For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen."

Transkript

1 For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

2 Copyright Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig beskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt i henhold til lovgivning eller domstolskapt rett, eller som tillates i det følgende, inkludert, uten begrensninger, materiale som genereres fra programmer som vises på skjermen, for eksempel ikoner, skjermbilder, visninger osv. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Endringer, tekniske unøyaktigheter og typografiske feil vil bli rettet i senere utgaver.

3 Innholdsfortegnelse 1 Grunnleggende nettverksinstallasjon Innledning Sjekkliste Grunnleggende TCP/IP-innstillinger Testutskrift Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Innledning Sjekkliste Installasjon på arbeidsstasjon Windows XP (TCP/IP) Windows 2000 (TCP/IP) Windows NT 4.0 (TCP/IP) Windows 98/Me Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Portkonfigurasjon Main-siden Job Template Attributes-siden Printer Groups-siden Testutskrift Administratorhåndbok Side i

4 Innholdsfortegnelse 3 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Innledning Sjekkliste Bruke Web Aficio BP20N Innledning Konfigurere nettverkskommunikasjon Aktivere Internett-tjenester Konfigurere nettverket TCP/IP SNMP IPP Administrasjonsverktøy Innledning Vedlikehold ved hjelp av Internett-tjenester Aktivere Internett-tjenester Kontrollere skriverstatus Skrive ut rapporter Definere skriveren Angi og endre passord for nettverksadministrator Oppgradere fastvare Side ii Administratorhåndbok

5 1 Grunnleggende nettverksinstallasjon Innledning Dette kapitlet forklarer hvordan du angir grunnleggende innstillinger for å installere Aficio BP20N på et nettverk. Den fysiske tilkoblingen er Ethernet, og adresseringsprotokollene er TCP/IP. Følgende informasjon finnes: Sjekkliste Grunnleggende TCP/IP-innstillinger Testutskrift Administratorhåndbok Side 1-1

6 Grunnleggende nettverksinstallasjon Sjekkliste Før du starter prosedyrene for grunnleggende nettverksinstallasjon, må du kontrollere at følgende elementer er tilgjengelige eller er utført: Element Et eksisterende, fungerende TCP/IP-nettverk er påkrevd. Disse prosedyrene er ikke utformet for å installere et nettverk. En egnet nettverkskabel. Kunde Kunde Av Hvis du skal konfigurere TCP/IP manuelt, må du innhente og registrere følgende informasjon: Kunde TCP/IP-adresse Gateway-adresse Adresse for delnettverksmaske Se ordlisten hvis du vil ha mer informasjon om gateway-adressen eller adressen til delnettverksmasken. Test Aficio BP20N for å kontrollere at den er fullstendig installert og fungerer som den skal. Aficio BP20N-skriverdrivere. Kunde Leverandør FORSIKTIG: Du må ikke koble nettverkskabelen til Aficio BP20N før du blir bedt om å gjøre dette. Side 1-2 Administratorhåndbok

7 Grunnleggende TCP/IP-innstillinger Før skriveren kan brukes på nettverket, må du angi TCP/IP-adresser. Du kan angi dem automatisk ved hjelp av DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) eller BOOTP (Bootstrap Protocol), eller du kan angi dem manuelt. Hvis du vil angi adressene manuelt, må du innhente følgende: TCP/IP-adresse Gateway-adresse Adresse for delnettverksmaske Set IP-verktøyet kan konfigurere denne informasjonen. Hvis du bruker Set IP-verktøyet, kan du finne BP20N og endre grunnleggende TCP/IP-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side i brukerhåndboken. Grunnleggende nettverksinstallasjon Administratorhåndbok Side 1-3

8 Grunnleggende nettverksinstallasjon Testutskrift Du bør skrive ut en testutskrift fra en klientarbeidsstajon for å kontrollere at Aficio BP20N er installert riktig på nettverket. Gjør følgende: Åpne et dokument på en klientarbeidsstajon. Velg Aficio BP20N som den skriveren dokumenter skal sendes til. Skriv ut dokumentet på enheten, og kontroller at det er skrevet ut riktig. Kontroller at skriverdriveren er installert på alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Gjenta testen for alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Side 1-4 Administratorhåndbok

9 2 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Innledning Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer skriverdriverne for nettverksskrivere. Følgende informasjon finnes: Sjekkliste Installasjon på arbeidsstasjon Portkonfigurasjon Testutskrift Administratorhåndbok Side 2-1

10 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Sjekkliste Før du starter prosedyrene for driverinstallasjon, må du kontrollere at følgende elementer er tilgjengelige eller er utført: Element Skriveren er installert på nettverket. Aficio BP20N-skriverdriverne er tilgjengelige på CD. Kunde Leverandør Av Side 2-2 Administratorhåndbok

11 Installasjon på arbeidsstasjon 1 Denne delen inneholder installasjonsprosedyrene for ulike Windows-arbeidsstasjonsmiljøer. Finn og utfør prosedyrene for installasjon på arbeidsstasjon for ditt arbeidsstasjonsmiljø. Velg blant følgende: Windows XP (TCP/IP) (se 2-4). Windows 2000 (TCP/IP) (se 2-6). Windows NT 4.0 (TCP/IP) (se 2-8). Windows 98/Me (se 2-10). Windows XP/2000 (IPP) (se 2-11). Windows 98/Me/NT 4.0 (IPP) (se 2-12). Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere 2 Fortsett med Testutskrift (se "Testutskrift" på side 2-16). Administratorhåndbok Side 2-3

12 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows XP (TCP/IP) MERK: Windows XP støtter utskrift via TCP/IP som standard når TCP/IP er installert på en Windows XP-arbeidsstasjon. Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. Velg [Start] og deretter [Skrivere og telefakser]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Velg [En lokal skriver koblet til denne datamaskinen], fjern merket for [Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk], og klikk på [Neste] for å åpne dialogboksen som viser tilgjengelige porter. Velg [Opprett en ny port] for å åpne dialogboksen Skriverporter. Velg [Standard TCP/IP Port], og klikk på [Neste] for å åpne veiviseren for standard TCP/IP-port. Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet [Skrivernavn eller IP-adresse] (du kan oppgi et egendefinert navn for skriverporten du oppretter, eller du kan bruke standardnavnet som opprettes). Klikk deretter på [Neste] for å fortsette. Hvis innstillingene for nettverksskriveren ikke blir funnet automatisk, klikker du på [Instillinger] for å angi portinnstillinger for nettverksskriveren. Det anbefales at du velger [Raw] som utskriftsprotokoll. Hvis du vil bruke LPR, gjør du følgende: Velg [LPR] som utskriftsprotokoll. Skriv inn [lp] (med små bokstaver) i [Kønavn]-feltet. Fjern merket for [Byte-telling for LPR aktivert]. Merk av for [SNMP-status aktivert]. [Gruppenavn] bør normalt settes til "public" (med mindre du har konfigurert enheten med et egendefinert SNMP-gruppenavn), og [SNMP-enhetsindeks] bør settes til 1. Klikk på [OK]. Side 2-4 Administratorhåndbok

13 4 5 Veiviseren for skriver vil deretter be deg velge driveren som skal brukes for denne skriveren. Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows XP-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. Skriv inn skrivernavnet, og klikk på [Neste]. Hvis du vil dele skriveren over nettverket, velger du [Navn på delt ressurs]. Du kan også installere skriverdrivere for andre operativsystemer som skal ha tilgang til skriveren. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere 6 Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. Fortsett med Testutskrift på side Administratorhåndbok Side 2-5

14 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows 2000 (TCP/IP) MERK: Windows 2000 støtter utskrift via TCP/IP som standard når TCP/IP er installert på en Windows 2000-arbeidsstasjon. Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. Velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Velg [Lokal skriver], fjern merket for [Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk], og klikk på [Neste] for å åpne dialogboksen som viser tilgjengelige porter. Velg [Opprett en ny port] for å åpne dialogboksen Skriverporter. Velg [Standard TCP/IP Port], og klikk på [Neste] for å åpne veiviseren for standard TCP/IP-port. Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet [Skrivernavn eller IP-adresse] (du kan oppgi et egendefinert navn for skriverporten du oppretter, eller du kan bruke standardnavnet som opprettes). Klikk deretter på [Neste] for å fortsette. Hvis innstillingene for nettverksskriveren ikke blir funnet automatisk, klikker du på [Egendefinert] for å angi portinnstillinger for nettverksskriveren. Det anbefales at du velger [Raw] som utskriftsprotokoll. Hvis du vil bruke LPR, gjør du følgende: Velg [LPR] som utskriftsprotokoll. Skriv inn [lp] (med små bokstaver) i [Kønavn]-feltet. Fjern merket for [Byte-telling for LPR aktivert]. Merk av for [SNMP-status aktivert]. [Gruppenavn] bør normalt settes til "public" (med mindre du har konfigurert enheten med et egendefinert SNMP-gruppenavn), og [SNMP-enhetsindeks] bør settes til 1. Klikk på [OK]. Side 2-6 Administratorhåndbok

15 4 5 Veiviseren for skriver vil deretter be deg velge driveren som skal brukes for denne skriveren. Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows 2000-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. Skriv inn skrivernavnet, og klikk på [Neste]. Hvis du vil dele skriveren over nettverket, velger du [Del som]. Du kan også installere skriverdrivere for andre operativsystemer som skal ha tilgang til skriveren. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere 6 Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. Fortsett med Testutskrift på side Administratorhåndbok Side 2-7

16 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows NT 4.0 (TCP/IP) 1 2 MERK: Microsoft TCP/IP-utskriftstjenesten må være installert og kjøre på arbeidsstasjonen. Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. Velg [Start], [Innstillinger] på Windows NT-arbeidsstasjonen, og velg deretter [Kontrollpanel]. Dobbeltklikk på [Nettverk]-ikonet, og velg deretter [Tjenester]. Kontroller at Microsoft TCP/IP-utskriftstjenesten kjører, og velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Velg [Min datamaskin], og klikk på [Neste] for å åpne dialogboksen som viser tilgjengelige porter. Velg [Legg til port] for å åpne dialogboksen Skriverporter. Velg [LPR-port], og velg deretter [Ny port] for å åpne dialogboksen Legg til LPR-kompatibel skriver. 3 Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet [Navn eller adresse til server som sørger for LPD]. Skriv inn [lp] (med små bokstaver) i feltet [Navn på skriver eller skriverkø for den serveren]. MERK: lp må skrives inn uansett navnet på skriveren eller skriverkøen. lp er navnet på den eksterne skriveren/serveren på skriveren. Dette navnet endres ikke. Klikk på [OK]. Klikk på [Lukk]. Side 2-8 Administratorhåndbok

17 4 5 6 Klikk på [Neste], med Ny port valgt. Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows NT-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. Skriv inn skrivernavnet, og klikk på [Neste]. Velg [Delt] hvis du vil dele. Ellers klikker du bare på [Neste]. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. Fortsett med Testutskrift på side Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Administratorhåndbok Side 2-9

18 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows 98/Me 1 Se "Installere programvare for nettverksutskrift" på side 2-24 i brukerhåndboken for å installere og konfigurere skriverdriverne på arbeidsstasjonen. Når driverne er installert, velges [Multi Direct Print Type S] som nettverksport for å koble en driver til nettverksskriveren. 1. Velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Høyreklikk på ikonet for den installerte skriveren, og velg [Egenskaper]. 2. Velg kategorien [Detaljer], og klikk på [Legg til port]. Dialogboksen [Legg til port] åpnes. 3. Velg alternativknappen [Annet]. Velg [Multi Direct Print Type S], og klikk på [OK]. 4. Søk etter en skriver ved hjelp av følgende alternativknapper, og klikk på [Neste]. - IP-adresse - IPX/SPX-adresse - DNS-navn - Automatisk gjenkjenning på nettverket 5. Hvis du velger "Automatisk gjenkjenning på nettverket" i trinn 4, får du frem en liste over skrivere på nettverket. Velg en skriver fra listen, og klikk på [Neste]. Andre alternativer i trinn 4 hopper over dette trinnet. 6. Skriv inn portnavnet, og klikk på [Fullfør]. 2 Fortsett med Testutskrift på side Side 2-10 Administratorhåndbok

19 Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) MERK: Windows støtter utskrift via IPP som standard når TCP/IP er installert på en Windows-arbeidsstasjon. Kontroller at minst én nettverksskriver er installert, og at IPP-konfigurasjon av skriveren er utført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "IPP" på side Bruk Veiviser for skriver til å legge til skriveren på nettverket. I Windows 2000 velger du [Start] [Innstillinger] [Skrivere]. I Windows XP velger du [Start] [Innstillinger] [Skrivere og telefakser]. Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet for å åpne veiviseren for skriver. Kontroller at [Nettverksskriver] er valgt, og klikk på [Neste]. Skjermbildet [Angi plassering for skriveren] vises. I Windows 2000 velger du [Koble til en skriver på Internett eller intranett]. I Windows XP velger du [Koble til en skriver på Internett eller på et hjemme- eller kontornettverk]. Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere I [URL]-feltet skriver du inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren i følgende format: " eller " der "aaa.bbb.ccc.ddd" er IP-adressen til skriveren, og "skriverens-vertsnavn" er skrivernavnet til skriveren, slik det er registrert på en DNS-server. Veiviseren for skriver spør deretter om du vil installere en lokal driver for denne skriveren. Du bør klikke på [OK] for å installere driveren. 4 Sett inn CD-en med skriverdriverne i arbeidsstasjonen, og velg [Har diskett]. Bla til den ønskede Windows-driveren på CD-en, og klikk på [OK]. MERK: Driveren finnes i mappen Printer i den aktuelle PCL-mappen på CD-en. Driveren har filtypen.inf. Klikk på [Neste] og deretter på [Neste] igjen for å laste inn skriverdriveren på arbeidsstasjonen. En dialogboks der du kan velge om du vil skrive ut en testside, åpnes. Klikk på [Fullfør] for å godta Ja-valget. 5 Fortsett med Testutskrift på side Administratorhåndbok Side 2-11

20 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Kontroller at minst én nettverksskriver er installert, og at IPP-konfigurasjon av skriveren er utført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "IPP" på side Velg [Start], [Innstillinger] og deretter [Skrivere]. Høyreklikk på ikonet for den installerte nettverksskriveren, og velg [Egenskaper]. I Windows 98/Me velger du kategorien [Detaljer] og klikker på [Legg til port]. Dialogboksen [Legg til port] åpnes. I Windows NT 4.0 velger du kategorien [Porter] og klikker på [Legg til port]. Dialogboksen [Utskriftsporter] åpnes. Velg alternativknappen [Annet]. I Windows 98/Me velger du [Multi Direct Print Type S IPP Port] og klikker på [OK]. I Windows NT 4.0 velger du [Multi Direct Print Type S IPP Port] og klikker på [Ny port]. Skriv inn portnavnet under [Navn]. I [URL]-feltet skriver du inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren i følgende format: " eller " der "aaa.bbb.ccc.ddd" er IP-adressen til skriveren, og "skriverens-vertsnavn" er skrivernavnet til skriveren, slik det er registrert på en DNS-server. I Windows 98/Me klikker du på [OK] for å fullføre IP-konfigurasjonen. I Windows NT 4.0 klikker du på [OK] og deretter på [Lukk] for å fullføre IP-konfigurasjonen. 4 Fortsett med Testutskrift på side Side 2-12 Administratorhåndbok

21 Portkonfigurasjon Main-siden Du kan åpne konfigurasjonsdialogboksen for Multi Direct Print Type S IPP-port fra Printer Properties. Dialogboksen inneholder tre sider: Main Job Template Attributes Printer Groups På denne siden kan du angi følgende: Port Name (dette navnet bør angis når porten opprettes, og det kan ikke endres senere). Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Skriveren eller gruppen av skrivere du vil skrive ut på. Skrivernavnet bør være unikt for alle portene. Du kan angi skriverplassering på to forskjellige måter: Hvis du vil knytte porten til en enkeltskriver, velger du alternativet [Single Printer] og skriver inn skriverens URL-adresse i redigeringsboksen [URL]. Hvis autentisering er obligatorisk, merker du av for [Printer requires authentication] og skriver inn brukernavn og passord i de tilhørende redigefringsboksene. Ved utskrift på flere eksterne skrivere (når dokumentene skrives ut på flere skrivere samtidig) velger du alternativet [Multi-remote Printing] og velger skrivergrupper. Skrivergrupper administreres på [Groups]-siden. Job Template Attributes-siden På denne siden kan du angi jobbattributter. De vil brukes på alle jobber som skrives ut via denne porten. Disse attributtene beskriver hvordan jobbene behandles. Egenskap Beskrivelse Priority Resolution Dette attributtet angir en prioritet for planlegging av jobben. En høyere verdi angir en høyere prioritet. Dette attributtet angir oppløsningen som skriveren bruker for dokumentet. Administratorhåndbok Side 2-13

22 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Egenskap Hold Until Quality Sides Finishings Page Range Copies Beskrivelse Dette attributtet angir tidsperioden jobben må skrives ut innenfor. Dette attributtet angir utskriftskvaliteten som skriveren bruker for jobben. Dette attributtet angir hvordan utskriftsstrømsider skal gjengis på sidene i en utskrift. Dette attributtet angir etterbehandlingsoperasjonene skriveren bruker for utskrevne dokumenter (for eksempel stifting eller hulling). Dette attributtet angir området eller områdene av utskriftsstrømsider som skriveren bruker for hvert eksemplar av hvert dokument som skrives ut. Dette attributtet angir hvor mange kopier som skal skrives ut. Paper Orientation Pages per Sheet Print job sheet All attributes are mandatory Dette attributtet angir hvilket medium skriveren bruker for alle utskrifter av dokumenter. Dette attributtet angir papirretningen for utskrevne dokumenter. Dette attributtet angir hvor mange utskriftsstrømsider som skal gjengis på hver side av et valgt medium. Dette attributtet angir om arket med jobbinformasjon skal skrives ut. Hvis det er merket av for denne egenskapen, skriver ikke skriveren ut en jobb hvis skriveren ikke støtter noen av de valgte attributtene. Hvis det ikke er merket av for denne egenskapen, skriver skriveren ut selv om ikke alle attributtene støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se RFC 2911, del 4.2. Side 2-14 Administratorhåndbok

23 Printer Groups-siden På denne siden kan du administrere skrivergrupper, som brukes for utskrift på flere eksterne skrivere. Hvis du vil opprette en ny gruppe, velger du gruppen på øvre nivå og klikker på [New group]-knappen eller klikker med høyre museknapp og velger [New] [Group] på hurtigmenyen. Deretter skriver du inn et gruppenavn. Du kan flytte en skriver eller gruppe til en annen gruppe ved hjelp av dra-og-slipp-operasjoner. Hvis du trykker på og holder nede Ctrl-tasten mens du slipper objektet, kopieres objektet i stedet for å flyttes. Hvis du vil legge til en skriver i en gruppe, velger du gruppen og klikker på [New Printer ]-knappen. Du kan også bruke hurtigmenyen. Noen dialogbokser vil åpnes: I dialogboksen New Printer Properties angir du følgende: Navnet på den nye skriveren (vil brukes i group-treet) Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Printer URL; Autentiseringsparametere (om nødvendig) Ved hjelp av mønstre kan du fylle ut disse parameterne automatisk. Mønstrene hentes fra konfigurasjonene for Multi Direct Print Type S IPP-portene. Hvis du for eksempel har en Multi Direct Print Type S IPP-port som er konfigurert for en enkeltskriver, kan du opprette en skriver i [groups]-treet ved hjelp av de samme parameterne (inkludert autentiseringsnavn og passord). Hvis du vil slette en skriver eller gruppe, klikker du på [Delete]-knappen eller velger [Delete] på hurtigmenyen. Hvis du vil endre skriveregenskaper, klikker du på [Properties ]-knappen eller velger [Properties] på hurtigmenyen. Administratorhåndbok Side 2-15

24 Skriverdriverinstallasjon for nettverksskrivere Testutskrift Du bør skrive ut en testutskrift fra en klientarbeidsstajon for å kontrollere at skriveren er installert riktig på nettverket. Gjør følgende: Åpne et dokument på en klientarbeidsstajon. Velg Aficio BP20N som den skriveren dokumenter skal sendes til. Skriv ut dokumentet på enheten, og kontroller at det er skrevet ut riktig. Kontroller at skriverdriveren er installert på alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Gjenta testen for alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Side 2-16 Administratorhåndbok

25 3 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Innledning Dette kapitlet forklarer hvordan du aktiverer og bruker Internett-tjenester til å installere Aficio BP20N på nettverket. Følgende informasjon finnes: Sjekkliste Bruke Web Aficio BP20N Konfigurere nettverkskommunikasjon Aktivere Internett-tjenester Konfigurere nettverket Administratorhåndbok Side 3-1

26 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Sjekkliste Før du starter prosedyren med å aktivere funksjonen Internett-tjenester, må du kontrollere at følgende elementer er tilgjengelige eller er utført: Element En eksisterende, fungerende arbeidsstasjon med TCP/IP-tilgang til Internett eller intranett er påkrevd. Disse prosedyrene er ikke ment å skulle installere selve TCP/IP-stakken. Innhente og registrere følgende informasjon: En unik IP-adresse Gateway-adresse Delnettverksmaske Se ordlisten hvis du vil ha mer informasjon om gateway-adressen eller adressen for delnettverksmaske. Kunde Kunde Av Test Aficio BP20N for å kontrollere at den er fullstendig installert og fungerer som den skal. Web Aficio BP20N. Kunde Leverandør Side 3-2 Administratorhåndbok

27 Bruke Web Aficio BP20N Innledning Web Aficio BP20N bruker den innebygde HTTP-serveren på Aficio BP20N til å tillate kommunikasjon med Aficio BP20N hvis du har en nettleser med tilgang til Internett eller intranett. Ved å skrive inn IP-adressen til Aficio BP20N som URL-adresse (Universal Resource Locator) i nettleseren, får du direkte tilgang til Aficio BP20N. MERK: Microsoft Internet Explorer versjon 4.x eller senere anbefales. Andre nettlesere kan fungere, men gi uventede resultater. Mange av valgene og innstillingene som kreves for å installere Aficio BP20N på et nettverk, kan gjøres ved hjelp av Internett-tjenester. Mange av funksjonene som er tilgjengelige i Internett-tjenester, krever et administrativt brukernavn og passord. En bruker vil bare bli bedt om å oppgi et administrativt navn og passord én gang i en nettleserøkt. Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Før du kan bruke funksjonen Internett-tjenester til å installere Aficio BP20N på et nettverk, må funksjonen aktiveres. To trinn er påkrevd for å aktivere Internett-tjenester: Konfigurer nettverkskommunikasjon Dette krever at Aficio BP20N konfigureres for Internett-tjenester. Aktiver Internett-tjenester Angi innstillinger for det aktuelle nettverket MERK: Når du gjør mer enn én endring i konfigurasjonen, må du fullføre alle endringene i én omgang før du starter systemet på nytt. Administratorhåndbok Side 3-3

28 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Konfigurere nettverkskommunikasjon Konfigurasjon av nettverkskommunikasjon krever at Aficio BP20N er koblet til nettverket, og at TCP/IP-adresseinnstillingene er angitt (se "Bruke Set IP (kun BP20N)" på side i brukerhåndboken). Kontroller at disse prosedyrene er utført. Side 3-4 Administratorhåndbok

29 Aktivere Internett-tjenester 1 2 Start nettleseren på en klientarbeidsstasjon. Skriv inn i URL-feltet, etterfulgt av IP-adressen til Aficio BP20N. Trykk deretter på [Enter]. Eksempel: Hvis IP-adressen er , skriver du inn følgende i URL-feltet: Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Administratorhåndbok Side 3-5

30 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Konfigurere nettverket Web Aficio BP20N har en alternativ metode for å konfigurere enhetsinnstillingene for installasjon på et nettverk. Instruksjonene forklarer hvordan du konfigurerer enheten for følgende nettverksmiljøer. Se instruksjonene for nettverket du bruker: TCP/IP side 3-7 SNMP side 3-9 IPP side 3-10 Side 3-6 Administratorhåndbok

31 TCP/IP Følg disse instruksjonene for å installere enheten på et TCP/IP-nettverk ved hjelp av Web Aficio BP20N. Installasjonsprosedyre To trinn er påkrevd for å installere enheten på et TCP/IP-nettverk ved hjelp av Web Aficio BP20N: Konfigurer Aficio BP20N Testutskrift Denne prosedyren forklarer hvordan du bruker Web Aficio BP20N til å konfigurere enheten. Du bør sende en utskriftsjobb for å kontrollere at enheten er installert og konfigurert riktig. Konfigurere Aficio BP20N Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester MERK: TCP/IP-innstillingene for enheten vil være konfigurert når Aktiver Web Aficio BP20N-delen er utført. Fullfør installasjonen av enheten ved å gjøre følgende: Aktiver Web Aficio BP20N (se "Aktivere Internett-tjenester" på side 3-5). Velg kategorien [Network Administrator] på Web Aficio BP20N-hjemmesiden for Aficio BP20N. Klikk på TCP/IP-menyen i venstre ramme. Administratorhåndbok Side 3-7

32 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester Kontroller at detaljene for TCP/IP Configuration er riktige. Hvis noen av detaljene er feil, skriver du inn riktig informasjon. Velg påkrevd metode under [IP Address Assignment Method]. MERK: DHCP, som er standardinnstillingen, tilordner automatisk IP-adresser. Hvis IP-adressene må redigeres, men ikke er tilgjengelige, velger du IP Address Assignment Method og deretter Static for å fortsette. Skriv inn IP-adresse under [IP Address]. Skriv inn delnettverksmaske under [Subnet Mask]. Skrive inn gateway-adresse under [Gateway Address]. Kontroller detaljene for DDNS Address og DDNS Domain, og rett om nødvendig informasjonen. Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. MERK: Klikk på [Reset]-knappen for å avbryte eventuelle endringer og gå tilbake til de forrige verdiene Testutskrift Du bør skrive ut en testutskrift fra en klientarbeidsstajon for å kontrollere at enheten er installert riktig på nettverket. Gjør følgende: Åpne et dokument på en klientarbeidsstajon. Velg enheten som den skriveren det valgte dokumentet skal sendes til. Skriv ut dokumentet på enheten, og kontroller at det er skrevet ut riktig. Kontroller at driveren er installert på alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Gjenta testen for alle arbeidsstasjoner som skal sende jobber til enheten. Installasjonen er nå fullført. Side 3-8 Administratorhåndbok

33 SNMP Følg disse instruksjonene for å konfigurere SNMP (Simple Network Management Protocol) ved hjelp av Aficio BP20N. Konfigurere SNMP Slik konfigurerer du SNMP: Aktiver Aficio BP20N (se "Aktivere Internett-tjenester" på side 3-5). Velg kategorien [Network Administrator] på Aficio BP20N-hjemmesiden for Aficio BP20N. Klikk på SNMP-menyen i venstre ramme. Kontroller at detaljene for SNMP Configuration Traps er riktige. Hvis noen av detaljene er feil, skriver du inn riktig informasjon. Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester 5 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. 6 Klikk på Community Names-koblingen under toppmenyen. 7 Kontroller at detaljene for SNMP Configuration Community Names er riktige. Hvis noen av detaljene er feil, skriver du inn riktig informasjon. 8 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. MERK: Klikk på [Reset]-knappen for å avbryte eventuelle endringer og gå tilbake til de forrige verdiene. Administratorhåndbok Side 3-9

34 Nettverksinstallasjon ved hjelp av Internett-tjenester IPP Følg disse instruksjonene for å konfigurere IPP ved hjelp av Aficio BP20N. MERK: HTTP-innstillingene for enheten vil være konfigurert når Aktiver Web Aficio BP20N-delen er utført. Fullfør installasjonen av enheten ved å gjøre følgende: Aktiver Web Aficio BP20N (se "Aktivere Internett-tjenester" på side 3-5). Velg kategorien [Network Administrator] på Web Aficio BP20N-hjemmesiden for Aficio BP20N. Klikk på IPP-menyen i venstre ramme. Kontroller at detaljene for IPP General Configuration er riktige. Hvis noen av detaljene for IPP General er feil, skriver du inn riktig informasjon. 5 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. 6 Klikk på IPP Security-koblingen under toppmenyen. 7 Kontroller at detaljene for IPP Security er riktige. Hvis noen av detaljene for IPP Security er feil, skriver du inn riktig informasjon. 8 Klikk på [Apply]-knappen for å implementere eventuelle endringer. MERK: Klikk på [Reset]-knappen for å avbryte eventuelle endringer og gå tilbake til de forrige verdiene. Side 3-10 Administratorhåndbok

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

PRINTER DRIVER ADMINISTRATOR GUIDE

PRINTER DRIVER ADMINISTRATOR GUIDE PRINTER DRIVER ADMINISTRATOR GUIDE OpusCapita forbeholder seg retten til å endre produktets funksjoner og produktspesifikasjon. Oppdaterte versjoner er tilgjengelige på www.opuscapita.com/terms 1. ROLLEBESKRIVELSE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Visuell referansehåndbok

Visuell referansehåndbok Visuell referansehåndbok Xerox CX-utskriftsserver Drevet av Creo fargeserverteknologi for skriveren Xerox Color 550/560 653-0177A-NO Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Bruksanvisning for PS-9000 Norsk

Bruksanvisning for PS-9000 Norsk Bruksanvisning for PS-9000 Norsk Introduksjon Takk for at du kjøpte PS-9000 skriverserver. Denne håndboken gir komplett informasjon og hvordan du skal sette opp og bruke PS-9000 trygt. Vennligst les grundig

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Brukerhåndbok for Send Fax-driveren

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Brukerhåndbok for Send Fax-driveren HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Brukerhåndbok for Send Fax-driveren Opphavsrett og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, endring eller oversettelse uten

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 45111581 27. august 2012 INNHOLD 3 INNHOLD

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Installasjon / oppgradering... 2 2.1. Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter... 3 2.2. Installasjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkolingsveiledning Installere skriveren lokalt (Windows) Merk: Hvis CDen Software and Doumentation ikke støtter operativsystemet du ruker, må du ruke veiviseren for skriverinstallering. Du

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning

Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet, og oppbevar den tilgjengelig for fremtidige oppslag.

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Nettverkskonfigurasjon i Windows Server og Windows 10 Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer