(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 132 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Kjell Olav Stinessen, Vækerøveien 132 O, 0383 OSLO, Norge Kjartan Pedersen, Narums vei 4, 34 SPIKKESTAD, Norge (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Utstyr for drift av fjerntliggende undervannslaster eller laster som krever lang AC undervannskryssing (6) Anførte publikasjoner (7) Sammendrag WO 09/01670 A1 WO 01/261 A1 System for drift av undervanns laster med elektrisk strøm, eller laster tilført gjennom undervanns kryssende kabel med vekselstrøm, spesielt undervanns laster med høy elektrisk effekt. Systemet skiller seg ut ved at det omfatter en undervanns utleggskabel, eller en undervanns kryssende kabel, for vekselstrøm, delt opp i minst to kabelsegmenter koplet i serie under vann, hvor hvert segment vil ha en lengde som kan være mulig for en stabil drift, forbindelsen mellom segmentene vil være omfattet av et motor generator sett hvor motordelen ikke vil være elektrisk koplet til generatordelen, motor generator settet vil være anordnet i minst ett hus.

2 1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK VEKSELSTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder utstyr som plasseres under vann langt vekk fra land eller fra topside steder, spesielt utstyr for trykkøkning av fluid, som krever høye effektnivåer med vekselstrøm, men også forskjellig type av annet utstyr. 1 Bakgrunn for oppfinnelsen og tidligere teknikk Drift av elektriske laster under vann er utfordrende. Inntrengning av vann må forhindres, og man må ofte kunne håndtere svært høye trykk. I tillegg til de forventede elektriske effektene, så som store tap og den svært høye kapasitansen i eller i nærheten av det nokså elektrolytiske sjøvannet, må man også kontroll på Ferranti-effekten og de elektriske resonanseffektene, transienter og høyere harmoniske knyttet til strømelektronikk. Problemene forsterkes ved økende effektnivåer, og av denne grunn vil det være store utfordringer med drift av utstyr under vann som krever høye nivåer med elektrisk effekt, så som utstyr for trykkøkning, slik som undervanns kompressorer, undervanns flerfase pumper og undervanns pumper. Problemene blir større med økende utleggslengde på kabelen, økende spenning, høyere frekvens og høyere kapasitans. 2 Så langt er undervanns utleggslengder på omtrent 40 km mulig med et effektnivå på MW, overføringsfrekvens på 0 0 Hz og et spenningsnivå på omtrent 0 kv, som er mulig for å operere undervanns kompressorer uten at det er for store ohmske tap eller elektrisk ustabilitet. Imidlertid vil patentsøknader NO og PCT/EP11/06797, som begge er skrevet i søkerens navn, tilveiebringe teknologi som vil kunne virke ved undervanns utleggslengder på opp til omtrent 10 0 km for laster under vann med høy effekt, så som kompressorer og flerfase pumper. Dette oppnås med en

3 2 forholdsvis lav overføringsfrekvens, omtrent 0 60 Hz, og en oppstepping av den reelle driftsfrekvensen tett opp til undervannsutstyret. Den teknologien som er gitt i NO og PCT/EP11/06797 innebærer at en installasjon av elektronisk regulering for strøm under vann, en undervanns-vsd, som er stor, dyr og i praksis upålitelig, erstattes med annen teknologi. Avhengig av operasjonsparametrene og lasten, vil den maksimalt oppnåelige utleggslengden under vann være på omtrent 10 km. 1 Som omtalt i NO og foreskrevet i WO 09/01670 (Siemens), vil en mulighet kunne være å anvende en VSD («variable speed drive») variabel hastighets motor (også kalt variabel frekvens motor, VFD, og andre uttrykk) på kabelens borteste ende, men dette er komplekst, dyrt, og er overraskende nok også upålitelig. Grunnen til at det er manglende pålitelighet for en VSD under vann, til tross for at alle enkeltkomponentene i denne er av topp kvalitet, antas å være den store kompleksiteten og antall komponenter, som fører til at en svært liten risiko for feil i hver enkelt komponent i forhold til mange komponenter, og som forsterker seg opp til å bli en betydelig risiko for feil. 2 En annen relevant publikasjon er WO 01/261 A, som beskriver hvordan nettverk med vekselstrøm kan koblet over en lang avstand. Imidlertid er undervannsrelaterte problemer fjerntliggende tekniske områder fra denne publikasjonen, og det finnes ingen roterende frekvenstransformatorer plassert under vann. Ingen av de eksisterende løsningene nevnt ovenfor er anslått til å kunne være i stand til å levere en høy effekt, det vil si opp til mange MW med vekselstrømseffekt, så som 10 MW, med avstander på mer enn omtrent 10 km uten at de ovennevnte effektene gir en forringelse av strømtilførselen. Flere effekter og faktorer begrenser lengden, så som størrelse på transformatorer og den minst mulige spenningen og frekvensen. Større dimensjoner på utstyret vil kunne gi større problemer, for eksempel vil en økning av lederens

4 3 tverrsnittsareal kunne gi øket kapasitans og Ferranti-effekt, som ødelegger isolasjonen og vil gjør systemet ustabilt. Noen eksisterende petroleumsfelt, og mange av de som fortsatt ikke har blitt funnet, befinner seg mer enn 10 km fra land eller fra plattformer. Det er et behov for enda lengre utleggslengder under vann, som i denne konteksten betyr mulige lengder på mer enn 10 km, så som 600 km, og formålet med oppfinnelsen vil være å møte nevnte behov. 1 2 Oppsummering av oppfinnelsen Oppfinnelsen tilveiebringer et system for drift av undervanns laster med elektrisk kraft eller laster som får tilført gjennom en kryssende sjøkabel for vekselstrøm, spesielt undervannslaster med høy elektrisk effekt. Systemet skiller seg ut ved at det omfatter en undervanns utleggskabel for vekselstrøm eller en kryssende sjøkabel delt opp i minst to undervanns kabelsegmenter koplet i serie, hvor hvert segment har en lengde som er mulig for stabil drift, forbindelsen mellom segmentene omfatter et sett bestående av motor generator, hvor motordelen ikke er elektrisk koplet til generatordelen, der settet med motor generator vil være anordnet i minst ett hus. Det uttrykket at forbindelsen mellom segmentene omfatter et motor generator sett, hvor motordelen ikke er elektrisk koplet til generatordelen, betyr at kraften genereres av generatoren for hvert nye kabelsegment koplet i serie, men at de elektriske problemene som har blitt omtalt ovenfor og nedenfor i vesentlighet ikke overføres fra den ene utleggskabelen til den neste. Utleggskabelsegmentet mot land- eller topside-enden, den nærliggende enden eller nærmere utleggskabelsegmentet, vil være koplet til motoren og vil drive motoren i motor generator settet. Det utleggskabelsegmentet som er lenger vekk fra den enden som er nære land eller topsides, den borteste enden eller det utleggskabelsegmentet som er lenger ut, vil være koplet til generatoren og vil ta i mot den strømmen som genereres av motor generator settet mellom nevnte segmenter. De segmentene som er ved den nære enden og den borteste enden vil ikke være elektrisk forbundet, som betyr at spenningstopper

5 1 2 4 som blir indusert av Ferranti-effekten, resonanser, og andre transienter eller elektriske problemer, ikke vil bli overført fra det ene kabelsegmentet til det neste. I vesentlighet vil det ikke være noen elektrisk forbindelse mellom de segmentene som har blitt koplet i serie, de kan dermed sies å være elektrisk isolerte. Motor generator settet vil ikke nødvendigvis omfatte noe materiale for elektrisk isolasjon mellom motoren og generatoren, siden forbindelsen mellom motoren og generatoren vil være mekanisk, hydraulisk og / eller magnetisk. Motor generator settet tilveiebringer induktans til systemet, som er et viktig særtrekk for stabilitet. Undervanns utleggskabelen eller undervanns kryssing kan deles opp i to, tre, fire eller flere utleggskabelsegmenter koplet i serie. Med uttrykket undervanns utleggskabel menes en kabel hvor både den nærliggende enden og den borteste enden befinner seg på topsiden eller på land, men at kabelen vil kunne ha en lang avstand under vann, der avstanden under vann vil kunne overskride den maksimale avstanden som til nå har vært ansett for å være mulig for forsyning av vekselstrøm, slik som forklart ovenfor. Den kabelen som krysser under vann vil kunne bli brukt til å krysse et hav- eller fjordstrekk. Det uttrykket at hvert segment har en lengde som er mulig for stabil drift betyr, i denne konteksten av oppfinnelsen, ved de rådende driftsforholdene eller designforholdene. Motor generator settet vil fortrinnsvis være av en roterende type, blant annet på grunn av god virkningsgrad, men kan alternativt være av en annen type, så som en lineær type av et motor generator sett. Utleggskabelen for elektrisk kraft under vann eller en kryssende kabel under vann må deles opp i lengdesegmenter slik at hvert segment kan driftes med stabilitet, for eksempel maksimalt 0, 10, 0 eller km for hvert segment i typisk utstyr for trykkoppbygging under vann, avhengig av effektnivå og frekvens, og andre faktorer som har blitt omtalt eller nevnt her. For kryssende kabler som forbinder nettverk vil spenningen og effekten kunne være mye høyere enn for undervanns laster, og maksimal lengde for stabil drift vil kunne være så liten som omtrent km, men mer typisk, 0 eller 0 km. Den maksimale segmentlengden vil også være avhengig av den redundansen som vil være nødvendig for applikasjonen, for eksempel ved å dele opp effektnivået til å ha to eller flere parallelle kabler for kritiske anvendelser vil åpne opp for lengre segmenter. Det minst ene huset for motor generator settet isolerer motoren

6 og generatoren fra det omgivende vannet, nevnte hus vil fortrinnsvis være et trykkhus som minst vil være klassifisert for omgivelsestrykket dersom det er gassfylt og det er fortrinnsvis et hus som er klassifisert for lavt trykk, som benevnes som en innkapsling, dersom det er væskefylt og trykk-kompensert for det omgivende trykket fra sjøvannet. Dersom væsken er en olje vil den også kunne tilveiebringe elektrisk isolasjon, smøring av lagre og avkjøling av motoren og generatoren. 1 2 Fortrinnsvis vil motor generator settet omfatte en felles aksling. I denne konteksten vil uttrykket «felles aksling» også innbefatte hvilke som helst koplede akslinger eller sammenstilte akslinger som omfatter partier eller seksjoner som har blitt forbundet eller koplet til en stiv, fleksibel eller en annen kopling, slik at de individuelle akslingene for motor og generator roterer med den samme hastigheten. Et motor generator sett med en felles aksling vil på en praktisk måte kunne anordnes i et trykkhus, med færre lagre og koplingsstykker. Frekvensforholdet for motor - generator vil kunne være 1 : 1, eller være med opp- eller nedstepping av frekvensen ved å velge tilsvarende antall poler. Det minst ene trykkhuset vil kunne omfatte en trykk-kompensator. Motor generator settet vil kunne omfatte et mekanisk gir, men dette er ikke foretrukket på grunn av høy friksjon, mindre pålitelighet og større krav til hjelpesystemer. Motor generator settet vil kunne omfatte en hydraulisk kopling eller et gir som forbinder motoren og generatoren. I prinsippet vil hvilke som helst midler, som kopler sammen motoren og generatoren uten å overføre de elektriske anomaliene fra et kabelsegment til det neste, kunne brukes. Motor generator settet vil kunne anordnes i et felles trykkhus eller i adskilte trykkhus. Henvisning gjøres til NO for mer detaljert informasjon om roterende motor generator sett. I henhold til NO vil motor generator settet kun bli benyttet ved den borteste enden av undervanns utleggskabelen, i henhold til den foreliggende oppfinnelsen brukes den mellom serielt koplede undervanns utleggskabelsegmenter for å kunne forlenge den maksimale undervanns utleggskabellengden for vekselstrømslaster under vann.

7 6 Fortrinnsvis vil hver enkelt av motoren og generatoren være omfattet av mer enn 2 poler, så som 4, 6, 8, 12 eller 24 poler, for å kunne redusere rotasjonshastigheten og dermed friksjonstapene. Friksjonen vil også kunne reduseres ved å øke gapet mellom rotoren og statoren. Imidlertid vil det finnes et mulig antall poler og mulige gap, som er avhengig av mange faktorer, så som størrelse, effekt-faktor, lengde på kabelsegmenter, effektnivå og andre faktorer, for hvert spesifikke tilfelle og for hvert motor generator sett. Det vil være et spørsmål om optimalisering for å finne den beste løsningen i hvert tilfelle. 1 I en foretrukket utførelsesform vil motor generator settet i systemet ifølge oppfinnelsen være omfattet av en høyspent elektrisk motor, for eksempel en Motorformer (ABB), og / eller en høyspent generator Powerformer (Alstom), som begge induktivt vil kunne ha et spenningsområde på 10 kv og et effektområde på 40 0 MW. Dette vil kunne eliminere transformatorene og redusere de elektriske tapene ytterligere. I høyspente motorer og generatorer vil høyspente kabler, slik som kabler som benyttes for kraftoverføring, bli benyttet isteden for de tradisjonelle statorstengene eller statorviklingene, som tillater høy effekt, spesielt høyspent strøm direkte gjennom viklingene. Imidlertid må det gjøres en betydelig mengde med utvikling for å kunne marinisere høyspente motorer og generatorer. 2 I en utførelsesform vil systemet være omfattet av et motor generator sett med kontaktløse magnetiske lagre. Magnetiske lagre vil redusere tap som oppstår av friksjon, også fordi et gassfylt trykkhus vil kunne benyttes. Dette er beskrevet i mer detalj i patentsøknad NO 1348, i søkerens navn, som vil bli referert til. Systemet omfatter ett eller flere av de følgende lastene: en undervanns kompressor, en undervanns flerfase pumpe, en undervanns pumpe, et reguleringssystem, et varmesporingssystem, en ventilaktuator, en prosesseringsfasilitet, en avbruddsfri strømforsyning, en likeretter, et nettverkspunkt som er landbasert eller topside-basert eller på den borteste enden av kabelen, og andre laster. Oppfinnelsens system vil kunne tilveiebringe hovedstrømforsyning eller en strømforsyning beredskap for alt av ovenstående

8 7 utstyr og systemer, i forskjellige antall, som forenkler det samlede systemet. For eksempel vil anvendelse av den elektriske kraften som blir generert av generatorene i systemet, for å drifte et varmesporingssystem anordnet langsmed en undervanns rørledning, kunne eliminere metanol- eller glykolsystemer for hydratinhibisjon, hvilket vil være et svært fordelaktig særtrekk for utvikling av fjerntliggende felt under vann, hvor utleggskabel og rørledninger vil kunne anordnes mer eller mindre parallelt, med strømuttak fra generatorer langsmed rørledningen. 1 Oppfinnelsen tilveiebringer også en fremgangsmåte for å anordne et system for drift av laster under vann drevet ved elektrisk kraft, eller andre laster som blir forsynt gjennom en kryssende sjøkabel med vekselstrøm, spesielt laster med en høy elektrisk effekt under vann, og som skiller seg ut ved at en utleggskabel for elektrisk kraft under vann, eller undervanns kryssende kabel, blir delt opp i minst to undervanns kabelsegmenter koplet i serie, hvor hvert segment har en lengde som vil være mulig med stabil drift, ved å anordne et motor generator sett mellom segmentene slik at motor - delen ikke er elektrisk forbundet til generator - delen, og anordne motor generator settet i minst ett hus. 2 Utleggskabelen eller den kryssende kabelen, for elektrisk kraft under vann, må være delt opp i segmenter med lengder slik at hvert segment vil kunne operere stabilt, for eksempel maksimalt,, 0, 0, 10, 0 eller km for hvert segment, avhengig av effektnivå, frekvens og andre faktorer som har blitt omtalt eller nevnt her. Dessuten vil oppfinnelsen tilveiebringe anvendelse av et elektrisk motor generator sett som er operativt under vann, for at en utleggskabel eller kryssende kabel med elektrisk vekselstrøm under vann skal kunne deles opp i to kabelsegmenter under vann med lengder som kan driftes stabilt. Utleggskabelen eller den kryssende kabelen med vekselstrøm under vann, deles opp i minst to undervannskabelsegmenter koplet i serie, hvor hvert segment vil ha en lengde som skal være mulig for stabil operasjon, der

9 8 forbindelsen mellom segmentene omfatter et motor generator sett, hvor motor - delen ikke er elektrisk forbundet til generator - delen, og motor generator settet vil være anordnet i minst ett hus. Hvert segment kan for eksempel være maksimalt,, 0, 0, 10, 0 eller km, avhengig av effektnivå, frekvensen og andre faktorer som har blitt omtalt eller nevnt her. Figurer Oppfinnelsen har blitt illustrert med to figurer, nemlig Figur 1, som illustrerer et motor generator sett som vil kunne brukes i systemet ifølge oppfinnelsen, og Figur 2, som illustrerer et system ifølge oppfinnelsen. 1 2 Detaljert beskrivelse Det blir vist til Figur 1, som illustrerer et motor generator sett i et kabinett som har blitt trykk-kompensert mot omgivende sjøvannstrykk. Mer spesifikt, Figur 1 illustrerer et motor generator sett 2 for anvendelse i et system ifølge oppfinnelsen. Motor generator settet 2 omfatter en motor del 3 og en generator del 4, som er koplet sammen i en felles aksling. Det er illustrert penetratorer 6 for strøm inn, og det er illustrert penetratorer 7 for strøm ut, penetratorene vil være elektriske forbindelser gjennom huset 9 på motor generator settet 2. Huset i oppfinnelsen er ikke nødt for å være et trykkhus, i den illustrerte utførelsesformen vil den snarere kunne være et kabinett som er tynnvegget, siden den illustrerte utførelsesformen her vil være fylt opp med olje eller en annen væske, og med en trykk - kompensator for trykk - kompensasjon mot det omgivende trykket. Mer spesifikt, en trykkutjevningsenhet 8, også kalt trykk- kompensator, og en oljekjøler, har blitt illustrert. Gassfylte hus er imidlertid nødt for å være trykkhus. Penetratorene 6 for strøm inn vil bli koplet til motoren og den utleggskabelen under vann som er nære topside eller land. Penetratorene 7 for strøm ut vil bli koplet til generatoren og utleggskabelsegmentet under vann som er lengre vekk fra topside eller land, og som vil være nærmere lastene under vann. I vesentlighet vil det ikke være noen elektrisk forbindelse eller kopling mellom strøm inn og ut fra motor generator

10 9 settet, og penetratorene 6 for strøm inn vil kunne anses for å være elektrisk isolerte fra penetratorene 7 for strøm ut. Et motor generator sett som fungerer som en overføringsstabilisator i kabler for oppskritting eller for kryssing under vann, slik som foreskrevet med den foreliggende oppfinnelsen, vil typisk ha samme antall poler i motor og generator, det illustrerte motor generator settet har en 6-polet motor og en 6- polet generator. Resultatet vil være at en strømfrekvens inn på 2 Hz fører til en strømfrekvens ut på 2 Hz, det vil si samme frekvenser for inn og ut. I dette eksemplet vil rotasjonshastigheten kun være 00 rpm, som vil være gunstig med hensyn til friksjonstap. 1 2 Det blir vist til Figur 2, som illustrerer et system 1 av oppfinnelsen. Systemet omfatter en utleggskabel 11 under vann, delt opp i tre segmenter 11s, segmentene vil være koplet i serie med motor generator sett 2. Den illustrerte utleggskabelen under vann vil ha en nær ende 11n på topside av en plattform eller på land. En VSD, et variabel hastighets drivverk 12, anordnes til kabelen ved den nære enden for å kunne regulere strømfrekvensen som mates inn i kabelen ved den enden som er nære og en transformator nedstrøms for VSD en regulerer spenningen som mates inn i den. I den illustrerte utførelsesformen vil lastene bestå av kompressorer. I andre utførelsesformer vil utleggskabelen under vann være koplet til nettet 1, og vil derfor ha en konstant overføringsfrekvens på 0 eller 60 Hz, eller den vil kunne være koplet til andre strømkilder eller til andre midler enn en VSD for regulering av frekvens og strømnivå, for eksempel et diesel aggregat. I den illustrerte utførelsesformen vil oppkrittingskabelen under vann være på 600 km, siden den omfatter tre 0 km utleggskabelsegmenter 11s koplet i serie under vann. Kabelen vil kunne ta i mot en effekt på 10 MW fra overflaten, ved den nære enden, og strømmen vil kunne leveres til to kompressorlaster 13 som befinner seg under vann 600 km unna, den operasjonelle overføringsfrekvensen gjennom kabelen vil for eksempel kunne være 2 Hz. Ved det nevnte effektnivået vil det maksimale stabile kabelsegmentet være estimert til å være omtrent 0 km. Ved høyere effektnivåer eller ved høyere frekvenser vil den maksimale segmentdistansen

11 1 2 være redusert. Reduksjon av last og frekvens vil gi en større maksimal avstand. Imidlertid, som omtalt ovenfor, vil mange faktorer være signifikante, av hvilken grunn en generalisering om maksimal avstand ikke vil være tilrådelig siden den bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. På hver sin side av motor generator settene mellom kabelsegmenter, og mellom kabelen og en av lastene, og på hver sin side av overflate-vsd en, vil transformatorer være anordnet for å kunne omforme strømkarakteristikkene til parametere som er mulig for drift av motor generator settene, VSD en og de tilkoplede lastene. Lastene vil være kompressorer 13 med høyhastighets motor, og av denne grunn vil de motor generator settene som har blitt koplet til kompressorene være utleggsanordninger 14. Nevnte utleggsutstyr eller -anordninger har et høyere polantall på generatoren enn det polantallet som er på motoren. Polantallenes tallforhold vil være tilsvarende utleggsforhold for frekvens eller rotasjonshastighet. I dette eksemplet er det antatt at at lengder på kabelsegmenter 11s, frekvens og spenning vil være like fra den nære enden og inn i transformatoren ved den borteste enden. Dette vil mest sannsynlig være den beste løsningen, men det må noteres at disse tre parameterne vil kunne bli valgt ut på en annen måte dersom dette anses for å være fordelaktig av tekniske eller av økonomiske årsaker. Flere av de illustrerte særtrekkene vil kunne varieres. Type og utforming av motor generator settet vil kunne varieres fritt så lenge de elektriske problemene beskrevet ovenfor ikke blir overført til fra det ene kabelsegmentet til det neste kabelsegmentet, som har blitt koplet i serie. Høyspente motorer og høyspente generatorer vil kunne brukes som komponenter i motor generator settet, som eliminerer transformatorer eller reduserer transformatorenes klassifisering.

12 P a t e n t k r a v System (1) for drift av laster med elektrisk strøm under vann, eller laster tilført gjennom kryssende kabel med vekselstrøm under vann, spesielt undervanns laster med høy elektrisk effekt, k a r a k t e r i s e r t v e d at systemet omfatter en undervanns utleggskabel (11), eller en undervanns kryssende kabel, for vekselstrøm, delt opp i minst to kabelsegmenter (11s) koplet i serie under vann, hvor hvert segment har en lengde som kan være mulig for en stabil drift, forbindelsen mellom segmentene omfatter et motor generator sett (2) hvor motordelen (3) ikke vil være elektrisk koplet til generatordelen (4), og motor generator settet (2) vil være anordnet i minst ett hus (9) System i henhold til krav 1, hvori motor generator settet (2) omfatter en felles aksling. 3. System i henhold til krav 1 eller 2, hvori motoren og generatoren hver for seg vil være omfattet av flere enn 2 poler, så som 4, 6, 8, 12, 24 eller et høyere antall poler. 4. System i henhold til et hvilket som helst av krav 1 3, hvori motor generator settet vil være omfattet av magnetiske lagre. 2. System i henhold til et hvilket som helst av krav 1 4, hvori lastene vil være omfattet av en eller flere av: en undervanns kompressor, en undervanns flerfase pumpe, et reguleringssystem, et varmesporingssystem, en ventil aktuator, en prosesseringsfasilitet, en avbruddsfri strømforsyning, en likeretter, et nettverkspunkt eller en last på land eller ved topside ved den borteste enden av kabelen. 6. System i henhold til et hvilket som helst av krav 1, hvori systemet vil være omfattet av fler enn to undervanns utleggskabelsegmenter koplet i serie, så som tre eller fire segmenter, der hvert segment vil ha en lengde som er innenfor

13 12 den maksimale lengden for en stabil strømforsyning ved det operative effektnivået og frekvensen for det segmentet. 7. Fremgangsmåte for å arrangere et system for drift av undervannslaster eller andre laster med elektrisk kraft tilført gjennom en kryssende kabel med vekselstrøm under vann, spesielt undervannslaster med høy elektrisk effekt, k a r a k t e r i s e r t v e d at en undervanns utleggskabel for elektrisk strøm eller en undervanns kryssende kabel blir delt opp i minst to undervanns kabelsegmenter koplet i serie, der hvert segment vil ha en lengde som kan være mulig for en stabil drift, ved å anordne et motor generator sett mellom segmentene slik at motordelen ikke vil være elektrisk koplet til generatordelen, og anordne motor generator settet i minst ett hus Anvendelse av et undervanns operativt elektrisk motor generator sett, for å kunne dele opp en undervanns utleggskabel for vekselstrøm eller en undervanns kryssende kabel for vekselstrøm i segmenter med lengder som hver for seg vil kunne driftes med en stabilitet.

14 1/2 Fig. 1

15 2/ n Above sea Sub sea 11s 0 km G M km 11s 0 km 11 1 M G 2 11s 0 km M G M G CM 13 CM Fig. 2

1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK VEKSELSTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER

1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK VEKSELSTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER 1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK VEKSELSTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder utstyr som plasseres under vann langt vekk fra land eller

Detaljer

1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK LIKESTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER

1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK LIKESTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER 1 SYSTEM FOR OVERFØRING AV ELEKTRISK LIKESTRØM OVER SVÆRT LANGE UTLEGGSLENGDER Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder utstyr som blir plassert under vann, og langt vekk fra steder

Detaljer

SYSTEM, FREMGANGSMÅTE OG ANVENDELSE FOR OPERASJON AV UNDERVANSLASTER MED ELEKTRISK KRAFT FORSYNT GJENNOM EN UNDERVANNS HVDC UTLEGGSKABE L

SYSTEM, FREMGANGSMÅTE OG ANVENDELSE FOR OPERASJON AV UNDERVANSLASTER MED ELEKTRISK KRAFT FORSYNT GJENNOM EN UNDERVANNS HVDC UTLEGGSKABE L SYSTEM, FREMGANGSMÅTE OG ANVENDELSE FOR OPERASJON AV UNDERVANSLASTER MED ELEKTRISK KRAFT FORSYNT GJENNOM EN UNDERVANNS HVDC UTLEGGSKABE L Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder utstyr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret H02J 1/00 ( ) H02J 3/36 ( ) E21B 43/01 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret H02J 1/00 ( ) H02J 3/36 ( ) E21B 43/01 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 336604 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 1/00 (06.01) H02J 3/36 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111612 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

DRIVENHET OVER VANNFLATEN MED VARIABEL HASTIGHET FOR STORE PUMPER OG KOMPRESSORER.

DRIVENHET OVER VANNFLATEN MED VARIABEL HASTIGHET FOR STORE PUMPER OG KOMPRESSORER. DRIVENHET OVER VANNFLATEN MED VARIABEL HASTIGHET FOR STORE PUMPER OG KOMPRESSORER. Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører trykkforsterkning av væsker som olje, kondensat og vann, flerfasefluid

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

Laboratorieoppgave 8: Induksjon NTNU i Gjøvik Elektro Laboratorieoppgave 8: Induksjon Hensikt med oppgaven: Å forstå magnetisk induksjon og prinsipp for transformator Å forstå prinsippene for produksjon av elektrisk effekt fra en elektrisk

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 34/04 (06.01) F16K 31/04 (06.01) G0D 7/06 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1909 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337234 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F04D 29/04 (06.01) F04D 29/046 (06.01) F04D 29/0 (06.01) F04D 29/06 (06.01) F04D 2/06 (06.01) F01D 2/16 (06.01) F16C 32/04 (06.01) H02K 7/09 (06.01)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 1749 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 29/04 (06.01) F04D 29/046 (06.01) F04D 29/0 (06.01) F04D 29/06 (06.01) F04D /06 (06.01) F01D /16 (06.01) F16C 32/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 20100969 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 3/00 (2006.01) B65D 25/02 (2006.01) B65D 5/14 (2006.01) B65D 5/18 (2006.01) B65D 25/00 (2006.01) Patentstyret (21)

Detaljer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en fremgangsmåte og en apparatur for flow assurance (d.v.s. tiltak for å sikre god strømning) for strømbare hydrokarboner gjennom en rørledning,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33404 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02K 7/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1341 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.06 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33430 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) F16L 1/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20032 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.04.14 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331264 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/02 (06.01) G01N 1/14 (06.01) G01N 21/88 (06.01) G01N 21/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 09399 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

P4092NO00-EH. Søknadsnr Roterende undervannsmaskin med feiltolerant aktiv magnetisk opplagring

P4092NO00-EH. Søknadsnr Roterende undervannsmaskin med feiltolerant aktiv magnetisk opplagring P4092NO00-EH Søknadsnr 1749 Tittel: Roterende undervannsmaskin med feiltolerant aktiv magnetisk opplagring 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen angår roterende maskineri slik som undervannskompressorer,

Detaljer

SI Energi og Miljø

SI Energi og Miljø SI0 7005 Energi og Miljø Elektrisk energiteknikk Noen aktuelle utfordringer 5. Mars 2003 Arne Nysveen 1 Kraftsystem - tradisjonelt Generering Transmisjon (overføring) Distribusjon Forbruker Husholdning

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333482 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Roterende maskin med feiltolerant aktiv magnetisk opplagring

Roterende maskin med feiltolerant aktiv magnetisk opplagring 1 Roterende maskin med feiltolerant aktiv magnetisk opplagring Oppfinnelsens område Oppfinnelsen angår roterende maskineri slik som undervannskompressorer, flerfasepumper, énfasepumper og motor-generatorsett.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328774 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/19 (06.01) H01B 13/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 084172 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 08..06 (8) Videreføringsdag

Detaljer

G-SENSOR-STYRT BREMSESYSTEM MED BREMSEKRAFTEN SENSOR BESKRIVELSE

G-SENSOR-STYRT BREMSESYSTEM MED BREMSEKRAFTEN SENSOR BESKRIVELSE EP 2 163 446 B1 G-SENSOR-STYRT BREMSESYSTEM MED BREMSEKRAFTEN SENSOR BESKRIVELSE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen er relatert til et bremsesystem i samsvar med innledningen til krav 1. [0002] Oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en likestrømsmotor, spesielt for styring av automatiske skyvedører.

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en likestrømsmotor, spesielt for styring av automatiske skyvedører. 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelse vedrører en likestrømsmotor, spesielt for styring av automatiske skyvedører. Bakgrunn for oppfinnelsen Vanligvis krever gjeldende lovbestemmelser på europeisk

Detaljer

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK

PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK PUMPESYSTEM FOR VANNINJEKSON VED HØYT TRYKK Område for oppfinnelsen Den foreliggende oppfinnelsen gjelder vanninjeksjon i undergrunns reservoarer under vann, såsom for å stimulere produksjon fra et reservoar

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328457 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret H01B 7/14 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01)

(12) PATENT (19) NO (11) 328457 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret H01B 7/14 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) (12) PATENT (19) NO (11) 328457 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01B 7/14 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065943 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.12.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Således er det et formål med den foreliggende oppfinnelse å skape en kapasitiv komponent som overvinner de ovennevnte ulemper.

Således er det et formål med den foreliggende oppfinnelse å skape en kapasitiv komponent som overvinner de ovennevnte ulemper. 1 Teknisk felt Oppfinnelsen relaterer seg til feltet kapasitive komponenter for elektriske kraftenheter, og spesielt en sammensatt kapasitans som benyttes som en DC-link kapasitans i en frekvensomformer

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer