Kapittel 17 Mer om likevekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 17 Mer om likevekter"

Transkript

1 Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver - Titrering av sterk syre med sterk base - Titrering av svak syre med sterk base (og omvendte) o ph beregninger i ulike punkt på titrerkurven - Syre og base indikatorer hvordan virker de? 3. Løselighetslikevekter - Løselighetsprodukt, beregninger o Fellesion effekt o Avhengighet av ph o Får vi utfelling?

2 Titrering av sterk syre med sterk base. En titrerer 5,00 ml 0,100 M HCl med 0,100 M NaOH Beregning av ph i 4 punkt på titretkurven ph 8 6 Ekvivalenspunkt tilsett 0,100 M NaOH 1. Start - Før tilsetning Vi har en løsning av 0,100 M HCl (sterk syre) dvs [H 3 O + ] 0,100 ph 1,00. Før ekvivalenspunktet Vi har tilsett 15,00 ml 0,100 M NaOH som reagerer med H 3 O + (fullstendig reaksjon) OH - + H 3 O + H O For å finne ph må vi finne [H 3 O + ] etter denne reaksjonen Vi må sette inn antall mol som reagerer (vi kan ikke bruke molaritet siden volumet endrer seg!) OH - + H 3 O + H O Start 1,5 mmol,5 mmol Endring -1,5 mmol -1,5 mmol Slutt 0 1,0 mmol [H 3 O + ] 1,0 mmol/(15,00 + 5,00) ml 0,05 M ph-log{0,05} 1,60 Beregn ph fra den nye [H 3 O + ] PS! Hugs at volumet har endret seg

3 3. I ekvivalenspunktet Vi har tilsett like mange mol OH - som vi hadde H 3 O + i start løsningen dvs. 5,00 ml 0,100 M NaOH OH - + H 3 O + H O Start,5 mmol,5 mmol Endring -,5 mmol -,5 mmol Slutt 0 0 Vi har da nøytralisert syren. ph er da bestemt av ioneproduktet til vann (ph 7) 4. Etter ekvivalenspunktet Vi har tilsett 35,00 ml 0,100 M NaOH (mer OH - enn vi hadde H 3 O + i startløsningen). Vi har da et overskudd av OH - som vil bestemme ph. Vi må finne hvor mye overskudd vi har. OH - + H + H O Start 3,5 mmol,5 mmol Endring -,5 mmol -,5 mmol Slutt 1,00 0 [OH - ] 1,00 mmol/(35,00 + 5,00)mL 0,0167 M poh - log {0,0167} 1,78 ph 1,

4 Titrering av svak syre med sterk base. En titrerer 5,00 ml 0,100 M CH 3 COOH med 0,100 M NaOH Vi beregner ph i 4 punkt Halvtitrerpunkt Ekvivalenspunkt ph Bufferområde Volum tilsatt 0,100 M NaOH (ml) 1. Start - Før tilsetning Vi har 5,00 ml av 0,100 M CH 3 COOH (svak syre). Finner ph ved vanlig likevekts beregning CH 3 COOH + H O CH 3 COO - + H 3 O + Start 0,100 M 0 M 0 M 0 Endring -X M X M X M Likevekt 0,100-X M X M X M CH COO H O x Ka 1,8 10 CH COOH 0,100 x x 1, ph, [ ] 3. Før ekvivalenspunktet Vi har tilsett 15,00 ml NaOH som reagerer med den svake syren. Denne reaksjonen er fullstendig. OH - + CH 3 COOH CH 3 COO - + H O Vi må finne hvor mye vi har av den svake syren og den svake basen etter denne reaksjonen. Vi må sette inn antall mol som reagerer i et likevektskjema (vi kan ikke bruke molaritet siden volumet endrer seg!) OH - + CH 3 COOH CH 3 COO - + H O Start 1,5 mmol,5 mmol 0 Endring -1,5 mmol -1,5 mmol 1,5 mmol Slutt 0 1,0 mmol 1,5 mmol Finner nye konsentrasjoner av CH 3 COOH og CH 3 COO -. Vi må gjøre likevektsberegning for å finne konsentrasjonen av H 3 O +. Vi bruker likevekten mellom den svake syren og vann. CH 3 COOH + H O CH 3 COO - + H 3 O + Start 0,050 M 0,0375M 0 M Endring -x X X Likevekt 0,050 - X 0,0375 x X

5 PS! Hugs at volumet endrer seg! CH COO H O x(x 0, 0375) Ka 1,8 10 CH COOH 0, 050 x x 1, ph 4, [ ] 3. I ekvivalenspunktet Vi har tilsett 5,00 ml 0,00 M NaOH (like mange mol OH - som vi hadde CH 3 COOH i start løsningen). Vi har da ha en løsning av CH 3 COO -. For å ph må vi først finne hvor mye en har av den svake basen. OH - + CH 3 COOH CH 3 COO - + H O Start,5 mmol,5 mmol 0 Endring -,5 mmol -,5 mmol,5 mmol Slutt 0 mmol 0 mmol,5mmol For å finne ph-en må vi gjøre likevektsberegning. Bruker likevekten mellom basen og vann siden vi ikke har noe igjen av den svake syren CH 3 COO - + H O CH 3 COOH + OH - Start 0,0500M 0 0 Endring -X X X Likevekt 0,0500-x M X X [ ] CH COOH OH x Kb 5,6 10 CH 0, 0500 x 3COO x 5, ph 8, Etter ekvivalenspunktet Vi har tilsett 35,00 ml 0,100 M NaOH (mer OH - enn vi hadde CH 3 COOH i startløsningen). Vi har da et overskudd av OH - som vil bestemme ph. Vi må finne hvor mye overskudd vi har. OH - + CH 3 COOH CH 3 COO - + H O Start 3,5 mmol,5 mmol 0 0 Endring -,5mmol -,5 mmol +,5 mmol Slutt 1,0 mmol 0,5 mmol En har også likevekten mellom den svake basen og vann men bidraget til OH- fra denne likevekten er liten (i forhold til mengden fra den sterke basen) [OH - ] 1,0 mmol/(35,00 + 5,00)mL 0,0167 M ph 1,

6 Beregning med når en har et fellesion: Vi har en løsning av 1,00 M eddiksyre og 1,00 M natriumacetat. Beregn konsentrasjonene ved likevekt og ph. Tilsetning av sterk syre til en buffer eddiksyre. Vi har 1,00 L av en buffer som består av 1,00 M natriumacetat og 1,00 M (i) Finn ph-en til denne bufferen (ii) Finn ph etter tilsettelse av 110,0 ml 1,00 M HCl Lage buffer med en spesifikk ph Vi vil lage en buffer med ph3,90 Vi velger maursyre (HCOOH) for å lage denne. Hva må konsentrasjonen av HCOOH og HCOO - være for at vi skal få denne ph-en? Beregninger for løselighet av salt Løselikhetsprodukt 1,00 L vann kan en løse,08*10-3 mol PbF. Hvor mye Ag CO 3 kan en løse i vann? Ksp 8,1*10-1

7 Fellesion effekt Hva er den molare løseligheten av Fe(OH) (s) i en løsning som fra før har en OH - konsentrasjon på 0,050 M? Får vi utfelling av fast stoff? Vi blander 100,0 ml 0,0010 M Pb(NO 3 ) og 100,0 ml 0,000 M MgSO 4. Vil vi få bunnfall? Bariumsulfat (BaSO 4 ) og sølvsulfat(ag SO 4 ) er tungtløselige salter. En vandig løsning som er 0,10 M både mhp. Ba + og Ag + tilsettes dråpevis en Na SO 4 - løsning. a) Hvilket av saltene Ag SO 4 og BaSO 4 vil utfelles først, og hva er konsentrasjonen av SO 4 - ved begynnende utfelling? b) Hva må konsentrasjonen av SO 4 - være for 99,9% utfelling av dette saltets kation fra løsningen? - c) Hva er konsentrasjonen av SO 4 ved begynnende utfelling av det andre saltet?

酸檸檬?鹼檸檬??食物的酸鹼性.doc

酸檸檬?鹼檸檬??食物的酸鹼性.doc 篇 名 : 酸 檸 檬? 鹼 檸 檬? 食 物 的 酸 鹼 性 作 者 : 何 國 維 國 立 埔 里 高 工 化 工 科 二 年 乙 班 指 導 老 師 : 余 志 輝 老 師 壹 前 言 食 物, 是 人 類 每 天 的 能 量 的 來 源, 無 論 酸 甜 苦 辣, 各 式 各 樣 的 食 物 隨 處 可 見, 頗 具 豐 富 性 及 變 化 性, 令 人 食 指 大 動 但 是, 日 前 科

Detaljer

--- 040804 1 ( COOH) ( OH) 2 ( ) ( COOH) ( OH) 3R Reduction( ) Reuse( ) Recycling( ) 4R Regeneration( ) < > ( ) 3 ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. 2. 3. 4. C 2 H 5 OH NaOH H 2 SO 4 HCl KOH 4 ( ) H 2 C

Detaljer

3 3 4 4 3 3 3 1 6 ( n) 85 U 0 9 85 1 90 1 U + n + Kr + 3 n 9 36 0 =1 sp sp 3 sp 14. H + 1 O = H O( ) + 68 NH + 3 O = 3 1 N + 3H O( ) +18 N + 3 H = NH 3 CO( ) + 1 O ( ) = CO ( ) + 67. 6 (1) () (3) (4)

Detaljer

试卷

试卷 江 西 省 三 校 2016 届 高 三 联 考 化 学 试 题 可 能 用 到 的 相 对 原 子 质 量 :H=1 O=16 C=12 N=14 S=32 Na=23 Fe=56 Cu=64 一 选 择 题 ( 每 小 题 只 有 一 个 正 确 答 案, 每 小 题 3 分, 共 计 48 分 ) 1. 下 列 有 关 化 学 用 语 表 示 正 确 的 是 ( ) A. 水 分 子 的 球

Detaljer

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B -

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B - 1. 在 含 有 0.050 M MgCl 2 及 1.0 M 氨 的 1.00 升 水 溶 液 中, 頇 加 入 多 少 克 的 氯 化 銨, 才 能 使 鎂 的 鹽 類 不 沉 澱? Mg(OH) 2 的 K sp 為 1.5 10-11,NH 3 的 K b 為 1.8 10-5 (A) 50 g (B) 56 g (C) 5.0 g (D) 4.3 g 答 案 :(B) [Mg 2+ ] =

Detaljer

040205 ph Ca(OH) 2 Ba(OH) 2 SO 2-4 Na + 1 90 13. (A)(B)(C)(D)(E) (C)(D)(E) ( 90 7 18 15 13 )(C) (E) (C () 2 () 1. 2. 3. 4. 5. 6. NaCl () () () ph () () 1. 2. ph 3 HCl 1M H 2 SO 4 1M HNO 3 1M CH 3 COOH

Detaljer

内部刊物 注意保存

内部刊物 注意保存 新 高 考 新 思 维 部 刊 物 注 意 保 存 常 德 市 高 三 教 学 工 作 简 报 2015 年 第 3 期 主 管 : 常 德 市 教 育 局 主 办 : 常 德 市 教 科 院 本 期 责 任 编 辑 : 余 亚 洲 肖 焕 之 特 刊 导 读 1. 鼎 城 区 教 研 室 积 极 引 领 各 校 备 战 2016 年 新 高 考 2 2. 如 何 把 握 复 习 课 教 学 中 的

Detaljer

物質科學_化學篇

物質科學_化學篇 物 質 科 學 化 學 篇 ( 上 ) 講 義 編 者 : 陳 義 忠 55 物 質 科 學 _ 化 學 篇 ( 上 ) 第 四 章 溶 液 4-1 溶 液 的 性 質 : 1. 溶 液 : (1) 由 兩 種 或 兩 種 以 上 的 純 物 質 混 合 而 成 的 均 勻 混 合 物, 稱 為 溶 液 包 含 固 態 液 態 及 氣 態 () 溶 液 由 溶 質 和 溶 劑 所 組 成 在 形 成

Detaljer

1 2 abc 3 4 (2) 5 6 7 8 9 50 p.h. 50 50 p.h. 50 10 50 P.H. 50.c.c 50 P.H. 50c.c 11 19 37 12 30 40 50 30 40 50 13 14 15 CH 3 COONa 16 17 18 MgSO 4 19 20 ; 21 1 10 2 40 50 60 70 80 3 22 23 1. 2. 3. --- 1997

Detaljer

Microsoft Word - 100-2學測自然考科試題.doc

Microsoft Word - 100-2學測自然考科試題.doc 第 1 頁 第 壹 部 分 ( 占 96 分 ) 一 單 選 題 ( 占 80 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 40 題, 每 題 均 計 分 每 題 n 個 選 項, 其 中 只 有 一 個 是 最 適 當 的 答 案, 畫 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 各 題 答 對 得 2 分 ; 未 作 答 答 錯 或 畫 記 多 於 一 個 選 項 者, 該 題 以 零 分 計

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA5FEB0EABEC7B4FA2DA6DBB54DA6D2ACECB8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA5FEB0EABEC7B4FA2DA6DBB54DA6D2ACECB8D5C344> 第 1 頁 3-2 學 測 自 然 考 科 第 壹 部 分 ( 占 80 分 ) 一 單 選 題 ( 占 56 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 28 題, 每 題 均 計 分 每 題 有 n 個 選 項, 其 中 只 有 一 個 是 正 確 或 最 適 當 的 選 項, 請 畫 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 各 題 答 對 者, 得 2 分 ; 答 錯 未 作 答 或 畫

Detaljer

( )1

( )1 課 程 名 稱 :99 國 文 (VI)/ 文 學 哲 理 美 學 (II)/ 科 目 代 號 :99C3201 商 業 文 學 與 修 辭 (II) ( )1. 下 列 文 句 中 的 詞 語, 前 後 用 法 相 同 的 選 項 是 : (A) 鯈 魚 出 遊 從 容, 是 魚 之 樂 也 / 他 步 履 從 容, 可 見 心 情 很 好 (B) 今 兒 老 太 太 高 興, 這 早 晚 就 來

Detaljer

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 根 據 中 醫 藥 條 例 第 97 條 舉 行 中 醫 執 業 資 格 試 臨 床 考 試 結 果 上 訴 聆 訊 的 決 定 及 裁 決 理 由 上 訴 聆 訊 日 期 : 2016 年 3 月 4 日 下 午 4 時 15 分 上 訴 聆 訊 地 點 : 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 裁 決 理 由 1.

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Detaljer

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

Detaljer

高雄市立五福國民中學95學年度第2學期第3次段考二年級自然與生活科技學習領域試題卷

高雄市立五福國民中學95學年度第2學期第3次段考二年級自然與生活科技學習領域試題卷 五 福 二 自 p1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 96 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 段 考 二 年 級 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 試 題 卷 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分, 共 50 分 ) 1. 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) 銅 可 導 電, 但 銅 為 非 電 解 質 (B) 水 溶 液 能 導 電 的 物 質, 一 定 是 電 解

Detaljer

目 录

目 录 国 网 北 京 市 电 力 公 司 2014 年 电 力 市 场 交 易 信 息 报 告 国 网 北 京 市 电 力 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 电 力 市 场 需 求 信 息 1 ( 一 ) 电 力 市 场 环 境 1 ( 二 ) 电 力 消 费 情 况 1 二 电 力 市 场 供 应 信 息 2 ( 一 ) 电 网 建 设 及 运 行 情 况 2 ( 二 ) 电 厂 发 电

Detaljer

1 () 2303 1737 1528 853 90 1991 2241 1178. 3 1157 1253 910 1122 1234 542 1278. 3 1144 1530 1005 934 648 213() 1705 720 859 2035 1649 1307 1210 120 487 227 1066 615 964 5 1039 1448 1015 1062 3 791 1258.

Detaljer

ph 理 论 指 南 Mettler-Toledo AG 过程分析 行业 环境 ph 测量指南 ph 应用理论与实践 ph ph 2013 by Mettler-Toledo AG CH-8902 Urdorf/Switzerland 10 1 ph 11 1.1 11 1.2 ph 13 1.3 ph 14 1.3.1 ph 15 1.3.2 17 1.3.3 18 1.4 ph 19 2 20

Detaljer

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Detaljer

第 1 頁 95 學 年 度 共 15 頁 第 壹 部 分 ( 佔 96 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 72 分 ) 說 明 : 第 1 至 36 題 為 單 選 題, 每 題 均 計 分 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題

第 1 頁 95 學 年 度 共 15 頁 第 壹 部 分 ( 佔 96 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 72 分 ) 說 明 : 第 1 至 36 題 為 單 選 題, 每 題 均 計 分 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 大 學 入 學 考 試 中 心 九 十 五 學 年 度 學 科 能 力 測 驗 試 題 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 : 100 分 鐘 題 型 題 數 第 壹 部 分 共 48 題 第 貳 部 分 共 20 題 作 答 方 式 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答, 修 正 時 應 以 橡 皮 擦 拭, 切 勿 使 用 修 正 液 選 擇 題 答 錯 不 倒 扣 參 考

Detaljer

1 { ph

1 { ph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detaljer

實 驗 室 安 全 規 定 1. 在 實 驗 室 不 准 配 戴 隱 形 眼 鏡 2. 切 忌 在 實 驗 室 裡 嘻 笑 辱 罵 3. 上 課 期 間 不 得 隨 意 離 開 實 驗 室, 或 在 實 驗 室 外 從 事 非 相 關 事 務 4. 不 可 將 食 物 飲 料 帶 入 實 驗 室 或

實 驗 室 安 全 規 定 1. 在 實 驗 室 不 准 配 戴 隱 形 眼 鏡 2. 切 忌 在 實 驗 室 裡 嘻 笑 辱 罵 3. 上 課 期 間 不 得 隨 意 離 開 實 驗 室, 或 在 實 驗 室 外 從 事 非 相 關 事 務 4. 不 可 將 食 物 飲 料 帶 入 實 驗 室 或 彰 化 縣 私 立 正 德 高 級 中 學 生 物 化 學 實 驗 室 實 驗 手 冊 ( 二 ) 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 實 驗 室 安 全 規 定 1. 在 實 驗 室 不 准 配 戴 隱 形 眼 鏡 2. 切 忌 在 實 驗 室 裡 嘻 笑 辱 罵 3. 上 課 期 間 不 得 隨 意 離 開 實 驗 室, 或 在 實 驗 室 外 從 事 非 相 關 事 務 4. 不 可 將 食

Detaljer

+ 7 1 5, Cl Cl + 4 + 6 HSO4 S S S + 6 + 6 HSO4 S S S 0 + 6 + 4 + S S S S + 7 + KMnO 4 Mn Mn + + + [I ] 0 1M 0 I E Fe3+ / Fe+ ( 0771. ) E 1 /1 ( 0536. ) 3+ 3+ + 3+ Fe I I Fe + I = Fe + I [ Fe ] = [ I ]

Detaljer

1 cal = 4.18 J N 0 = 6.02 10 : 1.00 : 12.0 : 14.0 : 16.0 : 32.0 23 1 40 2 1. (A) (B) (C) (D) (E) (C) (A) ( ) (B) ( ) (D) (NaI KIO 3 ) (E) ( Ca 2+ Mg 2+ Fe 2+ ) (C) 1 2 3 75 6 (Ga 29.8 2403 ) 310 K 1.3

Detaljer

中华人民共和国国家环境保护标准

中华人民共和国国家环境保护标准 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 保 护 标 准 HJ 809-2016 水 质 亚 硝 胺 类 化 合 物 的 测 定 气 相 色 谱 法 Water quality-determination of nitrosamine compounds Gas chromatography ( 发 布 稿 ) 本 电 子 版 为 发 布 稿 请 以 中 国 环 境 科 学 出 版 社 出 版 的

Detaljer

1 2 2 0 V e K K V e K K 0 1 206.8 264.3 273.3 966.3 965 2.2 10 10 2.6 10 0.95 10 ~ p p 1836 ~ n n 1838.36 ~ 2182 2.5 10 0 ~ 2329 10 + 2327 0.8 10 + 2342 1.6 10 2565 1.5 10 2583 1.8 10 t = 18600Log

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DABEC5D5C2CCC7C0E0CEEFD6CAB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDB5C4A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DABEC5D5C2CCC7C0E0CEEFD6CAB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDB5C4A3A92E646F63> 第 九 章 糖 类 物 质 的 测 定 第 一 节 概 述 一 糖 类 物 质 的 定 义 和 分 类 糖 类 物 质 是 由 碳 氢 氧 三 种 元 素 组 成 的 大 类 化 合 物 在 这 一 类 物 质 中 氢 与 氧 的 比 例 数 和 水 一 样, 因 此 常 被 称 为 碳 水 化 合 物 人 体 生 命 活 动 的 热 能 60%~70% 由 它 供 给 它 是 世 界 上 大 部

Detaljer

Microsoft Word - 3604 藍色狂想.doc

Microsoft Word - 3604 藍色狂想.doc 2014 高 雄 市 立 第 54 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 ( 類 ) 別 : 生 活 與 應 用 科 學 組 別 : 高 中 組 作 品 名 稱 : 藍 色 狂 想 關 鍵 字 : 藍 晒 圖 裝 置 藝 術 赤 血 鹽 編 號 :3604 目 錄 摘 要 p1 壹 研 究 動 機 p2 貳 研 究 目 的 p2 參 研 究 設 備 及 器 材 p3 肆 研 究

Detaljer

醇酸树脂配方设计与合成工艺的探讨

醇酸树脂配方设计与合成工艺的探讨 http://www.coatingol.com (, 361004) : : ; ; 1,,,, [ 1 ] [ 2 ],,,,,, 2 2. 1 (OL) Wo OL= W o / W r %, OL f, OL f = W F /W r %, OL f OL,, 96 %, : OL f = OL 96 %,, http://www.coatingol.com, OL OL f?,,,, OL

Detaljer

投影片 1

投影片 1 化 學 性 危 害 及 毒 性 化 學 物 質 基 本 概 念 內 容 壹 危 險 物 有 害 物 及 化 學 危 害 貳 化 學 危 害 的 認 知 參 化 學 危 害 的 預 防 與 控 制 肆 化 學 危 害 之 案 例 壹 危 險 物 有 害 物 及 化 學 危 害 3 何 謂 化 學 性 危 害 化 學 危 害 可 以 定 義 為 化 學 物 質 與 人 體 接 觸, 因 其 化 學 性

Detaljer

试卷

试卷 玉 溪 一 中 高 2015 届 高 三 上 学 期 期 中 考 化 学 试 题 相 对 原 子 质 量 : N-14,Na-23,Cl-35.5, Cu-64 说 明 : 测 试 时 间 120 分 钟, 满 分 100 分 第 I 卷 ( 选 择 题 共 46 分 ) 一 选 择 题 ( 本 题 包 括 23 小 题, 每 小 题 2 分, 共 46 分 每 小 题 只 有 一 个... 选 项

Detaljer

避孕篇

避孕篇 避 孕 篇 生 育 后 时 期 的 避 孕 方 法 : 适 用 的 方 法 : 1) 宫 内 节 育 器 类 : 金 属 环 可 放 置 15 年 左 右 ;V 型 环 可 放 置 5-7 年 ;T 型 环 可 放 置 10-15 年 2) 避 孕 药 ( 针 ) 类 : 各 种 短 效 口 服 避 孕 药, 如 妈 富 隆 敏 定 偶 三 相 片 及 达 英 -35 等, 按 规 定 方 法 服

Detaljer

11 ü ü Ø Ø ü Ø Ø d Ø Ø ü Ø Ø π Ø Ø Ø 1. A A [ Ni(en) 2 ] Cl 2 B K 2 [ PtCl 6 ] C (NH 4 )[ Cr(NH 3 ) 2 (SCN) 4 ] D Li [ AlH 4 ] 2. [Co(en)(C 2 O 4 ) 2 ] ( ) A 3 B 4 C 5 D 6 D 3 D A [ Pt Cl 2 (NH 3 ) 4 ]

Detaljer

(Microsoft Word - 6630\274B\313\241\265\330.doc)

(Microsoft Word - 6630\274B\313\241\265\330.doc) 題 目 : 誰 的 氣 量 大? 班 級 : 六 年 六 班 科 目 : 自 然 科 組 員 : 劉 芊 華 宋 瑀 恬 詹 舒 評 戴 宜 君 ( 第 九 組 ) 指 導 老 師 : 顏 君 叡 壹 研 究 動 機 五 年 級 自 然 課 曾 學 習 過 簡 易 滅 火 器 的 製 作, 從 寶 特 瓶 中 不 斷 的 冒 出 的 氣 泡, 令 我 們 覺 得 非 常 有 趣 它 的 原 理 是

Detaljer

zyk00217zw.PDF

zyk00217zw.PDF NH NO N 2H O 4 2 2 2 1 1 N2 + O2 === NO 2 2 /K 1000 1500 1811 2033 8.86 10 5 3.30 10 3 1.14 10 2 2.21 10 2 CaC2 N 2 CaCN 2C 1000 Na 2CO 34CN 2 2NaCN3CO /Pa NH / 1.01 5.05 1.01 3.03 6.06 10 6 10 6 10 7

Detaljer

EXAMINATION RULES

EXAMINATION RULES 考 試 規 則 : 1. 競 賽 者 必 須 在 考 試 前 10 分 鐘 到 達 考 場 2. 競 賽 者 不 可 以 攜 帶 任 何 工 具, 但 是 個 人 所 需 要 的 醫 藥 用 品 及 器 具 不 在 此 限 3. 競 賽 者 必 須 坐 在 指 定 的 位 置 4. 在 考 試 開 始 前, 競 賽 者 必 須 檢 查 大 會 提 供 的 文 具 及 任 何 工 具 ( 筆 尺 計

Detaljer

cm CO Na CO HC NaO H CO SO

cm CO Na CO HC NaO H CO SO cm CO Na CO HC NaO H CO SO C H Na CO CaCO Na CO CaCO ml mm mm cm cm b a b c d K CO A B C D E F G H F C A D B H G C F A KC O MnO MnO KC O MnO KClO MH NO H SO N H N O H SO NaO H Na O ml Na O O NaO

Detaljer

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Detaljer

教师招聘中学化学1-11.FIT)

教师招聘中学化学1-11.FIT) 教 师 招 聘 考 试 中 学 化 学 历 年 真 题 汇 编 试 卷 渊 一 冤 渊 时 间 院 员 圆 园 分 钟 满 分 院 员 缘 园 分 冤 一 尧 单 项 选 择 题 渊 每 小 题 圆 分 袁 共 缘 园 分 冤 员 援 石 墨 烯 是 由 碳 原 子 构 成 的 单 层 片 状 结 构 的 新 材 料 渊 结 构 示 意 图 如 图 所 示 冤 袁 可 由 石 墨 剥 离 而 成 袁

Detaljer

试卷

试卷 严 州 中 学 015 届 高 三 4 月 阶 段 测 试 理 科 综 合 试 卷 本 试 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 ( 综 合 题 ) 两 部 分 满 分 300 分 考 试 时 间 150 分 钟 可 能 用 到 的 相 对 原 子 质 量 :H-1 C-1 N-14 O-16 Al-7 S-3 Cl-35.5 K-39 Fe-56 Cu-64 Ba-137 第 Ι

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 40 94 88 82 77 72 67 62 57 53 48 44 40 37 33 29 26 23 20 17 14 11 8 39 94 88 82 77 71 66 61 57 52 48 44 40 36 32 28 25 22 18 15 12 9 7 38 94 88

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344> 103- 衛 生 與 護 理 類 專 業 科 目 ( 一 ) 1. 有 關 原 始 生 物 起 源 的 演 化 大 方 向 中, 下 列 何 者 正 確? (A) 由 好 氧 厭 氧 (B) 由 構 造 複 雜 構 造 簡 單 (C) 由 異 營 自 營 (D) 由 多 細 胞 單 細 胞. 植 物 的 莖 頂 及 根 尖 細 胞 利 用 能 量 進 行 細 胞 分 裂, 與 下 列 何 種 生 命

Detaljer

2007

2007 77 266071 http / /www. qdpub. com 13335059110 0532 85814750 85814611-8664 2006 9 7 2006 9 7 16 787mm 1092mm 7. 5 190 ISBN 7-5436 - 2241-6 7. 50 0532 85814926 0532 85814611-8628 2007 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detaljer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaljer

722

722 核 准 日 期 : 修 改 日 期 : 左 氧 氟 沙 星 片 说 明 书 请 仔 细 阅 读 说 明 书 并 在 医 师 指 导 下 使 用 药 品 名 称 通 用 名 称 : 左 氧 氟 沙 星 片 商 品 名 称 : 可 乐 必 妥 英 文 名 称 :Levofloxacin Tablets 汉 语 拼 音 :Zuoyangfushaxing Pian 成 份 本 品 主 要 成 份 为 左

Detaljer

CH2OHCHOH4 CHO + 2[AgNH 32 ]OH 6CO + 6H O C H O + 6O 2 2 6 12 6 2 H+ C H O n +nh O nc H O 6 10 5 2 6 12 6 ù 6 10 5 2 6 12 6 C H O n + nh O nc H O C H O C H OH + O 2C H OH + 2CO 6 12 6 2 5 2 CH COOH +

Detaljer

的 浓 度 为 0.1125 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+

的 浓 度 为 0.1125 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+ 二 填 空 题 原 子 吸 收 1. 空 心 阴 极 灯 是 一 种 ( 锐 性 ) 光 源, 它 的 发 射 光 谱 具 有 ( 谱 线 窄 强 度 大 ) 特 点 当 灯 电 流 升 高 时, 由 于 ( 自 吸 变 宽 热 变 宽 ) 的 影 响, 导 致 谱 线 轮 廓 ( 变 宽 ), 测 量 灵 敏 度 ( 下 降 ), 工 作 曲 线 ( 线 性 关 系 变 差 ), 灯 寿 命 (

Detaljer

附件四:作品送展表(夾於作品說明書第一頁,請勿裝訂)

附件四:作品送展表(夾於作品說明書第一頁,請勿裝訂) 嘉 義 市 第 31 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 小 組 作 品 名 稱 : 果 真 有 酵 - 水 果 酵 素 的 應 用 關 鍵 詞 : 水 果 酵 素 環 保 編 號 : 1 摘 要 本 研 究 主 要 的 目 的 是 蒐 集 常 見 的 水 果, 利 用 多 餘 的 果 皮 和 剩 餘 的 果 肉 製 造

Detaljer

MnO - 4 MnO 2-2+ MnO Mn - MnO MnO 4 4 2 CH2 = CH2 + Br2 BrH2C CH2Br CaS + 2H O = Ca( OH) + H S 2 2 2 Ca P + 6H O = 3Ca( OH) + 2PH 3 2 2 2 3 Ca As + 6H O = 3Ca( OH) + 2AsH 3 2 2 2 3 k Cr O + 4H SO + 3H

Detaljer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Detaljer

Microsoft Word - 華醫實驗室安全守則參考範例.doc

Microsoft Word - 華醫實驗室安全守則參考範例.doc 附 件 一 有 機 化 學 及 儀 器 分 析 實 驗 室 安 全 守 則 ㄧ 基 本 守 則 1. 在 實 驗 室 要 聽 從 老 師 指 導, 並 應 先 熟 讀 實 驗 原 理 與 方 法 2. 學 生 應 穿 著 實 驗 衣 以 保 護 皮 膚 與 衣 服 3. 使 用 儀 器 時 應 小 心, 安 裝 後 由 老 師 檢 查 4. 使 用 藥 品 時 不 可 將 過 剩 之 藥 品 傾 回

Detaljer

校园之星

校园之星 10 1 12 13 A B A B 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 S S 27 28 A B A B 29 V 30 N S 31 N S S S S N S S S 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203936BEC7A67EABD7B2C431BEC7B4C1B2C432A6B8BDC6B2DFA6D2A454A67EAFC5A6DBB54DACEC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203936BEC7A67EABD7B2C431BEC7B4C1B2C432A6B8BDC6B2DFA6D2A454A67EAFC5A6DBB54DACEC2E646F63> 五 福 三 自 P1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 96 學 年 度 第 1 學 期 第 2 次 復 習 考 三 年 級 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 試 題 卷 代 號 :04 三 年 級 班 座 號 姓 名 一 選 擇 題 : 1. 下 列 有 關 人 類 體 溫 的 敘 述 何 者 有 誤? (A) 體 溫 的 恆 定 由 腦 幹 控 制 (B) 正 常 人 的 體 溫

Detaljer

桐乡生态市建设规划.doc

桐乡生态市建设规划.doc i ii iii iv v vi i 2004 7 15 ii 3 4 5 6 1 2 3 7 4 5 1 1 2 3 4 21 5 8 6 7 8 9 ( ) () 2 3 1 2 3 4 () () 9 10 143 65 74 30 28'30 47' 120 18'120 40' 36 34 723 320 5.3 3 16.97 27.91 4 1212.3 1983.4 2.4 / 11

Detaljer

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

Detaljer

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

Detaljer

[Co(NH 3 ) 6 ] 3 [PtCl 4 ] 2 [SiF 6 ] 2 [Cu(H 2 O) 6 ] 2 [Cu(NH 3 ) 4 ] 2 [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 K 4 [Fe(CN) 6 ][Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 F Cl Br I O OH S 2 CN H 2 O NH 3 KCl MgCl 2 KMgCl 3 (KClMgCl 2 ) 2 KCl PtCl

Detaljer

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875 ( ) (CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn 8501168 1/ 32 7.875 190 000 8.40, ( ) 1 16 16 16 18 21 22 24 24 24

Detaljer

è 4 CO 2 b NaCl + NaHSO =Na SO + HCl 4 2 4 c NaNO + NaHSO = Na SO + HNO 3 4 2 4 3 d Na S + NaHSO = Na SO + H S 2 4 2 4 2 PV = nrt = W M RT 1 H S 2 2 3 2NaAc + H SO = Na SO + 2HAc 2 4

Detaljer

第九章 有机高分子材料

第九章 有机高分子材料 第 九 章 有 机 高 分 子 材 料 教 学 要 求 1 了 解 合 成 高 分 子 材 料 的 基 本 知 识 2 了 解 塑 料 合 成 橡 胶 及 胶 粘 剂 的 组 成 和 主 要 品 种 性 能 内 容 提 要 1 合 成 高 分 子 材 料 基 本 知 识 (1) 聚 合 物 与 聚 合 反 应 类 型 : 聚 合 物 组 成 ; 链 节 与 聚 合 度 ; 加 聚 物 缩 聚 物 与

Detaljer

※※※※※

※※※※※ ... 1 (030-910301)... 2... 3... 5... 7... 8 (030-910302)... 9... 10... 11... 13... 14 (030-910303)... 15... 16... 18... 20... 21 (030-910304)... 22 ... 23... 24... 26... 27 (030-910305)... 28... 29...

Detaljer

绿化养殖

绿化养殖 ...1...13...15...20...23...38...62...64...67...68...70...72...74...76...77...78...80...82... 101... 107... 108 II ... 109... 113... 116... 119... 123... 130... 132... 136... 137... 139... 144... 148...

Detaljer

70 1999 4 f x = Msinω x + ϕ ω 0 [a b] f a = -M f b = M g x = Mcos ω x + ϕ [a b] [ ] A B C M D - M ωα + ϕ = kπ π ωb + ϕ = kπ + π k Z ωx + ϕ [ kπ π kπ]( k Z) g π (x) ωx + ϕ [ kπ kπ + ]( k Z) g x ωx +

Detaljer

H2SO4 NaOH HCN NH3 1 CH CH OH Na CH CH ONa H 2 3 2 3 2 2 1 Cu O 2

Detaljer

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 环 评 单 位 : 四 川 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 一 月 本 报 告 为 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套

Detaljer

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : /

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : / ( 50474050) ( 20040533011) 1 ( CIP) /,. :, 2005. 12 ISBN 7-81105-260-1............. X753 CIP ( 2005 ) 151885 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 880 1230 1 /32 11. 25 277 2006 3 1 2006 3 1 ISBN 7-81105-260-1

Detaljer

99600936zw.PDF

99600936zw.PDF 附 录 相对原子质量表 按照元素符号的字母次序排列 ( ) ( ) ( ) [ 1 1] ( 1 1) ( ) [ 1 2] ( ) [ 1 3] ( 1 3) [ 1 4] ( ) 4 1 2 3 4 [ ] 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 0 1535 232 ( ) 101.325 101.325 100 357 2750 / 3 / 3 7.8 / 3 2.7

Detaljer

991031

991031 投 稿 類 別 : 生 物 類 篇 名 : 釀 酒 師 的 學 徒 作 者 : 張 孝 善 國 立 泰 山 高 中 電 子 一 年 甲 班 指 導 老 師 : 邱 大 育 老 師 - 1 - 壹 前 言 在 我 們 的 生 活 當 中, 我 們 常 接 觸 到 一 種 飲 品, 就 是 酒, 酒 喝 起 來 會 使 人 有 醉 意, 然 而 會 讓 我 們 產 生 醉 意 的 酒 是 如 何 釀 造

Detaljer

t H θ m [] Q Q q [] 9. 69kJ g q 32.0 620kJmol - 1 0. 500g mol C(s) 1 2 O (g) = CO(g) 2 SI n mol H 2H+H22H2+O2 [N2H41+O2g N2g+2H2O1] 1.2.3 qp qv [4] 1 C( ) O 2 (g) = CO(g), ( 2), 2 CO(g) CO (g),co(g) +

Detaljer

4. 下 列 有 关 系 保 内 物 质 含 量 比 值 的 关 系, 正 确 的 是 A. 细 胞 内 结 合 水 / 自 由 水 的 比 值, 种 子 萌 发 时 比 休 眠 时 高 B. 人 体 细 胞 内 O /CO 的 比 值, 线 粒 体 内 比 细 胞 质 基 质 高 C. 神 经 纤

4. 下 列 有 关 系 保 内 物 质 含 量 比 值 的 关 系, 正 确 的 是 A. 细 胞 内 结 合 水 / 自 由 水 的 比 值, 种 子 萌 发 时 比 休 眠 时 高 B. 人 体 细 胞 内 O /CO 的 比 值, 线 粒 体 内 比 细 胞 质 基 质 高 C. 神 经 纤 绝 密 启 用 前 015 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 山 东 卷 ) 理 科 综 合 注 意 事 项 : 1. 本 试 卷 分 第 I 卷 和 第 II 卷 两 部 分, 共 1 页 满 分 300 分 考 试 用 时 150 分 钟 答 题 前, 考 生 务 必 用 0.5 毫 米 黑 色 签 字 笔 将 自 己 的 姓 名 座 号 考 生 号 县 区 和 科

Detaljer

【中文名称】盐酸;氢氯酸

【中文名称】盐酸;氢氯酸 1 ... 1... 9... 9... 10... 11... 11... 12... 13... 13... 14... 14... 15 1357-1357-3.3.1.1.3.7 HMTA... 16... 16... 17... 17... 18... 19... 19... 20... 20 33-4--13H-... 21 33-4--13H-... 21... 22 EDTA...

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 工 业 型 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 车 用 尿 素 溶 液 汽 车 防 冻 液 生 产 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ) 聚 蓝 ( 厦 门 ) 环 保 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 ( 盖 章 或 签 字 ) 陈 文 辉 联 系 人 陈 文 辉 联 系 电 话 18060960167 邮 政 编 码

Detaljer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Detaljer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1B6BBAFD1A7D3EBC9FAC3FCA1B7C1B7CFB0CCE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1B6BBAFD1A7D3EBC9FAC3FCA1B7C1B7CFB0CCE22E646F63> 化 学 与 生 命 练 习 题 1 单 项 选 择 题 (1) 下 列 关 于 消 毒 剂 二 氧 化 氯 (ClO 2 ) 的 说 法 正 确 的 是 ( ) A 相 对 分 子 质 量 为 51.5 B 1 g 二 氧 化 氯 含 氯 元 素 0.355g C 氯 氧 元 素 的 质 量 比 为 71:64 D 1 个 二 氧 化 氯 分 子 含 有 1 个 氧 分 子 (2) 下 列 叙 述

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63> 第 六 章 灰 分 及 几 种 重 要 矿 物 元 素 含 量 的 测 定 第 一 节 灰 分 的 测 定 一 概 述 食 品 的 组 成 十 分 复 杂, 除 含 有 大 量 有 机 物 质 外, 还 含 有 丰 富 的 无 机 成 分, 这 些 无 机 成 分 包 括 人 体 必 须 的 无 机 盐 ( 或 称 矿 物 质 ), 其 中 含 量 较 多 的 有 Ca Mg K Na S P C1

Detaljer

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相 內 容 由 蔡 明 倫 老 師 和 李 雅 婷 老 師 編 纂 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 第 1 章 物 質 的 組 成 班 級 : 拉 瓦 節 和 其 使 用 的 實 驗 儀 器 座 號 : 姓 名 : 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1

Detaljer

实 验 结 果 选 用 多 种 晶 体 盐 在 不 同 磷 酸 三 钠 溶 液 中 进 行 生 长 快 慢 探 究, 最 后 确 定 磷 酸 三 钠 溶 液 的 最 佳 浓 度 为 5% 左 右 本 实 验 方 案 提 供 了 多 种 实 验 装 置 供 大 家 选 用, 让 师 生 有 更 多 的

实 验 结 果 选 用 多 种 晶 体 盐 在 不 同 磷 酸 三 钠 溶 液 中 进 行 生 长 快 慢 探 究, 最 后 确 定 磷 酸 三 钠 溶 液 的 最 佳 浓 度 为 5% 左 右 本 实 验 方 案 提 供 了 多 种 实 验 装 置 供 大 家 选 用, 让 师 生 有 更 多 的 设 计 编 号 01-173 题 目 奇 妙 的 化 学 溶 洞 原 料 磷 酸 三 钠 ( 晶 体 ) 三 氯 化 铁 ( 晶 体 ) 氯 化 铜 ( 晶 体 ) 胆 矾 ( 晶 体 ) 明 矾 ( 晶 体 ) 硫 酸 镁 ( 晶 体 ) 蒸 馏 水 等 仪 器 设 备 标 本 瓶 或 一 次 性 透 明 水 杯 或 烧 杯 EPE 珍 珠 棉 泡 沫 粗 铜 丝 塑 料 吸 管 美 工 刀 直

Detaljer

zyk00124zw.PDF

zyk00124zw.PDF A B=AB( ) AB=AB( ) 4P 50 2 === 2P 2 O 5 2KClO 3 2KCl 3O 2 NH 3 H 2 O CO 2 =NH 4 HCO 3 2KMnO 4 K 2 MnO 4 MnO 2 O 2 CO CO 2 ( ) 1.250 / 1.977 / 1 1 1 0.02 2CO O2 2CO 2 CO CuO Cu CO 2 CO 2 C 2CO Ca(OH) 2

Detaljer

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 ( ) 3 1 2001 171-172 2 3 ( 1998) 34 3 ( ) 1. 1989 4 1991 1995 5 1999 1997 7 2000 6 2 21 4 2000 38 5 95 28

Detaljer

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Detaljer

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Detaljer

1 2 m v e 2 ö e m e m e m e m e e m m 1 1840 e m e m 2 v r Å Å Å 9999 10000 2 n λ = b( 2 2 ) n 2 Å 1 1854 1919 λ 1 1 1 2 2 λ = R ( Z H n ) 1 1 1 2 2 λ R H ( ) n f ni Z Z E ν = h mvr = n h 2π mvr = nh

Detaljer

35 C 58 B 1 :

35 C 58 B 1 : 1 2 1. 0625522. 050061 120 120 46 60 40 20 2012 2011 2012 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 28 30 36 7 13 29 31 35 144 35 C 58 B 1 : 3 4 5 40 84 9 11 2 6 27 9 29 13 28 31 31 35 35 36 7 3 12 27 6 7 29 30 31 29 30

Detaljer

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

Detaljer

,,,,,,,,, ;, ; ;,,,,, ( ), 2003 10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ( ),,,,,,,, 2001 8 1 ( ) 1 1. 1 2. 2 3. 3 4. 3 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 9 ( ) 11 1. 11 2. 13 3. 14 4. 16 17 6. 17 7. 18 8., 20 9. 21 10. 22 11.

Detaljer

Microsoft Word - 果汁-專題報告.rtf

Microsoft Word - 果汁-專題報告.rtf 篇 名 : 果 汁 之 研 討 學 校 : 國 立 東 港 海 事 班 級 : 食 品 科 三 年 乙 班 姓 名 : 洪 銨 隃 曹 漢 龍 莊 欣 指 導 老 師 : 李 百 齡 1 壹 前 言 有 些 果 汁 上 面 寫 的 100% 果 汁 是 真 的 嗎? 絕 大 多 數 都 是 濃 縮 還 原 的 果 汁, 再 添 一 些 色 素 香 料 果 膠 糖 調 製 而 成, 市 面 上 許 多

Detaljer

-2 4 - cr 5 - 15 3 5 ph 6.5-8.5 () 450 mg/l 0.3 mg/l 0.1 mg/l 1.0 mg/l 1.0 mg/l () 0.002 mg/l 0.3 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 1000 mg/l 1.0 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.01 mg/l 0.001 mg/l 0.01 mg/l () 0.05 mg/l

Detaljer

目 录

目  录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Detaljer

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 10 11 3 1 1.1 30% 20% 20% 45-50% 30% 15% 10000 50 5000 2.5 3 100 100 m 2 600 4 5 3000 4 38% 10% 24% 10 0.82t/m

Detaljer

厨 房 垃 圾 D. 其 他 垃 圾 9.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 )PM2.5 是 造 成 雾 霾 天 气 的 元 凶 之 一, 下 列 做 法 不 会 增 加 空 气 中 的 PM2.5 的 是 ( ) A. 焚 烧 秸 杆 B. 植 树 造 林 C. 燃 放 鞭 炮 D.

厨 房 垃 圾 D. 其 他 垃 圾 9.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 )PM2.5 是 造 成 雾 霾 天 气 的 元 凶 之 一, 下 列 做 法 不 会 增 加 空 气 中 的 PM2.5 的 是 ( ) A. 焚 烧 秸 杆 B. 植 树 造 林 C. 燃 放 鞭 炮 D. 2015 年 北 京 市 西 城 区 中 考 化 学 一 模 试 卷 一 第 一 部 分 选 择 题 ( 每 题 1 分, 每 小 题 只 有 一 个 选 项 符 合 题 意 ) 1.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 ) 下 列 变 化 属 于 物 理 变 化 的 是 ( ) A. 冰 雪 融 化 B. 木 柴 燃 烧 C. 白 磷 自 燃 D. 食 物 变 质 2.( 1 分 )(2015

Detaljer