Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen."

Transkript

1 Vedlegg Forler og annet so forutsettes kjent ved del av eksaen i kjei 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del av eksaen. FORMLER n= M, n: stoffengde, : asse, M : olar asse eller forelasse n=c V, n: stoffengde, c: stoffengdekonsentrasjon, V: volu av løsning assen til A asseprosent av stoffet A i en blanding = 00 % total asse til blandingen voluet til A voluprosenten av stoffet A i en blanding = 00 % totalt volu tilblandingen ph log H 3O poh log OH ph poh 4 ph H O 0 K a K A 3 A H O 3 ( HA), der HA er en svak syre og K a er syrekonstanten HA B w K K, A og B er syre-base-par ph c( base) pk a log, bufferligningen c( syre) MÅLEENHETER 000 g = g tonn = 000 kg 000 L = L = d 3 L = c 3 Vurderingsveiledning REA302 Kjei 2 Side 7 av 0

2 KJEMISKE FORSTAVELSER /2 hei 7 hepta 20 ikosa ono 8 okta 2 henikosa 3/2 sesqui 9 nona 22 dokosa 2 di 0 deka 3 tri undeka 30 triakonta 4 tetra 2 dodeka 5 penta 3 trideka noen oligo 6 heksa 4 tetradeka ange poly SAMMENSATTE IONER, NAVN OG FORMEL Navn Forel Navn Forel acetat, etanat CH 3 COO - jodat IO - 3 aoniu NH + 4 karbonat CO 2-3 arsenat AsO 3-4 klorat ClO - 3 arsenitt AsO 3-3 kloritt ClO - 2 borat BO 3-3 nitrat NO - 3 broat BrO - 3 nitritt NO - 2 fosfat PO 3-4 perklorat ClO - 4 fosfitt PO 3-3 sulfat SO 2-4 hypokloritt ClO - sulfitt SO 2-3 PÅVISNINGSREAKSJONER Karbonationer gir brusing av karbondioksid når syre tilsettes Sølvioner løst i vann gir hvit felling ed kloridioner Nikkelioner løst i vann gir rødfarget produkt ed dietylglyoksi Kobberioner i løsning påvises ved tilsetning av aoniakk, gir dypblå løsning Salt ed acetationer gir lukt av eddik når saltsyre tilsettes Salt ed aoniuioner gir lukt av aoniakk når natronlut tilsettes Forbindelser ed C=C-bindinger adderer bro Karbonylforbindelse (aldehyd eller keton) reagerer ed 2,4 difenylhydrazin Aldehyder reagerer ed Fehlings væske Aldehyder reagerer ed krosyrereagens Aldehyder reagerer ed Tollens reagens Priære og sekundære alkoholer reagerer ed krosyrereagens Tertiære alkoholer reagerer ikke ed krosyrereagens Tertiære alkoholer reagerer hurtig ed Lukas reagens Organiske syrer påvises ved å tilsette noen dråper ettet løsning natriuhydrogenkarbonat Fenoler gir fiolett farge ed Fe 3+ - ioner i løsning Uettede forbindelser soter ved forbrenning Vurderingsveiledning REA302 Kjei 2 Side 8 av 0

3 Vedlegg 2 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Dette vedlegget kan brukes under både del og del 2 av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for +ne redusert for E o i V F 2 + 2e 2F 2,87 O 3 (g) + 2H + + 2e O 2 (g) +H 2 O 2,08 H 2 O 2 + 2H + + 2e 2H 2 O,78 Ce 4+ + e Ce 3+,72 PbO 2 + SO H + + 2e PbSO 4 + 2H 2 O,69 MnO 4 +4H + + 3e MnO 2 +2 H 2 O,68 2HClO + 2H + +2e Cl 2 + 2H 2 O,63 MnO 4 + 8H + + 5e Mn H 2 O,5 Au e Au,40 Cl 2 + 2e 2Cl 6 Cr 2 O H + + 6e 2Cr H 2 O 6 O 2 + 4H + + 4e 2 H 2 O,23 MnO 2 + 4H + + 2e Mn 2+,22 2IO 3 + 2H + + 0e I 2 + 6H 2 O,20 Br 2 + 2e 2 Br,09 NO 3 + 4H + + 3e NO + 2H 2 O 0,96 2Hg e 2+ Hg 2 0,92 Cu 2+ + I + e CuI(s) 0,86 Hg e Hg 0,85 ClO + H 2 O + 2e Cl + 2OH 0,84 2+ Hg 2 + 2e 2Hg 0,80 Ag + + e Ag 0,80 Fe 3+ + e Fe 2+ 0,77 O 2 + 2H + + 2e H 2 O 2 0,70 I 2 + 2e 2I 0,54 Cu + + e Cu 0,52 O 2 + 2H 2 O + 4e 4OH 0,40 Cu e Cu 0,34 Ag 2 O + 2e 2Ag + 2OH 0,34 SO H + + 2e H 2 SO 3 + H 2 O 0,7 Cu 2+ + e Cu + 0,6 Sn e Sn 2+ 0,5 S + 2H + + 2e H 2 S 0,4 2 S 4 O 6 + 2e 2 2S 2 O 3 0,08 2H + + 2e H 2 0,00 Fe e Fe 0,04 Pb e Pb 0,3 Sn e Sn 0,4 Ni e Ni 0,26 PbSO 4 + 2e 2 Pb + SO 4 0,36 Cd e Cd 0,40 Cr 3+ + e Cr 2+ 0,4 Fe e Fe 0,45 S + 2e S 2 0,48 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side av 6

4 Halvreaksjon oksidert for +ne redusert for E o i V 2CO 2 + 2H + + 2e H 2 C 2 O 4 0,49 Zn e Zn 0,76 2H 2 O + 2e H 2 + 2OH 0,83 Mn e Mn,9 ZnO + H 2 O + 2e Zn + 2OH,26 Al e Al,66 Mg e Mg 2,37 Na + + e Na 2,7 Ca e Ca 2,87 K + + e K 2,93 Li + + e Li 3,04 MASSETETTHET OG KONSENTRASJON TIL NOEN VÆSKER Forbindelse Kjeisk forel Masseprosent g konsentrert Massetetthet L løsning Konsentrasjon Saltsyre HCl 37,8 2,0 Svovelsyre H 2 SO 4 98,84 7,8 Salpetersyre HNO 3 65,42 5,7 Eddiksyre CH 3 COOH 96,05 7,4 Aoniakk NH ,88 4,3 Vann H 2 O 00,00 55,56 ol L STABILE ISOTOPER FOR NOEN GRUNNSTOFFER Grunnstoff Isotop Relativ forekost (%) i jordskorpen Hydrogen H 99,985 2 H 0,05 Karbon Nitrogen Oksygen Silisiu Svovel Klor Bro 2 C 98,89 3 C, 4 N 99,634 5 N 0,366 6 O 99,762 7 O 0,038 8 O 0, Si 92,23 29 Si 4,67 30 Si 3,0 32 S 95,02 33 S 0,75 34 S 4,2 36 S 0,02 35 Cl 75,77 37 Cl 24,23 79 Br 50,69 8 Br 49,3 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 2 av 6

5 ROMERTALL I II III IV V VI VII VIII IX X SYREKONSTANTER (Ka) I VANNLØSNING VED 25 o C Navn Forel K a pk a Acetylsalisylsyre C 9 H 8 O 4 3, ,5 Aoniu + NH 4 5, ,25 Askorbinsyre C 6 H 8 O 6 7, ,04 Hydrogenaskorbat C 6 H 7 O 6,6 0 2,7 Benzosyre C 6 H 5 COOH 6, ,2 Benzylsyre, (2 fenyleddiksyre) C 6 H 5 CH 2 COOH 5, ,3 Borsyre B(OH) 3 5, ,3 Butansyre CH 3 (CH 2 ) 2 COOH, ,8 Eplesyre, alinsyre C 4 H 6 O 5 4, ,4 Hydrogenalat C 4 H 5 O 5 7, , Etansyre (Eddiksyre) CH 3 COOH, ,76 Fenol C 6 H 5 OH, ,0 Fosforsyre H 3 PO 4 6, ,2 Dihydrogenfosfat H 2 PO 4 6, ,2 Hydrogenfosfat 2 HPO 4 5, ,3 Fosforsyrling H 3 PO 3 5,0 0 2 Dihydrogenfosfitt H 2 PO 3 2, ,7 Ftalsyre (benzen,2 dikarboksylsyre) C 6 H 4 (COOH) ,9 Hydrogenftalat C 6 H 4 (COOH)COO 4, ,4 Hydrogencyanid, (blåsyre) HCN 6, ,2 Hydrogenfluorid (flussyre) HF 6, ,2 Hydrogensulfid H 2 S 7, , Hydrogensulfid HS, Hydrogensulfat HSO 4, ,0 Hydrogenperoksid H 2 O 2 2,4 0 2,6 Karbonsyre H 2 CO 3 4, ,4 Hydrogenkarbonat HCO 3 4,7 0 0,3 Klorsyrling HClO 2 0 2,9 Krosyre H 2 CrO 4 2,0 0 0,7 Hydrogenkroat HCrO 4 3, ,5 Maleinsyre, cis butendisyre C 4 H 4 O 4,2 0 2,9 Hydrogenaleat C 4 H 3 O 4 5, ,2 Melkesyre (2 hydroksypropansyre) CH 3 CH(OH)COOH, ,9 Metansyre (ausyre) HCHO 2, ,8 Oksalsyre H 2 C 2 O 4 5,6 0 2 Hydrogenoksalat HC 2 O 4, ,8 Propansyre HC 3 H 5 O ,9 Salisylsyre C 6 H 4 (OH)COOH, ,0 Salpetersyrling HNO 2 5, ,3 Svovelsyrling H 2 SO 3,4 0 2,9 Hydrogensulfitt HSO 3 6, ,2 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 3 av 6

6 Navn Forel K a pk a Sitronsyre H 3 C 6 H 5 O 7 7, , Dihydrogensitrat H 2 C 6 H 5 O 7, ,8 Hydrogensitrat 2 HC 6 H 5 O 7 4, 0 7 6,4 Vinsyre (2,3 dihydroksybutandisyre, tartarsyre) (CH(OH)COOH) 2 6, ,2 Hydrogentartrat HOOC(CH(OH)) 2 COO, ,9 Hypoklorsyre HOCl 4, ,4 Urea CH 4 N 2 O 0,8 0 0, BASEKONSTANTER (Kb) I VANNLØSNING VED 25 O C Navn Forel K b pk b Acetat CH 3 COO 5, ,3 Aoniakk NH 3, ,7 Metylain CH 3 NH 2 5, ,3 Dietylain (CH 3 ) 2 NH 5, ,3 Trietylain (CH 3 ) 3 N 6, ,2 Etylain CH 3 CH 2 NH 2 4, ,4 Dietylain (C 2 H 5 ) 2 NH 6, ,2 Trietylain (C 2 H 5 ) 3 N 5, ,3 Fenylain (Anilin) C 6 H 5 NH 2 7, , Pyridin C 5 H 5 N, ,8 Hydrogenkarbonat HCO 3 2, ,7 Karbonat 2 CO 3 2, ,7 SYRE-BASE-INDIKATORER Indikator Farge ph-oslagsoråde Metylfiolett gul/fiolett 0,0 -,6 Tyolblått rød/gul,2-2,8 Metyloransje rød/oransje 3,2-4,4 Brofenolblått gul/blå 3,0-4,6 Kongorødt fiolett/rød 3,0-5,0 Brokreosolgrønt gul/blå 3,8-5,4 Metylrødt rød/gul 4,8-6,0 Lakus rød/blå 5,0-8,0 Brotyolblått gul/blå 6,0-7,6 Fenolrødt gul/rød 6,6-8,0 Tyolblått gul/blå 8,0-9,6 Fenolftalein fargeløs/rød 8,2-0,0 Alizaringul gul/lilla 0, - 2,0 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 4 av 6

7 LØSELIGHETSTABELL FOR SALT I VANN VED 25 O C Br Cl CO 3 2 CrO 4 2 I O 2 OH S 2 SO 4 2 Ag + U U U U U U Uk U T Al 3+ R R Uk Uk R U U R R Ba 2+ L L U U L R L T U Ca 2+ L L U T L T U T T Cu 2+ L L Uk U Uk U U U L Fe 2+ L L U U L U U U L Fe 3+ R R Uk U Uk U U U L Hg 2 2+ U U U U U Uk U Uk U Hg 2+ T L Uk U U U U U R Mg 2+ L L U L L U U R L Ni 2+ L L U U L U U U L Pb 2+ T T U U U U U U U Sn 2+ R R U Uk R U U U R Sn 4+ R R Uk L R U U U R Zn 2+ L L U U L U U U L U = uløselig det løses indre enn 0,0 g av saltet i 00 g vann, T = tungtløselig: det løses ello 0,0 og g av saltet i 00 g vann, L = lettløselig: det løses er enn g av saltet per 00 g vann, Uk = Ukjent forbindelse, R = reagerer ed vann LØSELIGHETSPRODUKT, Ksp, FOR SALT I VANN VED 25 O C Navn Kjeisk forel K sp Aluiniufosfat AlPO 4 9, Bariufluorid BaF 2, Bariukarbonat BaCO 3 2, Bariukroat BaCrO 4,7 0 0 Bariunitrat Ba(NO 3 ) 2 4, Bariuoksalat BaC 2 O 4, Bariusulfat BaSO 4, Bly (II) broid PbBr 2 6, Bly (II) hydroksid Pb(OH) 2, Bly (II) jodid PbI 2 9, Bly (II) karbonat PbCO 3 7, Bly (II) klorid PbCl 2, Bly (II) oksalat PbC 2 O 4 8, Bly (II) sulfat PbSO 4 2, Bly (II) sulfid PbS Jern (II) fluorid FeF 2 2, Jern (II) hydroksid Fe(OH) 2 4, Jern (II) karbonat FeCO 3 3,3 0 Jern (II) sulfid FeS Jern (III) fosfat FePO 4 2H 2 O 9,9 0 6 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 5 av 6

8 Jern (III) hydroksid Fe(OH) 3 2, Kalsiufluorid CaF 2 3,45 0 Kalsiufosfat Ca 3 (PO 4 ) 2 2, Kalsiuhydroksid Ca(OH) 2 5, Kalsiukarbonat CaCO 3 3, Kalsiuolybdat CaMoO 4, Kalsiuoksalat CaC 2 O 4 3, Kalsiusulfat CaSO 4 4, Kobolt(II) hydroksid Co(OH) 2 5, Kopper(I) broid CuBr 6, Kopper(I) klorid CuCl, Kopper(I) oksid Cu 2 O Kopper(I) jodid CuI, Kopper(II) fosfat Cu 3 (PO 4 ) 2, Kopper(II) oxalat CuC 2 O 4 4, Kopper(II) sulfid CuS Kvikksølv (I) broid Hg 2 Br 2 6, Kvikksølv (I) jodid Hg 2 I 2 5, Kvikksølv (I) karbonat Hg 2 CO 3 3,6 0 7 Kvikksølv (I) klorid Hg 2 Cl 2, Kvikksølv (II) broid HgBr 2 6, Kvikksølv (II) jodid HgI 2 2, Litiukarbonat Li 2 CO 3 8,5 0 4 Magnesiufosfat Mg 3 (PO 4 ) 2, Magnesiuhydroksid Mg(OH) 2 5,6 0 2 Magnesiukarbonat MgCO 3 6, Magnesiuoksalat MgC 2 O 4 4, Mangan(II) karbonat MnCO 3 2,24 0 Mangan(II) oksalat MnC 2 O 4, Nikkel(II) fosfat Ni 3 (PO 4 ) 2 4, Nikkel(II) hydroksid Ni(OH) 2 5, Nikkel(II) karbonat NiCO 3, Nikkel(II) sulfid NiS Sinkhydroksid Zn(OH) Sinkkarbonat ZnCO 3, Sinksulfid ZnS Sølv (I) acetat AgCH 3 COO, Sølv (I) broid AgBr 5, Sølv (I) jodid AgI 8, Sølv (I) karbonat Ag 2 CO 3 8, Sølv (I) klorid AgCl, Sølv (I) kroat Ag 2 CrO 4,2 0 2 Sølv (I) sulfat Ag 2 SO 4, Sølv (I) sulfid Ag 2 S Tinn(II) hydroksid Sn(OH) 2 5, Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 6 av 6

9 H-NMR-DATA Typiske verdier for kjeisk, δ, relativ til tetraetylsilan (TMS) ed kjeisk skift lik 0. R = alkylgruppe, HAL= halogen (Cl, Br eller I). Løsningsiddel kan påvirke kjeisk skift. Type proton Kjeisk skift, pp CH 3 0,9,0 CH 2 R,4 CHR 2,4,6 C C H,8 3, CH 2 HAL 3,5 4,4 R O CH 2 3,3 3,7 R O H 4,0 2,0 CH CH 2 4,5 6,0 2,0 2,5 2,2 2,7 3,8 4, 9,0 3,0 9,4 0,0 Ca 8 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 7 av 6

10 Type proton Kjeisk skift, pp 6,9 9,0 4,0 2,0 2,5 3,5 ORGANISKE FORBINDELSER Kp = kokepunkt, o C Sp = seltepunkt, o C HYDROKARBONER, METTEDE Navn Forel Sp Kp Diverse Metan CH Etan C 2 H Propan C 3 H Butan C 4 H ,5 Pentan C 5 H Heksan C 6 H Heptan C 7 H Oktan C 8 H Nonan C 9 H Dekan C 0 H Syklopropan C 3 H Syklobutan C 4 H Syklopentan C 5 H Sykloheksan C 6 H Metyl propan C 4 H Isobutan 2,2 Dietylpropan C 5 H Neopentan 2 Metylbutan C 5 H Isopentan 2 Metylpentan C 6 H Isoheksan 3 Metylpentan C 6 H ,2 Dietylbutan C 6 H Neoheksan 2,3 Dietylbutan C 6 H ,2,4 Trietylpentan C 8 H Isooktan Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 8 av 6

11 2,2,3 Trietylpentan C 8 H ,3,3 Trietylpentan C 8 H ,3,4 Trietylpentan C 8 H HYDROKARBONER, UMETTEDE, alkener Navn Forel Sp Kp Diverse Eten C 2 H Etylen Propen C 3 H Propylen But en C 4 H cis But 2 en C 4 H trans But 2 en C 4 H 8 06 Pent en C 5 H cis Pent 2 en C 5 H trans Pent 2 en C 5 H Heks en C 6 H cis Heks 2 en C 6 H trans Heks 2 en C 6 H cis Heks 3 en C 6 H trans Heks 3 en C 6 H Hept en C 7 H cis Hept 2 en C 7 H 4 98 trans Hept 2 en C 7 H cis Hept 3 en C 7 H trans Hept 3 en C 7 H Okt en C 8 H Non en C 9 H Dek en C 0 H Sykloheksen C 6 H Butadien C 4 H Penta,2 dien C 5 H trans Penta dien C 5 H cis Penta dien C 5 H Heksa,2 dien C 6 H 0 76 cis Heksa dien C 6 H 0 73 trans Heksa dien C 6 H Heksa,5 dien C 6 H Heksa,5 trien C 6 H ,5 HYDROKARBONER, UMETTEDE, alkyner Navn Forel Sp Kp Diverse Etyn C 2 H Acetylen Propyn C 3 H Metylacetylen But yn C 4 H But 2 yn C 4 H Pent yn C 5 H Pent 2 yn C 5 H Heks yn C 6 H Heks 2 yn C 6 H Heks 3 yn C 6 H AROMATISKE HYDROKARBONER Navn Forel Sp Kp Diverse Benzen C 6 H Metylbenzen C 7 H 8 95 Etylbenzen, fenyletan C 8 H Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 9 av 6

12 Fenyleten C 8 H Styren, vinylbenzen Fenylbenzen C 2 H Difenyl, bifenyl Difenyletan C 3 H Trifenyletan C 9 H Tritan,2 Difenyletan C 4 H Bibenzyl Naftalen C 0 H Enkleste PAH Antracen C 4 H PAH Phenatren C 4 H PAH ALKOHOLER Navn Forel Sp Kp Diverse Metanol CH 3 OH Tresprit, Etanol C 2 H 6 O 4 78 Propan ol C 3 H 8 O n propanol Propan 2 ol C 3 H 8 O Isopropanol Butan ol C 4 H 0 O 89 8 n Butanol Butan 2 ol C 4 H 0 O sec Butanol 2 Metylpropan ol C 4 H 0 O Isobutanol 2 Metylpropan 2 ol C 4 H 0 O tert Butanol Pentan ol C 5 H 2 O n Pentanol, aylalkohol Pentan 2 ol C 5 H 2 O 73 9 sec aylalkohol Pentan 3 ol C 5 H 2 O 69 6 Dietylkarbinol Heksan ol C 6 H 4 O Kapronalkohol, n heksanol Heksan 2 ol C 6 H 4 O 40 Heksan 3 ol C 6 H 4 O 35 Heptan ol C 7 H 6 O Heptylalkohol, n heptanol Oktan ol C 8 H 8 O 5 95 Kaprylalkohol, n oktanol Sykloheksanol C 6 H 2 O 26 6 Etan,2 diol C 2 H 6 O 3 97 Etylenglykol Propan,2,3 triol C 3 H 8 O Glyserol, inngår i fettarten triglyserid Fenyletanol C 7 H 8 O Benzylalkohol 2 fenyletanol C 8 H 0 O Benzyletanol KARBONYLFORBINDELSER Navn Forel Sp Kp Diverse Metanal CH 2 O 92 9 Foraldehyd Etanal C 2 H 4 O Acetaldehyd Fenyletanal C 7 H 6 O Benzaldehyd Fenyletanal C 8 H 8 O 0 93 Fenylacetaldehyd Propanal C 3 H 6 O Propionaldehyd 2 Metylpropanal C 4 H 8 O Butanal C 4 H 8 O Hydroksybutanal C 4 H 8 O Metylbutanal C 5 H 0 O 5 93 Isovaleraldehyd Pentanal C 5 H 0 O Valeraldehyd Heksanal C 6 H 2 O 56 3 Kapronaldehyd Heptanal C 7 H 4 O Oktanal C 8 H 6 O 7 Kaprylaldehyd Propanon C 3 H 6 O Aceton Butanon C 4 H 8 O Metyletylketon 3 Metylbutan 2 on C 5 H 0 O Metylisopropylketon Pentan 2 on C 5 H 0 O Metylpropylketon Pentan 3 on C 5 H 0 O Dietylketon 4 Metyl pentan 2 on C 6 H 2 O 84 7 Isobutyletylketon Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 0 av 6

13 2 Metylpentan 3 on C 6 H 2 O 4 Etylisopropylketon 2,4 Dietylpentan 3 on C 7 H 4 O Di isopropylketon 2,2,4,4 Tetraetylpentan 3 on C 9 H 8 O Di tert butylketon Sykloheksanon C 6 H 0 O Pielicketon trans Fenylprop 2 enal C 9 H 8 O trans Kanelaldehyd ORGANISKE SYRER Navn Forel Sp Kp Diverse Metansyre CH 2 O Maursyre, pk a = 3,75 Etansyre C 2 H 4 O Eddiksyre, pk a = 4,76 Propansyre C 3 H 6 O Propionsyre, pk a = 4,87 2 Metyl propansyre C 4 H 8 O pk a = 4,84 2 Hydroksypropansyre C 3 H 6 O 3 22 Melkesyre, pk a = 3,86 3 Hydroksypropansyre C 3 H 6 O 3 Dekoponerer ved oppvaring, pk a = 4,5 Butansyre C 4 H 8 O Sørsyre, pk a = 4,83 3 Metylbutansyre C 5 H 0 O Isovaleriansyre, pk a = 4,77 Pentansyre C 5 H 0 O Valeriansyre, pk a = 4,83 Hexansyre C 6 H 2 O Kapronsyre, pk a = 4,88 Propensyre C 3 H 4 O pk a = 4,25 cis But 2 ensyre C 4 H 6 O cis Krotonsyre, pk a = 4,69 trans But 2 ensyre C 4 H 6 O trans Krotonsyre, pk a = 4,69 But 3 ensyre C 4 H 6 O pk a = 4,34 Etandisyre C 2 H 2 O 4 Oksalsyre, pk a =,25, pk a2 =3,8 Propandisyre C 3 H 4 O 4 Malonsyre, pk a =2,85, pk a2 =5,70 Butandisyre C 4 H 6 O 4 88 Succininsyre, pk a =4,2, pk a2 =5,64 Pentandisyre C 5 H 8 O 4 98 Glutarsyre, pk a =4,32, pk a2 =5,42 Heksandisyre C 6 H 0 O Adipinsyre, pk a =4,4, pk a2 =5,4 Ascorbinsyre C 6 H 8 O pk a =4,7, pk a2 =,6 trans 3 Fenylprop 2 ensyre C 9 H 8 O trans Kanelsyre, pk a = 4,44 cis 3 Fenylprop 2 ensyre C 9 H 8 O 2 42 cis Kanelsyre, pk a = 3,88 Fenyleddiksyre C 7 H 8 O pk a = 4,3 ESTERE Navn Forel Sp Kp Diverse Benzyletanat C 9 H 0 O Benzylacetat, lukter pære og jordbær Butylbutanat C 8 H 6 O Lukter ananas Etylbutanat C 6 H 2 O Lukter banan, ananas og jordbær Etyletanat C 4 H 8 O Etylacetat, løseiddel Etylheptanat C 9 H 8 O Lukter aprikos og kirsebær Etyletanat C 3 H 6 O Lukter ro og sitron Etylpentanat C 7 H 4 O Lukter eple Metylbutanat C 6 H 2 O Lukter eple og ananas 3 Metyl butyletanat C 7 H O Isoaylacetat, isopentylacetat, lukter pære og banan Metyl trans cinnaat C 0 H 0 O Metylester av kanelsyre, lukter jordbær Oktyletanat C 0 H 20 O Lukter appelsin Pentylbutanat C 9 H 8 O Lukter aprikos, pære og ananas Pentyletanat C 7 H 4 O Aylacetat, lukter banan og eple Pentylpentanat C 0 H 20 O Lukter eple ORGANISKE FORBINDELSER MED NITROGEN Navn Forel Sp Kp Diverse Metylain CH 5 N 94 6 pk b =3,34 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side av 6

14 Dietylain C 2 H 7 N 92 7 pk b =3,27 Trietylain C 3 H 9 N 7 2,87 pk b =4,20 Etylain C 2 H 7 N 8 7 pk b =3,35 Dietylain C 4 H N pk b = 3,6 Etanaid C 2 H 3 NO Acetaid Fenylain Anilin,4 diainbutan C 4 H 2 N Engelsknavn: putrescine,6 Diainheksan C 6 H 6 N Engelsknavn: cadaverine ORGANISKE FORBINDELSER MED HALOGEN Navn Forel Sp Kp Diverse Kloretan CH 3 Cl Metylklorid Dikloretan CH 2 Cl Metylenklorid, Mye brukt so løseiddel Trikloretan CHCl Klorofor Tetrakloretan CCl Karbontetraklorid Kloretansyre C 2 H 3 ClO Kloreddiksyre, pk a =2,87 Dikloretansyre C 2 H 2 Cl 2 O 2 9,5 94 Dikloreddiksyre, pk a =5 Trikloretansyre C 2 HCl 3 O Trikloretansyre, pk a =0,66 Kloreten C 2 H 3 Cl 54 4 Monoeren i polyeren PVC Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 2 av 6

15 KVALITATIV UORGANISK ANALYSE. FARGE PÅ BUNNFALL ELLER FARGET KOMPLEKS I LØSNING. HCl H 2 SO 4 NH 3 KI KSCN K 3 Fe(CN) 6 K 4 Fe(CN) 6 K 2 CrO 4 Na 2 S (ettet) Na 2 C 2 O 4 Na 2 CO 3 Dietylglyoxi (%) Ag + Hvitt Lysgult Hvitt Oransjebrunt Hvitt Rødbrunt Svart Gråhvitt Pb 2+ Hvitt Hvitt Hvitt Cu 2+ Sterkt blåfarget Sterkt gult Gulbrunt Hvitt Hvitt Grønnsort Sterkt gult Svart Hvitt Hvitt Brunt Brunt Svart Blåhvitt Brunt Sn 2+ Hvitt Hvitt Hvitt Brungult Brunt Ni 2+ Gulbrunt Lyst grønnhvitt Fe 2+ Blågrønt Mørkeblått Lyseblått Brungult Svart Fe 3+ Brunt Brunt Blodrødt Sterkt brunt Mørkeblått Gulbrunt Svart Zn 2+ Guloransje Hvitt Ba 2+ Hvitt Hvitt Ca 2+ Sterkt gult Sterkt gult Svart Lakserødt Gulbrungrønt Oransjebrunt Blodrødt ed aoniakk Brunt Gulhvitt Hvitt Rødbrunt Gulhvitt kan forekoe Gulehvitt kan forekoe Hvitt Hvitt Hvitt Hvitt Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 3 av 6

16 Grunnstoffenes periodesyste ed elektronfordeling pe,0 H Hydrogen 3 6,94 Li 2, Lithiu 22,99 Na 2, 8, Natriu 9 39, K 2, 8, 8, Kaliu 37 85,5 Rb 2, 8, 8, 8, Rubidiu 55 32,9 Cs 2, 8, 8, 8, 8, Cesiu 87 (223) Fr 8, 8, Franciu pe 2 4 9,0 Be 2, 2 Berylliu 2 24,3 Mg 2, Magnesi u 20 40, Ca 2, 8, Kalsiu 38 87,6 Sr 2, 8, 8, Strontiu 56 37,3 Ba 2, 8, 8, 8, Bariu 88 (226) Rd 8, Radiu Forklaring Atonuer Atoasse Sybol Eletronfordeling Navn () betyr assetallet til den est stabile isotopen * Lantanoider ** Aktinoider 35 79,9 2, 8, 8, 7 Bro pe 3 pe 4 pe 5 pe 6 pe 7 pe 8 Fargekoder Ikke-etall 2 4,0 Aggregattilstand ved 25 o C og at Halvetall Metall 5 Fast stoff B 0,8 Væske B 2, 3 Bor Gass N 3 27,0 Al 2, 8, 3 Aluiniu Sc 2, 8, 9, 2 Scandiu 39 88,9 Y 2, 8, 8, 9, 2 Yttriu 57 38,9 La 2, 8, 8, 8, 9, 2 Lantan* 89 (227) Ac 8, 9, 2 Actiniu ** 22 47,9 Ti 2, 8, 0, 2 Titan 40 9,2 Zr 2, 8, 8, 0, 2 Zirkoniu 72 78,5 Hf 0, 2 Hafniu 04 (26) Rf 32, 0, 2 Rutherfor diu 23 50,9 V 2, 8,, 2 Vanadiu 4 92,9 Nb 2, 8. 8, 2, Niob 73 80,9 Ta, 2 Tantal 05 (262) Db 32,, 2 Dubniu 24 52,0 Cr 2, 8, 2, Kro 42 95,9 Mo 2, 8, 8, 3, Molybde n 74 83,9 W 2, 2 Wolfra 06 (263) Sb 32, 2, 3 Seaborg iu 25 54,9 Mn 2, 8, 3, 2 Manga n 43 (99) Tc 2, 8, 8, 4, Techne tiu 75 86,2 Re 2, 8, 8, 32, 3, 2 Rheniu 07 (262) Bh 2, 8, 8, 32, 32, 3, 2 Bohriu 26 55,8 Fe 2, 8, 4, 2 Jern 44 02,9 Ru 2, 8, 8, 5, Rutheniu 76 90,2 Os 4, 2 Osiu 08 (265) Hs 32, 4, 2 Hassiu 27 58,9 Co 2, 8, 5, 2 Kobolt 45 02,9 Rh 2, 8, 8, 6, Rhodiu 77 92,2 Ir 7, 0 Iridiu 09 (266) Mt 32, 5, 2 Meitneri u 28 58,7 Ni 2, 8, 6, 2 Nikkel 46 06,4 Pd 2, 8, 8, 7, Palladiu 78 95, Pt 7, Platina 29 63,5 Cu 2, 8, 8, Kobber 47 07,9 Ag 2, 8, 8, 8, Sølv 79 97,0 Au 8, Gull 30 65,4 Zn 2, 8, Sink 48 2,4 Cd 2, 8, 8, 8, 2 Kadiu ,6 Kvikksøl v 3 69,7 Ga 2, 8, 8, 3 Galliu 49 4,8 In 2, 8, 8, 8, 3 Indiu 8 204,4 Tl 8, 3 Thalliu 6 2,0 C 2,4 Karbon 4 28, Si 2, 8, 4 Silisiu 32 72,6 Ge 2, 8, 8, 4 Gerani u 50 8,7 Sn 2, 8, 8, 4 Tinn ,2 Pb 8, 4 Bly 7 4,0 N 2, 5 Nitrogen 5 3,0 P 2, 8, 5 Fosfor 33 74,9 As 2, 8, 8, 5 Arsen 5 2,8 Sb 2, 8, 8, 8, 5 Antion ,0 Bi 8, 5 Visut 8 6,0 O 2, 6 Oksygen 6 32, S 2, 8, 6 Svovel 34 79,0 Se 2, 8, 8, 6 Selen 52 27,6 Te 2, 8, 8, 8, 6 Tellur 84 (20) Po 8, 6 Poloniu 9 9,0 F 2, 7 Fluor 7 35,5 Cl 2, 8, 7 Klor 35 79,9 2, 8, 8, 7 Bro 53 26,9 I 2, 8, 8, 8, 7 Jod 85 (20) At 8, 7 Astat He 2 Heliu 0 20,2 Ne 2, 8 Neon 8 39,9 Ar 2, 8, 8 Argon 36 83,8 Kr 2, 8, 8, 8 Krypton 54 3 Xe 2, 8, 8, 8, 8 Xenon 86 (222) Rn 8, 8 Radon * 57 38,9 La 2, 8, 8, 8, 9, 2 Lantan ** 89 (227) Ac 8, 9, 2 Actiniu 58 40, Ce 2, 8, 0, Ceriu ,0 Th 8, 0, 2 Thoriu 59 40,9 Pr 2, 8,, Praseod y 9 23,0 Pa 20, 9, 2 Protactini u 60 44,2 Nd 2, 8, 8, 22, Neody ,0 U 2, 8, 8, 32, 2, 9, 2 Uran 6 (47) P 2, 8, 3, 8, 2 Proethi u 93 (237) Np 22, 9, 2 Neptuniu 62 50,5 S 2, 8, 4, Saariu 94 (242) Pu 24, Plutoniu Eu 2, 8, 5, Europiu 95 (243) A 25, Aericu 64 57,3 Gd 2, 8, 5, 9, 2 Gadolini u 96 (247) C 25, 9, 2 Curiu 65 58,9 Tb 2, 8, 7, Terbiu 97 (247) Bk 26, 9, 2 Berkeliu 66 62,5 Dy 2, 8, 8, Dysprosi u 98 (249) Cf 28, Californi u 67 64,9 Ho 2, 8, 9, Holiu 99 (254) Es 29, Einsteini u 68 67,3 Er 2, 8, 8, 30, Erbiu 00 (253) F 30, Feriu 69 68,9 T 2, 8, 8, 3, Thuliu 0 (256) Md 3, Mendelevi u 70 73,0 Yb Ytterbiu 02 (254) No 32, Nobeliu 7 75,0 Lu Lutetiu 03 (257) Lr 32, 9, 2 Lawrenc iu Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 4 av 6

17 Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 5 av 6 Grunnstoffenes periodesyste ed elektronegativitetsverdier pe pe 2 Forklaring pe 3 pe 4 pe 5 pe 6 pe 7 pe 8,0 H 2, Hydrogen Atonuer Atoasse Sybol Elektronegativitetsverdi Navn 42 95,9 Mo,8 Molybden 2 4,0 He Heliu 3 6,94 Li,0 Lithiu 4 9,0 Be,5 Berylliu 5 0,8 B 2,0 Bor 6 2,0 C 2,5 Karbon 7 4,0 N 3,0 Nitrogen 8 6,0 O 3,5 Oksygen 9 9,0 F 4,0 Fluor 0 20,2 Ne Neon 22,99 Na 0,9 Natriu 2 24,3 Mg,2 Magnesi u ,0 Al,5 Aluiniu 4 28, Si,8 Silisiu 5 3,0 P 2, Fosfor 6 32, S 2,5 Svovel 7 35,5 Cl 3,0 Klor 8 39,9 Ar Argon 9 39, K 0,8 Kaliu 20 40, Ca,0 Kalsiu 2 45 Sc Scandiu 22 47,9 Ti,5 Titan 23 50,9 V,6 Vanadiu 24 52,0 Cr,6 Kro 25 54,9 Mn,5 Mangan 26 55,8 Fe,8 Jern 27 58,9 Co,9 Kobolt 28 58,7 Ni,9 Nikkel 29 63,5 Cu,9 Kobber 30 65,4 Zn,6 Sink 3 69,7 Ga,6 Galliu 32 72,6 Ge,8 Gerani u 33 74,9 As 2,0 Arsen 34 79,0 Se 2,4 Selen 35 79,9 Br 2,8 Bro 36 83,8 Kr Krypton 37 85,5 Rb 0,8 Rubidiu 38 87,6 Sr,0 Strontiu 39 88,9 Y,2 Yttriu 40 9,2 Zr,4 Zirkoniu 4 92,9 Nb,6 Niob 42 95,9 Mo,8 Molybde n 43 (99) Tc,9 Techneti u 44 02,9 Ru 2,2 Rutheni u 45 02,9 Rh 2,2 Rhodiu 46 06,4 Pd 2,2 Palladiu 47 07,9 Ag,9 Sølv 48 2,4 Cd,7 Kadiu 49 4,8 In,7 Indiu 50 8,7 Sn,7 Tinn 5 2,8 Sb,8 Antion 52 27,6 Te 2, Tellur 53 26,9 I 2,4 Jod 54 3 Xe Xenon 55 32,9 Cs 0,7 Cesiu 56 37,3 Ba 0,9 Bariu 57 38,9 La,0,2 Lantan* 72 78,5 Hf Hafniu 73 80,9 Ta,5 Tantal 74 83,9 W,7 Wolfra 75 86,2 Re,9 Rheniu 76 90,2 Os 2,2 Osiu 77 92,2 Ir 2,2 Iridiu 78 95, Pt 2,2 Platina 79 97,0 Au 2,4 Gull ,6 Hg,9 Kvikksøl v 8 204,4 Tl,8 Thalliu ,2 Pb,8 Bly ,0 Bi,9 Visut 84 (20) Po 2,0 Poloniu 85 (20) At 2,3 Astat 86 (222) Rn Radon 87 (223) Fr 0,7 Franciu 88 (226) Rd 0,9 Radiu 89 (227) Ac, Actiniu ** 04 (26) Rf Rutherfor diu 05 (262) Db Dubniu 06 (263) Sb Seaborg iu 07 (262) Bh Bohriu 08 (265) Hs Hassiu 09 (266) Mt Meitneri u * 57 38,9 La, Lantan 58 40, Ce, Ceriu 59 40,9 Pr, Praseod y 60 44,2 Nd, Neody 6 (47) P, Proeth iu 62 50,5 S,2 Saariu Eu,2 Europiu 64 57,3 Gd,2 Gadolini u 65 58,9 Tb, Terbiu 66 62,5 Dy,2 Dysprosi u 67 64,9 Ho,2 Holiu 68 67,3 Er,2 Erbiu 69 68,9 T Thuliu 70 73,0 Yb, Ytterbiu 7 75,0 Lu Lutetiu ** 89 (227) Ac, Actiniu ,0 Th Thoriu 9 23,0 Pa,4 Protactini u ,0 U,4 Uran 93 (237) Np,4 Neptuni u 94 (242) Pu Plutoniu 95 (243) A, Aericu 96 (247) C Curiu 97 (247) Bk Berkeliu 98 (249) Cf Californiu 99 (254) Es Einsteiniu 00 (253) F Feriu 0 (256) Md Mendelevi u 02 (254) No Nobeliu 03 (257) Lr Lawrenciu

18 Kilder: De fleste opplysningene er hentet fra CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY and PHYSICS, 89. UTGAVE ( ), ISBN Tabeller og forler i kjei, Gyldendal, ISBN Esterduft: (sist besøkt ) Stabilitetskonstanter: besøkt ) Kvalitativ uorganisk analyse ved felling ikroanalyse er hentet fra Kjei 3KJ, Sudiehefte (Brandt et al), Aschehough (2003), side 203. Opplysninger i periodesysteet: besøkt ) Tabeller og forler i kjei - REA302 Kjei 2 (versjon ) Side 6 av 6

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN Vedlegg Tabeller og forler i kjei - REA30 Kjei (versjon 0.03.0) Dette vedlegget kan brukes under både del og del av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 5 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for +ne redusert

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 REA3012 Kjei 2 Bokål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksaen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir inforasjon o sentralt gitt eksaen og hvordan denne skal vurderes.

Detaljer

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) Oksidasjonstall I hvilken av disse

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Hvilket av disse

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) BUFFER Hvilken blanding av stoffer

Detaljer

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 22.11.2013 REA3012 Kjei 2 el 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 90 Strukturformel Systematisk navn Begrunnelse for navn 3 2 3 3-metylbutansyre stoffet er en karboksylsyre og endelsen blir: -syre -atomet i den funksjonelle gruppen blir -atom nr. 1 og telles

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 24.05.2011 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist) Figur s. 90 Molekylformel 3 8 Antall atomer av hver type blir oppgitt Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Systematisk navn eller Propan-1-ol 3 2 2 3 ( 2 ) 2 Viser bindin gene mellom

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Kjemi 1 Figur s. 182 l N N Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Oppgave 1 a) Uorganisk analyse Du

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 REA3012 Kjemi 2 Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen som sluttvurdering,

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksaen 21.11.2014 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål http://eksaensarkiv.net/ Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Svara for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

R.ANNAMALAI

R.ANNAMALAI PTA - I-V M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed. PGT(CHEMISTRY), GOVT. GIRLS HR. SEC. SCHOOL GINGEE, email: ssssmalai@gmail.com. PTA - - I E n =-313.6/n 2, E n =-34.84 n XeF 4 AgCl AgNO 3 AgF AgBr MnO 2

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 PPGAVE 1 ppgave Svar Forklaring a) C Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 3.05.014 REA301 Kjei Del 1 og del Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del. Svara for del 1 skal leverast inn etter tiar ikkje før. Svara for del skal leverast

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E 15 studiepoeng ORDINÆR / UTSATT EKSAMEN 20. 12. 2010 Sensur faller innen 12. 01. 2011 BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb samtidig med registrering

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et. Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET Hjelpemidler: Periodesystem Atomer 1 Hvilket metall er mest reaktivt? A) sølv B) bly C) jern D) cesium Atomer 2 Hvilket grunnstoff høyest 1. ioniseringsenergi?

Detaljer

Universitetet i Oslo KJM1120. Uorganisk kjemi. Oppsummeringshefte. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden

Universitetet i Oslo KJM1120. Uorganisk kjemi. Oppsummeringshefte. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden Universitetet i Oslo KJM1120 Uorganisk kjemi Oppsummeringshefte Skrevet av: Sindre Rannem Bilden 10. desember 2014 Dette heftet er ikke en fullstendig oppsummering av uorganisk kjemi men en samling små

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017 ID: 65129 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017 Tabell 1.1 Sensoriske parametere, grenseverdier 1 Farge Pt Mattilsynet er 20 2 Lukt 3 Smak 4 Turbiditet NTU Mattilsynet er 1 8 1 0,06 Tabell 1.2

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag Emne 1 - kjemi Institutt for grunnskulelærarutdanning 1-7 Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10 Emne 1 - kjemi Fagleg kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 48178852/73559875 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C Tabeller og formler i REA3012 Kjemi 2 (versjon 16.11.2015) Dette vedlegget kan brukes under både del 1 og del 2 av eksamen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C Halvreaksjon oksidert form + ne redusert

Detaljer

H. Aschehoug & Co. Side 1 av 5

H. Aschehoug & Co.  Side 1 av 5 1 Kvalitativ uorganisk analyse 1 a gl, aso og ZnO a,, F og G,,, F og G c,, og F d a Løs unnfallet i varmt vann (ly(ii)klorid løses) og sentrifuger Test filtratet med KI og K ro Gult unnfall av PI og PrO

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Analyse En vannløsning av et

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Proteiner Hva kalles rekkefølgen

Detaljer