WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE"

Transkript

1 WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1

2 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET Generelle bestemmelser Charter-frakt Juridisk inkonsekvens Generelle fraktvilkår råder over Wizz Airs retningslinjer Betingelser for Ytterligere tjenester... 8 Artikkel 3. TARIFF OG YTTERLIGERE TJENESTER... 9 Artikkel 4. TIDSPLAN... 9 Artikkel 5. KONTRAKT FOR FLYFRAKT Kontraktsinngåelse for lufttransport og dens innhold Reiserute... 9 Artikkel 6. RESERVASJON OG SETEPLASSERING Reservasjon Reservasjonskrav Sitteplasser Endring av Reservasjon av Passasjeren Kansellering av Reservasjon av Passasjer Artikkel 7. TOTAL BILLETTPRIS, SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER FOR ANDRE TJENESTER Total billettpris, Flypris Skatter, Avgifter og Gebyrer for Andre tjenester Billettprisens valuta Betaling Artikkel 8. DATABESKYTTELSE Artikkel 9. INNSJEKKING OG BOARDING Artikkel 10. FORTOLLING OG SIKKERHETSKONTROLL Artikkel 11. REISEDOKUMENTER Artikkel 12. NEKTELSE AV FRAKT Artikkel 13. SPESIELLE REGLER SOM GLEDER FOR FLYFRAKT AV PASSASJERER 17 2

3 13.1 Frakt av Passasjerer med spesielle behov Reise med spedbarn og personer under 14 år Oppførsel ombord Matservering og Andre tjenester Artikkel 14. BAGASJE Typer Bagasje, Fri bagasjegrense Aksept av Bagasje Gjenstander Ekskludert fra Frakt Gjenstander for betinget frakt Dyr Rett til å nekte frakt av bagasje Rett til søk av bagasje Levering og innsamling av Innsjekket bagasje Artikkel 15. ENDRING AV KONTRAKTEN AV WIZZ AIR, KANSELLERING, FORSINKELSE Endring i kontrakten av Wizz Air Forsinkelser Kansellering Rett til Kompensasjon Rett til omsorg Flyforbindelser Alternativ transport Avledning Håndheving av rettigheter Rett til informasjon Ekstraordinære omstendigheter Anvendbarhet Artikkel 16. REFUSJON, NY RUTE Generelt Refusjoner og Ny rute for Årsak utenfor Passasjerens kontroll Artikkel 17. ANSVAR Generelt Ansvar for Bagasje Ansvar for død, skade og forsinkelse av passasjeren forårsaket av en ulykke

4 Artikkel 18. BETIMELIG VARSEL OM KLAGER, TIDSBEGRENSNING FOR HANDLING Bagasjeskader Klager Begrensning av handlinger Artikkel 19. CHARTER-FORSKRIFT Artikkel 20. LOVVALG OG JURISDIKSJON

5 Artikkel 1. DEFINISJONER YTTERLIGERE TJENESTER vil si produkter og tjenester kjørt av Deg i forbindelse med flytransport og som er levert av tredjeparts leverandører, for eksempel bilutleie, hotellopphold. AVTALT STOPPESTED: en landingsplass indikert som sådan på Reiseruten og i Vår database, som ikke er ansett som et Avgangssted eller Destinasjonssted. BAGASJE: vil si Din eiendel, ikke unntatt transport medfølgende Deg på Din reise som Innsjekket bagasje, Håndbagasje eller Personlig eiendel. IDENTIFIKASJONSLAPP: et dokument utstedt kun for identifikasjon av Din innsjekket bagasje, og som festes på Din innsjekket bagasje. BAGASJELAPP: et dokument utstedt kun for identifikasjon av Din innsjekket bagasje, vedlagt Ditt boardingkort. BOARDINGKORT: et dokument (i) utstedt ved innsjekking mot Din reservasjonskode eller Din reiserute og gyldige Reisedokumenter, eller (ii) skrevet ut av Deg eller vist på Din mobile enhet eller hvis Du bruker Wizz Air mobilapplikasjon (Passbook eller annen applikasjon med lignende funksjon) etter du har fullført online eller mobil innsjekking, som lar Deg gå ombord på flyet. KUNDESENTER: kundestøtte via telefon, de gjeldende telefonnumrene ligger ute på nettsiden. AVBESTILLINGSGEBYR: gebyret må betales av Deg hvis Du avbestiller en reservasjon, som oppgis i avsnitt og beløpet angitt på nettsiden på det aktuelle tidspunktet. FRAKTAVTALE: en kontrakt for charterfrakt inngått i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene. INNSJEKKET BAGASJE: Vi tar over Din bagasje for frakt, og Vi har utstedt et Identifikasjonsmerke og en Bagasjelapp på det tidspunktet vi overtar. INNSJEKKINGSFRIST: tidsfristen angitt i disse Generelle fraktvilkårene som Du må fullføre som en innsjekkingsformalitet og ved mottak av boardingkortet. KONTRAKTSVILKÅR: vilkår i Din reiserute, disse Generelle fraktvilkårene og Erklæring om personvern. FLYFORBINDELSER: to eller flere Wiss Air flysegmenter pr. retning som er bestilt i samme reservasjon. KONTRAKT (FOR FLYFRAKT): kontrakten for flyfrakt av passasjerer og bagasje inngått mellom Deg og Wiss Air i samsvar med Kontraktsvilkår, basert på at vi frakter Deg og Din bagasje fra Avgangsstedet til Destinasjonsstedet. Kontrakten er representert av Reiseruten og Identifikasjonsmerket. KONVENSJON: The Montreal Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage av Air signert i Montreal 28. mai 1999 som endres eller suppleres fra tid til annen. 5

6 LAND PÅVIRKET AV FRAKT: de landene hvor Avgangsstedet, Destinasjonsstedet og Avtalte stoppesteder er plassert. BESETNING: autorisert personell som utfører plikter ombord på et fly, som piloter, flyverter, tekniske- og sikkerhetsansatte. DAG(ER): kalenderdager, inkludert alle de syv ukedagene, gitt at dagen varselet er sendt ikke skal gå innenfor tidsfristen. EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, inkludert medlemslandene. EU: Den Europeiske Union, inkludert medlemslandene. EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER: årsaker og/eller omstendigheter utenfor Wizz Airs kontroll, som ikke kan unngås selv om alle rimelige tiltak er utført, som, men ikke begrenset til force majeure, politisk ustabilitet, værforhold uforenelig med driften av flyet, sikkerhetsrisikoer, streik, uforventet mangel på sikkerhet og beslutninger om trafikkstyring som, i forhold til et bestemt fly på en bestemt dag gir opphav til en lang forsinkelse eller kansellering av en eller flere reiser med det flyet. BILLETTPRIS: prisen på flyfrakt fra Avgangsstedet til Destinasjonsstedet. Billettprisen inkluderer skatter og avgifter og tilgjengelige laveste Gebyr for Andre tjenester uungåelig for reservasjonen. GEBYRER FOR ANDRE TJENESTER / TJENESTEGEBYRER: gebyrene som må betales for ulike tjenester i forbindelse med flyfrakt, som angitt på nettsiden, unntatt gebyr for reservasjon av sete, avbestillingsgebyr, Wizz Discount Club-gebyr og gebyret som må betales for Ytterligere tjenester. GENERELLE FRAKTVILKÅR: bestemmelsene som gjelder for flytransport av passasjerer og bagasje utført av Wizz Air som fastsatt i disse Generelle fraktvilkårene. GJELDENDE LOV: lovene i Ungarn som er i kraft til enhver tid. DEKRET: the Hungarian Government Decree 25/1999. (II.12.) på retningslinjer om flyfrakt av passasjerer, som endret fra tid til annen. IATA: International Air Transport Association. SPEDBARN: et barn under to år, men som ikke er yngre enn to uker ved avreise. REISERUTE: dokumentet utstedt til Passasjerer etterfulgt av full betaling av Total billettpris til Wizz Air, som inneholder Passasjerens navn og flyinformasjon som Avgangsstedet, Destinasjonsstedet og Avtalt stoppested hvis gjeldende, avreise- og ankomsttider, med referanse til Kontraktsvilkårene og annen viktig informasjon. Hvis Du foretar Din reservasjon gjennom vårt Kundesenter, vil du få tildelt en reservasjonskode, og Reiseruten vil bli sendt via faks, e-post eller post til Deg, i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene. "LIMITED RELEASE"-MERKE: dokumentet som erklærer Vårt begrenset ansvar for Innsjekket bagasje som på noen måte er skadet eller ikke riktig størrelse eller tilstand, eller inneholder skjøre 6

7 gjenstander akseptert av oss for frakt og utstedt ved overtakelse av slik Bagasje. Merket registrerer ovennevnte mangler og kjennetegn. GEBYR FOR IKKE OPPMØTE: vil si gebyret som må betales i visse tilfeller beskrevet i Avsnitt 9.13 hvis Du ikke rekker flyet eller ønsker å bytte til et annet fly som driftes av Oss. Gebyret er definert på nettsiden. PASSASJER, DEG, DIN ELLER DEG SELV: personen navngitt som passasjer i Reiseruten som fraktes eller skal fraktes på flyet med Vårt samtykke. PASSASJER MED REDUSERT MOBILITET ELLER SOM TRENGER SPESIELL ASSISTANSE: vil si enhver passasjer hvis mobilitet er redusert på grunn av fysisk uførhet (sensorisk eller motorisk), intellektuell svekkelse, alder, sykdom eller annen uførhet ved transport og hvis situasjon trenger spesielt tilsyn. PERSONLIG(E) EIENDEL(ER): vil si de gjenstandene oppført i paragraf i disse Generelle fraktvilkårene som Du kan ta med deg ombord gratis, i tillegg til Håndbagasje. AVGANGSSTED: flyplassen indikert på Reiseruten og Vår database som startpunktet for flyfrakten. DESTINASJONSSTED: destinasjonsflyplassen for flyfrakten indikert på Reiseruten og i Vår database. ERKLÆRING OM PERSONVERN: personvern på vår nettside som regulerer håndtering av personopplysninger gitt av Deg eller den som har foretatt reservasjon til Wizz Air. FORSKRIFT: Forskrift (EC) Nr. 261/2004 i European Parliament and Council, Forskriftsnr. 1107/2006/EC i European Parliament and Council og forskriftsnr. 2027/97/EC i European Council som endres eller suppleres til enhver tid. DEN SOM HAR FORETATT RESERVASJONEN vil si personen eldre enn 18 år eller juridisk ansvarlig som handler på vegne av Passasjeren og foretar bestillingen i hans/hennes eget navn og på vegne av han/henne og/eller i den andre Passasjerens navn og på deres vegne, og som påtar seg forpliktelsene i klausuler Den som har foretatt reservasjonen inkluderer også personen eller selskapet som betaler den Totale billettprisen til oss i Reiseruten til en Passasjer og reisebyråer. TIDSPLAN: avgang- og ankomsttider på individuelle flyruter som bestemmes av Wizz Air og publiseres på nettsiden. SDR: Spesielle trekkrettigheter som definert av Det internasjonale pengefondet. (Gjeldende verdi i denne valutaenheten ligger ute på IMFs nettside, og på de økonomiske sidene i de store avisene.) GEBYR FOR RESERVASJON AV SETE: gebyret som betales av Deg som er angitt på nettsiden hvis Wizz Air utøver rettigheten til å avbryte Din reservasjon i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene, eller Du avbestiller reservasjonen i klausulen TJENESTELEVERANDØR vil si en tredjeparts leverandør som tilbyr Ytterligere tjenester. 7

8 TARIFF: regler og vilkår tilgjengelig på nettsiden vedrørende den Totale billettprisen og vilkårene, gebyrene og avgiftene for ulike tjenester levert av Oss, og andre forskrifter gitt av Wizz Air. Ytterligere informasjon om Vår tariff ligger ute på Vår nettside. TOTAL BILLETTPRIS: prisen som betales for alle tjenester levert til Deg av Wizz Air, som inkluderer Billettprisen for flyfrakt og Gebyrene for Andre tjenester. REISEDOKUMENTER: dokumenter som kreves av de landene som rammes av frakten for å krysse grensen, gjennomreise og/eller for opphold i den gitte staten. HÅNDBAGASJE: Annen bagasje enn Innsjekket bagasje i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene som forblir i Din varetekt under hele reisen. NETTSIDE: wizzair.com VI, VÅR, OSS, Wizz Air: henviser til Wizz Air Hungary Ltd. og deres ansatte, medarbeidere og agenter. Artikkel 2. ANVENDBARHET 2.1. Generelle bestemmelser Bestemmelsene i disse Generelle fraktvilkårene danner en del av Kontrakten som trer i kraft fra utgivelsesdato i Reiseruten som gjelder for Kontrakten hvis Wizz Air er indikert i Din reiserute som transportøren I tillegg til disse gjeldende Generelle fraktvilkårene, har hver Tjenesteleverandør sine egne gjeldende vilkår og betingelser, som styrer deres produkter. Sørg for at Du har lest både de Generelle fraktvilkårene og vilkår og betingelser for eventuelle Ytterligere tjenester levert av en relevant Tjenesteleverandør, før Du fullfører transaksjonen med henholdsvis Oss eller Tjenesteleverandøren Charter-frakt Hvis frakt utføres i henhold til Fraktavtale, gjelder disse Generelle fraktvilkårene bare i den grad eller med endringene som er angitt i billetten eller charter-forskriftene i Artikkel Juridisk inkonsekvens I tilfelle noen bestemmelse i disse Generelle fraktvilkårene ikke samsvarer med de obligatoriske bestemmelsene i enhver gjeldende lov, vil gjeldende lov gjelde. De andre bestemmelsene i disse Generelle fraktvilkårene skal allikevel forbli gyldig Generelle fraktvilkår råder over Wizz Airs retningslinjer Med mindre annet er angitt i disse Generelle fraktvilkårene, hvis de Generelle fraktvilkårene og andre retningslinjer eller spesielle emner ikke samsvarer, skal disse Generelle fraktvilkårene gjelde Betingelser for Ytterligere tjenester Hvis Du kjøper Ytterligere tjenester under bestillingen eller legger til Ytterligere tjenester til Din reservasjon etter du har fullført bestillingen, er kontrakten for Ytterligere tjenester inngått mellom Deg og den respektive Tjenesteleverandøren og Vi har intet ansvar ovenfor Deg i forhold til bestemmelsen til de Ytterligere tjenestene. Prisen for Ytterligere tjenester er tilbudt av den relevante Tjenesteleverandøren. Hvis Du aksepterer en pris og betaling foretas gjennom nettsiden, så autoriserer Din godkjenning av prisen Oss til å foreta en full betaling for kostnaden 8

9 til den relevante Tjenesteleverandøren på Dine vegne (hvis gjeldende). I noen tilfeller kan gebyret for Ytterligere tjenester betales av Deg direkte til Tjenesteleverandøren. Artikkel 3. TARIFF OG YTTERLIGERE TJENESTER 3.1. Vi forbeholder oss retten til å endre Vår tariff. Du vil få oppgitt informasjon om Vår tariff i Vårt kundesenter, ved forespørsel Våre ansatte, medarbeidere og agenter er forpliktet til å følge Vår tariff Hvis Du foretar en reservasjon og/eller kjøper tjenester i forbindelse med flyfrakt som angitt på nettsiden, vårt billettsystem på flyplassen, kan du måtte betale en ekstraavgift til Vår agent, i tillegg til det relevante tjenestegebyret. Informasjon om ytterligere gebyrer pålagt av Vår agent er tilgjengelig hos agenten på flyplassen. Artikkel 4. TIDSPLAN Dekret 4. Avgang- og ankomsttider vist i Vår tidsplan og ellers er ikke garantert og Vi forbeholder oss retten til å endre tidene. En slik endring er alltid underlagt Artikkel 15. Artikkel 5. KONTRAKT FOR FLYFRAKT Dekret Kontraktsinngåelse for lufttransport og dens innhold Kontrakten for transport inngås ved betaling av den Totale billettprisen og utstedelse av Reiseruten. Kontraktsvilkårene gjelder kontrakten for lufttransport inngått mellom Deg og Oss Reiserute Dekret Reiseruten (ved frakt av Bagasje, Identifikasjonsmerket) sertifiserer inngåelsen av kontrakt for lufttransport mellom Deg og Oss og ingen egen billett vil bli utstedt Vi vil bare frakte personen(e) (dvs. Passasjeren(e)) navngitt i Reiseruten. Hvis Du ikke har en Reiserute når Du sjekker inn, må Du oppgi reservasjonskoden. Du vil måtte vise gyldig(e) Reisedokument(er) ved innsjekking Du kan be om en erstatning (ny utsendelse) av Din reiserute eller Din reservasjonskode ved å ringe Vårt kundesenter. Wizz Air kan kreve et gebyr for denne tjenesten. Artikkel 6. RESERVASJON OG SETEPLASSERING 6.1. Reservasjon Du kan foreta en reservasjon gjennom nettsiden eller Vårt kundesenter eller på flyplassens salgsdisk (hvis gjeldende) Reservasjonen vil ikke være endelig uten betaling av den Totale billettprisen ved reservasjonen, med mindre annet er angitt Du må oppgi riktig kontaktinformasjon så Du kan kontaktes til enhver tid (telefonnummer/mobilnummer og e-postadresse). Det er Ditt ansvar å sørge for at den oppgitte e- postadressen er nøyaktig og at Du har tilgang til og regelmessig sjekker den oppgitte e- postadressen. Det er Ditt ansvar å sørge for at telefonnumrene oppgitt er riktige, sammen med landskode og at Du kan nås på minst ett av numrene oppgitt i Din reservasjon til enhver tid. Wizz Air skal ikke stå ansvarlig for skader som oppstår som følge av at Du ikke samsvarer med ovennevnte krav Hvis personen som foretar reservasjonen ikke er en Passasjer, må denne personen akseptere disse Generelle fraktvilkårene på vegne av Passasjerene navngitt i reservasjonen. 9

10 Videre, hvis personen som foretar reservasjonen ikke er en Passasjer og hans/hennes kontaktinformasjon er oppgitt i bestillingen, godkjenner du at denne personen: (a) skal være ansvarlig for å motta og stole på enhver og all kommunikasjon/korrespondanse (inkludert endringer og avbestillinger) fra Oss og Våre tjenesteleverandører når det gjelder bestillingen til alle Passasjerer navngitt i bestillingen, og (b) skal informere Passasjerene om eventuelle varsler sendt av Wizz Air til person som foretar reservasjonen, som kan påvirke reservasjonen. I tillegg godkjenner Du at, hvis Du ikke instruerer Oss om noe annet, at personen som har foretatt reservasjonen har samtykke fra hver Passasjer til å motta tilbakebetaling, tilfeldige utgifter eller kompensasjon forfalt og betalt under bestillingen Ved å akseptere disse Generelle fraktvilkårene, må personen som har foretatt reservasjonen akseptere og godkjenne at personopplysninger er blitt gitt til Oss for formålet uttrykt i Erklæringen om personvern og, ved å gi Oss deres kontaktinformasjon som personen som har foretatt reservasjonen og/eller ved å gi personen som har foretatt reservasjonen autoritet til å handle på Dine vegne, samtykker Du til Vår bruk av denne kontaktinformasjonen ved senere korrespondanse, mellom personen som har foretatt reservasjonen og Oss eller Vår Tjenesteleverandør. Sørg for at kontaktinformasjonen til personen som har foretatt reservasjonen er oppgitt til Oss med samtykke og at de er riktige, og gi Oss umiddelbar beskjed hvis de opplysningene endres Når en reservasjon blir gjort av en tredjepart (inkludert bestillingssystemer), vil tredjeparten (dvs. reiseagenten) handle som personen som foretar reservasjon og forplikter seg til alle rettigheter og forpliktelser på vegne av Passasjeren som er navngitt i reservasjonen. Det er personen som har foretatt reservasjonen som er pliktig til å gi Deg all informasjon relevant for Din reservasjon (inkludert, men ikke begrenset til komponentene i Total billettpris og de respektive beløpene) Du må oppgi Ditt fulle navn siden det vil bli inkludert i Ditt reisedokument som skal brukes ved avreise. Hvis Du ikke gjør dette under bestilling eller innen 2 timer fra bestillingen via Vårt kundesenter, må et navneskiftegebyr betales for korrigering av navnet på Passasjeren, beløpet som ligger ute på nettsiden og i Vårt kundesenter Reservasjonskrav Dekret Hvis Du trenger spesiell assistanse, må Du informere Vårt kundesenter om Din fysiske funksjonshemming eller redusert mobilitet og typen mobilitet eller andre hjelpemidler du ønsker å transportere eller trenger, eller endringer derav, 48 timer før planlagt avgang Siden vi ikke kan bekrefte helsetilstanden din, er det Ditt ansvar å søke medisinsk råd om Du kan reise med fly hvis du har en alvorlig eller smittsom sykdom, eller annen tilstand som krever medisinsk pleie. I henhold til forskriftene i disse Generelle fraktvilkårene, kan Vi ikke stå ansvarlig for uhell, forverring eller helsetilstander som inntreffer Deg eller dødsfall under flyreisen som er på grunn av manglende eller ikke oppfølgende medisinsk råd Vi forbeholder oss retten til å kreve et medisinsk sertifikat som bekrefter at Du er i stand til å reise med fly, som inneholder medisinsk godkjenning for transport med fly, i hvilken som helst av tilfellene nevnt i paragraf og dersom Vi har rimelig tvil om at Du kan gjennomføre flyturen trygt, uten ekstraordinær medisinsk assistanse under flyturen. Vi kan kreve kvalifisert medisinskeller sykepleiereskorte hvis vi mener at det er nødvendig. Det medisinske sertifikatet må utstedes innen 6 dager før avreisedatoen Hvis du ikke møter kravene angitt i avsnitt 6.2.1, og 6.2.3, eller hvis Vi ikke kan gi vilkårene angitt i ditt medisinske sertifikat på flyet vi opererer i henhold til Tidsplanen, vil Vi avbryte Din reservasjon og transport og refundere Billettprisen etter fratrekk av Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjon Hvis Du ønsker å bære spesiell Bagasje eller gjenstander med betinget frakt, skal Du informerer Vårt kundesenter om dette (se Avsnitt 14.4). For ytterligere informasjon, besøk vår nettside. 10

11 6.3. Sitteplasser Vi tildeler ikke seteplasser på noen av Våre flyturer (tilsvarende, er ingen seteplassering angitt i Reiseruten) med mindre vi blir enige om noe annet Endring av Reservasjon av Passasjeren Reservasjonen som i Reiseruten ikke kan overføres eller endres annet enn som angitt nedenfor Hvis Du ønsker å endre flytidene eller ruten angitt i Reiseruten, må Du foreta endringene enten gjennom nettsiden eller gjennom Vårt kundesenter opp til 3 timer før planlagt avreise for Din første sektor i Din reservasjon. Hvis Din reservasjon inkluderer mer enn én sektor, kan Du ikke endre ruten etter første sektor er startet Du vil måtte betale et endringsgebyr og forskjellen mellom originalen og den nye Billettprisen (inkludert eventuelle endringer i skatter, avgifter og Gebyrer for Andre tjenester). Hvis den nye Totale billettprisen er lavere enn originalen, har Du ikke rett til en refusjon, unntatt beløpet for lavere skatter og avgifter Hvis Du ønsker å endre navnet på Passasjeren, må Du foreta endringene gjennom nettsiden eller gjennom Vårt kundesenter senest 3 timer før planlagt avreisetid for Din første sektor i Din reservasjon. Du vil måtte betale et endringsgebyr, beløpet er tilgjengelig på nettsiden og fra Vårt kundesenter. Navnendring er kun tillatt for alle sektorer bestilt innenfor samme reservasjon på Reiseruten Kansellering av Reservasjon av Passasjer Dekret 22. (3), 25. og Du kan kansellere Din reservasjon opp til den fjortende (14.) dagen før planlagt avreisetid. Du vil ha rett til en refusjon av Total billettpris etter fratrekk av Kanselleringsgebyret Hvis Du kansellerer Din reservasjon innen fjorten (14) dager før planlagt avreisetid, vil Du få refundert den Totale billettprisen etter fratrekk av Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjon Ved dødsfall av et nærmeste familiemedlem (mor, far, besteforeldre, barn, barnebarn, søster, bror, ektefelle, partner) innen en måned før planlagt avreisetid i Reservasjonen, vil vi, etter forespørsel innen 1 måned etter dødsfallet, kansellere Din reservasjon og refundere din Totale billettpris for den delen av frakten som ikke ble brukt, gitt at Du vedlegger en dødsattest eller kopi av dødsattest innen 7 dager etter Din forespørsel Dersom Wizz Air endrer reiseruten eller planlagte flytider inkludert i Reiseruten i henhold til avsnitt 15.1, utelater Avtalt stoppested eller legger til et nytt stoppested, kan Du kansellere Kontrakten med umiddelbar effekt og Du vil ha rett til en refusjon av den Totale billettprisen. Artikkel 7. TOTAL BILLETTPRIS, SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER FOR ANDRE TJENESTER 7.1. Total billettpris, Flypris Med mindre annet er uttrykkelig angitt av Wizz Air, inkluderer den totale Billettprisen: flypris, skatter, avgifter og Gebyrer for Andre tjenester. Informasjon om komponentene i den Totale billettprisen og deres respektive beløp vil bli gitt til Deg under reservasjonsprosessen på nettsiden eller fra Kundesenteret, avhengig av hvordan Du foretar reservasjonen Med mindre annet er uttrykkelig angitt, inneholder Billettprisen bare prisen for frakt fra Avreisestedet til Destinasjonsstedet og relaterte skatter og avgifter. Billettprisen inkluderer ikke bakketransport mellom flyterminaler eller mellom flyterminaler og byen og Gebyr for Andre tjenester forespurt av deg Flyprisbeløpet blir kalkulert i henhold til beløpene i effekt på reservasjonsdagen med hensyn til den gitte frakten som indikert på nettsiden. Billettprisen skal ikke påvirkes av endring av disse beløpene mellom reservasjonsdatoen og startdatoen for reisen (unntatt det som er angitt i avsnitt 6.4. og 7.2.2). 11

12 Vi forbeholder oss retten til å introdusere kampanjepriser mellom reservasjonsdatoen og reisedatoen. Introduksjonen av kampanjepriser vil ikke gi Deg rett til å kreve beløpet mellom Total billettpris betalt av Deg for Din reservasjon og kampanjeprisen Totale billettpris Skatter, Avgifter og Gebyrer for Andre tjenester Billettprisen inkluderer generelt skatter, gebyrer og avgifter pålagt av regjeringen, andre autoriteter eller av lufthavnoperatører eller Wizz Air effektiv på utstedelsesdatoen av Reiseruten og det laveste beløpet av unngåelige Gebyrer for Andre tjenester som er nødvendig for å foreta reservasjonen ved nivåer effektive på reservasjonstidspunktet og kjøpet. Disse kostnadene vil normalt vises separat på Din reiserute innenfor Billettprisen. Du vil også motta informasjon om disse beløpene under reservasjonsprosessen. Lufthavnavgiften som inkluderer Billettprisen er hensynet til tjenester gitt av lufthavnoperatøren til Deg. Eventuelle skatter og avgifter som ilegges Oss direkte, selv om de er basert på antall passasjerer, av en lufthavnoperatør er ikke refunderbare Vi forbeholder oss retten til å be om, og ved å akseptere disse Generelle fraktvilkårene, godtar Du at Du vil betale nye eller økte skatter, avgifter eller gebyrer (inkludert Gebyrer for Andre tjenester) relevant til Din reise som er pålagt av regjeringen, andre autoriteter eller av lufthavnoperatører mellom utstedelsesdatoen av Reiseruten og Din reise, med retroaktiv effekt, som tilfellet kan være. Hvis Du ikke betaler disse beløpene, har Vi rett til å nekte Deg reise i henhold til Artikkel Noen tjenester kan kjøpes av Deg etter reservasjon, men i alle tilfeller, før avreise på nettsiden eller, tillagt avsnitt 3.3, på flyplassen, avhengig av typen tjeneste. I disse tilfellene skal gebyrene for slike tjenester være Gebyret for Andre tjenester gjeldende ved kjøpsdato, som er tilgjengelig på Vår nettside eller fra Vårt kundesenter Billettprisens valuta Billettprisen, skatter, avgifter og Gebyrer for Andre tjenester vil bestemmes, og fakturaen derav vil bli utstedt i valutaen gjeldende i Avreisestedet, med mindre Vi indikerer en annen valuta ved eller før betalingstidspunktet (dvs. på grunn av at valutaen ikke kan konverteres til valutaen for Avreisestedet) eller Du velger å betale i en annen valuta Prisene indikert i en gitt valuta på Vår nettside er kun gyldige hvis en gitt valuta er Avreisestedets valuta som definert av Oss. Hvis Du velger å betale i en annen valuta, vil prisen bli konvertert av Oss Betaling Generelt Betaling av den Totale billettprisen skal gjøres med debet- eller kredittkort eller med andre betalingsmåter som Vi informerer Deg om på nettsiden (dvs. med Wizz gavekort) ved reservasjon eller med bankoverføring for reiser fra enkelte opprinnelsesland (se avsnitt 0). I noen unntakstilfeller, som Du vil få beskjed om ved reservasjon, vil Du måtte betale skatter og avgifter separat, ved forespørsel (noen flyplasser kan kreve betaling av flyplassavgifter på selve flyplassen) Hvis skattene, avgiftene og Gebyrene for Andre tjenester ble feilaktig belastet, skal Du betale forskjellen eller du vil ha rett til en refusjon. Refusjonen skal kreves av Deg fra utstederen av Reiseruten Du er ansvarlig for betalingen den Totale billettprisen selv om den Totale billettprisen ble betalt av en tredjepart. Debet- eller kredittkortet som ble brukt for betalingen eller betalingen med bankoverføring og/eller reservasjonsdetaljene kan vurderes av Oss etter eget initiativ for å indikere en høy risiko for svindel. I slike tilfeller, vil Vi kontakte Deg via telefonnumrene gitt i Din reservasjon for verifisering av reservasjon- og betalingsdetaljer. Hvis Vi ikke kommer i kontakt med deg gjennom disse telefonnumrene, eller Du ikke kan bekrefte betalingen eller 12

13 reservasjonsdetaljene, forbeholder vi oss retten til å kansellere Din reservasjon og refundere hele den Totale billettprisen Ved å akseptere de Generelle fraktvilkårene, samtykker du til at Vi vil utstede en elektronisk faktura relatert til den Totale billettprisen og leveringen av en slik elektronisk faktura kun elektronisk til e-postadressen oppgitt av Deg under reservasjonen Elektroniske fakturaer blir utstedt i samsvar med relevante ungarske juridiske forskrifter (spesielt klausul 167 i den ungarske loven, C av 2000 om Regnskap) I tillegg, kan en papirkopi av den elektroniske fakturaen bli sendt ved forespørsel til Kundesenteret for et gebyr, beløpet er tilgjengelig på nettsiden eller fra Vårt kundesenter. En slik papirkopi av fakturaen vil bli sendt med post til adressen oppgitt av Deg til Kundesenteret. Du kan be om en modifisert faktura som inneholder separate fakturadetaljer enn de som ble oppgitt under reservasjonen som du kan bli belastet med et gebyr Betaling av den Totale billettprisen skal gjøres i valutaen som Billettprisen er bestemt til, med mindre annet er avtalt Hvis Du betaler med kreditt- eller debetkort, vil Din betaling bli behandlet gjennom et internasjonalt kortbehandlingssystem. Der den endelige prisen er sitert av Oss i en annen valuta enn EUR eller GBP, kan du finne beløpet som er belastet til Ditt debet- eller kredittkort som er annerledes (og kan være større enn) den endelige prisen i Vår bekreftelse som et resultat av forskjell under valutakonvertering som oppstår i det internasjonale kortbetalingssystemet Betaling ved online reservasjon. Du skal betale den Totale billettprisen med et bankkort som er egnet for Internettbetaling ved reservasjon online, eller med bankoverføring (hvis det er mulig for den gitte bestillingen) innenfor tidsperioden angitt på nettsiden Betaling hvis reservasjon er gjort via Vårt kundesenter. Hvis Du foretar en reservasjon gjennom Vårt kundesenter, må du oppgi Dine kortdetaljer til Kundesenter-agenten, som vil ordne betalingen. Betaling av den Totale billettprisen må gjøres under reservasjon. I visse tilfeller kan Du betale med bankoverføring, informasjon om dette er tilgjengelig på vår nettside og Kundesenteret (se avsnitt 0). Et ekstra gebyr gjelder for reservasjoner som foretas gjennom Kundesenteret, informasjon om dette er tilgjengelig på vår nettside eller ved å ringe Vårt kundesenter Betaling med bankoverføring Bankoverføring er tilgjengelig for betaling av den Totale billettprisen for avreise fra visse opprinnelsesland. For mer informasjon, besøk vår nettside Du er ansvarlig for eventuelle kostnader eller avgifter pålagt i forbindelse med en betaling med bankoverføring. Beløpet Du overfører og som Vi mottar må dekke det hele og nøyaktige beløpet av den Totale billettprisen og Må være mottatt av oss innen tidsrammen angitt på nettsiden. Hvis Vi ikke mottar hele beløpet av den Totale billettprisen innenfor den angitte tidsrammen, vil ikke Din reservasjon være gyldig og vil bli slettet For betaling med bankoverføring, er tidsperioden for reservasjoner begrenset Hvis Du ikke mottar en bekreftelse på Din reservasjon fra Oss innen 5 virkedager fra datoen du har foretatt Reservasjonen til e-postadressen oppgitt under reservasjonen, må Du kontakte Kundesenteret for å bekrefte gyldigheten av reservasjonen Hvis ikke annet er angitt av Wizz Air, er antallet reservasjoner i forbindelse med en Wizz-konto samtidig som må betales med bankoverføring, begrenset Vi vil returnere eventuelle ikke-identifiserte betalinger til opprinnelseskontoen. Alle kostnader tilknyttet en slik bankoverføring skal bæres av Deg. Artikkel 8. DATABESKYTTELSE 8.1. Vi handler i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover i forbindelse med Dine personopplysninger. Vår Erklæring om personvern er tilgjengelig på vår nettside eller, etter forespørsel, er detaljert informasjon tilgjengelig fra Kundesenteret. 13

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser

A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser Indeks A. Generelle virksomhetsvilkår og -betingelser... 2 1. Definisjoner... 2 En del av passasjerens billett som viser bestemte steder der kupongen gjelder.... 2 2. Bruksområde... 3 3. Bestilling...

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til www.expedia.no ( Nettsiden ), en nettside

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support@falcktravelcare.no 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst.

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst. Regler og vilkår Dette nettstedet eies og drives av Nikken UK Ltd (Nikken/vi/oss/vår). Ved å gå inn på nettsidene aksepterer du (du/deg) at enhver bruk av nettsidene, medregnet alle transaksjoner du foretar

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL ERSTATNINGSOVERSIKT Alle erstatningsbeløp er per dekkede personer per reise med mindre noe annet er angitt Del A Gebyrer ved avbestilling eller avbrudd

Detaljer