Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012"

Transkript

1 Regnskap 2011 og budsjett 2012

2 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr ,- og oppnådde et overskudd på kr ,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent ( ,-), netto inntekter på jaktprøver ( ,-), inntekter stevner (93 060,-), bingo/lotteriinntekter ( ,-) og salg av ammunisjon ( ,-). Av lotteriinntektene er ,- inntekter fra bingo, og 6 514,- fra grasrotandelen. har i 2011 dekket ammunisjonskostnader ved cup-skytinger, og solgt ammunisjon til ungdomsutvalget til redusert pris (2,50,- pr. skudd for rekrutt ammunisjon og 3,50,- for fulladet ammunisjon). På konto 1500 kundefordringer har vi pr en fordring på kr ,- Dette skyldes at denne kontoen blir brukt som reskontro mot alle våre medlemmer vedr. premieoppgjør og andre utlegg/godtgjørelser. Ammunisjon. Vi har hatt en netto inntekt på kr ,- på ammunisjon. Dette kommer av at vi selger jaktammunisjon til en høyere pris enn innkjøpspris. Konkurranseammunisjonen selges til selvkost. Vi har ammunisjon for ,- på lager. Ungdomsutvalget. I budsjettet er alle kostnader for ungdomsutvalget ført på konto I regnskapet er kostnader ført på tilhørende konti. Det ble i 2011 kostnadsført kr ,- på ungdomsutvalget. Egne stevner. Viken II: 553 deltakere Overskudd på kr ,- Løvenskioldbanestevnet: 221 deltakere. Overskudd på kr ,- NM skogsløp med skyting: 48 deltakere. Overskudd på kr ,-.

3 Resultat 2011 Konto Regnskap Budsjett Avvik 3110 Salg Ammunisjon , , , Salg merker/medaljer/lagsdrakt , , Reklame- og annonseinntekter , , Salg Smartkort , , , Medlemskontingent , , , Inntekter lotteri, bingo etc , , , Inntekter stevner , , , Inntekter jaktprøver , , , Andre inntekter -377,00-377,00 Sum 30 Driftsinntekter , , , Tilskudd fra samlaget , , Tilskudd fra DFS , , , Banebidrag , , ,00 Sum 31 Tilskudd , , , Leieinntekter hus og bane -500, , , Leieinntekter leasingvåpen , , ,00 Sum 32 Leieinntekter , , ,00 Sum Driftsinntekter , , , Kjøp av smartkort 6 900, , , Kjøp av våpen , , , Datautstyr/program 3 321, , , Innkjøp av ammunisjon , , , Beholdningsendring ammunisjon , ,00 Sum 40 Innkjøpskostnader , , , Deltakelse i stevner 8 710, , , Cup- og lagskytinger , , , Tradisjonsskytinger , , , Samlinger og treningsleir 9 676, , Ammunisjonssubsidier , , Gaver til medlemmer 3 000, , Bevertning stevner og dugnader , , Gaver/pengepremier til stevner , , , Medaljer/premier egne stevner , , ,12 Sum 50 Aktivitetskostnader , , , Investering i hus og bane 7 788, , , Strøm , , , Kontorrekvisita 3 685, , , NST/Håndbøker/publikasjoner 1 500, ,00-500, Rifleposten , ,00 500, Møteutgifter , , , Direkteutgifter direksjonen , ,00 0, Andre kostnader 3 726, , Porto 5 172, ,00 672, Reklame, annonser 720, ,00-780, Forsikring hus og bane , ,00-55,00 Sum 60 Administrasjonskostnader , , ,77

4 Resultat 2011 Konto Regnskap Budsjett Avvik 6300 Leie av innendørsbaner , , , Baneleie , ,00 170,00 Sum 61 Leiekostnader , , , Inventar, materiell, utstyr , , , Reperasjon/Vedlikehold bygning , , Reperasjon/Vedlikehold utstyr 1 214, ,00 214,81 Sum 62 Vedlikeholdskostnader , , , Til ungdomsutvalget , ,00 Sum 70 Tilskudd , ,00 Sum Driftskostnader , , , Renteinntekter , , ,09 Sum 80 Finansinntekter , , , Bankomkostninger 146,00 500,00-354,00 Sum 81 Finanskostnader 146,00 500,00-354,00 Sum Finans , , ,09 Årsresultat , , ,18 Løvenskioldbanen Terje Hansen Leder Even Haugvik Kasserer Lars Johan S. Hereid Revisor Anders R. Bjone Revisor

5 Balanse 2011 Konto UB IB Endring 1530 LPV 0, , ,50 12 Kortsiktige fordringer 0, , , Aksjer Jeg. og Skytternes hus , ,00 13 Finansielle anleggsmidler , Beholdning ammunisjon , , ,00 14 Beholdninger , , , Sparekonto , , , Premiekonto Nordea 5 232, ,70 5, Bank driftskonto , , , Fond klubbhus , , , Premiekonto , , ,69 19 Bank , , ,45 Eiendeler , , , Egenkapital , ,52 0, Fond til nytt klubbhus , , ,76 20 Egenkapital , , , Medlemsreskontro 6 111, , , Pengepremier medlemmer -181,00-379,00 198, Depositum nøkler , ,00 0, Avsetninger , , ,00 21 Kortsiktig gjeld , , ,99 Gjeld og egenkapital , , ,77 Balanse ,18 0, ,18 #1 Noter: #1 Aksjekapital på i Jegernes og Skytternes hus er fullt innbetalt. Aksjonærer er Skydeselskabet, OJJF, Solemskogen JF, NSF og Oslo Vestre Skytterlag. Hver med 20% av aksjene. Årsavslutningsbilag er ikke ført, og direksjonen foreslår at hele overskuddet avsettes til fond klubbhus.

6 Regnskap ungdomsutvalget 2011 Konto Beløp Kommentar 3420 Tilskudd fra samlaget ,00 Bidrag til ungdomsarbeidet 3430 Tilskudd fra DFS ,00 Bidrag Skyteskole 4200 Kjøp av våpen ,00 2 sauer 6,5 + 3 ombygginssett + diopter 4300 Innkjøp av ammunisjon 5 750, RWS Gecco cal Deltakelse i stevner 940,00 Påmelding LS Cup- og lagskytinger 290,30 Bevertning Juleavslutning 5910 Cup- og lagskytinger 1 000,00 Påmelding Ø-cup rekrutter 5910 Cup- og lagskytinger 950,00 Materiell skytingens dag 5930 Tradisjonsskytinger 1 760,00 Bevertning Prinseskytingen 5940 Samlinger og treningsleir 1 772,50 Prinseskyting Samlinger og treningsleir 442,30 Juleavslutning 5940 Samlinger og treningsleir 365,30 Juleavslutning 5940 Samlinger og treningsleir 2 500,00 Leie Håøya 5940 Samlinger og treningsleir 1 750,00 Leie Håøya 5940 Samlinger og treningsleir 2 250,00 Husleie Håøya 5970 Ammunisjonssubsidier 285, kal. 22 (01648) 5970 Ammunisjonssubsidier 2 360,00 Ø-Cup. 400 rekrutt (01290) 5970 Ammunisjonssubsidier 295,00 Prinseskyting. 50 rekrutt (01649) 5970 Ammunisjonssubsidier 9 215,00 Ammo. subsidiering ungd. utvalget 6300 Leie av innendørsbaner ,00 NIH. Andel ungdomsutvalget 6300 Leie av innendørsbaner 1 920,00 NIH. Ungdomsutvalget okt Inventar, materiell, utstyr 2 650,00 Skyteutstyr ugdomsutvalget. Dagfinrud 7305 Bevertning stevner og dugnader 691,00 Juleavslutning 7305 Bevertning stevner og dugnader 1 156,51 Bevertning Håøya 7305 Bevertning stevner og dugnader 909,62 Middag Håøya 7430 Medaljer/premier egne stevner 1 030,00 Premier julestress skyting ,53

7 Ammunisjonsregnskap 2011 Konto Beløp IB 2011 UB Salg jaktammunisjon , Salg baneammunisjon , Kjøp ammunisjon , Beholdningsendring , , , Ammunisjonssubsidier , ,50 Oversikt leasingvåpen År Kjøp Innbetaling Saldo Antall våpen * Oversikt * 2 leasingvåpen er nedbetalt, men står fremdeles på s våpenkort

8 Budsjett 2012 Konto Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett Salg Ammunisjon Salgsinntekter merker/medaljer Reklame- og annonseinntekter Salg Smartkort Trening-og instr. inntekter Medlemskontingent Inntekter lotteri, bingo etc Inntekter stevner Inntekter jaktprøver Andre inntekter Totalt 30 Driftsinntekter Tilskudd fra samlaget Tilskudd fra DFS Banebidrag Totalt 31 Tilskudd Leieinntekter hus og bane Leieinntekter leasingvåpen Totalt 32 Leieinntekter Kjøp av smartkort Kjøp av våpen Datautstyr/program Innkjøp av ammunisjon Beholdningsendring ammunisjon Totalt 40 Innkjøpskostnader Deltakelse i stevner Cup- og lagskytinger Tradisjonsskytinger Samlinger og treningsleir Ammunisjonssubsidier Gaver til medlemmer Kiosksalg Bevertning stevner og dugnader Gaver/pengepremier til stevner Medaljer/premier egne stevner Totalt 50 Aktivitetskostnader

9 Budsjett 2012 Konto Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett Innvestering i hus og bane Strøm Kontorrekvisita NST/Håndbøker/publikasjoner Rifleposten Møteutgifter Direkteutgifter direksjonen Andre kostnader Porto Reklame, annonser Forsikring hus og bane Totalt 60 Administrasjonskostnader Leie av innendørsbaner Baneleie Totalt 61 Leiekostnader Inventar, materiell, utstyr Reperasjon/Vedlikehold bygning Reperasjon/Vedlikehold utstyr Totalt 62 Vedlikeholdskostnader Til ungdomsutvalget Totalt 70 Tilskudd Renteinntekter Totalt 80 Finansinntekter Bankomkostninger Totalt 81 Finanskostnader Totalt

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012.

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012. 0 0 0 0 Regnskap og årsberetning for Venstres Hovedorganisasjon 0 Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 0. Årsregnskapet viser et overskudd på kr..0. Partiet har pr..0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer