A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser"

Transkript

1 Indeks A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser Definisjoner... 2 En del av passasjerens billett som viser bestemte steder der kupongen gjelder Bruksområde Bestilling Kontaktinformasjon for kunngjøring og informasjon Kontrakt Flyvninger som er bestilt på nytt Kansellering av en billett eller unnlatelse av bruk av en billett Webkontaktskjema nærmeste pårørende Priser/betaling Reisedokumenter Kansellering av kontrakt som følge av ekstraordinære omstendigheter Ansvar Datavern Diverse... 7 B. Generelle transportvilkår (GCC) Bruksområde Befordring Befordring av passasjerer Innsjekking, sen ankomst til innsjekking og minimumstid for ombordstigning Transport bare ved fremlegging av fullstendige og gyldige reisedokumenter Befordring av spedbarn, barn og unge mennesker Transport av gravide Transport av passasjerer med gips Bagasjebefordring Forbudt bagasje For mye/spesiell bagasje Restriksjon og avslag av transport Endringer/endringer av avgangstider Lovfestede referanser...17 C. Generelle befordringsbetingelser for transport til og fra Canada og USA (GCC-Canada/USA) Bruksområde Billett, gyldighet og tap, kansellering og ubrukt billett, billettpris Generelt Gyldighet Gyldighetsperioder Salgsbegrensning Fravær, tap av eller uregelmessigheter i billetten Ikke-overførbarhet Kansellering og hvis en billett ikke brukes Billettpriser Reserveringer Generelt Betingelser for reserveringer Befordring Befordring av passasjerer Innsjekking, sen ankomst for innsjekking og minimum ombordstigningstid Befordring kun ved fremleggelse av fullstendige og gyldige reisedokumenter Befordring av spedbarn, barn og unge personer Befordring av gravide Befordring av personer med uførhet

2 4.2 Bagasjebefordring Forbudt bagasje For mye/spesiell bagasje Restriksjon og avslag av transport Hvis tjenesten ikke gjennomføres eller hvis tjenesten ikke går etter tidsskjema, omruting Tidsskjemaer Kanselleringer Omruting Refusjoner Generelt Ufrivillige refusjoner Frivillige refusjoner Definisjon Kalkulering Tapt billett Kompensasjon ved ingen transport (gjelder kun flyreiser eller deler av flyreiser som har utgangspunkt i Canada) Definisjoner Betalbart kompensasjonsbeløp Transportørenes ansvar Montreal-konvensjonen Suksessive transportører Gjeldende lover og bestemmelser Ansvarsbegrensning Gratis transport Lovfestede referanser Dominerende lov. Modifisering og kravsfrafall...47 A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser Generelle forretningsvilkår og -betingelser for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH og Belair Airlines AG 1. Definisjoner Kodedelingsservice Kodedelingsservice betyr transport av en annen transportør enn Flyselskapet, som ikke fremgår av billetten ved bruk av Flyselskapets kodebetegnelse. Flybillettkupong En del av passasjerens billett som viser bestemte steder der kupongen gjelder. Flyselskap Flyselskap betyr Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredende agenter hhv. utførende flyselskaper. Flyselskapets kodebetegnelse/kallesignal Flyselskapets kodebetegnelse/kallesignal er koden med to eller tre bokstaver som identifiserer et flyselskap. Billett "Passasjerbilletten og bagasjekvitteringen" inkludert alle billett-, passasjer- og andre kuponger deri, utstedt av Flyselskapet, som transporterer passasjeren og bagasjen, inkludert en elektronisk billett som er utstedt av eller på vegne av flyselskapet. Omruting 2

3 Utstedelse av en ny billett som dekker transport til de samme destinasjonene, men via en annen rute enn det som er oppgitt på billetten eller deler av denne, enn det som passasjeren besitter, eller for å innløse billetten eller billettdelen som innehas av passasjeren for transport til den samme destinasjonen, men via en annen rute enn det som står derpå. Diverseavgiftsordre Et dokument utstedt av en transportør eller dennes agenter, som etterspør utstedelse av en gyldig passasjerbillett og bagasjekvittering og/eller andre tjenester til den som er navngitt på det dokumentet. SDR En spesiell trekkrettighet som definert av det internasjonale pengefondet. Wet Lease Wet Lease er en virksomhet på grunnlag av en ordning der utleier besørger minst noe av en besetning til leieren (Flyselskapet). 2. Bruksområde 2.1 Disse generelle virksomhetsvilkår og -betingelser gjelder kontraktkonklusjoner for all transport av passasjerer og bagasje, inkludert assosierte tjenester, levert av Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredere. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal disse Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser også gjelde for transport som besørges vederlagsfritt. 2.2 I den grad transport av passasjerer og bagasje, inkludert tilknyttede tjenester, besørges av ett av flyselskapene som står oppgitt i punkt 2.1 overfor, skal også Generelle transportvilkår gjelde. 2.3 Når det gjelder en kodedelingstjeneste, Wet Lease eller noen annen bestilling av flyreise der driftsflyselskapet er et annet enn det markedsførte flyselskapet, skal flyselskapets generelle vilkår for transport gjelde i tillegg til Generelle transportvilkår. Ved avvik har de generelle transportvilkårene til det gjennomførende flyselskapet forrang før andre regler. Du finner mer informasjon under: Transportøren som gjennomfører flyvningen vil gi mer informasjon. Det respektive flyselskapets generelle transportvilkår, som kan hentes fra nettsiden til det respektive flyselskapet, skal innlemmes i Generelle transportvilkår. Hvis det råder forskjellige eller motsigende forskrifter, skal de generelle vilkårene for det respektive flyselskapet gjelde. 3. Bestilling 3.1 Kontaktinformasjon for kunngjøring og informasjon Alle kunngjøringer og informasjon håndteres av Air Berlins servicesenter. Servicesenteret kan nås via telefon (0,31 NOK/min), faks +49 (0) , e-post til eller ved Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Tyskland. 3.2 Kontrakt Kontrakten trer i kraft i forhold til alle tilbud om bestillinger av plass på fly, som kan bestilles på Internett under eller andre autoriserte Internett-bestillingssider, ved å klikke på feltet "Bindende bestilling" og påfølgende visning av et sammendrag av bestillingsdata på skjermen (online bestillingsbekreftelse). Bestillingsbekreftelsen kan straks lagres eller skrives ut av den som bestiller. For informasjonsformål vil nevnte bekreftelse sendes automatisk igjen til kunden innen 24 timer til den oppgitte kontakt-e-postadressen til bestillingsansvarlig. Med henblikk på alle andre bestillingsprosedyrer (via telefon, skriftlig, e-post, faks, personlig) trer kontrakten i kraft ved mottak av bestillingsbekreftelsen og/eller ved telefonbestilling ved underretning over telefon Flyselskapet har rett til å bestride eller korrigere kontrakten i tilfeller med opplagte trykkfeil eller regnefeil. Hvis dette resulterer i en prisøkning, har den som bestiller rett til å trekke seg fra kontrakten innen to uker etter å ha mottatt bekreftelse på bestillingen. 3

4 3.2.3 Under bestillingsprosessen må passasjerens riktige fornavn og etternavn oppgis, og disse må stemme med navnet som står på offisiell legitimasjon med bilde eller et annet dokument. Kallenavn eller oppdiktede navn må ikke brukes. Punkt 3.3 gjelder hvis en passasjers navn er oppgitt på et senere tidspunkt Alle de som bestiller mottar etter avsluttet bestilling en bekreftelse på bestillingen/et bookingnummer og er ansvarlig for å oppbevare denne på et sikkert sted og beskytte den mot tilgang overfor tredjeparter. 3.3 Flyvninger som er bestilt på nytt En ombestilling skjer hvis dato/tidspunkt for flyvningen, navnet på passasjeren, destinasjon, avgangs- og/eller ankomstflyplass endres forut for en enkeltavgang, på bestillerens forespørsel og forutsatt at det finnes ledige seter En flyvning kan ombestilles opptil 30 minutter før avtalt avgangstid. Navnet på passasjeren kan endres opptil 30 minutter før avgang (utgående flyvning) Når en flyreise ombestilles, må differansen mellom den opprinnelige prisen og den nye, kanskje høyere prisen som gjelder på ombestillingstidspunktet, betales. En flyvning kan ombestilles til en avgang med lavere pris, men den opprinnelige prisen vil fortsatt gjelde. I tillegg belastes et ombestillingsgebyr på 50 EUR / 72 USD / 70 CAD for korte flyvninger og mellomdistanseflyvninger (flyvninger innen Tyskland, innen Europa, inkludert Russland vest for Ural og Kaukasus, eller flyvninger mellom Europa og Nord-Afrika / Tyrkia/ Kanariøyene / Azorene og Madeira / Israel/Irak/ Iran/ Syria/Libanon/Jordan), og et ombestillingsgebyr på 100 EUR / 143 USD / 140 CAD belastes for langdistanseflyvninger (flyvninger mellom Europa og Russland øst for Ural/ Sentral-Asia/ Sørøst- Asia/Fjerne Østen/Stillehavet/ Nord-, Mellom- eller Sør-Amerika / Karibien / Sentral-Afrika / sørlige Afrika / Golfstatene, unntatt Irak og Iran). Hvis en flyvning opprinnelig ble bestilt som fleksibel billett eller forretningsreise (CompanyFlexFare), skal bare differansen betales mellom den opprinnelige prisen og den nye, kanskje høyere prisen, som gjelder på dagen da ombestillingen ble foretatt. I alle ovennevnte tilfeller er bestilleren i henhold til tysk lov fri til å dokumentere at Flyselskapet ikke pådro seg noen kostnader eller at kostnadene som ble pådratt var langt lavere enn de som ble belastet som det faste ombestillingsgebyret Ombestillinger kan også utføres over telefon. En bestilling kan kun endres til en senere flyvning avhengig av lokale tillatelser på reisemålet hvis den ombestilte flyvningen vises i den kunngjorte timeplanen, hvis det er tilstrekkelig med kapasitet og kun hvis den senere flyvningen ikke er mer enn 365 dager etter den opprinnelig bestilte utgående flyvningen. Refusjoner for flyvninger eller flyvningsstrekninger som ikke ble brukt og som var blitt bestilt som lavprisreise, omfattes ikke. Ombestillingsgebyrer kan bare betales med godkjente kredittkort eller direktedebitering. Det finnes ingen ombestillingsgebyr for spedbarn (barn under 2 år). Det gis ingen rabatt på ombestillingsgebyret. En innenlandsflyvning kan ikke ombestilles til en internasjonal flyvning, eller motsatt. 3.4 Kansellering av en billett eller unnlatelse av bruk av en billett For å kansellere en bestilt flyvning eller en annen bekreftet tjeneste (f.eks. setereservasjon, transport av dyr, spesialbestillinger), må passasjerer informere Flyselskapet skriftlig (via faks til +49 (0) , via brev eller e-post til Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Tyskland; eller ved å ringe (0,31 NOK/min) før reisen starter, og referansenummeret må oppgis. Den avgjørende datoen er datoen da beskjeden mottas av Air Berlin. Kansellering er ikke lenger mulig når passasjeren har påbegynt reisen. I henhold til tysk lov omfattes kanselleringer av følgende forskrifter: Fleksibel billett: Billettprisen vil bli refundert hvis en passasjer kansellerer eller uteblir fra en kortdistanse-, mellomdistanse- eller langdistanseflyvning som er bestilt som fleksibel billett. Hvis en billett som i utgangspunktet ble bestilt som lavprisbillett ikke brukes eller kanselleres, skal punkt eller omfatte prisen på den opprinnelige lavprisbilletten Lavprisbillett: Hvis en kortdistanse- eller mellomlangdistanseflyvning (flyvninger innen Tyskland, flyvninger innen Europa eller mellom Europa og Nord-Afrika / Kanariøyene / Azorene og Madeira / Midtøsten / Kaukasus / Russland / Vest-Ural) bestilt som lavprisbillett ikke benyttes eller kanselleres, har Flyselskapet rett til, i samsvar med loven, å kreve avtalt godtgjørelse, minus eventuelle besparelser i 4

5 utgiften og/eller mulige alternative bruk av den bestilte tjenesten, med mindre omstendigheten som resulterer i at flyvningen ikke blir benyttet eller kansellert, er Flyselskapets ansvar eller skyldes force majeure. Innsigelser fra bestilleren skal tas i betraktning i samsvar med punkt Hvis en langdistanseflyvning (flyvninger mellom Europa og Nord-, Mellom- og Sør-Amerika / Karibien / Sentral-Afrika / Sør-Afrika / Asia / Golfstatene / Øst-Europa, Øst-Ural / Stillehavsområdet) som er bestilt som lavprisbillett ikke benyttes eller kanselleres, har Flyselskapet rett til å belaste følgende beløp, med mindre omstendighetene som resulterte i flyvningen som ikke er benyttet eller kansellert, er Flyselskapets ansvar eller skyldes force majeure: Opptil 21 dager før avgang: 20 % av billettprisen Opptil 14 dager før avgang: 30 % av billettprisen Opptil 7 dager før avgang: 40 % av billettprisen Opptil 1 dag før avgang: 50 % av billettprisen På avreisedagen: 100 % av billettprisen (netto) I ovennevnte tilfeller skal begge standardbesparelser i utgifter og alternativ bruk av tjenesten som er bestilt, tas i betraktning Flyselskapet tar også et ekspedisjonsgebyr på 25 EUR / USD 36 / CAD 35 per passasjer og bestilling av behandling av billetter som ikke er benyttet eller som er kansellert og som ble bestilt som lavprisbilletter (punkt og ). Bestilleren står fritt, under tysk lov, til å vise at det aktuelle ekspedisjonsgebyret er betydelig lavere enn det faste ekspedisjonsgebyret som belastes I alle ovennevnte tilfeller står bestilleren fritt, i henhold til tysk lov, til å dokumentere at Flyselskapet ikke pådro seg noe tap eller at kravet for refusjon eller kompensasjon av utgiftene var betydelig mindre Disse ovennevnte bestemmelsene skal også gjelde hvis ikke passasjeren når flyet til oppgitt tid eller ikke er tillates inn til flyvningen på grunn av ufullstendige reisedokumenter. Det anbefales at kunder tar ut reiseavbestillingsforsikring. 3.5 Webkontaktskjema nærmeste pårørende Flyselskapet tilbyr med anvendelse av VO (EU) nr. 996/2010 den som bestiller muligheten, innenfor rammen av Internett-sidene å oppgi en kontaktperson med navn, adresse og telefonnummer, som skal varsles i tilfelle en flyulykke. Disse opplysningene er ikke knyttet til bestillingen og brukes utelukkende til dette formålet og slettes igjen 48 timer etter flyvningsdatoen. I tilfelle en ombestilling må opplysningene skrives inn på nytt. 4. Priser/betaling 4.1 Tjenestene og prisene som ble bekreftet ved bestilling gjelder. Endringer i billettprisen på tidspunktet for bruk er tillatt ved endringer i drivstoffkostnader, endringer i eller pålegg av luftfartspesifikke skatter, luftfartspesifikke gebyrer, utslippsattestkostnader eller valutasvingninger med minst 10 % av den enkelte prisen hvis en periode på mer enn fire måneder er gått siden tidspunktet for avtaleinngåelsen og avtalt avreisedato, og hvis flyselskapet underrettet bestilleren i så måte uten utsettelse, ved mottak av slik informasjon og flyselskapet ikke kunne påvirke slik endring på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Ved seterelatert økning i transportkostnader (f.eks. drivstoffkostnader), kan Flyselskapet kreve betaling av det økte beløpet. Ellers skal tilleggskostnadene for befordringen deles på antall seter på flyet og resulterende økning pålegges som gebyr på det enkelte setet. Hvis gebyrer som flyplassgebyrer, betalbare av Flyselskapet, økes, kan prisen på flyvningen igjen økes med det tilsvarende proporsjonale beløpet. Ved endring i valutakurs etter at kontrakten for transport er inngått, kan prisen på flyvningen økes i tråd med økningen i kostnader for Flyselskapet. En prisøkning kan bare kreves inntil 21 dager før avtalt avreisedato. Hvis prisøkningen som anvendes etter inngåelse av kontrakten beløper seg til mer enn 5 % av den totale billettsummen, har bestilleren rett til å trekke seg fra kontrakten uten å pådra seg noen utgifter. Ved en eventuell reduksjon eller kansellering av skatter, gebyrer eller kostnader, refunderes eller trekkes overskytende beløp fra, alt ettersom. Ved reiser fra eller til USA skal økninger av flyprisen etter avtaleinngåelsen kun pålegges ved økning av skatter eller andre statlige avgifter, og kun hvis bestilleren ved avtaleinngåelsen har gitt sitt skriftlige samtykke til slike potensielle økninger ved å klikke på Opt-Inboksen på bestillingssiden. 5

6 4.2 Alle betalinger skal utføres enten ved kredittkort som godtas av Flyselskapet, eller ved direktedebitering fra en tysk, østerriksk eller nederlandsk bankkonto, som skal spesifiseres av personen som foretar bestillingen. Hele flyprisen kan betales med kontanter, men bare på et billettkontor og på bestillingsdatoen. Betalingen kan ikke mottas av et mellomledd. Med mindre annet er oppgitt av betaler, vil betalinger i utgangspunktet forskyves mot de eldste kravene. Alle betalinger som ikke er nok til å tilbakebetale hele gjelden, vil i utgangspunktet gå mot renten, og til slutt mot hovedforpliktelsen. 4.3 Ved mislighold av betaling, skal Flyselskapet ha rett til å si opp kontrakten etter en betalingsanmodning som ikke fører frem, i henhold til en tidsfrist tilsvarende punkt , og til å be om tilsvarende gebyrer som er fastsatt der. Punkt og skal følgelig gjelde. 4.4 Hvis et kredittkortselskap eller en bank nekter å gjøre opp kravet av kontrakten av årsaker som er kundens ansvar, skal kunden likevel måtte betale et fast beløp på 10 EUR / USD x14/ CAD 14 som kompensasjon for bankens returdebetnota. Kunden står fritt, under tysk lov, til å dokumentere at Flyselskapet ikke led noe tap, eller at det tapet som oppsto var lavere. Hvis flyvningen ble bestilt som fleksibel billett, vil Flyselskapet beregne et total ekspedisjonsgebyr på 25 EUR / 36 USD / 35 CAD per passasjer. Kunden står fritt, under tysk lov, til å vise at det aktuelle ekspedisjonsgebyret er betydelig lavere enn det faste ekspedisjonsgebyret som belastes. 5. Reisedokumenter 5.1. Passasjerer som bruker vår AB-TIX-tjeneste (e-billetter) vil få en bekreftelse på bestillingen sin via post eller e-post og kan hente ombordstigningskortet for den bestilte flyvningen ved fremlegging av et gyldig ID-kort eller pass og referansenummeret for bestillingen ved innsjekkingsskranken Hver passasjer er personlig ansvarlig for å overholde alle viktige forskrifter forbundet med reisen (f.eks. pass, visum og helseforskrifter, inkludert for alle kjæledyr som passasjeren har med seg), så vel som for fullstendige og gyldige reisedokumenter. Ved eventuell manglende overholdelse av innreise- eller utreiseforskrifter, spesielt som følge av ufullstendige eller ugyldige reisedokumenter, har Flyselskapet rett til å avvise transport og belaste passasjeren for alle medfølgende kostnader og skader. 6. Kansellering av kontrakt som følge av ekstraordinære omstendigheter Hvis reise med fly gjøres langt vanskeligere, mer farefull enn forutsett eller påvirkes som følge av force majeure, kan begge parter trekke seg fra kontrakten. Hvis kontrakten sies opp før avgang, skal Flyselskapets maksimale ansvar overfor bestilleren for kansellering av flyvningen være begrenset til refusjon av flyprisen som allerede er betalt. Dette omfatter alle krav bestilleren har som følge av kontrakten, med mindre det aktuelle tapet dreier seg om personlig skade eller skade som pådras som følge av overveid eller grov uaktsomhet. 7. Ansvar 7.1. Gjeldende lovbestemmelser skal gjelde i sammenheng med de som fremgår av Montrealkonvensjonen om standardisering av forskrifter for internasjonal flytransport i forhold til skade for passasjeren så vel som passasjerens bagasje. Bortsett fra skade på liv, kropp eller helse eller for brudd på vesentlige kontraktforpliktelser, hvis oppfyllelse er uunnværlig for behørig oppfyllelse av kontrakten og hvis oppfyllelse passasjeren vanligvis kan forvente, er Flyselskapet ansvarlig bare for skade hvis det selv har forårsaket skaden med overlegg eller grov uaktsomhet. Bestemmelsene i Montreal-konvensjonen eller andre underordnede ansvarsbestemmelser (fremfor alt forskrift (EC) nr. 261/2004) skal forbli uberørt. Alle klager og forespørsler vedrørende bagasje skal tas opp direkte med bagasjekontoret ved ankomst. Ellers kan erstatning kreves skriftlig innenfor de periodene som er bestemt av Montreal-konvensjonen. Et slikt brev skal sendes til Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Abt. Kundenservice (kundeserviceavdelingen), Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Tyskland. Passasjerer anbefales å ta med seg verdisaker, legemidler, bedervelige varer eller skjøre gjenstander i håndbagasjen (opptil maks. 6 kg / 13 lb, 8 kg / 18 lb med bærbar PC, er tillatt). Informasjonen som står på billetten om det begrensede ansvaret, gjelder. Med mindre foregående avsnitt fremsetter noe annet, skal innsigelsene basert på Montreal-konvensjonen og gjeldende nasjonal lov gjelde uten restriksjon. 6

7 7.2. Hvis noen annen transportmetode enn fly (f.eks. tog&fly) brukes til en del av reisen, skal den delen av reisen være underlagt vilkår og betingelser som gjelder for den aktuelle transportmåten (paragraf 38, avsnitt 2 i Montreal-konvensjonen). 8. Datavern I samsvar med tysk datavernlovgivning og andre lovpålagte bestemmelser, er Flyselskapet autorisert, innenfor omfanget av oppfyllelsen av kontrakten, til å samle, behandle og anvende personlige data. Slike data samles, behandles, anvendes og overføres via databehandlingssystemer innenfor omfanget av kontraktens formål. Behandling eller anvendelse gjennomføres til følgende formål, innenfor omfanget av lovpålagte bestemmelser: bestille, skaffe billett, få tilleggstjenester og foreta betalinger; utvikle og yte tjenester, legge til rette for innreise- og tollprosedyrer. Til disse formålene har Flyselskapet rett til å samle, lagre, redigere, sperre, slette, anvende og overføre slike data til sine egne kontorer, autoriserte representanter, så vel som de som gir ovennevnte tjenester på vegne av Flyselskapet. Flyselskapet har også rett til å sende passdata og personlige data som er behandlet og anvendt av Flyselskapet i sammenheng med lufttransport til myndighetene (statlige departementer) i Tyskland og andre land (inkl. myndigheter i USA og Canada) hvis myndighetenes forespørsel om at slike data sendes er basert på obligatoriske, lovpålagte bestemmelser og derfor nødvendig for å oppfylle transportkontrakten. 9. Diverse 9.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle virksomhetsvilkår og -bestemmelser er ineffektive, skal det ikke påvirke effektiviteten til gjenværende bestemmelser. 9.2 Tysk lov skal gjelde i alle tilfeller. Berlin er domstolen for kommersielle saker. Dato utstedt:

8 B. Generelle transportvilkår (GCC) Generelle transportvilkår for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH (Flyselskap) og Belair Airlines AG 1. Bruksområde 1.1 Disse generelle transportvilkårene gjelder all transport av passasjerer og bagasje, inkludert tilknyttede tjenester, levert av Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredere (heretter omtalt som Flyselskapet). Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal disse generelle transportbetingelsene også gjelde for kostnadsfri befordring. Med mindre annet er avtalt, skal også Flyselskapets generelle virksomhetsvilkår og -betingelser gjelde Alle varslinger og informasjon håndteres av Air Berlins servicesenter. Servicesenteret kan nås via telefon (0,31 NOK/min), faks +49 (0) , e-post til eller Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Tyskland. 2. Befordring 2.1 Befordring av passasjerer Innsjekking, sen ankomst til innsjekking og minimumstid for ombordstigning Følgende distinksjoner gjelder hvis passasjerer sjekker inn ved skranken eller bruker ekspress-innsjekkingsystemet: - For kortdistanse- og mellomdistanseflyvninger (tyske innenlandsflyvninger, flyvninger innen Europa, inkludert Russland vest for Ural-fjellene og Kaukasus, eller flyvninger mellom Europa og: Nord-Afrika / Tyrkia / Kanariøyene / Azorene og Madeira / Israel / Irak / Iran / Syria / Libanon / Jordan) må passasjerer ha møtt opp ved innsjekking minst 30, 45 eller 60 minutter før oppgitt avgangstid, avhengig av avgangsflyplass, for å hente ombordstigningskort (ved bruk av ekspressinnsjekkingsmaskiner på flyplassen må de ha fullført innsjekkingsprosessen for å hente ombordstigningskortet her) for å få mulighet til å komme om bord i flyet. Se bestillingsbekreftelsen for nøyaktige innsjekkingstider og tidsfrister. For informasjon kan du også se innsjekkingstidene og tidsfristene for de forskjellige flyplassene på ta kontakt med vårt servicesenter eller Air Berlins billettskranker. Du rådes til å sjekke inn i god tid før planlagt innsjekkingstid for å unngå forsinkelser forårsaket f.eks. av lange køer. Dette gjelder desto mer for passasjerer hvis bestillinger forutsetter spesialtjenester fra flyselskapene, f.eks. behovet for å transportere passasjerer i rullestol (punkt 2.4.9), transport av dyr under flyet (punkt ) eller barn som reiser alene (punkt ). - For langdistanseflyvninger (flyvninger mellom Europa og: Russland øst for Ural-fjellene / Sentral-Asia / Sørøst-Asia / Det fjerne Østen / Stillehavsområdet / Nord-, Sentral- og Sør-Amerika / Karibien / Sentral-Afrika / Sør-Afrika / Golf-statene bortsett fra Irak og Iran), må passasjerer ha møtt opp ved innsjekking minst 90 minutter før oppgitt avgangstid for å hente ombordstigningskortet (ved bruk av ekspress-innsjekkingsmaskiner på flyplassen må de ha fullført den automatiske innsjekkingsprosessen på dette tidspunktet) for å få lov til å komme om bord i flyet. Du rådes til å sjekke inn i god tid før avtalt innsjekkingstid for å unngå forsinkelser som følge av f.eks. lange køer. Dette gjelder desto mer for passasjerer som har bestilt spesialtjenester fra flyselskapene, f.eks. transport av passasjerer med rullestol (punkt 2.4.9), transport av dyr i fraktrommet (punkt ) eller barn som reiser alene (punkt ) Passasjerer som sjekker inn på Internett, må ha fullført online-prosessen og skrevet ut ombordstigningskortet minst 120 minutter før oppgitt avgang for å få lov til å komme om bord i flyet. For mer informasjon gå til Service/Innsjekking og e-tjenester på Passasjerer som sjekker inn via MMS-innsjekking (dette gjelder bare tyske eller østerrikske teleleverandører), må ha bekreftet Flyselskapets SMS-beskjed på sin mobiltelefon med MMS-funksjon for å motta ombordstigningskortet som MMS-strekkode og dermed fullføre innsjekkingsprosedyren, minst til innsjekkingstidene før planlagt avgang for å kunne gå om bord. For mer informasjon gå til Service/Innsjekking og e-tjenester på 8

9 For nøyaktige avgangstider se den relevante bestillingsbekreftelsen og displayet på avgangsflyplassen. Passasjeren er ansvarlig for å overholde tidsfrister for innsjekking Passasjerer må dessuten befinne seg ved utgangen minst 20 minutter før avgang (minimumstid for ombordstigning) og må være i besittelse av et gyldig ombordstigningskort (MMSinnsjekking: MMS-strekkode) og klar til å gå om bord ved utgangen Hvis ikke tidsfristene for innsjekking følges, som er oppgitt i foregående punkter ( ) eller minimumstiden for boarding ikke overholdes ( ), betyr det at passasjerer, enten de er i besittelse av et gyldig ombordstigningskort eller ikke, vil miste sin rett til å bli med flyet, selv om de fortsatt er forpliktet til å betale for flybilletten, med mindre ansvaret for dette ligger hos Flyselskapet eller skyldes force majeure. Likedan kan ingen krav for erstatning, kompensasjon av utgifter eller andre krav mot Flyselskapet deriveres av dette For innsjekking kvelden før, så lenge dette tilbys ved den aktuelle flyplassen, beregner flyselskapet ved innsjekkingsskranken 5 EUR/7 USD/7 CAD per passasjer. Ved småbarn, barn inntil 12 år, innehavere av topbonus Card Silver, Gold eller Service Card inkl. følgeperson, samt for reisende på Business Class tilkommer ikke noe tillegg for innsjekking kvelden før Transport bare ved fremlegging av fullstendige og gyldige reisedokumenter Passasjerer transporteres kun av Flyselskapet hvis de er i besittelse av fullstendige og gyldige reisedokumenter, så vel som gyldig pass/id-kort/visum eller hvis originaldokumentene er mistet, tilsvarende erstatningsdokumenter, og disse fremlegges ved punktlig innsjekking. Dette gjelder også for alle husdyr som reiser sammen med passasjerer Egnet bevis på identitet (innskriving i passet til forelder/foresatt eller barnets eget pass) må også fremlegges for barn og spedbarn. Flyselskapet ber passasjerene om å ha sitt bookingreferansenummer tilgjengelig ved innsjekking Flyselskapet har rett til å avvise passasjerer hvis innreisebetingelser som er pålagt i destinasjonslandet ikke er oppfylt eller hvis reisedokumenter som kreves av et bestemt land, ikke kan forelegges Befordring av spedbarn, barn og unge mennesker For å unngå skade, anbefaler Flyselskapet at nyfødte spedbarn under 7 dager ikke transporteres på flyvninger Billettprisen for små barn/spedbarn (barn under 2 år) på alle internasjonale ruter er 10 % av billetten for voksne (netto billettpris). Spedbarn (barn under 2 år) flyr vederlagsfritt på alle tyske innenlandsruter. Billettprisen for barn mellom 2 og 12 er 67 % av nettoflyvningsprisen pluss skatter, avgifter og drivstofftillegg Hvis et barn avslutter sitt 2. leveår i forbindelse med en bestilt flyreise mellom tur- og returflyvningen, blir 67 % av nettoflyprisen ekskl. skatter, gebyrer og kerosintillegg beregnet. Barnet har sitteplass på tur- og returflyvningen, men småbarn (barn under 2 år) må av sikkerhetsmessige årsaker bruke et barnesete etter standarden i , og dette er lovbestemt Hver voksen passasjer kan ta med seg ett lite barn. Bare ett lite barn er tillatt per seterad. Spedbarn kan reise i sitt eget barnesete, forutsatt at et ekstra sete er bestilt om bord i flyet. Barnesetet må under flyvningen være festet til flysetet ved bruk av det sikkerhetsbeltet som finnes der. Følgende barneseter er for tiden godkjent til generell bruk om bord i flyet: Römer King Quickfix, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi City, Storchenmühle Maximum, Luftikid, andre sertifiserte barnesikringssystemer godkjent for bruk spesielt om bord i fly, av en myndighet i et JAA-medlemsland, FAA eller Transport Canada og er behørig merket, CRDS-godkjent for bruk i motorkjøretøy i samsvar med UN ECE R 44, -03 eller nyere versjon, CRDS-godkjent for bruk i motorkjøretøy og fly i henhold til canadiske CMVSS 213/213.1, CRDS-godkjent for bruk i motorkjøretøy og fly i samsvar med US FMVSS Nr. 213 og behørig merket. Andre barneseter kan tillates i enkelttilfeller etter forhåndsvarsling. Barnesetet må i alle tilfeller være godkjent (sertifisert) og merket tilsvarende. Mer informasjon vises under Service/Service for familier på eller fås fra servicesenteret ved registrering. 9

10 Viktig vennligst merk: Egnet bevis på identitet (innskriving i passet til forelder/foresatt eller barnets eget pass) må også fremlegges for barn og spedbarn. Avhengig av destinasjonsland (f.eks. USA), kan spesielle innreisebestemmelser være aktuelle for barn som reiser. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med diplomatkontoret i utlandet eller det tyske utenriksdepartementet Mindreårige mellom 5 og 11 år, som reiser alene, kan bli med om bord bare hvis Flyselskapet var underrettet på forhånd og hvis Flyselskapet har bekreftet transport av en mindreårig som reiser alene. Hvis en barn mellom 5 og 11 år ledsages av en person som er 16 år eller eldre, er det barnet ikke ansett som en mindreårig som reiser alene i betydning av disse punktene. Tjenesten for mindreårige som reiser alene, kan også bestilles for barn mellom 12 og 16 år Mindreårige som reiser alene vil få reise hvis et offisielt pass/id-dokument med bilde fremlegges ved innsjekking. Foreldrene/de foresatte må fremlegge en skriftlig bekreftelse på at barnet har tillatelse til å reise. Hvis de foresatte/foreldrene er skilt eller separert, må de fremlegge en skriftlig bekreftelse fra hver foreldrepart ved innsjekkingsskranken. For noen land gjelder spesielle regler. Mer informasjon kan fås gjennom servicesenteret. Navnet på den personen som henter barnet ved destinasjonsflyplassen må oppgis ved innsjekkingsskranken. De foresatte/foreldrene må vente ved flyplassen inntil flyets avgang Et ekspedisjonsgebyr på EUR 40 / 57 USD/ 56 CAD per flyvning gjelder transport av mindreårige som reiser alene på kortdistanse- og mellomdistanseflyvninger. Gebyret for langdistanseflyvninger er EUR 80/ 114 USD/ 112 CAD per flyvning På flyvninger med mellomlandinger via ett av Flyselskapets knutepunkter, vil Flyselskapet sørge for en person som ledsager har tilsyn med mindreårige som reiser alene, forutsatt at transittiden ikke overstiger 2 timer. Hvis dette er tilfelle, vil befordring nektes, unntatt i tilfeller der transittiden overskrider 2 timer innenfor én booking i flyselskapet Transport av gravide Følgende forskrifter gjelder av sikkerhetsårsaker og for å unngå å skade helsen til gravide kvinner: Inntil 4 uker før forventet termin, vil Flyselskapet besørge transport for gravide uten legeattest. Flyselskapet har rett til å forlange legeattest som viser at svangerskapet ikke er kommet lenger enn 36. uke Transport tilbys ikke gravide i løpet av de siste 4 ukene før forventet termin. Viktig vennligst merk: Forskriftene overfor må også tas hensyn til i forbindelse med datoen for eventuell planlagt returflyvning Transport av passasjerer med gips Passasjerer med gips gjøres oppmerksom på at det består betydelige helserisikoer ved flyvning i løpet av de første fire (4) dagene etter at gipsen er påsatt, uansett om gipsen brukes oppsplittet i løpet av flyvningen eller ikke. Av denne grunn har flyselskapet rett til å nekte transport av alle passasjerer som dette gjelder i overensstemmelse med avsnitt 2.5. Men flyselskapet kan gjøre et unntak og samtykke til å transportere passasjeren i enkelte tilfeller, gitt at pasienttransporten er tilgjengelig eller passasjeren fremlegger en legeattest før avgang, der det oppgis at det ikke er noen forventede helserisikoer forbundet med transporten av pasienten, uavhengig av om passasjeren bruker gipsen åpen eller lukket, samt at attesten spesifiserer om gipsen skal brukes åpen eller lukket Hvis gipsen har vært på i minst fire (4) dager uten noen komplikasjoner, kan passasjeren som bærer gipsen transporteres. Men det anbefales på det sterkeste at en lukket gips splittes åpen av medisinske grunner Flyselskapet må varsles på forhånd hvis passasjeren krever ekstra plass på flyet på grunn av gipsen. Dette bør gjøres minst 48 timer før avreise, ellers har ikke Flyselskapet rett til å avslå transport i samsvar med punkt 2.5 i noe enkelttilfelle. 10

11 2.2 Bagasjebefordring Flyselskapet kan avslå å sjekke inn bagasje hvis den ikke er innpakket slik at det kan transporteres på en trygg måte. Passasjerer har felles ansvar for å sikre at den innsjekkede bagasjen, samt alle gjenstander som finnes i den, vil overleve transporten uten skade Kabinbagasje må ikke veie mer enn 6 kg utenom bærbar PC (8 kg med bærbar PC). Håndbagasjen må ikke overstige målene 55 cm x 40 cm x 20 cm. På grunn av plassbegrensning og sikkerhet, tillates bare én håndbagasjegjenstand per passasjer. Ifølge EU-forskrift 1546/2006 har alle passasjerer som reiser fra flyplasser innen Den europeiske union og Sveits (inkludert tilknytningsflyvninger) kun tillatelse til å transportere væsker, trykkbeholdere, pastaer, lotion og andre gel-lignende stoffer opptil en maksimal mengde på 100 ml pr. gjenstand i håndbagasjen. Den maksimale fyllmengden som er trykket på beholderen er avgjørende. Alle disse enkelte beholderne må pakkes i én transparent, forseglbar plastpose med en kapasitet på maks. 1 liter. Det er kun tillatt med én plastpose per person. Spesielle regler gjelder for reseptbelagte medisiner og babymat, som kan fås gjennom Flyselskapets servicesenter. Noen ikke-eu-stater har innført de samme reglene. Mer informasjon er tilgjengelig gjennom Flyselskapets servicesenter Bagasjegrensen for bagasje som sjekkes inn, er på Economy Class: - (for avganger inntil ) 20 kg per passasjer med mindre annet er fastslått i spesialforskrifter (f.eks. amerikanske/canadiske flyvninger eller som et ledd i kundelojalitetsprogrammer). - (for avganger fra og med ) 23 kg for en bagasjekolli per passasjer, så lenge spesielle regler ikke uttrykker annet Den fri bagasjegrensen for Business Class er: - (for avganger inntil ) 30 kg per passasjer, så lenge spesialforskrifter ikke sier noe annet. - (for avganger fra og med ) 32 kg per kolli for inntil to bagasjekolli per passasjer, så lenge spesialforskrifter ikke sier noe annet Ved overskridelse av den fri bagasjegrensen som gjelder for passasjeren, må det betales en avgift (se punkt 2.4 nedenfor), så lenge befordringen ellers er tillatt Vekten på enkelte bagasjekolli skal ikke være mer enn 32 kg (unntatt spesial- og sportsbagasje, se punkt 2.4.6). Ta kontakt med Flyselskapets servicesenter for mer informasjon Bagasje-ID-merket som er gitt til passasjeren, er bestridbart dokument for den innsjekkede bagasjen i forhold til vekt og antall kolli. Passasjerer bes om å feste et merke med navn og adresse på utsiden og innsiden av den innsjekkede bagasjen Passasjerer må hente sin innsjekkede bagasje straks den leveres ut av Flyselskapet. Hvis bagasjen ikke hentes av passasjerens egne grunner eller aksept nektes uten grunn, skal flyselskapet ha rett til å belaste passasjeren for lagringskostnadene som kan oppstå Passasjerene skal være ansvarlige for betaling av alle tollavgifter tilknyttet bagasjen deres Ved forsinkelser, tap, ødeleggelse av eller skade på bagasje, anbefaler Flyselskapet at passasjeren tar kontakt med Hittegodskontoret straks etter landing på den respektive flyplassen. 2.3 Forbudt bagasje Det er forbudt å ha med farlige artikler på alle flyvninger operert av Flyselskapet Det er ikke tillatt for passasjerer å ta med seg følgende artikler om bord: - Gjenstander som kan skade flyet, utstyr eller personer, spesielt eksplosiver, gasser under trykk, oksiderende, radioaktive, korrosive eller magnetiserende stoffer, høyst antennelige, giftige eller aggressive stoffer og også alle typer væsker, dvs. alle gjenstander eller stoffer som er klassifisert som farlige i overensstemmelse med forskriftene om farlige stoffer. - Gjenstander som er uegnet til befordring på grunn av vekten, størrelsen eller typen. 11

12 2.3.3 Separate litiumbatterier eller oppladbare litiumbatterier (som vanligvis brukes i elektroniske forbrukervarer, f.eks. bærbare PC-er, mobiltelefoner, klokker, kameraer, osv.) kan bare tas med i kabinbagasje. Ikke mer enn to separate litiumbatterier eller gjenoppladbare batterier med maksimal nominell verdi på 160 Wh kan befordres som reservebatterier for elektroniske konsumentvarer. Flyselskapets forhåndssamtykke må fås hvis separate batterier eller gjenoppladbare batterier med en individuell nominell verdi på mellom 100 Wh og 160 Wh skal transporteres om bord. For flere opplysninger om befordring av batterier og gjenoppladbare batterier, vennligst se sikkerhetsinformasjonen på nettet Passasjerer har ikke tillatelse til å bære med seg våpen av noe slag om bord, verken i håndbagasjen eller på seg selv, spesielt skytevåpen, stumpe eller skarpe våpen, så vel som beholdere under gasstrykk som kan brukes til angrep eller forsvar. Det samme gjelder for alle typer ammunisjon og potensielt eksplosive stoffer. Sigarettennere med absorbert drivstoff er forbudt. Passasjerer kan ha 1 gasslighter på seg Lekepistoler (plast eller metall), katapulter, bestikk, barberblad (både sikkerhetsblader og åpne blader), kommersielt tilgjengelige leker som kan brukes som våpen, strikkepinner, sportsracketer og andre typer sports- eller fritidsutstyr som kan brukes som våpen (f.eks. rullebrett, fiskestenger eller årer), i tillegg til alle andre skarpe gjenstander, må kun transporteres i innsjekket bagasje. Det samme gjelder for neglesakser, neglefiler, stålkam og hypodermiske sprøyter (unntatt dokumenterte medisinske formål), samt lys med gelkomponent, skoinnlegg med gelkomponent, snøkuler eller lignende dekorasjon, uansett størrelse eller væskemengde. For å unngå skade må alle skarpe gjenstander i innsjekket bagasje beskyttes og pakkes på sikker måte Passasjerer rådes til ikke å transportere noen skjøre eller ømfintlige artikler, artikler som er særlig verdifulle, f.eks. penger, smykker, edelsteiner, edelmetaller, bærbare PC-er, kameraer, mobiltelefoner, navigasjons- eller elektroniske enheter, verdipapirer (andelsbrev, osv.) eller andre verdisaker eller dokumenter, prøver, ID-dokumenter, husnøkler, bilnøkler, legemidler eller væske i den innsjekkede bagasjen. For å unngå skader på sikkerhetslåsen som følge av sikkerhetskontroller (spesielt i internasjonal reisetrafikk til og fra USA), anbefales det videre å overlevere bagasjen ulåst eller med en såkalt TSA-lås. 2.4 For mye/spesiell bagasje For de etterfølgende bagasjebestemmelsene gjelder avganger inntil (weight concept) de følgende tariffsonene: - Sone 1: Europa, unntatt Russland/Kanariøyene/Azorene/Madeira/Island - Sone 2: Tyrkia, Nord-Afrika, Madeira, Azorene, Kanariøyene, Russland, Island - Sone 3: Forente arabiske emirater, Israel, Irak - Sone 4: Afrika (unntatt Nord-Afrika), Asia (unntatt Forente arabiske emirater/tyrkia/israel, Irak), Karibien, Mexico, alle andre land For etterfølgende bagasjebestemmelser gjelder for flyvninger fra og med den følgende strekningsdefinisjoner (unntatt USA-/Canada-flyvninger): - Kort/mellomdistansesflyvninger; flyvninger innen Tyskland, flyvninger innen Europa, inkludert Russland vest for Ural og Kaukasus, eller flyvninger mellom Europa og Nord- Afrika/Tyrkia/Kanariøyene/Azorene og Madeira/Israel/Irak/Iran/Syria/Libanon/Jordan -Langstrekninger: Flyvninger mellom Europa og Russland øst for Ural/Sentral-Asia/Sørøst-Asia/Fjerne Østen/Stillehavet/Mellom- eller Sør-Amerika/Karibien/Sentral-Afrika/sørlige Afrika/Golfstatene, unntatt Irak og Iran Transport av bagasje som overstiger gjeldende krav til maks. bagasje i forhold til vekt, er gjenstand for gebyr. Med mindre annet er avtalt, vil en ekstra avgift (avgift for ekstra bagasje) gjelde for bagasje som går over grensen for tillatt fri bagasje. I hvert tilfelle må avgiften betales før flyavgangen, ellers gis ingen berettigelse til transport av bagasjen Prisene for ekstra bagasje for avganger inntil er som følger (weight concept): - Sone 1: 15 EUR/21 USD/21 CAD per kg og enkeltstrekning 12

13 - Sone 2: 20 EUR/29 USD/28 CAD per kg og enkeltstrekning - Sone 3: 25 EUR/36 USD/35 CAD per kg og enkeltstrekning - Sone 4: 30 EUR/43 USD/42 CAD per kg og enkeltstrekning Prisene for ekstra bagasje for avganger fra og med er som følger (piece concept): - Passasjerer som reiser med Economy Class (one-piece concept): - Ekstrabagasjeavgiften for ekstra bagasje: 2. bagasjekolli med en vekt på inntil 23 kg/51 pund: 50 EUR (fly fra Tyskland)/ 70 USD/ 70 CAD (fly fra destinasjonen) - 1, bagasjekolli med en vekt på over 23 kg til 32 kg: 50 EUR (fly fra Tyskland kort/mellomdistanse)/ 70 USD /70 CAD (fly fra destinasjonen kort/mellomdistanse) hhv. 100 EUR (fly fra Tyskland langdistanse) / 140 USD/140 CAD (fly fra destinasjonen) - 2. bagasjekolli med en vekt på over 23 kg til 32 kg: 100 EUR (fly fra Tyskland kort/mellomdistanse)/ 140 USD /140 CAD (fly fra destinasjonen kort/mellomdistanse) hhv. 150 EUR (fly fra Tyskland langdistanse) / 200 USD/210 CAD (fly fra destinasjonen langdistanse) - Hver ytterligere bagasjekolli utover 2. bagasjekolli inntil 23 kg: 70 USD/ 70 CAD/ 50 EUR (kort/mellomdistanse), 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (langdistanse) Hver ytterligere bagasjekolli utover 2. bagasjekolli over 23 kg til 32 kg: 100 EUR (flyvning fra Tyskland kort/mellomdistanse) / 140 USD / 140 CAD (flyvning fra destinasjonen kort/mellomdistanse) hhv. 150 EUR (fly fra Tyskland langdistanse) / 200 USD / 210 CAD (flyvning fra destinasjonen langdistanse) - Passasjerer på Business-Class (two-piece concept): Pris for ekstra bagasje : Fra og med 3. bagasjekolli med den vekt på inntil 23 kg/51 pund: Engangsavgift fra 100 EUR (fyvning fra Tyskland) / 140 USD / 140 CAD (flyvning fra destinasjonen) Fra 3. bagasjekolli med en vekt på over 23 kg / 51 pund og inntil 32 kg / 71 pund: Engangsavgift på 150 EUR (flyvning fra Tyskland) / 200 USD / 210 CAD (flyvning fra destinasjonen) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, må Flyselskapet underrettes på forhånd om alle kolli spesialbagasje. Varslingen må gjøres skriftlig. Flyselskapets bekreftelse på slik varsling kreves for å sikre berettigelsen til transporten. Mål og vekt på spesialbagasjegjenstanden må oppgis på varsling Avgjørelsen som gjelder transport av overskytende bagasje og spesialbagasje er basert på tilgjengelig kapasitet under flyet og på yrkeshelse- og sikkerhetsforskrifter. Følgesmessig overskytende og spesialbagasje kan være gjenstand for mengdebegrensning eller helt utelukkes fra transport. Videre må også reisebyrået eller servicesenteret informeres om overvekt (10 kg eller mer), spesialbagasje eller overdimensjonert og større bagasje minst 48 timer før avreise, da dette kan transporteres bare hvis det er nok plass om bord Enhver bagasjegjenstand (uansett om det er reisebagasje eller sportsbagasje) over 32 kg må registreres senest 48 timer før avgang ved servicesenteret til flyselskapet som spesielt tung spesialbagasje. Hvis denne registreringstidsfristen ikke overholdes, har passasjeren ikke krav på befordring av bagasjegjenstanden. Spesielt tung spesialbagasje (over 32 kg) blir for avganger inntil (unntatt USA-Canada-flyvninger) transportert mot betaling av en generell overbagasjeavgift (punkt 2.4.3), for avganger fra og med mot betaling av en engangsavgift for overbagasje på 200 EUR/286 USD/280 CAD (kort-/mellomdistanse) hhv. 450 EUR/600 USD/630 CAD (langdistanse). Alle avgifter for sportsbagasje er inkludert i denne overbagasjeavgiften Overskytende bagasjeenheter kan for avganger til og med bestilles på forhånd for vanlig bagasje (ikke spesial- eller sportsbagasje) Hver overskytende bagasjeenhet gir passasjeren rett til å sjekke inn 5 kg tilleggsbagasje. Per person og tilleggsbagasjekolli er avgiftene som følger: - Sone 1: 55 EUR/79 USD/77 CAD - Sone 2: 75 EUR/107 USD/105 CAD - Sone 3: 90 EUR/129 USD/126 CAD 13

14 - Sone 4: 110 EUR/157 USD/154 CAD Avhengig av kapasitet, kan maks. 10 overskytende bagasjeenheter (dvs. maks. 50 kg) bestilles per passasjer og rute/flyvning. Vekten på enkelte bagasjekolli skal ikke være mer enn 32 kg. Overskytende bagasjeenheter kan bestilles inntil 48 timer før avgang. Overskytende bagasjeenheter kan ikke bestilles for amerikanske/canadiske flyvninger eller for flyvning av barn under 2 år. Vennligst ta kontakt med Flyselskapets servicesenter for mer informasjon. På grunn av romrestriksjoner forbeholder Flyselskapet seg retten, fra starten, til å begrense eller utelukke muligheten for å bestille overvektsbagasjeenheter hvis et mindre fly benyttes Hvis en passasjer kansellerer en overvektsbagasjeenhet, skal Flyselskapet ha rett, i samsvar med loven, til å kreve betaling fra passasjeren av avtalt gebyr, minus besparelser på utgiftene og/eller alternativ bruk av bestilt service, med mindre omstendighetene som førte til kanselleringen skyldes Flyselskapet eller force majeure. Under tysk lov står passasjeren fritt til å dokumentere at ingen krav eller betydelig redusert krav for godtgjørelse har påløpt for Flyselskapet. Vennligst ta kontakt med Flyselskapets servicesenter for mer informasjon Sportsutstyr/bagasje i betydning av punkt anses for å være spesialbagasje og må registreres på forhånd og pakkes separat. Flyselskapet anbefaler innsjekking av sportsutstyr i robust innpakning. Det må kunne gjenkjennes som sådan ved innsjekkingsskranken Følgende gebyrer gjelder spesialtyper sportsbagasje, så lenge denne er registrert innen 24 timer før den aktuelle avgangen og den tilhørende avgiften er betalt. Ved senere registrering og/eller betaling gjelder de generelle prisene for ekstra bagasje etter par (uten tidsmessig begrensning): Sykler (BIKE): Per enkeltstrekning inntil maks. 32 kg 50 EUR/ 72 USD / 70 CAD (Sone 1/2/3 for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : for kort/mellomdistanse), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse) Surfboard (med segl og mast) / Bodyboard / Kiteboard / Wakeboard / Kano (SURF/KITE/WAKE/KANO): Per enkeltstrekning inntil maks. 32 kg 50 EUR/ 72 USD / 70 CAD (Sone 1/2/3 for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse) Dykkeapparat (DIVE): Per enkeltstrekning inntil maks. 32 kg 50 EUR/ 72 USD / 70 CAD (Sone 1/2/3 for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4: for avganger fra og med : Langdistanse) Skiutstyr/1 par ski eller et snowboard og skisko eller 1 skibob per flygjest (SKIS): Per enkeltstrekning inntil maks. 32 kg 50 EUR/ 72 USD / 70 CAD (Sone 1/2/3 for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse) (kostnadsfri på flyvninger med NIKI Luftfahrt GmbH), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3: for avganger fra og med : for kort/mellomdistanse), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse) Golfutstyr (GOLF): inntil maks. 32 kg pr. separat bagasjekolli per flygjest og enkel strekning 50 EUR/ 72 USD / 70 CAD (Sone 1/2/3 for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 70 EUR / 95 USD / 98 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : for kort/mellomdistanse), 120 EUR / 170 USD / 168 CAD (ved registrering ved 14

15 innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse) Sportsvåpen, jaktvåpen og tilhørende ammunisjon (WEAP): Per enkeltstrekning inntil maks. 32 kg 50 EUR/ 72 USD / 70 CAD (Sone 1/2/3 for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : for kort/mellomdistanse), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse) Vennligst ta kontakt med oss for priser som gjelder for annen sportsbagasje Dykkerutstyr må registreres hos Flyselskapet før avreisedato. Belter må transporteres uten dykkerblyvekter, og trykkluftflasker må være tomme. Dykkerlamper må transporteres med batteriet eller pæren fjernet Sykler må registreres med Flyselskapet før avreisedato og pakkes før de sjekkes inn. Flyselskapet anbefaler en sykkelboks eller annen solid beholder som egnet emballasje. Sykler med en ekstra motor regnes som farlige gjenstander og ekskluderes fra befordring. Men sykler som drives av en elektrisk motor og er utstyrt med et batteri, kan transporteres Flyselskapet må varsles på forhånd hvis passasjerer skal sjekke inn sportsvåpen, jaktvåpen og assosiert ammunisjon eller noen artikkel som kan se ut som eller er merket som våpen, ammunisjon eller potensielt eksplosive stoffer. Flyselskapet anbefaler at passasjerer som har med seg slike gjenstander møter ved innsjekkingsskranken tidlig på avreisedagen. Flyselskapet vil kun tillate at slike gjenstander befordres hvis de transporteres som frakt eller innsjekket bagasje i overensstemmelse med lovbestemte forskrifter som dekker transport av farlig gods. Hver passasjer har kun tillatelse til å ha med seg maksimum 5 kg ammunisjon per bagasjekolli. Mer informasjon vil bli gitt ved underretning til Flyselskapet Én (1) rullestol kan transporteres per uføre passasjer, og Flyselskapet må underrettes om et slikt behov ved bestilling av billetten. Restriksjoner gjelder transport av motoriserte rullestoler på grunn av begrenset kapasitet under flyet. Når slike rullestoler sjekkes inn, må de være i en tilstand som sikrer trygg håndtering og transport. Transport av medisinske instrumenter og bevegelighetshjelpemidler, inkl. elektriske rullestoler, kan garanteres bare hvis disse har vært registrert 48 timer i forveien, med dimensjoner og vekt, hvis det er nok plass om bord og hvis transporten ikke er i konflikt med de relevante bestemmelsene om farlige artikler. Mer informasjon vil bli gitt ved underretning til Flyselskapet Flyselskapet kan etter standard fra art. 4, avsnitt 2 direktiv (EF) nr. 1107/2006 forlange at en bevegelseshemmet passasjer eller en passasjer med begrenset mobilitet ledsages av en annen person som er i stand til å gi den hjelpen som denne bevegelseshemmede passasjeren eller denne passasjeren med begrenset mobilitet trenger Transport av kjæledyr er gebyrbelagt. De lovbestemte forskriftene som dekker transport av dyr gjelder. Kjæledyrene må transporteres i egnet, lukket, lekkasjebestandig og sikker beholder som er fortløpende hygienisk lytefri (maksimale mål på en beholder for kjæredyr som skal transporteres i kabinen er 55 cm x 40 cm x 20 cm, opptil 6 kg i vekt (inkludert eske)) og får under transporten ikke lov til å komme ut. Av sikkerhets- og plasshensyn, gjelder passasjerens rett til transport av kjæledyr bare hvis Flyselskapet ble underrettet om slik transport og transporten ble bekreftet da bestillingen ble foretatt, og hvis boksen/beholderen oppfyller ovennevnte krav. Passasjeren er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige vaksinasjoner og helseattester, samt innføringsdokumenter er oppdatert. Avhengig av land kan det gjelde ulike begrensninger av inn- og utreise for dyr, derfor kan befordring av dyr generelt være forbudt på bestemte flyvninger (f.eks. flyvninger til/fra Storbritannia, Irland, Island). Ytterligere informasjon om befordring av kjæledyr og alle befordringsbegrensninger kan fås fra Air Berlin Service Center på de kontaktdataene som er oppgitt i avsnitt Flyselskapet tar gebyr for transport av dyr i kabinen, for enkeltstrekning 30 EUR / 43 USD / 42 CAD (sone 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse) hhv. 100 EUR / 15

16 140 USD / 140 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 80 EUR / 114 USD / 112 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : for kort/mellomdistanse), 150 EUR / 200 USD / 210 CAD (innsjekking kvelden før for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse). For en transport i fraktrommet (fra og med 6 kg vekt foreskrevet) tar flyselskapet en avgift for en enkelt strekning 75 EUR / 107 USD / 105 CAD (sone 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : Kort/mellomdistanse) hhv. 150 EUR / 200 USD / 210 CAD (sone 4, for avganger fra og med : Langdistanse), 125 EUR / 179 USD / 175 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sonene 1 / 2 / 3, for avganger fra og med : for kort/mellomdistanse), 200 EUR / 280 USD / 280 CAD (ved registrering ved innsjekking/innsjekking kvelden før) for sone 4, for avganger fra og med : For langdistanse). Kjæledyr som transporteres i kabinen må beholdes i beholderen til enhver tid i løpet av flyvningen. Beholderen må ikke plasseres på et sete. Kjæledyrbeholderen må plasseres under setet foran Unntatt ved flyvninger fra/til USA kan flyselskapet bare transportere to (2) synshemmede passasjerer med én førerhund hver i kabinen. Passasjerens rett til transport av førerhunden gjelder bare dersom Flyselskapet ble underrettet om ønsket transport ved billettbestilling og har fått tilsiktet transport bekreftet. Førerhunder transporteres vederlagsfritt. Avhengig av land kan det gjelde ulike begrensninger for inn- eller utreise for dyr, derfor kan befordring av blindehunder generelt være forbudt på bestemte flyvninger (f.eks. flyvninger til/fra Storbritannia, Irland, Island). Ytterligere informasjon om transport av dyr og alle befordringsbegrensninger er tilgjengelig fra servicesenteret til Air Berlin på de kontaktopplysninger som er oppgitt i punkt Restriksjon og avslag av transport Flyselskapet har rett til å avvise transport eller videretransport, eller avkorte transport for passasjerer eller deres bagasje, spesielt om: Flyet, en person eller gjenstander om bord er i fare på grunn av adferden til den aktuelle passasjeren. Medlemmer av bemanningen er forhindret i å utføre sine plikter. Bemanningens instruksjoner, spesielt med hensyn til røyking og inntak av alkohol, ignoreres. Passasjerens atferd utgjør en uakseptabel belastning på eller fører til ødeleggelse av eller skade på andre passasjerer eller flybesetningen. Det er rimelig mistanke om at passasjerene vil utføre en av de ovenfornevnte handlingene. Befordring ville overtre gjeldende lov, forskrifter eller krav i avreiselandet eller destinasjonslandet eller det landet som flyet flyr over i øyeblikket. Passasjeren nekter å la seg selv eller bagasjen utsettes for kontroll som kan påkreves av sikkerhetsmessige årsaker. Passasjeren ikke har gyldig eller intakte reisedokumenter, ødelegger reisedokumentene i løpet av flyvningen eller nekter å overlevere reisedokumentene til medlemmer av bemanningen når dette forespørres mot en skriftlig kvittering. Passasjerer ikke oppfyller reglene som kreves for å foreta reisen (f.eks. pass, visum og helseforskrifter, inkludert for dyr som følger med passasjerene). Passasjerer ikke kan bevise ved innsjekkingsskranken eller ved ombordstigning i flyet at de er den personen som bookingen ble gjort for. Reisen, skatter, avgifter eller ekstrautgifter, inkludert for tidligere flyvninger, ikke har blitt betalt. Passasjerer motsetter seg sikkerhetrelevante instruksjoner som gis av flyselskapet eller instruksjoner innenfor omfanget for selskapets forskrifter. Passasjerer har med seg bagasje som er forbudt. Passasjeren overtrer avsnitt vedrørende befordring av kjæledyr. Passasjeren oppfyller ikke kravene som er stipulert i avsnitt for befordring av passasjerer med gips. Passasjeren ikke har underrettet Flyselskapet i god tid om at ytterligere plass kreves på grunn av gips slik som opplyst i avsnitt Befordringen av passasjeren er forbundet med betydelige helsemessige risikoer Flyselskapet har rett til å tildele nytt sete, selv etter ombordstigning i flyet. Dette kan være nødvendig av sikkerhetsrelaterte eller driftsmessige årsaker. Det finnes ingen berettigelse til å tildeles et spesifikt sete. 16

17 2.5.3 Vennligst merk følgende ved bestilling av XL-seter: Siden XL-seter befinner seg i radene med nødutganger, er de sikkerhetsrelevante seter. Dermed vil flyselskapet kun tildele disse setene til passasjerer med en fysisk og/eller mental tilstand som ikke vil hindre evakueringen av flyet i en nødsituasjon Flyselskapet har rett til å be slike passasjerer forlate flyet, nekte videretransport hvor som helst eller nekte å transportere gjennom rutenettverket hvis det er nødvendig for å sikre trygg operasjon av flyvningen og/eller beskytte passasjerene og kabinpersonalet. I tillegg har pilotkommandøren rett til å ta alle andre nødvendige og rimelige tiltak for å opprettholde eller gjenopprette sikkerhet og orden om bord. Passasjerer som begår ulovlige handlinger om bord, vil bli strafferettslig forfulgt etter strafferettslige eller sivilrettslige lover Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt for passasjerer å bruke personlige elektroniske instrumenter under avgang og landing. Bruk av mobiltelefoner er ikke tillatt på noe tidspunkt i løpet av flyvningen. Andre elektroniske enheter kan kun brukes etter tillatelse fra flybesetningen. 2.6 Endringer/endringer av avgangstider Flyselskapet gjør sitt ytterste for å transportere passasjerer og bagasje så punktlig som mulig. Oppgitte flyvningstider kan være gjenstand for rimelige endringer av driftsårsaker. Flyselskapet vil bestrebe seg på å foreta minimale endringer av flytider og informere passasjerer så snart som mulig om slike endringer. I følge russisk lov, kan det foretas kortsiktige endringer i ruter og/eller kanselleringer på grunn av sikkerhetsaspekter eller forhindringer, pålagt av offentlige myndigheter. Passasjerer anbefales å bekrefte avgangstiden for flyvningen ved å ringe til servicesenteret på tlf (0,10 GBP/min; forskjellige priser kan gjelder for anrop fra mobiltelefoner) mellom 24 og 48 timer før utgående eller innkommende flyvning. Flyselskapet anbefaler også at passasjerer oppgir et telefonnummer ved bestilling, der de kan kontaktes på bestemmelsesstedet. Flyselskapet har rett bare så langt det er nødvendig til å forandre flytype og overføre transport i sin helhet eller en del av den til tredjeparter, der Flyselskapet fortsatt er ansvarlig for den bestilte transporten. Hvis du bytter til et annet flyselskap, må Flyselskapet, uansett årsak til endring, gjennomføre alt i sin makt til å forsikre seg om at passasjerer underrettes om endringen og identiteten til det andre flyselskapet så snart som mulig. Uansett vil passasjerer bli underrettet ved innsjekking eller senest ved ombordstigning i flyet (EC-direktiv 2111/05). 3. Lovfestede referanser Informasjon i henhold til vedlegg til regulering (EC) 889/2002, endring i rådsforordning (EC) 2027/97, med hensyn til transportansvar i tilfelle av ulykker: "VEDLEGG 3.1 Lufttransportansvar for passasjerer og deres bagasje: Denne informasjonen oppsummerer ansvarsreglene brukt av lufttransportører som krevd av fellesskapslovgivning og Montrealkonvensjonen. Kompensasjon i tilfelle av dødsfall eller skade: Det er ingen økonomiske grenser for ansvar av passasjerskade eller dødsfall. For skader opp til SDR (omtrentlige beløp i lokal valuta) kan ikke flyselskapet bestride krav for kompensasjon. Over det beløpet kan flyselskapet forsvare seg selv mot et krav ved å bevise at det ikke var uaktsomt eller på andre måter skyldig. Forskuddsbetalinger: Om en passasjer er drept eller skadet, må flyselskapet foreta en delvis forskuddsbetaling for å dekke omgående økonomiske behov, innen 15 dager fra identifisering av personen som er berettiget kompensasjon. I tilfelle av dødsfall skal denne forskuddsbetalingen ikke være mindre enn SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). Passasjerforsinkelser: I tilfelle av passasjerforsinkelser er flyselskapet ansvarlig for skade om det ikke foretok seg alle rimelige tiltak for å unngå skade eller det var umulig å foreta slike tiltak. Ansvaret for passasjerforsinkelser er begrenset til SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). 17

18 Bagasjeforsinkelse: I tilfelle av bagasjeforsinkelser er flyselskapet ansvarlig for skade om det ikke foretok seg alle rimelige tiltak for å unngå skade eller det var umulig å foreta slike tiltak. Ansvaret for bagasjeforsinkelser er begrenset til SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). Ødeleggelse, tap eller skade av bagasje: Flyselskapet er ansvarlig for ødeleggelse, tap eller skade av bagasje opp til SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta). I tilfelle av innsjekket bagasje er det ansvarlig selv om det ikke er skyldig, om ikke bagasjen var mangelfull. I tilfelle av uinnsjekket bagasje er transportøren kun ansvarlig om den er skyldig. Høyere grenser for bagasje: En passasjer kan dra nytte av høyere ansvarsgrenser ved å foreta en spesiell deklarasjon ved innsjekking og ved å betale en ekstra avgift. Klager på bagasje: Om bagasjen er skadet, forsinket, tapt eller ødelagt må passasjeren skrive og klage til flyselskapet så snart som mulig. I tilfelle av skade på innsjekket bagasje må passasjeren skrive og klage innen syv dager, og i tilfelle av forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra datoen bagasjen ble stilt til rådighet for passasjeren. Ansvaret til kontrakt- og faktiske transportører: Om flyselskapet som foretok flyturen ikke er det samme som kontraktflyselskapet har passasjeren rettighet til å rette en klage eller stille et krav for erstatning mot den ene eller andre. Om navnet eller koden for et flyselskap er indikert på billetten er dette flyselskapet kontraktflyselskapet. Tidsgrense for handling: Enhver rettshandling for å kreve skadeerstatning må finne sted innen to år fra datoen for ankomst av flyet, eller fra den datoen flyselskapet skulle ha ankommet. Grunnlag for informasjon: Grunnlaget for reglene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, som er implementert i fellesmarkedet ved regulering (EC) nr. 2027/97 (som endret av regulering (EC) Nr. 889/2002) og nasjonal lovgivning i medlemsstatene." Om personen som henter bagasjen godtar en innsjekket bagasjegjenstand uten forbehold, skal denne handlingen etablere diskutabel antakelse at den er levert uskadet i henhold til transportdokumentet. Flyselskapets ansvar er i alle tilfeller begrenset til bevist skade. Skaden som skal kompenseres er redusert i tilfelle av bidragende skyld. I tillegg vennligst se med ansvarsbestemmelsen i artikkel 20 i Montreal-konvensjonen Informasjon i samsvar med forskrift (EC) 261/2004: Denne informasjonen oppsummerer forskriftene som gjelder ansvaret til EU-flyselskaper som skal anvendes på de flyselskapene i samsvar med juridiske bestemmelser i EU i tilfelle kansellering, forsinkelse og/eller transportavslag. Direktivet gjelder bare hvis passasjeren er i besittelse av en bekreftet bestilling for den aktuelle flyvningen, er ankommet i god tid for å sjekke inn på angitt tidspunkt (bortsett fra ved kansellering av flyvningen) og reiser til en pris som er tilgjengelig for offentligheten. Krav om kompensasjon som oppgitt nedenfor kan utelukkes hvis hendelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak er iverksatt (f.eks. dårlige værforhold, politisk ustabilitet, streiker, sikkerhetsrisikoer, uventede sikkerhetsmangler). Likedan er ikke passasjeren berettiget til disse fordelene hvis han/hun ble utelukket fra flyvningen på grunn av berettigede årsaker, f.eks. knyttet til helse, generell eller driftssikkerhet eller utilstrekkelige reisedokumenter. I følge forskriften (EC) 261/2004 finnes forsinkelser som følge av forsinkelse i avgang sammenlignet med oppgitt avgangstid på 4 timer for flyvninger på mer enn 3500 km avstand, 3 timer for flyvninger på mellom 1500 og 3500 km og flyvninger over 1500 km innen EU og 2 timer for flyvninger på opptil 1500 km avstand. Passasjeren har rett til å få oppfølging og støttetjenester fra Flyselskapet hvis det kan tenkes at flyvningen vil bli sterkt forsinket. Disse tjenestene er begrenset til bestemmelsen om egnede forfriskninger som står i forhold til ventetiden og muligheten for to korte telefonsamtaler, fakser og e- postforsendelser. Overnatting vil bli besørget om nødvendig, etter Flyselskapets forgodtbefinnende. Flyselskapet er ikke forpliktet til å gi oppfølging og støttetjenester hvis flyvningen forsinkes ytterligere på grunn av feil hos Flyselskapet. Ved forsinkelser på mer enn 5 timer, har passasjeren rett til refusjon av billetten i forhold til de strekningene som ikke er fullført, og for strekninger som allerede er fullført bare i den grad at flyvningen, sett ut fra passasjerens opprinnelige reiserute, er meningsløse, hvis hensiktsmessig i sammenheng med returflyvning til første avreiseflyplass ved første mulige anledning. Ved kansellering av pakkereiser, skal bestemmelsene i pakkereisedirektivet (90/314/EEC) gjelde, slik 18

19 at svært høye kanselleringskostnader kan pådras ved eventuell kansellering. Med frivillig eller obligatorisk utestengning fra den bestilte flyvningen ved overbooking, har passasjeren rett, i forhold til Flyselskapet, til oppfølging og støttetjenester og refusjon, i den grad som allerede er beskrevet. Passasjeren tilbys videre alternativ transport til sluttdestinasjonen av den bestilte flyreisen. Denne erstatningstransporten utføres tidligst mulig og er gjenstand for sammenlignbare vilkår. I henhold til tilgjengelighet av seter, kan passasjeren i stedet også reise til sin sluttdestinasjon på et senere tidspunkt eller på et tidspunkt forespurt av ham/henne, hvorved kostnadene for forfriskninger, hotell og transit så bæres av passasjeren. Passasjeren har også rett til utbetaling av kompensasjon hvis han/hun ble utestengt fra transport. Passasjerer som er utestengt fra flyvningen mot sin vilje, har også rett til kompensasjon (kontanter, sjekk eller bankoverføring eller i form av en kupong). Verdien av denne utbetalingen beror på strekningen til den planlagte reisen og den alternative transporten som tilbys. Med strekninger på opptil 1500 km blir kompensasjonen på EUR 250, mellom 1500 og 3500 km og flyvninger innen EC over 1500 km EUR 400, og EUR 600 for alle andre flyvninger. Hvis passasjeren tilbys en annen flyvning, der ankomsttiden for flyvninger på opptil 1500 km ikke er senere enn 2 timer, for flyvninger mellom 1500 og 3500 km ikke senere enn 3 timer og for alle flyvninger over 3500 km ikke senere enn 4 timer etter opprinnelig ankomsttid, skal utbetaling av kompensasjon kun bestå av 50 % av ovennevnte betalingsverdier, dvs. EUR 125, EUR 200 og EUR 300. Passasjeren har også samme rettigheter til annen transport, oppfølging og støttetjenester, refusjon og utbetaling av kompensasjon som oppgitt overfor, dersom flyvningen som passasjeren har bekreftet bestilling av, er kansellert. Passasjeren har ikke rett til utbetaling av kompensasjon hvis kanselleringen av flyvningen ble utført på grunn av eksepsjonelle omstendigheter. På samme måte er det ingen rett til kompensasjonsutbetaling hvis informasjon om kanselleringen er gitt minst 14 dager før bestilt avreise, informasjon om kanselleringen mellom 14 dager og 7 dager før bestilt avreise og avreise av tilbudt alternativ flyvning ikke mer enn 2 timer før den opprinnelige avgangstiden eller ankomsttiden ikke mer enn 4 timer etter opprinnelig ankomsttid. Informasjon om kanselleringen mindre enn 7 dager før avreise og avreise ikke mer enn 1 time før opprinnelig avreisetid eller ankomsttid ikke mer enn 2 timer etter opprinnelig ankomsttid. Behørig ombudsmann med henblikk på direktivet for Norge, er Luftfartstilsynet, CAA Norway, P.O Box 243, NO-8001 BODØ Viktig vennligst merk: Denne informasjonen kreves i samsvar med forskrift (EC) 889/2002 og i samsvar med forskrift (EC) 261/2004. Denne informasjonen utgjør imidlertid ikke grunnlaget for et krav om erstatning, og kan heller ikke brukes for å tolke Montreal-konvensjonens bestemmelser. Dato utstedt:

20 C. Generelle befordringsbetingelser for transport til og fra Canada og USA (GCC-Canada/USA) Generelle befordringsbetingelser for transport til og fra Canada og USA for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH og Belair Airlines AG 1. Bruksområde 1.1 Disse "Generelle befordringsbetingelser for transport til og fra Canada og USA" (heretter "GCC- Canada/USA" eller "Tariff") gjelder, med mindre annet er oppgitt i dette dokmentet, for all transport av passasjerer og bagasje, inkludert tilknyttede tjenester, gitt av Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredende agenter (heretter kalt Flyselskapet) til og fra Canada og USA. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal disse generelle befordringsbetingelsene også gjelde for kostnadsfri befordring. Der vilkårene i dette avsnittet skiller seg enten fra de generelle virksomhetsvilkår og -betingelser eller de generelle befordringsvilkår ovenfor, skal vilkårene i dette underavsnittet gjelde. 1.2 For formålet til denne GCC-Canada/USA skal definisjonene i avsn. 1 av de generelle virksomhetsvilkår og betingelser gjelde Alle varslinger og informasjon håndteres av Air Berlins servicesenter. Servicesenteret kan nås via telefon (0,31 NOK/min), faks +49 (0) , e-post til eller ved Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Tyskland. 2. Billett, gyldighet og tap, kansellering og ubrukt billett, billettpris 2.1 Generelt Det vil ikke utstedes noen billett og Flyselskapet skal ikke under noen omstendigheter være forpliktet til å befordre inntil passasjeren har betalt den gjeldende billettprisen eller har oppfylt kredittordningene som er fastsatt av Flyselskapet En billett som ikke har blitt validert eller som har blitt endret, ødelagt eller ikke er riktig utstedt, skal ikke være gyldig Ingen person skal ha rett til transport, unntatt ved fremleggelse av en gyldig billett. En slik billett skal gi passasjeren rett til transport kun mellom avreisestedet og destinasjonen og via ruten som er tilordnet. Flyselskapet kan ved reise til USA kreve av andre enn amerikanske statsborgere at de må kjøpe en tur-retur-billett eller fremlegge annet bevis på at en passasjer har gjort arrangementer for befordring ut av USA innen 12 måneder. Merknad: Billettprisen som er betalt skal kun være gyldig når den internasjonale reisen faktisk påbegynnes i det landet som vises som avreiseland på billetten, dvs. at hvis den internasjonale reisen faktisk begynner i et annet land, må billettprisen revurderes fra dette landet. For eksempel hvis billetten ble utstedt med billettpris i namibiske dollar for reise WDH- DUS-YVR og passasjeren faktisk begynner reisen i Tyskland i stedet for Namibia, må billettprisen revurderes ved DUS-YVR, Euro billettprisnivå. 2.2 Gyldighet Når den er validert, er billetten gyldig for befordring fra flyplassen ved avreisestedet til flyplassen på destinasjonen, via den ruten som vises i dokumentet og for den gjeldende serviceklassen og er gyldig i ett år fra dato for påbegynt flyvning, unntatt der annet er spesifisert i disse GCC-Canada/USA. Hver flykupong vil godtas for befordring for den dato og den flyvningen som det er reservert plass på Gyldighetsperioder Billettene utløper ved midnatt på utløpsdatoen for billetten, unntatt der slik gyldighetsperiode vil forlenges av transportøren, uten ekstra tillegg i billettprisen, som følger: I ikke mer enn sju dager etter den opprinnelige grensen, når en passasjer som har en billett som er gyldig i ett år, ikke er i stand til å få plass på tiden for bruk av transportøren. 20

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE)

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) ARTIKKEL 1 DEFINISJONER I disse transportvilkårene, unntatt hvor annet er bestemt eller hvor det ellers er uttrykkelig bestemt, har følgende uttrykk

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE november 2012 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER..3 ARTIKKEL 2 ANVENDELSER.6 ARTIKKEL

Detaljer

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE September 2013 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER 3 ARTIKKEL 2 - ANVENDELSER 6 ARTIKKEL

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft ARTIKKEL 1 DEFINISJONER DU, DIN(E), DEG: henviser til personen nevnt på Billetten/Kvitteringen utstedt av oss ved mottatt betaling av den totale billettpris.

Detaljer

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11.

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. Nr. 54/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 2007/EØS/54/21 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje

Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje Januar 2015 Kjære Jet Time-passasjer, Disse befordringsvilkårene supplerer avtalen som er inngått mellom Deres reisearrangør og Jet Time, og inneholder

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen)

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL 2017-09-15 REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL Disse generelle reisebetingelsene samt Arrangørens spesielle reisebetingelser er del av avtalen mellom den reisende og Rederi AB Göta Kanal («Arrangøren»).

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Ved å delta i Loyalty Program for Registered Partners («LPRP»), samtykker Partneren i samtlige nedenstående betingelser

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Charter-frakt...

Detaljer

VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE. DK/N/S version, April 2002

VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE. DK/N/S version, April 2002 VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE DK/N/S version, April 2002 VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE ARTIKKELINNHOLD SIDE 1. Definisjoner 24 2. Anvendelse 26 3. Billetter 27 4. Reiseopphold

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Generelle vilkår for befordring. November 2017

Generelle vilkår for befordring. November 2017 Generelle vilkår for befordring November 2017 1 Innhold Innledning 3 Hva bestemte uttrykk betyr i disse vilkårene, artikkel 1 3 Anvendbarhet, artikkel 2 6 Billetter, artikkel 3 7 Billettpriser, skatter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Berg-Hansen Nord-Norge AS v/halvard Eide Boks 23 8401 Sortland Deres referanse Vår referanse Dato 2009/251 03.12.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

OBERSTDORF, JANUAR 2018

OBERSTDORF, JANUAR 2018 OBERSTDORF, 18. 21. JANUAR 2018 PROGRAMFORSLAG TORSDAG 18. JANUAR Avreise med fly fra Oslo Gardermoen til Friedrichshafen Transfer til Allgäu Stern Hotel (ca. 1h20min) FREDAG 19. JANUAR Frokost på hotellet

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

KRAV NR TILBYDERS SVAR

KRAV NR TILBYDERS SVAR Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Oppdragsgivers krav til anskaffelsen finnes i tabellen under. Det vises for øvrig til konkurransegrunnlaget. Tabellen skal fylles ut av tilbyder og leveres sammen med tilbudet.

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Anterselva januar 2018

Anterselva januar 2018 Anterselva 18. 21. januar 2018 Opplev fantastiske Anterselva! Anterselva ligger i provinsen Syd-Triol i Italia og får besøk hvert år av våre skiskytterhelter og heltinner. I tillegg til lang erfaring fra

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

OBERSTDORF, JANUAR 2018

OBERSTDORF, JANUAR 2018 OBERSTDORF, 18. 21. JANUAR 2018 Flytider UTREISE TORSDAG 18. JANUAR 07:40 Avreise Oslo Gardermoen 10:00 Ankomst München flyplass HJEMREISE SØNDAG 21. JANUAR 20:55 Avreise München flyplass 23:15 Ankomst

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF. av 5.

Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF. av 5. Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF 2011/EØS/35/61 av 5. juli 2006 om funksjonshemmede og bevegelseshemmede personers rettigheter

Detaljer

Takstregulativ for Sandefjord Lufthavn Torp

Takstregulativ for Sandefjord Lufthavn Torp Takstregulativ for Sandefjord Lufthavn Torp Gyldig fra 1. januar 2015 Sandefjord Lufthavn AS Torpveien 130 3241 Sandefjord Tel.: + 47 33 42 70 00 E-post: stig@torp.no 1 Alminnelige bestemmelser 1. For

Detaljer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILKÅR FOR PAKKEREISER

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILKÅR FOR PAKKEREISER SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILKÅR FOR PAKKEREISER Følgende vilkår regulerer avtaleforholdet mellom Springtime, som er medlem i Svenska Resebyråföreningen (heretter arrangøren ), og den reisende ved kjøp

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Innholdsfortegnelse 1. Kontraktstype... 3 2. Refusjon av skatter og avgifter... 3 3. Utfylling av prisskjema... 3 4. Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Nordic Choice Commercial Services AS Org nr 968 819 372 Fredriks Stangs Gate 22-24 0264 Oslo KONTAKTPERSONER BOOKING: Nordic Choice eller booking@choice.no

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for leietaker

Generelle vilkår og betingelser for leietaker Generelle vilkår og betingelser for leietaker Det er viktig å lese disse betingelsene nøye. Rettigheter og plikter til både deg og Club Villamar er beskrevet. Betaling til Club Villamar innebærer en godkjennelse

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Bestilling av overnatting Sætrahytta.

Bestilling av overnatting Sætrahytta. Lund Turist og Sport. jan. 0 rev. Side av Kontaktperson: Klubb, Firma, Privatperson Adresse, postnummer og sted: Bestilling av overnatting Sætrahytta. Mobilnummer: E- post: Antall overnattende: Signer

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

4 Svalbard Forskriften får anvendelse på Svalbard. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 17. februar 2005.

4 Svalbard Forskriften får anvendelse på Svalbard. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 17. februar 2005. Forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser EMEA Team Up Suksessreise 2016 Vilkår og betingelser Godkjennelse av vilkår og betingelser Når du prøver å kvalifisere deg til 2016 EMEA Team Up Suksessreise ( suksessreise ) forstår og aksepterer du betingelsesløst

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Priser på porto for 2016

Priser på porto for 2016 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan motta

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJON. Reisebyråtjenester for flyreiser tur/retur Norge Spania Bærum kommune. Saksnr. 15/147878 05.10.

BÆRUM KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJON. Reisebyråtjenester for flyreiser tur/retur Norge Spania Bærum kommune. Saksnr. 15/147878 05.10. BÆRUM KOMMUNE 1) Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Reisebyråtjenester for flyreiser tur/retur Norge Spania Bærum kommune Saksnr. 15/147878 05.10.2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE...

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

HRG Nordic online for UIO. Guide på norsk

HRG Nordic online for UIO. Guide på norsk HRG Nordic online for UIO Guide på norsk HRG Nordic online Dette er en reiseportal med bestillingsmuligheter som HRG Nordic, i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) har tilrettelagt for de reisende

Detaljer