COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic acid, acetochlor, chloropicrin, diflufenican, flurprimidol, flutolanil and spinosad in or on certain products 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/603 av 13. april 2015 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 2-naftyloksyeddiksyre, acetoklor, klorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av acetoklor, klorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder 2-naftyloksyeddiksyre, er det ikke fastsatt noen grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoff ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse. 2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1127/2011( 2 ) er det fastsatt at 2-naftyloksyeddiksyre ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 2- naftyloksyeddiksyre, er blitt tilbakekalt. Grenseverdiene bør derfor settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1372/2011( 3 ) er det fastsatt at acetoklor ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet acetoklor, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 4) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1381/2011( 4 ) er det fastsatt at klorpikrin ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet klorpikrin, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 5) Når det gjelder diflufenikan, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 5 ). Den anbefalte å senke grenseverdiene for bordoliven, byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn. For et annet produkt anbefalte den å heve den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, mandler, valnøtter, kjernefrukter, steinfrukter, bord- og vindruer, kiwier, storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), geit (muskler, fett, lever og ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1127/2011 av 7. november 2011om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 2-naftyloksyeddiksyre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 289 av , s. 26.) ( 3 ) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1372/2011 av 21. desember 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet acetoklor i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 934/2008 (EUT L 341 av , s. 45.) ( 4 ) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1381/2011 av 22. desember 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet klorpikrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedtak 2008/934/EF (EUT L 343 av , s. 26.) ( 5 ) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diflufenican according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(6):3281. [42 s.].

3 3 nyrer) og melk fra storfe, sau og geit, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for jordbær, bær fra halvbusker, andre småfrukter og bær, erter (med belg), erter (uten belg), erter (tørkede) og hirsekorn, fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2011/328/EU( 6 ) er det fastsatt at flurprimidol ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet flurprimidol, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 7) Når det gjelder flutolanil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 7 ). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å senke grenseverdien for poteter. For et annet produkt anbefalte den å beholde den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder grenseverdier for grønnsakpaprika, bønner (friske med belg), artisjokk, svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett og lever), melk fra storfe, sau og geit samt fugleegg, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 8) Når det gjelder spinosad, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1( 8 ). Den anbefalte å senke grenseverdiene for mandler, paranøtter, kasjunøtter, kastanjer, kokosnøtter, hasselnøtter, macadamianøtter, pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær, ferskener, plommer, kiwier, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, tomater, eggplanter, slangeagurker, bønner (friske med belg), erter (friske med belg) og purre. For andre produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for blomsterkål, spinat, artisjokk, korn, fjørfe (muskler, fett og lever) og fugleegg, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for kålrot og neper, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder bjørnebær, bringebær, andre småfrukter og bær, hageselleri, fennikel, svin (muskler og lever), storfe (muskler), sau (muskler, fett og lever), geit (muskler, fett og lever) og fjørfe (muskler), framla Myndigheten ytterligere uttalelser om grenseverdiene( 9 )( 10 )( 11 ) etter å ha framlagt uttalelsen nevnt i første punktum. Det bør tas hensyn til disse uttalelsene. Når det gjelder nøtter, blåbringebær, pasjonsfrukt og pipeløk, ble CXL-grenseverdier, etter at Myndigheten hadde framlagt uttalelsen nevnt i første punktum, oppført som grenseverdier i forordning (EF) nr. 396/2005 ved kommisjonsforordning (EU) nr. 293/2013( 12 ). Det bør tas hensyn til disse ( 6 ) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/328/EU av 1. juni 2011 om at flurprimidol ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 153 av , s. 192). ( 7 ) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flutolanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(9):3360. [44 s.]. ( 8 ) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spinosad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(3):2630. [89 s.]. ( 9 ) European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for spinosad in small fruits and berries and several commodities of animal origin. EFSA Journal 2013; 11(11):3447. [27 s.]. ( 10 ) European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for spinosad in raspberries. EFSA Journal 2012; 10(5):2751. [26 s.]. ( 11 ) European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. EFSA Journal 2012;10(6):2770. [27 s.]. ( 12 ) Kommisjonsforordning (EU) nr. 293/2013 av 20. mars 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til

4 4 grenseverdiene. 9) Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, konkluderte Myndigheten med at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien for restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utvikling det nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser. 11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 13) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 14) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 15) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på produkter framstilt på lovlig måte før 7. desember Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 7. desember Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 13. april For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER President grenseverdier for rester av emamektinbenzoat, etofenproks, etoksasol, flutriafol, glyfosat, fosmet, pyraklostrobin, spinosad og spirotetramat i eller på visse produkter (EUT L 96 av , s. 1).

5 Diflufenikan(F) Flutolanil(R) Spinosad (summen av spinosad, summen av spinosyn A og spinosyn D)(F) 5 VEDLEGG I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II skal nye kolonner for diflufenikan, flutolanil og spinosad lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) (5) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*) i) Sitrusfrukter (+) 0, Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter 0, Mandler (+) Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer

6 Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter (+) Andre (1) (2) (3) (4) (5) iii) Kjernefrukter (+) 0, Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter (+) Aprikoser 0, Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0, Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0, Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 0,2

7 7 (1) (2) (3) (4) (5) Andre 0,02(*) v) Bær og småfrukter a) Borddruer og vindruer (+) 0, Borddruer Vindruer b) Jordbær 0, c) Bær fra halvbusker Bjørnebær 1, Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 1, Andre 0,02(*) d) Andre småfrukter og bær 1, Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribesarter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved,

8 8 (1) (2) (3) (4) (5) hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall 0,02(*) Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler /vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier (+) 0, Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) 0,02(*) Pasjonsfrukt 0, Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,02(*) Stjerneepler 0,02(*) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 0,02(*) Andre 0,02(*)

9 9 (1) (2) (3) (4) (5) c) Uspiselig skall, store Avokadoer 0,02(*) Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango 0,02(*) Papaya 0, Granatepler 0,02(*) Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 0,02(*) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,02(*) Ananas 0,02(*) Brødfrukt (jackfrukt) 0,02(*) Durian 0,02(*) Surannona (guanabana) 0,02(*) Andre 0,02(*) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,01(*) a) Poteter 0,1 0,02(*) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,02(*) Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

10 10 (1) (2) (3) (4) (5) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,01(*) Rødbeter 0,02(*) Gulrøtter 0,02(*) Knollselleri 0,02(*) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,02(*) Jordskokk (kinaskokk) 0,02(*) Pastinakk 0,02(*) Rotpersille 0,02(*) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0, Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 0,02(*) Kålrot 0,02(*) Neper 0,02(*) Andre 0,02(*) ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) Hvitløk 0, Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0, Sjalottløk 0,07

11 11 (1) (2) (3) (4) (5) Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) Andre 0,02(*) iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 0, Paprika (chilipepper) (+) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0, Okra 0,02(*) Andre 0,02(*) b) Gresskarfamilien spiselig skall 0, Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))

12 12 (1) (2) (3) (4) (5) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais) 0,02(*) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) a) Blomsterkål (+) Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre

13 13 (1) (2) (3) (4) (5) d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) Andre 0,02(*) b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,01(*) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pakkhom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 15 (+) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 15

14 14 (1) (2) (3) (4) (5) Andre 0,02(*) c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) 0,01(*) d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/van nspinat/morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 0,01(*) 0,01(*) e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) f) Urter 0,02(*) 0,02(*) Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiaceablader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) Estragon (isop) 15

15 15 (1) (2) (3) (4) (5) Andre 0,05(*) vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 0, Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) (+) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) Asparges 0,02(*) Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,02(*) Hageselleri Fennikel Artisjokk (bananblomst) (+) 0,15 (+) Purre 0, Rabarbra 0,02(*) Bambusskudd 0,02(*) Palmehjerter 0,02(*) Andre 0,02(*)

16 16 (1) (2) (3) (4) (5) viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,02(*) i) Oljeholdige frø 0,01(*) Linfrø Jordnøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (rybs) Soyabønner

17 17 (1) (2) (3) (4) (5) Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) Oljedodre Hampefrø Ricinus Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje 0, Palmenøtter (palmekjerner) 0,01(*) Oljepalmefrukt 0,01(*) Kapok 0,01(*) Andre 0,01(*) KORN 2 (+) Bygg 0,02 0,01(*) Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 0,01(*) Mais 0,01(*) 0,01(*) Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*) 0,01(*)

18 18 (1) (2) (3) (4) (5) Havre 0,02 0,01(*) Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) Rug 0,02 0,01(*) Sorghum 0,01(*) 0,01(*) Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02 0,01(*) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 0,01(*) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) i) Te ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamille Hibiskus Kronblader av rose Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader

19 19 (1) (2) (3) (4) (5) Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) v) Johannesbrød HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) KRYDDER i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø

20 20 (1) (2) (3) (4) (5) Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Allehånde Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) Vaniljestenger Tamarind Andre iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

21 21 (1) (2) (3) (4) (5) Pepperrot (+) (+) (+) Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Safran Andre vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR i) Vev 0,02(*)

22 22 (1) (2) (3) (4) (5) a) Svin Muskler 0, (+) 0, Fett 0, (+) Lever 0,2 (+) 0, Nyrer 0,1 (+) 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,05(*) 0,02(*) b) Storfe Muskler (+) 0, (+) 0, Fett (+) 0, (+) Lever (+) 0,2 (+) Nyrer (+) 0,1 (+) Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,05(*) 0,02(*) c) Sau Muskler (+) 0, (+) 0, Fett (+) 0, (+) Lever (+) 0,2 (+) 1, Nyrer (+) 0,1 (+) 0, Spiselig slakteavfall 0,2 3

23 23 (1) (2) (3) (4) (5) Andre 0,05(*) 0,02(*) d) Geit Muskler (+) 0, (+) 0, Fett (+) 0, (+) Lever (+) 0,2 (+) 1, Nyrer (+) 0,1 (+) 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,05(*) 0,02(*) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Muskler 0,05(*) 0, Fett 0,05(*) Lever 0,2 1, Nyrer 0,1 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,05(*) 0,02(*) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due 0,05(*) Muskler (+) 0,2 (+) Fett (+) 1 (+) Lever (+) 0,2 (+) Nyrer 0,02(*)

24 24 (1) (2) (3) (4) (5) Spiselig slakteavfall Andre 0,02(*) g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) Muskler 0,05(*) 0, Fett 0,05(*) Lever 0,2 1, Nyrer 0,1 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,05(*) 0,02(*) ii) Melk 0,01(*) 0,05(*) 0, Storfe (+) (+) Sau (+) (+) Geit (+) (+) Hest Andre iii) Fugleegg 0,02(*) 0, (+) 0,2 (+) Kylling And Gås Vaktel

25 25 (1) (2) (3) (4) (5) Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) vi) Snegler 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. (F) = Løselig i fett Diflufenikan(F) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre Mandler Valnøtter iii) Kjernefrukter

26 Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Kiwier (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005.

27 Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fett Lever Nyrer Muskler Fett Lever Nyrer Muskler Fett Lever Nyrer Storfe Sau Geit Flutolanil(R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: kode unntatt : Flutolanil (flutolanil og metabolitter som inneholder 2-fluormetylbenzosyregruppen, uttrykt som flutolanil) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at

28 28 opplysningene mangler Paprika (chilipepper) Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) Artisjokk (bananblomst) (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fett Lever Nyrer (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fett Lever Nyrer Muskler Fett Lever

29 Nyrer Muskler Fett Lever Nyrer (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fett Lever (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Storfe Sau Geit (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler iii) Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre

30 30 Spinosad (summen av spinosad, summen av spinosyn A og spinosyn D)(F) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om arten av reststoffer i bearbeidede varer mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Artisjokk (bananblomst) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om arten av reststoffer i bearbeidede varer mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler KORN Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) Havre Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) Rug

31 Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fett Lever iii) Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre» 2) I vedlegg III utgår kolonnene for acetoklor, klorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad. 3) I vedlegg V gjøres følgende endringer: a) Følgende kolonne for 2-naftyloksyeddiksyre tilføyes: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

32 2-naftyloksyeddiksyre 32 Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) (1) (2) (3) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 0,01(*) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter 0,02(*) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter (1) (2) (3) Hasselnøtter (filbertnøtter)

33 33 (1) (2) (3) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter 0,01(*) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter 0,01(*) Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre

34 34 (1) (2) (3) v) Bær og småfrukter 0,01(*) a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre d) Andre småfrukter og bær Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

35 35 (1) (2) (3) Andre vi) Forskjellige frukter 0,01(*) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler /vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) Andre

36 36 (1) (2) (3) c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,01(*) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

37 37 (1) (2) (3) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk (kinaskokk) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) Kålrot Neper Andre ii) Løk 0,01(*) Hvitløk Kepaløk (andre løker, sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)

38 38 (1) (2) (3) Andre iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) Okra Andre b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais)

39 39 (1) (2) (3) e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål 0,01(*) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

40 40 (1) (2) (3) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) Andre b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 0,01(*) e) Salatsikori 0,01(*) f) Urter 0,02(*) Kjørvel Gressløk

41 41 (1) (2) (3) Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) Estragon (isop) Andre vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) Asparges Kardon (stengler av Borago officinalis)

42 42 (1) (2) (3) Hageselleri Fennikel Artisjokk (bananblomst) Purre Rabarbra Bambusskudd Palmehjerter Andre viii) Sopp 0,01(*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,01(*) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)

43 43 (1) (2) (3) i) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (rybs) Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) Oljedodre Hampefrø Ricinus Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner)

44 44 (1) (2) (3) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN 0,01(*) Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) Havre Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) Rug Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) i) Te ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamille

45 45 (1) (2) (3) Hibiskus Kronblader av rose Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) v) Johannesbrød HUMLE (tørket) 0,05(*) KRYDDER

46 46 (1) (2) (3) i) Frø 0,05(*) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær 0,05(*) Allehånde Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) Vaniljestenger Tamarind Andre

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0318.grbo OJ L 93/14, p. 28-57 COMMISSION REGULATION (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55 NOR/34R0079.ams OJ L 27/4, p. 9-55 COMMISSION REGULATION (EU) No 79/204 of 29 January 204 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/951 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride strain SC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/951 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride strain SC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/951 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride strain SC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0036.ams OJ L 17/14, p. 1-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 36/2014 of 16 January 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0364.grbo OJ L 112/14, p. 1-34 COMMISSION REGULATION (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer