A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser"

Transkript

1 Indeks A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser Definisjoner... 2 En del av passasjerens billett som viser bestemte steder der kupongen gjelder Bruksområde Bestilling Kontaktinformasjon for kunngjøring og informasjon Kontrakt Flyvninger som er bestilt på nytt Kansellering av en billett eller unnlatelse av bruk av en billett Webkontaktskjema nærmeste pårørende Priser/betaling Reisedokumenter Kansellering av kontrakt som følge av ekstraordinære omstendigheter Ansvar Datavern Diverse... 7 B. Generelle transportvilkår (GCC) Bruksområde Befordring Befordring av passasjerer Innsjekking, sen ankomst til innsjekking og minimumstid for ombordstigning Transport bare ved fremlegging av fullstendige og gyldige reisedokumenter Befordring av spedbarn, barn og unge mennesker Transport av gravide Transport av passasjerer med gips Bagasjebefordring Forbudt bagasje For mye/spesiell bagasje Restriksjon og avslag av transport Endringer/endringer av avgangstider Lovfestede referanser...17 C. Generelle befordringsbetingelser for transport til og fra Canada og USA (GCC-Canada/USA) Bruksområde Billett, gyldighet og tap, kansellering og ubrukt billett, billettpris Generelt Gyldighet Gyldighetsperioder Salgsbegrensning Fravær, tap av eller uregelmessigheter i billetten Ikke-overførbarhet Kansellering og hvis en billett ikke brukes Billettpriser Reserveringer Generelt Betingelser for reserveringer Befordring Befordring av passasjerer Innsjekking, sen ankomst for innsjekking og minimum ombordstigningstid Befordring kun ved fremleggelse av fullstendige og gyldige reisedokumenter Befordring av spedbarn, barn og unge personer Befordring av gravide Befordring av personer med uførhet

2 4.2 Bagasjebefordring Forbudt bagasje For mye/spesiell bagasje Restriksjon og avslag av transport Hvis tjenesten ikke gjennomføres eller hvis tjenesten ikke går etter tidsskjema, omruting Tidsskjemaer Kanselleringer Omruting Refusjoner Generelt Ufrivillige refusjoner Frivillige refusjoner Definisjon Kalkulering Tapt billett Kompensasjon ved ingen transport (gjelder kun flyreiser eller deler av flyreiser som har utgangspunkt i Canada) Definisjoner Betalbart kompensasjonsbeløp Transportørenes ansvar Montreal-konvensjonen Suksessive transportører Gjeldende lover og bestemmelser Ansvarsbegrensning Gratis transport Lovfestede referanser Dominerende lov. Modifisering og kravsfrafall...47 A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser Generelle forretningsvilkår og -betingelser for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH og Belair Airlines AG 1. Definisjoner Kodedelingsservice Kodedelingsservice betyr transport av en annen transportør enn Flyselskapet, som ikke fremgår av billetten ved bruk av Flyselskapets kodebetegnelse. Flybillettkupong En del av passasjerens billett som viser bestemte steder der kupongen gjelder. Flyselskap Flyselskap betyr Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredende agenter hhv. utførende flyselskaper. Flyselskapets kodebetegnelse/kallesignal Flyselskapets kodebetegnelse/kallesignal er koden med to eller tre bokstaver som identifiserer et flyselskap. Billett "Passasjerbilletten og bagasjekvitteringen" inkludert alle billett-, passasjer- og andre kuponger deri, utstedt av Flyselskapet, som transporterer passasjeren og bagasjen, inkludert en elektronisk billett som er utstedt av eller på vegne av flyselskapet. Omruting 2

3 Utstedelse av en ny billett som dekker transport til de samme destinasjonene, men via en annen rute enn det som er oppgitt på billetten eller deler av denne, enn det som passasjeren besitter, eller for å innløse billetten eller billettdelen som innehas av passasjeren for transport til den samme destinasjonen, men via en annen rute enn det som står derpå. Diverseavgiftsordre Et dokument utstedt av en transportør eller dennes agenter, som etterspør utstedelse av en gyldig passasjerbillett og bagasjekvittering og/eller andre tjenester til den som er navngitt på det dokumentet. SDR En spesiell trekkrettighet som definert av det internasjonale pengefondet. Wet Lease Wet Lease er en virksomhet på grunnlag av en ordning der utleier besørger minst noe av en besetning til leieren (Flyselskapet). 2. Bruksområde 2.1 Disse generelle virksomhetsvilkår og -betingelser gjelder kontraktkonklusjoner for all transport av passasjerer og bagasje, inkludert assosierte tjenester, levert av Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredere. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal disse Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser også gjelde for transport som besørges vederlagsfritt. 2.2 I den grad transport av passasjerer og bagasje, inkludert tilknyttede tjenester, besørges av ett av flyselskapene som står oppgitt i punkt 2.1 overfor, skal også Generelle transportvilkår gjelde. 2.3 Når det gjelder en kodedelingstjeneste, Wet Lease eller noen annen bestilling av flyreise der driftsflyselskapet er et annet enn det markedsførte flyselskapet, skal flyselskapets generelle vilkår for transport gjelde i tillegg til Generelle transportvilkår. Ved avvik har de generelle transportvilkårene til det gjennomførende flyselskapet forrang før andre regler. Du finner mer informasjon under: Transportøren som gjennomfører flyvningen vil gi mer informasjon. Det respektive flyselskapets generelle transportvilkår, som kan hentes fra nettsiden til det respektive flyselskapet, skal innlemmes i Generelle transportvilkår. Hvis det råder forskjellige eller motsigende forskrifter, skal de generelle vilkårene for det respektive flyselskapet gjelde. 3. Bestilling 3.1 Kontaktinformasjon for kunngjøring og informasjon Alle kunngjøringer og informasjon håndteres av Air Berlins servicesenter. Servicesenteret kan nås via telefon (0,31 NOK/min), faks +49 (0) , e-post til eller ved Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Tyskland. 3.2 Kontrakt Kontrakten trer i kraft i forhold til alle tilbud om bestillinger av plass på fly, som kan bestilles på Internett under eller andre autoriserte Internett-bestillingssider, ved å klikke på feltet "Bindende bestilling" og påfølgende visning av et sammendrag av bestillingsdata på skjermen (online bestillingsbekreftelse). Bestillingsbekreftelsen kan straks lagres eller skrives ut av den som bestiller. For informasjonsformål vil nevnte bekreftelse sendes automatisk igjen til kunden innen 24 timer til den oppgitte kontakt-e-postadressen til bestillingsansvarlig. Med henblikk på alle andre bestillingsprosedyrer (via telefon, skriftlig, e-post, faks, personlig) trer kontrakten i kraft ved mottak av bestillingsbekreftelsen og/eller ved telefonbestilling ved underretning over telefon Flyselskapet har rett til å bestride eller korrigere kontrakten i tilfeller med opplagte trykkfeil eller regnefeil. Hvis dette resulterer i en prisøkning, har den som bestiller rett til å trekke seg fra kontrakten innen to uker etter å ha mottatt bekreftelse på bestillingen. 3

4 3.2.3 Under bestillingsprosessen må passasjerens riktige fornavn og etternavn oppgis, og disse må stemme med navnet som står på offisiell legitimasjon med bilde eller et annet dokument. Kallenavn eller oppdiktede navn må ikke brukes. Punkt 3.3 gjelder hvis en passasjers navn er oppgitt på et senere tidspunkt Alle de som bestiller mottar etter avsluttet bestilling en bekreftelse på bestillingen/et bookingnummer og er ansvarlig for å oppbevare denne på et sikkert sted og beskytte den mot tilgang overfor tredjeparter. 3.3 Flyvninger som er bestilt på nytt En ombestilling skjer hvis dato/tidspunkt for flyvningen, navnet på passasjeren, destinasjon, avgangs- og/eller ankomstflyplass endres forut for en enkeltavgang, på bestillerens forespørsel og forutsatt at det finnes ledige seter En flyvning kan ombestilles opptil 30 minutter før avtalt avgangstid. Navnet på passasjeren kan endres opptil 30 minutter før avgang (utgående flyvning) Når en flyreise ombestilles, må differansen mellom den opprinnelige prisen og den nye, kanskje høyere prisen som gjelder på ombestillingstidspunktet, betales. En flyvning kan ombestilles til en avgang med lavere pris, men den opprinnelige prisen vil fortsatt gjelde. I tillegg belastes et ombestillingsgebyr på 50 EUR / 72 USD / 70 CAD for korte flyvninger og mellomdistanseflyvninger (flyvninger innen Tyskland, innen Europa, inkludert Russland vest for Ural og Kaukasus, eller flyvninger mellom Europa og Nord-Afrika / Tyrkia/ Kanariøyene / Azorene og Madeira / Israel/Irak/ Iran/ Syria/Libanon/Jordan), og et ombestillingsgebyr på 100 EUR / 143 USD / 140 CAD belastes for langdistanseflyvninger (flyvninger mellom Europa og Russland øst for Ural/ Sentral-Asia/ Sørøst- Asia/Fjerne Østen/Stillehavet/ Nord-, Mellom- eller Sør-Amerika / Karibien / Sentral-Afrika / sørlige Afrika / Golfstatene, unntatt Irak og Iran). Hvis en flyvning opprinnelig ble bestilt som fleksibel billett eller forretningsreise (CompanyFlexFare), skal bare differansen betales mellom den opprinnelige prisen og den nye, kanskje høyere prisen, som gjelder på dagen da ombestillingen ble foretatt. I alle ovennevnte tilfeller er bestilleren i henhold til tysk lov fri til å dokumentere at Flyselskapet ikke pådro seg noen kostnader eller at kostnadene som ble pådratt var langt lavere enn de som ble belastet som det faste ombestillingsgebyret Ombestillinger kan også utføres over telefon. En bestilling kan kun endres til en senere flyvning avhengig av lokale tillatelser på reisemålet hvis den ombestilte flyvningen vises i den kunngjorte timeplanen, hvis det er tilstrekkelig med kapasitet og kun hvis den senere flyvningen ikke er mer enn 365 dager etter den opprinnelig bestilte utgående flyvningen. Refusjoner for flyvninger eller flyvningsstrekninger som ikke ble brukt og som var blitt bestilt som lavprisreise, omfattes ikke. Ombestillingsgebyrer kan bare betales med godkjente kredittkort eller direktedebitering. Det finnes ingen ombestillingsgebyr for spedbarn (barn under 2 år). Det gis ingen rabatt på ombestillingsgebyret. En innenlandsflyvning kan ikke ombestilles til en internasjonal flyvning, eller motsatt. 3.4 Kansellering av en billett eller unnlatelse av bruk av en billett For å kansellere en bestilt flyvning eller en annen bekreftet tjeneste (f.eks. setereservasjon, transport av dyr, spesialbestillinger), må passasjerer informere Flyselskapet skriftlig (via faks til +49 (0) , via brev eller e-post til Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Tyskland; eller ved å ringe (0,31 NOK/min) før reisen starter, og referansenummeret må oppgis. Den avgjørende datoen er datoen da beskjeden mottas av Air Berlin. Kansellering er ikke lenger mulig når passasjeren har påbegynt reisen. I henhold til tysk lov omfattes kanselleringer av følgende forskrifter: Fleksibel billett: Billettprisen vil bli refundert hvis en passasjer kansellerer eller uteblir fra en kortdistanse-, mellomdistanse- eller langdistanseflyvning som er bestilt som fleksibel billett. Hvis en billett som i utgangspunktet ble bestilt som lavprisbillett ikke brukes eller kanselleres, skal punkt eller omfatte prisen på den opprinnelige lavprisbilletten Lavprisbillett: Hvis en kortdistanse- eller mellomlangdistanseflyvning (flyvninger innen Tyskland, flyvninger innen Europa eller mellom Europa og Nord-Afrika / Kanariøyene / Azorene og Madeira / Midtøsten / Kaukasus / Russland / Vest-Ural) bestilt som lavprisbillett ikke benyttes eller kanselleres, har Flyselskapet rett til, i samsvar med loven, å kreve avtalt godtgjørelse, minus eventuelle besparelser i 4

5 utgiften og/eller mulige alternative bruk av den bestilte tjenesten, med mindre omstendigheten som resulterer i at flyvningen ikke blir benyttet eller kansellert, er Flyselskapets ansvar eller skyldes force majeure. Innsigelser fra bestilleren skal tas i betraktning i samsvar med punkt Hvis en langdistanseflyvning (flyvninger mellom Europa og Nord-, Mellom- og Sør-Amerika / Karibien / Sentral-Afrika / Sør-Afrika / Asia / Golfstatene / Øst-Europa, Øst-Ural / Stillehavsområdet) som er bestilt som lavprisbillett ikke benyttes eller kanselleres, har Flyselskapet rett til å belaste følgende beløp, med mindre omstendighetene som resulterte i flyvningen som ikke er benyttet eller kansellert, er Flyselskapets ansvar eller skyldes force majeure: Opptil 21 dager før avgang: 20 % av billettprisen Opptil 14 dager før avgang: 30 % av billettprisen Opptil 7 dager før avgang: 40 % av billettprisen Opptil 1 dag før avgang: 50 % av billettprisen På avreisedagen: 100 % av billettprisen (netto) I ovennevnte tilfeller skal begge standardbesparelser i utgifter og alternativ bruk av tjenesten som er bestilt, tas i betraktning Flyselskapet tar også et ekspedisjonsgebyr på 25 EUR / USD 36 / CAD 35 per passasjer og bestilling av behandling av billetter som ikke er benyttet eller som er kansellert og som ble bestilt som lavprisbilletter (punkt og ). Bestilleren står fritt, under tysk lov, til å vise at det aktuelle ekspedisjonsgebyret er betydelig lavere enn det faste ekspedisjonsgebyret som belastes I alle ovennevnte tilfeller står bestilleren fritt, i henhold til tysk lov, til å dokumentere at Flyselskapet ikke pådro seg noe tap eller at kravet for refusjon eller kompensasjon av utgiftene var betydelig mindre Disse ovennevnte bestemmelsene skal også gjelde hvis ikke passasjeren når flyet til oppgitt tid eller ikke er tillates inn til flyvningen på grunn av ufullstendige reisedokumenter. Det anbefales at kunder tar ut reiseavbestillingsforsikring. 3.5 Webkontaktskjema nærmeste pårørende Flyselskapet tilbyr med anvendelse av VO (EU) nr. 996/2010 den som bestiller muligheten, innenfor rammen av Internett-sidene å oppgi en kontaktperson med navn, adresse og telefonnummer, som skal varsles i tilfelle en flyulykke. Disse opplysningene er ikke knyttet til bestillingen og brukes utelukkende til dette formålet og slettes igjen 48 timer etter flyvningsdatoen. I tilfelle en ombestilling må opplysningene skrives inn på nytt. 4. Priser/betaling 4.1 Tjenestene og prisene som ble bekreftet ved bestilling gjelder. Endringer i billettprisen på tidspunktet for bruk er tillatt ved endringer i drivstoffkostnader, endringer i eller pålegg av luftfartspesifikke skatter, luftfartspesifikke gebyrer, utslippsattestkostnader eller valutasvingninger med minst 10 % av den enkelte prisen hvis en periode på mer enn fire måneder er gått siden tidspunktet for avtaleinngåelsen og avtalt avreisedato, og hvis flyselskapet underrettet bestilleren i så måte uten utsettelse, ved mottak av slik informasjon og flyselskapet ikke kunne påvirke slik endring på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Ved seterelatert økning i transportkostnader (f.eks. drivstoffkostnader), kan Flyselskapet kreve betaling av det økte beløpet. Ellers skal tilleggskostnadene for befordringen deles på antall seter på flyet og resulterende økning pålegges som gebyr på det enkelte setet. Hvis gebyrer som flyplassgebyrer, betalbare av Flyselskapet, økes, kan prisen på flyvningen igjen økes med det tilsvarende proporsjonale beløpet. Ved endring i valutakurs etter at kontrakten for transport er inngått, kan prisen på flyvningen økes i tråd med økningen i kostnader for Flyselskapet. En prisøkning kan bare kreves inntil 21 dager før avtalt avreisedato. Hvis prisøkningen som anvendes etter inngåelse av kontrakten beløper seg til mer enn 5 % av den totale billettsummen, har bestilleren rett til å trekke seg fra kontrakten uten å pådra seg noen utgifter. Ved en eventuell reduksjon eller kansellering av skatter, gebyrer eller kostnader, refunderes eller trekkes overskytende beløp fra, alt ettersom. Ved reiser fra eller til USA skal økninger av flyprisen etter avtaleinngåelsen kun pålegges ved økning av skatter eller andre statlige avgifter, og kun hvis bestilleren ved avtaleinngåelsen har gitt sitt skriftlige samtykke til slike potensielle økninger ved å klikke på Opt-Inboksen på bestillingssiden. 5

6 4.2 Alle betalinger skal utføres enten ved kredittkort som godtas av Flyselskapet, eller ved direktedebitering fra en tysk, østerriksk eller nederlandsk bankkonto, som skal spesifiseres av personen som foretar bestillingen. Hele flyprisen kan betales med kontanter, men bare på et billettkontor og på bestillingsdatoen. Betalingen kan ikke mottas av et mellomledd. Med mindre annet er oppgitt av betaler, vil betalinger i utgangspunktet forskyves mot de eldste kravene. Alle betalinger som ikke er nok til å tilbakebetale hele gjelden, vil i utgangspunktet gå mot renten, og til slutt mot hovedforpliktelsen. 4.3 Ved mislighold av betaling, skal Flyselskapet ha rett til å si opp kontrakten etter en betalingsanmodning som ikke fører frem, i henhold til en tidsfrist tilsvarende punkt , og til å be om tilsvarende gebyrer som er fastsatt der. Punkt og skal følgelig gjelde. 4.4 Hvis et kredittkortselskap eller en bank nekter å gjøre opp kravet av kontrakten av årsaker som er kundens ansvar, skal kunden likevel måtte betale et fast beløp på 10 EUR / USD x14/ CAD 14 som kompensasjon for bankens returdebetnota. Kunden står fritt, under tysk lov, til å dokumentere at Flyselskapet ikke led noe tap, eller at det tapet som oppsto var lavere. Hvis flyvningen ble bestilt som fleksibel billett, vil Flyselskapet beregne et total ekspedisjonsgebyr på 25 EUR / 36 USD / 35 CAD per passasjer. Kunden står fritt, under tysk lov, til å vise at det aktuelle ekspedisjonsgebyret er betydelig lavere enn det faste ekspedisjonsgebyret som belastes. 5. Reisedokumenter 5.1. Passasjerer som bruker vår AB-TIX-tjeneste (e-billetter) vil få en bekreftelse på bestillingen sin via post eller e-post og kan hente ombordstigningskortet for den bestilte flyvningen ved fremlegging av et gyldig ID-kort eller pass og referansenummeret for bestillingen ved innsjekkingsskranken Hver passasjer er personlig ansvarlig for å overholde alle viktige forskrifter forbundet med reisen (f.eks. pass, visum og helseforskrifter, inkludert for alle kjæledyr som passasjeren har med seg), så vel som for fullstendige og gyldige reisedokumenter. Ved eventuell manglende overholdelse av innreise- eller utreiseforskrifter, spesielt som følge av ufullstendige eller ugyldige reisedokumenter, har Flyselskapet rett til å avvise transport og belaste passasjeren for alle medfølgende kostnader og skader. 6. Kansellering av kontrakt som følge av ekstraordinære omstendigheter Hvis reise med fly gjøres langt vanskeligere, mer farefull enn forutsett eller påvirkes som følge av force majeure, kan begge parter trekke seg fra kontrakten. Hvis kontrakten sies opp før avgang, skal Flyselskapets maksimale ansvar overfor bestilleren for kansellering av flyvningen være begrenset til refusjon av flyprisen som allerede er betalt. Dette omfatter alle krav bestilleren har som følge av kontrakten, med mindre det aktuelle tapet dreier seg om personlig skade eller skade som pådras som følge av overveid eller grov uaktsomhet. 7. Ansvar 7.1. Gjeldende lovbestemmelser skal gjelde i sammenheng med de som fremgår av Montrealkonvensjonen om standardisering av forskrifter for internasjonal flytransport i forhold til skade for passasjeren så vel som passasjerens bagasje. Bortsett fra skade på liv, kropp eller helse eller for brudd på vesentlige kontraktforpliktelser, hvis oppfyllelse er uunnværlig for behørig oppfyllelse av kontrakten og hvis oppfyllelse passasjeren vanligvis kan forvente, er Flyselskapet ansvarlig bare for skade hvis det selv har forårsaket skaden med overlegg eller grov uaktsomhet. Bestemmelsene i Montreal-konvensjonen eller andre underordnede ansvarsbestemmelser (fremfor alt forskrift (EC) nr. 261/2004) skal forbli uberørt. Alle klager og forespørsler vedrørende bagasje skal tas opp direkte med bagasjekontoret ved ankomst. Ellers kan erstatning kreves skriftlig innenfor de periodene som er bestemt av Montreal-konvensjonen. Et slikt brev skal sendes til Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Abt. Kundenservice (kundeserviceavdelingen), Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Tyskland. Passasjerer anbefales å ta med seg verdisaker, legemidler, bedervelige varer eller skjøre gjenstander i håndbagasjen (opptil maks. 6 kg / 13 lb, 8 kg / 18 lb med bærbar PC, er tillatt). Informasjonen som står på billetten om det begrensede ansvaret, gjelder. Med mindre foregående avsnitt fremsetter noe annet, skal innsigelsene basert på Montreal-konvensjonen og gjeldende nasjonal lov gjelde uten restriksjon. 6

7 7.2. Hvis noen annen transportmetode enn fly (f.eks. tog&fly) brukes til en del av reisen, skal den delen av reisen være underlagt vilkår og betingelser som gjelder for den aktuelle transportmåten (paragraf 38, avsnitt 2 i Montreal-konvensjonen). 8. Datavern I samsvar med tysk datavernlovgivning og andre lovpålagte bestemmelser, er Flyselskapet autorisert, innenfor omfanget av oppfyllelsen av kontrakten, til å samle, behandle og anvende personlige data. Slike data samles, behandles, anvendes og overføres via databehandlingssystemer innenfor omfanget av kontraktens formål. Behandling eller anvendelse gjennomføres til følgende formål, innenfor omfanget av lovpålagte bestemmelser: bestille, skaffe billett, få tilleggstjenester og foreta betalinger; utvikle og yte tjenester, legge til rette for innreise- og tollprosedyrer. Til disse formålene har Flyselskapet rett til å samle, lagre, redigere, sperre, slette, anvende og overføre slike data til sine egne kontorer, autoriserte representanter, så vel som de som gir ovennevnte tjenester på vegne av Flyselskapet. Flyselskapet har også rett til å sende passdata og personlige data som er behandlet og anvendt av Flyselskapet i sammenheng med lufttransport til myndighetene (statlige departementer) i Tyskland og andre land (inkl. myndigheter i USA og Canada) hvis myndighetenes forespørsel om at slike data sendes er basert på obligatoriske, lovpålagte bestemmelser og derfor nødvendig for å oppfylle transportkontrakten. 9. Diverse 9.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle virksomhetsvilkår og -bestemmelser er ineffektive, skal det ikke påvirke effektiviteten til gjenværende bestemmelser. 9.2 Tysk lov skal gjelde i alle tilfeller. Berlin er domstolen for kommersielle saker. Dato utstedt:

8 B. Generelle transportvilkår (GCC) Generelle transportvilkår for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH (Flyselskap) og Belair Airlines AG 1. Bruksområde 1.1 Disse generelle transportvilkårene gjelder all transport av passasjerer og bagasje, inkludert tilknyttede tjenester, levert av Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG eller deres stedfortredere (heretter omtalt som Flyselskapet). Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal disse generelle transportbetingelsene også gjelde for kostnadsfri befordring. Med mindre annet er avtalt, skal også Flyselskapets generelle virksomhetsvilkår og -betingelser gjelde Alle varslinger og informasjon håndteres av Air Berlins servicesenter. Servicesenteret kan nås via telefon (0,31 NOK/min), faks +49 (0) , e-post til eller Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Tyskland. 2. Befordring 2.1 Befordring av passasjerer Innsjekking, sen ankomst til innsjekking og minimumstid for ombordstigning Følgende distinksjoner gjelder hvis passasjerer sjekker inn ved skranken eller bruker ekspress-innsjekkingsystemet: - For kortdistanse- og mellomdistanseflyvninger (tyske innenlandsflyvninger, flyvninger innen Europa, inkludert Russland vest for Ural-fjellene og Kaukasus, eller flyvninger mellom Europa og: Nord-Afrika / Tyrkia / Kanariøyene / Azorene og Madeira / Israel / Irak / Iran / Syria / Libanon / Jordan) må passasjerer ha møtt opp ved innsjekking minst 30, 45 eller 60 minutter før oppgitt avgangstid, avhengig av avgangsflyplass, for å hente ombordstigningskort (ved bruk av ekspressinnsjekkingsmaskiner på flyplassen må de ha fullført innsjekkingsprosessen for å hente ombordstigningskortet her) for å få mulighet til å komme om bord i flyet. Se bestillingsbekreftelsen for nøyaktige innsjekkingstider og tidsfrister. For informasjon kan du også se innsjekkingstidene og tidsfristene for de forskjellige flyplassene på ta kontakt med vårt servicesenter eller Air Berlins billettskranker. Du rådes til å sjekke inn i god tid før planlagt innsjekkingstid for å unngå forsinkelser forårsaket f.eks. av lange køer. Dette gjelder desto mer for passasjerer hvis bestillinger forutsetter spesialtjenester fra flyselskapene, f.eks. behovet for å transportere passasjerer i rullestol (punkt 2.4.9), transport av dyr under flyet (punkt ) eller barn som reiser alene (punkt ). - For langdistanseflyvninger (flyvninger mellom Europa og: Russland øst for Ural-fjellene / Sentral-Asia / Sørøst-Asia / Det fjerne Østen / Stillehavsområdet / Nord-, Sentral- og Sør-Amerika / Karibien / Sentral-Afrika / Sør-Afrika / Golf-statene bortsett fra Irak og Iran), må passasjerer ha møtt opp ved innsjekking minst 90 minutter før oppgitt avgangstid for å hente ombordstigningskortet (ved bruk av ekspress-innsjekkingsmaskiner på flyplassen må de ha fullført den automatiske innsjekkingsprosessen på dette tidspunktet) for å få lov til å komme om bord i flyet. Du rådes til å sjekke inn i god tid før avtalt innsjekkingstid for å unngå forsinkelser som følge av f.eks. lange køer. Dette gjelder desto mer for passasjerer som har bestilt spesialtjenester fra flyselskapene, f.eks. transport av passasjerer med rullestol (punkt 2.4.9), transport av dyr i fraktrommet (punkt ) eller barn som reiser alene (punkt ) Passasjerer som sjekker inn på Internett, må ha fullført online-prosessen og skrevet ut ombordstigningskortet minst 120 minutter før oppgitt avgang for å få lov til å komme om bord i flyet. For mer informasjon gå til Service/Innsjekking og e-tjenester på Passasjerer som sjekker inn via MMS-innsjekking (dette gjelder bare tyske eller østerrikske teleleverandører), må ha bekreftet Flyselskapets SMS-beskjed på sin mobiltelefon med MMS-funksjon for å motta ombordstigningskortet som MMS-strekkode og dermed fullføre innsjekkingsprosedyren, minst til innsjekkingstidene før planlagt avgang for å kunne gå om bord. For mer informasjon gå til Service/Innsjekking og e-tjenester på 8

9 For nøyaktige avgangstider se den relevante bestillingsbekreftelsen og displayet på avgangsflyplassen. Passasjeren er ansvarlig for å overholde tidsfrister for innsjekking Passasjerer må dessuten befinne seg ved utgangen minst 20 minutter før avgang (minimumstid for ombordstigning) og må være i besittelse av et gyldig ombordstigningskort (MMSinnsjekking: MMS-strekkode) og klar til å gå om bord ved utgangen Hvis ikke tidsfristene for innsjekking følges, som er oppgitt i foregående punkter ( ) eller minimumstiden for boarding ikke overholdes ( ), betyr det at passasjerer, enten de er i besittelse av et gyldig ombordstigningskort eller ikke, vil miste sin rett til å bli med flyet, selv om de fortsatt er forpliktet til å betale for flybilletten, med mindre ansvaret for dette ligger hos Flyselskapet eller skyldes force majeure. Likedan kan ingen krav for erstatning, kompensasjon av utgifter eller andre krav mot Flyselskapet deriveres av dette For innsjekking kvelden før, så lenge dette tilbys ved den aktuelle flyplassen, beregner flyselskapet ved innsjekkingsskranken 5 EUR/7 USD/7 CAD per passasjer. Ved småbarn, barn inntil 12 år, innehavere av topbonus Card Silver, Gold eller Service Card inkl. følgeperson, samt for reisende på Business Class tilkommer ikke noe tillegg for innsjekking kvelden før Transport bare ved fremlegging av fullstendige og gyldige reisedokumenter Passasjerer transporteres kun av Flyselskapet hvis de er i besittelse av fullstendige og gyldige reisedokumenter, så vel som gyldig pass/id-kort/visum eller hvis originaldokumentene er mistet, tilsvarende erstatningsdokumenter, og disse fremlegges ved punktlig innsjekking. Dette gjelder også for alle husdyr som reiser sammen med passasjerer Egnet bevis på identitet (innskriving i passet til forelder/foresatt eller barnets eget pass) må også fremlegges for barn og spedbarn. Flyselskapet ber passasjerene om å ha sitt bookingreferansenummer tilgjengelig ved innsjekking Flyselskapet har rett til å avvise passasjerer hvis innreisebetingelser som er pålagt i destinasjonslandet ikke er oppfylt eller hvis reisedokumenter som kreves av et bestemt land, ikke kan forelegges Befordring av spedbarn, barn og unge mennesker For å unngå skade, anbefaler Flyselskapet at nyfødte spedbarn under 7 dager ikke transporteres på flyvninger Billettprisen for små barn/spedbarn (barn under 2 år) på alle internasjonale ruter er 10 % av billetten for voksne (netto billettpris). Spedbarn (barn under 2 år) flyr vederlagsfritt på alle tyske innenlandsruter. Billettprisen for barn mellom 2 og 12 er 67 % av nettoflyvningsprisen pluss skatter, avgifter og drivstofftillegg Hvis et barn avslutter sitt 2. leveår i forbindelse med en bestilt flyreise mellom tur- og returflyvningen, blir 67 % av nettoflyprisen ekskl. skatter, gebyrer og kerosintillegg beregnet. Barnet har sitteplass på tur- og returflyvningen, men småbarn (barn under 2 år) må av sikkerhetsmessige årsaker bruke et barnesete etter standarden i , og dette er lovbestemt Hver voksen passasjer kan ta med seg ett lite barn. Bare ett lite barn er tillatt per seterad. Spedbarn kan reise i sitt eget barnesete, forutsatt at et ekstra sete er bestilt om bord i flyet. Barnesetet må under flyvningen være festet til flysetet ved bruk av det sikkerhetsbeltet som finnes der. Følgende barneseter er for tiden godkjent til generell bruk om bord i flyet: Römer King Quickfix, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi City, Storchenmühle Maximum, Luftikid, andre sertifiserte barnesikringssystemer godkjent for bruk spesielt om bord i fly, av en myndighet i et JAA-medlemsland, FAA eller Transport Canada og er behørig merket, CRDS-godkjent for bruk i motorkjøretøy i samsvar med UN ECE R 44, -03 eller nyere versjon, CRDS-godkjent for bruk i motorkjøretøy og fly i henhold til canadiske CMVSS 213/213.1, CRDS-godkjent for bruk i motorkjøretøy og fly i samsvar med US FMVSS Nr. 213 og behørig merket. Andre barneseter kan tillates i enkelttilfeller etter forhåndsvarsling. Barnesetet må i alle tilfeller være godkjent (sertifisert) og merket tilsvarende. Mer informasjon vises under Service/Service for familier på eller fås fra servicesenteret ved registrering. 9

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år.

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år. *Reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene før kjøpet fullføres samt kontrollere at navn i bestillingen staves korrekt og likt med navnet i passet. Ansvar for gjennomføring av reise Travelpartner

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 Gjelder fra 17.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 10 000 per sikret punkt B,

Detaljer