Innhold. Introduksjon Hva er ERM? Basel II Forventede konsekvenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introduksjon Hva er ERM? Basel II Forventede konsekvenser"

Transkript

1 I the way we do it

2 Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser

3 Risiko representerer både muligheter og trusler The first symbol is the symbol for danger, while the second is the symbol for opportunity, making risk a mix of danger and opportunity (New York University) Where there is money, there is risk. (Paul Getty)

4 Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser

5 Typer av risikoer er mange og deres relevans varierer fra bransje til bransje Prising Regulatoriske forhold Renterisiko Verdipapirrisiko Omdømme risiko Systemsvikt Likviditetsrisiko Råvarerisiko Markedsrisiko Etterlevelses risiko Kredittrisiko Miljørisiko Forretningsrisiko Operasjonell risiko Eierrisiko Kompetanse Kriminalitet Juridisk risiko Menneskelige feil Nøkkelmannsrisiko Valutarisiko Strategisk risiko

6 ERM handler om å identifisere og styre risiko utefra et helhetlig perspektiv Identifisere Enterprise Risk Management (ERM): Integrerer risikoappetitt og strategi Støtter risikorelaterte beslutninger Reduserer operasjonelle overraskelser og tap Identifiserer og håndterer risikoer på tvers av Monitorere Risikostyring Måle organisasjonen Fanger opp muligheter Forbedrer vurdering av kapitalbehov Styre Helhetlig risikostyring er en iterativ prosess som muliggjør identifisering og håndtering av usikkerhet knyttet til fremtiden.

7 og om å finne en optimal balanse the way we do it Bremsene på Bremsene av Høy risikoaversjon kjennetegnes i overdrevet byråkrati, mangel på handlekraft og lav inntjening Manglende risikostyring kan ofte gjenkjennes i mangel på planlegging, store resultatsvingninger og på sikt lav inntjening eller konkurs Maksimal verdi skapes når strategi og mål gir optimal balanse mellom avkastning og risiko.

8 I tillegg må selskaper etterleve regulatoriske krav the way we do it Regelverk for bank og forsikring ERM Regulatoriske krav som Basel II (bank) og Solvency II (forsikring) angir et minimum av regler som selskaper må oppfylle. Regulatoriske krav Skal sikre bedre samsvar mellom bankenes/forsikringsselskapenes kapital og den risiko de er eksponert for. Skal bidra til økt transparens. Basel II og Solvency II har samme oppbygning. ERM bør alltid ha som målsetting å høste benefits beyond compliance.

9 Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser

10 Målet med Solvency II er å gi økt beskyttelse for forsikringstakerne samt forbedre stabiliteten i markedet 14 gjeldende direktiv på forsikringsområdet har blitt slått sammen til ett direktiv som omfatter i overkant av 300 artikler. Endring av sentrale bestemmelser som berører: o Soliditetskrav o Styring og kontroll o Innrapportering til tilsynsmyndighetene og offentliggjøring av informasjon o Tilsynet med forsikringsgrupper Omfatter forsikringsselskaper i EU/EØS. Det pågår mange parallelle prosesser som vil påvirke det endelige Solvens II regelverket. Solvency II medfører økt transparens og harmonisering av regelverket..

11 Overordnet er regelverket knyttet til tre områder Kvantifisering av risiko Solvency II Organisasjon og styring Rapportering Modell-dokumentasjon Prosesser og ansvarsforhold knyttet til risikoberegning Data og sporbarhet Funksjoner for risikostyring, internkontroll (inkl. compliance) og aktuar ORSA System for risikostyring og kontroll Nytt rapporteringsregime: SFCR, RSR og QRT Sporbarhet og transparens i data grunnlaget Prosesser og ansvarsforhold knyttet til rapportering Selskaper må sikre etterlevelse av alle pilarene i regelverket.

12 ORSA prosessen er navet i helhetlig risikostyring Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) er en prosess for komplett og holistisk bilde av lang- og kortsiktige risikoer til selskapet samt vurdering av egenkapitalbehov, sett ur ledelsen sitt perspektiv. I ORSA prosessen viser styret at man er sikker på at man klarer å møte selskapet sin strategiske plan for de nærmeste 3-5 årene, inkludert tilfeldige ekstreme situasjoner. Resultatet fra ORSA er blant annet en syretest på SCR-beregningen, et risikobilde samt et overordnet solvenskrav. En hensiktsmessig ORSA prosess, tilpasset organisasjonsstrukturen, må designes i henhold til proporsjonalitetsprinsippet.

13 Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser

14 Basel II angir standarder og best practices for minimumskrav til kapital for internasjonale banker the way we do it Reglene er utstedt av Baselkomiteen for banktilsyn, en komité i Den Internasjonale Oppgjørsbanken (BIS). Organisasjons hensikt er å fremme internasjonalt monetært og finansielt samarbeid, samt å fungere som sentralbankenes bank. Basel reglene er i kontinuerlig utvikling. Regelverket er den første revisjonen av det opprinnelige rammeverket fra Den andre store revisjonen av regelverket, Basel III, ble introdusert i desember 2010 som et svar på den globale finanskrisen Målet med Basel II er å fremme stabiliteten I det internasjonale bank- og finanssystemet og øke harmoniseringen av regelverk.

15 I likhet med Solvency II er Basel II bygget av tre pilarer Minimum kapitalkrav Basel II TiIsynsprosess Markedsdisiplin Sikre et minimum solvensnivå blant finansinstitusjoner ved å stille krav til bankene om regulatorisk kapital. Prinsipper for hvordan tilsynet burde monitorere at bankene overholder regelverket. Rammeverk for å håndtere håndtering av risiko. Estimering og kalkulering av økonomisk kapital. Prosedyrer for å spre offentlig og strategisk informasjon om risikostyring til markedet. Dette for å øke transparens og promotere stabilitet i finanssystemet. Banker må holde et minimumsnivå av kapital for å sikre at de kan oppfylle sine forpliktelser og dekke uventede tap.

16 ICAAP er grunnsteinen i helhetlig risikostyring for bank Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) stiller krav til at finansielle institusjoner vurderer: Pilar I Minste kapitalkrav (MCR); Totale aksjonærmidler som er nødvendig for å imøtekomme selskapets strategi og vedlikeholde minstekravet til kapital; Styrets forståelse av vesentlige risikoer, og et hensiktsmessig risikostyringssystem. Banker må sikre identifisering og vurdering av alle risikoer de er eller kan bli eksponert for, holde hensiktsmessig kapitalnivå for å møte disse risikoer samt utvikle og forbedre bruk av risk management teknikker i monitorering og håndtering av risikoer. ICAAP er motsvarigheten til ORSA i Basel II sammenheng.

17 Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser

18 Transparens kan fremskynde konsolideringer og påvirke konkurransesituasjonen Selskapenes transparens overfor eiere og markedet har økt betraktelig, og gjennom Solvency II økes også transparens overfor tilsynsmyndigheter Markedet vil få tilgang på mer presis og nøyaktig informasjon om selskapers risikoprofil, og bør dermed være bedre i

19 Solvency II vil påvirke produkt- og prisingsstrategi og kan bli en driver for innovasjon Solvency II medfører større frihet i forhold til produkter, man kan ta de risikoene man ønsker, så lenge man har adekvat kapital dette vil kunne endre markedet Solvency II forventes å kunne påvirke markedet, med skift mot produkt-mix med lavere risiko og forsiktighet i investeringsstrategier Kapitalkrav for enkelte produkter vil øke, mens det vil reduseres for andre, og prisingskriterier kan forventes å endres i samsvar med dette Solvency II vil medføre økt konkurranse, spesielt for store lines of business som motor- og hjemforsikring og føre til økt prispress Fitch expects Solvency II to reshape the insurance landscape with some fundamental shifts to lowerrisk product mix, more cautious investment strategy and, for certain products, higher premiums For product lines with increased capital requirements under Solvency II, Fitch expects insurers to pass the associated extra costs onto policyholders wherever possible (Fitch Insurance Team) Kilde: Business Insurance, European Commission, POSTONLINE

Markedsmessige konsekvenser av nye regulatoriske rammeverk

Markedsmessige konsekvenser av nye regulatoriske rammeverk I the way we do it Markedsmessige konsekvenser av nye regulatoriske rammeverk Risk Management & Compliance Agenda 1. Innledning 2. Forventede konsekvenser av Solvency II 3. Norge vs. resten av Europa 4.

Detaljer

Pilar 3 2012 BN Bank ASA

Pilar 3 2012 BN Bank ASA Pilar 3 2012 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning... 3 Dagens kapitaldekningsregler... 4 Metodevalg for BN Bank ASA... 9 Konsolidering... 9 Kapitaldekning...10 Styring og kontroll av risiko...12 Sammenligning

Detaljer

Dato Ansvarlig Kommentar

Dato Ansvarlig Kommentar PILAR 3-2011 Innholdsfortegnelse 1 Nye kapitaldekningsregler Basel II... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Kapitaldekningsregler... 4 1.3 Kapitaldekningsregler i Nesset Sparebank... 4 1.3.1 PILAR 1 minimumskrav til

Detaljer

PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Innhold: 1 Basel II nye kapitaldekningsregler... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. Narvik, mai 2009

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. Narvik, mai 2009 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 Narvik, mai 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Pilar 3 2011 BN Bank ASA

Pilar 3 2011 BN Bank ASA Pilar 3 2011 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Metodevalg for BN Bank ASA...8 Konsolidering...8 Kapitaldekning...9 Styring og kontroll av risiko... 10 Sammenligning

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013 1 INNHOLDSFORTERGNELSE 1 SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK... 3

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2011. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2011. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK... 3

Detaljer

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Risikostyring - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Helene - Mari Evjenth og Line Kjærran 20.05.2009, Boaø Abstract The purpose ofthis study

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2014. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2014. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2014 1 INNHOLDSFORTERGNELSE 1 SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK 3 1.1

Detaljer

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon 31.12.2008 Innhold Basel II Nye kapitaldekningsregler... 3 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3 Innhold 1. Basel II nye kapitaldekningsregler...1 Pilar 1...1 Pilar 2...2 Pilar 3...2 2. Regnskap og konsolidering...2 Datterselskaper...2

Detaljer

Pilar 3 2010 BN Bank ASA

Pilar 3 2010 BN Bank ASA Pilar 3 2010 BN Bank ASA Innhold Formålet med dokumentet...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Pilar 1...4 Pilar 2...5 Pilar 3...5 Nye reguleringer...5 Nye kapitaldekningsregler (Basel III)...5 Metodevalg

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Offentliggjøring av informasjon om risiko- og kapitalstyring pr. 31.12.2013 Basel II pilar 3 Side 1 av 26 Innhold 1. Innledning... 3 2. Basel II Kapitalkravsforskriften...

Detaljer

Basel II. Hvordan oppfyller to norske banker kapitalkravet?

Basel II. Hvordan oppfyller to norske banker kapitalkravet? Regnskap og Økonomistyring EK208E Basel II Hvordan oppfyller to norske banker kapitalkravet? Ivar Nesbø Østby 20.05.2011 1 ABSTRACT How well do Norwegian banks meet the capital requirements? In this case

Detaljer

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 2011 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank Risiko- og kapitalstyring 2011 SpareBank 1 SR-Bank Innledning Dokumentet er utarbeidet for å gi markedet best mulig informasjon om SpareBank 1 SR-Bank sin risiko- og kapitalstyring. Det er i tillegg ment

Detaljer