WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE"

Transkript

1 WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1

2 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET Generelle bestemmelser Charter-frakt Juridisk inkonsekvens Generelle fraktvilkår råder over Wizz Airs retningslinjer Betingelser for Ytterligere tjenester... 8 Artikkel 3. TARIFF OG YTTERLIGERE TJENESTER... 9 Artikkel 4. TIDSPLAN... 9 Artikkel 5. KONTRAKT FOR FLYFRAKT Kontraktsinngåelse for lufttransport og dens innhold Reiserute... 9 Artikkel 6. RESERVASJON OG SETEPLASSERING Reservasjon Reservasjonskrav Sitteplasser Endring av Reservasjon av Passasjeren Kansellering av Reservasjon av Passasjer Artikkel 7. TOTAL BILLETTPRIS, SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER FOR ANDRE TJENESTER Total billettpris, Flypris Skatter, Avgifter og Gebyrer for Andre tjenester Billettprisens valuta Betaling Artikkel 8. DATABESKYTTELSE Artikkel 9. INNSJEKKING OG BOARDING Artikkel 10. FORTOLLING OG SIKKERHETSKONTROLL Artikkel 11. REISEDOKUMENTER Artikkel 12. NEKTELSE AV FRAKT Artikkel 13. SPESIELLE REGLER SOM GLEDER FOR FLYFRAKT AV PASSASJERER 17 2

3 13.1 Frakt av Passasjerer med spesielle behov Reise med spedbarn og personer under 14 år Oppførsel ombord Matservering og Andre tjenester Artikkel 14. BAGASJE Typer Bagasje, Fri bagasjegrense Aksept av Bagasje Gjenstander Ekskludert fra Frakt Gjenstander for betinget frakt Dyr Rett til å nekte frakt av bagasje Rett til søk av bagasje Levering og innsamling av Innsjekket bagasje Artikkel 15. ENDRING AV KONTRAKTEN AV WIZZ AIR, KANSELLERING, FORSINKELSE Endring i kontrakten av Wizz Air Forsinkelser Kansellering Rett til Kompensasjon Rett til omsorg Flyforbindelser Alternativ transport Avledning Håndheving av rettigheter Rett til informasjon Ekstraordinære omstendigheter Anvendbarhet Artikkel 16. REFUSJON, NY RUTE Generelt Refusjoner og Ny rute for Årsak utenfor Passasjerens kontroll Artikkel 17. ANSVAR Generelt Ansvar for Bagasje Ansvar for død, skade og forsinkelse av passasjeren forårsaket av en ulykke

4 Artikkel 18. BETIMELIG VARSEL OM KLAGER, TIDSBEGRENSNING FOR HANDLING Bagasjeskader Klager Begrensning av handlinger Artikkel 19. CHARTER-FORSKRIFT Artikkel 20. LOVVALG OG JURISDIKSJON

5 Artikkel 1. DEFINISJONER YTTERLIGERE TJENESTER vil si produkter og tjenester kjørt av Deg i forbindelse med flytransport og som er levert av tredjeparts leverandører, for eksempel bilutleie, hotellopphold. AVTALT STOPPESTED: en landingsplass indikert som sådan på Reiseruten og i Vår database, som ikke er ansett som et Avgangssted eller Destinasjonssted. BAGASJE: vil si Din eiendel, ikke unntatt transport medfølgende Deg på Din reise som Innsjekket bagasje, Håndbagasje eller Personlig eiendel. IDENTIFIKASJONSLAPP: et dokument utstedt kun for identifikasjon av Din innsjekket bagasje, og som festes på Din innsjekket bagasje. BAGASJELAPP: et dokument utstedt kun for identifikasjon av Din innsjekket bagasje, vedlagt Ditt boardingkort. BOARDINGKORT: et dokument (i) utstedt ved innsjekking mot Din reservasjonskode eller Din reiserute og gyldige Reisedokumenter, eller (ii) skrevet ut av Deg eller vist på Din mobile enhet eller hvis Du bruker Wizz Air mobilapplikasjon (Passbook eller annen applikasjon med lignende funksjon) etter du har fullført online eller mobil innsjekking, som lar Deg gå ombord på flyet. KUNDESENTER: kundestøtte via telefon, de gjeldende telefonnumrene ligger ute på nettsiden. AVBESTILLINGSGEBYR: gebyret må betales av Deg hvis Du avbestiller en reservasjon, som oppgis i avsnitt og beløpet angitt på nettsiden på det aktuelle tidspunktet. FRAKTAVTALE: en kontrakt for charterfrakt inngått i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene. INNSJEKKET BAGASJE: Vi tar over Din bagasje for frakt, og Vi har utstedt et Identifikasjonsmerke og en Bagasjelapp på det tidspunktet vi overtar. INNSJEKKINGSFRIST: tidsfristen angitt i disse Generelle fraktvilkårene som Du må fullføre som en innsjekkingsformalitet og ved mottak av boardingkortet. KONTRAKTSVILKÅR: vilkår i Din reiserute, disse Generelle fraktvilkårene og Erklæring om personvern. FLYFORBINDELSER: to eller flere Wiss Air flysegmenter pr. retning som er bestilt i samme reservasjon. KONTRAKT (FOR FLYFRAKT): kontrakten for flyfrakt av passasjerer og bagasje inngått mellom Deg og Wiss Air i samsvar med Kontraktsvilkår, basert på at vi frakter Deg og Din bagasje fra Avgangsstedet til Destinasjonsstedet. Kontrakten er representert av Reiseruten og Identifikasjonsmerket. KONVENSJON: The Montreal Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage av Air signert i Montreal 28. mai 1999 som endres eller suppleres fra tid til annen. 5

6 LAND PÅVIRKET AV FRAKT: de landene hvor Avgangsstedet, Destinasjonsstedet og Avtalte stoppesteder er plassert. BESETNING: autorisert personell som utfører plikter ombord på et fly, som piloter, flyverter, tekniske- og sikkerhetsansatte. DAG(ER): kalenderdager, inkludert alle de syv ukedagene, gitt at dagen varselet er sendt ikke skal gå innenfor tidsfristen. EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, inkludert medlemslandene. EU: Den Europeiske Union, inkludert medlemslandene. EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER: årsaker og/eller omstendigheter utenfor Wizz Airs kontroll, som ikke kan unngås selv om alle rimelige tiltak er utført, som, men ikke begrenset til force majeure, politisk ustabilitet, værforhold uforenelig med driften av flyet, sikkerhetsrisikoer, streik, uforventet mangel på sikkerhet og beslutninger om trafikkstyring som, i forhold til et bestemt fly på en bestemt dag gir opphav til en lang forsinkelse eller kansellering av en eller flere reiser med det flyet. BILLETTPRIS: prisen på flyfrakt fra Avgangsstedet til Destinasjonsstedet. Billettprisen inkluderer skatter og avgifter og tilgjengelige laveste Gebyr for Andre tjenester uungåelig for reservasjonen. GEBYRER FOR ANDRE TJENESTER / TJENESTEGEBYRER: gebyrene som må betales for ulike tjenester i forbindelse med flyfrakt, som angitt på nettsiden, unntatt gebyr for reservasjon av sete, avbestillingsgebyr, Wizz Discount Club-gebyr og gebyret som må betales for Ytterligere tjenester. GENERELLE FRAKTVILKÅR: bestemmelsene som gjelder for flytransport av passasjerer og bagasje utført av Wizz Air som fastsatt i disse Generelle fraktvilkårene. GJELDENDE LOV: lovene i Ungarn som er i kraft til enhver tid. DEKRET: the Hungarian Government Decree 25/1999. (II.12.) på retningslinjer om flyfrakt av passasjerer, som endret fra tid til annen. IATA: International Air Transport Association. SPEDBARN: et barn under to år, men som ikke er yngre enn to uker ved avreise. REISERUTE: dokumentet utstedt til Passasjerer etterfulgt av full betaling av Total billettpris til Wizz Air, som inneholder Passasjerens navn og flyinformasjon som Avgangsstedet, Destinasjonsstedet og Avtalt stoppested hvis gjeldende, avreise- og ankomsttider, med referanse til Kontraktsvilkårene og annen viktig informasjon. Hvis Du foretar Din reservasjon gjennom vårt Kundesenter, vil du få tildelt en reservasjonskode, og Reiseruten vil bli sendt via faks, e-post eller post til Deg, i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene. "LIMITED RELEASE"-MERKE: dokumentet som erklærer Vårt begrenset ansvar for Innsjekket bagasje som på noen måte er skadet eller ikke riktig størrelse eller tilstand, eller inneholder skjøre 6

7 gjenstander akseptert av oss for frakt og utstedt ved overtakelse av slik Bagasje. Merket registrerer ovennevnte mangler og kjennetegn. GEBYR FOR IKKE OPPMØTE: vil si gebyret som må betales i visse tilfeller beskrevet i Avsnitt 9.13 hvis Du ikke rekker flyet eller ønsker å bytte til et annet fly som driftes av Oss. Gebyret er definert på nettsiden. PASSASJER, DEG, DIN ELLER DEG SELV: personen navngitt som passasjer i Reiseruten som fraktes eller skal fraktes på flyet med Vårt samtykke. PASSASJER MED REDUSERT MOBILITET ELLER SOM TRENGER SPESIELL ASSISTANSE: vil si enhver passasjer hvis mobilitet er redusert på grunn av fysisk uførhet (sensorisk eller motorisk), intellektuell svekkelse, alder, sykdom eller annen uførhet ved transport og hvis situasjon trenger spesielt tilsyn. PERSONLIG(E) EIENDEL(ER): vil si de gjenstandene oppført i paragraf i disse Generelle fraktvilkårene som Du kan ta med deg ombord gratis, i tillegg til Håndbagasje. AVGANGSSTED: flyplassen indikert på Reiseruten og Vår database som startpunktet for flyfrakten. DESTINASJONSSTED: destinasjonsflyplassen for flyfrakten indikert på Reiseruten og i Vår database. ERKLÆRING OM PERSONVERN: personvern på vår nettside som regulerer håndtering av personopplysninger gitt av Deg eller den som har foretatt reservasjon til Wizz Air. FORSKRIFT: Forskrift (EC) Nr. 261/2004 i European Parliament and Council, Forskriftsnr. 1107/2006/EC i European Parliament and Council og forskriftsnr. 2027/97/EC i European Council som endres eller suppleres til enhver tid. DEN SOM HAR FORETATT RESERVASJONEN vil si personen eldre enn 18 år eller juridisk ansvarlig som handler på vegne av Passasjeren og foretar bestillingen i hans/hennes eget navn og på vegne av han/henne og/eller i den andre Passasjerens navn og på deres vegne, og som påtar seg forpliktelsene i klausuler Den som har foretatt reservasjonen inkluderer også personen eller selskapet som betaler den Totale billettprisen til oss i Reiseruten til en Passasjer og reisebyråer. TIDSPLAN: avgang- og ankomsttider på individuelle flyruter som bestemmes av Wizz Air og publiseres på nettsiden. SDR: Spesielle trekkrettigheter som definert av Det internasjonale pengefondet. (Gjeldende verdi i denne valutaenheten ligger ute på IMFs nettside, og på de økonomiske sidene i de store avisene.) GEBYR FOR RESERVASJON AV SETE: gebyret som betales av Deg som er angitt på nettsiden hvis Wizz Air utøver rettigheten til å avbryte Din reservasjon i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene, eller Du avbestiller reservasjonen i klausulen TJENESTELEVERANDØR vil si en tredjeparts leverandør som tilbyr Ytterligere tjenester. 7

8 TARIFF: regler og vilkår tilgjengelig på nettsiden vedrørende den Totale billettprisen og vilkårene, gebyrene og avgiftene for ulike tjenester levert av Oss, og andre forskrifter gitt av Wizz Air. Ytterligere informasjon om Vår tariff ligger ute på Vår nettside. TOTAL BILLETTPRIS: prisen som betales for alle tjenester levert til Deg av Wizz Air, som inkluderer Billettprisen for flyfrakt og Gebyrene for Andre tjenester. REISEDOKUMENTER: dokumenter som kreves av de landene som rammes av frakten for å krysse grensen, gjennomreise og/eller for opphold i den gitte staten. HÅNDBAGASJE: Annen bagasje enn Innsjekket bagasje i samsvar med disse Generelle fraktvilkårene som forblir i Din varetekt under hele reisen. NETTSIDE: wizzair.com VI, VÅR, OSS, Wizz Air: henviser til Wizz Air Hungary Ltd. og deres ansatte, medarbeidere og agenter. Artikkel 2. ANVENDBARHET 2.1. Generelle bestemmelser Bestemmelsene i disse Generelle fraktvilkårene danner en del av Kontrakten som trer i kraft fra utgivelsesdato i Reiseruten som gjelder for Kontrakten hvis Wizz Air er indikert i Din reiserute som transportøren I tillegg til disse gjeldende Generelle fraktvilkårene, har hver Tjenesteleverandør sine egne gjeldende vilkår og betingelser, som styrer deres produkter. Sørg for at Du har lest både de Generelle fraktvilkårene og vilkår og betingelser for eventuelle Ytterligere tjenester levert av en relevant Tjenesteleverandør, før Du fullfører transaksjonen med henholdsvis Oss eller Tjenesteleverandøren Charter-frakt Hvis frakt utføres i henhold til Fraktavtale, gjelder disse Generelle fraktvilkårene bare i den grad eller med endringene som er angitt i billetten eller charter-forskriftene i Artikkel Juridisk inkonsekvens I tilfelle noen bestemmelse i disse Generelle fraktvilkårene ikke samsvarer med de obligatoriske bestemmelsene i enhver gjeldende lov, vil gjeldende lov gjelde. De andre bestemmelsene i disse Generelle fraktvilkårene skal allikevel forbli gyldig Generelle fraktvilkår råder over Wizz Airs retningslinjer Med mindre annet er angitt i disse Generelle fraktvilkårene, hvis de Generelle fraktvilkårene og andre retningslinjer eller spesielle emner ikke samsvarer, skal disse Generelle fraktvilkårene gjelde Betingelser for Ytterligere tjenester Hvis Du kjøper Ytterligere tjenester under bestillingen eller legger til Ytterligere tjenester til Din reservasjon etter du har fullført bestillingen, er kontrakten for Ytterligere tjenester inngått mellom Deg og den respektive Tjenesteleverandøren og Vi har intet ansvar ovenfor Deg i forhold til bestemmelsen til de Ytterligere tjenestene. Prisen for Ytterligere tjenester er tilbudt av den relevante Tjenesteleverandøren. Hvis Du aksepterer en pris og betaling foretas gjennom nettsiden, så autoriserer Din godkjenning av prisen Oss til å foreta en full betaling for kostnaden 8

9 til den relevante Tjenesteleverandøren på Dine vegne (hvis gjeldende). I noen tilfeller kan gebyret for Ytterligere tjenester betales av Deg direkte til Tjenesteleverandøren. Artikkel 3. TARIFF OG YTTERLIGERE TJENESTER 3.1. Vi forbeholder oss retten til å endre Vår tariff. Du vil få oppgitt informasjon om Vår tariff i Vårt kundesenter, ved forespørsel Våre ansatte, medarbeidere og agenter er forpliktet til å følge Vår tariff Hvis Du foretar en reservasjon og/eller kjøper tjenester i forbindelse med flyfrakt som angitt på nettsiden, vårt billettsystem på flyplassen, kan du måtte betale en ekstraavgift til Vår agent, i tillegg til det relevante tjenestegebyret. Informasjon om ytterligere gebyrer pålagt av Vår agent er tilgjengelig hos agenten på flyplassen. Artikkel 4. TIDSPLAN Dekret 4. Avgang- og ankomsttider vist i Vår tidsplan og ellers er ikke garantert og Vi forbeholder oss retten til å endre tidene. En slik endring er alltid underlagt Artikkel 15. Artikkel 5. KONTRAKT FOR FLYFRAKT Dekret Kontraktsinngåelse for lufttransport og dens innhold Kontrakten for transport inngås ved betaling av den Totale billettprisen og utstedelse av Reiseruten. Kontraktsvilkårene gjelder kontrakten for lufttransport inngått mellom Deg og Oss Reiserute Dekret Reiseruten (ved frakt av Bagasje, Identifikasjonsmerket) sertifiserer inngåelsen av kontrakt for lufttransport mellom Deg og Oss og ingen egen billett vil bli utstedt Vi vil bare frakte personen(e) (dvs. Passasjeren(e)) navngitt i Reiseruten. Hvis Du ikke har en Reiserute når Du sjekker inn, må Du oppgi reservasjonskoden. Du vil måtte vise gyldig(e) Reisedokument(er) ved innsjekking Du kan be om en erstatning (ny utsendelse) av Din reiserute eller Din reservasjonskode ved å ringe Vårt kundesenter. Wizz Air kan kreve et gebyr for denne tjenesten. Artikkel 6. RESERVASJON OG SETEPLASSERING 6.1. Reservasjon Du kan foreta en reservasjon gjennom nettsiden eller Vårt kundesenter eller på flyplassens salgsdisk (hvis gjeldende) Reservasjonen vil ikke være endelig uten betaling av den Totale billettprisen ved reservasjonen, med mindre annet er angitt Du må oppgi riktig kontaktinformasjon så Du kan kontaktes til enhver tid (telefonnummer/mobilnummer og e-postadresse). Det er Ditt ansvar å sørge for at den oppgitte e- postadressen er nøyaktig og at Du har tilgang til og regelmessig sjekker den oppgitte e- postadressen. Det er Ditt ansvar å sørge for at telefonnumrene oppgitt er riktige, sammen med landskode og at Du kan nås på minst ett av numrene oppgitt i Din reservasjon til enhver tid. Wizz Air skal ikke stå ansvarlig for skader som oppstår som følge av at Du ikke samsvarer med ovennevnte krav Hvis personen som foretar reservasjonen ikke er en Passasjer, må denne personen akseptere disse Generelle fraktvilkårene på vegne av Passasjerene navngitt i reservasjonen. 9

10 Videre, hvis personen som foretar reservasjonen ikke er en Passasjer og hans/hennes kontaktinformasjon er oppgitt i bestillingen, godkjenner du at denne personen: (a) skal være ansvarlig for å motta og stole på enhver og all kommunikasjon/korrespondanse (inkludert endringer og avbestillinger) fra Oss og Våre tjenesteleverandører når det gjelder bestillingen til alle Passasjerer navngitt i bestillingen, og (b) skal informere Passasjerene om eventuelle varsler sendt av Wizz Air til person som foretar reservasjonen, som kan påvirke reservasjonen. I tillegg godkjenner Du at, hvis Du ikke instruerer Oss om noe annet, at personen som har foretatt reservasjonen har samtykke fra hver Passasjer til å motta tilbakebetaling, tilfeldige utgifter eller kompensasjon forfalt og betalt under bestillingen Ved å akseptere disse Generelle fraktvilkårene, må personen som har foretatt reservasjonen akseptere og godkjenne at personopplysninger er blitt gitt til Oss for formålet uttrykt i Erklæringen om personvern og, ved å gi Oss deres kontaktinformasjon som personen som har foretatt reservasjonen og/eller ved å gi personen som har foretatt reservasjonen autoritet til å handle på Dine vegne, samtykker Du til Vår bruk av denne kontaktinformasjonen ved senere korrespondanse, mellom personen som har foretatt reservasjonen og Oss eller Vår Tjenesteleverandør. Sørg for at kontaktinformasjonen til personen som har foretatt reservasjonen er oppgitt til Oss med samtykke og at de er riktige, og gi Oss umiddelbar beskjed hvis de opplysningene endres Når en reservasjon blir gjort av en tredjepart (inkludert bestillingssystemer), vil tredjeparten (dvs. reiseagenten) handle som personen som foretar reservasjon og forplikter seg til alle rettigheter og forpliktelser på vegne av Passasjeren som er navngitt i reservasjonen. Det er personen som har foretatt reservasjonen som er pliktig til å gi Deg all informasjon relevant for Din reservasjon (inkludert, men ikke begrenset til komponentene i Total billettpris og de respektive beløpene) Du må oppgi Ditt fulle navn siden det vil bli inkludert i Ditt reisedokument som skal brukes ved avreise. Hvis Du ikke gjør dette under bestilling eller innen 2 timer fra bestillingen via Vårt kundesenter, må et navneskiftegebyr betales for korrigering av navnet på Passasjeren, beløpet som ligger ute på nettsiden og i Vårt kundesenter Reservasjonskrav Dekret Hvis Du trenger spesiell assistanse, må Du informere Vårt kundesenter om Din fysiske funksjonshemming eller redusert mobilitet og typen mobilitet eller andre hjelpemidler du ønsker å transportere eller trenger, eller endringer derav, 48 timer før planlagt avgang Siden vi ikke kan bekrefte helsetilstanden din, er det Ditt ansvar å søke medisinsk råd om Du kan reise med fly hvis du har en alvorlig eller smittsom sykdom, eller annen tilstand som krever medisinsk pleie. I henhold til forskriftene i disse Generelle fraktvilkårene, kan Vi ikke stå ansvarlig for uhell, forverring eller helsetilstander som inntreffer Deg eller dødsfall under flyreisen som er på grunn av manglende eller ikke oppfølgende medisinsk råd Vi forbeholder oss retten til å kreve et medisinsk sertifikat som bekrefter at Du er i stand til å reise med fly, som inneholder medisinsk godkjenning for transport med fly, i hvilken som helst av tilfellene nevnt i paragraf og dersom Vi har rimelig tvil om at Du kan gjennomføre flyturen trygt, uten ekstraordinær medisinsk assistanse under flyturen. Vi kan kreve kvalifisert medisinskeller sykepleiereskorte hvis vi mener at det er nødvendig. Det medisinske sertifikatet må utstedes innen 6 dager før avreisedatoen Hvis du ikke møter kravene angitt i avsnitt 6.2.1, og 6.2.3, eller hvis Vi ikke kan gi vilkårene angitt i ditt medisinske sertifikat på flyet vi opererer i henhold til Tidsplanen, vil Vi avbryte Din reservasjon og transport og refundere Billettprisen etter fratrekk av Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjon Hvis Du ønsker å bære spesiell Bagasje eller gjenstander med betinget frakt, skal Du informerer Vårt kundesenter om dette (se Avsnitt 14.4). For ytterligere informasjon, besøk vår nettside. 10

11 6.3. Sitteplasser Vi tildeler ikke seteplasser på noen av Våre flyturer (tilsvarende, er ingen seteplassering angitt i Reiseruten) med mindre vi blir enige om noe annet Endring av Reservasjon av Passasjeren Reservasjonen som i Reiseruten ikke kan overføres eller endres annet enn som angitt nedenfor Hvis Du ønsker å endre flytidene eller ruten angitt i Reiseruten, må Du foreta endringene enten gjennom nettsiden eller gjennom Vårt kundesenter opp til 3 timer før planlagt avreise for Din første sektor i Din reservasjon. Hvis Din reservasjon inkluderer mer enn én sektor, kan Du ikke endre ruten etter første sektor er startet Du vil måtte betale et endringsgebyr og forskjellen mellom originalen og den nye Billettprisen (inkludert eventuelle endringer i skatter, avgifter og Gebyrer for Andre tjenester). Hvis den nye Totale billettprisen er lavere enn originalen, har Du ikke rett til en refusjon, unntatt beløpet for lavere skatter og avgifter Hvis Du ønsker å endre navnet på Passasjeren, må Du foreta endringene gjennom nettsiden eller gjennom Vårt kundesenter senest 3 timer før planlagt avreisetid for Din første sektor i Din reservasjon. Du vil måtte betale et endringsgebyr, beløpet er tilgjengelig på nettsiden og fra Vårt kundesenter. Navnendring er kun tillatt for alle sektorer bestilt innenfor samme reservasjon på Reiseruten Kansellering av Reservasjon av Passasjer Dekret 22. (3), 25. og Du kan kansellere Din reservasjon opp til den fjortende (14.) dagen før planlagt avreisetid. Du vil ha rett til en refusjon av Total billettpris etter fratrekk av Kanselleringsgebyret Hvis Du kansellerer Din reservasjon innen fjorten (14) dager før planlagt avreisetid, vil Du få refundert den Totale billettprisen etter fratrekk av Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjon Ved dødsfall av et nærmeste familiemedlem (mor, far, besteforeldre, barn, barnebarn, søster, bror, ektefelle, partner) innen en måned før planlagt avreisetid i Reservasjonen, vil vi, etter forespørsel innen 1 måned etter dødsfallet, kansellere Din reservasjon og refundere din Totale billettpris for den delen av frakten som ikke ble brukt, gitt at Du vedlegger en dødsattest eller kopi av dødsattest innen 7 dager etter Din forespørsel Dersom Wizz Air endrer reiseruten eller planlagte flytider inkludert i Reiseruten i henhold til avsnitt 15.1, utelater Avtalt stoppested eller legger til et nytt stoppested, kan Du kansellere Kontrakten med umiddelbar effekt og Du vil ha rett til en refusjon av den Totale billettprisen. Artikkel 7. TOTAL BILLETTPRIS, SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER FOR ANDRE TJENESTER 7.1. Total billettpris, Flypris Med mindre annet er uttrykkelig angitt av Wizz Air, inkluderer den totale Billettprisen: flypris, skatter, avgifter og Gebyrer for Andre tjenester. Informasjon om komponentene i den Totale billettprisen og deres respektive beløp vil bli gitt til Deg under reservasjonsprosessen på nettsiden eller fra Kundesenteret, avhengig av hvordan Du foretar reservasjonen Med mindre annet er uttrykkelig angitt, inneholder Billettprisen bare prisen for frakt fra Avreisestedet til Destinasjonsstedet og relaterte skatter og avgifter. Billettprisen inkluderer ikke bakketransport mellom flyterminaler eller mellom flyterminaler og byen og Gebyr for Andre tjenester forespurt av deg Flyprisbeløpet blir kalkulert i henhold til beløpene i effekt på reservasjonsdagen med hensyn til den gitte frakten som indikert på nettsiden. Billettprisen skal ikke påvirkes av endring av disse beløpene mellom reservasjonsdatoen og startdatoen for reisen (unntatt det som er angitt i avsnitt 6.4. og 7.2.2). 11

12 Vi forbeholder oss retten til å introdusere kampanjepriser mellom reservasjonsdatoen og reisedatoen. Introduksjonen av kampanjepriser vil ikke gi Deg rett til å kreve beløpet mellom Total billettpris betalt av Deg for Din reservasjon og kampanjeprisen Totale billettpris Skatter, Avgifter og Gebyrer for Andre tjenester Billettprisen inkluderer generelt skatter, gebyrer og avgifter pålagt av regjeringen, andre autoriteter eller av lufthavnoperatører eller Wizz Air effektiv på utstedelsesdatoen av Reiseruten og det laveste beløpet av unngåelige Gebyrer for Andre tjenester som er nødvendig for å foreta reservasjonen ved nivåer effektive på reservasjonstidspunktet og kjøpet. Disse kostnadene vil normalt vises separat på Din reiserute innenfor Billettprisen. Du vil også motta informasjon om disse beløpene under reservasjonsprosessen. Lufthavnavgiften som inkluderer Billettprisen er hensynet til tjenester gitt av lufthavnoperatøren til Deg. Eventuelle skatter og avgifter som ilegges Oss direkte, selv om de er basert på antall passasjerer, av en lufthavnoperatør er ikke refunderbare Vi forbeholder oss retten til å be om, og ved å akseptere disse Generelle fraktvilkårene, godtar Du at Du vil betale nye eller økte skatter, avgifter eller gebyrer (inkludert Gebyrer for Andre tjenester) relevant til Din reise som er pålagt av regjeringen, andre autoriteter eller av lufthavnoperatører mellom utstedelsesdatoen av Reiseruten og Din reise, med retroaktiv effekt, som tilfellet kan være. Hvis Du ikke betaler disse beløpene, har Vi rett til å nekte Deg reise i henhold til Artikkel Noen tjenester kan kjøpes av Deg etter reservasjon, men i alle tilfeller, før avreise på nettsiden eller, tillagt avsnitt 3.3, på flyplassen, avhengig av typen tjeneste. I disse tilfellene skal gebyrene for slike tjenester være Gebyret for Andre tjenester gjeldende ved kjøpsdato, som er tilgjengelig på Vår nettside eller fra Vårt kundesenter Billettprisens valuta Billettprisen, skatter, avgifter og Gebyrer for Andre tjenester vil bestemmes, og fakturaen derav vil bli utstedt i valutaen gjeldende i Avreisestedet, med mindre Vi indikerer en annen valuta ved eller før betalingstidspunktet (dvs. på grunn av at valutaen ikke kan konverteres til valutaen for Avreisestedet) eller Du velger å betale i en annen valuta Prisene indikert i en gitt valuta på Vår nettside er kun gyldige hvis en gitt valuta er Avreisestedets valuta som definert av Oss. Hvis Du velger å betale i en annen valuta, vil prisen bli konvertert av Oss Betaling Generelt Betaling av den Totale billettprisen skal gjøres med debet- eller kredittkort eller med andre betalingsmåter som Vi informerer Deg om på nettsiden (dvs. med Wizz gavekort) ved reservasjon eller med bankoverføring for reiser fra enkelte opprinnelsesland (se avsnitt 0). I noen unntakstilfeller, som Du vil få beskjed om ved reservasjon, vil Du måtte betale skatter og avgifter separat, ved forespørsel (noen flyplasser kan kreve betaling av flyplassavgifter på selve flyplassen) Hvis skattene, avgiftene og Gebyrene for Andre tjenester ble feilaktig belastet, skal Du betale forskjellen eller du vil ha rett til en refusjon. Refusjonen skal kreves av Deg fra utstederen av Reiseruten Du er ansvarlig for betalingen den Totale billettprisen selv om den Totale billettprisen ble betalt av en tredjepart. Debet- eller kredittkortet som ble brukt for betalingen eller betalingen med bankoverføring og/eller reservasjonsdetaljene kan vurderes av Oss etter eget initiativ for å indikere en høy risiko for svindel. I slike tilfeller, vil Vi kontakte Deg via telefonnumrene gitt i Din reservasjon for verifisering av reservasjon- og betalingsdetaljer. Hvis Vi ikke kommer i kontakt med deg gjennom disse telefonnumrene, eller Du ikke kan bekrefte betalingen eller 12

13 reservasjonsdetaljene, forbeholder vi oss retten til å kansellere Din reservasjon og refundere hele den Totale billettprisen Ved å akseptere de Generelle fraktvilkårene, samtykker du til at Vi vil utstede en elektronisk faktura relatert til den Totale billettprisen og leveringen av en slik elektronisk faktura kun elektronisk til e-postadressen oppgitt av Deg under reservasjonen Elektroniske fakturaer blir utstedt i samsvar med relevante ungarske juridiske forskrifter (spesielt klausul 167 i den ungarske loven, C av 2000 om Regnskap) I tillegg, kan en papirkopi av den elektroniske fakturaen bli sendt ved forespørsel til Kundesenteret for et gebyr, beløpet er tilgjengelig på nettsiden eller fra Vårt kundesenter. En slik papirkopi av fakturaen vil bli sendt med post til adressen oppgitt av Deg til Kundesenteret. Du kan be om en modifisert faktura som inneholder separate fakturadetaljer enn de som ble oppgitt under reservasjonen som du kan bli belastet med et gebyr Betaling av den Totale billettprisen skal gjøres i valutaen som Billettprisen er bestemt til, med mindre annet er avtalt Hvis Du betaler med kreditt- eller debetkort, vil Din betaling bli behandlet gjennom et internasjonalt kortbehandlingssystem. Der den endelige prisen er sitert av Oss i en annen valuta enn EUR eller GBP, kan du finne beløpet som er belastet til Ditt debet- eller kredittkort som er annerledes (og kan være større enn) den endelige prisen i Vår bekreftelse som et resultat av forskjell under valutakonvertering som oppstår i det internasjonale kortbetalingssystemet Betaling ved online reservasjon. Du skal betale den Totale billettprisen med et bankkort som er egnet for Internettbetaling ved reservasjon online, eller med bankoverføring (hvis det er mulig for den gitte bestillingen) innenfor tidsperioden angitt på nettsiden Betaling hvis reservasjon er gjort via Vårt kundesenter. Hvis Du foretar en reservasjon gjennom Vårt kundesenter, må du oppgi Dine kortdetaljer til Kundesenter-agenten, som vil ordne betalingen. Betaling av den Totale billettprisen må gjøres under reservasjon. I visse tilfeller kan Du betale med bankoverføring, informasjon om dette er tilgjengelig på vår nettside og Kundesenteret (se avsnitt 0). Et ekstra gebyr gjelder for reservasjoner som foretas gjennom Kundesenteret, informasjon om dette er tilgjengelig på vår nettside eller ved å ringe Vårt kundesenter Betaling med bankoverføring Bankoverføring er tilgjengelig for betaling av den Totale billettprisen for avreise fra visse opprinnelsesland. For mer informasjon, besøk vår nettside Du er ansvarlig for eventuelle kostnader eller avgifter pålagt i forbindelse med en betaling med bankoverføring. Beløpet Du overfører og som Vi mottar må dekke det hele og nøyaktige beløpet av den Totale billettprisen og Må være mottatt av oss innen tidsrammen angitt på nettsiden. Hvis Vi ikke mottar hele beløpet av den Totale billettprisen innenfor den angitte tidsrammen, vil ikke Din reservasjon være gyldig og vil bli slettet For betaling med bankoverføring, er tidsperioden for reservasjoner begrenset Hvis Du ikke mottar en bekreftelse på Din reservasjon fra Oss innen 5 virkedager fra datoen du har foretatt Reservasjonen til e-postadressen oppgitt under reservasjonen, må Du kontakte Kundesenteret for å bekrefte gyldigheten av reservasjonen Hvis ikke annet er angitt av Wizz Air, er antallet reservasjoner i forbindelse med en Wizz-konto samtidig som må betales med bankoverføring, begrenset Vi vil returnere eventuelle ikke-identifiserte betalinger til opprinnelseskontoen. Alle kostnader tilknyttet en slik bankoverføring skal bæres av Deg. Artikkel 8. DATABESKYTTELSE 8.1. Vi handler i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover i forbindelse med Dine personopplysninger. Vår Erklæring om personvern er tilgjengelig på vår nettside eller, etter forespørsel, er detaljert informasjon tilgjengelig fra Kundesenteret. 13

14 8.2. Du godkjenner Erklæringen om personvern ved å inngå Kontrakten og godkjenne disse Generelle fraktvilkårene. Artikkel 9. INNSJEKKING OG BOARDING Dekret 9. og Innsjekking starter 2 timer og lukker vanligvis 40 minutter før avgang, i henhold til Tidsplanen på flyplassen til Avreisestedet. Ved visse flyplasser, kan detaljer hentes på vår nettside eller fra Vårt kundesenter, innsjekking stenger 60 minutter før avgang i henhold til Tidsplanen Hvis Du ikke kan reise av en eller annen grunn, eller hvis Du ikke kommer til innsjekking i boarding-gaten til rett tid, vil Vi (tillagt avsnitt 9.13) nekte Deg reise, kansellere Din reservasjon og, ved forespørsel, refundere beløpet for den Totale billettprisen etter fratrekk av beløpene for Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjonen. Vi anbefaler at Du kjøper avbestillingsforsikring Du må bevise Din identitet, vise fram Din reservasjonskode og gyldige Reisedokumenter som kreves av Artikkel 11 ved innsjekking. Hvis Du ikke gjør det, vil Vi nekte Deg reise, kansellere reservasjonen, og ved forespørsel, refundere beløpet for den Totale billettprisen etter fratrekk av beløpene for Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjonen På noen flyplasser, kan det tas et foto av Passasjeren ved innsjekking for sikkerhetsformål og Du samtykker til at et slikt foto blir tatt Hvis Reiseruten er utstedt for to eller flere segmenter per enveis, må Du forlate flyet ved ankomst ved hvert flybytte, gå inn i landet (gjennom tollen, grensen og sikkerhetskontrollen), ta med innsjekket bagasje og sjekke inn på neste flytur i henhold til prosedyren og reglene angitt i disse Generelle fraktvilkårene Online innsjekking er tilgjengelig på visse ruter. Hvis online innsjekking er tilgjengelig, må Du velge om du vil sjekke inn online eller på flyplassen når du foretar reservasjonen. Hvis Du velger innsjekking, vil vi belaste deg et ikke-refunderbart gebyr, som må betales under reservasjonen. Hvis Du har valgt online innsjekking under reservasjonen, kan Du senere senere velge å sjekke inn på flyplassen, men da vil du bli belastet et gebyr, som betales på flyplassen. Gebyrbeløpet er tilgjengelig på nettsiden eller fra Kundesenteret Følgende vilkår gjelder hvis online innsjekking er tilgjengelig og Du velger å bruke det under flyturen. Du kan sjekke inn online fra 30 dager opp til 3 timer før den Planlagte avreisetiden på nettsiden. Du må skrive ut Boardingkortet senest 2 timer før avreisetiden i henhold til Tidsplanen og vise det med Dine gyldige Reisedokumenter under online innsjekking i sikkerhetskontrollen på flyplassen og boarding-gaten. Hvis Du ikke skriver ut Boardingkortet 2 timer før avreisetiden i henhold til Tidsplanen, må Du betale innsjekkingsgebyret på flyplassen. Hvis du ikke kan vise boardingkortet og/eller de samme reisedokumentene som ble brukt under online innsjekking ved boarding-gaten, kan Vi nekte Deg reise. Du må være tilstede ved boarding-gaten ikke senere enn 30 minutter før avreisetiden i henhold til Tidsplanen. Hvis Du har Innsjekket bagasje, må Du komme sammen med bagasjen ved bagasjeinnsjekking senest 40 minutter før avreisetiden i henhold til Tidsplanen, hvis ikke annet er angitt. Merk at ved noen flyplasser fungerer innsjekking også som bagasjeinnsjekking og Du bør sette av tilstrekkelig tid for innsjekking av bagasjen Mobil innsjekking er tilgjengelig gjennom Wizz Air mobilapplikasjon på visse ruter under følgende vilkår. Du kan sjekke inn via Wizz Air mobilapplikasjon fra 30 dager opp til 3 timer før den Planlagte avreisetiden på nettsiden. Du skal laste ned det mobile Boardingkortet på Din mobile enhets passbook eller annen applikasjon med lignende funksjoner og vise det sammen med Dine gyldige Reisedokumenter i sikkerhetskontrollen og boarding-gaten. Hvis du ikke laster ned Ditt mobile boardingkort eller ikke kan vise det på grunn av en feil på Din mobile enhet, skal innsjekkingsgebyret på flyplassen betales på flyplassen. Hvis du ikke kan vise det mobile boardingkortet og/eller de samme Reisedokumentene som ble brukt under mobil innsjekking ved 14

15 boarding-gaten, kan Vi nekte Deg reise. Hvis Du har sjekket inn på en mobil enhet, må Du være klar for boarding senest 30 minutter før den Planlagte avreisetiden. Passasjerer med Innsjekket bagasje må være tilstede sammen med bagasjen på bagasjeinnsjekking senest 40 minutter før den Planlagte avreisetiden, hvis ikke annet er angitt. På noen flyplasser, fungerer innsjekking også som bagasjeinnsjekking Hvis Du allerede har sjekket inn online eller gjennom Wizz Air mobilapplikasjon: (i) endringer til navnet, avreisedato, avreisetidspunkt og ruten kan gjøres opp til 4 timer før Planlagt avgangstid (tillagt betalingen for eventuelle gebyrer som ligger ute på nettsiden eller som er tilgjengelig fra Vårt kundesenter), (ii) ekstra tjenester kan legges til online eller gjennom Wizz Air mobilapplikasjon ved passende full tjenestegebyr opp til 3 timer før den Planlagte avreisetiden. Hvis de legges til på flyplassen, må hele tjenestegebyret for kjøpet, betales. Informasjon om tjenestegebyrene er tilgjengelig på nettsiden, Kundesenteret eller fra Din reiseagent. (iii) hvis Du legger til ekstra tjenester etter at Du har sjekket inn online eller gjennom mobilapplikasjonen, må Du skrive ut Boardingkortet på nytt eller laste ned det mobile Boardingkortet igjen som viser de ekstra tjenestene og vise det samme med Dine gyldige Reisedokumenter i sikkerhetskontrollen og ved boarding-gaten Barn under 14 år må (a) innsjekkes (enten online eller gjennom mobilapplikasjonen) og (b) sammen med, i ethvert tilfelle sammen med en Passasjer over 16 år. I noen land kan forskriftene om reise med mindreårige være strengere enn ovennevnte og i dette tilfellet gjelder de forskriftene Uten hensyn til bestemmelsene i avsnitt 9.7, hvis Du sjekker inn online eller gjennom mobilapplikasjon, men ikke kommer fra EU/EØS, må Du møte ved innsjekking minst 40 minutter før avreisetiden i henhold til Tidsplanen med Dine Reisedokumenter og få Boardingkortet verifisert der. Hvis Du ikke møter med et verifisert Boardingkort ved boarding-gaten, kan Vi nekte deg flyreise Når du reiser til visse Destinasjonssteder må Du oppgi informasjon om Dine Reisedokumenter online gjennom Vår nettside for å etterkomme lokale sikkerhetsforskrifter, ikke senere enn 4 timer før den planlagte avreisetiden i henhold til Tidsplanen. Hvis Du ikke gjør dette, så kan Vi nekte deg flyreise Ikke oppmøtt Hvis Du ikke har møtt opp til flyet, kan Du bytte til Vår neste flytur til Destinasjonsstedet, gitt at: (i) Du er ved Avgangsstedet og ber om bytte fra Vår billettagent på flyplassen innen 30 minutter etter Din opprinnelige flyreises planlagte avreise, i henhold til Tidsplanen, og (ii) hvis Du sjekket inn på nettsiden eller med Wizz Air mobilapplikasjon, - Du møtte ikke tidsnok til innsjekkingsfristen med bagasjen hvis Du har Innsjekket bagasje eller - Du møtte ikke opp til boardingtiden ved gaten, eller (iii) hvis Du valgte innsjekking på flyplassen, møtte Du ved Avgangsstedet, men møtte ikke til Innsjekkingsfristen, og (iv) Du har betalt gebyret for ikke oppmøte til Vår billettagent på flyplassen Hvis du bytter den opprinnelige flyreisen som beskrevet i dette avsnittet 9.13 og Du har valgt innsjekking ved flyplassen for Din nye flyreise, vil Vi belaste deg et ikke-refunderbart gebyr, som må betales ved ny bestilling i tillegg til Gebyret for ikke oppmøte Hvis Du valgte innsjekking på flyplassen og sjekket inn i tide, men Du ikke rakk boardingtidspunktet ved gaten, så må Du foreta en ny bestilling. Bestille på nytt under avsnitt 9.13 er ikke tillatt i slike tilfeller. 15

16 Hvis Du bestiller flyreisen på nytt i henhold til avsnitt 9.13, så vil ikke avsnitt 9.2 gjelde og den Totale billettprisen for Din opprinnelige flyreise vil ikke bli refundert. Artikkel 10. FORTOLLING OG SIKKERHETSKONTROLL Dekret Du må fullføre alle immigrasjon- eller andre sikkerhetsformaliteter og fortolling som kreves for flyreisen. Hvis Du ikke samsvarer med disse kravene, vil VI nekte deg flyreisen, kansellere Din reservasjon og ved forespørsel til oss, refundere den Totale billettprisen etter fratrekk av beløpene av Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjon Du må godkjenne sikkerhetssjekken som utføres på flyplassen av Landene som påvirkes av flyreisen, av lufthavnoperatøren og flyselskapet Hvis loven i Landene påvirket av flyreisen krever det, må Du være tilstede ved inspeksjonen av Bagasjen som utføres av tollmyndighetene eller andre tjenestemenn I den grad loven tillater det, fraskriver Vi oss ethvert ansvar for skader som oppstår fra inspeksjoner fastsatt i Artikkel 10. og/eller dersom Du nekter å la Deg selv eller Din bagasje gjennomgå slike inspeksjoner. Artikkel 11. REISEDOKUMENTER Dekret Du må ha alle nødvendige dokumenter om avgang, ankomst, medisinsk/journal og annet som kreves av Landene påvirket av frakten og overholde de relevante reglene og forskriftene av Ladene påvirket av Frakten. Vi er ikke ansvar for eksistensen, anstendigheten og gyldigheten av Reisedokumentene. Hvis Du ikke kan møte disse kravene eller hvis dine Reisedokumenter er feil eller ikke fullstendig, fraskriver Vi oss alt ansvar for eventuelle skader som oppstår som et resultat av dette Hvis Du må ha et gyldig visum for å komme inn i landet ved rutebytte, må Du ha et ved ankomst. Hvis du ikke overholder dette kravet, vil Vi ikke stå ansvarlig for eventuelle skader som oppstår fra dette Hvis Vi må betale eventuelle bøter, straffer eller utgifter pådrar seg på grunn av at Du ikke overholder reglene oppgitt i avsnitt , skal Du tilbakebetale disse kostnadene til Oss ved forespørsel. Du skal også bære alle kostnader for transport fra staten/landet som ikke tillater ankomst. Vi vil ikke tilbakebetale Deg delen av Billettprisen som relaterer til frakt til staten/landet som ikke tillater ankomst Unntatt det som er fastsatt i Hungarian Civil Code (lov V. 2013) står Vi ikke ansvarlig for å nekte Deg frakt hvis Vi innen rimelighetens grenser mener at den gjeldende loven og forskriftene ikke tillater frakt. Artikkel 12. NEKTELSE AV FRAKT Dekret I tillegg til eventuelle andre omstendigheter fastsatt i andre avsnitt i disse Generelle fraktvilkårene, forbeholder vi oss retten til å nekte frakt av Deg og/eller Din bagasje hvis: a. Vi mener innen rimelighetens grenser at nektelse av frakt er nødvendig av sikkerhetsgrunner (f.eks. Du er beruset), b. Vi mener innen rimelighetens grenser at frakten kan stå i fare for liv, helse, fysisk integritet og komfort for Deg og/eller de ombord, c. Vi mener innen rimelighetens grenser at Din alder, mentale eller fysiske tilstand kan medføre fare for Deg og/eller de ombord eller eiendommen derav, d. Din fysiske tilstand, Dine klær eller oppførsel skremmer, avskyr eller forarger de ombord, 16

17 e. Du har brutt de etiske retningslinjene på tidligere flyturer og Vi, innen rimelighetens grenser, mener at Du vil gjenta denne oppførselen, f. Vi har tidligere varslet Deg om at Vi ikke ville på noe tidspunkt transportere Deg på Våre flyturer, g. Vi kan også ha nektet Din reservasjon, h. Du nektet å gå gjennom immigrasjon- og/eller tollformaliteter, i. Du nektet å sende Deg selv eller Bagasjen til sikkerhetskontrollen, j. Du har ikke betalt gjeldende Billettpris, skatter, avgifter, eller Gebyrer for Andre tjenester, k. Du skylder Oss penger for tidligere flytur(er), l. Vi mener innen rimelighetens grenser at nektelse av frakt er nødvendig for å overholde eventuelle Lands regler og forskrifter som er påvirket av Frakten, m. Du har ikke et gyldig Boardingkort eller gyldige Reisedokumenter (inkludert ødeleggelsen av slike dokumenter under frakt) eller kan ikke vise Reisedokumentene fra online innsjekking under boarding eller hvis Du ikke tilhører EU/EØS og brukte online innsjekking, kunne Du ikke vise et Boardingkort stemplet ved innsjekking, n. Du møter ikke, eller Vi innen rimelighetens grenser mener at Du ikke møter inngangskravene til landet på det Avtalte Destinasjonsstedet (inkludert unnlatelse av å oppgi informasjon om Dine Reisedokumenter ikke senere enn 4 timer før den planlagte avreisetiden gjennom Vår nettside når du reiser til Destinasjonsstedet hvor det er obligatorisk), o. Du forsøker å gå inn i et land hvor Du bare kan være i transitt, p. Du nekter å overrekke Reisedokumentene til Oss eller til kompetente myndigheter, mot en kvittering, når det kreves, q. Du kan ikke bevise at Du er personen navngitt i reservasjonen, spesielt hvis navnet i reservasjonen ikke er identisk med navnet i Reisedokumentene Du viste på flyplassen. r. Du informerte Oss ikke om Dine spesielle behov eller om Din intensjon om å bære spesielle Bagasje eller betinget gjenstander, s. Du trenger spesiell støtte som Vi ikke kan gi eller ville pådra deg uforholdsmessige høye utgifter Hvis Din oppførsel sannsynlig vil utgjøre en rimelig mistanke om en forseelse eller en forbrytelse, eller du røyker om bord, skal vi innlede rettslig prosedyre med de kompetente myndigheter. Vi forbeholder oss også retten til å nekte ytterligere frakt av Deg eller Din bagasje og kansellere reservasjonen(e) Skal Vi, i utøvelse av rimelig skjønn, nekte Deg frakt eller avbestille Din reservasjon på grunnlag av dette avsnittet eller avsnitt eller , vil Vi, ved forespørsel via Kundesenteret, refundere den Totale billettprisen etter fratrekk av Gebyret for Andre tjenester og Setereservasjon. Vi vil ikke stå ansvarlig for tap eller skade påløpt på grunn av en slik nektelse av frakt I noen land kan forskriftene om nektelse av frakt være strengere enn ovennevnte og i dette tilfellet gjelder de forskriftene Artikkel 13. SPESIELLE REGLER SOM GLEDER FOR FLYFRAKT AV PASSASJERER Forskrift 1107/2006/EC 13.1 Frakt av Passasjerer med spesielle behov Hvis Du har spesielle behov, må Du informere Oss om det (se avsnitt 6.2) Maks 28 funksjonshemmede eller uføre Passasjerer eller Passasjerer med redusert mobilitet, inkludert maks 10 Passasjerer som trenger rullestol fra innsjekking til setet, kan transporteres ombord på det samme flyet Gravide kvinner kan ikke reise på Våre flyturer etter 34. svangerskapsuke. Ved tvillingsvangerskap, er den relevante grensen 32. svangerskapsuken. Kvinner som er over 28. svangerskapsuke kan bare reise på Våre flyturer hvis de oppgir en journal eller melding som 17

18 bekrefter skikkethet til å reise med fly. Vi vil bare stå ansvarlig i henhold til disse Generelle fraktvilkårene for eventuelle helseproblemer til gravide kvinner og/eller deres ufødte barn som kan oppstå under eller som følge av flyfrakt. Det medisinske sertifikatet må utstedes innen 6 dager før avreisedatoen Vi aksepterer ikke Passasjerer på bårer CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Pressure-maskin) kan medbringes ombord, ved å gi bevis for bruken av utstyret. Denne maskinen er ekskludert fra Våre retningslinjer om Håndbagasje og kan medbringes ombord som en ekstra gjenstand. Hvis Du bærer en slik maskin ombord, ta kontakt med vårt Kundesenter. For mer informasjon, besøk vår nettside Reise med spedbarn og personer under 14 år Spedbarn under 2 år kan reise på foreldrenes fang. Bare ett Spedbarn kan reise med hver voksen. Maks 18 Spedbarn kan tas med ombord på det samme flyet av sikkerhetsgrunner. Gebyrene som påløper for transport av Spedbarn er tilgjengelig på nettsiden eller fra Kundesenteret Hvis Din reservasjon er for returreise og Spedbarnet fyller to år før returen, må en separat reservasjon gjøres for returreisen, siden barnet ikke lenger vil anses som et Spedbarn Barn under 14 år må være ledsaget av en person over 16 år. Vi aksepterer ikke personer under 14 år som reiser alene. En person over 16 år kan ledsage maks 10 personer under 14 år. I noen land kan forskriftene for reise med mindreårige være strengere enn det ovennevnte, og da vil de forskriftene gjelde Oppførsel ombord Dekret 9. (2) Du må etterkomme Besetningens instruksjoner til alle tider under flyreisen Av sikkerhetsgrunner, kan Vi forby eller begrense bruken av elektronisk utstyr, inkludert men ikke begrenset til, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare opptaksspillere, CD-spillere, elektroniske spill eller sendere, radiokontrollerte leker og walkie-talkier ombord på flyet. Bruk av høreapparater og pacemakere er tillatt, mens andre bærbare elektroniske enheter bare kan brukes i flymodus Av sikkerhetsgrunner kan Du bare konsumere alkoholholdige drikkevarer som kjøpes ombord Hvis Du a) i Besetningens rimelige mening, utsetter flyets sikkerhet eller sikkerheten til de ombord eller eiendelenes deres med Din oppførsel, b) mishandler Besetningen verbalt eller fysisk eller hindrer dem i å utføre pliktene sine, c) ikke etterkommer Besetningens instruksjoner (inkludert advarsler om konsumering av alkoholholdige drikker, legemidler, røyking og bruken av elektronisk utstyr), d) forårsake ubehag eller ulempe eller skade for dem ombord, vi forbeholder hos retten til å håndheve eventuelle tiltak, inkludert tvang, som anses som nødvendig for å forhindre eller stoppe en slik oppførsel, og Du skal erstatte eventuell skade eller kostnad som oppstår fra Din oppførsel. Vi forbeholder oss retten til å håndheve et slikt krav i en rettsak og nekte ytterligere frakt av Deg eller Din bagasje og kansellere reservasjonen(e) For øvrige bestemmelser, vil Tokyo-konvensjonen om forbrytelser og visse andre handlinger begått ombord i luftfartøyer, undertegnet 14. september 1963 og varslet av Lovpålagt regel 1971 nr. 24, og andre styrende lover, gjelde for alle handlinger begått ombord Røyking av noe slag, inkludert e-sigaretter, er forbudt ombord på Vårt luftfartøy. Eventuelle forsøk på røyking kan resultere i alvorlige kriminelle konsekvenser for deg og skader som følge av dette vil bli krevd mot Deg. Videre i slike tilfeller, så forbeholder vi oss også retten til å nekte ytterligere frakt av Deg eller Din bagasje og kansellere reservasjonen(e) Matservering og Andre tjenester Dekret 9. (2), konvensjonsavsnitt

19 Vi selger drikke og enkel snack på våre flyturer Hvis transport skal utføres av flere flyselskaper, er Vi kun ansvarlig (i henhold til disse Generelle fraktvilkårene) for Vår transportrute. Artikkel 14. Dekret BAGASJE 14.1 Typer Bagasje, Fri bagasjegrense Vi vil belaste deg et administrasjonsgebyr for hver Innsjekket bagasje Gebyrbeløpet er tilgjengelig på nettsiden eller fra Vårt kundesenter Av helse- og sikkerhetsgrunner må ikke vekten for Innsjekket bagasje overstige 32 kg pr. stykk. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet gjenstander i Innsjekket bagasje pr. passasjer. Hvis slike restriksjoner trer i kraft, er de tilgjengelige på nettsiden eller fra Vårt kundesenter. Vi vil nekte frakt av Innsjekket bagasje over alle slike grenser som angitt i dette avsnittet 14.1 eller hvis passende administrasjonsgebyr ikke ble betalt Du kan bare bære en Håndbagasje pr. Passasjer, der vekten ikke overstiger 10 kg og størrelsen ikke overstiger 56x25x45 cm. Vi vil belaste deg et administrasjonsgebyr for hver Håndbagasje, hvis størrelsen overstiger 42x25x32 cm. Hvis Din Håndbagasje ikke overstiger disse sistnevnte dimensjonene vil Vi frakte Håndbagasjen gratis. Disse dimensjonene inkluderer hjul, håndtak og sidelommer. Informasjon om administrasjonsgebyret for frakt av Håndbagasje er oppgitt på Vår nettside eller er tilgjengelig fra Vårt kundesenter I tillegg til Håndbagasjen kan Du ta med følgende, løsøre i små størrelser ombord uten å betale en ekstraavgift: a. jakke eller et teppe, b. en mobiltelefon, c. lesestoff til flyturen, d. for barn under to år, mat til flyturen, e. tollfrie varer som er kjøpt i avgangshallen, etter du har gått gjennom sikkerhetskontrollen, f. et par krykker for fysiske funksjonshemmede, g. bakovervendt bilsete til spedbarn utstyrt med innvendig setebelte, hvis Spedbarnet reiser på et separat kjøpt flysete, og bilsetet er utstyrt med en lås som lar det festes fast til passasjersetebeltet Noen flyplasser kan ha ytterligere restriksjoner for retningslinjene vedrørende Håndbagasje og løsøre, og som kan være mer restriktivt enn det ovennevnte. I slike tilfeller vil flyplassens forskrifter gjelde Hvis Håndbagasjen ikke møter kravene definert i avsnitt 14.1 (spesielt restriksjonene vedrørende Håndbagasjens kvantitet og vekt), kan vi nekte frakt av Bagasjen som Håndbagasje. I dette tilfellet vil Vi frakte Bagasjen som Innsjekket bagasje i betraktning av betalingen av administrasjonsgebyret for Innsjekket bagasje Ved enkelte flyplasser, kan det relevante gebyret bare betales med et kreditt- eller debetkort. For en liste over disse flyplassene, kan Du se Vår nettside eller ringe Vårt kundesenter. Vi vil informere Deg om den oppdaterte listen over slike flyplasser på nettsiden. Hvis Vi ikke oppdaterer deg om listen over slike flyplasser på nettsiden, står Vi ansvarlig for eventuelle skader som oppstår direkte som følge av en slik svikt som definert i disse Generelle fraktvilkårene og de relevante lovene Hvis Du ikke betaler gebyret for Innsjekket bagasje, kan vi nekte deg frakt av Din Bagasje. Vi herved fraskriver oss alt ansvar for skader som følge av nektelsen Du skal oppbevare Håndbagasjen og andre gjenstander ombord på en slik måte at midtgangen og nødutgangene er åpne, i samsvar med Besetningens instruksjoner Barnevogner og rullestoler skal sjekkes inn med annen Bagasje og vil bli fraktet gratis, hvis brukeren av utstyret reiser. 19

20 14.2 Aksept av Bagasje Når vi aksepterer Din Bagasje for frakt som Innsjekket bagasje, vil vi utstede et Identifikasjonsmerke og en Bagasjelapp for hver Innsjekket bagasje Din Innsjekket bagasje vil bli fraktet på det samme flyet som Deg selv Gjenstander Ekskludert fra Frakt Følgende gjenstander er ekskludert fra frakt (disse må ikke legges inn i Din Innsjekket bagasje eller Håndbagasje eller tas med som Løsøre): a. våpen og eksplosiver, inkludert våpen egnet for jakt og sport som definert av loven i ethvert av Landene påvirket av Frakt oppført i Reiseruten, b. alle gjenstander eller stoffer som ser ut som et våpen eller eksplosiver, c. brannfarlige stoffer (unntatt: alkoholholdige drikkevarer, hårspray, parfyme, cologne), d. radioaktive materialer, e. kondensert gass (unntatt: CO2 som brukes for å flytte kunstige lem, beholder med brennbar gass som brukes til selvoppblåselig redningsvest), f. giftige eller smittsomme stoffer, g. etsende stoffer (unntatt: kvikksølv i termometere, barometer, rullestolbatteri), h. koffert av sikkerhetstype, attachevesker eller kofferter med innebygde alarmer som inneholder litiumbatterier eller pyroteknisk materiale, i. gjenstander eller materialer som medfører fare på flyet, eller livet, helsen, kroppslig integritet eller eiendelen til de ombord, j. eventuelle gjenstander eller materialer som er forbudt under reglene og forskriftene i Landene påvirket av Frakt, k. eventuelle gjenstander som ikke er egnet for frakt på grunn av vekten, størrelsen eller andre egenskaper, l. rester av menneskekroppen, m. eventuelle gjenstander angitt i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) tekniske instruksjoner for Sikker transport av farlig gods med fly og International Air Transport Association (IATA) Forskrifter for farlig gods. Hvis Du forsøker å ta noen av disse materialene eller gjenstandene med Deg, kan Vi nekte Bagasjen og/eller Deg frakt Hvis Innsjekket bagasje inneholder noen av følgende gjenstander: a. kontakter, verdipapirer, b. smykker, edelt metall, edle og halvedelstener, c. datamaskin, kamera, videokamera, mobiltelefon og eventuelle andre elektroniske eller tekniske apparater og deres tilbehør, d. offisielle, bedrift- eller private dokumenter, e. reise- eller andre identifikasjonsdokumenter, f. nøkler, g. væske, h. medisin, i. bedervelige gjenstander, j. kunstverk og kunst, k. gjenstander oppført i paragraf Vi vil ikke stå ansvarlig for eventuelle forsinkelser, tap eller skade av slike gjenstander. Noen flyplasser kan ha ytterligere restriksjoner i retningslinjene. I slike tilfeller vil flyplassens forskrifter gjelde. 20

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE September 2013 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER 3 ARTIKKEL 2 - ANVENDELSER 6 ARTIKKEL

Detaljer

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE november 2012 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER..3 ARTIKKEL 2 ANVENDELSER.6 ARTIKKEL

Detaljer

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft ARTIKKEL 1 DEFINISJONER DU, DIN(E), DEG: henviser til personen nevnt på Billetten/Kvitteringen utstedt av oss ved mottatt betaling av den totale billettpris.

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE)

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) ARTIKKEL 1 DEFINISJONER I disse transportvilkårene, unntatt hvor annet er bestemt eller hvor det ellers er uttrykkelig bestemt, har følgende uttrykk

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE

10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE NOTAT Til: Fra: Anne Kirsti Lunde Vår ref. Dato: 10/1316 10/SF 470, SF 551//AKL 25.01.2011 Anonymisert uttalelse Norwegians vilkår om at rullestolbrukere må ha med ledsager OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven.

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven. KJØPSVILKÅR Salg i nettbutikken blir gjennomført på grunnlag av nettbutikkens Kjøpsvilkår som Kunden bør bli kjent med for han/henne legger inn bestilling. Sending av bestillingen betraktes som godkjenning

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC)

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje

Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje Januar 2015 Kjære Jet Time-passasjer, Disse befordringsvilkårene supplerer avtalen som er inngått mellom Deres reisearrangør og Jet Time, og inneholder

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE. DK/N/S version, April 2002

VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE. DK/N/S version, April 2002 VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE DK/N/S version, April 2002 VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE ARTIKKELINNHOLD SIDE 1. Definisjoner 24 2. Anvendelse 26 3. Billetter 27 4. Reiseopphold

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

HRG Nordic online for UIO. Guide på norsk

HRG Nordic online for UIO. Guide på norsk HRG Nordic online for UIO Guide på norsk HRG Nordic online Dette er en reiseportal med bestillingsmuligheter som HRG Nordic, i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) har tilrettelagt for de reisende

Detaljer

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11.

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. Nr. 54/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 2007/EØS/54/21 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Søknadsskjema Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsnummer: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Yrke: Takk for at du

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

SAS Corporate Booking Bedriftsbestillingen på sas.no. Brukerveiledning

SAS Corporate Booking Bedriftsbestillingen på sas.no. Brukerveiledning SAS Corporate Booking Bedriftsbestillingen på sas.no Brukerveiledning 1 Bestilling 2 Mine reiser: Oversikt over reisene dine. Her kan du også endre i en eksisterende bestilling. Min profil: Her oppdaterer

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte.

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte. OPODOS BRUKERVILKÅR Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake innen 24 timer ved eventuelle tekniske feil eller prisfeil. Ved bestilling gjort i en helg eller på helligdager forbeholder vi oss retten

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer