Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series"

Transkript

1 Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen vil ta ca. 1 time. Gå nøye gjennom alle oversiktstrinnene før du begynner på installeringen. Hvis du ikke følger oversiktstrinnene nøyaktig som beskrevet, vil installeringen mislykkes. Oversiktstrinn 1: Utfør Installeringsveiledning på side 2. Gå deretter videre til oversiktstrinn 2. Ikke fortsett med installeringen før du har gått nøye gjennom retningslinjene til oversiktstrinn 2. Oversiktstrinn 2: Bestem installeringsrekkefølgen på grunnlag av systemog nettverkskonfigurasjonen. Følg disse retningslinjene: DHCP-nettverksmiljø Utfør trinnene i del C, som starter på side 6, hvis du skal ha en full systeminstallering (WorkCentre 7300 Series og Fiery Controller) eller en Fiery Controller-installering (WorkCentre 7300 Series er installert fra før). Statisk nettverksmiljø Utfør de aktuelle delene i henhold til tabellen nedenfor. VIKTIG: Hvis du ikke utfører akkurat de delene som er oppført i tabellen, vil installeringen mislykkes. Skjerm, tastatur og mus er ikke tilgjengelig Skjerm, tastatur og mus er tilgjengelig bare i installeringsøyemed Full systeminstallering (WorkCentre 7300 Series og Fiery Controller) Utfør del A, B, C og D i rekkefølge, fra og med side 3. Utfør del C og E i rekkefølge, fra og med side 6 Fiery Controller-installering (WorkCentre 7300 Series er installert fra før) Utfør del B, C og D i rekkefølge, fra og med side 5. Utfør del C og E i rekkefølge, fra og med side 6 Oversiktstrinn 3: Utfør Skriverdriverinstallering, som starter på side 12. Copyright 2008 Electronics for Imaging, Inc. Delenummer: april 2008

2 Installeringsveiledning Pakk opp Fiery Controller-emballasjen. Plasser Fiery Controller i stativet. Kontroller bryterne på baksiden av Fiery Controller: Still av/på-bryteren i av-stilling (O). Still tjenestebryterne i normalstilling (ikke PÅ). 2

3 A. Klargjøring av kopimaskin for statiske nettverk A1. Koble kopimaskinen til det statiske nettverket. Hvis kopimaskinen allerede er koblet til nettverket, går du videre til trinn A2. 3

4 A2. Konfigurer en midlertidig IP-adresse for kopimaskinen. Trykk på Log In/Out (logg på/av) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Oppgi systemadministratorpassordet for å logge deg på kopimaskinen. (Standardpassordet er ) Berør Enter. Trykk på Machine Status (maskinstatus). Berør kategorien Tools (verktøy). Berør deretter System Settings (systeminnstillinger) > Connectivity & Network Setup (tilkobling og nettverksoppsett) > Protocol Settings (protokollinnstillinger). Angi TCP/IP - IP Mode (IP-modus) til IPv4 Mode (IPv4-modus). Angi IPv4 - IP Address Resolution (IPadresseoppløsning) til STATIC (statisk). Angi IPv4 Address Type (IPv4-adressetype) til verdien du har fått fra systemadministrator. Angi IPv4 - Subnet Mask (IPv4 - nettverksmaske) til verdien du har fått fra systemadministrator. Angi IPv4 - Gateway Address (IPv4 - gatewayadresse) til verdien du har fått fra systemadministrator. Berør Close (lukk) for å avslutte protokollinnstillingene, og trykk på Log In/Out (logg på/av) for å gå ut av kategorien Tools (verktøy). Omstart kopimaskinen når du blir bedt om det. 4

5 B. Konfigurering av ikon for skriveroppsett for statiske nettverk B1. Aktiver ikonet for skriveroppsett på kontrollpanelet til kopimaskinen. VIKTIG: Pass på å utføre oppgavene som er beskrevet i dette trinnet. Dette trinnet aktiverer ikonet for skriveroppsett, som senere bli brukt i del D til å konfigurere IP-adressen til Fiery Controller. Hvis du ikke utfører dette trinnet, må du gjenta hele installeringsprosedyren (del A til og med D). Åpne en nettleser på en klient-pc. Skriv IP-adressen til kopimaskinen i nettleserens adressefelt, og trykk på Enter for å vise siden Internet Services (Internett-tjenester) for kopimaskinen. Klikk på kategorien Properties (egenskaper). Klikk på Security (sikkerhet) > Machine Digital Certificate Management (behandling av digitale sertifikater). Oppgi brukernavnet og passordet til systemadministratoren hvis du blir bedt om det. (Standardbrukernavnet er og standardpassordet x-admin.) Klikk på Create New Self Signed Certificate (lag nytt egensignert sertifikat). Klikk på Apply (bruk). Klikk på Security (sikkerhet) > SSL / TLS Settings (SSL/TLS-innstillinger) i kategorien Properties (egenskaper). Merk av Enabled (aktivert) for HTTP - SSL / TLS Communication (SSL/TLS-kommunikasjon). Klikk på Apply (bruk). Omstart kopimaskinen hvis du blir bedt om det. Når kopimaskinen er omstartet, blar du til siden Internet Services (Internett-tjenester) for kopimaskinen igjen. Klikk på kategorien Properties (egenskaper). Klikk på Connectivity (tilkobling) > Port Settings (portinnstillinger). (Når du blir bedt om det, oppgir du brukernavnet og passordet for systemadministratorer. Standardbrukernavnet er og standardpassordet x-admin.) Merk av Enabled (aktivert) for SNMP. Merk av Enabled (aktivert) for SMB. Merk av Enabled (aktivert) for FTP Client (FTP-klient). Merk av Enabled (aktivert) for SOAP. Klikk på Apply (bruk). Omstart kopimaskinen hvis du blir bedt om det. Når kopimaskinen er omstartet, blar du til siden Internet Services (Internett-tjenester) for kopimaskinen igjen. Klikk på kategorien Properties (egenskaper). Klikk på Services (tjenester) > Custom Services (egendefinerte tjenester) > Custom Services (egendefinerte tjenester). Velg Enabled (aktivert). Klikk på Apply (bruk). MERK: Ikonet for skriveroppsett vil ikke vises på kontrollpanelet til kopimaskinen før Fiery Controller er tilkoblet og omstartet (etter trinn C7). 5

6 C. Oppsett for DHCP- og statiske nettverk C1. Konfigurer kopimaskinen for DHCPkommunikasjon med Fiery Controller. Trykk på Log In/Out (logg på/av) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Oppgi systemadministratorpassordet for å logge deg på kopimaskinen. (Standardpassordet er ) Berør Enter. Trykk på Machine Status (maskinstatus). Berør kategorien Tools (verktøy). Berør deretter System Settings (systeminnstillinger) > Connectivity & Network Setup (tilkobling og nettverksoppsett) > Protocol Settings (protokollinnstillinger). Angi TCP/IP - IP Mode (IP-modus) til IPv4 Mode (IPv4-modus). Angi IPv4 - IP Address Resolution (IPadresseoppløsning) til DHCP. Berør Close (lukk) for å avslutte protokollinnstillingene, og trykk på Log In/Out (logg på/av) for å gå ut av kategorien Tools (verktøy). Omstart kopimaskinen når du blir bedt om det. C2. Slå av kopimaskinen. Hvis det er nødvendig, kobler du kopimaskinen fra nettverket. 6

7 C3. Koble Fiery Controller til en stikkontakt, kopimaskinen og nettverket, slik det er vist. Når det gjelder tilkobling til kopimaskinen, bruker du Ethernet-overgangskabelen som fulgte med Fiery Controller. Til nettverksforbindelsen bruker du en vanlig Ethernet-kabel. C4. Slå på Fiery Controller. C5. Kontroller at den grønne lampen på baksiden av Fiery Controller lyser, og vent til 00 vises på skjermen. Det tar ca. 5 minutter for Fiery Controller å starte opp og vise 00. 7

8 C6. Slå på kopimaskinen og vent på at startsiden skrives ut. VIKTIG: Ikke slå på kopimaskinen før 00 vises på skjermen til Fiery Controller. Når kopimaskinen er slått på, må du ikke røre den før startsiden er skrevet ut. Ventetiden vil være på mellom 5 og 15 minutter, avhengig av versjonen av programvaren til kopimaskinen. I løpet av denne tiden skjer følgende: IKKE RØR KOPIMASKINEN FØR STARTSIDEN ER SKREVET UT! Fiery Controller konfigurerer automatisk IPadressen til kopimaskinen til Om nødvendig installerer Fiery Controller programvare på kopimaskinen (angis med meldingen Downloading (laster ned) på kontrollpanelet til kopimaskinen). MERK: Det kan ta 2 til 3 minutter før installeringen starter. Når installeringen er fullført, lar du kopimaskinen omstarte automatisk. Legg merke til følgende på startsiden: DHCP-nettverk IP-adressen som er oppført for Fiery Controller på siden, er gyldig. Statiske nettverk IP-adressen som er oppført for Fiery Controller på siden, er ikke gyldig og bør ignoreres. 8

9 C7. Omstart Fiery Controller og vent til skjermen viser 00. Trykk på og hold nede av/på-knappen i 5 sekunder til den grønne lampen slukkes. Vent i 10 sekunder. Trykk én gang på av/på-knappen for å slå på Fiery Controller. Vent i ca. 5 minutter på at skjermen skal vise 00. Ikke rør kopimaskinen før startsiden er skrevet ut. 00:00:05 00:00:10 Bare DHCP-nettverk: Nå er installeringen fullført. Om ønskelig kan ikonet for skriveroppsett aktiveres for å få tilgang til Fiery Controller-funksjoner fra kopimaskinen-kontrollpanelet (se EIP settings (EIP-innstillinger) under Configuration and Setup (konfigurering og oppsett) på CD-platen med brukerdokumentasjon). Bare statiske nettverk: Gå videre til del D eller E. 9

10 D. IP-konfigurering for statiske nettverk (skjerm, tastatur, mus ikke tilgjengelig) D1. Konfigurer IP-adressen til Fiery Controller ved å bruke ikonet for skriveroppsett. Trykk på Clear All (tøm alt) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Trykk på Services (tjenester) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Berør ikonet for skriveroppsett. Hvis ikonet ikke vises, se merknaden på slutten av avsnittet. Berør passordfeltet og oppgi administratorpassordet til Fiery Controller. (Standardpassordet, der det skilles mellom små og store bokstaver, er Fiery.1.) Berør deretter Save (lagre) og Login (logg på). Berør IPv4 Setup (IPv4-oppsett) på hovedskjermbildet. Angi IPv4 Address Type (IPv4-adressetype) til Manual (manuell), og oppgi ønsket IP-adresse for Fiery Controller. Berør Save Changes (lagre endringer). Konfigurer andre nettverksinnstillinger om ønskelig. Berør Restart Server (omstart server) > Reboot System (omstart system) > Reboot System (omstart system) på hovedskjermbildet. La Fiery Controller omstarte og skrive ut en ny startside. MERK: Hvis ikonet for skriveroppsett ikke vises, gjør du følgende: Trykk på Machine Status (maskinstatus) på kontrollpanelet til kopimaskinen, og pass på at IP-adressen til kopimaskinen er angitt til Hvis IP-adressen er feil, kontrollerer og setter du i kabelen på nytt mellom Fiery Controller og kopimaskinen. Trykk på Clear All (tøm alt) på kontrollpanelet til kopimaskinen. Omstart Fiery Controller og vent til 00 vises på skjermen (se trinn C7 på side 9 for nærmere veiledning). Når Fiery Controller viser 00, trykker du på Clear All (tøm alt) igjen. Hvis ikonet for skriveroppsett fremdeles ikke vises, gjentar du hele installeringsprosedyren fra trinn A1 på side 3. 10

11 E. IP-konfigurering for statiske nettverk (skjerm, tastatur, mus er tilgjengelig) E1. Konfigurer IP-adressen til Fiery Controller ved bruk av skjermen, tastaturet og musen som er tilgjengelig. Koble skjermen, tastaturet og musen til Fiery Controller. Når meldingen Log On to Windows (logg på Windows) vises på skjermen, oppgir du Administrator som brukernavn og Fiery.1 som passord. Trykk deretter på Enter. Vent i ca. 1 minutt på at den blå Fiery-linjen skal vises øverst på skjermen, og angi Idle mode (uvirksom modus). Hvis Command WorkStation viser skjermbildet Available Servers (tilgjengelige servere), klikker du på X-en øverst til høyre for å lukke det. Klikk deretter på X-en for å lukke skjermbildet Login Server (logg på server). Høyreklikk på Fiery-linjen øverst på skjermen og velg WebTools fra menyen som vises. Klikk på kategorien Configure (konfigurer). Klikk deretter på Launch Configure (start konfigurering). Hvis du får en sikkerhetsadvarsel med spørsmål om du vil kjøre programmet, klikker du på Run (kjør). På påloggingsbildet velger du Administrator som brukernavn og Fiery.1 som passord. Trykk deretter på Enter. Klikk på Network (nettverk) > Protocol (protokoll) > TCP/IP > DNS i venstre rute av nettleservinduet. Opphev merkingen av Get DNS Address Automatically (få DNS-adresse automatisk). For Primary DNS Server IP Address (primær IP-adresse for DNS-server), Secondary DNS Server IP Address (sekundær IPadresse for DNS-server) og Domain Name (domenenavn) angir du verdiene du får fra systemadministrator. Klikk på Apply (bruk). Klikk på WINS Server (WINS-server) i venstre rute av nettleservinduet. Hvis du vil bruke en WINS-server, passer du på at Use WINS Server (bruk WINS-server) er merket. Velg deretter IPadressealternativet og oppgi adressen til WINS-serveren du har fått fra systemadministrator. Hvis du ikke vil bruke en WINS-server, opphever du merkingen av Use WINS Server (bruk WINS-server). Klikk på Apply (bruk). (Veiledningen fortsetter på neste side.) 11

12 E1. (fortsatt fra forrige side) Klikk på Ethernet i venstre rute av nettleservinduet. Velg Manually (manuelt) under Select Gateway Address (velg gateway-adresse). Oppgi IP-adressen for gateway som du har fått fra systemadministrator. Velg Manually (manuelt) under Select IPv4 Address (velg IPv4-adresse). Oppgi IP-adressen og nettverksmasken som du har fått fra systemadministratoren for Fiery Controller. Klikk på Apply (bruk). Klikk på Reboot (omstart) i venstre rute av nettleservinduet. Svar Yes (ja) på meldingen om omstart. La Fiery Controller starte på nytt uten inngripen. Vent ca. 5 minutter på at startsiden skal bli skrevet ut. Koble skjermen, tastaturet og musen fra Fiery Controller. Aktiver om ønskelig ikonet for skriveroppsett for å få tilgang til Fiery Controller-funksjoner fra kontrollpanelet til kopimaskinen. (Du finner flere opplysninger under EIP settings (EIP-innstillinger) Configuration and Setup (konfigurering og oppsett) på CDplaten med brukerdokumentasjon.) Skriverdriverinstallering Utskrift med TCP/IP: Installere for Windows 2000, Windows XP, Server 2003 og Vista Last ned skriverdriverne til datamaskinen fra DVD-platen med brukerprogramvare eller via WebTools. Gå til Skrivere og telefakser/ Skrivere og velg Legg til skriver. Klikk på Neste i vinduet Veiviser for skriver. Velg Lokal skriver, opphev merkingen av automatisk søk etter Plug and Play-skrivere og klikk på Neste. Velg Opprett en ny port, velg Standard TCP/IP-port og klikk på Neste. Klikk på Neste igjen. Oppgi IP-adressen eller servernavnet til Fiery Controller og klikk på Neste. Klikk på Fullfør. Klikk på Har diskett i vinduet som viser produsenter og skrivere. Bla til skriverdriverne du lastet ned, finn frem til Oemsetup.info eller Oemsetup og klikk på Åpne. Klikk på OK i vinduet Installer fra disk. Velg Fiery Controller-skriverdriveren og klikk på Neste. Gi skriveren et navn og velg om den skal være standardskriveren. Ikke del skriveren med andre, og klikk på Neste. Skriv om ønskelig ut en testside, og klikk på Fullfør. Konfigurere installerbare alternativer Gå til Skrivere, høyreklikk på Fiery Controller-skriveren og velg Egenskaper. Velg Installerbare alternativer, legg til/fjern ønskede alternativer/innstillinger og klikk på OK. I et TCP/IP-aktivert nettverk velger du Two-Way Communication (toveiskommunikasjon), oppgir IP-adressen eller servernavnet, velger Update Fiery Driver When Opened (oppdater Fiery-driver ved åpning) og klikker på Update (oppdater) for automatisk å oppdatere alternativer som er installert på kopimaskinen. 12

13 Utskrift med SMB: Du må konfigurere TCP/IP og aktivere Windows-utskrift (SMB) på Fiery Controller. Alle klientdatamaskiner som bruker SMB, må ha TCP/IP-protokollen installert pluss Klient for Microsoft-nettverk. Skriv ut konfigurasjonssiden for å kontrollere IP-adressen og servernavnet. Gå til Start/Kjør på klientdatamaskinen og oppgi IP-adressen til Fiery Controller (skriv \\<IP-adresse> ), eller søk i Andre maskiner/ Mine nettverkssteder/nettverk etter IP-adressen eller servernavnet til Fiery Controller. Om nødvendig dobbeltklikker du på ikonet til Fiery Controller for å vise utskriftskøene. Velg ønsket utskriftskø (Direct, Hold eller Print) ved å høyreklikke på køen og velge Åpne, eller ved å dobbeltklikke på køen. Se dokumentasjonen til Fiery Controller angående veiledning om oppsett av andre utskriftsforbindelser. Utskrift fra Mac OS X: Installering Avslutt Printer Setup Utility hvis det er i bruk. Last ned OS X-mappen til datamaskinen fra DVD-platen med brukerprogramvare eller via WebTools. Dobbeltklikk på ikonet for OSX-installering i mappen OS X: Printer Driver. Følg instruksjonene på skjermen. Velg Fast (rask) eller Comprehensive (omfattende). Klikk på Quit (avslutt) når installeringen er fullført. Oppsett AppleTalk/Bonjour: AppleTalk og Bonjour må være aktivert på Fiery Controller. Start Printer Setup Utility, klikk på Add (legg til) og velg Default Browser (standardnettleser). Når det gjelder AppleTalk, klikker du på More Printers (flere skrivere) hvis Fiery Controller ikke vises på listen over AppleTalk-forbindelser. Velg AppleTalk-sonen hvor Fiery Controller er plassert. Når det gjelder Bonjour, velger du Fiery Controller med tilkoblingstypen Bonjour. For begge typer tilkobling går du videre til Print Using (skriv ut med) eller valg av Printer Model (skrivermodell) og velger riktig produsent og Fiery Controller PPD. Klikk på Add (legg til). IP-utskrift: Start Printer Setup Utility, klikk på Add (legg til) og velg IP Printer (IP-skriver). Velg LPD/LPR eller IPP som protokoll. Når det gjelder LPD/LPR, skriver du IP-adressen eller servernavnet og ønsket utskriftsforbindelse (Print, Hold eller Direct). Når det gjelder IPP, skriver du IP-adressen eller servernavnet og i feltet Queue (kø) ipp/ etterfulgt av ønsket utskriftsforbindelse. For begge typer tilkobling går du videre til Print Using (skriv ut med) eller valg av Printer Model (skrivermodell) og velger riktig produsent og Fiery Controller PPD. Klikk på Add (legg til). Konfigurering Velg Fiery Controller-utskriftsforbindelsen og klikk på Show Info (vis informasjon) i Printer Setup Utility. Velg Installable Options (installerbare alternativer), velg de riktige innstillingene og klikk på Apply Changes (ta i bruk). 13

14 14

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok Juli 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox and Design er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Phaser,

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning DVR 3.5 Digital videoopptaker Dokumentversjon 2.0 Mirasys Ltd 1997-2003 Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres for noe som helst formål, selv deler av det.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 Desember 2014 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 INNHOLD OPPGRADERING FRA 9.00 TIL 9.50... 2 Før du oppgraderer...2 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 3 Før installering

Detaljer

Administratorhåndbok

Administratorhåndbok NPD 4956-00 NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Om denne håndboken Ikoner og symboler...5 Grafikk...5 Referanser til operativsystemer...5 Merknader... 6 Introduksjon SSL/TLS-kommunikasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer