NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)"

Transkript

1 (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet (41) Alm.tilgj (73) Innehaver Aker Subsea AS, Postboks 94, 132 LYSAKER, Norge (72) Oppfinner Kjell Olav Stinessen, Vækerøveien 132 O, 0383 OSLO, Norge Terje Steingrimsen, Nygårdskogen 29, 3409 TRANBY, Norge Svenn Ivar Fure, Nedre Silkestrå 7, 037 OSLO, Norge (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate, 032 OSLO, Norge (4) Benevnelse Turbomaskinsammenstilling med magnetisk akselløft (7) Sammendrag Havbunns turbomaskinsammenstilling omfattende en motor (6), et aksiallager (3, 4) og to radiallagre (). Turbomaskinsammenstillingen (0, 0, 400, 00) har en magnetisk løftesammenstilling (, 40, 0, 60, 70) omfattende et magnetisk reaksjonselement (2, 2, 2, 2) festet til akselen (1, 16) og et magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1) festet til huset (23) og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet (2).

2 -1- P432NO00-KM Turbomaskinsammenstilling med magnetisk akselløft Den foreliggende oppfinnelsen vedrører havbunns turbomaskinsammenstillinger slik som pumper, multifasepumper og kompressorer og deres elektriske motorer, og hvor motoren og turbomaskinen har i det minste én aksel. Turbomaskinene med deres motorer er vanligvis anordnet enten vertikalt eller horisontalt. Hensikten med oppfinnelsen er å tilveiebringe en løsning som reduserer den nedoverrettete belastningen på akselen på turbomaskiner og deres elektriske motorer. 1 Slik avlastning kan i samsvar med denne oppfinnelsen oppnås ved påføring av magnetisk kraft som enten skyver eller trekker akselen oppover eller den kan oppnås med en kombinasjon av magnetisk skyv og trekk. Maskinen kan enten være vertikal eller horisontal. 2 Bakgrunn for oppfinnelsen Reduksjonen eller til og med elimineringen av laster på aksellagre av hvilken som helst type (for eksempel hydrodynamiske, kule-, rulle-, magnetiske lagre etc.) er av særlig viktighet under oppstart fordi kraften til motoren må overvinne den statiske friksjonen (stiction). Momentet til motoren må derfor, uten en avlastning av den nedoverrettete kraften på akselen, være dimensjonert til å overvinne disse kreftene, pluss gi en tilstrekkelig akselerasjon av maskinen i oppstartsfasen. Slitasjen på lagrene er størst under oppstart når momentet til motoren, noen ganger kalt statisk friksjonsmoment (stiction torque), må være høyt nok for å starte bevegelse av den roterende akselen med sitt lager fra den statiske delen av lageret og også gi akselerasjon. Dersom lagrene er magnetiske lagre er det fordeler ved reduksjon av kreftene fordi dimensjoneringen av elektromagnetene til slike magnetlagre, med deres kraftforsyning omfattende forsterkere, kan bli betydelig redusert. Dette er også fordelaktig for kjøling av et havbunns styringssystem for magnetlagre. En ved-

3 -2- P432NO00-KM varende reduksjon av den nedoverrettete kraften på magnetlagrene vil også være fordelaktig dersom kraftforsyningen til elektromagnetene skulle forsvinne og akselen lander på de ekstra reservelagrene, fordi lasten og friksjonsoppvarmingen og slitasjen av disse lagrene da vil bli redusert. Et eksempel på et problem som kan bli motvirket med magnetisk løft er statisk friksjon (stiction) av det aksiale trykklageret (thrust bearing) til havbunnspumper. Dette problemet, høy statisk friksjon ved oppstart, oppstår i praksis mest for pumper som står vertikalt, som betyr at motor- og pumpeakselen er vertikale. Akselen veier typisk noen hundre kilo og også motoren og pumpeskovlene har en betydelig vekt. Når pumpen er i drift blir kreftene fra den roterende akselen tatt opp av lagrene. Lagrene er koblet til pumpehuset og overfører kreftene til pumpehuset, som er konstruert for å ta opp kreftene som krevet. 1 2 Kreftene som virker i en pumpe er avhengig av flere faktorer. Når et differensialtrykk, dannet av trykkforsterkningen til pumpen, virker på delene i pumpen, er kreftene vanligvis ikke balanserte og hvis kreftene er balanserte er det kun for spesielle forhold. Store aksiale krefter kan dannes under oppstart, under drift eller ved reduksjon av rotasjonshastigheten til pumpen. Under oppstart av en havbunnspumpe med en motor på typisk 400 kw, kan det typisk bli dannet en vertikal kraftvektor på omtrent 6 metriske tonn. Dette fører til en så høy statisk friksjon at det kan forekomme et låseproblem for pumpen. Statisk friksjonsproblemet er tilknyttet resultantkreftene som virker på pumpedelene og er tilknyttet trykkene og områdene projisert i aksial retning, som betyr retningen parallelt med pumpeakselen. Effektiv oppstart kan være umulig eller overdimensjonering av motor og kraft kan være en nødvendighet. Dette ytterligere momentet fra en overdimensjonert motor vil, som nevnt, føre til høy slitasje på trykklageret (thrust bearing) i oppstartsfasen, og kan i verste tilfelle ødelegge lageret. Det er blitt erfart at det beskrevne statisk friksjonsproblemet kan øke med økende absolutt trykk i motoren. Et særlig formål med den foreliggende oppfinnelsen er således å tilveiebringe en løsning på nevnte statisk friksjonsproblem (stiction problem).

4 -3- P432NO00-KM Sammendrag av oppfinnelsen Målet med reduksjon av last på akslene til turbomaskiner blir imøtekommet med oppfinnelsen som tilveiebringer en havbunns turbomaskin med en pumpeaksel og som har i det minste ett aksiallager. Dersom turbomaskinen med sin motor er vertikalt orientert med motoren øverst og koblingen av motoren og turbomaskinen er stiv, er aksiallageret fortrinnsvis anordnet ved eller nær den øvre eller nedre enden av akselen, men kan også være ved andre steder langs akselen. Dersom koblingen er fleksibel, må trykklageret være over den fleksible koblingen og fortrinnsvis over motoren, og et trykklager kan også være montert på akselen på turbomaskinsiden til den fleksible koblingen. 1 Hvis horisontalt orientert, er det aksiale lageret fortrinnsvis anordnet ved eller nær endene til akselen eller de koblete akslene, men kan også være ved andre steder langs akselen. I samsvar med et første aspekt av den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en havbunns turbomaskinsammenstilling med en motor, slik som en elektrisk motor, et aksiallager og to radiallagre. Turbomaskinsammenstillingen omfatter ytterligere en magnetisk løftesammenstilling med et magnetisk reaksjonselement koblet til akselen, så vel som et magnetisk løfteelement koblet til huset og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet. 2 Med betegnelsen «operativt koblingsbar» er det ment at det magnetiske løfteelementet er anordnet slik i forhold til reaksjonselementet at en magnetisk kraft eksisterer mellom dem. Videre, med betegnelsene «koblingsbar til» akselen og huset, henholdsvis, er det ment festet i forhold til akselen og huset. Elementene kan absolutt være koblet til akselen eller huset via andre komponenter. I én utførelsesform omfatter det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet permanentmagneter. I en slik utførelsesform vil man ikke behøve å energiforsyne magnetene. Tvert imot vil en løftekraft alltid være til stede.

5 -4- P432NO00-KM I samsvar med en annen utførelsesform omfatter det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet elektromagneter. Ved en slik utførelsesform vil man måtte tilføre elektrisk strøm for å energiforsyne det magnetiske reaksjonselementet eller det magnetiske løfteelementet. Dette gir mulighet for å styre løftekraften, slik som i samsvar med behov. Man kan også forestille seg at det magnetiske reaksjonselementet omfatter permanentmagneter og at det magnetiske løfteelementet omfatter elektromagneter. Det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet kan også omfatte magnetfjærer. 1 I en utførelsesform omfatter det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet elektromagneter som energiforsynes av et turbomaskin-styringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart. En slik løsning retter seg særlig mot statisk friksjons-problemene diskutert ovenfor. Det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet kan omfatte elektromagneter som blir energiforsynt av sitt eget styringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart. 2 Det magnetiske reaksjonselementet og/eller det magnetiske løfteelementet kan omfatte elektromagneter som blir kontinuerlig energiforsynt av et turbomaskin- styringssystem. I en utførelsesform kan den magnetiske løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen bli trinnvis endret ved endring av sett-punktet for løftekraften i et styringssystem. Det magnetiske reaksjonselementet kan være del av en flens som er anordnet til akselen og det magnetiske løfteelementet kan være del av et indre flensele-

6 -- P432NO00-KM ment anordnet til huset og plassert ved én eller to aksiale sider av det magnetiske reaksjonselementet. Turbomaskinsammenstillingen kan i noen utførelsesformer omfatte et magnetisk reaksjonselement på en ende av akselen og et magnetisk løfteelement som er aksialt vendt mot nevnte magnetiske reaksjonselement og som er festet til huset. Videre, i noen utførelsesformer kan løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen være konstruert slik at akselen er innrettet til å sveve ved plan- lagte stans og nødstans. 1 Løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen kan konstrueres for å redusere kraften som virker på et ekstralandingslager ved nødstans eller planlagte stans. Et andre aspekt ved den foreliggende oppfinnelsen vedrører bruk av et magnetisk reaksjonselement og et magnetisk løfteelement som er operativt koblet for å løfte akselen til en havbunns turbomaskinsammenstilling, for slik å redusere eller å eliminere akselens statiske friksjon (shaft stiction) ved påføring av en løftekraft til akselen. 2 I samsvar med et tredje aspekt av den foreliggende oppfinnelsen er det tilveiebrakt en fremgangsmåte ved setting av akselen til en havbunns turbomaskinsammenstilling i rotasjon fra null rotasjonshastighet. Fremgangsmåten omfatter følgende trinn: a) å energiforsyne, med elektrisk strøm, et magnetisk løfteelement omfattende elektromagneter, for slik å påføre en oppover rettet kraft på et magnetisk reaksjonselement som er festet til nevnte aksel; og b) å energiforsyne en motor til turbomaskinsammenstillingen, for slik å sette akselen i rotasjon, idet akselen er koblet til nevnte motor. Motoren kan fortrinnsvis være en elektrisk motor som energiforsynes med elektrisk strøm.

7 -6- P432NO00-KM Trinn b) blir fortrinnsvis foretatt etter at trinn a) er initialisert. På den måten er man sikker på at en løftekraft blir påført akselen når rotasjon blir initialisert. 1 Dersom den magnetiske løftesammenstillingen omfatter elektromagneter vil den bli energiforsynt av et styringssystem. Styringssystemet til elektromagnetene kan være koblet til turbomaskinstyringssystemet slik at den magnetiske løftekraften blir slått på kun under oppstart, som et trinn i en prosedyre for oppstart. Mer spesielt, når beregninger, modellering, målinger og/eller erfaring viser at for eksempel statisk friksjon er et problem, som tilknyttet flere faktorer som absolutt trykk i det pumpete fluidet, differensialtrykk, rotasjonstrykk, områder på hvilke trykket virker og andre faktorer, kan styringssystemet energiforsyne elektromagnetene til elektromagnetiske løfteelementer for å tilveiebringe en løftekraft for å balansere ut resultantkraften som fører til problemet med statisk friksjon. Et slikt anti statisk friksjons prosedyretrinn kan typisk forekomme kun i uvanlige operasjonsmoduser og under oppstart av pumpen. Fremgangsmåten som beskrevet ovenfor er en utførelsesform av oppfinnelsen. 2 Dersom turbomaskinen med sin motor har magnetiske lagre, kan styringssystemet til den magnetiske løftesammenstillingen være koblet til eller være integrert i styringssystemet til magnetlagrene. Løftekraften til elektromagneten kan være satt til en ønsket verdi i styringssystemet. En fordel ved løfting med elektromagneter er muligheten for å justere settingen av denne kraften enten manuelt eller automatisk. Hensikten til det automatiske systemet er ikke å ha en kontinuerlig, raskt fungerende styring som for magnetiske lagre, men kun en trinn-endring av settpunktet for magnetisk kraft dersom målinger detekterer at den er for lav eller for høy for hensiktsmessig drift av styringen av de magnetiske lagrene. En annen løsning dersom turbomaskinsammenstillingen med sin motor er forsynt med magnetiske lagre, er å ha en løftekraft fra elektromagneter under oppstart, og så slå av løftemagnetene, som kun behøver et enkelt av-og-på styringssystem. Den foretrukkete løsningen er imidlertid å la denne løftekraften virke både under oppstart, drift, og til og med under stans og landing.

8 -7- P432NO00-KM De magnetiske reaksjonselementene er enten del av eksterne flenser festet til akselen og de magnetiske løfteelementene er del av indre flenselementer festet til huset og anordnet over eller under, eller både over og under de magnetiske reaksjonselementene, eller løfteelementene er anordnet over akselen for å trekke eller under akselen for å skyve, eller det kan være en kombinasjon for både å skyve og trekke. 1 Mer spesielt, dersom løfteelementet er montert under reaksjonselementet, vender like magnetiske poler (nord-nord eller sør-sør) mot hverandre i aksial retning på reaksjons- og løfteelementene, henholdsvis. Kortere aksial avstand mellom nevnte elementer øker frastøtingskraften mellom elementene, og øker således løftekraften. Alternativt, dersom det magnetiske løfteelementet er montert over reaksjonselementet, er det anordnet motsatte poler. Konstruksjonen må imidlertid tilpasses for å sikre riktige posisjoner for lagrene. Turbomaskinsammenstillingen omfatter fortrinnsvis i det minste ett magnetisk reaksjonselement på den øvre eller nedre akselenden, eller på både den øvre og den nedre enden, så vel som magnetiske løfteelementer under reaksjonselementene ved den nedre akselenden og over reaksjonselementene ved den øvre akselenden. 2 I en utførelsesform omfatter turbomaskinsammenstillingen bare magnetiske lagre, idet friksjon slik kan bli redusert. Det nødvendige aktive magnetisk lagerstyringssystemet kan også styre den magnetiske løftesammenstillingen. I en alternativ utførelsesform av oppfinnelsen er det anordnet en horisontal turbomaskinsammenstilling for å unngå statisk friksjon, ved å tilveiebringe en magnetisk løftesammenstilling som har i det minste ett magnetisk reaksjonselement koblet til akselen, og i det minste ett magnetisk løfteelement koblet til huset og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet for å utøve en oppoverrettet kraft på akselen for å unngå statisk friksjon.

9 -8- P432NO00-KM Eksempel på utførelsesform Idet oppfinnelsen er blitt forklart i generelle ordelag ovenfor, vil et mer detaljert og ikke-begrensende eksempel på utførelsesform bli gitt nedenfor med henvisning til tegningene, i hvilke 1 Fig. 1 er et prinsippriss av en turbomaskin i samsvar med kjent teknikk; Fig. 2 er et prinsippriss av en turbomaskin i samsvar med oppfinnelsen, som har magnetisk løft anordnet ved en mellomliggende del av akselen; Fig. 3 er et prinsippriss av en annen turbomaskin i samsvar med oppfinnelsen, som har magnetisk løft anordnet ved den øvre og nedre enden av akselen; Fig. 4 er et prinsippriss av enda en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen, omfattende permanentmagnet-løftesammenstillinger som fungerer som ekstralagre (auxiliary bearings); Fig. er et tverrsnittsriss gjennom en magnetisk radial løftesammenstilling for en vertikal aksel; Fig. 6 er et tverrsnittsperspektivriss av en magnetisk radial løftesammenstilling i samsvar med oppfinnelsen, innrettet for en horisontal aksel; og Fig. 7 er et prinsippriss av en turbomaskinsammenstilling i samsvar med oppfinnelsen, forsynt med et magnetisk ekstralager. 2 Fig. 1 presenterer en løsning fra kjent teknikk uten en magnetisk løftesammenstilling. Det er vist en vertikalt anordnet turbomaskinsammenstilling 0 som har en elektrisk motor 6 koaksialt anordnet med en turbomaskin, her i form av en pumpe 7. Pumpen 7 har et innløp og et utløp 11. Innløpet og utløpet 11 er anordnet på motsatte sider av et sett av impellere 9 som er anordnet på en turbomaskinaksel 1. Turbomaskinakselen 1 er koaksialt koblet til en motoraksel 16 som strekker seg gjennom den elektriske motoren 6. En motorrotor 12 er festet til motorakselen 16, mens en motorstator 13 er anordnet til et hus 23. Huset omgir motoren 6 og pumpen 7.

10 -9- P432NO00-KM Mellom motoren 6 og pumpen 7 er en akseltetning 8 anordnet for å stenge for fluidkommunikasjon. Ved en øvre del av motorakselen 16 er det anordnet en aksiallagersammenstilling som omfatter en roterende aksiallagerskive 3 (axial bearing rotating disc) som er anordnet aksialt mellom to aksiallagerelementer 4, som er festet i forhold til huset 23. Vekten av akselen, motorrotoren 12 og andre komponenter som er festet til akselen 1, 16 blir båret av aksiallagersammenstillingen. Under rotasjon av impellerne vil kraften på aksiallagersammenstillingen variere. Det er også anordnet tre radiallagre som er innrettet til å bibeholde akslene 1, 16 i den korrekte radiale posisjonen. 1 Som forklart i den innledende delen heri, kan en betydelig kraft behøves for å starte en rotasjonsbevegelse av akslene og impellerne. Dette krever en stor driver, slik som den elektriske motoren 6 og kan påføre slitasje på lagrene. Fig. 2 viser en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. De fleste av komponentene vist i Fig. 2 er de samme som vist i Fig. 1. En beskrivelse av disse vil ikke bli gjentatt. 2 I tillegg til slike komponenter omfatter utførelsesformen av en turbomaskinsammenstilling 0 vist i Fig. 2 ytterligere en magnetisk løftesammenstilling 0 med et magnetisk reaksjonselement 2 koblet til motorakselen 16, og et magnetisk løfteelement festet til huset 23. I denne utførelsesformen omfatter det magnetiske løfteelementet 1 så vel som det magnetiske reaksjonselementet 2 permanentmagneter. Ved å ha like poler vendt mot hverandre vil de frastøte hverandre og således avlaste noe av vekten som bæres av aksiallagersammenstillingen 3, 4. Gitt at den gjensidige posisjonen mellom det magnetiske løfteelementet 1 og det magnetiske reaksjonselementet 2 forblir konstant, vil løftekraften, det vil si nevnte frastøtende kraft, forbli konstant.

11 -- P432NO00-KM I en annen utførelsesform omfatter det magnetiske løfteelementet 1 elektromagneter. På denne måten kan kraften mellom det magnetiske løfteelementet 1 og det magnetiske reaksjonselementet 2 blir styrt. Andre utførelsesformer kan omfatte én eller flere ytterligere magnetiske løftesammenstillinger som den magnetiske løftesammenstillingen 0 vist i Fig. 2. Slike magnetiske løftesammenstillinger 0 kan være anordnet ved hensiktsmessige steder langs akselen 1, Fig. 3 illustrerer en annen utførelsesform av en turbomaskinsammenstilling 0 i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen. I denne utførelsesformen er turbomaskinsammenstillingen 0 forsynt med en magnetisk løftesammenstilling 60 ved den nedre enden av turbomaskinakselen 1 og en annen magnetisk løftesammenstilling 70 ved den øvre enden av motorakselen 16. Den magnetiske løftesammenstillingen 60 som er anordnet ved den nedre enden av turbomaskinakselen 1 er forsynt med et magnetisk løfteelement som er innrettet til å frastøte seg det magnetiske reaksjonselementet 2 direkte over. 2 Den magnetiske løftesammenstillingen 70 ved den øvre enden av motorakselen 16 er, på den annen side, forsynt med et magnetisk løfteelement 1 som er innrettet til å tiltrekke seg det magnetiske reaksjonselementet 2 direkte over seg. Følgelig er de magnetiske polene som vender mot hverandre av forskjellig type (nord-sør eller sør-nord). Magnetene til de magnetiske løfteelementene 1 vist i utførelsesformene i Fig. 2 og Fig. 3 kan være permanentmagneter eller elektromagneter. Dersom de er elektromagneter bør de bli styrt av et styringssystem. Fig. 4 illustrerer en utførelsesform av en turbomaskinsammenstilling 400 hvorved en magnetisk løftesammenstilling i form av en magnetisk radialløftesammenstilling 21 er anvendt med en vertikal aksel for å redusere radielle krefter. I tilfellet med vertikal aksel eller aksler må de magnetiske radiale løfteelementene 1 og det magnetiske radiale reaksjonselementet 2 ha

12 -11- P432NO00-KM enten motsatte magnetiske poler for tiltrekning langs omkretsen, eller de må ha like poler for frastøting langs omkretsen. Fig. viser et tverrsnitt gjennom den magnetiske radial-løftesammenstillingen 21. En luftspalte 19 er til stede mellom det magnetiske radial-løfteelementet 1 og det magnetiske radial-reaksjonselementet 2. Videre, det magnetiske radial-løfteelementet 1 fremviser to separate deler som hver har formen til et sirkelsegment. 1 Fig. 6 viser et tverrsnitt gjennom den magnetiske radial-løftesammenstillingen 22 til en horisontal turbomaskinsammenstilling (ikke vist). Tilsvarende de andre magnetiske løftesammenstillingene beskrevet ovenfor, omfatter den magnetiske radial-løftesammenstillingen 22 vist i Fig. 6 et radial-løfteelement 1 og det magnetiske radial-reaksjonselementet 2. For en vertikal maskin gir radial-løftesammenstillingen 21 enten kun tiltrekningseller kun frastøtningskraft for å hjelpe til med å holde akselen i en sentral posisjon. Imidlertid, for en horisontal turbomaskinsammenstilling er løfteelementet 1 montert under akselen 1, 16 og gir frastøtningskraft, eller er montert over akselen og gir tiltrekningskraft. En kombinert løsning av under- og overløfteelementer kan også anvendes, slik som vist med tverrsnittsrisset i Fig Fig. 7 viser enda en utførelsesform i samsvar med den foreliggende oppfinnelsen. I denne utførelsesformen omfatter en turbomaskinsammenstilling 00 en magnetisk løftesammenstilling i form av et hjelpelager 40 som i løsninger fra den kjente teknikk normalt ville være et kulelager. Turbomaskinsammenstillingen 00 vist i Fig. 7 tilsvarer på mange måter utførelsesformen vist i Fig. 4. En magnetisk løftesammenstilling er anordnet ved en øvre og nedre del av akselen 1, 16. Imidlertid, i denne utførelsesformen (Fig. 7) er den akkumulerte løftekraften til de magnetiske løftesammenstillingene, 40 konstruert slik at den bærer akselen 1, 16 i en svevende posisjon etter at maskinen er blitt stanset.

13 -12- P432NO00-KM I en særlig utførelsesform er turbomaskinsammenstillingen 00 forsynt med magnetiske løftesammenstillinger som fungerer som magnetiske lagre, hvorved de magnetiske løftesammenstillingene holder akselen 1, 16 til motoren og turbomaskinen 7 svevende uten å berøre de magnetiske lagrene under en nødlanding. En slik nødlanding vil typisk forekomme dersom krafttilførsel til magnetlageret(-ene) skulle svikte. Også ved styrte landinger kan de magnetiske løftesammenstillingene holde akselen 1, 16 svevende etter at kraftforsyningen til de magnetiske lagrene er slått av. Konstruksjonen gjør tradisjonelle hjelpeeller landingslagre overflødige. Alternativt kan de bli installert for å ta noe av lasten dersom styrken til de magnetiske løftesammenstillingene skulle være midlertidig overskredet under en nødlanding. Dette vil redusere slitasjen på hjelpelagrene under nødlandinger.

14 -13- P432NO00-KM Tabellen nedenfor lister opp de forskjellige elementene og tilhørende referansenumre: 1 Magnetisk aksial-løfteelement 2 Magnetisk aksial-reaksjonselement 3 Roterende skive til aksiallager 4 Statiske elementer til aksiallager Radiallager 6 Elektrisk motor 7 Turbomaskin 8 Akseltetning 9 Turbomaskinimpeller Turbomaskininnløp 11 Turbomaskinutløp 12 Motorrotor 13 Motorstator 1 Turbomaskinaksel 16 Motoraksel 18 Radial-reaksjonselement 19 Luftspalte Magnetisk aksial-løftesammenstilling for vertikalaksel 21 Magnetisk radial-løftesammenstilling for vertikalaksel 22 Magnetisk radial-løftesammenstilling for horisontalaksel 23 Hus 40 Magnetisk løftesammenstilling (hjelpelager) 0 Magnetisk løftesammenstilling 60 Magnetisk løftesammenstilling 70 Magnetisk løftesammenstilling 80 Magnetisk løftesammenstilling 90 Magnetisk løftesammenstilling 0 Turbomaskinsammenstilling fra den kjente teknikk 1 Magnetisk løfteelement (radial) 2 Magnetisk reaksjonselement (radial) 0 Turbomaskinsammenstilling 1 Magnetisk løfteelement (radial) 2 Magnetisk reaksjonselement (radial) 0 Turbomaskinsammenstilling 400 Turbomaskinsammenstilling 00 Turbomaskinsammenstilling

15 14 Patentkrav 1. Havbunns turbomaskinsammenstilling omfattende en motor (6), et aksiallager (3, 4) og to radiallagre (), karakterisert ved at turbomaskinsammenstillingen (0, 0, 400, 00) ytterligere omfatter en magnetisk løftesammenstilling (, 40, 0, 60, 70) omfattende - et magnetisk reaksjonselement (2, 2, 2, 2) festet til akselen (1, 16); - et magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1) festet til huset (23) og operativt koblingsbar til det magnetiske reaksjonselementet (2). 2. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter permanentmagneter Havbunns turbomaskin i samsvar med patentkrav 1, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter. 4. Havbunns turbomaskin i samsvar med patentkrav 1, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) omfatter permanentmagneter og det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter.. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med hvilket som helst av patentkravene 1-4, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter magnetfjærer Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, 3, 4 eller, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter som blir energiforsynt av et turbomaskinstyringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart. 7. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 1, 3, 4 eller, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter som blir energiforsynt av sitt eget styringssystem som et trinn i en prosedyre for oppstart.

16 1 8. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 6 eller 7, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2, 2, 2) og/eller det magnetiske løfteelementet (1, 1, 1, 1) omfatter elektromagneter som er kontinuerlig energiforsynt av et turbomaskinstyringssystem. 9. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med patentkrav 6, 7 eller 8, hvorved den magnetiske løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen (, 40, 0, 60, 70) kan bli trinnvis endret ved endring av settpunktet for løftekraften i styringssystemet. 1. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 1-9, hvorved det magnetiske reaksjonselementet (2, 2) er del av en flens anordnet til akselen (1, 16) og det magnetiske løfteelementet (1, 1) er del av et indre flenselement festet til huset (23) og anordnet på en eller to aksiale sider av det magnetiske reaksjonselementet (2, 2). 11. Havbunns turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 1-, hvorved turbomaskinsammenstillingen omfatter et magnetisk reaksjonselement (2) på en ende av akselen (1, 16) og et magnetisk løfteelement (1) som er aksialt vendt mot nevnte magnetiske reaksjonselement (2) og som er festet til huset (23) Turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av de foregående patentkravene, hvorved løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen (, 40, 0, 60, 70) er konstruert slik at akselen (1, 16) er innrettet til å sveve ved planlagte stans og nødstans. 13. Turbomaskinsammenstilling i samsvar med et av patentkravene 1 til 12, hvorved løftekraften til den magnetiske løftesammenstillingen (, 40, 0, 60, 70) er konstruert til å redusere kraften som virker på et hjelpelandingslager ved nødstans eller planlagte stans. 14. Anvendelse av magnetisk reaksjonselement (2, 2, 2, 2) og magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1), operativt koblet for å løfte akselen (1, 16) til en

17 16 havbunns turbomaskinsammenstilling (0, 0, 400, 00), for reduksjon eller eliminering av statisk akselfriksjon ved påføring av en løftekraft på akselen (1, 16). 1. Fremgangsmåte ved setting av akselen (1, 16) til en havbunns turbomaskinsammenstilling i rotasjon fra null rotasjonshastighet, hvorved fremgangsmåten omfatter de følgende trinn: a) å energiforsyne, med elektrisk strøm, et magnetisk løfteelement (1, 1, 1, 1) omfattende elektromagneter, og slik å påføre en oppover rettet kraft på et magnetiske reaksjonselement (2, 2, 2, 2) som er festet til nevnte aksel (1, 16); og b) å energiforsyne en motor (6) til turbomaskinsammenstillingen (0, 0, 400, 00), for slik å sette akselen (1, 16) i rotasjon, idet akselen er koblet til nevnte motor (6) Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 1, hvorved trinn b) blir foretatt etter at trinn a) er blitt startet.

18 1/ Fig. 1 Prior art

19 2/ Fig. 2

20 3/ Fig. 3 60

21 4/6 400 Fig. 4

22 / , 16 1 Fig , 16 1 Fig. 6

23 6/ Fig. 7

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333443 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02J 3/00 (06.01) H02J 3/34 (06.01) H02J 3/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..26 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft.

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft. 1 Magnetiske poler Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft. 1. Nevn fem objekter som en magnet vil tiltrekke seg. 2. Hva kalles

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329383 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B66C 13/04 (2006.01) B63B 27/00 (2006.01) B63B 27/08 (2006.01) B63B 27/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20091604 (86) Int.inng.dag og

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335404 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33404 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H02K 7/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1341 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.06 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.06

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335394 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33394 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 23/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 130882 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.06.2 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.06.2

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328457 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret H01B 7/14 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01)

(12) PATENT (19) NO (11) 328457 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret H01B 7/14 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) (12) PATENT (19) NO (11) 328457 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01B 7/14 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065943 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.12.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP276413 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 276413 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B66C 23/04 (06.01) B66C 23/ (06.01) B66C 23/64 (06.01) B66C 23/68 (06.01) F03D 1/00 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2419363 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62B 1/ (06.01) B62B /00 (06.01) B62B /02 (06.01) B62B /04 (06.01) B66B 1/18 (06.01) B66F 9/06 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333043 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 21/18 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100258 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.02.19 (85) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006.

(12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. E21B 34/04 (2006.01) F16K 31/04 (2006.01) G05D 7/06 (2006.01) E21B 43/01 (2006. (12) PATENT (19) NO (11) 336017 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 34/04 (06.01) F16K 31/04 (06.01) G0D 7/06 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1909 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

(19) NO (11) 326901 (13) B1

(19) NO (11) 326901 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 326901 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E02B 17/02 (2006.01) B63C 7/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20072681 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2007.0.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

[B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288. (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58. (21) Patenlsøknad nr. 4253/72. (22) Inngitt 21.11.72. (23) Løpedag 21.11.

[B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288. (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58. (21) Patenlsøknad nr. 4253/72. (22) Inngitt 21.11.72. (23) Løpedag 21.11. [B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288 NORGE [NO] (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 4253/72 (22) Inngitt 21.11.72 (23) Løpedag 21.11.72 (41) Ålment

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21137 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F28F 27/00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 19/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.27 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34099 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 7/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer