COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products 1

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/671 av 7. april 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av klotianidin og tiametoksam i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Den 11. juli 2015 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen CXL-grenseverdier for klotianidin og tiametoksam( 2 ). 2) I forordning (EF) nr. 396/2005 er det fastsatt grenseverdier for nevnte stoffer. 3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002( 3 ), skal internasjonale standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke reduseres. 4) Derfor bør CXL-grenseverdier for klotianidin og tiametoksam oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som grenseverdier for restmengder, unntatt når de gjelder produkter som ikke er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, eller når de er fastsatt på et lavere nivå enn de gjeldende grenseverdiene. Nevnte CXL-grenseverdier er sikre for forbrukerne i Unionen( 4 ). 5) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/rep15_pre.pdf. Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Appendices III and IV. Thirty-Eight Session. Genève, Sveits, juli ( 3 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av , s. 1). ( 4 ) «Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR).» EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 s.].

3 3 Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel 7. april For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER President

4 VEDLEGG I vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnene for klotianidin og tiametoksam lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for ( a ) Klotianidin Tiametoksam (1) (2) (3) (4) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER Sitrusfrukter 0,06 (+) 0,15 (+) Grapefrukt Appelsiner Sitroner Lime Mandariner Andre Nøtter 0,01 ( 1 ) Mandler 0,01 ( 1 ) Paranøtter 0,01 ( 1 ) Kasjunøtter 0,01 ( 1 ) Kastanjer 0,01 ( 1 ) Kokosnøtter 0,01 ( 1 ) Hasselnøtter 0,01 ( 1 ) Macadamianøtter 0,01 ( 1 ) Pekannøtter 0,02 ( 1 ) Pinjekjerner 0,01 ( 1 ) Pistasienøtter 0,01 ( 1 ) Valnøtter 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) Kjernefrukter 0,4 0, Epler Pærer Kveder Mispel Japansk mispel Andre Steinfrukter Aprikoser 0,15 0,07 (+) Kirsebær (søte) 0,03 (+) 0,6 (+) Ferskener 0,15 0,07

5 5 (1) (2) (3) (4) Plommer 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Bær og små frukter a) druer 0,7 (+) 0,4 (+) Borddruer Vindruer b) jordbær 0,02 ( 1 ) (+) 0,3 (+) c) bær fra halvbusker 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Bjørnebær Blåbringebær Bringebær (røde og gule) Andre d) andre små frukter og bær 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Blåbær Tranebær Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (grønne, røde og gule) Nyper Morbær (svart og hvit) Azarolhagtorn Hyllebær Andre Forskjellige frukter med a) spiselig skall Dadler 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Fikener 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Bordoliven 0,09 0, Kumquat 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Stjernefrukt 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Jambolan 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) b) uspiselig skall, små 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kiwifrukter (grønne, røde, gule) Litchi/litchiplommer Pasjonsfrukter/maracuja Fikenkaktus/kaktusfrukter Stjerneepler Amerikansk kaki/virginia-kaki Andre

6 (1) (2) (3) (4) c) uspiselig skall, store Avokadoer 0,03 0, Bananer 0,02 0,02 ( 1 ) Mango 0,04 0, Papaya 0,01 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Granatepler 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Cherimoya 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Guava 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Ananas 0,02 ( 1 ) (+) 0,02 ( 1 ) (+) Brødfrukter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Durian 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Surannona/guanabana 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE Rot- og knollvekster a) poteter 0,03 0, b) tropiske rot- og knollvekster 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kassava Søtpoteter Jams Arrowrot Andre c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Gulrøtter 0,06 0, Knollselleri 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Pepperrot 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Jordskokk 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Pastinakk 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Rotpersille 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Reddiker 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Havrerot 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kålrot 0,02 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Neper 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Løk 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Hvitløk Kepaløk Sjalottløk

7 7 (1) (2) (3) (4) Pipeløk/vårløk Andre Fruktbærende grønnsaker a) søtvierfamilien Tomater 0,04 0, Grønnsakpaprika 0,04 0, Auberginer/eggplanter 0,04 0, Okra 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) b) gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker 0,02 ( 1 ) 0, Sylteagurker 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Mandelgresskar 0,02 ( 1 ) 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) c) gresskarfamilien uspiselig skall Meloner 0,02 ( 1 ) (+) 0,15 (+) Kjempegresskar 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Vannmeloner 0,02 ( 1 ) (+) 0,15 (+) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) d) sukkermais 0,01 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) a) blomsterkål 0,02 ( 1 ) Brokkoli 0, Blomkål 0,02 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) b) hodekål 0,02 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Rosenkål Hodekål Andre c) bladkål 0,3 0,02 ( 1 ) Kinakål/pe-tsai

8 (1) (2) (3) (4) Grønnkål Andre d) knutekål 0,04 (+) 0,01 ( 1 ) Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster a) salat og salatplanter Vårsalat 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Salat 0, Bredbladet endiv 0,1 (+) 5 (+) Karse og andre spirer og skudd 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Vårkarse 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Salatsennep/rucola 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Sareptasennep 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) b) spinat og lignende blader 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spinat Portulakk Mangold/bladbete Andre c) vindrueblader og lignende arter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) d) brønnkarse 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) e) sikori/julesalat 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) f) urter og spiselige blomster 1, Kjørvel 0,02 ( 1 ) Gressløk 0,02 ( 1 ) Snittselleri 0,02 ( 1 ) Persille 0,02 ( 1 ) Salvie 0,02 ( 1 ) Rosmarin 0,02 ( 1 ) Timian 0,02 ( 1 ) Basilikum og spiselige blomster 1, Laurbærblad 0,02 ( 1 ) Estragon 0,02 ( 1 ) Andre 0,02 ( 1 ) Belgfrukter Bønner (med belg) 0,2 0, Bønner (uten belg) 0,01 ( 1 ) 0,02 ( 1 )

9 9 (1) (2) (3) (4) Erter (med belg) 0,2 0, Erter (uten belg) 0,01 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Linser 0,01 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Stengelgrønnsaker Asparges 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kardon 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Stilkselleri 0, Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Artisjokker 0,05 0, Purre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Rabarbra 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Bambusskudd 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Palmehjerter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Sopp, mose og lav 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Dyrket sopp Viltvoksende sopp Mose og lav Alger og prokaryote organismer 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) BELGFRUKTER 0,02 0, Bønner Linser Erter Lupiner/lupinbønner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER Oljeholdige frø 0,02 ( 1 ) Linfrø 0,02 ( 1 ) Peanøtter/jordnøtter 0,02 ( 1 ) Valmuefrø 0,02 ( 1 ) Sesamfrø 0,02 ( 1 ) Solsikkefrø 0,02 ( 1 ) Rapsfrø 0,02 ( 1 ) Soyabønner 0,04

10 (1) (2) (3) (4) Sennepsfrø 0,02 ( 1 ) Bomullsfrø 0,02 ( 1 ) Gresskarfrø 0,02 ( 1 ) Saflorfrø 0,02 ( 1 ) Agurkurtfrø 0,02 ( 1 ) Oljedodrefrø 0,02 ( 1 ) Hampefrø 0,02 ( 1 ) Ricinus 0,02 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje 0,09 0, Oljepalmefrø 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Oljepalmefrukter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kapok 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) KORN Bygg 0,04 0, Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Mais 0,02 ( 1 ) 0, Hirse 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Havre 0,02 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Ris 0,5 0,01 ( 1 ) Rug 0,02 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Sorghum 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Hvete 0,02 ( 1 ) 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD Te 0, Kaffebønner 0,05 0, Urtete fra 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) a) blomster Kamille Jamaicahibisk/roselle Rose Jasmin Lind Andre

11 11 (1) (2) (3) (4) b) blader og urter Jordbær Rooibos Maté Andre c) røtter Vendelrot Ginseng Andre d) andre deler av planten Kakaobønner 0,02 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Johannesbrød 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) HUMLE 0,07 0, KRYDDER Frøkrydder 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Anis/anisfrø Svartkarve Selleri Koriander Spisskummen Dill Fennikel Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre Fruktkrydder 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Allehånde Sichuanpepper Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit Vanilje Tamarind Andre

12 (1) (2) (3) (4) Barkkrydder 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Kanel Andre Krydder i form av røtter og jordstengler Lakris 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Ingefær 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Gurkemeie (kurkuma) 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Pepperrot (+) (+) Andre 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Krydder i form av knopper 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Kryddernellik Kapers Andre Krydder i form av støvveier 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Safran Andre Krydder i form av frøkapper 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER Sukkerbeterøtter 0,02 ( 1 ) 0,02 ( 1 ) Sukkerrør 0,4 0,01 ( 1 ) Sikorirøtter 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR Vev fra a) svin Muskler 0,02 ( 1 ) 0, Fettvev 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Lever 0,2 0,01 ( 1 ) Nyrer 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) b) storfe Muskler 0,02 ( 1 ) 0, Fettvev 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 )

13 13 (1) (2) (3) (4) Lever 0,2 0,01 ( 1 ) Nyrer 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) c) sau Muskler 0,02 ( 1 ) 0, Fettvev 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Lever 0,2 0,01 ( 1 ) Nyrer 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) d) geit Muskler 0,02 ( 1 ) 0, Fettvev 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Lever 0,2 0,01 ( 1 ) Nyrer 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) e) dyr av hestefamilien Muskler 0,02 ( 1 ) 0, Fettvev 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Lever 0,2 0,01 ( 1 ) Nyrer 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) f) fjørfe 0,01 ( 1 ) Muskler 0,01 ( 1 ) Fettvev 0,01 ( 1 ) Lever 0, Nyrer 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0, Andre 0,01 ( 1 ) g) andre oppdrettede landdyr Muskler 0,02 ( 1 ) 0, Fettvev 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Lever 0,2 0,01 ( 1 ) Nyrer 0,02 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 )

14 (1) (2) (3) (4) Melk 0,02 0, Storfe Sau Geit Hest Andre Fugleegg 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Kylling And Gås Vaktel Andre Honning og andre biavlsprodukter 0,05 ( 1 ) 0,05 ( 1 ) Amfibier og krypdyr 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Virvelløse landdyr 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) Viltlevende landlevende virveldyr 0,01 ( 1 ) 0,01 ( 1 ) ( 1 ) Angir bestemmelsesgrensen. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. Klotianidin (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Sitrusfrukter Grapefrukt Appelsiner Sitroner Lime Mandariner Andre (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk med tiametoksam mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Kirsebær (søte) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler a) druer Borddruer

15 Vindruer b) jordbær Ananas (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk med tiametoksam mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Meloner Vannmeloner (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler d) knutekål (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk med tiametoksam mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Bredbladet endiv (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot Tiametoksam (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Sitrusfrukter Grapefrukt Appelsiner Sitroner Lime Mandariner Andre (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Aprikoser Kirsebær (søte) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler a) druer Borddruer Vindruer b) jordbær Ananas

16 (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Meloner Vannmeloner Bredbladet endiv (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot»

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/405 of 8 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/405 of 8 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/405 of 8 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for sulfoxaflor

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos

Detaljer

Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60. av 19. januar 2016

Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60. av 19. januar 2016 Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60 2018/EØS/79/07 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135. av 23. juni 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135. av 23. juni 2017 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135 2018/EØS/57/30 av 23. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/89. av 18. januar 2019

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/89. av 18. januar 2019 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bromadiolon,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol,

Detaljer

Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75. av 21. januar 2016

Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75. av 21. januar 2016 Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75 2018/EØS/79/09 av 21. januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686. av 4. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686. av 4. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorpyrifos,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/509 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002. av 17. juni 2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/509 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002. av 17. juni 2016 7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/509 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002 2019/EØS/10/25 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/685. av 3. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/685. av 3. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av abamektin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/46 of 18 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/46 of 18 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/46 of 18 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for oxadixyl and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164. av 22. juni 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164. av 22. juni 2017 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164 2018/EØS/57/31 av 22. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910. av 21. oktober 2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910. av 21. oktober 2015 13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910 2018/EØS/84/18 av 21. oktober 2015 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/960. av 5. juli 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/960. av 5. juli 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/960 av 5. juli 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av lambdacyhalotrin

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1164 of 22 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1164 of 22 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1164 of 22 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acrinathrin,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av penokssulam,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/90. av 18. januar 2019

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/90. av 18. januar 2019 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bromukonazol,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for boscalid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/88. av 18. januar 2019

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/88. av 18. januar 2019 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acetamiprid i visse

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF. av 8. juli 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF. av 8. juli 2005 Nr. 9/37 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF 2009/EØS/9/09 av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av amitraz* KOMMISJONEN

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av difenylamin

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71. av 26. januar 2016

Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71. av 26. januar 2016 Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71 2018/EØS/79/11 av 26. januar 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2007/9/EF. av 20. februar 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2007/9/EF. av 20. februar 2007 Nr. 35/197 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/9/EF 2011/EØS/35/30 av 20. februar 2007 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av aldikarb(*) KOMMISJONEN FOR DE

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687. av 4. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687. av 4. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av abamektin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-methylcyclopropene,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzovindiflupyr,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/567 of 6 April 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/567 of 6 April 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/567 of 6 April 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1003 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1003 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1003 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF. av 26. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF. av 26. februar 2002 Nr. 9/109 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF 2004/EØS/9/03 av 26. februar 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for

Detaljer

Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF. av 16. juli 2002

Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF. av 16. juli 2002 Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF 2004/EØS/56/09 av 16. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1. av 3. desember 2015

Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1. av 3. desember 2015 Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1 2018/EØS/73/04 av 3. desember 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/82/EF. av 20. desember2000

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/82/EF. av 20. desember2000 Nr. 31/128 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/82/EF av 20. desember2000 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF. av 26. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF. av 26. april 2004 Nr. 10/39 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF 2008/EØS/10/9 av 26. april 2004 om endringer i vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av plantevernmidler

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Nr. 26/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/113/EF. av 3. desember 2003

Nr. 26/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/113/EF. av 3. desember 2003 Nr. 26/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/113/EF 2007/EØS/26/21 av 3. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/369 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/626. av 31. mars 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/369 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/626. av 31. mars 2017 17.1.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/369 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/626 2019/EØS/4/73 av 31. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010. av 25. august 2010

Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010. av 25. august 2010 Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010 2015/EØS/58/15 av 25. august 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832. av 5. juni 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832. av 5. juni 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol,

Detaljer

NOR/310R0893.ohfo OJ L 266/10, p

NOR/310R0893.ohfo OJ L 266/10, p NOR/3R083.ohfo OJ L 266/, p. -38 COMMISSION REGULATION (EU) No 83/20 of 8 October 20 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 36/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 149/2008. av 29. januar 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 149/2008. av 29. januar 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/61 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 149/2008 2014/EØS/56/17 av 29. januar 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diethofencarb,

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005. av 25. juni 2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005. av 25. juni 2015 29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005 2018/EØS/79/12 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. april 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 11. april 2019 01.04.2019 nr. 441 Forskrift om endring

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1116 of 9 July 2015 approving the basic substance lecithins, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1116 of 9 July 2015 approving the basic substance lecithins, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1116 of 9 July 2015 approving the basic substance lecithins, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014. av 23.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014. av 23. 13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014 2018/EØS/84/19 av 23. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments-

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Nr. 36/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010. av 26. februar 2010

Nr. 36/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010. av 26. februar 2010 Nr. 36/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010 2015/EØS/36/09 av 26. februar 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0993.jaeg OJ L 263/11, p. 1-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 993/2011 of 6 October 2011 approving the active substance 8-hydroxyquinoline, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer