NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)"

Transkript

1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet (41) Alm.tilgj (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 132 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Kjell Olav Stinessen, Vækerøveien 132 O, 0383 OSLO, Norge Terje Steingrimsen, Nygårdskogen 29, 3409 TRANBY, Norge Svenn Ivar Fure, Nedre Silkestrå 7, 037 OSLO, Norge (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Turbomaskinsammenstilling med magnetisk akselløft (7) Sammendrag Havbunns turbomaskinsammenstilling omfattende en motor (6), et aksiallager (3, 4) og to radiallagre (). Turbomaskinsammenstillingen (0, 0, 400, 00) har en magnetisk løftesammenstilling (, 40, 0, 60, 70) omfattende et magnetisk reaksjonselement (2, 2, 2, 2) festet til akselen (1, 16) og et magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1) festet til huset (23) og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet (2).

2 -1- P432NO00-KM Turbomaskinsammenstilling med magnetisk akselløft Den foreliggende oppfinnelsen vedrører havbunns turbomaskinsammenstillinger slik som pumper, multifasepumper og kompressorer og deres elektriske motorer, og hvor motoren og turbomaskinen har i det minste én aksel. Turbomaskinene med deres motorer er vanligvis anordnet enten vertikalt eller horisontalt. Hensikten med oppfinnelsen er å tilveiebringe en løsning som reduserer den nedoverrettete belastningen på akselen på turbomaskiner og deres elektriske motorer. 1 Slik avlastning kan i samsvar med denne oppfinnelsen oppnås ved påføring av magnetisk kraft som enten skyver eller trekker akselen oppover eller den kan oppnås med en kombinasjon av magnetisk skyv og trekk. Maskinen kan enten være vertikal eller horisontal. 2 Bakgrunn for oppfinnelsen Reduksjonen eller til og med elimineringen av laster på aksellagre av hvilken som helst type (for eksempel hydrodynamiske, kule-, rulle-, magnetiske lagre etc.) er av særlig viktighet under oppstart fordi kraften til motoren må overvinne den statiske friksjonen (stiction). Momentet til motoren må derfor, uten en avlastning av den nedoverrettete kraften på akselen, være dimensjonert til å overvinne disse kreftene, pluss gi en tilstrekkelig akselerasjon av maskinen i oppstartsfasen. Slitasjen på lagrene er størst under oppstart når momentet til motoren, noen ganger kalt statisk friksjonsmoment (stiction torque), må være høyt nok for å starte bevegelse av den roterende akselen med sitt lager fra den statiske delen av lageret og også gi akselerasjon. Dersom lagrene er magnetiske lagre er det fordeler ved reduksjon av kreftene fordi dimensjoneringen av elektromagnetene til slike magnetlagre, med deres kraftforsyning omfattende forsterkere, kan bli betydelig redusert. Dette er også fordelaktig for kjøling av et havbunns styringssystem for magnetlagre. En ved-

3 -2- P432NO00-KM varende reduksjon av den nedoverrettete kraften på magnetlagrene vil også være fordelaktig dersom kraftforsyningen til elektromagnetene skulle forsvinne og akselen lander på de ekstra reservelagrene, fordi lasten og friksjonsoppvarmingen og slitasjen av disse lagrene da vil bli redusert. Et eksempel på et problem som kan bli motvirket med magnetisk løft er statisk friksjon (stiction) av det aksiale trykklageret (thrust bearing) til havbunnspumper. Dette problemet, høy statisk friksjon ved oppstart, oppstår i praksis mest for pumper som står vertikalt, som betyr at motor- og pumpeakselen er vertikale. Akselen veier typisk noen hundre kilo og også motoren og pumpeskovlene har en betydelig vekt. Når pumpen er i drift blir kreftene fra den roterende akselen tatt opp av lagrene. Lagrene er koblet til pumpehuset og overfører kreftene til pumpehuset, som er konstruert for å ta opp kreftene som krevet. 1 2 Kreftene som virker i en pumpe er avhengig av flere faktorer. Når et differensialtrykk, dannet av trykkforsterkningen til pumpen, virker på delene i pumpen, er kreftene vanligvis ikke balanserte og hvis kreftene er balanserte er det kun for spesielle forhold. Store aksiale krefter kan dannes under oppstart, under drift eller ved reduksjon av rotasjonshastigheten til pumpen. Under oppstart av en havbunnspumpe med en motor på typisk 400 kw, kan det typisk bli dannet en vertikal kraftvektor på omtrent 6 metriske tonn. Dette fører til en så høy statisk friksjon at det kan forekomme et låseproblem for pumpen. Statisk friksjonsproblemet er tilknyttet resultantkreftene som virker på pumpedelene og er tilknyttet trykkene og områdene projisert i aksial retning, som betyr retningen parallelt med pumpeakselen. Effektiv oppstart kan være umulig eller overdimensjonering av motor og kraft kan være en nødvendighet. Dette ytterligere momentet fra en overdimensjonert motor vil, som nevnt, føre til høy slitasje på trykklageret (thrust bearing) i oppstartsfasen, og kan i verste tilfelle ødelegge lageret. Det er blitt erfart at det beskrevne statisk friksjonsproblemet kan øke med økende absolutt trykk i motoren. Et særlig formål med den foreliggende oppfinnelsen er således å tilveiebringe en løsning på nevnte statisk friksjonsproblem (stiction problem).

4 -3- P432NO00-KM Sammendrag av oppfinnelsen Målet med reduksjon av last på akslene til turbomaskiner blir imøtekommet med oppfinnelsen som tilveiebringer en havbunns turbomaskin med en pumpeaksel og som har i det minste ett aksiallager. Dersom turbomaskinen med sin motor er vertikalt orientert med motoren øverst og koblingen av motoren og turbomaskinen er stiv, er aksiallageret fortrinnsvis anordnet ved eller nær den øvre eller nedre enden av akselen, men kan også være ved andre steder langs akselen. Dersom koblingen er fleksibel, må trykklageret være over den fleksible koblingen og fortrinnsvis over motoren, og et trykklager kan også være montert på akselen på turbomaskinsiden til den fleksible koblingen. 1 Hvis horisontalt orientert, er det aksiale lageret fortrinnsvis anordnet ved eller nær endene til akselen eller de koblete akslene, men kan også være ved andre steder langs akselen. I samsvar med et første aspekt av den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en havbunns turbomaskinsammenstilling med en motor, slik som en elektrisk motor, et aksiallager og to radiallagre. Turbomaskinsammenstillingen omfatter ytterligere en magnetisk løftesammenstilling med et magnetisk reaksjonselement koblet til akselen, så vel som et magnetisk løfteelement koblet til huset og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet. 2 Med betegnelsen «operativt koblingsbar» er det ment at det magnetiske løfteelementet er anordnet slik i forhold til reaksjonselementet at en magnetisk kraft eksisterer mellom dem. Videre, med betegnelsene «koblingsbar til» akselen og huset, henholdsvis, er det ment festet i forhold til akselen og huset. Elementene kan absolutt være koblet til akselen eller huset via andre komponenter. I én utførelsesform omfatter det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet permanentmagneter. I en slik utførelsesform vil man ikke behøve å energiforsyne magnetene. Tvert imot vil en løftekraft alltid være til stede.

5 -4- P432NO00-KM I samsvar med en annen utførelsesform omfatter det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet elektromagneter. Ved en slik utførelsesform vil man måtte tilføre elektrisk strøm for å energiforsyne det magnetiske reaksjonselementet eller det magnetiske løfteelementet. Dette gir mulighet for å styre løftekraften, slik som i samsvar med behov. Man kan også forestille seg at det magnetiske reaksjonselementet omfatter permanentmagneter og at det magnetiske løfteelementet omfatter elektromagneter. Det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet kan også omfatte magnetfjærer. 1 I en utførelsesform omfatter det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet elektromagneter som energiforsynes av et turbomaskin-styringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart. En slik løsning retter seg særlig mot statisk friksjons-problemene diskutert ovenfor. Det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet kan omfatte elektromagneter som blir energiforsynt av sitt eget styringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart. 2 Det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet kan omfatte elektromagneter som blir kontinuerlig energiforsynt av et turbomaskin- styringssystem. I en utførelsesform kan den magnetiske løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen bli trinnvis endret ved endring av sett-punktet for løftekraften i et styringssystem. Det magnetiske reaksjonselementet kan være del av en flens som er anordnet til akselen og det magnetiske løfteelementet kan være del av et indre flensele-

6 -- P432NO00-KM ment anordnet til huset og plassert ved én eller to aksiale sider av det magnetiske reaksjonselementet. Turbomaskinsammenstillingen kan i noen utførelsesformer omfatte et magnetisk reaksjonselement på en ende av akselen og et magnetisk løfteelement som er aksialt vendt mot nevnte magnetiske reaksjonselement og som er festet til huset. Videre, i noen utførelsesformer kan løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen være konstruert slik at akselen er innrettet til å sveve ved plan- lagte stans og nødstans. 1 Løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen kan konstrueres for å redusere kraften som virker på et ekstralandingslager ved nødstans eller planlagte stans. Et andre aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen vedrører bruk av et magnetisk reaksjonselement og et magnetisk løfteelement som er operativt koblet for å løfte akselen til en havbunns turbomaskinsammenstilling, for slik å redusere eller å eliminere akselens statiske friksjon (shaft stiction) ved påføring av en løftekraft til akselen. 2 I samsvar med et tredje aspekt av den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en fremgangsmåte ved setting av akselen til en havbunns turbomaskinsammenstilling i rotasjon fra null rotasjonshastighet. Fremgangsmåten omfatter følgende trinn: a) å energiforsyne, med elektrisk strøm, et magnetisk løfteelement omfattende elektromagneter, for slik å påføre en oppover rettet kraft på et magnetisk reaksjonselement som er festet til nevnte aksel; og b) å energiforsyne en motor til turbomaskinsammenstillingen, for slik å sette akselen i rotasjon, idet akselen er koblet til nevnte motor. Motoren kan fortrinnsvis være en elektrisk motor som energiforsynes med elektrisk strøm.

7 -6- P432NO00-KM Trinn b) blir fortrinnsvis foretatt etter at trinn a) er initialisert. På den måten er man sikker på at en løftekraft blir påført akselen når rotasjon blir initialisert. 1 Dersom den magnetiske løftesammenstillingen omfatter elektromagneter vil den bli energiforsynt av et styringssystem. Styringssystemet til elektromagnetene kan være koblet til turbomaskinstyringssystemet slik at den magnetiske løftekraften blir slått på kun under oppstart, som et trinn i en prosedyre for oppstart. Mer spesielt, når beregninger, modellering, målinger og/eller erfaring viser at for eksempel statisk friksjon er et problem, som tilknyttet flere faktorer som absolutt trykk i det pumpete fluidet, differensialtrykk, rotasjonstrykk, områder på hvilke trykket virker og andre faktorer, kan styringssystemet energiforsyne elektromagnetene til elektromagnetiske løfteelementer for å tilveiebringe en løftekraft for å balansere ut resultantkraften som fører til problemet med statisk friksjon. Et slikt anti statisk friksjons prosedyretrinn kan typisk forekomme kun i uvanlige operasjonsmoduser og under oppstart av pumpen. Fremgangsmåten som beskrevet ovenfor er en utførelsesform av oppfinnelsen. 2 Dersom turbomaskinen med sin motor har magnetiske lagre, kan styringssystemet til den magnetiske løftesammenstillingen være koblet til eller være integrert i styringssystemet til magnetlagrene. Løftekraften til elektromagneten kan være satt til en ønsket verdi i styringssystemet. En fordel ved løfting med elektromagneter er muligheten for å justere settingen av denne kraften enten manuelt eller automatisk. Hensikten til det automatiske systemet er ikke å ha en kontinuerlig, raskt fungerende styring som for magnetiske lagre, men kun en trinn-endring av settpunktet for magnetisk kraft dersom målinger detekterer at den er for lav eller for høy for hensiktsmessig drift av styringen av de magnetiske lagrene. En annen løsning dersom turbomaskinsammenstillingen med sin motor er forsynt med magnetiske lagre, er å ha en løftekraft fra elektromagneter under oppstart, og så slå av løftemagnetene, som kun behøver et enkelt av-og-på styringssystem. Den foretrukkete løsningen er imidlertid å la denne løftekraften virke både under oppstart, drift, og til og med under stans og landing.

8 -7- P432NO00-KM De magnetiske reaksjonselementene er enten del av eksterne flenser festet til akselen og de magnetiske løfteelementene er del av indre flenselementer festet til huset og anordnet over eller under, eller både over og under de magnetiske reaksjonselementene, eller løfteelementene er anordnet over akselen for å trekke eller under akselen for å skyve, eller det kan være en kombinasjon for både å skyve og trekke. 1 Mer spesielt, dersom løfteelementet er montert under reaksjonselementet, vender like magnetiske poler (nord-nord eller sør-sør) mot hverandre i aksial retning på reaksjons- og løfteelementene, henholdsvis. Kortere aksial avstand mellom nevnte elementer øker frastøtingskraften mellom elementene, og øker således løftekraften. Alternativt, dersom det magnetiske løfteelementet er montert over reaksjonselementet, er det anordnet motsatte poler. Konstruksjonen må imidlertid tilpasses for å sikre riktige posisjoner for lagrene. Turbomaskinsammenstillingen omfatter fortrinnsvis i det minste ett magnetisk reaksjonselement på den øvre eller nedre akselenden, eller på både den øvre og den nedre enden, så vel som magnetiske løfteelementer under reaksjonselementene ved den nedre akselenden og over reaksjonselementene ved den øvre akselenden. 2 I en utførelsesform omfatter turbomaskinsammenstillingen bare magnetiske lagre, idet friksjon slik kan bli redusert. Det nødvendige aktive magnetisk lagerstyringssystemet kan også styre den magnetiske løftesammenstillingen. I en alternativ utførelsesform av oppfinnelsen er det anordnet en horisontal turbomaskinsammenstilling for å unngå statisk friksjon, ved å tilveiebringe en magnetisk løftesammenstilling som har i det minste ett magnetisk reaksjonselement koblet til akselen, og i det minste ett magnetisk løfteelement koblet til huset og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet for å utøve en oppoverrettet kraft på akselen for å unngå statisk friksjon.

9 -8- P432NO00-KM Eksempel på utførelsesform Idet oppfinnelsen er blitt forklart i generelle ordelag ovenfor, vil et mer detaljert og ikke-begrensende eksempel på utførelsesform bli gitt nedenfor med henvisning til tegningene, i hvilke 1 Fig. 1 er et prinsippriss av en turbomaskin i samsvar med kjent teknikk; Fig. 2 er et prinsippriss av en turbomaskin i samsvar med oppfinnelsen, som har magnetisk løft anordnet ved en mellomliggende del av akselen; Fig. 3 er et prinsippriss av en annen turbomaskin i samsvar med oppfinnelsen, som har magnetisk løft anordnet ved den øvre og nedre enden av akselen; Fig. 4 er et prinsippriss av enda en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen, omfattende permanentmagnet-løftesammenstillinger som fungerer som ekstralagre (auxiliary bearings); Fig. er et tverrsnittsriss gjennom en magnetisk radial løftesammenstilling for en vertikal aksel; Fig. 6 er et tverrsnittsperspektivriss av en magnetisk radial løftesammenstilling i samsvar med oppfinnelsen, innrettet for en horisontal aksel; og Fig. 7 er et prinsippriss av en turbomaskinsammenstilling i samsvar med oppfinnelsen, forsynt med et magnetisk ekstralager. 2 Fig. 1 presenterer en løsning fra kjent teknikk uten en magnetisk løftesammenstilling. Det er vist en vertikalt anordnet turbomaskinsammenstilling 0 som har en elektrisk motor 6 koaksialt anordnet med en turbomaskin, her i form av en pumpe 7. Pumpen 7 har et innløp og et utløp 11. Innløpet og utløpet 11 er anordnet på motsatte sider av et sett av impellere 9 som er anordnet på en turbomaskinaksel 1. Turbomaskinakselen 1 er koaksialt koblet til en motoraksel 16 som strekker seg gjennom den elektriske motoren 6. En motorrotor 12 er festet til motorakselen 16, mens en motorstator 13 er anordnet til et hus 23. Huset omgir motoren 6 og pumpen 7.

10 -9- P432NO00-KM Mellom motoren 6 og pumpen 7 er en akseltetning 8 anordnet for å stenge for fluidkommunikasjon. Ved en øvre del av motorakselen 16 er det anordnet en aksiallagersammenstilling som omfatter en roterende aksiallagerskive 3 (axial bearing rotating disc) som er anordnet aksialt mellom to aksiallagerelementer 4, som er festet i forhold til huset 23. Vekten av akselen, motorrotoren 12 og andre komponenter som er festet til akselen 1, 16 blir båret av aksiallagersammenstillingen. Under rotasjon av impellerne vil kraften på aksiallagersammenstillingen variere. Det er også anordnet tre radiallagre som er innrettet til å bibeholde akslene 1, 16 i den korrekte radiale posisjonen. 1 Som forklart i den innledende delen heri, kan en betydelig kraft behøves for å starte en rotasjonsbevegelse av akslene og impellerne. Dette krever en stor driver, slik som den elektriske motoren 6 og kan påføre slitasje på lagrene. Fig. 2 viser en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. De fleste av komponentene vist i Fig. 2 er de samme som vist i Fig. 1. En beskrivelse av disse vil ikke bli gjentatt. 2 I tillegg til slike komponenter omfatter utførelsesformen av en turbomaskinsammenstilling 0 vist i Fig. 2 ytterligere en magnetisk løftesammenstilling 0 med et magnetisk reaksjonselement 2 koblet til motorakselen 16, og et magnetisk løfteelement festet til huset 23. I denne utførelsesformen omfatter det magnetiske løfteelementet 1 så vel som det magnetiske reaksjonselementet 2 permanentmagneter. Ved å ha like poler vendt mot hverandre vil de frastøte hverandre og således avlaste noe av vekten som bæres av aksiallagersammenstillingen 3, 4. Gitt at den gjensidige posisjonen mellom det magnetiske løfteelementet 1 og det magnetiske reaksjonselementet 2 forblir konstant, vil løftekraften, det vil si nevnte frastøtende kraft, forbli konstant.

11 -- P432NO00-KM I en annen utførelsesform omfatter det magnetiske løfteelementet 1 elektromagneter. På denne måten kan kraften mellom det magnetiske løfteelementet 1 og det magnetiske reaksjonselementet 2 blir styrt. Andre utførelsesformer kan omfatte én eller flere ytterligere magnetiske løftesammenstillinger som den magnetiske løftesammenstillingen 0 vist i Fig. 2. Slike magnetiske løftesammenstillinger 0 kan være anordnet ved hensiktsmessige steder langs akselen 1, Fig. 3 illustrerer en annen utførelsesform av en turbomaskinsammenstilling 0 i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen. I denne utførelsesformen er turbomaskinsammenstillingen 0 forsynt med en magnetisk løftesammenstilling 60 ved den nedre enden av turbomaskinakselen 1 og en annen magnetisk løftesammenstilling 70 ved den øvre enden av motorakselen 16. Den magnetiske løftesammenstillingen 60 som er anordnet ved den nedre enden av turbomaskinakselen 1 er forsynt med et magnetisk løfteelement som er innrettet til å frastøte seg det magnetiske reaksjonselementet 2 direkte over. 2 Den magnetiske løftesammenstillingen 70 ved den øvre enden av motorakselen 16 er, på den annen side, forsynt med et magnetisk løfteelement 1 som er innrettet til å tiltrekke seg det magnetiske reaksjonselementet 2 direkte over seg. Følgelig er de magnetiske polene som vender mot hverandre av forskjellig type (nord-sør eller sør-nord). Magnetene til de magnetiske løfteelementene 1 vist i utførelsesformene i Fig. 2 og Fig. 3 kan være permanentmagneter eller elektromagneter. Dersom de er elektromagneter bør de bli styrt av et styringssystem. Fig. 4 illustrerer en utførelsesform av en turbomaskinsammenstilling 400 hvorved en magnetisk løftesammenstilling i form av en magnetisk radialløftesammenstilling 21 er anvendt med en vertikal aksel for å redusere radielle krefter. I tilfellet med vertikal aksel eller aksler må de magnetiske radiale løfteelementene 1 og det magnetiske radiale reaksjonselementet 2 ha

12 -11- P432NO00-KM enten motsatte magnetiske poler for tiltrekning langs omkretsen, eller de må ha like poler for frastøting langs omkretsen. Fig. viser et tverrsnitt gjennom den magnetiske radial-løftesammenstillingen 21. En luftspalte 19 er til stede mellom det magnetiske radial-løfteelementet 1 og det magnetiske radial-reaksjonselementet 2. Videre, det magnetiske radial-løfteelementet 1 fremviser to separate deler som hver har formen til et sirkelsegment. 1 Fig. 6 viser et tverrsnitt gjennom den magnetiske radial-løftesammenstillingen 22 til en horisontal turbomaskinsammenstilling (ikke vist). Tilsvarende de andre magnetiske løftesammenstillingene beskrevet ovenfor, omfatter den magnetiske radial-løftesammenstillingen 22 vist i Fig. 6 et radial-løfteelement 1 og det magnetiske radial-reaksjonselementet 2. For en vertikal maskin gir radial-løftesammenstillingen 21 enten kun tiltrekningseller kun frastøtningskraft for å hjelpe til med å holde akselen i en sentral posisjon. Imidlertid, for en horisontal turbomaskinsammenstilling er løfteelementet 1 montert under akselen 1, 16 og gir frastøtningskraft, eller er montert over akselen og gir tiltrekningskraft. En kombinert løsning av under- og overløfteelementer kan også anvendes, slik som vist med tverrsnittsrisset i Fig Fig. 7 viser enda en utførelsesform i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen. I denne utførelsesformen omfatter en turbomaskinsammenstilling 00 en magnetisk løftesammenstilling i form av et hjelpelager 40 som i løsninger fra den kjente teknikk normalt ville være et kulelager. Turbomaskinsammenstillingen 00 vist i Fig. 7 tilsvarer på mange måter utførelsesformen vist i Fig. 4. En magnetisk løftesammenstilling er anordnet ved en øvre og nedre del av akselen 1, 16. Imidlertid, i denne utførelsesformen (Fig. 7) er den akkumulerte løftekraften til de magnetiske løftesammenstillingene, 40 konstruert slik at den bærer akselen 1, 16 i en svevende posisjon etter at maskinen er blitt stanset.

13 -12- P432NO00-KM I en særlig utførelsesform er turbomaskinsammenstillingen 00 forsynt med magnetiske løftesammenstillinger som fungerer som magnetiske lagre, hvorved de magnetiske løftesammenstillingene holder akselen 1, 16 til motoren og turbomaskinen 7 svevende uten å berøre de magnetiske lagrene under en nødlanding. En slik nødlanding vil typisk forekomme dersom krafttilførsel til magnetlageret(-ene) skulle svikte. Også ved styrte landinger kan de magnetiske løftesammenstillingene holde akselen 1, 16 svevende etter at kraftforsyningen til de magnetiske lagrene er slått av. Konstruksjonen gjør tradisjonelle hjelpeeller landingslagre overflødige. Alternativt kan de bli installert for å ta noe av lasten dersom styrken til de magnetiske løftesammenstillingene skulle være midlertidig overskredet under en nødlanding. Dette vil redusere slitasjen på hjelpelagrene under nødlandinger.

14 -13- P432NO00-KM Tabellen nedenfor lister opp de forskjellige elementene og tilhørende referansenumre: 1 Magnetisk aksial-løfteelement 2 Magnetisk aksial-reaksjonselement 3 Roterende skive til aksiallager 4 Statiske elementer til aksiallager Radiallager 6 Elektrisk motor 7 Turbomaskin 8 Akseltetning 9 Turbomaskinimpeller Turbomaskininnløp 11 Turbomaskinutløp 12 Motorrotor 13 Motorstator 1 Turbomaskinaksel 16 Motoraksel 18 Radial-reaksjonselement 19 Luftspalte Magnetisk aksial-løftesammenstilling for vertikalaksel 21 Magnetisk radial-løftesammenstilling for vertikalaksel 22 Magnetisk radial-løftesammenstilling for horisontalaksel 23 Hus 40 Magnetisk løftesammenstilling (hjelpelager) 0 Magnetisk løftesammenstilling 60 Magnetisk løftesammenstilling 70 Magnetisk løftesammenstilling 80 Magnetisk løftesammenstilling 90 Magnetisk løftesammenstilling 0 Turbomaskinsammenstilling fra den kjente teknikk 1 Magnetisk løfteelement (radial) 2 Magnetisk reaksjonselement (radial) 0 Turbomaskinsammenstilling 1 Magnetisk løfteelement (radial) 2 Magnetisk reaksjonselement (radial) 0 Turbomaskinsammenstilling 400 Turbomaskinsammenstilling 00 Turbomaskinsammenstilling

15 14 Patentkrav 1. Havbunns turbomaskinsammenstilling omfattende en motor (6), et aksiallager (3, 4) og to radiallagre (), karakterisert ved at turbomaskinsammenstillingen (0, 0, 400, 00) ytterligere omfatter en magnetisk løftesammenstilling (, 40, 0, 60, 70) omfattende - et magnetisk reaksjonselement (2, 2, 2, 2) festet til akselen (1, 16); - et magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1) festet til huset (23) og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet (2). 2. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter permanentmagneter Havbunns turbomaskin i samsvar med patentkrav 1, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter. 4. Havbunns turbomaskin i samsvar med patentkrav 1, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) omfatter permanentmagneter og det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter.. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med hvilket som helst av patentkravene 1-4, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter magnetfjærer Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, 3, 4 eller, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter som blir energiforsynt av et turbomaskinstyringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart. 7. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, 3, 4 eller, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter som blir energiforsynt av sitt eget styringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart.

16 1 8. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 6 eller 7, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter som er kontinuerlig energiforsynt av et turbomaskinstyringssystem. 9. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 6, 7 eller 8, hvorved den magnetiske løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen (, 40, 0, 60, 70) kan bli trinnvis endret ved endring av settpunktet for løftekraften i styringssystemet. 1. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 1-9, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2) er del av en flens anordnet til akselen (1, 16) og det magnetiske løfteelementet (1, 1) er del av et indre flenselement festet til huset (23) og anordnet på en eller to aksiale sider av det magnetiske reaksjonselementet (2, 2). 11. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 1-, hvorved turbomaskinsammenstillingen omfatter et magnetisk reaksjonselement (2) på en ende av akselen (1, 16) og et magnetisk løfteelement (1) som er aksialt vendt mot nevnte magnetiske reaksjonselement (2) og som er festet til huset (23) Turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av de foregående patentkravene, hvorved løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen (, 40, 0, 60, 70) er konstruert slik at akselen (1, 16) er innrettet til å sveve ved planlagte stans og nødstans. 13. Turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 1 til 12, hvorved løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen (, 40, 0, 60, 70) er konstruert til å redusere kraften som virker på et hjelpelandingslager ved nødstans eller planlagte stans. 14. Anvendelse av magnetisk reaksjonselement (2, 2, 2, 2) og magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1), operativt koblet for å løfte akselen (1, 16) til en

17 16 havbunns turbomaskinsammenstilling (0, 0, 400, 00), for reduksjon eller eliminering av statisk akselfriksjon ved påføring av en løftekraft på akselen (1, 16). 1. Fremgangsmåte ved setting av akselen (1, 16) til en havbunns turbomaskinsammenstilling i rotasjon fra null rotasjonshastighet, hvorved fremgangsmåten omfatter de følgende trinn: a) å energiforsyne, med elektrisk strøm, et magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1) omfattende elektromagneter, og slik å påføre en oppover rettet kraft på et magnetiske reaksjonselement (2, 2, 2, 2) som er festet til nevnte aksel (1, 16); og b) å energiforsyne en motor (6) til turbomaskinsammenstillingen (0, 0, 400, 00), for slik å sette akselen (1, 16) i rotasjon, idet akselen er koblet til nevnte motor (6) Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 1, hvorved trinn b) blir foretatt etter at trinn a) er blitt startet.

18 1/ Fig. 1 Prior art

19 2/ Fig. 2

20 3/ Fig. 3 60

21 4/6 400 Fig. 4

22 / , 16 1 Fig , 16 1 Fig. 6

23 6/ Fig. 7

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer