ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008"

Transkript

1 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB

2 Referat fra årsmøte torsdag 5. mars Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte. 2. Valg av dirigent, referent årsmøte ble valgt som dirigent og ble valgt som referent 3. Godkjenning av innkalling / dagsorden Innkallingen/Dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 4. Årsmelding Årsmeldingen ble lest og godkjent med små endringer som er lagt inn i denne versjonen. 5. Status Web side Status web side ble gjennomgått og godkjent 6. Regnskap 2008 Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger. Klubben fikk ett overskudd på vanlig drift med ca I tillegg kommer ca som vi tjente på NM spesialfelt. Altså ett meget godt år for Modum Pk. Se forøvrig vedlagt regnskap for mer detaljert informasjon. 7. Fastsettelse av kontingent for 2010 Kontigenten ble stående på kr (klubbkontigent) i tillegg kommer forbund og kretskontigent på totalt kr pr dags dato. 8. Valg ble gjenvalgt som leder for 1 år Alf Gunnar Raaen ble valgt som nestleder for 2 år Knut Krag Rønne ble valgt som kasserer for 2 år Petter Koren ble valgt som styremedlem for 2 år Mona Færstaul ble valgt som varamedlem for 2 år ble valgt som utdanningskontakt for 2 år Kjetil Krag Rønne ble valgt som revisor for 2 år Even Kristiansen ble valgt som medlem av banekomite for 2 år Valgkomite for neste periode ledes av Eindride Rolfstad og Tom Erik Grønningsæter ble valgt inn som medlem for 2 år. 9. Budsjett 2009 Budsjettet ble godkjent uten anmerkninger. 10. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag innen fristen 11. Langtidsplan Det var ingen endringer på langtidplanen siden vi avventer hva kretsen kommer med i sitt pågående prosjekt. 12. KM og DM medaljer Medaljer blir levert ut så fort vi får levert disse komplett fra kretsen. Medio mars mnd. Utsendelse av representanter til Årsting BSK 2010 Stine Klausen, Alf Gunnar Raaen og Aud Fjellvang (Reserve: Even Kristiansen) Utsendelser til møter i Modum Idrettsråd 2009, Petter Koren og Alf Gunnar Raaen Møte ble hevet og mat samt kake ble inntatt J

3 Styret i Modum Pistolklubb 2009 Type Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Alf Gunnar Raaen Knut Krag-Rønne Stine Klausen Petter Koren Mona Færstaul Navn Utd.kontakt Revisor Banekomité Valgkomité Kjetil Krag Rønne Eindride Rolfstad Robert Hansen Even Kristiansen Eindride Rolfstad Tom Erik Grønningsæter

4 ÅRSMELDING 2008 har vært ett år som vi har fått testet dugnadsånden til klubben, og resultatet av dugnaden må si oss relativt fornøyd med. Grunnen til dette var at klubben påtok seg å arrangere NM i Spesialfelt noe som skulle vise seg å være en stor oppgave som klubben tok på strak arm. Men vi må kunne si at vi kan bli mye bedre på det sportselige treningsmessig samt at styremøter som blir avholdt blir noe mer produktive. Ett annet savn er egen arrangerte klubbmesterskap innen felt øvelsene. Helgen juni arrangerte vi NM i Spesialfelt. Stedet var Woldstad grustak og vi fikk mye god hjelp fra andre klubber og skyttere fra Buskerud. Modum PK gjorde det meste av grunnjobben selv men hadde behov for hjelp under selve mesterskapet, noe vi fikk fra flere hold. Det viser seg at med litt planlegging og godt mot kan en liten klubb også ta på seg ett mesterskap med litt hjelp. Totalt ble det 626 starter fordelt på 220 skyttere fra 52 klubber og 18 kretser. Dette er ny mesterskaps rekord og noe vi kan være stolte av som klubb. Modum Pk hadde skaffet ett kjempeflott premiebord der Norgesmesterne fikk gavekort på Våpen. Det var i tillegg til kniv, gavepremier til de øverste på listene. Graverte kniver ble ellers gitt ut til alle som fikk premie. Dette gjorde igjen at klubben satt igjen med ca etter at alt var betalt, en kjærkommen sum som skal brukes på å utruste vårt baneanlegg på Bråtan samt innkjøp av nye klubbvåpen. Modum PK fikk selv 2 Norgesmestere første stevne dagen, Eindride Rolfstad i Spesialpistol og Alf Gunnar Raaen i Spesialrevolver. Begge etter sterk omskyting. Dette må sies å være en stor prestasjon siden gutta sto og jobbet som standplassledere under hele stevnet. Videre kan vi nevne at våre nye jenter i klubben gjorde en formidalbel innsats og viser at de har etablert seg som dyktige skyttere. Noe vi også fikk se under NM Felt på Mysen der Modum PK tok flere gode plasseringer. Vi kan nevne følgende: Gull lagskyting finfelt Menn, Gull lagskyting revolverfelt Menn, lagskyting finfelt kvinner og ikke minst en individuell sølv til Alf Gunnar Raaen i finfelt klasse Menn. Innen krets og distrikt må vi også være veldig fornøyde med resultatene fra klubbens skyttere, vi har skyttere som alltid må regnes med i de mesterskap som går. Det gledelige er at våre jenter har etablert seg og kjemper nå om medaljer i de øvelsene de er med og deltar i. Ingen nevnt, ingen glemt J Modum pk har skyttere som gjør seg bemerket både sportselig samt idrettslig. Vi har ett medlem som har styreverv i NSF (Petter Koren) og i tilegg har vi 3 mann i kretsstyret (, Petter Koren og ) Knut Krag Rønne ble tildelt på årsmøte 2008 NSF s hederstegn for lang og tro tjeneste. Knut har innehatt stort sett alleverv som er mulig og sitter pr i dag som kasserer. Knut er aktiv på dugnader og innen trening og stevner. Knut er og har alltid vært en person som har arbeidet hardt for klubben og som har mye kunnskap om det vi driver med. Vi gratulerer så mye igjen og ønsker han lykke til i de videre år som kommer. Internett siden vår har nå hatt ca * besøkende. *(Dette er et tall som i realiteten er mye høyere, siden vi kun teller nye IP adresser) I 2008 har vi hatt på våre sider besøk av mellom forskjellige maskiner i snitt hver uke. Og totalt for 2008 hadde vi ca 5000 unike brukere innom våre nettsider. Maks antall treff på en uke var i treff

5 Mesterskapsplasseringer 2008 Mesterskap Valør/Klasse Skytter NM Spesialpistol Gull Eindride Rolfstad NM Spesialrevolver Gull Alf Gunnar Raaen NM Finfelt klasse menn Alf Gunnar Raaen DM Grovfelt Gull klasse menn DM Finfelt Gull klasse menn klasse kvinner Stine Klausen DM Militærfelt klasse menn DM Revolverfelt Gull klasse menn Gull klasse kvinner Stine Klausen KM Militær klasse menn klasse kvinner Mona Færstaul KM Revolver klasse menn Tom Erik Grønningsæter klasse kvinner Mona Færstaul Gull V70 Ole Nilsen KM Spesialrevolver Even Kristiansen KM Magnum1 KM Magnum2 Gull DM Hurtig fin Gull klasse menn KM Standardpistol klasse menn KM VM fin Gull klasse menn Gull V60 KM VM grov Gull åpen KM Hurtig fin Gull klasse menn KM Hurtig grov Gull klasse menn Klubbmestere 2008 feltskyting Øvelse Valør Skytter Finfelt Gull Tom Erik Grønningsæter Robert Hansen Grovfelt Gull Militærfelt Gull Even Kristiansen Revolverfelt Gull Tom Erik Grønningsæter Spesialpistol Gull Even Kristiansen Spesialrevolver Gull Even Kristiansen Eindride Rolfstad Magnum1 Gull Magnum2 Gull

6 Klubbmestere 2008 baneskyting Øvelse Valør Skytter Standardpistol Gull Harald Krogstad VM fin Gull Harald Krogstad VM grov Gull Hurtig Fin Gull Ole Nilsen Hurtig grov Gull MODUM PISTOLKLUBB RESULTATREGNSKAP 2008 SALGS OG DRIFTSINTEKTER SUM Medlemskontingent ,00 Stevneinntekter 3 150,00 Premieinnbetalinger - Innbetalt fra andre arrangører 4 262,00 Tilskudd fra kommune, idrettsråd, bank etc ,00 Sponsorinntekter 5 000,00 Ammunisjon og ladekomponenter - Salg ,00 Kiosksalg 1 045,00 NM Starter - Innbetalt fra medlemmer 7 800,00 Andre inntekter (arrangementer, dugnader etc) 314,00 Refusjon utlegg Nordisk ,00 Bank - innskudd ,00 SUM ,00 VARE OG DRIFTSKOSTNADER Stevneutgifter 1 259,00 Premieutbetalinger - Innbetalt fra andre arrangører 6 027,00 Strøm, leie og vedlikehold av Klubbhus (inkl. veikomiteen) 7 950,63 NM Starter - lag + forskuttert ,00 Forsikring 9 591,00 Kontingent Buskerud Skytterkrets, NSF og Modum idrettsråd ,00 Ammunisjon og Ladekomponenter - Innkjøp ,00 Vedlikehold våpen 2 439,65 Diverse utgifter 1 580,00 Rekvisita, Porto, Web, Software 7 226,75 Kiosk - Varer og Uttak 665,00

7 Styre og årsmøter 2 876,50 Skivemateriell, banemateriell, luftkuler, resultatkort etc ,34 Gebyr Bank, Postboks, Bankboks 2 222,00 Bank - uttak ,00 SUM ,87 RESULTAT FØR FINANSPOSTER ,13 FINANSKOSTNADER 0,00 FINANSINNTEKTER 2 119,00 RESULTAT ,13 BUDSJETT MODUM PISTOLKLUBB 2009 KONTO NR NAVN BUDSJETT SALGS OG DRIFTSINNTEKTER 3010 Medlemskontigent (100 senior, 20 senior+) Sponsorinntekter Stevneinntekter Rammetilskudd - Breddemidler Andre tilskudd Salg ammunisjon, ladekomponenter Kiosk salg Kursinntekter Nybegynnerkurs Dugnads inntekter, utleie skytebane VAREKOSTNAD 4020 Startkontigenter NM Stevneutgifter Treningsutgifter, skivemateriell osv Rekvisita Innkjøp av ammunisjon, ladekomponenter Innkjøp av kiosk varer ANDRE KOSTNADER 6300 Leie av Bråtan Leie av NMU Fyringsutgifter, Strøm Bråtan Vedlikehold klubbhus LEIEKOSTNADER 6420 Leie web hotell 4 000

8 6430 Leie av postboks/bankboks DIVERSE 6530 Ny komressor VEDLIKEHOLD 6620 Vedlikehold, Bensin plenklipper Vedlikehold Våpen KONTORKOSTNADER, TRYKKSAKER O.L Kontorrekvisita Årsberetning, Årbok Årsmøtekostnader Styrets møtekostnader TELEFON, PORTO 6940 Porto Tidsskrifter Abonnement Skytternytt / Guns & Ammo REKLAME, ANNONSEKOSTNADER 7320 Reklamekostnader, Annonser KONTINGENT, PREMIEUTBETALING, FORSIKRING 7420 Premieutbetaling Kontingent Særforbund (NSF) Kontingent Særkrets (BSK) Forsikringspremie ANDRE KOSTNADER 7790 Veikomité FINANSINNTEKTER 8010 Renteinntekter FINANSUTGIFTER 8190 Gebyrer 600 INNKOMNE FORSLAG Det var ingen innkommne forlsag innen fristen. LANGTIDSPLAN Langtidsplan status, evnt endringer DIVERSE Utsendelse av representanter til Årsting BSK stk (Husk kvinneandelen) Utsendelser til møter i Modum Idrettsråd 2009, 2 stk (Leder + nestleder?)

9 KLUBBVÅPEN PR Merke Kaliber Våpennr Beretta 22kal B58571 Browning 22kal 79932I75 Vostok 22kal 4599 Vostok 22kal 4683 Smith & Wesson 22kal BDZ5812 Smith & Wesson 22kal BDZ5725 Benelli 22kal O2396 Hämmerli 22kal E Hämmerli 22kal E Unique Des69 22kal?? Feinwerkbau 4,5 luft Feinwerkbau 4,5 luft Feinwerkbau 4,5 luft Feinwerkbau 4,5 luft ? Feinwerkbau 4,5 luft Feinwerkbau 4,5 luft Feinwerkbau 4,5 luft Steyer 4,5 luft Steyer 4,5 luft

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE 19.01.2008 Sveum, Brumunddal ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag 19.01. 2008 Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Åpning Valg av dirigent Valg

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer