NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl."

Transkript

1 (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 43/12 ( ) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (85) Videreføringsdag (24) Løpedag (30) Prioritet (41) Alm.tilgj (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Robert Stubbeman, Olaf Bulls vei 8A, 0765 OSLO, Norge (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge (54) Benevnelse Havbunns brønnsammenstilling (57) Sammendrag Havbunns brønnsammenstilling med et ventiltre (107, 207) og brønnhode (103), en produksjonsrørhenger (113) fra hvilken et produksjonsrør er hengt og strekker seg inn i brønnen, og en produksjonsstrømningspassasje av hvilken en del strekker seg vertikalt oppover fra produksjonsrørhengeren (113) inn i en vertikal boring (111) til ventiltreet (107). En sviktstengingstype produksjonshovedventil (PMV) (117) er anordnet i produksjonsstrømningspassasjen. Produksjonsrørhengeren (113) er anordnet under ventiltreet (107). Ventiltreet (107) fremviser en forgrening (115) som avviker fra den vertikale boringen (111), hvilken forgrening utgjør en del av produksjonsstrømningspassasjen. Sviktstengings-type produksjonshovedventilen (PMV) (117) er anordnet i forgreningen (115).

2 - 1 - P3886NO00-KM Havbunns brønnsammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en havbunns brønnsammenstilling innrettet for produksjon fra en havbunns hydrokarbonbrønn. Oppfinnelsen gjelder særlig en havbunns brønnsammenstilling omfattende et brønnhode og et ventiltre som er innrettet for produksjon som er assistert med en elektrisk nedsenkbar pumpe (ESP electrical 5 submersible pump). Bakgrunn I feltet havbunns hydrokarbonbrønner er det kjent å skille mellom konvensjonelle eller vertikale ventiltrær (XT) på den ene side og horisontale trær på den annen side. Tradisjonelt har et vertikalt XT en produksjonsstrømningspassasje som strekker10 seg gjennom en vertikal boring til et ventiltre. Installert i den vertikale produksjonsstrømmen er en produksjonshovedventil (PMV production master valve) innrettet til å åpne og lukke passasjen. PMV-en er hydraulisk styrt og forsynt med en sviktstenge-mekanisme. Dersom det hydrauliske trykket faller vil PMV-en lukke. Et annet kjennetegn ved vertikale XT-er er at produksjonsrørhengeren (TH tubing hanger), fra hvilken et produksjonsrør henger og rager inn i brønnen, er anordnet 15 i brønnhodet under XT. Felles for både vertikale og horisontale XT-er er en horisontal strømningspassasje som avgrenes ut fra den vertikale boringen. Mens de vertikale trærne har PMV-en i den vertikale boringen, har de horisontale XT-ene imidlertid PMV-en anordnet i den horisontale strømningspassasjen. En annen forskjell fra de vertikale trærne er at produksjonsrørhengeren 20 er installert inne i den vertikale boringen til treet, i stedet for under treet, så som i et brønnhode eller et produksjonsrørhode (eng: tubing head spool). En tradisjonell konsekvens av trekkene til det vertikale XT-et er at operatøren kan fjerne treet uten å fjerne TH. Imidlertid kan han ikke fjerne TH uten å fjerne 25treet. I motsetning til dette, den tradisjonelle konsekvensen av trekkene til det horisontale XT-et er at operatøren ikke kan fjerne treet uten å fjerne TH, men kan fjerne produksjonsrørhengeren uten å fjerne treet. Det finnes flere løsninger som dreier seg om disse ulempene. Patentpublikasjon EP beskriver en havbunns brønnhodesammenstilling som er innrettet 30 på en slik måte at operatøren kan fjerne produksjonsrøret uten å fjerne ventiltreet, og fjerne ventiltreet uten å fjerne produksjonsrøret. Produksjonsrøret er avhengt i en nedre produksjonsrørhenger i brønnhodehuset. Produksjonsrøret kan bli fjernet gjennom treet og en utblåsningssikring (BOP). Ved fjerning av treet blir en plugg satt i den nedre produksjonsrørhengeren inne i brønnhodehuset. Under produksjon blir produksjonsstrømningen guidet fra den nedre35 produksjonsrørhengeren og opp til en øvre produksjonsrørhenger som fremviser en lateral port som er innrettet med en utløpsport i ventiltreet. Den øvre produksjonsrørhengeren (omtalt som en falsk produksjonsrørhenger) og en ventiltrehette installert i treet utgjør to barrierer.

3 - 2 - P3886NO00-KM 5 US patentsøknadspublikasjon US beskriver også en havbunns brønnhodesammenstilling med en produksjonsrørhenger i brønnhodehuset. En rørstuss (eng: spool), som er del av XT-sammenstillingen, lander på brønnhodet. En ventiltrehette rager inn i boringen til rørstussen. En lateral passasje til ventiltrehetten er innrettet med en lateral port i rørstussen, gjennom hvilken fluid strømmer under produksjon. Patentpublikasjon US beskriver anvendelsen av en elektrisk pumpe senket ned i produksjonsrøret når nedihullstrykket blir lavt. Produksjonsrøret omfatter en nedihulls sikkerhetsventil som er lukket under installasjon av pumpen. Den har en produksjonsrørhenger anordnet i XT. Produksjonsrørhengeren har en port som er innrettet 10 med en horisontal utløpspassasje i XT. Oppfinnelsen I samsvar med et første aspekt av den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en havbunns brønnsammenstilling som har et ventiltre og brønnhode. 15Sammenstillingen omfatter videre en produksjonsrørhenger fra hvilken et produksjonsrør er hengt og rager inn i brønnen, og en produksjonsstrømningspassasje av hvilken en del strekker seg vertikalt oppover fra produksjonsrørhengeren og inn i en vertikal boring til ventiltreet. En sviktstengings-type produksjonshovedventil (PMV) er anordnet i produksjonsstrømningspassasjen. I samsvar med det første aspektet av oppfinnelsen er produksjonsrørhengeren 20anordnet under ventiltreet, så som i brønnhodet eller et produksjonsrørhode. Ventiltreet fremviser en forgrening som avviker fra den vertikale boringen, hvilken gren utgjør del av produksjonsstrømningspassasjen. Videre, sviktstengings-type produksjonshovedventilen (PMV) er anordnet i forgreningen. Sviktstengings-type PMV-en er forspent til å lukke, så som ved 25en fjær, dersom aktuerings- signalet, så som et hydraulisk trykk, blir fjernet. Havbunns brønnsammenstillingen i samsvar med det første aspektet ved oppfinnelsen kan omfatte en pluggprofil i en toppseksjon av den vertikale boringen. En slik pluggprofil kan bli brukt for installasjon av en plugg som utgjør en barriere mellom 30 produksjonsstrømningen og omgivelsene. Pluggen kan også fremvise andre fordelaktige trekk, som vil bli beskrevet lengre ned. Under produksjon kan de første barrierene over produksjonsrørhengeren være en barriere lokalisert i den vertikale boringen, under pluggprofilen og over35 forgreningen, samt som en barriere anordnet i forgreningen. Videre, den første barrieren over produksjonsrørhengeren og lokalisert i den vertikale boringen og over forgreningen kan være en produksjonskroneventil (PSV production swab valve). En

4 - 3 - P3886NO00-KM slik ventil blir betjent av operatøren (ikke sviktstenging), enten ved hjelp av en aktuator som styres av operatøren, eller mekanisk, så som ved hjelp av et fjernstyrt fartøy (ROV). En manuelt betjent stå-ved-svikt (eng: fail-in-place) hovedventil kan være anordnet i den vertikale boringen, under forgreningen. En slik ventil er også styrt 5 av operatøren (dvs. ikke svikt- stenging). Med begrepet stå-ved-svikt er det ment en ventil som verken åpner eller lukker videre etter at den har sviktet. 10 Videre, en hovedventil kan være anordnet i den vertikale boringen, under forgreningen, mens to ventiler kan være anordnet i forgreningen. En plugg kan bli installert i pluggprofilen og en opphengingsstreng, så som et kveilrør eller en kabel, kan strekke seg fra pluggen, gjennom den primære kronventilen (PSV), den vertikale boringen til ventiltreet, produksjonsrørehengeren og ned inn i produksjonsrøret. Ved en slik utførelsesform kan en elektrisk nedsenkbar pumpe (ESP) bli festet 15 til opphengingsstrengen i en nedihullsposisjon og inne i produksjonsrøret, og være innrettet til å pumpe fluid oppover gjennom produksjonsrøret. Videre, med utførelsesformen som omfatter ESP-en ovenfor, kan en ventiltrehette bli installert i den øvre delen av ventiltreet, og elektrisk og/eller optisk kommunikasjon 20 med ESP-en kan slik bli tilveiebrakt gjennom opphengingsstrengen, pluggen, et elektrisk grensesnitt mellom pluggen og ventiltrehetten, og en kommunikasjonslinje som strekker seg fra ventiltrehetten. I begrepet elektrisk kommunikasjon er inkludert elektrisk kraftforsyning. I samsvar med et andre aspekt av den andre oppfinnelsen er25 det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å produsere et hydrokarbonholdig fluid fra en havbunnsbrønn, omfattende de følgende trinn: a) å senke, på en opphengingsstreng, en elektrisk nedsenkbar pumpe ned inn i et produksjonsrør som strekker seg inn i brønnen fra en produksjonsrørhenger installert i et brønnhode eller i et produksjonsrørhode; b) å henge opp den elektriske nedsenkbare pumpen, på opphengingsstrengen, 30 med en opphengingsplugg, og å installere pluggen i en pluggprofil i den øvre delen av en vertikal boring til et ventiltre landet på eller over brønnhodet, hvorved opphengingsstrengen strekker seg gjennom en åpen ventil eller ventiler i den vertikale boringen; c) å anordne en ventiltrehette på ventiltreet, over pluggen, og å koble elektriske og/eller optiske ledere til ventiltrehetten til ledere til pluggen, for35 slik å etablere en elektrisk og/eller optisk forbindelse fra ventiltrehetten til den elektriske nedsenkbare pumpen. I samsvar med det andre aspektet ved den foreliggende oppfinnelsen omfatter fremgangsmåten videre de følgende trinn:

5 - 4 - P3886NO00-KM d) å åpne en sviktstengings-type produksjonshovedventil i en forgrening som avviker fra den vertikale boringen til ventiltreet, hvilken forgrening utgjør en del av en produksjonsstrømningspassasje gjennom ventiltreet og er anordnet under nevnte pluggprofil; e) å drive den elektriske pumpen, for slik å tilveiebringe eller å øke fluidstrømning opp gjennom produksjonsrøret og produksjonsstrømningspassasjen. 5 I samsvar med oppfinnelsen er det en åpen ventil i den vertikale boringen i en posisjon over forgreningen og under pluggen. Eksempel på utførelsesform Idet oppfinnelsen er beskrevet i generelle termer ovenfor vil en 10ikke-begrensende beskrivelse av forskjellige utførelsesformer bli gitt i det følgende med henvisning til tegningene, i hvilke Fig. 1 er en prinsippskisse på en havbunns brønnsammenstilling i samsvar med en første utførelsesform av oppfinnelsen; Fig. 2 er en prinsippskisse av en havbunns brønnsammenstilling 15 i samsvar med en andre utførelsesform av oppfinnelsen; Fig. 3 er en prinsippskisse av en havbunns brønnsammenstilling i samsvar med enda en utførelsesform av oppfinnelsen, hvorved sammenstillingen omfatter et produksjonsrørhode; Fig. 4 er en prinsippskisse av en havbunns brønnsammenstilling 20 i samsvar med enda en utførelsesform av oppfinnelsen, hvorved sammenstillingen omfatter et produksjonsrørhode; Fig. 5 er en prinsippskisse av utførelsesformen vist i Fig. 2, hvorved en ESP (ikke vist) er opphengt fra XT; og Fig. 6 er en prinsippskisse av sammenstillingen vist i Fig. 1, imidlertid 25 med XT fjernet og med en utblåsningssikring landet på brønnhodet. Fig. 1 viser en første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. En havbunns brønnsammenstilling 100 er installert på havbunnen 101. Den har et brønnhode 103 fra hvilken et foringsrør 105 strekker seg inn i havbunnen 101. Et havbunns30 ventiltre 107 er festet til brønn- hodet 103 med en koblingsanordning 109. Ventiltreet 107 har en vertikal boring 111 som er innrettet med brønnhodet 103 og som rager mot toppdelen av ventiltreet 107. Inne i brønnhodet 103 er det anordnet en produksjonsrørehenger 113 fra hvilken et produksjonsrør (ikke vist) kan henge ned og strekke seg inn i brønnen. 35 Under produksjon fra brønnen strømmer produksjonsfluid opp gjennom produksjonsrøret og inn i den vertikale boringen 111 til ventiltreet 107. Den vertikale boringen 111 til ventiltreet 107 er i forbindelse med en forgrening 115 som strekker seg horisontalt ut fra den vertikale boringen 111. Den40 horisontale forgreningen 115

6 - 5 - P3886NO00-KM utgjør en del av produksjonsstrømningspassasjen gjennom ventiltreet 107. Følgelig er en sviktstengings-type primær hovedventil (PMV) 117 anordnet i forgreningen 115. Som beskrevet ovenfor vil sviktstengingsventilen lukke dersom hydraulisk aktueringstrykk blir mistet, og således stenge strømningspassasjen. Nedstrøms for sviktstengings-type PMV-en 117 er det også anordnet en produksjonsvingventil (PWV production wing valve) i forgreningen 115. Produksjonsvingventilen 119 er også av sviktstengings-typen og vil utgjøre en reserve for sviktstengings-type PMV-en 117. Over forgreningen 115 er den vertikale boringen 111 til ventiltreet 107 forsynt med en primær kroneventil (PSV primary swab valve) 121. Denne ventilen kan 10 være en hydraulisk betjent sluseventil eller en manuell ventil som vil være lukket under produksjon. Over PSV-en 121 har den vertikale boringen 111 en pluggprofil 123 som er innrettet til å gå i inngrep med en plugg (ikke vist i Fig. 1). Under normal produksjon vil PSV-en 121 være lukket og vil utgjøre den primære barrieren mellom produksjonsfluidet som strømmer i produksjonspassasjen (boring 111 og forgrening 115) og omgivelsene. Som en andre barriere 15 kan man enten anordne en plugg i pluggprofilen 123 eller installere en ventiltrehette på toppen av ventiltreet I den venstre vingen (eng: wing) til ventiltreet 107, motsatt av forgreningen 115, finnes det forskjellige kanaler og ventiler tilknyttet ringrommet. Fig. 2 er en liknende prinsippskisse som illustrerer en andre utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Denne utførelsesformen er også en havbunns brønnsammenstilling 200 i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen. Sammenstillingen 200 er identisk med den første utførelsesformen beskrevet ovenfor med henvisning til Fig. 1, bortsett fra at en nedre produksjonshovedventil 220 (nedre PMV) er anordnet, som et tillegg, 25i den vertikale boringen 111 til ventiltreet 107, under posisjonen til forgreningen 115. Den nedre PMV-en 220 er, av grunner som skal bli beskrevet senere, ikke en sviktstengings-type. I stedet er den innrettet til å bli åpnet og lukket av operatøren, så som ved hjelp av hydraulisk styring eller med mekaniske anordninger. De sammenlignbare komponentene i de forskjellige utførelsesformene i denne beskrivelsen er gitt korresponderende henvisningstall, bortsett fra det første sifferet. For eksempel, i denne andre utførelsesformen, som illustrert i Fig. 2, er de forskjellige komponentene betegnet med et tresifret nummer, av hvilke det første korresponderer med nummereringen av utførelsesformen, så som 2 i den andre utførelsesformen. Som et eksempel er35 PSV-en i den første utførelses- formen (Fig. 1) angitt som 121, mens PSV-en i den andre utførelsesformen (Fig. 2) er angitt som 221. Fig. 3 og Fig. 4 viser en tredje og fjerde utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen, som bortsett fra en tilført produksjonsrørhode 325, 425 (eng: tubing 40spool), hovedsakelig korrespon-

7 - 6 - P3886NO00-KM 5 10 derer med henholdsvis den første og andre utførelsesformen. Som vist i Fig. 3 og Fig. 4 er et produksjonsrørhode 325, 425 tilført mellom brønnhodet 303, 403 og ventiltreet 307, 407. Videre, i stedet for å lande produksjonsrørhengeren 313, 413 i brønnhodet 303, 403, er produksjonsrørhengeren 313, 413 landet i produksjonsrørhodet 325, 425. Idet forskjellige utførelsesformer av havbunns brønnsammenstillingen i samsvar med oppfinnelsen er beskrevet ovenfor, vil en anvendelse av sammenstillingen nå bli beskrevet, hvorved en elektrisk nedsenkbar pumpe (ESP electrical submersible pump) blir anvendt for å øke strømningen gjennom produksjonsrøret. ESP-assistert produksjon Fig. 5 illustrerer brønnsammenstillingen 200 beskrevet ovenfor med henvisning til Fig. 2, innrettet for produksjon ved hjelp av en ESP (ikke vist). I pluggprofilen 223 i den øvre delen av den vertikale boringen 211 av ventiltreet 207 er det installert en ESP plugg 227. Fra ESP-pluggen 227 er det hengt et kveilerør 229. Kveilerøret 229 inneholder 15 midler for å føre kraft og signal til ESP-en. Ved enden av kveilerøret 229 er ESP-en anordnet og innrettet til å pumpe fluid oppover gjennom produksjonsrøret (ikke vist). ESP-en er anordnet inne i boringen til produksjonsrøret. Når kveilerøret 229 strekker seg gjennom ventiltreet 207 og dets 20 vertikale boring 211 på denne måten vil den nedre PMV-en 220 og PSV-en 221 være i åpen stilling. For å forhindre at den nedre PMV-en 220 lukker seg mens kveilerøret 229 strekker seg gjennom den, er den ikke av sviktstengings-typen, som beskrevet over. 35 Ved installasjon av ESP-pluggen 227 er en nedihulls sikkerhetsventil 25 anordnet i produksjons- røret, en avstand inn i brønnen, lukket. En utblåsningssikring (BOP) (ikke vist) er landet på ventiltreet 207. Så blir ESP-en, hengt på enden av kveilerøret 229, senket ned gjennom BOPen, den vertikale boringen 211 til ventiltreet, og ned inn i produksjonsrøret som er hengt fra produksjonsrørehengeren 213. Ved den øvre enden av kveilerøret 229 er ESP-pluggen 227, som er låst til pluggprofilen 223 til ventiltreet 207. ESP-pluggen tetter mot den vertikale boringen 211 og utgjør, sammen med den lukkete nedihulls sikkerhetsventilen, to barrierer. BOP-en blir så fjernet, og en ventiltrehette 231 blir landet og tettet til den øvre delen av ventiltreet 207. Elektriske våtkoblingskontakter (ikke vist) utgjør et elektrisk grensesnitt mellom ESPpluggen 227 og ventilrehetten 231. En elektrisk kabel (ikke vist) strekker seg fra ventiltrehetten 231, gjennom hvilken operatøren kan styre ESP-en. Åpning av PWV-en 215 og PMV-en 217 i forgreningen 215, hvilke ventiler har blitt lukket under installasjon av ESP-en, åpner forgreningen 215 for produksjonsstrømning.

8 - 7 - P3886NO00-KM 5 Det skal bemerkes at den beskrevne utførelsesformen med ESP-en også er anvendbar med den første, tredje og fjerde utførelsesformen beskrevet ovenfor, som er uten den nedre PMV-en 220 og med eller uten en produksjonsrørhode 325, 425. I tillegg kan ESP-en også være kabelopphengt. Fig. 6 illustrerer en situasjon hvor produksjonsrørhengeren 113 blir installert i brønnhodet 103. I denne situasjonen er ventiltreet 107 ikke lenger landet på brønnhodet 103. Inne i produksjonsrørhengeren 113 er det anordnet en fjernbar kabelplugg 113a. Produksjonsrørhengeren 113 er installert gjennom en utblåsningssikring (BOP) 135 landet på brønnhodet 103.

9 P3886NO00 KM Norsk oversettelse av opprinnelige patentkrav 1. Havbunns brønnsammenstilling med et ventiltre (107, 207) og brønnhode (103), og ytterligere omfattende en produksjonsrørhenger (113) fra hvilken et produksjonsrør er hengt og strekker seg inn i brønnen, og en produksjonsstrømningspassasje av hvilken en del strekker seg vertikalt oppover fra produksjonsrørhengeren (113) inn i en vertikal boring (111) til ventiltreet (107), hvorved en sviktstengings-type produksjonshovedventil (PMV) (117) er anordnet i produksjonsstrømningspassasjen, karakterisert ved - at produksjonsrørhengeren (113) er anordnet under ventiltreet (107), så som i brønnhodet (103) eller i et produksjonsrørhode (325); - at ventiltreet (107) fremviser en forgrening (115) som avviker fra den vertikale boringen (111), hvilken forgrening utgjør en del av produksjonsstrømningspassasjen; og - at sviktstengings-type produksjonshovedventilen (PMV) (117) er anordnet i forgreningen (115). 2. Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at den omfatter en pluggprofil (123) i en toppseksjon av den vertikale boringen (111) Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med patentkrav 2, karakterisert ved at de første barrierene over produksjonsrørhengeren (113) er en barriere lokalisert i den vertikale boringen (111), under pluggprofilen (123) og over forgreningen (115), samt en barriere lokalisert i forgreningen (115). 4. Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med patentkrav 2 eller 3, karakterisert ved at den første barrieren over produksjonsrørhengeren (113) og lokalisert i den vertikale boringen (111) og over forgreningen (115) er en produksjonskroneventil (PSV) (121). 5. Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med patentkrav 2, karakterisert ved at en manuelt betjent, stå-ved-svikt hovedventil (220) er anordnet i den vertikale boringen (211), under forgreningen (215).

10 6. Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med patentkrav 2, karakterisert ved at en hovedventil (220) er anordnet i den vertikale boringen, under forgreningen (215), og at to ventiler (217, 219) er anordnet i forgreningen Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 2 til 6, karakterisert ved at en plugg (227) er installert i pluggprofilen (223) og at en opphengingsstreng (229), så som et kveilerør eller kabel, strekker seg fra pluggen (227), gjennom den primære kroneventilen (PSV) (221), den vertikale boringen (211) til ventiltreet (207), produksjonsrørhengeren (213), og ned inn i produksjonsrøret, hvorved en elektrisk nedsenkbar pumpe (ESP) er festet til opphengingsstrengen (229) i en nedihulls posisjon og inne i produksjonsrøret, og er innrettet til å pumpe fluid oppover gjennom produksjonsrøret Havbunns brønnsammenstilling i samsvar med patentkrav 7, karakterisert ved at ventiltrehetten (231) er installert i den øvre delen av ventiltreet (207), og at elektrisk og/eller optisk kommunikasjon med ESP-en er tilveiebrakt gjennom opphengingsstrengen (229), pluggen (227), et elektrisk grensesnitt mellom pluggen og ventiltrehetten, og en kommunikasjonslinje som strekker seg fra ventiltrehetten Fremgangsmåte for produksjon av et hydrokarbonholdig fluid fra en havbunnsbrønn, omfattende a) å senke, på en opphengingsstreng (229), en elektrisk nedsenkbar pumpe ned inn i et produksjonsrør som strekker seg inn i brønnen fra en produksjonsrørhenger (213) installert i brønnhodet (203) eller i et produksjonsrørhode (325); b) å henge den elektriske nedsenkbare pumpen, i opphengingsstrengen (229), med en opphengingsplugg (227) og å installere pluggen i en pluggprofil (223) i en øvre seksjon av en vertikal boring (211) til et ventiltre (207) landet på eller over brønnhodet (203), hvorved opphengingsstrengen (229) strekker seg gjennom en åpen ventil eller ventiler (221, 220) i den vertikale boringen (211); c) å anordne en ventiltrehette (231) til ventiltreet (207), over pluggen (227), og å koble elektriske og/eller optiske ledere til ventiltrehetten (231) til ledere til pluggen (227), for slik å etablere en elektrisk og/eller optisk forbindelse fra ventiltrehetten (231) og til den elektriske nedsenkbare pumpen; karakterisert ved at fremgangsmåten ytterligere omfatter

11 5 d) å åpne en sviktstengings-type produksjonshovedventil (217) i en forgrening (215) som avviker fra den vertikale boringen (211) til ventiltreet (207), hvilken forgrening (215) utgjør en del av en produksjonsstrømningspassasje gjennom ventiltreet og er anordnet under nevnte pluggprofil (223); e) å drive den elektriske pumpen, for slik å tilveiebringe eller å øke fluidstrømning opp gjennom produksjonsrøret og produksjonsstrømningspassasjen; hvorved det er en åpen ventil (221) i den vertikale boringen i en posisjon over forgreningen (215) og under pluggen (227).

12

13

14

15

16

17

- 1 - P3886NO00-KM. brønnhodet under ventiltreet.

- 1 - P3886NO00-KM. brønnhodet under ventiltreet. - 1 - P3886NO00-KM Havbunns brønnsammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en havbunns brønnsammenstilling innrettet for produksjon fra en havbunns hydrokarbonbrønn. Oppfinnelsen gjelder særlig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331339 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) F16J 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093178 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.. (8) Videreføringsdag

Detaljer

Havbunns ventiltresammenstilling og tilknyttet fremgangsmåte Bakgrunn

Havbunns ventiltresammenstilling og tilknyttet fremgangsmåte Bakgrunn - 1 - P4143NO00-KM Havbunns ventiltresammenstilling og tilknyttet fremgangsmåte Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en havbunns ventiltresammenstilling for en havbunns hydrokarbonbrønn. Den vedrører

Detaljer

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES

Langflåtveien STAVANGER. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en brønn under innslusing av et brønnverktøy SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Åsmund Solland Langflåtveien

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Bakgrunn

Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Bakgrunn - 1 - P3876NO00-KM Testanordning for ventiltre og annet havbunns brønnutstyr Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for testing og for inspeksjon av forskjellige havbunnskomponenter, særlig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1432 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold.

og driftsvinduet er betydelig redusert av værforhold. - 1 - P4247NO01-KM Høytrykks stigerørssammenstilling Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en høytrykks stigerørssammenstilling der en øvre del av sammenstillingen kan løsnes fra en stigerørsstreng som

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110257 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110257 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn

Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Bakgrunn - 1 - P347NO00-KM Havbunnsbrønnramme med manifoldmottaksrom Den foreliggende oppfinnelsen vedrører brønnrammer for havbunnsbrønner. Spesielt vedrører oppfinnelsen en konfigurasjon av brønnrammeluker for

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333482 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/038 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1432 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag..1 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. E21B 33/035 ( ) E21B 33/02 ( ) NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 34003 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) E21B 33/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 14 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.19 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 141411 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 141411 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.11.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.02.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. E21B 33/128 ( ) E21B 33/124 ( ) E21B 33/12 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. E21B 33/128 ( ) E21B 33/124 ( ) E21B 33/12 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1214 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/128 (06.01) E21B 33/124 (06.01) E21B 33/12 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1214 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12. (8)

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. august 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. august 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7592 Patent nr. 308672 Patentsøknad nr. 19940525 Meddelt: 2000.10.09 Søker / Patenthaver: Cooper Cameron Corp., Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn

Tetningssammenstilling og tetningsring Bakgrunn - 1 - P4260NO00-KM Tetningssammenstilling og tetningsring Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en tetningssammenstilling i samsvar med den innledende delen av patentkrav 1. Den gjelder særlig en tetningssammenstilling

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33430 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) F16L 1/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20032 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.04.14 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A.

Det er også kjent et mer generelt låse-system av liknende type i US 2012/ Ytterligere eksempler på kjent teknikk er vist i US A. Tetningsholderinnretning 1 5 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en tetningsholderinnretning tilrettelagt for å bli opptatt i en boring i en konstruksjonsdel designet for å bli neddykket i vann, der

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3346 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/037 (06.01) E21B 17/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1038 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.01.11 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 10 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/01 (06.01) E21B 17/07 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 10 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.04.22 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 336119 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/01 (06.01) E21B 17/02 (06.01) E21B 17/06 (06.01) E21B 17/07 (06.01) E21B 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130767 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 339892 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) F28G 1/00 (06.01) F28D 3/02 (06.01) B08B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1173 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM 1 NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 5 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt underjordiske brønnkompletteringer, og flytregulering av

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

- 1 - P4586NO00-AGI. Universal brønnoverhalings pakke (well control package) OPPFINNELSENS BESKYTTELSESOMRÅDE

- 1 - P4586NO00-AGI. Universal brønnoverhalings pakke (well control package) OPPFINNELSENS BESKYTTELSESOMRÅDE - 1 - P486NO00-AGI Universal brønnoverhalings pakke (well control package) OPPFINNELSENS BESKYTTELSESOMRÅDE Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et brønn overhalingssystem (workover system) for anvendelse

Detaljer

Kobling med forspenning Bakgrunn

Kobling med forspenning Bakgrunn - 1 - P3946NO00-KM Kobling med forspenning Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en koblingssammenstilling innrettet for kobling av to sirkulære eller rørformete elementer, hvilken kobling fremviser en

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje

Søknadsnr.: NO CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. Fôringsrørhengermontasje Søknadsnr.: NO 08278 Søker: Vetco Gray Inc. Referanse: P08278NO Fullmektig: CURO AS, Vestre Rosten 81, 707 Tiller Tittel: Fôringsrørhengermontasje 1 Oppfinnelsen angår en fôringsrørhengermontasje, slik

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1924 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) H04B 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B66C 13/04 (2006.01) B63B 27/00 (2006.01) B63B 27/08 (2006.01) B63B 27/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20091604 (86) Int.inng.dag og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219370 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 34/06 (06.01) E21B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.11 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33163 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/14 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130726 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2013.0.24 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP3184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 27/00 (06.01) E0B 9/04 (06.01) E0B 3/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.2 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer