For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen."

Transkript

1 For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

2 Copyright Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig beskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt i henhold til lovgivning eller domstolskapt rett, eller som tillates i det følgende, inkludert, uten begrensninger, materiale som genereres fra programmer som vises på skjermen, for eksempel ikoner, skjermbilder, visninger osv. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Endringer, tekniske unøyaktigheter og typografiske feil vil bli rettet i senere utgaver.

3 Innholdsfortegnelse 1 Grunnleggende nettverksinstallasjon Innledning Sjekkliste Grunnleggende TCP/IP-innstillinger Testutskrift Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Innledning Sjekkliste Installasjon på arbeidsstasjon Windows XP (TCP/IP) Windows 2000 (TCP/IP) Windows NT 4.0 (TCP/IP) Windows 98/Me Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Portkonfigurasjon Main-siden Job Template Attributes-siden Printer Groups-siden Testutskrift Administratorhåndbok Side i

4 Innholdsfortegnelse 3 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Innledning Sjekkliste Bruke Web Aficio BP20N Innledning Konfigurere nettverkskommunikasjon Aktivere Internett-tjenester Konfigurere nettverket TCP/IP SNMP IPP Administrasjonsverktøy Innledning Vedlikehold ved hjelp av Internett-tjenester Aktivere Internett-tjenester Kontrollere skriverstatus Skrive ut rapporter Definere skriveren Angi og endre passord for nettverksadministrator Oppgradere fastvare Side ii Administratorhåndbok

5 1 Grunnleggende nettverksinstallasjon Innledning Dette kapitlet forklarer hvordan du angir grunnleggende innstillinger for å installere Aficio BP20N på et nettverk. Den fysiske tilkoblingen er Ethernet, og adresseringsprotokollene er TCP/IP. Følgende informasjon finnes: Sjekkliste Grunnleggende TCP/IP-innstillinger Testutskrift Administratorhåndbok Side 1-1

6 Grunnleggende nettverksinstallasjon Sjekkliste Før du starter prosedyrene for grunnleggende nettverksinstallasjon, må du kontrollere at følgende elementer er tilgjengelige eller er utført: Element Et eksisterende, fungerende TCP/IP-nettverk er påkrevd. Disse prosedyrene er ikke utformet for å installere et nettverk. En egnet nettverkskabel. Kunde Kunde Av Hvis du skal konfigurere TCP/IP manuelt, må du innhente og registrere følgende informasjon: Kunde TCP/IP-adresse Gateway-adresse Adresse for delnettverksmaske Se ordlisten hvis du vil ha mer informasjon om gateway-adressen eller adressen til delnettverksmasken. Test Aficio BP20N for å kontrollere at den er fullstendig installert og fungerer som den skal. Aficio BP20N-skriverdrivere. Kunde Leverandør FORSIKTIG: Du må ikke koble nettverkskabelen til Aficio BP20N før du blir bedt om å gjøre dette. Side 1-2 Administratorhåndbok

7 Grunnleggende TCP/IP-innstillinger Før skriveren kan brukes på nettverket, må du angi TCP/IP-adresser. Du kan angi dem automatisk ved hjelp av DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) eller BOOTP (Bootstrap Protocol), eller du kan angi dem manuelt. Hvis du vil angi adressene manuelt, må du innhente følgende: TCP/IP-adresse Gateway-adresse Adresse for delnettverksmaske Set IP-verktøyet kan konfigurere denne informasjonen. Hvis du bruker Set IP-verktøyet, kan du finne BP20N og endre grunnleggende TCP/IP-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side i brukerhåndboken. Grunnleggende nettverksinstallasjon Administratorhåndbok Side 1-3

8 Grunnleggende nettverksinstallasjon Testutskrift Du bør skrive ut en testutskrift fra en klientarbeidsstajon for å kontrollere at Aficio BP20N er installert riktig på nettverket. Gjør følgende: Åpne et dokument på en klientarbeidsstajon. Velg Aficio BP20N som den skriveren dokumenter skal sendes til. Skriv ut dokumentet på enheten, og kontroller at det er skrevet ut riktig. Kontroller at skriverdriveren er installert på alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Gjenta testen for alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Side 1-4 Administratorhåndbok

9 2 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Innledning Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer skriverdriverne for nettverksskrivere. Følgende informasjon finnes: Sjekkliste Installasjon på arbeidsstasjon Portkonfigurasjon Testutskrift Administratorhåndbok Side 2-1

10 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Sjekkliste Før du starter prosedyrene for driverinstallasjon, må du kontrollere at følgende elementer er tilgjengelige eller er utført: Element Skriveren er installert på nettverket. Aficio BP20N-skriverdriverne er tilgjengelige på CD. Kunde Leverandør Av Side 2-2 Administratorhåndbok

11 Installasjon på arbeidsstasjon 1 Denne delen inneholder installasjonsprosedyrene for ulike Windows-arbeidsstasjonsmiljøer. Finn og utfør prosedyrene for installasjon på arbeidsstasjon for ditt arbeidsstasjonsmiljø. Velg blant følgende: Windows XP (TCP/IP) (se 2-4). Windows 2000 (TCP/IP) (se 2-6). Windows NT 4.0 (TCP/IP) (se 2-8). Windows 98/Me (se 2-10). Windows XP/2000 (IPP) (se 2-11). Windows 98/Me/NT 4.0 (IPP) (se 2-12). Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere 2 Fortsett med Testutskrift (se "Testutskrift" på side 2-16). Administratorhåndbok Side 2-3

12 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows XP (TCP/IP) MERK: Windows XP støtter utskrift via TCP/IP som standard når TCP/IP er installert på en Windows XP-arbeidsstasjon. Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. Velg [Start] og deretter [Skrivere og telefakser]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Velg [En lokal skriver koblet til denne datamaskinen], fjern merket for [Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk], og klikk på [Neste] for å åpne dialogboksen som viser tilgjengelige porter. Velg [Opprett en ny port] for å åpne dialogboksen Skriverporter. Velg [Standard TCP/IP Port], og klikk på [Neste] for å åpne veiviseren for standard TCP/IP-port. Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet [Skrivernavn eller IP-adresse] (du kan oppgi et egendefinert navn for skriverporten du oppretter, eller du kan bruke standardnavnet som opprettes). Klikk deretter på [Neste] for å fortsette. Hvis innstillingene for nettverksskriveren ikke blir funnet automatisk, klikker du på [Instillinger] for å angi portinnstillinger for nettverksskriveren. Det anbefales at du velger [Raw] som utskriftsprotokoll. Hvis du vil bruke LPR, gjør du følgende: Velg [LPR] som utskriftsprotokoll. Skriv inn [lp] (med små bokstaver) i [Kønavn]-feltet. Fjern merket for [Byte-telling for LPR aktivert]. Merk av for [SNMP-status aktivert]. [Gruppenavn] bør normalt settes til "public" (med mindre du har konfigurert enheten med et egendefinert SNMP-gruppenavn), og [SNMP-enhetsindeks] bør settes til 1. Klikk på [OK]. Side 2-4 Administratorhåndbok

13 4 5 Veiviseren for skriver vil deretter be deg velge driveren som skal brukes for denne skriveren. Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows XP-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. Skriv inn skrivernavnet, og klikk på [Neste]. Hvis du vil dele skriveren over nettverket, velger du [Navn på delt ressurs]. Du kan også installere skriverdrivere for andre operativsystemer som skal ha tilgang til skriveren. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere 6 Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. Fortsett med Testutskrift på side Administratorhåndbok Side 2-5

14 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows 2000 (TCP/IP) MERK: Windows 2000 støtter utskrift via TCP/IP som standard når TCP/IP er installert på en Windows 2000-arbeidsstasjon. Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. Velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Velg [Lokal skriver], fjern merket for [Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk], og klikk på [Neste] for å åpne dialogboksen som viser tilgjengelige porter. Velg [Opprett en ny port] for å åpne dialogboksen Skriverporter. Velg [Standard TCP/IP Port], og klikk på [Neste] for å åpne veiviseren for standard TCP/IP-port. Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet [Skrivernavn eller IP-adresse] (du kan oppgi et egendefinert navn for skriverporten du oppretter, eller du kan bruke standardnavnet som opprettes). Klikk deretter på [Neste] for å fortsette. Hvis innstillingene for nettverksskriveren ikke blir funnet automatisk, klikker du på [Egendefinert] for å angi portinnstillinger for nettverksskriveren. Det anbefales at du velger [Raw] som utskriftsprotokoll. Hvis du vil bruke LPR, gjør du følgende: Velg [LPR] som utskriftsprotokoll. Skriv inn [lp] (med små bokstaver) i [Kønavn]-feltet. Fjern merket for [Byte-telling for LPR aktivert]. Merk av for [SNMP-status aktivert]. [Gruppenavn] bør normalt settes til "public" (med mindre du har konfigurert enheten med et egendefinert SNMP-gruppenavn), og [SNMP-enhetsindeks] bør settes til 1. Klikk på [OK]. Side 2-6 Administratorhåndbok

15 4 5 Veiviseren for skriver vil deretter be deg velge driveren som skal brukes for denne skriveren. Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows 2000-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. Skriv inn skrivernavnet, og klikk på [Neste]. Hvis du vil dele skriveren over nettverket, velger du [Del som]. Du kan også installere skriverdrivere for andre operativsystemer som skal ha tilgang til skriveren. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere 6 Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. Fortsett med Testutskrift på side Administratorhåndbok Side 2-7

16 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows NT 4.0 (TCP/IP) 1 2 MERK: Microsoft TCP/IP-utskriftstjenesten må være installert og kjøre på arbeidsstasjonen. Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. Velg [Start], [Innstillinger] på Windows NT-arbeidsstasjonen, og velg deretter [Kontrollpanel]. Dobbeltklikk på [Nettverk]-ikonet, og velg deretter [Tjenester]. Kontroller at Microsoft TCP/IP-utskriftstjenesten kjører, og velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Velg [Min datamaskin], og klikk på [Neste] for å åpne dialogboksen som viser tilgjengelige porter. Velg [Legg til port] for å åpne dialogboksen Skriverporter. Velg [LPR-port], og velg deretter [Ny port] for å åpne dialogboksen Legg til LPR-kompatibel skriver. 3 Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet [Navn eller adresse til server som sørger for LPD]. Skriv inn [lp] (med små bokstaver) i feltet [Navn på skriver eller skriverkø for den serveren]. MERK: lp må skrives inn uansett navnet på skriveren eller skriverkøen. lp er navnet på den eksterne skriveren/serveren på skriveren. Dette navnet endres ikke. Klikk på [OK]. Klikk på [Lukk]. Side 2-8 Administratorhåndbok

17 4 5 6 Klikk på [Neste], med Ny port valgt. Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows NT-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. Skriv inn skrivernavnet, og klikk på [Neste]. Velg [Delt] hvis du vil dele. Ellers klikker du bare på [Neste]. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. Fortsett med Testutskrift på side Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Administratorhåndbok Side 2-9

18 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows 98/Me 1 Se "Installere programvare for nettverksutskrift" på side 2-24 i brukerhåndboken for å installere og konfigurere skriverdriverne på arbeidsstasjonen. Når driverne er installert, velges [Multi Direct Print Type S] som nettverksport for å koble en driver til nettverksskriveren. 1. Velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Høyreklikk på ikonet for den installerte skriveren, og velg [Egenskaper]. 2. Velg kategorien [Detaljer], og klikk på [Legg til port]. Dialogboksen [Legg til port] åpnes. 3. Velg alternativknappen [Annet]. Velg [Multi Direct Print Type S], og klikk på [OK]. 4. Søk etter en skriver ved hjelp av følgende alternativknapper, og klikk på [Neste]. - IP-adresse - IPX/SPX-adresse - DNS-navn - Automatisk gjenkjenning på nettverket 5. Hvis du velger "Automatisk gjenkjenning på nettverket" i trinn 4, får du frem en liste over skrivere på nettverket. Velg en skriver fra listen, og klikk på [Neste]. Andre alternativer i trinn 4 hopper over dette trinnet. 6. Skriv inn portnavnet, og klikk på [Fullfør]. 2 Fortsett med Testutskrift på side Side 2-10 Administratorhåndbok

19 Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) MERK: Windows støtter utskrift via IPP som standard når TCP/IP er installert på en Windows-arbeidsstasjon. Kontroller at minst én nettverksskriver er installert, og at IPP-konfigurasjon av skriveren er utført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "IPP" på side Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. I Windows 2000 velger du [Start] [Innstillinger] [Skrivere]. I Windows XP velger du [Start] [Innstillinger] [Skrivere og telefakser]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Kontroller at [Nettverksskriver] er valgt, og klikk på [Neste]. Skjermbildet [Angi plassering for skriveren] vises. I Windows 2000 velger du [Koble til en skriver på Internett eller intranett]. I Windows XP velger du [Koble til en skriver på Internett eller på et hjemme- eller kontornettverk]. Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere I [URL]-feltet skriver du inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren i følgende format: "http://aaa.bbb.ccc.ddd" eller "http://skriverens-vertsnavn", der "aaa.bbb.ccc.ddd" er IP-adressen til skriveren, og "skriverens-vertsnavn" er skrivernavnet til skriveren, slik det er registrert på en DNS-server. Veiviseren for skriver spør deretter om du vil installere en lokal driver for denne skriveren. Du bør klikke på [OK] for å installere driveren. 4 Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. 5 Fortsett med Testutskrift på side Administratorhåndbok Side 2-11

20 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Kontroller at minst én nettverksskriver er installert, og at IPP-konfigurasjon av skriveren er utført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "IPP" på side Velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Høyreklikk på ikonet for den installerte nettverksskriveren, og velg [Egenskaper]. I Windows 98/Me velger du kategorien [Detaljer] og klikker på [Legg til port]. Dialogboksen [Legg til port] åpnes. I Windows NT 4.0 velger du kategorien [Porter] og klikker på [Legg til port]. Dialogboksen [Utskriftsporter] åpnes. Velg alternativknappen [Annet]. I Windows 98/Me velger du [Multi Direct Print Type S IPP Port] og klikker på [OK]. I Windows NT 4.0 velger du [Multi Direct Print Type S IPP Port] og klikker på [Ny port]. Skriv inn portnavnet under [Navn]. I [URL]-feltet skriver du inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren i følgende format: "http://aaa.bbb.ccc.ddd" eller "http://skriverens-vertsnavn", der "aaa.bbb.ccc.ddd" er IP-adressen til skriveren, og "skriverens-vertsnavn" er skrivernavnet til skriveren, slik det er registrert på en DNS-server. I Windows 98/Me klikker du på [OK] for å fullføre IP-konfigurasjonen. I Windows NT 4.0 klikker du på [OK] og deretter på [Lukk] for å fullføre IP-konfigurasjonen. 4 Fortsett med Testutskrift på side Side 2-12 Administratorhåndbok

21 Portkonfigurasjon Main-siden Du kan åpne konfigurasjonsdialogboksen for Multi Direct Print Type S IPP-port fra Printer Properties. Dialogboksen inneholder tre sider: Main Job Template Attributes Printer Groups På denne siden kan du angi følgende: Port Name (dette navnet bør angis når porten opprettes, og det kan ikke endres senere). Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Skriveren eller gruppen av skrivere du vil skrive ut på. Skrivernavnet bør være unikt for alle portene. Du kan angi skriverplassering på to forskjellige måter: Hvis du vil knytte porten til en enkeltskriver, velger du alternativet [Single Printer] og skriver inn skriverens URL-adresse i redigeringsboksen [URL]. Hvis autentisering er obligatorisk, merker du av for [Printer requires authentication] og skriver inn brukernavn og passord i de tilhørende redigefringsboksene. Ved utskrift på flere eksterne skrivere (når dokumentene skrives ut på flere skrivere samtidig) velger du alternativet [Multi-remote Printing] og velger skrivergrupper. Skrivergrupper administreres på [Groups]-siden. Job Template Attributes-siden På denne siden kan du angi jobbattributter. De vil brukes på alle jobber som skrives ut via denne porten. Disse attributtene beskriver hvordan jobbene behandles. Egenskap Beskrivelse Priority Resolution Dette attributtet angir en prioritet for planlegging av jobben. En høyere verdi angir en høyere prioritet. Dette attributtet angir oppløsningen som skriveren bruker for dokumentet. Administratorhåndbok Side 2-13

22 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Egenskap Hold Until Quality Sides Finishings Page Range Copies Beskrivelse Dette attributtet angir tidsperioden jobben må skrives ut innenfor. Dette attributtet angir utskriftskvaliteten som skriveren bruker for jobben. Dette attributtet angir hvordan utskriftsstrømsider skal gjengis på sidene i en utskrift. Dette attributtet angir etterbehandlingsoperasjonene skriveren bruker for utskrevne dokumenter (for eksempel stifting eller hulling). Dette attributtet angir området eller områdene av utskriftsstrømsider som skriveren bruker for hvert eksemplar av hvert dokument som skrives ut. Dette attributtet angir hvor mange kopier som skal skrives ut. Paper Orientation Pages per Sheet Print job sheet All attributes are mandatory Dette attributtet angir hvilket medium skriveren bruker for alle utskrifter av dokumenter. Dette attributtet angir papirretningen for utskrevne dokumenter. Dette attributtet angir hvor mange utskriftsstrømsider som skal gjengis på hver side av et valgt medium. Dette attributtet angir om arket med jobbinformasjon skal skrives ut. Hvis det er merket av for denne egenskapen, skriver ikke skriveren ut en jobb hvis skriveren ikke støtter noen av de valgte attributtene. Hvis det ikke er merket av for denne egenskapen, skriver skriveren ut selv om ikke alle attributtene støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se RFC 2911, del 4.2. Side 2-14 Administratorhåndbok

23 Printer Groups-siden På denne siden kan du administrere skrivergrupper, som brukes for utskrift på flere eksterne skrivere. Hvis du vil opprette en ny gruppe, velger du gruppen på øvre nivå og klikker på [New group]-knappen eller klikker med høyre museknapp og velger [New] [Group] på hurtigmenyen. Deretter skriver du inn et gruppenavn. Du kan flytte en skriver eller gruppe til en annen gruppe ved hjelp av dra-og-slipp-operasjoner. Hvis du trykker på og holder nede Ctrl-tasten mens du slipper objektet, kopieres objektet i stedet for å flyttes. Hvis du vil legge til en skriver i en gruppe, velger du gruppen og klikker på [New Printer ]-knappen. Du kan også bruke hurtigmenyen. Noen dialogbokser vil åpnes: I dialogboksen New Printer Properties angir du følgende: Navnet på den nye skriveren (vil brukes i group-treet) Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Printer URL; Autentiseringsparametere (om nødvendig) Ved hjelp av mønstre kan du fylle ut disse parameterne automatisk. Mønstrene hentes fra konfigurasjonene for Multi Direct Print Type S IPP-portene. Hvis du for eksempel har en Multi Direct Print Type S IPP-port som er konfigurert for en enkeltskriver, kan du opprette en skriver i [groups]-treet ved hjelp av de samme parameterne (inkludert autentiseringsnavn og passord). Hvis du vil slette en skriver eller gruppe, klikker du på [Delete]-knappen eller velger [Delete] på hurtigmenyen. Hvis du vil endre skriveregenskaper, klikker du på [Properties ]-knappen eller velger [Properties] på hurtigmenyen. Administratorhåndbok Side 2-15

24 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Testutskrift Du bør skrive ut en testutskrift fra en klientarbeidsstajon for å kontrollere at skriveren er installert riktig på nettverket. Gjør følgende: Åpne et dokument på en klientarbeidsstajon. Velg Aficio BP20N som den skriveren dokumenter skal sendes til. Skriv ut dokumentet på enheten, og kontroller at det er skrevet ut riktig. Kontroller at skriverdriveren er installert på alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Gjenta testen for alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Side 2-16 Administratorhåndbok

25 3 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Innledning Dette kapitlet forklarer hvordan du aktiverer og bruker Internett-tjenester til å installere Aficio BP20N på nettverket. Følgende informasjon finnes: Sjekkliste Bruke Web Aficio BP20N Konfigurere nettverkskommunikasjon Aktivere Internett-tjenester Konfigurere nettverket Administratorhåndbok Side 3-1

26 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Sjekkliste Før du starter prosedyren med å aktivere funksjonen Internett-tjenester, må du kontrollere at følgende elementer er tilgjengelige eller er utført: Element En eksisterende, fungerende arbeidsstasjon med TCP/IP-tilgang til Internett eller intranett er påkrevd. Disse prosedyrene er ikke ment å skulle installere selve TCP/IP-stakken. Innhente og registrere følgende informasjon: En unik IP-adresse Gateway-adresse Delnettverksmaske Se ordlisten hvis du vil ha mer informasjon om gateway-adressen eller adressen for delnettverksmaske. Kunde Kunde Av Test Aficio BP20N for å kontrollere at den er fullstendig installert og fungerer som den skal. Web Aficio BP20N. Kunde Leverandør Side 3-2 Administratorhåndbok

27 Bruke Web Aficio BP20N Innledning Web Aficio BP20N bruker den innebygde HTTP-serveren på Aficio BP20N til å tillate kommunikasjon med Aficio BP20N hvis du har en nettleser med tilgang til Internett eller intranett. Ved å skrive inn IP-adressen til Aficio BP20N som URL-adresse (Universal Resource Locator) i nettleseren, får du direkte tilgang til Aficio BP20N. MERK: Microsoft Internet Explorer versjon 4.x eller senere anbefales. Andre nettlesere kan fungere, men gi uventede resultater. Mange av valgene og innstillingene som kreves for å installere Aficio BP20N på et nettverk, kan gjøres ved hjelp av Internett-tjenester. Mange av funksjonene som er tilgjengelige i Internett-tjenester, krever et administrativt brukernavn og passord. En bruker vil bare bli bedt om å oppgi et administrativt navn og passord én gang i en nettleserøkt. Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Før du kan bruke funksjonen Internett-tjenester til å installere Aficio BP20N på et nettverk, må funksjonen aktiveres. To trinn er påkrevd for å aktivere Internett-tjenester: Konfigurer nettverkskommunikasjon Dette krever at Aficio BP20N konfigureres for Internett-tjenester. Aktiver Internett-tjenester Angi innstillinger for det aktuelle nettverket MERK: Når du gjør mer enn én endring i konfigurasjonen, må du fullføre alle endringene i én omgang før du starter systemet på nytt. Administratorhåndbok Side 3-3

28 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Konfigurere nettverkskommunikasjon Konfigurasjon av nettverkskommunikasjon krever at Aficio BP20N er koblet til nettverket, og at TCP/IP-adresseinnstillingene er angitt (se "Bruke Set IP (kun BP20N)" på side i brukerhåndboken). Kontroller at disse prosedyrene er utført. Side 3-4 Administratorhåndbok

29 Aktivere Internett-tjenester 1 2 Start nettleseren på en klientarbeidsstasjon. Skriv inn i URL-feltet, etterfulgt av IP-adressen til Aficio BP20N. Trykk deretter på [Enter]. Eksempel: Hvis IP-adressen er , skriver du inn følgende i URL-feltet: Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Administratorhåndbok Side 3-5

30 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Konfigurere nettverket Web Aficio BP20N har en alternativ metode for å konfigurere enhetsinnstillingene for installasjon på et nettverk. Instruksjonene forklarer hvordan du konfigurerer enheten for følgende nettverksmiljøer. Se instruksjonene for nettverket du bruker: TCP/IP side 3-7 SNMP side 3-9 IPP side 3-10 Side 3-6 Administratorhåndbok

31 TCP/IP Følg disse instruksjonene for å installere enheten på et TCP/IP-nettverk ved hjelp av Web Aficio BP20N. Installasjonsprosedyre To trinn er påkrevd for å installere enheten på et TCP/IP-nettverk ved hjelp av Web Aficio BP20N: Konfigurer Aficio BP20N Testutskrift Denne prosedyren forklarer hvordan du bruker Web Aficio BP20N til å konfigurere enheten. Du bør sende en utskriftsjobb for å kontrollere at enheten er installert og konfigurert riktig. Konfigurere Aficio BP20N Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester MERK: TCP/IP-innstillingene for enheten vil være konfigurert når Aktiver Web Aficio BP20N-delen er utført. Fullfør installasjonen av enheten ved å gjøre følgende: Aktiver Web Aficio BP20N (se "Aktivere Internett-tjenester" på side 3-5). Velg kategorien [Network Administrator] på Web Aficio BP20N-hjemmesiden for Aficio BP20N. Klikk på TCP/IP-menyen i venstre ramme. Administratorhåndbok Side 3-7

32 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Kontroller at detaljene for TCP/IP Configuration er riktige. Hvis noen av detaljene er feil, skriver du inn riktig informasjon. Velg påkrevd metode under [IP Address Assignment Method]. MERK: DHCP, som er standardinnstillingen, tilordner automatisk IP-adresser. Hvis IP-adressene må redigeres, men ikke er tilgjengelige, velger du IP Address Assignment Method og deretter Static for å fortsette. Skriv inn IP-adresse under [IP Address]. Skriv inn delnettverksmaske under [Subnet Mask]. Skrive inn gateway-adresse under [Gateway Address]. Kontroller detaljene for DDNS Address og DDNS Domain, og rett om nødvendig informasjonen. Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. MERK: Klikk på [Reset]-knappen for å avbryte eventuelle endringer og gå tilbake til de forrige verdiene Testutskrift Du bør skrive ut en testutskrift fra en klientarbeidsstajon for å kontrollere at enheten er installert riktig på nettverket. Gjør følgende: Åpne et dokument på en klientarbeidsstajon. Velg enheten som den skriveren det valgte dokumentet skal sendes til. Skriv ut dokumentet på enheten, og kontroller at det er skrevet ut riktig. Kontroller at driveren er installert på alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Gjenta testen for alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Installasjonen er nå fullført. Side 3-8 Administratorhåndbok

33 SNMP Følg disse instruksjonene for å konfigurere SNMP (Simple Network Management Protocol) ved hjelp av Aficio BP20N. Konfigurere SNMP Slik konfigurerer du SNMP: Aktiver Aficio BP20N (se "Aktivere Internett-tjenester" på side 3-5). Velg kategorien [Network Administrator] på Aficio BP20N-hjemmesiden for Aficio BP20N. Klikk på SNMP-menyen i venstre ramme. Kontroller at detaljene for SNMP Configuration Traps er riktige. Hvis noen av detaljene er feil, skriver du inn riktig informasjon. Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester 5 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. 6 Klikk på Community Names-koblingen under toppmenyen. 7 Kontroller at detaljene for SNMP Configuration Community Names er riktige. Hvis noen av detaljene er feil, skriver du inn riktig informasjon. 8 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. MERK: Klikk på [Reset]-knappen for å avbryte eventuelle endringer og gå tilbake til de forrige verdiene. Administratorhåndbok Side 3-9

34 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester IPP Følg disse instruksjonene for å konfigurere IPP ved hjelp av Aficio BP20N. MERK: HTTP-innstillingene for enheten vil være konfigurert når Aktiver Web Aficio BP20N-delen er utført. Fullfør installasjonen av enheten ved å gjøre følgende: Aktiver Web Aficio BP20N (se "Aktivere Internett-tjenester" på side 3-5). Velg kategorien [Network Administrator] på Web Aficio BP20N-hjemmesiden for Aficio BP20N. Klikk på IPP-menyen i venstre ramme. Kontroller at detaljene for IPP General Configuration er riktige. Hvis noen av detaljene for IPP General er feil, skriver du inn riktig informasjon. 5 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. 6 Klikk på IPP Security-koblingen under toppmenyen. 7 Kontroller at detaljene for IPP Security er riktige. Hvis noen av detaljene for IPP Security er feil, skriver du inn riktig informasjon. 8 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. MERK: Klikk på [Reset]-knappen for å avbryte eventuelle endringer og gå tilbake til de forrige verdiene. Side 3-10 Administratorhåndbok

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning Nr PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! Skjermbildene som er brukt i eksemplene

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hva er nytt i 3.1? 1

Hva er nytt i 3.1? 1 Hva er nytt i 3.1? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.1... 3 Undervisningsplanlegger...3 it s learning mobile...5 Pålogging...5 Brukergrensesnitt...6 SSO og mobilpassord...6 eportfolio...7 Blogg...9 Innstillinger

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Brukerveiledning for Synology NAS

Brukerveiledning for Synology NAS Brukerveiledning for Synology NAS Basert på DSM 5.0 Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20140522 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology DiskStation Manager Installer

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0. Proloquo4Text. Skriv. Snakk. Kommuniser. AssistiveWare

Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0. Proloquo4Text. Skriv. Snakk. Kommuniser. AssistiveWare Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0 Proloquo4Text Skriv. Snakk. Kommuniser. Fra by AssistiveWare AssistiveWare Kontakt Proloquo4Text contact: support@assistiveware.com Proloquo4Text er et registrert varemerke

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer