ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

2 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenne innkallingen 4. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere referatet når dette foreligger. 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne saker 7.1 Utleie Brumunddal Skytterlag 7.2 Premiering av NM-medaljer fra klubben 7.3 Utebanen se vedlagt dokument med begrunnelse fra innsender 8. Fastsette medlemskontingent 9. Budsjett 10. Organisasjonsplan 11. Valg

3 5. STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTET 2013 I det 30 driftsår med årsavslutning pr er det avholdt 6 styremøter. Det har som vanlig vært holdt løpende kontakt mellom medlemmer av styret. Styret har bestått av: Leder: Bjørn Vidar Ramsberg På valg på årsmøte for 2013 i 2014 Nestleder: Thomas Rostøl På valg på årsmøte for 2014 i 2015 Sekretær Ida Sofie Vasaasen På valg på årsmøte for 2013 i 2014 Kasserer: Per Lindholt På valg på årsmøte for 2014 i 2015 Styremedlem 1: Hallgeir Hemstad På valg på årsmøte for 2013 i 2014 Styremedlem 2: Anders Maurdalen På valg på årsmøte for 2014 i 2015 Varamann: Tore Myrvold På valg på årsmøte for 2013 i 2014 Valgkomite: Ståle Harang Kai Sindre Grytting Pertti Portimo Stevneleder: Stevnekomite: Tore Myrvold Hallgeir Hemstad Andres Maurdalen Premiering: Kioskansvarlig: Kontrollkomite: Ove Hagen Ståle Harang Knut Røseth Hans Andreas Bakke Styrets hovedgjøremål har også dette året vært den daglige drift. Ida Sofie Vasaasen representerte klubben på kretstinget til Hedmark Skytterkrets, der hun også ble valgt inn i kretsens styre som styremedlem. Så nå får vi forhåpentligvis litt mer kunnskap om hva kretsen anser som sine arbeidsoppgaver og hva den kan bidra med for klubben. Ida Sofie Vasaasen representerte klubben på ledermøte i Hedmark Idrettskrets, hvor fokus var på rekruttering av unge ledere, anti-doping arbeid på klubbnivå og generell informasjon fra idrettskretsen.

4 Vårt faste feltstevne ble avholdt 7. april på Kvemyra sentralskytebane i strålende vær. Feltstevnet har høstet mye ros i etterkant, mange var fornøyd med en flatere løype enn vi har hatt tidligere. I løpet av 2013 har styret inngått avtale om utleie til NROF og Politiet. Klubben hadde pr betalende medlemmer, noe som er en oppgang med 16 medlemmer sammenlignet med foregående år. Det har blitt arrangert 10 approberte stevner. Sammendrag av de enkeltes prestasjoner sesongen Kretsmesterskap bane: Hurtigpistol Fin, Menn Tore Myrvold Hurtigpistol Fin, v50 Leif Arne Ottosen Rygh Hurtigpistol Fin, v60 Per Lindholt Hurtigpistol Grov, Åpen Hurtig revolver, Menn Per Lindholt Hurtig revolver, Kvinner Ida Sofie Vasaasen Hurtig militær, Menn Erik Bækkevold Bjørn Vidar Ramsberg Hurtig militær, Kvinner Ida Sofie Vasaasen VM fin, Menn Espen Kjeldsen 566 Sølv 527 Gull 511 Gull 553 Gull 435 Gull 305 Gull 551 Gull 534 Sølv 524 Bronse 129 Gull 537 Sølv 510 Bronse

5 VM fin, v60 Per Lindholt VM grov, Åpen 517 Gull 472 Gull Kretsmesterskap felt: Finfelt, Menn Erik Bækkevold Finfelt, Kvinner Eva Konningrud Grovfelt, Menn Erik Bækkevold Militærfelt, Menn Bjørn Vidar Ramsberg Militærfelt, Kvinner Ida Sofie Vasaasen Militærfelt, V50 Anders Maurdalen Revolverfelt, Menn Bjørn Vidar Ramsberg Revolverfelt, V50 Anders Maurdalen 103 Gull 102 Sølv 67 Gull 102 Gull 99 Sølv 91 Gull 90 Sølv 35 Gull 83 Gull 91 Gull 90 Gull Revolverfelt, kvinner Ida Sofie Vasaasen 38 Gull Distriktsmesterskap felt: Finfelt, Menn Erik Bækkevold Grovfelt, Menn Erik Bækkevold 103 Gull 102 Gull Revolverfelt, Menn

6 Tore Myrvold 99 Sølv Bane NM 2013, Løvenskiold Vi hadde 4 deltakere i år. Erik Bækkevold tok sølv i hurtig grov med 575poeng, Vi stilte lag som tok bronse med 1669poeng. Laget bestod av Erik Bækkevold, Anders Maurdalen og. I hurtig fin tok Erik Bækkevold bronse med 579poeng. I hurtig fin hadde vi også med en junior, Jørgen Bye Bjørseth. Felt NM 2013, Larvik Åtte deltakere var med på årets felt NM i Larvik. Det var Erik Bækkevold, Anders Maurdalen, Nils Peder Skogsrud, Linda Skogsrud, Knut Egil Bakke, Eva Konningrud, Bjørn Vidar Ramsberg og Ida Sofie Vasaasen. Så vidt styret vet stilte vi for første gang i historien eget kvinnelag i finfelt. Herrelag hadde vi i alle grener, i finfelt ble vi snytt for medaljeplass etter finregning på innersoner. I grovfelt tok Erik Bækkevold gull. Styret takker for et fremragende år, med mange fine prestasjoner for klubben! Brumunddal For styret i BPK Ida Sofie Vasaasen Sekretær 6. REGNSKAP Styret ønsker årsmøtes godkjenning til disponering av overskudd i To forslag er fremmet for hvordan dette skal gjøres. Ett hvor det som ikke blir brukt av budsjetterte vedlikeholdsmidler blir avsatt til påkostning på anlegget vårt og ett hvor alt overskudd over 20,000kr blir avsatt til påkostning på anlegget. Vanlig vedlikehold vil som før gå over vedlikeholdsposten i budsjettet, disse avsatte midlene vil derfor bli brukt til ekstra påkostninger/oppgraderinger av anlegget.

7 099 Brumunddal Pistolklubb NO Resultatbudsjett DRIFTSINNTEKTER Budsjett Aavvik 3000 Salgsinntekter, div. lapper og andre rek Medlemskontingent Kiosksalg Trening Senior medlem Stevner Startkort Ammosalg Premier Trening junior Trening ikke medlem Salgsinntekter varer/tjenester Tilskudd 3403 Sponsing ikke offentlig Offentlig tilskudd Utleie hallen.. Leieinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Budsjett Aavvik 4312 Kioskvarer Innkjøpt ammo til videresalg Innkjøp klistrelapper og rekv.videresalg Beholdningsendring Forbruk av innkjøpte råvarer etc Elektrisitet Fyringsolje Renovasjon, vann, avløp o.l Leie bygsling av fast eiendom Våpen kjøp og vedlikehold 6560 Rekvisita Forbruksmat stevner 6600 Rep. og vedlikehold bygninger Deltaking på andre stevner NM o.l Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kontorkostnad Telefon og internett 6940 Porto Reklamekostnad Kontingent forbund og annet medlemskap Gave, fradragsberettiget Forsikringspremie Bank- og kortgebyrer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter Driftsresultat med finans

8 Brumunddal Pistolklubb NO Balanse avd. 70 Forening BPK Periode: Pr Avdeling: Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1460 Kioskvarer ,00 850, Ammo lager , , Kassa , , Sparebanken Hedmark , , Medlemskonto , ,00 Sum eiendeler , ,14 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld ,00 0,00... Sum gjeld og egenkapital , ,14 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,06 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 17/02/2014 kl 13:31:54 av Lindholt Data Side 1

9

10 7. INNKOMNE SAKER 7.1 Utleie Brumunddal Skytterlag Brumunddal Skytterlag ønsker å leie Bangsberghallen til miniatyrskyting. Årsmøtet bes ta stilling til om det er villig til å inngå en leieavtale med Brumunddal Skytterlag for 30år. Grunnen til den lange leieperioden er at det er minstekravet for at skytterlaget skal få spillemidler til tilpassing av hallen samt elektroniske skiver. Tilpasningen er ikke til hinder for vår bruk av anlegget. Styret mener denne avtalen bør inngås med tanke på gjensidig samarbeid om rekrutering til skytesporten og for å sikre inntekter samt bruk av hallen. 7.2 Premiering av NM-medaljer fra BPK sin side. Styret fremmer forslag om at de som tar medalje i de ulike NM-ene får et fast kronebeløp i premie fra klubben. Per dags dato er det blitt praktisert premiering, men styret har ikke kunnet finne et vedtak fra tidligere årsmøter eller styremøter og ønsker derfor et skriftlig vedtak i denne saken. Et annet spørsmål i denne sammenhengen er om premien for individuelt gull skal være det samme som for individuelt sølv eller bronse. 7.3 Utebane Se vedlegg 1 for begrunnelse fra innsender. 8. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT Styret forslår å la denne være uendret til neste årsmøte 9. BUDSJETT ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er vedlagt og der er det forslag til enkelte endringer. Endringene dreier seg i hovedsak om tidsfrister for måloppnåelse og endring i ordlyd enkelte steder. Andre endringer vil det bli redegjort for på årsmøtet. Det er fritt frem for alle og foreslå endringer i denne planen.

11 Vedlegg 1 Sak til årsmøtet BPK 2014 Utbedring av utebana Som dere vet så gjenstår det en del jobb på utebana vår da det gjelder å få ferdig det som er påbegynt samt opprydding. I tilegg fremmer jeg et forslag for at ½ eller event 1/3 av utebana vår bygges om for bruk til felttrening. Om vi ser på dagens medlemsmasse så er flesteparten av de aktive medlemmene som skyter stevner feltskyttere, og slik jeg ser det så er treningsforholdene ikke lagt til rette for optimal trening for oss. Baneskytterne vil fortsatt få dekket sitt behov for trening innendørs og på resterende skiver ute. Etter samtale med en av klubbens baneskyttere så betviles det at det er behov for 30 plasser ute for baneskyting da det svært ofte er 10 eller mindre på banestevnene som blir arrangert. Jeg foreslår derfor at vi blir enig om at en del av utebana bygges om til felttrening. Dette innebærer at det bygges faste skivestativ som kan stå oppe på diverse avstander fra 5-30m for å henge feltskiver på. Dette innebærer også at feltskiver må ligge tilgjengelig for bruk i bua på utebana. I tilegg fremmer jeg forslag om at det settes opp en del stål. En av klubbens medlemmer har tilgang på en del Hardox samt andre typer stål, og har sagt seg villig til å sveise gonger, tippere og om mulig duelltre. Dette vil sikre mer realistiske treningsforhold for oss feltskyttere og gi oss et fint grunnlag for å representere Br.dal PK på en god måte på stevner framover. Siden reaktive mål slik som stål, er artig for de fleste å skyte på. så ser jeg heller ikke bort fra at dette vil ha en positiv effekt på rekruttering framover. Foreslår også at det blir påbudt med briller på utebana pga. fare for sprut fra stålet. Dette er et sikkerhetstiltak som bør vedtas uansett, etter min mening, da det er noe stål som det skytes på i dag også, og det har forkommet rikosjetter. Takk! 24/1-14 Knut Egil Bakke

12 099 Brumunddal Pistolklubb Budsjett for 2014 NO Konto Regnskap 2013 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktig 3001 Medlemskontingent 3003 Kiosksalg 3004 Trening Senior medlem 3005 Stevner 3006 Startkort Ammosalg Premier 3014 Trening junior 3015 Trening ikke medlem Salgsinntekter varer/tjenester Tilskudd Offentlig tilskudd NM dugnad 3608 Utleie hallen Leieinntekter DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER 4312 Kioskvarer Innkjøpt ammo til videresalg Innkjøp klistrelapper og rekv.videresalg Beholdningsendring Forbruk av innkjøpte råvarer etc Elektrisitet 6220 Fyringsolje 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l Leie bygsling av fast eiendom 6550 Våpen kjøp og vedlikehold 6560 Rekvisita Forbruksmat stevner Hallen: Rep. og vedlikehold bygninger 6790 Deltaking på andre stevner NM o.l Kontorrekvisita 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kontorkostnad Porto Reklamekostnad 7400 Kontingent forbund og annet medlemskap 7420 Gave, fradragsberettiget 7500 Forsikringspremie 7770 Bank- og kortgebyrer Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc Sum utgifter Driftsresultat 8050 Annen renteinntekt Finansinntekter Resultat etter finans Telefon og internett

13 Valgkomiteens innstillinger til årsmøte 2013 Leder: På valg på årsmøte for 2015 i 2016 Nestleder: Thomas Rostøl På valg på årsmøte for 2014 i 2015 Sekretær På valg på årsmøte for 2015 i 2016 Kasserer: Per Lindholt På valg på årsmøte for 2014 i 2015 Styremedlem 1: På valg på årsmøte for 2015 i 2016 Styremedlem 2: Anders Maurdalen På valg på årsmøte for 2014 i 2015 Varamann: Tore Myrvold På valg på årsmøte for 2015 i 2016 Valgkomitéen: Ståle Harang Kai Sindre Grytting Pertti Portimo Stevneleder bane: Stevneleder Felt: Stevnekomite: Tore Myrvold Bjørn Vidar Ramsberg Hallgeir Hemstad Andres Maurdalen Premiering: Ove Hagen Kioskansvarlig: Ståle Harang Kontrollkomite: Hans Andreas Bakke

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011: INFORMASJONSBLAD FOR NR. 1 2011 23. ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Onsdag 30. mars 2011, kl. 19 00 i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling til årsmøte...2 Årsmelding 2013...3 Regnskap 2013... 10 Innkomne forslag (sak 6)... 12 Forslag til medlemskontigent 2013 (sak 7)... 14 Forslag

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Referat: ÅRSMØTE 2012 (16.02-2013) NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB

Referat: ÅRSMØTE 2012 (16.02-2013) NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB Referat: ÅRSMØTE 212 (16.2-213) NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 5. Valg av

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI 2014. 1. Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter

Detaljer

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013 Korrigert pr 12.02.14 Årsberetning og Regnskap 2013 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges

Detaljer

Sandnes Pistolklubb. Årsmelding for 2009. Sted: Pistolbanen på Bråstein. Tid: fredag 5.mars 2010, kl 19.00

Sandnes Pistolklubb. Årsmelding for 2009. Sted: Pistolbanen på Bråstein. Tid: fredag 5.mars 2010, kl 19.00 Sandnes Pistolklubb Årsmelding for 2009 Sted: Pistolbanen på Bråstein Tid: fredag 5.mars 2010, kl 19.00 Agenda 1. Åpning, ønske velkommen 2. Godkjenning av innkallelsen 3. Godkjenne framøtte representanter

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Feltstevne på Fotland, 18. april i strålende vårvær! Kan vi ha det bedre?

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer