(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 132 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Klas Gøran Erikson, Bondibråten 7, 1387 ASKER, Norge Steinar Øyulvstad, Åssletta 4, 1341 SLEPENDEN, Norge Geir Inge Olsen, c/o Aker Subsea AS, Postbok 94, 132 LYSAKER, Norge (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Syklonstyring (6) Anførte publikasjoner WO 09/ A1, WO 04/ A1, WO 9/0732 A, US B2, US A, WO A1 (7) Sammendrag System for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann. Syklonen settes til å motta vann med oljeinnhold gjennom en innløpslinje, oljen blir separert fra vannet og levert gjennom et oljeutløp til en oljeutløpslinje, og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje. Systemet innbefatter en reguleringsventil i oljeutløpet eller oljeutløpslinje fra syklonen, en første differensialtrykk- transducer plassert mellom innløpslinjen og oljeutløpet fra syklonen, og en andre differensialtrykk-transducer plassert mellom innløpslinjen og vannutløpetfra syklonen. Systemet kjennetegnes ved at en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og via et styringsmiddel er nevnte sensor operativt koblet til reguleringsventilen. Fremgangsmåte for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann.

2 1 P370NO00-EH SYKLONSTYRING Oppfinnelsens felt Foreliggende oppfinnelse angår sykloner. Mer spesifikt angår foreliggende oppfinnelse styring av undervannsbeliggende sykloner for separasjon av olje fra en blandet strømning av olje og vann. 1 Bakgrunn for oppfinnelsen og kjent teknikk Syklonseparatorer er velkjent utstyr som bruker rotasjonseffekter, i tillegg til tyngdekraft, for å kunne separere væsker og/eller faste stoffer. Sykloner for å separere væsker er ofte betegnet som hydrosykloner. Hydrosykloner har ett innløp og to utganger, én utgang for den tyngre fasen ved spissen av en konisk seksjon og én utgang for den lettere fasen ved den motsatte enden, ved enden av en typisk sylindrisk seksjon. En hydrosyklon brukt til separasjon av olje fra en strømning som hovedsakelig innbefatter vann kan kalles en omvendt type hydrosyklon, ettersom den lettere fasen olje blir fjernet fra den tyngre fasen vann. Emnet for foreliggende oppfinnelse er ikke syklonene i seg selv, men styring av sykloner, og av denne grunn vil ikke sykloner bli beskrevet i videre detalj. 2 Styringen av sykloner er typisk basert på modeller av separasjonseffekten og hvordan den angår parametere som trykk og strømning. For sykloner på industriområder og offshore-boreplattformer, kan prøver tas eller målinger gjøres av strømningen for å kunne verifisere at styringen av operasjonen er som tilsiktet. For sykloner lokalisert under vann, av og til på mange hundre meters dyp og titalls eller hundrevis av kilometer vekk fra kyst- eller overflateinstallasjoner, er styring av operasjonen vanskelig. For undersjøisk beliggende sykloner som separerer olje fra vann, kan vannet bli injisert inn i reservoaret og oljen kan bli transportert sammen med olje fra foregående separasjonsutstyr. Vannholdig olje må bli prosessert senere, til en kostnad, mens oljete vann kan forårsake problemer i reservoaret og oljete injeksjonsvann betyr at noe av den verdifulle oljen blir re-injisert inn i reservoaret så fort den har blitt produsert.

3 2 Typisk bør injeksjonsvann ha et oljeinnhold på 0 ppm eller mindre. For mye oljeinnhold i injeksjonsvann kan skade injeksjonskapasiteten til brønnen ved å tilstoppe porene i brønnformasjonen. En slik effekt er ofte reversibel, dvs. ved å injisere renere vann kan porene skylles rene, og injeksjonskapasitet gjenopprettes. Skaden er fra spredte væskedråper, dvs. at oppløste hydrokarboner har liten eller ingen effekt på injeksjonskapasitet. For stort innhold av faste stoffer i injeksjonsvannet kan på samme måte skade injeksjonskapasiteten til en brønn ved å tilstoppe porene i brønnformasjonen. Imidlertid er en slik skade på brønnen oftere irreversibel, og kan kreve et kostbart brønninngrep for å gjenopprette injeksjonskapasitet. 1 2 Det er derved ønskelig å være i stand til å måle mengden av væskedråper og partikler av faste stoffer på samme tid. I dag er det ingen instrumentering kommersielt tilgjengelig for å måle små mengder av oljeinnhold, og små mengder av faste stoffer i vannutløpslinjen fra en undervannsbeliggende syklon. Prøveinnsamling av en ROV (fjernstyrt undervannsfarkost, remotely operated vehicle ) styrt fra et overflatefartøy, er fremgangsmåten å velge for en faktisk verifikasjon av operasjonen. Det er et behov for et system og en fremgangsmåte for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann, som tilveiebringer mer nøyaktig kontroll og verifikasjon av separasjonseffekten. Dersom innholdet av faste stoffer også kan måles og begrenses, er dette også et behov. Oppsummering av oppfinnelsen Behovet blir møtt av foreliggende oppfinnelse som tilveiebringer et system for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann. Syklonen settes til å motta vann med oljeinnhold gjennom en innløpslinje, oljen blir separert fra vannet og levert gjennom et oljeutløp til en oljeutløpslinje, og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje. Systemet innbefatter en reguleringsventil i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen fra syklonen, en første differensialtrykk-transducer plassert mellom innløpslinjen og oljeutløpet fra syklonen, og en andre differensialtrykk-

4 1 2 3 transducer plassert mellom innløpslinjen og vannutløpet fra syklonen. Systemet kjennetegnes ved at en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og via et styringshjelpemiddel er nevnte sensor operativt koblet til reguleringsventilen. Fortrinnsvis settes reguleringsventilen til å operere i henhold til et settpunkt for forholdet mellom de første og andre differensialtrykkene, der dette settpunktet og reguleringsventilåpningen er stilt inn til å justeres som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren. Fortrinnsvis er sensoren en optisk mørkefelt -opplysningssensor som beskrevet og illustrert i den parallelle patentsøknaden NO , som henvises til for detaljert informasjon. Mer spesifikt, dette er en optisk type sensor med objektiv og kamera plassert mellom et mangfold av lyskilder, plassert på utsiden av eller som inkluderer et vindu som skal plasseres i veggen av røret som transporterer strømningen som skal måles. Alternativt er sensoren i henhold til teorien i EP I én utførelsesform er sensoren en olje i vann-sensor, i en mer foretrukket utførelsesform er sensoren i stand til å fastslå innholdet av olje og også faste partikler, hvis noen, i strømningen i vannutløpet, noe som er å foretrekke fordi det tillater at forebyggende tiltak gjøres for å kunne forebygge injeksjon av faste partikler som kan ha en proppeffekt i reservoaret. Mer spesifikt settes oppstrøms sandseparasjonsutstyr, som sandfeller og sandseparatorer, inn i mer intens drift, eller tilbakeskylles for å kunne forbedre sandseparasjonseffekten, dersom sand blir påvist i vannet fra syklonen eller annet separasjonsutstyr. I tillegg eller alternativt, kan vann som inneholder sand dumpes gjennom et tømmeutløp oppstrøms for en vanninjeksjonspumpe, fortrinnsvis etter å ha åpnet en reguleringsventil i oljeutløpet fra syklonen for å kunne ha renere vann i vannutløpet fra syklonen, fortrinnsvis tilstrekkelig rent vann til å tillate dumping uten å bryte noen bestemmelser. Uprosessert eller filtrert sjøvann kan bli injisert til vannet i syklonens utløpslinje har blitt verifisert til å være rent nok for sikker injeksjon, som verifisert ved å operere sensoren. Oppfinnelsen tilveiebringer også en fremgangsmåte for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann. Syklonen settes til å motta

5 4 vann med mulig oljeinnhold gjennom en innløpslinje, oljen blir separert fra vannet og levert gjennom et oljeutløp til en oljeutløpslinje, og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, en reguleringsventil er plassert i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen fra syklonen, en første differensialtrykk-transducer er plassert mellom innløpslinjen og oljeutløpet fra syklonen, og en andre differensialtrykk-transducer er plassert mellom innløpslinjen og vannutløpet fra syklonen. Fremgangsmåten kjennetegnes ved at en oljeinnholdssensor er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og reguleringsventilen opereres i henhold til et settpunkt for forholdet mellom de første og andre differensialtrykkene, der dette settpunktet og reguleringsventilåpningen blir justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren. 1 Fortrinnsvis opprettholder en PID-regulator et forhold mellom det første differensialtrykket og det andre differensialtrykket ved en konstant verdi, ved å styre reguleringsventilen i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen. Dersom olje i vann-innholdet, som målt med sensoren, overstiger en grense, blir differensialtrykkforholdet fortrinnsvis høynet, hvorved reguleringsventilen åpner mer og mer olje blir separert fra vannet. 2 Oppfinnelsen innbefatter også et system for styring av undervannsbeliggende separasjonsutstyr for å separere vann fra andre væsker slik som olje og gass, utstyret settes til å motta væske med vanninnhold gjennom en innløpslinje, vannet blir separert fra de andre væskene og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, de andre væskene blir levert gjennom i det minste ett væskeutløp til i det minste én videre væskeutløpslinje, og systemet innbefatter i det minste én styringsanordning for styring av vannseparasjoneffekten, kjennetegnet ved at en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og via et styringshjelpemiddel er nevnte sensor operativt koblet til styringsanordningen i form av en reguleringsventil som settes til å bli justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren. Dette systemet innbefatter hvilke som helst undervannsbeliggende separasjonsenheter, utstyr eller pakker, som sensoren kan verifisere at vannseparasjoneffekten er som tilsiktet for. Sensoren kan også verifisere at det separerte vannet er rent nok for dumping eller injeksjon. De andre væskene kan for eksempel bli

6 transportert videre gjennom oljeledninger, gassledninger eller multifase væskeledninger, eller utsettes for videre prosessering. 1 Oppfinnelsen innbefatter også en fremgangsmåte for styring av undervannsbeliggende separasjonsutstyr for å separere vann fra andre væsker slik som olje og gass, utstyret settes til å motta væske med vanninnhold gjennom en innløpslinje, vannet blir separert fra de andre væskene og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, de andre væskene blir levert gjennom i det minste ett væskeutløp til i det minste én videre væskeutløpslinje, og systemet innbefatter i det minste én styringsanordning for styring av vannseparasjoneffekten, kjennetegnet ved at en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, nevnte sensor er operativt koblet til styringsanordningen i form av en reguleringsventil som settes til å bli justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren, idet sensoren, i tillegg til å styre separasjonseffekten også verifiserer innholdet av andre væsker og også faste partikler, i det separerte vannet. Denne fremgangsmåten er nyttig for hvilke som helst undervannsbeliggende separasjonsenheter, utstyr eller pakker, som sensoren kan verifisere at vannseparasjoneffekten er som tilsiktet for. Sensoren kan også verifisere at det separerte vannet er rent nok for dumping eller injeksjon. De andre væskene kan for eksempel bli transportert videre gjennom oljeledninger, gassledninger eller multifase væskeledninger, eller utsettes for videre prosessering. 2 Oppfinnelsen tilveiebringer også bruk av en mørkefeltsensor med objektiv og kamera, for å måle oljeinnhold i vannutløpet eller vannutløpslinjen fra en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann, der sensoren fortrinnsvis operativt koblet til et hjelpemiddel for å kontrollere operasjonen til den undervannsbeliggende syklonen. Figurer Oppfinnelsen er illustrert med én figur, det vil si Figur 1 som illustrerer en utførelsesform av et system av foreliggende oppfinnelse. Detaljert beskrivelse Henvisning gjøres til Fig. 1 som illustrerer et system av foreliggende oppfinnelse og noen nærliggende deler. Et system 1 for styring av en undervannsbeliggende syklon 2

7 1 6 for separasjon av olje fra vann er illustrert. Syklonen 2 settes til å motta vann med oljeinnhold gjennom en innløpslinje 3, oljen blir separert fra vannet og levert gjennom et oljeutløp 4 til en oljeutløpslinje, og vannet blir levert gjennom et vannutløp 6 til en vannutløpslinje 7. Systemet innbefatter en reguleringsventil 8 i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen fra syklonen, en første differensialtrykk-transducer 9 plassert mellom innløpslinjen og oljeutløpet fra syklonen, en andre differensialtrykk-transducer plassert mellom innløpslinjen og vannutløpet fra syklonen og en sensor 11 for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og via et styringshjelpemiddel PID3 er nevnte sensor operativt koblet til reguleringsventilen 8, via en styreenhet PID2. Også nevnte differensialtrykk-transducere, eller forholdet mellom dem, DIV, er operativt koblet til reguleringsventilen 8, via styringsenheten PID2. I samsvar med dette, måles differensialtrykket mellom innløp og oljeutløp via sensor DPT1, differensialtrykket mellom innløp og vannutløp måles via sensor DPT2. Beregningselementet DIV beregner forholdet mellom disse to signalene og mater dette som en målt verdi til en Proporsjonalitet/Integral/Derivat(PID)-regulator PID2. Så lenge oljens væskeegenskaper er konstante er distribusjonen av dråpestørrelse konstant, og oljekonsentrasjonen i syklonens innløp er konstant, og å holde forholdet mellom DP1 og DP2 konstant tilveiebringer en definert deling av innløpsstrømningen mellom de to utløpene. Dersom pumpens (14) hastighet varieres som svar på nivåforandring i en separator (12), vil reguleringsventilen (8) da forandre sin posisjon slik at strømningsmengdene ut av syklonen har et konstant forhold. 2 Dersom distribusjonen av dråpestørrelse forandrer seg slik at den gjennomsnittlige dråpestørrelsen minker, så minker også separasjonseffektiviteten til syklonen. Dråper med halvparten av størrelsen separerer ved tilnærmelsesvis 1/8 av hastigheten. Mindre dråper som kommer inn i syklonen vil derved føre til en økende mengde av olje i vannutløpet. Dette ville bli påvist av oljeinnholdssensoren (11), og via styringsenheten PID3 ville forholdssettpunktet til styringsenheten PID2 bli justert, slik at en større andel av den innkommende væsken blir sendt via oljeutløpet gjennom reguleringsventil (8). Dette vil minke oljeinnholdet i vannutløpet, på bekostning av å øke vanninnholdet i oljeutløpet. Settpunktet til styringsenheten PID3 er den ønskede oljekonsentrasjonen i vannutløpet.

8 7 Dersom distribusjonen av dråpestørrelse forandrer seg slik at den gjennomsnittlige dråpestørrelsen øker, så øker også separasjonseffektiviteten til syklonen. Dråper med dobbel størrelse separerer ved tilnærmelsesvis 8 ganger hastigheten. Større dråper som kommer inn i syklonen vil derved føre til en minkende mengde av olje i vannutløpet. Dette ville bli påvist av oljeinnholdssensoren (11), og via styringsenheten PID3 ville forholdssettpunktet til styringsenheten PID2 bli justert, slik at en mindre andel av den innkommende væsken blir sendt via oljeutløpet gjennom reguleringsventil (8). Dette vil øke oljeinnholdet i vannutløpet, og på samme tid minke vanninnholdet i oljeutløpet. Formålet med styringsenheten PID3 er derved å holde oljeinnholdet i vannutløpet på et visst settpunkt, og derved på samme tid minimere vanninnholdet i oljeutløpet fra syklonen. 1 Typisk er det en separatortank (12) oppstrøms for syklonen, som illustrert i Fig. 1, som f. eks. separerer vann fra olje. Olje/vann-kontaktflatenivået føles av nivåsensoren LT i Fig.1, og dette nivåsignalet blir sendt til en nivåregulator PID1. PID1 har et settpunkt for det ønskede kontaktflatenivået, og kan justere hastigheten av en vanninjeksjonspumpe (14), også illustrert i Fig. 1, slik at nivået kontrolleres rundt dennes settpunkt. I samsvar med dette resulterer et økende nivå i separatoren, som kommunisert av en nivå-transmitter LT, i en økning i pumpehastighet, og vice versa. 2 Strømningsdelingen eller separasjonseffekten til syklonen kontrolleres av reguleringsventilen 8, hvorved PID2-regulatoren holder et forhold mellom det første differensialtrykket 9 (DP1) og det andre differensialtrykket (DP2), som indikert av DIV i Fig. 1. I samsvar med dette deles innløpsstrømningen i et visst forhold mellom de to utløpene. Imidlertid beregnes settpunktet for strømningsdeling til regulator PID2 og justeres innenfor et akseptabelt område av styringsenheten PID3, der området representerer et akseptabelt operasjonsområde for syklonen. Mer spesifikt, dersom oljeinnholdet i vannutløpet øker, som målt av sensoren 11, vil regulator PID3 justere settpunktet for strømningsdeling slik at mer væske blir sendt til oljeutløpet, dvs. at reguleringsventilen blir åpnet noe. Dersom oljeinnholdet i vannet minker, som målt av sensoren, vil regulator PID3 justere settpunktet for strømningsdeling slik at mindre væske blir sendt til oljeutløpet, dvs. at reguleringsventilen stenges noe. Dersom

9 8 sammensetningen av innløpsstrømningen varierer vil settpunktet, og derved separasjonseffekten til syklonen, bli justert i samsvar med dette for å kunne sikre en konsekvent sammensetning av utløpsstrømningene fra syklonen. 1 Oppfinnelsen innbefatter også et system og en fremgangsmåte der sensoren er plassert i et gassutløp fra undervannsbeliggende separasjonsutstyr, sensoren er operativt koblet til hjelpemidler for å kontrollere separasjonseffekten, og sensoren brukes derved til å kontrollere og verifisere separasjonseffekten. Systemene ifølge oppfinnelsen kan kombineres med trekk som beskrevet eller illustrert i dette dokumentet i en hvilken som helst operativ kombinasjon, og disse kombinasjonene er utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelse. Fremgangsmåtene av oppfinnelsen kan kombineres med trekk eller trinn som beskrevet eller illustrert i dette dokumentet i en hvilken som helst operativ kombinasjon, og disse kombinasjonene er utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelse.

10 P A T E N T K R A V 9 1. System for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann, syklonen settes til å motta vann med oljeinnhold gjennom en innløpslinje, oljen blir separert fra vannet og levert gjennom et oljeutløp til en oljeutløpslinje, og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, systemet innbefatter en reguleringsventil i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen fra syklonen, en første differensialtrykk-transducer plassert mellom innløpslinjen og oljeutløpet fra syklonen, og en andre differensialtrykk-transducer plassert mellom innløpslinjen og vannutløpet fra syklonen, k a r a k t e r i s e r t v e d a t en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og via et styringsmiddel er nevnte sensor operativt koblet til reguleringsventilen System i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t reguleringsventilen settes til å operere i henhold til et settpunkt for forholdet mellom de første og andre differensialtrykkene, idet settpunktet og reguleringsventilåpningen settes til å bli justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren. 3. System i henhold til krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d a t sensoren er en mørkefeltsensor med objektiv og kamera plassert mellom to lyskilder, plassert på utsiden av eller som inkluderer et vindu som skal plasseres i rørveggen. 4. Fremgangsmåte for styring av en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann, syklonen settes til å motta vann med mulig oljeinnhold gjennom en innløpslinje, oljen blir separert fra vannet og levert gjennom et oljeutløp til en oljeutløpslinje, og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, en reguleringsventil er plassert i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen fra syklonen, en første differensialtrykk-transducer er plassert mellom innløpslinjen og oljeutløpet fra syklonen, og en andre differensialtrykk-transducer er plassert mellom innløpslinjen og

11 vannutløpet fra syklonen, k a r a k t e r i s e r t v e d a t en oljeinnholdssensor er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og reguleringsventilen opereres i henhold til et settpunkt for forholdet mellom de første og andre differensialtrykkene, der dette settpunktet og reguleringsventilåpningen blir justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren.. Fremgangsmåte i henhold til krav 4, k a r a k t e r i s e r t v e d a t en PIDregulator opprettholder et forhold mellom det første differensialtrykket og det andre differensialtrykket ved en konstant verdi, ved å styre reguleringsventilen i oljeutløpet eller oljeutløpslinjen Fremgangsmåte i henhold til krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t dersom olje i vann-innholdet, som målt med sensoren, overstiger en grense, blir differensialtrykkforholdet høynet, hvorved reguleringsventilen åpner mer og mer olje blir separert fra vannet System for styring av undervannsbeliggende separasjonsutstyr for å separere vann fra andre væsker slik som olje og gass, utstyret settes til å motta væske med vanninnhold gjennom en innløpslinje, vannet blir separert fra de andre væskene og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, de andre væskene blir levert gjennom i det minste ett væskeutløp til i det minste én videre væskeutløpslinje, og systemet innbefatter i det minste én styringsanordning for styring av vannseparasjoneffekten, k a r a k t e r i s e r t v e d a t en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, og via et styringshjelpemiddel er nevnte sensor operativt koblet til styringsanordningen i form av en reguleringsventil som settes til å bli justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren. 8. Fremgangsmåte for styring av undervannsbeliggende separasjonsutstyr for å separere vann fra andre væsker slik som olje og gass, utstyret settes til å motta væske med

12 11 vanninnhold gjennom en innløpslinje, vannet blir separert fra de andre væskene og vannet blir levert gjennom et vannutløp til en vannutløpslinje, de andre væskene blir levert gjennom i det minste ett væskeutløp til i det minste én videre væskeutløpslinje, og systemet innbefatter i det minste én styringsanordning for styring av vannseparasjoneffekten, k a r a k t e r i s e r t v e d a t en sensor for å måle oljeinnhold er plassert i vannutløpet eller vannutløpslinjen, nevnte sensor er operativt koblet til styringsanordningen i form av en reguleringsventil som settes til å bli justert som et svar på en forandring i olje i vann-innhold, som målt med sensoren, idet sensoren, i tillegg til å styre separasjonseffekten også verifiserer innholdet av andre væsker og også faste partikler, i det separerte vannet Fremgangsmåte i henhold til krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d a t oppstrøms separasjonsutstyr som sandfeller og sandseparatorer, settes inn i mer intens drift, eller tilbakeskylles for å kunne forbedre sandseparasjonseffekten, dersom sand blir påvist i vannet fra separasjonsutstyret.. Anvendelse av en mørkefeltsensor med objektiv og kamera, for å måle oljeinnhold i vannutløpet eller vannutløpslinjen fra en undervannsbeliggende syklon for separasjon av olje fra vann, fortrinnsvis er sensoren operativt koblet til et middel for å styre operasjonen til den undervannsbeliggende syklonen.

13 Figur 13

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B2. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B2. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B2 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret Avviker fra patent B1 etter innsigelse (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331264 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/02 (06.01) G01N 1/14 (06.01) G01N 21/88 (06.01) G01N 21/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 09399 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002 Klager: Aker Subsea AS Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: FMC Kongsberg Subsea AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.18 11:52:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334362 Søknadsnummer 20064749 Inngitt 2006.10.20

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33430 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) F16L 1/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20032 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.04.14 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333482 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder vanninjeksjon i undergrunns reservoarer under vann, såsom for å stimulere produksjon fra et reservoar

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334362 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334362 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 334362 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/01 (06.01) E21B 47/001 (12.01) G0B 19/048 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 064749 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 06..

Detaljer

Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system. Anne Finborud, Mator AS

Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system. Anne Finborud, Mator AS Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system Anne Finborud, Mator AS Produsertvann - et problem? Produsertvann salinitet og koalesens Zetapotensial mv Påvirkning av produsertvann salinitet

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag

(54) Benevnelse Kobling for rør med vinkelavvik (56) Anførte publikasjoner US A1, DE C1, US A1, US A1 (57) Sammendrag (12) PATENT (19) NO (11) 33128 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 27/047 (06.01) F16L 27/03 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092309 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.06.1 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 34/04 (06.01) F16K 31/04 (06.01) G0D 7/06 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1909 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Høytrykksforsterkere. Beskrivelse

Høytrykksforsterkere. Beskrivelse 1 Høytrykksforsterkere Oppfinnelsens område Beskrivelse Foreliggende oppfinnelse vedrører høytrykksforsterkere. Bakgrunn for oppfinnelsen Høytrykksforsterkere (HPI'er - High Pressure Intensifiers) blir

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. CG 31/06 (06.01) CG 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1790 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.0.31 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012.

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012. Patentstyret Første avdeling Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 20. desember 2012 Deres ref.: 2009 2521 Vår ref.: P3596NO00-EH Patentsøknad i Norge nr.: 2009 2521 Tittel: Turbomaskin og impeller Søker:

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:07:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334106 Søknadsnummer 20110038 Inngitt

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332812 Søknadsnummer 20091103 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Protector Intellectual Property Consultants AS Oscarsgate 20 0352 OSLO Oslo, 2014.04.22 Deres referanse:p4415no00-kbb Svarfrist: 2014.10.24 Søknadsnr.: 20131233 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Aker Subsea

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør V2227NO00 EP213408 Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør 1 Beskrivelse BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for inhibering av væskelast,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33134 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200190 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.02.0 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 20.02.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy.

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 Tittel: MUDRINGSFARTØY Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et mudringsfartøy. FR 1 39 3 A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 (1964-04-24) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 30 Ifølge foreliggende

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer