplettering eller brønnoverhaling. Den hydrauliske nippel er typisk benyttet for innføringen og gjenvinningen av en gjenvinnbar vaierledning-overflatestyringsunderoverflatesikkerhetsventil ( WRSCSSV ) i tilfelle av at den rørgjenvinnbare overflatestyrte underoverflatesikkerhetsventil ( TRSCSSV ) ikke lenger er opererbar eller sikkerhetsredundans er nødvendig. En typisk hydraulisk nippel består av et låseprofil, en enkel kommunikasjonsport og i det minste to polerte boringer som spenner over kommunikasjonsporten. Kommunikasjonsporten er festet til en utvendig styrelinje, som sørger for overflatestyring eller hydraulisk kommunikasjon til overflaten. 2 [0003] Det er ulemper med tradisjonell nippelutforming. Når den initielle komplettering kjører den ekstra hydrauliske nippel, under sikkerhetsventilen, blir styrelinjen en lekkasjebane rundt sikkerhetsventilen. Kommunikasjonsporten, som ikke har noen på linje (in line) tilbakeslagsventil til overflate må isoleres av ved å installere en isolasjonshylse, som effektivt tetter av formasjonstrykk fra overføres rundt opphullssikkerhetsventilen og tilbake til overflaten. En in-line tilbakeslagsventil vil gjøre at det hydrauliske nippelsystem uakseptabelt for bruk som en landingslokalisering for en stor WRSCSSV siden frigjøringen av trykket ved overflate ikke vil tillate ventilen å lukke på grunn av det gjenværende trykk mellom ventilen og tilbakeslagsventilen. 3 [0004] Det er noen ganger ønskelig å injisere kjemikalier ned i brønnhullet for å behandle brønnen og/eller brønnsystemene. I tilfellet av en brønn som har en

3 NO/EP TRSCSSV eller en WRSCSSV, blir den hydrauliske nippel et godt landingssted for en kjemisk injeksjonssuspensjonshylse og kapillærstreng, siden kapillær ikke kan føres fra overflate gjennom produksjonsrøret, hvilket ville gjøre opphullsikkerhetsventilen ikke funksjonell. For å oppnå dette er kostbare brønnhode-modifikasjoner typisk nødvendig siden en passasje for injeksjonsstrengen ikke tidligere har blitt fremskaffet innen røropphenget og/eller brønnhodesammenstillingen. Dette er åpenbart en tidkrevende, og således kostbar, begrensning for den nåværende bruk av hydrauliske nipler. I tillegg har nåværende brønnsammenstillingen generelt en enkel styrelinje (styreledning) benyttet for å operere TRSCSSV. I tilfellet av at styreledningen taper integritet, er en fullstendig brønnoverhaling, hvor i det minste en del av produksjonsrøret er trukket, nødvendig for å skifte ut styreledningen og/eller TRSCSSV. Patentpublikasjon WO08/ (BJ Services) tilveiebringer en omløpssammenstilling for å injisere et fluid inn i en brønn og som omfatter en rørmottaker som har en langsgående boring som rommer et mottagende legeme med en mottakerboring; en stinger fjernbart mottatt av mottaksboringen, stingeren har en fluidpassage der i kommunikasjon med en stingerport på en ytre overflate av stingeren; og en omløpsbane som forløper fra en første omløpsport i mottakerboringen til en andre omløpsport på en ytre overflate av rørmottakeren, stingerporten er i kommunikasjon med den første omløpsport når stingeren er koblet innen mottaksboringen. 2 US Patent beskrivelse tilveiebringer en hydraulisk styrefluidkommunikasjonsnippel for å omkoble styrefluid fra en lokalisering til en annen lokalisering i et brønnverktøy og omfatter et legeme, en fluidpassage i legemet tilpasset for å forbindes til brønnoverflaten for å normalt motta hydraulisk styrefluid for å tilføre hydraulisk styrefluid til en første lokalisering, vertikalt bevegelig innretning i legemet som stenger av kommunikasjon av fluid til nevnte første lokalisering, nevnte vertikale bevegelige innretning i legemet åpne-kommunikasjonen av nevnte fluid passage til en andre lokalisering i legemet, og en metallplugg innrettet med et parti av nevnte fluidpassage og posisjonert for å kobles av den vertikalt bevegelig innretning og flyttes inn i nevnte parti og stenge av kommunikasjon av fluid til nevnte første lokalisering med en metalltetning, nevnte metallplugg har en langsgående akse som foreløper vertikalt og er gjengbart forbundet i passasjen og danner en metalltetning og som har en skjør forbindelse. 3 I likhet med US patentbeskrivelse tilveiebringer også US patentbeskrivelse en hydraulisk styrefluid-kommunikasjonsnippel for omkobling av styrefluid

4 NO/EP fra en lokalisering til en annen lokalisering i et brønnverktøy. Istedenfor en metallplugg er det imidlertid et hydraulisk stempel som er vertikalt bevegbart i legemet og forbundet til vertikal bevegelig innretning, stempelet innbefatter innretning som reagerer på styring fra brønnoverflaten for å bevege den vertikalt bevegelige innretning og omkoble styrefluid fra passasjen til boringen, og stempelet har en omløpsåpning derigjennom innbefattet setet til passasjen for å motta et ventilelement for å derved lukke nevnte åpning. Patentbeskrivelse WO 06/13331 tilveiebringer et utstyr for å forbedre en gjenvinnbar vaierledning-overflatestyrt underoverflateventil til å injisere et produksjonsfremmende fluid idet operasjonsevnene til den gjenvinnbar vaierledning-overflatestyrt underoverflateventil opprettholdes og som omfatter en øvre adapter forbundet til en låsespindel og tilpasset for å forbinde til en nær ende av den gjenvinnbar vaierledningoverflatestyrt underoverflatesekvensventil, en nedre adapter tilpasset for å forbinde til en fjern ende av den gjenvinnbare vaierledning-underoverflate sikkerhetsventilen, og en omløpspassage som forløper mellom de øvre og de nedre adaptere som tillater fluidkommunikasjon rundt den gjenvinnbare vaierledning-overflatestyrt underoverflatesikkerhetsventil. 2 3 Patent beskrivelse 07/ tilveiebringer en sammenstilling for å injisere fluid fra en overflatestasjon rundt et brønnverktøy lokalisert innen en streng av produksjonsrør, sammenstillingen omfatter en nedre og en forankringskontakt lokalisert i henholdsvis strengen til produksjonsrør under og brønnverktøyet, en nedre og en øvre injeksjons forankringstetningssammenstilling koblet innen nevnte henholdsvis nedre og øvre forankringskontakter, en første og en andre injeksjonsledning som forløper fra overflatestasjon til nevnte øvre injeksjons forankringstetningssammenstilling og fra nevnte nedre injeksjons forankringstetningssammenstilling til en lokalisering under henholdsvis brønnverktøyet, nevnte første injeksjonsledning er i kommunikasjon med en første hydraulisk port til nevnte øvre forankringskontakt og andre injeksjonsledning er i kommunikasjon med en andre hydraulisk port til nevnte nedre forankringskontakt, en fluidbane for å omløpe brønnverktøy og tillate hydraulisk kommunikasjon mellom nevnte første og andre hydrauliske porter, og en hydraulisk styreledning i kommunikasjon med en overflatelokalisering og brønnverktøy, nevnte hydrauliske styreledning i videre kommunikasjon med i det minste en av de første og andre hydrauliske porter og fluidbanen.

5 NO/EP Patentbeskrivelse WO 0/ tilveiebringer en aktuatorsammenstilling for en avstengingsventil innen en brønnboring og som omfatter et hydraulisk kammer, et stempel holdt innen kammeret og bevegbar mellom første og andre posisjoner deri, og et arbeidsparti opererbart forbundet med stempelet for selektivt inngrep med en avstengningsventil innen brønnboringen, hvor bevegelse av stempelet til den første posisjon bevirker at avstengningsventilen kan være vesentlig åpnet og bevegelse av stempelet til den andre posisjonen bevirker at avstengingsventilen kan være vesentlig lukket. [000] I lys av ulempene fremlagt ovenfor, er det et behov innen teknikken for en forbedret hydraulisk nippel og brønnsammenstilling tilpasset for selektivt å legge til rette for påfølgende injeksjon av kjemikalier nedi hullet eller innføringen av en WRSCSSV uten behov for å modifisere brønnhodet. Sammenfatning av oppfinnelsen 2 [0006] I henhold til ett aspekt av den foreliggende oppfinnelse er det fremskaffet en hydraulisk nippel benyttet i en brønnboring, den hydrauliske nippel omfatter en boring for forløper gjennom den hydrauliske nippel; en øvre ringformet strømningskanal i boringen; en nedre ringformet strømningskanal i boringen; en første kommunikasjonsledning som forløper gjennom huset til nippelen, en andre kommunikasjonsledning som forløper gjennom huset til nippelen, en øvre kommunikasjonskomponent tilstøtende den øvre ringformede strømningskanalen, den øvre kommunikasjonskomponent kommuniserer med en første styreledning via den første kommunikasjonsledning; og en nedre kommunikasjonskomponent tilstøtende den nedre ringformede strømningskanalen, den endre kommunikasjonskomponent kommuniserer med den første styreledning via den andre kommunikasjonsledning; hvori de øvre og nedre kommunikasjonskomponenter er tilpasset for selektivt å kommunisere med en eller flere verktøy landet inne boringen til den hydrauliske nippel; og kjennetegnet ved at de øvre og nedre strømningskanaler er initielt lukket og stikker frem inn i henholdsvis de øvre og nedre fordypninger. 3 Under brønnens levetid kan verktøy, slik som et kjemisk injeksjonsverktøy og/eller WRSCSSV landes på innsiden av nippelen, slik at de tillates å kommunisere med kommunikasjonskomponentene. I den mest foretrukne utførelse er det kjemiske injeksjonsverktøyet tillatt å kommunisere med den endre kommunikasjonskomponent idet WRSCSSV kommuniserer med den øvre kommunikasjonskomponent. Således kan

6 NO/EP23776 en operatør selektivt kommunisere med verktøyene via de øvre og nedre kommunikasjonskomponenter. I henhold til et andre aspekt av oppfinnelsen omfatter en fremgangsmåte for å operere en hydraulisk nippel, nippelen er den til det første aspektet av oppfinnelsen,: a) posisjonering av den hydrauliske nippel innen en brønnboring i kommunikasjon med den første styreledning; b) selektiv åpning av kommunikasjonskomponentene; landing av et verktøy innen nippelen; og c) operering av verktøyet via nippelen. [0007] I henhold til en andre utførelse av den foreliggende oppfinnelse innbefatter den hydrauliske nippel en tilbakeslagsventil langs den andre kommunikasjonsledning for å forhindre fluidstrømning i en opphullsretning. Således kan et kjemisk injeksjonsverktøy landes på innsiden av nippelen og tillates å kommunisere med den andre kommunikasjonsledning i det faren for at brønnhullsfluid unnslipper brønnen via den andre kommunikasjonsledning unngås. [0008] En eksemplifiserende fremgangsmåte for den foreliggende oppfinnelse innbefatter trinnene med å posisjonere den hydrauliske nippel innen brønnboringen under en stor TRSCSSV eller en WRSCSSV og selektiv kommunikasjon med verktøy via den andre styreledning. TRSCSSV eller WRSCSSV tillates å kommunisere med en første styreledning og den hydrauliske nippel kommuniserer med den andre styreledning. Fremgangsmåten kan videre innbefatte trinnene med å tape integritet i den første styreledning, innføring av en WRSCSSV inn i nippelen og å kommunisere med WRSCSSV via den andre styreledning. 2 [0009] Enda en annen eksemplifiserende fremgangsmåte for den foreliggende oppfinnelse innbefatter trinnene med å posisjonere den hydrauliske nippel innen en brønnboring, den hydrauliske nippel omfatter en første og andre kommunikasjonskomponent i kommunikasjon med første styreledning, og å kommunisere et første fluid gjennom den første styreledning og inn i den andre kommunikasjonskomponent. Fremgangsmåten kan videre innbefatte trinnet med en påfølgende kommunikasjon av andre fluid gjennom den første styreledning og inn i den første kommunikasjonskomponent. 3 [00] Den foregående oppsummering er ikke ment å oppsummere hver potensielle utførelse eller hvert aspekt av søknadsgjenstanden til den foreliggende oppfinnelse. Andre mål og egenskaper med oppfinnelsen vil fremkomme fra den følgende beskrivelse med referanse til tegningene.

7 NO/EP Kort beskrivelse av tegningene [0011] Figur 1A er et tverrsnittriss av en eksemplifiserende utførelse av denne selektivt kommuniserbare hydrauliske nippel til den foreliggende oppfinnelse; [0012] Figur 1B er et tverrsnittriss av en eksemplifiserende utførelse av en kommunikasjonskomponent til den foreliggende oppfinnelse; [0013] Figur 2 er et tverrsnittriss av den hydrauliske nippel figur 1A som viser et kjemisk injeksjonsverktøy innført deri; [0014] Figur 3 er et tverrsnittriss av den hydrauliske nippel i figur 1A som viser en WRSCSSV innført deri; [00] Figur 4A er et tverrsnittriss av en innhyllet selektivt kommuniserbar hydraulisk nippel i henhold til en eksemplifiserende utførelse av den foreliggende oppfinnelse; og [0016] Figur 4B er et tverrsnittriss av en alternativ utførelse av den innhyllede hydrauliske nippel i figur 4A. 2 [0017] Idet oppfinnelsen er mottakelig for forskjellige modifikasjoner og alternative former, har spesifikke utførelser og fremgangsmåter blitt vist ved hjelp av eksempel i tegningene og vil beskrives i detalj heri. Det skal imidlertid forstås at oppfinnelsen ikke er ment å være begrenset til de spesielle former som omtalt. Isteden skal oppfinnelsen dekke alle modifikasjoner, ekvivalenter og alternativer som faller innen omfanget av oppfinnelsen og definert ved de vedføyde kravene. Beskrivelse av illustrative utførelser 3 40 [0018] Illustrative utførelse av oppfinnelsen er beskrevet nedenfor slik som de kan anvendes under bruk av en selektivt kommuniserbar hydraulisk nippel. For klarhets skyld er ikke alle elementer til en faktisk implementasjon eller relatert fremgangsmåte beskrevet i denne spesifikasjonen. Det vil selvfølgelig forstås at det i utviklingen av en enhver slik virkelig utførelse eller fremgangsmåte, må mange implementasjonsspesifikke avgjørelser tas for å oppnå utvikle ens spesielle mål, slik som overensstemmelse med systemrelaterte eller forretningsrelaterte begrensninger, som kan variere fra en implementasjon til en annen. Dessuten vil det forstås at en slik utviklingsanstrengelse kan være kompleks og tidkrevende, men vil ikke desto mindre være

8 NO/EP en rutinemessig oppgave for de som er normalt faglært inne området og som har fordelen av denne beskrivelse. [0019] Med referanse til figur 1A er en eksemplifiserende utførelse av en selektivt kommuniserbar hydraulisk nippel vist. Nippel er festet under en stor TRSCSSV (ikke vist) i produksjonsrørstrengen på enhver passende måte kjent innen teknikken. Nippel omfatter en boring 12 derigjennom og et innvendig låseprofil 14 med sin øvrige ende som er benyttet for å låse verktøy på plass etter at de har blitt landet på innsiden av boringen 12. Innvendig låseprofil 14 kan være enhver variant av profiler som det vil forstås av fagmann på området. En øvre ringformet strømningskanal 24 og nedre ringformet strømningskanal 26 er lokalisert lang boring 12 under låseprofil 14. Som vist er de indre diametre av strømningskanaler 24, 26 større enn den indre diameter av polert boringsoverflater 17. [00] En øvre kommunikasjonskomponent 16 og nedre kommunikasjonskomponent 22 strekker fra huset 11 av nippel inn i henholdsvis ringformede strømningskanaler 24, 26. Initielt er øvre og nedre kommunikasjonskomponenter 16, 22 lukket; imidlertid kan skjæreverktøy benyttes for å åpne kommunikasjonskomponenter 16, 22 som skal omtales nedenfor. Strømningskanaler 24, 26 muliggjør fluidstrømning fra kommunikasjonskomponenter 16, 22 (når åpnet) inn i en strømningsport til et verktøy ikke vist i tilfelle av at verktøyets strømningsport ikke er radialt innrettet med kommunikasjonskomponenten. 2 [0021] Polerte boringsoverflater 17 til innvendig boring 12 er lokalisert mellom låseprofil 14 og øvre strømningskanal 24, mellom øvre strømningskanal 24 og nedre strømningskanal 26, og under nedre strømningskanal 26 for å tette det ringformede rommet over og under strømningskanaler 24, 26 når et verktøy med de passende tetningssammenstillinger har blitt innført på innsiden av nippel. En gjenget (skrudd) kopling er lokalisert ved de øvre og nedre ender av nippel for å tillate nippel å forbindes til rørstrengen over og under. I den meste fortrukne utførelse vil for eksempel kopling være en Premium kopling med Teflontetninger. De som er normalt faglært inne området og som har fordelen av denne beskrivelse forstår imidlertid at enhver variant av koplingen kan benyttes. 3 [0022] Videre med referanse til den eksemplifiserende utførelse i figur, innbefatter nippel en styreledningsforbindelsesport 18 ved sin øvre ende som mottar fluid fra en kommunikasjonsstyringsledning 19 som strekker seg fra en overflatelokalisering. I denne utførelse er for eksempel styreledningen opphengt inni ring-

9 NO/EP rommet mellom den øvre enden av nippel og brønnboringsforingsrøret. Selv om ikke vist penetrerer, i denne utførelse, styreledning 19 røropphenget over og går ut av røropphengsadapteren, hvorved den fortrinnsvis er stengt av med en ventil, slik som en nåleventil, slik at den periodisk kan trykkontrolleres. De som er normalt faglært innen området og som har fordelen av denne beskrivelse vil imidlertid forstå at det kan være et antall av måter å utforme brønnhodet på for å legge til rette for de doble styreledninger til den foreliggende oppfinnelse. [0023] Styreledning 19 er benyttet for å kommunisere med nippel selv om ikke vist i figur 1, har TRSCSSV lokalisert over nippel sin egen separate styreledning. Således vil røropphenget til den foreliggende oppfinnelse være tilpasset for å inneholde to separate styreledninger og deres tilhørende utgangspunkter som omtalt overfor. Selv om kun to styreledninger er omtalt heri, forstår de som er normalt faglært på området og som har fordelen av denne beskrivelse at ethvert antall av styreledninger kan benyttes etter behov. For eksempel kunne to nipler være installert i rørstrengen og hver ville ha en separat styreledning. 2 [0024] Med videre referanse til figur 1, er øvre kommunikasjonskomponent 16 og nedre kommunikasjonskomponent 22 lokalisert tilstøtende ringformede strømningskanaler 24, 26. I utførelseseksemplene som er illustrert i figurene, stikker øver og nedre kommunikasjonskomponenter 16, 22 ut og innstrømningskanaler 24, 26 og strekker seg inn i huset 11 til nippel for å kommunisere med ledning via henholdsvis sub-ledninger A og B. De som er faglært på området og som har fordelen av denne beskrivelse forstår at forskjellige kommunikasjonskomponenter kan benyttes innen den foreliggende oppfinnelse. Slike komponenter kan innbefatte for eksempel bruddplater, bristeskiver eller andre kommunikasjonsporter som er tilpasset for kommunikasjon med et brønnverktøy plassert innen nippelen. 3 [002] Ledning strekker seg oppover gjennom huset 11 til nippel for å kommunisere med fluidforbindelsespunkt 18 lokalisert ved den øvre enden av nippel hvor overflatekommunikasjon er oppnådd via styreledning 19. I den mest foretrukne utførelse kan for eksempel øvre og nedre kommunikasjonskomponenter 16, 22 være kommunikasjonskomponenter som omtalt i US patentsøknad nummer 60/90122 med tittelen Radial indexing communication tool for subsurface safety valve with a communication device, innlevert 13. februar 07 og US patentsøknad nummer 60/ med tittelen Communication tool for subsurface safety valve with a communication device, innlevert 13. februar 07, hver av hvilke tilhører normalt søkeren av den foreliggende oppfinnelse, BJ Services Company.

10 NO/EP [0026] Med referanse til figur 1B er en eksemplifiserende utførelse av de øvre og nedre kommunikasjonskomponenter 16, 22 illustrert som kommunikasjonskomponent 0. Kommunikasjonskomponent 0 omfatter legemet 2, kommunikasjonstilbakeholdelseskule 4 med et fluidomløp, og en fremstikkende ende 6. Kommunikasjonskomponenten 0 er laget av et skjørt materiale som kan være kuttet, gjennomboret, skåret, punktert eller lignende. Utvendig tetningsspor er anordnet på ende 8 til legeme 2. Når tilbakeholdelseskule 4 er presset inn i legemet 2, er et høyt kontakttrykk, metall til metalltetning mellom tetningssporene til legeme 2 og ledningen A, B etablert, som effektivt tetter mot lekkasje. I en foretrukket utførelse er legeme 2 laget av 718 Inconel eller 62 rustfritt stål og kule 4 er laget av 316 eller 62 rustfritt stål. Under normale operasjoner av nippelen er kommunikasjonskomponenten 0 beskyttet i sideveggen til nippelhus 11 som har en lukket fremstikkende ende 6. Før kommunikasjonskomponent 0 blir operasjonell, må et kommunikasjonsverktøy kjøres ned i nippel for å kutte eller punktere fremstikkende ende 6, og dermed muliggjøre fluidkommunikasjon gjennom legemet 2 og fluidomløp. I den mest foretrukne utførelse kan for eksempel et slikt kommunikasjonsverktøy være et verktøy som omtalt i de overfor refererte patentsøknader, og en som er faglært på området vil forstå at slike kommunikasjonsverktøy kan modifiseres etter behov for å etablere kommunikasjon med den ønskelige komponent 0 til nippel. 2 [0027] Videre med referanse til figur 1A er sub-ledning A en toveis kommunikasjonspassasje som tillater fluid å strømme fritt derigjennom. Imidlertid omfatter sub-ledning B en tilbakeslagsventil 28 som kun tillater fluid å strømme i en nedover retning, og derved forhindrer fluid fra å strømme opphulls via nedre kommunikasjonskomponent 22. Enhver passende tilbakeslagsventil som er kjent innen fagområdet kan benyttes. 3 [0028] Med referanse til figur 2, er en nippel () i figur 1A illustrert med et kjemisk injeksjonsverktøy 78 landet deri. I den mest foretrukne utførelse kan injeksjonsverktøyet 78 være en InjectSafe (varemerkeregistrert underoverflatesikkerhetsventil) som fremstilt av BJ services Co, i Houston, Texas. Som tidligere omtalt har et kutteverktøy allerede blitt utplassert og gjenvunnet for å punktere nedre kommunikasjonskomponent 22, og derved muliggjøre fluidkommunikasjon med injeksjonsverktøyet 38. I den foretrukne utførelse kan injeksjonsverktøyet 78 kjøres inn i brønnen via et setteverktøy som kjent innen fagområdet. Den øvre ende av injeksjonsverktøyet 78 innbefattende hylse 39 med låsemekanisme 44 rundt sin ytre omkrets som passer sammen med låseprofil 14, og derved settes injeksjonsverktøyet 78 inn i den riktige

11 NO/EP23776 lokalisering med mellomrom. Enhver form av låsemekanisme kan benyttes slik som for eksempel låseklør. Alternativt kan nippel innbefatte en no-go skulder (ikke vist) innen boring 12 som passer sammen med et profil på hylse 79, og derved forhindre verktøy 38 fra å bevege seg ytterligere nedover og hjelpe til med låsefunksjonen. De som er normalt faglærte på området og som har fordelen av denne beskrivelse vil forstå at det er mange måter å lande verktøy innen nippel på. [0029] Når injeksjonsverktøyet 78 er installert inne brønnboringen, kan en operatør selektivt kommunisere med nedre kommunikasjonskomponent 22, således kan kjemikalier injiseres nedi hullet gjennom styreledning 19, inni kommunikasjonsport 18 til nippel, ned igjennom ledning, sub-ledning B, nedre kommunikasjonskomponent 22 og inn i injeksjonsverktøyet 78 som overfører kjemikaliene til en lokalisering nedi hullet via kapillarrør 40 for brønnbehandling. Lengden av kapillarrør 40 kan velges etter behov for å behandle enhver dybde i brønnen. Tilbakeslagsventil 28 forhindrer tilbakestrømning opp gjennom ledning B og styreledning 19 (og rundt TRSCSSV (ikke vist)) lokalisert over nippel og videre til overflaten) Fluider er forhindret fra å strømme igjennom øvre strømningskanal 24 fordi øvre kommunikasjonskomponent 16 enda ikke har blitt kuttet med kutteverktøy som tidligere omtalt. Også ringformede tetninger 27 er også plassert rundt den utvendige overflate av injeksjonsverktøyet 78 over og under strømningskanal 26 for å sikre at intet fluid lekker innen det ringformede rom mellom boring 14 til nippel og injeksjonsverktøyet [00] Med referanse til figur 3 er nippel i figur 1A illustrert med en WRSCSSV 42 landet deri. WRSCSSV 42 er landet ved å benytte låseprofiler 14 eller i henhold til enhver kjent fremgangsmåte kjent innen fagområdet. Som tidligere omtalt, før WRSCSSV 42 er kjørt inni brønnboringen, er et kutte-skjære-verktøy utplassert og gjenvunnet for å skjære eller punktere øvre kommunikasjonskomponent 16. Når låst på plass kan en operatør selektivt kommunisere med WRSCSSV 42 via styreledning 19. I tilfelle av at operatøren erfarer en svikt i TRSCSSV opphulls fra nippel eller en eller annen hendelse som nødvendiggjør behov, kan øvre kommunikasjonskomponent 16 selektivt kommuniseres og hydrauliske fluid tillates å strømme ned gjennom styreledning 19, inn i kommunikasjonsport 18 til nippel, ned gjennom ledning, subledning A, øvre kommunikasjonskomponent 16 og inn i WRSCSSV 42 og dermed aktuere klaffen (ikke vist) til WRSCSSV 42 i en åpen posisjon. Hvis sub-ledning A ikke har noen tilbakeslagsventil deri, kan det hydrauliske fluid tappes av via kommunikasjonskomponent 16, og dermed lukke WRSCSSV når nødvendig. Også ringformede tetning 27 er også plassert på det utvendige av WRSCSSV 42 over og under strøm-

12 NO/EP ningskanalen 24 for å sikre at intet fluid lekker innen det ringformede rom mellom boring 814) til nippel og WRSCSSV [0031] Med referanse til figur 4A er den selektivt kommuniserbare nippel til den foreliggende oppfinnelse illustrert i en alternativ innhyllet utforming som kjent innen fagområdet. Her har nippel blitt konstruert og opererer som tidligere omtalt; imidlertid i denne alternative utførelse innbefatter den innhyllingen 66 som del av sin integrerte utforming. En strømningsbane 60 som strekker seg langs lengden av nippel er anordnet som tillater fluid å strømme fra boring 12 og rundt brønnverktøyene (ikke vist) som har blitt landet på innsiden av nippel. Glidehylse 62 er anordnet langs boring 12 ved fluidinngang/utgangspunktene 64, som kan åpnes og lukkes etter behov. Operasjonen av innhyllingen er kjent innen fagområdet og de som er faglært på området og som har fordelen av denne beskrivelse vil forstå at enhver varietet av innhyllingen kan benyttes med den foreliggende oppfinnelse. [0032] Figur 4B illustrerer en alternativ utførelse av nippelen i figur 4A. Her har nippelen igjen innhyllingen 66, imidlertid er innhyllingen 66 dannet ved det ringformede området mellom nippel og foringsrøret 70 (det vil si strømningsbane 60) Strømningsbane 60 strekker seg over og under nippel og opererer som kjent innen fagområdet. En pakning 68 er plassert over og under innhylling 66 for å sørge for tetningsfunksjoner mellom nippel og fôringsrør 70, også som kjent innen fagområdet. Styreledning 19 passerer gjennom pakningen 68 som det forstås på fagområdet og kommuniserer med nippel som tidligere omtalt. En eksemplifiserende alternativ utførelse i figur 4A & B vil innbefatte å benytte tetninger over og under inngang/utgangspunkt 64 for å sørge for tetningsfunksjoner over punktene 64. Her vil polerte overflater også være nødvendig over og under inngangs/utgangspunkter 64 som kjent innen fagområdet. Imidlertid forstår de som er faglært på området og de som har fordel av denne beskrivelse at det er mange forskjellige måter å tette over punkter [0033] Den foreliggende oppfinnelse innbefatter fremgangsmåte for selektivt å kommunisere med en hydraulisk nippel. En foretrukket eksemplifiserende fremgangsmåte innbefatter trinnene med å posisjonere den hydrauliske nippel innen brønnboringen under en TRSCSSV og selektivt å kommunisere med verktøyet via den andre styreledningen. TRSCSSV er tillatt å kommunisere med en første styreledning og den hydrauliske nippel kommuniserer med den andre styreledning. Fremgangsmåten kan videre innbefatte trinnene med å tape integritet i den første styreledning, og innføre en WRSCSSV inn i nippelen og kommunisere med WRSCSSV via den andre styreledningen.

13 NO/EP [0034] Enda en annen fortrukket eksemplifiserende fremgangsmåte til den foreliggende oppfinnelse innbefatter trinnene med å posisjonere den hydrauliske nippel innen en brønnboring, den hydrauliske nippel omfatter en første og andre kommunikasjonskomponent i kommunikasjon med den første styreledning, og å kommunisere første fluid gjennom den første styreledning og inn i den andre kommunikasjonskomponent. Fremgangsmåten kan videre innbefatte trinn med påfølgende kommunisering av et andre fluid gjennom den første styreledning i den første kommunikasjonskomponent. [003] Følgelig har operatører som benytter den foreliggende oppfinnelse ved ferdigstillelsestidspunktet eller påfølgende brønnoverhalinger muligheten til å ta fordel av flere valg. Hvis kjemikalieinjeksjon er nødvendig med en eller annen dybde i brønnen, vil operatøren innføre et kjemikalieinjeksjonsverktøy, slik som med InjectSafe (varmerkeregistrert) sikkerhetsventilen, opphenging av et kapillarrør ned til injeksjonspunktet av interesse og selektivt kommunisere med nedre kommunikasjonskomponent 22. Alternativt hvis operatøren erfarer en svikt i TRSCSSV opphulls fra nippelen eller en eller annen annen hendelse som nødvendiggjør behov, vil øvrig kommunikasjonskomponent selektivt kommuniseres for å tillate innføringen av en WRSCSSV landet innen nippel. Således kan en operatør som benytter den foreliggende oppfinnelse kjøre et injeksjonsverktøy uten noen brønnhodemodifikasjoner siden styreledningen allerede er penetrert igjennom røropphenget. Dessuten, i tilfelle av en sikkerhetsventilsvikt på grunn av tap av styreledningsintegritet, mekanisk skade eller avleiring, har operatøren også valget med å kjøre en WRSCSSV innen nippelen uten behovet for kostbar brønnhodemodifikasjon. [0036] Selv om forskjellige utførelser har blitt vist og beskrevet, er oppfinnelsen ikke således begrenset og den skal forstås til å innbefatte alle slike modifikasjoner og varianter som vil være åpenbare for en fagmann. For eksempel kan nippel inneholde ytterligere strømningskanaler og tilhørende kommunikasjonskomponenter, ledninger og styreledninger for å legge til rette for bruk og styring av to eller flere brønnverktøy. Andre brønnverktøy kan bli hengt på nippel innbefattende for eksempel kapillarinjeksjonssystemer eller hastighetsstrenger. Følgelig skal ikke oppfinnelsen begrenses, unntatt i lys av de vedlagte krav og deres ekvivalenter. 3

14 NO/EP P A T E N T K R A V 1. En hydraulisk nippel () benyttet i en brønnboring, den hydrauliske nippel omfatter: en boring (12) som forløper gjennom den hydrauliske nippel; en øvre ringformet strømningskanal (24) i boringen (12); en nedre ringformet strømningskanal (26) i boringen (12); en første kommunikasjonsledning (A) som forløper gjennom huset til nippelen; en andre kommunikasjonsledning (B) som forløper gjennom huset til nippelen, en øvre kommunikasjonskomponent (16) tilstøtende den øvre ringformede strømningsportal (24), den øvre kommunikasjonskomponent (16) som kommuniserer med en første styreledning via den første kommunikasjonsledning (A); og en nedre kommunikasjonskomponent (22) tilstøtende den nedre ringformede strømningskanal (26), den nedre kommunikasjonskomponent (22) som kommuniserer med den første styreledning via den andre kommunikasjonsledning (B); hvori de øvre og nedre kommunikasjonskomponenter (16, 22) er tilpasset for selektivt å kommunisere med en eller flere verktøy landet innen boringen (12) til den hydrauliske nippel (); og k a r a k t e r i s e r t v e d at de øvre og nedre kommunikasjonskomponentene (16, 22) er initielt lukket og stikker frem inn i henholdsvis de øvre og nedre strømningskanaler (24, 26) En hydraulisk nippel som angitt i krav 1 hvori de øvre og nedre kommunikasjonskomponenter hver omfatter legemet (2) med utvendig tetningsspor på ender (8) derav, en kommunikasjonstilbakeholdelseskule (4) med et fluidomløp () og en initielt lukket fremstikkende ende (6), kulen (4) kan trykkes inn i den fremstikkende ende for å danne en høykontakttrykk metall til metall tetning mellom tetningssporene til legemet (2) og ledningene (A, B). 3. En hydraulisk nippel som angitt i krav 1 eller krav 2, hvori den andre kommunikasjonsledning omfatter en tilbakeslagsventil (28) tilpasset for å forhindre fluidstrømning i en opphullsretning En hydraulisk nippel som angitt i ethvert av kravene 1-3, og et verktøy som omfatter et kjemisk injeksjonsverktøy (78) og/eller en gjenvinnbar

15 NO/EP vaierledning-overflatestyrings-underoverflatesikkerhetsventil (WRSCSSV) (42) anordnet for landing på innsiden av nippelen.. En hydraulisk nippel som angitt i krav 4 og hvori det kjemiske injeksjonsverktøyet (78) og/eller den gjenvinnbare vaierledning-overflatestyringsunderoverflatesikkerhetsventilen (WRSCSSV) (42) har ringformet tetninger (27) anordnet over under henholdsvis til øvre og nedre ringformede strømningskanaler. 6. En hydraulisk nippel som angitt i ethvert av de foregående krav og med et låseprofil (14). 7. En hydraulisk nippel som angitt i ethvert av de foregående krav, hvori den hydrauliske nippel innbefatter en innhylling (66). 8. En hydraulisk nippel som angitt i ethvert av krav 1-7, og anordnet for posisjonering i en brønnboring under en rørgjenvinnbar-overflatestyrtunderoverflatesikkerhetsventil (TRSCSSV) eller en gjenvinnbar vaierledningoverflatestyrings-underoverflatesikkerhetsventil (WRSCSSV) (42) En fremgangmåte for å operere en hydraulisk nippel, nippelen er som angitt i krav 1, omfattende: a) posisjonering av den hydrauliske nippel innen en brønnboring i kommunikasjon med en første styreledning; b) selektiv åpning av kommunikasjonskomponentene; landing av et verktøy innen nippelen; c) operering av verktøyet via nippelen.. Den fremgangsmåte som angitt i krav 9 og hvori den hydrauliske nippel er posisjonert under en rørgjenvinnbar overflatestyrt underoverflateventil (TRSCSSV) eller en gjenvinnbar vaierledning-overflatestyringsunderoverflatesikkerhetsventil (WRSCSSV) En fremgangsmåte som angitt i krav 9 eller krav, hvori verktøyet er en gjenvinnbare vaierledning-overflatestyrings-underoverflateventil (WRSCSSV).

16 NO/EP En fremgangsmåte som er angitt i ethvert av krav 8- og hvori verktøyet er et kjemisk injeksjonsverktøy. 13. En fremgangsmåte som angitt i ethvert av krav 9-12 og som omfatter å tape integriteten av den første styreledning og å kommunisere hydraulisk fluid gjennom den andre styreledning. 14. En framgangsmåte som er angitt i krav 13 og hvori det hydrauliske fluid føres inn i en gjenvinnbare vaierledning-overflatestyrings-underoverflatesikkerhetsventil (WRSCSSV) via den første kommunikasjonskomponent.. En fremgangsmåte som angitt i ethvert av krav 9-14 og som omfatter å tape integritet i den første styreledning; og innføre en gjenvinnbar vaierledningoverflatestyrings-underoverflatesikkerhetsventil (WRSCSSV) inn i den hydrauliske nippel; og å kommunisere med WRSCSSV via en andre styreledning.

17 16 NO/EP23776

18 17 NO/EP23776

19 18 NO/EP23776

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219370 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 34/06 (06.01) E21B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.11 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 248071 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. E21B 33/12 (2006.01) C09K 8/92 (2006.01) E21B 33/122 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213246 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16J 1/46 (06.01) F16J 1/08 (06.01) F16J 1/12 (06.01) F16J 1/26 (06.01) E21B 33/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 247070 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. E21B 33/12 (2006.01) E21B 43/04 (2006.01) E21B 47/00 (2012.01) E21B 47/09 (2012.01) E21B 47/12 (2012.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer