Fakta og myter om BICC.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta og myter om BICC."

Transkript

1 Fakta og myter om BICC. Jan Fredrik Stoveland og Anita Gupta Forretningskonsulenter Capgemini Copyright 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

2 I the way we do it Lønner det seg å etablere et BICC? - Resultater fra undersøkelse blant norske virksomheter SAS Forum Norge, 3.juni 2010 Jan Fredrik Stoveland Anita Gupta

3 the way we do it Agenda 1. Introduksjon 2. Resultater fra undersøkelse 3. Anbefalinger og betraktninger

4 the way we do it..vi ser både i vår analyse og hos våre kunder at man ofte starter med en uformell BICC..

5 the way we do it inntil ansvarsforholdene blir uklare og organisasjonen ikke lengre klarer å møte bedriftens behov for BI vår utfordring med dagens BI-løsning er at det er fragmentert. Vi har ikke noe klart eierskap når det kommer et behov for tverrgående løsninger på ting. Er det IT eller økonomi/finans som har ansvaret? Det er vel ingen. Ingen, men begge? En av informantene fra BICC undersøkelsen

6 the way we do it..før man ender opp med et BICC etter som organisasjonen modner og etterspørselen etter informasjon øker

7 the way we do it Hva er Business Intelligence Competency Center (BICC)? a cross-functional team with specific tasks, roles, responsibilities, and processes for supporting and promoting the effective use of Business Intelligence across organizations... [Gartner09] BICC funksjoner: Typiske roller i BICC BICC leder Forretningsarkitekt Løsningsarktitekt Forretningsanalytiker Prosjektleder ETL utvikler Databaseadministrator Forvaltningsansvarlig Opplæringsansvarlig Bruker

8 Business Information Management (BIM) i Capgemini the way we do it Business Information Management BIM Advisory Information Management ECM - MSBI Fagområder Performance Management CRM Analytics Risk Management & Compliance Enterprise Content Management & Portals BIM Norge og globalt Globalt BIM er et globalt satsningsområde i Capgemini med over 3000 konsulenter innen BIM Norge Et av Norges ledende miljøer innen BI og BIM med 75 konsulenter Datawarehouse & Analytics BIM Lifecycle Management Information Strategy Vår kombinasjon av forretningsrådgivning og teknologi, samt fokus på sektor gir oss en sterk markedsposisjon

9 Hovedhypotese: the way we do it Analysen har vært hypotesedrevet og baserer seg på litteraturstudie og intervjuer Etablering av BICC gir fordeler for norske bedrifter Sub-hypoteser BICC fører til økt bruk av BI BICC øker kvaliteten på BI initiativene Etablering av BICC er enkelt Etablering av BICC er økonomisk lønnsomt Det er høyt kjennskap til BICC i Norge Vi har brukt en kvalitativ tilnærming for å få dyp innsikt i erfaringer og rasjonale blant virksomhetene

10 the way we do it 8 bedrifter i Oslo og Stavangerområdet ble intervjuet Om bedriftene 8 bedrifter har deltatt i undersøkelsen (Telekom, Bank, Forsikring, Offentlige tjenester) Bedriftene dekker ulike modenhetsnivåer innen bruk av BI Både bedrifter med etablert BICC og uten BICC deltok Bedriftene som er intervjuet har fra noen hundre ansatte til over ansatte hos de største BICC status i intervjuede bedrifter Bedrift BICC A Nei B Nei C Ja D Nei E Nei F Planlagt G Planlagt H Ja

11 the way we do it Agenda 1. Introduksjon 2. Resultater fra undersøkelse 3. Anbefalinger og betraktninger

12 Hypotese: BICC fører til økt bruk av BI the way we do it Observasjoner og funn Våre funn indikerer at BICC kan føre til økt bruk av BI, viktige faktorer for dette er: Engasjement fra toppledelsen Sterkt eierskap fra både IT og forretning Selvbetjente brukere (gjennom opplæring).everyone wants data, but if you do not know the solution you start to play yourself by adding data to Excel. Hence, one of the aims of BICC is to teach the main users to become independent and to make them capable of extracting the data by themselves Company X (has BICC) Konklusjon: Vi finner støtte for at BICC fører til økt bruk av BI

13 Hypotese: BICC øker kvaliteten på BI initiativene the way we do it Observasjoner og funn Firma X (har BICC) hadde som et av sine hovedmål å øke tilgangen på relevant informasjon. De lykkes nå med å jobbe aktivt for å sikre informasjonsdeling og opplæring Vi observerte at mindre modne BI organisasjoner har mye kompetanse samlet på noen få personer, gjerne i IT. Et BICC vil være ansvarlig for opplæring og dermed spre tilgangen på informasjon i bedriften Et BICC vil muliggjøre enhetlige BI prosesser og konsolidering innen BI verktøy. Dette vil øke kvaliteten på BI informasjonen da det letter arbeidet med å oppnå en versjon av sannheten Konklusjon: Vi finner støtte for at BICC øker kvaliteten på BI initiativene

14 Hypotese: Etablering av BICC er enkelt the way we do it Observasjoner og funn Samtlige bedrifter innser at forretning og IT må jobbe sammen om BI løsningene Riktig motivasjon ser ut til å være en viktig faktor for å lykkes. Intervjuer og litteratur indikerer at følgende faktorer er utslagsgivende: Endringen har vært forretningsdrevet Sterk støtte fra ledelsen En tilpasningsdyktig modell Videre fant vi at mangel på kjennskap til BICC og en BICCs påvirkning på organisasjonen er hindringer som må håndteres for å få et vellykket resultat Konklusjon: Hypotesen er delvis støttet

15 Hypotese: Etablering av BICC er økonomisk lønnsomt the way we do it Observasjoner og funn Måling av ROI for BI løsninger er utfordrende og varierer noe fra sektor til sektor og kostnader er ofte enklere å spesifisere enn direkte inntekter som følge av BI eller BICC. Vi har allikevel noen observasjoner som støtter hypotesen: Bedrifter som kan vise til konkrete eksempel med positiv ROI BICC kan muliggjøre BI som et konkurransefortrinn (for eksempel gjennom kryssalg og mersalg) BICC kan redusere risiko gjennom bedre samarbeid og gi økt verdi gjennom økt bruk av løsningen Konklusjon: Hypotesen er delvis støttet

16 Hypotese: Det er høy kjennskap til BICC i Norge the way we do it Observasjoner og funn Det ser ut til å være relativt lav kunnskap om BICC i det norske markedet. Få firma kjente til BICC betegnelsen og hva den innebærer Bedrifter deltar på konferanser og ansetter eksterne ressurser for å bygge kompetanse innen BI / BICC Mange bedrifter har en BI tilnærming hvor de kombinerer IT og forretning. Vi observerer at det eksisterer tilnærminger som nærmer seg et BICC selv om bedriften ikke er kjent med dette konseptet fra før Konklusjon: Det er ikke høy kjennskap til BICC i Norge

17 Konklusjoner på hypotesene the way we do it Hypotese Etablering av BICC gir fordeler for norske bedrifter BICC fører til økt bruk av BI BICC øker kvaliteten på BI initiativene Etablering av BICC er enkelt Etablering av BICC er økonomisk lønnsomt Det er høyt fokus på BICC i Norge Konklusjon Støttet Delvis støttet Støttet Delvis støttet Delvis støttet Ikke støttet Konklusjon for hovedhypotesen: BICC gir fordeler for norske bedrifter

18 the way we do it Agenda 1. Introduksjon 2. Resultater fra undersøkelse 3. Anbefalinger og betraktninger

19 Competitive Advantage Business Benefit the way we do it Capgemini ser en sammenheng mellom etablering av BICC og modenhet innen bruk av BI.. Modenhet BICC 4 Stage Maturity Model BI CC (Business driven) BI CC (IT driven) IT Support Center Value extracted from Information BIM Maturity Med et velfungerende og veltilpasset BICC vil modenhet akselerere

20 the way we do it BICC må inngå i en helhetlig kompetansestrategi for virksomheten knyttet til BI Kompetansemodell BICC kan systematisk arbeide med å identifisere og dekke sorte hull i forretningsenhetenes kompetanse. Skalering: Jo flere ledd som er dekket, dess mindre belastning på innerste ressurser Et sterkt kompetansemiljø tiltrekker også flere interesserte ressurser, og verdien av BI synliggjøres dypere i forretningsenhetene.

21 the way we do it God kvalitet i data oppstår når forretningen tar eierskap Forbedre datavalitet Å sikre integritet og kvalitet i data er en kjerneoppgave for BICC Gode prosesser for å sikre kvalitet avhenger av at forretningen tar ansvar og eierskap til data Databehandlingen og utførelsen krever IT kompetanse Ved å forene forretning og IT i BICC kan det skapes en samarbeidskultur for å heve datakvalitet.

22 the way we do it Organisasjonsendringer er krevende, god støtte og kloke designvalg for BICC er avgjørende for å lykkes Toppledelse må være engasjert i og se verdien av BICC BICC må ha myndighet og handlekraft Motivasjon for BICC må eksistere blant medlemmene Riktig organisasjonsstruktur må velges Sterk leder for BICC behøves BICC er ikke et engangsprosjektet, men en permament organisasjon under stadig utvikling.

23 BICC skaper forretningsverdi og bidrar til å oppnå forretningsmålene the way we do it Within 12 months of first deployment, at least 30% of new enterprisewide BI initiatives will fail to meet their business and IT drivers/objectives. Through 2012, 70% of the leaders of enterprise BI who invest one-third of their initiative resources on enterprise information management activities (organization, processes, governance) will deliver on time and on budget. Gartner, Mars 2010

24 Takk for oppmerksomheten! Jan Fredrik Stoveland - Anita Gupta - Together. Free your energies

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003

VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003 VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003 VERDISKAPING I FOKUS Mamut fyller 10 år i 2004, et år som vil bli minst like begivenhetsrikt for selskapet og alle involverte som årene vi

Detaljer

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Vår undersøkelsen Norge har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst sammenliknet med mange andre land i verden.

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Core >> Perspektiv. Markedsundersøkelse. - Modernisering og teknisk gjeld

Core >> Perspektiv. Markedsundersøkelse. - Modernisering og teknisk gjeld Core >> Perspektiv Markedsundersøkelse - Modernisering og teknisk gjeld Bidragsytere Denne e-boken er et resultat av innspill og bidrag fra et industrielt bredt utvalg av aktører i privat og offentlig

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter ID-nummer: 0815101 Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter Eksamenskode og kursnavn: MAN 24361 Prosjektledelse Ut- og innleveringsdato:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer