Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du nå nye høyder sammen med oss?"

Transkript

1 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

2

3 VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen er stor. Samtidig har vi tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap. Bruk noen minutter på å bli kjent med oss, finn ut hvem vi er, hva vi kan tilby og hva du kan bidra med.

4 Blånebba, Møre og Romsdal, mai 2012

5 HVA VI GJØR Vi leverer ikke rapporter. Vi leverer resultater. For oss er resultatet det vi jobber for og mot. Vi hjelper våre kunder med å velge de beste løsningene, sørger for at idé og visjon blir virkelighet og at endringene blir varige. Vår jobb er ikke over når en rapport er levert. Vi er først fornøyde når planene er gjennomført og resultatene er oppnådd. Dette er det vi mener med operasjonelt fokus.

6 Omgivelsene ved kontoret, Tjuvholmen, 2011

7 VÅRE TEAM Vi har tre kompetanseteam som jobber sammen for å finne gode og helhetlige løsninger for hver enkelt kunde. Våre ansatte er i hovedsak utdannet økonomer og ingeniører. Vår tverrfaglige sammensetning gir oss muligheten til å se kundenes utfordringer både fra et forretningsmessig og et teknologisk perspektiv. Dette gjør oss i stand til å finne kreative og riktige løsninger som er mulige å realisere i praksis. Våre tre team: Business Strategy & Transformation fokuserer på forretningsrådgivning med hovedvekt på realisering av strategier. Information Management jobber med hvordan bruk av informasjon i beslutninger og i forretningsprosesser kan forbedre måten selskapet opererer på. IT Strategy & Transformation bistår kunder med å realisere sine målsetninger gjennom riktig bruk av teknologi. Selv om organisasjonsformen formelt er tredelt, er vi ikke låst i tre «bokser». Vi jobber hele tiden på tvers av fagområder og kombinerer ulik kompetanse i våre prosjekter.

8 BUSINESS TRANSFORMATION 70 % av alle strategier feiler fordi de ikke omsettes i realistiske planer som kontinuerlig forbedres og følges opp. Ledende selskaper er de som tilpasser organisasjonen i forhold til målsetningene, kontinuerlig jobber med forbedringer gjennom alle deler av driften og som aktivt bidrar til å forme markedet, ikke tilpasser seg det. BearingPoints Business Strategy & Transformation-team arbeider tett med kunden for å styrke og forbedre prestasjoner i den daglige driften. Vi sikrer at selskapets visjon og strategi blir operasjonalisert, at handlinger og atferd effektivt understøtter virksomhetens overordnede mål, og at forbedringene blir varige. FOKUSOMRÅDER Business Turnaround Virksomheter som står overfor en lønnsomhets- eller likviditetskrise må håndtere mange krevende strategiske og operasjonelle utfordringer. For å komme ut av krisen må disse selskapene balansere mellom kortsiktige tiltak for å sikre videre drift og langsiktige tiltak for å kunne oppnå varige gode resultater. Organisasjonsdesign Nøkkelen til vellykket verdiskaping handler om å ta i bruk potensialet som ligger i alle selskapers medarbeidere. Vi fokuserer på å effektivisere og forenkle organisasjonsstrukturer, fjerne byråkrati, sikre samhandling og tydeliggjøre roller og ansvar. Supply Chain Management Supply Chain Management handler om en helhetlig tilnærming til vareog informasjonsflyt. Målet er å sikre at man oppfyller kundens behov på en ressurseffektiv måte. Vi hjelper våre kunder med å designe og forbedre sin verdikjede på tvers av funksjonelle områder som innkjøp, produksjon, transport, distribusjon og lagerdrift.

9 BUSINESS STRATEGY Strategi handler om å definere tydelige mål for virksomheten, og skape handlingsplaner for hvordan man realiserer disse. Målet for de fleste selskaper er å sikre seg en unik markedsposisjon og gode resultater. I dag er det ikke nok å være god på å definere strategier, men man må også demonstrere evnen til å gjennomføre planene i praksis. Dette er grunnen til at BearingPoint i dag er en ledende rådgiver for toppledere som etterspør solid industriell forståelse og kapasitet til å sikre gjennomføring i organisasjonen. BearingPoints Business Strategy & Transformation-team hjelper våre kunder i strategiprosesser med både bakgrunnsanalyser, industriell forståelse og fasilitering av mål- og handlingsplaner. Strategi Strategi, enten det er forretningsstrategi, funksjonelle strategier eller operative strategier, er sentralt for å sikre en virksomhets konkurransefortrinn. Vi utfordrer kundens veivalg ved å tydeliggjøre operasjonelle konsekvenser ved en vellykket gjennomføring av strategiske beslutninger. Virksomhetsstyring For at et selskap skal lykkes må mål, beslutninger og handlinger henge nøye sammen. Vi arbeider tett med våre kunder for å sikre en effektiv prosess rundt etablering av mål, gjennomføring og oppfølgning. FOKUSOMRÅDER

10 BUSINESS INTELLIGENCE Business Intelligence handler om hvordan man bruker informasjon til å fatte bedre beslutninger i forretningsprosessene. Selv om Business Intelligence (BI) er sterkt knyttet til IT, består det av langt mer enn bare teknologi. Teknologi er kun en støtte for BI sitt primære mål: å gi brukere innsikt i organisasjonens forretninger. BearingPoints Information Management-team kombinerer forretningsforståelse, teknologisk kompetanse og kunnskap om innsamling og bruk av informasjon. Vi legger til rette for at våre kunder kan gjøre gode og informerte beslutninger på alle nivåer i organisasjonen. FOKUSOMRÅDER Informasjonsstrategi Informasjonsstrategi handler om hvordan BI kan bidra til å drive en bedrifts strategi. Først vurderer vi dagens BI-situasjon, deretter lager vi et målbilde for hvordan situasjonen burde være og en plan for å oppnå målbildet. BearingPoint hjelper kunder med å etablere, realisere og vedlikeholde en informasjonsstrategi. BI-kompetansesenter Mange bedrifter flytter i dag BI ut fra IT-avdelingen. Egne Business Intelligence-kompetansesentre (BIKS) har personell med teknisk og forretningsmessig kompetanse. BearingPoint hjelper kunder med å designe og etablere BIKS som de selv kan forvalte for å sikre best mulig bruk av BI-investeringer. Business Analytics Business Analytics er bruk av kvantitative metoder som data mining, optimering, visualisering og tradisjonell statistikk for å analysere virksomheten og dens omgivelser. Resultatet er et sett med modeller, forretningsregler og annen innsikt som for eksempel kan benyttes til å automatisere prosesser eller til å predikere fremtidsscenarier.

11 ENTERPRISE DATA MANAGEMENT Informasjon er en uvurderlig ressurs. Det er et utbredt problem at en virksomhets informasjon er spredt utover mange forskjellige systemer og plattformer. Enterprise data management hjelper virksomheter med å lagre og bruke denne informasjonen best mulig. BearingPoints Information Management-team støtter våre kunder med å trekke mest mulig verdi ut av investeringen i Business Intelligence-løsninger. Verdien sikrer vi ved å sørge for at systemene løser de underliggende forretningsbehovene bedriften har. Vi bidrar også til at kundene våre utnytter teknologien på en effektiv måte. Datavarehus Datavarehus er en samling av en virksomhets elektronisk lagrede data. Som oftest er denne informasjonen historisk lagret. Historiske data gir grunnlag for avansert rapportering og analyse, og et datavarehus er som oftest den viktigste tekniske komponenten i en vellykket BIimplementering. Datakvalitet Datakvalitet er en viktig del av Business Intelligence. En analyse er aldri bedre enn informasjonen den er basert på. Data profiling handler om å forstå utfordringer med datakvalitet, og identifisere tiltak for å heve kvaliteten. Master Data Management (MDM) Med master data (også kalt referansedata ) menes informasjon som setter transaksjoner og operasjoner i en kontekst. Eksempler på dette er kunde, produkt, geografi og kanal. Denne type data benyttes i flere systemer, og det er en stor utfordring å samle master data ett sted og holde denne informasjonen oppdatert til enhver tid. FOKUSOMRÅDER

12 IT-STRATEGI Alle bedrifter er avhengig av en IT-strategi som er i tråd med bedriftens forretningsbehov. En god IT-strategi er utarbeidet med utgangspunkt i virksomhetens behov, og beskriver løsninger som støtter de ansattes arbeidsoppgaver og fremmer bedriftens konkurranseevne. BearingPoints IT Strategy & Transformation-team kombinerer forretnings- og industriforståelse med kunnskap om anvendelse av teknologi som et strategisk virkemiddel. Vi har bred erfaring innen utvikling av forretningsdrevet IT-strategi og identifisering av nye teknologidrevne forretningsmuligheter. FOKUSOMRÅDER IT-strategi Vår tilnærming til IT-strategi er å analysere virksomhetens strategiske føringer og omsette de til et fremtidig IT-målbilde. Med dette som utgangspunkt ser vi på konsekvensen av målbildet for bedriftens organisering, styringsmodell, sourcingmodell, service management og kompetansebehov. IT Sourcing Advisory Vi bistår våre kunder i valg og forhandlinger med leverandører av nye løsninger. Under implementeringen jobber vi som kundens rådgiver og prosjektleder. Hensikten er å støtte kunden i å gjøre de rette valgene for å få realisert forretningsverdi gjennom IT. Ny teknologi Teknologien er et viktig element i enhver moderne virksomhet, og med teknologisk utvikling skapes stadig muligheter for å etablere og styrke bedriftens konkurransefortrinn. BearingPoint er i forkant av nye teknologier, og bistår våre kunder med å identifisere muligheter for innovasjon og vekst.

13 IT TRANSFORMATION IT Transformation er et samlebegrep for endringer som dreier bedriften fra å ha en tradisjonell og reaktiv IT-organisasjon, til å la IT bli en viktig driver som sikrer vekst og gjennomføringsevne. Våre prosjekt innen IT Transformation kombinerer forretnings- og teknologiforståelse og hjelper våre kunder med å definere og gjennomføre større IT-programmer og IT-prosjekter. Vi fokuserer på å få IT og forretning til å dra i samme retning og gjennomføre endringene som påvirker mennesker, prosesser og teknologi. Prosjekt- og programledelse Større endringer i en bedrift leder ofte til flere parallelle prosjekter som håndteres gjennom et program. Gjennom effektiv programledelse sikrer vi at prosjektene blir styrt, målt og prioritert i henhold til kundekrav. I løpet av de siste årene har vi vært involvert i flere av de største IT-transformasjons-programmene i Norge. Samarbeidsmodeller Samhandling mellom forretning og IT er et viktig element for å sikre at IT forstår behovet til forretningen slik at den overordnede strategien kan realiseres. Vi hjelper våre kunder med å etablere samarbeidsmodeller med møte- og beslutningsstrukturer hvor forretning og IT jobber sammen mot konkrete mål for å realisere strategien. Offshoring Bruk av ressurser fra lavkostland ved implementering av ITløsninger skaper nye muligheter og utfordringer for våre kunder. Ved å bruke våre erfaringer bistår vi våre kunder med å sikre vellykkede implementeringer som oppfyller kravene til kostnad og effektivitet. FOKUSOMRÅDER

14 Lyngen, Troms, mai 2011

15 MENNESKENE Vi får ting gjort. Sammen. Våre enestående mennesker gir hverandre energi og er grunnen til at kundene velger oss. Vi kombinerer faglig tyngde med en kritisk og fritenkende tilnærming. Vi deler en dyrisk stolthet og et brennende ønske om å oppnå resultater. Våre mennesker er ambisiøse og kreative, og vi jobber for hverandre. Vi er seriøse samtidig som vi er jordnære og enkle å jobbe med. På de neste sidene vil du få muligheten til å bli kjent med noen av våre norske konsulenter og bakgrunnen for at de valgte BearingPoint.

16 Vårt sosiale miljø er helt unikt.

17 ANNE LINE BearingPoint har vært et godt sted å starte karrieren som nyutdannet. Jeg blir kastet ut i nye situasjoner og har raskt fått mye ansvar, samtidig som jeg vet at jeg alltid får den støtten jeg trenger fra mer erfarne kolleger. Hvorfor valgte du BearingPoint? Jeg er en person som er nysgjerrig av natur og som trives veldig godt med variasjon og utfordringer. Som konsulent møter jeg stadig nye problemstillinger og må sette meg inn i klientens situasjon, samtidig som jeg får lov til å tenke kritisk. BearingPoint kjennetegnes av energiske mennesker som er utrolig dyktige på det de gjør, samtidig som de er jordnære og har fokus på å spille hverandre gode. Det sosiale miljøet vårt er helt unikt, og vi finner på mye gøy sammen. Dessuten er BearingPoint et relativt lite selskap med kort avstand til toppledelsen, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet for å påvirke både egen hverdag og bedriftens utvikling. Hvordan har den første tiden vært? Den første uken besto av opplæring og ulike kurs som en del av BearingPoints nyansattprogram First 1000 Days. Senere dro vi nyansatte til Frankrike og deltok på BearingPoints internasjonale BE School, der vi fikk ytterligere opplæring og møtte kolleger fra andre land. Jeg har lært mye om ulike bransjer og har allerede jobbet innenfor forskjellige områder som veldedighet, varehandel og forsikring. Man oppnår dermed svært bred erfaring på kort tid. Jobben min er også veldig sosial både internt i BearingPoint og gjennom utstrakt kontakt og samarbeid med klientene våre. Anne Line Omland 26 år, Business Analyst Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole Startet i BearingPoint i 2011

18 Skal du lykkes som konsulent, er det viktig å lytte.

19 FRODE Den viktigste drivkraften for meg er å sikre varige forbedringer for våre kunder. Når BearingPoint sier ja til et oppdrag så føler jeg som Partner i selskapet at det er mitt ansvar at vi lever opp til kundens forventede resultater. Vi bidrar til å nå målsetningene ved å definere klare strategier og støtte kundene helt til disse er implementert. Variasjonen som gjør det mulig å lære seg ulike industrier og fagområder, samt stadig nye utfordringer, er hovedårsakene til at jeg fortsatt er i BearingPoint. I tillegg er det veldig motiverende å arbeide for konsernledelsen i store norske og internasjonale selskaper, sammen med dyktige kollegaer som vet hvordan man kan anvende teori i praksis. Hva ser BearingPoint etter i de personene som skal ansettes? Vi søker kandidater som er i stand til å sette seg inn i andres utfordringer. De vi ansetter har samarbeidsevner, analytisk kapasitet og forretningsforståelse som er kritisk for å løse våre kunders utfordringer. Noe som kjennetegner oss er at vi er positive og ikke redde for å ta ansvar, utfordrer der det er nødvendig, men samtidig har ydmykheten som gjør at våre kunder føler de blir tatt vare på. Hvilke tips har du til å lykkes i konsulentbransjen og hos BearingPoint? Skulle jeg gitt ett råd, så er det at det er viktig å lytte! Mye av det daglige arbeidet som konsulent består av å sette seg inn i kundens problemstillinger, og da tror jeg det er viktig og virkelig høre etter når man er i dialog med en kunde. Er du i tillegg proaktiv, pragmatisk, har pågangsmot og er sulten på å lære, har du mange av de viktigste egenskapene for å lykkes som konsulent i BearingPoint. Frode Dahl 40 år, Partner Utdannet fra Handelshøyskolen BI og Norges Høyskole for Informasjonsteknologi Startet i BearingPoint i 1999

20 Menneskene er den viktigste årsaken til at jeg trives og utvikler meg hver dag.

21 NINA Når jeg ser tilbake på mine fire år i BearingPoint tenker jeg på gode kolleger, spennende utfordringer og mange gode minner med den sosiale gjengen jeg er så heldig å få jobbe med. Hvordan vil du beskrive en typisk BearingPoint konsulent? De viktigste fellestrekkene blant mine kolleger er at de er utrolig dyktige samtidig som de er jordnære. Jeg opplever at alle har sterkt eierskap til at vi sammen skal lykkes og at «alt er mulig». Den sterke kulturen gjør at hver enkelt tar beslutninger som er best på lang sikt, og er tro mot våre verdier i alt vi gjør. Vi har en fornuftig balanse mellom jobb og fritid og et veldig godt arbeidsmiljø, så godt at vi ofte også møtes på fritiden og drar på turer sammen. Hvordan vil du oppsummere din tid i BearingPoint? Den første tiden ble preget av introduksjon til selskapet og vår arbeidsmetodikk. Gjennom etterfølgende år får man delta på kurs tilpasset egen erfaring og interesser, og blir kjent med kolleger også utenfor landegrensene. Den viktigste og beste læringen har jeg imidlertid fått på prosjekt hos kundene våre. Da jeg startet i 2008 kom jeg på prosjekt etter to dager med introduksjon, og følte fort at jeg kunne mestre nye fagområder og verktøy takket være veiledning fra dyktige kolleger. Min mentor og mine ledere har blitt stadig viktigere ved at de utfordrer meg med økt ansvar og nye fagområder. Nå motiveres jeg ikke bare av å levere godt til kundene våre, men også ved å bidra til at andre lykkes med sin karriere og sine oppgaver gjennom min rolle som mentor og prosjektleder. Nina Cecilie Walberg 28 år, Manager Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Startet i BearingPoint i 2008

22 Omgivelsene ved kontoret, Tjuvholmen, 2011

23 VÅRE VERDIER Våre verdier er kjernen i alt vi gjør. Alle prosjekter starter med en gjennomgang av verdiene og hva de konkret betyr for hvert prosjekt. Slik blir verdiene mer enn bare fine ord og gode ambisjoner, men også en naturlig del av hverdagen. Commitment Vi er dedikerte til våre kunders og hverandres suksess. Excellence Vi leverer rett kvalitet til rett tid, gir det lille ekstra og utfordrer hverandre. Teaming Vi spiller hverandre gode og føler et personlig ansvar for teamets resultater. Stewardship Vi bidrar til å gjøre BearingPoint til et stadig bedre sted å jobbe. Passion Vi gir av oss selv og tilfører andre energi.

24

25 SAMARBEID MED PLAN NORGE BearingPoint er en samarbeidspartner til Plan Norge Vi bidrar til å utvikle bistandsorganisasjonen Plan Norge som gjennom fadderskap arbeider for å forbedre barns levekår og sikre deres rettigheter i utviklingsland. BearingPoint støtter Plan gjennom å tilby rådgivning for slik å effektivisere driften deres i Norge. Den internasjonale organisasjonen ble etablert i Norge i Siden da har Plan Norge gjennomgått en periode med kraftig vekst. I dag har Plan Norge faddere som støtter deres arbeid for barns beste. Dette stiller store krav til effektive arbeidsprosesser og veldefinerte ansvarsområder. For å tilrettelegge for fortsatt fremgang er det viktig at utviklingen skjer uten at man mister entusiasme og entreprenørånden. Plan Norge hadde behov for mer avanserte metoder og verktøy for planlegging og styring av driften. BearingPoint jobbet sammen med ledelsen og de ansatte i Plan for å kartlegge organisasjonens utfordringer og fremtidige behov. Vi utviklet en styringsmodell som tilrettelegger for at Plan i dag kan drives mer effektivt. Dette gjelder alt fra fadderrekruttering til styring av bistandsprosjekter. I dag er Plan en av organisasjonene i bistandsbransjen med lavest administrasjonskostnader og dermed går en svært høy andel av de innsamlede midlene til å hjelpe fattige barn. For oss i BearingPoint er det motiverende å bruke vår kompetanse til å bidra i effektiviseringen av Plans virksomhet. For Plan har det vært nyttig å få innspill fra en profesjonell rådgiver på hvordan virksomheten kan utvikles videre.

26 KARRIERE Hos BearingPoint er de ansatte vår aller viktigste ressurs. Vi ønsker at våre ansattes karriereutvikling oppleves som utfordrende og spennende. Læring og utvikling Alle våre nyansatte deltar på introduksjonsprogrammet First 1000 Days. Dette gjør deg godt rustet til utfordringene du møter som konsulent i BearingPoint. I løpet av det første året deltar du også på BE School sammen med nyansatte fra resten av firmaet. Kontinuerlig utvikling er en essensiell del av vår virksomhet. Etter hvert som du begynner å utfordre deg selv på prosjekter, vil du fortløpende bli veiledet av våre mer erfarne kolleger. Du vil også få delta på interne og eksterne kurs og konferanser. Yale University leverer kurs spesielt utviklet for BearingPoints behov. Prestasjonsledelse Sammen med din mentor og erfarne veileder vil du kontinuerlig sette deg mål og utvikle en langsiktige karriereplan. Prosessen inkluderer målsettinger og evalueringer, både halvårlige og for hvert enkelt prosjekt. Internasjonale muligheter I Norden danner vi team på tvers av landegrensene for å sikre at vi leverer de beste og mest egnede ressursene vi har til våre kunder. Det er også mulig å delta på prosjekter utenfor Norden.

27 DIN MULIGHET Vi håper du har blitt litt bedre kjent med BearingPoint og hvorfor vi er så lidenskapelig engasjerte i dette selskapet og det vi driver med. Vi ser etter kandidater med gode karakterer, sterke analytiske evner og gode samarbeidsevner. Vi verdsetter deg som tør å utfordre og tenke nytt, som vil jobbe for det du tror på og vil ha praktisk erfaring med å få endringer til å skje. Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen kan vi tilby et unikt miljø for personlig og profesjonell utvikling. Vi er et lite og oversiktlig selskap i vekst, med alle de mulighetene og den påvirkningskraften det medfører. Du kan bli en viktig bidragsyter på utfordrende prosjekter og få delta på spennende kurs som utvikler deg videre. BearingPoint kjennetegnes av vår sterke lagkultur, jordnære mennesker og et oppriktig ønske om at du skal lykkes. For mer informasjon om karrieremuligheter og søknadsprosesser vennligst besøk vår hjemmeside Alle søknader registreres på bearingpoint.easycruit.com.

28 BearingPoint Norway AS Tjuvholmen Allé Oslo Tlf BearingPoint. All rights reserved. BENO1206.

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC SAS-forum 2013 BI Strategi og BICC Tormod Kojen BN Bank ASA Agenda Kort om BN Bank Hvilke systemer har vi Modenhetsanalyse BI-strategi BICC 2 BN Bank BN Bank er en landsdekkende bank Innskudd fra kunder:

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon

Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon www.pwc.com Never Waste a good crisis Compliance i en krisesituasjon Kjersti Aksnes Gjesdahl «Never waste a good crisis» En klisje med god grunn Anledning til å endre, gjennomføre og operasjonalisere tiltak

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Den kompetente kunden

Den kompetente kunden www.pwc.com I en digital verden - virkelig nytt eller keiserens nye klær? Skjer det endringer som gjør det vanskeligere å være kompetent med hensyn til å bruke teknologi i utvikling av virksomheten? Den

Detaljer

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13 ENDRING OG LEDELSE Flytting av grenser på sykehus Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997 NY TEKNOLOGI Sektoren er svært teknologibasert IT, IKT og ny teknologi gjennomsyrer hverdagen Innovasjon og

Detaljer

Accenture Technology Consulting. Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon

Accenture Technology Consulting. Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon Accenture Technology Consulting Hva skal til for å lykkes med IT Governance? Roger Østvold Leder for Accenture IT Strategi og Transformasjon 3 Juni 2008 Virksomhetsledere er enige om at IT spiller en viktig

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge 13.-14.5.2009 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola tom.wirkola@energicompagniet.no Tlf +47 41 67 90 47 www.energicompagniet.no Copyright

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Velkommen. Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen

Velkommen. Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen Velkommen Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen Presentatører Bernhard Rikardsen: Sjefskonsulent i Sariba innen lederrådgivning Konserndirektør i SAS frem til 2007. Bjørn Bakken

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted>

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

UTVIKLINGSLEDELSE OG UTVIKLINGSSTRATEGIER

UTVIKLINGSLEDELSE OG UTVIKLINGSSTRATEGIER UTVIKLINGSLEDELSE OG UTVIKLINGSSTRATEGIER Sommarøy, 12.6.15 Professor, dr. philos UiT, Norges arktiske universitet HVA ER UTVIKLING Tiltak som settes i gang for å forbedre eksisterende operasjonelle, tekniske

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Bedriftsintern Mentoring. Bergen Næringråd 12.oktober 2011

Bedriftsintern Mentoring. Bergen Næringråd 12.oktober 2011 Bedriftsintern Mentoring Bergen Næringråd 12.oktober 2011 Grunnleggende prinsipp Ledere utvikler seg sammen med ledere s. 2 Mentoringprogrammer i AFF AFF er i dag en stor leverandør av mentoringprogrammer

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring Jostein Amdal Chief Risk Officer Innhold Gjensidige Organisasjon og styringsstruktur ERM i praksis Risikostyring

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer