Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser"

Transkript

1 Norsk Standard NS utgave september 2005 ICS Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by invitation to tender Standard Norge. Henvendelse om gjengivelse rettes til Pronorm AS.

2

3 Norsk Standard NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse Innhold Forord Anvendelse Alminnelige bestemmelser Deltakelse i anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Opplysning om deltakelse Forbud mot deltakelse Grunnlaget for anbudskonkurransen Konkurransegrunnlaget Befaring og konferanse Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbud Tilbudets utforming Rettidig innlevering av tilbud Tilbakekallelse, endring Oppdragsgiverens behandling av tilbudene Mottakelse og oppbevaring av tilbud Tilbudsåpning Tilbudsprotokoll Avvisning Endringsforbud. Forhandlingsforbud Retting av feil i tilbud Klargjøring og justering Avbrytelse av anbudskonkurransen Avgjørelse av anbudskonkurransen Frist for å avgjøre anbudskonkurransen Valg av tilbud Kontrahering Forkastede tilbud Melding og begrunnelse Erstatning...9 SN

4 Forord Denne standarden er utarbeidet og enstemmig anbefalt av en komité som er oppnevnt av Norges Byggstandardiseringsråd etter forslag fra Byggenæringens Landsforening BNL, Foreningen Næringseiendom Byggenæringens Landsforening BNL, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Byggenæringens Landsforening BNL, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund Byggenæringens Landsforening BNL, Norges Byggmesterforbund Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Foreningen for Norske Elektro- og IT-bedrifter - NELFO Maskinentreprenørenes Forbund - MEF Foreningen Norsk Eiendom, nå: Norges Bygg- og Eiendomsforening Norges Praktiserende Arkitekter NPA Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS - NRL Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Statens Vegvesen Standarden erstatter NS utgave Standarden skal kunne brukes ved kontrahering etter konkurranse uten adgang til forhandling, ved utførelse av alle slags bygge- og anleggsarbeider og ved kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg som ikke er omfattet av regelverkene for offentlige anskaffelser. Så langt komiteen har funnet det hensiktsmessig ut fra standardens virkeområde, er den søkt harmonisert med det regelverket som gjelder for inngåelse av bygge- og anleggskontrakter og kjøp av varer og tjenester som faller inn under EØS-forskriftene. Standarden er redigert annerledes enn NS Bestemmelsene er mer utfyllende, og det er gjort visse endringer, bl.a. i bestemmelsene om valg av tilbud. Det er også nye bestemmelser om partenes taushetsplikt, begrenset anbudskonkurranse etter prekvalifisering og om erstatning. I konkurransegrunnlaget bør det henvises til NS standardkontrakter, som NS 8405 m.fl. 2 SN 2005

5 1 Anvendelse Denne standarden fastsetter bestemmelser for gjennomføring av anbudskonkurranser om utførelse av bygge- og anleggsarbeider og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Det foreligger en anbudskonkurranse når flere innen samme frist og på samme grunnlag innbys til å gi skriftlig tilbud på utførelse av et oppdrag, og avtale skal inngås uten at det føres forhandlinger. Med oppdragsgiver menes den kontraktsparten som skal ha leveransen, mens med leverandør menes person som deltar i konkurransen om kontrakten. 2 Alminnelige bestemmelser Anbudskonkurransen skal gjennomføres på en forsvarlig måte med lik behandling av leverandørene, og for øvrig i samsvar med god anbudsskikk. Leverandørene skal opptre slik at reglene for anbudskonkurransen ikke blir overtrådt. De har ikke rett til å forsøke å påvirke konkurransen gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen rettsstridig måte. Ut over det som er nødvendig for å gjennomføre konkurransen, plikter oppdragsgiveren og leverandørene å hindre at andre får adgang til eller kunnskap om opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- og forretningsforhold. 3 Deltakelse i anbudskonkurranse 3.1 Åpen anbudskonkurranse Ved åpen anbudskonkurranse har alle leverandører rett til å inngi tilbud. Oppdragsgiveren kan likevel nekte å utlevere konkurransegrunnlaget til leverandører som åpenbart ikke er kvalifiserte, eller som ikke oppfyller oppstilte minimumskrav. Kunngjøring av åpen anbudskonkurranse skal inneholde opplysninger om utlevering av konkurransegrunnlaget og tilstrekkelig orientering slik at interesserte kan treffe beslutning om de vil delta i konkurransen, samt eventuelle minimumskrav til leverandørene. 3.2 Begrenset anbudskonkurranse Ved begrenset anbudskonkurranse inviteres de leverandørene som oppdragsgiveren bestemmer. Bare de leverandørene som er invitert av oppdragsgiveren, har rett til å inngi tilbud. Antall leverandører som er invitert, skal oppgis. Begrenset anbudskonkurranse kan innledes ved prekvalifisering. Oppdragsgiveren oppfordrer da gjennom en kunngjøring leverandører til å søke om deltakelse i anbudskonkurransen. Kunngjøringen skal angi hvilke krav som stilles til leverandøren, herunder kapasitet, økonomi og kvalifikasjoner, og hvordan oppfyllelsen av kravene skal dokumenteres. 3.3 Opplysning om deltakelse Dersom en leverandør som kan delta i konkurransen har tilknytning til oppdragsgiveren eller til oppdragsgiverens kontraktsmedhjelpere, skal dette opplyses i konkurransegrunnlaget. Det skal opplyses hva slags tilknytning dette er. Oppdragsgiveren skal også opplyse dersom det foreligger andre særlige forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til en upartisk gjennomføring av konkurransen. 3.4 Forbud mot deltakelse Leverandører skal ikke tillates å delta i konkurransen dersom de har medvirket i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget på en slik måte at det vil gi dem en vesentlig konkurransefordel. SN

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Statens vegvesen Region nord Ytterøra 22, Poststed Mosjøen Kontaktpunkt: Prosjekt fv 78 Halsøya-Leirosen, parsell Arm Ømmervatn

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582 Page 1 of 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Gautefall Biathlon KF/ kommune Gudbrandsveien 7, Oppdragsgivers nettadresse (URL): 35997099 Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet

Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Lovspeil Ny og gammel varemerkelov, samt varemerkedirektivet Ny varemerkelov Tidligere lov Varemerkedirektivet Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser 1. Enerett til varemerke 1 mv. 3 2. Tegn som kan være

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Enkelt å være seriøs Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Deltagere Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. Byggenæringens Landsforening - BNL) Per Jæger,

Detaljer

PRISLISTE Følgende prismodell og økonomisk kompensasjon gjelder ved inngåelse av denne avtale.

PRISLISTE Følgende prismodell og økonomisk kompensasjon gjelder ved inngåelse av denne avtale. Priser og vilkår 01.09.2013 PRISLISTE Følgende prismodell og økonomisk kompensasjon gjelder ved inngåelse av denne avtale. Styringsgruppen har beslutningsmyndighet vedrørende fremtidig prisfastsettelse,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG 1. Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1

Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1 Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1 Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Presentasjon av Standard Norge 2 Dette skal vi snakke om

Detaljer