COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bone oil, carbon monoxide, cyprodinil, dodemorph, iprodione, metaldehyde, metazachlor, paraffin oil (CAS ), petroleum oils (CAS ) and propargite in or on certain products 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/400 av 25. februar 2015 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av beinolje, karbonmonoksid, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazaklor, parafinolje (CAS-nr ), jordoljer (CAS-nr ) og propargitt i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av iprodion er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av cyprodinil, metaldehyd, metazaklor og propargitt er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder karbonmonoksid, dodemorf, parafinolje (CAS-nr ) og jordoljer (CAS-nr ), er det ikke fastsatt grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoffer ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning anvendelse. 2) Når det gjelder beinolje, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 2 ). Ved kommisjonsvedtak 2008/943/EF( 3 ) ble det fastsatt at beinolje ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF( 4 ). Ettersom bruk av beinolje ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder karbonmonoksid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 5 ). Ved kommisjonsvedtak 2008/967/EF( 6 ) ble det fastsatt at karbonmonoksid ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ettersom bruk av karbonmonoksid ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdien settes til den særskilte bestemmelsesgrensen fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder cyprodinil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1( 7 ). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde for produkter av animalsk opprinnelse. Den anbefalte å senke grenseverdiene for mispel, japansk mispel, bord- og vindruer, bjørnebær, bringebær, andre småfrukter og bær, gulrøtter, pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, hvitløk, sjalottløk, pipeløk, bønner (uten belg), erter (uten belg), asparges, erter (tørkede) og lupiner (tørkede). For visse produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene for mandler, urtete fra røtter, ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bone oil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(6):2766 [6 s.]. ( 3 ) Kommisjonsvedtak 2008/943/EF av 12. desember 2008 om at beinolje ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 335 av , s. 97). ( 4 ) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av , s. 1). ( 5 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbon monoxyde according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(6):2762 [6 s.]. ( 6 ) Kommisjonsvedtak 2008/967/EF av 12. desember 2008 om at karbonmonoksid ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 344 av , s. 121). ( 7 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyprodinil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(10):3406 [81 s.].

3 3 krydder i form av røtter og jordstengler og for alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 5) Når det gjelder dodemorf, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 8 ). Ved kommisjonsdirektiv 2008/125/EF( 9 ) ble det fastsatt at dodemorf ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011( 10 ) er bruken av dodemorf begrenset til prydplanter i veksthus. Ettersom bruk av dodemorf er tillatt i Unionen bare for vekster som ikke er spiselige, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt på spiselige vekster i tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder iprodion, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1( 11 ). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde for produkter av animalsk opprinnelse. Når det gjelder grenseverdier for sitroner, mandler, hasselnøtter, epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær, ferskener, plommer, bord- og vindruer, jordbær, bjørnebær, blåbringebær, bringebær, blåbær, tranebær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, azarolhagtorn, kiwier, poteter, rødbeter, gulrøtter, pepperrot, pastinakker, rotpersille, reddiker, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, tomater, grønnsakpaprika, eggplanter, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, frukter av gresskarfamilien med uspiselig skall, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, kinakål, vårsalat, bredbladet endiv, karse, salatsennep, salat, blader og spirer av Brassica spp., salatsikori, urter, bønner (friske med belg), bønner (friske uten belg), erter (friske med belg), erter (friske uten belg), rabarbra, bønner (tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), linfrø, solsikkefrø, hvete, bygg, ris, urtete fra blomster, urtete fra røtter, sukkerbete og alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for knollselleri, kålrot, neper, grønnkål, knutekål, vårkarse, spinat, bladbete (mangold), erter (friske uten belg), asparges, hageselleri, fennikel, purre, rapsfrø, urtete fra blader, krydder og sukkerbete, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder metaldehyd, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 12 ). Den anbefalte å senke grenseverdiene for jordbær, neper, asparges, hageselleri og fennikel. For visse produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for poteter, rødbeter, gulrøtter, knollselleri, pepperrot, jordskokk, pastinakk, rotpersille, reddiker, havrerot, neper, tomater, eggplanter, blomsterkål, hodekål og bladkål, knutekål, salat og andre salatplanter, spinat og lignende, purre og artisjokk, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter ( 8 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodemorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014; 12(5):3683 [11 s.]. ( 9 ) Kommisjonsdirektiv 2008/125/EF av 19. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med sikte på oppføring av aluminiumfosfid, kalsiumfosfid, magnesiumfosfid, cymoksanil, dodemorf, 2,5-diklorbenzosyremetylester, metamitron, sulkotrion, tebukonazol og triadimenol som aktive stoffer (EUT L 344 av , s. 78). ( 10 ) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av , s. 1). ( 11 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprodione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(10):3438 [94 s.]. ( 12 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metaldehyde according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014; 12(5):3682 [64 s.].

4 4 fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdien for alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte Myndigheten også med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder metazaklor, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 13 ). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde med henblikk på risikovurdering og håndhevelse for produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. Den anbefalte å senke grenseverdiene for hvitløk, rosenkål, artisjokk, purre, linfrø, solsikkefrø, rapsfrø, sennepsfrø, agurkurt, oljedodre og melk. For visse produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for pepperrot, reddiker, kålrot, neper, blomsterkål, hodekål, bladkål og knutekål, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for appelsiner, sitroner, nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, bær og småfrukter, poteter, salatsennep og asparges, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder parafinolje (CAS-nr ), framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 14 ). Ved kommisjonsvedtak 2009/617/EF( 15 ) er det fastsatt at parafinolje (CAS-nr ) ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ettersom bruk av parafinolje (CASnr ) ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder jordoljer (CAS-nr ), framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 16 ). Ved kommisjonsvedtak 2009/616/EF( 17 ) er det fastsatt at jordolje (CAS-nr ) ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ettersom bruk av jordoljer (CAS-nr ) ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. ( 13 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metazachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014; 12(4):3634 [51 s.]. ( 14 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for paraffin oil (CAS ) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(7):2841 [7 s.]. ( 15 ) Kommisjonsvedtak 2009/617/EF av 17. august 2009 om at parafinolje (CAS-nr ) ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 213 av , s. 28). ( 16 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for petroleum oils (CAS ) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(7):2840 [7 s.]. ( 17 ) Kommisjonsvedtak 2009/616/EF av 17. august 2009 om at jordolje (CAS-nr ) ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 213 av , s. 26).

5 5 11) Når det gjelder propargitt, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 18 ). Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 934/2008( 19 ) er det fastsatt at propargitt ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, og dette ble bekreftet i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 943/2011( 20 ). Ettersom bruk av propargitt ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III til nevnte forordning, utgå. 12) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utvikling det nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser. 13) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 15) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 16) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 17) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på produkter framstilt på lovlig måte før 3. oktober ( 18 ) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propargite according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(8):3350 [26 s.]. ( 19 ) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 943/2011 av 22. september 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet propargitt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 246 av , s. 16). ( 20 ) Kommisjonsvedtak 2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoffer (EUT L 333 av , s. 11).

6 6 Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får imidlertid anvendelse fra 3. oktober Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 25. februar For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER President

7 Iprodion(R) 7 VEDLEGG I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: a) Kolonnen for iprodion skal lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 0,01(*) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 0,01(*) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 6 (+) Limetter 0,01(*) Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 0,01(*) Andre 0,01(*) ii) Nøtter Mandler 0,2 (+) Paranøtter 0,01(*) Kasjunøtter 0,01(*) Kastanjer 0,01(*) Kokosnøtter 0,01(*) Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,01(*) Macadamianøtter 0,01(*) Pekannøtter 0,01(*) Pinjekjerner 0,01(*)

8 Iprodion(R) 8 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Pistasienøtter 0,01(*) Valnøtter 0,01(*) Andre 0,01(*) iii) Kjernefrukter (+) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre 0,01(*) iv) Steinfrukter (+) Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre 0,01(*) v) Bær og småfrukter a) Borddruer og vindruer 20 (+) Borddruer Vindruer

9 Iprodion(R) 9 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) b) Jordbær 20 (+) c) Bær fra halvbusker (+) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre 0,01(*) d) Andre småfrukter og bær Blåbær 20 (+) Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 20 (+) Solbær, hvitrips og rødrips 20 (+) Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 20 (+) Nyper 0,01(*) Morbær (melbær) 0,01(*) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 20 (+) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,01(*) Andre 0,01(*) vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall 0,01(*) Dadler Fikener

10 Iprodion(R) 10 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier 5 (+) Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) 0,01(*) Pasjonsfrukt 0,01(*) Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) Stjerneepler 0,01(*) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 0,01(*) Andre 0,01(*) c) Uspiselig skall, store 0,01(*) Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler

11 Iprodion(R) 11 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0,05 (+) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,1 (+) Gulrøtter 10 (+) Knollselleri 0,01(*) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,06 (+)

12 Iprodion(R) 12 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Jordskokk (kinaskokk) 0,01(*) Pastinakk 0,5 (+) Rotpersille 0,5 (+) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0,6 (+) Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 0,01(*) Kålrot 0,01(*) Neper 0,01(*) Andre 0,01(*) ii) Løk (+) Hvitløk 0, Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0, Sjalottløk 0, Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) Andre 0,01(*) iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 5 (+) Paprika (chilipepper) 7 (+) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 6 (+) Okra 0,01(*) Andre 0,01(*) b) Gresskarfamilien spiselig skall 4 (+)

13 Iprodion(R) 13 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall 1,5 (+) Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais) 0,01(*) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) iv) Kål a) Blomsterkål (+) Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål 0, Andre 0,01(*) b) Hodekål (+) Rosenkål 0, Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre 0,01(*)

14 Iprodion(R) 14 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 0,7 (+) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,01(*) Andre 0,01(*) d) Knutekål 0,01(*) v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk vårsalat) 20 (+) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 25 (+) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 20 (+) Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 7 (+) Vårkarse 0,01(*) Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 20 (+) Sareptasennep 0,01(*) Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 20 (+) Andre 0,01(*) b) Spinat og lignende (blader) 0, Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

15 Iprodion(R) 15 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,01(*) d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 0,01(*) e) Salatsikori 3 (+) f) Urter 20 (+) Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) Estragon (isop) Andre vi) Belgfrukter (friske)

16 Iprodion(R) 16 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 2 (+) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,08 (+) Erter (med belg) (sukkererter) 2 (+) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,3 (+) Linser 0,01(*) Andre 0,01(*) vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges 0,01(*) Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,01(*) Hageselleri 0,01(*) Fennikel 0,01(*) Artisjokk (bananblomst) 0,01(*) Purre 0,01(*) Rabarbra 0,15 (+) Bambusskudd 0,01(*) Palmehjerter 0,01(*) Andre 0,01(*) viii) Sopp 0,01(*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,01(*)

17 Iprodion(R) 17 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) TØRKEDE BELGFRUKTER Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 0,4 (+) Linser 0,4 (+) Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,2 (+) Lupiner 0,02(*) Andre 0,02(*) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø Linfrø 0,06 (+) Jordnøtter 0,01(*) Valmuefrø 0,01(*) Sesamfrø 0,01(*) Solsikkefrø 0,5 (+) Rapsfrø (rybs) 0,5 (+) Soyabønner 0,01(*) Sennepsfrø 0,01(*) Bomullsfrø 0,01(*) Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*) Saflortistel 0,01(*) Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 0,01(*) Oljedodre 0,01(*) Hampefrø 0,01(*)

18 Iprodion(R) 18 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Ricinus 0,01(*) Andre 0,01(*) ii) Oljeholdige frukter 0,01(*) Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN Bygg 2 (+) Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02(*) Mais 0,02(*) Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,02(*) Havre 0,02(*) Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 10 (+) Rug 0,02(*) Sorghum 0,02(*) Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02 90 (+) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,02(*) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO i) Te 0,05(*) ii) Kaffebønner 0,05(*)

19 Iprodion(R) 19 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) iii) Urtete (tørket) a) Blomster 0,05(*) Kamille Hibiskus Kronblader av rose Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader 0,05(*) Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter 2 (+) Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer 0,05(*) iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,05(*) v) Johannesbrød 0,05(*) HUMLE (tørket) 0,05(*) KRYDDER

20 Iprodion(R) 20 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) i) Frø 0,05(*) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær 0,05(*) Allehånde Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) Vaniljestenger Tamarind Andre iii) Bark 0,05(*)

21 Iprodion(R) 21 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris 0,05(*) Ingefær 0,05(*) Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) Pepperrot (+) Andre 0,05(*) v) Knopper 0,05(*) Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr 0,05(*) Safran Andre vii) Frøkapper 0,05(*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER Sukkerbete (rot) 0,1 (+) Sukkerrør 0,01(*) Sikorirøtter 0,01(*)

22 Iprodion(R) 22 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Andre 0,01(*) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR (+) i) Vev a) Svin 0, Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Muskler 0, Fett 0, Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,01(*) c) Sau Muskler 0, Fett 0, Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0,3

23 Iprodion(R) 23 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Andre 0,01(*) d) Geit Muskler 0, Fett 0, Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,01(*) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Muskler 0, Fett 0, Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,01(*) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Muskler 0, Fett 0, Lever Nyrer 0,01(*) Spiselig slakteavfall Andre 0,01(*) g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)

24 Iprodion(R) 24 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Muskler 0, Fett 0, Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, Andre 0,01(*) ii) Melk Storfe 0, Sau 0, Geit 0, Hest 0,05(*) Andre 0,05(*) iii) Fugleegg 0, Kylling And Gås Vaktel Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) v) Amfibier og krypdyr 0,01(*) vi) Snegler 0,01(*)

25 Iprodion(R) 25 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. (F) = Løselig i fett. Iprodion(R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Iprodion kode : Summen av iprodion og alle metabolitter som inneholder 3,5-dikloranilin, uttrykt som iprodion (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Mandler iii) Kjernefrukter Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus))

26 a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Kiwier a) Poteter Rødbeter Gulrøtter Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) ii) Løk Hvitløk

27 Kepaløk (andre løker, sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

28 Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) e) Salatsikori f) Urter Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) Estragon (isop) Andre Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter)

29 29 (+) Fotnoter: Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Rabarbra Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Linfrø Solsikkefrø Rapsfrø (rybs) Bygg Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) Hvete (spelthvete, rughvete) c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Sukkerbete (rot)

30 30 (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR i) Vev a) Svin Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre c) Sau Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre d) Geit

31 Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Muskler Fett Lever Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) Muskler Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall

32 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) Andre ii) Melk Storfe Sau Geit iii) Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre» b) Nye kolonner for cyprodinil, metaldehyd og metazaklor skal lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) 0,02(*) i) Sitrusfrukter 0,02(*) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus

33 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) 33 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) medica var. sarcodactylis)) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter 0,02(*) Mandler (+) Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter

34 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) 34 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Epler (villepler) 1, Pærer (japanske pærer) 1, Kveder 1, Mispel 0, Japansk mispel 0, Andre 0,02(*) iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre v) Bær og småfrukter a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker

35 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) 35 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) 0,02(*) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre 0,02(*) d) Andre småfrukter og bær Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter 0,02(*) a) Spiselig skall Dadler Fikener

36 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) 36 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

37 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) 37 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0,02(*) 0,15 (+) 0,02(*) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre

38 Cyprodinil(F)(R) Metaldehyd Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(r) 38 Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete (+) Rødbeter 1,5 0,3 0,02(*) Gulrøtter 1,5 0,3 0,02(*) Knollselleri 0,3 0,3 0,02(*) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 1,5 0,3 0,15 (+) Jordskokk (kinaskokk) 0,02(*) 0,3 0,02(*) Pastinakk 1,5 0,3 0,02(*) Rotpersille 1,5 0,3 0,02(*) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0,08 0,3 0,4 (+) Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 1,5 0,3 0,02(*) Kålrot 0,02(*) 0,05(*) 0,15 (+) Neper 0,02(*) 0,3 0,15 (+) Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) ii) Løk 0,05(*) Hvitløk 0,07 0,06(*) Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,3 0,02(*) Sjalottløk 0,07 0,02(*) Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 0,8 0,02(*)

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0781.fral OJ L 219/13, p. 22-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 781/2013 of 14 August 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011, as regards the conditions of approval of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0036.ams OJ L 17/14, p. 1-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 36/2014 of 16 January 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også)

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) Visste du at: Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) kan det lett være slik at du reagerer på følgende matvarer: Plomme, fersken, kirsebær, kiwi, nektarin, avocado, pære

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010 Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010 2015/EØS/37/05 av 2. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0318.grbo OJ L 93/14, p. 28-57 COMMISSION REGULATION (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC)

Detaljer

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55 NOR/34R0079.ams OJ L 27/4, p. 9-55 COMMISSION REGULATION (EU) No 79/204 of 29 January 204 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer