Norsk Akustisk Selskap 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Akustisk Selskap 50 år"

Transkript

1 Norsk Akustisk Selskap 50 år Festskrift, april 2005

2

3 Norsk Akustisk Selskap, Truls Gjestland Spredte glimt fra en mangslungen fortid - slik jeg fortsatt husker dem Tor Erik Vigran Noen trekk fra historien om bygningsakustikk og støybekjempelse med hovedvekt på virksomheten i Norge. Gunnar Bratheim og Øyvind Nøttestad Den vanskelige kampen mot støyproblemene. Kan vi lykkes? Asbjørn Krokstad Elektroakustikk og romakustikk, som Asbjørn Krokstad husker det. Asbjørn Nordby Fra NORTRONIC til NORSONIC. Sigurd Solberg og Eyjolf Osmundsen Støyseksjonen ved Oslo helseråd. Akustikkhistorie fra 1970 til i dag. Matias Ringheim Med KILDE Akustikk AS i over 25 år. Odd Kr. Ø. Pettersen Fra Akustisk Laboratorium til SINTEF IKT. For styret i Norsk Akustisk Selskap: Redaktører: Odd Kr. Ø. Pettersen Matias Ringheim Trykk: Voss Prenteverk Layout Matias Ringheim

4 Norsk Akustisk Selskap 50 år 1. april 2005

5

6 JUBILEUMSSKRIFT NAS 50 års jubileum Forord Norsk Akustisk Selskap fyller 50 år. Selskapet og dets årlige høstmøter er en arena for sosialt fellesskap og faglig oppdatering for en stor andel av landets akustikere. I anledning jubileet inviterte styret i NAS noen aktive medlemmer til å skrive ned hva de husket best fra sine akustiske liv. Fortellingene har vi samlet i dette skriftet. Intensjonen har på ingen måte vært å dokumentere den fullstendige historien til NAS eller akustikkens utvikling i Norge. Vi regnet ikke med at noen ville hatt tid, mulighet eller oversikt nok til å gjøre det. Fortellingene står på egne ben og gir til sammen et visst innblikk i vår felles akustikkhistorie. Samtidig er det da selvsagt mange minner og personer som ikke er nevnt. De manglende historiene og bildene får være tema for fremtidige innlegg i NAS-nytt. Styret i NAS vil med dette takke dem som har sagt seg villig til å vri hodene sine og skrive ned sine erindringer. Tusen takk for innsatsen. Til alle dere andre: Lykke til med jubileet og med lesningen. Hilsen redaktørene Matias Ringheim og Odd Kr. Ø. Pettersen

7

8

9

10 Innhold side Truls Gjestland Spredte glimt fra en mangslungen fortid - slik jeg fortsatt husker dem 1 Tor Erik Vigran Noen trekk fra historien om bygningsakustikk og støybekjempelse med hovedvekt på virksomheten i Norge. 13 Gunnar Bratheim og Øyvind Nøttestad Den vanskelige kampen mot støyproblemene. Kan vi lykkes? 23 Asbjørn Krokstad Elektroakustikk og romakustikk, som Asbjørn Krokstad husker det. 27 Asbjørn Nordby Fra NORTRONIC til NORSONIC. 31 Sigurd Solberg og Eyjolf Osmundsen Støyseksjonen ved Oslo helseråd. Akustikkhistorie fra 1970 til i dag. 45 Matias Ringheim Med KILDE Akustikk AS i over 25 år. 51 Odd Kr. Ø. Pettersen Fra Akustisk Laboratorium til SINTEF IKT. 57

11 En nestor i akustikkmiljøet i Norge, professor emeritus Asbjørn Krokstad, blir utnevnt som æresmedlem i NAS for sin solide innsats for selskapet. Høstmøtet 2001

12 Spredte glimt fra en mangslungen fortid slik jeg fortsatt husker dem Truls Gjestland, Seniorforsker SINTEF IKT Da styret i NAS ba meg om å skrive ned historien til selskapet, sa jeg for første gang nei til noe som har med NAS å gjøre. Jeg følte jeg på ingen måte hadde de nødvendige forutsetninger for å klare å skrive en offisiell historie som skulle dekke de første 50 år. Jeg har imidlertid vært aktivt med i NAS såpass lenge (nesten 40 år) at jeg sa ja til å skrive ned noen uoffisielle historier. Dette er enten ting jeg selv har vært med på, eller som jeg har fått fortalt av andre. Jeg har så langt det er mulig forsøkt å sjekke min egen hukommelse mot eksisterende skriftlige kilder, men det må sies at mye av historien til NAS er udokumentert og tildekket av glemselens slør. Så, kjære leser, dette er mine høyst personlige minner fra et langt samliv med NAS. Forhistorien Før man omtaler stiftelsen av Norsk Akustisk Selskap den 28 mars 1955, bør en pussig tildragelse som fant sted i København året i forveien kommenteres. Den 19 juni 1954 ble det arrangert et nordisk akustisk møte i København. Møtedag var sammenfallende med feiringen av 25-års jubileet til Acoustical Society of America, og flere av dem som var tilstede på møtet i København var allerede medlemmer av ASA. På dette møtet besluttet man å etablere Nordisk Akustisk Selskap. Et hilsningstelegram til ASA med følgende ordlyd, ble avsendt (husk at dette var lenge før e-post og Internet): The Chairman of the meeting of the Acoustical Society of America, Hotel Statler, New York. The first child of ICA was born on the 19 th of June 1954 at 12:55 pm. The name of the child will be: The Scandinavian Acoustical Society. 125 happy fathers from four Scandinavian countries were gathered at the cradle to welcome the boy. We hasten to announce the birth of the boy to the grandfather and send our best greetings on the occation of the 25 th Anniversary of the American Acoustical Society. Paavo Arni, Finland Reno Berg, Norway Claes Wachtmeister, Sweden Fritz Ingerslev, Denmark Telegrammet ble opplest på jubileumsbanketten til ASA. Banketten er referert i JASA, hvor telegrammet er gjengitt. I følge referatet var det stor applaus etterpå. Side 1 av 64

13 I våre dager ville man kanskje diskutert hvorvidt barnet var en gutt eller pike, men de 125 fedrene (det var ingen damer tilstede) fra 1954 tenkte neppe den tanken at de hadde nedkommet med noe annet enn en gutt. Nordisk Akustisk Selskap skulle være en overbygning for de nasjonale selskapene. Etableringen var kunngjort for all verden (i alle fall den akustiske verden), men ennå fantes ikke noe akustisk selskap hverken i Danmark eller Norge. Sverige og Finland hadde allerede stiftet slike selskap. Dansk Akustisk Selskap kom i januar 1955 og i mars samme år var det Norges tur. Starten 28 mars 1955 ble det holdt et møte i Kringkastingshuset i Oslo. Møtet var innkalt på initiativ fra Reno Berg (NTH). Fra listen over møtedeltakere ser man innen hvilke fagområder akustikken var begynt å bli en anvendt teknikk/vitenskap her i Norge. Audiologi var representert fra Rikshospitalet, overføring og forsterking av tale og musikk (klassisk elektroakustikk om man vil) ble dekket av NRK og Telegrafverket og undervannsakustikk var representert med Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for undervannskrigføring i Horten. Dessuten var undervisningsinstitusjonene NTH og Universitetet i Oslo tilstede. Det første styret besto av Reno Berg, Johan Holstmark og Gunnar Nesheim med varamenn Helmer Dahl, Henrik Nødtvedt og Wilhelm Løchstøer. Virksomheten i NAS var ikke akkurat preget av voldsom aktivitet og entusiasme den første tiden. Som alle andre steder var det noen få ildsjeler, men ellers ganske laber interesse. Man klarte å arrangere et nordisk møte i Oslo i 1960, og de fleste kjenner til episoden høsten 1961 da man fikk til et festlig møte med nobelprisvinner Georg von Békésy. Det var imidlertid tørke i akustikkmiljøet på Blindern, og heller ikke noen stor virksomhet ved NTH. Miljøet i Trondheim ble revitalisert på begynnelsen av 60- tallet i og med etableringen av Akustisk laboratorium. Aktiviteten i NAS var blitt liggende nede, og inntil da hadde formannsvervet nærmest gått på rundgang i firerbanden (Berg, Nesheim, Flottorp og Løchstøer). Omkring 1968 ble det tatt et initiativ for å gjenopplive pasienten. Innsatsen medførte ny aktivitet og et nytt nordisk møte i regi av NAS i 1968, denne gangen i Trondheim. Her var det nok Asbjørn Krokstad som dro lasset. Samme høst ble det valgt nytt styre med Kjell Gjævenes (formann), Erik Vigran og Gunnar Nesheim. Nordisk møte i 1968 var mitt første møte med foreningen. Møtet ble holdt samtidig med ICA-kongressen i Tokyo. På den tiden lå Japan langt borte, og få i Skandinavia hadde økonomiske muligheter til å delta. Professor Kuttruff fra Göttingen var spesielt invitert, og Johan Holtsmark holdt foredrag om akustikkens barndom i Norge. Det jeg imidlertid husker best fra dette møtet, var banketten i Studentersamfundet. I anledningen den pågående kongressen i Tokyo Side 2 av 64

14 var det dekket med spisepinner, og en japansk stipendiat på NTH, Yokyo Kagawa, demonstrerte bruk av disse. Bordtalen til Wilhelm Løchstøer bet jeg meg også merke i. Han understreket viktigheten av at uansett hva som hendte, så måtte spisetjenesten gå sin gang. Nasjonalisme og internasjonalisme De nordiske akustiske selskapene var helt fra starten godt representert i The International Commission on Acoustics, ICA, og man kan hevde at de var sterkt internasjonalt orientert. Man stilte seg imidlertid tvilende til etableringen av Federation of Acoustical Societies of Europe, FASE, og så ikke nødvendigheten av en ny internasjonal overbygning i tillegg til Nordisk akustisk selskap. Etter flere år med forarbeid ble FASE endelig stiftet i 1972, men det var først i 1978 at Norge og Danmark sluttet seg til. Året etter kom Sverige og Finland. Noe av den samme skepsisen så man ved etableringen av etterfølgeren European Acoustics Association, EAA, i Heller ikke den gangen var man med ved stiftelsen, men har så markert seg desto sterkere på et senere tidspunkt. Det var i min første formannsperiode i NAS at vi ble medlem av FASE, og ironisk nok var jeg sekretær i FASE da sammenslutningen ble endelig nedlagt i 1996 etter en nokså opprivende og unødvendig krangel med den konkurrerende institusjonen EAA. I løpet av FASE perioden klarte vi å arrangere den 4. FASE kongressen i Jan Tro satt som president i to år ( ) og jeg selv var sekretær i FASE i Det var i min andre fireårs periode i NAS-styret at vi ble medlem av EAA i Vi så oss nærmest tvunget til det etter at FASE var oppløst. EAA var imidlertid en ganske skummel affære rent økonomisk. EAA var blitt etablert i første rekke etter påtrykk fra Jens Blauert som en motvekt og parallell til Acoustical Society of America. Det var et rent forretningsforetak hvor de enkelte medlemsselskap og deres respektive styremedlemmer satt med solidarisk økonomisk ansvar for hele virksomheten. EAA hadde fusjonert med tidsskriftet Acustica, og drev en virksomhet i millionklassen. Det var derfor ganske uholdbart å beholde den opprinnelige forretningsformen og det økonomiske ansvar dette innebar. Det ble omsider vedtatt å omorganisere EAA slik at de enkelte selskapene ikke heftet for mer enn det de betalte i medlemsavgift. Dette ble ordnet juridisk under spansk lov (som ga de mest oversiktlige forholdene), og det var min etterfølger som leder, Iiris Turunen Rise, som fikk æren av å signere et uttall dokument på vegne av NAS. Det var også hun som fikk meg valgt som visepresident i EAA ( ). Side 3 av 64

15 Iiris var veldig ordentlig i alt sitt arbeid, og veldig nøye på at alt gikk formelt riktig for seg. Jeg har derfor litt dårlig samvittighet for at jeg lurte henne ved utgivelsen av en elektronisk medlemsindeks for EAA i EAA ønsket å gi ut en CD med oversikt over medlemmene i alle de europeiske akustiske selskaper. Jeg satt selv i styret for EAA og støttet dette initiativet. Styret i NAS konsulterte Datatilsynet og mente at man måtte ha skriftlig tillatelse fra hvert enkelt medlem i Norge før en slik indeks kunne produseres. Dette ville ta tid. Selv syntes jeg det ville være for galt om Norge ikke kom med i oversiktene, så jeg ga grønt lys for prosjektet. Iiris stilte på general assembly i EAA med beskjed om at hun ennå ikke kunne tillate at norske medlemmer ble med i indeksen. Da var imidlertid CDen allerede produsert. Spanske Antonio Péres-López som hadde ansvaret for utgivelsen, måtte skru på sjarmen og overbevise Iiris om det var i orden. Så vidt jeg vet har heller ingen av våre medlemmer klaget på at de sto oppført i adresselistene. Man kan kanskje med rette hevde at NAS har vært litt treg til å komme med i internasjonale sammenslutninger, men så har vi tatt igjen rikelig når vi først kom i siget. FASE konferanser Et av mine første møter med det internasjonale akustiske miljøet var på et FASE symposium i Liège høsten Dette var også det første symposiet som ble arrangert av FASE, og rammen omkring møtet var ganske pompøs og spesiell. Alle offisielle taler og meddelelser ble gitt på fire språk, nemlig engelsk, tysk, fransk og russisk som var offisielle FASE-språk. I de annonserte coffee breaks var det åpen bar med alt hva man kunne ønske av drikkevarer, - en ganske stor kontrast for en som fortsatt hadde studietiden frisk i minne: Var det slik å være akustiker? Det var de østeuropeiske selskapene som var pådrivere i FASE-arbeidet. I ettertid forsto jeg at dette var et påskudd for å kunne diskutere med fagkollegaer på den andre siden av jernteppet uten for mye innblanding og politisk overstyring. Samtidig var de meget påpasselig med at alt måtte formuleres slik at man ikke forpliktet seg til mer enn det var politisk handlingsrom for for meg var det en praktisk innføring i diplomati og dyktig tilpasningsevne. Jeg fikk gleden av å representere NAS på de årlige council meetings etter at vi ble medlem i 1978, og vi var raskt ute med å tilby oss å arrangere en FASEkongress i Det var første mulige anledning. I parentes bør bemerkes at å representere NAS aldri innebar noe økonomisk bidrag. Det hadde ikke selskapet økonomi til. Side 4 av 64

16 Det var min arbeidsgiver, SINTEF, som fikk den tvilsomme gleden av å finansiere deltakelsen på konferanser med tema som av og til lå nokså perifert i forhold til hva jeg drev på med til daglig. Vi forsto tidlig at det var viktig å skape blest omkring arrangementet, og ved alle møter frem mot konferansen i Sandefjord i 1984 sørget vi for små stunt der møtedeltakerne ble traktert med norske spesialiteter som røykelaks, lodderogn o.l. Selv om dette var lenge før 11 september, så var det likevel kontroll av håndbagasje på mange flyplasser. Et fenalår eller en kasse pils (!) i kofferten kan lett føre til en nøyere kontroll under oppsyn av vakter med maskingevær. Ved påsketider i 1981 var det et FASE-symposium i Venezia. Rådsmøtet var som vanlig en ganske formell affære med påfølgende bespisning i et av byens fantastiske palasser. Delegatene satt ved et kjempestort rundt bord med en tjener bak hver stol. Det var Jan Tro og jeg som møtte fra Norge. Jeg tillater meg å sitere fra det offisielle møtereferatet: The dealings of the meeting came to the end, yet the Norwegian colleagues asked the audience not to leave. They invited all to a nearby small table onto which they conjured a nice piece of mutton leg smoked in special Norwegian style. With the help of Mrs Tro and Mrs Gjestland the mutton meat was sliced and offered around with Norwegian bread and ale. It was a grand idea. It put new life into everybody and at once the sincere audience was a big lively chatting family. Referenten fikk ikke med seg at vi også serverte Linje aquavit, men han har helt riktig observert at det som var en samling gravalvorlige menn i mørk dress (pluss to mindre alvorlige nordmenn) etter hvert ble forvandlet til en svært så livlig gjeng. I august 1984 var det endelig vår tur til å holde en internasjonal konferanse. Dette var den fjerde FASE-kongressen, og åstedet var Park Hotel i Sandefjord. Organisasjonskomiteen besto av Jan Tro (sekretær), Hans Fjerdingstad (utstilling), Eyjolf Osmundsen (kasserer) og jeg selv som president. Vi hadde to tema: Planning with respect to environmental noise og Acoustical methods for condition monitoring and diagnosis. Vi hadde i underkant av 300 deltakere, noe vi syntes var litt skuffende i forhold til all innsatsen som lå bak. Kvaliteten på møtet var det ingen ting å si på, og fortsatt blir vi ofte minnet på The Sandefjord conference blant fagkollegaer. Igjen er jeg fristet til å sitere den offisielle referatprotokollen til FASE 13th Council meeting: The 4th congress was much discussed, its perfect organisation, friendly atmosphere and unfailing attendence of the president T Gjestland. The welcome ceremony was opened by a chamber group of young musicians which besides other compositions played the festive Congress anthem composed by Mr J Tro especially for this occation. Side 5 av 64

17 Vi hadde lagt opp til et tettpakket program både faglig og sosialt, og i NAS-Nytt nevnes som et av de utenomfaglige høydepunkter: et dyktig og utadvendt møtesekretariat, både i og utenfor møtetid. Sekretariatet var i hovedsak betjent av våre respektive ektefeller, og tittelen på deres visittkort var social secretary. For meg var det faglige høydepunktet på konferansen foredraget til Ted Schultz om Community noise rating. Hans arbeid Synthesis of Social Surveys on Noise Annoyance var tidligere blitt standardreferanse for alle som arbeidet med miljøstøy, og jeg var heldig som hadde fått arbeide sammen med Ted hos Bolt, Beranek & Newman. Det var mens jeg var der, at jeg overtalte ham til å holde et invitert foredrag på FASE-kongressen i Sandefjord, et arrangement de færreste amerikanere hadde hørt om. Av spesielle episoder vi gjerne blir minnet på kan nevnes: Etter åpningen gikk alle deltakerne samlet fra Hjertnes konserthus tilbake til hotellet. Sandefjord musikkorps spilte opp, og professor Sven Lindblad grep en blomsterdekorasjon fra scenen og stilte seg i spissen for prosesjonen. Sven er selv over 1.90 og blomsteroppsatsen var godt over 2 meter. Jeg ville ikke være dårligere, så jeg tok den andre oppsatsen, og dermed var det blomsteropptog i ring rundt hotellet. Noe annet som er verd å nevne av utenomfaglige episoder, var treffene på Club var mitt romnummer hvor vi disponerte en relativt stor suite. Professor Lara-Saenz var litt skeptisk til å delta, men hans demonstrasjon i sene nattetimer av de mer raffinerte detaljer i spansk tyrefekting, går det ennå frasagn om. Med en medbrakt Toledo kniv og en av skinnstolene til Park Hotel (og litt senere min kone, Marthe) som erstatning for oksen, fikk vi en uforglemmelig opplevelse. Kniven benytter jeg fortsatt nesten daglig som brevåpner. Ved registreringen fikk vi også en føling med den kalde krigen og industrispionasje. Plutselig dukket det opp to uanmeldte russere, den ene tydeligvis akustiker og den andre en partitro oppasser slik vi var blitt vant med. For å betale deltakeravgiften dro de frem hver sin pengebunke, henholdsvis 50- og 100-kroner sedler i nummerrekkefølge. Etter å ha blitt registrert ønsket de å vite hvordan man kunne komme seg til Horten. Og det var det siste vi så til dem. I Horten hadde vi SIMRAD og FFIU som antakelig var et mye mer attraktivt reisemål for en russer enn en konferanse i Sandefjord. Økonomisk ble konferansen også en suksess, og overskuddet ble avsatt på en egen konto til bruk ved en senere internasjonal konferanse i regi av NAS. Beløpet var vokst til over kroner da vi elleve år senere arrangerte ICA-95. ICA 95 FASE-kongressen i Sandefjord var så vellykket at vi ganske snart fikk forespørsel om vi kunne arrangere en ny internasjonal konferanse. Den første Side 6 av 64

18 mulige anledningen var ICA-konferansen i Disse møtene holdes som kjent hvert tredje år. Vi fikk tildelt denne konferansen som et kompromiss. Valget sto egentlig mellom Italia og Kina som begge hadde sine støttespillere og motstandere. I mangel av enighet falt valget til slutt på oss. Styret i NAS aksepterte utfordringen og oppnevnte en organisasjonskomité bestående av Jan Tro og undertegnede som co-chairmen, Truls Berge og Mike Newman. I sannhetens navn må tilføyes at også våre kollegaer ved SINTEF og NTH gjorde en formidabel innsats under forberedelse og gjennomføring av konferansen. Og selvsagt var NAS-styret også involvert, spesielt Asbjørn Krokstad som var formann i Han var også medlem av International Commission on Acoustics, og derfor selvskreven chairman for programkomiteen. Som vanlig inneholdt denne scientific committee en lang rekke prominente navn, men vi som kjenner systemet, vet at det meste av arbeidet likevel må gjøres av formannen. Igjen hadde vi ønske om å tilby en totalopplevelse for deltakerne, både faglig og sosialt. For første og siste gang (så vidt vi har kunnet bringe på det rene) var det laget et eget konsertprogram for en slik kongress. Hver eneste dag var det tilbud om en musikalsk opplevelse både ved lunsjtid og om kvelden. De tunge faglige foredragene gikk selvsagt som vanlig på dagtid oppe på NTH, mens vi om kvelden åpnet Studentersamfundet for ICA CLUB hvor vi presenterte musikalsk underholdning og akustiske foredrag i mer kåseristil. Åpningen i Olavshallen var programmert til å vare i 60 minutter (vi var lei av trøtte åpningsseanser med mange offisielle taler). BrazBros spilte Jan sin komposisjon som besto av tonene C og A (og hvor i-en i ICA representerte et passende antall!), og ordfører Marvin Wiseth skrøt uhemmet av Trondhjems plass i norgeshistorien. Etter ytterligere noen musikalske innslag, blomsterpiker i bunad og noen hilsener, var det gått eksakt 60 minutter. Hele forsamlingen på omkring 800 deltakere toget deretter opp gjennom byen til Studentersamfundet, selvsagt med musikkorps i spissen. Vi sperret ganske enkelt av sentrumsgatene og alle togførerne hadde med kopi av tillatelsen fra politimesteren. Vi hadde satt opp buss for de som ikke ønsket å gå. Denne ble i utgangspunktet fylt av amerikanere og japanere, men da de så det fantastiske opptoget, forlangte de fleste å få være med. Bussen ankom derfor Studentersamfundet med et par amerikanere som ikke ville gå, pluss Erik Vigran som hadde fått jobben med å være guide på bussen. Det er ikke fritt for at det innimellom knirket litt i samarbeidet mellom organisasjonskomiteen og NAS-styret. Styret, som satt med det økonomiske ansvaret, presiserte i skriftlig form at i komiteens mandat lå ansvaret for et godt arrangement innen nøkterne økonomiske rammer. Vi hadde nok følelsen av at enkelte styremedlemmer ikke bifalt vår satsing på kultur og de var naturlig nok redd for de økonomiske forpliktelsene. Side 7 av 64

19 Situasjonen tilspisset seg i uken forut for konferansen. Vi hadde meddelt styret at konferansen kunne gå mot et underskudd fordi deltakelsen var noe mindre enn forutsatt i budsjettet. Vi fikk da skriftlig pålegg om å kutte i kulturprogrammet, noe vi fant ganske uholdbart. Alt arbeid med konferansen stoppet i realiteten opp et par dager etter at vi, igjen i skriftlig form, hadde svart styret at hvis vi ikke fikk gjennomføre arrangementet etter våre planer, så ville vi trekke oss med øyeblikkelig virkning. Hvem som til syvende og sist skar igjennom, har jeg ikke klart å finne ut av. Det foreligger bare et uklart styrevedtak i sakens anledning. Sikkert er det i alle fall at vi hadde støtte fra Asbjørn Krokstad, og også han truet med å gå, hvis ikke komiteen fikk gjennomføre arrangementet på sin måte. Et annet forhold som også skaffet oss mye hodebry og ekstraarbeid var øst-vest konflikten og den pågående krigen på Balkan. Stortinget hadde sluttet seg til FNs boikott av Jugoslavia. Jan Tro fikk derfor mange sinte telefoner fra en gammel FASE-kollega fra Beograd, da vi ikke kunne akseptere deltakelse fra Serbia. En helt spesiell forelesning ble hold av Jürgen Meyer. Det er vanlig at foredragsholderne på en konferanse får beskjed om hvilke hjelpemidler som er disponible, og man blir også ofte forespurt om spesielle behov. Meyer hadde bruk for en konsertsal og et symfoniorkester! To år i forveien hadde vi spurt Trondheim symfoniorkester om de kunne delta på konferansen, men fikk til svar at de hadde tenkt å begynne sin ferie akkurat den aktuelle uken. Det var overhode ikke snakk om å forskyve denne. Vi laget derfor vårt eget ICA symfoniorkester på ca 80 personer. Omkring tredelen var innleid fra Trondheim symfoniorkester mens de øvrige kom fra dyktige amatørorkestre. Det var et stort innslag av studenter. Også på det området viste det seg at NAS var selvhjulpen. Styreformannen (AK) fikk jobben som dirigent og musikalsk leder for Trondheim Summer Symphony Orchestra. Forelesningen til Meyer gikk i Olavshallen hvor han demonstrerte hvordan den innbyrdes plasseringen i orkesteret (spesielt plassering av 1. og 2. fiolin) påvirker lydbildet. Konklusjonen var vel at for å kunne gjenskape komponistens intensjon med verket, så burde orkesteret sitte slik det var vanlig på den tid verket ble skrevet. Foredraget var ikke billig å arrangere (med leie av Olavshallen og lønn til store deler av et symfoniorkester), men det var kjempegøy å kunne gjennomføre en såpass vidløftig affære når anledningen bød seg. Det var særlig Jan Tro som var kulturell pådriver. Bare synd at vi ikke fikk gjennomført ideen hans med å fremføre 1812 Ouverturen med orkester i Duedalen og med kanonene fra Kristiansten og byens kirkeklokker i bakgrunnen. Neste gang, kanskje! Kongressbanketten var også spesiell. Den foregikk i glassgårdene på Dragvoll hvor vi serverte rikelig av norske spesialiteter. Underholdningen sto Cantus for, et damekor i verdensklasse. Bunadkledde ungjenter som selv introduserte sine Side 8 av 64

20 nummer på flytende engelsk, tysk og fransk gjorde stor lykke. Og så ble det jo ikke mørkt. Svært få av deltakerne hadde opplevd en norsk midtsommer, og var helt overveldet over å kjøre hjem etter midnatt i praktisk talt fullt dagslys. Møtet ble en gedigen suksess (Selvskryt skal man lytte til. Den kommer fra hjertet!) Vi avsluttet arbeidet med konferansen 1 juli med et grillparty for alle hjelperne med følge hjemme i haven vår på Nardo. Temperaturen lå litt over frysepunktet, men en diger presenning innkjøpt for anledningen holdt regnet unna. Fest ble det! Til slutt bør bemerkes at etter at jeg hadde gått noen runder med våre kreditorer og fått redusert deres opprinnelige krav med 7 %, kunne vi avlevere endelig regnskap til NAS-styret 14 juni Overskuddet ble på ,56. Etter dette har vi fått en rekke henvendelser, både formelt og uformelt, om å være vertskap for nye internasjonale møter. Foreløpig har ingen NAS-styrer latt seg overbevise om dette er noe vi bør og må gjøre. Det er etter min mening viktig å markere seg i internasjonale sammenhenger, og en vellykket konferanse er gull verd. Det er vel på tide å gå inn for InterNoise, men nå er Jan og jeg blitt for gamle. Åpent møte om støy En sammenslutning som Norsk akustisk selskap er vanligvis noe som ikke har noe liv utenfor den indre sirkel av profesjonsutøvere. Det har imidlertid forekommet at vi har stukket hodet frem og markert oss i den allmenne debatten. Stortingsmelding nr 50 ( ) Tiltak mot støy var en viktig begivenhet. For første gang hadde Stortinget erkjent at Norge hadde et støyproblem, og man var også villige til å gjøre noe med det. Forarbeidet til meldingen var blitt forfattet ved Akustisk Laboratorium (som det het den gangen) under ledelse av Asbjørn Krokstad. Oppdraget var kommet fra Miljøverndepartementet. Styret i NAS bestemte seg for å utnytte situasjonen og inviterte til et åpent møte i mars 77, bare få dager etter at meldingen passerte Statsråd. Innleder på møtet var Gro Harlem Brundtland som da var miljøvernminister. Som formann i NAS hadde jeg gleden av å lede møtet som var meget godt besøkt. Vi fikk også veldig bra pressedekning. Støy var tydeligvis et toppaktuelt tema (dengang som nå), men dessverre var det de færreste som fikk med seg at det var NAS som sto som arrangør av møtet. Indre liv Virksomheten til NAS har naturlig nok vært konsentrert omkring utdanningsinstitusjonene, først og fremst NTH/NTNU og den tilhørende Side 9 av 64

21 SINTEF-aktiviteten. I de senere årene er imidlertid rådgivningsbransjen kommet mer og mer med. Samlet tar de unna en stor del av de akustikerne som utdannes. Det betyr at de årlige møtene ikke lenger nødvendigvis må veksle mellom Oslo og Trondheim. Slike møter har derfor også vært holdt i Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Voss, Røros og Tromsø. I starten var det imidlertid personer som var institusjonsansatt, som dro lasset. Det er gjenspeilet i listen over æresmedlemmer. Selskapets første æresmedlem var Reno Berg. Senere fikk vi Wilhelm Løchstøer og Gordon Flottorp og i den tredje omgangen Asbjørn Krokstad og Erik Vigran. Da Løchstøer og Flottorp ble utnevnt, fant styret på at man skulle lage et eget merke, en sølv pin med NAS logo. Det var Magne Kringlebotn som tegnet det endelige utkastet, men han fikk aldri den vinflasken som var utlovet som belønning. Sluttbemerkninger Noe skulle vært sagt om NAS-Nytt, som opprinnelig het noe så prosaisk som Melding til medlemmene. Ved starten i 1980 var det en enkel kopiert blekke som ble sendt ut med ujevne mellomrom, men den ble etter hvert en viktig kanal for styret til kommunikasjon med medlemmene. Overgangen til en web-basert utgave var et kjempefremskritt, men en periode måtte vi faktisk operere med NAS-Nytt i både elektronisk form og på papir. Det var ikke alle medlemmer som umiddelbart var tilgjengelig on line. Men historien om NAS-Nytt får andre ta seg av. Det går heller ikke an å skrive historien til NAS uten samtidig å se på utviklingen av Akustisk laboratorium og aktiviteten ved de to tvillinginstitusjonene NTH og SINTEF. Men historien til Akustisk laboratorium får også andre ta seg av. Jeg har nevnt det før, men gjentar så gjerne at dette er ikke et forsøk på å skrive den fullautoriserte historien til NAS. Se heller på dette som en samling historier fortalt av en som har vært med en stund. Mye har jeg sikkert glemt (hukommelsen blir ikke bedre med årene), og enkelte ting har jeg bevisst utelatt (for eksempel en prominent engelskmanns resolutte retrett og : Good night!!! da stemningen tok helt av på Club 509 i Sandefjord!). La meg runde av med å gi uttrykk for at jeg føler meg heldig og priviligert som har fått lov til å bruke masse tid på Norsk akustisk selskap. Det har gått an takket være en raus arbeidsgiver representert først ved Asbjørn Krokstad og nå i de seneste årene ved Odd K Pettersen, og sist men ikke minst takket være et inspirerende kollegialt fagmiljø. Side 10 av 64

22 Æresmedlemskap til Gordon Flottorp (tv.) fra NAS v/ Truls Berge, Wilhelm Løchstøer, NAS høstmøte 1983 Side 11 av 64

23 NAS høstmøte, Bergen 2002 Side 12 av 64

24 Noen trekk fra historien om bygningsakustikk og støybekjempelse med hovedvekt på virksomheten i Norge. Tor Erik Vigran, Professor emeritus NTNU Innledning Da jeg for en del år siden presenterte meg for en kollega ved samme universitet og sa at jeg arbeidet med bygningsakustikk, tenkte han seg litt om før han bemerket: Det er vel kanskje ikke så gloriøst, men det er forbannet viktig. Det er neppe diskutabelt at en av de viktigste kvaliteter vi ønsker at våre boliger skal ha, er muligheten til å velge bort støy og forstyrrelser, det være seg fra naboer eller fra annen virksomhet. Behovet for å kunne beherske, ved beregninger og målinger, lyd- og vibrasjonsfenomener knyttet til bygninger vil derfor alltid være til stede. Akustisk forskning og teknikk slik vi kjenner den i dag er uten tvil uløselig knyttet til utviklingen innen elektronikk og datateknikk. Dette på samme måte som den kraftige framveksten av akustisk forskning fra 1920-årene og framover hang sammen med utviklingen i elektroteknikken, spesielt utviklingen av trandusere og måleutstyr. Jeg har i denne korte oversikten forsøkt å belyse dette og trekke fram begivenheter og personer som har betydd noe for utviklingen spesielt på området bygningsakustikk og støybekjempelse i Norge. Det er selvsagt uunngåelig at noen mener at utvalget kunne vært større, viktige episoder og personer har muligens blitt oversett. Jeg har heller ikke kunnet dy meg for innledningsvis å kaste et lite blikk lengre tilbake enn vår nære fortid. Et langt tilbakeblikk Akustikk som fagdisiplin regner en med oppstod i Hellas på Pythagoras tid (ca f. Kr.) og selve ordet akustikk er avledet av det greske ordet akuein som betyr å høre. Da øret var det eneste måleinstrumentet som sto til rådighet hadde en helt opp til Newtons tid, 1600 tallet, ikke kommet stort lenger enn i oldtiden. De følgende 200 år etter Newton så imidlertid en rivende utvikling på alle områder av klassisk fysikk, så også innen akustikk. I 1738 lykkes en å måle lydens hastighet i luft til 332 m/s, noe som førte til at Laplace i 1816 kunne gi en korrekt teori for denne hastigheten. En rekke forskere som bl.a. Bernoulli, Euler, Fourier, Helmholtz og Huygens ga viktige bidrag til denne utviklingen av akustikken som kulminerte med at Lord Rayleigh, John William Strutt, besluttet seg til å samle den tilgjengelige viten på området. Resultatet ble det berømte verk i to bind The Theory of Sound utgitt i 1877 og i revidert utgave i Dette ble betraktet som en så komplett beskrivelse av akustikken at det simpelthen ikke var flere problemer igjen å løse. Det er kanskje ikke til å undre seg over at akustikk ikke var noen særlig aktuell disiplin innen forskningen helt fram til 1920 årene. Nei, vi glemmer ikke innsatsen til Wallace Clement Sabine i årene som oppstilte og testet sin berømte formel for etterklangstiden med Side 13 av 64

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Møte? En veileder i møteforberedelser.

Møte? En veileder i møteforberedelser. Møte? En veileder i møteforberedelser. Inneholder: Innledning Innkalling Møteforberedelser Gjennomføringen av møtet Etterarbeide Roller i møtet Oppsummering Innledning De fleste av oss vil oppleve møtesituasjonene

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Program for NAS Jubileumsmøte 2005 Lyd og Ulyd i 50 år

Program for NAS Jubileumsmøte 2005 Lyd og Ulyd i 50 år Program for NAS Jubileumsmøte 2005 Lyd og Ulyd i 50 år 1. 2. april, 2005 Sted: Hotell Opera, Oslo Kl. 9.00 10.00 Kl. 10.00 10.15 Fredag 1. april Registrering Utstillingsbesøk og kaffe Åpning av møtet,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nordisk selskap for interartstudier NorSIS. Generalforsamling 2003. Dagsorden: 1. Rapport fra styreleder:

Nordisk selskap for interartstudier NorSIS. Generalforsamling 2003. Dagsorden: 1. Rapport fra styreleder: Nordisk selskap for interartstudier NorSIS Generalforsamling 2003 Det vises til tidligere bekjentgjøring av generalforsamlingen i NorSIS 2003. Generalforsamlingen avholdes i etterkant av konferansen Kunstens

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

nøkkeltall Omsetning 2012 (inkl.franchise) Antall ansatte Hotel of the Year

nøkkeltall Omsetning 2012 (inkl.franchise) Antall ansatte Hotel of the Year nøkkeltall antall hoteller 09 11 land NORGE SVERIGE Nye prosjekter Clarion Hotel Sense, Luleå - 2013 Clarion Hotel The Edge, Tromsø - 2014 Clarion Hotel Energy, Stavanger - 2014 Clarion Hotel & Congress

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II Praktiske råd om det å snakke sammen I denne spalten tar vi for oss hvordan vi best mulig kan legge til rette for at personer med afasi kan

Detaljer