Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2006 og Budsjett 2007"

Transkript

1 Regnskap 2006 og Budsjett 2007

2 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr ,- og oppnådde et underskudd på kr ,10,- 1) Årsaken til underskudd er oppgradering av S-hytta. Regnskapet ble belaste kr ,- til dette. 2) De største inntektspostene i 2006 er medlemskontingent ( ,-), inntekter på jaktprøver (72 550,-) og bingo/lotteriinntekter (91 884,-). Av lotteriinntektene er kr ,- bingoinntekter ,- er netto inntekt fra DFS loddsalg i Pr var det utestående kr ,- på dette loddsalget. Dette er ikke tatt med i regnskapet for ) Skarpskytten har i 2006 dekket ammunisjons kostnader ved cup-skytinger. 4) På konto 1500 kundefordringer har vi pr en gjeld på kr ,95,- Dette skyldes at denne kontoen blir brukt som reskontro mot alle våre medlemmer, og pr hadde vi en gjeld til våre medlemmer for premieoppgjør og til direksjonens medlemmer for direkteutgifter. Ammunisjon. 5) Vi har hatt en netto inntekt på kr ,24,- på ammunisjon. Dette kommer av at vi selger jaktammunisjon til en høyere pris enn vi kjøper den til. Ungdomsutvalget. 6) I budsjettet er alle kostnader for ungdomsutvalget ført på konto I regnskapet er kostnader ført på tilhørende konti. Se eget regnskap for ungdomsutvalget.

3 Regnskap 2006 Side: 2/8 Resultat Konto Regnskap Budsjett Avvik 3110 Salg Ammunisjon , , , Salgsinntekter merker/medalje r -850, ,00 150, Reklame- og annonseinntekter , , Salg Smartkort , , , Trening-og instr. inntekter , , , Medlemskontingent , , , Inntekter lotteri, bingo etc , , , Inntekter stevner , , , Inntekter jaktprøver , , , Kiosksalg , ,00 910, Andre inntekter , ,00 Sum 30 Driftsinntekter , , , Tilskudd fra DFS , , , Banebidrag , , ,00 Sum 31 Tilskudd , , , Leieinntekter hus og bane -750, ,00 250, Leieinntekter leasingvåpen , ,00 Sum 32 Leieinntekter , , ,00 Sum 3 Driftsinntekter , , , Kjøp av smartkort , , , Kjøp av våpen , , Datautstyr/program 8 185, , , Innkjøp av ammunisjon , , , Beholdningsendring ammunisjon 1 657, ,76 Sum 40 Innkjøpskostnader , , , Deltakelse i stevner 7 765, , , Cup- og lagskytinger , , , Lagmesterskap 60, , , Tradisjonsskytinger , , , Samlinger og treningsleir 2 739, , Ammunisjonssubsidier 2 018, , Gaver til medlemmer 334, ,00-666, Kopiering, trykking 0, , , Bevertning stevner og dugnade r , ,00 617, Gaver/pengepremier til stevner 2 500, , , Medaljer/premier egne stevner , , ,50 Sum 50 Aktivitetskostnader , , , Avgift samb. utstyr 380,00 380,00 0, Lys og varme , , , Kontorrekvisita 3 171, , , Håndbøker/publikasjoner 300,00 300, Rifleposten 6 364, , , Møteutgifter 1 515, ,00-484, Direkteutgifter direksjonen , , , Telefon 2 223, ,00-277, Porto 9 217, ,00-783, Reklame, annonser 8 440, , , Forsikring hus og bane , , , Diverse Innt/Utgifter 500,71 500,71 Sum 60 Administrasjonskostnader , , ,15

4 Regnskap 2006 Side: 3/8 Konto Regnskap Budsjett Avvik 6300 Leie av innendørsbaner , ,00-670, Baneleie , , ,00 Sum 61 Leiekostnader , , , Inventar, materiell, utstyr , , , Reparasjon/Vedlikehold bygning , ,50 Sum 62 Vedlikeholdskostnader , , , Til ungdomsutvalget , ,00 Sum 70 Tilskudd , ,00 Sum 6 Driftskostnader , , , Renteinntekter , ,00 906,06 Sum 80 Finansinntekter , ,00 906, Bankomkostninger 896, ,00-604,00 Sum 81 Finanskostnader 896, ,00-604,00 Sum 8 Finans , ,00 302,06 Årsresultat , , ,10 Løvenskioldbanen Knut Olav Olsen Formann Even Haugvik Kasserer Terje Hansen Revisor Roar Saksvik Revisor

5 Regnskap 2006 Side: 4/8 Konto Balanse Balanse 1460 Beholdning ammunisjon ,44 Sum 10 Beholdninger , Kundefordringer ,95 Sum 11 Kundefordringer , Lån til banekomiteen ,00 Sum 12 Kortsiktige fordringer , Kassabeholdning bane 750, Sparekonto , Premiekonto Nordea 3 822, Bank DNB folio , Fond klubbhus , Premiekonto ,50 Sum 13 Kontanter ,65 Sum 1 Eiendeler , Egenkapital , Fond til nytt klubbhus ,90 Sum 20 Egenkapital , Pengepremier medlemmer -641, Depositum nøkler , Avsetninger ,50 Sum 21 Kortsiktig gjeld ,50 Sum 2 Gjeld og egenkapital ,24 Årsresultat ,10 Årsavslutningsbilag er ikke ført, og vil bli ført som reduksjon av egenkapital på konto 2050 i balansen.

6 Regnskap 2006 Side: 5/8 Regnskap ungdomsutvalget 2006 Konto Tekst Beløp 3430 Tilskudd fra DFS Tilskudd Skytingens dag , Kiosksalg Kiosksalg skytingensdag , Deltakelse i stevner Påmeldingsavgift LBST , Deltakelse i stevner Påmeldingsavgift Viken 2 bane , Deltakelse i stevner Påmelding Viken II stevne Sarpsborg 200, Deltakelse i stevner Arr. avgift Viken II rekrutter 150, Deltakelse i stevner Påmelding Rælingen 320, Deltakelse i stevner Skogsløp m/skyting. Påmelding 250, Deltakelse i stevner Påmelding Kringsjåstevnet miniatyr , Deltakelse i stevner Påmelding treningsstevne 1 og 3 150, Deltakelse i stevner Påmelding treningsstevne 2 150, Tradisjonsskytinger Premier prinseskytingen , Tradisjonsskytinger Pizza prinseskytingen 1 342, Samlinger og treningsleir Rekruttsamling Terningmoen 1 920, Samlinger og treningsleir Skytingens Dag pakker 500, Ammunisjonssubsidier Cal 22 til ungdomsutvalget 275, Ammunisjonssubsidier Cal. 22 til ungdomsutvalget 880, Ammunisjonssubsidier 21 Rekrutt til innskyting 93, Ammunisjonssubsidier Ammosalg 220, Inventar, materiell, utstyr Diverse våpenteknisk utstyr til ungd. utvalget 3 633, Inventar, materiell, utstyr Magasin rekruttrifler 1 320, Håndbøker/publikasjoner Skuddagbøker 300, Møteutgifter Bevertning møte ungd. utvalget. Skyteskole 200, Møteutgifter Bevertning møte ungd. utvalget 71, Møteutgifter Bevertning møte ungd. utvalget 69, Bevertning stevner og dugnader Innkjøp kiosk 180, Bevertning stevner og dugnader Innkjøp kiosk skytingensdag , Reklame, annonser Annonse Budstikka Skytingens dag , Reklame, annonser Annonse Aftenposten skytingensdag , Medaljer/premier egne stevner Premier prinseskytingen ,00 Sum: ,19 Ammunisjonsregnskap 2006 Salg av ammunisjon: ,- Kjøp av ammunisjon ,- Beholdning Beholdning Beholdningsendring: 1 657,76, ,44, ,20,- Netto inntekt: 9 066,24 Inntekten på ammunisjon kommer fra salget av jaktammunisjon, og da spesielt treningsammunisjon.

7 Regnskap 2006 Side: 6/8 Regnskap oppussing S-hytta 2006 Arbeid Sondre ,00 Rørlegger oppussing S-hytta. Rest avsetning 2 562,00 Kjøkken fra IKEA ,00 Materiell kjøkken 6 034,00 Arbeid Karl-Henrik ,00 Vedlikehold S-hytta ,00 Nullstill tidligere utbet forskudd ,00 Kjøkken fra IKEA 3 304,00 Hvitevarer S-hytta 6 000,00 Benkeplate S-hytta 5 440,00 Rørlegger oppussing S-hytta ,00 Elektriker S-hytta ,00 Leie av maskin 415,00 Totalt: ,00 Av dette er kr ,- belastet årets regnskap. Kr ,- var belastet fjorårets regnskap.

8 Budsjett 2007 Side: 7/8 Budsjett 2007 Konto Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Salg Ammunisjon mer enn kjøp 3115 Salgsinntekter merker/medaljer Jakker + noen merker 3120 Reklame- og annonseinntekter Salg Smartkort /2 av kjøp 3170 Salg våpen salg 3 våpen 3910 Trening-og instr. inntekter Idrettshøgskolen 3920 Medlemskontingent Inntekter lotteri, bingo etc DFS lodd + bingo Inntekter stevner LBST 3971 Inntekter jaktprøver Kiosksalg LBST, samlag. Felt 3999 Andre inntekter Driftsinntekter Tilskudd fra DFS Banebidrag Tilskudd Leieinntekter hus og bane Leieinntekter S-hytta 3610 Leieinntekter leasingvåpen leasingvåpen 32 Leieinntekter Kjøp av smartkort * kjøp 4200 Kjøp av våpen leasingvåpen 4230 Datautstyr/program Innkjøp av ammunisjon mindre enn salg 4399 Beholdningsendring ammunisjon Innkjøpskostnader Deltakelse i stevner LS, viken II 5910 Cup- og lagskytinger Cupskytinger 5920 Lagmesterskap Tradisjonsskytinger Kongeskyting, prinseskyting 5940 Samlinger og treningsleir Se ungd. Utvalg 5970 Ammunisjonssubsidier Se ungd. Utvalg 5980 Gaver til medlemmer Kopiering, trykking Bevertning stevner og dugnader Innkjøp kiosk trening, stevner 7420 Gaver/pengepremier til stevner LS, Viken II 7430 Medaljer/premier egne stevner LBST 50 Aktivitetskostnader Avgift samb. utstyr Investering i hus og bane Våpenskap 6340 Lys og varme Strøm S-hytta, R-hytta m-prosjekt Kontorrekvisita Håndbøker/publikasjoner Rifleposten nummer 6860 Møteutgifter Direkteutgifter direksjonen

9 Budsjett 2007 Side: 8/ Telefon Porto Reklame, annonser Skytingens dag 7510 Forsikring hus og bane Diverse Innt/Utgifter Administrasjonskostnader Leie av innendørsbaner Idrettshøgskolen 6410 Baneleie Leiekostnader Inventar, materiell, utstyr Reparasjon/Vedlikehold bygning Vedlikeholdskostnader Til ungdomsutvalget Tilskudd Renteinntekter Finansinntekter Bankomkostninger Finanskostnader Resultat

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94.

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94. Landbruksdepartementet Jordbruksavdelingen Postboks 87 Dep. 3 OSLO Rundskriv M- 84194 S-11315194 JBFST Ark. 542.72.2~.12.94 Til alle: Fylkesmenn, Landbruksavd., Kommunene, Avløserlag, Avløserutvalg, Firma

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer