Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series"

Transkript

1 Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen vil ta ca. 1 time. Gå nøye gjennom alle oversiktstrinnene før du begynner på installeringen. Hvis du ikke følger oversiktstrinnene nøyaktig som beskrevet, vil installeringen mislykkes. Oversiktstrinn 1: Utfør Installeringsveiledning på side 2. Gå deretter videre til oversiktstrinn 2. Ikke fortsett med installeringen før du har gått nøye gjennom retningslinjene til oversiktstrinn 2. Oversiktstrinn 2: Bestem installeringsrekkefølgen på grunnlag av systemog nettverkskonfigurasjonen. Følg disse retningslinjene: DHCP-nettverksmiljø Utfør trinnene i del C, som starter på side 6, hvis du skal ha en full systeminstallering (WorkCentre 7300 Series og Fiery Controller) eller en Fiery Controller-installering (WorkCentre 7300 Series er installert fra før). Statisk nettverksmiljø Utfør de aktuelle delene i henhold til tabellen nedenfor. VIKTIG: Hvis du ikke utfører akkurat de delene som er oppført i tabellen, vil installeringen mislykkes. Skjerm, tastatur og mus er ikke tilgjengelig Skjerm, tastatur og mus er tilgjengelig bare i installeringsøyemed Full systeminstallering (WorkCentre 7300 Series og Fiery Controller) Utfør del A, B, C og D i rekkefølge, fra og med side 3. Utfør del C og E i rekkefølge, fra og med side 6 Fiery Controller-installering (WorkCentre 7300 Series er installert fra før) Utfør del B, C og D i rekkefølge, fra og med side 5. Utfør del C og E i rekkefølge, fra og med side 6 Oversiktstrinn 3: Utfør Skriverdriverinstallering, som starter på side 12. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Delenummer: april 2008

2 Installeringsveiledning Pakk opp Fiery Controller-emballasjen. Plasser Fiery Controller i stativet. Kontroller bryterne på baksiden av Fiery Controller: Still av/på-bryteren i av-stilling (O). Still tjenestebryterne i normalstilling (ikke PÅ). 2

3 A. Klargjøring av kopimaskin for statiske nettverk A1. Koble kopimaskinen til det statiske nettverket. Hvis kopimaskinen allerede er koblet til nettverket, går du videre til trinn A2. 3

4 A2. Konfigurer en midlertidig IP-adresse for kopimaskinen. Trykk på Log In/Out (logg på/av) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Oppgi systemadministratorpassordet for å logge deg på kopimaskinen. (Standardpassordet er ) Berør Enter. Trykk på Machine Status (maskinstatus). Berør kategorien Tools (verktøy). Berør deretter System Settings (systeminnstillinger) > Connectivity & Network Setup (tilkobling og nettverksoppsett) > Protocol Settings (protokollinnstillinger). Angi TCP/IP - IP Mode (IP-modus) til IPv4 Mode (IPv4-modus). Angi IPv4 - IP Address Resolution (IPadresseoppløsning) til STATIC (statisk). Angi IPv4 Address Type (IPv4-adressetype) til verdien du har fått fra systemadministrator. Angi IPv4 - Subnet Mask (IPv4 - nettverksmaske) til verdien du har fått fra systemadministrator. Angi IPv4 - Gateway Address (IPv4 - gatewayadresse) til verdien du har fått fra systemadministrator. Berør Close (lukk) for å avslutte protokollinnstillingene, og trykk på Log In/Out (logg på/av) for å gå ut av kategorien Tools (verktøy). Omstart kopimaskinen når du blir bedt om det. 4

5 B. Konfigurering av ikon for skriveroppsett for statiske nettverk B1. Aktiver ikonet for skriveroppsett på kontrollpanelet til kopimaskinen. VIKTIG: Pass på å utføre oppgavene som er beskrevet i dette trinnet. Dette trinnet aktiverer ikonet for skriveroppsett, som senere bli brukt i del D til å konfigurere IP-adressen til Fiery Controller. Hvis du ikke utfører dette trinnet, må du gjenta hele installeringsprosedyren (del A til og med D). Åpne en nettleser på en klient-pc. Skriv IP-adressen til kopimaskinen i nettleserens adressefelt, og trykk på Enter for å vise siden Internet Services (Internett-tjenester) for kopimaskinen. Klikk på kategorien Properties (egenskaper). Klikk på Security (sikkerhet) > Machine Digital Certificate Management (behandling av digitale sertifikater). Oppgi brukernavnet og passordet til systemadministratoren hvis du blir bedt om det. (Standardbrukernavnet er og standardpassordet x-admin.) Klikk på Create New Self Signed Certificate (lag nytt egensignert sertifikat). Klikk på Apply (bruk). Klikk på Security (sikkerhet) > SSL / TLS Settings (SSL/TLS-innstillinger) i kategorien Properties (egenskaper). Merk av Enabled (aktivert) for HTTP - SSL / TLS Communication (SSL/TLS-kommunikasjon). Klikk på Apply (bruk). Omstart kopimaskinen hvis du blir bedt om det. Når kopimaskinen er omstartet, blar du til siden Internet Services (Internett-tjenester) for kopimaskinen igjen. Klikk på kategorien Properties (egenskaper). Klikk på Connectivity (tilkobling) > Port Settings (portinnstillinger). (Når du blir bedt om det, oppgir du brukernavnet og passordet for systemadministratorer. Standardbrukernavnet er og standardpassordet x-admin.) Merk av Enabled (aktivert) for SNMP. Merk av Enabled (aktivert) for SMB. Merk av Enabled (aktivert) for FTP Client (FTP-klient). Merk av Enabled (aktivert) for SOAP. Klikk på Apply (bruk). Omstart kopimaskinen hvis du blir bedt om det. Når kopimaskinen er omstartet, blar du til siden Internet Services (Internett-tjenester) for kopimaskinen igjen. Klikk på kategorien Properties (egenskaper). Klikk på Services (tjenester) > Custom Services (egendefinerte tjenester) > Custom Services (egendefinerte tjenester). Velg Enabled (aktivert). Klikk på Apply (bruk). MERK: Ikonet for skriveroppsett vil ikke vises på kontrollpanelet til kopimaskinen før Fiery Controller er tilkoblet og omstartet (etter trinn C7). 5

6 C. Oppsett for DHCP- og statiske nettverk C1. Konfigurer kopimaskinen for DHCPkommunikasjon med Fiery Controller. Trykk på Log In/Out (logg på/av) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Oppgi systemadministratorpassordet for å logge deg på kopimaskinen. (Standardpassordet er ) Berør Enter. Trykk på Machine Status (maskinstatus). Berør kategorien Tools (verktøy). Berør deretter System Settings (systeminnstillinger) > Connectivity & Network Setup (tilkobling og nettverksoppsett) > Protocol Settings (protokollinnstillinger). Angi TCP/IP - IP Mode (IP-modus) til IPv4 Mode (IPv4-modus). Angi IPv4 - IP Address Resolution (IPadresseoppløsning) til DHCP. Berør Close (lukk) for å avslutte protokollinnstillingene, og trykk på Log In/Out (logg på/av) for å gå ut av kategorien Tools (verktøy). Omstart kopimaskinen når du blir bedt om det. C2. Slå av kopimaskinen. Hvis det er nødvendig, kobler du kopimaskinen fra nettverket. 6

7 C3. Koble Fiery Controller til en stikkontakt, kopimaskinen og nettverket, slik det er vist. Når det gjelder tilkobling til kopimaskinen, bruker du Ethernet-overgangskabelen som fulgte med Fiery Controller. Til nettverksforbindelsen bruker du en vanlig Ethernet-kabel. C4. Slå på Fiery Controller. C5. Kontroller at den grønne lampen på baksiden av Fiery Controller lyser, og vent til 00 vises på skjermen. Det tar ca. 5 minutter for Fiery Controller å starte opp og vise 00. 7

8 C6. Slå på kopimaskinen og vent på at startsiden skrives ut. VIKTIG: Ikke slå på kopimaskinen før 00 vises på skjermen til Fiery Controller. Når kopimaskinen er slått på, må du ikke røre den før startsiden er skrevet ut. Ventetiden vil være på mellom 5 og 15 minutter, avhengig av versjonen av programvaren til kopimaskinen. I løpet av denne tiden skjer følgende: IKKE RØR KOPIMASKINEN FØR STARTSIDEN ER SKREVET UT! Fiery Controller konfigurerer automatisk IPadressen til kopimaskinen til Om nødvendig installerer Fiery Controller programvare på kopimaskinen (angis med meldingen Downloading (laster ned) på kontrollpanelet til kopimaskinen). MERK: Det kan ta 2 til 3 minutter før installeringen starter. Når installeringen er fullført, lar du kopimaskinen omstarte automatisk. Legg merke til følgende på startsiden: DHCP-nettverk IP-adressen som er oppført for Fiery Controller på siden, er gyldig. Statiske nettverk IP-adressen som er oppført for Fiery Controller på siden, er ikke gyldig og bør ignoreres. 8

9 C7. Omstart Fiery Controller og vent til skjermen viser 00. Trykk på og hold nede av/på-knappen i 5 sekunder til den grønne lampen slukkes. Vent i 10 sekunder. Trykk én gang på av/på-knappen for å slå på Fiery Controller. Vent i ca. 5 minutter på at skjermen skal vise 00. Ikke rør kopimaskinen før startsiden er skrevet ut. 00:00:05 00:00:10 Bare DHCP-nettverk: Nå er installeringen fullført. Om ønskelig kan ikonet for skriveroppsett aktiveres for å få tilgang til Fiery Controller-funksjoner fra kopimaskinen-kontrollpanelet (se EIP settings (EIP-innstillinger) under Configuration and Setup (konfigurering og oppsett) på CD-platen med brukerdokumentasjon). Bare statiske nettverk: Gå videre til del D eller E. 9

10 D. IP-konfigurering for statiske nettverk (skjerm, tastatur, mus ikke tilgjengelig) D1. Konfigurer IP-adressen til Fiery Controller ved å bruke ikonet for skriveroppsett. Trykk på Clear All (tøm alt) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Trykk på Services (tjenester) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Berør ikonet for skriveroppsett. Hvis ikonet ikke vises, se merknaden på slutten av avsnittet. Berør passordfeltet og oppgi administratorpassordet til Fiery Controller. (Standardpassordet, der det skilles mellom små og store bokstaver, er Fiery.1.) Berør deretter Save (lagre) og Login (logg på). Berør IPv4 Setup (IPv4-oppsett) på hovedskjermbildet. Angi IPv4 Address Type (IPv4-adressetype) til Manual (manuell), og oppgi ønsket IP-adresse for Fiery Controller. Berør Save Changes (lagre endringer). Konfigurer andre nettverksinnstillinger om ønskelig. Berør Restart Server (omstart server) > Reboot System (omstart system) > Reboot System (omstart system) på hovedskjermbildet. La Fiery Controller omstarte og skrive ut en ny startside. MERK: Hvis ikonet for skriveroppsett ikke vises, gjør du følgende: Trykk på Machine Status (maskinstatus) på kontrollpanelet til kopimaskinen, og pass på at IP-adressen til kopimaskinen er angitt til Hvis IP-adressen er feil, kontrollerer og setter du i kabelen på nytt mellom Fiery Controller og kopimaskinen. Trykk på Clear All (tøm alt) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Omstart Fiery Controller og vent til 00 vises på skjermen (se trinn C7 på side 9 for nærmere veiledning). Når Fiery Controller viser 00, trykker du på Clear All (tøm alt) igjen. Hvis ikonet for skriveroppsett fremdeles ikke vises, gjentar du hele installeringsprosedyren fra trinn A1 på side 3. 10

11 E. IP-konfigurering for statiske nettverk (skjerm, tastatur, mus er tilgjengelig) E1. Konfigurer IP-adressen til Fiery Controller ved bruk av skjermen, tastaturet og musen som er tilgjengelig. Koble skjermen, tastaturet og musen til Fiery Controller. Når meldingen Log On to Windows (logg på Windows) vises på skjermen, oppgir du Administrator som brukernavn og Fiery.1 som passord. Trykk deretter på Enter. Vent i ca. 1 minutt på at den blå Fiery-linjen skal vises øverst på skjermen, og angi Idle mode (uvirksom modus). Hvis Command WorkStation viser skjermbildet Available Servers (tilgjengelige servere), klikker du på X-en øverst til høyre for å lukke det. Klikk deretter på X-en for å lukke skjermbildet Login Server (logg på server). Høyreklikk på Fiery-linjen øverst på skjermen og velg WebTools fra menyen som vises. Klikk på kategorien Configure (konfigurer). Klikk deretter på Launch Configure (start konfigurering). Hvis du får en sikkerhetsadvarsel med spørsmål om du vil kjøre programmet, klikker du på Run (kjør). På påloggingsbildet velger du Administrator som brukernavn og Fiery.1 som passord. Trykk deretter på Enter. Klikk på Network (nettverk) > Protocol (protokoll) > TCP/IP > DNS i venstre rute av nettleservinduet. Opphev merkingen av Get DNS Address Automatically (få DNS-adresse automatisk). For Primary DNS Server IP Address (primær IP-adresse for DNS-server), Secondary DNS Server IP Address (sekundær IPadresse for DNS-server) og Domain Name (domenenavn) angir du verdiene du får fra systemadministrator. Klikk på Apply (bruk). Klikk på WINS Server (WINS-server) i venstre rute av nettleservinduet. Hvis du vil bruke en WINS-server, passer du på at Use WINS Server (bruk WINS-server) er merket. Velg deretter IPadressealternativet og oppgi adressen til WINS-serveren du har fått fra systemadministrator. Hvis du ikke vil bruke en WINS-server, opphever du merkingen av Use WINS Server (bruk WINS-server). Klikk på Apply (bruk). (Veiledningen fortsetter på neste side.) 11

12 E1. (fortsatt fra forrige side) Klikk på Ethernet i venstre rute av nettleservinduet. Velg Manually (manuelt) under Select Gateway Address (velg gateway-adresse). Oppgi IP-adressen for gateway som du har fått fra systemadministrator. Velg Manually (manuelt) under Select IPv4 Address (velg IPv4-adresse). Oppgi IP-adressen og nettverksmasken som du har fått fra systemadministratoren for Fiery Controller. Klikk på Apply (bruk). Klikk på Reboot (omstart) i venstre rute av nettleservinduet. Svar Yes (ja) på meldingen om omstart. La Fiery Controller starte på nytt uten inngripen. Vent ca. 5 minutter på at startsiden skal bli skrevet ut. Koble skjermen, tastaturet og musen fra Fiery Controller. Aktiver om ønskelig ikonet for skriveroppsett for å få tilgang til Fiery Controller-funksjoner fra kontrollpanelet til kopimaskinen. (Du finner flere opplysninger under EIP settings (EIP-innstillinger) Configuration and Setup (konfigurering og oppsett) på CDplaten med brukerdokumentasjon.) Skriverdriverinstallering Utskrift med TCP/IP: Installere for Windows 2000, Windows XP, Server 2003 og Vista Last ned skriverdriverne til datamaskinen fra DVD-platen med brukerprogramvare eller via WebTools. Gå til Skrivere og telefakser/ Skrivere og velg Legg til skriver. Klikk på Neste i vinduet Veiviser for skriver. Velg Lokal skriver, opphev merkingen av automatisk søk etter Plug and Play-skrivere og klikk på Neste. Velg Opprett en ny port, velg Standard TCP/IP-port og klikk på Neste. Klikk på Neste igjen. Oppgi IP-adressen eller servernavnet til Fiery Controller og klikk på Neste. Klikk på Fullfør. Klikk på Har diskett i vinduet som viser produsenter og skrivere. Bla til skriverdriverne du lastet ned, finn frem til Oemsetup.info eller Oemsetup og klikk på Åpne. Klikk på OK i vinduet Installer fra disk. Velg Fiery Controller-skriverdriveren og klikk på Neste. Gi skriveren et navn og velg om den skal være standardskriveren. Ikke del skriveren med andre, og klikk på Neste. Skriv om ønskelig ut en testside, og klikk på Fullfør. Konfigurere installerbare alternativer Gå til Skrivere, høyreklikk på Fiery Controller-skriveren og velg Egenskaper. Velg Installerbare alternativer, legg til/fjern ønskede alternativer/innstillinger og klikk på OK. I et TCP/IP-aktivert nettverk velger du Two-Way Communication (toveiskommunikasjon), oppgir IP-adressen eller servernavnet, velger Update Fiery Driver When Opened (oppdater Fiery-driver ved åpning) og klikker på Update (oppdater) for automatisk å oppdatere alternativer som er installert på kopimaskinen. 12

13 Utskrift med SMB: Du må konfigurere TCP/IP og aktivere Windows-utskrift (SMB) på Fiery Controller. Alle klientdatamaskiner som bruker SMB, må ha TCP/IP-protokollen installert pluss Klient for Microsoft-nettverk. Skriv ut konfigurasjonssiden for å kontrollere IP-adressen og servernavnet. Gå til Start/Kjør på klientdatamaskinen og oppgi IP-adressen til Fiery Controller (skriv \\<IP-adresse> ), eller søk i Andre maskiner/ Mine nettverkssteder/nettverk etter IP-adressen eller servernavnet til Fiery Controller. Om nødvendig dobbeltklikker du på ikonet til Fiery Controller for å vise utskriftskøene. Velg ønsket utskriftskø (Direct, Hold eller Print) ved å høyreklikke på køen og velge Åpne, eller ved å dobbeltklikke på køen. Se dokumentasjonen til Fiery Controller angående veiledning om oppsett av andre utskriftsforbindelser. Utskrift fra Mac OS X: Installering Avslutt Printer Setup Utility hvis det er i bruk. Last ned OS X-mappen til datamaskinen fra DVD-platen med brukerprogramvare eller via WebTools. Dobbeltklikk på ikonet for OSX-installering i mappen OS X: Printer Driver. Følg instruksjonene på skjermen. Velg Fast (rask) eller Comprehensive (omfattende). Klikk på Quit (avslutt) når installeringen er fullført. Oppsett AppleTalk/Bonjour: AppleTalk og Bonjour må være aktivert på Fiery Controller. Start Printer Setup Utility, klikk på Add (legg til) og velg Default Browser (standardnettleser). Når det gjelder AppleTalk, klikker du på More Printers (flere skrivere) hvis Fiery Controller ikke vises på listen over AppleTalk-forbindelser. Velg AppleTalk-sonen hvor Fiery Controller er plassert. Når det gjelder Bonjour, velger du Fiery Controller med tilkoblingstypen Bonjour. For begge typer tilkobling går du videre til Print Using (skriv ut med) eller valg av Printer Model (skrivermodell) og velger riktig produsent og Fiery Controller PPD. Klikk på Add (legg til). IP-utskrift: Start Printer Setup Utility, klikk på Add (legg til) og velg IP Printer (IP-skriver). Velg LPD/LPR eller IPP som protokoll. Når det gjelder LPD/LPR, skriver du IP-adressen eller servernavnet og ønsket utskriftsforbindelse (Print, Hold eller Direct). Når det gjelder IPP, skriver du IP-adressen eller servernavnet og i feltet Queue (kø) ipp/ etterfulgt av ønsket utskriftsforbindelse. For begge typer tilkobling går du videre til Print Using (skriv ut med) eller valg av Printer Model (skrivermodell) og velger riktig produsent og Fiery Controller PPD. Klikk på Add (legg til). Konfigurering Velg Fiery Controller-utskriftsforbindelsen og klikk på Show Info (vis informasjon) i Printer Setup Utility. Velg Installable Options (installerbare alternativer), velg de riktige innstillingene og klikk på Apply Changes (ta i bruk). 13

14 14

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7700 Series MFP

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7700 Series MFP Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7700 Series MFP Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7700 MFP Series. Hele installeringen

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Visuell referansehåndbok

Visuell referansehåndbok Visuell referansehåndbok Xerox CX-utskriftsserver Drevet av Creo fargeserverteknologi for skriveren Xerox Color 550/560 653-0177A-NO Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Velkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Velkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Velkommen 2012 Electronics For Imaging. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 45111561 27. august 2012 VELKOMMEN 3 VELKOMMEN

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 45111581 27. august 2012 INNHOLD 3 INNHOLD

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Oppgradere Polycom Video-programvare

Oppgradere Polycom Video-programvare Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

D E F. D: LAN-port E: Tilbakestillingsbryter F: Tilkopling til strømtilførsel

D E F. D: LAN-port E: Tilbakestillingsbryter F: Tilkopling til strømtilførsel Produktinformasjon B D E F A C G H I A: Linse B: Strømlampe C: Tilkoplingslampe D: LAN-port E: Tilbakestillingsbryter F: Tilkopling til strømtilførsel G: Tilkoplingspunkt for kamerabrakett (over) H: Tilkoplingspunkt

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer