NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of"

Transkript

1 NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for spinetoram (XDE-175) in or on certain products

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 473/2012 av 4. juni 2012 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av spinetoram (XDE-175) i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 18 nr. 4, og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for spinetoram (XDE-175) er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/ ) I samsvar med artikkel 53 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter, og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF( 2 ), underrettet Frankrike 11. mai 2012 Kommisjonen om en midlertidig godkjenning av plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive stoffet spinetoram (XDE-175), på grunn av et uventet utbrudd av Drosophila suzukii, som utgjør en fare som ikke kunne forutses, og som ikke kan avverges på noen annen rimelig måte. Frankrike har derfor, i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005, underrettet øvrige medlemsstater, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om at staten på sitt territorium har godkjent markedsføring av kirsebær, bringebær og blåbær som inneholder rester av plantevernmidler som overskrider grenseverdiene. Nevnte grenseverdier er i øyeblikket fastsatt til bestemmelsesgrensen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/ ) Frankrike framla for Kommisjonen en passende vurdering av risikoen for forbrukerne og foreslo på dette grunnlag midlertidige grenseverdier. 4) Myndigheten vurderte opplysningene og avgav en grunngitt uttalelse( 3 ) om sikkerheten ved de foreslåtte midlertidige grenseverdiene. 5) Myndigheten konkluderte at bruk av spinetoram (XDE-175) på kirsebær, bringebær og blåbær i denne nødsituasjonen ikke antas å føre til forbrukereksponering over toksikologisk referanseverdi, og derfor ikke antas å utgjøre en fare for menneskers helse. 6) Frankrike har verken rapportert om kontrollerte feltforsøk eller gjennomført en kvalitetsvurdering av slike forsøk. Myndigheten måtte derfor basere sin erklæring på antakelsen om at de kontrollerte feltforsøkene er gyldige og bekrefte de foreslåtte midlertidige grenseverdiene. For å kunne bekrefte om antakelsen er korrekt, bør Frankrike ajourføre vurderingsrapporten så snart som mulig. 7) På grunnlag av Myndighetens erklæring, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, oppfyller de endringer av grenseverdiene som det er anmodet om, kravene i artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 309 av , s. 1. ( 3 ) Statement on the modification of the existing MRLs for spinetoram in cherries, raspberries and blueberries. EFSA Journal (5):2708. [24 s.] doi: /j.efsa Tilgjengelig på Internett:

3 2 9) Med tanke på at Frankrike allerede har godkjent bruk av plantefarmasøytiske produkter som inneholder spinetoram i denne nødsituasjonen samt det umiddelbare behovet for å sikre et høyt nivå av forbrukervern, bør grenseverdiene fastsettes ved å anvende framgangsmåten nevnt i artikkel 45 nr. 5 i forordning (EF) nr. 396/ ) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 4. juni For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

4 Spinetoram (XDE-175) 3 VEDLEGG I del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnen for spinetoram (XDE-175) lyde: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 0, Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneola og lignende hybrider) ii) Nøtter (med eller uten skall) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter

5 Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter iii) Kjernefrukter 0, Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel iv) Steinfrukter Aprikoser 0, Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,2 (+) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,2

6 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 0, Borddruer Vindruer b) Jordbær 0, c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 0,8 (+)at d) små frukter og bær Blåbær (blåbær) 0,2 (+)at Tranebær (tyttebær) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper

7 Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt

8 Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

9 i) Rot- og knollvekster a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot c) rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

10 Kålrot Neper ii) Løk Hvitløk Kepaløk (sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien 0, Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino) Okra b) Gresskarfamilien - spiselig skall 0, Slangeagurker

11 Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) c) Gresskarfamilien - uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner d) Sukkermais e) fruktbærende grønnsaker iv) Kål a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

12 c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sommersikori) Karse Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)

13 b) Spinat og lignende (blader) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) c) Vinblader (vindrueblader) d) Brønnkarse e) Salatsikori f) Urter Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill og karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) Laurbærblader (laurbær)

14 Estragon (isop) (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) (hagebønne (skolmbønne, brytbønne), prydbønne, snittebønne, langbønne) 0, Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolet, jakkbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) 0, Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges Kardon Hageselleri Fennikel Artisjokk Purre Rabarbra Bambusskudd

15 Palmehjerter viii) Sopp Dyrket sopp (hagesopp, østerssopp, shitake) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) ix) Tang og tare TØRKEDE BELGFRUKTER Bønner (bønnevikker, hvite bønner, flageolet, jakkbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Søtlupiner OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter Valmuefrø

16 Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (åkerkål, rybs) Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt Oljedodre Hampefrø Ricinus ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok

17 KORN Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff) Havre Ris Rug Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1 ( * ) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamilleblomster

18 Hibiskus Roseblader Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) Lind b) Blader Jordbærblader Rooibosblader Maté c) Røtter Vendelrot Ginsengrot d) urteteer iv) Kakao (gjærede bønner) v) Johannesbrød

19 HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver) 0,1 ( * ) KRYDDER 0,1 ( * ) i) Frø Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Karvefrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkhornkløver Muskatnøtt ii) Frukt og bær Allehånde Anispepper (kinesisk pepper) Karve

20 Kardemomme Einebær Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) Vaniljestang Tamarind iii) Bark Kanel (kassia) iv) Røtter eller jordstengler Lakris Ingefær Gurkemeie (kurkuma) Pepperrot v) Knopper Kryddernellik

21 Kapers vi) Blomsterarr Safran vii) Frøkapper Muskatblomme SUKKERPLANTER Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR i) Kjøtt, tilberedt kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og næringsmidler framstilt på grunnlag av disse a) Svin Kjøtt 0,2

22 Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall b) Storfe Kjøtt 0, Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall c) Sauer Kjøtt 0, Fett Lever Nyrer

23 Spiselig slakteavfall d) Geiter Kjøtt 0, Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Kjøtt 0, Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due

24 Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall g) landbruksdyr (kanin, kenguru) Kjøtt 0, Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse Storfe Sauer Geiter

25 Hester iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel Kylling And Gås Vaktel iv) Honning (dronninggelé, pollen) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) vi) Snegler vii) landdyrprodukter ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene gjelder for, vises det til vedlegg I. ( * ) Angir bestemmelsesgrensen. Spinetoram (XDE-175) (+) Grenseverdien er gyldig til 31. desember Etter denne dato vil grenseverdien være 0,05( * ) med mindre den blir endret ved en forordning. Detaljerte opplysninger om kontrollerte feltforsøk skal framlegges for Myndigheten og Kommisjonen senest 30. juni Nye vurderinger av opplysningene kan medføre endring i grenseverdien Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

26 Blåbær (blåbær)» 25

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 56 11. årgang 11.11.2004 2004/EØS/56/01 2004/EØS/56/02 2004/EØS/56/03 2004/EØS/56/04

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk

Detaljer

150 Typer Stjernemat for Super Helse

150 Typer Stjernemat for Super Helse 150 Typer Stjernemat for Super Helse For å legge til rette for myriaden av biokjemiske prosesser som skjer inne i kroppen vår og hver dag trenger vi mange ulike vitaminer og mineraler. For å skaffe disse

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om FODMAP og tips til hvordan en FODMAP-redusert kost kan settes sammen.

I denne brosjyren finner du informasjon om FODMAP og tips til hvordan en FODMAP-redusert kost kan settes sammen. Kostråd ved irritabel tarm FODMAP-redusert kost I denne brosjyren finner du informasjon om FODMAP og tips til hvordan en FODMAP-redusert kost kan settes sammen. Hva er irritabel tarm? Irritabel tarm, eller

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

6 Grønnsaker. 2 Grønnsaker Grønnsaker 3

6 Grønnsaker. 2 Grønnsaker Grønnsaker 3 2 Grønnsaker Grønnsaker 3 6 Grønnsaker Grønnsaker er fargerike og vitaminrike, gir smak og er mager kost. Derfor er de en viktig del av måltidet, enten som del av retten eller som garnityr (tilbehør).

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 820 STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1989 OG UTENRIKSHANDEL 1989 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

Nr. 11 2009 Side 1773 1900 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2009 Side 1773 1900 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2009 Side 1773 1900 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 11. november 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Okt. 8. Ikrafts.

Detaljer

NIKKEN UKE 2 OPPSKRIFTER

NIKKEN UKE 2 OPPSKRIFTER NIKKEN UKE 2 OPPSKRIFTER Etter vellykket gjennomføring av uke en av ditt Complete Balance -program, her er enda flere deilige oppskrifter for uke to. Utviklet for å hjelpe deg på din vei for å gå ned i

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

Camilla Bergstrøm. Høy

Camilla Bergstrøm. Høy Fôring og ernæring side 1 av 23 Fôrriing av kaniin n Camilla Bergstrøm Høy Høy en god kilde for fiber, og det viktigste du kan gi en din. Kaninen er avhengig av store menger ufordøyelig høyfiber for at

Detaljer

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse.

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse. «Champions aren t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them - a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than

Detaljer

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et bra sunn livsstil-program inneholder en rekke næringsstoffer. Den beste måten å få i seg dette på, er ved å spise mange forskjellige matvarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL God helse kommer fra god

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Økologisk speltkjeks laget for barn,spebarn 44.00,- Økologiske, sukkerfrie speltkavringer 46.50,-

Økologisk speltkjeks laget for barn,spebarn 44.00,- Økologiske, sukkerfrie speltkavringer 46.50,- BARNEMAT ********* Økologisk speltkjeks laget for barn,spebarn 44.00,- Økologiske, sukkerfrie speltkavringer 46.50,- BARNEMAT GLASS HOLLE: ******************** Fruktblanding til spebarn, med biodynamisk

Detaljer

Litt sunnere. Oppskrifter. og tips

Litt sunnere. Oppskrifter. og tips Spismer! Litt sunnere Oppskrifter og tips Spiser du bedre, lever du bedre 1 Spismer! Stadig flere er opptatt av et sunt kosthold, både for oss selv og dem rundt oss. Hos MENY ønsker vi å inspirere kundene

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

Boksammendrag av Blodtypedietten / Eat Right For Your Type av D`Adamo/Whitney. ISBN: 82-92013-01-6.

Boksammendrag av Blodtypedietten / Eat Right For Your Type av D`Adamo/Whitney. ISBN: 82-92013-01-6. Boksammendrag av Blodtypedietten / Eat Right For Your Type av D`Adamo/Whitney. ISBN: 82-92013-01-6. Peter D'Adamo er naturopat, og har sin utdanning fra en statlig godkjent høyskole, Bastyr College, utenfor

Detaljer

KURSHEFTE. Målgruppe: Barn og unge sammen med voksne. Utarbeidet av Margit Vea og Norges Bygdekvinnelag. Sponset av:

KURSHEFTE. Målgruppe: Barn og unge sammen med voksne. Utarbeidet av Margit Vea og Norges Bygdekvinnelag. Sponset av: KURSHEFTE Målgruppe: Barn og unge sammen med voksne Utarbeidet av Margit Vea og Norges Bygdekvinnelag. Sponset av: Med Aksjon sunn matglede vil Norges Bygdekvinnelag formidle kunnskap og kompetanse om

Detaljer

Recipe Book. Recipe Book

Recipe Book. Recipe Book Recipe Book Recipe Book Desserter Innledning Fruktsalat i terteskall 8 porsjoner 200 g mel 1 ts bakepulver 65 g sukker 1 ½ ts vaniljesukker 30 ml melk 50 g smør 250 g friske jordbær 150 g stenfrie svarte

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Kurbadets lille oppskriftshefte

Kurbadets lille oppskriftshefte Kurbadets lille oppskriftshefte Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad AS GJÆRBAKST... 4 Kneippbrød... 4 Kurbadets grovbrød... 4 Grove rundstykkker... 4 SALATER... 5 Kålsalat med appelsin... 5 Fruktsalat...

Detaljer