Rapport publisert Demensdagene 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011"

Transkript

1 Rapport publisert Demensdagene 2011

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG BAKGRUNN FORMÅL OG MÅLGRUPPE ORGANISERING OG PLANLEGGING PROSJEKTORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi PROGRAM LOKALITETER Biblioteket som nøytral arena Verdensteateret INFORMASJONSMATERIELL Reklamefilm Nettside Plakater og bannere Kontakt med media GJENNOMFØRING ORGANISERING AKTIVITET EVALUERING PLANLEGGING Teknisk Markedsføring og PR PROGRAM LOKALITETER GJENNOMFØRING ETTERBRUK AV NETTSIDER VIDEREFØRING ÅRLIGE DEMENSDAGER MULIGE SAMARBEIDSARRANGEMENT INFORMASJON PÅ BIBLIOTEKET VEDLEGG BROSJYRE MED PROGRAM ARTIKKEL ROLL-UP PRESSEOPPSLAG... 20

3 Sammendrag Utviklingssenter for sykehjem i Troms har, i samarbeid med en rekke andre fagmiljøer, arrangert Demensdagene i Tromsø 2011 der man i løpet av ei uke satte fokus på demenssykdommer og hvordan det påvirker de som rammes. Prosjektet har sin bakgrunn i Demensfyrtårn 2011 og hadde som mål å skape en lavterskelarena for informasjon og kunnskap om demenssykdommer til innbyggere i Tromsø. Informasjonen omfattet også hvilke tilbud som finnes både i kommune- og spesialisthelsetjenesten Prosjektet hadde informasjonsstand som daglig var bemannet med helsepersonell og pårørenderepresentanter. I tillegg var det litteraturpresentasjon, foredrag, filmfremvisninger og panelsamtale knyttet til ulike sider ved demenssykdommer. Samarbeidsparter i prosjektet var Utviklingssenter for sykehjem i Troms, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms, Tromsø kommune, Tromsø bibliotek og byarkiv, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset for Nord Norge, og Nasjonalforeningen Tromsø demensforening.

4 1.0 Demensdagene 2011 i Tromsø 1.1 Bakgrunn Utviklingssenter for sykehjem i Troms, Kroken Sykehjem (USH) ble i 2007 utpekt av Helsedirektoratet til å være ett av tre Demensfyrtårn i Norge. Utnevnelsen var forankret i Stortingsmelding nr 25 ( ) og hensikten var at fyrtårnene skulle ha egne ansvarsområder, og bli pålagt oppgaver i forhold til den 10- årige handlingsplanen for en styrket demensomsorg. Oppgavene skulle knyttes til forskning og utviklingstiltak i en 3-årig periode fra 2008 frem til 2011, og de tre utviklingssentrene fikk et særlig ansvar for fag- og kompetanseutvikling. Demensfyrtårnprosjektet ble videreført ett år for 2011 med en forankring i Demensplan Dette for å sikre fortsatt kompetanseutvikling og spredning i henhold til demensplanens satsningsområder. Hovedmålet for Demensfyrtårn 2011 i Troms var: Spre kunnskap om demens til allmenn befolkning Bidra til økt dokumentert kompetanse og implementering av kunnskap om metoder til helsepersonell Bidra til tjenesteutvikling innen demensomsorgen Et av prosjektene var Demensdagene i Tromsø Målgruppen her var den allmenne befolkning, helsepersonell, pasienter og pårørende til pasienter med demenssykdom. Tiltakene som ble skissert var: Demensdager: Markedsføring med bl.a. filmreklame på kinoer i Troms fylke i forkant. Bokstand, filmkvelder, utstillinger, foredrag, paneldebatter, stand med mulighet for uformelle samtaler med helsepersonell, orienteringsmøter etc. Opprette en avdeling med demensinformasjon på biblioteket som ligger midt i sentrum og som mange besøker daglig Faste treffpunkt med helsepersonell på faste tidspunkt på biblioteket

5 1.2 Formål og målgruppe Demensdagene i Tromsø 2011 hadde som formål å spre informasjon og kunnskap om demenssykdommer, samt hvilke tilbud som finnes både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Gjennom et samarbeid mellom Utviklingssenteret for sykehjem i Troms (USH), Tromsø bibliotek og byarkiv, Nasjonalforeningen Tromsø demensforening, demenskoordinator i Tromsø kommune, Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Troms (UHT), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN) og flere frivillige organisasjoner, ønsket man å skape en lavterskelarena for informasjon til innbyggere i Tromsø kommune. 2.0 Organisering og planlegging Tanken om å arrangere demensdager i Tromsø dukket først opp som en spontan ide i et kort møte mellom representanter for USH og Tromsø bibliotek. Det ble relativt raskt etablert et samarbeid mellom USH, Tromsø bibliotek og byarkiv, Nasjonalforeningen Tromsø demensforening, demenskoordinator i Tromsø kommune, UHT, UiT og UNN. I tillegg deltok en representant for Tromsø Sanitetsforening på en del av møtene. Tanken bak samarbeidet var at biblioteket er en nøytral arena som er mulig å bruke for lavterskeltilbud. Det var tenkt å opprett en egen avdeling for demensinformasjon som kunne oppdateres jevnlig med materiell og informasjon. Utover dette var det planlagt at aktuelle filmer skulle vises på kino disse dagene, samt at personell fra ulike deler av helsetjenesten og andre resurspersoner skulle være tilstede på stand etc. 2.1 Prosjektorganisasjon og ledelse Demensdagene 2011 ble organisert med ei prosjektgruppe og ei programgruppe. USH valgte i tillegg å engasjere en egen prosjektleder i 100 % stilling for 3 måneder. Prosjektleder og ansatte ved USH fungerte som arbeidsgruppe, mens prosjektgruppa besto i 1-3 representanter for alle samarbeidende organisasjoner i tillegg til prosjektleder.

6 Følgende personer deltok i prosjektgruppa: o Toril Bülow Mobakken og Kirsti Hagen USH o Elisabet Sausjord UHT o Inger Seim, Paul-Henrik Kielland og Ingrid Kongsvik Tromsø bibliotek og byarkiv o Hilde Fryberg Eilertsen (Demenskoordinator) Tromsø kommune o Nina Mathisen (Den kulturelle spaserstokken) Tromsø kommune o Anne- Margrethe Støback (Helse- og omsorgsfag) UiT o Christine Haugsten Ellefsen (Tromsø museum) UiT o Eila Norum (Geriatrisk poliklinikk og dagsenter) UNN o Roy Samuelsen (Pårørende) Nasjonalforeningen Tromsø Demensforening o Lisbeth Remlo Abelsen Prosjektleder Lillian Skogvik for Tromsø Sanitetsforening deltok på en del av møtene og Carina Ryssdal var kontaktperson for UNN, avdeling for alderspsykiatri. Programgruppa besto av Roy Samuelsen, Anne-Margrethe Støback, Inger Seim og Kirsti Hagen. I tillegg laget Tromsø Museum et eget program i samarbeid med «Den kulturelle spaserstokken» Økonomi Prosjektet hadde ingen ekstern finansiering ut over det som lå i Helsedirektoratets tilskudd til Demensfyrtårn I utgangspunktet var det satt av ca til prosjektet. I tillegg ble det lagt inn en betydelig egeninnsats fra samtlige samarbeidspartnere, spesielt Tromsø bibliotek og byarkiv og Tromsø demensforening. Tabellen nedenfor viser de totale utgiftene. Disse er blitt dekket av midler fra Demensfyrtårnet og fra USH. Økonomioversikt Demensdagene 2011 Lønn prosjektleder 100 % stilling i 3 mnd kr ,00 Reise, opphold med mer for foredragsholdere kr ,00 Leie av lokaler og utstyr kr ,00 Markedsføring kr ,00 Nettsider Kr 7 000,00 Kulturelle innslag kr ,00 Diverse kr ,00 Utgifter TOTAL kr ,00

7 2.2 Program Bakgrunnen for sammensetningen av programmet var et ønske om å belyse ulike sider av de utfordringer som er knyttet til demenssykdommer. Hovedfokuset skulle være på informasjon og dermed ble en bemannet stand sentrum i arrangementet. I tillegg ble det vektlagt at programmet skulle møte ulike målgrupper tilnærmet uavhengig av alder. Bidragsytere var lokale og sentrale ressurspersoner innen fagfeltet og spennvidden var stor. Totalt besto programmet av tre foredrag, to filmer, en prosjektpresentasjon, en litteraturpresentasjon, ett multimedie- kåseri og en panelsamtale. For detaljer se vedlegg. 2.3 Lokaliteter Biblioteket som nøytral arena Bruken av Tromsø bibliotek som hovedarena, var et helt bevisst valg. Hensikten med arrangementet var å gi informasjon på en måte som gjorde at mottaker ikke trengte å avsløre at de hadde noe forhold til demenssykdommer eller personer som er rammet av disse. Biblioteket brukes av svært mange personer, og til ulike formål, slik at besøk her ville ikke sees på som noe spesielt. Tanken bak dette var at det måtte tas høyde for at demenssykdommer fortsatt er belagt med en viss grad av skam og stigmatisering. Utstilling av fag- og skjønnlitteratur knyttet til demenssykdommer Verdensteateret Valget av Verdensteateret som arena var basert på at filmfremvisning skulle være en del av programmet. Salen her er relativt liten og egner seg derfor godt til arrangementer som ikke trekker et stort publikum. I tillegg til filmene ble også prosjektpresentasjonen og panelsamtalen lagt dit.

8 2.4 Informasjonsmateriell Reklamefilm Tanken om å bruke film som reklamemedia dukket opp tidlig i prosessen. Det ble tatt kontakt med Aurora media, og samarbeidet fungerte knirkefritt. Basis for filmen var igjen lavterskeltanken, og et ønske om å informere uten å skremme. Som grunnlag for innhold og utforming ble det tatt utgangspunkt i andre filmer produsert for USH. Utfordringen med det valget var at rettigheter måtte avklares på nytt, men ellers fungerte det greit. Bilder brukt i filmen ble også brukt i det øvrige informasjonsmateriellet for å skape en gjennomgående stil og gjenkjennelse Nettside Etablering av en egen nettside var også av de første ideene som dukket opp i planleggingsperioden. Det ble tatt kontakt med et webutviklerfirma som utformer og vedlikeholder nettsider for ulike organisasjoner og formål. Her fikk man nyttige innspill på hvilke muligheter som finnes, og det ble gjort avtale med tot.design om oppdraget.

9 2.4.3 Plakater og bannere Til arrangementet ble det trykt opp 150 plakater i A3- og A4- størrelse samt 2 roll-up. Disse hadde det samme grunnmotivet/ bilder som reklamefilmen og nettsiden. Plakatene ble plassert på sykehjem, hjemmetjeneste, UNN, Universitetet, fastlegekontor, apotek, bibliotek og butikker. Roll-up ene ble plassert på hovedbiblioteket/ rådhuset Kontakt med media I tillegg til spredning av informasjonsmateriellet ble det gjort en direkte markedsføring rettet mot media. Totalt ble Nordlys og Tromsøs redaksjoner kontaktet fire ganger og det ble sendt henvendelse direkte til i alt åtte journalister. Det ble tatt direkte kontakt med NRK og sammen med en av vaktsjefene der ble det laget et kort innslag til bruk som forhåndsomtale. TV2s reporter ble kontakt først via mail og senere via oppfølgende telefonsamtaler. Nordlys trykte en liten forhåndsomtale, mens Tromsø var til stede på den offisielle åpningen. NRK laget en reportasje fra åpningsdagen og et direkteinnslag i forkant av panelsamtalen. 3.0 Gjennomføring 3.1 Organisering Gjennomføringen av Demensdagene i Tromsø 2011 ble organisert med ansvarsfordeling for de ulike delarrangementene og bruk av vaktlister. Informasjonsstanden var bemannet seks timer på hverdagene og det ble delt på to vaktperioder. I helgen var det en vaktperiode à tre timer. Det var minimum to personer til stede i hver vaktperiode hvorav en hadde helsefaglig bakgrunn og en var pårørenderepresentant. I forbindelse med arrangementene på Verdensteateret var det en helsefagperson til stede der med et utvalg av informasjonsmateriellet fra hovedstanden. Det var også satt opp en hovedansvarlig for hvert delarrangement i tillegg til konferansierer der det var nødvendig. Prosjektleder var til stede på samtlige arrangement, og hadde hovedansvaret for teknisk tilrettelegging sammen med lokale kontaktpersoner.

10 Til åpningsarrangementet ble det sendt ut offisiell invitasjon til ca. 50 enkeltpersoner fra samarbeidspartnerne og fagmiljøet for øvrig. I tillegg gikk invitasjonen til samtlige enhets- og avdelingsleder innen pleie- og omsorgsavdelingen i kommunen, omsorgskomiteens medlemmer, gruppelederne for alle partier og alle fastlegene. De samme personene fikk også en ekstra invitasjon til panelsamtalen som markerte avslutningen på dagene. Den offisielle åpningen ble fortatt av Marit Gausel Blom fra Helsedirektoratet (bilde til venstre). Kristine Henriksen og Stein Medby underholdt 3.2 Aktivitet Samtlige planlagte arrangementer i løpet av uka ble gjennomført i henhold til planene. Dette til tross for at vi fikk forfall på meget kort varsel fra en av foreleserne. Her steppet Anne- Margrethe Støback inn og gjord en flott innsats slik at vi slapp avlysning. På panelsamtalen manglet det deltagelse fra helsefaglig ledelse i kommunen og fra politikerne, men ellers stilte samtlige som var forespurt om å delta. Anne- Margrethe Støback Wenche Frogn Sellæg og Sigurd Sparr

11 Totalt trakk alle arrangementene ca. 300 besøkende fordelt på mellom 10 og 75 pr. arrangement. Antall besøkende på standen ble ikke registrert. Når det gjelder sidearrangementene i regi av «Den kulturelle spaserstokken» og Tromsø Museum ble bare to av totalt fire planlagte tilbud gjennomført. De andre ble avlyst på grunn av lite påmelding. 4.0 Evaluering 4.1 Planlegging Teknisk Den tekniske planleggingen av arrangementet viste seg å fungere greit. Samarbeidet i planleggingsperioden var veldig bra, og før prosjektleder startet sitt arbeid, bidro hele arbeidsgruppen i prosessen med å få alt som måtte på plass før sommeren. Alle arrangement kunne gjennomføres etter planen, og i de tilfeller det oppsto uforutsette hendelser, som forfall eller lignende, var det tilstrekkelig back-up system til å håndtere det Markedsføring og PR. Markedsføring og PR var det området som viste seg å være vanskeligst å lykkes med. Det ble lagt mye energi og midler i produksjon av en reklamefilm til bruk på kino, samt at lydfila også ble brukt som lokalradioreklame i området. Ut fra tilbakemeldinger kan det synes som om dette var en mindre bra prioritering. Planen var å nå personer i ulike aldersgrupper, og anså derfor kino som en god arena, men sett i ettertid var det kanskje ikke tilfelle. Etter evaluering i prosjektgruppa er konklusjonen at det neste gang bør satses på avisannonser, innlegg, forhåndsomtale, artikler i lokalavisene og andre medier. Banner på utsiden av biblioteket og i Storgata i god tid før arrangementet, kan også være et alternativ. Et annet alternativ kan være å legge programmet som innstikk i avisene, men her er økonomi en vesentlig faktor for om det kan la seg gjennomføre. Ingen reklame er så god som den direkte reklamen. Derfor bør det lages en strategi for å ansvarliggjøre ansatte i pleie- og omsorgsektoren i Tromsø kommune om å spre informasjon. Dette gjelder både ansatte, enhetsledere og helsefaglige ledere hos rådmannen. Kanskje bør det også oppfordres til frikjøp/ avspaseringsmulighet for ansatt slik at man stimulerer til deltagelse på arrangementene.

12 4.2 Program Årets program ble godt mottatt av publikum. Filmene dro helt klart flest folk, og tilbakemeldingene generelt var at programmet hadde en fin kombinasjon av kultur og fag. Prosjektgruppas evaluering ga likevel noen tanker om hva som bør forbedres til neste arrangement. Spesielt gjaldt det fordelingen av arrangementer. I årets program var det stort sett bare ett arrangement hver dag slik at det ble veldig sårbart for eventuelle forfall. Enten må man satse på en «plan B» hvis noe skulle bli avlyst, eller det kan settes opp flere arrangementer på samme dag slik at det uansett blir noe som foregår. Ola Hunderi holdt et gripende foredrag om det å ha en kone som rammes av demenssykdom Andre pårørende fortalte om hvordan det er å kunne følge opp når man bor langt borte. Tidspunkt for arrangementsstart er også noe som bør vurderes endret. Det viste seg blant annet at søndag klokken ikke var et spesielt godt tidspunkt for å samle folk. Kanskje bør ingen arrangementer starte før klokken slik at folk kommer seg hjem, spist middag og så rekker å komme seg ut igjen? Et tredje punkt i oppsummeringen av dagene var at all aktivitet bør inn i ett og samme program. Slik det fungerte i år ble de arrangementene som var i regi av «Den kulturelle spaserstokken» og Tromsø museum presentert i et eget program. Dette gjorde at de ble litt «usynlige», noe som kan ha påvirket oppslutningen om arrangementene. 4.3 Lokaliteter Valget av lokaliteter var på mange måter avgjort før hovedplanleggingen startet. Tromsø bibliotek var den nøytrale arena man ønsket for å nå frem til de som kanskje ellers føler det vanskelig å ta kontakt for informasjon. Verdensteateret ble også ansett å ha de beste

13 forutsetninger for visning av filmer med en begrenset målgruppe. I tillegg ble rådhusets foajé valgt som sted for den offisielle åpningen. Biblioteket viste seg å være en aktiv arena og fungerte bra til det meste. Standen ble umiddelbart flyttet fra det opprinnelig planlagte stedet i overgangen til Rådhuset og frem til hovedinngangen. På den måten ble den synlig for det aller meste av trafikk inn og ut av lokalet. Alle foredrag ble holdt oppe på plan 2. Det er et lyst og relativt stort lokale med mulighet for et fleksibelt antall stoler. Eneste minus her er at mye motlys gjør det vanskelig å se PowerPoint og spesielt bilder. For noen arrangement kan også støy være en utfordring. Verdensteateret fungerte flott for filmene og prosjektpresentasjonen. De er et lokale som passer for små grupper og innbyr til nærhet. Eneste store utfordring er at lokalet ikke er tilrettelagt for rullestoler. I tillegg var toalettene under renovering i år, men også det lot seg løse på en akseptabel måte. Åpningsarrangementet i Rådhusets foaje ble skjemmet av støy fra kino-området i underetasjen og av trafikk av folk til og fra andre arrangementer. Når det i tillegg var bare et 50-talls deltagere til stede virket det altfor stort og uhensiktsmessig. Sidearrangementene fra «Den kulturelle spaserstokken» og Tromsø museum ble holdt på sykehjemmene i byen, pluss en konsert på Rotunden kafé. Denne kaféen viste seg å være helt perfekt for formålet og ga en rolig og trygg ramme rundt deltagerne.

14 Konsert med Tonje Unstad på Rotunden, Tromsø Museum 4.4 Gjennomføring Som tidligere nevnt ble alle arrangementer på hovedprogrammet gjennomført. Deltagerantallet var variabelt, men tilbakemeldingene var jevn over gode. Det anbefales å se på tidspunktene for arrangementsstart ved en senere anledning. Spesielt gjelder dette arrangementer i helg. Panelsamtalen var satt opp som et hovedpunkt på programmet. Med unntak av politikere og faglig ledelse i kommunen, lyktes det å sette sammen et representativt utvalg deltagere. Samtalen ble ledet av Svenn A Nielsen og det ble holdt en innledning til temaet av Laila Lanes. Det var også sendt ut en temaliste til alle deltagerne som skisserte hva man ønsket å ta opp. Likevel ble resultatet litt for mye helseklinisk relatert og spesielt pårørendefokuset ble lite synlig. Muligens ville en enda klarere temaliste til ordstyrer forhindret dette. Laila Lanes innledet til panelsamtale. For øvrig deltok Roy Samuelsen, Inger Elisabeth Reier, Anne- Margrethe Støback, Sigurd Sparr, Elisabeth Sausjord, Hilde Fryberg Eilertsen, Eila Norum og Paul Henrik Kielland

15 Informasjonsstanden var planlagt å være sentrumet i hele arrangementet. Dette ble nok ikke godt nok uttalt i markedsføringen, noe som absolutt må endres. Standen skal være en unik mulighet til å møte fagfolk og pårørende til personer med demens, men som denne gang ikke ble benyttet av mange nok. I evalueringen ble det også etterlyst informasjonsmateriell på samisk og engelsk, samt informasjon om utviklingshemmede og demenssykdommer. 4.5 Etterbruk av nettsider Til årets arrangement ble det opprettet et eget domene demensdagene.no. Her ble det lagt inn programinformasjon, presentasjon av samarbeidspartnere, foredragsholdere og lignende. I tillegg ble det laget en linkside til aktuell litteratur og filmer, noe som falt særdeles godt i smak hos mange. Dette domenet ønsker man å ha videre slik at det kan brukes ved et senere arrangement, men også som en informasjonsside i mellomtiden. Men ettersom det av ulike grunner ble registrert på tot.design må det gjøres en avklaring om hvem som følger opp domenet, eventuelt en flytting til Tromsø kommune dersom det er mulig. I forbindelse med etterbruk av sidene må et også vurderes hvilke linker som er hensiktsmessige å ha der, og hvordan man ser for seg at man skal kunne kvalitetssikre innholdet. 5.0 Videreføring 5.1 Årlige demensdager Evalueringsmøtet etter årets demensdager var enstemmig i sin konklusjon om at dette er et arrangement som bør være årlig. Som denne rapporten også viser, er det enkelte ting som kan og bør endres, men i hovedsak ønsker man å beholde intensjonene og rammen. Det er også enighet om at arrangementet skal knyttes opp mot den internasjonale Alzheimer- dagen 21. september, men at man redusere antallet dager noe og holder seg borte fra helg. Tentativ dato for neste års arrangement er derfor satt til september.

16 5.2 Mulige samarbeidsarrangement Tromsø er en by der det er et høyt aktivitetsnivå når det gjelder mange ulike arrangementer. Byens bibliotek er også involvert i flere av dem, og det kan derfor være naturlig å se om det kan være mulig å samarbeide med noen av disse. Et alternativ kan være Forskningsdagene som arrangeres i uke 38 og 39 hvert år. I år ble det også arrangert en Helsefilmfestival i regi av UNN i omtrent samme periode. Den foregikk på Verdensteateret og der som det er aktuelt å gjøre det samme til neste år, vil det sannsynligvis være en perfekt samarbeidspartner. 5.3 Informasjon på biblioteket Evalueringen, både underveis og i etterkant, viste at biblioteket er en god lavterskelarena for å møte folk og spre informasjon. Derfor vil det være en naturlig å videreføre den delen av prosjektet gjennom jevnlige tilbud også utenom selve arrangementsdagene. Målet er å kombinere kunnskap fra helsepersonell og pårørende med skriftlig informasjonsmateriell, litteratur og filmer på et og samme sted. Et forslag til gjennomføring er en dag i måneden mellom og der standen bemannes i et samarbeid mellom de ulike fagmiljøene og Nasjonalforeningen Tromsø Demensforening. Dette tilbudet bør legges under kommunens demenskoordinator og organiseres som en del av det øvrige tilbudet som gis til byens befolkning.

17 6.0 Vedlegg 6.1 Brosjyre med program

18 6.2 Artikkel

19 6.3 Roll-up

20 6.4 Presseoppslag Forhåndsomtale i Tromsø Annonse i Nordlys Oppslag etter åpningen

21 Kroken sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Troms Jadeveien 69, 9022 Krokelvdalen Telefon: E-post: www. utviklingssenter.no

DEMENSDAGENE I TROMSØ GOD INFORMASJON FREMMER ÅPENHET

DEMENSDAGENE I TROMSØ GOD INFORMASJON FREMMER ÅPENHET DEMENSDAGENE I TROMSØ GOD INFORMASJON FREMMER ÅPENHET Veileder til inspirasjon for gjennomføring av arrangement i tilknytning til Alzheimerdagen 21. september 1 Innhold Om veilederen Bakgrunn og hensikt

Detaljer

«Demensdagene i Tromsø 2012»

«Demensdagene i Tromsø 2012» Rapport publisert DESEMBER 2012 «Demensdagene i Tromsø 2012» Evalueringsrapport 1 Demensdagene i Tromsø 18. 21. september 2012 Demensdagene i Tromsø ble arrangert for andre gang 2012. Kroken sykehjem,

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

DEMENSKOORDINATORS ARBEID MED PÅRØRENDE I. HILDE FRYBERG EILERTSEN Januar 2014

DEMENSKOORDINATORS ARBEID MED PÅRØRENDE I. HILDE FRYBERG EILERTSEN Januar 2014 DEMENSKOORDINATORS ARBEID MED PÅRØRENDE I HILDE FRYBERG EILERTSEN Januar 2014 KARI OG OLA Kari er en dame på 70 år, og Ola er et par år eldre. Ola har demens. En dag Kari kom på kontoret mitt brast hun

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012

FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012 FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012 Velkommen som medarbeider! Side 2 Smerter hos personer med demens i sykehjem side 3 Fagfordypning gjør at vi føler oss tryggere i faglige sammenhenger side 6 Avlastning

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring Erfaring med helgesamlinger for yngre personer med demens og deres pårørende Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as 14.10.2014 1 Møteplass for mestring Helgesamling

Detaljer

Blir en årlig tradisjon

Blir en årlig tradisjon FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2011 LAVVO EN INNGANGSPORT TIL NATUROPPLEVELSER SIDE 2 DEMENSPRISEN 2011 FOR TROMS SIDE 3 HJEMMESYKEPLEIEN SOM LÆRINGSARENA FOR SYKEPLEIESTUDENTER SIDE 6 Å ANVENDE EGEN

Detaljer

UTREDNING, SAMARBEID OG OPPFØLGING. Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier og demenskoordinator

UTREDNING, SAMARBEID OG OPPFØLGING. Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier og demenskoordinator UTREDNING, SAMARBEID OG OPPFØLGING Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier og demenskoordinator DEMENSKOORDINATOR Spesialsykepleier, 100 % stilling Omsorgstjenesten Sentrum Informasjon, råd og veiledning

Detaljer

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller ved at du ikke klarer å innrette deg slik at det som blir

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon.

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - JUNI 2014 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I ERNÆRINGSARBEID Side 3 BRUK AV VIDEOKONFERANSE

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon:

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Arrangører: Livslaget, Inderøy Pensjonistlag, Røra Pensjonistlag, Utøy Pensjonistlag, Mosvik Pensjonistlag, Sandvollan Pensjonistlag (alle

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen

Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen Handlingsplan 2012 Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kort beskrivelse av USHT Troms sitt virkeområde... 4 1.0

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING Jentekonferansen Våg å velge- våg å være Forord Jentekonferansen Våg å velge- våg å være ble avholdt på Valhall Arena den 15. September 2011. Dette

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun,

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun, DEMENSTEAMET Demensteamet. Demensteamet sammensetning består av personale fra de to institusjonene og de tre hjemmesykepleiedistriktene i kommunen. Alle har funksjoner i sine stillinger inn i demensteamet.

Detaljer

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak 07/10 Nasjonalt meldingsløft- FUNNKe Finnmark - Forprosjekt Forslag til vedtak: 1. VFR er positiv til at en nå kartlegger mulighetene for å bruke IKT i helse-

Detaljer

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)!

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)! SluttrapporttilExtrastiftelsen HjelpekildenNorge Prosjekt:Etterdenvanskeligetroen(2015?2016) Sammendrag Bakgrunnforprosjektet/Målsetting Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 3. - SEPTEMBER 2012

FAGNYTT I NORD NR 3. - SEPTEMBER 2012 FAGNYTT I NORD NR 3. - SEPTEMBER 2012 Kva lærde du på jobben i dag, kjære kollega? Side 2 Aktivitet er alt som skjer side 3 Fersk forskningsrapport om hjemmetjenesten side 6 Klarer vi å se sammenhengen?

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med demens, Demensplan 2015, statsbudsjettet 2011

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med demens, Demensplan 2015, statsbudsjettet 2011 Til: Landets kommuner Kirkens bymisjon Norske Kvinners Sanitetsforening Deres ref.: Saksbehandler: MGB Vår ref.: 11/4434 Dato: 30.08.2011 Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0272. Prosjektnavn: Prosjekt Påfyll. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0272. Prosjektnavn: Prosjekt Påfyll. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0272 Prosjektnavn: Prosjekt Påfyll Søkerorganisasjon: Forord Prosjekt Påfyll er et utadrettet forebyggende tiltak for å øke forståelsen

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT MED STØTTE FRA FRIE MIDLER UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT MED STØTTE FRA FRIE MIDLER UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT MED STØTTE FRA FRIE MIDLER UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS ÅRSTALL: 2016 Navn på prosjektansvarlig virksomhet (institusjon/avdeling/enhet): Navn

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Undervisningshjemmetjeneste Etablering av funksjonsinndelte arbeidslag. Hamar kommune, pleie og omsorgsavdelingen. Prosjektperiode 2009-2011

Undervisningshjemmetjeneste Etablering av funksjonsinndelte arbeidslag. Hamar kommune, pleie og omsorgsavdelingen. Prosjektperiode 2009-2011 Undervisningshjemmetjeneste Etablering av funksjonsinndelte arbeidslag Hamar kommune, pleie og omsorgsavdelingen. Prosjektperiode 2009-2011 Presentasjon av Trine Pettersen ( prosjektleder for UHT ) Hjemmetjenesten

Detaljer

Kommunehelsetjenesten i nye tider. Sigrid J. Askum, fagleder KS

Kommunehelsetjenesten i nye tider. Sigrid J. Askum, fagleder KS Kommunehelsetjenesten i nye tider Sigrid J. Askum, fagleder KS Prioritering i helse- og velferdstjenestene Langtidsplan for KS 2016-2019 Bærekraftige helse- og velferdstjenester De kommunale helse- og

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 05.11.2014 Fra saksnr.: 23/14 Fra/til kl. 16:00/19:20 Til saksnr.: 25/14 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder,

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer