GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE"

Transkript

1 GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE September 2013

2 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER 3 ARTIKKEL 2 - ANVENDELSER 6 ARTIKKEL 3 - TARIFF 7 ARTIKKEL 4 RUTEPLANER 7 ARTIKKEL 5 - KONTRAKT FOR LUFTTRANSPORT 7 ARTIKKEL 6 RESERVASJONER OG SETER 8 ARTIKKEL 7 TOTAL BILLETTPRIS, BILLETTPRIS, SKATTER, GEBYRER OG AVGIFTER FOR ANDRE TJENESTER 10 ARTIKKEL 8 BESKYTTELSE AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER (PERSONVERN) 12 ARTIKKEL 9 INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING 13 ARTIKKEL 10 - TOLLKLARERING OG SIKKERHETSKONTROLL 14 ARTIKKEL 11 - REISEDOKUMENTER 14 ARTIKKEL 12 RETT TIL Å NEKTE BEFORDRING 15 ARTIKKEL 13 SPESIELLE REGLER SOM GJELDER FOR LUFTBEFORDRING AV PASSASJERER 16 ARTIKKEL 14 - BAGASJE 18 ARTIKKEL 15 ENDRING I KONTRAKT UTFØRT AV WIZZ AIR, KANSELLERINGER AV FLYVNINGER OG FORSINKELSER 21 ARTIKKEL 16 REFUSJON, OMDIRIGERING 24 ARTIKKEL 17 - ANSVAR 25 ARTIKKEL 18 FRISTER VED KLAGER OG SØKSMÅL 27 ARTIKKEL 19 - CHARTERREGULERING 28 ARTIKKEL 20 - FORTOLKNING 29 2

3 ARTIKKEL 1 DEFINISJONER DU, DIN(E), DEG: henviser til personen nevnt på Billetten/Kvitteringen utstedt av oss ved mottatt betaling av den totale billettpris. VI, VÅR, OSS, WIZZ Air: henviser til Wizz Air Hungary Ltd og våre ansatte, personer i vår tjeneste og våre agenter. AIRLINE DESIGNATOR CODE: (flyselskapskode) en to- eller tre-bokstavskode som identifiserer flyselskapene. Kodene for Wizz Air er W6 og WZZ. AVTALT STOPPESTED: et sted hvor flyet ifølge Reiseruten/Kvitteringen og vår databaseopplysninger lander, men som ikke er ansett som Frareise- eller destinasjonssted. BAGASJE: de eiendeler passasjeren bringer med seg på reisen. Dette omfatter både Innsjekket Bagasje, Håndbagasje eller Personlige Eiendeler. BAGASJEKUPONG: dokument utstedt av flyselskapet utelukkende for å identifisere Innsjekket Bagasje. Kupongen er plassert på Innsjekket Bagasje. BAGASJEKVITTERING: dokument utstedt av flyselskapet utelukkende for å identifisere Innsjekket Bagasje. Kvitteringen blir festet til ditt ombordstigningskort. OMBORDSTIGNINGSKORT (boarding card): dokument (i) utstedt ved innsjekkingsskranken når du viser frem din reservasjonskode eller din Billett samt gyldige reisedokumenter eller (ii) det papiret du har skrevet ut hjemme etter at du har fullført online innsjekkingsprosedyren. Med et ombordstigningskort kan du så gå om bord på flyet. KUNDESENTER: Kundebistand over telefon, gjeldende telefonnumre finnes på websiden. ANNULLERINGSGEBYR: det gebyret, slik som angitt på websiden, som skal betales dersom en passasjer annullerer en reservasjon. CHARTERAVTALE: kontrakten for charterflyvning er konkludert i samsvar med disse Generelle Vilkår og Betingelser INNSJEKKET BAGASJE: Bagasjen vi tar over for å transportere, og vi har utstedt en Bagasjekupong og en Bagasjekvittering for din bagasje ved overtakelsen. INNSJEKKINGSFRIST (check-in deadline): den tid fastsatt av oss i de gjeldende generelle vilkår for befordring av passasjerer og bagasje, hvor du må ha fullført innsjekkingsformalitetene og ha mottatt ditt Ombordstigningskort. KONTRAKTSVILKÅR: instruksjoner innbefattet i din Reiserute, disse Vilkår for Befordring, personvernpolisen og de relevante forskrifter av Gjeldende Lov. 3

4 FORBINDELSE MELLOM AVGANGER: to eller flere Wizz Air-flyginger per retning bestilt i samme reservasjon. KONTRAKT (FOR BEFORDRING GJENNOM LUFTEN): kontrakt for befordring i fly, av Passasjerer og Bagasje, inngått mellom deg og Wizz Air i samsvar med kontraktsvilkår, basert på at vi befordrer deg og din Bagasje fra Avgangsflyplass til Ankomstflyplass. Kontrakten representeres av Billetten/Kvitteringen og Bagasjeidentifikasjonskupongen. KONVENSJON: Montrealkonvensjonen for forening av visse regler for internasjonal flytransport undertegnet i Montreal den 5. mai 1999 med gjeldende endringer og vedlegg. LAND PÅVIRKET AV BEFORDRINGEN: de land hvor Avreisested, Destinasjonssted eller eventuelle avtalte mellomlandinger befinner seg. MANNSKAP: autorisert personell som utfører tjenester om bord på flyet og som er listeført på flyplan slik som piloter, kabinpersonalet, teknikere og sikkerhetspersonalet. DAG(ER): kalenderdager. Omfatter alle syv dager i uken. For endringer eller meddelelser gjelder ikke den dagen endringen eller meddelelsen ble mottatt/sendt. EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, inkludert medlemsstatene. EU: Den europeiske unionen, inkludert medlemsstatene. USEDVANLIGE FORHOLD: årsaker og/eller omstendigheter utenfor Wizz Airs rimelige kontroll som ikke kunne unngås selv når alle forholdsregler er iakttatt, slik som, men ikke begrenset til, naturkatastrofer; politisk ustabilitet; meteorologiske forhold uforlikelig med drift av gjeldende flyvning; sikkerhetsrisiko, streik, uventede mangler i flyvningssikkerhet og bestemmelser tatt av flytårnet som, i forhold til et bestemt fly på et bestemt tidspunkt, kan føre til lange forsinkelser eller avlysning av et eller flere flyvninger av det flyet. PRIS: prisen for flytransport fra Avgangsflyplassen til Ankomstflyplassen. Prisen inkluderer skatter og gebyrer og den lavest mulige summen for avgifter for andre tjenester som er unngåelige for reservasjonen. AVGIFTER FOR ANDRE TJENESTER/TJENESTEAVGIFTER: avgiften som skal betales i forbindelse med flybefordring, slik det er fremsatt på websiden, med unntak av setebeskyttelsesgebyr, annulleringsgebyr, Wizz Discount Club-gebyr og gebyr som skal betales for tjenester som levert av en tredjepart. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING: bestemmelsene som anvendes til luftbefordring av Passasjerer og Bagasje utført av Wizz Air, slik de er fremsatt i disse generelle vilkårene for befordring.. GJELDENDE LOV: Ungarske lover gjelder med hensyn til det forholdet som oppstår i forbindelse med Kontrakten; Forskriftene av Konvensjonen, slik de gjelder til enhver tid. STATSPÅBUD/PÅBUD: det ungarske Statspåbudet 25/1999. (II.12.) angående lovverket rundt lufttransport av passasjerer, slik som det fra tid til tid blir endret. IATA: International Air Transport Association 4

5 ANKOMMENDE FLYVNING/INNKOMMENDE REISE: den siste delen av returreise eller selve flyvningen i tilfelle av enveisreiser. SPEDBARN: et barn som er mindre enn to år, men ikke yngre enn to uker gammelt på tidspunktet reisen finner sted. REISERUTE: dokumentet utstedt til Passasjer når godtgjørelsen av den Totale Billettprisen er mottatt av Wizz Air, med Passasjerens navn og flyvningsdetaljer, slik som Avreiseflyplass, Ankomstflyplass og Eventuelle Mellomlandinger, avreise- og ankomsttid; og som fremsetter referanser til kontraktsvilkårene samt annen viktig informasjon. Du skal selv skrive ut (printer) Reiseruten dersom du foretar din bestilling over Internettet, eller du mottar den av det reisebyrået som foretok reservasjonen på dine vegne. Hvis du foretar din bestilling gjennom vårt kundesenter, vil du få en reservasjonskode og Reiseruten blir sendt til deg via faks, e-post eller vanlig postgang, i samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring. BEGRENSET UTLEVERINGSKVITTERING (limited release tag): et dokument som erklærer vår begrensede erstatningsansvar for Innsjekket Bagasje som er skadet, eller som ikke er av rett størrelse eller i rett tilstand, eller inneholder skjøre gjenstander godkjent av oss for transport og utstedt på tidspunkt for overtakelse av bagasjen. Den ovenfor nevnte kvittering angir de ovenfor nevnte mangler og egenskaper. UTGÅENDE FLYVNING/UTGÅENDE REISE: den første delen av en reise eller selve reisen i tilfelle av enveisreiser. PASSASJER: personen nevnt som reisende i Reiseruten utstedt av oss, og lagret som passasjer i vår database. PASSASJERER MED REDUSERT BEVEGELIGHET ELLER SOM TRENGER SÆRSKILT ASSISTANSE: betyr passasjerer som har redusert bevegelighet pga. av fysisk uførhet (sensorisk eller bevegelig), mental svekkelse, alder, sykdom, eller andre grunner for uførhet når de benytter transport og befinner seg i situasjoner hvor de trenger særskilt assistanse. PERSONLIGE EIENDELER: betyr eiendeler definert i paragraf i disse generelle betingelsene for befordring som du kan ta om bord ved siden av håndbagasjen uten å betale håndteringsbegyr. PERSONER SOM BETALER BEFORDRINGEN: en enkeltperson eller et selskap som betaler oss Totalkostnaden av Billetten slik som fremsatt i Reiseruten av en passasjer. AVREISEFLYPLASS (departure): lufthavnen angitt på Reiseruten samt i vår database som utgangssted for luftbefordringen. ANKOMSTFLYPLASS (destinasjon): destinasjonsflyplassen for luftbefordring slik som angitt på Reiseruten, og slik som lagret i vår database. 5

6 PERSONVERNPOLISEN: polisen på vår webside som regulerer behandlingen av personopplysninger gitt av Passasjerer eller personer som betaler Wizz Air for Befordringen. TJENESTER LEVERT AV EN TREDJEPART: tjenester som ikke leveres av Wizz Air, men som kan kjøpes i forbindelse med luftbefordringen. FORSKRIFTER: forskrift (EC) nr. 261/2004 av Det europeiske parlament og råd, forskrift nr. 1107/2006/EC av Det europeiske parlament og råd og forskrift nr. 2027/97EC av Det europeiske råd slik den er endret eller utvidet fra tid til annen. RUTEPLAN: ankomst- og avgangstider av de individuelle flyvninger slik som avgjort av Wizz Air og slik som kunngjort på Websiden. SDR (Special Drawing Right): en spesiell trekkrettighet definert av Det Internasjonale Pengefond. (Den inneværende verdi av denne valutaenheten kan finnes på IMF Websiden, og på de finansielle sider av større aviser.) SETEBESKYTTELSESGEBYR: det gebyret som betales slik som satt frem på websiden dersom Wizz Air utøver sine rettigheter til tilbakekalling og annullerer reservasjonen av grunner som kan tilskrives Passasjeren i samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring. TARIFFER: regler og vilkår tilgjengelig på websiden vedrørende den Totale Billettprisen, betingelsene, avgifter og gebyrer for de forskjellige tjenester tilbud av oss, og andre reguleringer av Wizz Air. Videre informasjon vedrørende våre tariffer finner du på vår webside. REISEDOKUMENTER: dokumenter slik som de er påkrevd av de Land som er påvirket av Befordringen for kryssing av grenser, gjennomreise og/eller opphold i gjeldende Stat/Land. IKKE INNSJEKKET BAGASJE: all Bagasje som ikke er innsjekket i henhold til disse generelle betingelsene for befordring og som forblir i din varetekt for hele reisens varighet. WEBSIDE: wizzair.com ARTIKKEL 2 - ANVENDELSER 2.1 GENERELLE FORHOLDSREGLER Forholdsreglene i disse Generelle Vilkår for Befordring er innenfor rammen slik som den er definert i paragraf 2.2, og former en del av kontrakten mellom passasjeren og WizzAir. 2.2 ANVENDELSER Regelverket i disse Generelle Befordringsvilkår gjelder for kontrakten og inntrer på utstedningsdato av Reiseruten hvis Wizz Air er angitt på din Reiserute i feltet for transportør CHARTERBEFORDRING Hvis befordringen er gjort som følge av en Charterkontrakt, skal disse Generelle Vilkår bare gjelde i det omfang eller med videre endringer slik de er fremsatt i Charterbilletten, Charteravtalen, Charterreguleringen i artikkel 19. 6

7 2.4 LOVINKONSEKVENS De vilkår av disse Generelle Vilkår for Befordring som er uforenlig med vilkårene av Gjeldende Lov eller Gjeldende Konvensjon skal være annullert og ugyldig. De andre bestemmelser skal fremdeles være gjeldende. I tilfeller hvor det er en uregelmessighet skal Gjeldende Lov ha fortrinn. 2.5 DE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅRENE SKAL HA FORTRINN OVER WIZZ AIR-POLISER Unntatt som angitt i disse vilkår for befordring, i tilfelle av uoverensstemmelser mellom befordringsvilkårene og andre eksisterende bestemmelser, skal når det håndteres bestemte saker, gis fortrinn til disse befordringsvilkår. ARTIKKEL 3 - TARIFF 3.1 Vi forbeholder oss retten til å endre våre tariffer. Hvis du retter din forespørsel til vårt kundesenter, vil vi informere deg angående våre tariffer. 3.2 Våre ansatte, personer i vår tjeneste og våre agenter er forpliktet til å følge våre tariffer Kjøper du noen av tjenesten i forbindelse emed befordringen gjennom luften som beskrevet på Nettstedet, på lufthavnen, må du kanskje betale gebyr til Wizz Airs agent i tillegg til tjenestegebyrene. Informasjon om tilleggsbgebyrene som Wizz Airs agent krever, er tilgjengelig hos Wizz Airs agent på lufthavnen. ARTIKKEL 4 RUTEPLANER Dekret 4. Avgangs- og ankomsttidene vist i våre ruteplaner og andre steder er ikke garantert og vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.. ARTIKKEL 5 - KONTRAKT FOR LUFTTRANSPORT Dekret FULLFØRING AV KONTRAKTEN FOR LUFTTRANSPORT OG KONTRAKTSINNHOLD Kontrakten for Befordring er konkludert ved godtgjørelse av den Totale billettprisen og utstedningen av Reiserute. Vilkårene av Kontrakten for lufttransport inngått mellom deg og oss er som følger: a) Vilkårene og meldingene slik de er satt frem i din Reiserute, og som du muntlig blir gjort oppmerksom på i tilfelle billetten bestilles gjennom vårt kundesenter; b) disse generelle befordringsvilkår; c) personvernpolisen; d) Gjeldende Lov; 5.2 REISERUTE 7

8 Dekret Reiseruten (i tilfelle av befordring av Bagasje, Bagasjekupongen) er sluttføringen av Kontrakten for lufttransport inngått mellom deg og oss, ingen separat billett blir utstedt Vi transporterer kun de/den personen(e) (dvs. passasjerene) som er nevnt i Reiseruten. Dersom du ikke er i besittelse av en Reiserute idet du sjekker inn, må du kunne fremvise din reservasjonskode. Du må fremvise gyldige reisedokumenter når du sjekker inn Du kan be om å få tilsendt en erstatning (ny tilsendelse) av din Reiserute eller din reservasjonskode på nytt ved å ringe vårt kundesenter. Wizz Air kan belaste deg med en avgift for denne tjenesten. ARTIKKEL 6 RESERVASJONER OG SETER 6.1 RESERVASJONER Reservasjoner kan foretas gjennom vår webside, vårt kundesenter eller gjennom reisebyrå Reservasjoner registreres ikke uten betaling for den totale billettprisen under reservasjonen, men betaling via bankoverføring er tilgjengelig for betaling av total pris reiser med avreisested i bestemte land. I slike tilfeller er betaling kun tillatt fra landet hvor utreisestedet er. For videre opplysninger vennligst se vår webside. Ved bankoverføring er antall bestillinger som betales fra samme bankkonto og antall flygninger som kan bookes u der samme bestilling begrenset til frem til den totale billettprisen er motsatt av Wizz Air Hvis det er påkrevd at du oppgir den kontaktinformasjon hvor du til enhver tid kan nås (telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse), er det ditt ansvar å sørge for at denne informasjonen er korrekt, og at du har tilgang til og sjekker e-posten du har oppgitt med jevne mellomrom. Det er ditt ansvar å forsikre at de telefonnumre du har oppgitt er korrekte, inkluder landskoden og retningsnummer, og at du kan nås på minst ett av disse telefonnumrene til enhver tid. Wizz Air kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår pga. din manglende evne til å rette deg etter kravene ovenfor. Dersom din booking ble gjort av et reisebyrå og du ikke er i besittelse av en e-postadresse, skal reisebyrået fremlegge sin e-postadresse i bookings øyemed, og reisebyrået skal informere deg om alle eventuelle kunngjøringer utsend av Wizz Air som berører din booking Du eller personen som gjennomfører reservasjonen er pålagt å legge frem passasjeren fulle navn slik det er oppgitt i passasjerens reisepapirer som brukes i forbindelse med reisen. Dersom du ikke imøtekommer dette idet du bestiller eller via vårt kundesenter i løpet av 2 timer fra bestillingstidspunktet belastes et navneendringsgebyr i forbindelse med å legge inn riktig navn. Informasjon om gebyrets beløp finner du på vår webside og hos kundesenteret. 6.2 RESERVASJONSKRAV Dekret Dersom du har behov for særskilt bistand, plikter du eller den personen som betaler for befordringen å opplyse vårt kundesenter om din uførhet eller uførlighet, idet reservasjonen foretas Siden vi ikke er i stand til å bekrefte din helsetilstand, er det ditt ansvar, dersom du lider av en alvorlig eller smittsom sykdom, eller har en annen medisinsk tilstand som medfører at du trenger legetilsyn, å søke medisinsk råd vedrørende din evne til å reise trygt med lufttransport. I samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring er Wizz Air ikke ansvarlig for eventuelle ulykker, forringelse av din helse eller for din død, som følge av lufttransport foretatt med din helsetilstand og som følger av å ikke be om eller følge medisinske råd. 8

9 6.2.3 Vi forbeholder oss retten til å kreve fullt helsesertifikat som beskriver din helsetilstand og hvorvidt du kan reise med lufttransport, sertifikatet skal inneholde uttrykkelig medisinsk godkjenning for luftbefordring for alle tilfeller slik de er beskrevet i paragraf og i ethvert tilfelle der WizzAir har rimelig grunn til å tvile på at passasjeren er i stand til å gjennomføre flygningen på en trygg måte uten behov for ekstra medisinsk hjelp under flygningen. Vi kan kreve at du blir ledsaget av en godkjent sykepleier hvis nødvendig. Helsesertifikatet må utstedes seneste 6 dager før avreise Dersom du ikke imøtekommer våre krav slik som fremsatt i paragrafene og 6.2.2, eller i de tilfeller hvor vi ikke kan møte kravene fremsatt i helsesertifikatet på det flyet som ifølge reiseruten betjener den avgangen, vil vi nekte deg bestilling og befordring og vil refundere Billettprisen etter at gebyret for de andre tjenestene og setebeskyttelsesgebyret er trukket fra Dersom du ønsker å ta med deg Spesialbagasje eller gjenstander som faller inn under betinget befordring, skal du eller den person som foretar reservasjonen på dine vegne således informere vårt kundesenter (se paragraf 14.4). 6.3 SETEPLASSERING Vi arranger ingen seteplassering på våre avganger (i samsvar med dette er ingen setenummer angitt på Reiseruten). Men Passasjer med behov for særskilt assistanse og foreldre som reiser med småbarn vil bli tilbud ombordstigning først forutsatt at ønske om dette er fremsatt når innsjekkingen begynner. Men, du kan også kjøpe retten til å stige om bord først, ekstra benplass eller reserverte seter i de to første radene mot betaling av en avgift, informasjon om dette finnes på websiden. 6.4 ENDRINGER I RESERVASJONEN FORETATT AV PASSASJEREN Reservasjonen slik den er vist på Reiseruten kan ikke overføres eller endres annet enn som vist nedenfor Dersom du ønsker å endre avgangstiden eller ruten av din Reiserute, kan du foreta disse endringer ved bruk av websiden eller ved å ringe vårt kundesenter inntil 3 timer før planlagt avgang. Du må betale et endringsgebyr for flyvningen, samt differansen mellom den opprinnelige og den nye Billettprisen (inkludert alle skatter, gebyrer og avgifter for andre tjenester). Dersom det nye Totalbeløpet for Billettprisen er lavere enn den opprinnelige billettprisen, har du ikke rett på å få differansen refundert, med unntak av beløpet for lavere skatter og gebyrer Dersom du ønsker å endre navnet av en Passasjer, må du informere vårt kundesenter ikke senere enn 3 timer før den planlagte avreisetiden. Du må betale et navnendringsgebyr, størrelsen av dette beløpet finner du på websiden og du kan også få det ved å ringe vårt kundesenter. Navneendring er kun tillatt på alle sektorer som er bestilt under samme reservasjon og angitt på Reiseruten. 6.5 KANSELLERING AV EN RESERVASJON AV PASSASJEREN Dekret 22 (3), 25 og Du kan kansellere din reservasjon frem til den fjortende (14.) dag før planlagt avreisedato for din Avgang som vist i den opprinnelige bestillingen. Du har rett på en refusjon av den totale billettprisen etter fradrag av annulleringsgebyret. Hvis du avlyser din booking innenfor fjorten (14) dager før planlagt avreise tid for din flyvning, mottar du refusjon av den Totale Billettprisen etter fradrag av Gebyret for andre tjenester og Gebyret for å avholde sete. 9

10 6.5.2 I tilfelle et dødsfall finner sted i den nærmeste familie (mor, far, besteforelder, barn, barnebarn, søster, bror, kone, ektemann, samboer) innen en måned av planlagt avgang av flyvningen i din Reservasjon, vil vi etter forespørsel innen enn måned av slik dødsfall, gi deg en refusjon av den totale kostnaden for den delen av reisen som ikke ble brukt, under den forutsetning at du fremviser dødsattesten eller en kopi av denne innen 7 dager etter du har fremsatt din forespørsel Dersom Wizz Air endrer ruten eller avgangstider i rutetabellen slik den fremkommer på din Reiserute i samsvar med paragraf 15.1, og utelater det avtalte Stoppested eller legger til et nytt Stoppested, har du rett til å kansellere Kontrakten med umiddelbar virkning og har krav på en refusjon av den totale billettprisen. ARTIKKEL 7 TOTAL BILLETTPRIS, BILLETTPRIS, SKATTER, GEBYRER OG AVGIFTER FOR ANDRE TJENESTER 7.1 TOTAL BILLETTPRIS, BILLETTPRIS Med mindre annet er uttrykkelig meddelt av Wizz Air, inkluderer den Totale Billettprisen billetten og skatter og gebyrer og avgifter for andre tjenester. Informasjon vedrørende komponenter av den Totale Billettprisen og de respektive beløp blir opplyst i løpet av reservasjonsprosessen på websiden, fra kundesenteret eller reisebyråagenten, avhengig av hvordan du foretar reservasjonen Med mindre annet er uttrykkelig meddelt, inneholder den totale Billettprisen kun billettprisen for befordring mellom Utreiseflyplassen og Ankomstflyplassen samt gjeldene skatter og avgifter. Billettprisen inkluderer ikke bakketransporttjenester mellom flyplassterminaler eller mellom flyplassterminalen og byen, samt gebyrer for andre tjenester bestilt av passasjeren Beløpet av Billetten er beregnet i samsvar med gjeldende beløp på reservasjonsdato med hensyn til gjeldende transport slik det er angitt på websiden. Billettprisen skal ikke påvirkes av endringer i beløp mellom reservasjonsdatoen og den dato man påbegynner reisen (med unntak slik som beskrevet i paragrafene 6.4 og 7.2.2) Stort sett gjelder det at, dersom man bestiller tidlig er billettprisen lavere; men vi forbeholder oss retten til å lansere spesialpriser mellom den dato du plasserte din reservasjon og din avreisedato (slike spesialpriser kan påvirke ruten som du har foretatt en reservasjon for før startdatoen av slik spesialtilbud). Når spesialtilbud introduseres, vil dette ikke gi deg rett til å forlange refusjon mellom den Totale billettprisen som du betalte for din reservasjon og den Totale tilbudsprisen. 7.2 SKATTER, GEBYRER OG AVGIFTER FOR ANDRE TJENESTER Billettprisen innbefatter vanligvis skatter, gebyrer eller avgifter pålagt av stater, andre myndigheter eller flyplassoperatørene eller av Wizz Air som gjelder fra Reiserutens utstedelsesdato og det laveste beløpet for uunngåelige avgifter for andre tjenester som er nødvendig i reservasjonsøyemed på de nivå som gjelder på det tidspunkt man foretar reservasjonen og kjøp. Disse omkostninger er vanligvis spesifisert på din Reiserute sammen med billettprisen. Du kan også få opplysninger angående disse beløp i løpet av reservasjonsprosessen. Flyplassavgiften i Billettprisen belastes med hensyn til de tjenester flyplassoperatøren stiller til Din rådighet. 10

11 7.2.2 Wizz Air forbeholder seg retten til, og ved å godta disse Generelle Vilkår for Befordring aksepterer du at Wizz Air forlanger betaling fra deg for enhver nye eller økte beløp når det gjelder skatter eller avgifter (inkludert avgifter for andre tjenester) i forbindelse med din reise, slik de blir pålagt av regjeringer, andre autoriteter eller av flyplassoperatørene mellom utstedelsesdato av din Reiserute og reisedatoen, med tilbakevirkende effekt dersom det er tilfelle. Dersom disse beløp ikke betales, har Wizz Air rett å nekte befordring for de Passasjerer som er booket inn med den gjeldende reservasjon i samsvar med Artikkel Noen tjenester kan kjøpes av Passasjeren etter bestilling, men i alle tilfeller før avreisen via internettet eller på flyplassen, avhengig av tjenestetype. I disse tilfeller er gebyret for disse tjenester Gebyr for Andre Tjenester som gjelder på kjøpsdatoen. Opplysninger om disse gebyrer finner du på vårt nettsted eller hos kundesenteret. 7.3 PRISENS VALUTA Billettpriser, skatter, gebyrer for andre tjenester skal beregnes og betales og fakturaen for den skal utstedes i den valuta som benyttes i landet hvor Utreiseflyplassen er, med mindre vi angir en annen valuta på eller før betalingstidspunktet (f.eks. pga. når den valutaen på utreisestedet ikke kan omregnes). 7.4 BETALING GENERELT Betaling av den Totale Billettprisen skal skje på bestillingstidspunktet med debeteller kredittkort, eller via bankoverføring for reiser som har utreisested i særskilte land (se paragraf 6.1.2). I visse usedvanlige tilfeller, som du vil bli underrettet om i løpet av reservasjonsprosessen, vil du bli bedt om å betale skatter og gebyrer separat, og ved etterspørsel (noen flyplasser kan kreve at du betaler lufthavngebyrer på selve flyplassen) Dersom skatter, gebyrer og avgifter for andre tjenester har blitt feilaktig belastet, skal du eller den person som betaler for Befordringen, enten betale mellomlegget eller ha rett på refusjon. Refusjonen kan kreves av deg eller den person som betaler for Befordringen, der hvor Reiseruten ble utstedt Passasjer er ansvarlig for betaling av den Totale billettprisen selv om den Totale billettprisen ble betalt av en tredjepart. Det debet- eller kredittkortet, eller den bankoverføringen som ble brukt til betalings- og/eller reservasjonsdetaljer kan, etter Wizz Airs skjønn, utgjøre en risiko for svindel. Dersom dette er tilfelle vil vi ta kontakt med deg og/eller den person som betaler for befordring via telefon på et av de telefonnumrene som ble gitt for bekreftelse av billetten, og som du opplyste om idet reservasjonen ble foretatt. Hvis vi ikke klarer å ta kontakt med deg på et av disse telefonnumrene, eller vi ikke kan bekrefte betalings- eller reservasjonsopplysninger, forbeholder vi oss retten til å avlyse din reservasjon og refundere den Totale billettprisen Ved å godta de generelle vilkårene for befordring samtykker du uttrykkelig i at Wizz Air usteder deg en elektronisk regning for den Totale billettprisen og i å kun motta en slik elektronisk regning elektronisk til den e-postadressen som ble lagt inn under reservasjonen. Elektroniske faktura er utstedt i samsvar med gjeldende ungarsk lovgivning (særlig klausul 167 av den ungarske lov nr. C av 2000 vedrørende regnskap) I tillegg kan man etterspørre en papirkopi av den elektroniske fakturaen ved å ringe Kundesenteret, kvitteringen blir sendt ut til deg mot vederlag, beløpet av vederlaget kan finnes på vår webside eller ved å ringe vårt kundesenter. Papirkopien av fakturaen blir sent med posten til adressen oppgitt av deg til Kundesenteret. Du kan be om en endret kvittering 11

12 som inneholder andre fakturaopplysninger enn de som ble opplyst om idet reservasjonen ble foretatt. Vi kan kreve et gebyr for denne tjenesten Betaling av den Totale billettprisen skal skje i den valuta som billettprisen ble avgjort i, med mindre annet er avtalt BETALING VED ONLINE RESERVASJON Du eller den personen som betaler for din Befordring må betale den Totale Billettprisen med et bankkort egnet til betalinger over internettet idet man foretar reservasjonen online, kortet må kunne brukes til Internettbetalinger eller bankoverføring (hvis det er mulig for reservasjonen det gjelder) innenfor tidsrammen som er definert til betaling med bankoverføring BETALING NÅR RESERVASJONEN FORETAS GJENNOM KUNDESENTERET Dersom du foretar en reservering gjennom vårt kundesenter, vil kundesenterets agent be deg om dine bankkortopplysninger når du har gjennomført reservasjon, agenten vil arrangere betalingen. Betaling av den Totale Billettprisen må skje når man foretar reservasjon. I noen tilfeller kan du betale via bankoverføring, detaljer for dette finnes på vår webside og ved å henvende seg til kundesenteret (se paragraf 6.1.2). For Kundesentergebyr som gjelder for reservasjoner som er foretatt via kundesenteret, vennligst se vår webside eller ring Kundesenteret BETALING NÅR RESERVASJONEN FORETAS GJENNOM ET REISEBYRÅ Dersom du foretar din reservasjon i et reisebyrå, vil reisebyrået arrangere vår betaling. Du betaler reisebyrået slik etter reisebyråets gjeldende regler. Det er reisebyråets ansvar å informere deg angående våre generelle vilkår for befordring samt å utstede deg din Reiserute. Kontrakten for befordring inngått mellom deg og oss. Hvis du har rett på refusjon i samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring, skal du fremsette ditt krav skriftlig til Wizz Air. Refusjon blir behandlet i samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring. Kontaktinformasjon for Wizz Air finner du på vår webside, eller du kan få det ved å ringe vårt kundesenter BETALING VIA BANKOVERFØRING Ved betaling via bankoverføring, tilfaller alle omkostninger av denne betalingsmetoden deg, vår kunde. Det overførte beløpet skal dekke det fulle og nøyaktige beløpet av den Totale Billettprisen, og skal være mottatt av Wizz Air innenfor den tidsrammen definert på vår webside, hvis betaling ikke finner sted innenfor denne tidsrammen anses bookingen for ugyldig. Ved betaling via bankoverføring er tidsperioden for å gjøre bestillinger begrenset. Bekreftelse sendes til den e-postadressen du oppga idet du gjorde bestillingen. Hvis du ikke mottar bekreftelse av bestillingen din via e-post, innen 5 dager etter bestillingen ble gjort er du selv ansvarlig for å ta kontakt med Kundesenteret for å verifisere at bookingen er gyldig. Wizz Air overfører alle ikke-identifiserte betalinger tilbake til bankkonto de kom fra. Alle kostnader forbundet med slike overføringer bæres deg eller Personen som Betaler for Befordringen. ARTIKKEL 8 BESKYTTELSE AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER (PERSONVERN) 12

13 8.1. I forbindelse med dine personopplysninger opptrer Wizz Air i samsvar med gjeldende personvernslover. Du kan lese om vår datasikringspolicy på vår webside, eller du kan henvende deg til vårt kundesenter for å få detaljert informasjon Ved å godta disse Generelle Vilkår for Befordring godtar du også personverns polisen. ARTIKKEL 9 INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING Dekret 9. og Innsjekking begynner 2 timer før avgang og lukker vanligvis 40 minutter før avgangstidspunkt i samsvar med tidsrammen på flyplassen på Avreisestedet. Ved noen flyplasser, opplysningene finner du på vårt nettsted eller Kundesenteret, lukker innsjekking 60 minutter før avgang iht. reiseruten. Dersom du ikke av en eller annen grunn ikke møter ved innsjekking eller ombordstigningsgaten innenfor tidsfristen, nekter vi å ta imot bagasjen din, avlyser reservasjonen din, nekter deg ombordstigning og vil refundere den Totale billettprisen minus beløpet betalt for Andre Tjenester samt setebeskyttelsesgebyret. Vi anbefaler at du kjøper kanselleringsforsikring. 9.2 Du må kunne bevise din identitet, fremvise din reservasjonskode og gyldige reisedokumenter slik som påkrevd ifølge artikkel 11 ved innsjekkingen. Dersom du ikke kan fremvise gyldige dokumenter, vil vi nekte deg befordring, avlyser reservasjonen din og vil refundere den Totale billettprisen minus beløpet betalt for Andre Tjenester samt setebeskyttelsesgebyret. 9.3 Ved noen flyplasser kan, av sikkerhetsgrunner, et bilde av Passasjerene bli tatt ved innsjekking. 9.4 Hvis din Reiserute er utstedt for mer enn to eller flere reisesegmenter per enveisreise, er du, ved ankomst på flyplassen hvor du mellomlander, forpliktet til å forlate flyet, gå inn i landet (gå igjennom tollklarering, passkontroll og sikkerhetskontroll), hente din Innsjekkede Bagasje og sjekke inn til din neste avgang i samsvar med vilkårene slik de er fremsatt i Wizz Airs Generelle Vilkår for Befordring. 9.5 Online innsjekking er tilgjengelig på bestemte ruter under følgende betingelser. Barn under 14 år skal ha en ledsager og skal sjekkes inn online av en passasjer som er 16 år eller eldre. I noen land kan regelen vedrørende mindreårige barn avvike fra regelen ovenfor, i dette tilfelle gjelder landets regler. Du kan sjekke inn online på websiden fra 30 dager til 3 timer før planlagt avreisetid. Du må skrive ut ombordstigningskortet (Boarding Pass) og legge det frem sammen med gyldige reisedokumenter ved flyplasskontrollen og gaten. Hvis passasjeren ikke kan fremvise ombordstigningskortet og/eller de samme reisedokumentene som ble brukt ved online innsjekkingen ved gaten, kan vi nekte befordring. Passasjerer som har sjekket inn online skal være tilstede ved gaten, klar til ombordstigning ikke senere enn 30 minutter før flyets planlagte avreisetid. Passasjerer med Innsjekket Bagasje må være tilstede, sammen med bagasjen, ved innsjekkingsskranken for bagasjen ikke senere enn 40 minutter før flyets planlagte avreisetid. På noen av flyplassene er innsjekkingsskranken det samme som innsjekkingsskranken for bagasje. Når passasjeren har sjekket inn, (i) endringer på Passasjer navn, avgangens dato, avgangens tid, og ruten kan gjøres opp til fire timer før oppsatt avreisetid; (ii) ekstra tjenester kan legges til online, til fullt online tjenestegebyr. Hvis de kjøpes på flyplassen gjelder det fulle beløpet for tjenestegebyret for kjøp av tjenester på flyplass. Informasjon vedrørende tjenestegebyrer er tilgjengelig på websiden, på Kundesenteret eller på ditt reisebyrå. 13

14 Hvis du la til de ekstra tjenestene etter at du hadde sjekket inn online, skal du skrive ut online-ombordstigningskortet som inneholder de ekstra tjenestene og vise det ved sikkerhetskontrollen og ombordstigningen sammen med gyldige reisedokumenter 9.6 Uavhengig av bestemmelsene i artikkel 9.5 og dersom passasjeren som bruker online innsjekkingstjenesten ikke er borger av EU/EØS, må vedkommende komme senest 40 minutter før planlagt avreisetid til innsjekkingsskranken og fremvise reisedokumentene sine slik at ombordstigningskortet kan bli stemplet. Dersom passasjeren ikke kan fremvise et stemplet ombordstigningskort ved gaten, kan vi nekte transport. 9.7 Når du reise på ruter som tilbyr online innsjekkingstjeneste, må du ved bestilling velge om du vil sjekke inn online eller ved flyplassen. Hvis du velger innsjekking ved flyplassen, vil du bli avkrevd et uerstattelig engangsgebyr. Dette betales ved bestilling av billetten. Hvis du ved bestilling har valgt online innsjekking kan du allikevel senere velge å sjekke inn på flyplassen. Hvor stort gebyret for en slik behandling ved flyplassen er, kan du lese på våre internettsider eller få vite på vårt kundesenter. 9.8 Ved reiser til bestemte destinasjoner må du gi opplysninger om reisedokumentene dine på internettsidene våre for å tilfredsstille de lokale sikkerhetsbestemmelsene. Dette må skje senest 4 timer før planlagt avreisetid. Dersom dette ikke gjøres, kan vi nekte deg transport. ARTIKKEL 10 - TOLLKLARERING OG SIKKERHETSKONTROLL Dekret Alle Passasjerer som flyr på våre ruter skal gå igjennom immigrasjons- eller andre formaliteter og tollklarering. Dersom du ikke føyer deg etter slike betingelser, kan vi nekte deg befordring, avlyse din reservasjon og refundere den Totale billettprisen minus beløpet betalt for Andre Tjenester samt setebeskyttelsesgebyret Du skal underkaste deg sikkerhetskontrollen som gjennomføres av regjerings- eller flyplassmyndigheter av de Land som påvirkes av Befordringen, flyplassmyndigheter eller operatøren av flyplassen eller flyselskapet Hvis loven i Landet påvirket av Befordringen krever dette, skal du fremvise din Bagasje slik at den kan bli underlagt en bagasjeinspeksjon utført av tollvesenet eller andre lokale myndigheter I det omfang loven tillater det, fraskriver vi oss alt ansvar for skader som oppstår som følge inspeksjonene beskrevet i paragraf 10.1, 10.2 og ARTIKKEL 11 - REISEDOKUMENTER Dekret Før du reiser, blir du påkrevd å inneha de nødvendige dokumentene for innreise, utreise, helsetilstand og andre dokumenter påkrevd av Landene befordringen gjelder og til å føye deg etter de gjeldende reglene og betingelser fremsatt av Landene som er påvirket av din Befordring. Wizz Air er ikke ansvarlig for forekomsten, riktigheten og gyldigheten av dine Reisedokumenter. Dersom du ikke kan møte disse betingelser eller hvis dine Reisedokumenter er feilaktige eller ufullstendige, vil vi fraskrive oss alt ansvar for skader som oppstår som følge av denne mangelen. 14

15 11.2 Hvis du trenger et visum for innreise til landet hvor du mellomlander, må du ha disse på ankomsttidspunktet. Dersom du ikke kan imøtekomme dette kravet, er Wizz Air ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår pga. slike mangler Dersom du trenger et visum for opphold i ditt Destinasjonsreisested, men du er kun på gjennomreise i det landet og et visum for gjennomreise ikke er påkrevd, skal du kunne bevise at du er kun på gjennomreise i dette landet. Dersom du ikke klarer å fremskaffe bevis for dette, kan vi nekte deg befordring, avlyse din reservasjon og vil refundere den Totale billettprisen minus beløpet betalt for Andre Tjenester samt setebeskyttelsesgebyret Dersom vi blir forpliktet til å betale bøter, straffegebyrer eller enhver annen form for utlegg på grunn av din manglende evne til å føye deg etter betingelsene slik de er fremsatt i paragrafene , skal du refundere oss disse kostnader etter vår forespørsel. Du skal selv bære kostnaden av befordring fra den staten/landet som ikke tillater inntreden. Vi utbetaler ingen refusjon for den delen av befordringen til den staten/landet som ikke tillater inntreden Unntatt det som er betinget i den ungarske sivilrettslige kode (Lov nr. IV og 1959), er vi ikke ansvarlig for å nekte deg befordring hvis vi har grunn til å mene at de gjeldende regler og bestemmelser ikke tillater din befordring. ARTIKKEL 12 RETT TIL Å NEKTE BEFORDRING Dekret Utover det som er definert i andre artikler av disse Generelle Vilkår for Befordring, forbeholder vi oss retten til å nekte befordring av deg og/eller din Bagasje hvis: a) vi har grunn til å anta at å nekte befordring er nødvendig av sikkerhetsgrunner (f.eks. dersom du er beruset); b) vi har rimelig grunn til å anta at befordring kan medføre risiko for liv, helse eller den fysiske ukrenkeligheten eller komforten av deg og/eller dine medpassasjerer; c) vi har grunner til å anta at din alder, din psykiske eller fysiske tilstand medfører fare for deg og/eller dine medpassasjerer og deres eiendeler og gods; d) din fysiske tilstand, dine klær eller din oppførsel skremmer, avskyr eller sjokkerer de som befinner seg ombord; e) du krenket reglene for god oppførsel på tidligere flyvninger og vi derfor har grunn til å anta at du kommer til å gjenta slik oppførsel; f) vi har tidligere underrettet deg om at vi ikke på noen tidspunkt er villig til å befordre deg på våre flyvninger; g) vi kan også ha nektet å ta din reservasjon; h) du har nektet å gå igjennom immigrasjons- og/eller tollformaliteter; i) du har vegret deg selv og din bagasje til sikkerhetskontrollen; j) du ikke har betalt gjeldende pris, skatter, gebyrer, eller avgifter for andre tjenester; k) du skylder oss penger fra tidligere flyvninger; l) vi har grunn til å anta at å nekte befordring er nødvendig for å etterkomme lover og reguleringer i en hvilken som helst Stat som blir Påvirket av Befordringen; m) du ikke er i besittelse av et gyldig ombordstigningskort eller gyldige Reisedokumenter (inkludert ødeleggelse av slike dokumenter under reisens varighet) eller du ved ombordstigning ikke kan fremvise de reisedokumentene, som ble brukt ved online innsjekking eller hvis du ikke er EU/EØS-borger og brukte online innsjekking og ikke kan fremvise et ombordstigningskort som ble forhåndsstemplet ved innsjekkingsskranken; 15

16 n) du ikke møter, eller vi har grunn til å anta at du ikke møter de krav fremsatt for inntreden til landet hvor det Avtalte Stoppestedet eller Destinasjonsstedet er (deriblant unnlatelse å gi opplysninger om reisedokumentene dine senest 4 timer før planlagt avreisetidspunkt via vår internettside når du reiser til destinasjoner hvor dette er påkrevd); o) du forsøker å få inntreden i et land hvor du kun er på gjennomreise (transitt) i; p) du nekter å levere inn dine Reisedokumenter til oss eller pågjeldende myndighet, mot en kvittering, når krav om dette er blitt fremsatt; q) du ikke kan bevise at du er den personen som er navngitt på reservasjonen, særlig hvis navnet i reservasjonen ikke er identisk med navnet i Reisedokumentene du viser på flyplassen. r) du ikke har informert oss om din særskilte assistanse eller ditt behov for å transportere Spesialbagasje eller gjenstander som faller inn under kategorien for betinget transport; s) du trenger slik særskilt assistanse at vi ikke kan møte dine behov, eller at det å møte dine behov fører til urimelige store omkostninger Dersom din oppførsel kan medføre mistanke om særdeles klanderverdige handlinger kriminell virksomhet, eller hvis du røyker ombord, innleder vi rettslig forfølging med de rette myndigheter Dersom vi, etter utøvelse av rimelig skjønn, nekter å befordre deg eller kansellerer reservasjonen din på grunnlag av denne artikkelen, vil vi refundere den Totale billettprisen minus beløpet betalt for Andre Tjenester samt setebeskyttelsesgebyret. Vi kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som følge av slik nekt av befordring. ARTIKKEL 13 SPESIELLE REGLER SOM GJELDER FOR LUFTBEFORDRING AV PASSASJERER 1197/2006/EC-forskrift 13.1 BEFORDRING AV PASSASJER MED SÆRSKILT BEHOV Dersom du har behov for særskilt assistanse, må du informere oss om dette, idet du foretar din bestilling (se paragraf 6.2) Et maksimalt antall av 28 handikappede eller uføre Passasjerer eller Passasjerer med redusert mobilitet, inkludert et maksimalt antall av 10 Passasjerer som trenger rullestol fra innsjekkingstidspunktet og frem til setet, kan transporteres på samme luftfartøyet Gravide kvinner kan ikke reise med Wizz Airs flyvninger etter svangerskapets 34. uke. Kvinner som er over sin 28. svangerskapsuke kan kun reise med Wizz Air dersom de fremskaffer en legeattest som bekrefter deres egnethet til å gjennomføre en flyreise. Wizz Air er kun ansvarlig i samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring for eventuelle helseproblemer hos gravide kvinner og/eller deres ufødte barn, som måtte oppstå som følge av luftbefordring. Helsesertifikatet må utstedes senest 6 dager før avreisedato Vi kan ikke befordre Passasjer på sykebåre Vi befordrer Passasjerer som har behov for ekstra surstoff av medisinske grunner, kun under den forutsetning at de kan fremvise en legeattest som viser at de er reisedyktig for luftbefordring uten behov for ekstra surstoff. Passasjerer som ikke legger frem de nødvendige attester ved innsjekking nektes befordring. Av sikkerhetsgrunner kan passasjerer ikke ta med sin egen oksygenforsyning om bord. I disse tilfeller stiller Wizz Air ingen surstoff til rådighet BEFORDRING AV SPEDBARN OG PERSONER UNDER 14 ÅR 16

17 Spedbarn under 2 år kan reise på foreldres fang. Vi tillater et Spedbarn per voksen for befordring. Av sikkerhetsgrunner tillates maksimalt 18 Spedbarn på samme luftfartøy. Prisen for befordring av Spedbarn finnes på vår webside, du kan også ringe vårt kundesenter for å få disse opplysningene. Hvis du reserverer en returreise, og barnet blir to år gammelt før datoen for returreisen, er det nødvendig med en separat reservasjon for returreisen siden barnet ikke lenger blir regnet som spedbarn Barn under 14 må ledsages av en person som er minst 16 år gammel. Vi befordrer ikke personer under 14 år for befordring, hvis de reiser alene. En person som har fylt 16 år, er tillatt å ledsage maksimalt 10 personer under 14 år. I noen land kan reglene for reise av umyndige personer være forskjellig fra reglene ovenfor, i så tilfelle gjelder landets regler OPPFØRSEL OMBORD Dekret 9. (2) Du må rette deg etter Mannskapets instruksjoner til enhver tid under befordringen Av sikkerhetsgrunner kan vi forby eller begrense bruk av elektronisk utstyr, inkludert men ikke begrenset til, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare (video)opptakere, bærbare radio, CD-spillere, elektroniske spill eller enheter som sender ut signaler, fjernstyrte leker og walkietalkies om bord på luftfartøyet. Bruk av høreapparat og hjertepacemakere er tillatt Av sikkerhetsgrunner er du kun tillatt å nyte alkoholholdige drikker som du kjøper ombord Dersom du a) etter Mannskapets rimelige skjønn oppfører deg slik at det medfører en risiko eller fare for sikkerheten til flyet eller fare for de som befinner seg om bord og deres eiendeler; b) utviser verbalt eller fysisk voldelighet mot Mannskapet, eller forhindrer dem fra å utføre sine plikter; c) ikke føyer deg etter Mannskapets instruksjoner (inkludert advarsler vedrørende inntakk av alkohol eller narkotika, røyking og bruk av elektroniske enheter); d) er årsak til ubehag eller uleilighet, skade eller personskader til de som befinner seg ombord; har vi rett til å foreta de nødvendige forholdsregler, dette inkluderer bruk av tvang dersom vi anser dette som nødvendig for å stanse eller forhindre slik oppførsel, og du må kompensere oss for skader eller kostnader som oppstår som følge av din oppførsel. Vi forbeholder oss retten til å sette frem slike krav i form av søksmål I andre hensyn vil reglene i Tokyokonvensjonen vedrørende straffbare handlinger og bestemte andre handlinger utført ombord på luftfartøyet, underskrevet den 14. september 1963 og bekjentgjort av anordning 1971 nr. 24, samt andre gjeldende lover gjelde for alle gjerninger ombord Alle former for røyking er ikke tillatt ombord på våre fly. Alle forsøk på røyking vil resultere i alvorlige strafferettslige konsekvenser, og vi vil sette frem erstatningskrav for kostnader og skader CATERING OG ANDRE TJENESTER Dekret 9. (2) Konvensjonsartikkel Vi selger drikkevarer og lette måltider på våre flyvninger. 17

18 Dersom vi på din forespørsel arrangerer tjenester fra en tredjepart, annet en luftbefordring, for deg, eller hvis vi utsteder en billett eller kupong i relasjon med slikt som hotellreservasjoner eller leiebil, gjør vi dette utelukkende som tredjepartens agent. Vilkårene og betingelser til tredjeparten vil i dette tilfelle være gjeldende for slike tjenester. Vi fraskriver oss ethvert ansvar i forbindelse med slike tjenester. I de tilfeller hvor en reise blir utført av flere transportører, er Wizz Air kun ansvarlig for den delen av transporten som de selv utfører (i samsvar med disse Generelle Vilkår for Befordring) Hvis vi også sørger for din bakketransport, kan andre vilkår gjelde for slik transport. Vilkårene for dette er tilgjengelig på vår webside, eller du kan få disse opplysninger ved å ringe vårt kundesenter. ARTIKKEL 14 - BAGASJE Dekret BAGASJETYPER, TILLATT VEKT FRIBAGASJE Vi belaster et håndteringsgebyr for hvert kolli av Innsjekket Bagasje. Beløpet for dette er tilgjengelig på vår webside eller vårt kundesenter Av helse- og sikkerhetsgrunner må vekten av Innsjekket Bagasje ikke overskride 32 kilo per kolli. Wizz Air forbeholder seg retten til å begrense antall innsjekkede kolli per passasjer. Dersom slike restriksjoner gjelder, vil disse være beskrevet på vår internettside eller bli opplyst om i vårt kundesenter. Vi vil nekte transport av innsjekket bagasje over slike maksimale antall kolli som definert i punkt 14.1 eller for kolli der gebyr ikke er betalt Du kan kun ha med deg ett stykk Håndbagasje, vekten av håndbagasjen per passasjer må ikke overskride 10 kilo og kan ikke være større enn 56 x 25 x 45 cm. Denne størrelsen inkluderer hjul, håndtak og side lommer. Vi vil kreve et håndteringsgebyr for hvert kolli Håndbagasje, hvis det er større enn 42 x 25 x 32 cm. Hvis håndbagasjen ikke er større enn 42 x 25 x 32 cm, transporterer vi håndbagasjen din gratis. For nærmere informasjon om befordringsgebyret for håndbagasje gå inn på nettstedet vårt eller ring vår Kundetelefon I tillegg til Håndbagasje kan du ha med deg følgende små Personlige Eiendeler om bord uten å betale separat gebyr: a) en kåpe eller et teppe; b) en mobiltelefon; c) lesestoff for flyturen; d) for barn under 2 år, mat til bruk under flyturen; e) gjenstander kjøpt i avgangshallen på flyplassen, etter at du har passert sikkerhetskontrollen; f) et sett med krykker for de som er uføre. g) bilsete for spedbarn som er yngre enn to år hvis spedbarnet reiser på et separat sete og bilsetet trygt kan festes godt til flysetet Noen flyplasser kan ha videre restriksjoner for håndbagasje og personlige eiendeler. I disse tilfeller gjelder flyplassens egne regler Dersom håndbagasjen din ikke er i overensstemmelse med bestemmelsene beskrevet i dette punktet 14.1 (spesielt restriksjonene som gjelder håndbagasjens antall og vekt) kan vi nekte å befordre bagasjen din som håndbagasje. I dette tilfellet vil Wizz Air transportere bagasjen som innsjekket bagasje i samsvar med betalingsgebyr for innsjekket bagasje. På noen flyplasser skal det gjeldende gebyret bare betales med kreditt- eller debetkort. Du skaffer deg listen over disse flyplassene ved å gå inn på nettstedet vårt eller ringe 18

19 kundetelefonen vår. WizzAir er påkrevd å informere passasjerene om den oppdaterte listen over slike flyplasser på nettstedet. Hvis Wizz Air ikke oppdaterer listen over slike flyplasser på nettstedet, er det ansvarlig for alle skader som oppstår på grunn av slik svikt slik det er definert i disse Generelle Retningslinjene for Frakt og gjeldende lover. Dersom du unnlater å betale dette gebyret, forbeholder Wizz Air seg retten til å nekte å transportere bagasjen din. Wizz Air fraskriver seg herved ansvaret for skader som måtte oppstå på grunn av en slik nektelse Du må lagre din Håndbagasje på en slik måte at midtgangene og nødutgangene ikke er blokkert, etter anvisning fra Mannskapet Barnevogner og rullestoler må sjekkes inn sammen med annen Bagasje og blir befordret uten ekstra kostnad hvis brukeren av utstyret reiser AKSEPTERT BAGASJE Når vi mottar din Bagasje for befordring som Innsjekket Bagasje, vil vi utstede en bagasjekvittering og en bagasjekupong for hvert kolli som sjekkes inn Din innsjekkede Bagasje vil bli befordret på samme luftfartøy som deg GJENSTANDER SOM IKKE AKSEPTERES SOM BAGASJE Du kan ikke medbringe følgende gjenstander som bagasje (disse gjenstander kan ikke plasseres i Innsjekket Bagasje eller i Håndbagasje eller tatt med av deg som Personlige Eiendeler): a) våpen og eksplosiver, inkludert våpen brukt til jakt eller sport; slik det er definert av gjeldene lovverk i enhver av de land, som i følge Reiseruten, er påvirket av din Befordring b) enhver gjenstand som ligner på våpen eller eksplosiver; c) brennbare stoffer (med unntak av: alkoholholdige drikker, hårspray, parfyme, eau de cologne/eau de toilette); d) radioaktive materialer; e) kondenserte gasser (med unntak av: CO2 (karbondioksid) brukt til bevegelse av proteser; beholder av brennbar gass brukt til svømmevester); f) giftige eller smittefarlige gjenstander; g) etsende stoffer (med unntak av: kvikksølv i termometre, barometre, rullestolbatterier) h) sikkerhetsdokumentmapper og attachémapper, eller kofferter med innbygde alarmenheter med litiumbatterier eller pyroteknisk materiell; i) gjenstander som kan utsette luftfartøyet, personer eller gods ombord i luftfartøyet, for skade og/eller fare; j) alle gjenstander eller materialer som er forbudt ifølge lover og regler av de Land som er påvirket av din Befordring; k) enhver gjenstand som ikke egner seg til befordring pga. sin vekt, størrelse eller av andre grunner; l) menneskelevninger; m) andre gjenstander spesifisert i the International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air og the International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations. Skulle du forsøke å medbringe noen av disse gjenstander eller materialene kan vi nekte befordring av din Bagasje og /eller deg Hvis den innsjekkede bagasjen inneholder noen av følgende gjenstander: a) kontanter, verdipapirer; b) smykker, edle metaller, edelstener og halvedelstener; c) datamaskiner, kamera, videokamera, mobiltelefoner og andre elektroniske eller tekniske apparater og utstyr til disse; 19

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE november 2012 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER..3 ARTIKKEL 2 ANVENDELSER.6 ARTIKKEL

Detaljer

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft ARTIKKEL 1 DEFINISJONER DU, DIN(E), DEG: henviser til personen nevnt på Billetten/Kvitteringen utstedt av oss ved mottatt betaling av den totale billettpris.

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Charter-frakt...

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser

A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser Indeks A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser... 2 1. Definisjoner... 2 En del av passasjerens billett som viser bestemte steder der kupongen gjelder.... 2 2. Bruksområde... 3 3. Bestilling...

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

NO Reisevilkår Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO).

NO Reisevilkår Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). NO Reisevilkår Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn

Detaljer

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser November 2011 ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser Norsk standard 1. Formål Formålet med denne Avtale er å definere betingelsene som gjelder for Kunders bruk av Esso Card Kort for anskaffelse av Varer

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

AVBESTILLING + ASSISTANSE

AVBESTILLING + ASSISTANSE Innledning Dette dokumentet består av: (i) avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB og (ii) et eksemplar av gruppeforsikringspolisen som er inngått mellom (EAIB) ("assurandøren")

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. SJ AB og passasjerens innbyrdes rettigheter og plikter reguleres i hovedsak - i den svenske lov om

Detaljer

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE Denne utgaven er en oversettelse av det svenske originaldokumentet. Dersom den svenske og den oversatte utgaven ikke stemmer overens, skal den svenske

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Ved disse vilkår vil Solsikke Reiser AS gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisende og Solsikke Reiser AS. Solsikke

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser Alminnelige vilkår for pakkereiser Det er den reisendes plikt å ta del i våre katalogopplysninger og reisevilkår. Det er Nila Reiser sin plikt å be våre kunder lese all viktig informasjon på nilareiser.no

Detaljer