Norsk forening for utviklingsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk forening for utviklingsarbeid"

Transkript

1 SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2015 Kjære medarbeidere: I skrivende stund forberedes feiringen av 50-årsjubileet på Cristiania. De planlegger å fordele feiringen over tre dager: først en sammenkomst med elever og foreldre, der det er oppvisning av folklore og feiring av morsdagen. Mødrene får nok delta i loddtrekning av matkurver. Så skal de en neste dag ha et opptog i gatene i Chorrillos, med kommunens musikkorps. Selve mottakelsen blir mandag 18. mai, med inviterte personer, taler og underholdning. To personer fra Svalenes styre har planer om å delta. For at Cristiania skal kunne opprettholde det tilbudet de nå har til elevene sine, er de selvfølgelig avhengige av stabile overførsler fra Norge. Her er Svalene meget bekymret over utviklingen i den norske økonomien og den fallende kronekursen. Hundre kroner for et år siden tilsvarer i dag 72 kroner. Det betyr en god del i ekstra overførsler fra Svalene til Lima, for å dekke mellomlegget Et av Svalenes styremedlemmer, Tordis Ibanez, har nylig besøkt Cristiania. Hun forteller selv fra besøket sitt: Reisebrev fra Cristiania I ukene rundt månedsskiftet februar/mars var jeg på et to ukers besøk ved Cristiania. Dessverre fikk jeg ikke med meg skolestarten, for skolen startet ikke før 9. mars. Dette betydde likevel ikke at det var rolig der. Lærerne var i full gang med sine forberedelser til det nye skoleåret. De møtte på jobb fulle av entusiasme, og la sin flid i å gjøre forberedelsene best mulig. I tillegg hadde de planleggingsmøter med rektor. Elever kom og gikk daglig, for de hadde også sine forberedelser. De måtte blant annet skaffe seg skoleuniform og treningsdrakt. Selve skolebygningen var en fryd å se. Vår kjære hjelper, Erlend Jensen, har egenhendig malt hele skolen. I tillegg har han gjort andre nødvendige utbedringer. Da jeg var der, var han i full gang med å legge gulv i et av klasserommene. Han hadde flere prosjekter ventende, blant annet montering av videoovervåkningskameraer og utskiftning av det elektriske anlegget i datarommet. Erlend gjør alt på frivillig basis, uten lønn. Rektor kunne meddele at hun var svært takknemlig for støtten skolen mottar fra Sysco. I tillegg til at noen av elevene får stipend av dem, har Sysco også bidratt med mye nytt utstyr. Nå har skolen blant annet fått en egen fryseboks så de slipper å låne fryseplass hos andre. De handler inn stort og benytter seg av tilbud på matvarer. Cristiania hadde full påmelding allerede i desember så det er tydelig at skolen har et godt rykte. Rektor sier at hun og lærerne har jobbet knallhardt med jentenes holdninger. Nå er elevene målbevisste jenter som ønsker å studere videre og gjøre karriere. Noen av dem får drømmene sine oppfylt gjennom stipender, blant annet fra Sysco. 1

2 Jobbing med planer og programmer Personalet til felles lunsj Erlend Jensen i gang meg å legge gulv. 2

3 U-LANDSFORENINGEN SVALENE org.nr Aktivitetsregnskap Innsamlede midler note Faste bidrag ( ) ( ) Gaver ( ) ( ) Markussens Hjelpefond (87 000) ( ) St. Paul skole ( ) ( ) Engangstilskudd Tryggs fond ( ) - Innsamlede midler ( ) ( ) Bankrenter (6 189) (3 720) Sum innkomne midler ( ) ( ) Forbrukte midler Kostnader til organisasjonens formål Driftstilskudd til Cristiania Sum kostnader til organisasjonens for fmmål Administrasjonskostnader Porto til Svalenytt Innsamlingskontrollavgift Revisjon Bankgebyr Sum administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat (overskudd) (26 934) - - Balanse pr Omløpsmidler Bank Bank Sum omløpsmidler Annen formålskapital Aktivitetsresultat (26 934) Annen formålskapital Bergen, 21. februar 2015 Laila Frøyset Marthe Kvarteig Ibanez Vacilia Salazar Eli Werner Tordis Ibanez Eva E. Knudtzon Berit Gullaksen 3

4 ÅRSMELDING FOR Organisasjon Styret for U-landsforeningen Svalene har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Marthe Kvarteig de Ibanez (2014/15); nestleder: Laila Frøyset (2014/16); sekretær: Tordis Ibanez (2014/16); regnskapsfører: Eli Werner (2014/16); styremedlemmer: Vacilia Salazar (2013/2015); Berit Gullaksen (2013/2015) og Eva Elisabeth Knudtzon (2013/2015). Varamedlemmer: Helene Frøyset Veland (2014/2015) og Torbjørn Wilhelmsen (2014/2015). Foreningen har hatt to protokollerte styremøter i perioden, ett i forbindelse med årsmøtet som ble holdt i Akersveien 16, Oslo, den , og ett på St. Paul skole i Bergen den Statsautorisert revisor Ragnar Pettersen ble valgt til revisor på årsmøtet, og har revidert regnskapet for 2014, som også i år har blitt ført av Eli og August Werner. Hjertelig takk til alle tre for det. Foreningen er medlem av Innsamlingsregisteret og Innsamlingskontrollen. Dette gir bidragsyterne en forsikring om at pengene som blir gitt går dit de skal. U-landsforeningen Svalene arbeider i partnerskap med Asociación Cristiania i Lima, Peru. Foreningen er også støtteorganisasjon til SLUG (Slett U-landsgjelda). 2. Virksomheten i 2014 Alle innkomne bidrag er blitt registrert av styret. I 2014 var det 146 (133 året før) personer, institusjoner eller foreninger som ga bidrag til foreningen. De fleste bidragene/gavene har blitt innberettet til Skattedirektoratet. Giverne får trukket av 28 prosent på skatten av det bidragene/gavene lyder på. Det var 93 (97 i 2013) personer/firma som ble innberettet, de hadde til sammen gitt kroner ,- ( ,-). For å bli innberettet må man ha oppgitt personnummer/ organisasjonsnummer til foreningen, og fradragsberettige bidrag er mellom 500,- og ,- kroner. Det ble sendt ut 3 nyhetsblad til 149 (162) adresser i løpet av året. 64 (63) av disse var e-postadresser. Svalene håper flere vil benytte anledningen til å motta Svalenytt som e-post. Styremedlem i Svalene, Vacilia Salazar, besøkte foreningens prosjekt, Cristiania i Lima, ved påsketider Hun ga svært gode tilbakemeldinger etter det hun kunne observere, både angående undervisningen på skolen og at elever som har sluttet på skolen har benyttet anledningen godt til videre studier. Nordmannen Erlend Jensen utførte en god del praktiske arbeider på Cristiania i 2014, på frivillig basis. Han fikk også gjennom sin facebookside en del venner og bekjente til å støtte skolen. Takk også til hans foreldre, som skaffet Cristiania mange gode gaver. God støtte ble også gitt gjennom Merethe Berg fra Norge, som jobbet i IT-firmaet Sysco i Lima i U-landsforeningen Svalene takker hjertelig Bertin Hille fra Kristiansand for hjelp til å holde foreningens internettside oppdatert. Nettstedet er sponset av Siteman, en stor takk til dem også. Adressen er: Her kan man bl.a. få informasjon om Cristiania, Svalene i Norge og hva foreningen gjør. 4

5 3. Økonomi Svalene takker hver og en av dere som har støttet foreningen i 2014, store og små bidrag er like kjærkomne. Markussens Hjelpefond takkes hjertelig for trofast støtte, det ble et meget velkomment bidrag fra dem i 2014, bestemt til driftsstøtte. Lærere og elever med foreldre ved St. Paul skole i Bergen ga oss i 2014 brorparten av inntektene fra sin SOS-fest, som vanlig. Det var et betydelig bidrag, som i 2014 ble brukt til drift av Cristiania. St. Paul skole takkes også for å gi oss mulighet til gratis kopiering av Svalenes nyhetsblad. En spesiell takk rettes til Tryggs Fond, som donerte et engangstilskudd på kr. til Svalene. Dette var ment som en reserve i tilfelle uforutsette utgifter, og det var ikke ønskelig at foreningen skulle bruke av dette til driften av Cristiania. Når vi ser på Svalenes aktivitetsregnskap for 2014, ser vi at under innsamlede midler er faste bidrag og gaver nesten kroner mindre enn i (Vi ser nå bort fra gavene som er postert særskilt). Dette betyr at vi har måttet bruke av gaven fra Tryggs fond. Til tross for at driftstilskuddet til Cristiania i 2014 var mindre enn i dette året hadde vi ikke nevneverdige vedlikeholdsutgifter ved skolen - og til tross for at regnskapet viser et overskudd på kroner, kan vi ikke si oss tilfredse med situasjonen for Det burde ha vært et overskudd på mer enn kroner tilsvarende Tryggs fonds gave. Inkludert i posten Gaver er også kroner, som er gitt spesielt for å brukes ved 50-årsjubileet på Cristiania i mai Det som nå gjør seg gjeldende, som vi har sett tendens til de senere årene, og som viser seg ved gaver og faste bidrag, er frafallet av givere som har vært trofaste siden oppstarten av Svalene. Dette er en naturlig avgang. Svalenes utfordring nå er rekrutteringen av nye givere. Årlige avgifter til Innsamlingskontrollen og revisjonsutgiftene er minimumssatser. 4. Foreningens status og fremtidsutsikter U-landsforeningen Svalenes situasjon må forbedres økonomisk. Det vil også bli nødvendig med noe høyere overføringer for å opprettholde dagens aktiviteter på Cristiania. Dette skyldes kronekursen, som nå er betydelig svekket de siste månedene. Svalene sender samme kronebeløp som før, men Cristiania mottar mindre i dollar, og det må derfor sendes ekstra for å kompensere mellomlegget. Svalenes mål er å fortsette å finansiere driften av yrkesskolen Cristiania. Den positive støtten fra så mange givere får Svalenes styre til å ha tillit til at arbeidet kan fortsette, med håp om en bedret økonomi, og vi har tro på at det prosjektet Svalene støtter, virkelig hjelper til å gi en bedre fremtid for mange unge jenter fra slummen i Peru. Bergen, 23. februar 2015 Styret i U-landsforeningen Svalene 5

6 INNKALLING TIL ÅRSMØTE U-landsforeningen Svalene ønsker deg med dette velkommen til årsmøte lørdag 18. april 2015, kl på St. Paul skole, Christiesgt. 16, Bergen Dagsorden: 1. Konstituering og valg av møtedirigent 2. Årsmelding for 2014 (vedlagt) 3. Revidert årsregnskap for 2014 (vedlagt) 4. Styrets forslag til virksomhet 2015/ Valg av leder for ett år, fire styremedlemmer for to år og to varamenn for ett år 6. Valg av revisor 7. Eventuelt Styret U-landsforeningen Svalene Kontonr.: Christiesgt Bergen 6

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juni 2015 Kjære medarbeidere! I slutten av april hadde Svalene sitt årsmøte. Som vanlig var det gjennomgang av årsmelding og regnskap. Til valget hadde

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA IP nr. 24 Håndtering av penger Selvforsørging i NA ... helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra. NAs syvende tradisjon Det fortelles en historie fra den første tiden i Anonyme Narkomane om at et av våre

Detaljer